Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT

Florea Dacian
Preedinte al "Strugura "S.R.L
7 aprilie 201
F!"A POST#L#!
$apitolul !.
Di%po&i'ii generale
Denu(irea )ntreprinderii* "Strugura " S.R.L
$o(parti(entul* Departamentul de Marketing
Adre%a* Chi inu, str. Alexandru cel Bun, 99
Denu(irea +unc'iei* e al sec iei de Marketing
Se %u,ordonea&-* Direct!rul general
Su,ordonea&-* Asistentul de Marketing
.i/elul de %alari&are* "rila de salari#are de $%%% lei, sp!ruri, premiu, ada!suri la salariu,
c!n!rm pre&ederil!r '!tr(rii "u&ernului nr. )*) din +, mai *%%,
$apitolul !!.
De%crierea +unc'iei
Scopul general al +unc'iei*
-la.!rea# pr!ceduri i indica ii met!d!l!gice pentru implimentarea ac iunil!r de marketing
speciice pr!dusel!r al!cate.
Autoritate i li,ertate organi&atoric-*
Se d!cumentea# pe pr!.leme de specialitate prin acti&it i de .ir!u i de teren/
0tili#ea# echipamente1c!nsuma.ile1materiale, ma ina departamentului, calculat!rul
puse la disp!#i ie de irm.
Re%pon%a,ilit- i i %arcini*

Resp!nsa.ilit i2
Legat de acti/it- ile %peci+ice0 r-%punde de*
3ndeplinirea planului de &4n#ri i pr!it al!cat/
Acurate ea datel!r1in!rma iil!r transmise i (ncadrarea (n termene c!n!rm n!rmel!r
interne/
Actualitatea i calitatea in!rma iil!r reerit!are la c!mpeti ia speciic pr!dusel!r
al!cate/
Actuali#area pre uril!r (n termen de 56 !re de la m!diicarea acest!ra/
3ncadrarea st!curil!r pentru pr!dusele al!cate (n limitele sta.ilite de superi!rul ierarhic/
7dentiicarea s!lu iil!r !ptime de pr!m!&are/
3ncadrarea (n limitele .ugetel!r apr!.ate/
Aplicarea i respectarea structurii de pre uri apr!.ate de superi!rul ierarhic/
Respectarea m!delel!r de c!ntract a&i#ate de 8uristul irmei i Direct!rul "eneral
Calitatea rap!rtril!r ctre superi!rul ierarhic i (ncadrarea (n termenele sta.ilite/
Lansarea c!men#il!r externe la termenele sta.ilite prin n!rme interne sau prin reguli
impuse de urni#!ri/
Calitatea rela iei cu urni#!rii/
Respectarea standardel!r cu pri&ire la imaginea irmei i a .randuril!r c!merciali#ate/
Respectarea legisla iei speciice d!meniului su de acti&itate
Legat de di%ciplina (uncii0 r-%punde de*
3m.unt irea permanent a pregtirii sale pr!esi!nale i de specialitate/
9strarea c!niden ialit ii in!rma iil!r i a d!cumentel!r legate de irm/
0tili#area resursel!r existente exclusi& (n interesul irmei/
Respectarea pre&ederil!r n!rmati&el!r interne i a pr!ceduril!r de lucru pri&it!are la
p!stul su/
Ad!pt permanent un c!mp!rtament (n msur s pr!m!&e#e imaginea i interesele
irmei/
Se implic (n &ederea s!lu i!nrii situa iil!r de cri# care aectea# irma.
Atri,u ii principale*
1. !(pli(entea&- planurile de (ar1eting pentru produ%ele alocate
3nt!cme te rap!arte de &4n#ri pe pr!duse i urni#!ri i le pre#int superi!rului
ierarhic/
0rmre te e&!lu ia &4n#ril!r, identiic i pr!pune superi!rului ierarhic msuri de
c!rec ie1!ptimi#are/
7mplimentea# msurile apr!.ate/
Actuali#ea# i ierele de pre uri pentru pr!dusele al!cate/
Reali#ea# cercetri de pia , prelucrea# datele !. inute i le transmite superi!rului
ierarhic pentru anali#/
9r!pune superi!rului ierarhic ac iuni de pr!m!&are pentru pr!dusele al!cate i asigur
reali#area acest!ra/
Asigur rela iile pu.lice i pr!m!&area pu.licitar a pr!dusel!r al!cate/
7dentiic i pr!pune m!dalit i de actuali#are a paginii :e./
;rgani#ea# ac iunile de pr!m!&are a .randuril!r al!cate/
Rap!rtea# superi!rului ierarhic re#ultatele ac iunil!r de pr!m!&are.
2. Ad(ini%trea&- e+icient rela ia cu +urni&orii
<ransmite ctre urni#!ri planurile de marketing i pr!punerile de .ugete/
<ransmite superi!rului ierarhic .ugetele apr!.ate de urni#!ri/
0rmre te (ncasarea !nduril!r sta.ilite de urni#!ri i rap!rtea# superi!rului ierarhic/
S!licit pre uri speciale pentru licita ii sau lichidri de st!c
2. A%igur- %uport in+or(a ional pentru ec3ipa de /4n&-ri
-la.!rea# i sus ine pr!grame interne de in!rmare pentru pr!dusele al!cate/
Asigur d!cumenta ia i materialele pr!m! i!nale pentru pr!dusele al!cate/
;er asisten de specialitate pentru identiicarea s!lu iil!r !ptime de &4n#are/
7n!rmea# despre n!ut ile reerit!are la pr!dusele urni#!ril!r al!ca i i pr!m! iile
curente/
;er sup!rt in!rma i!nal pentru sta.ilirea p!liticii de a.!rdare a licita iil!r (n unc ie
de in!rma iile din pia i c!ncuren
. 5en ine %tocul de (ar+- )n opti(ul %ta,ilit
Lansea# c!men#ile ctre urni#!rii externi/
Asigur permanen a (n st!c a pr!dusel!r cu &ite# rapid de mi care/
7dentiic st!curile cu mi care lent1r mi care i pr!pune msuri de c!rec ie/
S!licit urni#!ril!r apr!.area pentru aplicarea c!rec iil!r/
Aplic regulile sta.ilite de superi!rul ierarhic pentru asigurarea necesarului de
mar1minimi#are a pierderil!r dat!rate st!curil!r r miscare
Sanc iuni pentru nere%pectarea +i ei po%tului %au a ane6elor ace%tora*
Dac este ca#ul
$ui )i raportea&- titularul +unc'iei* Direct!rului general
Pe cine )l %u,%tituie* eul sec iei de Marketing (l p!ate su.stitui pe eul sec iei de &4n#ri i
pe asistentul eului sec iei de Marketing
$ine )l %u,%tituie* eul sec iei de =4n#ri
$ooperarea intern-*
7 Cu !rganul executi& al (ntreprinderii/
7 Cu pers!nalul entit ii (n aspecte ce &i#ea# d!meniul su de acti&itate/
7 Cu c!nsultan>ii l!cali ?i interna>i!nali.
$ooperarea e6tern-*
7 Cu dierite pr!iecte ?i pr!grame interna>i!nale rele&ante d!meniului su de c!mpeten>/
7 Cu urni#!rii1clien ii entit ii.
$ondi'iile de (unc-*
7 Regim de munc2 5% !re pe sptm(n, 6 !re pe #i/
7 9r!gram de munc2 luni@&ineri, !rele 6.%%@+$.%%, pau#a de mas +*.%%@+A.%%/
7 Acti&itate de .ir!u, dar i de teren.
$apitolul !!!.
$erin'ele +unc'iei +a'- de per%oan-
Pregatirea i e6perien a*
Studii* Superi!are de specialitate
86perien a )n %pecialitate 2 minim * ani experien (n marketing sau pre@sales
86perien a pe po%t 2 preera.il + an experien pe un p!st asemnt!r
$uno tinte nece%are 2
Marketing !pera i!nal
Managementul e&enimentel!r speciale
Rela ii pu.lice
Cun!a terea pie ei media
9regtirea de materiale i rap!arte
Cun!a terea legisla iei (n d!meniu
<ehnici de neg!ciere
Operare P$2 MS ;ice, editare graic BC!rel, Ad!.eC
Lim.a engle# Bcitit, scris, &!r.itC
A,ilit-'i* a&ansate de c!municare, de lucru cu in!rma>ia, !rgani#are, ela.!rare a d!cumentel!r,
pre#entare, instruire, m!ti&are, m!.ili#are de sine, s!lu>i!nare de pr!.leme, aplanare de
c!nlicte, c!municare eicient.
Atitudini9co(porta(ente*
respect a> de !ameni/
spirit de ini>iati&,
dipl!ma>ie,
creati&itate, lexi.ilitate, disciplin, resp!nsa.ilitate,
re#isten la e!rt ?i stres, echili.ru em!i!nal
tendin> spre de#&!ltare pr!esi!nal c!ntinu/
integrare (n c!lecti& Bs!cia.ilitateC/
Meninerea unei atm!sere c!legiale i a un!r .une relaii de munc Bat4t cu
su.!rd!naii c4t i cu superi!riiC/
&!lum s!lid de cun!tine te!retice i practice/
eiciena pr!esi!nal Bcapacitate de m!.ili#are crescut pentru inali#area c4t mai
!perati& a tutur!r sarcinil!r i atri.uiil!r ce@i re&in, planiicarea succesiunii
acti&itil!r pentru (ncadrarea (n termenele sc!ntateC/
recepti&itate la s!licitrile pr!esi!nale/
a.iliti de planiicare i !rgani#are/
a.iliti de c!nducere

ntocmit de:
Dume, prenume2 Cr4 maru =aleria
Eunc>ia (n cadrul entit ii2 asistent al eului sec iei de Resurse umane
Semntura FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Data (nt!cmirii2 *, martie *%+5
Confirmat de:
Dume, prenume2 <!p4rceanu =ladisla&
Eunc ia (n cadrul entit ii2 eul sec iei de Resurse umane
Semntura FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Data c!nirmrii2 *$ martie *%+5
Luat la cunotin de ctre titularul funciei:
Dume, prenume2 L!#!&anu Radu
Semntura FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Data semnrii2 6 aprilie *%+5

S-ar putea să vă placă și