Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluarea puterii de negociere (riscul comercial)

Societatea comerciala Electroarges Curtea de Arges


1
, societate cotata la BVB, are in
portofoliul de produse urmatoarele:
- Aparate electrocasnice :
o Aspiratoare de praf
o Mixere
o Rasnite
o Ventilatoare
- Aparate de uz gospodaresc:
o Mori agricole
o Incubatoare
o Pompe
- nelte electrice portabile :
o Masini
o Polizoare
- Altele :
o !c"ipamente auto
o #ruse scule, s$a$
%in punct de &edere economico-financiar e&olutia societatii in ultimii trei ani poate fi
caracterizata ca fa&orabila '&ezi tabelul ()$
#abel (
mii lei
Indicatori 2007 2008 2009
Active imobilizate 9.162 8.701 7.872
Active curente 15.784 16.686 20.262
Datorii pe termen scurt 14.782 14.226 16.101
Datorii pe termen
mediu si lung 4.062 2.989 1.960
apitaluri proprii 5.906 7.988 9.906
i!ra de a!aceri neta 66.905 77."51 75.816
#ezultatul net 1.0"6 2.045 2.687
Pe aceasta baza, societatea mentionata a repartizat di&idende incepand cu anul *++,:
- in *++, fondul de di&idende a fost de -.-,/ mii lei 'di&idend net pe actiune +,* lei)0
- in *++1 fondul de di&idende a fost de (,2+* mii lei 'di&idend net pe actiune +,. lei)$
In &ederea aprecierii riscului comercial la care este expusa societatea in continuare este redata
structura &anzarilor realizate de catre !lectroarges in ultimii trei ani, pe clienti externi,
deoarece ponderea exporturilor in total &anzari este ma3oritara$
(
Pentru mai multe detalii accesati 444$electroarges$ro
(
#abel *
Denumire client
2007
mii lei %
$arc%er &ermania 41.0"" 61'""(
)ileda &ermania 1."17 1'97(
*lem +elgia 22" 0'""(
*lem ,ranta 78 0'12(
*- .talia 1.2"8 1'85(
*merson .talia "17 0'47(
Domesta +ulgaria 52 0'08(
Amete/ e%ia 82 0'12(
Amete/ .talia 2 0'00(
%rome0 ,ranta 547 0'82(
-etalica 1erbia 117 0'17(
oncept .talia 41 0'06(
Draper Anglia 108 0'16(
Diatec .talia 15" 0'2"(
2rogalva ,ranta 2"2 0'"5(
altii 126 0'19(
total vanzari export 45.666 68,25%
total vanzari intern 21.29 1,75%
total ci!ra de a!aceri 66.905
#abel /
Denumire client
2008
mii lei %
$arc%er &ermania 50.800 70'21(
)ileda &ermania 649 0'90(
oncept .talia 2.114 2'92(
*- .talia 1."02 1'80(
*lem ,ranta 90 0'12(
%rome0 ,ranta 408 0'56(
.soterm ,ranta 95 0'1"(
*lectrolu0 ,ranta 428 0'59(
2rogalva ,ranta 242 0'""(
Domesta +ulgaria 47 0'06(
Amete/ e%ia "" 0'05(
-etalica 1erbia 77 0'11(
*lem +elgia 65 0'09(
altii 67 0'09(
total vanzari export 56.417 77,98%
total vanzari intern 15.94 22,02%
total ci!ra de a!aceri 72.51
#abel -
*
Denumire client
2009
mii lei %
$arc%er &ermania 62.000 81'78(
*- .talia 1.19" 1'57(
2rogalva ,ranta 20" 0'27(
-orzac 3ibia 202 0'27(
*lem ,ranta 57 0'08(
+orotto .talia 46 0'06(
oncept .talia 10 0'01(
*lec -otor -oldova 218 0'29(
*lectrolu0 ,ranta 266 0'"5(
-etalica 1erbia 48 0'06(
#uiz de -er 1pania 62 0'08(
.soterm 108 0'14(
altii 456 0'60(
total vanzari export 64.869 85,56%
total vanzari intern 10.947 14,44%
total ci!ra de a!aceri 75.816
%upa cum se obser&a societatea este c&asi-dependenta de o singur client 5 6arc"er 7ermania,
a carui pondere in total &anzari a crescut constant, a3ungand la peste ,+8 la finele anului
*++1$ Puterea de negociere in raport cu 6arc"er este in consecinta limitata$ In mod e&ident
riscul comercial la care este supusa !lectroarges este foarte ridicat, reziliarea contractului cu
firma 6arc"er antrenand dificultati economico-financiare ma3ore$
%in punct de &edere al metodologiei Paretto pot fi identificate numai doua zone de grupare a
clientilor astfel:
- zona A 5 un singur client '6arc"er), pondere numerica de .8 cu o pondere &alorica de
cca$ ,*8 in *++10
- zona 9 5 restul cu o pondere &alorica cumulata de cca$ (,8 in *++1$
Se obser&a ca profilul real este deasupra celui teoretic ceea ce indica un risc comercial
important$
/