Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect Teledetectie

1. Interpretarea vizuala a imaginii Landsat, folosind minim 2 compozitii RGB.


Pentru interpretarea vizuala a imaginii am folosit 2 compozitii RGB:
- 3,7,1 - compozitia cea mai apropiata de modelul natural al terenului
- ,!,3 - evidentiate fiind padurile si terenurile ara"ile.
2. Analiza peisajului corespunzator zonei de test(folosind compoz RGB! o"tinute la
pct # si etapele de analiza descries in cursul de teledetectie.
#ona din imaginea primita este situata in estul tarii, aceasta contine urmatoarele:
- localitati: $aleni , %apotesti, &avidesti, 'eosti, Padureni, Rusca, (usi
- doua paduri
3. Identificarea claselor de acoperire a terenului si vectorizarea in intregime a
imaginii Landsat
-paduri
-dealuri
-localitati
-teren ara"il
$ Realizarea unei %arti tematice pe "aza interpretarii vizuale a imaginii Landsat
(imagine de fundal& Landsat strat t%ematic vectorial& clase de acoperire a
terenului' de asemenea %arta tre"uie sa contina&titlu ,scara grafica si numerica,
directia nord, legenda!
!. (lasificarea automata a imaginii Landsat folosind metoda nesupervizata si aplicarea
unui filtru post)clasificare( rezultatul clasificarii tre"uie insotit de legenda!
)pentru filtrarea imaginii am folosit ! clase si ! iteratii.
). Analiza %istogramelor unidimensionale si "idimensionale ale imaginii satelitare
Landsat ( doua e*emple din fiecare tip de %istograma!
a!%istogramelor unidimensionale
-in *istograma de mai sus, rosu reprezinta padurea si de aceea este predominant deasupra celei
verzi.
-cu verde avem reprezentat terenul ara"il
-in *istogram pe + fiind zona de padure, o"servam si in grap*ic reprezentarea cu valori mai mari a
culorii rosu.
"!%istogramelor "idimensionale
-pe culoarea verde, punctual ales ,77,37-, in imaginea originala este in zona de deal din com"inatia
"enzilor 1 si 2.
-pe culoarea verde, punctual ales ,27,..-, in imaginea originala este in zona de padure din
com"inatia "enzilor 3 si .
7. (lasificarea automat+ a imaginii Landsat folosind metoda supervizat+ ,i aplicarea unui
filtru post)clasificare (rezultatul clasific+rii tre"uie -nso.it de legend+!
)pentru filtrarea imaginii am folosit 3 clase si 3 iteratii.
.. (lasificarea imaginii Landsat folosind analiza componentelor principale
/m desc*is imaginea in canalele 1,2,3,,!,7 si am intrat in analiza componentelor principale,
am selectat imaginile aparand pe ecran imaginile cu analiza lor, apoi image, com"ine from, RGB,
am selectat primele 3 componente principale rezultand imaginea de mai sus.
0. (alculul indicelui de vegetatie /01I
)tools-compute 1&$2-"anda 3,rosu-3"anda ,infrarosu-
-formula: /01I2(IR)R!3(IR4R!
14 Realizarea profilului spectral pentru 5 pi*eli din clase diferite (urmand e*emplul din
cursul de teledetectie!
Paduri,.!,11-, 'ocalitatii,234,22-, &ealuri,1)4,72-, 5eren /ra"il,344,244-

S-ar putea să vă placă și