Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE PRACTIC

Numele si prenumele studentului: Stefan Iulia-Roxana


Universitatea/Facultatea: U.S.A.M.V, Facultatea de Biotehnologii
Institutia si departamentul in care a desfasurat staiul de preatire practica: Labormed
harma S.A.! "e#artamentul roductie
D!meniul de activitate: Fabricatie medicamente generice $com#rimate, ca#%ule&
Date de c!ntact institutie: Bd. 'heodor allad(, nr ))B, %ector *, Bucure%ti, tel+ ,-.. *)/ ,) *)
Peri!ada si durata staiului de preatire practica: ,0.,1.-,.---1.,1.-,.-, 0, ore
O"iectivele staiului de practica:
Ace%t %tagiu de #ractica a a2ut ca obiecti2 #rinci#al Tranzi ia de la coal la via a activa
%i con%olidarea cuno%tintelor acumulate in cei trei ani de facultate.
In cadrul Labormed Pharma, cele 0, de ore au fo%t menite %a ma initie3e in fabricatia %i
ambalarea medicamentelor generice $forme farmaceutice %olide orale&, luand contact cu #roceduri
%#ecifice #ri2ind +
4chi#amentul indi2idual de #rotecti2e obligatoriu, fluxul de #er%onal %i com#ortamentul
ace%tuia in camerele curate de cla%a "5
6antarirea materiilor #rime #entru o %erie!campanile de fabricatie;
Alocarea codurilor pentru materii prime, material auxiliare, material de ambalare,
produse finite si intermediare;
Operarea si curatarea echipamentelor din ectia !abricatie"Ambalare;
1
Activitatile desfasurate:
In ace%t %tagiu de #ractica am in2atat de%#re tehnologiile de fabricatie indu%triale #recum
%i a metodelor de ambalare %i conditionare a#licabile in #roce%ele de fabricatie a com#rimatelor
con2etionale %au filmate %i ca#%ulelor gelatinoa%e tari.
Am a%i%tat %i am in2atat de%#re intregul flux de #roductie al unui medicament %i de%#re
controalele fi3ice %i chimice ce %e reali3ea3a la ni2el de %ub%tante, ame%tecuri, #rodu% finit %i
chiar ambala7e. Fluxul tehnologic de #roductie cu#rinde mai multe eta#e+
.. roce%ul de fabricare ince#e cu #regatirea %i do3area %ub%tantelor nece%are #re#ararii
medicamentelor conform retetei. Ace%tea %unt eliberate din de#o3it in urma unor %olicitari
efectuate de catre Seful 4chi#ei de re#arare. Materiile #rime %unt introdu%e in aria de cantarire
#rintr-un %a% de de%#rafuire %i decontaminare. 8#eratorul reali3ea3a rece#tia cantitati2a
$cantitatea #rimita %a core%#unda celei %cri%e #e
8rdinul de rimire& %i calitati2a$%e 2erifica codurile
%i termenul de 2alabilitate&. Materiile #rime %unt
cantarite in ordinea %#ecificata in "o%arul de
Fabricatie, iar a#oi, ace%tea %unt introdu%e intr-un
bin, iar la final %unt omogeni3ate.
2
Fi# $ Om!eni%at!r
-. A doua eta#a in #roce%ul de fabricare al unui medicament o re#re3inta formarea
granulei. 8mogenatul e%te umectat cu o %olutie liant %#ecifica #rodu%ului $de ex., %olutie formata
din a#a #urificata %i alcool etilic farmaceutic&. Ame%tecul ume3it %e 2acuumea3a in tancul de
granulare al echi#amentului 9hibli /,!-,,.
Fi# & '(I)*I &++ Fi# , -!ara cali"rat!are
Aici are loc u%carea in conditii de tem#eratura %i tim# bine %tabilite. La %far%itul
#roce%ului %e determina umiditatea in cadrul laboratorului de control interfa3ic, iar daca acea%ta
core%#unde "FS, %e 2a reali3a #roce%ul de granulare. Ace%ta are loc intr-o moara calibratoare cu
ochiuri de dimen%iuni %#ecifice fiecarui #rodu%, iar a#oi, granula u%cata %e #rudea3a.
*. A treia eta#a o re#re3inta com#rimarea granulei #udrate. Binul e%te fixat #e un ele2ator
%i ridicat dea%u#ra echi#amentului de com#rimare. rintr-o 2al2a #re2a3uta cu o garnitura ce
a%igura etan%eitatea, binul e%te ,,conectat:: la tea2a de alimentare a echi#amentului. Se
alimentea3a o mori%ca ce a%igura um#lerea %#ecifica a celulelor de com#rimat. A%u#ra ace%tor
celule actionea3a -1 de #i%toane ce exercita forte a#roximati2 egale, obtinandu-%e, in final,
3
com#rimatul. Ace%tea %unt #reluate #e un de%#rafuitor 2ibrator cu %#ilara modulara, iar a#oi %unt
de#o3itate in reci#ienti %#eciali.
Fi#. Ec/ipament de c!mprimare ranula Fi# 0 Desprafuit!r
;8 eta#a facultati2a o re#re3inta filmarea. Ace%t #rocedeu %e a#lica doar unor anumite
com#rimate %i re#re3inta aco#erirea ace%tora cu film #olimeric
). Ultima eta#a din cadrul fabricarii unui medicament o re#re3inta ambalarea ace%tuia.
Ambalarea are trei eta#e+
ambalarea #rimara %au bli%teri3area $reali3area bli%terelor din folie V6!V"6, in%ertia
com#rimatelor!ca#%ulelor in bli%tere %i li#irea foliei de aluminiu im#rimata, %tantarea %eriei %i a
datei de ex#irare&. Am in2atat de%#re modul de o#erare %i curatare al echi#amentelor 'R-,,,
6lini#ac< %i Farma#ac<. In 'R-,,
%i Farma#ac< %e reali3ea3a
ambalarea in bli%tere de
V6!V"6, iar in 6lini#ac<, in
bli%tere de aluminiu.
4
Fi#1 TR&++

;Folia de aluminiu trebuie %a aiba im#rimata
numele #rodu%ului, concentratia in %ub%tanta
acti2a, ti#ul de #rodu%+ com#rimat, com#rimat
filmat %au ca#%ula
Fi#2 Clinipac3
ambalare %ecundara $introducerea bli%terelor %i #ro%#ectelor in cutii indi2iduale&
;8 cutie indi2iduala cu numarul
core%#un3ator de bli%tere = .U.6.
$. unitate comerciala&
5
Fi#4 Ec/ipament de am"alare secundara
ambalarea colecti2a $formarea de #achete de ., cutii indi2iduale in folie termocontractila %i
introducerea lor in cutii mari de carton, de ex#editie&.
Fi#5 Ec/ipamente de inf!liat
La finalul %eriei, cutiile %unt #redate la de#o3it #e ba3a unui 8rdin de redare
6ontroalele %e reali3ea3a in laboratoarele de 6himie Analitica, de 6ontrol Microbiologic
%i de 6ontrol Interfa3ic.
6
Intr-una din 3ile am efectuat o 2i3ita in laboratorul de 6himie Analitica. Acolo ni %-au
#re3entat metode de anali3a %i echi#amente #recum >L6, 9a3-cromatograf, S#ectrofotometre
in IR, bai de di3ol2are %i alte echi#amente caracteri%tice unui laborator de 6himie.
In ace%te trei %a#tamani, am in2atat %i de%#re un alt a%#ect foarte im#ortant al #roce%ului
de fabricatie %i anume, curatarea echi#amentelor %i a %#atiilor de fabricatie. Ace%t #roce% %e
reali3ea3a conform unor roceduri 8#erationale Standard cu diferite %ub%tante %i intr-o anumita
ordine.
Aerul din %ectie e%te filtrat cu filtre >4A %i e%te circulat cu o anumita frec2enta in
functie de %#ecificul ariei, iar de#la%area #er%onalului %e face a%tfel incat %a %e e2ite contaminarea
incruci%ata.
O"servatii pers!nale:
In decur%ul celor trei %a#tamani de #ractica am luat contact cu realitatea 2a3uta #rin ochii
unui anga7at, acea%ta fiind com#let diferita de cea traita de un %tudent. Am in2atat foarte multe
lucruri noi de%#re un loc de munca, de%#re %tatutul de anga7at %i de%#re im#ortanta anumitor
reguli. A face un %tagiu de #ractica intr-o in%titutie ca Labormed harma e%te o %an%a imen%a
#entru orice %tudent %i nu #ot fi %uficient de recuno%catoare #entru acea%ta o#ortunitate.
Au fo%t foarte multe informatii %i noutati #e care am incercat %a le a%imile3 in cel mai mic
detaliu. Am aflat ce in%eamna fabricarea unui medicament intr-o fabrica moderna dotata cu
echi#amente noi, automati3ate, re%#ectand Bunele ractici de Fabricare. Mai mult decat atat, am
ob%er2at com#ortamentul %i im#licarea #er%onalului in #roce%ul de fabricare #entru a obtine
medicamente conforme legilor %i cerintelor nationale, dar %i internationale, do2ada fa#tul ca
Labormed harma %-a im#u% %i #e #iata de generice internationala.
C!nclu%ii
artici#area la ace%t #roiect m-a a7utat %a con%olide3 cuno%tintele acumulate in cei trei ani
de facultate %i %a reu%e%c %a le a#lic #ractic. Am reali3at, de a%emenea ca #rofilul ale% are o 2a%ta
a#licabilitate atat in cercetare, cat %i in #roductie.
7
Am in2atat in cele ./ 3ile toate eta#ele de fabricare a unui medicament %i metodele de
control %i anali3a, iar in momentul de fata, a% #utea %u#ra2eghea %ingura un #roce% intelegand tot
ce %e intam#la in decur%ul ace%tuia.
Mi-a% dori ca #e 2iitor %a am o cariera in domeniul farmaceutic, intr-o fabrica %erioa%a %i
moderna ca Labormed harma %i a% recomanda oricarui %tudent atra% de domeniul farmaceutic %a
efectue3e un %tagiu de #ractica in acea%ta in%titutie, %i mai mult decat atat, %a #artici#e la ace%t
#roiect.
8