Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITOLUL III

DESCRIEREA PROIECTULUI
3.1 DESCRIEREA AFACERII
SC RVD SMART SOLUTIONS SA dezvolt la nivel naional cele zece componente ce
fac parte din item!l inte"rat de activiti ale ocietii#atfel c fiecare component re$
prezint c%te !n centr! de profit pentr! &ntre"!l '!ine(
CENTRE DE
PROFIT
HAIDUCUL
R)*)AUA D)
DISTRI+U*I)
R)*)AUA C)NTR)LOR
D) AC,I-I*II
R)*)AUA D)
S)RVICII
R)*)AUA D)
ALIM)NTAR)
R)*)AUA D)
DRO.,)RII/0ARMACII
R)*)AUA S)C*IILOR D)
1RODUC*I)
R)*)AUA D) CA1 2I
SMA
R)*)AUA D) STA*II
.1L
R)*)AUA D) STA*II
CAR+URAN*I
R)*)AUA D)
MAR3)TIN.
1. Reeaua de magazine 4 ce va f!nciona &n medi!l r!ral !' 'rand$!l propri!
HAIDUCUL# ete reprezentat din totalitatea ma"azinelor partenere ce$5i def5oar
activitatea &n medi!l r!ral 5i emi$!r'an de pe teritori!l rii noatre#teritori! ce ete
tr!ct!rat &n accepi!nea "r!p!l!i RVD &n 6 e!rore"i!ni#atfel7
89
Reeaua de magazine ua!e "u aie de #$%&ndie nai'na!#
)!rore" 8 )!rore" : )!rore" ; )!rore" < )!rore" = )!rore" > )!rore" ? )!rore" 6

+
o
t
o
5
a
n
i
#

S
!
c
e
a
v
a
#

I
a
5
i
#

+
a
c

!
#

V
a

l
!
i
#

N
e
a
m.
a
l
a

i
#

V
r
a
n
c
e
a
#

+
!
z

!
#

+
r

i
l
a
#

T
!
l
c
e
a
#

C
o
n

t
a
n

a


V
%
l
c
e
a
#

.
o
r
@
#

M
e
A
e
d
i
n

i
#


C
a
r
a
5

S
e
v
e
r
i
n
#

D
o
l
@
#

O
l
t
#

,
!
n
e
d
o
a
r
a


A
r
a
d
#

T
i
m
i
5
#

+
i
A
o
r
#

M
a
r
a
m
!
r
e
5
#

S

l
a
@
#

S
a
t
!

M
a
r
e


1
r
a
A
o
v
a
#

D
%
m
'
o
v
i

a
#

A
r
"
e
5
#

T
e
l
e
o
r
m
a
n
#

.
i
!
r
"
i
!
#

I
a
l
o
m
i

a
#

C

r
a
5
i


A
l
'
a
#

+
i

t
r
i

a
#

M
!
r
e
5
#

C
l
!
@


+
r
a
5
o
v
#

C
o
v
a

n
a
#

,
a
r
"
A
i
t
a
#

S
i
'
i
!


I
l
f
o
v

0iecare e!rore"i!ne are &n tr!ct!ra a !c!raleB!c!rala$ecAivalent @!deC#fiecare
!c!ral are &n tr!ct!ra a filialele iar fiecare filial are &n tr!ct!raa o reea de 8D$8:
ma"azine#c%te !n!l &n fiecare com!n(
En vederea dezvoltrii acetei reele de ma"azine#la moment!l de fa#ocietatea are
&ncAeiate pete 8=DD de parteneriateBcontracte de francizC c! a"enii economici propri$
etari de ma"azine din medi!l r!ral#dornici dezvolte alt!ri de RVD centr!l de profit
,AIDUCUL(
Datorit pre!rilor mici practicate &n acete ma"azine#prec!m 5i a celorlali factori care
vin dezvolte activitatea de comer# beneficiile sciet!ii vor fi contit!ite pe 'aza
r!la@!$l!i mare care va circ!la &n aceat reea(
(. Reeaua centrelr de ac"iziii # a p!nctelor de colectare# vine &n &nt%mpinarea
prod!ctorilor locali#a a"ric!ltorilor#a "opodarilor care vor $5i valorifice !rpl!!l de
prod!e o'in!t 5i la acet moment n! a! !nde#5i cAiar dac a! o fac la pre!ri foarte mici(
Acete centre de acAiziii vor veni &n &nt%mpinarea "opodarilor c! cel p!in do! avan$
ta@e 5i an!me7
$ Vor avea !nde $5i valorifice prod!cia#&n mod permanentF
$ Vor avea poi'ilitatea alea" ce an!me primeac &n cAim'!l aceteia7'ani 5i
a! vo!cAere(
)lement!l de no!tate pe care ocietatea &l introd!ce pe piaa rom%neac 5i an!me
)'u"*eu!+)ine $# dinamizeze ,n %in"i%a! a"-i)i-a-ea de "'me din mediu! ua!.
1rin aceat reea#ocietatea va &nc!ra@a activitatea de acAiziii pe vo!cAere &ntr!c%t
acetea e vor re"i !lterior &n v%nzrile reelei de ma"azine(AcAiziia pe vo!cAere va fi
tim!lat prin politica de pre practicat de RVD SMART SOLUTIONS#5i an!me# dac
pre!l pe pia al !n!i prod! ete de 9#= lei 7
$ &n it!aia &n care va olicita 'ani va primi 9 leiF
$ &n it!aia &n care va olicita vo!cAere va primi 8D lei(
En conecin#o parte din prod!ele acAiziionate e vor acAita &n mod o'li"atori!#prin
vo!cAere(Spre eGempl!#laptele colectat &n fiecare p!nct de colectare e va acAita doar
prin vo!cAere(Acet l!cr!#&i va ai"!ra ran!l!i acel caA zilnic de care ac!m d!ce lip#
iar ocietii#&i va ai"!ra o cre5tere a v%nzrilor din ma"azin de pete =DH(
3. Reeaua de ser#icii 4 reea!a care vine acopere lip!rile eGitente &n moment!l
de fa &n medi!l r!ral pe e"mente prec!m7
a. Activitile de cnsultan! $i asisten! te"nic! &n domenii ca7
:D
$ O'inerea de fond!ri neram'!ra'ileB&ntocmirea de proiecte pe finanri e!ropene7
AcAiziii !tila@e#&nfiinri ferme$animale#ve"etale#apicole#picicole etc#&nfiinarea 5i
dezvoltarea de ecii de prod!cie 5i proceare 4 carne#l%n#lapte#le"!me#fr!cte
etc#iloz!ri dezvoltare taii .1L#dezvoltare ferme ociale etcF
$ O'inerea de finanri 'ancareB&ntocmirea doc!mentelor 'ancareCF
$ O'inerea !nor finanri naionaleF
$ Medicin veterinarF
$ A"ronomieF
$ -ooteAnieF
$ Le"!mic!lt!rF
$ 1omic!lt!rF
$ Vitic!lt!rF
$ Apic!lt!r etc(
.. Activiti privind ageniile imbiliare prin dezvoltarea proiectelor de trm!tare a
or5an!l!i &n medi!l r!ralF
". Activitile de plasare a frei de munc!%
d. Activitile pecifice agrturismului%
e. Activiti privind distribuia de carburani prin implementarea item!l!i de trocF
/. Activiti prec!m centrele de dez#ltare reginal!&cperati#ele de credit'
0. Reeaua de unit!i de alimentaie public! 4 popa!ri/Aan!ri 4 ete reea!a care va
veni ca o alternativ la ceea ce &neamn I'irtJ &n moment!l de fa &n medi!l r!ral(
1. Reeaua de drg"erii(farmacii care f!ncioneaz pe acela5i principi! ca 5i ma"azi$
nele re!5ind implementeze element!l de no!tate c! privire la vo!cAer(
2. Reeaua centrelr de prducie(prcesare va fi parte component a tot ce &neamn
Cooperative A"ricole de 1rod!cie ce e vor dezvolta la nivel local#coordonate &n
la nivel naional de ANCAP$ ASOCIA*IA NA*IONALK A COO1)RATIV)LOR
A.RICOL) D) 1RODUC*I)#cooperative ce reprezint !ltima component a i 4
tem!l!i inte"rat al SC RVD SMART SOLUTIONS SA(
Conform acet!i proiect e poate evidenia clar c7
$ Mrf!rile !nt acAiziionate de la f!rnizori 5i introd!e &n reea!a de ma"azine
,aid!c!l pre v%nzare#la pre!rile ta'ilite de RVD(Contravaloarea mrf!rilor
v%nd!te e dep!ne conform contract!l!i de franciz# zilnic#la !nitile 'ancare din
teritori!Brez!lt !n fl!G de n!merar a'!ndent zilnicCF
$ En centrele de acAiziii#marfa va fi acAiziionat at%t c! caABprovenit din &ncarile
ma"azinelorC c%t 5i c! vo!cAere(
$ Vo!cAerele primite de ctre prod!ctori vor avea !n circ!it &ncAi#atfel c ace5tia
:8
vor p!tea !tiliza acete vo!cAere n!mai &n reea!a de ma"azine ,aid!c!l(Ca !rmare
a licAiditilor red!e &n medi!l r!ral#introd!cerea vo!cAerilor va determina o cre5tere
conidera'il a v%nzrilor din ma"azine#mai c! eam c RVD aplic o trate"ie de ti$
m!lare a acAiziiilor pe vo!cAere#oferind!$i prod!ctor!l!i !n pre mai '!n dec%t &n i$
t!aia &n care aceta olicit plata mrfii c! caA(
3.( ANALI3A S4OT
P U N C T E T A R I : P U N C T E S L A B E :

* este singura societate comercial care penetreaz * reticena fa de nou a unor poteniali parteneri
mediul rural i care desfoar mai multe activiti ce
formeaz un sistem integrat i anume: achiziie,
producie,distribuie i desfacere;

* meninerea permanent a raportului calitate pre

* introducerea voucherelor pe reeaua de achiziii;

* cererea n continu cretere de diversificare a
produselor i serviciilor oferite;

* conducere competent i cu experien

O P O R T U N I T I : A M E N I N R I :

* dezvoltarea oricrei activiti profitabile identificat
de * apariia unor firme similare avnd n vedere
societate prin integrarea acesteia pe reeaua dea
creat potenialul pieei i al afacerii n sine


3.3 AD5INISTRAREA AFACERII
En ceea ce prive5te mana"ement!l afacerii#menionm c din tr!ct!ra cond!ceriiBtop$
mana"emnet!lC acet!i '!ine fac parte peciali5ti c! eGcelent pre"tire teoretic 5i c!
o relevant eGperien &n domeniile lor(
::
3.0 POLITICA DE 5AR6ETIN7
La nivel naional#SC RVD SMART SOLUTIONS SA a d! p%n &n prezent o campania
de promovare proprie#ce $a concretizat &n7
$ prezentarea ctre potenialii parteneri din medi!l r!ral a '!ine$plan$!l!i
prezentri ce a! fot or"anizate de cel p!in do! ori &n fiecare @!de al riiF
$ montarea a c%te !n!/do! 'annere &n fiecare localitate !nde eGit partener
,aid!c!lF
$ lanarea ite$!l!i RVDF
$ ditri'!irea de materiale promoionale c! caracter informativ#relevante activitii
def5!rate de partener!l ,aid!c!lF
$ pre"tirea pot!rilor p!'licitare ce vor fi dif!zate &n ma media(
3.1 STADIUL ACTUAL AL AFACERII
Implementarea acet!i proiect a &ncep!t &n l!na aprilie :D88 c%nd a! fot p!'licate
an!n!rile de cola'orare c! directorii de filiale 5i !c!rale(
S$a! format ecAipe atfel &nc%t fiecare @!de al rii ete reprezentat de !n director
de !c!ral care are !' coordonarea a directorii de filial ce reprezint &n pe
c%te 8D com!ne(
S$a propectat fiecare com!n 5i $a! tranmi ctre "r!p informaii c! privire la
toate ma"azinele din com!nB!prafa de v%nzare#poziie#cate"orii de prod!e co$
mercializate#v%nzare medie l!nar etcC dar 5i c! privire la proprietarii acetora(
S$a! or"anizat &n fiecare @!de al rii &nt%lnirile c! proprietarii de ma"azine !nde li
$a prezentat#potenialilor parteneri ai "r!p!l!i#proiect!l 5i f!ncionarea &ntre"!l!i
item(S$a prezentat fiecare component a item!l!i at%t din p!nct de vedere al acti
vitilor &ntreprine ca 5i parteneri dar 5i din p!nct de vedere al 'eneficiilor(1%n &n
prezent a! fot parc!re ;6 de @!dee#repectiv pete ;DDD de com!ne 5i ora5ele(
De la moment!l prezentrii proiect!l!i ctre proprietarii de ma"azine#directorii de
filiale a! demarat aci!nea de emnare a contractelor#a5a &nc%t#p%n &n prezent !nt
emnate pete 8=DD de contracte de franciz(
S$a! realizat de ctre "r!p 7 dei"n 5i prod!cie 'annere#dei"n 'rand!ire ma"azine#
ite
S$a! &ntocmit t!diile de pia c! privire la prod!ctorii 5i f!rnizorii de prod!e din
reea(
S$a! demarat aci!nile de ne"ociere c! privire la prod!ctorii 5i f!rnizorii reelei#c!
:;
privire la item!l IT ce e va implementa la nivel naional#prec!m 5i c! privire la
tr!ct!ra de lo"itic aferent fiecr!i @!de(
S$a! realizat prod!e peronalizate pentr! partenerii ocietii7 'annere#firme l!mi$
noae#co5!ri#p!n"i#plae#afi5e#flaiere etc(
S$a &ntocmit doc!mentaie 5i '!ine$plan pent!7
$ STA)IE DE *+,UTELIERE -PL&ARA-A. /I AUTO$afacere no! 5i renta'il7
RVD ofer 7 t!di! de pia#proiect teAnic#con!ltan financiarBaccearea ol!iei
de finanare$fond!ri#ol!ii de creditare 5i "arantareC#implementarea inte"ral a proiect!$
l!iBincl!iv intalarea taiei de &m'!teliereC#diri"enia de 5antier#avizare#a!torizare#ISCIR
p!nerea &n f!nci!ne a taiei#5colarizarea peronal!l!i#&ntocmirea 5i dep!nerea doc!men$
taiei privind rec!perarea TVA$!l!i(
$ EURO0ER+A SOCIAL1 4 afacere no! 5i renta'il
RVD ofer t!di! de pia#proiect teAnic#con!ltan financiarBaccearea ol!iei
de finan5are 4 fond!ri neram'!ra'ile#ol!ii de creditare 5i "arantareC implementarea
inte"ral a proiect!l!i7
Utila2e $i ec"ipamente te"nlgice8
$ Intalaie de m!l la platformF
$ Tanc de rcireF
$ 1omp lapteF
$ AdptoriF
$ +oGe de ftareF
$ +oGe pentr! vieiF
$ C!5ete odiAn vaciF
$ 0ront de f!ra@are etc(
Cnstrucii
$ Adpot propri!$ziF
$ Alee circ!laie 5i f!ra@areF
$ Sal de m!lF
$ Lptrie etc
Utilit!i3a#ize $i altele4
$ Intalaia de alimentare c! apF
$ Intalaia electricF
$ STA*I) D) MULS MONTATK LA CA1KTUL SATULUIF
$ AC,I-I*IA 2I MONTAR)A D) UNITK*I MODULAT)F
$ CR)SCKTORI) INT)NSIVK D) +)R+)CU*IF
:<
$ IM1L)M)NTAR)A A CLT) UN ICIL LA 0I)CAR) > COMUN)F
$ STA*II +)N-INK 2I MOTORINK(
Str!ct!ra contractelor de franciz &ncAeiate c! partenerii#la nivel naional e prezint
atfel7
Nr.Crt. Sucursala Nr.Comune
Nr.Contracte
semnate
Procent de
acoer!re
e "udet
! "#"$ %& '( %!,)'*
+ "#,-. /0 (+ (+,0'*
1 2"345 01 '' &&,+&*
( 2676."89 '% (' %0,/(*
' 29:6# !)+ &' &1,%+*
& 2#".6; '1 +/ '(,%!*
% 2#49<" (+ +' '/,'+*
0 25=45 0% &! %),!!*
/ 3"#". >-;-# %0 &) %&,/+*
!) 34<4#".9 '' +& (%,+%*
!! 3<5? %/ +) +',1!*
!+ 368>7"8@" '0 1' &),1(*
!1 36;">8" (( (+ /',('*
!( $6<? !!( '' (0,+(*
!' ,"<"@9 '/ 1! '+,'(*
!& ,95#,95 '1 +' (%,!&*
!% ,6#? &% () '/,%)*
!0 :"#,:97" &) (+ %),))*
!/ 9"<6A9@" &( ') %0,!1*
+) 9".9 /1 '% &!,+/*
+! A-:-$98@9 &' (' &/,+1*
++ A5#-. 0) '% %!,+'*
+1 8-"A@ %0 (1 '',!+*
+( 6<7 !)0 %+ &&,&&*
+' B#":6;" !)1 (0 (0,&)*
+& >"75 A"#- &1 +0 ((,((*
+% >4<"? '/ 1' '/,1+*
+0 >9295 &+ +1 1%,)/*
+/ >53-";" /( 11 1',!)*
1) 79A9. 00 %) %/,'(*
1! 75<3-" (0 1/ 0!,+'*
1+ ;"><59 %' (+ '&,))*
11 ;C<3-" 00 &/ %0,()*
1( ;#"83-" &! (( %+,!1*
TOTAL #$%$ &'() *(+$#,
Menionm c zilnic e emneaz o medie de 8D$8: contracte#iar d!p decAiderea
primelor @!dee vom a@!n"e foarte repede la maGim!m de contracte(

:=