Sunteți pe pagina 1din 24

HEMATOLOGIE, ONCOLOGIE

PARTICULARITILE CLINICO-MORFOLOGICE ALE LIMFOAMELOR NON-HODGKIN LA COPII Maria Robu, I.Corcimaru, Lari a Mu !"a#$, Maria Po%" cu, Eca!"ri&a Dru'u(, )a&*a +uruia&$, Maria C,iu Catedra Hematologie i Oncologie a USMF N.Testemianu, (e . ! "ro . uni#. $on Corcimaru% )ummarT," c.i&icomor%,o.o'ica. /"a!ur" o/ &o&-Ho*'0i&1 .-m%,oma i& c,i.*r"& T&e clinicomor"&ological eatures o non'Hodg(in)s l*m"&omas (NH+% &a#e ,een studied in -./ c&ildren o 0'-1 *ears old. 2e re#ealed t&at t&e c&ildren &ad onl* t&e &ig&'grade NH+. T&e "rimar* tumor ocus 3as situated "redominantl* in t&e a,dominal ca#it* (a,dominal l*m"& nodes and ileocecal region o t&e intestine%. 4egardless t&e "rimar* tumor ocus NH+ initiall* s"read in regional l*m"& nodes. T&e central ner#ous s*stem and t&e ,one marro3 3as in#ol#ed more a ter and during t&e disease dissemination in c&ildren. R"2uma! 5u ost studiate "articularit6ile clinico'mor ologice la -./ co"ii de lim om non'Hodg(in (+NH% 7n #8rst6 de la 0 "8n6 la -1 ani. S'a sta,ilit c6 la co"ii s'au de9#oltat numai +NH cu grad 7nalt de malignitate. Focarul "rimar tumoral a "redominat 7n ca#itatea a,dominal6 (ganglionii lim atici intraa,dominali i regiunea ileocecal6 a intestinului%. $ndi erent de locali9area ocarului "rimar al +NH, la eta"ele iniiale "rocesul tumoral s'a r6s"8ndit 7n ganglionii lim atici regiunali. :n "rocesul generali96rii la co"ii rec#ent au a#ut loc determin6rile 7n sistemul ner#os central i m6du#a osoas6. Ac!ua.i!a!"a !"m"i +im oamele non'Hodg(in (+NH% r6m8n una din cele mai com"licate "ro,leme ale onco&ematologiei contem"orane. :n ultimii ani ni#elul mor,idit6ii +NH a crescut considera,il 7n toat6 lumea (0, ;, <, =, >%. Fiind monoclonale du"6 originea sa, aceste tumori di er6 mult "rin mor ologia celular6, e#oluia clinic6 i sensi,ilitatea di#ers6 la tratament. +NH a ectea96 "ersoanele de orice #8rst6 inclusi# i co"iii. ?ste cunoscut c6 la co"ii se de9#olt6 +NH cu grad 7nalt de malignitate i au unele "articularit6i clinice (-, @, 1, /%. :ns6 caracteristica lor clinic6, 9onele de metasta9are iniial6 i la distan6 7n uncie de locali9area ocarului "rimar al +NH la co"ii sunt studiate insu icient. 5#8nd 7n #edere c6 co"iii i adulii sunt su"ra#eg&eai 7n acela centru am "utut studia e#oluia +NH la di erite eta"e i 7n aa el am a#ut "osi,ilitatea de'a determina caracterul generali96rii i a ect6rii di eritor organe i esuturi 7n "rocesul de generali9are a +NH 7n uncie de #8rst6. )co%u. actualei lucr6ri const6 7n studierea "articularit6ilor clinico'mor ologice ale +NH la co"ii. Ma!"ria. (i m"!o*" Caracteristica clinico'mor ologic6 a ost studiat6 la -./ co"ii 7n #8rst6 de la 0 "8n6 la -1 ani (,6iei ! </, etie ! ;.%. Aiagnosticul 7n toate ca9urile a ost con irmat mor ologic. Bentru determinarea gradului de r6s"8ndire a "rocesului tumoral al +NH s'au olosit eCamenul clinic, radiologic, ultrasonor, i,roe"i aringosco"ia, "uncia i tre"ano,io"sia m6du#ei osoase. R"2u.!a!" (i *i cu#ii 4e"arti9area co"iilor 7n uncie de #8rst6 i seC a e#ideniat c6 +NH s'au de9#oltat "re"onderent la ,6iei i cu #8rsta de la 0 "8n6 la 1 ani (ta,. -%. 0

Deri icarea mor ologic6 a diagnosticului ne'a con irmat c6 la co"ii au ost diagnosticate numai #ariantele cu grad 7nalt de malignitate. Ta,elul Di !ribu#ia co%ii.or *" LNH 3& /u&c#i" *" 45r !$ (i "6 75r !a, a&i 0!1 / ! -. -- ! -1 Num$ru. *" bo.&a4i /0 0= -/ 89: b$i"#i @/ -= -0 ;: )"6u. /"!i#" -/ -. @ <9

Studierea rec#enei a ect6rii "rimare a di eritor organe i gru"uri de ganglioni lim atici ne'a ar6tat c6 la co"ii +NH rec#ent (1;,=E% au de,utat eCtranodal. Situarea ocarului "rimar al +NH a "redominat 7n ca#itatea a,dominal6, constituind 11,<E din contul a ect6rii ganglionilor lim atici intraa,dominali (;.,0E% i a tractului gastrointestinal (01,1E%. ?ste necesar de menionat c6 7n toate ca9urile de +NH degesti#e "rimiti#e la co"ii a a#ut loc locali9area "rimar6 7n intestin, "re"onderent 7n "oriunea ileocecal6 (<<,<E%. N'a ost nici un ca9 de a ectare "rimar6 a stomacului, care du"6 datele noastre i a literaturii rec#ent se 7nt8lnete la aduli. 5ceasta se "oate de eC"licat "rin a"tul c6 la co"ii 7n stomac nu este esut lim atic, deci li"sete su,stratul mor ologic "entru +NH. Cu #8rsta a"ar "rocese in lamatorii i ca reacie se ormea96 oliculi lim atici din care i se "ot de9#olta +NH. 5lt6 locali9are "rimar6 rec#ent 7nt8lnit6 la co"ii este inelul lim atic 2alde*er (-<,.E%, "re"onderent na9o aringele. Aac6 acem o com"araie cu adulii de,utul +NH 7n inelul lim atic 2alde*er este a"roCimati# acela, 7ns6 s"re deose,ire de co"ii la aduli "redomin6 a ectarea "rimar6 a amigdalelor "alatine. :n ganglionii lim atici "eri erici +NH "rimar s'au de9#oltat 7n --,;E ca9uri, "re"onderent 7n ganglionii lim atici cer#icali. Brocesul tumoral 7n ganglionii lim atici mediastinali, 7n alte organe i esuturi a de,utat rar (ta,. 0%. Ta,elul 0 Di !ribuir"a co%ii.or *" LNH 3& /u&c#i" *" .oca.i2ar"a /ocaru.ui %rimar
Loca.i2ar"a /ocaru.ui %rimar Fanglionii lim aticiG Beri ericiG ' cer#icali ' aCilari ' ing&inali Mediastinali $ntraa,dominali +ocali96ri eCtranodaleG $nelul lim atic 2alde*erG ' amigdalele "alatine ' na9o aringele ' amigdalele "alatine H na9o aringele Tractul gastrointestinalG ' stomacul ' regiunea ileocecal6 ' alte "oriuni ale intestinului su,ire S"lina Iesuturile moi Oasele O#arele >& !o!a. Num$ru. *" bo.&a4i ab . = @> @/,0 -0 --,; --.,@ ' ' .,> 1 @,< ;0 ;.,0 1< 1;,= -= -<,. 1 @,< -. >,@ ; 0,> 0< 01,1 ' ' 0->,= / 1,< ' ' < /,/ @ ;,= .,> 89: 899

?ste necesar de accentuat c6 la co"ii a ectarea "rimar6 a s"linei nu s'a de"istat nici 7ntr' un ca9, ceea ce are o mare im"ortan6 7n e ectuarea diagnosticului di erenial al s"lenomegaliilor la co"ii. Con orm Clasi ic6rii Clinice $nternaionale, "rimit6 7n 5nn'5r,or (SU5% 7n anul -><- la 1= (1@,<E% co"ii au ost constatate stadiile locale i la @= (@1,;E% stadiile generali9ate (ta,. ;%. Ta,elul ; Di !ribuir"a co%ii.or *" LNH 3& /u&c#i" *" !a*iu. c.i&ic )!a*iu. c.i&ic $ $$ $$ $D >& !o!a. ab . = 1. -. ;= 89: Num$ru. *" bo.&a4i = <,1 @<,0 >,@ ;1,> 899

?ste necesar de menionat c6 a"roa"e Jum6tate din co"ii (@<,0E% au ost diagnosticai 7n stadiul $$ al +NH i maJoritatea (<.,1E% au ost cu locali9area "rimar6 7n ca#itatea a,dominal6, "e c8nd 7n stadiile generali9ate au "redominat "acienii cu +NH "rimar 7n ganglionii lim atici "eri erici (1=,;E% i mediastinali (-..E%. 5ceste date ne "ermit s6 "resu"unem c6 +NH cu de,utul 7n ca#itatea a,dominal6 (ganglionii lim atici intraa,dominali i intestin% r6m8n local un tim" mai 7ndelungat s"re deose,ire de +NH cu a ectarea "rimar6 a ganglionilor lim atici "eri erici i mediastinali care au tendin6 de generali9are mai ra"id6. Sim"tomele de intoCicare au ost o,ser#ate 7n /= (/@,-E% ca9uri. +a co"iii cu ocarul "rimar 7n ca#itatea a,dominal6 a "redominat "ierderea "onderal6, la celelalte locali96ri ! e,ra. $ndi erent de locali9area "rimar6 a +NH la eta"ele iniiale ale maladiei "rocesul "atologic s'a r6s"8ndit 7n ganglionii lim atici regionali (==,<E%. Focare eCtranodale au a"6rut "re"onderent 7n sistemul ner#os central (@.,>E%, m6du#a osoas6 (0@,1E%, icat (0@,1E%, s"lin6 (0@,1E%, mai rar 7n esuturile moi (-@,<E%, oase (-@,<E%, testicule (--,@E%. :n alte organe i esuturi oarte rar. S'a o,ser#at c6 determin6rile 7n sistemul ner#os central au a#ut loc indi erent de locali9area ocarului "rimar 7ns6 rec#ena lor a ost mai mare 7n ca9urile de locali9are "rimar6 a +NH 7n ganglionii lim atici mediastinali (/.,.E% i intraa,dominali (1.,.E%. +a co"iii cu de,utul +NH 7n ganglionii lim atici "eri erici, inelul lim atic 2alde*er, intestin, metasta9e 7n sistemul ner#os central s'au disgnosticat a"roCimati# cu aceiai rec#en6 (ta,. @%. 5 ectarea m6du#ei osoase s'a determinat la co"iii de +NH mediastinal (=.,.E%, inelul lim atic 2alde*er i anume amigdala na9o aringian6 (/;,/E% i ganglionii lim atici "eri erici (1.,.E%. S"re deose,ire de determin6rile 7n sistemul ner#os central care rec#ent s'au de9#oltat 7n +NH cu de,utul 7n ca#itatea a,dominal6, m6du#a osoas6 a ost interesat6 numai la un co"il cu a ectarea "rimar6 a ganglionilor lim atici intraa,dominali i nici 7ntr'un ca9 7n +NH intestinale i alte locali96ri "rimare. 5 ectarea concomitent6 a sistemul ner#os central i m6du#ei osoase a a#ut loc numai 7n =,0E ca9uri. Aeci 7n maJoritatea ca9urilor r6s"8ndirea +NH 7n sistemul ner#os central a a#ut loc direct 6r6 a ectarea m6du#ei osoase. Metasta9ele 7n icat, s"lin6 7n maJoritatea ca9urilor au ost 7nsoite de a ectarea m6du#ei osoase. ?ste necesar de menionat c6 la a ectarea "rimar6 a esuturilor moi metasta9ele "re"onderent au a#ut loc 7n oase, iar 7n +NH cu de,utul 7n oase in#ers, metasta9ele au "redominat 7n esuturile moi. 5ceast6 consecuti#itate de r6s"8ndire a +NH la co"ii are o mare im"ortan6 "ractic6 i tre,uie s6 ie luat6 7n consideraie la ela,orarea tacticii de tratament. @

Su"ra#ieuirea general6 a co"iilor de +NH "este - an a constituit 1-,1E, "este 1 ani ! @.,>E. 5ceste date ne arat6 c6 Jum6tate din co"iii de +NH au decedat 7n "rimul an de ,oal6 ce ne m6rturisete des"re o e#oluie agresi#6 a +NH la co"ii. 4eeind din cele eC"use, indi erent de locali9area ocarului "rimar al +NH este necesar de e ectuat un tratament intensi# cu includerea m6surilor de "ro ilaCie a a ect6rii sistemului ner#os central. Ta,elul @ Fr"c4"&#a m"!a !a2".or "6!ra&o*a." .a co%iii *" LNH 3& /u&c#i" *" .oca.i2ar"a /ocaru.ui %rimar
M$*u4a o oa $ " u!u. %u.mo&ar T" !icu." " u!uri." moi )%.i&a P."ura Pi"."a Loca.i2ar"a /ocaru.ui %rimar Num$ru. *" bo.&a4i )i !"mu. &"r4o c"&!ra. Loca.i2ar"a m"!a !a2".or "6!ra&o*a." Fica! Oa "

Fanglionii lim aticiG periferici mediastinali intraabdominali $nelul lim atic 2alde*er $ntestinul Iesuturile moi Oasele >& !o!a.

/ 1 0. -> / @ :8

;;,; /.,. 1.,. ;/,; ;<,1 0=,1 01,. ?9,@

1.,. =.,. 1,. /;,/ ' ' ' A?,B

;;,; @.,. 0.,. 0<,0 ;<,1 ' ' A?,B

;;,; =.,. -.,. ;/,; --,' ' A?,B

1.,. ' -1,. >,' ' 1.,. 8?,;

-/,/ ' -.,. >,--,//,/ ' 8?,;

' ' -.,. ' ' ' ' <,A

' ' -.,. ' --,' ' ?,@

' 0.,. 0.,. >,--,' ' 88,?

' ' 1,. ' ' -/,/ ' <,A

Co&c.u2ii -. +a co"ii s'au de9#oltat numai +NH cu grad 7nalt de malignitate. 0. +NH la co"ii rec#ent de,utea96 7n ca#itatea a,dominal6 (ganglionii lim atici intraa,dominali i regiunea ileocecal6 a intestinului%. ;. :n +NH cu a ectarea "rimar6 a inelului lim atic 2alde*er la co"ii "re"onderent "rimar este a ectat6 amigdala na9o aringian6. @. $ndi erent de locali9area ocarului "rimar al +NH la eta"ele iniiale "rocesul tumoral s'a r6s"8ndit 7n ganglionii lim atici regionali. 1. Metasta9e eCtranodale 7n "rocesul de generali9are al +NH la co"ii au a#ut loc rec#ent 7n sistemul ner#os central i m6du#a osoas6. +ib.io'ra/i" -. Kalcers(a 5., Kal3ier9 2., Ku,ala U. et al. Brogress in t&e treatment o non'Hodg(in)s l*m"&oma in c&ildren LL Br9egl. +e(. 0..@M /-M su""l. 0M @1'@= 0. Krandt +ars, Krandt Ner(er, Olsson Ha(an et al. +ocation and &istological grade o non' Hodg(in)s l*m"&omas in sout&ern S3eden LL 5cta Oncologica 0..-M @.M @M @<>'@=@ ;. Cart3rig&t 4., Krine(er H., Carli B. et al. T&e rise in incidence o l*m"&omas in ?uro"e ->=1'->>0 LL ?ur. N. Cancer ->>>M ;1M /0<'/;; @. Frass T.F., Termu&len 5.M. Bediatric non'Hodg(in)s l*m"&oma LL Curr. Oncol. 4e". 0..<M >M /M @1>'@/1 1. +e Aele* M.C., 4eiter 5., 2illiams A. et al. Brognostic actors in c&ild&ood ana"lastic large cell l*m"&omaG re9ults o a large ?uro"ean intergrou" Stud* LL Klood 0..=M ---M ;M -1/.'-1// 1

/. OPQRSTQPUR V.W., OPQRSTQPU X.Y. ZR[P\TURT]P^_` aTbPcdefa^ef]f \f]gP]R]f h cT_Ti jT^kh[\fef lT\RSh^` LL mT]R_P\Pnfo f _SRa^ghQfP\Pnfo 0..1M 0M -;'-< <. pPcch[aRo W.q., lR[frTUR s.m. tRe_PSu kSPnaPQR kSf cfgghQaPi eShkaPe\T_PraPi \f]gP]u LL D$$$ jP^^fi^efi vaeP\PnfrT^efi OPanST^^ 0..@M &tt"G LL 333rosonco3e,.ruLli,rar*L=t& con L00 &tm =. pPcch[aRo W.q., wP^eR\TaeP v.x., lR\RefSPUR y.Y. YTbPcdefa^efT \f]gP]u ]RSnfaR\`aPi QPau LL XPUST]TaaRo vaeP\Pnfo 0../M =M >. zRa^Pa O.p., W]oaf_PU {.Y. |kfcT]fP\Pnfo f [fP\Pnfo aTbPcdefa^efb \f]gP] LL pSRe_frT^eRo vaeP\Pnfo 0..@M 1M ;M -/;'-/=.

TRATAMENTUL PACIENILOR CU PATOLOGIILE )I)TEMULUI HEMATOPOIETIC >N CONDIIILE )TAIONARULUI DE CI Lari a Mu !"a#$, I. Corcimaru, Maria Robu, Maria C,iu, 7. Mu !"a#$, E."&a O."i&ico4a, 7. Mu&!"a&u, )a&*a +uruia&$ Catedra Hematologie, Oncologie i Tera"ie de Cam"anie a U.S.M.F. N. Testemianu (e ! "ro . uni#., dr.&a,.t.med. $. Corcimaru%, $nstitutul Oncologic din Moldo#a (director ! "ro . uni#., dr.&a,.t.med. A. So roni% )ummarTr"a!m"&! o/ %a!i"&! Di!, !," *i or*"r o/ ,"ma!o%oi"!ic - !"m a! !," *a-- !a!io&ar- ,o %i!a. T&e o"tions or rendering t&e s"eciali9ed &ematological assistance 3ere studied in =;. "atients 3it& di erent disorders o &emato"oietic s*stem 3it&in t&e rame o t&e da*'stationar* &os"ital. T&e "rinci"les o rational organi9ation o t&is assistance, as 3ell as t&e "ro,lems o medical and social re&a,ilitation o "atients &a#e ,een discussed. R"2uma! Sunt studiate "osi,ilit6ile de acordare a asistenei &ematologice s"eciali9ate la =;. "acieni cu di erite "atologii ale sistemului &emato"oietic 7n condiiile staionarului de 9i. Se discut6 "rinci"iile de organi9area ei raional6, "recum i "ro,lemele rea,ilit6rii medicale i sociale ale ,olna#ilor. ?la,orarea i "er ecionarea metodelor de diagnostic i tratament al maladiilor sistemului sang#in contri,uie la maJorarea num6rului de "acieni, care se a l6 la e#idena 7n $MSB $nstitutul Oncologic din Moldo#a. 5ceasta este con irmat6 demonstrati# de datele re eritoare la lim oamele ne&odg(iniene, "re9entate de "ro . uni#. $. Corcimaru (-%. Aac6 7n anul 0... 7n 4e"u,lica Moldo#a au ost su"ra#eg&eai <0> ,olna#i, iar 7n 0..@ ! --<-, atunci 7n anul 0..< num6rul lor a atins -@=-. :n gru"ul "ersoanelor a"te de munc6 &emo,lasto9ele ocu"6 "rimul loc 7n structura mortalit6ii "rin tumori maligne (/%. :n acelai tim" "o"ulaia Moldo#ei 7m,6tr7nete. Ae su,liniat, c6 du"6 datele &ematologilor din Federaia 4us6 c&eltuielile legate cu tratamentul unui ,olna# 7n #7rst6 de /. ! /1 ani de"6esc suma medie a c&eltuielilor res"ecti#e 7n "o"ulaie de -,/; ori, 7n #7rst6 de // ! /> ani ! de -,= ori, iar 7n #7rst6 de "este <. ani ! de 0,;@ ori (/%. :n "aralel cu 7m,6tr7nirea "o"ulaiei urmea96 creterea indicilor mor,idit6ii "rin &emo,lasto9e. :n cores"undere cu maJorarea num6rului de ,olna#i crete i rata aloc6rilor inanciare "entru ocrotirea s6n6t6ii. C&eltuielile sunt mai im"ortante "entru tratamentul 7n condiii de staionar din contul im"lement6rii te&nologiilor medicale noi e ecti#e. Ae eCem"lu, 7n SU5 7n anul -><1 "entru tratamentul unui "acient oncologic a ost alocat 00;1= USA, iar 7n anul ->=> ! <0@>@ USA (;%. MaJorarea costului ser#iciilor medicale, de9#oltarea te&nologiilor medicale, reducerea aloc6rilor inanciare "entru 7ntreinerea s"italelor i 7m,6tr7nirea "o"ulaiei im"une crearea 7n unele 6ri a sistemului de asisten6 medical6 de urgen6, "unctelor de asisten6 la domiciliu, /

centrelor diagnostice de am,ulator, staionarelor de 9i (@,1%. :nc6 7n anul -><< qPSP[`}U x., lSf\\fRa_ w. (0% au "u,licat articolul, 7n care a ost demonstrat6 "osi,ilitatea "rinci"ial6 de eCaminare i tratament al unor maladii ale sistemului sang#in 7n condiii eCtras"italiceti. O "arte din 7ntre,6rile discutate de autori au ost soluionate cu succes, altele (de eCem"lu, incidena com"licaiilor in ecioase intras"italiceti, re9istena agenilor in ecioi la anti,ioticotera"ie% 7n "re9ent au de#enit de im"ortan6 maJor6. :n SU5 7n cadrul re orm6rii sistemului de ocrotire a s6n6t6ii 7n anii ->/1 ! ->=; au ost 7ntre"rinse e orturi semni icati#e "entru acordarea s"ectrului larg de ser#icii medicale 7n condiiile "res"italiere (;%. Sectorul am,ulator se 7naintea96 7n sistemul ocrotirii s6n6t6ii al acestei 6ri. 5celeai cau9e, comune "entru multe 6ri, au condiionat a"ariia te9ei de trans er a unui #olum de asisten6 din staionar 7n sectorul am,ulator, ca o direcie de ,a96 7n "er ecionarea organi96rii ser#iciilor medicale. Obi"c!i4"." c"rc"!$rii Studierea "osi,ilit6ilor de acordare a asistenei &ematologice s"eciali9ate "acienilor cu "atologiile sistemului &emato"oietic 7n condiiile staionarului de 9i, ela,orarea "rinci"iilor de organi9area ei raional6, soluionarea 7ntre,6rilor de rea,ilitare medical6 i social6 a "acienilor. Ma!"ria. (i m"!o*" *" c"rc"!ar" Studiul curent a 7nrolat =;. ,olna#i cu di erite maladii ale sistemului sang#in 7n #7rst6 7ntre -> ! =0 ani (media de #7rst6 ! @=,/ ani%, care au ost eCaminai i tratai 7n "erioada anilor 0../ ! 0..= 7n condiiile staionarului de 9i, des 6urat "e ,a9a a dou6 secii &ematologice ale $nstitutului Oncologic din Moldo#a. Bo"ulaia ur,an6 a constituit <0< "acieni, rural6 ! -.;. 4e"arti9area ,olna#ilor du"6 entit6i no9ologice este "re9entat6 7n ta,el. MaJoritatea a,solut6 a "acienilor (/.0 sau <0,1E% au constituit cei cu lim oamele maligne. Brotocolul standard de eCaminare a ,olna#ului cu o e#entual6 "atologie lim o"roli erati#6 a 7nclus ("e l7ng6 metodelor generale de eCaminare clinic6% ,io"sia ganglionului lim atic, tre"ano,io"sia i "uncia osteomedular6, in#estigarea 4~'logic6 a organelor cutiei toracice cu tomogra ia mediastinului, ultrasonogra ia organelor a,dominale i a s"aiului retro"eritoneal, i,roe"i aringolaringosco"ia, i,roendosco"ia tractului gastro'intestinal i tomogra ia com"uteri9at6 (du"6 indicaii%. :n staionarul &ematologic de 9i tratamentul "acienilor cu maladiile sistemului sang#in a ost e ectuat du"6 "rotocoalele standarde. :n neo"la9ii lim o"roli erati#e "rogramele curati#e au cu"rins sc&eme de "olic&imiotera"ie CD+B, 5CDB, 5KDA, COB, CHOB, ?D5, Kleo'CHOB i alte "re"arate de generaii recente (Fludara, Ma,T&era%. Bolic&imiotera"ia ciclic6 7n condiiile staionarului de 9i a ost de regul6 7nce"ut6 de la cura a doua. +a o eta"6 anumit6 7n "re9ena indicaiilor "acienii au "rimit radiotera"ie du"6 "rogram radical sau des 6urat, radiotera"ie locoregional6 7n stadiile locali9ate ale lim oamelor ne&odg(iniene. Tratamentul 7n condiiile staionarului de 9i a ost a"licat la 1/ ,olna#i cu leucemia mieloid6 cronic6, din ei la 1; 7n a9a cronic6 i de accelerare i la ; 7n a9a acut6. Iin7nd cont de "erioada e#oluti#6 a maladiei tratamentul s'a 7nce"ut 7n staionarul &ematologic, ulterior la o,inerea dinamicii clinico'&ematologice "o9iti#e i la sta,ili9area "rocesului tumoral iind continuat 7n condiiile staionarului de 9i. C&imiotera"ia a ost e ectuat6 cu M*leran, H*drea i Fli#ec. Ae atenionat, c6 medicaia cu Fli#ec a "re 6cut starea general6 a ,olna#ului la ni#el am,ulator. :n condiiile staionarului de 9i au ost su"ui tratamentului /; "acieni cu mielom multi"lu. Ca i 7n celelalte entit6i "rima cur6 de c&imiotera"ie s'a a"licat 7n staionarul &ematologic, ulterior ,olna#ii au continuat tera"ie 7n staionarul de 9i. 5 ost utili9at "rogramul D5A, Ciclo os an 7n regim intensi#, do9e 7nalte de AeCamet&asone. Tratamentul cu c&imio"re"arate la o serie de "acieni a ost asociat cu administrarea ,is os onatelor (Kone os, ometa, Kondronat, etc.%. Au"6 indicaii s'a e ectuat radiotera"ia, "la9ma ere9a. :n condiiile staionarului de 9i au ost tratai -< ,olna#i cu leucemie lim ocitar6 cronic6 7n stadiul mani est6rilor clinico'&ematologice des 6urate. C&imiotera"ia a ost e ectuat6 cu +eu(eran, Ciclo os an i Dincristin, , 7n ca9uri de tric&oleucemie (< ,olna#i% ! cu 'inter eron.

<

Tabel R"%ar!i2ar"a bo.&a4i.or *u%$ "&!i!$#i &o2o.o'ic" Num$ru. *" %aci"&#i Ma.a*ii." i !"mu.ui a&'4i& +im om Hodg(in +im oamele ne&odg(iniene +eucemia mieloid6 cronic6 Mielom multi"lu Mielo i,ro9a idio"atic6 +eucemia lim ocitar6 cronic6 Bolicitemia Dera +eucemia acut6 Maladia Marc&ia a#a'Mic&eli Bur"ura trom,ocito"enic6 Hemo ilia 5 5nemia a"lastic6 5nemia ierode icitar6 >& !o!a.E Ab . ;-0 0>. 1/ /; ;= -< -= 00 < 0 0 0 F<9 = ;<,/ ;@,> /,= <,/ @,/ 0,0,0 0,< .,= .,0 .,0 .,0 .,899

Tratamentul a 00 "acieni cu leucemii acute 7n condiiile staionarului de 9i a ost reali9at numai la eta"a de c&imiotera"ie de 7ntreinere. 5u ost utili9ate sc&emele 1 H 0, < H ;, CO5B, C5MB, D5MB .a. :n ;= ca9uri de mielo i,ro9a idio"atic6 au ost olosite M*leran, H*drea, 'inter eron. +a "re9ena anemiei &emolitice autoimune se administrau corticosteroi9ii. :n condiiile staionarului de 9i au ost su"ui tratamentului -= ,olna#i de "olicitemia #era. :n stadiul eritremic s'au a"licat H*drea, M*leran. ?C u9iile sang#ine se e ectuau de 0 ori 7n s6"t6m7n6 c7te ;.. ml cu in u9ia ulterioar6 de 4e ortan "e ond de administrarea Fenilinei, Dar arinei, remediilor de9agregante su, controlul indeCului "rotrom,inic "7n6 la normali9area ni#elului de &emoglo,in6, num6rului de eritrocite i a &ematocritului. Tera"ia imunosu"resi#6 la 0 "acieni cu anemia a"lastic6 a 7nclus Ciclos"orina 5, CellCe"t. Ae r7nd cu aceasta medicaie se trans u9au eritrocitele s"6late i du"6 indicaii ! concentrat trom,ocitar. Kolna#ilor li se administrau steroi9ii ana,olici, "oli#itamine. Tera"ia trans u9ional6 cu eritrocite s"6late a ost a"licat6 la < ,olna#i de maladia Marc&ia a#a'Mic&eli, cu crio"la9ma i crio"reci"itat la 0 ,olna#i de &emo ilie 5. Com"licaii "ericuloase "entru #ia6 n'au ost 7nregistrate. Freurile i #oma, asociate cu c&imiotera"ie, au ost sto"ate "rin administr6ri de o ran, ?metron cu e icacitate 7nalt6. :n sco"ul "ro ilaCiei cardiomio"atiei cronice "e ond de medicaie cu antracicline regulat se e ectua electrocardiogra ia, a ost monitori9at6 do9a sumar6 a acestora, cu sus"endarea lor la atingerea do9ei maCime, 7n s"ecial la "acienii "este <. ani i cu "atologia concomitent6 a cordului. :n sco"ul "re#enirii mielode"resiei cu com"licaii in ecioase s'a controlat regulat anali9a general6 a s7ngelui. Numai 7n 0 ca9uri neutro"enia a ser#it indicaie "entru s"itali9are i tratament 7n staionar. Totodat6 reducerea num6rului ,olna#ilor com"ensai 7n staionarul &ematologic din contul utili96rii "osi,ilit6ilor staionarului de 9i a cau9at concentrarea 7n seciile &ematologice a contingentului ,olna#ilor 7n stare gra#6, cu creterea semni icati#6 a sarcinii i9ice i "si&ice asu"ra "ersonalului medical. 5cti#itatea 7n aceste secii 7n multe as"ecte este com"ara,il6 cu cea 7n secia de tera"ie intensi#6. :n situaia res"ecti#6 7ntemeiat se ridic6 7ntre,6ri des"re re#i9uirea normati#elor lucrului i a remuner6rii muncii cola,oratorilor seciilor &ematologice. Ae atenionat, c6 e ectuarea tratamentului 7n condiiile staionarului de 9i nu a acilitat 7ntocmirea documentaiei medicale. =

Brinci"iile ei de 7ntocmire au r6mas aceleai. 5ccesi,ilitatea asistenei medicale s"eciali9ate 7n condiiile de am,ulator #a s"ori luCul de "acieni, ce determin6 actualitatea "ro,lemei de construcie "e l7ng6 centrele res"ecti#e a "ansionatelor "entru asigurarea traiului "acienilor i "ersoanelor 7nsoitoare. +a acordarea asistenei medicale s"eciali9ate 7n condiiile eCtras"italiceti la muli "acieni se menine modul o,inuit de #ia6, a"are "osi,ilitatea de continuare ne7ntreru"t6 a lucrului sau studiilor. Merit6 meniune i e ectele "si&oemoionale i economice "o9iti#e de organi9are a staionarului de 9i. Co&c.u2ii Ae su,liniat, c6 ser#iciul &ematologic eCtras"italicesc contem"oran constituie o orm6 e icient6 i economic argumentat6 de acordare a asistenei medicale s"eciali9ate contingentului #oluminos de "acieni cu "atologiile sistemului &emato"oietic, menin7nd calitatea &a,itual6 a #ieii lor. Organi9area raional6 a uncion6rii acestui ser#iciu "ermite de a s"ori accesi,ilitatea asistenei medicale res"ecti#e "o"ulaiei. +ib.io'ra/i" -. Corcimaru $. Limfoamele non-Hodgkin. Realizri i perspective. C&iin6u, 0..=G ;1. 0. qPSP[`}U x., lSf\\fRa_ w. !"#$ %&'%(% $)*)'+, "%$-'. ()!%"$ /%0 !+. LL VTSRkTU_frT^efi RSbfU, -><<M =G < ! >. ;. WacTiefa {. 1%2&)!)'') )'3)'4++ !"#$ %&'%5 %!%6+ 2 178 LL m\RU. qSRr, 0..0M 0G // ! <1. @. wh^_o s., jP[h w. 9%$+.+!+%)& +, ').%3:;+'/;+. $+!<%! 2 !"#$ %&'. #/$%2+,. LL D$$ jT^kh[\feRa^eRo ePagTSTafo PaeP\PnPU wP\cRUff. VTQf^u cPe\RcPU. Offa}U, ->=;G 0@ ! 0/. 1. v\TiafePUR {., Xkuah x. 9%$+.+!+%)& +, $+!<%(& '#$)! %0 2 !"#$ %&'. #/$%2+,. LL D$$ jT^kh[\feRa^eRo ePagTSTafo PaeP\PnPU wP\cRUff. VTQf^u cPe\RcPU. Offa}U, ->=;G 0/ ! 0<. /. u[R Y. =)*)'+) "%$-'. / 0 "%$)2 '+,!+ /+/)! ;&%2+ 2 #/$%2+,. / 4+%' & 3')2'%(% &)"2 '+, LL VTSRkTU_frT^efi RSbfU, 0..<M <G -. ! -@.

PARTICULARITILE E7OLUIEI CLINICE A LIMFOMULUI HODGKIN >N PERIOADA )ARCINEI GI DUP NAGTERE LA PACIENTELE )UPU)E RADIOTERAPIEI CONFORM PROGRAMULUI RADICAL )AU DE)FGURAT E."&a O."i&ico4a, Io& Corcimaru, A&a Para co4a, Lari a Mu !"a#$, Lu*mi.a Damir, )o/ia C,iriac, )4"!.a&a Gara"4a, Iri&a Moca&u Catedra Hematologie, Oncologie i Tera"ie de Cam"anie (e . ! "ro . uni#. $on Corcimaru% $nstituia Medico'Sanitar6 Bu,lic6, $nstitutul de Oncologie din 4.Moldo#a (director ! "ro . uni#. A.So ronie% )ummarC.i&ica. "4o.u!io& %"cu.iari!i" o/ Ho*'0i&1 *i "a " i& %r"'&a&c- a&* a/!"r *".i4"r- i& %a!i"&! D,o u&*"rD"&! ra*io!,"ra%- b- ra*ica. or Di*"&i&' %ro'ramm" T&e in luence o "regnancies (-.1% and deli#eries (/;% on Hodg(in)s disease e#olution &a#e ,een studied in <= "atients a ter radiot&era"* ,* a radical or 3idening "rogramme. T&ere 3ere 0> "regnancies and 1 c&ild,irt&s in 0< 3omen in t&e acti#e "eriod o Hodg(in)s disease. T&ere 3as a medical a,ortion in 0@ cases. 5ll o t&em &ad a de#elo"ing Hodg(in)s disease a ter "regnanc* and deli#er*. $n t&e remission "eriod o Hodg(in)s disease </ "regnancies in 1- 3omen ended in 1= c&ild,irt&s. Bregnanc* 3as interru"ted in -= cases. Onl* / "atiens in t&is grou" >

3ere detected rela"ses. T&ese 3ere more reuent (;-.01E% in t&e cases 3&en "regnanc* occurred in t&e irst ; *ears o remission. Muc& more rarell* (1./E% rela"ses &a#e ,een re"orted 3&en "regnanc* occurred @'1 *ears a ter remission set u", 3&ereas / and more *ears a ter remission rela"ses resullting rom "regnanc* &a#en)t ,een re#ealed. T&us, it)s necessar* to interru"t t&e "regnanc* in t&e acti#e Hodg(in)s disease "eriod, ,ecause o a great risc o rela"ses de#elo"ment. $t)s "ossi,le to "re9er#e t&e "regnanc* in sta,le and long Hodg(in)s disease remission due to t&e minimal risc o rela"ses. R"2uma! 5 ost studiat6 in luena 7n -.1 ca9uri de sarcin6 i /; ca9uri de nateri asu"ra e#oluiei lim omului Hodg(in la <= "aciente du"6 radiotera"ie con orm "rogramului radical sau des 6urat. :n "erioada acti#6 a lim omului Hodg(in la 0< emei 0> de sarcini s'au terminat cu 1 nateri. :n 0@ de ca9uri a ost a#ort medical. +a toate aceste "aciente s'a constatat "rogresarea maladiei. :n "erioada de remisiune a lim omului Hodg(in la 1- emei </ de sarcini s'au terminat cu 1= nateri. :n -= ca9uri sarcina a ost 7ntreru"t6. :n aceast6 gru"6 doar la / ,olna#e s'au de"istat recidi#e. Mai rec#ent (;-,01E% acestea au ost de"istate 7n ca9urile c8nd sarcina a sur#enit 7n "rimii ; ani de remisiune. Mult mai rar (1,/E% recidi#e s'au 7nregistrat c8nd sarcina a a"6rut 7n decurs la @'1 ani de remisiune, iar du"6 / ani i mai mult recidi#e 7n urma sarcinii nu s'au de"istat. 5adar, 7n "erioada acti#6 a lim omului Hodg(in sarcina necesit6 a i 7ntreru"t6 din cau9a riscului 7nalt de de9#oltare a recidi#elor. :n ca9urile remisiunilor sta,ile i 7ndelungate sarcina "oate i "6strat6, deoarece riscul de9#olt6rii recidi#elor este minimal. Ac!ua.i!a!"a !"m"i B8n6 7n "re9ent r6m8ne discuta,il6 e#oluia lim omului Hodg(in la "acientele ce au dus sarcina i au n6scut du"6 radiotera"ie con orm "rogramului radical sau "rogramului des 6urat (-, 0, ;%. ? do#edit, c6 sarcina 7n "erioada acti#6 a lim omului Hodg(in agra#ea96 e#oluia maladiei (;, /%. Aar succesele contem"orane 7n tratamentul acestei ,oli, "osi,ilitatea o,inerii remisiunii sta,ile i de lung6 durat6 "8n6 la #indecarea com"let6 a "acientelor din nou actuali9ea96 7ntre,area sarcinilor i naterii la "aciente du"6 radiotera"ia e ectuat6. ?Cist6 lucr6ri (0, @, 1, /,%, unde este descris6 li"sa "rognosticului ne a#ora,il la "aciente cu lim om Hodg(in du"6 radiotera"ie con orm "rogramului radical sau des 6urat. :n leg6tur6 cu aceasta r6m8ne actual6 "ro,lema des"re e#oluia lim omului Hodg(in la "acientele ce au dus sarcina i au n6scut du"6 radiotera"ia e ectuat6. )co%u. .ucr$rii date const6 7n studierea e#oluiei clinice a lim omului Hodg(in la "aciente, ce au dus sarcina i au n6scut du"6 radiotera"ie con orm "rogramului radical sau des 6urat. Ma!"ria. (i m"!o*" 5u ost su"use cercet6rii iele de am,ulator a @-. emei du"6 "rogramul radical sau des 6urat 7n Centrul Hematologic al $nstitutului Oncologic din Moldo#a din a. ->/1 "8n6 7n ->=1. Ain 0-= emei de #8rsta re"roducti#6, la <= din ele au urm6rit -.1 sarcini (la -@ emei au ost 0'@ sarcini%. /; din aceste sarcini s'au soldat cu natere, iar altele @0 de sarcini au ost 7ntreru"te. :n toate aceste ca9uri diagnosticul de lim om Hodg(in a ost #eri icat mor ologic i a ost sta,ilit6 #arianta &istologic6 con orm Clasi ic6rii $nternaionale, ado"tat6 la Con erina din 4*e (->//%. +a 1 (/,@E% ,olna#e a ost de"istat6 #arianta lim o&istiocitar6, la -= (0;,-E% ! sclero96 nodular6, la @. (1-,;E% ! miCt'celular6, la < (>,-E% ! #arianta de"leie lim oid6G la / ,olna#e ! #arianta reticular6, la - ,olna#6 ! i,ro96 di u96. Darianta &istologic6 nu a ost a"reciat6 la -.,0E din ,olna#e.

-.

Stadiul clinic a ost sta,ilit con orm Clasi ic6rii $nternaionale a lim omului Hodg(in (5nn 5r,or, -><-%. Stadiul $5 a ost diagnosticat la -. ,olna#e, $ K ! la - ,olna#6, $$5 ! la ->, $$ K ! la 0., $$$5 ! la -;, $$$ K ! la -1 ,olna#e. Sim"tomele de intoCicaie au ost de"istate la ;/ (@/,0E% ,olna#e. Kolna#ele cu al $D'lea stadiu clinic nu au ost cercetate, 7ntruc8t 7n stadiul $D metoda "rinci"al6 de tratament este c&imiotera"ia, dar radiotera"ia con orm "rogramului radical sau des 6urat nu se utili9ea96. Femeilor, care au &ot6r8t s6 "6stre9e sarcina, 7n "o ida "rocesului acti#, nu le'a ost administrat tratament s"eci ic. Tratament a ost indicat emeilor care au 7ntreru"t sarcina, iar celor care au n6scut ! "este 0'; s6"t6m8ni du"6 natere. :n sco"ul inducerii remisiunii la 1. (/@E% de ,olna#e 7n stadiul $ i $$, s'a e ectuat radiotera"ia con orm "rogramului radical. +a 0- din ele cu sim"tomele de intoCicaie ! cu monoc&imiotera"ie cu #in,lastin -. mg intra#enos o dat6 "e s6"t6m8n6 sau cu ciclo os an c8te @.. mg intramuscular 0'; ori "e s6"t6m8n6. +a 0= (;/E% din ,olna#e cu stadiul $$$ s'a e ectuat radiotera"ie con orm "rogramului des 6urat, la -1 din ele cu semnele de intoCicaie concomitent li s'a administrat monoc&imiotera"ia mai sus menionat6. Au"6 o,inerea remisiunii com"lete, 7n decurs de doi ani tuturor ,olna#elor li s'a e ectuat monoc&imiotera"ia de meninere cu #in,lastin -. mg intra#enos o dat6 7n -. 9ile. Aac6 7n acest tim" s'a &ot6r8t de a "6stra sarcina, atunci se sus"end6 orice tratament s"eci ic. :n de"enden6 de tim"ul a"ariiei sarcinii s'au ormat dou6 gru"e. :n "rima gru"6 la 0< de ,olna#e au sur#enit 0> de sarcini ! toate acestea au ost 7n "erioada acti#6 a ,olii. :n a doua gru"6 au ost 1- de "aciente, la ele s'au constatat </ de sarcini 7n tim"ul remisiunii. :n "rimul an de remisiune com"let6 au ost -/ sarcini, 7n anul 0 ! -@ sarcini, 7n al ;'lea i al @'lea an ! -= sarcini, 7n al 1'lea ! < sarcini. +a ,olna#ele cu o "erioad6 de remisiune de la / "8n6 la 0. de ani au sur#enit 0- de sarcini. :n iecare gru"6 s'a urm6rit num6rul sarcinilor i naterilor, e#oluia lor, s'a studiat de9#oltarea recidi#elor maladiei de ,a96, o,inerea remisiunii re"etate i durata acesteia du"6 sarcin6 i natere. R"2u.!a!" (i *i cu#ii +a cele 0< emei, la care sarcina a a"6rut 7n "erioada acti#6 a lim omului Hodg(in se atest6 0> de sarcini (la 0 emei ! c8te 0 gra#idit6i%. +a > emei lim omul Hodg(in a ost diagnosticat 7n al $$'lea i al $$$'lea tremestru de sarcin6, 1 din ele s'au s 8rit cu nateri normale. Batologii 7n sarcin6 i tra#aliu nici 7ntr'un ca9 nu s'au 7nregistrat. Co"iii s'au n6scut s6n6toi. +a 0/ de ca9uri sarcina a ost 7ntreru"t6 du"6 iniiati#a &ematologului. +a toate 0< ,olna#e 7n tim"ul sarcinii i 7ndat6 du"6 natere s'a constatat "rogresarea lim omului Hodg(in ceea ce descriu i ali autori (;, /%. :n re9ultatul tratamentului e ectuat la -1 (11,/E% ,olna#e a ost o,inut6 remisiunea com"let6, la < (01,>E% ! "arial6. +a 1 (-=,1E% ,olna#e e ectul clinic a li"sit. Aurata #ieii a acestora a ost "8n6 la 0 ani. Toate ,olna#ele cu remisiune "arial6 au decedat de la "rogresarea lim omului Hodg(in. Su"ra#ieuirea lor tim" de 1 ani a ost ;.,0E, -. ani ! @,;E, "8n6 la -1 ani nici una n'a su"ra#ieuit. Toate ,olna#ele cu remisiune com"let6 au tr6it mai mult de -1 ani 6r6 nici o recidi#6. +a 1- emei (gru"a $$%, la care sarcina a a"6rut 7n "erioada remisiunii com"lete ale lim omului Hodg(in au ost 7nregistrate </ de sarcini. +a -0 din ele ! re"etatG c8te 0 sarcini. Cu natere s'au s 8rit 1= de sarcini. Ain ele > au n6scut du,lu, 0 ! tri"lu, - ! de "atru ori. Sarcinile i naterile au decurs 6r6 com"licaii. Co"iii s'au n6scut 6r6 mal ormaii. Au"6 nateri recidi#ele lim omului Hodg(in s'au de9#oltat la -; (-<,-E% "aciente, ceea ce cores"unde datelor din literatur6 (1%, unde ele constituie ='-=E. Cel mai des (;-,1E% recidi#ele a"ar la ,olna#ele la care sarcina a sur#enit 7n "rimii ; ani de remisiune (1 "aciente%. Mai rar (1,/E% recidi#ele a"ar la "acientele la care sarcina a a"6rut la al @'1'lea an de remisiune (- ,olna#6%. Sarcinile sur#enite du"6 al /'lea an de remisiune nu au dus la a"ariia recidi#elor. :n urma a"lic6rii tratamentului c&imioradiotera"eutic com,inat la toate "acientele s'a o,inut remisiune com"let6. Aurata de #ia6 a "acientelor a ost "este -1 ani. Ca urmare, sarcina i

--

naterea 7n tim"ul remisiunii com"lete nu au in luen6 negati#6 asu"ra "rognosticului lim omului Hodg(in. Co&c.u2ii -. ?#oluia clinic6 a lim omului Hodg(in la ,olna#ele ce au dus sarcina i au n6scut du"6 radiotera"ie con orm "rogramului radical sau des 6urat, de"inde de "erioada maladiei c8nd a sur#enit sarcina. 0. :n "erioada "rocesului tumoral acti#, 7n tim"ul remisiunei incom"lete i de scurt6 durat6, riscul recidi#ei i "rogres6rii ,olii este oarte 7nalt. :n aceast6 "erioad6 se recomand6 insistent 7ntreru"erea sarcinii. ;. :n "erioada remisiunii com"lete i sta,ile, @'1 i mai muli ani, riscul a"ariiei recidi#ei este minimal. :n aceast6 "erioad6 este "osi,il6 "6strarea sarcinii. $n luene negati#e a sarcinii i naterii, 7n aceast6 "erioad6, asu"ra "rognosticului lim omului Hodg(in nu s'au de"istat. +ib.io'ra/ia -. 5nselmo 5.B., Ca#alieri ?., ?nrici 4.M., Bescarmon ?., Nuerrise D., Baesano 4., Bac&i 5., Mandelli F. Hodg(in)s disease during "regnanc*G diagnostic and t&era"eutic management LL Fetal Aiagn. T&er. ->>> Mar'5"rM -@ (0%G -.0'-.;. 0. Horani 5., Ulits(* T., alis& D., So adi 4. Hodg(in)s disease in "regnanc* LL $sr. Med. 5ssoc. T. 0..@ 5ugM / (=%G 1.0'1.;. ;. T&omas 4.M.M 4ee(&am M.., T&e in#estigation and management o Hodg(in)s disease in t&e "regnant "atient LL Cancer (B&ilad%, -></, ;=G -@@;'-@1-. @. T]faa {.x., Xh^h\TUR Y.x., ORUTSQaTUR w.w., W\`oTaeP q.q., TSUPaP[R[ y.q. VTrTafT \f]gPnSRah\T]R_PQR kP^\T SPcPU h dTafa U kP\aPi ST]f^^ff LL ?uro"ean Sc&ool o Oncolog*, wP^eUR, 0...G -='0;. 1. T]faR {.x., qP\ePUR w.x., Xh^h\TUR Y.x., ORUTSQaTUR w.w., W\`oTaeP q.q., TSUPaP[R[ y.q., t\Ti]Ra {.q. ORrT^_UP dfQaf [P\`aub \f]gPnSRah\T]R_PQP]G kSP[\T]u f fb STTafT LL ?uro"ean Sc&ool o Oncolog*, wP^eUR, 0...G 0' -;. /. OPSr]RSh W.t., pRSR^ePUR x.w. v U\foaff [TST]TaaP^_f aR _TrTafT \f]gPnSRah\T]R_PQR LL qPkS. PaeP\., ->=0, <G ;@';=.

GLI7ECH - OPIUNEA CURATI7 DE ELECIE >N LEUCEMIA MIELOID CRONIC 7a i." Mu !"a#$ Catedra Hematologie, Oncologie i Tera"ie de Cam"anie a U.S.M.F. N. Testemianu (e ! "ro . uni#., dr.&a,.t.med. $. Corcimaru%, $nstitutul Oncologic din Moldo#a (director ! "ro . uni#., dr.&a,.t.med. A. So roni% )ummarG.i4"cH - "."c!"* !r"a!m"&! o%!io& i& c,ro&ic m-".oi* ."u0"mia T&e com,ined screening or B&'c&romosome and KC4'5K+ "0-. oncogene is &ig&l* use ul or t&e diagnosis assertion, as 3ell as or t&e relia,le e#aluation o res"onse to treatment in "atients 3it& c&ronic m*eloid leu(emia. Fli#ec is an in&i,itor o t*rosine (inase acti#it* o KC4'5K+ and used success ull* in all "&ases o c&ronic m*eloid leu(emia, leading to t&e &ig&est clinico'&ematologic and c*togenetic res"onse in c&ronic "&ase. Com"lete &ematologic res"onse &ad ,een o,tained in t&e late c&ronic and accelerated "&ases in -= (=-.=E% "atients 3it&in - ! 0 mont&s o t&e t&era"* 3it& $matini, Mes*late and "ro#ed to ,e su"erior (" ...1% to t&at ac&ie#ed 3it& con#entional c&emot&era"* and $FN'. F$B5B im"ro#ed t&e standards o diagnosis and treatment o c&ronic m*eloid leu(emia in 4e"u,lic o Moldo#a. -0

R"2uma! Aetectarea 7n comun a B& cromo9omului, genei de u9iune KC4L5K+ i a "roteinei &imerice " 0-. este de im"ortan6 "ractic6 maJor6 at7t "entru diagnosticul leucemiei mieloide cronice, c7t i "entru e#aluarea sigur6 a r6s"unsului la tratament. Fli#ec este in&i,itor al tiro9in(ina9ei i se a"lic6 cu succes 7n toate a9ele leucemiei mieloide cronice, cel mai 7nalt r6s"uns clinico'&ematologic i citogenetic iind atins 7n a9a cronic6 a maladiei. 46s"unsul clinico'&ematologic com"let a ost o,inut 7n a9a cronic6 tardi#6 i accelerat6 la -= (=-,=E% "acieni "este - ! 0 luni de tera"ie cu $matini, Mes*late i s'a do#edit net su"erior (" ...1% celui constatat "e ond de c&imiotera"ie con#enional6 i $FN'. F$B5B a "er ecionat semni icati# standardele de diagnostic i tratament al leucemiei mieloide cronice 7n 4e"u,lica Moldo#a. +eucemia mieloid6 cronic6 (+MC% constituie un "roces neo"la9ic clonal al sistemului &emato"oietic, care re9ult6 din trans ormarea malign6 a celulei stem "luri"otente, cu meninerea ca"acit6ii de di ereniere c6tre toate liniile celulare. Mor,iditatea #aria96 7ntre .,/ ! -,/ ca9uri la -..... de "o"ulaie (-,0,>,--,-0%. Batologia este caracteri9at6 7n "rinci"al "rin "roli erarea necontrolat6 a granulocitelor, ce duce la creterea masei granulocitare totale i a celei circulante. Bre9ena 7n s7ngele "eri eric a num6rului mare de leucocite, ormat din segmentate i "recursorii acestora 7n toate stadiile de di ereniere st6 la ,a9a de inirii maladiei i sta,ilirii diagnosticului. Translocaia t (>M 00%, sau cromo9omul B&iladel"&ia se g6sete 7n -..E din celulele medulare 7n di#i9iune, ser#ete ca marc&erul citogenetic al ,olii i contri,uie la diagnostic i e#aluarea re9ultatelor tratamentului(-,0,;,1,-.,--,-0%. ?#idenierea genei de u9iune KC4L5K+ i a "roteinei &imerice " 0-. cu acti#itatea tiro9in'(ina9ic6 conturea96 +MC la ni#el molecular (-,0%. Tratamentul contem"oran al +MC cu"rinde c&imiotera"ia, imunotera"ia, citoc&ine i trans"lant medular alogenic (-,0,;,>,-.,--,-0%. Fli#ec sau $matini, Mes*late este in&i,itor al tiro9in(ina9ei ("roteinei 0-.%, "roduse de gena &imeric6 KC4'5K+ situat6 "e cromo9omul 00, iind considerat ca tera"ia de int6 (targeted t&era"*%. Fli#ec a ost im"lementat 7n "ractica clinic6 7n anul 0..- i 7n "re9ent constituie 7n multe instane ca tratament de "rima linie a +MC (0,;,1,>,-0%. Fli#ec $nternational Batient 5ssistance Brogram (F$B5B% "re9int6 unul dintre cele mai generoase i de lung6 durat6 "rogram 7n domeniul tera"iei anti'cancer aCat la asigurarea tratamentului cu $matini, Mes*late a "acienilor cu "rocese neo"la9ice maligne (@,/,<%. No#artis B&arma 5F este res"onsa,il6 de a"ro,area instituiilor medicale "entru F$B5B i de eC"edierea loturilor de medicament 7n calitate de donaie (/%. $matini, Mes*late se a"lic6 cu succes 7n toate a9ele +MC, cel mai 7nalt r6s"uns clinico'&ematologic i citogenetic iind o,inut 7n a9a cronic6 a maladiei. Totodat6 cercet6rile demonstrati#e "ri#itor la e icacitatea i ino ensi#itatea medicaiei cu Fli#ec sunt re lectate 7n literatura "eriodic6 "e s"ecialitate insu icient, maJoritatea din aceste iind ,a9ate "e num6rul nesemni icati# de ca9uri. Nu este relatat6 dinamica clinico' &ematologic6 "e ond de tera"ie cu $matini, Mes*late 7n ra"ort cu c&imiotera"ie con#enional6. 5rgumentele eC"use ne'au 7ndemnat s6 reali96m studii 7n domeniul diagnosticului i tratamentului cu Fli#ec al +MC. Obi"c!i4"." c"rc"!$rii Studierea as"ectelor citogenetice i moleculare de diagnostic al +MC, re9ultatelor i e ectelor secundare ale medicaiei cu Fli#ec. Ma!"ria. (i m"!o*" *" c"rc"!ar" Studiul curent a 7nrolat 00 "acieni (,6r,ai ! >, emei ! -;% cu di erite a9e ale +MC, care au ost 7nclui 7n F$B5B i s'au a lat su, su"ra#eg&erea Centrului Hematologic al $nstitutului Oncologic din Moldo#a 7n "erioada anilor 0../ ! 0..=. Media de #8rst6 a constituit @-,/ ani, cu eCtreme cu"rinse 7ntre -1 i /- ani. Ti"ul "rocesului mielo"roli erati# cronic a ost identi icat 7n con ormitate cu Clasi icarea $nternaional6 a Neo"la9melor Mieloide "ro"us6 de O.M.S. 7n anul 0..- (=%. +a momentul 7ncluderii 7n F$B5B -; (1>,-E% ,olna#i s'au a lat 7n a9a cronic6 a maladiei, @ (-=,0E% ! 7n a9a de accelerare i 1 (00,<E% ! 7n cri9a ,lastic6. 4ata celulelor medulare "o9iti#e la B& cromo9om a #ariat 7ntre 0. ! -..E. :n -/ (<0,<E% ca9uri B& cromo9om -;

s'a de"istat 7n "este <1E de elemente celulare ale m6du#ei osoase. Fena &imeric6 KC4'5K+ "0-. s'a detectat 7n celulele medulare la toi ,olna#ii, la 0 (>,-E% din ei iind determinat6 i gena KC4'5K+ "->.. Ao9a $matini, Mes*late a ost selectat6 7n uncie de stadiul clinico' &ematologic e#oluti# al ,olii, constituind @.. mg 7n a9a cronic6, /.. mg 7n a9a de accelerare i =.. mg 7n cri9a ,lastic6 (;,@,1,/,--,-0%. 0 (>,-E% "acieni "rimari din start au ost su"ui medicaiei cu $matini, Mes*late. :n 0. (>.,>E% ca9uri $matini, Mes*late a ost administrat 7n li"sa r6s"unsului la c&imiotera"ie con#enional6 sau $FN' i la recidi#a ,olii. :n sco"ul monitori96rii r6s"unsului citogenetic la "acienii "este / luni de tratament se e ectua eCaminarea re"etat6 a celulelor medulare la B&'cromo9om i gena KC4'5K+ "0-. (;,1,>%. R"2u.!a!" ob#i&u!" (i *i cu#ii Berioda diagnosticul +MC ! 7nce"utul medicaiei cu $matini, Mes*late a oscilat 7ntre - ! 1= luni (media ! 0.,/ luni%. :n &emogram6 num6rul de leucocite a #ariat 7ntre ->,1 ! 0.1,. C -.>Ll, de trom,ocite ! 00/,= ! 0;@.,. C -. >Ll. :n as"iratele medulare seria granulocitar6 a ost cu"rins6 7ntre ;@,. ! =/,@E, celulele ,lastice ! - ! />E. 46s"unsul clinico'&ematologic com"let a ost o,inut 7n a9a cronic6 tardi#6 i accelerat6 la -= (=-,=E% "acieni "este - ! 0 luni de tera"ie cu $matini, Mes*late i s'a do#edit net su"erior (" ...1% celui constatat "e ond de c&imiotera"ie con#enional6 i $FN'. Tendina s"re atingerea "recoce a remisiunii com"lete a ost o,ser#at6 7n ca9urile de a9a cronic6 a +MC, "erioada scurt6 de la de,utul maladiei "7n6 la con irmarea diagnosticului, cu leucocito9a i trom,ocito9a moderate. +a 0 (>,-E% "acieni cu cri9a ,lastic6 i durata scurt6 de tratament s'a constatat remisiunea "arial6. Numai 7n 0 (>,-E% ca9uri cu a9a de accelerare i cri9a ,lastic6 a +MC nu s'a o,inut r6s"uns la tratament. ? ectele secundare 7nregistrate au ost Cerostomia, "rurit cutanat, angioedem, greuri, dis"e"sia, a,dominalgii, neutro"enia i trom,ocito"enia, a"6rute 7n di erite com,inaii la < (;-,=E% ,olna#i. :n general e ectele secundare s'au do#edit a i ne"ronunate sau moderate 7n intensitate i tran9itorii. Numai 7n 0 (>,-E% ca9uri s'a de9#oltat neutro"enia "ro und6, ce a ser#it moti# "entru sus"endarea tem"orar6 a tratamentului. +a ,olna#ii cu remisiunea clinico'&ematologic6 com"let6 anali9a citogenetic6 re"etat6 a m6du#ei osoase, e ectuat6 "este / ! = luni de medicaie cu Fli#ec, a demonstrat sc6derea ratei celulelor medulare "o9iti#e la B&'cromo9om "7n6 la 0. ! ;;E, ce denot6 o,inerea remisiunii citogenetice "ariale maJore. S'a ameliorat semni icati# calitatea #ieii "acienilor, ce a "ermis continuarea acti#it6ii "ro esionale la cei "lasai 7n c7m"ul muncii. Co&c.u2ii Aetectarea 7n comun a B& cromo9omului, genei de u9iune KC4L5K+ i a "roteinei &imerice " 0-. este de im"ortan6 "ractic6 maJor6 at7t "entru diagnosticul +MC, c7t i "entru e#aluarea sigur6 a r6s"unsului la tratament. Fli#ec se "oate considera o o"iune curati#6 de elecie 7n a9a cronic6 tardi#6 i de accelerare a +MC, iind net su"erioar6 7n ra"ort cu c&imiotera"ie con#enional6 i imunotera"ie "rin "osi,ilitatea atingerii r6s"unsului clinico' &ematologic i citogenetic com"let. 4ata sc69ut6 de e ecte secundare denot6 tolera,ilitatea satis 6c6toare a acestui medicament, ce "ermite administrarea lui 7n condiii i de staionar i de am,ulator. F$B5B a "er ecionat semni icati# standardele de diagnostic i tratament al +MC 7n 4e"u,lica Moldo#a. +ib.io'ra/i" -. Kutoianu ?., Niculescu'Mi9il ?., Le>cemia mieloid cronic. $nG Coli6 A., Medicin6 $ntern6. Hematologie. Bartea a $$'a. KucuretiG ?ditura medical6, ->>>G @= ! /=. 0. Corcimaru $., Le>cemia gran>locitar cronic. $nG Corcimaru $., Hematologie. C&iin6uG Centrul ?ditorial ! Boligra ic ?edicina, 0..<G -<= ! -=>. ;. Cortes ?.N., +ist 5., antarJian H., @Aronic mBelogeno>s le>kemia. $nG Ba9dur, 4M Coia, +4M Hos(ins, 2N et al., Cancer ManagementG 5 Multidisci"linar* 5""roac&. = t& ?dition. Ne3 or(G CMB Healt&care Media, 0..@G <<; ! <=/. @. Aurosinmi M.5., Falu*i N.O., O(an* C.C. et al., CreliminarB eDperience EitA imatinib mesBlate tAerapB of CAF cAronic mBelocBtic le>kaemia in Gle-Gfe Higeria . Nournal o Clinical Oncolog*, 0..1M 0; (-/S%G ;0-/. -@

1. ?SMO Fudelines 2or(ing Frou", @Aronic mBelogeno>s le>kemiaI JK?L @linical Recommendations for diagnosisM treatment and folloE->p. 5nnals o Oncolog*, 0..<M -= (0%G ii1- ! ii10. /. Mustea6 D., Corcimaru $., So roni M. et al., NGCOC Pn Rep>blica ?oldovaI realizri i perspective. Kuletinul 5cademiei de tiine a Moldo#ei. tiine Medicale, 0..=M 0 (-/%G 00/ ! 00=. <. 4amos N.A., Nleevec Catient Ossistance Crogram QKO. Catient N>ide. SeattleG Cancer 4esources 5d#ocac*, 0..@G - ! 1. =. Dardiman N.2., Harris N.+., Krunning 4.A., RAe Sorld HealtA Lrganization TSHLU classification of tAe mBeloid neoplasms. Klood, 0..0M -..G 00>0 ! 0;.0. >. 2illiams M.?., a&n M.N., @Aronic mBeloid le>kemia. $nG 5merican Societ* o Hematolog* Sel '5ssessment Brogram. Klac(3ell Bu,lis&ing, 0..1G -<= ! ->>. -.. mh^TUR X.x., VT\TnTTU m.., VPkP\`afefi q.X., V) $-3+&%' T8$-< -+')&<)&%'UI 2%0!%:'%/+ &+!)')'+, 2 ()! %$%(+*)/;%5 + +'<);4+%''%5 ;$+'+;). OfTUG sPnP^, 0..0 G -0 ! ;=. --. wR^\oe Z.q., W&%'i*'+5 !iX$%Y3'+5 $)5;%0. $nG mRichePUR X.w. mT]R_P\PniR _R _SRa^ghQiP\PniR. OfUG qp VSf eSRkef, 0..-G 0;> ! 01-. -0. VhSefaR x.m., W&%'+*)/;+5 !+)$%$)5;%0. $nG qPSP[`}U x.W. jhePUPc^_UP kP nT]R_P\Pnff. wP^eURG Y`cfR]Tc, 0..;G 01- ! 0/@.

PLA)MACITOMUL )OLITAR. TA+LOUL CLINIC GI TRATAMENTUL 7ic!or Mu&!"a&uA, )a&*a +uruia&$A, A.io&a D$&i.$8 Catedra Hematologie i Oncologie a USMF N.Testemianu-, $nstitutul Oncologic0 )ummar)o.i!ar- %.a mac-!oma. C.i&ica. i'& a&* !r"a!m"&! Aata a,out& = "atients (@ males and @ emales% 3it& solitar* "lasmac*toma are descri,ed. T&e median age at diagnosis 3as 1-,; *ears (range 0.'<; *ears%. T&ree "atients &ad o solitar* "lasmac*toma o t&e ,one, 1 &ad solitar* eCtramedullar* "lasmac*toma. O ; cases 3it& solitar* "lasmac*toma o t&e ,one s"inal column (T& 1'/% in one "atient 3as a ected, in ot&er ti,ia 3it& "atological racture, in t&e t&ird le t sca"ula. O 1 cases 3it& solitar* eCtramedullar* "lasmac*toma in t&ree "atients tumoral ocus a""eared in nasal su,mucosis, in one "atient lar*nC 3as a ected, in one emale cer#iC 3as a ected. T&e clinical mani estations 3ere determinated ,* locali9ation o "rimar* tumor. T&e signs o general intoCication 3ere a,sent. T&e treatment included ; c*cles o c&emot&era"* COB or CHOB, locoregional radiot&era"* (@.'@@ F*% olo3ed ,* ; c*cles o t&e same c&emot&era"*. O = "atients < inis&ed t&e treatment 3it& ac&i#ement o com"lete remission. $n / "atients t&e remission &as ,een lasting one *ear, one *ear and ; mont&s, 1, /, < and = *ears res"ecti#el*. One "atient 3it& solitar* "lasmac*toma o t&e ,one a ter ac&i#ement o com"lete remission &as disa""eared. T&e aut&ors consider t&at com,ined c&emoradiot&era"* o solitar* "lasmac*toma ensured eCcellent rates results. R"2uma! Sunt descrise datele des"re = "acieni (@ ,6r,ai i @ emei% cu "lasmacitom solitar. D8rsta medie 1-,; de ani (0.'<; de ani%. Trei ,olna#i au ost cu "lasmacitom solitar al oaselor, 1 ! cu "lasmacitom solitar eCtramedular. Ain cele ; ca9uri cu "lasmacitom solitar al oaselor la un ,olna# au ost a ectate #erte,rele T& 1'/, la altul ti,ia cu ractur6 "atologic6, la al treilea omo"latul de st8nga. Ain 1 "acieni cu "lasmacitom solitar eCtramedular ocarul tumoral 7n ; ca9uri a a"6rut 7n su,mucoasa nasal6, la un ,olna# a ost a ectat laringele. +a o "acient6 a ost -1

a ectat colul uterin. Mani est6rile clinice au ost determinate de locali9area "rimar6 a tumorii. Semne de intoCicare general6 au li"sit. Tratamentul a inclus ; cicluri de "olic&imiotera"ie COB sau CHOB, radiotera"ie locoregional6 7n do9a sumar6 @.'@@ F*, du"6 care s'au e ectuat 7nc6 ; cicluri de "olic&imiotera"ie. Ain = "acieni au inali9at tratamentul < cu o,inerea remisiunii com"lete, care la / "acieni se "relungete res"ecti# - an, - an i ; luni, 1, /, < i = ani. O ,olna#6 du"6 o,inerea remisiunii com"lete ulterior nu s'a "re9entat la control. 5utorii consider6 c6 tratamentul com,inat c&imioradiotera"eutic al "lasmacitomului solitar este o"timal. Ac!ua.i!a!"a !"m"i :n a ar6 de mielom multi"lu sau "lasmacitom generali9at eCist6 "lasmacitom solitar care se "oate de9#olta 7n oase sau eCtramedular (-, ;, @, 1%. Formele solitare ale mielomului multi"lu se 7nt8lnesc oarte rar constituind -'@E din toate ca9urile de mielom multi"lu din care cau96 ele sunt "uin studiate (-%. Aatele "u,licate au caracter retros"ecti#. Nu sunt cercet6ri randomi9ate, iar relat6rile cu "ri#ire la e#oluia clinic6 i tratament "re9int6 mai mult o"inia eC"erilor, dar nu conclu9ii ,a9ate "e do#e9i (;%. MaJoritatea autorilor (-, ;, @, 1% consider6 c6 "lasmacitomul solitar, 7ndeose,i cel al oaselor, mai de#reme sau mai t8r9iu "rogresea96 cu instalarea mielomului multi"lu. Ae aceea ei recomand6 monitori9area "acienilor iecare / s6"t6m8ni tim" de / luni "entru a constata la tim" generali9area "rocesului. Se are 7n #edere eCaminarea &ematologic6, ,ioc&imic6, determinarea "ara"roteinei 7n ser i urin6. Aiagnosticul "lasmacitomului solitar se sta,ilete "rin eCaminare citologic6 sau &istologic6 a materialului o,inut din ormaiunea tumoral6. Bentru a con irma caracterul solitar tre,uie de e ectuat un ir de in#estigaii cu sco"ul de a eCclude "re9ena altor ocare ale tumorii. Sunt necesare urm6toarele in#estigaiiG anali9a general6 a s8ngelui, eCaminarea ,ioc&imic6, inclusi# concentraia calciului, determinarea imunoglo,ulinelor, "roteinei 7n ser i urin6, studierea com"let6 a sc&eletului (eCamen radiologic standart, re9onana magnetic6 a regiunii toracale i lom,are a coloanei #erte,rale, "uncia i tre"ano,io"sia m6du#ei oaselor. 5,sena modi ic6rilor "atologice 7n re9ultatul acestor eCamin6ri se consider6 ca criteriu de a sta,ili diagnosticul de "lasmacitom solitar. 4e eritor la tratament se discut6 e icacitatea radiotera"iei sau a tratamentului c&irurgical. O tactic6 o"timal6 a tratamentului "lasmacitomului solitar nu este ela,orat6. Ain cele eC"use este actual6 "u,licarea iec6rui ca9 de "lasmacitom solitar cu re lectarea e#oluiei clinice i re9ultatelor la distan6 ale tratamentului. )co%u. lucr6rii "re#ede studierea e#oluiei clinice i a re9ultatelor nemiJlocite i la distan6 ale tratamentului 7n ca9urile de "lasmacitom solitar. )arci&i." .ucr$rii -% studierea mani est6rilor clinice i &ematologice iniiale i e#oluia lor "8n6 la sta,ilirea diagnosticului de "lasmacitom solitarM 0% determinarea locali96rii ocarului de a ectare tumoral6M ;% eCtimarea corel6rii "lasmacitomului solitar al oaselor i eCtramedular cu #8rsta "acienilorM @% a"recierea e icacit6ii nemiJlocite i la distan6 a tratamentului. Ma!"ria. (i m"!o*" 5u ost su"ra#eg&iai = "acieni (@ ,6r,ai i @ emei% cu "lasmacitom solitar. D8rsta lor la momentul sta,ilirii diagnosticului a #ariat de la 0. de ani "8n6 la <; de ani, #8rsta medie constituind 1-,; de ani. +a ; ,olna#i s'a de9#oltat "lasmacitom solitar al oaselor, la 1 ! "lasmacitom solitar eCtramedular. Aiagnosticul de "lasmacitom 7n toate ca9urile a ost con irmat &istologic. Caracterul solitar al tumorii a ost determinat 7n cores"undere cu criteriile "re#69ute 7n F&idul de diagnostic i management al "lasmacitomului solitar eCtramedular i "lasmacitomului solitar al oaselor. 5u ost eCaminate radiologic oasele sc&eletului 7n sco"ul de"ist6rii altor ocare tumorale. S'au studiat "unctatul m6du#ei oaselor i ta,loul &istologic al -/

m6du#ei oaselor o,inut6 "rin tre"ano,io"sie. 5u ost cercetate anali9a s8ngelui "eri eric, coninutul "roteinei generale i a imunoglo,ulinelor, coninutul calciului 7n ser. Brogramul de tratament a inclus ; cicluri de "olic&imiotera"ie COB sau CHOB 7n do9e standarte "8n6 la radiotera"ia locoregional6 7n do9a de @.'@@ F* i ulterior 7nc6 ; cicluri de "olic&imiotera"ie du"6 aceleai sc&eme. Au"6 inali9area acestui "rogram de tratamenttim" de 0'; ani s'au e ectuat cicluri de "olic&imiotera"ie de reinducere iecare ; luni. R"2u.!a!" (i *i cu#ii Ain cele ; ca9uri cu "lasmacitom solitar al oaselor la un ,olna# au ost a ectate #erte,rele T& 1'/, la altul ti,ia de st8nga cu ractur6 "atologic6, la al treilea ! omo"latul de st8nga. +a aceti ,olna#i 7n ta,loul clinic a "redominat sindromul algic 7n regiunea osului a ectat cu tendin6 de intensi icare, ce i'a determinat "e "acieni s6 se adrese9e la medic. Ain 1 "acieni cu "lasmacitom solitar eCtramedular ocarul tumoral 7n ; ca9uri a a"6rut 7n su,mucoasa nasal6, la un ,olna# a ost a ectat laringele. +a o "acient6 "rimul ocar tumoral s'a de9#oltat 7n colul uterin. Mani est6rile clinice 7n aceste ca9uri au ost determinate de locali9area "rimar6 a tumorii. 5 ectarea su,mucoasei na9ale a condus la dereglarea res"iraiei na9ale i sc&im,area #ocii, la un "acient au a"6rut &emoragii na9ale re"etate. Bacienta cu a ectarea "rimar6 a colului uterin a o,ser#at elimin6ri al,icioase, uneori sang#inolente, din c6ile genitale 7n leg6tur6 cu ce s'a adresat la medic. 5 ectarea laringelui s'a mani estat "rin dis"nee, a onie, sen9aie de cor" str6in 7n g8t. 5nali9a semnelor clinice at8t 7n ca9urile "lasmacitomului solitar al oaselor c8t i 7n ca9urile "lasmacitomului solitar eCtramedular ne con#inge c6 mani est6rile clinice ale "lasmacitomului solitar sunt 7n uncie de locali9area ocarului tumoral i au caracter local. Semne de intoCicare general6 au li"sit. ?Caminarea radiologic6 a oaselor sc&eletului nu a de"istat alte ocare tumorale. Bunctatul m6du#ei oaselor i studierea &istologic6 a m6du#ei oaselor o,inut6 "rin tre"ano,io"sie au ost 6r6 a ectare s"eci ic6. Hi"ercalciemia a li"sit. Nu au ost semne de a ectare a rinic&ilor. Broteina general6 nu a de"6it ni#elul normal. Dite9a de sedimentare a &ematiilor nu a ost accelerat6. Micorarea coninutului &emoglo,inei s'a de"istat la "acienta cu a ectarea su,mucoasei na9ale com"licat6 cu &emoragii na9ale re"etate uneori destul de a,undente. Aatele eC"use au eCclus "lasmacitomul generali9at con irm8nd ast el caracterul solitar al mielomului. Ain = "acieni au inali9at tratamentul < (; cu "lasmacitom solitar al oaselor i @ cu "lasmacitom solitar eCtramedular% cu o,inerea remisiunii com"lete, care la / "acieni se "relungete res"ecti# - an, - an i ; luni, 1, /, < i = ani. O ,olna#6 cu "lasmacitom solitar al oaselor (omo"latului% du"6 o,inerea remisiunii com"lete la control ulterior nu s'a "re9entat. 4e9ultatele o,inute denot6 e icacitate 7nalt6 a tratamentului c&imioradiotera"eutic. :n o,ser#aiile noastre nici du"6 1, /, < i = ani nu s'a 7nregistrat trans ormare 7n mielom multi"lu. Tratamentul de elecie al "lasmacitomului solitar al oaselor con orm F&idului de diagnostic i management al "lasmacitomului solitar al oaselor i eCtramedular (;% se consider6 radiotera"ia 7n do9a @.'1. F* 7n 0.'01 racii. :n unele ca9uri a"ar indicaii "entru 7nl6turarea c&irurgical6 a "lasmacitomului, dar i la aceti "acieni du"6 inter#enia c&irurgical6 se administrea96 radiotera"ia. Bentru tratament com,inat c&imioradiotera"eutic recomand6ri nu sunt. Se menionea96 numai c6 atunci c8nd ,olna#ii nu r6s"und la radiotera"ie ei tre,uie su"ui c&imiotera"iei. +a "acienii mai tineri tratamentul "oate include do9e mari de c&imio"re"arate cu autotrans"lant de celule stem &emato"oietice. :n "lasmacitomul solitar eCtramedular ca metod6 o"timal6 de tratament se recomand6 radiotera"ia 7n aceeai do96 7ndeose,i 7n ca9urile de locali9are a tumorii 7n regiunea ca"ului i g8tului. :n ca9 de a ectare a inelului 2alde*er 7n c8m"ul de iradiere se includ i ganglionii cer#icali. Bentru alte locali96ri metoda c&irurgical6 se consider6 cea mai "otri#it6. Aac6 du"6 inter#enia c&irurgical6 marginea esutului 7nl6turat a ost a ectat6 tre,uie e ectuat6 radiotera"ia adJu#ant6. Nu se recomand6 radiotera"ia adJu#ant6 la ,olna#ii cu 7nl6turarea com"let6 c&irurgical6 a tumorii cu marginea eCci9iei ne a ectat6. -<

Cele relatate denot6 c6 metodele de tratament ale "lasmacitomului solitar au caracter local. Con orm datelor literaturii du"6 tratamentul c&irurgical sau radiotera"eutic al "lasmacitomului solitar 7n -.';/E de ca9uri are loc trans ormarea 7n mielom multi"lu. Brogresarea 7n mielom multi"lu de o,icei are loc 7n "rimii 0 ani de la sta,ilirea diagnosticului (0%. :n o,ser#aiile noastre nici du"6 1, /, < i = ani nu s'a 7nregistrat trans ormarea 7n mielom multi"lu, ce con irm6 raional tratamentul c&imioradiotera"eutic. 5ceast6 recomandare "oate i argumentat6 "rin urm6toarele. Con orm Clasi ic6rii 4?5+ a tumorilor lim oide (/% "lasmacitomul este inclus 7n gru"a "roceselor lim o"roli erati#e. 4eieind din "rinci"iile tratamentului acestor maladii, 7ndeose,i a lim oamelor non'Hodg(in, 7n stadiile locali9ate cea mai 7nalt6 e icacitate se o,ine 7n re9ultatul tratamentului com,inat c&imioradiotera"eutic. 4adiotera"ia asigur6 eradicarea ocarului tumoral "rimar, iar "olic&imiotera"ia 7n a ar6 de aciunea asu"ra ocarului "rimar sanea96 metasta9ele su,clinice i la distan6 cu "osi,ila #indecare a "acientului. Cele eC"use i re9ultatele o,inute de noi "ermit s6 consider6m tratamentul c&imioradiotera"eutic mai o"timal com"arati# cu cel c&irurgical i radiotera"eutic. Co&c.u2ii -. Blasmacitomul solitar eCtramedular se de9#olt6 "re"onderent 7n regiunea ca"ului i g8tului. 0. Sim"toamele clinice ale "lasmacitomului solitar eCtramedular i al oaselor au caracter local i sunt 7n uncie de locali9area ocarului tumoral i dimensiunile lui. Sindromul algic a"are 7n ca9urile de "lasmacitomul solitar al oaselor. ;. Semne de intoCicare general6 la "acienii cu "lasmacitom solitar li"sesc. @. Tratamentul com,inat c&imioradiotera"eutic are e icacitate 7nalt6 cu o,inerea remisiunii com"lete de lung6 durat6. +ib.io'ra/i" -. Aimo"oulos M.5.M iamouris F&., Moulo"oulos +.5. Solitar* "lasmoc*toma o ,one and eCtramedullar* "lasmac*toma. Hematolog*LOncolog* clinics o Nort& 5merica ->>>M -;(/%G -0@>'-01=. 0. Mic&ala(i D.$., Hall N., Hen( $.M. et al. Ae initi#e radiot&era"* or eCtramedullar* "lasmoc*toma o t&e +ead and nec(. T&e Kritis& Nournal o 4adiolog*. </ (0..;%, ". <;=' <@-. ;. Soutar 4., +ucra t H., Nac(son F., 4eece 5., Kird N., +o3 ?., Samson A. Fuidelines 2or(ing Frou" o t&e U M*eloma Forum, Kritis& Comitte or Standards in Hematolog*, Kritis& Societ* or Hematolog*. Fuidelines on t&e diagnosis and mangement o solitar* "lasmoc*toma o ,one and solitar* eCtramedullar* "lasmac*toma. Kr.<. Haematol., 0..@ MarM -0@(/%G <-<'0/. (1> re erences Bu,Med. @. 2ilts&a3 ?. T&e natural &istor* o eCtramedullar* "lasmac*toma and its relation to solitar* m*eloma o ,ene and m*elomatosis. Medicine, -></M 11G 0-<'0;= 1. xacSTTUR Y.{., lR\RefSTUR V.q. waPdT^_UTaaRo ]fT\P]R. jhePUPc^_UP kP nT]R_P\Pnff (kPc STcRefTi x.W.qPSP[`TUR%, fQcR_T\`^_UP Y`cfR]Tc, wP^eUR, 0..;, ;'T fQc., _P] 0, ^. -1-'-<;. /. pSP[R_PUR Y.x., Vhkffa Y.Y., t\Ti]Ra {.q. v^aPUauT kSfafku f cfRnaP^_frT^efT eSf_TSff pTST^]P_SR {USPkTi^eP'x]TSfeRa^ePi e\R^^fgfeRff \f]gPfcaub PkhbP\Ti LL xSbfU kR_P\Pnff, ->><, @, ^. /1'<<.

-=

DIAGNO)TICUL CORELATI7 RADIOIMAGI)TIC AL CANCERULUI NEFROCELULAR Li.ia&a Fru&2a Catedra 4adiologie i $magistica Medical6 )ummarT," corr".a!i4 ra*ioima'i !ic *ia'&o i o/ &"%,roc"..u.ar ca&c"r T&e conducted researc& re"resents a s"ecialt* re#ie3 a,out ne"&rocellular cancer disco#ered in radio imagistic eCamination and t&e ela,oration o a seuenced diagnostic algorit&m or state e#aluation o "atients 3it& s"ace'occu"*ing renal masses ("rocesses re"lacing renal s"ace%. S"ecial im"ortance is gi#en to t&e eco'diagnostic 3it& Ao""ler eui"ment. R"2uma! Studiul e ectuat re"re9int6 re#iul literaturii de s"ecialitate des"re cancerul ne rocelular, de"istat "rin intermediul eCamenului radioimagistic i ela,orarea unui algoritm de diagnostic sec#enial de e#aluare a "acienilor cu ormaiuni renale de #olum ("rocese 7nlocuitoare de s"aiu renal%. 5tenia deose,it6 este acordat6 eCamenului ecogra ic te&nica Ao""ler. Ac!ua.i!a!"a !"m"i Aiagnosticul "recoce i tratamentul e icient a ormaiunilor tumorale renale r6m8ne "8n6 7n "re9ent o "ro,lrm6 actual6 i 7nc6 insu icient studiat6. Formaiunile renale de #olum sunt "ri#ite cu interes s"orit de c6tre cercet6tori i clinicieni, deoarece re"re9int6 o cau96 im"ortant6 a tumorilor renale maligne. Con orm literaturii studiate cancerul renal constituie ;E 7n structura "atologiilor oncologice la maturi i >. '>1E din neo"la9iile cu origine 7n rinic&i. $at6 de ce este necesar de a cerceta 7n com"leC cancerul ne rocelular, at8t cu sco"ul de diagnosticare, c7t i cu sco"ul de a sta,ili #aloarea diagnostic6 a metodelor imagistice 7n ca9ul acestor st6ri "atologice 7n stadiile "recoce i o"ortune ale tumorilor. Odat6 cu de9#oltarea i im"lementarea 7n "ractica medical6 a com"leCului de a"arate medicale imagistice a a"6rut "osi,ilitatea de diagnosticare "recoce a tumorilor renale, c&iar la cele mai inci"iente stadii de de9#oltare "reclinic6. ?ste oarte di icil de di ereniat tumorile maligne cu diametru mai mic de 0 cm, de ormaiunile "arenc&imatoase ,enigne (rinic&i "olic&istic, adenom, oncocitom%, c7t i de angiomioli"oame. :n diagnosticarea cancerului ne rocelular "rintre cele mai in ormati#e metode imagistice suntG ecogra ia, angiogra ia,CT (tomogra ia com"uteri9at6% i 4MN (4e9onana Magnetic6 Nuclear6%. Obi"c!i4"." .ucrarii Bre9entarea #alorilor metodelor radioimagistice i sta,ilirea unui algoritm de eCaminare a "acienilor cu cancer ne rocelular. Ma!"ria. (i m"!o*" *" c"rc"!ar" Studiul este ,a9at "e anali9a literaturii de s"ecialitate i 1. a,stracte selectate 7n urma c6ut6rii cu aJutorul ,a9ei de date Bu,Med, MedlineBlus, Medline, "recum i materialelor a iate "e di erite site!uri medicale, e ectuate cu cu#inte'c&eie ec&ocardiogra"&*, radiolog*, 4enal cancer, idne* cancer, H*"erne"&roma, pv{Yv'Os{VvYW jxO, idne* C' ra*, ca limita c6ut6rii a ost a"licat criteriul rom .-..-.->>>, items 3it& a,stract, title R"2u.!a!" (i *i cu#ii ?Cist6 0 clasi ic6ri "rimare "entru a"recierea stadiilor cancerului ne rocelular Sistema 4o,son sim"l6 7n utili9are, dar indicii de clasi icare nu tot tim"ul re lect6 "ronosticul, de eCem"luG stadiul $$$ a tumorii include modi ic6ri i9olate a #. renale, ce cores"unde unui "ronostic a#ora,il, dar im"licarea i a ganglionilor lim atici, ne denot6 o su"ra#ieuire sc69ut6 a acestor "acieni. Sistemul TNM tumora'noduli lim atici'metasta9e include numerose detalii minuioase la studierea a eciunilor tumorale.

->

)!a*ii." ca&c"ru.ui &"/roc".u.ar co&/orm i !"m".or *" c.a i/icar" Rob o& (i TNM Sistema nr. 0 ; @ 1 / < = > -. --0 Caracteristica tumorii T mic6, modi ic6ri minimale a conturului renal T mare, conturul rinic&iului modi icat T se eCtinde s"re esutul adi"os adiacent de rinic&i ("ararenal% T im"lic6 a ectarea #. renale T im"lic6 a ectarea #. ca#6 T cu in#a9ie local6 sau 7n organele adiacente este im"licat6 a ectarea #. ca#e su"erioare nu sunt a ectai ganglionii lim atici este a ectat - ganglion lim atic Sunt a ectai mai muli ganglioni lim atici Fanlionii lim atici imo,ili Metasta9e la distan6 4o,son $ $ $$ $$$a $$$a $Da $$$a $$$a $$$, $$$, $$$, $D, TNM TT0 T;a T;, T;c T@a T@, N. NN0 N; M-

5ctuamente eCist6 urm6toarele metode nein#a9i#e de e#aluare standard6 a "acienilorG urogra ia intra#enoas6 (U$%, ultrasonogra ia a,dominal6 sim"l6 (USF%, te&nica Ao""ler, iar "entru #eri icarea diagnosticului scintigra ia renal6 dinamic6, angiogra ia, tomogra ia com"uteri9at6 (CT% i re9onana magnetic6 nuclear6 (4MN% a rinic&ilor. Uro'ra/ia i&!ra4"&oa $ este o metod6 de "rim6 intenie, se e ectuea96 cu su"rado9aJ, com"resiune i tomogra ii con#enionale rontale. U$ e#idenia96 "re9ena unei ormaiuni de #olum 7n rinic&i, dar nu 7ntotdeauna ne aJut6 s6 deose,im ormaiunile tisulare de cele lic&idiene. Brinci"alele semne ale U$ 7n cancerul renal suntG modi ic6rile sistemului "ielocalicial, calice de#iate, r6s r8nte i a,ru"te. Eco'ra/ia ab*omi&a.$ sim"l6 "reci9ea96 natura solid6 a ormaiunii sesi9ate urogra icG dimensiunile, orma, conturul, ecogenitatea, structura tumorii i indicele "arenc&imatos al rinic&iului. Bermite s6 di erenierea ormaiunile tisulare de cele lic&idiene i s"orete diagnosticarea c&istului renal sim"lu. ?Caminarea codi icat6 color este o te&nic6 de e#aluare calitati#6 care uurea96 identi icarea #aselor renale "rin colorarea traiectului acestora, ast el "utem #i9uali9a artera renal6, ce se rami ic6 7n sinuisul renal 7n c7te#a arterii segmentare, arteriile interlo,are, c7t i #asele "atologice mici, unturi arterio'#enoase din tumor6. Codi icarea color se re er6 la #ectorii de #ite96 din interiorul lumenului #ascular ca 7n ca9ul ecogra iei Ao""ler "ulsat, sau la intensi icarea semnalului rece"ionat din #as 7n ca9ul ecogra iei "o3er. ?cogra ia "o3er "ermite de a decela luCul sang#in 7n #enele mici arcuate i interlo,ulare din "arenc&imul renal. $ar ecogra ia Ao""ler "ulsat ne d6 in ormaii "ri#ind #ite9a maCim6 a luCului, indicele de re9isten6 7n #asele "atologice a tumorii i 7n cele normale ale "arenc&imului renal. Aeci USS e#idenia96 natura solid6 a masei tumorale i dimensiunile ei ce #aria96 -,1' -.cm 7n diametru. US te&nica Ao""ler "ermite a #i9uali9a #asculari9area intra i eCtratumoral6 renal6G Bo3er ! imaginea s"aial6 a #saculari96rii rinic&iului 7n 7ntregimeM Color ! sursa #aselor "atologice i unturile arterio#enoase 7n masa tumoral6M Bulsat ! creterea DmaC sistolic6 ! ;0,1 =,=cmLs i $4 ! .,/=.,.1 7n unturile arterio#enoase, iar 7n #asele "atologice centrale mici sc6derea "8n6 la DmaC sistolic6 ! -1 ;,;cmLs i $4 ! .,@>.,.= (".,..-%. :n sta,ili9area tumorilor maligne renale, ecogra ia "oate s6 "reci9e9eG - TG ' dimensiunile tumorii, in#adarea ca"sulei i gr6simii "erirenale, in#adarea organelor adiacente. - DG ' in#adarea #ascular6. 0.

NG ' adeno"atia retro"eritonial6. MG ' metasta9e la distan6G &e"atice sau renale contralaterale. )ci&!i'ra/ia r"&a.$ *i&amic$E const6 7n angioscintigra ia sec#enial6 radionuclidic6 urmat6 de imagini uncionale ale rinic&ilor, ureterelor i #e9icii urinare. Brin acest ti" de in#estigaie se urm6rete "e de o "arte a"recierea "er u9iei renale, iar "e de alt6 "arte a modului 7n care radio armaceuticul tra#ersea96 rinic&iul i se eCcret6 7n c6ile urinare o,in8ndu'se ast el, at8t in ormaii uncionale, dereglarea luCului urinar, steno9a arterii renale, c8t i mor ologice. A&'io'ara'ia r"&a.$E iind "8n6 nu demult o metod6 de elecie 7n diagnosticarea tumorilor renale, 7n "re9ent se e ectuia96 7n ca9ul c8nd e necesar de a concreti9a num6rul arterelor renale, ar&itectonica rinic&iului, la el 7n ca9ul sus"eciei la a ectarea #aselor magistrale. $ndicaiile la angiogra ie suntG re9ecia "lani icat6 a rinic&iului, tumor6 renal6 de dimensiuni enorme, tom,o9a #enei ca#e in erior6 cau9at6 de tumor6, em,oli9area "lani icat6 a arteriei renale. Semnele tumorii 7n angiogra ie de"inde de a9a ei, 7n a9a arterial6 suntG a#asculari9aie, &i"er#asculari9aie, am"utarea #aselorM 7n asa "arenc&imatoas6 a #aselor, "ro"riu 9is ne rograma, se e#idenia96 cu lacune. Com%u!"r Tomo'ra/ia ICTJE constitue una din cele mai in ormati#e metode imagistice ce "ermite sta,ilirea corect6 interes6rii s"aiului "erirenal, caracterul ormaiunii de #olum 7n rinic&i, calci ierelor tumorale, c&eagurilor sanguine "ielice, adeno"atiilor, eCtinderii trom,ilor tumorali din #ena renal6 i ca#6, metasta9elor #iscerale a,dominale i "ulmonare. CT cu i 6r6 su,stana de contrast "osed6 "rioritate 7n studierea tumorilor renale "arenc&imatoase ,ine #asculari9ate i este metoda de re erin6 7n stadiali9area i eCtinderea tumorilor. 5adar CT "ermite st6,ilire corect6 a interes6rii s"aiului "erirenal, a calci ierelor tumorale, a adeno"atiilor, a eCtinderii trom,ilor tumorali din #ena renal6 i ca#6. Tre,uie de menionat c6 la 4MN calcinatele nu sunt #i9uali9ate. R"2o&a&#a ma'&"!ic$ &uc."ar$ IRMNJ Ocu"6 un loc im"ortant 7n diagnosticul cancerului ne rocelular, 7ndeose,i la eCminarea "acienilor cuG dereglarea #6dit6 a unciei renale, reacii alergice la su,stana de contrast ce conine iod, contraindicaii la radiaia ioni9ant6. Bosi,ilitatea 4MN de a "rimi imagini 7n mai multe "lanuri, Joac6 un rol im"ortant "entru decelarea originei masei tumorale "rimiti#e, iar datele "rimite 7n tim"ul eCamin6rii "rin CT sunt ne7nsemnate. +a el 4MN ne o er6 imagini des"re structurile tu,ulare, cum ar i #ena ca#a in erioar6 (DC$%, ceea ce este oarte im"ortant "entru "acienii cu tumor6 renal6, com"licat6 cu trom,o9a DC$. C&iar 7n ca9ul oclu9iei totale a DC$, aceast6 metod6 ne "ermite #i9uali9area minuioas6 a trom,ului tumoral i determinarea "recis6 a dimensiunii i traiectului, 6r6 a utili9a su,stana de contrast. :n "re9ent 4MN este considerat6 cea mai in ormati#6 metod6 7n diagnosticarea trom,ilor tumorali i "reci9area limitelor. Contraindicaiile de e ectuare a 4MN suntG clausrto o,ia, "re9ena "a*sme(er'lui la "acient, "rote9e metalice, clame c&irurgicale metalice. O "iedic6 su"limentar6 constituie costul enorm a metodei. Com%arar"a m"!o*".or RMN (i CT radiaia ioni9ant6 su,stana de contrastare ce conine iod costul 5ccesi,ilitatea metodei imaginea imaginea structurilor #asculare caracteristica esuturile moi RMN li"s6 nu este enorm de mare mai "uin acesi,il6 tridimensional6 ,ine #i9uali9at6 oarte ,un6 CT "re9ent6 se utili9ea96 mare accesi,il6 ,idimensional6 se #i9uali9ea96 ,un6

0-

Co&c.u2ii Urogra ia intra#enoas6 (U$%, ?cogra ia renal6 i CT, 4MN sunt metode com"lementare "ermi8nd sta,ilirea unui algoritm al acestor in#estigaii "entru o c7t mai e icient6 i mai ra"id6 diagnosticare a tumorilor renale. +ib.io'ra/i" -. Stelian Betcu, Uroradiologie ?ditura Medical6 Uni#ersitar6 $uliu Haieganu CluJ' Na"oca ->>>. 0. F. Flu&o#sc&i, $. S"orea, F&id "ractic de ecogra ie a,dominal6, Marton 0..;. Ursea Nicolae, Tratat de &e rologie, #ol $, Bro,leme de ,a96 ale ne rologiei. Semiologia ne rologic6, Kucureti, 0..-. @. Ursea Nicolae, Tratat de &e rologie, #ol $$, Batologia ne rologic6. Tera"eutica ne rologic6, Kucureti, 0..-. 1. 4adu $on Kadea, Sorin Marin Audea, Tratat de ultrasonogra ie clinic6, Dol $, ?ditura Medical6, Kucureti 0... /. 4adu $on Kadea, Sorin Marin Audea, Ultrasonogra ia Ao""ler, ?ditura Medical6, Kucureti 0..<. YPUuT cPkk\TSPU^efT ]T_Pcfef U cfRnaP^_feT P[T]aub P[SRQPURafi kPrTe x.q. Zh[RSTU, q.p. OPQ\PU, W.y. YR^afePUR 0... =. Bro,leme actuale 7n $magistica Ne rourologic6, materialele con erinei $'a anuale a medicilor imagiti din 4M, -@ noiem,rie 0..; $. +u"escu, S. Feorgescu, $m"ortana eCamenului CT 7n stadiali9area tumorii Fra3it9 Ar!ico." m"*.i&" >. 4adio reuenc* a,lation o renal tumors. 5,dellaoui 5, 2at(inson 5F.T&e Beninsula Medical Sc&ool, 4o*al Ae#on ?Ceter NHS Foundation Trust, 4adiolog* Ae"artment, Karrac( 4oad, ?Ceter, ?0 1A2, U. 0..= Fe,M@(-%G-.;'--. -.. $mmediate and long'term CT a""earances ollo3ing radio reuenc* a,lation o renal tumours. 4ut&er ord ??, Cast N?, Kreen AN. Ae"artment o 4adiolog*, Sout&am"ton Uni#ersit* Hos"itals NHS Trust, Sout&am"ton, U. 0..= JanM;(-%G-0;'-.. --. hSaR\ Sono5ce'$nternational N@, ->>> n.jRQcT\G lSaRo kP\P^_`, qfQhR\fQRfo P[T]aub P[SRQPURafi kPrTe Kirendra Nos&i, MKKS, AM4A. -0. fRnaP^_feR P[T]aub P[SRQPURafi kPrTe, .q. XR\`afePU, w.x. mSffa -;. hSaR\ Sono5ce'$nternational N@, ->>> n.jRQcT\G lSaRo kP\P^_`, qfQhR\fQRfo P[T]aub P[SRQPURafi kPrTe Kirendra Nos&i, MKKS, AM4A. -@. Fei&a.ru ' XTeST_u hSP\Pnff pv{Yv'Os{VvYW jxO 0..< -1. MedlineBlus Medical ?nc*clo"edia idne* 4e#ista rom8n6 de ultrasonogra ie, #ol.0, nr;, decem,rie 0....

A)PECTUL EKAMENULUI ECOGRAFIC >N DIAGNO)TICUL FORMAIUNILOR RENALE DE 7OLUM Li.ia&a Fru&2a, Nico.a" G,i*irim, 7a i." +airac Catedra 4adiologie i $magistica Medical6 )ummarT," "co'ra%,ic a %"c! i& !," *ia'&o i o/ %ac"-occu%-&' r"&a. ma " Darious imagistic met&ods are essential in t&e di erentiated diagnosis o s"ace' occu"*ing renal masses. T&e "lain radiogra"&* and intra#enous urogra"&* disco#eres t&e "resence o t&is ormation in (idne*s. T&e sim"le a,domenal USF ascertains t&e solid structure o t&e urogra"&icall* detected mass, and or t&e diagnos*s detaliation ! 3e a""eal to angiogra"&*, (CT% com"uted tomogra"&* and t&e (idne* MN4. T&e data rom imagistic results is discussed in accordance 3it& t&e contem"orar* s"ecialised ,i,liogra"&ic re erences. 00

R"2uma! Ai erite metode imagistice sunt eseniale 7n diagnosticul di erenial al ormaiunilor renale de #olum. 4adiogra ia sim"l6 i U$ e#idenia96 "re9ena acestei ormaiuni 7n rinic&i. USF a,dominal6 sim"l6 "reci9ea96 natura solid6 a ormaiunii sesi9ate urogra ic, iar "entru #eri icarea diagnosticului a"el6m la angiogra ia, (CT% tomogra ia com"uteri9at6 i (4MN% re9onana magnetic6 nuclear6 a rinic&ilor. Aatele eCamenului imagistic al "acienilor cu ormaiuni renale sunt discutate "rin "risma in ormaiei o erite de literatura contem"oran6 de s"ecialitate. Ac!ua.i!a!"a !"m"i Aiagnosticul "recoce al ormaiunilor tumorale renale r6m8ne "8n6 7n "re9ent o "ro,lrm6 actual6 i insu icient studiat6. Formaiunilor de #olum a rinic&ilor sunt "ri#ite cu interes crescut de c6tre cercet6tori i clinicieni, deoarece re"re9int6 o cau96 im"ortant6 a tumorilor renale maligne. +ocul de runte 7n diagnosticarea tumorilor renale 7l ocu"6 metodele radiologice i angiogra ia. B8n6 nu demult eCamenul ecogra ic era o metod6 de screening. Utili97nd ultrasonogra ia sim"l6 7n scara gri, medicul ecogra ist "utea numai s6 constate "re9ena ormaiunii de #olum cu descriere locali96rii, conturului i ecostructura ei. :n multe ca9uri este di icil de di ereniat tumorile ,enigne de maligne, din cau9a c6 ecostructura lor este aseam6n6toare. 5st69i a a"6rut necesitatea de a re#i9ui "osi,ilit6ile metodelor radioimagistice si de a a"recia #aloarea ecogra iei i de ai gasi un loc 7n algoritmul de diagnostic al ormaiunilor renale de #olum. Odat6 cu de9#oltarea i im"lementarea 7n "ractica medical6 a com"leCului de a"arate medicale so isticate imagistice a a"6rut "osi,ilitatea de a re#i9ui tactica de diagnosticare "recoce a tumorilor renale. Obi"c!i4"." .ucrarii Aeterminarea a"ortului i e icacit6ii eCamenului ecogra ic te&nica Ao""ler 7n eC"lorarea "acienilor cu ormaiuni renale de #olum. Ma!"ria. (i m"!o*" *" c"rc"!ar" 5nali9a retros"ecti#6 a "acienilor, din secia de Urologie, e ectuat6 "e un numar de ;> "acieni cu ormaiuni renale de #olum, 7n #7rst6 de ;. ! <. ani. +otul de "acieni s'a di#i9at 7n doua gru"eG "rimul gru" ! "acieni cu ormaiuni "seudotumorale constituit din -- "ersoane (/ "acieni cuG c&isturi renale sim"le i c&isturi com"licate (in ectate%, ; "acieni ! cu un lo, su"limentar al "arenc&imului renal, s!a ade#erit ca o #arianta de norma, 0 "acieni ! cu a,ces renal%, al doilea gru" ormat din 0= "acieni cu cancer renal ne rocelular. Aiagnosticul a ost sta,ilit con orm datelor eCamenelor radioimagistice cu e ectuareaG urogra iei intra#enoase (U$%, ecogra iei a,dominale sim"l6e i asociat6 cu eCamenul Ao""ler (color, "ulsat i "o3er%, iar "entru #eri icarea diagnosticului, angiogra ia renal6, Co"m"iuter Tomogra ia i 4e9onana Magnetic6 Nuclear6 a rinic&ilor. Ain ;> "acieni la ;1 s'a e ectuat CT, 4MN la ; "acieni, angiogra ia la ;- "acieni. 5u ost o"erai 0= "acieni. Con orm datelor anali9ei &istomor ologice din 0= de "acieni la 0< "acieni a ost con irmat ! cancer renal, la unul din "acieni ! angiomioli"om. :n re9ultatul eCamin6rii ecogra ice com"leCe s'a #i9uali9atG la -- "acieni ! ormaiuni renale de #olum (din ;>% (/ "acieni cuG c&isturi renale sim"le i c&isturi cu com"licaii (in ectate%, ; "acieni ! cu un lo, su"limentar al "arenc&imului renal, s!a ade#erit a i ca o #ariant6 a normei, 0 "acieni ! cu a,ces renal%. R"2u.!a!" :n /1E ca9uri ormaiunile de #olum a#eau un contur clar, ,ine delimitatM contur neregulat s!a de"istat 7n ;@,1 E ca9uri, iar 7n -<,1 E ca9uri tumora com"rim6 i de"lasea96 sistemul "ielocaliceal 7n ansam,lu.

0;

Formaiunile de #olum a#eau densitatea acustic6 #ariat6G 7n ;<,1 E ca9uri cu un as"ect de &i"erecogenitate, intensitatea ecosemnalului "rimit de la ormaiune se "re9enta mai intens de c8t 7n "arenc&imul adiacent. :n 0. E ca9uri s ! au de"istat ormaiuni de #olum &i"oecogen, cu densitatea mai sc69ut6 dec8t 7n "arenc&im. :n @0,1 E ca9uri ormaiunile se "re9entau ca i9oecogene, ecogenitatea lor "ractic nu se deose,ea de ecogenitatea "arenc&imului renal. Structura ormaiunilor renale 7n 0. de ca9uri era neomogen6 "e contul 9onelor (inclu9iunuilor% anecogene, dintre care la > "acieni, cu ormaiuni renale de #olum, "redomina com"onentul c&istic. :n studierea #asculari96rii rinic&ilor la ;1 "acieni luCul sang#in 7n ormaiunea de #olum de#ia de cel normal, s'a de"istat o #asculari9aie oarte #aria,il6 la eCaminarea ecogra ic6 7n regim Ao""ler color i "o3er, la el "arametrii &emodinamici erau modi icai la anali9a s"ectral6. +a < "ersoane ormaiunile de #olum a#eau un as"ect &i"er#ascular. :n acest ca9 luCul sang#in "atologic era &aotic, de9organi9at cu "re9ena unturilor arterio'#enoase care se de"istau at8t la "eri erie, c7t i 7n centrul ormaiunii. $ar 7n 0. ca9uri ormaiunea de #olum era &i"o#ascular6, se #i9uali9au #ase unice, cu traiect er"uitor, de un diametru #aria,il cu "redominare la "eri erie. 5a ti" de #asculari9are este caracteristic "entru tumori solitare'c&istice i tumori cu 9one de necro96 i trom,o96 intratumoral6. +a = "acieni ormaiunea a ost a#ascular6. :n 1 ca9uri, la eCaminarea ecogra ic6 a rinic&ilor 7n regim de scar6 gri, au ost de"istate 9one sus"ecte la tumora unei "oriuni a "arenc&imului renal, care "roiemina "este conturul renal i olosind metodele Ao""ler am detectat un luC sang#in normal 7n aceste ca9uri. :n ; ca9uri lo,ii su"limentari ai "aren&imului renal imitau o tumor6. Aatele ecogra ice au ost con irmate cu angiogar ia i CT. Utili97nd ecogra ia Ao""ler regimul "o3er ne!a "ermis s6 #i9uali96m imaginea s"aial6 a #asculari9aiei rinic&iului i tumorii 7n 7ntregime i s6 urm6rim calea "e tot "arcursul #asului "atologic ce alimentea96 ormaiunea. +a eCaminarea "rin intermediul ecogra iei Ao""ler "ulsat a ormaiunilor tumorale s'a de"istat creterea #ite9ei sistolice maCimale ;0,1=,= ^]Ls i indicele de re9isten6 .,/=.,.1 a luCului sang#in 7n unturile arterio#enoase. $ar 7n #asele sang#ine "atologice centrale s'a #i9uali9at micorarea #6dit6 a #ite9ei sistolice maCimale a luCului sang#in "8n6 la -1,.;,; ^]L^ i indicele de re9isten6 .,@>.,.= (S.,..-%. Di cu#ii ?cogra ia a,dominal6 sim"l6 "reci9ea96 natura solid6 a ormaiunii sesi9ate urogra icG dimensiunele masei tumorale, ce #aria96 7ntre -,1'-.cm 7n diametru, orma, conturul, ecogenitatea, structura tumorii i indicele "arenc&imatos a rinic&iului. ?a ne "ermite s6 deose,im ormaiunile tisulare de cele lic&idiene i s"orete la diagnosticarea c&istului renal sim"lu. ?cogra ia renal6 regimul Ao""ler G ("arametrii do""lerogra ici caG #ite9a de luC, indicele de re9isten6 a circulaiei sang#ine 7n artera renal6 "roCimal6, distal6 i 7n arterele intrarenale%. ?Caminarea codi icat6 color este o te&nic6 de e#aluare calitati#6 care uurea96 identi icarea #aselor renale "rin colorarea traiectului acestora. Codi icarea color se re er6 la #ectorii de #ite96 din interiorul lumenului #ascular ca 7n ca9ul ecogra iei Ao""ler "ulsat, sau la intensi icarea semnalului rece"ionat din #as 7n ca9ul ecogra iei "o3er. ?Caminarea s"ectral6 (Ao""ler "ulsat% constituie re"re9entarea gra ic6 a #ariaiei 7n tim" a #ite9elor de"istate 7n #as la un moment dat. MaJoritatea a eciunelor renale eCist6 o tendin6 de ,locare a accesului sanguin "eri eric, 7nsoit de creterea re9istenei la acest ni#el. 4e9isten6 "eri eric6 "oate s6 ie cuanti icat6 "rin indicii de re9isten6 "eri eric6. $ndicele de re9isten6 (indicele lui Bourcelot ! $4% este re"re9entat 7n ormulaG Dite96 sistolic6 maCim6 ! Dite9a diastolic6 maCim6 $4 Dite96 sistolic6 maCim6

0@

5nali9a "osi,ilit6ilor diagnostice a metodelor contem"orane ecogra ice te&nica Ao""ler ne!a "ermis s6 conc&idem c6G aJutorul ecogra iei Ao""ler color se "oate #i9uali9a #asele mari al rinic&ilor, artera renal6, 7n unele ca9uri #i9uali96m 7n ormaiunea tumoral6 #asele mari unice "atologice cu "re9ena untului arterio#enos, dar mai des nu "utem #i9uali9a #asele mici "atologice, la el #asele 7n sectoarele "ere erice al "aren&imului renal 7n tim"ul acestei eCamin6ri. Co&c.u2ii Metodele de cercetare "rin Ao""ler ne con er6 o in ormaie am"l6 7n diagnosticarea ormaiunelor renale de #olum, cum ar i #i9uali9area #asculari96rii intra' i eCtratumoral6 renal6G Bo3er ! imaginea s"aial6 a #asaculari96rii rinic&iului 7n 7ntregimeM Color ! sursa #aselor "atologice i unturile arterio#enoase 7n masa tumoral6M Bulsat ! creterea DmaC sistolic6 ! ;0,1 =,=cmLs i $4 ! .,/=.,.1 7n unturile arterio'#enoase, iar 7n #asele "atologice centrale mici sc6derea "8n6 la DmaC sistolic6 ! -1 ;,;cmLs i $4 ! .,@>.,.= (".,..-%. Aeci Metodele ecogra ice "ot i utili9ate cu succes 7n "erioada "reo"eratorie cu sco"ul de a s"ori e icacitatea diagnostic6 a eCamenului ecogra ic. +ib.io'ra/i" -. YPUuT cPkk\TSPU^efT ]T_Pcfef U cfRnaP^_feT P[T]aub P[SRQPURafi kPrTe x.q. Zh[RSTU, q.p. OPQ\PU, W.y. YR^afePUR MP^eUR 0.... 0. hSaR\ Sono5ce'$nternational N@, ->>> n.jRQcT\G lSaRo kP\P^_`, qfQhR\fQRfo P[T]aub P[SRQPURafi kPrTe Kirendra Nos&i, MKKS, AM4A. ;. Zh[RSTU x.q., mRdPaPUR q.{., YR^afePUR W.y. f cS. LL wTcffa^eRo UfQhR\fQRfo. ' ->>=. ' @. ' X. 0@';.. fRnaP^_feR P[T]aub P[SRQPURafi kPrTe @. +iga 4om8n6 de cancer, Ma#to Ditae Uni#ersi Summum 0.... ' B. /., <='<>. Cancerul renal 1. sPkR_efa Y.x., OPQ\PU q.p., mSffa w.x., XhSfePU q.Y. O\fafrT^efi UT^_afe. ' ->>>. ' -. ' X. @@'@/. jRe kPrTe /. Fold,erg K. K. Ultrasound Contrast 5gents, Martin Aunit9, +ondon, ->><. ' ". -/., -<=' -<>. idne* cancer. <. 4adu $on Kadea, Sorin Marin Audea, Tratat de ultrasonogra ie clinic6, Dol $, ?ditura Medical6, Kucureti 0... =. 4adu $on Kadea, Sorin Marin Audea, Ultrasonogra ia Ao""ler, ?ditura Medical6, Kucureti 0..-. Aiagnosticul radiologic con#enional i imagistic al tumorilor maligne renale.

01