Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECIE

I. ALGORITMUL INTRODUCTIV
Unitatea de nvmnt: Liceul Teologic Baptist Emanuel Oradea
Pr!e"r #r#$ntr% I"t& Ramna
't$dent #ra&ti&ant% G(i)r Andrei
C(a"a: a VIII a B
Data: 09.05.0!"
O*ie&t$(: Istoria #omanilor
Unitatea de nvare: $onstituirea #omaniei %oderne
Tema (e&iei: $onstituirea statului national roman modern si e&olutia acestuia la s'arsitul secolului (I( inceputul secolului (()
Ti#$( (e&iei: de sistemati*are+ apro'undare
Cm#etente )enera(e%
+. ,tili*area e'icienta a comunicarii si a lim-a.ului de specialitate
,. E/ersarea demersurilor 0i a ac1iunilor ci&ice democratice.
-. 2plicarea principiilor 0i a metodelor adec&ate 3n a-ordarea surselor istorice.
Cm#etente "#e&i!i&e:
+.,. ,tili*area termenilor istorici speci'ici 'aptelor istorice din spatiul romanesc in Epoca %oderna)
,... #e*ol&area unor situa1ii4pro-lem5+ prin utili*area adec&ata a surselor istorice re'eritoare la 'apte din istoria rom6ni4lor+ des'50urate
Epoca %odern5.
-./. Locali*area 3n timp 0i plasarea 3n spa1iu a 'aptelor din istoria rom6nilor+ des'50urate 3n Epoca %odern5+ pe -a*a surselor istorice
-.+0. 7ormularea unor opinii re'eritoare la un 'apt istoric din istoria rom6nilor 3n Epoca %odern5+ pe -a*a surselor istorice.
O*ie&tive a(e eva($rii%
Cognitive:
Oe+% 8a opere*e cu notiunile si conceptele: re&olutie+gu&ern re&olutionar+petitie nationala+monar9ie constitutionala+reintregire nationala
Oe,: 1 85 enumere principalele cau*e care au generat principala miscare memorandisa.
Oe-: 85 identi'ice pe 9arta principalele locatii unde au 'ost semnate Tratatele de :ace
Formative:
Oe.: 85 anali*e*e rolul a&ut de re&olutiile din !;"; in conte/tul constituirii #omaniei moderne
Oe2: 85 descopere pe -a*a surselor istorice principalele urmari pentru #omania a ra*-oiului ruso4turc
Oe/: 85 anali*e*e rolul monar9iei in $onstituirea #omaniei %oderne
Oe3: 8a compare situatia romanilor transil&aneni inainte si dupa 'ormarea dualismului 2ustro ,ngar
Atitudinale:
Oe4: 8a 'ormule*e opinii argumentate cu pri&ire la optiunile #omaniei in politica e/terna intre !;<;4 !9!"
Va(ri 5i atit$dini vi6ate%
4 =6ndire critic5 0i 'le/i-il5
4 #ela1ionare po*iti&> cu ceilal1i
Eva($area : 'ormati&4ameliorati&5 ?de ac9i*i1ii+ de proces+ de produs@
Te7ni&i de eva($are: &eri'icare 'rontal5 oral5
In"tr$mente de eva($are% &eri'icarea 'rontal> oral5+ o-ser&area sistematic5
'trate)ii dida&ti&e (pentru sistematizare-aprofundare): diri.at5+ e/plicati&4con&ersati&5)
Metde: expozitiv-euristice: M+: e/plica ia) M,: con&ersa ia euristic5)
interactive: M-: con&ersa ia e/aminatoare) M.: compara ia) M2 pro-lemati*area)
8rme de r)ani6are a a&tivitii% 'rontal5+ indi&idual5
Re"$r"e%
4 Umane :A0 ele&i
4 De timp : 50B
4 Materiale: o'iciale : m+: :rograma 0colar5 pentru istorie+ cls. a VIII4a
m,: %anuale de Istorie clasa a VIII 4 a
4 mA4 Carta istorica

9i*(i)ra!ie
4$onstantin $+=iurescu Istoria #Omanilor Ed.Litera 00
4 $5lin 7ele*eu+ Metodica predrii istoriei+ Ed. :resa ,ni&ersitar5 $lu.ean5+ !99;.
4 Dte'an :5un+ Didactica istoriei+ Ed. $orint+ Bucure0ti+ 00<.
I. DE'8:;URAREA DEMER'ULUI DIDACTIC
'e&vene(e
dida&ti&e
Cnin$t$ri
vi6ate
O*.
eva($ar
e
A&tivitatea #r!e"r$($i A&tivitatea e(ev$($i Re".
mat.
Re".
#r&
ed
Eva($are
Mment
r)ani6atri&
4a-sen1e
4organi*ea*5 materialele
4organi*ea*5 clasa
4creea*5 un climat cooperant
4r5spund cerin1elor
4preg5tesc materialele
solicitate
4se a0ea*5 la locurile
indicate
An$n area temei $onstituirea
statului
national
roman
modern si
e&olutia
acestuia la
s'arsitul
secolului
(I(
inceputul
secolului (()
4 preci*ea*5 succint o-iecti&ele de
e&aluare.
4 7ormea*5 moti&a ia 3n&5 5rii+ su-liniind
importan a cuno tin elor ce &or 'i
apro'undate i a competen elor
do-6nditeEe/ersate pentru anali*a altor
e&enimente istorice
48unt aten i m!
%!
'i"temati6area<
a#r!$ndarea
&$n tin e(r
tiin i!i&e<
e=er"area i
eva($area
&m#eten e(r
!rmate
N i$ni i
&n&e#te%
re&olutie+gu&
ern
re&olutionar+
petitie
nationala+mo
nar9ie
constitutional
a+reintregire
nationala
Oe"
4 solicita ele&ilor ca+ pe -a*a ac9i*itiilor
anterioare+ 85 anali*e*e rolul a&ut de
re&olutiile din !;"; in conte/tul
constituirii #omaniei moderne
E&aluea*a competenta :
,tili*area termenilor istorici speci'ici
'aptelor istorice din spatiul romanesc
in Epoca %oderna ?+.,.@
4 $ere ele&ilor s5 s e/plice cum a 'ost
inlocuit gu&ernul re&olutionar din
Tara #omaneasca cu o locotenenta
domneasca
4
4 7ace aprecieri i e&aluea*5
competen a :
pe -a*a ac9i*itiilor
anterioare+
'ormulea*a indi&idual
raspunsuri la
intre-arile adresate de
pro'esor
8e 'ormulea*a opinii+ se
argumentea*a

%
%!
O-ser&are
sistematic5 a
acti&it5 ii i
comportame
ntului
ele&ilor
OeF
Oe
Formularea unor opinii referitoare la
un fapt istoric din istoria romnilor n
Epoca Modern pe !aza surselor
istorice ("#$%#)

4 8olicit5 sa argumente*e rolul
monar9iei in $onstituirea #omaniei
%oderne
,tili*ea*a autoe&aluarea
%edia*a raspunsurile
2precia*a si e&aluea*a competenta
de :
&ezolvarea unor situa'ii-pro!lem
prin utilizarea adecvata a surselor
istorice referitoare la fapte din istoria
romni-lor desf(urate Epoca
Modern#( 2.4.)
- 85 anali*e*e principalele
cau*e care au generat
principala miscare
memorandista.
2rgumentea*a rolul
monar9iei in constituirea
#omaniei moderne
:re*inta principalele
cau*e care au generat
miscarea memorandista.
%A
%A
Veri'icare
'rontal5
oral5
O-ser&are
sistematic5 a
acti&it5 ii i
comportame
ntului
ele&ilor
OeA
Oe5
85 identi'ice pe 9arta
principalele locatii unde au
'ost semnate Tratatele de :ace
E&aluea*a competenta de:
Locali*area 3n timp 0i
plasarea 3n spa1iu a 'aptelor
din istoria rom6nilor+
des'50urate 3n Epoca
%odern5+ pe -a*a surselor
istorice ?-./.>
85 sta-ileasc5 principalele
urmari pentru #omania a
ra*-oiului ruso4turc
E&aluea*a competenta de:
7ormularea unor opinii
Identi'ica pe 9arta
principalele locatii unde
au 'ost semnate tratatele
de pace
:re*inta
principalele
urmari pentru
#omania a
ra*-oiului
ruso4turc
mA
%
Veri'icare
'rontal5
oral5
O-ser&are
sistematic5 a
acti&it5 ii i
Oe<
Oe;
re'eritoare la un 'apt istoric
din istoria rom6nilor 3n Epoca
%odern5+ pe -a*a surselor
istorice.? -.+0.@
8a compare situatia romanilor
transil&aneni inainte si dupa 'ormarea
dualismului 2ustro ,ngar
8a 'ormule*e opinii argumentate cu
pri&ire la optiunile #omaniei in
politica e/terna intre !;<;4 !9!"
7ormulea*a raspunsuri la
cerinte
%"
%5
comportame
ntului
ele&ilor
A#re&ierea<
eva($area i
ntarea
4 2nali*ea*5 ni&elul cuno tin elor
demonstrat de ele&i+ calitatea
competen elor acestora+ comportamentul
'a 5 de sarcinile primite.
4 Gotea*5. Husti'ic5 notele acordate.
4 8e raportea*5 la
aprecierile 'ormulate