Sunteți pe pagina 1din 3

FACTORII GEOLOGICI-ASPECTE GENERALE

Factorii geoecologici sunt acei factori care determina si influenteaza caracteristicile mediului
inconjurator. Mediul incojurator reprezinta un sistem de elemente, procese si fenomene, care ii
confera, la un moment dat, anumite caracteristici cantitative si calitative de ansamblu. In cadrul
sau isi desfasoara existenta si activitatea societatea omeneasca.
Ca sistem deschis, mediul inconjurator are anumite schimburi de materie, de energie si de
informatie cu alte sisteme sau elemente cu care vine in interactiune. De asemenea, ca sistem cu o
anumita dinamica interna, acesta este influentat de partile componente.
Este usor de observat ca mediul inconjurator, definit in raport cu societatea omeneasca, are o
intindere spatiala care se suprapune cu limitele spatiului locuit.
Factorii natural isi au originea in componentele naturale majore ale mediului inconjurator
(apa, aer, relief etc.). Ei pot actiona prin anumite elemente (apa subterana, banchiza, ghetari
montani) sau prin proprietati, fenomene si procese ale acestora (iluminare, radiatie, eroziune,
maree, etc.). Factorii naturali sunt grupati frecvent dupa absenta sau prezenta elementului viu, in
factorii biotici si abiotici.
Factorii antropici isi au originea in activitatea transformatoare a omului. Acestia se manifesta
prin, componente majore, elemente ale acestora, fenomene si procese proprii atroposferei
(sociosferei).
Conceptul central, legat de actiunea factorilor geologici, este cel de interactiune, care
reprezinta orice relatie stabilita intre doi sau mai multi factori.

GRUPE DE FACTORI GEOLOGICI

Factorii geologici se pot grupa dupa mai multe criterii:
1. Factori geoecologici determinati de caracteristicile Terrei ca planeta:
pozitia Terrei in Sistemul Solar
forma si dimensiunile Pamantului
miscarea de rotatie
miscarea de revolutie
proprietatile fizice ale Terrei
proprietatile chimice ale Terrei
2. Factorii geoecologici din atmosfera (climatosfera):
aerul
atmosfera ca geosfera
masele de aer
radiatia solara, bilantul radiativ
fenomene si procesele meteorologice
clima si climatele Terrei
hazarde climatice
3. Factorii geoecologici din hidrosfera:
apa
hidrosfera ca geosfera
apele continentale
oceanele si marile
ghetarii
circuitul apei in mediul inconjurator
resursele hidrosferei
4. Factorii geoecologici determinati de relief:
reliosfera (troposfera)
relieful actual al continentelor
trepte, tipuri si forme
unitati de relief
procese geomorfologice
relieful suboceanic
domenii morfoclimatice
5. Factorii geoecologici ai substratului:
structura interna a Terrei
dinamica scoartei terestre
vulcanismul
cutremurele de pamant
circuitele si cicluri geologice
resursele litosferei
6. Biosfera si rolul ei geoecologic:
biosfera ca geosfera
fotosinteza
biomuri
zonele biogeografice terestre
ecosisteme
circuitele biogeochimice
biosfera ca sursa de oxigen
productia de biomasa
7. Factorii geoecologici determinati de pedosfera:
solul
pedosfera
resursele de soluri
8. Factorii geoecologici determinati de activitatea umana:
antroposfera si tehnosfera
populatia si repartitia ei geografica
exploatarea resurselor naturale
dezvoltarea economica
agricultura
activitatile industriale
transporturile si serviciile
infrastructura tehnica a Terrei
zgomote si noxe
urbanizarea
hazardele antropice si tehnologice
caracteristicile comunitatilor umane
stiintele
tehnologia
mediul informational
mediul psihologic
nivelul de trai
presiunea umana
conceptii, reglementari
9. Timpul ca gactor geoecologic:
evolutia continentelor si a oceanelor
evolutia geosferelor
evolutia reliefului
evolutia biosferei si a solurilor
evolutia mediului terestru
relatiile om-mediu in timp
evolutia stiintei si a tehnologiei

S-ar putea să vă placă și