Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Vasile Alecsandri -Pasteluri (Pastelul , poezia paoptist )


2. Mihai Eminescu -crisoarea ! , crisoarea !!!, "ucea#rul, $loss, %d(&n metru antic)
(!ma'inea omului de 'eniu &n poezia #ilozo#ic)
(. Mihai Eminescu -)loare Al*astr, +orin,a, "acul, ara pe deal, -e.dere( /ema iu*irii i a
naturii &n poezia eminescian)
0. $eor'e 1o*uc- Moartea lui )ul'er, M&nioas (Prelun'iri ale romantismului i clasicismului
)
2. Ale3andru Macedons4i- 5oaptea de decem.rie, -ondeluri (im*olismul &n#loritor)
6. $eor'e 7aco.ia- Plum*, "acustr, +ecem*re, +ecor (imolismul decadent )
8. /udor Ar'hezi- /estament, Psalmi, )lori de muci'ai, Mor'enstimmun' (Modernismul
ar'hezian, estetica ur9tului )
:. "ucian 7la'a- Eu nu stri.esc corola de minuni a lumii, Paradis &n destrmare, $orunul,
"umina (Modernismul *la'ian. ,meta#ora re.elatoare)
;. !on 7ar*u- -i'a 1r<pto i "apona Eni'el, %ul +o'matic, +in ceas dedus (Modernismul
*ar*ian, modernismul ermetic )
1=. !on Pillat- Aci sosii pe .remuri (/radi,ionalismul &n poezie )
11. Vasile Voiculescu- >n 'rdina $hetsemani (/radi,ionalismul &n poezie )
12. 5ichita tnescu- "eoaic t9nr iu*irea, >n dulcele stil clasic, A zecea ele'ie, 1tre
$alateea (5eomodernismul &n poezie )
1(. Mircea 1rtrescu- "e.antul (Postmodernismul &n poezie)
10. Paoptismul ? Vasile Ale3andri, Mezul iernii@ Malul iretului
12. Mihai Eminescu ? "ucea#rul, )loare al*astr, crisoarea!, %da &n metru antic, ara pe deal
16. im*olismul ? $eor'e 7aco.ia, Plum*@ "custr
18. /radi,ionalismul ?Vasile Voiculescu - !n 'radina $hetsemani
!on Pilat - Aci sosi de .remuri
1:. Modernismul
a. "ucian 7la'a -Eu nu stri.esc corola de minuni a lumii
*. /udor Ar'hezi - /estament@ Psalmul !!!A/are sunt sin'ur, +oamne i pieziB...C@ )lori
de muci'ai
c. !on 7ar*u - -i'a 1r<pto i lapona Eni'el@ A+in ceas, dedus...C
1;. 5eomodernismul ? 5ichita tnescu (>n dulcele stil clasic@ 1tre $alateea@ 19ntec)
2=. Mihai Eminescu-rmanul +ionisD nu.el #antastic de #actur romantic-"uce#arulD
poezie romantic-)loare al*astrD poezie romantic
21. $. 7aco.ia-Plum*D poezie sim*olist-"acustr
22. "ucian 7la'a-Eu nu stri.esc corola de minuni a lumiiD poezie e3presionist
2(. /udor Ar'hezi-)lori de muci'aiD poezie modernist
20. !on 7ar*u-+in ceas, dedus...
22. "A PA/!-de $eor'e 1os*uc
26. 1alin #ile din po.este-de Mihai Eminescu
28. Psalm V! -de /udor Ar'hezi
2:. 1reion -de /udor Ar'hezi
2;. 5octurna -de $eor'e 7aco.ia
(=. E3 li*ris -de /udor Ar'hezi
(1. Aeroport in seara-de 5ichita tanescu
(2. /oamna -de /udor Ar'hezi
((. 1AA AM!5/!-!!-de !on Pillat
(0. "e'enda ciocarliei-de Vasile Alecsandri
(2. Amur' .iolet -de $eor'e 7aco.ia
(6. -A+A-de $eor'e 1os*uc
(8. "ucea#arul -de Mihai Eminescu
(:. )AP/E-A MAME!-de $ri'ore Vieru
(;. P-!MAVA-A !5E/!"A-de !on Minulescu
0=. A1EA-E"A-de !on Minulescu
01. Memento Mori-de Mihai Eminescu
02. )lori de muce'ai -de /udor Ar'hezi
0(. Melancolie -de /udor Ar'hezi
00. onete -de Mihai Eminescu
02. !E7!-E-de Ale3andru Vlahuta
06. -e'asire-de !on Pillat
08. !nceputul-de 5icolae "a*is
0:. -AP%+!! +E P-!MAVA-A-de $eor'e /oparceanu
0;. P-!MAVA-A-de !on Pillat
2=. VE/!/%-!! P-!MAVE-!!-de $eor'e 1os*uc
21. Nichita Stnescu ? Leoaic tnr, iubirea; n dulcele stil Clasic, Ctre Galateea, 11
Elegii
22. Ilarie Voronca ? Ulise (poezie a.an'ardist, perioada inter*elic)
2(. Vasile Voiculescu ? n grdina Ghetsemani (poezie tradi,ionalist, perioada inter*elic)
20. Ion Pillat ? Aci sosi pe vremuri (poezie tradi,ionalist, perioada inter*elic)
22. modern, perioada inter*elic)
26. Ion Barbu - iga Cr!pto "i Lapona Enigel, #ul $ogmatic, %oc secund &$in ceas dedus'''(
(poezie
28. Tudor Arghezi - )estament, *salmi, +lori de mucigai (poezie modern, perioada
inter*elic)
2:. modern, perioada inter*elic)
2;. Lucian Blaga - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Gorunul, *aradis ,n destrmare
(poezie
6=. George Bacovia - *lumb, Lacustr, $ecor (poezie sim*olist)
Mihail Koglniceanu ? -ntroduc.ie la ,,$acia literar/, articolul-pro'ram al romantismului
rom9nesc (critic i teorie literar)
ostache Negruzzi ? Ale0andru Lpu"neanul (nu.el romantic, istoric, psiholo'ic)
Mihai !"inescu # 1crisoarea -, Glossa, #d &,n metru antic(, Lucea2rul (poem epic, poezie
liric, lirism su*iecti.F o*iecti.)
Ion reang ? *ovestea lui 3arap4Alb (*asm cult)
I$L$ aragiale - # scrisoare pierdut (comedieF dramatur'ie)
Titu Maiorescu ? # cercetare critic asupra poe5iei romne de la 1678, n contra direc.iei de
ast5i ,n cultura romn &teoria 2ormelor 2r 2ond(, *oe5iile d4lui Eminescu, Comediile d4lui
Caragiale (criticF teorie literar)
Ioan Slavici ? 9ara (roman tradi,ional, o*iecti., realist)@ 9oara cu noroc (nu.el realist,
psiholo'ic)
Mihail Sadoveanu ? :altagul (roman tradi,ional, o*iecti.)
Liviu %ebreanu ? -on (roman modern o*iecti., inter*elic)
a"il Petrescu ? Ultima noapte de dragoste, ,ntia noapte de r5boi (roman modern su*iecti.,
literatura e3perien,ei, perioada inter*elic)
Mircea !liade ? La ;ignci (nu.el #antastic), 9aitre!i (roman modern su*iecti., literatura
e3perien,ei, perioada inter*elic)
George linescu ? Enigma #tiliei (roman *alzacian, realist, perioada inter*elic)
!ugen Lovinescu ? 9odernism, )eoria imita.iei "i teoria sincronismului, cenaclul "i revista
1burtorul, -storia literaturii romne contemporane (criticF teorie literar, perioada inter*elic,
Modernism .s. tradi,ionalism)
Nichi&or rainic ? evista Gndirea, )radi.ionalismul ortodo0ist (teorie literar, modernism .s.
tradi,ionalism)
Marin Preda ? 9orome.ii &vol' -, --( (roman post*elic, o*iecti.)@ Cel mai iubit dintre pmnteni
(roman su*iecti., post*elic)
(poezie neomodernist, perioada post*elic)
Marin Sorescu ? -ona (dram modern, para*olic, de idei, perioada post*elic)
Mircea rtrescu ? E9 (nu.el postmodernist)@ *oema chiuvetei, Garo2i.a, 1unt o
motociclet parcat sub stele (poezie postmodernist)