Sunteți pe pagina 1din 2

Saptamana 22-24.04.2020 prof.

Linieru Laura

HABITATUL UMAN

Habitatul uman cuprinde totalitatea comunităţilor umane (sate şi oraşe). După specificul şi ponderea activităţilor
economice şi sociale, după mărimea demografică, după conţinutul fondului construit şi nivelul de echipare socială şi
tehnică, habitatul uman cuprinde două componente distincte: habitatul rural (satul) şi habitatul urban (oraşul).

Habitatul rural

Legenda:
1. moşie
2. gospodării
3. stradă, drum
4. teren arabil
5. livadă, viţă-de-vie
6. păşune, fâneaţă
7. pădure

Componentele habitatului rural: a ………gospodării…VATRA……………….; b……țarina …(teren arabil,livadă,viță de


vie,pășune,pădure)………………..;c……populația………………
Observați schiţa de mai sus şi scrieți tipurile de terenuri din cadrul moşiei…Teren arabil,livadă,viță de vie,pășune,pădure.

Habitatul urban
Componentele habitatului urban: a………populația………………….;b...intravilanul…………………….;c……
extravilanul…………………………
Scrieți dotările edilitare din localitatea în care se află şcoala în care învățați.
……Rețelele edilitare (rețea de canalizare,rețea de telecomunicații, rețea alimentare cu apă potabilă, rețea alimentare cu
energie electrică.

Urbanizarea reprezintă un proces de dezvoltare intensă a oraşelor existente, de creştere în ritm accelerat a numărului
oraşelor şi a populaţiei urbane. Este considerată un proces social-economic specific dezvoltării contemporane şi semnifică
schimbările calitative care au survenit în spaţiu şi în structura populaţiei.

Analizează graficul alăturat şi scrie proporţia populaţiei urbane


pentru anii:
 1800:……3…..…….%;
 1900:…13……..…….%;
 1980:....41……..…….%;
 2000:……51…..…….%;
 2010:……53…..…….%.
Evoluţia spectaculoasă a populaţiei urbane a fost numită explozie urbană.

Utilizând manualul şcolar şi informaţiile de pe internet, scrieți cel putin 3 factori care au determinat explozia urbană:
- Creșterea accelerată a populației globului;………………………………………… -Industrializarea;
………………………………… -Mecanizarea agriculturii ce a eliberat o cantitate însemnată de forță de muncă, aceasta
îndreptându-se către mediul urban;
- Extinderea teritorială a unor centre care au înglobat și așezările rurale din jur, apariția de noi orașe, de regulă prin
transformarea în centre urbane a unor așezări rurale.

În prezent, explozia urbană este mai accentuată în ţările în curs de dezvoltare din America Latină, Africa şi Asia, în care, la
periferia unor mari oraşe, s-au format cartiere ale săracilor (bidonvilles, favelas, shanty-towns).

Cu ajutorul reţelei internet, descrie viaţa locuitorilor din cartierele sărace(bidonvilles, favelas, shanty-towns), sub forma
unui mic proiect realizat ca afis/poster, power-point, desen etc. pe care apoi il incarcati pe platform odata cu fisa de lucru.

Spor la treaba!