Sunteți pe pagina 1din 8

UniversitateadeMediciniFarmacieGr.T.

PopaIai FacultateadeBioinginerieMedical

Ghidpentruredactareaiprezentarea lucrriidelicen
Introducere 1.Structuralucrriidelicen 2.Redactarealucrriidelicen 3.Prezentarealucrriidelicen 4.Evaluarealucrriidelicen 5.Anexe

Introducere
In conformitate cu Regulamentul de organizare i desfurare a studiilor de licen la Universitatea de Medicin i Farmacie Gr.T.Popa Iai, examenul de licen const din douprobe: a) evaluareacunotinelor(fundamentaleidespecialitate); b) prezentareaisusinerealucrriidelicen. Fiecare student are obligaia de a alege tema lucrrii de licen i cadrul didactic coordonator, respectnd, pe parcursul elaborriii prezentrii lucrrii, cerinele impuse deacestairecomndariledinprezentulghid. Coordonarealucrriidelicensepoatefacedectreurmtoarelecategorii: 1. cadre didactice de predare a disciplinelor din planul de invmnt aferent programului de licen, avnd gradul didactic deef de lucrri, confereniar sau profesor; 2. asisteni universitari, n colaborare cu un cadru didactic de predare coordonator dincategoriadescrislapunctul1; 3. cadre didactice sau cercettori tiinifici de la universiti partenere, n cadrul programelor Erasmus sau n alte programe internaionale i nationale, n colaborare cu un cadru didactic de predare coordonator din categoria descris la punctul1; 4. cadre medicale sau cu profil tehnic din alte instituii, care au participat la aciuni n cadrul procesului didactic (prezentri, traininguri, activitate practic), n colaborare cu un cadru didactic de predare coordonator din categoria descris la punctul1.

1.Structuralucrriidelicen
Lucrarea de licen este structurat pe capitole i include urmtoarele elemente obligatorii: 1. Coperta va conine informaiile generale referitoare la candidat, specializare, facultate;formadeprezentareesteartatnAnexa1. 2. PaginadetitluformadeprezentareesteartatnAnexa2; 3. Declaraiape propria raspundere la lucrarea de licen se va ataa o declaraie pe propria rspundere a absolventului din care s rezulte c lucrarea nu este plagiat. Declaraia va fi semnat n original. Coninutul declaraiei este indicat nAnexa3. 4. Cuprinsul trebuie s conin titlurile tuturor capitolelor, subcapitolelor i maximumasubsubcapitolelorcupaginaiiledenceput; 5. Introducerea va conine o prezentare a importanei i a gradului de noutate a temei abordate, obiectivele generale ale lucrrii, expunerea pe scurt a coninutului lucrrii precum i limitele lucrrii (n situaii particulare se vor introduce informaii privind confidenialitatea datelor, rat mic de rspuns la chestionare/interviuri, lipsa accesului la unele surse bibliografice de referin etc). 6. Capitolelei subcapitolele vor fi numerotate de regul cu cifre arabe; fiecare capitolpoateconinenfinaloseciunedeconcluzii. 2

Elementeleobligatoriinconinutulcapitolelorsunt: Unstudiudeliteratur,caresprezintestadiulactualalcercetrilorndomeniul temeilucrriidelicen; Contribuii personale, care pot consta n experimente, realizarea unor dispozitive, prelucrarea unor date de literatur, modelarea matematic a unor experimente sau date preluate din diverse surse, concluzii teoretice rezultate din studiipreliminare. 7. Concluziile lucrrii n aceast parte a lucrrii se vor prezenta cele mai importante concluzii din lucrare; de asemenea, pot fi fcute consideraii personaleasupratemeitratatenlucrare. 8. Anexele pot fi introduse ntro seciune separat, care nu se numeroteaz. ReferirealaAnexetrebuiefcutntextullucrrii. 9. Bibliografie va conine lista tuturor surselor de informare utilizate pentru redactarealucrriidelicen.Bibliografianusevanumerotadreptcapitol. 10. Lucrarea de licen se va realiza n doua exemplare, unul se va depune la secretariatul facultii i unul la cadrul didactic coordonator al lucrrii. Exemplarul depus la secretariatul facultii va conine, n mod obligatoriu, fia deevaluarerealizatdecadruldidacticcoordonatorallucrrii. 11. Lucrarea de licen se va depune n perioada afiat, depirea termenului anunat ducnd la suspendarea dreptului de susinere a lucrrii n sesiunea respectiv.

2.Redactarealucrriidelicen
Formatul ntregii lucrri este A4, numrul de pagini se recomand a fi de maxim 80 (franexe). Sevorrespectaurmtoareleelemente: 1. Marginilepaginii: stnga:2,5cm;dreapta:2cm sus:2cm;jos:2cm 2. Font fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 14 puncte, utiliznd n mod obligatoriu diacriticele specifice limbii romne(,,,,); 3. Spaierentrernduritextulvarespectaospaierentrernduride1,31,5linii. 4. Alinierea textului textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat ntre marginile din stnga i dreapta (justified). Primul rnd al fiecrui paragraf va aveaunalineatde1,21,5cm. 5. Numerotarea paginilor Numrul de pagin se insereaz n subsolul paginii, centrat.SencepenumerotareacuIntroducerea. 6. Antetul paginii se va insera ncepnd cu introducerea i va conine titlul capitolului; 7. Tabele tabelele se numeroteaz cu 2 cifre, prima reprezentnd numrul capitolului, iar cea de a doua reprezentnd numrul tabelului din capitolul respectiv.Titlulsemenioneazdeasupratabelului,centrat. 3

8. Figuri figurile se numeroteaz cu 2 cifre, prima reprezentnd numrul capitolului,iarceadeadouafiindnumrulfiguriidincapitolulrespectiv;fiecare figurarenumrititlu,caresemenioneazsubfigur,centrat. 9. Bibliografia cuprinde urmtoarele categorii: materiale tiprite (articole, crii capitolencri)isurseelectronice(articoleilucrridisponibileonline,siteuri consultate). Aceste referine bibliografice se vor insera n ordinea apariei n text saualfabetic. a) Articoldinreviste: Exemplu: Worth L.J., Slavin M.A., Bloodstream infections in haematology: Risks and newchallengesforprevention,BloodReviews,Vol.23,Nr.3,113122,2009. b) Carte: Exemplu: Haulic I., Fiziologie uman, Editura Medical, Bucureti, 119127, 2007. c) Capitoldincarte: Exemplu:NeedlemanP.,CorrP.B.,JohnsonE.M.(Jr).,DrugsusedfortheTreatment ofAngina:OrganicNitrates,CalciumChannelBlockers,andBAdrenergicAntagonists, n Goodman and Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics, editat de Gilman A.G., Goodman L.S., Rall T.W., Murad F., Editura Macmillan PublishingCompany,NewYork,806826,1985. d) Documentelacaresaavutaccesonline: Exemplu:http://www.freshpatents.com/Multiformedcollagenousbiomaterial medicaldevicedt20080619ptan20080145397.php?type=description, accesatianuarie2010.

3.Prezentarealucrriidelicen
Notarea lucrrii de licen se realizeaz de ctre Comisia de Evaluare, pe baza referatului cadrului didactic coordonator (prezentat n fia de evaluare anexat la lucrare) i n urma prezentrii i susinerii lucrrii de ctre candidat. Cadrul didactic coordonatorvansoicandidatulnfaacomisiei. Regulideprezentareisusinerealucrriidelicen: a. Prezentare: n funcie de specificul lucrrii absolventul i va susine rezultatele cercetrii cu ajutorul unei prezentri multimedia concepute n PowerPoint, prin demonstraiepractic,demonstraiicomputerizate; b. Timpmaximdeprezentare:10minute; c. Timp alocat intrebrilor: membrii comisiei vor adresa absolventului ntrebri referitoare la subiectul lucrrii de licen, metodologia utilizat, rezultatele obtinue, interpretarea lor i resursele folosite n documentare. Cadrul didactic coodonatornuvarspundelantrebrileadresateabsolventuluidectrecomisie. RecomandripentrucazulprezentriinPowerPoint: a. Numrdeslideuri:maxim15; b. Informaiile privind titlul lucrrii, numele absolventului i numele cadrului didacticcoordonator)seintroducpeprimulslide; 4

c. slidepentrucuprinsulprezentrii(lucrrii); d. coninutul lucrrii (text, tabele i figuri care vor prezenta aspectele importante alelucrrii):812slideuri; e. concluzii:12slideuri.

4.Evaluarealucrriidelicen
Grildeevaluarealucrriidectrecadruldidacticcoordonator: Nr. Criteriudeevaluare Punctaj Crt. 1. Coninutului lucrrii/cercetrii ntreprinse i 4puncte noutateatemeiabordate 2. Contribuiipersonale 3puncte 3. Moduldestructurarealucrriidelicen 2puncte 4. Modulderedactarealucrriidelicen 1puncte Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. Grildeevaluarealucrriidectremembriicomisiei Criteriudeevaluare Coninutului lucrrii/cercetrii ntreprinse i noutatea temeiabordate Contribuiipersonale Moduldestructurarealucrriidelicen Modulderedactarealucrriidelicen Prezentarealucrriiirspunslantrebri Punctaj 3puncte 3puncte 1punct 1punct 2puncte

5.Anexe
Anexa1:Copertalucrriidelicen Anexa2:Primapaginalucrriidelicen Anexa3:Declaraieprivindoriginalitatealucrrii


Ghidul pentru redactarea i prezentarea lucrrii de licen a fost aprobat n edina de consiliu a Facultii de Bioinginerie Medical din data de 19 ianuarie 2010. Se aplic cu sesiunea de licen iulie 2010

UNIVERSITATEADEMEDICINIFARMACIE GR.T.POPAIAI FACULTATEADEBIOINGINERIEMEDICAL SPECIALIZAREA:

LUCRAREDELICEN
Absolvent PrenumeNume

Coordonatortiinific TitluacademicPrenumeNume

Anul
6

UNIVERSITATEADEMEDICINIFARMACIE GR.T.POPAIAI FACULTATEADEBIOINGINERIEMEDICAL SPECIALIZAREA:


Titlullucrriidelicen

Absolvent PrenumeNume

Coordonatortiinific TitluacademicPrenumeNume

Anul
7

DECLARAIE
Subsemnatul, Numele si prenumele, student n anul Anul de studiu terminal, specializarea Denumirea specializrii, Facultatea de Bioinginerie Medical, declar prin prezenta c lucrarea de licen cu titlul Titlul complet al lucrrii este scris de mine i nu a mai fost prezentat niciodat la o alt specializare, facultate sau instituie de nvmnt superior din ar sau strintate. De asemenea, declar c studiul de literatur i datele experimentale prezentate n lucrare sunt rezultatul proprieimeleactiviti,iarsurseledeinformareconsultatesuntindicatenlucrare. Iai,data ... (semnturanoriginal) StudentPrenumeNume