Sunteți pe pagina 1din 5

Radiatia termica

Se considera o incinta cu peretii incalziti la temperatura T si care emit energie sub forma de
radiatie termica. Campul electromagnetic din interior are aceeasi densitate de energie u

in orice
punct din incinta.
Daca se descompune radiatia in componentele sale spectrale, densitatea de energie a tuturor
componentelor radiatiei cu (, +d) este: u

d. u

are un spectru continuu.


Legea Kirchoff (18!): "entru radiatia termica raportul dintre puterea de emisie si puterea de
absortie a unui corp nu depinde decit de temperatura corpului, nu si de natura sa .
Definitie: "uterea de emisie este energia radianta emisa de corp in unitatea de timp, pe unitatea de
suprafata a corpului in inter#alul (, +d) pentru un inter#al de frec#enta unitar.
Definitie: Corpul negru este un corp care absoarbe intreaga putere radianta ce cade asupra sa (are
puterea de absortie egala cu unitatea).
$%periment : Se iau trei bucati de metal diferite: tungsten, tantal, molibden, din care se
confectioneaza cate un &un corp negru'(incinta + orificiu). (poi sunt aduse la temperatura T)
*+++, si se studiaza emisia de lumina. Se constata ca:
radiatia de lumina din interiorul ca#itatii e mai intensa decit cea ce pro#ine de la pereti
(raportul: emitanta suprafata e%terna- emitenta ca#itate, depinde de natura materialului):
+,*! (tungsten), +,*1* (molibden), +,*.* (tantal).
emitenta ca#itatii nu depinde de materialul din care e confectionata ca#itatea, #aloarea
acesteia fiind in toate trei cazurile: $)!+/-cm
*
la temperatura e%perimentului.
radiatia corpului negru depinde numai de temperatura.
0n e%emplu de corp negru il reprezinta o ca#itate la o anumita temperatura, in peretele careia e%ista
un mic orificiu.
Legea Stefan Boltzman (181!): energia radianta totala emisa este proportionala cu puterea a
patra a temperaturii corpului radiant:

T
) T
2
unde ).3141+
58
/-m
*
()
2
Legea lui Wien : Distributia spectrala a densitatii de energie radianta este de forma:
u c F
T

3
unde functia 6 se determina prin metode termodinamice.
7bser#atie: 8egea /ien include si legea Stefan59oltzman deoarece prin integrarea formulei
legii /ien pe inter#alul de frec#enta se obtine tocmai legea Stefan59oltzman.
Distributia intensitatii radiatiei termice #ariaza in functie de #aloarea lungimii de unda
(6ig.1), atingand un ma%im pentru o anumita #aloare a lungimii de unda,
ma%
. Daca temperatura
scade, se modifica atat forma graficului cat si #aloarea
ma%
cu conditia ca produsul
ma%
T sa fie
1
constant. (cesta conditie se obtine pronind de la legea /ien si impunand o conditie de anulare a
deri#atei energiei radiatiei termice emise in inter#alul de lungime de unda (
du
d

=0
). Se obtine
astfel ecuatia:
c
T
F
c
T
F
c
T
'

= 5 0
Daca se noteaza
c
T
x

=
si se rezol#a ecuatia diferentiala de ordinul intai in % se obtine
drept solutie: %)constant, deci T este constant.
"entru determinarea functiei 6, "lanc: a ales drept model de corp radiant, un oscilator liniar
armonic ce oscileaza cu frec#enta si caruia i5a impus anumite conditii:
0n oscilator nu poate a#ea orice energie, ci numai o anumita #aloare a energiei, bine determinata:
$ ) n; (unde ;n este numita cuanta de energie, iar ; este constanta lui "lanc:, numita si cuanta
actiunii, de #aloare: 3,3*341+5.2 <s ).
7scilatorul nu poate emite radiatie continuu, ci numai in salturi, cand trece de la o stare energetica
cuantificata la alta, emisia fiind sub forma unei cuante de energie.
Cand oscilatorul e intr5o stare stationara (de energie bine determinata) el nu emite si nu absoarbe
energie.
$nergia radiata in unitatea de timp a oscilatorului, analoga cu cea a unui dipol oscilant, este de
forma:
( ) =
2
3
2
2
3
2 e
mc
unde

este energia oscilatorului


8ucrul mecanic efectuat de un cimp electromagnetic cu densitatea de energie #olumica spectrala
=, asupra oscilatorului armonic este:

w
e
m
w =
2
3
>n conditii de ec;ilibru energia radiata in unitatea de timp este egala cu lucrul mecanic efectuat de
campul electromagnetic asupra oscilatorului armonic ( ) =), fapt ce permite determinarea
densitatii de energie #olumica spectrala =

:
w
c

=
8
2
3
Cunoscand ca energia oscilatorului armonic calculata pe baza legilor statisticii clasice este: :
9
T
(unde :
9
este constanta lui 9oltzmann ) si ca relatia dintre densitatea de energie #olumica spectrala
=

si distributia spectrala a densitatii de energie radianta u

este: =

) 2u

-c , se poate obtine
distributia spectrala de energie a corpului negru.
8egea ?a@leig; <eans : Distibutia spectrala de energie a radiatiei corpului negru depinde de
temperatura conform formulei:
u
c
k T
B

=
2
2
2
"entru lungimi de unda mari legea ?a@leig; <eans reproduce bine curba e%perimentala de
distributie a intensitatilor (intensitatea creste cu patratul frec#entei).
*
"entru lungimi de unda mici legea ?a@leig; <eans nu mai e corecta pentru ca nu mai obtinem un
ma%im in distributia intensitatilor, ci intensitatea radiatiei creste cu patratul frec#entei obtinandu5se
o distributie infinita (catastrofa #ioleta ).
"entru a inlatura deficienta teoriei legata de catastrofa #ioleta "lanc: a introdus cuanta de energie si
deci energia oscilatorului a fost considerata ca fiind egala cu una sau mai multe cuante de energei
o.
$nergia medie radiata de corpul negru, considerat ca fiind o suma de oscilatori armonici este:

= = =


n e
e
d
d
e
e
n
n
n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ln
unde ) (:
9
T)
51
Daca se inlocuieste

in formula distributiei spectrale a energiei, aceasta de#ine:


u
c
e
k T
B


=

2
1
2
3
0
0

Daca se considera cuanta ca fiind ;, formula distributiei spectrale a energiei este de forma (legea
Planck ):
u
h
c
e
h
k T
B

2 1
1
3
2
8egea "lanc: este in concordanta cu datele e%perimentale, asa cum se #ede din 6ig.*.
"entru frec#ente Aoase se des#olta in serie e%ponentiala si se ia in considerare numai primul
termenul de la numitor , caz in care formula ( ) de#ine c;iar relatia ?a@leig; <eans:
u
h
c
h
k T
c
k T
B
B

=
+ +

2 1
1 1
2
3
2
2
2

"entru frec#ente inalte


h
k T
B

1
si deci e%ponentiala de la numitor BB1, fapt ce permite negliAarea
lui 1 fata de e%ponentiala. >n aceste conditii, legea "lanc: de#ine la forma legii /ien:
u
c
e
h
k T
B

2
3
2
Legile radiatiei ale lui Einstein (1!11)
Cand un atom este luminat cu radiatie electromagnetica de frec#enta , electronul poate absorbi
acel foton si poate efectua o tranzitie de pe ni#elul energetic inferior n pe ni#elul superior m,
probabilitatea ca aceasta sa aiba loc depinzand de cele doua ni#ele si de intensitatea luminii.
Se noteaza 9nm constanta de proportionalitate intre probabilitatea de o a#ea loc tranzitia si
intensitatea luminii.
.
Definitie: $misia spontana reprezinta tranzitia unui atom de la o stare energetica superioara la o
stare energetica inferioara, fara inter#entie e%terna.
(stfel e%ista o probabilitate (mn (ce depinde de cele doua ni#ele) ca atomul sa treaca din starea m
in starea n, probabilitate independenta de intensitatea luminii.
$nergia radianta emisa in unitatea de timp de cei Cm atomi prin emisie spontana este:
/esp ) Cm (mn ;
Definitie: $misia indusa (stimulata) reprezinta tranzitia atomului de pe ni#elul energetic superior
pe cel inferior si care este influentata de prezenta luminii (probabilitatea 9
mn
).
$nergia radianta emisa in unitatea de timp de cei C
m
atomi de pe ni#elul energetic m prin emisie
stimulata de o radiatie electromagnetica cu densitatea spectrala

este:
/
ef
) C
m
9
mn
;

Definitie: (bsorbtia repre%inta tranzitia unui atom de pe un ni#el energetic inferior pe unul superior,
in urma iradierii atomului cu radiatie electromagnetica.
$nergia radianta absorbita in unitatea de timp de cei Cn atomi de pe ni#elul energetic n de la o
radiatie electromagnetica cu densitatea spectrala = este:
/a ) Cn 9nm ; r
8a ec;ilibru numarul de atomi ce trec dintr5o stare energetica in alta e acelasi:
C
m
(
mn
+ C
m
9
mn


) C
n
9
nm

"entru a stabili relatia intre 9


mn
si 9
nm
se considera distributia electronilor dupa energie, data de
statistica Da%=ell 9oltzmann:
N Ce
n
E
k T
n
B
=


N Ce
m
E
k T
m
B
=

Se e%prima densitatea spectralaA e
B e B e
A
B
B
B
e
mn
E
k T
nm
E
k T
mn
E
k T
mn
mn
nm
mn
E E
k T
m
B
n
B
n
B
n m
B
1

Cand :
9
TBB; se des#olta in serie e%ponentiala de la numitorul e%presiei ( ) si se pastreaza
numai primii doi termeni ai dez#oltarii:
2


+ +


A
B
B
B
h
k T
A
B
B
B
h
k T
mn
mn
nm
mn B
mn
mn
nm
mn B
1 1 1 1
Daca temperatura tinde spre , atunci si densitatea spectrala a radiatiei de#ine infinita, situatie
conforma cu legea Stefan 9oltzmann si care determina conditia ca: 9
nm
) 9
mn
.
Se rescrie formula ( ) pentru densitatea spectrala a radiatiei ce de#ine similara cu formula "lanc:
pentru radiatie ( ):

A
B
e
mn
mn
h
k T
B
1
"entru temperaturi mari se poate dez#olta in serie e%ponentiala de la numitor si astfel e%presia
pentru densitatea spectrala a radiatiei de#ine:


A
B
k T
h
mn
mn
B
(nalizand e%presia ( ) se obser#a ca este ec;i#alenta cu formula ?a@leig; <eans ( ), acest fapt
permitand obtinerea #alorii raportului
A
B
h
c
mn
mn
=
2
3
2

.
?eferat realizat de ;ttp:--===.referate5online.org