Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 20.11.2013
UNITATEA DE PRACTIC: Gradinita nr.28
GRUPA: mare
INSTITUTOR/ EDUCATOARE: Nicorut Nicoleta
PROPUNTOARE: Selegean Nicoleta Marcela
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DEC
MIJLOC DE REALIZARE: lipire
TEMA ACTIVITII: Mijloace de transport pe uscat- Micul tren
TIPUL DE ACTIVITATE: cti!itate practica
OBIECTIVE CADRU: "ormarea unor deprinderi de lucru pentru reali#area unor desene$
picturi$ modelaje
OBIECTIVE DE REFERIN: S% cunoasc% &i s% di'eren(ie#e materiale &i instrumente de lucru$ s% cunoasc% &i s% aplice reguli de utili#are a acestora
OBIECTIV FUNDAMENTAL: 'ormarea deprinderii de a lipi intr-un spatiu dat 'olosind te)nici si ustensile cunoscute
OBIECTIVE OPERAIONALE:
*o1 sa denumeasca corect materialele pregatite pentru acti!itate
*o2 sa lipeasca corect elementele din care e 'ormat trenul
*o3 sa recunoasca 'iecare element din care e 'ormat trenul
METODE I PROCEDEE DIDACTICE: con!ersatia$ e+plicatia$ demonstratia..
MIJLOACE DE NVMNT: 'oi cu, tren$ roti$ a-ur$ lipici..
DURATA ACTIVITII: 3.-/0 minute
DESFURAREA ACTIVITII
ETAPELE
ACTIVITII
OB. OPERA.
ACTIVITATEA
EDUCATOAREI
ACTIVITATEA COPIILOR
Moment
organi#atoric
Se asigura conditiile necesare
pentru -una des'asurare a
acti!itatii,
- aerisirea salii de grupa0
- aranjarea scaunelelor la
masute$
- introducerea copiilor in
sala de grupa.
Se asea#a pe scaunele.
Captarea atentiei
nuntarea temei si
a o-iecti!elor
1ntuirea
materialului
2re#entarea plansei
model
E+plicarea si
demonstrarea
modului de lucru
E+ercitii
pt.incal#irea
musc)ilor mainilor
Se reali#ea#a printr-o g)icitoare,
3$ u$ u &i plec acum
Cu !agoane merg la drum0
"ug pe &ine$ stau 4n gar%
5i te duc 4ntreaga (ar%...
6trenul7
Cine este8
Copiii sunt anuntati ca asta#i
!om reali#a o plansa cu micul
tren prin lipirea unor elemente.
-Ce a!em noi pe masute8
6"iecare copil primeste 2 roti$ 2
!agoane$ o locomoti!a si 2
9norisori: de 'um.7
m sa pre#int modelul meu de
plansa si am sa le arat 'iecare
element cum a 'ost lipit.
m sa intre- la 'iecare element,
-Ce sunt acestea8
-Ce este aceasta8
Se pre#int% o plansa prin care
sunt redate etapele reali#arii
temei . 2rima data !om lipi
licomoti!a$ !om aplica lipiciul
pe partea din spate 'ara desen si
apoi o lipim pe plansa mare$
apoi !om continua asa cu 'iecare
element.
;om e+ecuta e+erci(ii pentru
m<ini ,
- 92lou%:$ 9c<nt%m la pian:$
sculta cu atentie si apoi
raspund la intre-are,
=renul
Sunt 'oate entu#iasmati.
>aspund pre#entand elementele
de pe masuta.
Sunt nera-datori$ asculta si
pri!esc plansa model.
->oti
-;agoane
-?ocomoti!a
"iecare copil e+ecuta miscarile.
>eali#area temei
de catre copii
E!aluarea
planselor
1nc)eierea
acti!itatii
9m<inile 4n 'a(%$ desc)idem &i
4nc)idem pumnii:.
;oi da semnalul de 4ncepere a
lucrului . 2e parcursul acti!it%(ii
!oi da indica(ii cu pri!ire la
respectarea cerin(elor &i a
te)nicilor de lucru. De asemenea
!oi atrage aten(ia asupra aplic%rii
unei cantit%(i potri!ite de lipici$
pentru a p%stra aspectul 4ngrijit
al lucr%rii. ;oi da indica(ii acolo
unde este ca#ul &i !oi nota
numele copiilor pe lucr%ri.
@nainte cu c<te!a minute de
e+pirarea timpului de lucru$ !oi
aten(iona copii s% se apropie de
'inal. Dup% semnalul de 4ncetare
al lucrului !or 'i e!aluate
lucr%rile copiilor dup%
urm%toarele criterii ,
- corectitudinea lipirii
elementelor.
- 'inalitatea lucr%rii
- acurate(ea
=oti copii !or primi o stampiluta
pe mana cu un smile.
Se !or 'ace aprecieri generale &i
indi!iduale asupra disciplinei la
acti!itate &i a modului de lucru$
iar apoi !oi o'erii recompense 6o
stampiluta cu inimioara7.
;or incepe sa lipeasca
elementele.
ANEXE: