Sunteți pe pagina 1din 6

FUNCTIA DE CENTRU REFLEX

A.Functiile de relatie
Sistemul nervos
- dupa structura si functie:
1) S.N.Somatic ( de relatie ) (SNC, SNP)
2) S.N.Vegetati
1)SNC maduva spinarii;
encefal trunci cere!ral
cere!el
diencefal
emisf, cere!rale


SN! nervi spinali "1 pereci (micsti)
cranieni 12 pereci (motori, sen#itivi, micsti)
$an$lioni nervosi
2)S.N.V. simpatic (actionea#a in conditii neo!isnuite, stress)
parasimpatic (intervine in conditii o!isnuite)
-am!ele componente au:
- portiune centrala (centrii nervosi, SNC)
- portiune periferica (e%ista in SNP) repr de nervi ve$etativi,
fi!re ve$etative si de $an$lioni ve$etativi latero-verte!rali;
pre-viscerali
intra-murali
Neuronul conducere centripeta (dendrite)
conducere centrifu$a (a%on)

Functia re"le#a a SN Somatic
Actul re"le# & procesul fi#iolo$ic de raspuns, dat de or$anism la actiunea unui stimul
asupra unui camp receptor;
Arcul re"le# & !a#a anatomica a actului refle%;
Stimul 'eceptor (cai sen#itive(aferente) Centru nervos (cai motorii(eferente)
)fector 'aspuns;
Rece$torii & receptionea#a informatii din mediul int si e%t si le transf in impulsuri
nervoase;
- pot fi: celule sen#oriale, corpusculi sen#itivi, dendritele neuronilor sen#itivi,
or$ane speciali#ate
(retina, or$an cortic)
- e%teroceptori(piele)
- proprioceptori(in musci, art. scim! po#itiei)
- interoceptori (or$ interne)

Calea a"erenta dendritele neuronilor din $an$lionii spinali sau cei cranieni;
Centrii nero%i primesc inf, le anali#ea#a, le prelucrea#a si ela!orea#a comen#i
coresp:
distri!uiti pe " niveluri:
-medular (mad. Spinarii)
-su!cortical(trunci cere!ral, cere!el,diencefal)
-cortical (scoarta cere!rala);
Calea e"erenta -a%onii neuronilor motori din maduva spinarii sau trunciul cere!ral;
- controlul cortical este reali#at de neuronii motori din scoarta
cere!rala;
E"ectorii muscii striati;
a)Functia re"le#a a maduei %$inarii
'.somatice - monosinaptice (&)
- polisinaptice (')
(&) ( miotatice sau osteotendinoase sau de e%tensie
- arc refle% cu 2 neuroni 1 sen#itiv si 1 motor( din coarnele anterioare)
- caract: - sunt strict limitate

- nu iradia#a
- timp de latenta scurt
- e%: !icipital, rotulian, ailian;
(') - de fle%ie sau nociceptive;
- reactia de aparare
- arc refle% cu cel putin " neuroni (cel putin 1 neuron intercalar)
- ref de indepartare a mainii la o intepatura;
))Functia re"le#a a trunc*iului cere)ral
Centrii nervosi ai refl. somatice din trunciul cere!ral sunt locali#ati in nucleii motori,
din !ul!, punte, me#encefal.
-!ul!: stranut, voma, tuse,de$lutitie;
-punte: supt, clipire, masticatie;
-me#encefal: - statice si stato-*inetice(pt po#itie)
- nucleul rosu are rol in re$larea tonusului muscular;
- coliculii cvadri$emeni sup. ref de orientare a capului spre o sursa
luminoasa;
- coliculii cvadri$emeni inf. ref de orientare a capului spre o sursa
sonora;
c)Functia re"le#a a cere)elului
-dpdv functional si filo$enetic:
- aricere!el 1)
- paleocere!el 2)
- neocere!el ")
1) - re$larea ecili!rului;
- inf de la ap. vesti!ular si de la sensi!ilit. Proprioceptiva;
2) re$larea tonusului muscular;
") re$larea miscarilor fine;
d)Functia re"le#a a emi%"erelor cere)rale
- refle%e neconditionate
- refle%e conditionate
Functia de conducere a S.N.Somatic
+si$ de: - su!st al!a(prelun$irile neuronilor, care contine fascicole conducatoare;
- nervi perifierici spinali si cranieni;
Functia de conducere a maduei %$inarii
- asi$ de su!stanta al!a si nervii spinali;
- su!st al!a " p. de cordoane
- in cordoane e%ista cai de conducere:
-scurte (de asociatie(interse$mentale)
-lun$i (de proiectie) - ascendente ;
- descendente;
a)Caile a%cendente
- cai sen#itive (ale sensi!ilitatii)
- conduc impulsul nervos de la ' la centrii nervosi;
- specifice(sens e%teroceptive si proprioceptive)
- nespecifice(sens. ,nteroceptive)
Caile %en%i)ilitatii e#teroce$tie (tactila, termica, dureroasa)
-formate din " neuroni;
1.calea sensibilitatii exteroceptive tactilo-grosiera (protopatica) a sensi!ilitatii termice si
dureroase
- primul neuron locali#at in $an$lionul spinal (de pe rad. post. a nerv. spinal)
- dendrite cule$ informatii de la receptor le transf in impuls nervos;
- a%onul primului neuron (deutoneuron) (cornul posterior)
- fie patrunde in cord. ant. de pe partea opusa, formand fascicolul spino-talamic
anterior informatii tactile
- fie patrunde in cordonul lateral de pe partea opusa, formand fascicolul spino talamic
lateral inf
termice si dureroase;
- fascicolele fac sinapsa cu ,,, neuron (tritoneuron), din talamus; a%onul lui va proiecta
in corte%, in aria
someste#ica primara (termica si dureroasa) sau aria someste#ica secundara;
2.calea sensibilitatii tactile fine(epicritica)
- , neuron este locali#at in $an$l. spinal;
- dendritele aduc informatii de la 'eceptor;
- a%onul patrunde in maduva, in cordonul posterior, formand fascicole spino !ul!are
(-oll si .urda);
- fac sinapsa cu ,, neuron, din !ul!
- a%onul lui ,,, neuron(din talamus)
- se proiectea#a in corte%, in aria someste#ica primara;
Caile %en%i)ilitatii $ro$rioce$tie
1.calea sensibilitatii proprioceptive constiente (*ineste#ice)
- simtul po#itiei si al miscarii (constiente)
- identica cu calea sensi!ilitatii tactile fine
2.calea sensibilitatii proprioceptive inconstiente
- are 2 neuroni:
- protoneuron (in $an$lionul spinal)
- dendrite inf de la proprioceptori
- a%onul al ,,-lea neuron (din cornul post. medular)
- a%onul celui de-al ,,-lea neuron:
- patrunde in cord lat. /e pe aceeasi parte fasc. spino-cere!elos direct
- patrunde in cord lat de pe partea opusa fasc spino-cere!elos
indirect(incrucisat)
- proiectea#a in paleocere!el
Caile a%cendente ne%$eci"ice
- fac parte din su!st reticulata medulara, primesc colaterale de pe caile specifice si
transmit inf. nespecifice intr-o #ona imprecisa a scoartei cere!rale ( pe ariile someste#ice)
determinand o stare de ipere%cita!ilitate a scoartei cere!rale;
))Caile de%cendente - cai ale miscarii
- pleaca de la encefal maduva musci, or$ane (efectori)
,.cai piramidale
- transmit comen#i care coordonea#a miscarile voluntare, rapide, precise;
&) cortico-spinale;
2) cortico-!ul!are;

1)cai cortico-spinale;
- controlea#a motilitatea voluntara, de la nivelul trunciului, mem!relor si o parte din
re$iunea $atului;
- au 2 neuroni:
,.neuron neocorte%ul motor (in aria motorie primara)
,,. neuron cornul anterior medular
- a%onul , neuron trece printre corpii striati ( sau $an$lioni !a#ali), avand traseu
descendent prin trunciul cere!ral, a0un$and la piramidele anterioare ale !ul!ului, unde
123-453 din fi!re se incrucisea#a( in decusatia motorie) si patrund in maduva prin
cordonul lateral, a0un$and la al ,,-lea neuron; restul de 25-223(fi!re) au traseu
descendent prin maduva spinarii, patrund in maduva prin cordonul anterior, dupa care
trec(se incrucisea#a) in cornul anterior opus;in primul ca# fascicol piramidal
incrucisat; in al doilea ca# fascicol piramidal direct;
- a%onul celui de-al doilea neuron a0un$e, prin rad anterioara a nervului spinal, la
musculatura striata
- $an$lioni !a#ali & 2 re$ dense de su!stanta cenusie situate la !a#a emisferelor
cere!rale
2)cai cortico-bulbare
- motilitatea voluntara din re$ capului si restul $atului;
- 2 neuroni;
- , neuron neocorte% motor, aria primara
- ,, neuron in nucleii motori ai trunciului cere!ral ( adica in nucleii de ori$ine pt
nervii cranieni)
- a%onul , neuron se incrucisea#a la dif. Niveluri alre trunciului cere!ral;
,,.cai extra piramidale
- coordonea#a(controlea#a miscarile involuntare, lente, automate, stereotipe, asociate
cu unele activitati do!andite(mers, scris, vor!it);
- controlea#a alaturi de corpii striati, tonusul muscular, po#itia or$anismului;
- intervin in declansarea miscarilor det de unele stari emotive
1.cai care pleaca din corte%(2 neuroni)
,. neocorte% ;
,,. corpii striati;
cai corticostriotectospinale;
2.cai corticostrioru!rospinale
,. trunciul cere!ral
,,. cornul anterior medular