Sunteți pe pagina 1din 16

TESTE CHIRURG- IARNA 2011 1 CS Tratamentul dinilor de lapte cu o resor ie patolo!ic" a r"d"cinilor mai mult de 1# $ %1 #& din lun!

ime 'a include( A) E*tracia dentar"+ dup" e*amenul radiolo!ic, -) Imo ili.area cu aparate ortodontice, C) Tratamentul endodontic, /) Tratamentul dentar 0"r" o turarea canalelor radiculare+ amputarea 'ital", E) R"m1n 0"r" tratament pentru supra'e!2erea 1n dinamic") R) A 3 C) 1415 2 C6 /inii primari cu periodontite cronice sunt 1nl"turai 1n urm"toarele ca.uri( A) 7"n" la sc2im ul 0i.iolo!ic au mai r"mas 2 ani, -) Resor ia 8i per0oraia plan8eului dentar, C) E*acer "ri repetate, /) 7ulpite acute purulente, E) Hemora!ii din canalele radiculare) R) A+-+C) 3C)1415 & CS /inii de lapte+ cu procese cronice periapicale care este cau.a unui c2ist radicular suprain0ectat 'or 0i tratai( A) Conser'ati' prin administrarea anti ioticilor, -) Tratamentul endodontic al dintelui cu scop de a menine spaiu pe arcada dentar", C) Tratament c2irur!ical prin decolarea periostului, /) E*tracia dintelui cau.", E) /renarea transodontal" a dintelui cau." urmat de tratamentul acestui dinte) R) / 3C)1415 $ CS /inii de lapte+ cu procese cronice periapicale care este cau.a unei periostite acute 'or 0i tratati( A) Tratament conser'ati' prin administrarea anti ioticilor, -) Tratament endodontic al dintelui, C) E*tracia dintelui cau.", /) /renare transodontal" cu scop de a p"stra dintele cau.", E) Nici un r"spuns nu este corect) R) C 3C) 1415 9 CS Tratamentul c2irur!ical al periostitelor acute purulente odonto!ene cu punctul de pornire :$+ :9+ ;$+ ;9+ 'a include( A) E*tracia dentar" o li!atorie urmat de periostotomie, -) 7rotecie anti acterian", C) /renare transodontal" 8i periostotomie la ni'elul dintelui cau.", /) 7"n" la '1rsta de & ani dinii se 'or trata conser'ati', E) Nici un r"spuns nu este corect) R) A 3 C) ;95 4 CS <n"limea apo0i.ei al'eolare este mai mare dec1t corpul mandi ular la copii 1n perioadele de '"rst"( A) 7re8colar", -) 7re8colar" mic", C) Su!aci, /) =colar" mic", E) =colar" medie) R) C 3C) 2& 5 : CS >ri0iciul mandi ular se proectea." mai ?os cu 9 mm de apo0i.a al'eolar" la perioadele de '1rst"( A) @ luni % 1+9 ani, -) &+9 %$ ani, C) 4 % @ ani, /) 12 ani, E) 12 % 14 ani) R) A 3 C) 2& 5

; CS >ri0iciul mandi ular locali.at cu 4 mm mai sus de supra0eele masticatorii ale molarilor este caracteristic la copii cu '1rsta( A) 1 % & ani, -) &+9 % $ ani, C) @ luni % 1+9 ani, /) 12 ani, E) @ ani) R) E 3 C) 2& 5 @ CS Iner'aia simpatic" la copii predomin" 1n perioadele de '1rst"( A) 71n" la 9 ani, -) 71n" la & ani, C) /e la : % 12 ani, /) /e la & % : ani, E) 71n" la 12 ani) R) A) 3 C) :4 5 10 CS Insu0iciena 'ascular" cere ral" acut" de scurt" durat" caracteri.ea."( A) Aipotonia, -) Sindromul 2ipertermic, C) =ocul ana0ilactic, /) Colapsul, E) Into*icatie in medicamente) R) A) 3 C);&, B)121, -)1005 11 CS -ron2ospa.mul este un simptom clinic care caracteri.ea."( A) =ocul to*ic, -) Aipotonia, C) Colapsul cardio-'ascular, /) =ocul ana0ilactic, E) Sindromul 2ipotermic) R) / 3 C;$, -)102,B)12&5 12 CS 7reparatele din !rupul anti2istaminelor 'or 0i aplicate 1n tratamentul urm"toarelor st"ri de ur!en"( A) =ocul ana0ilactic, -) =ocul to*ic, C) Colapsul, /) Sincopa , E) Toate r"spunsurile sunt corecte) R) A 3C) ;$, -)102, B)12&5 1& CS =ocul to*ic este pro'ocat de( A) reacii aler!ice ale or!anismului, -) emoii ne!ati'e, C) al!ii, /) do.area 1n e*ces al aneste.icului, E) nici un r"spuns nu este corect) R) / 3C) ;$, -)1005 1$ CC Aneste.ia !eneral" 1n condiii de am ulator 'a 0i indicat" la copiii( A) Handicap, -) Cu 'icii cardiace con!enitale sau do 1ndite+ 1n stare de compensare, C) /ia et .a2arat necompensat, /) 7re.ena componentului aler!ic, E) A0eciuni conta!ioase) R) A+-+/ 3C):@, B)114, -)4:5 19 CC =ocul ana0ilactic 'a 0i caracteri.at prin( A) edem an!ioneurotic de tip DuincE, -) urticarii, C) ra8 cutanat, /) 0ascies palid, E) midria.")

R) A+-+C

3 C);$, -102, B)12&5

14 CC Aneste.ia !eneral" 1n condiii de policlinic" este indicat" 1n urm"toarele situatii ur!ente( A) A ceselor super0iciale, -) /esc2iderea 0le!moanelor spatiilor pro0unde, C) Tratamentul traumatismelor dentare, /) /esc2iderea a ceselor su periostale, E) 7lastia 0renului lim ii) R) A+C+/ 3C):;, B)114, -)4;5 1: CC Adrenalina 1n aneste.ia local" la copii de p1n" la 9 ani poate pro'oca( A) Bom", -) Tul ur"ri ale tonusurilor cardiace, C) Tensiune arterial" 1nalt", /) Fi rilaii musculare cardiace) A) Accelerarea pulsului, ) R) -+C+/+E 3C(:4, B)10$5 1; CC 7erioadele de cre8tere intensi'" a mandi ulei sunt( A) 1 lun" %12 luni, -) 2+9 % $ ani, C) @ % 12 ani, /) 19 % 1: ani, E) & % : ani) R) -+C 3 C) 2& 5 1@ CC 7remedicaia 1n tratamentul stomatolo!ic-c2irur!ical la copii asi!ur"( A) Reducerea e*cita ilit"ii sistemului ner'os central, -) 7ro0ila*ia aspiraiei dinilor e*tra8i+ resturilor radiculare, C) /iminuarea an*iet"ii, /) /eprimarea acti'it"ii re0le*elor 'a!ale, E) Sc"derea meta olismului) R) A+ C+ /+ E 3-) 9&5 20 CS Aa '1rsta de 9-4 ani distana de la creasta al'eolar" p1n" la ori0iciul mandi ular 'a 0i( A) ;-@ mm, -) 10 mm, C) 12-1& mm, /) Nici unul din r"spuns nu este corect, E) Toate r"spunsurile sunt corecte) R) 3 B) @9 5 21 CS Aneste.ia mandi ular" de tip Aa G'ardia se 'a e0ectua la copii( A) cu 'icii con!enitale, -) cu a0eciuni conta!ioase acute, C) 1n stare de nelini8te, /) 'icii cardiace, E) 1n toate ca.urile menionate) R) C 3 B) @@ 5 22 CC Inter'eniile c2irur!icale la ma*ilarul superior+ la ni'elul apo0i.ei al'eolare 1n dentiia primar" se 'a e0ectua cu aneste.iile( A) In0iltrati'", -) Tu eral", C) Aplicati'", /) In0raor ital", E) 7alatin") R) A+C+E 3 B) @; 5 2& CS Ramura mandi ulei 'a 0i mai 1n!ust" de 2 ori la copii dec1t la maturi 1n perioadele de '1rst"( A) &-$ ani,

-) 9-4 ani, C) 4-; ani, /) ;-10 ani, E) Toate r"spunsurile corecte) R) A

3B) @@5

2$ CC pentru 1nl"turarea dinilor primari se utili.ea." urm"toarele 0orme de aneste.ii( A) Candi ular" direct", -) Candi ular" de tip Aa G'ardia, C) Aneste.ia topic", /) Aneste.ia in0iltrati'", E) Aneste.ia prin re0ri!eratie) R) A)-)C)/)E 3B)@:+ -):95 29 CS Sistemul lim0atic la copii 18i 1ndepline8te 0uncia de arier" 1n perioadele de '1rst"( A) 1-& ani, -) $-4 ani, C) :-; ani, /) @-10 ani, E) toate r"spunsurile sunt corecte) R) C 3C)&&5 24 CC Tul ur"rile de 0uncie a !landei tiroide 1n ca'itatea oral" la copii se mani0est" prin( A) Ridicarea ni'elului de calciu 1n lic2idul san!uin, -) Tul ur"ri de erupie dentar", C) Sc"derea ni'elului de 0os0or 1n lic2idul san!uin, /) R"molirea esuturilor dure dentare, E) /ere!l"ri 1n de.'oltarea psi2ic" 8i 0i.ic") R) -+/ 3 C)&& 5 2: CC <n timpul mane'r"rilor de aneste.ie local" la copii+ medicul 'a ine la control( A) Respiraia copilului, -) 7ulsul, C) Bor irea clar" a copilului, /) Culoarea te!umentelor, E) Reacia copilului) R) A+-+C+/+E 3 C):9 5 2; CS 7rin care aneste.ie local" se produce 'olatili.area lic2idului+ lu1nd c"ldura necesar" din tesut produc1nd racire( A) Aneste.ia topic", -) Aneste.ia prin re0ri!eraie, C) Aneste.ia in0iltrati'", /) Aneste.ia prin ara?, E) Aneste.ia ple*al") R) - 3-) :&+ C):95 2@ CC Aneste.ia !eneral" 1n mane'rele stomatolo!ice 1n condiii de policlinic" 'or 0i contraindicate la copiii cu( A) Tul ur"ri de de.'oltare a sistemului ner'os central, -) A0eciuni conta!ioase acute, C) /ia et .a2arat decompensat, /) Reacii aler!ice la aneste.ii locale, E) A0eciuni acute de rinic2i 8i 0icat, R) -+C+E 3 C) :@5 &0 CS A cesul 'esti ular care are punct de pornire inci.i'ii centrali superiori este 1nsoit de urm"toarele semne locale( A) Tume0acia pleoapei in0erioare, -) Tume0acia re!iunii !eniene, C) Tume0acie marcat" a 1ntre!ii u.e superioare su 0orm" de u." de tapir, /) Tume0acie marcat" !enian" care de0ormea." mult 0aa copilului, E) Tume0acia o ra.ului care se e*tinde c"tre re!iunea su mandi ular") R) C 3 -) &29, C) 1:1, B) 2;;5

&1 CS A cesul su periostal+ care clinic se mani0est" prin tume0acia o ra.ului care se e*tinde c"tre re!iunea su mandi ular" sunt cau.ate de dinii( A) 7remolarii 8i molarii superiori, -) Inci.i'ii 8i caninii in0eriori, C) 7remolarii 8i molarii in0eriori, /) Inci.i'ii centrali superiori, E) Caninii superiori) R) C 3C) 1:,-) &295 &2 CS A cesul su periostal odonto!en pre.int"( A) In0lamaia de periost a ma*ilarelor cau.at de in0eciile dentare sau a parodoniului, -) 7roces in0ecios caracteri.at prin pre.ena coleciilor purulente 8i tendina de in'adare septic" cu li.a 8i necro.a tisular" marcat", C) 7roces de destrucie osoas" secundar" tul ur"rilor tro0ice loco-re!ionale ce se instalea." 1n urma aciunilor a!enilor 0i.ici+ c2imici+ termici) /) Formaiune circumscris" cu coninut de lic2id '1scos+ locali.at su periostal, E) Este o osteoperiostit" cu 1n!ro8ri di0u.e ale ma*ilarelor) R)A 3 C)1:0, -) &2$5 && CC Aa inspeca unei periostite 1n stadiul de in0iltrae seroas" se 'a depista( A) Cucoasa la ni'elul dintelui cau." este con!estionat", -) Tume0acie discret" 1n 8antul 'esti ular 1n dreptul dintelui cau." C) -om area plicii de tran.ii, /) Tume0ierea mucoasei apo0i.ei al'eolare la ni'elul semiarcadei mandi ulare, E) Aocali.area tume0acieidureroase unilateral pe apo0i.a al'eolar") R) A+-+E 3C)1:0+ -)&2$5 &$ CS Sec2estre mici cu m"rimea care nu dep"8e8te 1- 0+9 mm 1-1 mm sunt caracteristice pentru 0ormele de osteomielit"( A) 7roducti'", -) /estructi'-producti'", C) /estructi'", /) >donto!en" acut", E) Hemato!en") R) 3 C) 10: 5 &9 CC Semnele clinice locale care caracteri.ea." osteomielita cronic" destructi'" include( A) Tume0iere dolor" su mandi ular", -) 7re.ana dintelui cau.", C) Fistule cu locali.are pe mucoasa apo0i.ei al'eolare, /) Semnele clinice lipsesc dar sunt pre.ente cele radio!ra0ice, E) Sondarea 0istulelor determin" 0ocare mo ile osoase) R) -+C+E 3C)1@4, 5 &4 CC Semnele clinice concomitente a unei periostite purulente la copii 'or 0i urm"toarele( A) 7ercui dureroas" la doi dini 'ecini celui cau." -) Fle!monul spailor super0iciale, C) Adenite acute, /) 7eriadenite, E) Adeno0le!mon) R) A+C+/ 3C)1;95 &: CS Numi complicaile osteomielitei acute odonto!ene( A) Fle!monul spailor pro0unde, -) Fle!monul spailor super0iciale, C) Cediastenita, /) Adenite acute, E) 7eriadenite) R) C 3C)1;95) &; CC <n care situaii de 0ractur" a dintelui permanent 'a 0i indicat" e*tracia lui( A) Fractura de clasa GGG,

-) C) /) E)

Fractura radicular" la treimea cer'ical", Fractura radicular" la o doime din lun!imea ei, Fractur" de ape*, Fractur" cominuti'e) R)-+C+E 3 C ;;, - 29@ 5

&@ CC Smul!erea mu!urilor dentari permaneni 1n timpul e*traciei dinilor primari se 'a produce in ca.urile c1nd a'em( A) Ri.ali." radicular" de tip 'ertical, -) Ri.ali.a radicular" de tip ori.ontal, C) Ri.ali." ec2i'alent", /) Ri.ali." 1nt"r.iat", E) Ri.ali." patolo!ic") R) A)3 B) &&2+ 244) -) 19&5 $0 CC Indicaile e*tracei dinlor temporari cu necro." pulpar" sunt( A) /ini a0ecta care 1ntren procesele septice !enerale, -) /ini cu !an!rene care au pro'ocat supurai perima*ilare, C) /ini cu !an!rene+ care au pro'ocat 8 1ntren procese cronice 1n lim0onodulii perima*ilari, /) /ini din 0ocarele de 0ractur" ale ma*ilarelor, E) /ini care produc tul ur"ri ale erupei dentare) R) A+-+C 3C);;+ -)10@5 $1 CC Indicaile e*tracei dinlor temporari cu scop ort2odontic( A) /ini temporari+ care produc malpo.ii ale dinlor permanen, -) /ini care 1ntren procese septice locale, C) /ini care r"m1n pe arcada dentar" dup" perioada de erupe 0i.iolo!ic" a dinlor permanen, /) /ini cu lu*ai nereducti ile, E) /ini care produc tul ur"ri ale erupei dinlor permanen) R) A+C+E 3-)10@+ C;$5

$2 CS Ta loul clinic al 8ocului ana0ilactic se caracteri.ea." prin( A) Insu0icien" acut" 'ascular" 8i suprarenal", -) Insu0icien" 'ascular" 8i cardiac", C) Insu0icien" 'ascular" cere ral" acut", /) Toate r"spunsurile sunt corecte, E) Nici unul nu caracteri.ea." ta loul clinic a 8ocului ana0ilactic) R) E 3 C) ;$5 $& CC Indicaile pentru 1nl"turarea mu!urilor dentari permanen sunt( A) Aipsa anta!onistului, -) Cu!urii morti0icai 3sec2estraii5, C) R"sp1ndirea procesului in0lamator la mu!urile dentar, /) Cu scop ortodontic, E) >steomielite acute odonto!ene ) R) -)/ 3 C ;: 5 $$ CC) Indicai 1n care ca.uri clinice 'or 0i 1nl"turai dinii permaneni la copii( A) C1nd dintele 18 pierde 'aloarea 0uncional", -) C1nd sunt cau.a unei periostite acute, C) C1nd sunt cau.a unei osteomielite acute odonto!ene, /) C1nd dintele 18 pierde 'aloarea anatomic", E) Cu scop ortodontic) R) A+/+E 3 C);;5 $9 CC Concreti.ai indicaiile de e*tracie dentar" la dinii primari 1n ca. de traumatisme acute( A) Au*aii totale, -) Au*aii pariale, C) Au*aii cu intru.ie, /) Fractur" radicular", E) Fractur" coronar")

R)A+-+/

3 C) ;; 5

$4 CC Etapele de 1nl"turare a dintelui temporar 'or 0i( A) Insenuarea, -) Sindesmotomia, C) Fi*area, /) A'ansarea, E) C2iureta?) R) A+C 3 C) ;;5 $: CC /ia!nosticul clinic local al periostitelor purulente se 0ace 1n a.a( A) Tume0ierei dolore pe plica de tran.iie, -) Edemului mucoasei apo0i.ei al'eolare, C) Hiperemia mucoasei apo0i.ei al'eolare, /) Tume0ierei dolore la ni'elul a 1-2 dini al"turi de dintii 0ocari, E) Co ilit"i dentare la &-$ dini 'ecini de dintii cau.") R)A+/ 3 C) 1;2 5 $; CC /ia!nosticul clinic local al periostitelor 1n stadie de in0iltraie seroas" 3crud"5 'a 0i( A) -om are pe plica de tran.iie, -) Tume0iere dolor" la dini 1 - 2 dini 'ecini de 0ocarul in0ec8os, C) <n!ro8are dolor" a periostului pe partea 'esti ular", /) Edem a mucoasei apo0i.ei al'eolare 1n limitele dintelui cau.", E) Hiperemia mucoasei apo0i.ei al'eolare) R) C+/+E 3C)1;25 $@ CC Indicai simptoamele satelite al osteomielitei odonto!ene acute( A) Adenit" acut" re!ional", -) 7eriadenit", C) Fle!mone ale spaiilor super0iciale, /) Fle!mone ale spaiilor pro0unde, E) Cediastenit") R) A+-+C+/ 3C) 1;95 90 HS Formula san!'in" speci0ic" pentru osteomielita acut" odonto!en" purulent" 'a 0i( A) BSH %:-10 mm+ leucocite 4+:-10 @#l , -) BSH % $0 mm+ leucocite 20 %&0 @#l , C) BSH % 19 mm+ leucocite 11-10 @#l , /) Toate r"spunsurile sunt corecte, E) Nici unul din r"spunsuri nu este corect) R) - 3C)1;05 91 CS Concreti.ai locali.area procesului in0lamator 1n periostita acut" 1n stadie de in0iltraie seroas"( A) <n periostul apo0i.ei al'eolare+ 'esti ular la ni'elul dintelui cau.", -) Aa ape*ul radicular a dintelui cau.", C) Su periostal ilateral de dintele cau.", /) Corpul mandi ulei, E) 7"rile moi adiacente 0ocarului) R) A 3 C)1;2 5 92 CC A'ansarea rapid" a procesului in0lamator 3de la dintele cau." la p"rtile moi adiacente5 se datore8te urm"toarelor particularit"i anatomo-0i.iolo!ice ale ma*ilarelor la copii( A) Cinerali.area insu0icient" a ma*ilarelor, -) 7redominarea su stanelor or!anice 1n raport cu cele neor!anice, C) Stratul cortical su iat, /) 7rocesele de ri.ali." radicular", E) 7rocesele de 0ormare radicular", R) A+-+C+/+E 3 C) 1:4 5

9& CS Simptomele clinice satelite 1n periostita acut" purulent" poate 0i(

A) 7aradenit", -) Adeno0le!mon, C) 7ercuia dolor" la 1-2 dini 'ecini de dintele 1n cau.", /) Co ilitate dentar" a dintelui cau.", E) Co ilitatea dentar" la dinii adiaceni) R) C 3C) 1;&5 9$ CC Simptomele clinice locale ale osteomielitei acute odonto!ene 'or 0i( A) 7ercuia dolor" la dinii 'ecini de dintele cau.", -) 7aradenit", C) Adeno0le!mon, /) Co ilitate dentar" la dinii 'ecini de dintele cau.", C) Tume0iere dolor" ilateral" a apo0i.ei al'eolare 1n arcadele ma*ilarelor) R) A+/+E 3C)1;$ 5 99 CS >steomielita 2emato!en" la mandi ul" se 'a locali.a 1n( A) Re!iunea mentonier", -) Tu ero.itatea la un!2iul mandi ulei, C) Apo0i.a al'eolar", /) 7rocesul condilian, E) Apo0i.a coronar") R) / 3 C) 2015 94 CS Care 'or 0i aciunile de tratament 1ntr-o 0ractur" radicular" ap"rut" dup" 1nl"turarea molarilor primari( A) C2iureta? pro0und, -) <nl"turarea ape*ului, C) Ape*ul se 'a lasa 1n al'eol"+ care 'a 0i e*pul.at odat" cu erupia dinilor permaneni, /) <nl"turarea mu!urului dentar 1mpreun" cu ape*ul 0racturat, C) Toate r"spunsurile sunt corecte) R) C 3 -)1$$5 9: CC <n osteomielita 2emato!en" a ma*ilarelor procesul in0ecios se 'a locali.a 1n re!iunile( A) Apo0i.ei al'eolare, -) Sutura median", C) Apo0i.a 0rontal" a ma*ilarului, /) Apo0i.a .i!omatic" a ma*ilarului, E) Apo0i.a peri0orm") R) C)/ 3 C)2015 9; CC Complicaiile tardi'e a unei osteomielite cronice destructi'e pot 0i( A) Tul ur"ri de 0orm" 8i m"rime a mandi ulei, -) Supuraii ale spailor pro0unde perima*ilare, C) 7ersisten 8 r"sp1ndirea procesului in0ecos 1n .onele 'ecine, /) Corti0icarea mu!urilor dentari permanenen din 0ocar, E) Septicopiemia) R) A)/ 3 C) 1@:5 9@ CC /ia!nosticul di0ereniat al osteomielitelor cronice 2iperplastice se 'a 0ace cu( A) Adenitele cronice speci0ice, -) >steomielita acut" odonto!en", C) /ispla.iile 0i roase, /) Sarcomele osteo!ene, E) >steo lastoclastomul) R) C+/+E 3 C) 1@$ 5 40 CS Forma cronic" a osteomielitei producti'e a0ectea." mai 0rec'ent copiii 1n perioadele de '"rst"( A) :-12 ani, -) @-12 ani, C) &-9 ani, /) Aa su!ari, E) <n toate perioadele de '"rst") R) 3 C) 1@4 5 41 CC >steomielita 2iperosto.ant" se caracteri.ea." prin urm"toarele semne clinice(

A) -) C) /) E)

Fistulele cu elimen"ri purulente localu.ate pe mucoasa al'eolar", In0iltrat in0ecos dureros cu o 1n!ro8are osteoperiostic", Trismus, locali.at la ni'el de corp 8 un!2i mandi ular, <n!ro8are di0u." cortico-periostal" peri0eric" de &-$ ori mai mare 1n comparaie cu partea s"n"toas") R) /+E 3C) 1@; 5

42 CS Ima!inea radiolo!ic" a unei osteomielite cronice destructi'e se pre.int" prin( A) Transparen" discret" cu l"r!irea spaiilor tra eculare, -) Alternarea e!al" ale .onelor condensate 8 radiotransparente, C) Iona de os condensat 1ncon?urat de o .on" radiotransparent", /) ++>s marmorat++ alternat" de .one condensate mari cu .one radiotransparente mici, E) /epuneri 1ntinse periostale) R) C 3C)1@;5 4& CS 7ro a ilitatea de 0ractura radicular" 1n timpul mane'relor de e*tracie dentar" a molarilor primari se 'a m"ri la 0orma de ri.ali."( A) 7atolo!ic", -) Bertical", C) <nt"r.iat", /) >ri.ontal", E) Ec2i'alent") R) / 3 B) &&2 5 4$ CC Factorii etiolo!ici ai osteomielitei 2emato!ene sunt( A) Eruperea di0icil" a dinilor primari, -) A0ectarea mu!urilor dentari, C) 7iodermii, /) 7rocese in0ecoase 1n or!anismul mamei, E) In0eci um ilicale) R) C+/+E 3C) 200 5 49 CS >steomielitele 2emato!ene la copii e'oluea." pe 0on de( A) In0ecii respiratorii 'irale acute 0rec'ente, -) Tul ur"ri 1n sistemul imunolo!ic, C) Aler!i."ri repetate, /) A0eciuni eriditare, E) Septicopiemii) R) E 3C) 1@@ 5 44 CC Aocul de instalare a proceselor de in0lamaie 1n osteomielitele 2emato!ene de ma*ilare la copii sunt( A) Iona tu eral" a ma*ilarului, -) Apo0i.a al'eolar", C) Apo0i.a .i!omatic" a ma*ilarului, /) Car!inea peri0orm", E) Apo0i.a 0rontal" a ma*ilarului) R) C+E 3C) 2015 4: CC /i0u.area a!enilor in0ecio8i pe cale 2emato!en" la copiii mici este 0a'ori.at" de urm"toarele particularit"i 0i.iolo!ice( A) Imaturitatea sistemului ner'os, -) Insu0icien" lim0atic" , C) Sistemul endocrin 1n curs de de.'oltare, /) St"ri timico-lim0atice 0rec'ente, E) Insu0icien" 2istiocitar") R) A+-+C+E 3C) 2005 4; CS 7entru care osteomielite sunt caracteristice instalarea 0istulelor 1n ca'itatea na.al"+ un!2iul anterior 8i lateral al oc2iului+ pe palatul dur( A) >steomielita acut" odonto!en", -) >steomielita cronic" 2iperplastic", C) >steomielita cronic" destructi'", /) >steomielita 2emato!en" a ma*ilarului, E) >steomielita cu 2emato!en" mandi ulr") R) / 3R)202) B)&0$5

4@ CS Aocul de instalare a procesului in0ecios 1n osteomielita 2emato!en" mandi ular" la copii 'or 0i( A) Centonul, -) Car!inea a.ilar", C) Ramul mandi ular, /) Apo0i.a articular", E) Apo0i.a coronar") R) / 3 C) 2015 :0 CC Complicaiile osteomielitei 2emato!ene cu locali.are la mandi ul" pot 0i( A) /e.'oltarea insu0icient" a procesului articular, -) /e.'oltarea insu0icient" a ?um"t"ii mandi ulare, C) Adenite acute re!ionale , /) Sec2estrarea mu!urilor dentari, E) Toate r"spunsurile sunt corecte, R) A+- 3C)20$, B)&0$5 :1 CS Flora micro ian" care declan8a." osteomielita 2emato!en" sunt( A) Coli acili 'ellonela, -) Corine acteriile , C) Fu.o acteriile, /) Aacto acilii, E) Sta0ilococul al 8i auriu) R) E 3C) 200 5 :2 CS In0ecile !an!lionilor lim0atici sunt mai 0rec'ent caracteristice pentru perioadele de '"rst"( A) &-9 ani, -) 4-@ ani, C) Aa su!ari, /) Adolesceni, E) Se instalea." e!al la toate perioadele de '"rst") R) A 3C) 2095 :& CS Formarea 8i de.'oltarea nodurilor lim0atici se petrece 1n perioadele de '"rst"( A) 7rimii & ani de 'ea" a copilului, -) 7rimul an de 'ea", C) 7rima lun" de 'ea", /) 7"n" la perioada de adolescen", E) Nici un r"spuns nu este corect) R) A 3C)2095 :$ CC In0lamaa re'ersi il" !an!lionilor lim0atici care necesit" suprimarea p"rii de intrare sunt( A) Adenitele cronice, -) Adeno0le!moanele, C) 7aradenitele, /) Adenitele purulente, E) Aim0adenitele seroase) R) C+E 3 C)20:) B)&10+ -)&$:5 :9 CS Tratamentul c2irur!ical cu drenarea 0ocarului in0ecos 'or 0i indicate 1n adenitele( A) Acut" 1n 0a.a de cruditate, -) Acute purulente, C) Cronice 2iperplastice, /) 7aradenite, E) Toate r"spunsurile sunt corecte) R) 3 -) &$;) C)20: B&$0 5 :4 CC Adenitele acute 1n 0a.a de cruditate se pot remite dup"( A) Tratament c2irur!ical, -) Tratament cu anti iotici, C) 7r18ni locale, /) Suprimarea 0actorului cau.al, E) Cur" 2eliomarin") R) -+C+/ 3 C)20:, B)&0:, -) &$:5

:: CC Indicai !rupele de !an!lioni lim0atici+ care sunt pre.ente numai la copii( A) Su mandi ulari, -) Su mentonieri, C) Ju!ulari, /) Aim ii, E) 7aramandi ulare) R) C+E 3 C)2045 :; CC Semnele clinice locale care caracteri.ea." adenitele cronice sunt( A) Starea !eneral" satis0"c"toare, -) Consisten" 0erm" a !an!lionului lim0atic, C) Gan!lionul lim0atic este nedureros spontan 8i la presiune, /) F"r" reacie de paradenit", E) Codi0ic"ri 1n 0ormula leucocitar") R) -+C+/ 3C) 20:, -) &$45 :@ CC /ia!nosticul di0erenal al adenitelor cronice se 'a 0ace cu( A) Aim0o!ranulomato.a, -) Cononucleo.a in0ecioas", C) Adenit" tu erculoas", /) Aim0oreticulo.a eni!n" de inoculare 3/e re5, E) Aeuco.e cronice) R) A+-+C+/+E 3 C)20:, -)&$:5 ;0 CS /ia!nosticul di0erenal al adenitelor acute seroase su mandi ulare se 'or 0ace cu( A) C2isturile de retenie su lin!uale, -) Sialolitia.e acute su mandi ulare, C) Fle!mon odonto!en su mandi ular, /) C2isturile mediane cer'icale E) C2isturile dermoide) R) / 3 -)&$9, C)20: 5 ;1 CC Concreti.ai semnele locale care 'or deose i sialolitia." acut" de o in0ece acut" a !an!lionilor lim0atici su mandi ulari( A) Te!umentele su mandi ulare nu sunt modi0icate, -) Con!estia crestei su lin!uale, C) Con!enstia ori0iciului canalului Kart2on, /) Car!inea a.ilar" 8ears", E) 7re.ena calculilor radiopaci) R) -+C+E 3C)20:, -)&$95 ;2 CC Indicai semnele clinice locale+ care caracteri.ea." paradenit"( A) Tume0acie di0u.", -) Fluctuien", C) Gan!lionii lim0atici sunt durero8i spontan /) Gan!lionii lim0atici sunt durero8i la presiune E) Gan!lionii lim0atici aderenii la planurile pro0unde R) C+/+E 3B)&10, -)&$95 ;& CC Indicai+ care semne clinice locale caracteri.ea." o adenit" acut" seroas"( A) /iapede." marcat", -) Consisten" elastic", C) Celiulit", /) U8or sensi ili la presiune, E) Te!umentele acoperitoare nemodi0icate) R) -+/+E 3B)&0;, -)&$9, C)2045 ;$ CC Sistemul lim0atic la copii+ se caracteri.ea." prin urm"toarele particularit"i( A) Gan!lionii lim0atici sunt m"rii 1n 'olum, -) Celulele+ care 0ormea." !an!lionii lim0atici+ nu sunt maturi.ate, C) Num"rul !an!lionilor lim0atici dep"8e8te celor 1n or!anismul matur, /) Gan!lionii lim0atici in0ectai sunt re.ultatul coleciilor din teritoriul de drena? lim0atic in0ectata E) Toate r"spunsurile sunt corecte)

R) -+C

3C)2095

;9 CC 7oarta de 1ntrare a !ermenelor 1n sistemul lim0atic a re!iunii su mandi ulare poate 0i+ procesele in0lamatorii( A) /entoparadontale, -) Gin!i'ostomatite, C) Ae.iuni in0lamatorii ale te!umentelor, /) In0ecii conta!ioase, E) Ami!dalite) R) A+-+C+/+E) 3C) 2095 ;4 CS Semnele clinice locale care deose esc adenita acut" intraparotidian" de parotidele acute parenc2imatoase sunt( A) Tume0iere dolor" 1n re!iunea parotidian", -) Trismus, C) /ureri spontane 8i la presiune, /) A sena modi0ic"rilor secreiei sali'are, E) Fluctuien") R) / 3B) &10, -) &$; 5 ;: CC Anatomia patolo!ic" a unei adenite acute purulente se caracteri.ea." prin( A) Fluctuien" la palpare, -) 7aren2im" 0ria il", C) Hiperemia te!umentelor, /) Cici 0ocare de supuraie, E) Gan!lionii lim0atici r"molii) R) -+/+E 3-) &&$5 ;; CS Tratamentul local al parotiditei cronice e*acer ate la copii+ include( A) Bitaminoterapia 1n do.e mari, -) Tratament cu anti iotice, C) Administrarea de anti iotice 8i 2idrocorti.on intracanalicular, /) Asanarea ca'it"ii ucale, E) Administrarea iodolipolului intracanalicular) R) C) 3B) &1;, -) $:05 ;@ CS Conduita medical" 0a" de dinii prelactali 'a 0i( A) Imo ili.area lor 1n !utiere, -) Aparate ortodontice pentru protecie, C) <nl"turarea lor, /) Tratament endodontic 8i imo ili.area lor, E) E'idena 1n dinamic" R) C)

3B) &$1 5

@0 S /inii prelactali pot a'ea urm"toarele consecine( A) Gin!i'ite, -) Co ilit"i dentare accentuate, C) Ero.iuni traumatice, /) Aspiraii, E) Toate r"spunsurile corecte) R) E @1 CS /inii prelactalri se numesc dinii( A) Inclu8i, -) Supranumerari, C) Retinai, /) Noi n"scuilor, E) Nici un r"spuns nu este corect) R) / @2 CS Ao?a su mandi ular" este limitat" lateral de( A) Faa intern" a ramului mandi ular, -) Ci8c2iul !enio!los, C) Cu8c2iul 2io!los, /) Canalul Kart2on, E) Cu8c2iul pteri!oidan lateral)

3B) &$15

3B) &$0)5

R) A @& CS Indicai 1n care supuraii+ clinic se determin" masticaie imposi il"+ iar de!lutiie 8i 0onaie e*trem de di0icil"( A) A cesul latero0arin!ian, -) A cesul pteri!omandi ular, C) A cesul in0ratemporal, /) A cesul su lin!ual, E) A cesul lim ii) R) E 3-) &&9 5 @$ CS <ntr-o parotidit" cronic" recidi'ant" procesul in0ecios se 'a locali.a( A) Intracelular, -) <n parec2imul or!anului, C) Este cau.at de calculul locali.at 1n canalul Stenon, /) Gan!lionul lim0atic intraparotidian, E) Canalul K2arton) R) 3C) 22$, -) $4:5 @9 CC Elimin"rile prin canalul Stenon la o parotidit" cronic" recidi'ant" 'or 0i( A) Reduse cantitati', -) 7urulente a undente, C) Secreiile lipsesc, /) Secreii tul uri dup" masa? intens, E) Secreii 0"r" modi0ic"ri) R) A+/ 3B) &1:, C) 22$, -) $4:5 @4 CC Complicaiile tardi'e 1n 0racturile apo0i.ei condiliene la copii pot 0i( A) >steoartro.a de0ormant", -) 7seodoartro.", C) Cicro!enii, /) Anomalii de erupie E) Anomalii de po.iie dentar") R) A+3C) &2;5 @: CC Ima!inea radiolo!ic" a unui dinte cu lu*aie 1n a* 3intru.ie5 'a da urm"toarele semne( A) Car!inea incisi'al" 'a 0i mai 1nalt" 1n raport cu dinii 'ecini, -) Spaiul periradicular 1n!ustat, C) Spaiul periradicular lipse8te, /) Spaiul periradicular 1ntrerupt, E) Car!inea incisi'al" este mai ?oas" 1n raport cu dinii 'ecini) R) -+C+/+E 3C) &145 @; CS Etiolo!ia parotiditelor acute epidemice 3oreionul5 este( A) I!iena ucal" de0ectuoas", -) 7"trunderea de corpuri str"ine 1n canalele e*crectorii, C) In0ecii !ra'e, /) In0ecia 'iral", E) St"ri ca8ectice) R) / 3B) &1:, -) $4:5 @@ CC Sialo!ra0ia parotiditei cronice recidi'ante 'a a'ea urm"toarele aspecte pe ima!inea radio!ra0ic"( A) <n!ustarea canalului Stenon, -) /ilatarea nere!ulat" a canalului Stenon, C) /ilatarea canalelor de ordin 1 8i 2, /) Aspect de pom 1n0lorit la ni'el de canale & 8i $, E) Nu se determin" modi0ic"ri 1n !landa sali'ar") R) -+C+/) 3-) $4:, C) 22$5 100 CC Complicaiile tardi'e ale 0racturilor mandi ulare 1n re!iunea corpului pot 0i( A) >steoartro.e de0ormante, -) Cicro!enii unilaterale, C) Anomalii de po.iii dentare 1n linia 0racturii, /) Anomalii de erupii, E) 7seudoartro.e)

R) C+/

3C) &2;5

101 CS /ia!nosticul 0racturilor mandi ulare su periostale 8i 1n lemn 'erde la copii se 'a 0ace 1n a.a e*amenului clinic( A) Inspecie, -) 7alpare, C) Radiolo!ic, /) E*amenul clini al articulatiei temporo-mandi ulare, E) E*amenul oclu.iei) R) C 3C) &2$5 102 CC Cele mai 0rec'ente le.iuni dentare 1n dentiia primar" sunt( A) Au*aii complete, -) Fracturi radiculare, C) Fracturi coronare, /) Au*aii incomplete, E) Toate r"spunsurile corecte) R) A+/ 3B) $4$, C) &145 10& CC Concreti.ai+ care este conduita cea mai un" 1n traumatismul unui dinte temporar intru.at care nu pre.int" ri.ali."( A) A8teptarea pentru reerupere, -) /i.oclu.ia dintelui, C) <nl"turare, /) Reimplantarea imediat", E) Imo ili.area dintelui) R) A+3 C) &19, B) $4$, -) 24$5 10$ CS <nl"turarea dintelui de lapte dup" un traumatism cu intru.ie se 'a 0ace c1nd( A) /intele 'a 0i locali.at 1n p"rile moi din 'ecin"tate, -) /intele 'a 0i locali.at 1n una din ca'it"ile oaselor 0aciale, C) Ba 0i le.at mu!urele dintelui permanent, /) Ae.iuni importante a peretelui al'eolar, E) Toate r"spunsurile sunt corecte) R) E 3C)&1:, B)$4$, -)24$5 109 CC Tratamentul imediat a dintelui de lapte cu contu.ie acut" cuprinde( A) <nl"turarea, -) Imo ili.area, C) /i.oclu.ie prin 8le0uire, /) /i.oclu.ie 'remelnic" cu aparate ortodontice, E) Tratament endodontic) R) C+/ 3C) &14, B) $4$, -) 24&5 104 CC Fracturile su periostale se caracteri.ea." prin( A) <n!ro8area osului, -) >steoli.a traumatic", C) <ntreruperea continuit"ii osului mandi ular, /) 7"strarea inte!rit"ii periostului, E) <ntreruperea continuit"ii periostului 8i corticalei pe un sin!ur plan) R) C+/ 3C) &215 10: CS Fracturile mandi ulare 1n care este p"strat" inte!ritatea periostului este caracteristic pentru 0racturile( A) /e tip ++lemn 'erde++ , -) Su periostal", C) Centonier", /) Traumatismele o stetricale, E) Contu.iile periostului) R) 3C) &215 10; CS Fracturile de tip ++ lemn 'erdeL cel mai 0rec'ent sunt locali.ate 1n re!iunile( A) Centoniere, -) Corpul mandi ulei,

C) Apo0i.a coronar", /) Un!2iul mandi ulei, E) Ramul mandi ular) R) E 10@ CC Semnele comune ale pl"!ilor sunt( A) Tul ur"ri de respiraie, -) /ureri, C) Hemora!ii, /) Hipersali'aie E) <ntreruperea continuit"ii te!umentelor) R) -+C+E 3C) &215

3C) &10, -) 2$:5

110 CC 7rin ori0iciul canalului Stenon 1n sialodenitele cronice recidi'ante+ elimin"rile au caracter( A) Biscos, -) Cucopurulent, C) F"r" modi0ic"ri, /) Serolente, E) San!'ine) R) A+3 B) &1@, -) $4@, C) 2295 111 CC Semnele locale ale parotiditei epidemice care o 'a deose i de alte maladii 'a 0i( A) A0ectarea ilateral" a !landelor sali'are, -) /eplasarea lo ulului auricular 1n a0ar", C) Tume0iere parotidian", /) >ri0iciul canalului Stenon ro8u+ tume0iat E) Semne de or2it" la "iei R) A+E 3B) &1;+ -) $4:, C) 2295) 112 CS Indicai ce 0orm" de le.iune 1nc2is" ale p"rilor moi corespunde semnelor clinice - edem+ tume0acie di0u."+ ec2imo.e+ 2ematoame A) 7l"!i t"iate, -) 7l"!i penetrante, C) E*coriaii, /) Contu.ii, E) 7l"!i contu.e-.dro ite) R) /) 3-) 2$4+ C) &105 11& CC Ae.iunile p"rilor moi 1n ca'itatea oral" clinic se caracteri.ea." prin( A) Hemora!ii a undente, -) 7l"!i pro0unde, C) Car!inile nere!ulate, /) Car!ini necroti.ate, E) Ec2imo.e) R)A+-+C) 3B) $2&5

11$ CS Sutura primar" 1nt1r.iat" la copii se reali.ea." 1n inter'alul de timp( A) 7"n" la 2$ ore, -) /up" 10-12 .ile, C) /up" 20 .ile, /) /up" 2$-2; ore, E) Toate r"spunsurile sunt corecte) R) /) 3-) 29&5 119 CS 7relucrarea c2irur!ical" primar" a le.iunilor traumatice ma*ilo-0aciale se e0ectuea." 1n urm"toarele perioade de timp dup" accident( A) 12-2$ ore, -) 2$-2; ore, C) /up" 2; ore, /) 10-12 .ile, E) /up" 20 .ile) R) -) 3B) $2&5

114 CS Colica sali'ar" 1n timpul meselor se instalea." 1n ca.urile( A) 7arotidit" acut" epidemic", -) 7arotidit" acut", C) Sialolitia.", /) 7arotidite cronice recidi'ante, E) Sialodenite aler!ice) R) C 3B) &21 ) -) $415 11: CC <n parotiditele cronice recidi'ante+ radiolo!ic 'or 0i depistate urm"toarele modi0ic"ri( A) 7ete opace de dimensiuni 'ariate, -) 7ete opace situate la e*tremit"ile canaliculilor sali'are, C) <n!ustarea canaliculilor, /) <n!ustarea canalului Stenon, E) /ilatarea nere!ulat" a canalului Stenon) R) A+-+E 3B) &20, -) $:0 5