Sunteți pe pagina 1din 10

GRUPUL COLAR DE CHIMIE INDUSTRIAL

TG. MURE
TRIUNGHIUL LUI PASCAL
PROF. RUSU-MARIAN CRISTINA
TG. MURE
2001
Numerele din figura (1) sunt coeficienii binomiali, iar
dispunerea lor sub form de tabel triung!iular se nume"te triunghiul
lui Pascal. #nsu"i $as%al numea a%est triung!i aritmetic.
&ig. (1)
'a triung!iul din
figura (1) pot fi
adugate noi linii( el
poate fi e)tins ori%*t
de mult.
Re+eaua din
figura (2) este de fapt(
o por+iune ptrat ,tiat- dintr.un triung!i mai mare.
&igura (2)
2
Unii dintre %oefi%ien+ii binomiali "i des%ompunerea lor /ntr.un
tabel triung!iular apar "i /n s%rierile altor autori( anterioare lu%rrii lui
$as%al. Meritele lui $as%al /n a%east des%operire sunt sufi%iente
pentru a 0ustifi%a utili1area numelui lui.
#n primul r*nd trebuie s introdu%em o nota+ie pentru numerele
%on+inute /n triung!iul lui $as%al. $entru noi fie%are numr aso%iat
unui pun%t din a%est triung!i are o semnifi%a+ie geometri%2 el indi%
numrul de trasee distin%te( /n 1ig1ag( de lungime minim( de la 3*rful
triung!iului p*n la pun%tul respe%ti3. &ie%are din a%este trasee tre%e
de.a lungul unui a%eluia"i numr de %3artale 4 s spunem de.a lungul a
n %3artale. Mai mult( toate a%este trasee %on%ord /ntre ele "i /n %eea
%e pri3e"te numrul de %3artale strbtute merg*nd spre sud.3est "i
numrul de %3artale strbtute merg*nd spre sud.est.
&ie l "i respe%ti3 r a%este numere (l 4/nseamn deplasri spre
st*nga( r 4 /nseamn deplasri spre dreapta( bine/n+eles /n fie%are %a1
dire%+ia general este de sus /n 0os).
E3ident2 n=l+r.
5a% notm dou din %ele trei numere n, l "i r( al treilea este
%omplet determinat( "i tot a"a este "i pun%tul la %are ele se refer.
6om nota %u C
r
n
(%ombinri de n luate %*te r) numrul de trasee
minime de la 3*rful triung!iului lui $as%al p*n la pun%tul spe%ifi%at
de numrul n (numrul total de %3artete) "i numrul r (%3artetele
strbtute merg*nd spre dreapta).
5e e)emplu /n figura (7)2 C
3
8
=56 C
5
!"
=#5#. 8imbolurile
pentru numerele din figura (1)( au fost grupate /n mod %orespun1tor
/n figura (7).
8imbolurile %u a%ela"i numr ,inferior n- se alinia1 pe
ori1ontal /n lungul ,ba1ei- de ordinul n, este 3orba de ba1a unui
triung!i dreptung!i%.
7
8imbolurile %u a%ela"i numr ,superior r- se alinia1 obli% /n
lungul ,bule3ardului- %u numrul r.
&igura (7)
#n al doilea r*nd pe l*ng aspe%tul geometri%( triung!iul lui
$as%al pre1int "i un aspe%t legat de propriet+i numeri%e "i de %al%ul.
Toate numerele de.a lungul frontierelor (strada 1ero( bule3ardul 1ero
"i pun%tul lor %omun de ple%are) sunt egale %u 1.
$rin urmare2 C
"
n
=C
n
n
=!.
9%east rela+ie se nume"te condiia la limit a triung!iului lui
$as%al.
:ri%e numr din interiorul triung!iului lui $as%al este situat pe
un anumit r*nd ori1ontal( sau pe o anumit ,ba1-. Un numr oare%are
de pe ba1a (n+1) se %al%ulea1 ,merg*nd /napoi- sau ,re%urg*nd- la
%ele dou numere 3e%ine de pe ba1a n2
C
r
n+!
=C
r
n
+C
r- !
n.
9%east formul se nume"te formula de recuren a triung!iului
lui $as%al.
5in pun%tul de 3edere al propriet+ilor de %al%ul( numerele C
r
n
sunt determinate de formula de re%uren+ "i de %ondi+ia la limit a
triung!iului lui $as%al.
;
<*nd %al%ulm un numr din triung!iul lui $as%al folosind formula de
re%uren+( trebuie s ne ba1m pe %unoa"terea prealabil a dou
numere de pe ba1a ,pre%edent-. E)ist /ns o s%!em de %al%ul %are
este independent de %uno"tin+ele prealabile "i o 3om numi formula
explicit a coeficienilor binomiali 2
Tratatul lui $as%al %on+ine formula e)pli%it( $as%al nu spune
/ns %um a des%operit.o dar /n s%!imb d o demonstra+ie %u totul
remar%abil a formulei e)pli%ite. #n demonstra+ie $as%al utili1ea1
dou leme( /n prima lem arat % formula e)pli%it este 3alabil "i
pentru prima linie iar /n %ea de.a doua lem arat % da% formula este
3alabil pentru o ba1 oare%are n, atun%i ea este 3alabil "i pentru
ba1a imediat urmtoare (n+1).
$as%al spunea2 ,6edem de%i % propo1i+ia este( /n mod ne%esar(
3alabil pentru toate 3alorile lui n. <%i ea este 3alabil pentru n=1( /n
3irtutea primei leme( prin urmare ea este 3alabil "i pentru n=2( /n
3irtutea lemei a doua> prin urmare ea este 3alabil "i pentru n=7( /n
3irtutea a%eleia"i leme "i a"a mai departe( ad infinitum. -
<u3intele lui $as%al %itate ai%i au o importan+ istori%( fiind%
demonstra+ia dat de el %onstituie primul e)emplu de apli%are a unei
s%!eme fundamentale de ra+ionament( %are se nume"te /n mod obi"nuit2
inducie matematic.
$*n a%um am dat trei moduri distin%te de abordare a numerelor
din triung!iul lui $as%al2
- interpretarea geometric (un %oefi%ient binomial este
numrul de drumuri distin%te minime( /ntre dou noduri ale
unei re+ele de str1i)>
?
- abordarea formal (adi% e)%lusi3 prin %al%ul( %oefi%ien+ii
binomiali pot fi defini+i prin formula lor de re%uren+ "i
prin %ondi+ia la limit)>
- formula explicit;
5enumirea numerelor ne mai aminte"te o %ale2
- teorema binomului:
$entru ori%e x (fi) sau 3ariabil) "i pentru ori%e /ntreg nenegati3
n( are lo% egalitatea2
E)ist "i alte moduri de a aborda numerele din triung!iul lui
$as%al( numere %e 0oa% un rol important /n foarte multe probleme
interesante "i se bu%ur de foarte multe propriet+i interesante.
,9%est tabel de numere are propriet+i eminente "i admirabile-
spunea @aAues Bernoulli( ,/n el st esen+a %ombinatori%ii( iar %ei
familiari1a+i %u geometria "tiu % /n el sunt as%unse se%rete %apitale
din toat matemati%a-.
Bibliografie2
,5es%operirea /n matemati%- G!eorg!e $olCa( Editura tiin+ifi%
Bu%ure"ti 1DE1

F
9ne)a 1
9ne)a 2
G
9ne)a 7
D