Sunteți pe pagina 1din 7

Crearea unui document simplu

1. Introducerea textului Primul exercitiu de lucru cu programul WORD, trebuie sa fie introducerea unui text simplu pentru a ne obisnui cu modul de operare. Cum procedam: lansam n executie programul WORD si asteptam afisarea pe ecran a primei pagini din document; introducem de la tastatura urmatorul text: ine ati !enit la "ni!ersitatea #itu $aiorescu%& 2. Reguli de deplasare pe ecran 'n timpul crearii unui document, acesta este !i(uali(at pe masura introducerii de la tastatura, textul putand fi cu usurinta urmarit si corectat direct pe ecran. 'n consecinta, cand obser!am o greseala, trebuie sa deplasam cursorul in dreptul acestuia si o corectam pe loc. Deplasarea cursorului se poate face: cu mouse)ul, prin deplasarea cursorului acestuia in text; actionand tastele de na!igare *tastele cu sageti+; cu tastele C#R, si sageata)dreapta pentru deplasarea la dreapta cu un cu!ant; cu tastele C#R, si sageata)stanga pentru deplasarea la stanga cu un cu!ant; actionand tastele Pg"p, PgDn pentru deplasarea cu cate o pagina in sus sau in -os; actionand tasta .O$/, cursorul se !a deplasa la inceputul randului curent; cu tastele C#R, si .O$/, pentru po(itionarea la inceputul documentului; cu tastele C#R, si /0D, pentru po(itionarea la sfarsitul documentului; 3. Stergerea caracterelor se poate face cu urmatoarele taste: Backspace , care sterge caracterul situat la stanga cursorului. Delete, care sterge caracterul de deasupra cursorului. Daca tinem apasata tasta ac1space, se !or sterge in continuare caracterele situate la stanga cursorului. Daca tinem apasata tasta Delete se sterg in continuare caracterele situate la dreapta cursorului. 4. Adaugarea de caractere in text se face diferentiat, in functie de modul de lucru ales si anume : modul '02/R# si modul #3P/O4/R. $odul '02/R# este modul normal de lucru in care noile caractere se introduc in text incepand cu po(itia curenta a cursorului. Restul textului este automat deplasat spre dreapta. $odul #3P/O4/R * o!erstri1e + este modul de lucru in care textul introdus de tastatura suprascrie textul original.

5legerea modului de lucru se face actionand tasta 'nsert. Pe linia de stare a ecranului se poate remarca indicatorul O4R atunci cand am selectat modul #3P/O4/R. 5. Salvarea documentului Dupa introducerea textului documentului, acesta trebuie sal!at, memorat, intr)un fisier pe 6ard)dis1, parcurgand urmatorii pasi: acti!am cu un clic meniul 7',/; comanda 2a!e as, prin care suntem in!itati sa preci(am folder)ul *directorul+, numele si extensia noului fisier. actionam butonul 254/ .

7igura numarul 8.9.: Caseta de dialog 2a!e Din meniul 7',/ se alege comanda 2a!e simpla care indica o sal!are rapida. #ocmai de aceea a!em la dispo(itie si un pictograma , sub forma unei dis1ete, in linia #oolbar. 6. Inchiderea documentului ,a terminarea definiti!a a textului este ca(ul sa inc6idem documentul pentru a incepe e!entual procesarea unui alt document. Comanda de inc6idere este Close din meniul 7',/. Prin caseta de dialog a acestei comen(i suntem in!itati sa optam pentru includerea sau nu, e!entual a ultimelor modificari n copia documentului de-a memorata pe 6ard) dis1 prin comen(ile anterioare 2a!e si 2a!e as. . !ditarea documentului

#ermenul de editare, asa cum am preci(at, desemnea(a un ansamblu de operatii de prelucrare a unui text existent. $eniul /D'# care include aceste operatii, este pre(ent in meniurile tuturor procesoarelor de texte. ". Regasirea unui document Pentru a prelucra un document creat si sal!at anterior este necesar, n primul rand, sa)l aducem din 6ard)disc in memoria R5$. 5cest transfer al documentului din fisierul de pe 6ard)disc sau flopp;, in memoria R5$ se numeste <<regasirea documentului<<)Retrie!e. 5ceasta comanda este opusul comen(ii de sal!are a documentului 2a!e. Procesorul WORD reali(ea(a regasirea documentului prin comanda Open din meniul 7ile, care inseamna desc6iderea fisierului. Comanda Open din meniul 7ile se lansea(a in executie: cu mouse)ul, un clic pe meniul 7ile si un clic pe Open; tastand simultan C#R,)O; Pe ecran apare caseta de dialog Open *figura numarul 8.9.8+ prin care suntem in!itati sa introducem elementele necesare identificarii corecte a fisierului conform specificatorului de fisier, si anume: discul; folderul *directorul+ subdirectorul; numele si extensia fisierului cautat.

7igura numarul 8.9.8 Caseta de dialog Open Daca nu cunoastem toate aceste elemente a!em la dispo(itie, in cadrul casetei de dialog o serie de <<liste<< ce pot fi <<rasfoite<<. 5 consulta sau a rasfoi o lista = #ro$se, inseamna a derula, utili(and mouse)ul, textul in sus, sau in -os, in cadrul listei. ,istele au

butoane de defilare plasate in partea dreapta cu care putem deplasa textul in sus sau in -os. Dupa introducerea>selectarea precisa a numelui fisierului) %ile name, fie se apasa pe tasta !nter, fie se actionea(a asupra butonului &pen sau O?. Documentul !a fi copiat de pe flopp; sau 6ard disc in memoria interna si procesul de corectare poate sa inceapa.

'. (odi)icarea textului Inserari Completarea textului cu fra(e, propo(itii sau cu!inte se face prin dactilografierea noului text la sfarsit sau oriunde in document. Pentru a adauga cate!a cu!inte la sfarsitul textului !om proceda astfel: apasam tastele C#R,@/0D pentru po(itionarea cursorului la sfarsitul textului; apasam tasta /nter pentru a deplasa cursorul, ce apare ca o bara !erticala clipitoare, pe linia urmatoare, ca sa incepem textul cu un paragraf. 5tentie, trebuie sa ne asiguram ca ne aflam in modul de lucru 'nsert. 5cest lucru se poate constata, urmarind indicatorul O4R de pe linia de stare. Daca acesta este acti!at, adica apare scris cu ma-uscule pe aceasta linie, este suficient sa apasam tasta 'nsert si !om fi cu siguranta setati pe modul 'nsert. Daca textul ce se introduce este un nou paragraf, el trebuie sa inceapa cu un #ab. 'ntotdeauna caracterul tastat !a apare la stanga cursorului iar textul a!ansea(a la dreapta cursorului. Stergeri Pentru stergerea unui caracter se apelea(a la una din tastele Del sau ac1space. (utarea si copierea prin intermediul comen*ilor cut+ cop, si paste Daca se doreste mutarea sau copierea unor portiuni mari de text sau elemente grafice, de exemplu pentru reordonarea subcapitolelor unei lucrari se recomanda lucrul in regim Outline, cu colapsarea paragrafelor textului de ba(a. 'n acest ca(, executarea actiunilor de mutare respecti! copiere a titlurilor subcapitolelor este ec6i!alenta cu copierea intregului subcapitol, a!and a!anta-ul de a se indeplini intr)un timp mult mai scurt. (utarea si copierea prin intermediul (ouse-ului #extul sau elementele grafice pot fi copiate sau muate fara a fi necesara retinerea informatiei in Clipboard, prin intermediul mouse)ului.

5stfel, pentru a muta textul sau elementul grafic selectat este necesara executarea unei operatiuni de drag-and-drop a acestuia la !iitoarea sa po(itie. Copierea+ mutarea textului Putem copia cu!inte, propo(itii, fra(e dintr)un loc in altul al textului. Prin copiere fra(a originala ramane in continuare la locul ei in text. $utarea inseamna dislocarea fra(ei originale si plasarea ei, inserarea ei intr)o alta parte a textului. Re)acerea textului sters Cu!intele, caracterele sterse din greseala sau dactilografiate in plus, blocurile de text sterse sau plasate intr)o alta po(itie decat cea corecta, in general orice modificare a textului fata de momentul anterior se poate repara cu comanda .ndo din meniul /dit.

1/. 0iparirea unui document 7unctia de tiparire a documentului este foarte complexa si depinde in mare masura de imprimanta instalata in configuratia PC)ului, fiecarui tip de imprimanta fiindu) i asociat un program, <<dri!er softAare<< care controlea(a traficul de informatii dintre program si periferic. 1revi*uali*area textului Din pacate procesorul WORD nu este un procesor de tip W32'W3B.Pe ecranul Word nu a!em imaginea reala a paginii de text care !a aparea pe 6artia tiparita la imprimanta. De aceea este necesara pre!i(uali(area paginii ) Pre!ieA inaintea tiparirii.Pre!i(uali(area textului se face selectand din meniul 7ile comanda Print Pre!ieA. 'maginea paginii reale apare intr)un dreptung6i alb, dimensiunea textului o putem modifica marind)o sau micsorand)o procentual. O mica bara cu instrumente de lucru ne sta la dispo(itie in loc de meniul de lucru. "tili(and aceste pictograme din bara proprie de unelte putem trece direct la tiparire sau putem inc6ide operatia de pre!i(uali(are cu comanda Close. 0iparirea rapida #iparirea rapida, pagina cu pagina, a intregului document se declansea(a daca se actionea(a un clic pe pictograma )ul ce simboli(ea(a o imprimanta, si care este plasat pe bara de instrumente #oolbar. 5celasi lucru se reali(ea(a daca acti!am meniul 7ile si selectam comanda Print, din a carei caseta de dialog care ne ofera si o gama !ariata de optiuni de tiparire. Operatorul are la dispo(itie di!erse optiuni de tiparire, care se refera la :

#ot prin intermediul acestei casete se !erifica si e!entual se corectea(a tipul de imprimanta cu care se lucrea(a *Options+. 'mprimanta cu care se tipareste textul este una din imprimantele instalate si !i(ibile prin intermediul ferestrei $; Computer. Prin intermediul acestei ferestre, din care selectam pictograma Printers, ne fixam asupra unui tip de imprimanta pe care o definim ca imprimanta implicita si astfel suntem scutiti de erori de setare a imprimantei. 1agini 2andscape /ste foarte interesanta, de exemplu, optiunea de tiparire pe ori(ontala a unei pagini. 'n mod normal pagina este orientata pe !erticala, acest mod numindu)se Portrait. Orientarea paginei pe latime, sau ori(ontala, se numeste orientare de tip Landscape. "n astfel de mod de ase(are a textului in pagina este util in ca(ul unor tabele mai mari sau tabele insotite si de grafice, etc. $odurile de orientare se stabilesc cu comanda Page 2etup din meniul 7ile.Pentru a putea a!ea in acelasi document pagini normale Portrait dar si pagini ,andscape este necesar ca la inceputul si sfarsitul unei pagini, ,andscape de exemplu, sa inseram un separator, numit 2ection rea1. Procedura de operare este urmatoarea: acti!am in meniul 'nsert si selectam comanda rea1 selectam optiunea 2ection rea1 on 0ext Page; pe ecran apare o linie dubla marcand sfarsitul unei sectiuni)/nd 2ection; din meniul 7ile selectam Page 2etup si apoi optiunea 2andscape; dupa introducerea textului, in pagina pe care am setat ,andscape, refacem setarea normala de tip Portrait repetand pasii :)

C ,a terminarea tiparirii procesorul Word re!ine la documentul aflat in lucru, exact la ecranul in care eram situati atunci cand am lansat comanda de tiparire.

#ema practica: Creati documentul simplu : 5de!erinta. Pentru cei a!ansati si interesati de reusita, recomand C4)ul meu de succes &% :

crearea documentului

Detalii in Birotica aplicata 2004, Editura Renaissance