Sunteți pe pagina 1din 1

Posdru

Axe prioritare: 1.Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. 2.Conectare a invatarii pe tot parcursul vietii cu Piata muncii 3.Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a companiilor 4.Modernizarea serviciului public de ocupare 5.Promovarea masurilor active de ocupare 6.Promovarea incluziunii sociale 7.Asistenta tehnica Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane. Alocare financiara: 2007-2013. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va beneficia in perioada 2007-2013 de 3.47 miliarde euro CE finaneaz: -organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate; -pregtirea de campanii de contientizare cu privire la responsabilitatea social a ntreprinderilor i de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate n munc legal; -implementarea de programe i noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum i pentru demararea unei afaceri; -dezvoltarea i promovarea abilitilor manageriale moderne, n special pentru IMM-uri. CINE poate obine finanare: -coli, universiti, centre de cercetare; -furnizori acreditai de formare profesional; -camerele de comer i industrie; -sindicatele i patronatele; -IMM-urile.