Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie
Analiza economico-financiar , Autori-Gheorghe Vlceanu, Vasile Robu, Nicolae
Georgescu, Editura Economic, pag-4!
Ghid practic de analiz economico-financiar , editor-"ribuna economic, #$$$,
tema!#%-&rof!dr!V!Robu, &rep!drd!Ana 'aria &opescu pag!-()*
"ribuna Economica, Analiza soldurilor intermediare ale gestiunii - V! Robu, Ana
'aria &opescu!
Ghid practic de analiz economico-financiar , editor-"ribuna economica, +ucure,ti
#$$$, coordonator-Aurel -,fanescu, pag-(#*-(#.
/tandarde -nterna0ionale de 1ontabilitate ())#2pg-.34
2'inisterul 5inan0elor, /istemul contabil al agen0ilor economici, Editura Economic,
#$$4, pag!.(4
26'5!$47())#, /ectiunea a *-a , /ituatiile financiare anuale ale intreprinderii4
+ilantul8 pag9 $.-1ontabilitate aprofundata ,Autor 9'ihai Ristea si Gorina Graziella
:umitru
Analiza economico-financiara ;Autori9 A! -sfanescu, 1! /tanescu , A! +aicusi !
Editura Economica , Editia #$$$
Gestiunea financiar a <ntreprinderii ! Autor9 -lie Vasile 2pag!#)4 4!
Gestiunea financiara a <ntreprinderii , autor- -lie Vasile2pag!#4%4
Analiz economico-financiar ;Autori-Aurel -,fanescu, 1!/tanescu, A! +aicu,i,
Editura Economic , +ucure,ti #$$$, pag!(*(!
Ghid practic de analiz economico-financiar ;Autor-Aurel -,fanescu2coordonator4,
Editura "ribuna Economic,"ema #$, Autor-Asist!drd!:aniela =u0ui, pag!($!
Acti>ele circulante se mai numesc ,i ?acti>e aciclice8 ,i ?reprezint acea parte a
patrimoniului unei <ntreprinderi, care are cel mai mare grad de mobilitate8, "ribuna
Economica nr! (*7())(, ?Analiza >itezei de rota0ie a acti>elor circulante8 ; -rina :aniela
1i,ma,u, -ulia :a>id!
Pagina 1 din 2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
/e includ pro>izioanele pentru riscuri si cheltieli @ conturile de regularizare si
asimilate
A Note de curs-Analiz economico-financiar- 1onf!uni>!dr!-rina 1i,ma,u
Pagina 2 din 2