Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a), ............, domiciliat in ................. Fo mule! "#TIUNE IN PETITIUNE DE EREDIT"TE, im$ot i%a $a atului(ei) ............... domiciliat(a) in .............. $ent u& a) a se constata $ e'e inta titlului meu de succeso al de'unctului(ei) ............. decedat(a) la ............ in .............. 'ata de acela al $a atului(ei), ca e este un(o) mostenito (oa e) a$a ent(a)( b) anula ea ce ti'icatului de mostenito n . .......... din data de ......... elibe at de Nota ul $ublic .......... )udetul ........ $ in ca e $a atul(a) este conside at(a) unic mostenito (oa e)( c) obli*a ea $a atului(ei) sa+mi estituie bunu ile succeso ale, cat si la estitui ea ' uctelo , in %aloa e de .......... 'iind de ea+c edinta. De asemenea, %a o* sa obli*ati $e $a at(a) sa+mi $lateasca c,eltuielile de -udecata $e ca e le %oi 'ace cu acest $ oces. Moti%e& In 'a$t, la data de ......... a decedat tatal meu ......... ca e a 'ost ' ate cu $a atul(a). In momentul decesului tatalui meu si $ana la data de ....... eu m+am a'lat in st ainatate, inte nat in sanato iul .......... nea%and cunostinta de decesul tatalui meu. Pa atul(a) a 'acut ce e e de desc,ide ea succesiunii tatalui meu, in ca e s+a t ecut ca unic(a) mostenito (oa e) a succesiunii si a obtinut ce i'icatul de mostenito citat, in temeiul ca uia a int at in $osesia bunu ilo succeso ale. Pa atul(a) a ascuns 'a$tul ca eu sunt ade%a atul mostenito al tatalui meu. "m ce ut $a atului(ei) sa+mi ecunoasca calitatea de unic mostenito al tatalui meu si sa+mi $ edea toate bunu ile succeso ale, da a e'u!at. De aceea, ma %ad obli*at(a) sa c,em in -udecata $e $a at(a) $ent u& a) a se constata $ e'e inta titlului meu de succeso al de'unctului(ei) ............ 'ata de al $a atului(ei) ca e este mostenito (oa e) a$a ent(a)( b) anula ea ce ti'icatului de mostenito elibe at $a atului(ei)( c) a 'i obli*at sa+mi estituie bunu ile succeso ale si sa+mi estituie cont a%aloa ea ' uctelo , in %aloa e de .......... 'iind de ea+c edinta. In d e$t, imi intemeie! actiunea $e dis$o!itiile a t. ./0 #. ci%. Do%ada actiunii o 'ac cu acte, cu inte o*ato iul $a atului(ei) si cu decla atiile ma to ilo & ............ ................. ................. De$un actiunea in dublu e1em$la $ent u a se comunica $a atului(ei) odata cu citatia, c,itanta de $lata a ta1ei de timb u in %aloa e de .......... lei si timb ul -udicia in %aloa e de ............. lei. Data de$une ii .............. Semnatu a, ..........

DOMNULUI PRESEDINTE "L )UDE#"TORIEI ....................