Sunteți pe pagina 1din 7

Semiotic.

Teorii ale limbajului


Titular disciplin
conf.univ.dr. Dumitru Borun
dumitru.bortun @comunicare.ro
bortund@yahoo.com
Asistent disciplin (dac este cazul)
Nu este cazul
Descrierea i obiectivele cursului (maxim 200 de cuvinte)
1. Cunoaterea celor mai recente evoluii n filosofie i n epistemoloie! n cercetarea
linvistic"! socioloic" i politoloic" privind fenomenul comunic"rii.
#. $dentificarea condiiilor de posibilitate ale comunic"rii eficace i eficiente %reale&.
'. $dentificarea cauzelor incompetenei comunicaionale %cauze sociale! culturale!
ideoloice i intelectuale&.
(. $nventarierea i analizarea obstacolelor care stau n calea unei comunic"ri reale.
). $dentificarea c"ilor de realizare a unei comunic"ri reale %ntre culturi i reliii! rupuri
sociale i profesionale! instituii i indivizi! ntre fore politice i ntre ideoloii&.
*. Cunoaterea principalelor caracteristici i modele de comunicare ale colii proces i
colii semiotice.
+. ,ecunoaterea situaiilor n care se aplic" abordarea procesual" i! respectiv! abordarea
semiotic" a comunic"rii.
-. Cunoaterea relaiei dintre cele dou" tipuri de abordare a comunic"rii . coala proces
i coala semiotic".
/. 0nv"area principalelor concepii despre natura limba1ului. instrumental"! demiuric"
i sincretic".
12. 0neleerea impactului preocup"rilor pentru limba1 asupra culturii contemporane i
teoriei comunic"rii.
11. Cunoaterea cadrului teoretic a noii paradime culturale i implicaiile ei asupra
teoriei comunic"rii3
1#. Cunoaterea semnificaiei epistemoloice a confrunt"rii abord"rilor riuroase i
neriuroase a limba1ului.
1'. Cunoaterea i aplicarea diferitelor orient"ri teoretice %4. 5aner! 6. 7uhn! 8. 9orin!
:. ;abermas! <erdinad =onseth! <. Casmir& la probleme leate de comunicare! cultur" i
ideoloie.
Structura cursului (menionarea temelor abordate la fiecare curs)
$. $N6,>D?C8,8. C?N>@A68,8 C>9?NB A$ C?N>@A68,8 A6$$NC$<$CB3
C,$6$C@ 4$9C?5?$ C>9?N
1. ,aportul dintre cunoaterea comun" i cunoaterea tiinific"
#. Critica simului comun
$$. @B>,D@,8@ 489$>6$CB @ C>9?N$CB,$$
1. Acoala proces
#. Acoala semiotic"
$$$. C>9?N$C@,8 A$ 5$9B@:
1. @titudini fa" de limba13 concepii despre natura limba1ului
#. Cotitura linvistic"
$D. @B>,D@,8@ <$5>4><$CB @ 5$9B@:?5?$
1. @bord"ri EriuroaseF i EneriuroaseF n filosofia limba1ului
#. 4emnificaia epistemoloic" a confrunt"rii celor dou" tipuri de abordare
D. B@,$8,8 0N C>9?N$C@,8@ $N68,C?56?,@5B
1.6ehnicile de problematizare i paradimele culturale
#. $munitatea paradimelor i revoluiile paradimatice
D$. C5$D@:8 0N C>9?N$C@,8@ $N68,$D8>5>=$CB
1. <ormele de via" i interesele de cunoatere
#. ,eferenialele culturale i ideoloice
D$$. C>ND$C$$ D8 ,8@5$G@,8 @ C>9?N$CB,$$
$N68,C?56?,@58 A$ $N68,$D8>5>=$C8
1. Critica relativismului
#. @ treia cultur" i schimbarea referenia
Structura seminarului (menionarea temelor abordate la fiecare seminar)
1. Acoala proces. 9odele de comunicare H =eore =erbner. @plicaii ale modelului la
situaii concrete de comunicare.
#. Acoala proces. 9odele de comunicare H ,oman :aIobson. @plicarea funciilor
comunic"rii n analiza imainii publicitare.
'. 5udJi Kittenstein H teoria 1ocurilor de limba1. @plicaii.
(. 6homas 7uhn H conceptul de Lparadim"F i implicaiile sale la nivelul
comunic"rii interculturale. 4tudiu de teMt.
). Conceptul de Lmodel culturalF. Definiii ale conceptului de Lcultur"F. 4ocietate i
cultur"3 relaia dintre cultur" i personalitate. @plicaii. lobalizarea i dialoul dintre culturi3
culturile oranizaionale.
*. :Nren ;abermas O forme de via" i interese de cunoatere! consecine la nivelul
comunic"rii interideoloice. 4tudiu de teMt.
+. <red Casmir H dep"irea barierelor de comunicare ntre culturi! o problem" practic"3
conceptul de La treia cultur"F. 4tudiu de teMt.
Modaliti de evaluare (trebuie specificate probele de evaluare i ct reprezint fiecare
component din nota final; obligatoriu, modaliti de evaluare pe parcurs)
8Maminarea se face pe baza tematicii cursului i seminarului! prin verificare pe parcurs %'2P!
n cadrul seminarului& i prin verificare final" sub forma eMamenului scris! care testeaz"
competenele teoretice i capacitatea de aplicare a acestora la situaii practice.
Condiii de participare (minim 50 prezen!
D@
Condiii de promovare (ce trebuie s "ndeplineasc studentul ca s aib nota 5!
Criterii de evaluare (inclusiv cerine pentru obinerea notei #0!.
iblio!ra"ia minimal a cursului
#r.
crt.
$ucrarea %ditura
Anul
apariiei
&a!inaia
Competene
speci"ice realizate
1.
:ohn <isIe! Introducere n tiinele
comunicrii
8d. Qolirom! $ai #22' 1)O--
@bordarea semiotic"
a comunic"rii
#.
@drianOQaul $liescu! Filosofia limbajului
i limbajul filosofiei
8d. Atiinific" i
8nciclopedic"!
Buc.
1/-/ 11-O1(-
@bord"rile filosofice
ale limba1ului
'. 9ircea <lonta! Cognitio
8dituram @ll!
Bucureti
1//( 1'#O1/-
4ursele epistemice
ale relativismului
(.
6homas 7uhn! Structura revoluiilor
tiinifice
8d. Atiinific" i
8nciclopedic"! Buc.
1/+*
)'O*)3
1'+O1))
Conceptul de
Lparadim"F
). Dasile 6onoiu! Dialectic i relativism. 8d. Atiinific" i 1/+- '2O(( Conceptul de
Qentru nota )! studentul trebuie s" ndeplineasc" urm"toarele cerine minime.
O s" reproduc" definiii! criterii de clasificare i clasific"ri3
O s" fac" referiri corecte la autorii invocai i la lucr"rile acestora3
O s" poziioneze corect subiectul de pe bilet n conteMtul situaiei de cunoatere la care se
refer"! precum i n conteMtul cursului %sa nu confunde domeniile! capitolele! problemele
abordate n curs&.
Nota 12 se acord" studentului care a obinut la seminar nota / sau 12! iar la eMamenul
oral ndeplinete urm"toarele cerine.
O realizeaz" unitatea cursului %le"turile loice dintre diferite domenii! capitole! probleme
i soluii prezentate n curs&3
O st"pRnete cunotinele teoretice din literatura recomandat" sauSi suplimentar" astfel
ncRt le poate aplica f"r" efort la situaiile de comunicare indicate n subiectul de eMamen3
O manifest" Rndire autonom" i creativ" prin dezvolt"rile pe care le propune! prin
observaii critice pe marinea literaturii de specialitate %inclusiv pe marinea cursului&!
prin suerarea unor direcii de cercetare.
Ideea de referenial
8nciclopedic"!
Buc.
LreferenialF
*.
:Tren ;abermas! Cunoatere i
comunicare
8d. Qolitic"! Buc. 1/-' 1#1O1('
Conceptul de Lform"
de via"F
+.
,alph 5inton! Fundamentul cultural al
personalitii
8d. Atiinific"!
Bucureti
1/*-
()O/13
1)#O1+*
Conceptul de Lmodel
culturalF
-.
<red Casmir! Nobleza @suncionO5ande!
L$ntercultural Communication ,evisited.
Conceptualization! Qaradim Buildin
and 9ethodoloical @pproachesF
Communication
Yearoo!" NU 1#!
?niversity of
7ansas
1//2 #+-O'2/
L@ treia cultur"F ca
soluie pentru o bun"
comunicare
intercultural"
iblio!ra"ia pentru seminar (trebuie specificat bibliografia obligatorie pentru seminar;
minim $ lucrri, maxim #0 lucrri!
Tema '
:ohn <isIe H Introducere n tiinele comunicrii! 8d. Qolirom! $ai! #22'
=erbner! =. ( V6oJard a =eneral 9odel of CommunicationV! n V#udio $i%ual Communication &evie'V! 1/)*!
$D.'! pp. 1+1O1//
9elvin 5. De<leur! 4andra BallO,oIeach H (eorii ale comunicrii de mas! Qolirom! 1//-
Tema )
,oman :aIobson H )ssais de linguisti*ue generale" Qaris! 8ditions de 9inuit! 1/*'
,oman :aIobson H L5invistic" i poetic"F" n vol. Colectiv! +robleme de stilistic! 8d. Atiinific"! Bucureti!
1/*(! pp. -'O1#)
9elvin 5. De<leur! 4andra BallO,oIeach H (eorii ale comunicrii de mas! 8d. Qolirom! 1//-
Tema *
5udJi Kittenstein H (ractatus ,ogico-+.ilosop.icus" ;umanitas! Bucureti! 1//1
5udJi Kittenstein H +.ilosop.ical Investigations! >Mford! 1/)'
9ircea <lonta / Cognitio" 8dituram @ll! Bucureti! 1//(
@drianOQaul $liescu H Filosofia limbajului i limbajul filosofiei! 8ditura Atiinific" i 8nciclopedic"! Bucureti!
1/-/3
@ndrei 9ara H Introducere n filosofia contemporan" 8ditura Atiinific" i 8nciclopedic"! Bucureti! 1/--
Tema +
6homas 7uhn H Structura revoluiilor stiinifice! 8d. 4tiinific" i 8nciclopedic"! Bucureti! 1/+*
6homas 7uhn H (ensiunea esenial" 8d. 4tiinific" i nciclopedic"! Bucureti! 1/-#
9ircea <lonta! Cognitio" 8dituram @ll! Bucureti! 1//(
@ndrei 9ara H Introducere n filosofia contemporan" 8d. Atiinific" i 8nciclopedic"! Bucureti! 1/--
Tema ,
,alpf 5inton H Fundamentul cultural al personalitii! 8ditura Atiinific"! Bucureti! 1/*-
=eert ;ofstede H 0anagementul structurilor multiculturale. Soft'are-ul g1ndirii! 8ditura 8conomic"! Bucureti! 1//*
4amuel Q. ;untiton H Ciocnirea civili%aiilor i refacerea ordinii mondiale! 8ditura @ntet! Bucureti! 1//+
Tema -
:Tren ;abermas H Cunoatere i comunicare! 8ditura Qolitic"! Bucureti! 1/-'
,aymond Boundon H ,2ideologie ou l2origine des idees recues! <ayardO5e 4euil! Qaris! 1//#
@ndrei Cornea! (urnirul 3.a%ar. 4mpotriva relativismului contemporan! 8d. Nemira! Bucureti! 1//+
@ndrei 9ara H Introducere n filosofia contemporan" 8d. Atiinific" i 8nciclopedic"! Bucureti! 1/--
Tema .
<red Casmir! Nobleza @suncionO5ande H L$ntercultural Communication ,evisited. ConceptualizationF!
Qaradim Buildin and 9ethodoloical @pproaches! in Communication Yearoo!" 1# 1//2! ?niversity of
7ansas pp. #+-O'2/
@na 6ucicovOBodan %coord.& H Familia interetnic n societatea civil din &om1nia 5studii psi.o-sociologice6"
<undaia @rmonia! Bucureti! 1//-
9arshall 9c5uhan H 0ass-media sau mediul invi%ibil! 8ditura N89$,@! Bucureti! 1//+
iblio!ra"ie orientativ
#r.
crt.
$ucrarea %ditura Anul &a!ini
Competene
speci"ice
1.
6homas @. 4ebeoI! Semnele7 o introducere n
semiotic
;umanitas! Bucureti #22# 1/O--
<uncionarea
semnelor
#.
,oman :aIobson! L5invistic" i poetic"F" n vol.
+robleme de stilistic
8d. Atiinific"!
Bucureti
1/*( -'O1#)
0neleerea
structurii
mesa1ului
'.
5udJi Kittenstein! (ractatus ,ogico-
+.ilosop.icus
;umanitas! Bucureti 1//1 '(O1(1
@bordarea
Lriuroas"F
(.
9ircea 9alia! LDup" =WdelF &evista de filosofie!
6omul 5D! nr. 1O#
#22- +O1(
@bordarea
Lriuroas"F
).
4olomon 9arcus! L7urt =Wdel i prima problem" a
lui ;ilbertF
&evista de filosofie!
6omul 5D! nr. 1O#
#22- 1)O#)
@bordarea
Lriuroas"F
*. 5udJi Kittenstein! Cercetri filosofice ;umanitas! Bucureti #22' -'O(2)
@bordarea
Lneriuroas"F
+.
9ircea <lonta! +erspectiv filosofic i raiune
tiinific
8ditura Atiinific" i
8nciclopedic"! Buc.
1/-) '*O*#
Critica
scientismului
-.
Dasile 6onoiu! 4n cutarea unei paradigme a
comple8itii
8ditura $,$! Bucureti 1//+
11O#(
#)O(+
Conceptul de
Lparadim"F
/.
@nela Botez! Concepte integrative7 antice"
moderne" postmoderne
4emne! Bucureti 1//- -/O1''
4ursele
relativismului
12. ,ichard ,orty! 9biectivitate" relativism i adevr ?nivers! Bucureti #222 1-*O#1(
5eitimarea
relativismului
11.
,aymond Boudon! VCunoatereaV! n (ratat de
sociologie %coord. ,. Boudon&
;umanitas! Bucureti 1//+ )))O*22
Critica
relativismului
1#.
@ndrei Cornea! (urnirul 3.a%ar. 4mpotriva
relativismului contemporan
Nemira! Bucureti 1//+ 1*1O1*+
Critica
relativismului
1'.
;abermas! :Tren H )tica discursului i problema
adevrului
@rt! Bucureti . #22- 11#O1-#
Dep"irea
relativismului
1(.
@ndrei 9ara! Filosofia integrrii europene!
ed. a $$Oa
Biblioteca @postrof!
Clu1
l//+ /1O1#)
Dep"irea
relativismului
1).
Dasile 6onoiu! 9mul dialogal. :n concept
rsp1ntie
8ditura <undaiei
Culturale ,omRne!
Bucureti
1//)
#2#O#)+
#/(O'))
> alternativ"
filosofic" la
relativism
1*. 8rnst Cassirer! Filolofia formelor simbolice Qaralela ()! Qiteti #22-
vol. 13
vol. #
=Rndire mitic"
i limba1
1+.
Daniela ,ovenaO<rumuani! Semiotic" societate"
cultur
$nstitutul 8uropean! $ai 1///
1-1O
##2
@plicaii n
comunicarea
intercultural"
1-.
=riore =eoriu! LComunicare i culturX. douX
emisfere ale universului umanF
&evista &om1n de
Comunicare i &elaii
+ublice! nr. 1'
#22- '1O((
@plicaii n
comunicarea
intercultural"
1/.
Dumitru Borun! L,eferentiel perceptif et
referentiel ideoloiYue. 5e lanae comme
indicateur du chanement de referentiel
ideoloiYue3 des cas dans la ,oumanie post
communisteF! n vol. Individual and specific signs.
+aradigms of identit; in managing social
representations
@lma 9ater! Bac"u #22- '+O(+
@plicaii n
comunicarea
interideoloic"
#2. 9urray 8delman! +olitica i utili%area simbolurilor Qolirom! $ai 1///
111O
1((
@plicaii n
politic"
#1.
:eanO:aYues Boutaud! Comunicare" semiotic i
semne publicitare. (eorii" metode i aplicaii
6ritonic! Bucureti #22)
()O/(3
111O1'#
@plicaii n
publicitate
##. :ohn <isIe! :ohn ;artley! Semnele televi%iunii $nstitutul 8uropean! $ai #22#
'/O*/3
-*O1/'
@plicaii n
televiziune
#'. ?mberto 8co! 9pera desc.is! ed. a $$Oa Qaralela ()! Qiteti #22# 1)+O#2*
@plicaii n
artele vizuale
#). Corrado 9altese! 0esaj i obiect artistic 9eridiane! Bucureti 1/+* 12+O1'(
@plicaii n
artele vizuale
#*. Qascal Bentoiu! Imagine i sens 8d. 9uzical"! Buc. 1/+' 11O11-
@plicaii n
istoria muzicii
#+.
5orenz Dittmann! Stil" simbol" structur. Despre
categorii de istoria artei
9eridiane! Bucureti 1/-- 1#1O1//
@plicaii n
istoria artei
#-.
,oland Berthes! L=radul zero al scriituriiF! n vol.
<radul %ero al scriiturii. =oi eseuri critice
Cartier! Chiin"u #22* +O+1
@plicaii n
literatura
Data completrii
10.09.2013
Semntura titularului: