Sunteți pe pagina 1din 2

COD: FR_02_PA Data Revizuirii Formularului: 10 octombrie 2013 Pagina: 1 / 2

Emis : RMI Aprobat : Director GeneralData: 18.11.2013
Plan de audit
1. AUDITAT: SC AGGREKO SOUTH EAST EUROPE SRL
2. OBIECTIV AUDIT: Audit intern pentru verificarea gradului de conformitate a sistemului de management
integrat cu cerinele standardelor de referin ; de asemenea, se determina si gradul de conformare cu
cerintele legale si alte cerinte
3. CRITERII DE AUDIT:
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005 / AC 2009
SR OHSAS 18001:2008
Cerinte legale si alte cerinte
Alte documente de referi (manual, proceduri, instruciuni, etc.)
4. ECHIPA DE AUDIT:
AUDITOR EF
LIVIA SIMULESCU (LS)
AUDITORI
-
OBSERVATOR
IONUT LAZARESCU (IL)

5. TEHNICI DE AUDIT: - Interviuri
- Vizite tehnice
- Observare
- Analiz documente i nregistrri
6. PERIOADA DE DERULARE A AUDITULUI: 22.11.2013
7. CONFIDENIALITATEA INFORMAIILOR: Echipa de audit asigur deplina confidenialitate a informaiilor
n posesia crora intr n timpul efecturii auditului.
8. DATA DIFUZARII RAPORTULUI DE AUDIT: 27.11.2013
COD: FR_02_PA Data Revizuirii Formularului: 10 octombrie 2013 Pagina: 2 / 2
Emis : RMI Aprobat : Director General


ZIUA 1: Vineri, 22.11.2013
Ora
Procesul
echipa audit
Ora Auditat
Criterii audit
(standard / cap.)
09:30
Sedinta de deschidere
(LS, IL)
10:00
Director General, Project
Manager, Logistic
Coordinator & Depot
Engineering,
Reprezentantul
Managementului pentru
Calitate
-
10:00
Management general
(LS, IL)
11:00 Director General
ISO 9001
Cap. 4.1, 5, 6, 8

11:00
Project Management
(LS, IL)
12:00
Project Manager

ISO 9001
Cap. 4.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.4,
7.4.2, 7.5, 8.2.1, 8.2.3,
8.2.4, 8.3, 8.4
12:00
Logistics & Engineering (Project
Engineering, Depot Engineering)
(LS, IL)
14:00
Logistic Coordinator &
Depot Engineering
ISO 9001
Cap. 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6,
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5
14:00 PAUZA 14:30

14:30
Managementul Calitatii
(LS)
16:00
Reprezentantul
Managementului pentru
Calitate
ISO 9001
Cap. 4.1, 4.2, 5.5.2, 8.1,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5

16:00
Pregatirea sedintei de inchidere
(LS, IL)
16:30 - -
16:30
Sedinta de inchidere
(LS, IL)
17:00
Director General, Project
Manager, Logistic
Coordinator & Depot
Engineering,
Reprezentantul
Managementului pentru
Calitate
-