Sunteți pe pagina 1din 38

Romania

1. Coordonate europene
1. Coordonate geografice:
In emisfera nordica intre paralelele de 43*37' si 48*15'
In emisfera estica intre meridianele de 20*15' si 29*41'
Romania este traversata prin centru de paralela de 46*si de meridianul de 25*
in partea sudica este traversata de paralela de 45*
2. Asezarea pe continent:
In partea central sud!estica a continentului
"a distante apro#imativ e$ale de %c& 'tlantic(%c& 'rctic si )!tii *rali si mai
aproape de )area )editerana
3. Asezare geografica:
'se+area $eo$rafica a Romaniei este definita(de asemenea( prin trei elemente naturale de
importanta europeana,
este o tara carpatica , Romania concentrea+a pe teritoriul sau doua treimi din
lantul muntilor -arpati
este o tara dunareana , .unarea limitea+a sau stra/ate teritoriul Romaniei pe
aproape doua cincimi din lun$imea sa in plus( .unarea colectea+a aproape
toate cursurile de apa de pe teritoriul tarii si este o cale navi$a/ila de mare
insemnatate
este o tara pontica , Romania are o desc0idere de 234 1m la )area
2ea$ra(care asi$ura le$atura cu %c& 3lanetar si(totodata(cu foarte multe tari
ale lumii&
4. Granite de stat:
In nord! $ranita cu *craina intre localitatile 4almeu si 3altinis
In est! $ranita ,
a5 cu R&)oldova de la 3altinis pana la varsarea 3rutului in .unare
/5 cu *craina de la varsarea 3rutului in .unare pana la varsarea /ratului
-0ilia in mare
c5 cu )area 2ea$ra de la varsarea /ratului -0ilia in mare pana la 6ama
6ec0e
1. In sud! $ranita cu 7ul$aria intre 6ama 6ec0e si 3ristol
2. In vest! $ranita ,
a5 cu Iu$oslavia intre 3ristol si 7e/a 6ec0e
/5 cu *n$aria intre 7e/a 6ec0e si 4almeu
5. Suprafata :
Romania are o suprafata de 238391 1m2( deci este o tara de marime mi8locie&
2.Geografia fizica
Relieful Romaniei:
1. Caractere generale ale reliefului
6arietatea formelor de relief 9munti( dealuri( podisuri( campii( delta( lunci(
forme
$laciare( forme carstice( etc&5
3roportionalitatea formelor de relief 9apro#imativ 1:3 din fiecare5
'se+area reliefului in trepte simetrice si concentrice 9in centru
3od&;ransilvaniei incon8urat de muntii -arpatila poalele muntilor se afla
dealuri( podisuri si campii5
Relieful este potrivit de inalt 9intre 0!2544m!vf&)oldoveanu din m!tii
<a$aras5
'ccesi/ilitatea pentru locuire&
2. Formarea reliefului Romaniei
-ea mai vec0e unitate de relief de pe teritoriul tarii noastre este 3od&
.o/ro$ei centrale
-ea mai noua unitate de relief de pe teritoriul tarii noastre este delta
.unarii 9inca in formare5
Carpatii
Carpatii rientali
Asezare, !in partea central!estica 9in estul 3od& ;ransilvaniei5
!imite, ! in nord!$ranita cu *craina
! in sud!6alea 3ra0ovei
! in est!3od& =ucevei si su/carpatii )oldovei si de -ur/ura
! in vest!-ampia de 6est(.ealurile de 6est si 3od& ;ransilvaniei
Aspecte specifice:
Geneza: !sau format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 'lpina
si prin eruptii vulcanice in partea de vest 9)untii %as( >utai( ;i/les(
-alimani( >ur$0iu( 4ar$0ita5
Alcatuire petrografica: !in trei fasii de roci paralele, !roci vulcanice 9in
vest5
!sisturi cristaline 9in centru5
!roci sedimentare 9in est5
!in $rupa sudica predomina rocile sedimentare 9flis5
Relief: !altitudinea ma#ima 2303m!6f& 3ietrosu din )untii Rodnei
!culmile muntilor sunt orientate 26!=? in $rupa nordica si centrala si in
toate directile in $rupa sudica
! depresiunile si pasurile sunt multe si la mare altitudine
!vaile sunt adanci si in$uste
!relief $laciar 9cu circuri si vai $laciare5 in muntii Rodnei
!relief vulcanic 9cu cratere(platouri si conuri vulcanice5
!relief carstic 9cu c0ei si pesteri5
Clima: !influenta est!continentala de ariditate
!temperatura medie anuala este de su/ 0*-
!precipitatii de peste 1200mm pe an
!/at /ri+ele montane 9crivatul5
Grupa nordica a Carpatilor rientali
Asezare: !in nordul -arpatilor %rientali
!imite: !in nord!$ranita cu *craina
!in sud!.epr& .ornelor si depresiunea -ampulun$!>ura 4umorului
!in est!3od =ucevei
!in vest!-ampia de 6est(.ealurile de 6est si 3od& ;ransilvaniei
Aspecte specifice: !ve+i -arpatii %rientali
"i#iziuni:
1.$untii: !in vest!munti vulcanici 9%as(>utai si ;i/les5
!in centru!)untii Rodnei 9din care i+vorasc I+a (6iseu(=omesul )are si
7istrita5
!in est!%/cinele 7ucovinei 9%/cina )estecanis(%/cina <eredeu(%/cina
)are5
!)untii =u0ard
!)untii )aramures
!)untii 7arcau9flis5
2."epresiuni: !.epresiunea )aramures 9este cea mai mare din $rupa nordica si este
stra/atuta de I+a(6iseu si ;isa in nord5
!.epr& .ornelor 9traversata de 7istrita5
!.epr& -ampulun$ 9traversata de raul )oldova5
!.epr& %as 9traversata de raul ;ur5
3.%asuri: !3asul 3rislop 1416m 9face trecerea dinspre .epresiunea )aramures spre
3od& )oldovei5
!3asul =etrev 9face trecerea dinspre .epresiunea )aramures spre .epr&
;ransilvaniei5
!3asul ;i0uta 9face trecerea dinspre .epr& .ornelor spre .epr& ;ransilvaniei
!3asul )estecanis!in sudul %/cinei )estecanis
!3asul 4uta!in nord
Clima: &influentea+a clima /alcanica si oceanica
!temperatura medie anuala 0*-
!precipitatii de 1000mm pe an
!/at /ri+ele montane
Grupa centrala a Carpatilor rientali
Asezare: !in centrul -arpatilor %rientali
!imite: &in nord!.epr& .ornelor si .epr& -ampulun$!>ura 4umorului
!in sud!nordul .epr& 7rasov si valea %itu+ului
!in est!su/carpatii )oldovei
!in vest!3od& ;ransilvaniei
Aspecte specifice: &ve+i -arpatii %rientali
!altitudinea ma#ima 2100m !6f& 3ietrosu din )untii -alimani
!nu pre+inta relief $laciar
"i#iziuni:
1.$untii: !in vest munti vulcanici 9)untii -alimani(>ur$0iu(4ar$0ita5
!in est )untii )oldovei!)untii >iur$eu(-iuc()asivul 4asmasul )are9format
din flis si din care i+vorasc %ltul()uresul si 7ica+ul5
!)untii 7istritei!)asivul -ea0lau96f& %colasul )are 1907m5
!)untii ;arcau
!)untii 2emira
!)untii =tanisoarei
!)untii >osmanu
!)untii 7er+umti
2."epresiuni: !.epr& >iur$eu pe )ures
!.epr& -iuc pe %lt
!.epr& -omanesti pe ;rotus
!.epr& 7orsec
!.epr& 7il/or
3.%asuri: !3asul 7ica+ pe 7ica+
!3asul %itu+ pe %itu+
!3asul ;usnad pe %lt
!)uresul formea+a defileu intre ;oplita si .eda printre )untii -alimani si
>ur$0iu
Clima: !influentea+a clima arida
!temperatura medie anuala este de su/ 0%-
!precipitatii de 1200mm pe an
!/at /ri+ele montane
Grupa sudica a Carpatilor rientali
sau
Carpatii de Cur'ura
Asezare: &in sudul -arpatilor %rientali
!imite: !in nord!.epr& 7rasov si valea %itu+ului
!in vest!6alea 3ra0ovei
!in interior!3od& ;ransilvaniei
!in e#terior!=u/carpatii de -ur/ura
Aspecte specifice: !s!au format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 'lpina
!predomina flisul
!altitudinea ma#ima 1954m !6f&-iucas din )untii -iucas
!culmile muntilor sunt orientate in toate directiile
!pasuri multe si la mare altitudine
!vai in$uste si adanci
!depresiuni 9.epr& 7rasov este cea mai mare5
!relief carstic
"i#iziuni:
1.$untii: !)untii 3ersani(7araolt si 7odoc care se afla in nordul .epr& 7rasov
!)untii 6rancei 96f& >oru!1785m5 si )untii 7retcu care se afla in estul .epr&
7rasov
! )untii 7u+aului 9alcatuiti din )asivul 3enteleu(3odu -alului si )asivul
=iriu5 care se afla in sud!estul respectiv sudul .epr& 7rasov
!)untii -iucas 96f& -iucas!1954m5 cuprinsi intre ;elea8an si .oftana
!)untii 7aiului cuprinsi intre .oftana si 3ra0ova
!)untii 7arsei 9formati din )asivul 3ostavarul si )asivul 3iatra )are5
!)untii Intorsurii
2."epresiuni: !.epr& 7rasov 9500!600m altitudine5(numita si ;ara 7arsei
!.epr& Intorsura 7u+aului pe 7u+au
!.epr& -0eia pe ;elea8an
3.%asuri: !3asul %itu+ pe %itu+
!3asul Racos pe %lt
!3asul 7u+au pe 7u+au
!3asul 3redeal pe 3ra0ova
Clima: !influentea+a climatul arid
!temperatura medie anuala este de su/ 0*-
!precipitatii de peste 1000mm pe an
!/at /ri+ele montane 9crivatul5
Carpatii $eridionali
Asezare: &in partea central!sudica a tarii( in sudul 3od& ;ransilvaniei
!imite: !in nord!.epr& 7rasov( 3od& ;rnsilvaniei si -uluarul 7istrei
!in sud!=u/carpatii de -ur/ura( =u/carpatii >etici si 3od& )e0edinti
!in est!6alea 3ra0ovei
!in vest!-uluarul ;imis!-erna
Aspecte specifice: !s!au format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 'lpina
!au fost afectati de $laciatiune
!predomina sisturile cristaline
!pre+inta calcare si con$lomerate doar la capetele estice si vestice
9in )untii 7uce$i( 3iatra -raiului( )e0edinti si -ernei5
!sunt cei mai inalti din cele trei ramuri ale -arpatilor
Romanesti
!culmi muntoase su/ forma de $rupe /ine inc0e$ate
!pasuri putine si la 8oasa altitudine
!depr& si vai adanci si in$uste
!pre+inta relief $laciar e#tins
!pre+inta relief carstic
!sunt masivi
!sunt numiti @'lpii ;ransilvanieiA 9deoarece sunt mai
inalti( masivi( cu creste $olase( vf& ascutite si cu lacuri $laciare5
!se impart in trei $rupe,
>rupa 7uce$i
>rupa <a$aras
>rupa 3aran$
>rupa Rete+at!>odreanu
Clima: !influenta climatica su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de su/ 0*-
!precipitatii de peste 1200mm pe an
!/at /ri+ele montane
Grupa (ucegi
Asezare:!in estul -arpatilor )eridionali
!imite: !in nord!.epr& 7rasov
!in sud!=u/carpatii de -ur/ura
!in est!6alea 3ra0ovei
!in vest!6alea .am/ovitei
Aspecte specifice: !s!au format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 'lpina
!au fost afectati de $laciatiune
!sunt formati din sisturi cristaline( calcare si con$lomerate
!sunt masivi
!altitudinea ma#ima 2505m!6f& %mu
!pre+inta relief carstic( $laciar
!vai adanci si in$uste
!pasuri putine si la 8oasa altitudine
!pre+inta depresiuni
!se termina prin a/rupt spre .epr& 7rasov( valea 3ra0ovei si
valea .am/ovitei
"i#iziuni: &)untii 7uce$i intre 3ra0ova si Ialomita
!formati din calcare si con$lomerate
!forme pitoresti pe valea Ialomitei, !-0eile Ialomicioarei
!-0eile ;atarului( Banoa$ei
!3estera Ialomicioara
!la altitudini de peste 2000m alt& se afla @3odul 7uce$ilorA 93latoul
7uce$ilor5 cu stancile pitoresti !7a/ele si =fin#ul&
!)untii "eaota dintre Ialomita si .am/ovita sunt formati din sisturi
cristaline
!)asivul 3iatra -raiului sunt in nord!vestul $rupei si sunt formati din
calcare si con$lomerate cu formele pitoresti,!-0eile .am/ovicioarei
!-uloarul 7ran!Rucar este format din doua depr& alun$ite 7ran si Rucar
le$ate prin pasul 7ran si pasul inalt >iuvala
Clima: !influenta climatica de ariditate
!temperatura medie anuala este de su/ 0*-
!precipitatii de peste 1200mm pe an
!/at /ri+ele montane
Grupa Fagaras
Asezare: !in partea central!estica a -arpatilor )eridionali
!imite: !in nord!3od& ;ransilvaniei
!in sud!=u/carpatii >etici
!in est!6alea .am/ovitei
!in vest!6alea %ltului
Aspecte specifice: !s!au format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 'lpina
!altitudinea ma#ima 2544m! 6f& )oldoveanu
2535m! 6f& 2e$oiu
!sunt formati din sisturi cristaline
"i#iziuni:
1. $untii: !)untii <a$arasi orientati ?!6
!in sud muntii sunt mai scun+i si separati de rauri
!)untele -o+ia 9intre %lt si ;opolo$5
!)untele <runtii 9intre ;opolo$ si 'r$es5
!)untele >0itu 9intre 'r$es si Raul .oamnei5
!)untii Ie+er 9cei mai inalti5
2. %asuri: !pasul ;urnu Rosu si -o+ia pe %lt
!intre pasul ;urnu Rosu si pasul -o+ia %ltul formea+a
defileu
Clima: !influenta climatica de ariditate
!temperatura medie anuala este de su/ 0*-
!precipitatii de peste 1200mm pe an
!/at vanturi puternice 9austrul5
Grupa %arang
Asezare: !in partea central!vestica a -arpatilor )eridionali
!imite: !in nord!3od& ;ransilvaniei
!in sud!=u/carpatii >etici
!in est!6alea %ltului
!in vest!6alea =treiului si valea Ciului
Aspecte specifice: !cea mai mare $rupa ca suprafata
!altitudinea ma#ima 2519m!6f& 3aran$ul )are
!predomina sisturile cristaline
!)untii -apatanii sunt formati din calcare si con$lomerate
"i#iziuni:
1. $untii: &)untii -apatanii 9intre %ltet si %lt5!-0eile %ltetului si pestera )uierii
!)untii "otrului 9intre "otru si =adu5
!)untii -andrel 9intre =adu si =e/es5
!)untii =ureanu 9intre =e/es si =trei
2. "epresiuni: !.epr& "ovistei pe valea %ltului
!.epr& 3etrosani pe valea Ciului
!.epr& 4ate$ pe valea =treiului
3. %asuri: !3asul -o+ia si ;urnu Rosu pe %lt
!3asul "ainici pe Ciu
&3asul )erisor intre .epr& 3etrosani si 4ate$
Clima: !influenta climatica su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de su/ 0*-
!precipitatii de peste 1200mm pe an
!/at vanturi puternice 9austrul5
Grupa Retezat&Godeanu
Asezare: !in partea vestica a -arpatilor )eridionali
!imite: !in nord! -uluarul 7istritei
!in sud! 3od& )e0edinti si su/carpatii >etici
!in est! 6alea Ciului si valea =treiului
!in vest! -uluarul ;imis!-erna
Aspecte specifice: !altitudinea ma#ima 2509m!6f& 3elea$a din )untii Rete+at
!sunt formati din sisturi cristaline( calcare si con$lomerate
"i#iziuni:
1. $untii: &in centru )untii Rete+at si )untii >odreanu
&in nord!vest )untii ;arcu
&in sud!vest )untii -ernei si )untii )e0edinti separati de raul -erna
&in sud!est )untii 6alcan
2. "epresiuni: !.epr& 4ate$ pe valea =treiului
&.epr& 3etrosani pe valea Ciului
3. %asuri: !3asul )erisor
&3asul 3oarta de fier a ;ransilvaniei in -uluarul 7istrei
&3asul 3oarta %rientala 9.omasnea5 in -uluarul ;imis!-erna
&3asul "ainici pe Ciu
)n $untii Retezat se afla primul parc national *%arcul +ational Retezat,
Clima: !influenta climatica su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de su/ 0*-
!precipitatii de peste 1200mm pe an
!/at vanturi puternice 9austrul5
Carpatii ccidentali
Azezare:!in partea central!vestica a tarii
!in vestul 3od& ;ransilvaniei
!imite: !in nord!6alea 7arcaului
&in sud! 6alea .unarii
&in est!3od& ;ransilvaniei( -uluarul 7istrei si -uluarul ;imis!-erna
&in vest!.ealurile de 6est si -ampia de 6est
Aspecte specifice: !s!au format prin incretirea scoartei terestre si eruptii vulcanice in sudul
)untilor 'puseni
!sunt formati din toate tipurile de roci( formand @)o+aic petro$raficA
!sunt cei mai scun+i din cele trei ramuri ale -arpatilor Romanesti 91849m!
6f&7i0or din )untii 7i0or5
!sunt foarte fra$mentati
!relieful este format din culmi muntoase( pasuri( depresiuni si vai 9adanci si
in$uste5
!pre+inte relief carstic e#tins
!pre+inta relief vulcanic in sudul )untilor 'puseni
Clima: !influenta climatica oceanica
!temperatura medie anuala este de su/ 0*-
!precipitatii de peste 1000mm pe an
!/at /ri+ele montane 9vant umed5
!eta8ul montan
$untii (anatului
Asezare: !in sud!vestul tarii
!in sudul -arpatilor %ccidentali
!imite: !in nord si vest!.ealurile de 6est
! in sud ! 6alea .unarii
!in est!-uluarul ;imis!-erna
Aspecte specifice: !s!au format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 'lpina
!sunt formati din toate cele trei roci si formea+a @)o+aic petro$raficA
!altitudinea ma#ima 1446m! 6f&=emenic din )untii =emenic5 si 1224!
6f&=vinecea )are din )untii 'lma8
!sunt fra$mentati
!pre+inta relief carstic e#tins 9-0eile 2erei5
"i#iziuni:
1. $untii: !o treapta inalta formata de )untii =emenic si )untii 'lma8
!o treapta 8oasa formata din )untii "o$vei( 'ninei si .o$necei
2. "epresiuni: &.epr& 'lma8ului 97o+ovici5 pe valea 2erei
!.epr& -aras!?+eris 9culuar depresional5%rasul Resita
!.efileul .unarii intre 7e+ias si 6arciorova 9cel mai lun$ din ?uropa
3. %asuri: !3asul 3oarta %rientala in -uluarul ;imis!-erna
Clima: !influenta climatica oceanica
!temperatura medie anuala este de su/ 0*-
!precipitatii de peste 1000mm pe an
!/at vanturi puternice 9austrul5
$untii %oiana Rusca
Asezare: !in centrul -arpatilor %ccidentali
!imite: !in nord!-uluarul )uresului
!in sud!-uluarul 7istrei
!in est!.epr& 4ate$
!in vest!.ealurile de 6est
Aspecte specifice: !s!au format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 'lpina
!predomina sisturile cristaline
!altitudinea ma#ima 1374m D6f& 3ades
!sunt masivi
Clima: !influenta climatica oceanica
!temperatura medie anuala este de su/ 6*-
!precipitatii de peste 1000mm pe an
!/at /ri+ele montane 9vant umed5
$untii Apuseni
Asezare: !in nordul -arpatilor %ccidentali
!in vestul depr& ;ransilvaniei
!imite: !in nord! 6alea 7arcaului
!in sud! 6alea )uresului
!in vest!.ealurile de 6est si -ampia de 6est
!in est! .epr& ;ransilvaniei
Aspecte specifice: !s!au format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 'lpina si prin eruptii
vulcanice in sud
!sunt formati din toate cele trei roci si formea+a @)o+aic petro$raficA
!altitudinea ma#ima! 1849m! 6f&7i0or din )untii 7i0or
!pre+inta relief carstic e#tins 93estera *rsilor( pestera =carisoara5
!pre+inta relief vulcanic in )untii )etaliferi
!sunt fra$mentati
!pre+inta depresiuni @$olfA9patrunderi ale -ampiei de 6est printre culmile
muntilor
"i#iziuni:
1. $untii: !in partea centrala )untii 7i0or 9cu comple#ul carstic @-etatile 3onoruluiA(
pestera *rsilor( pestera =carisoara cu $0etari fosili5( )untii 6ladeasa si )untii
>aina
!in est! )untii )etaliferi( )untii ;rascaului( )untele )are( )untii >ilau(
)untii )e+es
!in vest!)untii Barand( )untele -odru )oma(
2. "epresiuni: !.epr& 7rad si Barand pe -risul 'l/
&.epr& 7eius pe -risul 2e$ru
&.epr& 6ad!7orod pe -risul Repede
&.epr& =imleu pe 7arcau
&.epr& Blatna pe 'mpoi
&cursul superior al -risului poarta denumirea de @;ara )otilorA
3. %asuri: &3asul -iucea pe -risul Repede
&3asul 6alisoara peste )untii )etaliferi
Clima: !influenta climatica oceanica
!temperatura medie anuala este de su/ 6*-
!precipitatii de peste 1000mm pe an
!/at vanturile de vest
Su'carpatii
Asezare: !la poalele e#terioare ale -arpatilor %rientali si )eridionali
!imite: !in nord!6alea )oldovei
!in vest!6alea )otrului
!in e#terior!3od& )oldovei( -ampia Romana( 3od& >etic
!in interior!-arpatii %rientali si )eridionali
Aspecte specifice: !s!au format ca si carpatii prin incretire (dar in a doua parte a oro$ene+ei
'lpine
!sunt alcatuiti din roci sedimentare, $resii( marne( ar$ile( nisipuri si pietrisuri
!este o asociere de dealuri si depresiuni
!au dealuri cu altitudini de 300!1000m
!depr& 8oase si /ine populate
!au loc alunecari de teren
!fac trecerea de la podis la campie
!altitudinea ma#ima 1018m! )a$ura )atau
!pre+inta resurse de sol 9vita!de!vie( pasuni naturale5 si de su/sol 9car/une(
petrol( $a+e naturale5
Clima: !influenta climatica arida si su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de 6!10*-
!precipitatii de 700!1000mm pe an
!/at vanturi uscate si austrul
Su'carpatii $oldo#ei
Asezare: !la poalele e#terioare ale -arpatilor %rientali
!imite: !in nord!6alea )oldovei
!in sud!6alea ;rotusului
!in est!-uluarul =iretului
!in vest!>rupa centrala a -arpatilor %rientali
Aspecte specifice: !s!au format prin incretire in a doua parte a oro$ene+ei 'lpine
!sunt formati din roci sedimentare
!repre+inta cel mai simplu sector su/carpatic fiind format dintr!un sin$ur sir de
dealuri si un sin$ur sir de depresiuni 9su/montane5
!alt& ma#& 911m!.ealul 3lesu
!au loc alunecari de teren
!fac trecerea de la munte la podis
"i#iziuni:
1. "epresiuni: !.epr& 2eamt pe 2eamt 9orasul ;ar$u 2eamt( -etatea 2eamtului5
!.epr& -racau pe 7istrita
!.epr& ;aslau pe -asin
2. "ealuri: &.ealul 3lesu
!.ealurile 7istritei
!-ulmea 3ietricica
3.Resurse: !de sol 9paduri de foioase( vita!de!vie si pasuni5
!de su/sol 9car/uni( petrol(sare5
Clima: !influenta climatica de ariditate
! temperatura medie anuala este de 6!10*-
!precipitatii de 700!1000mm pe an
!/ate crivatul
Su'carpatii de cur'ura
Asezare: !in partea central!sud!estica a tarii
!imite: !in nord!6alea ;rotusului
!in vest!6alea .am/ovitei
!in interior!-arpatii de -ur/ura si $rupa 7uce$i
!in e#terior!-ampia Romana
Aspecte specifice: !s!au format prin incretire in a doua parte a oro$ene+ei 'lpine
!sunt formati din roci sedimentare
!alt& ma#& 996m! )a$ura %do/esti
!repre+inta cel mai comple# sector su/carpatic fiind format din doua siruri de
dealuri si doua siruri de depr&
!sunt cur/ati
!au loc alunecari de teren
!fac trecerea de la munte la campie
"i#iziuni:
1. "epresiuni: &.epr& 6rancei pe 3utna
&6alenii de munte pe ;elea8an
&=lanic pe =lanic
&-ampina pe 3ra0ova
&3ucioasa pe Ialomita
&.umitresti
&6idra
2. "ealuri: !.ealul )are
!.ealul Istrita
!)a$ura %do/esti
!.ealul -iolanu
Clima: !influenta climatica de ariditate
! temperatura medie anuala este de 6!10*-
!precipitatii de 700!1000mm pe an
!/ate crivatul si foe0n!ul
Su'carpatii Getici
Asezare: !la poalele -arpatilor )eridionali
!imite: !in nord!-arpatii )eridionali
!in sud! 3od& >etic
!in est!6alea .am/ovitei
!in vest!6alea )otrului
Aspecte specifice: !s!au format prin incretire in a doua parte a oro$ene+ei 'lpine
!sunt formati din roci sedimentare
!alt& ma#& 1018m! )a$ura )atau
!au loc alunecari de teren
!repre+inta o asociere de dealuri si depresiuni
!fac trecerea de la munte la podis
"i#iziuni: !su/carpatii >etici la est de valea %ltului sunt formati din depr& mai mici ca suprafata
!su/carpatii aflati la vest de valea %ltului sunt formati din depr& mai mari ca suprafata
9cea mai mare este depr& ;ar$u Ciu!-ampumare5
Clima: !influenta climatica su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de 6!10*-
!precipitatii de 700!1000mm pe an
!/ate crivatul si foe0n!ul
"epresiunea colinara a -ransil#aniei
Asezare: !se afla in centrul tarii( in interiorul arcului carpatic
!imite: !in nord!vest!.ealurile Cu$ului Intracarpatic 9.ealu )are( 3reluca( -ulmea -odru5
!in sud!-arpatii )eridionali
!in est!-arpatii %rientali
!in vest!)untii 'puseni
Aspecte specifice: !s!a format odata cu )untii -arpati 9cand muntii s!au inaltat depr&
;ransilvaniei s!a scufundat5
!s!a format prin sedimentarea unei foste mari
!in partea centrala a podisului s!au format cute lar$ /oltite numite domuri in
care s!a acumulat $a+ul metan si s!au format domuri $a+eifere
!pe mar$ini s!a depus sarea re+ultata din evaporarea apei marii si s!au format
cute cu sare pe a# numite cute diapine
!sunt formati din roci sedimentare
!au loc alunecari de teren
!altitudinea medie a podisului este de 500!700m
!podisul este inclinat 2? catre =6 9?!65
!dealurile din partea estica a8un$ la 1000m
!relieful este format din dealuri( podisuri( depresiuni si vai
Clima: !influenta climatica oceanica
!temperatura medie anuala este de 6!10*-
!precipitatii de 700!1000mm pe an
!/at vanturile de vest
!precipitatii mai a/undente
%odisul $oldo#ei
Asezare: !in partea de est a tarii
!imite: !in nord!$ranita cu *craina
!in sud!-ampia Romana
!in est!6alea 3rutului
!in vest!%/cina )are 9pana la valea )oldovei5( -uluarul =iretului
Aspecte specifice: !s!a format prin depunerea de sedimente pe un fundament foarte vec0i
!este format din roci sedimentare
!este format din dealuri( podisuri( depresiuni si vai
!alt& ma#& 688m!.ealurile -iun$i 93od& =ucevei5
!este inclinat 26!=?
!au loc alunecari de teren
"i#iziuni:
1. %odisul Suce#ei: !situat in partea nord!vestica a podisului
&este cea mai inalta divi+iune a podisului
&oras mare =uceava
2. Campia $oldo#ei: &este situata in partea nord!estica a podisului
&altitudinea medie 200m
&pre+inta locuri de tip ia+ si 0elesteu
&este numita campie deoarece terenurile sunt folosite in a$ricultura
3. %odisul (arladului: &este situat in partea central!sudica a podisului
!scade altitudinal de la nord 9400!500m5 la sud 9200!300m5
!pre+inta relief de cueste 9-oasta Iasilor5
%odisul Getic
Asezare: !se afla in partea central!sudica a tarii
!imite: !in nord!=u/carpatii >etici
!in sud!-ampia Romana
!in est!6alea .am/ovitei
!in vest!6alea .unarii si 3od& )e0edinti
Aspecte specifice: !s!a format prin depunerea de sedimente aduse de rauri di munti
!este format din roci sedimentare
!are relief format din platouri sau platforme
!pre+inta resurse de su/sol 9petrol( car/uni si $a+e naturale5
"i#iziuni: !3latforma Ciului aflata intre )otru si >ilau
!3latforma %ltet aflata intre Ciu si %lt
Clima: !influenta climatica su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de 6!10*-
!precipitatii de 700!1000mm pe an
!/ate austrul
%odisul $e.edinti
Asezare: !in sud!vestul tarii
!imite: !intre valea .unarii si valea )otruluim
!la poalele )untilor )e0edinti
Aspecte specifice: !s!a format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 'lpina odata cu
)untii -arpati
!are roci carpatice 9sisturi cristaline si calcare5
!are altitudine de podis 9500!700m5
!pre+inta relief carstic e#tins
Clima: !influenta climatica su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de 6!10*-
!precipitatii de 700!1000mm pe an
!/ate austrul
%odisul "o'rogei
Asezare: !in sud!estul tarii
!imite: !in nord!.unarea si delta .unarii
!in sud!>ranita cu 7ul$aria
!in est!)area 2ea$ra
!in vest!.unarea sau lunca .unarii
Aspecte specifice:!3odisul .o/ro$ei este format din doua parti, !)asivul .o/ro$ei de 2
!3odisul .o/ro$ei de =
!)asivul .o/ro$ei de nord si podisul .o/ro$ei de sud sunt separate de o linie
ima$inara care uneste 4arsova de -apul )idia
Clima: !influenta climatica pontica si arida
!temperatura medie anuala este de 6!10*-
!precipitatii de 700!1000mm pe an
!/at /ri+ele marine
$asi#ul "o'rogei de nord
Asezare: !se afla in nordul .o/ro$ei
Aspecte specifice: !s!a format prin incretirea scoartei terestre in oro$ene+a 7aicaliana
!3odisul -asimcei s!a format in oro$ene+a 7aicaliana( iar )untii )acini s!au
format in oro$ene+a 4ercinica
!)untii )acini sunt formati din $ranite( calcare si $resii
!3odisul -asimcei este format din sisturi ver+i( calcare si $resii
!alt& ma#& 467m D6f&>reci din )untii )acini
!relieful este format din dealuri( podisuri( depresiuni si vai
Clima: !influenta climatica pontica
!temperatura medie anuala este de 10!11*-
!precipitatii de 400!500mm pe an
!/at /ri+ele marine
%odisul "o'rogei de sud
Asezare: !in sudul .o/ro$ei
Aspecte specifice: !s!a format prin sedimentare
!se pre+inta ca o campie cu altitudini de 200m
!este inclinat de la est catre vest
!este format din roci sedimentare acoperite cu un strat de loess 9roca prafoasa
de culoare $al/uie5
Clima: !influenta climatica pontica
!temperatura medie anuala este de 11*-
!precipitatii de 400mm pe an
!/at /ri+ele marine
"ealurile de /est
Asezare: !in vestul tarii
!imite: !in nord!6alea =omesului
!in sud!6alea 2erei
!in est!-arpatii %ccidentali si 3odisul =omesan
!in vest!-ampia de 6est
Aspecte specifice: !s!au format prin depunerea de sedimente aduse din munti
!este format din roci sedimentare
!altitudinea medie este de 200!300m
!este usor inclinat de la est la vest
!sunt fra$mentati de )ures( ;imis si -risuri
"i#iziuni: !cea mai mare e#rindere o au .ealurile "ipovei intre 7e$a si )ures
!.ealurile -risene intre )ures si 7arcau( fa$mentati de -risuri
!.epr& 7aia )are
!.epr& %ravita
Clima: !influenta climatica su/mediteraneana si oceanica
!temperatura medie anuala este de 8!10*-
!precipitatii de 700!800mm pe an
!/ate austrul si vanturile de vest
Campia de /est
Asezare: !in vestul tarii
!imite: !in nord!Raul ;ur
!in sud!>ranita cu Iu$oslavia
!in vest!>ranita cu Iu$oslavia si *craina
Aspecte specifice: !s!a format prin sedimentarea unei foste mari 9)area 3ontica5
!este format din roci sedimentare
!altitudinea medie este de 100m
!este usor inclinat de la est la vest
!relieful este format din vai lar$i( lunci e#tinse si dune de nisip
"i#iziuni: !campii inalte 9peste 100m5 cum ar fi -ampia 'radului si -ampia 6in$ai
!campii 8oase 9su/ 100m5 cum ar fi -ampia =omesului( -ampia -risurilor( -ampia
;imisului
Clima: !influenta climatica su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de 10!11*- in nord si peste 11*- in sud
!precipitatii de 600!700mm pe an
!/ate austrul si vanturile de vest
Campia Romana
Asezare: !in sudul tarii
!imite: !in nord!3odisul >etic( =u/carpatii de -ur/ura si 3odisul 7arladului
!in sud( est si vest!.unarea
Aspecte specifice: !s!a format prin sedimentarea unui fost lac 9"acul >etic5
!este format din roci sedimentare acoperite cu un strat de loess 9roca prafoasa
de culoare $al/uie5 in $rosimi de 2!3m in vest pana la 20!30m in est
!este inclinata de la nord 9300m5 la sud 950m5( dar si de la vest la est 95!10m5
!relieful este format din vai lar$i si lunci e#tinse
!pre+inta dune de nisip in -ampia 7ara$anului si -ampia %lteniei
-ipuri genetice de campii: !-ampii inalte 9piemontane5 cum ar fi -ampia inalta a 3loiestilor si
-ampia inalta a 3itestilor
!-ampii 8oase 9de supsidenta5 cum ar fi -ampia =iretului Inferior si
-ampia ;itu
!-ampii ori+ontale 9ta/ulare5 cum ar fi -ampia 7ara$anului si -ampia
6lasiei
"i#iziuni: !sectorul vestic 9-ampia %lteniei5 intre .unare si %lt( traversata de Ciu 9%ras
important! -raiova5
!sectorul central intre %lt si 'r$es si cuprinde -ampia inalta a 3itestilor( -ampia
7oianului( -ampia >avanu!7urdea si -ampia 7urna+
!sectorul estic intre 'r$es si .unare si cuprinde -ampia ;ar$ovistei( -ampia
3loiestilor( -ampia 6lasiei 9in 8urul orasului 7ucuresti5( -ampia 7ara$an( -ampia
=iretului inferior
Clima: !influenta climatica arida si su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de 10!11*-
!precipitatii de 400mm pe an
!/ate crivatul
!unca si "elta "unarii
!unca& "efinitie: "uncile sunt suprafete de uscat aflate de o parte si de cealalta a unui rau&
!unca "unarii: !se formea+a dupa orasul .ro/eta ;urnu!=everin pana in delta
!cea mai mare latime o are lunca .unarii in sectorul @/altilorA!20 1m
"elta "unarii:
Asezare: !in sud estul tarii
!imite: !in nord!>ranita cu *craina
!in sud si vest!3odisul .o/ro$ei
!in est!)area 2ea$ra
Aspecte specifice: !este cea mai noua unitate de relief a tarii
!este o campie in formare
!s!a format intr!un fost $olf al )arii 2e$re prin actiunea comuna a fluviului si al
marii
-au+ele, !cantitatea mare de aluviuni aduse de fluviu
!mareele sla/e
!curentii circulari ai )arii 2e$re
!este cea mai 8oasa unitate de relief 9altitudinea medie 0&5m5
!alt& ma#& 12m in >rindul "etea
Relieful deltei, !relief ne$ativ in /alti( mlastini( canale( lacuri
!relief po+itiv in 913E5 in $rinduri
Grinduri: !sunt de trei feluri, !fluviale 9situate de o parte si de alta a /ratelor5
!continentale 9desprinse din continent!>rindul -0ilia5
!fluvio!maritime 9 >rindurile "etea( -araorman( =araturilor5
!se formea+a intre cele trei /rate ale .unarii
!la est de ;ulcea .unarea se despleteste in doua /rate! -0ilia si ;ulcea
!la $ura de varsare a /ratului -0ilia s!a format o delta secundara
!la $ura de varsare a /ratului =ulina se formea+a @/ara de la =ulinaA
!la $ura de varsare a /ratului =f& >0eor$0e s!au format I!lele =a0alin
Clima: !influenta climatica su/mediteraneana
!temperatura medie anuala este de 10!11*-
%latforma continentala a $arii +egre
3latforma continentala a )arii 2e$re are o desfasurare ma#ima in partea de nord!est a /a+inului
marin( unde a8un$e la o latime de peste 150 1m& 3anta ei co/oara lent de la linia de tarm spre adancimi
de 180!200m&
.in cadrul platformei continentale ( tarii noastre ii revine o fasie de 12 mile marine 9mai mult de 22
1m5
Relieful platformei continentale este ondulat( fiind repre+entat de cordoane de nisip su/merse
orientate in $eneral de la nord spre sud&