Sunteți pe pagina 1din 49

Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti

Facultatea De Management, Inginerie Economic n Agricultur


i Devoltare !ural, Filiala "lrai
#U"!A!E DE DI$#%M&
"oordonator tiini'ic (
e' lucr) dr) *EA+U "E"I#IA
A,solvent (
"%-.A"/E -) MI/AI0+AB!IE#


Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
"&#&!AI
0 1234 0

5ME.%DE DE %B6I*E!E I VA#%!IFI"A!E
A BI%+A7U#UI #A -.A6IA DE .!A.A!E
A A$E#%! U7A.E "&#&!AI8
#
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai

"U$!I*-
I$%!&DU"E!E''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(
"A)I%&*U* + , BI&-A.U* I BE$EFI"II*E /A*E
+' +' Biogaul i sistemul economic actual''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0
+' +' +' "once1tul glo2al de energie''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0
+' +' #' $oiuni i consideraii 1rivind 2iogaul '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+3
+' +' 4' E5ectele de1oluante i 5ertiliante ale n6molului''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+4
+' #' )rotocolul de la 78oto 9 +::; < , /ursele de energie regenera2il6'''''''''''''''''''''''''''''''''+=
+' #' +' )rimul 1as'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+=
+' #' #' )onderea euro1ean6 a surselor de energie 1e 2aa de 2ioga'''''''''''''''''''''''''''''''''''+(
+' #' 4' "um se 1roduce 2iogaul'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+;
+' #' =' $oiuni generale 1rivind managementul strategic i energetic''''''''''''''''''''''''''''''''''+0
"A)I%&*U* # , "AD!U* *E-I/*A%IV , MA$A-EME$% -E$E!A*
#' +' "onsideraii generale'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''##
#' +' +' /trategii euro1ene''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ##
#' +' #' Directivele cadru ale U'E' i !om>nia''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#4
#' +' 4' Management energetic''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#(
#' +' =' Managerii din energie'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#0
#' #' +' M6rimi energetice de 2a6 ? 5ormule de conversie''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#:
#' #' #' -radul de intensitate energetic6 a 6rilor U'E''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4#
"A)I%&*U* 4 ? /%UDIU DE "A.
4'+' Elemente de anali6 te@nico,economic6 a /" E"&AAUA /A "6l6r6i''''''''''''''''''''4B
4
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
4' +' +' )reentarea /" E"&AAUA /A "6l6r6i''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4B
4' +' #' Denumirea com1let6 a societ6ii i 5orma Curidic6 de constituire'''''''''''''''''''''''''4B
4' +' 4' Date de identi5icare /" E"&AAUA /A "6l6rai''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4B
4' +' =' Descrierea o2iectului de activitate'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4;
4' +' (' "onducerea /ociet6ii''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4;
4' +' B' /tructura acionariatului /" E"&AAUA /A "6l6rai''''''''''''''''''''''''''''''''''''''40
4' +' ;' Date 1rivind 1atrimoniul 1ro1iu i 1rivat al /" E"&AAUA /A''''''''''''''''''''''4:
4' +' 0' )rodusele i serviciile o5erite de /" E"&AAUA /A "6l6rai'''''''''''''''''''''''''4:
4' +' :' )iaa actual6 a /" E"&AAUA /A "6l6rai'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4:
4' #' +' Analia indicatorilor 5inanciar conta2ili ai /" E"&AAUA /A "6l6rai'''''''''=3
4' #' #' Analia 5inanciar6 a unei investiii 1rivind constructia unei instalaii''''''''''''''=3
4' #' 4' Analia /'D'&'%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=4
"A)I%&*U* = ? "&$"*U.II /I )!&)U$E!I
=' +' "oncluii si 1ro1uneri''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==
Bi2liogra5ie''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=;
A$EEE''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=0
AB!EVIE!I
=
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai

I*.!%DU"E!E
Motto (
FDac6 demnitatea unui om, st6 n g>ndire, atunci
g>ndurile sale tre2uiesc s6 l re1reinte ca 1e o 1ersoan6
cultivat6, cu ad>nci i normale simiri 'G *icolae Iorga 9
Ela2orarea lucr6rii de 5a6 a re1reentat un demers com1leH i am6nuni de studiu,
anali6 i cercetare, 2aat 1e strategie, conce1te i viiuni uni5orme a unor as1ecte semni5icative,
re5eritoare la activitatea deose2it de im1ortant6 a /'"' E"&AAUA /'A' "I*I!II, unitate n
care mi,am des56urat 1ractica i care 1rin aria sa deose2it de divers6 i de eHtins6, de activitate
din domeniul sistemati6rii i securit6i instalaiilor cu a1, s,a constituit ca un domeniu incitant
de studiu 1entru tema 1e care mi,am ales,o J 9KMetode de o2inere i valori5icare a
2iogaului la /taia de tratare a a1elor uate "6l6r6iK< c>t i datorit6 analiei 1otenialului
energetic, n vederea conducerii s1re un management general su1erior, mai 2un, a surselor de
energie alternativ6, 1rin devoltarea unor miCloace 1ro1rii de 1roducere a energiei verde, cu
1rec6dere cea din 2ioga'
)rin aceast anali6, se dorete s6 se arate i s6 se nt6reasca 5a1tul c at>t economia
naional6 c>t i agricultura !om>niei, 1ot 2ene5icia de o real6 renta2ilitate i autosustena2ilitate
crescut6, 1rin care se 1oate diminua interde1endena agriculturii 5a6 de economie, reali>ndu,se
un 1ro5it su1limentar, o cretere a renta2ilit6ii i a ci5rei de a5aceri a agriculturii, ce va 1utea 5i
ulterior reinvestit6 n rete@nologiarea i moderniarea acesteia, micor>nd
ast5el marile discre1ane i deec@ili2re maCore dintre economie i agricultur6 i mai cu seam6
dintre agricultur6 rom>neasc6 i cea a Uniunii Euro1ene 9este su5icient doar s6 amintesc aici de
starea m2un6t6irilor 5unciare 1rivind sistemul naional de irigaii , n 1reent<'
*a or6 actual6 !om>nia are o datorie 1rivat6 eHtern6 de 1este +33 de miliarde L i o
datorie 1u2lic6 de 1este 40 de miliarde L '
(
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
*a cele 1este +33 de miliarde L, !om>nia 1l6tete anual, do2>ni i 1enalit6i de circa =3
miliarde L, ec@ivalentul a 03 de milioane de salarii medii'
9 -urs ( Din :re'aa la ediia german, :ag) ; 5Istoria $o:orului !om<nesc8 *icolae Iorga, ed) "asei colilor, 3=11
/tarea de 5a1t este 5oarte 1ericuloas6, 1ut>nd duce 1>n6 la disoluie'
"u toate acestea, nu eHist6 1ro2lem6 n care s6 5ie mai necesar de a trana cu toat6
sinceritatea ca aceasta a relaH6rii economice a !om>niei, n conteHtul devolt6rii sistemului
energetic naional i a agriculturii'
/oluia ar 5i re1reentat6 din 1lin de o agricultur6 1er5ormant6 de care momentan,
!om>nia nu dis1une, ns6 care 1oate 5i moderniat6 i autosusinut6 1rin te@nologiile energetice
alternative, energia verde i un management general su1erior, ce nu im1lic6 c@eltuieli 1e termen
lung, de la 2ugetul de stat'
De acea cred c6 soluia o1tim6 i 5oarte 1er5ormant6, n 5uncie de 1otenialul
energetic al 6rii noastre, este reg6sit cu 1rec6dere n 1roducerea 2iogaului, ca surs6 de
energie'
De 5a1t i de dre1t, interesul economic naional al !om>niei, tre2uie s6 cores1und6 unui
nivel su1erior de trai al 1o1ulaiei n care consumul intern al alimentelor i sigurana alimentar6
i energetic6, tre2uie s6 5ie asigurate 1e o 1erioad6 de cel 1uin #( de ani nviitor, 5a6 de 1reent,
1un>nd un 5oarte mare accent 1e calitatea mediului nconCur6tor i 1e ca1acitatea acestuia de
a 5urnia resurse, n condiiile actuale de mediu glo2al'
A dori mai nt>i s6 1reint aceast6 lucrare n numele unei eH1eriene, a acelei eH1eriene
1e care am do2>ndit,o ca student n cadrul U'/'A'M'V' BU"U!E/%I'
Dac6 voi m6rgini eH1eriena studeniei eHclusiv la constat6rile 56cute direct de
c6tre 1ersoana mea aceasta nu este datorit6 unui neng6duit egocentrism, ci datorit6 unei
contiincioit6i care mi im1une s6 vor2esc numai des1re lucrurile 1e care le cunosc direct'
)reenta lucrare este structurat6 1e 1atru ca1itole, ast5elJ
B
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
, 1rimele dou6 ca1itole care 1reint6 conce1tele i a2ord6rile teoretice ale analiei diagnostic
din literatura de s1ecialitateM
, 1artea a treia care se re5er6 la o2iectul de activitate al societ6ii, modul de organiare
i conducere a societ6ii, 1iaa de des5acere i mediul concurenialM
, iar ultima 1arte tratea6 analia diagnostic 1e com1onente J economice, as1ectele 5inanciare
i analia /D&% 1entru o instalaie de 2ioga'
;
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
"A$I.%#U# 3 > BI%+A7U# I BE*EFI"II#E -A#E
3) 3) Biogaul i sistemul economic actual
3) 3) 3) "once:tul glo,al de energie
Nn ansam2lul s6u, societatea se 1reint6 ca un sistem socio,glo2al, structurat n
su2sisteme sociale cu structuri, mecanisme i 5uncii 1ro1rii'
Nnc6 din antic@itate, 1rin im1ortana i rolul Cucat n eHistena i 5uncionarea societ6ii,
s,a im1us sistemul agricol i economic''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
"om1onent6 im1ortant6 a societ6ii contem1orane aa cum o cunoatem cu toii ai,
sistemul economic este de1endent i c@iar de5init uneori, m1reun6, cu resursele energetice
dis1oni2ile ale unei one'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Aceast6 com1onent6 a devenit mai im1ortant6 odat6 cu nce1utul O!evoluiei IndustrialeG
c>nd noua industrie eHtractiv6 energetic6 tre2uia s6 asigure necesarul de energie 5a2ricilor i
motoarelor cu a2uri''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Devoltarea socio,economic6 n ansam2lu, creterea 1roductivit6ii muncii, ra1orturile
acestora cu ritmul de cretere al num6rului de locuitori ai 1lanetei, 1recum i eH1loatarea
iraional6 a unor surse 5inite de resurse energetice, mai ales com2usti2ili 5osili au condus n
1reent la 1oluarea ntregului glo2 i la ceea ce numim ast6i Osocietatea glo2al6 de consumG P
Oeconomia glo2al6G o alternativ6 1e care 1ersonal, o consider 5als6, ca r6s1uns la 1ro2lemele
viitorului'
)rogresul accelerat al te@nicii are ca e5ect imediat devoltarea Cudicioas6 i im1licit
ra1id6 a industriei, un 1roces com1leH, cu numeroase consecine 1e 1lan economic i social,
0
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
industrie ce constituie 1e i ce trece un element tot mai 1ertur2ator al mediului nconCur6tor,
contri2uind la degradarea sa, 1rin urmare i la degradarea calit6ii vieii noastre a tuturor'

"a urmare a devolt6rii intensive a industriei glo2ale, consumul de resurse energetice
ca O1etrol, gae, c6r2uneG a crescut vertiginos, duc>nd 1ractic la sec6tuirea i limitarea multora
dintre resursele entro1ice, cu a5ectarea celui mai im1ortant sector economic, de activitate al
societ6ii, n general, agricultura, 2a mai mult, 1entru a su1limenta n mod KiraionalK resursele de
energie, se n5iinea6 tot mai des aa numitele Oculturi energeticeG 1entru 2io,diesel, n
de5avoarea culturilor 1entru @ran6'
Este 2ine de amintit aici, 1rima cri6 a 1etrolului, nce1ut6 n +:;=, care a 56cut ntreaga
omenire s6 5oloseasc6 i s6 1lani5ice mult mai 2ine ceea ce consum6 i utiliea6 din natur6, dar
n s1ecial ceea ce risi1ete i Ce5uiete din natur6'
Ast5el revoluia glo2al6 a te@nicii i tiinei, nce1ut6 du16 anii 03Q caracteristic6
societ6ii glo2ale de consum, a ncercat n 1ermanen6 s6 cercetee, s6 conduc6 la desco1erirea
unor noi c6i de valori5icare a resurselor regenera2ile'
"e nseamn6 resurse regenera2ile R )etrolul i c6r2unele, ca materii cu un nalt coninut
energetic, care s,au 5ormat acum cteva milioane de ani din resturi vegetale i animale'

"a s6 dis1unem de aceleai cantit6i 1e care le,am consumat 1n6 acum ar tre2ui s6
ate1t6m nc6 cteva milioane de ani' )ractic aceste reerve nu se mai m1ros16tea6, noi
vom utilia numai ce eHist6 acum n su2sol' /e s1une c6 aceste resurse de energie sunt
neregenera2ile'
Nn sc@im2, eHist6 resurse care 1ractic 1ot 5urnia energie dac6 nu la in5init, atunci
m6car 1e 1erioade 5oarte mari de tim1'
*a 5el se 1oate s1une des1re 1ro2lema 2iogaului' )reocu16ri i eH1eriene 1oitive
1entru eH1loatarea Kacestui su1ort energeticG sunt citate nc6 din antic@itate, la c@inei 9tot ei<'
:
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
/u2 1resiunea actualului OocG al criei energetice, am 5ost silii s6 redesco1erim
1osi2ilit6ile economice o5erite de utiliarea 2iomasei 1entru 2ioga' SSSSSSSSS'

%otui, anumii s1ecialiti consider6 c6 suntem nc6 la nce1ut de drum, omenirea 5iind
silit6 s6 g6seasc6 i alte soluii de reolvare a crielor viitoare, n s1ecial a criei din ultimii ani a
com2usti2ililor i mai cu seam6 a 1etrolului, dar 1entru moment 2iogaul este mai mult dec>t
su5icient'
)uini tiu c6 n tim1ul 5erment6rii se degaC6 o im1ortant6 cantitate de ga metan i
energie termic6 ce se 1ierd n atmos5er6' )ro2lema 2iogaului este sim1l6 n ultim6 instan6
i ea const6 ntr,un sistem de ca1tare a metanului, nmagainare i valori5icare a acestuia n
energie'
3) 3) 1) *oiuni i consideraii :rivind ,iogaul
O)rin termenul general de 2ioga, acce1tat 1e 1lan naional dar i internaional, se
su2nelege 1rodusul gaos ce reult6 n cursul 5erment6rii anaero2e 9n li1sa aerului< a materiei
organice de di5erite 1roveniene, organice'G

)oate 5i de5init i ca J )urt6torul de energie n stare gaoas6, 1rodus6 din 2iomas6, a c6rui
com1onent 1rinci1al de com2usti2il este metanul 9"T=<'
Biogaul este un amestec de gae'
)rinci1alele sale com1onente 5iind J
, Metanul 9"T=< n 1ro1orie de ((,;3U i dioHidul de car2on 9"3#< ntr,o 1ro1orie de
#0,=4U' Nn 5uncie de di5erii 5actori, aceste limite 1ot 5i de16ieM n cantit6i
mult mai mici sunt 1reente n 2ioga i altegae ca J @idrogenul sul5urat 9T#/<, aotul 9$#<,
oHidul de car2on 9"&<, oHigenul 9&#<, etc'
+3
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
Mirosul caracteristic al 2iogaului este dat de @idrogenul sul5urat'

Acesta ns6 nu este ntotdeauna 1reent n 2ioga' De 1ild6, 2iogaul 1rovenit din
deCecii de ovine a1roa1e c6 nu conine @idrogen sul5urat i, n consecin6, nu are vreun miros
caracteristic'Aceasta 1entru c6 oaia utiliea6 sul5ul din @ran6 1entru 1roducia de l>n6 i ast5el el
nu aCunge n deCecii'

)uterea calori5ic6 a 2iogaului este determinat6 n de5initiv de coninutul de
metan al acestuia'
Nn ta2elul nr' + sunt 1reentate date 1resta2ilite, culese de la I'"'A' Bucuresti, date cu
1rivire la coninutul mediu de metan din 2iogaul o2inut 1rin 5ermentarea di5eritelor materii
1rime i cantit6ile de 2ioga ce se 1ot o2ine din 5ermentarea a +33 Vg su2stan6 uscat6 a
acestora, n condiii nenc6lite'
.ABE#U# *r) 3 "antiti de ,ioga dega?a,ile la 322 @gA-u,stan Uscat
Materia :rim
Durata de
'ermentare,
n ile
"antitatea de
,ioga ce se
o,ine mcA322 @g
-U
"oninutul de
metan n ,ioga
B
W DeCecii de 1orc B3 43 B(
X X vit6 :3 #0 (:
X X cal :3 4+ B3
W DeCecii umane 43 #= (3
W Frune i vreCuri de carto5i B3 4; B3
W )6nui i coceni de 1orum2 :3 #( (4
W *uCeri de cne16 :3 #: (:
W /coar6 de co1ac :3 #4 B#
W "6tin6 91in< B( 4+ B:
W Frune di5erite B( +B,## (:
W Iar26 verde B3 #: ;3
Nn ta2elul nr' # se dau 1uterile calorice ale 2iogaului la di5erite coninuturi de metan,
1entru condiii normale 9 adic6 la 3Y" ila ;B3 mm coloan6 de mercur < i 1entru condiii te@nice
++
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
9adic6 #3Y" i ;B3 mm coloan6 de mercur<'
Din ta2elul nr' # se 1oate deduce cu uurin6 c6 1roducia de 2ioga este in5luenat6
1uternic de tem1eratur6 at>t calitativ, c>t i cantitativ'
"@iar dac6 la 3Y", vom o2ine o cantitate nsemnat6 de 2ioga, a1ro1iat6, de cea a unei
cantit6i de 2ioga o2inut6 la tem1eraturi de #3Y" i 1este, acest 2ioga nu va 5i de calitate
su1erioar6, n sensul c6 1uterea sa caloric6 va 5i in5erioar6'
/1re eHem1lu, o materie 1rim6, cu (3 U metanZmc va da = #0+ VcalZmc la 3Y", 5a6 de 4
:(( VcalZmc la #3Y", atenie, 1utere caloric6 in5erioar6 J
= #0+ VcalZmc la 3Y" [ 4 :(( VcalZmc la #3Y"'
.ABE#U# *r) 1 $uterea caloric a ,igaului 'uncie de concentraia de metan
"oninut de metan,
B
$uterea caloric in'erioar
#a ;C2 mm /g in @calAmc
la 2D" la 12D"
(3 = #0+ 4 :((
(# = =(# = +=(
(= = B#4 = 43=
(B = ;:= = =B4
(0 = :B( = B#4
B3 ( +4; = ;0#
B# ( 430 = :=#
B= ( =;: ( +3+
BB ( B(3 ( #B+
B0 ( 0## ( =#3
;3 ( ::4 ( (;:
;# B +B= ( ;4:
;= B 44( ( 0:0
;B B (3; B 3(0
;0 B B;0 B #+;
03' B 0=: B 4;B
0# ; 3#3 B (4B
0= ; +:# B B:(
0B ; 4B4 B 0((
00 ; (4= ; 3+=
+#
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
:3 ; ;3( = =B4
Nn ta2elul nr' 4 sunt 1reentate date com1arative 1rivind 1uterea caloric6 su1erioar6 a
2iogaului n ra1ort cu ali com2usti2ili, 1recum i cantit6ile ec@ivalente energetic din
aceti com2usti2ili, cu + metru cu2 de 2ioga '
.ABE#U# *r) 4 "om:araia ,iogaului cu ali com,usti,ili
*atura com,usti,ilului UAM
$uterea caloric
@calAunitatea
de msur
EcEivalentul n @g sau mc ai
com,usti,ililor clasici :entru
3 mc ,ioga
W Bioga cu B3U metan la 3Y" mc ( +4; +
W *emn crud 7g + 433 , + 033 4,:(,#,0(
W *emn 2ine uscat 7g + 033 , # #33 #,0(,#,4=
W *ignit 7g + 033 , 4 033 #,0(,+,4(
W Bric@ete de c6r2une 1ra5 7g = 333 , B 033 +,#0,3,;B
W )6cur6 Vg : =33 , : (33 3,((,3,(=
W "om2usti2il calori5er Vg : (33 , : ;33 3,(=,3,(4
W Motorin6 Vg + 333 , l+ 333 3,(+,3,=;
W -a metan natural mc 0 (33 3,B3
W -ae lic@e5iate 9araga< mc ## 333 3,#4

3) 3) 4) E'ectele de:oluante i 'ertiliante ale nmolului reultat
n urma :roducerii de ,ioga
Nn general, toate materiile 1rime ce se utiliea6 la 1roducerea 2iogaului constituie
deeuri nedorite, a c6ror nde16rtare i distrugere au constituit ntotdeauna o 1ro2lem6, ele 5iind
1oluante 1entru mediul nconCur6tor' SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'
)roducerea de 2ioga din aceste deeuri m2in6 n mod 5ericit aciunea de de1oluare a
mediului cu aceea de valori5icare energetic6 amateriilor 1oluante' Dar nu numai at>t'
+4
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
$6molul 5ermentat i a1a de n6mol, reultate din 1roducerea 2iogaului constituie
5ertiliani de 1rim6 calitate 1entru terenul agricol'
Nn urma 1rocesului de 5ermentare, materiile 1rime 1ierd doar car2on, @idrogen i oHigen,
eventual sul5'
Ele ies din 5ermentaie m2og6ie n 1rinci1alele elemente 5ertiliante, i anume aot,
5os5or i 1otasiu, a5late ntr,o 5orm6 ideal6 1entru a 5i asimilate de 1lante'
)e dre1t cuv>nt, se s1une c6 n6molul 5ermentat n 1rocesul de metanogene6 este un
regenerant ideal al @umusului'
Agricultorii tiu de mult6 vreme c6 gunoiul de graCd, com1ostat, deCeciile
animale sau cele umane, 5ermentate n aer li2er, re1reint6 un ngr66m>nt 2un' Dar 1rin
5ermentarea n aer li2er i c@iar n gr6mei de com1ost, 1ierderea de materie util6 9de 1ild6 aot<
este mult mai mare dect n 5ermentarea metanogen6'
EH1eriment6ri am6nunie au demonstrat c6 1rin utiliarea ca ngr66m>nt a n6molului i
a1ei de n6mol 5ermentate din instalaii de 1roducere a 2iogaului se o2in s1oruri su2staniale de
recolt6'
)entru a 1utea utilia a1a de n6mol, care se scurge ilnic du16 alimentarea
5ermentatorului, este indicat a se 5ace un reervor de colectare a acesteia''''''''''''''''''''''''''''''
$6molul mineraliat se scoate din 5ermentator o dat6 1e an, sincroniat cu 1erioada de
utiliare a lui 1e c>m1 sau n gr6din6'
3) 1) $rotocolul de la FGoto
:rivind sursele de energie regenera,il
3) 1) 3) $rimul :as

+=
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
Nnc6 de la ado1tarea )rotocolului de la 78oto din +::;, n cadrul "onveniei $aiunilor
Unite, des1re sc@im26rile climatice, industria surselor regenera2ile de energie a 5ost li2eraliat6,
m1ins6 1e o 1iaa glo2al6 a energiei regenera2ile'
)rin acest 1rotocol, 6rile devoltate, 1rin urmare 1oluatorii cei mai mari ai -lo2ului, au
sta2ilit dre1t int6 1>n6 n #3+# diminuarea gaelor cu e5ect de ser6 cu (,# U 5a6 de nivelul
anului +::3'
)rotocolul de la 78oto a 5ost semnat n decem2rie +::;, la "on5erina cu
1rivire la reducerea emisiilor de car2on, n \a1onia de c6tre 0= de naiuni, ns6 a 5ost rati5icat
doar de c6tre 4; de naiuni, maCoritatea din acestea 5iind 6ri n curs de devoltare'
)ro2lema ado1t6rii unei inte comune n ceea ce 1rivete energia regenera2il6 a
r6mas una dintre cele mai controversate, ado1tarea unui 1unct comun, nt>riind ile ntregi
acordul asu1ra )lanului comun de im1lementare a surselor regenera2ile de energie'
Nn 1reent, nu a 5ost 5iHat6 nici o int6, cu 1rivire la c>t i ce tre2uie 56cut 1entru a crete
i a 1ermite accesul la aceste surse de energie regenera2il6, ns6 toate 6rile au recunoscut
necesitatea creterii de surse regenera2ile n totalul energiei 5urniate'
*a = se1tem2rie #33# a 5ost semnat un acord 1rivind )lanul de Im1lementare a /urselor
de Energie !egenera2il6, a c6rui mem2ru semnatar este i !om>nia, care s,a 1ronunat n
5avoarea surselor regenera2ile i 1oliticilor U'E' i a -+3 9 n s1ecial )rotocolul de la 78oto <'
3) 1) 1) $onderea euro:ean a surselor de energie :e ,a de ,ioga
Voi 1reenta n continuare urm6toarea diagram6, ce cu1rinde 6ri ale U'E' care dein
instalaii de 1utere medie, de 1roducere a 2iogaului, !om>nia, nu a1are 1entru moment n acest
+(
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
gra5ic, 1oate 1entru 5a1tul c6 nu am realiat nc6 F1e ce ce st6mG sau 1oate am uitat 1e unde
suntem situai n EU!&)A i la 1ro1iu i la 5igurat'

)entru o com1araie c>t mai elocvent6, voi ad6uga i datele cu 1rivire la !om>nia,
con5orm datelor U'E' reali>nd cu de,a am6nuntul, o eH1unere c>t se 1oate de logic6 n 5igura +
G)&%E$]IA*U* BI&-A.U*UI !A)&!%A% )E U'EG'
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Italia
Germania
Danemarca
Portugalia
Olanda
Grecia
Marea Britanie
Franta
Belgia
Irlanda
Luxemurg
FI-' +' )&%E$%IA*U* BI&-A.U*UI !A)&!%A% )E U'E' /ursa^
/e o2serv6 1otenialul 2iogaului ra1ortat la consumul energetic total al 5iec6rei 6riM
re1reint6 valori 5oarte variate, v>r5ul 5iind atins de Italia cu o valoare de =3 U, minima
situ>ndu,se n *uHem2urg, cu o valoare de + U' Nn celelalte 6ri aceast6 1ondere este cu1rins6
ntre += U 9 -ermania < i +# U 9 Danemarca <'
!om>nia avea la acea dat6 9 anul #330 <, o 1ondere n 1otenialul energetic din 2ioga, n
consumul energetic, integral al s6u, o valoare de +# U, a1ro1iat6 de 1otenialul -ermaniei i de
ce nu al mediei euro1ene, care era de #( UM n 1otenialul t6rii, a 5ost inclus de c6tre U'E'
deCeciile din oote@nie 9cu 1rec6dere de la vacile 1entru la1te < i materiile 1rime ce survin de la
5ermele vegetale, inclusiv cultura 1orum2ului silo, 1recum i 1otenialul survenit din industria
alimentar6, care nu este nici 1e de1arte valori5icat n 1reent'
+B
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
^ -ursa diagram ( "omisia Euro1ean6 @tt1JZZec'euro1a'euZenerg8ZresZlegislationZs@are_res_eu_en'@tm
3) 1) 4) "um se :roduce ,iogaul
Din 1unct de vedere al 1rocesului de 5ermentaie, 2iogaul este un amestec de 1roduse
9meta2olii<, reultate din meta2oliarea su2stanelor organice 9su2strat< de c6tre mai multe
categorii de 2acterii' )rocesul de trans5ormare a materiilor organice n 2ioga i n6mol 5ermentat
9mineraliat< este deose2it de com1leH i nc6 nu com1let elucidate' %otui se 1ot distinge trei
mari eta1e de degradare a materiei organice, i anume J
, des5acerea su2stanelor macromoleculare, de eHem1lu celuloa, n su2stane cu molecule mai
miciM
, trans5ormarea su2stanelor cu molecule mici n acii organici, @idrogen, dioHid de car2onM
, 5ormarea metanului 1rin descom1unerea aciilor organici sau 1rin recom2inarea @idrogenului
cu dioHidul de car2on, n 5inal reult>nd 2iogaul'
*a trans5orm6rile de mai sus iau 1arte numeroase s1ecii i ti1uri de 2acterii, s1ecialiate
1entru c>te o o1eraie de trans5ormare, 5ie direct, 5ie 1rin intermediul enimelor 1e care le
1roduc' Nn 5inal, n a5ar6 de 2ioga, reult6 un 1rodus 5luid care conine materii mineraliate,
su2stane organice nedegrada2ile 9de eHem1lu lignin6<, su2stane organice ce nu au a1ucat s6 5ie
degradate i a16' /c@ema din 5igura # ilustrea6 1rocesul de degradare descris mai nainte J
+;
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai


Figura # )rocesul de degradare a n6molului
+ Vg de su2stan6 organic6, din care ;3U este 2iodegrada2il6, 1roduceJ 3,+0= Vg metan,
3,4# Vg dioHid de car2on, 3,# Vg a16 i 3,4 Vg rest organic ne2iodegrada2il 9 con5orm
determinrii din la2orator < '
%eoretic, la o degradare com1let6, su2stanele organice de 2a6 1ot da cantit6i de 2ioga
cu un coninut de metan con5orm ta2elului nr' ='
.ABE#U# *r) H "A*.I.A.EA DE BI%+A7 "E -E $%A.E %B6I*E DI*
-UB-.A*6E#E %!+A*I"E DE BA7&
-u,stan organic
Bioga
o,inut
lA@g
"oninut
"/H B
/ID!A.I DE "A!B%*
+!A-IMI
$!%.EI*E
IIC J2
3 J4J ;2
JI; IH
+0
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
%oate 2acteriile care concur6 la trans5ormarea n 2ioga a materiilor organice se di5e,
renia6 ntre ele i din 1unct de vedere al tem1eraturii la care dau randamentul maHim de
meta2oliare '
/e o2inuiete m16rirea grosier6 a acestor 2acterii n trei one termice J
, 2acterii crio5ile J X mediu nenc6lit, cu tem1eratura caracteristic6 de +(Y " '
, 2acterii meo5ile J X mediu nc6lit, cu tem1eratura caracteristic6 de 4(Y " '
, 2acterii termo5ile J X mediu nc6lit, cu tem1eratura caracteristic6 de ((Y " '
3) 1) H) *oiuni generale :rivind managementul strategic i energetic
a< Managementul calit6ii totale i managementul energeticJ
Managementul "alit6ii %otale 9M"%<, 1rin im1licaiile sale n m2un6t6irea
1er5ormanelor energetice i economice, Coac` un rol im1ortant n strategia de devoltare a
multor 5irme i com1anii'
)rinci1iul de 2aa al M"% l constituie 5a1tul c6 5actorii de deciie au autoritatea
necesar6 e5ectu6rii sc@im26rilor care 1ot s6 conduc6 la o m2un6t6ire o1eraional6 a sistemelor
te@nologice de o1erare cu e5orturi 5inanciare minime'
Managementul Energetic 5ace 1arte integrant6, n mod 5iresc i natural, din
Managementul "alit6ii %otale' De aceea e 5oarte im1ortant ca 1ersonalul te@nic care
o1erea6 s6 ai26 cunotiine de 2a6 de management energetic i strategic'
2< De5inirea sco1ului i a o2iectivelorJ
Managementul energetic, a1licat ntr,o societate agricol6 de 1roducie iZsau comercial6,
are ca 1rinci1ale o2iective asigurarea unui consum eHtrem de Cudicios i e5icient al energiei, n
sco1ul maHimi6rii 1ro5itului 1rin minimiarea costurilor cu energia, m6rind n acest mod
com1etitivitatea 1e 1ia6 a societ6ii' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
+:
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
&2iectivele secundare, reultate n urma a1lic`rii unui 1rogram de management energetic,
se re5er6 n 1rinci1al laJ
a m6rirea e5icienei energetice i reducerea consumurilor nerenta2ile de energie, n sco1ul
reducerii costurilor i creterii com1etivitatii 5irmei 1e 1ia6M
a creearea unei mai 2une comunic6ri ntre com1artimente 1rivind res1onsa2iliarea
acestora asu1ra gos1od6ririi e5iciente a energieiM
a devoltarea i utiliarea 1ermanent6 a unui sistem de monitoriare i calcul a consumurilor
energetice, ra1ortate aceste consumuri la devoltarea unor strategii unice de o1timiare a acestor
consumuriM
a creearea strategiile celor mai 2une c6i de a s1ori economiile 26neti reultate din investiiile n
e5icientiarea energetic6 a 1roceselor s1eci5ice de 1roducie, 1rin a1licarea
celor mai 1er5ormante soluii cunoscute la nivel glo2alM
a devoltarea interesului tuturor angaCailor n utiliarea e5icient6 a energiei i educarea lor 1rin
1rograme s1eci5ice de reducere a 1ierderilor de energieM
a asigurarea siguranei n alimentarea acestor instalaii energetice'
c< )rinci1ii moderne de management energeticJ
Managementul Energetic utiliea` 1rinci1ii de inginerie, matematic6, statistic6, 5iic6,
c@imie i economie 1entru a controlacosturile energiei consumate n asigurarea unor servicii
necesare n cl6dirile i ntre1rinderile industriale'
MaCoritatea reducerilor de costuri energetice 1rovin din m2un6t6irile e5icienei
energetice i devoltarea 1rogramelor noi de management energetic'
Alte reduceri de costuri ale energiei 1rovin din sc@im2area surselor tradiionale de
#3
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
energie cu 1osi2ilitatea de cu1lare la alte surse de energie mai e5iciente'
d< Valoarea im1ortant6 a managementului energeticJ
EH1eriena ad>nc6 i eHtra1olarea matematic6 reultat6 din analia mai multor 1rograme
de management energetic im1lementate n varii sectoare de activitate economic6 a demonstrat c6J

a se 1ot o2ine economii i de energie i de 2ani de circa (,+(U, ntr,un tim1 eHtrem de scurt, cu
costuri relativ minime sau c@iar cu costuri 3, doar 1rin a1licarea unui management energetic
strategic i c>t mai agresivM
a se mai 1ot o2ine economii de energie i de 2ani de maHim 1na la 43U, cu costuri mici
dar i cu costuri medii, cu o 1erioad6 scurt6 de amortiare' A1licarea unor ast5el
de m6suri este destul de 5recvent6M
a iar 1rin realiarea unor investiii cu costuri mari n te@nologii i ec@i1amente moderne se 1ot
o2ine economii de a1roHimativ (3,;3U, 1erioadele de amortiare n acest ca, aCungnd
1na la (,B i c@iar +( ani'
'
e< Bene5iciile economisirii energiei J
a Nm2un6t6irea calitativ6 a 5actorilor de mediu
, !educerea ncalirii glo2ale
Emisiile de "&# reultate n urma arderii com2usti2ililor 5osili constituie unul din
1rinci1alii 5actori de 1ertu2are a climei glo2ale, datorit6 creterii cantit6ii de gae degaCate cu
e5ect de ser6 n atmos5er6 i a reducerii su1ra5eelor de 16duri de 1esu1ra5aa glo2ului 1rin
de5ri6ri multi1le i re1etate, au e5ecte directe de 1ertu2are a ntregului ecosistem'
!educerea consumurilor de energie, 1recum i 1roducerea acesteia din surse regenera2ile,
ne1oluante, a1licate la o scar6 ct mailarg6, 1ot contri2ui n mod semni5icativ la reducerea i
limitarea 5enomenului de nc6lire glo2al6, concomitent cu creearea unei legislaii severe n
#+
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
domeniu'

!educerea 1loilor acide
Nn urma arderii 1etrolului i c6r2unilor utiliai la 1roducerea energiei, emisiile reultate
din acestea conin 1e lng` "&# i 2ioHid de aot i sul5, care, n com2inaie cu din norii de
1loaie, conduc la a1ariia 1loilor acide'
a Nm2un6t6irea com1etitivit6ii economice
, !educerea costurilor de 1roducie
"osturile energetice re1reint6 un element im1ortant n structura 1reului de cost a
maCorit6ii 1roduselor reultate n urma unor 1rocese de 1roducie' !educerea consumurilor
energetice conduce n 5inal la sc`derea costurilor de 1roducie i im1licit la m6rirea
com1etitivit6ii 1roduselor'
"A$I.%#U# 1 > "AD!U #E+I-#A.IV > MA*A+EME*. +E*E!A#
1) 3) "onsideraii generale
1) 3) 3) -trategii euro:ene
/istemul legislativ euro1ean, 1rivind strategia continu6 i de durat6 a U'E' ce viea6
contri2uia i im1licarea 5iec6rui stat mem2ru, n vederea 1roduciei de energie verde din deCecii
i deeuri alimentare i industriale, a luat 5iin6 ca un r6s1uns 1rom1t la actualele 1ro2leme ale
secolului EEI cu mediul nconCur6tor i resursele energetice, 1recum i ca rs1uns la o
agricultur6 tot mai toHic6 care 1roduce tot mai 1uin6 @ran6 9cantitativ6 i calitativ6<, c@imiat6
eHcesiv, i care necesit6 creterea 1roductivit6ii solului cu 1>n6 la B3 U 1entru evitarea
5enomenului de 5oamete, lucru im1osi2il, con5orm legii lui \ustus von *ei2ig J
K$uterea de :roducie a unui teren de cultur, de:inde de cantitatea su,stanei
Ernitoare care se a'l n cea mai mic msur n sol8 Lustus von #ei,ig 9
##
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
Acest sistem legislativ se dorete a veni n s1riCinul com2aterii criei unui mediu mult
1rea 1oluat, criei alimentelor i a energiei de orice 5el, 1ro2leme care se am1li5ic6 n 1rogresie
geometric6 de la un an la altul, datorit6 5a1tului c6 teoria lui %@omas Malt@us nce1e s6 devin6
realitatea unui 5a1t m1linit '
Nn acest sco1, 5iecare stat mem2ru al U'E' tre2uie s6 i ela2oree i s6 i devolte # mari
strategii de durat6, 1rivind energia i mai ales agricultura ca sistem 1roduc6tor de tro5ice, omul
ca surs6 de via6 1e car2on, 5iind n de5initiv, creeat de 1roviden6 ca un mecanism ce o5er6 i
consum6 energie, aceasta din urm6 5iind 1relevat6 din @ran6M
Trana sau alimentele sunt indis1ensa2ile vieii umaneM omul tre2uind s6 m6n>nce,
1roduse vegetale i animale'
9 -ursa ( $ag) =J 5Agricultur :entru coli -u:erioare8 MaMimilian $o:ovici, ed) Atelierele -ocec N "o, 3=31
1) 3) 1) Directivele cadru ale U)E) i !om<nia
Dei !om>nia, nu are o strategie comun6 nc6, re5eritor la aceste 1ro2leme, c@iar dac6
deine un 1otenial im1ortant n domeniul 1roducerii de energie verde 1rin 2ioga, ara noastr6, a
56cut un 1rim 1as n aceast6 1rivin6 1rin ado1tarea "adrului *egislativ s1eci5ic, devolt6rii
5a2ricilor de 2ioga, care se 2aea6 1e urm6toarele legi @ot6r>ri de guvern i ordonane ce
tre2uiesc res1ectate J
/+ IJCA1221 re5eritoare la evidena deeurilor i la deeurilor cu e5ecte d6un6toare
s6n6t6ii oamenilor'
#egea nr ;4A1222 1rivind 5ondul 1entru mediu'
%U+ 1entru modi5icarea i com1letarea *egii nr ;4Z#333 1rivind 5ondul 1entru mediu
%rdinul MA$M nr) 33H;A1221 1entru a1ro2area $ormelor de igien6 i a recomand6rilor
1rivind mediul de via6 al 1o1ulaiei'
/+ nr) 3H;2A122H 1rivind a1ro2area /trategiei $aionale de gestionare a deeurilor a
deeurilor i a )lanului $aional de -estionare a Deeurilor'
#4
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
/+ nr) 4H= A122J OM)%) 4H=A122JP 1rivind de1oitarea deeurilor '
Qn :reent, nce:<nd cu luna iunie 1233, !om<nia, :lRtete 122 222 S A i, :entru
'a:tul cR !om<nia nu are staii moderne de tratare, gro:i ecologice de gunoi, etc, statul
'iind o,ligat sR se m:rumute :entru a :lRti :enalitRile)
Un 5actor im1ortant 1entru nde1linirea condiiilor de aderare a 6rii noastre la UE este i
armoniarea legislaiei de mediu 1rivind deeurile la directivele comunitare' Ast5el n
managementul deeurilor tre2uie s6 se in6 cont de directivele EE" n vigoareJ
T Directiva UE 2004-8-CE( :rivind :romovarea cogenerrii9 :rin ,ioga)
&2iectivul Directivei #33=Z0Z"E a U'E' ine de 1romovarea cogener6rii 2aate 1e cererea
de c6ldur6 i 1e economia de com2usti2il 1rimar n 6rile Uniunii Euro1ene'
Ea de5inete cogenerarea n armonie cu alte reglementari comunitare s1eci5ice, sta2ilete
cadrul i modalit6ile n care se 1ot o5eri garanii de origine 1entru 1roducia de electricitate n
cogenerare i cere statelor mem2re s6 asigure 1roceduri o2iective, trans1arente i
nediscriminatorii 1entruJ 9a< acces la reeaua de electricitateM 92< tari5areM 9c< administrare'
%e@nologiile de cogenerare aco1erite de aceast6 Directiv6 J
9a< "iclu com2inat cu tur2in6 cu gae, cu recu1erare de c6ldur6
92< %ur2ina cu a2ur cu contra1resiune
9c< %ur2ina cu a2ur cu condensaie
9d< %ur2ina cu gae, cu recu1erare de c6ldur6
9e< Motor cu ardere intern6
95< Microtur2ine
9g< Motoare /tirling
9@< )ile de com2ustie
9i< Motoare cu a2ur
#=
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
9C< "icluri !anVine i motoare DanVel
9V< &rice alt ti1 de te@nologie, sau com2inaie dintre acestea, care cade su2 incidena
de5iniiilor 1reentate n Articolul 49a<
+
'
Directiva "onsiliului ;JAHH1A"E( Directiva cadru a deeurilor 9Articolele 4, =, i ++<
Directiva "onsiliului ;CAH43A"EE( Deciia "omisiei din #+ a1rilie +:;B 1rivind
n5iinarea unui comitet de gestiune a deeurilor 9cu amendamentele sale<'
Directiva "onsiliului IJA44;A"EE con5orm directivei :;Z++Z"E a "omisiei directive
9Directiva EIA< 1rivind Evaluarea e5ectelor anumitor 1roiecte 1u2lice i 1rivate asu1ra Mediului
NnconCur6tor'
Directiva "onsiliului ICA1;IA"EE Directiva "onsiliului din +# iunie +:0B 1rivind
1rotecia mediului nconCur6tor, n 1articular a solului, atunci c>nd n6molul eliminat de a1ele
reiduale este 5olosit n agricultur6 9cu amendamentele sale<'
=3ACI=A"EE( Directiva "onsiliului din +# decem2rie +::+ asu1ra deeurilor care 1ot
1une n 1ericol s6n6tatea oamenilor'
=3ACC1A"E Directiva "onsiliului din #4 decem2rie +::+ 1rivind ra1orturile de
standardiare i raionaliare a im1lement6rii anumitor directive re5eritoare la mediul
nconCur6tor 9cu regurile de im1lementare<'
=HAC;A"E( Directiva "onsiliului din +B decem2rie +::= asu1ra inciner6rii deeurilor care
1ot 1une n 1ericol s6n6tatea oamenilor'
=HA=2HA"E( Deciia "onsiliului din ## decem2rie +::= care sta2ilete o list6 a deeurilor
care 1ot 1une n 1ericol s6n6tatea oamenilor, list6 care se reg6sete n Articolul + 9=< al Directivei
"onsiliului :+ZB0:Z"EE'
=CAC3A"E( Directiva "onsiliului din #= se1tem2rie +::B 1rivind controlul integrat al
1olu6rii'
1223ACIIA"E( Deciia "omisiei din #0 august #33+ care sta2ilete criteriile ecologice de
acordare a 1remiilor 1entru cei care m2un6t6esc n mod ecologic creterea 1lantelor'

+
#(
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
1) 3) 4) Management energetic
Valoarea monetar6 n tim1
Acest conce1t este 5oarte im1ortant 1entru realiarea analielor 5inanciare' +33 L
valorea` mai mult acum dec>t 1este + an'
Alt5el s1us, investitorii ar 5i dis1ui s6 1l6teasc6 mai 1uin acum 1entru a ncasa +33
L 1este un an i ar 5i dis1ui s6 1l6teasc6 mult mai1uin de +33 L 1entru a ncasa +33 L 1este +3
ani'
)rintre motivele care conduc la acest lucru se num6r6 in5laia, do2>nda, 1re5erina 1entru
lic@idit6i' FluHurile de numerar viitoare tre2uie deci actualiate 1entru a 1utea 5i com1arate ntre
ele' Actualiarea se 5ace la momentul de re5erin6 9anul 3<, 5olosind orat6 de actualiare' Un 5luH
de numerar de + L realiat n anul t, va avea la momentul 3 valoarea de J

undeJ
ra P !ata de actualiare
t P Anul de anali`
Indicatori 5inanciari ai unei investiii sunt J
+' )erioada de recu1erare a investiiei 9)a82ac@ )eriod<

)erioada de recu1erare a investiiei re1reint6 tim1ul necesar recu1er6rii ca1italului
investit ntr,un 1roiect' /e calculea` ca ira1ortul dintre investiia iniial6 i economia anual6'

#B
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai

"ondiia de acce1tare a unei investiii este ca 1erioada de recu1erare s` 5ie mai mic6
dec>t o 1erioad6 de recu1erare maHim admis6'
Un 1roiect este cu at>t mai atractiv cu c>t recu1erarea ca1italului ivestit este mai
ra1id6 n tim1' )erioada de recu1erare este ometod6 sim1l6 de anali6 a investiiilor utiliat6
5oarte des n 1ractic6'
Metoda are ns6 mai multe deavantaCeJ
, ignor6 5luHurile de numerar, du16 1erioada de restituireM
, nu ia n calcul gradul de risc al 1roiectului 9ci doar acea 1arte de risc care este legat6 de tim1
i amortismentul investiiei<
#' Valoarea $et6 Actualiat6 9$et )resent Value $)V<
Valoarea net6 actualiat6 este valoarea o2inut` 1rin actualiarea tuturor intr6rilor
i ieirilor de numerar im1licate n 1roiect, 1e2aa unei rate de actualiare alease'
$)V re1reint6 1ractic valoarea actualiat6 a economiilor reultate n urma im1lement6rii
1roiectului minus valoarea actualiat6 a investiiilor' /e calculea6 ast5el J

undeJ
Vt P Venituri totale n anul t
"t P "@eltuielile totale n anul t
It P Investiia anual6 cores1un6toare anului t
% P )erioada de anali6
#;
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
ra P !ata de actualiare
%oate 1l6ile i toate ncas6rile se consider6 a 5i 56cute la 5>rsitul 1erioadei' Anul F3G
este momentul investiiei iniiale 9nce1utul 1rimei 1erioade de anali6<' "ondiia de acce1tare a
unei investiiiJ $)Vb3 '
Un 1roiect este cu at>t mai atractiv cu c>t valoarea $)V este mai mare'
4' !ata Intern6 de !enta2ilitate 9Internal !ate o5 !eturn I!!<
!ata intern6 de renta2ilitate re1reint6 valoarea ratei de actualiare necesare
1entru ca intr6rile de numerar actualiate s6 egalee ieirile actualiate' A2ordarea
!I! const6 deci n g6sirea ratei de actualiare 1entru care $)VP3'

"ondiia de acce1tare a unei investiiiJ !I! s6 de16easc6 o valoare sta2ilit6 anterior, dar
net su1erioar6 costului 5inan6rii investiiei care se dorete a 5i realiat6'
Un 1roiect este cu at>t mai atractiv cu c>t !I! este mai mare'
=' Indicele de )ro5ita2ilitate 9/avings to Investment !atio /I!<
Indicele de 1ro5ita2ilitate al unei investiii este deose2it de im1ortant, de5inindu,
se ca ra1ortul dintre valoarea actualiat6 a economiilor i valoarea actualiat6 a investiiilor'

undeJ
VAE P valoarea actualiat6 a economiilor
VAI P valoarea actualiat6 a investiiilor
#0
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai

"ondiia 1rinci1al6 a unei investiiiJ /I!b+'
Un 1roiect este cu at>t mai atractiv cu c>t /I! este mai mare'
1) 3) H) Managerii din energie
Un manager din energie tre2uie s6 cunoasc6 att terminologia c>t i unit6ile de
m6sur6 s1eci5ice 1entru di5eritele ti1uri de energie, dar i modalit6ile de conversie ntre
sistemele de m6sur6 utiliate 1e 1lan mondial'
De asemenea este 5oarte, 5oarte im1ortant s6 se cunoasc6 strategia
energetic6 a 6rii i s6 se tie a se identi5ica 1rinci1alele resurse energetice eHistente 1e 1lan local
i naional 1entru a le 1utea valori5ica n mod e5icient'
)rinci1alele categorii de 1ersoane care tre2uie s6 ai26 cunotine de management energetic suntJ
a manageri de ntre1rinderi industrialeM
a analitii de utilit6i 9a16, gae, energie electric6, etc'<M
a analiti guvernamentaliM
a inginerii consultani n energieM
a Curiti s1ecialiai n legislaia energetic6'
1) 1) 3) Mrimi energetice de ,a 0 Formule de conversie
#:
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
Unit6i de m6sur6 i conversie a energiei
Formule de conversie J
+' "6ldura
Formula de conversie 1entru c6ldura

#' %em1eratur6
Formula de conversie 1entru tem1eratur6

4' Mas6
Formule de conversie 1entru mas6


=' For6 Z -reutate
Formule de conversie 1entru 5or6 Z greutate

43
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
(' )resiune
Formule de conversie 1entru 1resiune

B' *ucru mecanic
Formule de conversie 1entru lucrul mecanic

;' )utere
Formule de conversie 1entru 1utere

0' Unit6i de energie
Unit6ile standardiate de energie

:' )resiunea aerului, densitatea i tem1eratura n atmos5er6 normal6
4+
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
Date i unit6i standardiate 1entru
1resiunea aerului, densitatea i tem1eratura n atmos5er6 normal6

1) 1) 1) +radul de intensitate energetic a rilor U)E)
Intensitatea energetic6 sau gradul de utiliare a energiei n !om>nia se datorea6
n 1reent nu at>t datorit6 5a1tului c6 aceasta consum6 din resursele de energie 1ro1rii i cele
din im1ort 1entru sine 9 energie n cadrul agriculturii, industriei i utilit6ilor < c>t datorit6
5a1tului c6 ara noastr6 a aCuns un eH1ortator net de energie ie5tin6 i un im1ortator de
energie la costuri 5oarte mari, cu 1rec6dere, m6 re5er aici la gae, dei situaia real6 im1une de
5a1t ca !om>nia s6,i consume resursele de energie 1entru sine 2a c@iar i s6 eH1orte energie, 5ie
ea de natur6 caloric6, electric6 sau orice alt6 natur6, indi5erent de varia2ila glo2al6'
/e o2serv6 cu uurin6 din 5igura 4 5a1tul c6 !om>nia dis1une de un im1ortant 1otenal
energetic'
4#
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
Figura 4 , Intensitatea energetic6 a 6rilor U'E'

A1licarea 1rogramelor de e5icientiare energetic6 mai are i un as1ect social 1rin
redistri2uirea ca1italurilor de lucru celor im1licai e5ectiv n 1unerea n 1ractic6 a acestor
1rograme'
a Nm2un6t6irea securit6ii energetic
, !educerea im1orturilor de iei i gae
Nn economia rom>neasca sume im1ortante de 2ani se c@eltuie an de an 1entru asigurarea
im1orturilor de gae i iei'
Din caua 5a1tului c6 1reul 2arilului de 1etrol 1e 1iaa mondial6 a crescut cu valori
incendiare, 1ractic du2l>ndu,se n ultima decad6,singura cale luminat6 de a limita e5ectele
creterii acestor costuri o constituie creearea i 1romovarea unor 1rograme 1er5ormante de
44
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
management energetic'

, !educerea vulnera2ilit6ii 5a6 de li1sa de energie
Nn general orice tendin6 de cretere economic6 conduce la o cretere a intensit6ii
energetice adic6 a consumului de energie,aceasta determin>nd o cretere imediat6 a de1endenei
de im1ort cu urm6ri asu1ra economiei naionale i mai ales cu anumite riscuri 1olitice,
administrative, economice i strategice cauate de de1endena continu6 de un singur 5urnior
1entru gaele naturale i din caua evoluiilor ascensionale ale 1reului 1etrolului'
Iar gaele naturale sunt de 5oarte mare im1ortan6 1entru agricultur6, care re1reint6 un
Oconsumator nr6itG al acestora, n cadrul industriei 1etro,c@imice, a industriei ngr66mintelor
c@imice, unde #( Vg de aotat nglo2ea6 n sine ;3 mc ga natural'
)rin 1romovarea unei 1olitici naionale de gestiune economic6 a eHtraciei,
1relucr6rii i consumului de com2usti2ili 5osili, a energiei regenera2ile i 1rin a1licarea de
1rograme conservatoare care s6 r6s1und` cererii din ce n ce mai mari de energie, 2aate 1e
utiliarea unor surselor alternative de 1roducere a energiei, se 1oate institui un ec@ili2ru dintre
cererea i o5erta de energie'
)otenialul energetic din surse regenera2ile al 6rii noastre este de a1roHimativ +3'333
MD, adic6 a1roHimativ (3 U din energia 1rodus6 ast6i 1rin surse convenionale, o 1ia6 cu
o 1alet6 destul de larg6 de energie i 5oarte 1ro5ita2il6 1entru cel care tie s6 a1reciee
energia ca strategie de viitor 5igura nr' = J
4=
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai

Figura nr' = , )rinci1alele centrale de 1roducere a energiei electrice
"a1acitatea total6 instalat6 este +::;# MD din care +433: MD ? %ermoelectrica, (034
MD ? Tidroelectrica, ;33 MD ? $uclearelectricaM
Energia electric6 total6 generat6 este (40B3 -D@ din care 4+=B+ -D@ ? %ermoelectrica,
+==03 -D@ ? Tidroelectrica, (==B -D@ ? $uclearelectrica'
Nn 5igura nr' ( este 1reentat un model de ec@ili2ru dintre 2alana energetic6
i m6rirea e5icienei energetice, cu sco1ul de a micora de1endena de im1orturile de energie, se
creea6 ast5el o li2eraliare economic6 5a6 Factorii glo2aliG at>t 1enntru industrie c>t i 1entru
agricultur6'

4(
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai

Figura nr' ( , Model de ec@ili2rare energetic6
"A$I.%#U# 4 > -.UDIU DE "A7
4B
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
4)3) Elemente de anali teEnic i economic a -" E"%AUUA -A "lrai
4) 3) 3) $reentarea -" E"%AUUA -A "lri))))))))))))))))))))))))))

/" E"&AAUA /A "6l6r6i a 5ost creat6 n #33= de c6tre "onsiliul \udeean "6l6rai
9acionar 1rinci1al<, n 2aa *egii 4+Z+::3 ce are la 2a6 1rinci1iul constituional al li2ert6ii de
asociere, n sensul c6 la constituirea acesteia 1ot 1artici1a at>t 1ersoane 5iicec>t i 1ersoane
Curidice, ast5el ca o1erator de a16 i canaliare al Cudeului "6l6r6i' /" E"&AAUA /A "6l6r6i
este o societate 1e aciuni, deinut6 n totalitate de autorit6ile locale, reult6 de aici
caracterul s6u 1rinci1al de societate de ti1 miHt, at>t din 1unct de vedere al ca1italului
dar mai ales al acionariatului'
)rimul trans5er al activit6ilor de a16 i canaliare a 5ost realiat n decem2rie #33=
1entru oraele "6l6r6i, &ltenia i *e@iu,-ar6, 5iind urmat de 1reluarea oraului Budeti n
#33('
Nn a1rilie #33B au 5ost 1reluate activit6ile de a16 i canaliare din munici1iul Uriceni,
Cud' Ialomia' /ocietatea este organiat6n dou6 sucursale 9"6l6rai i &ltenita< i o 5ilial6
9Uriceni<'
4) 3) 1) Denumirea com:let a societii i 'orma ?uridic de constituire
/ocietatea "omercial6 E"&AAUA /ocietate 1e Aciuni, "odul Unic de Identi5icare J !&
+B;43B;#, $r' !egistrul "omerului J \(+Z4:4Z#33= cod unic de nregistrare J ! +B;43B;#,
5ondat6 n #33= de c6tre "onsiliul \udeean "6l6rai, n 2aa *egii 4+Z+::3'
4) 3) 4) Date de identi'icare -" E"%AUUA -A "lrai
Adresa J /tr' )!&-!E/U* "6l6rai Bloc BBB Et,4' Mun' "6l6rai \ud' "6l6rai
"od )otal J :+333+
%ele5on J 3#=#4+#;30
FaH J 3#=#4++:#(
"od Unic de Identi5icare J !& +B;43B;#
4;
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
$r' !egistrul "omerului J \(+Z4:4Z#33= cod unic de nregistrare ! +B;43B;#
/tare societate J N$!E-I/%!A% din data 3+ /e1tem2rie #33=
&2iect 1rinci1al de activitate J "a1tarea, tratarea i distri2uia a1ei 1ota2ile 9 cod "AE$
=+33< i "olectarea i tratarea a1elor uate 9cod "AE$ :33+<
Anul n5iin6rii J #33=
De2site J @tt1JZZccc'ecoaduac6l6rai'ro
4) 3) H) Descrierea o,iectului de activitate
"on5orm actului constitutiv, 1rinci1alele activit6i ale com1aniei /" E"&AAUA /A
"6l6rai sunt ca1tarea, tratarea i distri2uia a1ei J
, "olectarea i tratarea a1elor uateM
, Instalaii te@nice i sanitareM
, Di5erite instalaiiM
, %rans1ort de 2unuriM
, Activit6i de testare i anali6M
, Nnc@irierea de maini i ec@i1amenteM
, Activit6i legate de ar@itectur6, inginerie i servicii de consultan6 te@nic6'
4) 3) J) "onducerea societii este structurat ast'el (
Adunarea -eneral6 a Acionarilor 5ormat6 din ( mem2ri,
"onsiliul de Administraie 5ormat din ; mem2ri,
"onducerea o1erativ6 5ormat6 din 4 mem2ri J
, Director -eneral J Ing' "ear $EA-U
, Director eHecutiv Economic J Ec' Iuliana %UD&!
, Director eHecutiv MarVeting , "omercial J Ec' Ion *U"A

)ersonalul direct 1roductiv al /taiei de tratare i e1urare a a1elor uate "6l6rai, cu
contract de munc6 1e termen nedeterminat este alc6tuit din : mem2riJ
40
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
, + inginerM
, + dis1ecerM
, # 1a6 i 1rotecieM
, ( mem2rii 9electro,mecanic6, electric6, l6c6tuerie< 1entru meninerea, ntreinerea i
5uncionarea staiei n condiii normale de lucru'
4) 3) C) -tructura acionariatului -" E"%AUUA -A "lrai
"onsiliul \udeean "6l6rai deine maCoritatea aciunilor n cadrul /" E"&AAUA /A
"6l6rai, n 1rocent de 4#,0 U, cu o valoarenominal6 a aciunii de +=+'0B3 *ei, urmat de
"onsiliul *ocal "6l6rai cu un cuantum de #(,# U, 1rocent din aciuni, la o valoarenominal6 de
+30'::3 *ei, se o2serv6 rolul 1rimordial i @ot6r>tor al acionarului 1rinci1al n societate,
acesta 5iind "onsiliul\udeean "6l6rai i "onsiliul *ocal "6l6rai'
.a,el nr) J $rinci:alii acionari ai -" E"%AUUA -A "lrai
Acionar Valoarea nominal a aciunii O!%*P $rocent
"onsiliul \udeean "6l6rai +=+'0B3 4#,0U
"onsiliul *ocal "6l6rai +30'::3 #(,#U
"onsiliul *ocal &ltenia ;3':43 +B,=U
"onsiliul *ocal Uriceni ;3':43 +B,=U
"onsiliul *ocal Budeti #3';B3 =,0U
"onsiliul *ocal *e@liu,-ar6 +3'403 #,=U
Fundulea 0'B(3 #,3U
.otal( H41)J22 322,2B

4) 3) ;) Date :rivind :atrimoniul :ro:iu i :rivat al -" E"%AUUA -A
)atrimoniul 1ro1riu J utilaCe, autove@icule, mo2ilier, ec@i1amente de calcul, etc'
4:
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
)atrimoniul 1u2lic al localit6ilor deservite, 9concesionat< J reele de alimentare cu a16 i
canaliare, reervoare de nmagainare, staii de ca1tare, tratare, 1om1are i e1urare'
4) 3) I) $rodusele i serviciile o'erite de -" E"%AUUA -A "lrai
)rinci1alele activit6i ale com1aniei /" E"&AAUA /A "6l6rai sunt ca1tarea, tratarea
i distri2uia a1ei J
, "olectarea i tratarea a1elor uateM
, Instalaii te@nice i sanitareM
, Di5erite instalaiiM
, %rans1ort de 2unuriM
, Activit6i de testare i anali6M
, Nnc@irierea de maini i ec@i1amenteM
, Activit6i legate de ar@itectur6, inginerie i servicii de consultan6 te@nic6'
4) 3) =) $iaa actual a -" E"%AUUA -A "lrai
/'"' E"&AAUA /'A' "6l6rai a 1reluat activitatea i 1ersonalul serviciilor 1u2lice de 1e
raa localit6ilor res1ective, n5iinarea o1eratorului 5iind determinat6 de accesarea unor surse de
5inanare eHtern6, 1rin 1rogramul /AM%ID, destinate rea2ilit6rii sistemului de alimentare cu a16
n cele 1atru orae din Cud' "6l6rai i a acces6rii 1rogramului I/)A 1entru localit6ile Uriceni,
"al6rai, &ltenia, *e@liu,-ar6 i Budeti 1entru rea2ilitarea reelelor de canaliare i a staiilor
de e1urare'
4) 1) 3) Analia indicatorilor 'inanciar conta,ili ai -" E"%AUUA -A "lrai
=3
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
Valoarea "i5rei de a5aceri 9"' A'< a societ6ii a crescut continuu, n decursul anilor #3+3,
#3++ i #3+# relev>nd im1ortana 5irmei 1entru munici1alitate i serviciile 1e care aceasta le
o5er6 1o1ulaiei Cudeului, acest lucru se datorea6 i 5a1tului c6 societatea este unic 5urnior de
servicii de a16 menaCer6 iZsau 1ota2il6 n Cudeul "6l6rai 9%a2elul B Indicatorii 5ianciar
conta2ili A$EEA +<'
Veniturile i c@eltuielile au urmat trendul ascendent al "' A' inregistrandu,se at>t n anul
#3+3, c>t i n anii #3++ i #3+#, un 1ro5it ne de 4B4,(+; mil' lei, ##;,40( mil' lei i res1ectiv
+3+,+4: mil' lei n anul #3+#, cu o marC6 a 1ro5itului net de doar 3,(= U n #3+#, datorit6 m6ririi
decalaCului i deregl6rilor economice ale 6rii, 5luctuaiilor violente ale valutei n relaie cu
leul rom>nesc i a semnelor de nce1ut de recesiune 9%a2elul B Indicatorii 5ianciar conta2ili
A$EEA +<'
Aceast6 sc6dere a marCei 1ro5itului net mai 1oate 5i motivat6 i ca un management nu
tocmai 1er5ormant al instituiei, ns6 nu nea16rat, av>nd n vedere c6 i datoriile acesteia au urcat
vertiginos n anul #3+#' 9%a2elul B Indicatorii 5ianciar conta2ili, A$EEA +<'
4) 1) 1) Analia 'inanciar a unei investiii constructia unei instalaii
)entru analia 5inanciar6, voi construi un eHem1lu de anali6 5oarte sim1lu'
/e creea6 a1ortul unei investiii de +3'333 L 1entru construcia a dou6 digestoare de
2ioga 9n variant6 sim1l6< cu ca1acitatea de +333 mc'
"@eltuielile de 1roducie 9materii 1rime, materiale, energie, mano1er6 1iese de sc@im2
etc'< sunt estimate la #'(33 L anual' Nn anul 4 tre2uie e5ectuat6 o reviie a unui digestor al c6rui
cost este de +'(33 L'
Veniturile care se 1ot o2ine 1rin cedarea n sistem a 2iogaului, cu certi5icate veri
sau valori5icarea 1rodusului 5init n sco1uri 1ro1rii sunt de B'(33 L anual' ''''''''''''''''''''''''''''''
A1are o ntre2are im1ortant6 re5eritoare la care sunt indicatorii 5inanciari ai
investiiei lu>nd n calcul o 1erioad6 de anali6 de ( ani i o rat6 de actualiare de +#U R
=+
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
Av>nd n vedere c6 amortiarea utilaCului se 5ace liniar 1e ( ani, iar valoarea reidual6
este considerat6 3'
!eultatele 5inanciare Custi5ic6 realiarea investiiei ast5elJ
)entru cei cinci ani analiai se va o2ine un 1ro5it actualiat de #'4B: LM rat6 intern6 de
renta2ilitate este de #+U iar 1entru 5iecare + L investit se va o2ine un c>stig actualiat de +,#= L'
Nn mod 5iresc analia 5inanciar6 tre2uie continuat6 1rin luarea n considerare
a mai multor i1otee 9anali6 de sensi2ilitate<J care sunt valorile modi5icate ale indicatorilor
5inanciari dac6 J
, valoarea investiiei crete sau dac6 scade cu un anumit 1rocent 9eHJ +#U<M
, ce se nt>m1la cu investiia dac6 c@eltuielile, 1reul energiei dar i veniturile se modi5ic6, n
tim1M
, care este in5luena unor venituri sau c@eltuieli eHce1ionale i aa mai de1arte'
!eultatul va 5i de ti1ul urm6tor J din investiia de +3 333 de euro, #(33 de euro n cei =
ani i res1ectiv =333 de euro, cu +(33 euro n al treilea an, re1reint6 c@eltuielile de eH1loatare,
cum veniturile sunt n valoare de B(33 de euro n toi cei ( ani de amortisment, reiese
din calcule, lu>nd n calcul i amortismentul de #333 de euroZan c6 investiia este 5ea2il6,
aduc6toare de 1ro5it i amortia2il6 ntr,o 1erioada scurt6 de tim1''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
/igur c6 de1inde i de cantitatea de 2iomasa de1us6 n digestor 1entru 5ermentare, de
tem1eratur6 n 1rimul r>nd, sunt # 5actori im1ortani, ns6 sistemul n sine este dovedit ca 5iind
1er5ormant, este o realitate ci nu un 5a1t 9%a2el nr' ; !eultatul Investiiei<'

.a,el nr) ; !eultatul Investiiei
=#
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai


4) 1) 4) Analia -V%. a :ieei de cogenerare din !om<nia
=4
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
$uncte tari J
, "om2aterea 1ro2lemelor de mediu i a nc6lirii climatice 1rin reducerea emisiilor de metan
i dioHid de car2on n atmos5er6
, /oluii dedicate sectorului agricol i oote@nic dar i oraelor
, %e@nologie 1rietenoas6 cu mediul nconCur6tor
, /oluie n managementul deeurilor, 1entru o2inerea de energie electric6 i termic6
, /oluie 1entru e5icientiare energetic6
, /oluia energetic6 n ona industrial6
$uncte sla,e J
, "adrul legal 5oarte sla2 devoltat
, Amortiarea investiiei ntr,o 1erioad6 de 4 1>n6 la B ani, c@iar +3 ani, de1inde de situaie
, Bariere 1olitice, legislative, administrative, economice i sociale
%:ortuniti (
, "erti5icatele veri
, *egislaia euro1ean6
, "reterea gradului de inde1enden6 energetic6 a agriculturii 5a6 de alte sectoare economice
i industriale
, Nn5iinarea culturilor energetice 1e cele 1este # 333 333 @a nelucrate
, "reearea unui sistem naional i legislativ de 1l6i 1rin cedarea 1roduciei agricole secundare i
a deCeciilor oote@nice a marilor lati5undiari n sc@im2ul a1ei 1entru irigaii
, Utiliarea 2iogaului ca energie 1entru irigaii
Ameninri (
, )romova2ilitatea redus6 a soluiile de cogenerare
, $encrederea investitorilor n sisteme de gestiune a energiei 1rin 1roiecte i investiii de ti1
OBioga )lantG
"A$I.%#U# H > "%*"#U7II I $!%$U*E!I
==
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
H) 3) "oncluii i :ro:uneri
)rin 1reenta lucrare s,a dorit s6 se susin6 i s6 se demonstree miCloacele 1rin care
cola1sul din agricultura rom>neasc6, datorat gravelor a2ateri i deec@ili2re maCore din aceasta,
de ordin macro i microeconomic, c>t i din 1unct de vedere climateric i alte@nologiei nvec@ite
i 1rost a1licate, 1oate 5i evitat, 1rintr,o cretere a ca1acit6ii de autosustena2ilitate a sistemului
agricol din !om>nia'
Unul dintre deec@ili2rele maCore 1roduse agriculturii de c6tre om, este 5a1tul c6
su1ra5aa de teren irigat6 a 5ost diminuat6, redus6 de la 4 433 333 @a n +:0: la su2 +(3 333 @a n
#3+4 ceea ce a condus la sc6derea 1roduciei medii la @ectar n ">m1ia B6r6ganului cu 1este
#333 VgZ@a gr>u de eHem1lu i nu numai, acest lucru se datorea6 1ro2a2il i unei li1se de
cultur6 i educaie ori 1ro2a2il datorit6 indi5erenei'
"onsider 1ersonal, c6 se 1oate aduce un nsemnat a1ort i o reolvare 5acil6 a multor
1ro2leme de mediu i din agricultura rom>neasc6, 1rin devoltarea unor miCloace 1ro1rii de
auto5inanare i 1roducere a energiei verde, cu im1licaii directe asu1ra revitali6rii /istemului
!ural !om>nesc i a activit6ilor economice din cadrul acestuia'
e /istemul !ural !om>nesc este un conce1t dura2il i com1leH care a generat de,a lungul
a 1este +33 de ani i a trei sisteme 1olitice, o marediversitate de tee i 16reri 1rivind
de5inirea sa, ca s5er6 de cu1rindere i com1onente ale sale'
!uralul rom>nesc, cu1rinde o dis1ersare 1uternic6 a 1o1ulaiei i a serviciilor comune n
acelai tim1, deine un caracter 1uternic concentrat n s5era agriculturii, silviculturii, acvaculturii
i a administr6rii domeniilor 1rivate din agricultur6 i silvicultur6'
)entru o de5iniie c>t mai com1leH6 i mai cu1rin6toare, adaug, 56r6 ur6 i eHagerare
de sine, c6 /istemul !ural !om>nesc este de5init n 5inal, ca 5iind s1aiul rural n care tr6iete i
activea6 6ranul rom>n, 1o1ulaia ce l locuiete, aceasta din urm6, su1un>ndu,se direct,
tradiiilor, o2iceiurilor i culturii onale' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
=(
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
/istemul !ural !om>nesc este caracteriat n 1rinci1al de elemente de5initorii
1recum sunt J
+' & densitate mai mic6 5a6 de cea ur2an6M '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
#' Activitatea de 1roducie a s1aiului rural l constituie agricultura, cu 1rec6dereM
4' !elaiile interumane i sociale ale locuitorilor s6i, se 2aea6 1e cunoaterea reci1roc6M
=' Mediul nconCur6tor este mult mai 1uin 1oluat i a5ectat de activit6ile umane'
9 sau cel 1uin aa ar tre2ui s6 5ieM 1entru ca mediul nconCur6tor s6 5ie ne1oluat i 1reervat este
nevoie de mult6 munc6 iinvestiii 5inanciare n te@nologii de 1roducie agricole neinvaive cu
mediul i mai cu seam6 n domeniul recicl6rii deeurilor din agricultur6 <'''''''''''''''''''''''''''''''''''
/istemul !ural !om>nesc este locuit de a1roHimativ =( U din locuitorii 6rii, care i
asigur6 un nivel de trai minim, cu mari greut6i 5inanciare, 1rin 1artici1area n 1rocent de :3 U
din num6rul acestora la activitatea de 1roducie din cadrul agriculturii i serviciilor coneHe ale
acesteia'
Acetia 5ie c6 lucrea6 n agricultur6, direct, 1e terenul 1ro1iu, 1ro1ietate 1ersonal6, cu
miCloace rudimentare, demne de secolulal EIE,leaM Fie au cedat dre1tul de
uu5ruct asu1ra terenului, unei eH1loataii agricole, s1re a se 5olosi de el i al lucra cu miCloace
moderne, urm>nd ca la 5>rsitul anului agricol, 6ranul s6 1rimeasc6 o cot6 1arte de 1roduse
sau contravaloarea acestora n lei, 1resta2ilit6, n contractul cadru, nc@eiat
cu eH1loataiaM /au de56oar6 diverse activit6i coneHe cu agricultura, salariate, n cadrul
eH1loataiilor agricole''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Activitatea economic6, 1rinci1al6, din cadrul /istemul !ural !om>nesc r6m>ne cea
agricol6, de 1roducie, unde 6ranul i lucrea6 2uc6ica de f @a, + @a de 16m>nt i unde
1ro5esiunile celor ce activea6 n acest sector de activitate sunt de o2icei cele 1ractice i manuale,
acestea neim1un>nd nici un grad de cali5icare sau s1ecialiare, ca s6 nu mai amintesc de
1olicali5icare'
Aadar investiiile n agricultur6 i n domeniul energetic nu 1ot dec>t s6 m2un6t6easc6
at>t /istemul !ural !om>nesc c>t i agricultura, dre1t 1entru care se im1un sc@im26ri maCore
=B
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
legislative, administrative i mai ales manageriale, admi>nd 5a1tul c6 avem nevoie de
investiii n agricultur6, mediu i sistemul energetic dar mai ales este o cerin6, o necesitate a
tim1ului n care tr6im, avem nevoie de resurse umane 2ine 1reg6tite 1ro5esional, motivate,
cu mari ca1acit6i de viiune i im1unere'
Bi,liogra'ie
=;
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
g+h "onstantin "' %eodorescu O"urs de reistena materialelorG ed' colii /1eciale a Artileriei,
%imioara +:#B,
g#h "A!%EA VE!DE 1rivind gestionarea deeurilor agricole n UE 9/E"#:4B< #330,
g4h Dr6g@ici Manea, Daniela "reu F/trategii de n5iinare a unei societ6i comerciale agricoleG
ed' Alias #33#,
g=h Directiva +:::Z4+ZE" 1rivind de1oitarea deseurilor,
g(h -a2riel !acovieanu, Elena Vul1au, !aluca,Maria !acovieanu G"om1araie ntre
1rocedeele de e1urare eHtensive i intensive 1entru comunit6i mici 9(33 ? (333 *E<G ,
ZA!A Articol #3+3,
gBh *egea =#B din #33+ 1rivind regimul deeurilor cu modi5icarile si com1letarile ulterioare,
g;h MaHimilian )o1ovici FAgricultur6 1entru coli /u1erioareG ed' Atelierele /ocec i "o,
+:+#,
g0h $ormativul te@nic 1rivind de1oitarea deeurilor 9T- +B#Z#33# modi5icat6 i com1letat6<
g:h $icolae Iorga OIstoria )o1orului !om>nescG ed' "asei colilor, +:##,
g+3h $&%E de curs FEcologie i 1rotecia mediuluiG ? e5 lucr6ri dr' "ecilia $eagu,
g++h $&%E de curs FDevoltare !ural6G , e5 lucr6ri dr' Doru Ioan %6r6cil6,
g+#h $&%E de curs FManagement strategicG , e5 lucr6ri dr' Denisa \il6veanu,
g+4h $&%E de curs FManagement 5inanciarG , e5 lucr6ri dr'Mi@ai Ar2agic,
g+=h $&%E de curs FDoctrine economiceG , e5 lucr6ri dr' "onstantin %udor,
g+(h &rdonanta de Urgenta nr' ;0 din #333 1rivind regimul deseurilor,
g+Bh /@arma T'D' *ecis /')' ODaste containment s8stems, caste sta2iliation and land5ills
Design and evaluationG \on@n Dile8 i /ons Inc', $ec jorV +::=,
g+;h /urse &nline J
"omisia Euro1ean6 @tt1JZZec'euro1a'euZenerg8ZresZlegislationZs@are_res_eu_en'@tm
,ioga ,instalatii'ro
ccc'1ro2io1ol'deZ+#_"e_1roduce_o_centrala_de_2'(3'3'@tmlRi*P+
ccc'2iocom2usti2il,tm'roZ biogaz .html
A*EWE
A*EWA 3
=0
Universitatea de tiine Agronomice i Medicin Veterinar Bucureti
Facultatea de Management, Inginerie Economic n Agricultur i Devoltare !ural
Filiala "lrai
.a,el nr) C Indicatorii 'inanciar conta,ili
Anul 1232 1233 1231
Bilant
Active
Imo,iliate
3,I4C,JHI I,121,4JJ C;,3HH,2C2
Active "irculante J=,H13,H11 C3,=3J,;3H J4,CH3,2HI
-tocuri 43;,C=C 42I,43; 1;1,CC2
"reeante JH,C3;,44= JJ,J33,11= HJ,==C,;;C
.otal Activ C3,1J;,=;2 ;2,33I,2C= 312,;IJ,32I
"a:ital -ocial H41,J22 H41,J22 H41,J22
"a:italuri
$ro:rii
H,C;4,=4H H,4;H,24H H,HC2,JIH
Datorii 1,C=C,2=H C,;JC,11I 3H,=I3,=12
.otal $asiv C3,1J;,=;2 ;2,33I,2C= 312,;IJ,32I
"i'ra de A'aceri 3C,J;C,CCI 3;,J32,C;= 3I,I1J,43I
Venituri .otale 3I,HH=,=C1 3=,412,4;3 12,3CI,;H1
"Eeltuieli .otale 3I,21I,;H1 3=,2HC,I24 12,243,24=
$ro'it *et A
$ierdere
4C4,J3; 11;,4IJ 323,34=
Mar?a $ro'it *et 1,3= B 3,42 B 2,JH B
*umar anga?ati J22 HIC HC;
=: