Sunteți pe pagina 1din 3

Podisul Tarnavelor

1.POZITIE GEOGRAFICA SI LIMITE Podisul Tarnavelor formeaza a reia mare uni a e a Podisului Transilvaniei!numi a si Podisul Transilvaniei Sudi"e # $.Mi%ailes"u!1&''!(.'1).*ni a ea es e in"adra a de vai lar+i si de(resiuni, Muresul la ves si nord!Ol ul!Ci-inul si A(oldul!la sud # de(resiunile Fa+aras!Si-iu. Salis e ! A(old ) ! iar la es vine in "on a" "u /ealurile din re 0ira1 si Ol !res(e" ive "u Su-"ar(a ii Transilvaniei (rin r.o serie de de(resiuni in ra"olinare, Re+%in.Glodeni #(e Mures)! Mier"urea 0ira1ului #0ira1)! San+eor+iu de Padure #Tarnava Mi"a) si Cris uru Se"uies" #Tarnava Mare)! in es ul a"es or de(resiuni fiind si ua e o seama de "ulmi -ine im(aduri e!in +eneral de (es e 233 m. 4.RELIEF In re limi ele men iona e! Podisul Tarnavelor are la su(rafa a! (e "ea mai mare (ar e din in inderea sa! de(ozi e (annoniene #ar+ile!nisi(uri!+resii sla- "imen a e!e ") ! la "are se adau+a "ele sarma iene ! iar insular es e (rezen si sedimen arul -adenian si "%iar oli+o"en. Si ai"i! "a si in Cam(ia Transilvaniei!(e rei din re la urile mar+inale sun dis(use "u ele dia(ire!iar in (ar ea "en ral es e (rezen a s ru" ura in domuri si -ra%ian i"linale! (rin"i(alele domuri in alnindu.se in zona lo"ali a ilor, Tauni!Ce a ea de 5al a!5azna!Co(sa Mi"a!Ilim-av. *ni a ea analiza a se "ara" erizeaza (rin r.un vadi as(e" de (odis!"u "adere de la es la ves #de la 233.633 m in es (ana la su- 733m in (ar ea ves i"a)! (re"um si de la sud s(re nord! dins(re "ues a de (e drea( a Ol ului!(rima si ua ie de in"linare %o arand si dire" ia +enerala es ves a re elei %idro+rafi"e! "are es e adan"i a "u 433.833 m in su(rafa a ini iala #(annoniana) a re+iunii!in im(ul mai mul or "i"luri # $.Mi%ailes"u!1&''!(.'7). Pe -aza unor s udii effe" ua e de Gr.Posea #1&'& )! iar mai arziu de "a re $.Gar-a"ea si Florina Gre"u #1&6') s.a a1uns la "on"luzia e9is en ei a doua su(rafe e, una su(erioara! a Amnasului! si ua e in 1urul a '33 m in (ar ea ves i"a si 233 m in "ea es i"a! modela a du(a e9ondarea (os (annoniana!fiind o "onse"in a a mis"arilor r%odani"e si (ana la "ele vala%i"e din Romanianul Su(erior si al a inferioara! a :ar i-a"iului! la a(ro9ima iv 733 m in ves si '33.'47 m in es ! foar e -ine (usa in eviden (e in erfluviile dins(re Tarnava Mare! unde a(are su- forma unor "ulmi (relun+i #;.7<m) si lar+i #3.27.1 <m) (oduri sus(enda e la al i udinea de 733.773 m. In re su(rafa a inferioara si erasa su(erioara es e (resen un nivel de umeri!"are se insinueaza in lun+ul vailor. Podisul Tarnavelor (oa e fi urmari su- forma a (a ru su-uni a i, /ealurile si Culoarul Tarnavei Mi"i!/ealurile si Culoarul Tarnavei Mari si Tarnavei! Podisul :ar i-a"iului si Podisul Se"asului!a"es ea fiind defini e! de "a re $.Mi%ailes"u #1&''!(.'7.27)! as fel , $alea Tarnavei

Mi"i si in erfluviul Mures.Tarnava Mi"a!$alea Tarnavei Mari si in erfluviul din re Tarnava Mi"a si Tarnava Mare! In erfluviul Tarnava Mare.Ol si Podisul Se"asului. 8!CLIMA Pozi ia +eo+rafi"a fa a de s(a iul mon an din ves si es !(re"um si de uni a ea mar+inala a /e(resiunii Transilvaniei!de ermina un "lima in "are valorile de em(era ura si (re"i(i a ii se a""en ueaa de la ves la es .As fel! izo erma de & C (a runde lo-a !dins(re Mures!in susul "uloarelor Tarnavelor (ana in amon e de Tarnaveni si 5la1!du(a "are valoriile medii anuale de em(era ura s"ad re( a s(re es !la in alnirea "u s(a ial Su-"ar(a ilor Transilvaniei!a1un+and sa inre+is reze in 1ur 6 C si "%iar "a re 2 C in (ar ile mai inal e ale (odisului. Par ea ves i"a a (odisului!"are s a la ada(os ul Mun ilor A(useni!su- influen a "ir"ula iei foe%nale!se "ara" erizeaza (rin valori ermi"e mai ridi"a e #(ana la 13 C) si (re"i(i a ii mai reduse!in 1ur de 773mm=an!du(a "are in eri oriul de la es de linia Tarnaveni.Medias!urmare a unei si ua ii de adve" ie a maselor de aer!mediile anuale de em(era ure des"res" (ana la 2.7 C!in im( "e "an i a ea de (re"i(i a ii s(ores e la 233mm=an si "%iar (es e a"eas a valoare in zonele "e de(ases" 233 m al i udine #$.Soro"ovs"%i!1&''!(.18). ;.APE /in (un" de vedere %idro+rafi"!se "ons a a "a a(or ul de a(a din s(a ial mon an si su-"ar(a i" al raurilor alo% one!la "are se adau+a (re"i(i a iile si a(ele su- erane de (e "u(rinsul (odisului!de ermina de-i e rela ive "ons an la a(ele "e raverseaza uni a ea!Tarnava Mare inre+is rand 17.2 m"=s!Tarnava Mi"a 11.; m"=s! la 5la1!du(a unirea a"es ora a1un+andu.se la 46.& m"=s la Mi%al .Pe de al a (ar e se "ons a a "a raurile au o% one!in "ondi iile de (re"i(i a ii men iona e!au de-i e in"om(ara-il mai reduse!des ul de adesea su- 1 m"=s.A"es e vai "a si Muresul de al fel! se "ara" erizeaza (rin r.o fre"ven a des ul de ridi"a a a inunda iilor!anii 1&23 si 1&27 "ara" erizandu.se (rin revarsari "a as rofale.As fel in anul 1&23!urmare a unei si ua ii mai a(ar e din (erioada 1.14 mai!de-i ele ma9ime ale Tarnavelor au a1uns sa fie de a(ro9ima iv 73 de ori mai mari de"a "ele medii mul ianuale, 77; m"=s al Tarnavei Mi"i la Tarnaveni!fa a de13.4 m"=s> 633 m"=s al Tarnavei Mari la 5la1 si 1463 m"=s al Tarnavei la Mi%al . In s"o(ul inla urarii nea1unsurilor de ermina e de revarsarile inre+is ra e la a(e mari!de.a lun+ul raurilor din (odis si "%iar in s(a ial inve"ina din amon e au fos efe" ua e!du(a 1&23! unele lu"rari de indi+uiri!mai "u seama in zona "en relor ur-ane!(re"um si anumi e -azine de re en ive de i( (older sau semi(older, 5alauseri #(e Tarnava Mi"a)!Ze ea si $ana ori #Tarnava Mare) si 5radeni #:ar i-a"iu). 7.$EGETATIE . FA*0A. SOL Cores(unza or mersului "an i a ilor de (re"i(i a ii!su(rafe ele "u ve+e a ie fores iera "res" de la ves la es !(adurea fiind re(rezen a a (rin s e1ar si +orun "u "ar(en!du(a "are urmeaza

+orune ele si fa+e o."ar(ine ele in zonele "ele mai inal e din es si sud.es # Podisul :ar i-a"iului) ! la a"es ea adau+andu.se ar-us ii "unos"u i si din "elelal e uni a i de dealuri ale /e(resiunii Transilvaniei, alunul! "ornul! (orum-arul!ma"esul!so"ul!(adu"elul.Ala uri de ve+e a ia fores iera si ar-us iva sun (rezen e (a1is ile se"undare de Fes u"a ru(i"ola #(aius) si "ele de 5o rio"%ola is"%aemum #-ar-oasa)!iar in sud.ves #Podisul Se"asului) a(ar (a1is i "u C%r?so(o+on +r?llus si "%iar o"%iuri de s e(a "u Care9 %umilis #ro+oz (i i") si S i(a s(.#"olilie). Ca si in Cam(ia Transilvaniei!in "adrul faunei sun -ine re(rezen a e roza oarele!iar din re "ele de in eres "ine+e i" se eviden iaza, ie(urele #Le(us euro(aeus)!"er-ul #Cervus ela(%us)!"a(riorul #Ca(reolus "a(reolus)!in zonele mai inal e a(ar mis re ul#Sus s"rofa) ! viezurele sau -ursu"ul #Meles meles)!1derul de s"or-ura #Mar es foina)!e ". Clima si ve+e a ia!in unele lo"uri li olo+ia si umezeala! au im(rima invelisului de soluri o mozai"are a""en ua e!fiind (rezen e!a(ro9ima iv de la ves s(re es ,"ernoziomurile ar+iloiluviale!solurile -rune ar+iloiluviale!"ele- -rune luvi"e!-rune eu.mezo-azi"e!e ". /in re i(urile in razonale se remar"a, solurile ne+re "lino%idromorfe #de fanea a umeda) ! (seudorendzinele #"u e9 indere lar+a in o (odisul!mai "u seama in Podisul Se"asului!formarea a"es ora fiind o "onse"in a a su-s ra ului ar+ilos -o+a in "ar-ona de "al"iu)! solone urile si solon"ea"urile #(e su(rafe e res ranse!in zona sam-urilor de sare)!re+osoluri!solurile aluviale!e ". '.ARII PROTE@ATE Ai"i e9is A numeroase arii (ro e1a e!din re "are "ele mai im(or an e sun , PodiBul :Cr i-a"iului! Si+%iBoara TCrnava Mare! PAdurea de s e1ar Bi +orun de la /osul FCnaDului! PAdurea de s e1ar Bi +orun de (e /ealu Pur"Are ului! Ol ul Mi1lo"iu.Ci-in.:Cr i-a"iu! RezervaDia 0a uralA ES e1arii se"ulari de la 5rei eF! RezervaDia de s e1ar (ufos CriB # (e eri oriul 1ude elor Si-iu!Mures!5rasov) si Taul fara fund de la 5a+au !si ua (e eri oriul 1ude ului Al-a "e ada(os es e fauna si flora de mlas ina. 2.STAREA ME/I*L*I

S-ar putea să vă placă și