Sunteți pe pagina 1din 4

BULETINUL CONSTRUCTIILOR

Anul Numarul I NDI CATI V Cuprins


P 128-86 Normativ pentru proiectarea caminelor pentru varstnici
P 10-86
Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la
constructii
NP 48-86
Norme tehnice provizorii pentru protectia termoizolatiei la conducte si aparate
cu placi flexibile din hartie stratificata
P 7-88
Normativ privind proiectarea si executarea construc'iilor fundate pe pamanturi
sensibile la umezire
NP 47-88
Instructiuni tehnice provizorii privind utilizarea prafului de silice si silico-
mangan ca adaos activ in masa betonului
Probleme generale
Alcatuirea de ansamblu
Exigente generale de proiectare
Proiectarea preliminara a elementelor structurale
Calculul structurilor cu pereti structurali la actiunea incarcarilor verticale si
orizontale
Calculul sectiunilor peretilor structurali
Prevederi constructive
Probleme specifice de alcatuire a structurilor prefabricate
Infrastructuri
Anexa
Procedura privind autorizarea laboratoarelor de incercari in constructii
Proceduri privind auditul laboratoarelor de incercari in constructii
Proceduri privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de
incercari in constructii
Instructiuni privind crearea si implementarea unui sistem de calitate in
laboratoarele de incercari in constructii in vederea autorizarii
Instructiuni privind exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca
laboratoarele de incercari in vederea autorizarii
Proceduri privind organizarea si functionarea comisiilor de autorizarew a
laboratoarelor de incercari in constructii
Proceduri privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de
incercari in constructii
Instructiuni privind modelul si modul de completare a buletinelor de incercari
emise de laboratoarele de incercari in constructii
Erata la Normativul privind proiectarea, executarea si exploatarea
constructiilor fundate pe pamanturi sensibile ka umezire P7-1992, publicat in
BC 2-1993
C58-96
Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor
combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.
NP004-96
Normativ de proiectare , executie, exploatare si post-utilizare a statiilor de
distributie a carburantilor la autovehicule pentru asigurarea sigurantei la foc.
P85-96 Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat.
P118-93
Completari si modificari la "Normele tehnice de roiectare si realizare a
constructiilorprivind protectia la actiuunea focului.
Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulament de verificare si
expertizare tehnica de calitate a constructiilor
IM 003-96 Metodologia pentru determinarea indicelui californian de capacitate portanta
IM 004-96
Metodologia privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si
echipamente utilizate la executarea lucrarilor de constructii
NP 006-96 Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori. Cerinte utilizatori
1996
1
55-56-57
10
2-3
1 1987
1988 7
BULETINUL CONSTRUCTIILOR
SC 001
Solutii cadru pentru montarea contoarelor la instalatiile sanitare si de
incalzire din cladiri existente
I 9-1994 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
ST 007-96
Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale
echipamentelor pentru lucrarile de finisaj, pentru asigurarea calitatii
constructiilor, pentru protectia vietii si a sanatatii, a sigurantei in exploatare
si a protectiei mediului ambiant
PC 002-97
Ghid pentru programarea lucrarilor de executie a constructiilor - program de
calcul cadru
NPO 13-96
Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
constructii in care se desfasoara activitati de productie
Lista specialistilor atestati
NP 003-96
Normativ pentru proiectarea , executia si exploatarea instalatiilor tehnico-
sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena
GE 001-96 Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri
GE 002-96 Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplaseaza pe senile de cauciuc
NP 018-97
Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea punctelor
de desfacere a buteliilor cu GPL, la consumatori
PC 008-96
Ghid pentru proiectarea automata, interactiva si reprezentarea grafica a
structurilor din bare, de mare complexitate, solicitate la incarcari statice si
dinamice
PC 005-97
Ghid pentru calculul automat (static si dinamic) al structurilor modelate prin
cadre sau retele plane in domeniul elastic
PC 006-97
Ghid pentru realizarea automata a analizelor structurale spatiale (statice si
dinamice) in domeniul elastic.
PC 010-97
Metodologie si program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD
intr-un sistem unificat autohton de proiectare si desn automat bazat pe
tehnici de programare orientate pe obiecte
PC 007-97
Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activitatii de
proiectare in constructii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a
bazelor de date
Lista standardelor cu aplicabilitate in constructii in vigoare la 1 iunie 1997
Lista normativelor in constructii cu caracter republican in vigoare la 1 iunie
1997
Lista normativelor in constructii cu caracter departamental in vigoare la 1
iunie 1997
Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului
imoboliar in localitati
Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului
retelelor edilitare in localitati
GP 003-96 Ghid pentru proiectarea antiseismica a halelor parter cu structura metalica
GE 003-96
Ghid pentru utilizarea materialelor plastice (tip AEROLYTE) in procesul de
sablare in cadrul lucrarilor de reabilitare a constructiilor
9 NPO 19-1997 Ghid pentru calculul la stari limita a elementwlor structurale din lemn
NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat
NP 008-97
Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in
functie de activitatile desfasurate, in regim de iarna vara.
Lista ghidurilor de agrement tehnic finalizate in anul 1996
ST 009-96
Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta pentru
produsele din otel utilizate ca armaturi in structuri din beton
NE 005-97
Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
elementelor componente ale constuctiilor. Interventii la invelitori si
acoperisuri.
GE 031-97
Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse
pe articole de deviz pentru lucrari de constructii montaj, inclusiv instalatiile
aferente constructiilor, cat si pentru lucrairi de reparatii
Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare.
Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de santier
4
5-6
1997
8
10
3
11
2
7
BULETINUL CONSTRUCTIILOR
Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor si echipamentelor de organizare de
santier
Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii
GE 035-97
Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade
realizate din panouri mari prefabricate din beton armat.
I 18-96
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si de
semnalizare din cladiri civile si de productie.
NE 007-97
Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. Interventii la inchideri exterioare.
NP 018-97
Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea
punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori.
NE 006-97
Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
elementelor componente ale constuctiilor. Interventii la compartimentele
spatiilor interioare..
ST 006-97
Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale
echipamentelor pentru lucrarile de finisaj, pentru asigurarea calitatii
constructiilor, pentru protectia vietii si a sanatatii, a sigurantei in exploatare
si a protectiei mediului ambiant.
ST 003-96
Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale
materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea constructiilor si pentru
asigurarea calitatii acestora.
15 ST 013-97
Specificatie tehnica privind cerintele pentru proiectarea si executarea
constructiilor in solutie de sturctura spatiala reticulata planara
GPO 016-97
Ghid pentru proiectarea imbinarilor prin contact ale stalpilor din otel facand
parte din structura cladirilor etajate.
1-2-3 NP 015-97
Normativ pentru proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a
instalatiilor.
P 130-97 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor
GP 004-97
Ghid de proiectare si de executie a membranelor pentru constructii
demontabile
ST 017-97
Specificatie tehnica privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea si
intretinerea cailor de comunicatii orasenesti si comunale in scopul satidfacerii
cerintelor de calitate.
Lista reglementarilor tehnice in constructii cu caracter republican in vigoare la
1 iunie 1998
GE 026-97
Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a
terasamentelor.
NP009-97
Normativ privind proiectarea, executarea, intretinerea constructiilor pentru
case de copii.
NP010-97
Normativ privind proiectarea, executarea, intretinerea constructiilor pentru
scoli si licee.
NP011-97
Normativ privind proiectarea, executarea, intretinerea constructiilor pentru
gradinite de copii.
8 NP 016-97
Normativ pentru proiectarea constructiilor de locuinte. Cerinte conform legii
nr. 10/1995
ST 015-97
Specificatie tehnica privind refagerea prin obturare si etansare a contactului
teren infrastructura pentru constructii de locuinte, social-culturale si
industriale.
P133-1996 Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat monolit.
GT 006-97
Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea
solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducera
efectelor acestora.
GP 017-96
Ghid pentru calculul consumului de caldura al cladirilor dotate cu sisteme
pasive de incalzire solara
GE 028-97 Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical
ST 016-97
Specificatie tehnica. Criterii si metode pentru determinarea prin masuratori a
tasarii constructiilor.
12
13
14
6-7
1998
4
11
5
9
10
BULETINUL CONSTRUCTIILOR
GP 014-97
Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la actiuni seismice in cazul
fundarii directe.
GE 029-97 Ghid tehnic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii.
13 C 107/3-97
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor
C 107/1-97
Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de
locuit
C 107/2-97
Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu
alta destinatie decat cele de locuit
C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit.
NP 012-97 Normativ pentru calculul elementelor de otel cu pereti subtiri formate la rece.
NE 008-97
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee
mecanice.
GP 037-98
Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
constructii civile.
GE 032-97
Ghid privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si
constructii speciale.
2 ME 003-99
Manual privind investigarea de urgenta post seism si stabilirea solutiilor cadru
de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor
avariate.
3-4 I 7-98 Normativ pentru executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V
5
Ghid de proiectare, executare si exploatare privind protectia impotriva
coroziunii a constructiilor din otel.
I 5-98
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare.
I 5/2-98 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare.
7 P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
8-9 NE 012-99
Cod de pracitca pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat.
10 NE 012-99
Cod de pracitca pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat.
GP 037-98
Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
constructii civile.
GE 032-97
Ghid privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si
constructii speciale.
12
Lista reglementarilor tehnice in constructii cu caracter republican in vigoare la
1 iunie 1999
1999
11
12
15
1
6
14