Sunteți pe pagina 1din 1

CURRICULUM VITAE

Informaii personale
Nume / Prenume Bejan Elena
Adres(e)

Chiinu, str.Grenoble 259/14,ap 20

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii
Sex

Mobil: +373 699 20 702


lenuta_08@yahoo.com
Moldoveanc
08 august 1990
Feminin

Educaie i formare
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Numele i tipul instituiei de
nvmnt
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Numele i tipul instituiei de
nvmnt

2009-2014
Diplom de studii superioare
USMF Nicolae Testemianu,facultatea Stomatologie
2005-2009
Diploma de studii liceale / Bacalaureat
Liceul Teoretic Vasile Alecsandri or. Chiinu

Perioada 1997- 2005


Numele i tipul instituiei de
nvmnt

Liceul Teoretic Alexei Mateevici or. Dondueni

Aptitudini i competene
personale
Limba(i) matern(e) Limba romn
Limba(i) strin(e) cunoscut(e) Limba romn, limba rus, limba englez
Autoevaluare
nelegere
Nivel european (*)

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaie

Discurs oral

Exprimare scris

C 1/2

C 1/2

C 1/2

C 1/2

C 1/2

B 1/2

B 1/2

B 1/2

B 1/2

B 1/2

A 1/2

B 1/2

B 1/2

B 1/2

B 1/2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine


Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

Competene i aptitudini PC Microsoft Office Word,Excell, Internet Explorer.


Permis de conducere