Sunteți pe pagina 1din 12

Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09.

"009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
A,iza' A,iza'
#(%&on%a-il comi%i( m('o.ic Dir(c'or :&ro*/0AN$A AD#IAN
Clasa: a VII -a "O#A#IU "I+AI
Nr/ %&'m1ni: 12 3o'al or(: 34 52 or(/%&'m1n6
ALGEBRA
PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I
Unitatea de nv!a"e C#$%eten!e s%e&i'i&e C#n!in(t("i
N")
de
#"e
S%t) *+s)
MUL,IMEA
NUMEREL*R
RA,I*NALE
-./ #"e0
7G1!1/ I.(n'i*icar(a carac'(ri%'icilor
n8m(r(lor ra9ional( i a *orm(lor .(
%cri(r( a ac(%'ora :n con'(;'( ,aria'(
7G2!1/ A&licar(a r(<8lilor .( calc8l c8
n8m(r( ra9ional(= a (%'imrilor i a
a&ro;imrilor &(n'r8 r(zol,ar(a 8nor
(c8a9ii
7G3!1/ U'ilizar(a &ro&ri('9ilor
o&(ra9iilor :n (*(c'8ar(a calc8l(lor c8
n8m(r( ra9ional(
7G4!1 7arac'(rizar(a m8l9imilor .(
n8m(r( i a r(la9iilor .in'r( ac(%'(a
8'iliz1n. lim-a>8l lo<icii ma'(ma'ic( i
'(oria m8l9imilor
7G?!1/ D('(rminar(a r(<8lilor (*ici(n'(
.( calc8l :n (*(c'8ar(a o&(ra9iilor c8
n8m(r( ra9ional(
7G4!1/ In'(r&r('ar(a ma'(ma'ic a 8nor
&ro-l(m( &rac'ic( &rin 8'ilizar(a
o&(ra9iilor c8 n8m(r( ra9ional( i a or.inii
(*(c'8rii o&(ra9iilor
@ "8l9im(a n8m(r(lor ra9ional( AB
Incl8zi8n(a N12B #(&r(z(n'ar(a
n8m(r(lor ra9ional( &( a;a n8m(r(lor
@ O&8%8l 8n8i n8mr ra9ionalB "o.8l8l 8n8i
n8mr ra9ionalB 7om&arar(a i or.onar(a
n8m(r(lor ra9ional(
@ A.8nar(a n8m(r(lor ra9ional(B &ro&ri('9iB
%c.(r(a n8m(r(lor ra9ional(
@ Cnm8l9ir(a n8m(r(lor ra9ional(B &ro&ri('9i
@ Cm&r9ir(a n8m(r(lor ra9ional(
@ )8'(r(a 8n8i n8mr ra9ionalB r(<8li .(
calc8l c8 &8'(ri
@ Or.in(a (*(c'8rii o&(ra9iilor/
@ $c8a9ii .( *orma a; D - E 0= c8 a

Q = -
Q
@ )ro-l(m( car( %( r(zol, c8 a>8'or8l
(c8a9iilor
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F4
F?
F?
F4
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
MUL,IMEA
NUMEREL*R
REALE
-3 #"e0
7G1!2/ I.(n'i*icar(a carac'(ri%'icilor
n8m(r(lor r(al( i a *orm(lor .( %cri(r( a
ac(%'ora :n con'(;'( ,aria'(
7G4!2/ 7arac'(rizar(a m8l9imilor .(
n8m(r( i a r(la9iilor .in'r( ac(%'(a
8'iliz1n. lim-a>8l lo<icii ma'(ma'ic( i
'(oria m8l9imilor
@ #.cina &'ra' a 8n8i n8mr na'8ral &'ra'
&(r*(c'
@ Al<ori'm8l .( (;'ra<(r( a r.cinii &'ra'(
.in'r!8n n8mr na'8ralB a&ro;imri
@ $;(m&l( .( n8m(r( ira9ional(B m8l9im(a
n8m(r(lor r(al(B N12RBr(&r(z(n'ar(a
n8m(r(lor r(al( &( a;a n8m(r(lor &rin
a&ro;imri
@ O&8%8l i mo.8l8l 8n8i n8mr r(alB
7om&arar(a i or.onar(a n8m(r(lor r(al(
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
1
1
1
1
FG
FG
F2
F2
FH
FH
*PERA,II CU
NUMERE
REALE
-3 #"e0
7G2!2/ A&licar(a r(<8lilor .( calc8l c8
n8m(r( r(al(= a (%'imrilor i a
a&ro;imrilor &(n'r8 r(zol,ar(a 8nor
(c8a9ii
7G3!2/ U'ilizar(a &ro&ri('9ilor
o&(ra9iilor :n (*(c'8ar(a calc8l(lor c8
n8m(r( r(al(
7G?!1/ D('(rminar(a r(<8lilor .( calc8l
(*ici(n'( :n (*(c'8ar(a o&(ra9iilor c8
n8m(r( r(al(
7G4!2/ In'(r&r('ar(a ma'(ma'ic a 8nor
&ro-l(m( &rac'ic( &rin 8'ilizar(a
o&(ra9iilor c8 n8m(r( r(al( i a or.inii
(*(c'8rii o&(ra9iilor
@ #(<8li .( calc8l c8 ra.icali:
0 = 0 B = b a b a b a
0 = 0 = : : > = b a b a b a
@ Fcoa'(r(a *ac'orilor .( %8- ra.icalB
in'ro.8c(r(a *ac'orilor %8- ra.icalB
@ O&(ra9ii c8 n8m(r( r(al(B ra9ionalizar(a
n8mi'or8l8i .( *orma a b
@ "(.ia <(om('ric a .o8 n8m(r( r(al(
&ozi'i,(
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
1
1
1
1
F10
F10
F11
F11
F12
F12
LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
-/ #"e0
@ )r(<'ir(a l8crrii %cri%(
@ L8crar( %cri%
1
1
F13
F13
CALCUL ALGEBRIC
-4 #"e0
7G1!3/ I.(n'i*icar(a 8nor r(<8li .( calc8l
n8m(ric %a8 al<(-ric &(n'r8 %im&li*icar(a
@ 7alc8l( c8 n8m(r( r(al( r(&r(z(n'a'( &rin
li'(r(: a.8nar(/%c.(r( B r(.8c(r(a '(rm(nilor
1 F14
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
8nor calc8l(
7G2!3/ U'ilizar(a o&(ra9iilor c8 n8m(r(
r(al( i a &ro&ri('9ilor ac(%'ora
7G3!3/ A&licar(a r(<8lilor .( calc8l i
*olo%ir(a &aran'(z(lor :n (*(c'8ar(a
o&(ra9iilor c8 n8m(r( r(al(
a%(m(n(a
@ 7alc8l( c8 n8m(r( r(al( r(&r(z(n'a'( &rin
li'(r(: :nm8l9ir(/ :m&r9ir(
@ 7alc8l( c8 n8m(r( r(al( r(&r(z(n'a'( &rin
li'(r(: ri.icar( la &8'(r(
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
@ Iorm8l( .( calc8l &r(%c8r'a'
( )
2 2 2
2 b ab a b a + = =
R b a =
@ Iorm8l( .( calc8l &r(%c8r'a'
( )( )
2 2
b a b a b a = + =
R b a =
1
1
1
1
1
2
F14
F1?
F1?
F14
F14
F1G
RECAPITULAREA 5I
C*NS*LI6AREA
CUN*5TIN,EL*R
-/ #"e0
!$;(rci'ii %i &ro-l(m( r(ca&i'8la'i,( con*orm
&lan .( r(ca&i'8lar(
2 F12

Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
A,iza' A,iza'
#(%&on%a-il comi%i( m('o.ic Dir(c'or :&ro*/0AN$A AD#IAN
Clasa: a VII -a "O#A#IU "I+AI
Nr/ %&'m1ni: 12 3o'al or(: 34 52 or(/%&'m1n 6
ALGEBR
PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II lea
Unitatea de nv!a"e C#$%eten!e s%e&i'i&e C#n!in(t("i
N") de
#"e S%t) *+s)
CALCUL ALGEBRIC
-7 #"e0
7G1!3/ I.(n'i*icar(a 8nor r(<8li .(
calc8l n8m(ric %a8 al<(-ric &(n'r8
%im&li*icar(a 8nor calc8l(
7G2!3/ U'ilizar(a o&(ra9iilor c8 n8m(r(
r(al( i a &ro&ri('9ilor ac(%'ora
7G3!3/ A&licar(a r(<8lilor .( calc8l i
*olo%ir(a &aran'(z(lor :n (*(c'8ar(a
o&(ra9iilor c8 n8m(r( r(al(
@ D(%com&8n(ri :n *ac'ori 8'iliz1n. r(<8li .(
calc8l :n #
@ $;(rci9ii a&lica'i,(
@ $c8a9ii .( *orma a x =
2
= 8n.(
+
Q a
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
2
2
1
1
3
F1
F2
F3
F3
F4!F?
ECUA,II
5I
INECUA,II
-8 #"e0
7G2!3/ U'ilizar(a o&(ra9iilor c8 n8m(r(
r(al( i a &ro&ri('9ilor ac(%'ora :n
r(zol,ar(a 8nor (c8a9ii i in(c8a9ii
7G4!3/ #(.ac'ar(a r(zol,rii (c8a9iilor
i a in(c8a9iilor %'8.ia'( :n m8l9im(a
n8m(r(lor r(al(
7G?!3/ O-9in(r(a 8nor in(<ali'9i
(cJi,al(n'( &rin o&(rar( :n am-ii
m(m-ri
@ )ro&ri('9i al( r(la9i(i .( (<ali'a'( :n m8l9im(a
n8m(r(lor r(al(
@ $c8a9ii .( *orma ax + b = 0=
R b a =
B
m8l9im(a %ol89iilor 8n(i (c8a9iiB (c8a9ii
(cJi,al(n'(
@ )ro&ri('9i al( r(la9i(i .( in(<ali'a'( == &(
m8l9im(a n8m(r(lor r(al(
@ In(c8a9ii .( *orma ax + b >0 (<, , ),
R b a =
c8 Z x
@ )ro-l(m( car( %( r(zol, c8 a>8'or8l (c8a9iilor
i in(c8a9iilor
1
2
1
1
2
F?
F4
FG
FG
F2
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
PR*GRAMUL
9 &#ala Alt'el:
-/ #"e0
*de-)oltarea abilitatilor de
comunicare.
*stimularea curio-i/0ii copiilor prin
in)estigarea descoperirilor.
*ele)ii )or in)ata notiuni noi prin
intermediul 1ocurilor.
Rebus matematic ( %9
*ele)ii )or identificarea date si rela0ii
matematice 2i corelarea lor 3n func0ie
de conte4tul 3n care au fost definite
Curio-itati matematice ( %9
ECUA,II
5I
INECUA,II
-; #"e0
7G4!3/ 3ran%&8n(r(a 8n(i %i'8a9iiK
&ro-l(m :n lim-a>8l (c8a9iilor i/%a8 al
in(c8a9iilor= r(zol,ar(a &ro-l(m(i
o-9in8'( i in'(r&r('ar(a r(z8l'a'8l8i
@ $;(rci9ii i &ro-l(m( r(ca&i'8la'i,(
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
2

F10
F10
F11
ELEMENTE 6E
*RGANI1ARE A
6ATEL*R
-3 #"e0
7G1!4/ I.(n'i*icar(a 8nor
cor(%&on.(n9( :n'r( .i*(ri'( r(&r(z(n'ri
al( ac(lorai .a'(
7G2!4/ #(&r(z(n'ar(a 8nor .a'( %8-
*orm .( <ra*ic(= 'a-(l( %a8 .ia<ram(
%'a'i%'ic( :n ,(.(r(a :nr(<i%'rrii=
&r(l8crrii i &r(z(n'rii ac(%'ora
7G3!4/ Al(<(r(a m('o.(i a.(c,a'( .(
r(zol,ar( a &ro-l(m(lor :n car( in'(r,in
.(&(n.(n9( *8nc9ional( %a8 calc8l8l
&ro-a-ili'9ilor
7G4!4/ 7arac'(rizar(a i .(%cri(r(a
8nor (l(m(n'( <(om('ric( :n'r!8n %i%'(m
.( a;( or'o<onal(
7G?!4/ Analizar(a 8nor %i'8a9ii &rac'ic(
c8 a>8'or8l (l(m(n'(lor .( or<anizar( a
.a'(lor
@ )ro.8%8l car'(zian a .o8 m8l9imi n(,i.(/
@ #(&r(z(n'ar(a &8nc'(lor :n &lan c8 a>8'or8l
%i%'(m8l8i .( a;( or'o<onal(B .i%'an9a .in'r( 2
&8nc'(
@ #(&r(z(n'ar(a i in'(r&r('ar(a 8nor
.(&(n.(n9( *8nc9ional( &rin 'a-(l(= .ia<ram( i
<ra*ic(
@ )ro-a-ili'a'(a r(alizrii 8nor (,(nim(n'(
1
1
2
2
F12
F12
F13
F14
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
7G4!4/ 3ran%&8n(r(a 8n(i r(la9ii .in'r!o
*orm :n al'a
LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
-/ #"e0
@)r(<'ir(a l8crrii %cri%(
@L8crar( %cri%
1
1
F1?
F1?
ELEMENTE 6E
*RGANI1ARE A
6ATEL*R
-/ #"e0
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
F14
RECAPITULAREA 5I
C*NS*LI6AREA
CUN*5TIN,EL*R
-; #"e0
@ $;(rci'ii %i &ro-l(m( r(ca&i'8la'i,( con*orm
&lan .( r(ca&i'8lar(
4 F1G!F12
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
A,iza' A,iza'
#(%&on%a-il comi%i( m('o.ic Dir(c'or :&ro*/0AN$A AD#IAN
Clasa: a VII -a "O#A#IU "I+AI
Nr/ %&'m1ni: 12 3o'al or(: 34 52 or(/%&'m1n6
GE*METRIE
PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I
Unitatea de nv!a"e C#$%enten!e s%e&i'i&e C#n!in(t("i
N") de
#"e S%t) *+s
Test ini!ial -.#"0 @ 3(%' ini9ial 1 F1
PATRULATERE
-.. #"e0
7G1!?/ #(c8noa'(r(a i .(%cri(r(a
&a'r8la'(r(lor :n con*i<8ra9ii <(om('ric(
.a'(
7G2!?/ I.(n'i*icar(a &a'r8la'(r(lor
&ar'ic8lar( 8'iliz1n. &ro&ri('9i &r(ciza'(
7G3!?/ U'ilizar(a &ro&ri('9ilor cali'a'i,(
i m('ric( al( &a'r8la'(r(lor :n r(zol,ar(a
8nor &ro-l(m(
7G4!?/ $;&rimar(a &rin r(&r(z(n'ri
<(om('ric( a no9i8nilor l(<a'( .(
&a'r8la'(r(
7G4!?/ In'(r&r('ar(a in*orma9iilor .(.8%(
.in r(&r(z(n'ri <(om('ric( :n cor(la9i( c8
an8mi'( %i'8a9ii &rac'ic(
@ )a'r8la'(r8l con,(;
@ F8ma m%8rilor 8n<Ji8rilor 8n8i &a'r8la'(r
con,(;
@ )aral(lo<ram8lB &ro&ri('9i
@ Dr(&'8n<Ji8lB &ro&ri('9i
@ #om-8lB &ro&ri('9i
@ )'ra'8lB &ro&ri('9i
@ 3ra&(z8l= cla%i*icar(B 'ra&(z8l i%o%c(lB
&ro&ri('9i
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
2
1
1
1
2
1
1
F1
F2
F2!F3
F3
F4
F4
F?
F4
F4
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
ARII
-; #"e0
7G3!?/ U'ilizar(a &ro&ri('9ilor cali'a'i,(
i m('ric( al( &a'r8la'(r(lor :n r(zol,ar(a
8nor &ro-l(m(
7G?!?/ Al(<(r(a r(&r(z(n'rilor
<(om('ric( a.(c,a'( :n ,(.(r(a
o&'imizrii calc8l(lor .( l8n<imi .(
%(<m(n'( = .( m%8ri .( 8n<Ji8ri i arii
@ Aria 8n8i 'ri8n<Ji
@ Ariil( &a'r8la'(r(lor
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
1
1
FG
FG
F2
F2
TE*REMA
LUI
T<ALES
-4 #"e0
7G4!4/ $;&rimar(a &ro&ri('9ilor *i<8rilor
<(om('ric(5%(<m(n'(= 'ri8n<Ji8ri=
&a'r8la'(r(6 :n lim-a> ma'(ma'ic
7G3!4/ U'ilizar(a no9i8nii .( &aral(li%m
&(n'r8 carac'(rizar(a local a 8n(i
con*i<8ra9ii <(om('ric( .a'(
@ F(<m(n'( &ro&or9ional(B '(or(ma &aral(l(lor
(cJi.i%'an'(B :m&r9ir(a 8n8i %(<m(n' :n &r9i
&ro&or9ional( c8 n8m(r(5%(<m(n'(6 .a'(
@ 3(or(ma l8i 3Jal(%5*r .(mon%'ra9i(6
@ 3(or(ma r(ci&roc a '(or(m(i l8i 3Jal(%
@ Linia mi>loci( :n 'ri8n<JiB &ro&ri('9iB c(n'r8l
.( <r(8'a'( al 8n8i 'ri8n<Ji
@ Linia mi>loci( :n 'ra&(zB &ro&ri('9i
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
1
2
1
1
1
FH
FH
F10
F10!F11
F11
F12
F12
LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
-/ #"e0
@ )r(<'ir(a l8crrii %cri%(
@ Di%c8'ar(a l8crri %cri%(
1
1
F13
F13
ASEMNAREA
TRIUNG<IURIL*R
-3 #"e0
7G1!4/ I.(n'i*icar(a &(r(cJilor .(
'ri8n<Ji8ri a%(m(n(a :n con*i<8ra9ii
<(om('ric( .a'(
7G2!4/ F'a-ilir(a r(la9i(i .( a%(mnar(
:n'r( .o8 'ri8n<Ji8ri &rin m('o.( .i*(ri'(
7G?!4/ In'(r&r('ar(a a%(mnrii
'ri8n<Ji8rilor :n cor(la9i( c8 &ro&ri('9i
cali'a'i,( i/%a8 m('ric(
7G4!4/ A&licar(a a%(mnrii
'ri8n<Ji8rilor :n r(zol,ar(a 8nor &ro-l(m(
ma'(ma'ic( %a8 &rac'ic(
@ 3ri8n<Ji8ri a%(m(n(a
@ 3(or(ma *8n.am(n'al a a%(mnrii
@ 7ri'(rii .( a%(mnar( a 'ri8n<Ji8rilor
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
1
1
2
F14
F14
F1?
F1?
F14
7G1!G/ #(c8noa'(r(a i .(%cri(r(a @ )roi(c9ii or'o<onal( &( o .r(a&' 1 F1G
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
RELA,II METRICE =N
TRIUNG<IUL
6REPTUNG<IC
-/ #"e0
(l(m(n'(lor 8n8i 'ri8n<Ji .r(&'8n<Jic
:n'r!o con*i<8ra9i( <(om('ric .a'
@ 3(or(ma :nl9imii 1 F1G
RECAPITULAREA 5I
C*NS*LI6AREA
CUN*5TIN,EL*R
-/ #"e0
@ $;(rci'ii %i &ro-l(m( r(ca&i'8la'i,( con*orm
&lan .( r(ca&i'8lar(
1
1
F12
F12
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
A,iza' A,iza'
#(%&on%a-il comi%i( m('o.ic Dir(c'or :&ro*/0AN$A AD#IAN
Clasa: a VII -a "O#A#IU "I+AI
Nr/ %&'m1ni: 21 3o'al or(: 42 52 or(/%&'m1n 6
GE*METRIE
PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II lea
Unitatea de nv!a"e C#$%enten!e s%e&i'i&e C#n!in(t("i
N") de
#"e S%t) *+s
RELA,II METRICE =N
TRIUNG<IUL
6REPTUNG<IC
-4 #"e0
7G2!G/ A&licar(a r(la9iilor m('ric( :n'r!8n
'ri8n<Ji .r(&'8n<Jic &(n'r8 .('(rminar(a
8nor (l(m(n'( al( ac(%'8ia
7G3!G/ D(.8c(r(a r(la9iilor m('ric( :n'r!8n
'ri8n<Ji .r(&'8n<Jic
7G4!G/ $;&rimar(a= :n lim-a> ma'(ma'ic= a
&(r&(n.ic8lari'9ii a .o8 .r(&'( &rin r(la9ii
m('ric(
@ 3(or(ma ca'('(i
@ 3(or(ma l8i )i'a<ora
@ 3(or(ma r(ci&roc a '(or(m(i l8i
)i'a<ora
@ )ro-l(m( r(ca&i'8la'i,(
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
2
1
1
1
2
F1
F1!F2
F2
F3
F3
F4
ELEMENTE 6E
TRIG*N*METRIE
-8 #"e0
7G?!G/ In'(r&r('ar(a &(r&(n.ic8lari'9ii :n
r(la9i( c8 r(zol,ar(a 'ri8n<Ji8l8i .r(&'8n<Jic
7G4!G/ 3ran%&8n(r(a r(z8l'a'(lor o-9in8'(
&rin r(zol,ar(a 8nor 'ri8n<Ji8ri .r(&'8n<Jic(
la %i'8a9ii &ro-l(m .a'(
@ No9i8ni .( 'ri<onom('ri( :n 'ri8n<Ji8l
.r(&'8n<Jic: %in8%8l= co%in8%8l= 'an<(n'a=
co'an<(n'a 8n8i 8n<Ji a%c89i'
@ #(zol,ar(a 'ri8n<Ji8l8i .r(&'8n<Jic
@ Arii
@ )ro- .( (,al8ar(
2
2
1
1
F?
F4
FG
FG
CERCUL
-/ #"e0
@ 7(rc8lB .(*ini9i(= (l(m(n'( :n c(rcB 8n<Ji
la c(n'r8
@ "%8ra arc(lorB arc( con<r8(n'(B
'(or(m( r(*(ri'oar( la coar.( i arc(
1
1
F2
F2
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
PR*GRAMUL
9 &#ala Alt'el:
-/ #"e0
*ele)ii )or in)ata notiuni noi prin
intermediul 1ocurilor.
*de-)oltarea abilitatilor de comunicare.
*s/ dob5ndeasc/ cuno2tin0e noi.
Matematica distracti)a ( %9
* implicarea ele)ilor din scoala care au
inclinatii spre +limba, matematic/ 2i limbile
moderne 3ntr*o competi0ie plin/ de farmec
dar 2i de fair*pla6 .
Concursul de matematica
+Prietenii matematicii,
( %9
CERCUL
-> #"e0
7G1!2/ #(c8noa'(r(a i .(%cri(r(a
(l(m(n'(lor 8n8i c(rc= :n'r!o con*i<8ra9i(
<(om('ric .a'
7G2!2/ 7alc8lar(a 8nor l8n<imi .( %(<m(n'(
i m%8ri .( 8n<Ji8ri 8'iliz1n. m('o.(
a.(c,a'( :n con*i<8ra9ii <(om('ric( car(
con9in 8n c(rc
7G3!2/ U'ilizar(a in*orma9iilor o*(ri'( .( o
con*i<8ra9i( <(om('ric &(n'r8 .(.8c(r(a
8nor &ro&ri('9i al( c(rc8l8i
7G4!2/ $;&rimar(a &ro&ri('9ilor (l(m(n'(lor
8n8i c(rc :n lim-a> ma'(ma'ic
@ )ozi9iil( r(la'i,( al( 8n(i .r(&'( *a9 .(
8n c(rcB 'an<(n'( .in'r!8n &8nc' (;'(rior
la 8n c(rc
@ Un<Ji :n%cri% :n c(rc
@ 3ri8n<Ji :n%cri% :n c(rcB 'ri8n<Ji
circ8m%cri% 8n8i c(rc
1
1
2
F10
F10
F11
P*LIG*ANE
REGULATE
-3 #"e0
7G?!2/ D(.8c(r(a 8nor &ro&ri('9i al(
c(rc8l8i i al( &oli<oan(lor r(<8la'( *olo%in.
r(&r(zn'ri <(om('ric( i no9i8ni %'8.ia'(
7G4!2/ In'(r&r('ar(a in*orma9iilor con9in8'(
:n &ro-l(m( &rac'ic( l(<a'( .( c(rc i .(
&oli<oan( r(<8la'(
@ )oli<oan( r(<8la'(
@ 7alc8l8l (l(m(n'(lor 5la'8r= a&o'(m=
ari(= &(rim('r86 :n 8rm'oar(l( &oli<oan(
r(<8la'(: 'ri8n<Ji (cJila'(ral= &'ra'=
J(;a<on r(<8la'
@ L8n<im(a c(rc8l8i i aria .i%c8l8i
@ )ro- .( (,al8ar(
2
2
1
1
F12
F13
F14
F14
LUCRARE SCRIS
SEMESTRIAL
-/ #"e0
)r(<'ir(a l8crrii %cri%(
Di%c8'ar(a l8crri %cri%(
1
1
F1?
F1?
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 509!09.09."009
#NE$# la ordinul MECT% nr. &9'!"0(" pri)ind structura anului colar "0(&*"0(' + coala #ltfel,
An colar: 2013/2014 coala Gimnazial IOAN VLDU IU LUDU ! "U#$
Di%ci&lina: "a'(ma'ic )ro*(%or "O#A#IU "I+AI
P*LIG*ANE
REGULATE
-/ #"e0
@ )ro- .( (,al8ar(
@ La .i%&ozi'ia &ro*(%or8l8i
1
1
F14
F14
RECAPITULAREA 5I
C*NS*LI6AREA
CUN*5TIN,EL*R
-/ #"e0
$;(rci'ii %i &ro-l(m( r(ca&i'8la'i,(
con*orm &lan .( r(ca&i'8lar(
4 F1G!F12