Sunteți pe pagina 1din 18

INVENIA1

TITLUL I IZVOARE JURIDICE


NOTE DE CURS* - 2013 INVENIA TITLUL I

1. Precizri pre ! "i!e. Ansamblul materiei inveniei este reglementat att prin izvoare interne, ct i prin izvoare internaionale. n ceea ce privete izvoarele internaionale, reamintim c, potrivit art. 11 alin. (2) din onstituia !omniei, "Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern." 2. Iz#$ re i%&er%e. n prezent2, urmtoarele acte normative interne sunt aplicabile #n materia inveniei$ 1) Le'e %r. () *i% 11 $c&$+"rie 1,,1 pri#i%* "re#e&e!e *e i%#e%-ie (republicat #n %onitorul &'icial( nr. )*1 din + august 2,,-, ca urmare a modi'icrii prin .egea nr. 2+ din 1) ianuarie 2,,-, publicat #n %onitorul &'icial nr. ** din 1/ ianuarie 2,,-)0 recti'icare #n %onitorul &'icial nr. 1(+ din 1+ septembrie 2,,-)0 2) .egea nr. 11 din 2/ ianuarie 1//1 privind combaterea concurenei neloiale (%onitorul &'icial nr. 2* din (, ianuarie 1//1) (modi'icat prin$ .egea concurenei nr. 21 din 1, aprilie 1//1 2 %onitorul &'icial nr. ++ din (, aprilie 1//10 .egea nr. 2/+ din - iunie 2,,1 3 %onitorul &'icial nr. (1( din 12 iunie 2,,1)0 () .egea nr. /( din 1( mai 1//+ privind protecia tranzitorie a brevetelor de invenie (%onitorul &'icial nr. 1+1 din 2, mai 1//+)0 *) .egea nr. (** din 2/ noiembrie 2,,) privind unele msuri pentru asigurarea respectrii drepturilor de proprietate intelectual #n cadrul operaiunilor de vmuire (%onitorul &'icial nr. 1,/( din ) decembrie 2,,))0 )) Articolele 212* si 212) din .egea nr. 2+- din (.,1.2,,/ privind odul civil (republicat #n %onitorul &'icial nr. ),) din 1) iulie 2,11)0 1) Articolul 1,+, alin. (2) din odul de procedur civil (.egea nr. 1(* din 1 iulie 2,1, (republicat #n %onitorul &'icial nr. )*) din ( august 2,12)0 -) &rdonana 4uvernului nr. *1 din (, ianuarie 1//+ privind ta5ele #n domeniul proteciei proprietii industriale i regimul de utilizare a acestora (republicat #n %onitorul &'icial nr. /)/ din 2/ iunie 2,,1), ast'el cum a 'ost modi'icat prin .egea nr. 2+ din 1) ianuarie 2,-- (%onitorul &'icial nr. ** din 1/ ianuarie 2,,1)0 recti'icare #n %onitorul &'icial nr. ()1 din 2( mai 2,,-0
Copyright . L/ci % 0I1AI Reproducerea ori utilizarea, sub orice form, fr acordul expres al autorului, sunt interzise. Studenii Facultii de Drept a niversitii din !ucure"ti beneficiaz de dreptul de multiplicare, prin orice mi#loace, $n vederea pregtirii pentru disciplina Dreptul proprietii intelectuale. Prezentele %&ote de curs% sunt destinate exclusiv beneficiarilor menionai. 'le nu constituie o lucrare "tiinific ori didactic definitivat.
6

2 3

7ata de re'erin este 10.10.2013. Aici i #n cele ce urmeaz, este vorba despre %onitorul &'icial al !omniei, 8artea 9.

+) Articolul 9 pct. 1, din &rdonana 4uvernului nr. (, din 2/ ianuarie 1/// pentru modi'icarea i completarea .egii nr. 1*1:1//- privind ta5ele ;udiciare de timbru (%onitorul &'icial nr. *( din 2/ ianuarie 1///) (aprobat prin .egea nr. 11/ din / aprilie 2,,1 3 %onitorul &'icial nr. 1+* din 11 aprilie 2,,1)0 /) &rdonana 4uvernului nr. 11 din 1- august 2,,, privind organizarea i e5ercitarea pro'esiei de consilier #n proprietate industrial (republicat #n %onitorul &'icial nr. 1,1/ din 21 decembrie 2,,1)0 1,) &rdonana de urgen a 4uvernului nr. 1,, din 1* iulie 2,,) privind asigurarea respectrii drepturilor de proprietate industrial (%onitorul &'icial nr. 1*( din 2, iulie 2,,)), aprobat cu modi'icri prin .egea nr. 2+, din ) octombrie 2,,) (%onitorul &'icial nr. +/- din octombrie 2,,)) i completat prin .egea nr. 21* din 2* octombrie 2,,+ (%onitorul &'icial nr. -2/ din 2+.1,.2,,+)0 11) Articolul 1( din &rdonana de urgen a 4uvernului nr. +, din 21 iunie 2,1( privind ta5ele ;udiciare de timbru (%onitorul &'icial nr. (/2 din 2/ iunie 2,1()0 12) odul penal$ art. 2// (<contrafacerea obiectului unei invenii=), art. (,, (<punerea $n circulaie a produselor contrafcute=) i art. (,1 (<concurena neloial=)0 1() 1$&r2re 3/#er%/!/i %r. 4)5 *i% 21 + i 2006 pe%&r/ pr$" re Re'/! +e%&/!/i *e p!ic re Le'ii %r. ()71,,1 (%onitorul &'icial nr. *)1 din 1+ iunie 2,,+)*0 1*) >otrrea 4uvernului nr. )-( din - septembrie 1//+ privind organizarea i 'uncionarea &'iciului de ?tat pentru 9nvenii i %rci) (%onitorul &'icial nr. (*) din 11 septembrie 1//+), modi'icat prin >otrrea 4uvernului nr. 1(/1 din 1+ noiembrie 2,,/ (%onitorul &'icial nr. +1( din 2- noiembrie 2,,/)0 1)) >otrrea 4uvernului nr. 1)+) din 1+ decembrie 2,,2 pentru aprobarea @ormelor privind determinarea cotei de pro'it sau a venitului obinut de titularul unui brevet, prevzute de art. -( din .egea nr. 1*:1//1 privind brevetele de invenie, republicat (%onitorul &'icial nr. (2 din 22 ianuarie 2,,()0 11) >otrrea 4uvernului nr. 1*2* din * decembrie 2,,( pentru aprobarea ?trategiei naionale #n domeniul proprietii intelectuale (%onitorul &'icial nr. /,) din 1+ decembrie 2,,(), completat i modi'icat prin >otrrea 4uvernului nr. 11-* din 2/ septembrie 2,,) (%onitorul &'icial nr. /2- din 1+ octombrie 2,,))0 1-) >otrrea 4uvernului nr. ++ din 1/ ianuarie 2,,1 privind aprobarea @ormelor metodologice pentru aplicarea prevederilor .egii nr. (** din 2/ noiembrie 2,,) privind unele msuri pentru asigurarea respectrii drepturilor de proprietate intelectual #n cadrul operaiunilor de vmuire (%onitorul &'icial nr. /) din 1 'ebruarie 2,,1), modi'icat i completat prin >otrrea 4uvernului nr. /*1 din 22 august 2,,- (%onitorul &'icial nr. 12- din 12 septembrie 2,,-)0 1+) @ormele &.?.9.%. nr. 211 din - septembrie 1//+ de aplicare a .egii nr. /(:1//+ privind protecia tranzitorie a brevetelor de invenie (%onitorul &'icial nr. ()+ din 22 septembrie 1//+) 0 1/) @ormele &.?.9.%. nr. 2*2 din 1) ianuarie 1/// privind spri;inirea brevetrii #n strintate a inveniilor romneti (%onitorul &'icial nr. 1- din 1+ 'ebruarie 1///) (modi'icate i
n continuare, !egulamentul de aplicare a .egii nr. 1* din 11 octombrie 1//1, aprobat prin >otrre de 4uvern, va 'i citat$ ARegulamentul(. 5 n continuare, ")ficiul de Stat pentru *nvenii "i +rci " se va abrevia ").S.*.+.8, inclusiv #n cadrul te5telor legale reproduse.
4

completate prin @ormele &.?.9.%. nr. (1+ din * ianuarie 2,,,, publicate #n %onitorul &'icial nr. 11) din 11 martie 2,,,)0 2,) 9nstruciunile &.?.9.%. nr. 1,+ din 1- octombrie 2,,2 de aplicare a &rdonanei 4uvernului nr. 11:2,,, privind organizarea i e5ercitarea pro'esiei de consilier #n proprietate industrial (%onitorul &'icial nr. +21 din 1) noiembrie 2,,2), modi'icate prin &rdinul &.?.9.%. nr. 11( din 1- septembrie 2,,/ (%onitorul &'icial nr. 1(( din 2* septembrie 2,,/)0 21) 9nstruciunile &.?.9.%. nr. 112 din 21 noiembrie 2,,+ privind depunerea cererilor de brevet de invenie prin mi;loace electronice (%onitorul &'icial nr. +1* din 22 decembrie 2,,+)0 22) Articolul +.1, din Ane5a 9 la !egulamentul privind autorizarea concentrrilor economice, pus #n aplicare prin &rdinul nr. (+) din ) august 2,1, al preedintelui onsiliului oncurenei (%onitorul &'icial nr. ))( din ) august 2,1,)0 2() 7ecretul nr. /(:1/-1 pentru aprobarea normelor privind calcularea recompenselor bneti cuvenite autorilor inveniilor aplicate #n economia naional (Buletinul &'icial nr. (+ din 2- aprilie 1/-1), care a 'ost abrogat e5plicit prin art. -, din .egea nr. 1*:1//1 privind brevetele de invenie, precum i art. 2, din 7ecretul nr. ++*:1/1- privind inveniile, inovaiile, ca i art. (( 3 *+ din >otrrea onsiliului de %initri nr. 22),:1/1- pentru aplicarea 7ecretului nr. ++*:1/1(ambele publicate #n Buletinul &'icial nr. +) din (, septembrie 1/1-), acte normative care au 'ost abrogate prin art. +( din .egea nr. 12:1/-* privind inveniile i inovaiile, au 3 totui 3 calitatea de izvor tranzitoriu. Aplicarea tranzitorie a acestor acte normative se 'ace #n vederea producerii e'ectelor prevzute de art. -, alin. 2 din .egea nr. 1*:1//1, republicat, con'orm cu care$ "Drepturile bne"ti cuvenite inventatorilor pentru inveniile brevetate aplicate, parial recompensate sau nerecompensate p,n la data intrrii $n vigoare a prezentei legi se vor negocia de inventator "i unitatea care a aplicat invenia. -n aceste cazuri, negocierea va $ncepe de la drepturile bne"ti maxime cuvenite inventatorului, prevzute $n legea aplicabil la data $nregistrrii cererii de brevet(. 9ar aceast lege este 7ecretul nr. /(:1/-1 sau, dup caz, 7ecretul nr. ++*:1/1- (acesta din urm #mpreun i cu >otrrea onsiliului de %initri nr. 22),:1/1-).1 3. Iz#$ re *i% *rep&/! U%i/%ii E/r$pe%e 1) !egulamentul ( CC) nr. 1.-1+:/2 al onsiliului din 1+ iunie 1//2 privind instituirea unui certi'icat suplimentar de protecie pentru medicamente0 2) !egulamentul ( C) nr. 1.11,:/1 al 8arlamentului Curopean i al onsiliului din 2( iulie 1,,1 privind instituirea unui certi'icat suplimentar de protecie pentru produse 'ito'armaceutice. ). Iz#$ re i%&er% -i$% !e. n prezent-, urmtoarele acte internaionale sunt aplicabile #n materia inveniei$ 1) onvenia de la 8aris pentru aprarea proprietii industriale din 1++( (revizuit de mai multe ori, ultima dat la ?tocDEolm #n 1/1-), rati'icat de !omnia pentru prima dat #n 1/2, i ultima dat prin 7ecretul nr. 11-- din 2+ decembrie 1/1+ (%onitorul &'icial nr. 1 din 1 ianuarie 1/1/)0
Aceast concluzie rezult i din Ane5ele nr. 1 i nr. 2 la !egulamentul de aplicare a .egii nr. 1* din 11 octombrie 1//1 privind brevetele de invenie (aprobat prin >otrrea 4uvernului nr. 1)2 din 2- martie 1//2, publicat #n %onitorul &'icial nr. -/ din (, aprilie 1//2, #n prezent abrogat prin Regulament), ane5e care 'ac re'erire e5pres la >otrrea onsiliului de %initri nr. 22),:1/1- (aceasta din urm avnd ca baz legal 7ecretul nr. ++*:1/1-) i, respectiv, la 7ecretul nr. /(:1/-1. 7 7ata de re'erin este 10.10.2013.
6

2) Acordul privind protecia reciproc a secretului inveniilor din domeniul aprrii, pentru care s3au 'cut cereri de brevetare, adoptat la 8aris la 21 septembrie 1/1, (la care !omnia a aderat prin .egea nr. 11/ din / iunie 2,,) 2 %onitorul &'icial nr. ),1 din 1) iunie 2,,))0 () onvenia de la ?tocDEolm pentru instituirea &rganizaiei %ondiale a 8roprietii 9ntelectuale din 1* iulie 1/1- (rati'icat prin 7ecretul nr. 11-) din 2+ decembrie 1/1+, %onitorul &'icial nr. 1 din 1 ianuarie 1/1/) 0 *) Fratatul de cooperare #n materie de brevete de invenie de la GasEington din 1/ iunie 1/-, (rati'icat prin 7ecretul nr. +1 din 2 martie 1/-/, publicat #n %onitorul &'icial nr. 22 din + martie 1/-/)0 )) Acordul privind comunicarea, #n scopuri de aprare, a in'ormaiilor teEnice, adoptat la Bru5elles la 1/ octombrie 1/-, (la care !omnia a aderat prin .egea nr. 11/ din / iunie 2,,) 2 %onitorul &'icial nr. ),1 din 1) iunie 2,,))0 1) Aran;amentul de la ?trasbourg privind clasi'icarea internaional a brevetelor de invenie, din 21 martie 1/-1, modi'icat la 2+ septembrie 1/-/ (la care !omnia a aderat prin .egea nr. ( din + ianuarie 1//+ privind aderarea !omniei la aran;amentele instituind o clasi'icare internaional #n domeniul proprietii industriale 3 %onitorul &'icial nr. 1, din 1* ianuarie 1//+)0 -) onvenia privind eliberarea brevetelor europene, adoptat la %uncEen la ) octombrie 1/-(, precum i Actul de revizuire a acesteia, adoptat la %uncEen la 2/ noiembrie 2,,, (la care !omnia a aderat prin .egea nr. 111 din 1( noiembrie 2,,2 2 %onitorul &'icial nr. +** din 22 noiembrie 2,,2)0 +) Fratatul de la Budapesta privind recunoaterea internaional a depozitului de microorganisme #n scopul procedurii de brevetare, semnat la 2+ aprilie 1/-- i modi'icat la 21 septembrie 1/+, (la care !omnia a aderat prin .egea nr. -) din ( mai 1/// 3 %onitorul &'icial nr. 21, din 1( mai 1///)0 /) Acordul din ( aprilie 1//2 privind relaiile comerciale dintre 4uvernul !omniei i 4uvernul ?tatelor Hnite ale Americii, rati'icat prin .egea nr. ), din 2- mai 1//2 (%onitorul &'icial nr. 111 din 1 iunie 1//2)0 1,) Acordul de la %arraDecE privind constituirea &rganizaiei %ondiale de omer, din 1) aprilie 1//*0 rati'icat prin .egea nr. 1(( din 22 decembrie 1//* (%onitorul &'icial nr. (1, din 2decembrie 1//*)+0 11) Acordul dintre 4uvernul !omniei i &rganizaia Curopean de Brevete privind cooperarea #n domeniul brevetelor, semnat la Bucureti la / septembrie 1//*0 rati'icat prin &rdonana 4uvernului nr. (2 din 1) august 1//1 (%onitorul &'icial nr. 1/) din 21 august 1//1), aprobat prin .egea nr. (2 din 12 martie 1//- (%onitorul &'icial nr. *( din 1* martie 1//-)0 modi'icat prin art. 12 alin. (1) din .egea nr. 111 din 1( noiembrie 2,,2 (%onitorul &'icial nr. +** din 22 noiembrie 2,,2)0 12) Acordul prin care s3a convenit aderarea !omniei la Acordul central european de comer liber ( CIFA), racovia, 21 decembrie 1//2, semnat la Bucureti la 12 aprilie 1//-0 rati'icat prin .egea nr. /, din 2/ mai 1//- (%onitorul &'icial nr. 1,+ din (, mai 1//-)0
+

Ane5a 1 .%/cord privind aspectele drepturilor de proprietate intelectual legate de comer% 3 TR*PS 0 %/greement on Trade Related /spects of *ntellectual Propert1 Rig2ts% ) a 'ost publicat #n %onitorul &'icial, 8artea 9, nr. (1, bis din 2- decembrie 1//*, p. -1- 3 -)1.

1() Fratatul privind dreptul brevetelor, adoptat la 4eneva la 1 iunie 2,,, (rati'icat de !omnia prin .egea nr. )(- din 2) noiembrie 2,,* 2 %onitorul &'icial nr. 12,1 din 11 decembrie 2,,*). TITLUL AL II-LEA NOIUNEA DE INVENIE 9REVETA9IL: ). C$%cep&/! *e c$%*i-ii *e "re#e& "i!i& &e i%#e%-iei. Brevetarea inveniei este o cerin principal pentru naterea valabil a celor mai multe dintre drepturile nscute #n legtur cu invenia. 8entru brevetare, este necesar #ndeplinirea unor condiii/, dup cum urmeaz$ - 3)&D*4** D' F)&D$ Cle sunt de dou 'eluri, i anume$ 5 67. 3ondiii de fond ale obiectului proteciei$ Acestea sunt condiiile pe care trebuie s le #ndeplineasc invenia spre a putea 'i prote;at prin brevetare0 3 68. 3ondiii de fond ale subiectelor proteciei$ Acestea sunt condiiile cerute de lege persoanelor 'izice sau ;uridice pentru ca ele s poat dobndi de la stat brevetul de invenie0 3 3)&D*4** D' F)R+9$ Acestea sunt cerine legale care se re'er la procedura pentru obinerea brevetului. n seciunea de 'a vor 'i analizate c$%*i-ii!e *e ;$%* !e $"iec&/!/i pr$&ec-iei1,, pentru ca #n cadrul Fitlului urmtor s 'ie analizate condiiile de 'ond ale subiectelor proteciei. 4. Te<%ic *e *e;i%ire $"iec&/!/i pr$&ec-iei. Actuala reglementare utilizeaz o teEnic di'erit de de'inire a obiectului proteciei, #n raport cu aceea anterioar, din .egea nr. 12:1/-* privind inveniile i inovaiile.11 Cste cunoscut c prin art. 1, din .egea nr. 12:1/-* 12 era de'init "invenia" #n general, iar nu numai "invenia brevetabil".1( .egea nr. 1*:1//1 privind brevetele de invenie nu mai recurge la o de'iniie #n cadrul creia s 'ie cuprinse att condiiile cerute pentru e5istena unei invenii, ct i cele necesare #n mod special pentru ca respectiva invenie s 'ie brevetabil 3 ci precizeaz numai condiiile speciale de brevetabilitate, noiunea general de
/

Aceste concepte au 'ost utilizate pentru prima dat #n doctrina ;uridic romn de 8ro'. A. 8etrescu, #n cadrul cursului de 7rept al proprietii industriale predat la Iacultatea de 7rept a Hniversitii din Bucureti #ncepnd cu anul universitar 1/-/:1/+,. 1, A se vedea A. 8etrescu, .. %iEai, :egea privind brevetele de invenie, #n revista "7reptul" nr. /:1//2, p. (* 3 ),. Jn continuare, aceast lucrare va 'i citat$ A. 8etrescu, .. %iEai, :egea.K. A se vedea, de asemenea, I. 8ollaud37ulian, :a brevetabilit; des inventions. <tude comparative de #urisprudence France 5 )'!, Cditura .itec, 8aris, 1//-. 11 8ublicat #n Buletinul &'icial nr. 1(- din 2 noiembrie 1/-*. 12 "3onstituie invenie, $n $nelesul prezentei legi, creaia "tiinific sau te2nic, =sic >? care prezint noutate "i progres fa de stadiul cunoscut al te2nicii mondiale, care nu a mai fost brevetat sau fcut public $n ar sau $n strintate, reprezint o soluie te2nic "i poate fi aplicat pentru rezolvarea unor probleme din economie, "tiin, ocrotirea sntii, aprarea naional sau $n orice alt domeniu al vieii economice "i sociale." 1( u privire la identi'icarea #n dreptul comparat a dou teEnici legislative di'erite de de'inire a inveniei brevetabile, a se vedea A. 8etrescu, .. %iEai, *nvenia, #n Drept de proprietate industrial. *ntroducere $n dreptul de proprietate industrial. *nvenia. *novaia de A. 8etrescu, .. %iEai, Hniversitatea din Bucureti, 1/+-, p. ),3)1. Jn continuare, aceast lucrare va 'i citat$ A. 8etrescu, .. %iEai, *nvenia.?. )

invenie considerndu3se a 'i cunoscut i, prin urmare, inutil de a mai 'i de'init. Ast'el, con'orm art. - alin. (1),1* " n brevet poate fi acordat pentru orice invenie av,nd ca obiect un produs 7@ sau un procedeu7A, $n toate domeniile te2nologice, cu condiia ca aceasta s fie nou, s implice o activitate inventiv "i s fie susceptibil de aplicare industrial.( 1- ?ub aspect practic, aceast nou teEnic legislativ prezint dezavanta;ul1+ c, atunci cnd 'ie &.?.9.%., 'ie organele ;urisdicionale vor respinge cereri de brevete #ntruct obiectul nu reprezint o " invenie" (iar nu numai o "invenie brevetabil"), e5ist di'iculti de motivare a deciziei prin imposibilitatea re'eririi la un te5t de lege %/+i& care s reglementeze necesitatea acelui %/+e element component al noiunii generale de invenie neregsit #n propunerea de invenie respins.1/ (. C$%*i-ii p$zi&i#e =i c$%*i-ii %e' &i#e. 7in art. - 3 1(, rezult c pentru eliberarea brevetului este necesar #ndeplinirea 2 cumulativ 3 a unor condiii de 'ond ale obiectului proteciei, dintre care unele sunt pozitive (#n #nelesul c trebuie s e5iste), iar o alt condiie este negativ (#n #nelesul c nu trebuie s e5iste).

n continuare, ori de cte ori se va 'ace re'erire la un te5t legal 'r a se indica i actul normativ din care 'ace parte, se va #nelege c este vorba despre .egea nr. 1*:1//1 privind brevetele de invenie. 1) 8otrivit art. 12 alin. (2) din !egulament, <Produsul reprezint un obiect cu caracteristici determinate, definite te2nic prin prile sale constructive "i, dup caz, constitutive, prin elementele de legtur dintre acestea, prin forma sa constructiv sau a prilor constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relaiile constructive, de poziie "i funcionare dintre prile constitutive sau prin rolul funcional al acestora.= 16 8otrivit art. 1( alin. (2) din !egulament, < Procedeul, conform prevederilor alin. .7B, reprezint o succesiune logic de etape, faze sau pa"i, definite prin ordinea de desf"urare, prin condiii iniiale, cum ar fi materia prim aleas, prin parametri, prin condiii te2nice de desf"urare "iCsau mi#loace te2nice utilizate.= 1Cste o de'iniie care #i are modelul #n art. 1 alin. 1 din .egea 'rancez nr. 1+31 din 2 ianuarie 1/1+ (ast'el cum a 'ost modi'icat prin .egea nr. -+3-*2 din 1( iulie 1/-+) cu privire la brevetele de invenie. 1+ Fotui, s3a apreciat c "@oua lege pune capt discuiilor i problemelor di'icile pe care le ridica vecEea lege din cauza de'iniiei pe care o ddea inveniei" (L. Cminescu, Despre noua lege a brevetelor de invenie, #n "!evista de drept comercial" nr. 1:1//2, p. ) 3 1)). Jn continuare, aceast lucrare va 'i citat$ L. Cminescu, Despre noua lege.K. 1/ 7e e5emplu, aa cum vom arta (a se vedea infra), invenia trebuie s 'ie o >$!/-ie a unei probleme (iar nu numai 'ormularea acelei probleme). @u mai puin #ns, aceast condiie nu este nicieri reglementat #n noua legislaie, ceea ce 'ace di'icil motivarea ?% *rep&, prin indicarea concret a temeiului legal, a unei soluii de respingere a cererii de brevet avnd un asemenea obiect. 1
14

5. C$%*i-ii!e p$zi&i#e. E%/+er re. ondiiile pozitive2, sunt noutatea, activitatea inventiv, aplicabilitatea industrial i caracterul (calitatea, natura) de invenie.21 5.1. N$/& &e . on'orm art. 1, , %.7B ) invenie este nou dac nu este cuprins $n stadiul te2nicii. .8B Stadiul te2nicii cuprinde toate cuno"tinele care au devenit accesibile publicului printr5o descriere scris ori oral, prin folosire sau $n orice alt mod, p,n la data depozitului cererii de brevet de invenie. .DB Stadiul te2nicii cuprinde, de asemenea, coninutul cererilor depuse la )S*+ "i al cererilor internaionale pentru care s5a desc2is faz naional $n Rom,nia sau europene desemn,nd Rom,nia, a"a cum acestea au fost depuse, care au o dat de depozit anterioar celei prevzute la alin. .8B "i care au fost publicate la sau dup aceast dat, potrivit legii.( 88 Aadar, e5ist un criteriu legal i obiectiv de apreciere a noutii$ stadiul teEnicii mondiale. .egea, spre deosebire de reglementarea anterioar, nu precizeaz e5pres c este vorba de stadiul teEnicii +$%*i !e, dar nici nu 'ace vreo restrngere (con'orm alin. 2, %... toate cuno"tinele care au devenit accesibile publicului ..." 3 sublinierea noastr, :.+.) 3 ast'el c, logic, rezult c este vorba despre noutate mondial (sau noutate absolut #n timp i #n spaiu).2( @u e5ist noutate dac aceasta este viciat prin "anterioriti". MecEea reglementare le identi'ica #n brevetarea sau publicarea anterioare, #n ar sau strintate. 7ei noua reglementare nu mai reia aceast 'ormul2*, trebuie 3 totui 3 decis c noutatea este viciat atunci cnd soluia propus pentru
Avnd #n vedere speci'icul acestora, pentru inveniile din domeniul bioteEnologiei condiiile pozitive sunt reglementate di'erit prin art. - alin. (2)$ < *nveniile din domeniul biote2nologiei sunt brevetabile dac se refer laE aB un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu te2nic, c2iar dac $nainte se producea $n naturF bB plante sau animale, dac posibilitatea te2nic de realizare a inveniei nu se limiteaz la un anumit soi de plante sau la o anumit ras de animaleF cB un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu te2nic ori un produs, altul dec,t un soi de plante sau o ras de animale, obinut prin acest procedeuF dB un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr5un procedeu te2nic, inclusiv secvena sau secvena parial a unei gene, c2iar dac structura acelui element este identic cu structura unui element natural. A 21 L. Cminescu (#n Despre noua lege, p. -) identi'ic e5istena numai a primelor trei condiii, la 'el ca i #n lucrarea :egea brevetelor de invenie. 3omentariu", Cditura .umina .e5, 1//(, p. )(. Jn continuare, aceast din urm lucrare va 'i citat$ L. Cminescu, 3omentariu.K. 22 n continuare, art. 1, dispune ast'el$ =.GB Prevederile alin. .8B "i .DB nu vor exclude brevetabilitatea oricrei substane sau compoziii cuprinse $n stadiul te2nicii, pentru utilizarea acesteia $ntr5o metod dintre cele prevzute la art. H alin. .7B lit. dB, dac utilizarea sa $n oricare dintre aceste metode nu este cuprins $n stadiul te2nicii. ()) 8revederile alin. (2) i (() nu vor e5clude brevetabilitatea oricrei substane sau compoziii prevzute la alin. (*), pentru orice alt utilizare speci'ic #n orice metod dintre cele prevzute la art. / alin. (1) lit. d), dac aceast utilizare nu este cuprins #n stadiul teEnicii.= 23 7e alt'el, art. (+ alin. 2 din !egulament precizeaz c "n aplicarea prevederilor art. 7I alin. .8B din lege, cuno"tine accesibile publicului $nseamn informaiile la care publicul are acces, oriunde $n lume =J?." 2* Iormularea art. 1, din .egea nr. 12:1/-* era, totodat, criticabil, 'iindc se re'erea la brevetare > / publicare, dei acestea sunt noiuni care nu se e5clud reciproc, ci se suprapun parial$ uneori, 2,

brevetare 'usese, #n ar sau #n strintate, publicat (inclusiv prin brevetare), precum i atunci cnd aceasta 'usese brevetat 'r ca descrierea s 'ie publicat. Fotui, nu va e5ista anterioritate dac sunt #ntrunite condiiile art. 11 (care reprezint o noutate 'a de vecEea reglementare, constituind, de 'apt, preluarea prevederilor art. )) din onvenia privind eliberarea brevetelor europene, la care !omnia a aderat prin .egea nr. 111:2,,2)$ A.7B -n aplicarea art. 7I, divulgarea inveniei nu este luat $n considerare dac a intervenit $n intervalul de A luni $naintea datei de depozit a cererii de brevet "i dac rezult direct sau indirect ca urmare aE aB unui abuz evident $n privina solicitantului sau predecesorului $n drepturi al acestuiaF bB faptului c solicitantul sau predecesorul $n drepturi al acestuia a expus invenia $ntr5o expoziie internaional oficial sau oficial recunoscut, $n sensul 3onveniei privind expoziiile internaionale, semnat la Paris la 88 noiembrie 7H8K, cu revizuirile ulterioare. .8B Prevederile alin. .7B lit. bB sunt aplicabile numai dac la $nregistrarea cererii de brevet de invenie solicitantul declar c invenia a fost expus efectiv "i dac, $n termenul "i $n condiiile prevzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document $n susinerea declaraiei sale.=2) 5.2. Ac&i#i& &e i%#e%&i#. Aceast condiie, impus in terminis de art. - alin. 1, este detaliat (printr3o 'ormulare nereuit stilistic) #n art. 12$ " ) invenie este considerat ca implic,nd o activitate inventiv dac, pentru o persoan de specialitate $n acel domeniu, ea nu rezult $n mod evident din cuno"tinele cuprinse $n stadiul te2nicii.%8A ?e are, aadar, #n vedere 3 drept criteriu 3 un persona; 'ictiv$ omul de meserie, pro'esionistul domeniului respectiv. Ast'el, potrivit art. *- alin. ( din !egulament, (Persoana de specialitate $n domeniu =...? reprezint persoana considerat a avea acces la $ntregul stadiu al te2nicii, av,nd aptitudini obi"nuite "i cuno"tine generale $n domeniul te2nicii $n care se pune problema te2nic rezolvat $n invenie la data relevant.= &bservm c #n coninutul acestei condiii art. *- alin. ) si 1 din !egulament "topete" un element (i anume, natura inveniei de a 'i o " soluie" a unei probleme) care se regsea ca o condiie distinct #n cadrul de'iniiei stabilite prin .egea nr. 12:1/-*. 7eci, invenia brevetabil reprezint o soluie 'inalizat, complet a unei probleme, iar nu numai 'ormularea acelei probleme (cEiar dac, uneori, acest din urm proces necesit un e'ort intelectual de o valoare superioar soluionrii problemei). 5.3. Ap!ic "i!i& &e i%*/>&ri !. C5ist, de 'apt, dou elemente ale acestei condiii$ aplicabilitatea i, respectiv, caracterul industrial al acestei aplicabiliti. Aplicabilitatea nu #nsemneaz, necesarmente, ca invenia s 'ie aplicat imediat, ci numai s 'ie posibil, cEiar #n viitor, o aplicare. Alt'el, s3ar e5clude de la brevetare inveniile de perspectiv, realizate prin cercetarea 'undamental. aracterul industrial este de'init prin art. 1($ ") invenie este susceptibil de aplicare industrial dac obiectul su poate fi fabricat sau utilizat $ntr5un

brevetarea nu este urmat de publicare0 totui, cel mai adesea descrierea inveniei brevetate se public. u alte cuvinte, nu #n toate situaiile brevetarea nu este publicare, dup cum, dintr3un alt punct de vedere, publicarea se 'ace, uneori, prin brevetare. 25 ?ituaia reglementat prin alin. (1) lit. b) i alin. (2) constituie cazul denumit #n mod tradiional <prioritatea e5cepional de e5poziie=. 26 A se vedea i art. *- din !egulament. +

domeniu industrial, inclusiv $n agricultur."2- !ezult, aadar, c i #n noua legislaie a inveniilor termenii "industrie", "industrial" au 3 con'orm tradiiei dreptului proprietii industriale 3 un #neles convenional, di'erit de cel uzual, i anume 'oarte larg, cuprinznd nu numai industria ca atare, ci i, de e5emplu, agricultura ori celelalte ramuri ale economiei, adic "tot ceea ce presupune i este datorat muncii omului, activitii sale asupra naturii."2+ 5.). N &/r *e i%#e%-ie. ondiia ca obiectul proteciei "s 'ie o invenie" nu este impus, 'ormal, prin nici un te5t al legii. @u mai puin #ns, art. - alin. 1 stabilete c % n brevet poate fi acordat pentru orice invenie [...?." (sublinierea noastr, :.+.), de unde rezult, implicit, c trebuie decis, #n primul rnd, dac suntem #n prezena unei invenii, deoarece o invenie brevetabil trebuie s 'ie, #nainte de toate, o invenie. .egea nu de'inete "invenia", lsnd s se #neleag c apreciaz aceast noiune ca 'iind cunoscut. Aa cum artam, din acest punct de vedere .egea nr. 12:1/-* 'olosea o alt teEnic legislativ, enunnd, #n cuprinsul art. 1,, o de'iniie a inveniei #nsei 3 singura, de alt'el, ce putea 'i supus brevetrii. Hnele dintre elementele acelei de'iniii se regsesc i #n coninutul de'iniiei "inveniei brevetabile" din noua lege, 'ie ca atare ("noutatea mondial" i "aplicabilitatea industrial"), 'ie implicate #ntr3un nou element (ast'el, cerina ca invenia s 'ie o "soluie" 'ace parte, astzi, aa cum artam, din coninutul elementului "activitate inventiv")0 alte elemente ale acelei de'iniii nu mai sunt #ns reluate de ctre noua reglementare. 7ar, dei .egea nr. 12:1/-* este abrogat, ea poate 'i totui de 'olos, #n continuare, #n scopul de a se desprinde aspecte care, nereluate #n noua lege, sunt relevante pentru conceptul 'e%er ! de "invenie" (brevetabil ori nebrevetabil). Ni anume, avem #n vedere #mpre;urarea c o invenie (brevetabil sau nu) este, #ntotdeauna, o "creaie" intelectual2/, adic o creaie a minii omeneti, iar nu o creaie a naturii.(, 8e de alt parte, art. + din .egea nr. 1*:1//1 (#n redactarea dat prin .egea nr. 2+:2,,-) contureaz cu caracter negativ s'era conceptului legal de invenie (1, dispunnd$ =.7B &u sunt considerate invenii, $n sensul art. L, $n specialE aB descoperirile, teoriile "tiinifice "i metodele matematiceF bB creaiile esteticeF
A se vedea i art. *+ din !egulament. A. 8etrescu, *ntroducere $n dreptul proprietii industriale, #n Drept de proprietate industrial. *ntroducere $n dreptul de proprietate industrial. *nvenia. *novaia de A. 8etrescu, .. %iEai, p. 1-. A se vedea i 9. ameni, Protecia inveniilor prin brevete, Cditura Academiei, Bucureti, 1/--, p. +*0 L. Cminescu, Tratat de proprietate industrial. Mol. *. 3reaii noi, Cditura Academiei, Bucureti, 1/+2, p. *1 Jlucrare citat #n continuare$ <Tratat=.K0 9. %acovei, Protecia creaiei industriale, Cditura Ounimea, 9ai, 1/+*, p. 110 M. Hrsa, Drept de proprietate industrial, vol. 9, Hniversitatea din lu;, 1/+-, p. 132. 2/ 8entru analiza acestei condiii (identi'icate 3 uneori 3 doar implicit), #n lumina reglementrii din .egea nr. 12:1/-*, a se vedea$ ?t. rpenaru, Drept civil. Dreptul de inventator, ed. a 993a, Bucureti, 1/-1, p. 1+0 9. ameni, op.cit., p. 1-0 L. Cminescu, Tratat, p. (/ 3 *10 9. %acovei, op.cit., p. *+ 3 ),0 A. 8etrescu, .. %iEai, *nvenia, p. *2 3 *(0 M. Hrsa, op.cit., p. *, 3 *1. 30 Ir a 'i reglementat in terminis, e5istena acestei condiii de 'ond a obiectului proteciei este identi'icat, de asemenea, i #n dreptul 'rancez (pentru argumente speci'ice, di'erite de cele enunate #n prezenta lucrare)0 a se vedea A. Eavanne, O.3O. Burst, Droit de la propri;t; industrielle , Cditura 7alloz, ediia a )3a, 1//+, p. 1( 2 1*. 31 7intr3o alt perspectiv, se poate considera c i prevederile art. + instituie o condiie negativ distinct. /
27 2+

cB planurile, principiile "i metodele $n exercitarea de activiti mentale, $n materie de #ocuri sau $n domeniul activitilor economice, precum "i programele de calculatorF dB prezentrile de informaii. .8B Prevederile alin. .7B nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activitilor prevzute $n acest alineat dec,t $n msura $n care cererea de brevet de invenie ori brevetul de invenie se refer la astfel de obiecte sau activiti considerate $n sine.= 6. C$%*i-i %e' &i# este prevzut de art. /, con'orm cruia$ =.7B &u se acord brevet de invenie, potrivit prezentei legi, pentruE aB inveniile a cror exploatare comercial este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele duntoare sntii "i vieii persoanelor, animalelor ori plantelor, "i care sunt de natur s aduc atingeri grave mediului, cu condiia ca aceast excludere s nu depind numai de faptul c exploatarea este interzis printr5o dispoziie legalF bB soiurile de planteD8 "i rasele de animale, precum "i procedeele esenial biologice pentru obinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplic procedeelor microbiologice "i produselor obinute prin aceste procedeeF cB inveniile av,nd ca obiect corpul uman $n diferitele stadii ale formrii "i dezvoltrii sale, precum "i simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvena sau secvena parial a unei geneF dB metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin c2irurgie ori prin terapie, "i metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal. .8B Dispoziiile alin. .7B lit. dB nu se aplic produselor, $n special substane sau compoziii pentru utilizare $n oricare dintre aceste metode.(

TITLUL AL III LEA CONDIIILE DE @OND ALE AU9IECTELOR PROTECIEI JURIDICE AECIUNEA I CONAIDERAII 3ENERALE PRIVIND CONDIIILE DE @OND ALE AU9IECTELOR PROTECIEI 1. C$%*i-ii!e *e "re#e& re i%#e%-iei. !eamintim c pentru brevetare este necesar #ndeplinirea unor condiii, dup cum urmeaz$ 3 C$%*i-ii *e ;$%*, care 2 la rndul lor 3 sunt de dou 'eluri, i anume$ c$%*i-ii *e ;$%* !e $"iec&/!/i pr$&ec-iei (condiiile pe care trebuie s le #ndeplineasc invenia spre a putea 'i prote;at prin brevetare) i con!iii !e "on! ale #ubiectelor proteciei .condiiile cerute de lege persoanelor 'izice sau ;uridice pentru ca ele s poat dobndi de la stat brevetul de invenie)0 3 C$%*i-ii *e ;$r+, care sunt cerine legale ce se re'er la procedura pentru obinerea brevetului. n cadrul prezentului Fitlu, vor 'i analizate c$%*i-ii!e *e ;$%* !e >/"iec&e!$r pr$&ec-iei.
A se vedea i .egea nr. 2)):1//+ privind protecia noilor soiuri de plante (%onitorul &'icial nr. )2) din (1 decembrie 1//+). 1,
32

2. C &e'$rii *e >/"iec&e !e pr$&ec-iei. Frebuie distins, mai #nti, #ntre >/"iec&e!e pri+ re B$ri'i% reC ale proteciei i >/"iec&e!e *eri# &e ale proteciei.(( 3. A/"iec&e!e pri+ re B$ri'i% reC sunt cele crora statul le acord brevetul de invenie, pentru care acestea au o vocaie legal care se nate nemi;locit #n persoana lor. Cle sunt cei dinti titulari ai unui anumit brevet de invenie. ). A/"iec&e!e *eri# &e sunt persoanele care devin titulari de brevet prin transmiterea acestuia de la un titular anterior (care poate 'i un subiect primar sau un alt subiect derivat). Cle nu sunt implicate direct #n procedura de brevetare, brevetul e5istnd de;a la momentul #n care ele #l dobndesc. 7e aceea, condiiile pe care trebuie s le #ndeplineasc aceste din urm subiecte spre a putea cpta protecia prin brevet nu sunt cercetate la materia brevetrii, ci la aceea, distinct, a transmiterii drepturilor nscute #n legtur cu invenia. Ace>& e>&e =i +$&i#/! pe%&r/ c reD ?% r p$r& c/ $"iec&/! preze%&ei !/crriD ?% c *r/! ce>&ei %/ >e #$r ; ce *ez#$!&ri re;eri&$ re ! >/"iec&e!e *eri# &eD ci %/+ i c/ pri#ire ! >/"iec&e!e pri+ re B$ri'i% reC. 4. A/"iec&e!e pri+ re B$ri'i% reC se #mpart, la rndul lor, #n subiecte primare (originare) stricto sensu i subiecte primare (originare) lato sensu. (. A/"iec&e!e pri+ re B$ri'i% reC #tricto #en#u sunt cei dinti titulari ai unui anumit brevet, pe care #l dobndesc direct de la stat, #n temeiul unei vocaii legale care se nate nemi;locit #n persoana lor i printr3o procedur la care particip #n mod direct. 5. A/"iec&e!e pri+ re B$ri'i% reC lato #en#u sunt, de 'apt, ca natur ;uridic, subiecte derivate0 cu toate acestea, ele nu primesc de la un alt subiect de drept brevetul de;a eliberat, ci 3 la 'el ca i subiectele primare (originare) stricto sensu 3 sunt cei dinti titulari ai unui anumit brevet, pe care 3 de asemenea 3 #l dobndesc direct de la stat, #n temeiul unei proceduri la care particip #n mod direct0 di'erena const #n aceea c ele nu au o vocaie originar la dobndirea brevetului, obinnd acest drept (de dobndire a brevetului) prin transmisiune de la un alt subiect, care, #n condiiile legii, nu a dorit sau nu a putut s i3l e5ercite. SEC$IUNEA A II A AU9IECTELE PRI0ARE BORI3INAREC STRICTO SENSU 1. Ae*i/! + &eriei este reprezentat de prevederile art. ( 3 1, din cuprinsul crora rezult e5istena categoriilor urmtoare de subiecte primare (originare) stricto sensu. 2. I%#e%& &$r/!. on'orm art.(, "Dreptul la brevet de invenie aparine inventatorului sau succesorului su $n drepturi" (sublinierea noastr, :.+.B. Articolul ( stabilete un principiu ;uridic (cEiar dac, statistic, cele mai multe brevete nu sunt dobndite de ctre inventator(*). n
((

Aceste concepte au 'ost utilizate pentru prima dat #n doctrina ;uridic romn de 8ro'. A. 8etrescu, #n cadrul cursului de 7rept al proprietii industriale predat la Iacultatea de 7rept a Hniversitii din Bucureti #ncepnd cu anul universitar 1/-/:1/+,. A se vedea i A. 8etrescu, .. %iEai, *nvenia, #n Drept de proprietate industrial. *ntroducere $n dreptul de proprietate industrial. *nvenia. *novaia , Hniversitatea din Bucureti, 1/+-, p. 11 3 12. (* 9nveniile de serviciu <constituie mai mult de +,P din totalul inveniilor= (I.3Q. Beier, *ntroduction, #n "Nerman *ndustrial Propert1, 3op1rig2t and /ntitrust :aOs ," ediia a doua revizuit i #mbogit, %a5 8lancD 9nstitute 'or Ioreign and 9nternational 8atent, opRrigEt, and ompetition .aS, %uncEen, 1/+/, p. -). u privire la <inveniile de serviciu=, a se vedea infra, #n cadrul prezentului capitol. 11

consecin, celelalte situaii prevzute lege 3 cnd brevetul se dobndete 'ie de ctre inventator, dar #n temeiul altui te5t legal, 'ie de ctre un alt subiect de drept 3 sunt de strict interpretare. 8rin coroborare cu art. 1,() trebuie decis c bene'iciul prevzut de art. ( poate 'i invocat de ctre$ 3 cetenii romni, indi'erent de domiciliul acestora0 3 cetenii strini sau apatrizii cu domiciliul #n !omnia0 3 cetenii strini sau apatrizii cu domiciliul #n strintate, dar numai dac aplicarea art. ( nu contravine tratatelor si conveniilor internaionale la care !omnia este parte. 8otrivit art.2 lit. g), inventator este persoana care a creat invenia. 7eci, inventator (autor al inveniei) nu poate 'i dect o persoan 'izic sau un grup de persoane 'izice i #n nici un caz o persoan ;uridic. oautoratul este posibil$ "-n cazul $n care invenia a fost creat $mpreun de mai muli inventatori, fiecare dintre ace"tia are calitatea de coautor al inveniei, iar dreptul aparine $n comun acestora" (art. * alin. 1). Aadar, pentru coautorat este nevoie de$ 3 o activitate comun care are drept rezultat invenia0 nu sunt coautori persoanele care au creat aceeai invenie, independent una de alta, datorit ubicuitii sub aspectul apariiei0 #n acest caz, con'orm art. * alin. 2, "dreptul la brevet aparine aceleia care a depus o cerere de brevet a crei data de depozit este cea mai vec2e"0(1 3 caracterul creator al contribuiei 'iecrui coautor0 cei care au dat numai a;utor teEnic nu sunt considerai coautori0 la 'el, nici autorul descoperirii tiini'ice pe care se bazeaz invenia (dac, ulterior, nu a contribuit creator la invenie). oautoratul poate 'i de 2 'eluri$ a) coautorat voluntar, cnd stabilirea coautorilor se 'ace pe baza #nelegerii #ntre autori$ 3 de obicei, prin declaraia dat #n momentul depozitului reglementar0 3 mai rar, ulterior depozitului reglementar, #n 'orm autenti'icat0 (b) coautorat 'orat, cnd stabilirea se 'ace prin Eotrre ;udectoreasc, la cererea prii interesate. 3. I%#e%& &$r/! > ! ri &D pe%&r/ i%#e%-ii!e *e >er#ici/ lato #en#uD ?% c$%*i-ii!e r&. 4 !i%. 1 !i&. "C. 7intr3un anumit punct de vedere, inveniile sunt "invenii libere" (cazul prevzut de art. () sau "de serviciu".(- 9nveniile de serviciu sunt create #n legtur cu serviciul prestat de
on'orm art. 1, "Persoanele fizice sau #uridice strine, av,nd domiciliul sau sediul $n afara teritoriului Rom,niei, beneficiaz de dispoziiile prezentei legi, $n condiiile tratatelor si conveniilor internaionale privind inveniile, la care Rom,nia este parte." 36 <Hneori, se vorbete de un coautorat legal. Ast'el, dei se ivete rar, nu poate 'i e5clus ipoteza a dou cereri pentru aceeai invenie, cu invocarea aceleiai prioriti, dar emannd de la persoane di'erite. ?oluia nu poate 'i dect recunoaterea calitii de coautor al aceleiai invenii, ambilor depuntori" (L. Cminescu, Tratat de proprietate industrial. Mol. *. 3reaii noi , Cditura Academiei, Bucureti, 1/+2, p. )+). Jn continuare, aceast lucrare va 'i citat$ L. Cminescu, Tratat.K. 37 A se vedea$ L. Cminescu, Tratat, p. 1, 3 1*0 A. Froller, Pr;cis du droit de la propri;t; industrielle, Cditura >elbing T .icEtenEaEn Cditions Ble, 1/-+, traducere #n limba 'rancez de Q. Froller i M. O. MeselR, p. 1(1 2 1(-0 O. AzUma, :a propri;t; industrielle, #n :am1. Droit commercial, 12
35

inventator la o "unitate".(+ on'orm art. ) alin. 1 lit. b), brevetul se acord " salariatului, pentru inveniile realizate de ctre acesta fie $n exercitarea funciei sale, fie $n domeniul activitii unitii, prin cunoa"terea sau folosirea te2nicii ori mi#loacelor specifice ale unitii sau ale datelor existente $n unitate, fie cu a#utorul material al acesteia, $n lipsa unei prevederi contractuale contrare." ?unt valabile, i aici, precizrile anterioare 3 bazate pe art. 1 3 relative la domeniul de aplicaie ct privete cetenia i:sau domiciliul inventatorului care poate bene'icia de art. ) alin. 1 lit. b).(/ 8entru ca inventatorul s primeasc brevetul, este necesar #ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor patru condiii, primele dou negative, iar celelalte pozitive$ a) Frebuie s nu e5iste prevedere contractual contrar (care s determine eliberarea brevetului ctre unitate sau ctre unitate i inventator, #mpreun)0 b) Frebuie s nu 'ie vorba despre o invenie de serviciu stricto sensu, prevzut de art. ) alin. 1 lit. a)*,0 c) 9nvenia trebuie s 'i 'ost realizat de ctre un " salariat", ceea ce #nsemneaz c este necesar s e5iste un contract de munc. erina e5istenei unui contract de munc rezult i din ansamblul art.++ din !egulament. 7ei au raporturi de munc, nu sunt salariai, de e5emplu$ membrii cooperatori (dac nu cumuleaz i calitatea de salariat, prin contract de munc), militarii activi, militarii #n termen, studenii, persoanele anga;ate cu contract civil de prestri de servicii ("colaboratorii"). ntruct art. ( stabilete un principiu, iar celelalte te5te sunt de stric interpretare, #nsemneaz c pentru aceste situaii se aplic principiul, brevetul eliberndu3se autorului "inveniei libere". alitatea de salariat trebuie s coincid cu momentul re !izrii inveniei, iar nu neaprat cu cel al constituirii depozitului reglementar, neavnd aadar importan dac, ulterior realizrii inveniei, calitatea de salariat a disprut (prin demisie, pensionare etc.). d) Frebuie ca invenia s 'i 'ost realizat #n cel puin una din urmtoarele ipoteze (care nu sunt cumulative)$ 3 "$n exercitarea funciei salariatului"0
Cditura .amR ?.A., 8aris, 1/+/, p. +)( 2 +110 >. 8earson, . %iller, 3ommercial 'xploitation of *ntellectual Propert1, Cditura BlacDstone 8ress .imited, .ondra, 1//, (second 9ndian reprint$ Hniversal .aS 8ublisEing o. 8vt. .td., 7elEi, 1//-), p. (*+0 %. %ousseron, :es inventions de salari;s, Cditura .itec, 8aris, 1//)0 O.38. %artin, :es inventions des salari;s, C7AF, 8aris, 1//)0 G. !. ornisE, *ntellectual Propert1E Patents, 3op1rig2t, Trade +arPs and /llied Rig2ts, Cditura ?Seet T %a5Sell, .ondra, ediia a (3a, 1//1, p. 2(, 2 2(10 O. ?cEmidt3?zaleSsDi, O.3.. 8ierre, Droit de la propri;t; industrielle, Cditura .itec, 8aris, 1//1, p. (1 2 ((0 8. O. 4roves, *ntellectual Propert1 :aO, Cditura avendisE 8ublisEing .imited, .ondra, ?idneR, 1//-, p. 2)1 2 2)/0 A. Eavanne, O.3O. Burst, Droit de la propri;t; industrielle , Cditura 7alloz, ediia a )3a, 1//+, p. 11( 2 12)0 O. ?cEmidt3 ?zaleSsDi, Droit de la propri;t; industrielle, Cditura 7alloz, 8aris, 1///, p. - 2 +. (+ ntr3un sens mai larg, inveniile de serviciu cuprind i "inveniile de comand". n aceast lucrare, se utilizeaz #ns numai sensul restrns al conceptului de invenie de serviciu, #n care nu sunt cuprinse "inveniile de comand". (/ A se vedea supra, 2, #n cadrul prezentului capitol. *, A se vedea infra, *, #n cadrul prezentului capitol. 1(

3 "$n domeniul activitii unitii, prin cunoa"terea sau folosirea te2nicii ori mi#loacelor specifice ale unitii sau ale datelor existente in unitate%0 3 "cu a#utorul material al unitii%. are este di'erena dintre situaia prevzut de art. ( i situaia reglementat de art. ) alin. 1 lit. b), ct vreme #n ambele cazuri titular devine inventatorul V 7i'erena const #n aceea c #n cazul inveniei de serviciu stricto sensu se aplic prevederile art. ) alin. 'inal, care con'er unitii %un drept de preferin la $nc2eierea unui contract privind invenia salariatului su, ce trebuie exercitat $n termen de D luni de la oferta salariatuluiF $n lipsa acordului privind preul contractului, acesta urmeaz s fie stabilit de instanele #udectore"ti."*1 ). U%i& &e ! c re i%#e%& &$r/! e>&e > ! ri &D pe%&r/ i%#e%-i *e >er#ici/ #tricto #en#uD ?% c$%*i-ii!e r&. 4 !i%. 1 !i&. C. on'orm acestui te5t, brevetul se acord "unitii, pentru inveniile realizate de salariat $n exercitarea unui contract de munc ce prevede o misiune inventiv $ncredinat $n mod explicit, care corespunde cu funciile sale." 7ei legea 'olosete termenul "unitate" (de'init de art.2 lit. p din lege ca 'iind persoana ;uridic ce 'uncioneaz legal), pentru identitate de raiune (ubi eadem ratio eadem solutio esse debet) trebuie admis c prin "unitate" se #nelege orice persoan 3 ;uridic, dar i 'izic 3 ce anga;eaz cu contract de munc, deci orice anga;ator. 9n lumina dispoziiilor art. 1, de bene'iciul art. ) alin. 1 lit. a) pro'it$ 3 persoanele ;uridice romne (cu sediul #n !omnia) (inclusiv cele cu participare strin la capital)0 3 persoanele 'izice romne (care anga;eaz) cu domiciliul #n ar sau #n strintate0 3 persoanele 'izice strine (care anga;eaz) cu domiciliul #n !omnia0 3 persoanele ;uridice sau 'izice strine (cu sediul ori cu domiciliul #n a'ara teritoriului !omniei), dac nu se prevede alt'el #n tratatele si conveniile internaionale la care este parte !omnia. 8entru ca unitatea s primeasc brevetul, este necesar #ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor ase condiii, prima negativ iar celelalte pozitive$ a) trebuie s nu e5iste o clauz contractual mai avanta;oas inventatorului0 b) trebuie ca invenia s 'ie realizat de un "salariat"0 c) trebuie ca invenia s 'ie realizat #n e5ercitarea unui contract de *2 munc 0 d) acest contract de munc trebuie s prevad o misiune inventiv0 e) misiunea inventiv trebuie s 'i 'ost #ncredinat #n mod e5plicit0 ') misiunea trebuie s corespund cu 'unciile inventatorului, ca "salariat".

A se vedea !. 8opescu, -n legtur cu dreptul de preferin al unitii la $nc2eierea unui contract privind invenia salariatului su, #n revista "7reptul" nr. /:1//), p. () 3 (+. *2 Hnitatea, iar nu inventatorul va primi brevetul inclusiv #n ipoteza #n care la momentul constituirii depozitului reglementar inventatorul nu mai era salariat al unitii, 'iindc ceea ce intereseaz este e5istena calitii de "salariat" la momentul realizrii inveniei. 1*
41

7ac sunt #ndeplinite cumulativ aceste condiii, "inventatorul beneficiaz de o remuneraie suplimentar stabilit prin contract" (teza 'inal a art. ) alin. 1 lit. a).*( ?alariul se va plti #n orice caz, aadar cEiar i atunci cnd salariatul3cercettor nu a reuit s realizeze invenia. 4. Per>$ % c re >$!ici& & re !iz re i%#e%-iei *e c$+ %*D ?% c$%*i-ii!e r&. 4 !i%. 2. on'orm acestui te5t, "Dac invenia rezult dintr5un contract de cercetare, $n lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de invenie aparine unitii care a comandat cercetarea= ...?". n lumina art. 1, aceste dispoziii sunt aplicabile$ 3 cetenilor romni, indi'erent de domiciliul acestora0 3 persoanelor ;uridice romne (cu sediul #n !omnia)0 3 cetenilor strini sau apatrizilor cu domiciliul #n !omnia0 3 cetenilor strini sau apatrizilor cu domiciliul #n strintate ori persoanelor ;uridice strine (cu sediul #n a'ara !omniei), dar numai dac aplicarea nu contravine tratatelor si conveniilor internaionale la care !omnia este parte. Fe5tul art. ) alin. 2 este de'icitar, 'iindc 'ace re'erire numai la ipoteza #n care comanda a 'ost 'cut de o "unitate" (persoan ;uridic), iar nu i de ctre o persoan 'izic. 7ar, pentru identitate de raiune, trebuie decis c te5tul are #n vedere ambele ipoteze. 7intr3un alt punct de vedere, contractul de cercetare poate 'i #ncEeiat att cu o unitate de cercetare (la care este anga;at inventatorul), ct i direct cu inventatorul (sau grupul de inventatori). 8entru ca brevetul s se acorde celui care a comandat invenia, este necesar #ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii$ a) trebuie s nu e5iste o clauz contractual contrar (care s determine acordarea brevetului ctre inventator sau ctre unitatea la care acesta este #ncadrat ori ctre inventator i acea unitate, #mpreun)0 b) trebuie ca invenia s constituie obiectul unui contract de cercetare (concept distinct de contractul de proiectare). 7ac sunt #ndeplinite aceste condiii cumulative, ultima tez a art. ) alin. 2 dispune c inventatorul are "dreptul la o remuneraie suplimentar stabilit prin act adiional la contract". 8rin sintagma "act adiional la contract" se #nelege act adiional la contractul de munc sau la contractul de cercetare, dup caz. AECIUNEA A III-A AU9IECTELE PRI0ARE BORI3INAREC LATO SENSU 1. Di>&i%c-ii. .egislaia pozitiv actual cuprinde, #n privina categoriei subiectelor primare (originare) lato sensu, i unele dispoziii tranzitorii. 7e aceea, #n cele ce urmeaz, vor 'i analizate, mai #nti, situaiile tipice i, apoi, situaiile tranzitorii.

A se vedea &. almuscEi, 3onsideraii privind drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat, #n "!evista de drept comercial" nr. 1:1//(, p. -1 3 -1. 1)
43

AU9-AECIUNEA I AU9IECTELE PRI0ARE BORI3INAREC LATO SENSU. AITUAII TIPICE 2. Ae*i/! + &eriei este reprezentat de prevederile art. ( teza a doua i art. ) alin. 1, 2, ) i 1, din cuprinsul crora rezult e5istena categoriilor urmtoare de subiecte primare (originare) lato sensu. 3. U%i& &e ! c re >- re !iz & i%#e%-i *e >er#ici/ lato #en#uD c$%;$r+ r&. 4 !i%. 1 !i&. "CD * c eEi>& $ c! /z c$%&r c&/ ! ?% ; #$ re /%i&-ii. Art. ) alin. 1 lit. b) con'er dreptul la eliberarea brevetului #n 'avoarea salariatului, "$n lipsa unei prevederi contractuale contrare." & ast'el de prevedere contrar nu poate #nsemna dect recunoaterea dreptului la obinerea brevetului #n 'avoarea unitii. ?unt valabile precizrile anterioare, de la materia inveniei de serviciu lato sensu cu privire la$ 3 noiunea de "unitate" (care include i anga;atorul persoan 'izic)0 3 s'era persoanelor romne sau strine bene'iciare, #n baza art. 1. n s'rit, mai trebuie precizat c prin "clauz contractual contrar" se poate #nelege i situaia eliberrii brevetului pe%&r/ > ! ri & =i /%i& &eD ?+pre/% (cotitulari de brevet). ). I%#e%& &$r/! i%#e%-iei *e >er#ici/D ?% c$%*i-ii!e r&. 4 !i%. 1 &ez ?%&2i B &/%ci c2%* eEi>& $ 8preve!ere contractual% &ai avanta'oa#%8 ce>&/i C. Fe5tul art. ) alin. 1 (care conine enumerarea ipotezelor inveniei de serviciu) debuteaz ast'el$ "Dac inventatorul este salariat, $n lipsa unei prevederi contractuale mai avanta#oase acestuia, dreptul la brevetul de invenie aparineE =...?" (indicndu3se apoi cele dou ipoteze). !ezult c, #n cazul inveniei de serviciu stricto sensu, brevetul nu se va acorda unitii, ci #nsui inventatorului, atunci cnd ar e5ista o clauz contractual #n acest sens. "Prevederea contractual mai avanta#oas% poate 'i i #n sensul eliberrii /%/i "re#e& c$+/% pe%&r/ /%i& &e =i i%#e%& &$r. 8entru aceast categorie de subiect primar (originar) lato sensu, sunt valabile precizrile de la "invenia liber" (art. () ct privete cmpul de aplicare pentru cetenii romni sau strini ori apatrizi, #n lumina art. 1. 4. I%#e%& &$r/! i%#e%-iei *e c$+ %*D ?% c$%*i-ii!e eEi>&e%-ei /%ei c! /ze ?% ce>& >e%>D c$%;$r+ r&. 4 !i%. 2F Art. ) alin. 2 permite o %clauz contrar", ceea ce poate #nsemna, printre altele, c brevetul se acord inventatorului. 7ar poate e5ista i acord pentru brevet comun, eliberat inventatorului i unitii, #mpreun. ?unt aplicabile precizrile de la "invenia liber" (art. () ct privete cmpul de aplicare pentru cetenii romni sau strini ori apatrizi, #n lumina art. 1. (. U%i& &e crei i >- cer/& re !iz re i%#e%-iei *e c$+ %*D &/%ci c2%* eEi>& $ c! /z c$%&r c&/ ! c$%&r r *i>p$zi-ii!$r r&. 4 !i%. 2. "3lauza contrar" la care se re'er te5tul poate s determine con'erirea brevetului$ 3 'ie inventatorului (ipotez de;a analizat imediat anterior)0 3 'ie unitii creia i s3a emis comanda (i la care este salariat inventatorul). ea de3a doua situaie este aceea pe care o avem aici #n vedere. 7esigur, poate e5ista i acord #n sensul eliberrii /%/i "re#e& c$+/% pe%&r/ ce!e *$/ /%i&-i, ori #n sensul eliberrii /%/i "re#e& c$+/% pe%&r/ &$ &e ce!e &rei >/"iec&eF ce!e *$/ /%i&-i =i i%#e%& &$r/!.
11

t privete s'era persoanelor ;uridice avute #n vedere #n lumina art. 1, sunt valabile precizrile anterioare de la materia invenie de serviciu stricto sensu. 5. I%#e%& &$r/! i%#e%-iei *e >er#ici/ #tricto #en#u $ri ! ce!ei *e c$+ %*D ?% c$%*i-ii!e r&. 4 !i%. 4F on'orm acestui te5t legal, "-n cazurile prevzute la alin. 7 lit. aB "i la alin. 8, dac, $n termen de AI zile de la data c,nd salariatul a informat $n scris unitatea asupra redactrii descrierii inveniei, cererea de brevet nu a fost depus la )S*+, $n lipsa altei convenii $ntre pri, dreptul la acordarea brevetului de invenie aparine salariatului, $n condiiile prevzute la alin. 7 lit. bB." Frebuie observat c te5tul se re'er #n mod eronat la " salariat", ct vreme invenia de comand (art. ) alin. 2) nu este realizat, necesarmente, de ctre un salariat. mpul de aplicare ct privete s'era persoanelor prevzute de art. 1 se delimiteaz potrivit precizrilor de la materia "inveniei libere". 6. U%i& &e D ?% c z/! eEerci&rii *rep&/!/i *e pre;eri%- pre#z/& *e r&. 4 !i%. ;i% ! pe%&r/ $ i%#e%-ie *e >er#ici/ lato #en#u. on'orm art. ) alin. 'inal, "-n cazul prevzut la alin. 7 lit. bB, unitatea are un drept de preferin la $nc2eierea unui contract privind invenia salariatului su, ce trebuie exercitat $n termen de D luni de la oferta salariatuluiF $n lipsa acordului privind preul contractului, acesta urmeaz s fie stabilit de instanele #udectore"ti." Fermenul de ( luni este un termen de decdere. t privete s'era persoanelor ;uridice avute #n vedere #n lumina art. 1, sunt valabile precizrile anterioare de la materia inveniei de serviciu stricto sensu. ,. A/cce>$r/! i%#e%& &$r/!/i $ri ! /%i&-iiD ?% $ric re *i%&re >i&/ -ii!e ?% c reD p$&ri#i& !e'iiD "re#e&/! >- r e!i"er ce>&$r . Femeiul legal se regsete, parial, #n art. ( teza a doua$ "Dreptul la brevet de invenie aparine inventatorului sau #ucce#orului #%u (n !repturi% .sublinierea noastr, :.+.). 8entru celelalte cazuri de "succesor" al inventatorului (altele dect #n situaia "inveniei libere", reglementate prin art. () sau de "succesor" al unitii, temeiul este reprezentat de reglementrile de drept comun re'eritoare la "succesiune" #n sens larg (incluznd legislaia privind motenirea i legislaia privind persoanele ;uridice). n toate cazurile, trebuie #ndeplinite urmtoarele condiii cumulative$ a) inventatorul ori unitatea trebuie s #ndeplineasc, dup caz, e5igenele legale e5puse mai sus #n privina oricruia dintre subiecte primare (originare) 3 'ie stricto sensu, 'ie lato sensu0 b) trebuie s ne a'lm #n prezena unui succesor, dup caz, universal, cu titlu universal sau cu titlu particular0 c) calitatea de succesor trebuie s 'i 'ost dobndit anterior eliberrii brevetului ctre "autorul" transmisiunii, deci transmisiunea trebuie s 'i purtat asupra dreptului la eliberarea brevetului, iar nu asupra dreptului la un brevet eliberat anterior. n aceast din urm situaie, ne a'lm #n prezena unui subiect derivat (propriu3zis). AU9-AECIUNEA A II-A AU9IECTELE PRI0ARE BORI3INAREC LATO SENSU. AITUAII TRANZITORII 10. Ae*i/! + &eriei. Fe5tul aplicabil este art. -1 alin. (*), con'orm cruia$ "Dreptul asupra brevetului de invenie se transmite inventatorului, prin efectul legii, $n cazurile $n care la data intrrii $n vigoare a prezentei legi $ntreprinderea care a devenit titular prin efectul
1-

cesiunii legale prevzute la art. 7G din :egea nr. A8C7HLG nu a aplicat invenia sau nu a luat msurile necesare $n vederea aplicrii ei." ** 11. C$%-i%/&/! re'!e+e%&rii. 8otrivit art. 1* din .egea nr. 12:1/-* privind inveniile i inovaiile, e5istau situaii (re'eritoare la cele mai importante categorii de invenii) cnd brevetul, indi'erent de condiiile #n care 'usese realizat invenia (inclusiv #n ipoteza "inveniei libere"), se acorda obligatoriu unitii (#ndeosebi "organizaiilor socialiste de stat"), iar nu inventatorului, care primea doar un "certi'icat de inventator", pe baza cruia #ncasa premii sau recompense. %ai mult dect att, nu era obligatoriu ca brevetul s 'ie acordat acelei uniti la care sau #n legtur cu care se realizase invenia, e5istnd dreptul organelor administrative centrale (ministere etc.) de a desemna ca titular o alt "organizaie socialist de stat", care, ast'el 3 pe calea unei "cesiuni legale", cum se e5prim art. -1 alin. * din actuala lege 3, devenea "titular desemnat" al brevetului unei invenii pentru realizarea creia nu contribuise #n niciun 'el i cu al crui autor nu avea nici o relaie. 7up intrarea #n vigoare a .egii nr. 1*:1//1, #n #ncercarea de #ndeprtare a e'ectelor unor asemenea nedrepti, art. -1 alin. (*) sancioneaz, prin mecanismul ;uridic al unei cesiuni legale, unitatea titular de brevet ('osta "organizaie socialist de stat", devenit "titular desemnat" prin cesiunea legal prevzut de art. 1* din .egea nr. 12:1/-*) care, pn la data intrrii #n vigoare a noii legi (21 ianuarie 1//2) nu aplicase invenia sau nu luase msurile necesare #n vederea aplicrii ei. ?anciunea const #n trans'erarea, pe calea unei cesiuni legale, a calitii de titular al brevetului ctre inventator. 7ispoziiile art. -1 alin. (*) sunt lacunare, nere'erindu3se la procedura realizrii trans'erului dreptului asupra brevetului, #ndeosebi atunci cnd unitatea consider c nu sunt #ndeplinite condiiile te5tului (de e5emplu, susine c luase msurile necesare #n vederea aplicrii inveniei). 8entru o asemenea situaie, apreciem c inventatorul are la dispoziie aciunea #n constatare (con'orm art. 111 din odul de procedur civil anterior *), respectiv art. () din noul od de procedur civil).

?emnalm, de asemenea, prevederile art. -,$ <3ererile e brevet de invenie $nregistrate la )S*+ $n condiiile :egii nr. A8C7HLG, pentru care nu s5a luat o 2otr,re de admitere sau de respingere, se soluioneaz potrivit prevederilor prezentei legi.= 45 8entru ipoteza #n care 3 dei, #n 'apt, nu era #ntrunit condiia ca invenia s nu 'i 'ost aplicat ori s nu 'i 'ost luate msurile necesare #n vederea aplicrii acesteia 3 unitatea a 'ost, totui, de acord cu aplicarea dispoziiilor art. -1 alin. (*), s3a susinut c este posibil "repararea acestei ilegaliti JWK 'ie prin anularea actului de transmitere a dreptului asupra brevetului de invenie de ctre &.?.9.%., 'ie prin constatarea nulitii sale de ctre instana de ;udecat" (9. Mucan, Transmiterea dreptului asupra brevetului de invenie de la $ntreprindere ctre inventator, #n revista "7reptul" nr. (:1//), p. +/). 1+
44