Sunteți pe pagina 1din 221

Codrua Stoica

ECUAII DIFERENIALE
I
CU DERIVATE PARIALE
PRIN EXERCIII I PROBLEME

Ediia a II-a revzut i completat

Editura MIRTON
Timioara 2004
v

CUPRINS

Capitolul 1. ECUAII DIFERENIALE DE ORDINUL 1......................1
1.1. Consideraii teoretice..........................................................1
1.1.1. Ecuaii cu variabile separabile..................................2
1.1.2. Ecuaii difereniale omogene....................................3
1.1.3. Ecuaii difereniale liniare de ordinul 1....................3
1.1.4. Ecuaii de tip Bernoulli.............................................4
1.1.5. Ecuaii de tip Riccati.................................................4
1.1.6. Ecuaii cu diferenial total exact..........................5
1.1.7. Ecuaii implicite........................................................5
1.2. Probleme rezolvate.............................................................9
1.3. Probleme propuse.............................................................26

Capitolul 2. ECUAII DIFERENIALE DE ORDIN SUPERIOR.......33
2.1. Consideraii teoretice........................................................33
2.1.1. Ecuaii difereniale de ordin superior integrabile prin
cuadraturi..........................................................................33
2.1.2. Ecuaii difereniale de ordin superior care admit
reducerea ordinului...........................................................34
2.1.3. Ecuaii difereniale de ordin superior liniare..........36
2.1.4. Ecuaii difereniale de tip Euler..............................39
2.2. Probleme rezolvate...........................................................39
2.3. Probleme propuse.............................................................62

Capitolul 3. SISTEME DE ECUAII DIFERENIALE........................68
3.1. Consideraii teoretice........................................................68
3.1.1. Reducerea la o singur ecuaie de ordin superior...68
3.1.2. Sisteme simetrice, combinaii integrabile...............69
3.1.3. Sisteme difereniale liniare.....................................70
3.1.4. Sisteme de ecuaii difereniale liniare cu coeficieni
constani............................................................................71
3.1.5. Stabilitatea soluiilor sistemelor.............................74
3.2. Probleme rezolvate...........................................................76
3.3. Probleme propuse.............................................................94

vi
Capitolul 4. ECUAII CU DERIVATE PARIALE DE ORDINUL 1
4.1. Consideraii teoretice......................................................102
4.1.1. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 liniare i
omogene..........................................................................102
4.1.2. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 liniare i
neomogene......................................................................103
4.2. Probleme rezolvate.........................................................104
4.3. Probleme propuse...........................................................120

Capitolul 5. ECUAII CU DERIVATE PARIALE DE ORDINUL
DOI. ECUAIILE FIZICII MATEMATICE.........................................125
5.1. Probleme propuse...........................................................125
Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 2 de tip
hiperbolic...........................................................................125
Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 2 de tip
parabolic............................................................................137
Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 2 de tip
eliptic.................................................................................143
Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 2 de tip
mixt....................................................................................147
5.2. Probleme rezolvate.........................................................152

Capitolul 6. METODE OPERAIONALE PENTRU REZOLVAREA
UNOR ECUAII I SISTEME DE ECUAII DIFERENIALE.........161
6.1. Consideraii teoretice.....................................................161
6.2. Probleme rezolvate legate de transformarea Laplace
direct i de transformarea Laplace invers...................164
6.3. Probleme propuse n a cror rezolvare se folosete
transformarea Laplace....................................................174
6.4. Rezolvarea problemei Cauchy pentru ecuaii difereniale
liniare.............................................................................181
6.5. Rezolvarea problemei Cauchy pentru sisteme de ecuaii
difereniale liniare..........................................................184
6.6. Ecuaii cu argument ntrziat.........................................186
6.7. Ecuaii cu derivate pariale............................................188
6.8. Probleme propuse..........................................................192

viiCapitolul 7. METODE OPERAIONALE DISCRETE. ECUAII CU
DIFERENE FINITE............................................................................199
7.1. Consideraii teoretice......................................................199
7.2. Probleme rezolvate..........................................................202
7.3. Probleme propuse...........................................................205

Anexa 1. Transformatele Laplace ale unor funcii uzuale......................210
Anexa 2. Transformatele z ale unor funcii uzuale.................................213

BIBLIOGRAFIE....................................................................................215


1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

1

Capitolul 1. ECUAII DIFERENIALE DE ORDINUL 1

1.1. Consideraii teoretice
Se numete ecuaie diferenial ordinar cu o funcie necunoscut
de n ori derivabil y: I R, I interval, o relaie
F (x, y(x), y(x), ..., y
(n)
(x)) = 0
ntre variabila independent x i y(x), y(x) =
dx
dy
, ... , y
(n)
(x) =
n
n
dx
y d

unde F: D R, D R
n+2
.
Relaia se mai scrie
F(x, y, y, ... , y
(n)
) = 0
i se numete forma implicit a ecuaiei difereniale.
Dac relaia de definiie reapare derivata de ordinul n a funciei y,
aceasta fiind derivata de cel mai mare ordin efectiv prezent, se spune c
este o ecuaie diferenial de ordinul n.
O funcie f: I R, I R, de n ori derivabil pe I pentru care
F(x, f(x), f(x), ..., f
(n)
(x)) = 0
se numete soluie a ecuaiei difereniale.
Dac soluia y = f(x) a ecuaiei difereniale se reprezint grafic n
planul xOy, curba obinut se numete curb integral a ecuaiei
difereniale. Determinarea tuturor soluiilor unei ecuaii difereniale se
numete integrarea ecuaiei.
De multe ori ecuaia diferenial se poate scrie sub forma
y
(n)
(x) = (x, y(x), y(x), ... , y
(n-1)
(x)),
: D
1
R, D
1
R
n+1
. Aceasta se numete forma normal sau explicit a
ecuaiei difereniale.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

2
n multe probleme practice este necesar determinarea unei soluii
a unei ecuaii difereniale, care ndeplinete anumite condiii date, numite
condiii iniiale.
Problema rezolvrii ecuaiei date tiind c n punctul x
0
I avem
y(x
0
) = y
0
, y(x
0
) = y
0
, ... , y
(n-1)
(x
0
) = y
0
(n-1)
se numete problema lui Cauchy relativ la ecuaia diferenial.
Ecuaiile difereniale a cror rezolvare se reduce la calculul ctorva
integrale definite se numesc ecuaii integrabile prin cuadraturi.
Vom trata n acest capitol ecuaiile difereniale de ordinul 1
integrabile prin cuadraturi, mpreun cu metodele lor de integrare.

1.1.1. Ecuaii cu variabile separabile
Ecuaiile difereniale de forma
dx
dy
= f(x)g(x)
n care funciile f: [a
1
, b
1
] R i g: [a
2
, b
2
] R sunt integrabile, se
numesc ecuaii difereniale cu variabile separabile.
Se separ variabilele n membri diferii dup cum urmeaz:

) y ( g
dy
= f(x)dx
i prin integrare se obine

y
0
y
) t ( g
dt
= ,

x
0
x
ds ) s ( f
unde x
0
, x[ a
1
, b
1
] i y, y
0
[a
2
, b
2
].
Notnd:
G(y) =

y
0
y
) t ( g
dt
, F(x) = i (x, y) = G(y) - F(x),

x
0
x
ds ) s ( f
soluia ecuaiei va fi definit implicit prin relaia:
(x, y) = 0.

1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

3
1.1.2. Ecuaii difereniale omogene
Ecuaiile difereniale de forma
y = f(x, y)
unde f este funcie omogen n x i y se numesc ecuaii difereniale
omogene.
O funcie f: R
2
R este omogen n x i y dac pentru orice tR
are loc relaia
f(tx, ty) = f(x, y).
Pentru rezolvare se transform ecuaia dat n
y = f( 1,
x
y
)
i se substituie apoi
u =
x
y
.
Se obine o ecuaie cu variabile separabile.
dx
du
=
x
1
[ (u) u],
unde s-a notat
(u) = f(1, u),
fiind considerat continu pentru u[, ].
Dac (u) u 0 n [, ], adic x f(x,y) y 0, rezult:


u
0
u
t ) t (
dt

x
0
x
s
ds
, u
0
=
0
0
x
y
, u =
x
y

De aici se obine u i apoi soluia ecuaiei omogene date.

1.1.3. Ecuaii difereniale liniare de ordinul 1
Ecuaiile difereniale de forma
y + P(x)y = Q(x)
unde P, Q:[a, b] R sunt funcii continue, se numesc ecuaii difereniale
liniare de ordinul 1.

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

4
Dac Q(x) = 0, atunci ecuaiile se numesc liniare omogene. Cnd
Q(x) 0, ecuaiile se numesc liniare neomogene.
Soluiile generale sunt date de relaia
y(x) = [ C + ]e , C constant.


x
0
x
t
0
x
ds ) s ( P
dt e ) t ( Q

x
0
x
dt ) t ( P

1.1.4. Ecuaii difereniale de tip Bernoulli
Ecuaiile difereniale de forma
y + P(x)y = Q(x)y

n care P, Q:[a, b] R sunt funcii continue pe domeniul lor de definiie,
iar R se numesc ecuaii difereniale de tip Bernoulli.
Pentru = 0 sau = 1 ecuaiile devin liniare. Vom trata n
continuare cazurile 0, 1.
Evident, funcia constant y = 0 este o soluie a ecuaiei. Fie z o
soluie pozitiv a ecuaiei date pe un interval [a
1
, b
1
] [a, b].
Se face schimbarea de funcie
u(x) = [z(x)]
1 -

i se obine ecuaia diferenial liniar de ordinul 1:
u(x) + (1 )P(x)u(x) = (1 )Q(x).

1.1.5. Ecuaii difereniale de tip Riccati
Ecuaiile difereniale de forma
y = P(x)y
2
+ Q(x)y + R(x)
unde P, Q, R:[a, b] R sunt funcii continue pe [a, b] se numesc ecuaii
difereniale de tip Riccati.
n general, ecuaia diferenial de acest tip nu se poate integra prin
cuadraturi. n cazul n care se cunoate o soluie particular z = z(x) se
face schimbarea de funcie
y(x) = z(x) +
) x ( u
1
.
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

5
Dup substituiile adecvate, funcia u se va determina din ecuaia
diferenial liniar
u(x) + [2P(x)u(x) + Q(x)]u(x) + P(x) = 0.

1.1.6. Ecuaii cu diferenial total exact
Ecuaiile difereniale de forma
P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0
cu P, Q: D R continue pe domeniul D R
2
, se numesc ecuaii cu
diferenial total exact dac exist o funcie U(x, y) astfel nct
x
U

= P,
y
U

= Q.
Dac funciile P i Q admit derivate pariale de ordinul 1, atunci
condiia ca expresia
P(x, y)dx + Q(x, y)dy
s fie o diferenial total exact este
y
P

=
x
Q

.
n acest caz soluia ecuaiei va fi dat implicit de
U(x, y) = C, C = constant,
unde
U(x, y) = + ,

x
0
x
0
dt ) y , t ( P

y
0
y
dt ) t , x ( Q
cu M(x
0
, y
0
) D convenabil ales.

1.1.7. Ecuaii difereniale implicite
Ecuaiile difereniale de ordinul 1 implicite sunt de forma
F(x, y, y) = 0
unde F: D R, D R
3
, astfel nct ecuaia nu este rezolvabil n raport
cu y.
Aceast ecuaie se integreaz prin metoda Sophus Lie astfel:
atam ecuaiei suprafaa
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

6
F(x, y, z) = 0
obinut nlocuind variabila y cu z.
Unei soluii y = (x) a ecuaiei i atam curba (C) de pe suprafaa
definit anterior avnd ecuaiile parametrice:
(C)

=
=
=
(x) ' z
(x) y
x x


De-a lungul curbei (C) are loc
dy = zdx.
Reciproc, dac pe suprafaa F(x, y, z) = 0 exist o curb (C)
reprezentat prin ecuaiile parametrice
(C)

=
=
=
) x ( z
) x ( y
x x


de-a lungul creia are loc egalitatea dy = zdx, atunci proiecia acestei
curbe n planul xOy furnizeaz o soluie a ecuaiei difereniale date.
Presupunnd c se cunoate o reprezentare parametric a suprafeei
de forma

=
=
=
h(u,v) z
g(u,v) y
f(u,v) x
, (u, v) R
2
,
obinem
). dv
v
f
du
u
f
)( v , u ( h dv
v
g
du
u
g


Rezolvm aceast ecuaie n raport cu
du
dv
sau cu
dv
du
.
Presupunem c am obinut astfel
du
dv
= G(u, v), (u, v).
Dac v = w(u) este o soluie a acestei ecuaii, atunci soluia
corespunztoare a ecuaiei date este
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

7

=
=
)) u ( w , u ( g y
)) u ( w , u ( f x
.
Cazuri particulare:
1. Ecuaii care se pot explicita n raport cu y sub forma
y = f(x, y),
unde f: R, R
2
.
n acest caz metoda Sophus Lie conduce la suprafaa cu
reprezentarea parametric

=
=
=
p z
) p , x ( f y
x x
, (x, p) R
2
.
Condiia dy = zdx este n acest caz
pdx = dp
p
f
dx
x
f


i conduce la ecuaia diferenial explicit
dp
dx
= G(x, p),
unde G(x, p) =
x
f
p
p
f

.
2. Ecuaia diferenial a lui Lagrange este de forma
y = x A(y) + B(y)
unde A, B sunt funcii depinznd numai de y.
Dac A(y) y, condiia dy = pdx devine
0
p ) p ( A
) p ( ' B
x
p ) p ( A
) p ( ' A
dp
dx
=

+ ,
care este liniar n x ca funcie de p.
Notnd soluia general a acestei ecuaii
x = (p, c), c constant,
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

8
rezult c mulimea soluiilor ecuaiei lui Lagrange n funcie de
parametrul p are forma

+ =
=
) p ( B ) c , p ( ) p ( A y
) c , p ( x

, cR.
Dac A(p) p = 0 are rdcin real p = p
1
, atunci funcia
y = p
1
x + B(p
1
)
reprezentnd o dreapt este o soluie singular a ecuaiei lui Lagrange.
3. Ecuaia diferenial a lui Clairaut este
y = xy + A(y)
Condiia dy = pdx conduce la
[x + A(p)]
dx
dp
= 0
de unde rezult familia de funcii
y = cx + A(c), c R D
A
,
care este soluia general a ecuaiei lui Clairaut.
De asemenea, funcia definit parametric prin

+ =
=
) p ( A ) p ( ' pA y
) p ( ' A x

este o soluie singular a ecuaiei lui Clairaut, fiind nfurtoarea familiei
de drepte.


1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

9
1.2. Probleme rezolvate
1.2.1. S se integreze ecuaia:
ky
dx
dy
= , k R.
Soluie: Ecuaia este echivalent cu kdx
y
dy
= . Integrnd ambii
membri avem

=
y
y
x
x
0 0
kds
t
dt
, deci soluia se definete implicit prin
iar explicit prin ) x x ( k y ln y ln
0 0
=
) x x ( k
0
0
e y y

= .
1.2.2. S se rezolve problema Cauchy:

=
0 ) 0 ( y
1 x
1 y
dx
dy

Soluie: Ecuaia este echivalent cu
1 x
dx
1 y
dy


deci are loc


=
1 s
ds
1 t
dt
i atunci 1 s ln C ln 1 t ln + = . Prin
urmare 1 s C 1 t = , C constant.
Dac pentru s = 0 avem t = 0 se obine C=1, deci soluia implicit este
1 x 1 y = .
Aceasta a fost rezolvarea lui Cauchy relativ la problema dat.
Observm c se poate nlocui integrarea definit, atunci cnd se
cere rezolvarea unei probleme Cauchy, cu integrarea nedefinit, problema
Cauchy revenind la necesitatea determinrii constantei arbitrare C care
rezult prin integrare.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

10
1.2.3. Determinai soluia problemei Cauchy:

=
= +
2 ) 1 ( y
0
dx
dy
y y 4 x 2
2

Soluie: Ecuaia este echivalent cu
xdx 2 dx
y 4
y
2
=

,
de unde, prin integrare, rezult
C x y 4
2 2
+ = , C constant.
Prin urmare,
2 2 2
) C x ( 4 ) x ( y + = .
Condiia y(1) = 2 impune C = -1 i obinerea soluiei
2 2
) 1 x ( 4 ) x ( y = .
1.2.4. S se rezolve ecuaia:
y =
y x
y x

+
.
Soluie: Observm c
y =
x
y
1
x
y
1
)
x
y
1 ( x
)
x
y
1 ( x

+
=

+

deci ecuaia este omogen. Facem substituia indicat y = ux, de unde
rezult y = ux + u, deci u = ) u
u 1
u 1
(
x
1

+
adic
x
dx
du
u 1
u 1
2
=
+

.
Integrnd ecuaia cu variabile separabile obinem

=
+

x
dx
u 1
du ) u 1 (
2

deci C ln x ln ) u 1 ln(
2
1
arctgu
2
= +
de unde, revenind la y, se deduce
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

11
2 2
x
y
arctg
y x Ce + = , C const,
care descrie implicit soluia ecuaiei.
1.2.5. S se rezolve ecuaia:
2xyy+ x
2
y
2
= 0.
Soluie: Ecuaia se scrie sub forma echivalent:
y =
xy 2
x y
2 2

sau y =
x
y
2
1 )
x
y
(
2

.
Fcnd substituia
x
y
u = , de unde y = ux + u, se obine ux =
u 2
1 u
2

,
adic o ecuaie cu variabile separabile dx
x
1
du
1 u
u 2
2
=
+
. Prin integrare
se obine - ln (u
2
+ 1) = ln x + ln C i mai departe
1 u
1
2
+
= Cx.
Soluia implicit a ecuaiei date este
x
2
+ y
2
Cx = 0, C constant
i descrie o familie de cercuri tangente n origine la Oy.
1.2.6. Rezolvai ecuaia:
0 dy ) 4 y x 2 ( dx ) 5 y 2 x ( = + + +
Soluie: Ecuaia diferenial, reductibil la o ecuaie omogen,
poate fi scris sub forma:
y = -
4 y x 2
5 y 2 x
+
+
.
Dreptele de ecuaie x - 2y + 5 = 0 i 2x y + 4 = 0 se intersecteaz n
punctul M(-1, 2), ceea ce impune schimbarea de variabile x = u - 1 i
y = v + 2, care va conduce la ecuaia omogen
v u 2
v 2 u
du
dv

= .
n continuare, fcnd schimbarea de funcie v = uz, cu v= uz + z, se
obine ecuaia cu variabile separabile
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

12
u
du
dz
1 z
z 2
2
=

,
care are soluia
2
3
Cu
) 1 z (
1 z
=
+

, C constant. Revenind la schimbrile de


funcii fcute, rezult soluiile ecuaiei iniiale
3 x y ) 1 y x ( C
3
= + , C R.
1.2.7. Determinai soluiile ecuaiei:
x
3
(y - x) = y
2
.
Soluie: Prin substituia y = u
m
, m R, ecuaia dat este reductibil
la o ecuaie omogen. Determinm valoarea lui m, dup cum urmeaz,
prin nlocuire n ecuaia iniial:
mx
3
u
m 1
u x
4
= u
2m
.
Din condiia 3 + m 1 = 2m rezult m = 2, deci schimbarea de funcie
care se impune este y = u
2
, ea conducnd la ecuaia omogen
2x
3
uu x
4
= u
4
,
creia, n urma efecturii schimbrii de funcie u = zx, i se determin
soluia
1
x C ln
1
z
2
+ = , C > 0.
Revenind la schimbrile de funcii efectuate se obin soluiile ecuaiei
date:
. 0 C ),
x C ln
1
1 ( x ) x ( y
2
> =
1.2.8. S se rezolve ecuaia:
y (x y
3
)y = 0.
Soluie: Obinem formele echivalente
ydx (x y
3
)dy = 0,
, 0 ydy
y
xdy ydx
2
= +


, 0 )
2
y
( d )
y
x
( d
2
= +
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

13
de unde rezult soluia implicit a ecuaiei
2
y
y
x
2
+ = C, C constant.
Observaie: Problema mai putea fi soluionat i prin reducerea ei
la o ecuaie omogen, innd cont de procedeul prezentat n exerciiul
anterior, prin schimbarea de variabil
3
1
u y = .
1.2.9. Determinai soluia problemei Cauchy

=
= + + +
1 ) 0 ( y
0 ) x x 1 ( y
dx
dy
) x 1 (
2 2

Soluie: Ecuaia se poate scrie sub forma
0 y
x 1
x x 1
dx
dy
2
2
=
+
+
+ ,
fiind o ecuaie liniar omogen cu
2
2
x 1
x x 1
) x ( P
+
+
= . Aceasta poate fi
privit ca o ecuaie cu variabile separabile sau poate fi rezolvat direct
prin

+
+

=
dx
x 1
x x 1
2
2
Ce ) x ( y .
innd cont i de condiia y(0) = 1 se obine soluia problemei Cauchy
.
x 1 x
x 1
) x ( y
2
2
+ +
+
=
1.2.10. S se rezolve ecuaia:
y xy = kx
2
, k constant.
Soluie: Se observ c este o ecuaie liniar neomogen, cu
P(x) = -
x
1
i Q(x) = - kx.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

14
Ecuaia liniar omogen ataat este y xy

= 0 echivalent cu
x
dx
y
dy
=
deci

=
x
dx
y
dy
i avem ln y = ln x + ln c, de unde y = cx, c constant.
Cutm acum soluia ecuaiei neomogene variind constanta c prin
metoda lui Lagrange, deci de forma y = c(x)x. Obinem y = cx + c i
nlocuind n ecuaia iniial avem cx cx
2
cx = kx
2
, deci cx
2
= - kx
2
i
prin urmare c = - k. Integrnd, rezult c = - kx + q i soluiile sunt
y = - kx
2
+ qx, unde k i q sunt constante.
1.2.11. S se rezolve problema Cauchy:

=
= +
2
1
) 0 ( y
x xy 2 y ) x 1 (
' 2

Soluie: Ecuaia este liniar neomogen, avnd
P(x) =
2
x 1
x 2
+
i Q(x) =
2
x 1
x
+
.
Rezolvnd ecuaia liniar omogen ataat obinem o ecuaie cu variabile
separabile
dx
x 1
x 2
y
dy
2
+
=
cu soluia , c ln ) x 1 ln( y ln
2
+ + = deci y = c(1 + x
2
), c constant.
Pentru aflarea soluiei ecuaiei neomogene, aplicm metoda lui
Cauchy de variaie a constantei:
y(x) = c(x)(1 + x
2
)
i obinem ) x 1 ( c
2
1
) x ( y
2
+ + = .
Din condiia
2
1
) 0 ( y = rezult c
2
1
c = , iar soluia problemei Cauchy este
2
1
x ) x ( y
2
+ = .
Problema mai poate fi soluionat i prin utilizarea formulei pentru
soluia general a ecuaiei liniare de ordinul 1.

1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

15
1.2.12. Determinai soluia problemei Cauchy:

=
+ = +
3 ) 0 ( y
e y 1
dx
dy
x 2

Soluie: Ecuaia se poate scrie sub forma
1 e y
dx
dy
x 2
+ = ,
fiind o ecuaie liniar neomogen cu 1 ) x ( P = i .
Soluiile vor fi date de
1 e ) x ( Q
x 2
=
x x x 2
e ] dx e ) 1 e ( C [ ) x ( y


+ = , de unde rezult
. innd cont de condiia y(0) = 3, obinem
soluia problemei Cauchy
x x x
e ) e e C ( ) x ( y

+ + =
. 1 e e ) x ( y
x 2 x
+ + =
1.2.13. S se rezolve ecuaia:
y = (2x + y
3
)y.
Soluie: Schimbnd rolul variabilelor, considernd deci ecuaia n
necunoscuta x(y) obinem
2
y x
y
2
dy
dx
= , care este o ecuaie liniar
neomogen cu
y
2
) y ( P = i . Obinem soluiile
2
y ) y ( Q =
x = y
3
+ Cy
2
, C constant.
1.2.14. Determinai funcia f: R R astfel nct tangenta n punctul
M
0
(x
0
, y
0
) al graficului funciei s intersecteze axa Oy ntr-un punct de
ordonat x
0
.
Soluie: innd cont de ecuaia tangentei ntr-un punct M
0
(x
0
, y
0
) al
graficului unei funcii y y
0
= f(x
0
)(x x
0
) i de faptul c punctul de
intersecie cu axa Oy este A(0, - x
0
) obinem urmtoarea relaie
f(x
0
) = 1 +
0
0
x
) x ( f
, x
0
R.
Prin rezolvarea acestei ecuaii difereniale de ordinul 1 liniare i
neomogene se obine funcia f: R R dat de f(x) = (C + ln x)x, C
constant.

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

16
1.2.15. S se rezolve ecuaia:
y xy = . y
2
1

Soluie: Cum =
2
1
, fcnd schimbarea de funcie
u =
2
1
1
y


obinem y = u
2
i, prin urmare, y = 2uu, de unde avem 2uu xu
2
= u i
u(2u xu 1) = 0.
Deoarece y = 0 este soluie i se obine pentru u = 0, considerm
cazul 2u xu 1 = 0, deci 2u

xu = 1, care este ecuaie liniar
neomogen cu soluia


= , dx e e
2
1
) x ( u
4
x
4
x
2 2

iar soluia ecuaiei Bernoulli va fi
y(x) = [u(x)]
2
.
1.2.16. S se rezolve ecuaia:
xy 4y = x
2
y .
Soluie: Ecuaia este de tip Bernoulli cu
2
1
= . Fcnd schimbarea
de funcie y u = obinem u x u 4
dx
du
ux 2
2 2
= , deci ecuaia liniar
neomogen u - 2 xu
x
u
= cu P(x) =
x
2
i Q(x) = x. Soluia acestei
ecuaii este x ln
2
1
( x u
2
= + C), de unde
x ln
2
1
( x y
4
= + C)
2
, C constant.
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

17
1.2.17. Determinai soluia problemei Cauchy:

=
+
=
1 ) 1 ( y
xy
y x
dx
dy
2
3 2

Soluie: Ecuaia se scrie sub forma
2
xy
x
y
dx
dy

+ = .
Cum = -2, facem schimbarea de funcie
3
y u

= , de unde
3
u y = .
Atunci
dx
du
u 3
1
dx
dy
3 2
= i prin nlocuire n ecuaia dat se obine
x 3 u
x
3
dx
du
+ = , adic o ecuaie liniar neomogen cu
x
3
) x ( P = i
x 3 ) x ( Q = . Soluia acestei ecuaii este , C constant.
2 3
x 3 Cx ) x ( u =
Prin urmare, soluia general a ecuaiei Bernoulli va fi
3 2 3
x 3 Cx ) x ( y = .

innd cont c y(1) = 1 rezult C = 4, de unde rezult soluia
problemei Cauchy
. ) x 3 x 4 ( ) x ( y
3
1
2 3
=
1.2.18. Determinai soluia ecuaiei de tip Bernoulli ce trece prin
punctul M(1,5):
xy + y + 3y
2
x lnx = 0.
Soluie: Cum = 2 se face schimbarea de funcie
y
1
u = , ceea ce
conduce la o ecuaie liniar neomogen u - x ln 3 u
x
1
= , cu soluia
) x ln
2
3
C ( x ) x ( u
2
+ = , C constant.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

18
Atunci
) x ln
2
3
C ( x
1
) x ( y
2
+
= .
Din y(1) = 5 rezult soluia problemei Cauchy
. )] x ln 15 2 ( x [ 10 ) x ( y
1 2
+ =
1.2.19. S se rezolve ecuaia diferenial
y = ay
2
+
2
x
b

tiind c 4ab < 1 i c funcia ,
x
y

= unde este rdcin a ecuaiei
a
2
+ + b = 0, verific ecuaia dat.
Soluie: Facem schimbarea de funcie
x u
1
y

+ = , de unde obinem
y = -
2 2
'
x u
u
. Atunci
2 2
2
2 2 2
x
b
x
a
ux
a 2
u
a
x u
' u
+ + + =


i innd seama c
x

verific ecuaia dat rezult


u +
x
a 2
u = - a.
Ecuaia este liniar neomogen cu
x
a 2
) x ( P

= i a ) x ( Q = avnd
soluiile
ax 2 1 a 2
x ) x
1 a 2
a
c ( u
+
+
=

, c constant,
de unde obinem soluiile ecuaiei Riccati
.
x ] ax c ) 1 a 2 [(
c ) 1 a 2 ( x ) 1 a (
) x ( y
1 a 2
1 a 2
+
+
+
+ + +
=

1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

19
1.2.20. S se rezolve ecuaia:
y y
2
xy x + 1 = 0,
cunoscnd c admite o soluie particular de forma unui polinom de
gradul I.
Soluie: Ecuaia este de tip Riccati cu
P(x) = 1, Q(x) = x, R(x) = x 1.
Soluia particular fiind un polinom de gradul I, de forma ax + b,
care verific ecuaia, se obine a = 0 i b = -1, deci soluia particular
este 1. Facem schimbarea de funcie
u
1
1 y + = i obinem ecuaia
diferenial liniar neomogen
u + (x 2)u = -1.
Soluiile vor fi date de
1
) dx e c ( e
1
y
x 2
2
x
x 2
2
x
2 2

+
, c constant.
1.2.21. Rezolvai urmtoarea ecuaie diferenial
xy + 2y
2
3y 2 = 0,
tiind c admite soluia particular y
p
= 2.
Soluie: Ecuaia este de tip Riccati cu
x
2
) x ( P = ,
x
3
) x ( Q = ,
.
x
2
) x ( R = Se face schimbarea de funcie
u
1
2 y + = de unde
2
u
' u
' y = i
prin urmare se ajunge la o ecuaie liniar neomogen u - 0
x
2
u
x
5
= ,
care are soluiile
5
2
Cx ) x ( u
5
= , C constant. Soluiile ecuaiei date vor fi
de forma
.
2 Cx 5
5
2 ) x ( y
5

+ =Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

20
1.2.22. Rezolvai ecuaia
. x 5 y xy 2
dx
dy
2 2
+ =
Soluie: Ecuaia este de tip Riccati cu
P(x) = -1, Q(x) = 2x, R(x) = 5 x
2
.
Cutm soluii particulare sub forma unui polinom de gradul 1,
z(x) = ax + b. Prin nlocuire n ecuaie rezult a = 1 i b = 2. Se face
schimbarea de funcie u = y x - 2. Ecuaia dat devine o ecuaie cu
variabile separabile
dx
u 4 u
du
2
=
+
,
cu soluiile
1 Ce
Ce 4
) x ( u
x 4
x 4

, C constant. Prin urmare soluiile ecuaiei


iniiale vor fi
.
1 Ce
Ce 4
2 x ) x ( y
x 4
x 4

+ + =


1.2.23. S se integreze ecuaia diferenial
(2x y sin xy)dx x sin xy dy = 0.
Soluie: Obinem P(x, y) = 2x y sin xy i Q(x, y) = -x sin xy.
xy cos xy xy sin
x
Q
y
P
=


deci ecuaia este cu diferenial total exact. Soluia va fi dat de funcia
1 xy cos x xtdt sin x dt ) x 0 sin 0 t 2 ( ) y , x ( U
2
x
0
y
0
+ = =


i se va exprima implicit prin
x
2
+ cos xy = C, C constant.
1.2.24. S se rezolve ecuaia:
(x
2
+ y
2
+ 2x)dx + 2xydy = 0.
Soluie: Avem P(x, y) = x
2
+ y
2
+ 2x i Q(x, y) = 2xy. Atunci
y 2
x
Q
y
P
=

,
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

21
deci ecuaia este cu diferenial total exact. Soluia va fi dat de funcia
2 2
3
y
0
x
0
2
xy x
3
x
xtdt 2 dt ) t 2 t ( ) y , x ( U + + = + + =

,
i se va exprima implicit prin
2 2
3
xy x
3
x
+ + = C, C constant.
1.2.25. Determinai soluia problemei Cauchy:

=
= + + + + +
1 ) 1 ( y
0 dy )
y
1
y x 2 y ( dx )
x
1
xy 2 x (
2 n 2 m
, m, n N
Soluie: Cum P(x, y) =
x
1
xy 2 x
2 m
+ + , Q(x, y) =
y
1
y x 2 y
2 n
+ +
i xy 4
x
Q
y
P
=

, ecuaia este cu diferenial total exact. Soluiile vor


fi date de relaia
C dt )
t
1
t x 2 t ( dt )
t
1
ty 2 t (
y
y
2 n
x
x
2
0
m
0 0
= + + + + +

, C constant.
Avnd ns n vedere condiia y(1) = 1, adic x
0
= 1 i y
0
= 1, se
obine soluia implicit a problemei Cauchy
. 1 y x xy ln
1 n
1 y
1 m
1 x
2 2
1 n 1 m
= + +
+

+
+

+ +

1.2.26. S se integreze ecuaia
(x
2
y + y
2
+ 2xy)dx + (x
2
+ x)(x + 2y)dy = 0,
cutnd un factor integrant funcie de x, de forma (x).
Soluie: Pentru P(x, y) = (x
2
y+y
2
+2xy) i Q(x, y) = (x
2
+ x)(x+2y)
avem
x
Q
y
P

. Prin urmare se va determina un factor integrant (x) care


s ndeplineasc condiiile:
)] xy 2 y y x ( [
y
)] y 2 x )( x x ( [
x
2 2 2
+ +

= + +

i 0
y
=


Relaia
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

22
) x 2 y 2 x ( ) x x ( ) y 2 x )( 1 x 2 ( ) y 2 x )( x x (
x
2 2 2
+ + = + + + + + + +

conduce la ecuaia diferenial cu variabile separabile


1 x
dx
2
d
+
=

cu
soluiile
2
) 1 x (
k
+
= , k constant. Prin urmare factorul integrant al
ecuaiei poate fi considerat
2
) 1 x (
1
) x (
+
= . nmulind ecuaia dat cu
factorul integrant determinat, se obine ecuaia cu difereniale totale
exacte
0 dy
1 x
) y 2 x ( x
dx
) 1 x (
xy 2 y y x
2
2 2
=
+
+
+
+
+ +
.
Soluia este dat de C dt ) t 2 x (
1 x
x
dt
) 1 t (
ty 2 y y t
y
y
x
x
2
0
2
0 0
2
0 0
= +
+
+
+
+ +

. Lund
x
0
= y
0
= 0 obinem ca soluii ale ecuaiei iniiale curbele integrale de
ecuaie ) 1 x ( C ) y x ( xy + = + , C constant.
1.2.27. S se rezolve ecuaia:
' y
y
' xy
2
1
y + =
Soluie: Avem A(y) = ' y
2
1
i B(y) =
' y
1
, ecuaia fiind de tip
Lagrange. Obinem forma echivalent
) 1 ' y ( 2
' xy
y
2

= . Cum A(y) y,
notm dy = pdx sau y = p i obinem
) 1 p ( 2
xp
y
2

= . Prin derivare rezult


. 0 ) 1
dx
dp
1 p
x
)( p 2 p (
2
=


Avem dou posibiliti, i anume
a. p = 2 (deoarece p = y 0), prin urmare se obine soluia
singular y = 2x;
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

23
b.
x
dx
1 p
dp
=

, de unde x = c(p-1), c constant.


Soluiile generale ale ecuaiei le scriem sub forma parametric
x = c(p 1), y =
2
cp
2
, p R \ {0}.
1.2.28. Determinai soluia ecuaiei difereniale y
2
+ 2xy + 2y = 0
care intersecteaz axa Ox sub un unghi de msur .
4


Soluie: Ecuaia se poate scrie sub forma
2
' y
' xy y
2
= , fiind o
ecuaie de tip Lagrange cu A(y) = - y i B(y) = -
2
' y
2
. Cum A(y) y,
se noteaz dy = pdx sau y = p i se obine ecuaia 0
2
1
x
p 2
1
dp
dx
= + + ,
ecuaie liniar n x ca funcie de p. Atunci va rezulta

+ =
dp
p 2
1
dp
p 2
1
e ) dp e
2
1
C ( x , de unde p
3
1
p
C
x = , C constant.
Prin urmare, ecuaiile parametrice ale curbelor integrale sunt

=
=
6
p
p C y
3
p
p
C
x
2
.
Curba integral care taie axa Ox sub un unghi de msur
4

se
obine pentru C =
6
1
i are ecuaiile parametrice

+
=

=
6
p p
y
p 6
p p 2 1
x
2
, pR.
1.2.29. S se rezolve ecuaia:
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

24
2
' y 1 ' xy y + + = .
Soluie: Ecuaia este de tip Clairaut cu A(y) =
2
' y 1+ . Notnd
dy = pdx, se obine
dx
dp
) p 1 x (
2
+ + = 0, de unde rezult soluia
general sub form parametric
2
2
2
p 1
p
y ,
p 1
p
x
+
=
+
= , p R.
1.2.30. Rezolvai ecuaia
y = y(sin y + x).
Soluie: Ecuaia, care se mai scrie sub forma y = x y + y sin y,
este de tip Clairaut cu A(y) = y siny. Notm dy = pdx i obinem
ecuaia 0
dx
dp
) p sin p x ( = + , de unde rezult integrala general a ecuaiei
lui Clairaut C sin C Cx y + = , C R sau soluia general sub form
parametric x = - sin p pcos p, y = - p
2
cos p, p R.
1.2.31. S se rezolve ecuaia:
x(1 + y
2
) = 1.
Soluie: Ecuaia este de forma F(x, y) = 0 i se rezolv prin
metoda Sophus Lie. Notm y = z i obinem
2
z 1
1
x
+
= . Cum
dx
dy
z =
rezult dz
z 1
z 2
zdx dy
2
2
+
= = , de unde

+
= dz
z 1
z
2 y
2
2
+ C, C constant.
Soluiile generale ale ecuaiei sunt
arctgz 2 z 2 y ,
z 1
1
x
2
+ =
+
= + C, z R.
1.2.32. Determinai soluiile ecuaiei:
y
2
xy y + 0
2
x
2
=
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

25
Soluie: Ecuaia fiind de forma y = F(x, y), metoda Sophus Lie
conduce la suprafaa cu reprezentarea parametric

=
+ =
=
p z
2
x
xp p y
x x
2
2
, (x, p) R
2
unde
dx
dy
z = . Prin urmare, se noteaz y = p i se obine ecuaia
0
2
x
y xp p
2
2
= + .
Derivnd rezult 2pp p xp- p x = 0, adic 0 ) 1
dx
dp
)( x p 2 ( = .
Se obin dou cazuri, i anume:
a. x= 2p, y = p
2
, p R, care reprezint soluia singular a ecuaiei;
b. 1
dx
dp
= , de unde p = x + C, C constant i atunci
2
2
C Cx
2
x
y + + = ,
care este soluia general a ecuaiei.
1.2.33. S se rezolve ecuaia:
x = yy + lny.
Soluie: Ecuaia este de tipul x = F(y, y) i se rezolv prin metoda
Sophus Lie, punnd y = p. Se obine ecuaia x = yp + lnp, de unde prin
derivare n raport cu y (considerm x i p funcie de y), rezult
dy
dp
p
1
dy
dp
y p
p
1
+ + = .
n continuare se obine o ecuaie liniar n y, neomogen
2 2
p 1
1
y
p 1
p
dp
dy

= ,
cu soluia
2
p 1
1
) p arcsin C ( y

+ = , p(-1,1). Soluia general a


ecuaiei iniiale va fi atunci:
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

26

+ =
+ +

=
2
2
p 1
1
) p arcsin C ( y
p ln ) p arcsin C (
p 1
p
x
, p(-1,1), C constant.
1.3. Probleme propuse
S se rezolve urmtoarele ecuaii difereniale i probleme Cauchy:
1.3.1. 0 x ln y 2 ' xy = , x > 0, y(e) = 1
Rspuns: 0 1 x ln y 2
2
= .
1.3.2. 0 y ) x 1 ( ' y xy x = + + +
Rspuns: , c constant. ) 1 y )( 1 x ( c e
y x
+ + =
+
1.3.3.
2
y x
cos
2
y x
cos ' y

=
+
+
Rspuns: 0 c
2
x
cos 2
4
y
tg ln = + + , c constant.
1.3.4.

=
=
1 )
4
( y
x 2 sin
y 2
dx
dy


Rspuns: tgx ) x ( y = .
1.3.5.
y
e 1 ' xy = +
Rspuns: 1 cx ln y = , c constant.
1.3.6.

=
= +
0
y
y ) 0 ( y
1 ' y e ) x 1 (

Rspuns: . ) x 1 ln( e e
0
y y
+ + =
1.3.7.
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

27

=
=
1 ) 0 ( y
) ye ( 3 ' y
3 x

Rspuns:
2
1
) e 2 3 ( ) x ( y
x 3

= .
1.3.8. ydy e 2 dx ) y 1 ( x
x 2
= +
Rspuns: , c constant. c ) y 1 ln( ) x 1 ( e
2 x
= + + +

1.3.9.
x
y
xe y x ' xy + + = .
Rspuns:
cx 1
cx
e
x
y

= , c constant.
1.3.10.
4 2 2 4 , 3
y y x 4 x yy x 4 + = +
Rspuns: , c constant. 0 ) y x ( cx y x
2 2 2 2
= + +
1.3.11.
6 4 4
x 4 y ' yy x 2 = +
Rspuns: , c constant. ) x y ( cx x 4 y
3 2 5 3 2
= +
1.3.12. Determinai soluia ecuaiei x
2
y
2
= 5xyy, care trece prin punctul
M(1, 3).
Rspuns: . 53 ln 5 y 6 x ln 5 x ln 2
2 2
= +
1.3.13.
y 2 x 3
y 3 x 2
dx
dy
+
+
=
Rspuns: , c constant.
3 3 2 2 2
) y x ( c ) y x ( ) y x ( + =
1.3.14. 0 y )
x
y
sin y
x
y
cos x ( xy )
x
y
cos x
x
y
sin y (
'
= +
Rspuns: c
x
y
cos xy = , c constant.
1.3.15. 0 dx ) y x 2 ( dy ) 5 y 2 x ( = +
Rspuns: , c constant. c y 5 xy x y
2 2
= +
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

28
1.3.16. x cos 2 ytgx ' y
2
= +
Rspuns: x cos c x 2 sin y + = , c constant.

1.3.17.
3
x y
x
2
' y + =
Rspuns:
2
x
cx y
4
2
+ = , c constant.
1.3.18. 0 x cos 4 x sin y x cos ' y
3
= + +
Rspuns: x cos x sin 4 x cos c y = , c constant.
1.3.19. 0 x y ) x 2 1 ( ' y x
2 2
= +
Rspuns:
2
x
1
2
x e cx y + = , c constant.
1.3.20. x cos ytgx ' y + =
Rspuns: . const c ,
x cos 2
x
2
x sin
x cos
c
y = + + =
1.3.21. ' y ) x x ( y
3
=
Rspuns: . const c
4
x
x
c
y
4
= + =
1.3.22. 0 x cos x sin x cos y ' y = +
Rspuns: . const c , 1 x sin ce y
x sin
= + =

1.3.23. 0 x cos 2 y 2 x 2 sin ' y = +
Rspuns: . const C ,
x cos
1
Ctgx y = =
1.3.24.

=
+ =

+
3 ) 0 ( y
2 x 2
1 x
y 2
' y
2

Rspuns:
1 x
3 x x x
y
2 3

+ +
= .
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

291.3.25.

=
= + +
1 ) 0 ( y
x sin y x 3 ' y ) x 1 (
2 3

Rspuns:
3
x 1
x cos
y
+
=
1.3.26. x ln y y ' xy
2
= +
Rspuns: . const c , 1 y ) x ln cx 1 ( = = + +
1.3.27.

=
+ =
1 ) 1 ( y
x
y
x
y 2
' y
2
2

Rspuns:
x 2
x
y
2

= .
1.3.28. x cos ) 1 y ( y ' y + =
Rspuns: . const c ,
1 ce
1
y
x sin
=

=


1.3.29. S se rezolve ecuaia diferenial
tgx 4 x 2 sin y x cos ' y 2
2
= +
tiind c admite soluia particular .
x cos
1
y
p
=
Rspuns: . const c ,
x cos c 3
x cos 3
x cos
1
y
3
2
=

+ =
1.3.30. S se rezolve ecuaia diferenial tiind
c o soluie particular este .
x x 2 x 2
e e ye 2 y ' y + = +
x
p
e y =
Rspuns: . const c ,
x c
1
e y
x
=

+ =
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

30


1.3.31. Rezolvai ecuaia diferenial dac admite
ca soluie un polinom de gradul 1.
11 x 4 y 6 y ' y
2 2
+ + =
Rspuns: . const c , 3 x 2
e ) dx e c (
1
y
2 2
x 2 x 2
= +


1.3.32. 0 dy ) xy y 2 x ( dx ) y y x 2 (
2 1
= + + + +


Rspuns: . const c , c
y
x
xy y x
2 2
= = + +
1.3.33. dy dx ) ydx xdy ( ) xy (
3
+ = +
Rspuns: . const c , c ) y x ( 4 ) xy (
4
= = +
1.3.34. xdx xydx 2 dy x
2
= +
Rspuns: . const c , c x y x 2
2 2
= =
1.3.35. ) ydx xdy ( ) xy ( xdx 2
2
+ =
Rspuns: . const c , c x 3 y x
2 3 3
= + =
1.3.36.

=
= +
1 ) 2 ( y
0 dy ) x 2 xe ( dx ) xy 4 ye (
2 xy xy

Rspuns: . 8 e y x 2 e
2 2 xy
=
1.3.37. 0 dx ) y cos y y sin x ( dy ) y sin y y cos x ( = + +
Rspuns: . c e ) y sin y cos y y sin x (
x
= +
1.3.38. ) xy ( d y x dx ) x y ( xdy
2 4 4
+ + =
Rspuns: . const c , c ) xy ( x
y
x
3
3 3
= =
1.3.39. 1 ) ' xy y ( ' y 2
2
=
1. Ecuaii difereniale de ordinul 1

31
Rspuns: Soluia general . const c ,
c 2
1
cx y
2
= + = sau soluie singular
definit parametric
2 3
p 2
3
y ,
p
1
x = = , pR
*
.
1.3.40. ' y ln ' xy y =
Rspuns: Integrala general . const c , c ln cx y = = sau integrala
singular dat parametric . 0 p , p ln 1 y ,
p
1
x > = =
1.3.41. ' y sin ' xy 2 y =
Rspuns: Soluia singular definit parametric
2 2
p
p cos
p
p sin
p
c
x = ,
const c , p sin ) p cos c (
p
2
y = = , pR
*
1.3.42.
3 2
) ' y ( 2 ) ' y ( x y + =
Rspuns: i y = 0 sau y =
x+2. .
. const c , p 2 p y , c p 3 p 2 x
3 2 2
= + = + + =
1.3.43. ) x ' y ( x y 5 ' y
2
+ = +
Rspuns: . const c , c
5
1
cx x y ,
4
x
y
2 2
2
= + = =
1.3.44.
' y 2
e ' y y =
Rspuns: p R , const c , e p y , c e pe x
p 2 p p
= = + + =
1.3.45.
2 2
) 1 y ( ' y x ' y ) 1 y ( x + + = +
Rspuns: . const c , 1 y ln cx 1 y = + + = +
1.3.46.
x = sin y + ln y
Rspuns: Soluie parametric

+ + + =
+ =
C p p cos p sin p y
p ln p sin x

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme

32
p R, p > 0, C constant.

1.3.47. Artai c polinomul P
n
(x) = satisface o anumit
ecuaie diferenial de ordinul 1 care va fi determinat.

=
n
0 k
k k
k 2
x C
Rspuns: P
n 1
(x) =
2
1
) x ( xP 2 ) x ( P
'
1 n
'
n
.
Se folosete identitatea = 2(2k 1)
k
k 2
kC
1 k
) 1 k ( 2
C

, k N*.
1.3.48. Determinai funciile f: R R derivabile pe R care satisfac relaia
f(x)f(-x) = 1, x R.
Rspuns: f(x) = e
x
i f(x) = - e
x
.
1.3.49. Fie a, b numere reale date. Determinai funciile f: R R
derivabile pe R care satisfac relaia
f(x) = bf(x - a).
Rspuns: f(x) =
[ ]

=

x
0 n
2 n
) an x (
! n
1
b .
1.3.50. Determinai ecuaia curbei din plan astfel nct lungimea
segmentului determinat pe tangenta la curb ntr-un punct oarecare al
acesteia de axele de coordonate s fie egal cu 1.
Rspuns: 1 y x
3
2 3 2
= + .

2. Ecuaii difereniale de ordin superior 33

Capitolul 2. ECUAII DIFERENIALE DE ORDIN
SUPERIOR

2.1. Consideraii teoretice
Fie ecuaia diferenial de ordinul n
F(x, y, y, ... , y
(n)
) = 0
unde F:D R, D R
n+2
, y:[a, b] R derivabil de n ori pe [a, b].

2.1.1. Ecuaii difereniale de ordin superior integrabile prin
cuadraturi
Ecuaiile difereniale de ordinul n a cror soluie general se poate
determina prin una sau mai multe integrri se numesc integrabile prin
cuadraturi.
1. Ecuaii difereniale de forma
y
(n)
= f(x)
unde f:[a, b] R este o funcie continu.
Prin n integrri succesive se obine:
1 n
2 n 2
x
0
x
n
t
0
x
2
t
0
x
1 n 1
1 n n
c ... x
)! 2 n (
c
x
)! 1 n (
c
dt ) t ( f ... dt dt ) x ( y

+ +

+ =

unde c
i
, i {1, 2, , n - 1} sunt constante.
2. Ecuaii difereniale de forma
) y ( f y
) 1 n ( ) n (
= .
Notnd , ecuaia se aduce la forma z y
) 1 n (
=

z = f(z)
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 34
care este o ecuaie de ordinul 1 cu variabile separabile.
3. Ecuaii de forma
) y ( f y
) 2 n ( ) n (
= .
Notm z = y
(n-2)
i n ipoteza y(x
0
) = y
0
ecuaia devine

= =
= =
=

) 1 n (
0
'
0 0
) 2 n (
0 0 0
y z ) x ( ' z
y z ) x ( z
) z ( f ' ' z
.
Se obine
) y , y , x ( y
) 1 n (
0
) 2 n (
0
) 2 n (
=
care este o ecuaie de tipul anterior.

2.1.2. Ecuaii difereniale de ordin superior care admit
reducerea ordinului
1. Ecuaii difereniale n care membrul stng este derivata n raport
cu x a unei ecuaii difereniale
F(x, y, y, ... , y
(n)
) = 0
unde
F(x, y, y, ... , y
(n)
) = ) y ,..., ' y , y , x (
dx
d
) 1 n (

De aici rezult c
c ) y ,..., ' y , y , x (
) 1 n (
=

, c constant
i deci integrarea ecuaiei de ordinul n se reduce la integrarea unei ecuaii
de ordinul n - 1.
2. Ecuaii difereniale de forma
) y ,..., y y , x ( f y
) 1 n ( ) 1 p ( ) p ( ) n ( +
+ = , unde p < n.
Notnd
y
(p)
= z
obinem o ecuaie de ordin (n - p)
z
(n - p)
= f(x, z, z, ... , z
(n p - 1)
).

2. Ecuaii difereniale de ordin superior 35
3. Ecuaii difereniale care nu conin variabil independent
y
(n)
= f(y, y, ... , y
(n - 1)
).
Prin substituia y = z se obine
dy
dz
z ' y
dy
dz
' ' y = =
2
2
2 2
dy
z d
z z )
dy
dz
( ' ' ' y + = .a.m.d.
Ecuaia devine:
)
dy
z d
,...,
dy
dz
, z , y ( F
dy
z d
2 n
2 n
1 n
1 n

= ,
deci ordinul a sczut cu o unitate.
4. Ecuaii difereniale omogene n raport cu funcia i cu derivatele
sale
Ecuaia diferenial
f(x, y, y, ... , y
(n)
) = 0
unde f satisface relaia
f(x, ky, ky, ... , ky
(n)
) = k
m
f(x, y, y, ... , y
(n)
) pentru orice k R
se numete omogen n raport cu funcia i derivatele ei.
Fcnd substituia

=
zdx
e y
se obine prin calcul

=
zdx
ze ' y

+ =
zdx
2
zdx
e z e ' z " y

+ + =
zdx
3
zdx zdx
e z e ' zz 3 e " z ' ' ' y
i n continuare o ecuaie de ordinul n - 1.
5. Ecuaii difereniale omogene n x, y, dx, d
2
y, ..., d
k
y.
Ecuaia diferenial
f(x, y, dx, dy, d
2
y, ...) = 0
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 36
n care
f(kx, ky, kdx, kdy, ...) = k
m
f(x, y, dx, dy, d
2
y, ...) pentru orice k R
se numete ecuaie diferenial omogen n x, y, dx, dy, d
2
y, ..., d
k
y.
Fcnd substituiile
x = e
t
, y = ue
t
obinem
dx = e
t
dt
dy = (du + udt)e
t
d
2
y = [d
2
u + 2dudt +u(dt)
2
]e
t
Rezult o ecuaie care nu conine explicit pe t, deci creia i se poate
diminua ordinul.

2.1.3. Ecuaii difereniale de ordin superior liniare
Ecuaia diferenial de forma
y
(n)
+ a
1
(x)y
(n-1)
+ ... + a
n
(x)y = f(x),
unde a
1
, a
2
, ... , a
n
, f: [a, b] R sunt funcii continue, se numete ecuaie
diferenial liniar de ordinul n.
Dac f 0 ecuaia se numete omogen.
Dac f 0 ecuaia se numete neomogen.
Soluia general a ecuaiei difereniale liniare i omogene este
y = c
1
y
1
+ c
2
y
2
+ ... + c
n
y
n
unde c
1
, c
2
, ..., c
n
sunt constante arbitrare, iar y
1
, y
2
, ..., y
n
este sistem
fundamental de soluii al ecuaiei date.
Pentru a integra ecuaia diferenial i neomogen se folosete
metoda variaiei constantelor a lui Lagrange. Vom cuta soluia ecuaiei
sub forma
y = c
1
(x)y
1
+ c
2
(x)y
2
+ ... + c
n
(x)y
n
.
Pe lng condiia ca funcia y s verifice ecuaia care conine n
funcii necunoscute c
1
(x), c
2
(x), ..., c
n
(x), vom mai impune n-1 condiii
care vor face ca n calculul derivatelor y, y, ..., y
(n-1)
s nu figureze
derivatele funciilor c
1
, c
2
, ..., c
n
, deci
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 37

= + + +
= + + +
= + + +

0 y c ... y c y c
... .......... .......... .......... ..........
0 y c ... y c y c
0 y c ... y c y c
) 2 n (
n
'
n
) 2 n (
2
'
2
) 2 n (
1
'
1
n
' '
n
2
' '
2
1
' '
1
n
'
n 2
'
2 1
'
1

Se obin urmtoarele relaii

+ =
+ =
+ =
n n n
2 2 2
1 1 1
k ds ) s ( f ) x ( c
...
k ds ) s ( f ) x ( c
k ds ) s ( f ) x ( c

unde k
1
, k
2
, ..., k
n
sunt constante oarecare.
Soluia general a ecuaiei neomogene este

+ + + + + + = ds ) s ( f y ... ds ) s ( f y y k ... y k y k y
n n 1 1 n n 2 2 1 1
,
adic suma dintre soluia general a ecuaiei omogene corespunztoare i
o soluie particular a ecuaiei neomogene.
Vom prezenta o metod de gsire a unui sistem fundamental de
soluii n cazul ecuaiilor difereniale liniare i omogene cu coeficieni
constani. O astfel de ecuaie este de forma
y
(n)
+ a
1
y
(n-1)
+ ... + a
n
y = 0,
unde a
1
, a
2
, ...,

a
n
sunt numere reale sau complexe.
Acesteia i se ataeaz ecuaia caracteristic
r
n
+ a
1
r
n-1
+ ... + a
n
= 0.
Funcia y = e
rx
este soluie a ecuaiei difereniale dac i numai
dac r este o soluie a ecuaiei caracteristice.
Sunt posibile mai multe cazuri.
a. Rdcinile r
1
, r
2
, ..., r
n
sunt simple i reale. Atunci y
1
(x) = e
r
1
x
,
..., y
n
(x) = e
r
n
x
reprezint un sistem fundamental de soluii.
Integrala general a ecuaiei este
x
n
r
n
x
2
r
2
x
1
r
1
e c ... e c e c y + + + = , unde c
1
, c
2
, ...,

c
n
sunt constante.
b. Cel puin o rdcin simpl este complex. Fie aceasta r
1
= a+bi.
Cnd coeficienii ecuaiei sunt reali, atunci i r
2
= a - bi este soluie.

30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 38
Funciile
y
1
= e
ax
cos bx i y
2
= e
ax
sin bx
vor fi soluii reale ale ecuaiei difereniale, care, mpreun cu cele gsite
pentru soluiile reale ale ecuaiei caracteristice, formeaz tot un sistem
fundamental de soluii.
c. Dac o rdcin r
1
R este multipl de ordinul p atunci acestei
rdcini i vor corespunde soluiile din sistemul fundamental
y
1
= e , y
x
1
r
2
= xe , y
x
2
r
3
= x
2
e , ..., y
x
3
r
p
= x
p-1
e .
x
p
r
d. Dac o rdcin r
1
= a + bi C este multipl de ordinul p, atunci
n sistemul fundamental vom obine soluiile
bx sin e x y bx cos e x y
... ...
bx sin xe y bx cos xe y
bx sin e y bx cos e y
ax 1 p
p 2
ax 1 p
1 p 2
ax
4
ax
3
ax
2
ax
1

= =
= =
= =

Integrala general a unei astfel de ecuaii va fi combinaia liniar a
integralelor sistemului fundamental, coeficienii fiind constantele c
1
, c
2
,
..., c
n
.
Ecuaia liniar i neomogen cu coeficieni constani se rezolv
prin metoda variaiei constantelor.
Dac termenul liber este de forma
f (x) = e
x
[P(x) cos x + Q(x) sin x],
unde , R, iar P(x) i Q(x) sunt polinoame, atunci ecuaia liniar i
neomogen admite o soluie patricular de forma
y
p
(x) = e
x
[P
1
(x) cos x + Q
1
(x) sin x] x
q
,
unde P
1
(x) i Q
1
(x) sunt polinoame astfel nct
grad P
1
(x) = grad Q
1
(x) = max { grad P(x), grad Q(x)},
iar q este ordinul de multiplicitate al rdcinii + i a ecuaiei
caracteristice a ecuaiei difereniale.
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 39
2.1.4. Ecuaii difereniale de tip Euler
O ecuaie diferenial de forma
a
0
x
n
y
(n)
+ a
1
x
n-1
y
(n-1)
+...+ a
n-1
xy + a
n
y = f(x)
unde a
0
, a
1
, ..., a
n
sunt constante, a
0
0, se numete ecuaie de tip Euler.
Notnd x = e
t
i observnd prin calcul c
),...,
dt
dy
dt
y d
(
x
1
dx
y d
,
dt
dy
x
1
dx
dy
2
2
2 2
2
= =
dup nlocuire ecuaia se transform ntr-o ecuaie liniar cu coeficieni
constani
) t ( f y b ...
dt
y d
b
dt
y d
b
1 n
1 n
1 n
1
n
n
0
= + + +


Analog, pentru ecuaia
), x ( f y a ...
dx
y d
) x a ( a
dx
y d
) x a ( a
n
1 n
1 n
1 n
1
n
n
n
0
= + + + + +


se practic schimbarea de variabil a + x = e
t
pentru a obine o ecuaie
liniar cu coeficieni constani.

2.2. Probleme rezolvate
2.2.1. S se studieze micarea pe o dreapt a unui mobil cu masa
unitar, tiind c el este respins fa de un punct fix cu o for
proporional cu distana la acest punct fix.
Soluie: Lund punctul fix drept origine, iar x(t) funcia descriind
distana de la punct la mobil, ecuaia diferenial a micrii este
x = kx, k > 0.
nmulind ambii membri cu x

dt = dx, rezult xxdt = kxdx de unde,


integrnd, obinem , c
2
x
k ' x
2
1
1
2
2
+ = iar mai departe dt
c 2 kx
dx
1
2
=
+
.
Pentru 2c
1
= k deducem ) t t ( k ) 1 x x ln(
0
2
= + + , t
0
constant. Din
aceast relaie avem
) t t ( k 2
0
e 1 x x

= + + i
) t t ( k 2
0
e 1 x x

= +
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 40
pentru c nmulind membru cu membru aceste dou egaliti obinem o
identitate. Prin adunarea lor rezult
), t t ( k sh x
0
=
care este legea de micare cutat.
2.2.2. S se rezolve problema Cauchy

=
=
=
> =
0 ) 1 ( ' ' y
1 ) 1 ( ' y
2 ) 1 ( y
0 x , x ln ' ' ' y

Soluie: Prin integrri succesive se obin derivatele de ordinul 1 i
2 ale funciei y, date de urmtoarele relaii
y = xlnx x + C
1
,
, C x C x
4
3
x ln
2
x
' y
2 1
2
2
+ + =
de unde
3 2
2
1
3
3
C x C
2
x
C x
36
11
x ln
6
x
y + + + = .
Din condiiile iniiale se obin urmtoarele valori ale constantelor C
1
= 1,
C
2
=
4
3
, C
3
=
18
19
. Prin urmare, soluia problemei Cauchy este
.
18
19
x
4
3
x
2
1
x
36
11
x ln
6
x
y
2 3
3
+ + + =
2.2.3. Determinai soluia problemei Cauchy

= = =
+ =
0 ) 0 ( " y ) 0 ( ' y ) 0 ( y
" y 1 ' ' ' y
2

Soluie: Notnd y = z, se obine ecuaia cu variabile separabile
dx
z 1
dz
2
=
+
, cu soluiile , C x ) z 1 z ln(
2
+ = + + C constant, de unde
C x 2
e z 1 z
+
= + + . Rezult
C x
) C x ( 2
e 2
1 e
z
+
+

= sau z = sh(x + C). Revenind
la notaia fcut obinem y

= sh(x+C), de unde prin integrri succesive


2. Ecuaii difereniale de ordin superior 41
rezult y = sh(x + C) + C
1
x + C
2
. Din condiiile iniiale se obin valorile
constantelor C = C
1
= C
2
= 0. Soluia problemei Cauchy va fi y = shx.
2.2.4. S se rezolve ecuaia
0 y y
) 4 ( ) 5 (
= +
Soluie: Notnd y
(4)
= z se obine ecuaia cu variabile separabile
1
z
' z
= cu soluia z = C
1
e
-x
. Prin urmare y
(4)
= C
1
e
-x
i n continuare, prin
integrri succesive, rezult soluia general
5 4
2
3
3
2
x
1
C x C
2
x
C
6
x
C e C y + + + + =

, C
1
, C
2
, C
3
, C
4
, C
5
constante.
2.2.5. S se rezolve ecuaia
1
4
) ' ' ' y (
9
) y (
2 2 ) 4 (
=
Soluie: Considerm parametrizarea y= 2sht i y
(4)
= 3cht.
Atunci, din y
(4)
dx = d(y

), rezult 3cht dx = 2cht dt i apoi se obine


ecuaia cu variabile separabile 3dx = 2dt cu soluia
1
C x
2
3
t + = . Prin
urmare ) C x
2
3
( sh 2 ' ' ' y
1
+ = . Prin integrri succesive se obine soluia
general a ecuaiei iniiale
4 3
2
2 1
C x C
2
x
C ) C x
2
3
( ch
27
16
y + + + + = , C
1
, C
2
, C
3
, C
4
constante.
2.2.6. Rezolvai ecuaia diferenial
y
2
+ y
2
= 1.
Soluie: Fie parametrizarea y = cost i y= sint. Atunci, din relaia
ydx = - d(y) se obine ecuaia cu variabile separabile dt = - dx, care are
soluia t = - x + C
1
. Prin urmare y = cos(- x + C
1
), de unde, prin
integrare, rezult soluia general a ecuaiei date
y = - sin(- x + C
1
) + C
2
, cu C
1
, C
2
constante.


30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 42
2.2.7. S se rezolve ecuaia diferenial
y + y
2
= 0
Soluie: Prin nmulire cu y ecuaia devine
yy + y
2
y = 0
cu condiia y const 0. Dar aceast relaie se mai scrie
0 ) y
3
1
' y
2
1
(
dx
d
3 2
= + , deci este o ecuaie echivalent cu
prima, dar avnd ordinul mai mic cu o unitate.
0 y 2 ' y 3
3 2
= +
2.2.8. S se rezolve ecuaia
x ) " y ( e
2 " y
=
Soluie: Notnd y= t, se obine x = e
t
- t
2
i dx = (e
t
- 2t)dt . n
continuare, prin integrri succesive, rezult
1
3 t t t
C t
3
2
e te dt ) t 2 e ( t dx " y ' y + = = =

, C
1
constant,

+ = = dt ) t 2 e )( C t
3
2
e te ( dx ' y y
t
1
3 t t
,
de unde rezult soluia ecuaiei, sub form parametric,

+ + + =
=
2
2
1
5 t
1
3 t 2
2 t
C t C t
15
4
e ) C 2 t 2 t
3
2
( e )
4
3
2
t
( y
t e x

cu t R, C
1
, C
2
constante.
2.2.9. Rezolvai ecuaia
(y)
3
y

= 1
Soluie: Considerm reprezentarea parametric
. 0 t , t ' ' ' y ,
t
1
' y
3
= =
Din relaia
' ' y
' dy
' ' ' y
' ' dy
= rezult ydy = ydy = - tdt, deci
2
t C " y = ,
C constant. Cum dt
t
1
dx " y
2
= se obine dt
t C t
1
dx
2 2

= , de unde
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 43

=
1
2 2
C
t C t
dt
x . Atunci

+

= =
2
2 3
C
t C t
dt
dx ' y y , cu C
1
, C
2

constante. Familia de curbe definite parametric prin relaiile obinute
pentru x i y reprezint soluia general a ecuaiei iniiale.
2.2.10. S se integreze ecuaia diferenial a parabolelor din planul
xOy
) 4 ( 2
y ' ' y 3 ' ' ' y 5 = , cu condiia y

0
Soluie: Considerm dou cazuri:
a. Dac y = 0, prin integrri succesive rezult soluia general a
ecuaiei date
3 2
2
1
C x C
2
x
C y + + = , unde C
1
, C
2
, C
3
constante. S-au
obinut ecuaiile parabolelor cu axele de simetrie paralele cu axa Oy.
b. Dac y 0, ecuaia iniial se poate scrie sub forma
urmtoarei relaii
' ' y
' ' ' y
3
5
' ' ' y
y
) 4 (
= , de unde
3
5
' ' Cy ' ' ' y = , C constant.
Notnd y= z se obine ecuaia cu varibile separabile Cdx dz z
3
5
=

, cu
soluiile
2
3
2 1
) C x C (
1
z
+
= , C
1
, C
2
constante.
Revenind la schimbarea de variabile efectuat, ecuaia diferenial
2
3
2 1
) C x C (
1
" y
+
=
conduce prin integrri succesive la soluia general
4 3 2 1
1
C x C C x C
C
4
y + + + = ,
iar ecuaia
2
3
2 1
) C x C (
1
" y
+
= la soluia general
4 3 2 1
2
1
C x C C x C
C
4
y + + + = , unde C
1
, C
2
, C
3
, C
4
sunt constante.
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 44
Soluiile generale obinute reprezint ecuaiile parabolelor din
planul xOy ale cror axe de simetrie nu sunt paralele cu axa Oy.
2.2.11. S se rezolve ecuaia diferenial
x
" y
' ' ' y =
Soluie: Fcnd substituia y = z, ecuaia se reduce la
x
z
' z = care
are soluia z = Cx, C = const. nlocuind pe z rezult ecuaia y = Cx care,
dup dou cuadraturi succesive, are soluia
, C ) x x ( C ] x 2 ) x x ( x )[ x x (
6
C
) x ( y
2 0 1
2
0 0 0
+ + + =
unde C, C
1
, C
2
sunt constante.
2.2.12. S se rezolve problema Cauchy

= =
=
2 2
e ) 1 ( y , e 6 ) 1 ( y
' y ' y ln " y 2

Soluie: Notm y = z i obinem, prin nlocuire n ecuaia iniial,
relaia 2z ln z= z, care este o ecuaie cu variabile separabile, putnd fi
scris sub forma dx dz
z
z ln 2
= . Prin integrare rezult ln
2
x = x + C
1
, C
1
constant, de unde se obine mai departe
1
C x
e ' y
+
= . Soluiile generale
ale ecuaiei date sunt
2 1
C x
C ) 1 C x ( e 2 y
1
+ + =
+
i
3 1
C x
C ) 1 C x ( e 2 y
1
+ + + =
+
.
innd ns cont de condiiile iniiale se obine soluia problemei Cauchy
) 1 3 x ( e 2 y
3 x
+ + =
+
.
2.2.13. S se rezolve ecuaia diferenial
y + yy = 0
Soluie: Facem substituia y = z i obinem , 0 yz
dy
dz
= + deci o
ecuaie de ordinul 1 cu variabile separabile. Soluia sa este
2
y
1
2
e C z

=
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 45
i apoi nlocuind z avem
2
2
y
2
e C ' y

= cu soluia
2 1
y
y
2
t
C x C dt e
0
2
+ =


, C
1
, C
2
constante.
2.2.14. S se rezolve ecuaia diferenial
yy+ 3y y = 0
Soluie: Fie y = p, atunci
dy
dp
p " y = i ] )
dy
dp
(
dy
p d
p [ p ' ' ' y
2
2
2
+ = .
nlocuind n ecuaia dat se obine . 0
dy
dp
p 3 ] )
dy
dp
(
dy
p d
p [ yp
2 2
2
2
= + +
Avem prin urmare dou cazuri:
a. p = 0, de unde soluia ecuaiei va fi y = C, C constant;
b. p 0, ceea ce conduce la 0 )
dy
dp
p ( 3 )'
dy
dp
p ( y = + . Notnd
dy
dp
p u = se obine yu + 3u = 0, de unde
y
3
u
' u
= . Prin integrare rezult
lnu = - 3lny + lnC, C constant, apoi
3
y
C
u = i
3
y
C
" y = . Revenind la
notaia )' p
2
1
( ' pp u
2
= = se obine
3
2
y
C
)' p
2
1
( = i, integrnd, rezult
p
2
= - Cy
-2
+ C
1
, C
1
constant, adic
2
1
Cy C p

= . Cum p = y,
relaia anterioar conduce la ecuaia cu variabile separabile
1
Cy C
' y
2
1
=


, cu soluia implicit x C C y C
C
1
2
2
1
1
= + , C
2

constant, de unde rezult soluia ecuaiei iniiale
C
1
y
2
C = C
1
2
(x C
2
)
2
, C
1
, C
2
, C constante.
2.2.15. S se integreze ecuaia
y(e
x
+ 1) + y = 0
Soluie: Notnd y = z, se obine z

(e
x
+ 1) + z = 0, de unde rezult
ecuaia cu variabile separabile
) 1 e ( e
e
z
' z
x x
x
+
= cu soluia
x
x
1
e
1 e
C z
+
= ,
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 46
C
1
constant. Prin urmare, y

= C
1
(1 + e
-x
), de unde prin integrare se obin
soluiile ecuaiei iniiale
y = C
1
(x - e
-x
) + C
2
, C
1
, C
2
constante.
2.2.16. Rezolvai ecuaia diferenial
y

2yy = 0
Soluie: Ecuaia mai poate fi scris sub forma (y) = (y
2
), de
unde, prin integrare se obine y = y
2
+ C, C constant, ceea ce conduce la
ecuaia diferenial cu variabile separabile 1
C y
' y
2
=
+
. Se disting trei
cazuri, relativ la valorile posibile ale constantei C:
a. dac C > 0, soluiile ecuaiei iniiale vor fi de forma
1
C x
C
y
arctg
C
1
+ = , C
1
constant;
b. dac C = 0, obinem
2
C x
1
y
+
= , C
2
constant;
c. dac C < 0, notm C
0
= - C > 0 i soluiile ecuaiei date vor fi
date implicit prin
3
0
0
0
C x
C y
C y
ln
C 2
1
+ =
+

, C
3
constant.
2.2.17. S se rezolve problema Cauchy

= =
= + +
0 ) 0 ( y , 0 ) 0 ( y
0 x ' y " xy
'

Soluie: Dac se noteaz y = z, se obine ecuaia liniar
neomogen 1 z
x
1
' z = + , cu soluiile
x
1
) xdx C ( z

= , C constant, iar
mai departe
2
x
C xz
2
= . innd cont c y(0) = 0, rezult z(0) = 0, deci
C = 0. Atunci
2
x
z = i
2
x
' y = , de unde prin integrare
1
2
C
4
x
y + = .
Cum y(0) = 0, obinem C
1
= 0, de unde soluia problemei Cauchy este
.
4
x
y
2
=
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 47
2.2.18. Determinai soluia problemei Cauchy

= =
=
0 ) 0 ( ' y , 1 ) 0 ( y
y ' y " yy
4 2

Soluie: Notnd y = p se obine
dy
dp
p " y = i prin nlocuire n
ecuaia dat rezult
1 3
p y p
y
1
dy
dp

= , care este o ecuaie de tip Bernoulli
n p ca funcie de y, cu P(y) = -
y
1
, Q(y) = y
4
i = -1. Se impune atunci
schimbarea de variabil
2
1
u p = , de unde
u 2
' u
' p = Ecuaia de tip
Bernoulli devine
u
1
y u
y
1
u 2
' u
3
= sau
3
y 2 u
y
2
' u = , care este o
ecuaie liniar i neomogen, cu soluia , C constant. Prin
urmare
2 2
y ) y C ( u + =
C y y p
2
+ = . innd cont de relaia p = y

i de condiiile
iniiale, rezult C = -1, de unde se obine ecuaia cu variabile separabile
dx
1 y y
dy
2
=

sau dx
)
y
1
( 1
dy
y
1
2
2
=

,
avnd soluiile
1
C x
y
1
arccos + = . Din condiia y(0) = 1 rezult C
1
= 0,
de unde soluia problemei Cauchy este
y = (cos x)
-1
sau y = sec x.
2.2.19. S se rezolve ecuaia diferenial
x
2
y 2xy + 2y = 0, x 0
Soluie: mprind ecuaia prin x
2
se obine 0
x
y
2
x
' y
2 " y
2
= + ,
relaie care mai poate fi scris i sub forma 0 )'
x
y
2 ' y ( = . Integrnd se
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 48
obine C y
x
2
y
'
= , adic o ecuaie liniar neomogen cu soluiile
2
2
1
x ) dx
x
1
C C ( y

+ = , de unde rezult i soluiile ecuaiei iniiale
y = C
1
x
2
Cx, C, C
1
constante.
2.2.20. S se integreze ecuaia diferenial
' yy
x
1
) ' y ( ' xyy 2 " yy
2
= +
Soluie: Ecuaia poate fi scris i sub forma 0
y
' y
x
1
x 2
' y
" y
= +
sau 0 ) y ln x ln x ' y (ln d
2
= + , de unde prin integrare rezult
2
1
x x ln C ln ' yy ln + + = sau .
2
x
1
xe C ' yy =
Prin urmare, rezolvarea ecuaiei cu variabile separabile
conduce la soluiile implicite ale ecuaiei iniiale dx xe C ydy
2
x
1
=
2
x
1
2
C e C y
2
+ = , C
1
, C
2
constante.
2.2.21. S se rezolve ecuaia diferenial
x
2
yy = (y xy)
2
Soluie: Ecuaia este omogen n y, y

, y

. Fcnd schimbarea de
variabil y = yu, se obine ecuaia de ordinul 1 liniar i neomogen
x
2
u + 2xu 1 = 0 care mai poate fi scris i sub forma
2
x
1
u
x
2
' u = + i
care are soluia
2 1
x
C
1
C , C , xe C y
2
2

= constante.
2.2.22. S se rezolve ecuaia
0 ' yy ' xy " xyy
2
= +
Soluie: Ecuaia este omogen n raport cu x, y, y

i y. Facem
substituia y = uy, care conduce la y = uy + uy = y(u + u
2
), i prin
nlocuire n ecuaia dat la xy
2
(u + u
2
) + xy
2
u
2
uy
2
= 0, echivalent cu
ecuaia de tip Bernoulli
2
u 2 u
x
1
' u = cu P(x) =
x
1
, Q(x) = -2 i = 2.
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 49
Se impune schimbarea de funcie
2 1
1
z u

= sau
u
1
z = , de unde obinem
ecuaia liniar neomogen 2 z
x
1
' z = + , cu soluiile ) x C (
x
1
z
2
+ = , C
constant. De aici
2
x C
x
u
+
= i mai departe dx
x C
x
y
dy
2
+
= . Prin
integrare rezult soluia ecuaiei iniiale
2
1
x C C y + = , C, C
1
constante.
2.2.23. S se rezolve ecuaia
0 y 4 ' xyy 5 ' y x " yy x
2 2 2 2
= + +
Soluie: Ecuaia este omogen n x, y, y i y. Se face schimbarea
de variabil , de unde i . Atunci
ecuaia dat devine

=
zdz
e y

=
zdz
ze ' y ) z ' z ( e " y
2
zdz
+ =

0 e 4 z xe 5 z e x ) z ' z ( e x
zdz 2 zdz 2
2
zdz 2
2 2
zdz 2
2
= + + +

,
prin urmare o ecuaie de tip Riccati
2
2
x
4
z
x
5
z 2 ' z + = cu P(x) = -2,
Q(x) =
x
5
, R(x) = -
2
x
4
. Se observ c o soluie particular a ecuaiei
Riccati este
x
1
z
0
= . Vom cuta soluii de forma
u
1
x
1
z + = , cu
2
'
2
'
u
u
x
1
z = . Ecuaia va deveni 2 u
x
1
' u = + , liniar i neomogen, cu
soluii de forma
x
1
) x C ( u
2
+ = , C constant, de unde se obine
x
1
) x C ( u
2
+ = i prin urmare
2
x C
x
x
1
z
+
+ = . Atunci obinem

+
+
=
dx )
x C
x
x
1
(
2
e y iar soluiile ecuaiei iniiale vor fi de forma
C x x C y
2
1
+ = , C, C
1
constante.


2.2.24. S se rezolve ecuaia diferenial
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 50
y 5y+ 6y = 0
Soluie: Ecuaiei difereniale liniare i omogene de ordinul 2, cu
coeficieni constani, i se asociaz ecuaia caracteristic r
2
- 5r + 6 = 0,
care are rdcini reale i distincte r
1
= 2 i r
2
= 3. Atunci soluiile ecuaiei
iniiale vor fi de forma
x 3
2
x 2
1
e C e C y + = , C
1
, C
2
constante.
2.2.25. Rezolvai ecuaia diferenial
y
(4)
y = 0
Soluie: Ecuaia diferenial de ordinul 4 este liniar i omogen,
avnd ecuaia caracteristic r
4
1 = 0, cu rdcinile r
1,2
= +1 i r
3,4
= +i.
Soluiile ecuaiei date sunt atunci de forma
y = C
1
e
-x
+ C
2
e
x
+ C
3
cosx + C
4
sinx, C
1
, C
2
, C
3
, C
4
constante.
2.2.26. S se integreze ecuaia
y

+ 2y

+ 6y = 0
Soluie: Ecuaia caracteristic ataat ecuaiei liniare i omogene
de ordinul 3 este r
3
+ 2r
2
- r + 6 = 0 i are rdcinile r
1
= -3 i
r
2,3
=
2
7
i
2
1
. Soluiile ecuaiei iniiale sunt
) x
2
7
sin C x
2
7
cos C ( e e C y
3 2
x
2
1
x 3
1
+ + =

, C
1
, C
2
, C
3
constante.
2.2.27. S se rezolve ecuaia
y
(4)
2y + y = 0
Soluie: Ecuaia caracteristic este r
4
2r
3
+ r
2
= 0 i are
rdcinile r
1,2
= 0 i r
3,4
= 1. Atunci, ecuaia iniial are soluiile de forma
y = C
1
+ C
2
x + C
3
e
x
+ C
4
xe
x
, C
1
, C
2
, C
3
, C
4
constante.
2.2.28. Determinai soluiile ecuaiei difereniale
x 2 cos
1
y 4 " y = +
Soluie: Ecuaia este liniar i neomogen, de ordinul 2, cu
coeficieni constani, i determinarea soluiilor presupune parcurgerea a
dou etape:
a. se rezolv ecuaia omogen ataat y

+ 4y = 0, care are
soluiile de forma y
0
= C
1
cos 2x + C
2
sin 2x, C
1
, C
2
constante;
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 51
b. se aplic metoda variaiei constantelor a lui Lagrange i anume
se determin soluii de forma y(x) = C
1
(x) cos 2x + C
2
(x) sin 2x pentru
ecuaia neomogen. Funciile C
1
i C
2
se obin din relaiile
x 2 cos
1
x 2 cos C 2 x 2 sin C 2
0 x 2 sin C x 2 cos C
'
2
'
1
'
2
'
1
= +
= +

Prin urmare
x 2 cos
x 2 sin
2
1
C
'
1
= i
2
1
C
'
2
= , de unde C
1
(x)=
1
k x 2 cos ln
4
1
+ ,
C
2
=
2
k x
2
1
+ , k
1
i k
2
constante. Soluia ecuaiei iniiale va fi de forma
x 2 sin ) k x
2
1
( x 2 cos ) k x 2 cos ln
4
1
( y
2 1
+ + + = .
2.2.29. S se rezolve ecuaia diferenial
y - 3y + 2y = e
3x
(1 + e
2x
)
-1
Soluie: Ecuaia este liniar i neomogen, de ordinul 2, cu
coeficieni constani. Ecuaia omogen ataat y - 3y + 2y = 0 are
soluiile de forma y
0
= C
1
e
x
+ C
2
e
2x
, C
1
, C
2
constante. Aplicnd metoda
variaiei constantelor, cutm pentru ecuaia neomogen soluii de forma
y = C
1
(x) e
x
+ C
2
(x) e
2x
. Funciile C
1
i C
2
se determin din relaiile
x 2
x 3
x 2 '
2
x '
1
x 2 '
2
x '
1
e 1
e
e C 2 e C
0 e C e C
+
= +
= +

Se obine atunci
x 2
x 2
'
1
e 1
e
C
+
= i
x 2
x
'
2
e 1
e
C
+
= , de unde rezult
1
x 2
1
k ) e 1 ln(
2
1
C + + = i C
2
= arctg e
x
+ k
2
. Soluiile ecuaiei iniiale
vor fi de forma
y = [
1
x 2
k ) e 1 ln(
2
1
+ + ]e
x
+ (arctg e
x
+ k
2
)e
2x
, k
1
, k
2
constante.2.2.30. Rezolvai ecuaia diferenial
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 52
2y y y = 4xe
2x
Soluie: Pentru determinarea soluiilor ecuaiei de ordinul 2, liniare
i neomogene, cu coeficieni constani, se parcurg urmtorii pai:
a. se rezolv ecuaia liniar omogen asociat 2y y y = 0,


creia i se determin soluiile de forma y
0
= C
1
e
x
+ C
2
x
2
1
e

, C
1
, C
2

constante.
b. innd cont de forma termenului liber al ecuaiei neomogene,
f(x) = 4xe
2x
, se caut pentru ecuaia neomogen o soluie particular de
forma y
p
= e
2x
(Ax + B), avnd n vedere c ecuaia caracteristic a
ecuaiei omogene are rdcini distincte, r
1
= 1 i r
2
= -
2
1
. Coeficienii A
i B se calculeaz prin metoda coeficienilor nedeterminai, dup cum
urmeaz: se nlocuiesc n ecuaia iniial y
p
, y
p
= 2e
2x
(Ax + B) + A e
2x
,
y
p
= 4e
2x
(Ax + B) + 4A e
2x
i se obine 5Ax + 7A + 5B = 4x. Prin
identificarea coeficienilor rezult A =
5
4
i B = -
25
28
. Soluia particular
a ecuaiei neomogene date este
)
25
28
x
5
4
( e y
x 2
p
= ,
iar soluia ei general poate fi scris sub forma
)
25
28
x
5
4
( e e C e C ) x ( y
x 2
2
x
2
x
1
+ + =

, C
1
, C
2
constante.
2.2.31. Rezolvai ecuaia
y 5y = x
Soluie: Ecuaia omogen ataat y 5y = 0 admite soluiile
y
0
= C
1
+ C
2
x + C
3
e
5x
, C
1
, C
2
, C
3
constante. Cum termenul liber al
ecuaiei neomogene este f(x) = x e
0x
, soluia particular a ecuaiei date
este de forma y
p
= (Ax + B)x
2
e
0x
, adic y
p
= Ax
3
+ Bx
2
. Prin metoda
coeficienilor nedeterminai, se obine
30
1
A = i
50
1
B = , de unde
soluiile ecuaiei neomogene iniiale sunt
y(x) = C
1
+ C
2
x + C
3
e
5x
- ) x
50
1
x
30
1
(
2 3
+ , C
1
, C
2
, C
3
constante.
2.2.32. S se rezolve ecuaia
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 53
y 2y+ y = xe
x
Soluie: Ecuaia omogen ataat y 2y + y = 0 are soluiile
y
0
= C
1
e
x
+ C
2
x e
x
, C
1
, C
2
constante. n continuare se caut pentru
ecuaia neomogen o soluie particular de forma y
p
= e
x
(Ax + B)x
2
,
avnd n vedere c ecuaia caracteristic ataat ecuaiei omogene are
rdcina 1 cu ordinul de multiplicitate 2. Aplicnd metoda coeficienilor
nedeterminai, se obine A =
3
1
i B = 0. Atunci
3 x
p
x e
3
1
y = , de unde
soluia general a ecuaiei iniiale este
3 x
2 1
x
x e
3
1
) x C C ( e y + + = , C
1
, C
2
constante.
2.2.33. S se rezolve ecuaia
y 2y+ 2y = x cosx
Soluie: Soluiile ecuaiei omogene ataate y 2y+ 2y = 0 sunt
y
0
= e
x
(C
1
cosx + C
2
sinx), C
1
, C
2
constante. Termenul liber al ecuaiei
neomogene este f(x) = x cosx, prin urmare se determin pentru ecuaia
neomogen o soluie particular de forma
y
p
= (Ax + B)cosx + (Cx + D)sinx.
Atunci y
p
= (Cx + A + D)cosx + (-Ax - B+ C)sinx
i y
p
= (-Ax B+ 2C)cosx - (Cx + 2A + D)sinx.
Prin nlocuire n ecuaia iniial i prin identificarea coeficienilor se
obine sistemul

= + +
= +
= + +
=
0 D C 2 B 2 A 2
0 C A 2
0 D 2 C 2 B A 2
1 C 2 A

cu soluiile A =
25
14
D ,
5
2
C ,
25
2
B ,
5
1
= = = , de unde
y
p
= (
5
1
x +
25
2
)cosx - (
5
2
x +
25
14
)sinx
i atunci ecuaia dat are soluiile
y = e
x
(C
1
cosx + C
2
sinx) + (
5
1
x +
25
2
)cosx - (
5
2
x +
25
14
)sinx
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 54
unde C
1
, C
2
sunt constante.
2.2.34. S se integreze ecuaia
y 3y - 2y = 10(sinx + x cosx) 8x
3
Soluie: Ecuaia caracteristic r
3
3r 2 = 0 a ecuaiei omogene
ataate are soluiile r
1,2
= -1 i r
3
= 2, deci y
0
= C
1
e
-x
+ C
2
xe
-x
+ C
3
e
2x
,
C
1
, C
2
, C
3
constante. Termenul liber este f(x) = 10(sinx + x cosx) 8x
3
,
deci y
p
= (Ax + B)sinx + (Cx + D)cosx + Ex
3
+ Fx
2
+ Gx + H va fi forma
soluiei particulare a ecuaiei neomogene date. Prin nlocuire n ecuaie i
dup identificarea coeficienilor rezult A =
5
7
, B = -2, C =
5
1
, D = -1,
E = 4, F = -18, G = 54, H = -69.
Atunci soluiile ecuaiei iniiale vor fi de forma
y = C
1
e
-x
+ C
2
xe
-x
+ C
3
e
2x
+ (
5
7
x - 2)sinx + (
5
1
x - 2)cosx + 4x
3
- 18x
2
+
+ 54x 69, C
1
, C
2
, C
3
constante.
2.2.35. S se verifice dac funciile y
1
= x
2
i y
2
= x
3
formeaz un
sistem fundamental de soluii pe orice interval ce nu conine originea i s
se construiasc ecuaia diferenial liniar i omogen cu soluiile
particulare y
1
i y
2
.
Soluie: Se verific liniar independena sistemului de funcii, prin
condiia ca wronskianul lor s nu fie nul pe orice interval ce nu conine
originea.
0 x
x 3 x 2
x x
] y , y [ w
4
2
3 2
2 1
= = pentru x 0,
de unde rezult c funciile date formeaz un sistem fundamental de
soluii. Ecuaia care are ca soluii particulare funciile y
1
= x
2
i y
2
= x
3

este w[y
1
, y
2
, y] = 0, echivalent cu
0
y x 6 2
y x 3 x 2
y x x
' '
' 2
3 2
=
de unde se obine ecuaia diferenial de ordinul 2, liniar i omogen, cu
coeficieni variabili
x
2
y

4xy

+ 6y = 0.
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 55
Soluiile generale ale acestei ecuaii sunt de forma y = C
1
x
2
+ C
2
x
3
, C
1
i
C
2
fiind constante.
2.2.36. S se integreze ecuaia
x
2
y 4xy+ 6y = 2x
2
Soluie: Pentru a determina soluiile acestei ecuaii difereniale de
ordinul 2, liniare i nemogene, cu coeficieni variabili, se rezolv mai
nti ecuaia omogen ataat x
2
y 4xy + 6y = 0. Conform problemei
anterioare, soluiile acestei ecuaii sunt de forma y = C
1
x
2
+ C
2
x
3
, C
1
i
C
2
fiind constante. n continuare, aplicnd metoda variaiei constantelor,
se caut soluii de forma y = C
1
(x)x
2
+ C
2
(x)x
3
. Funciile C
1
i C
2
se
determin din relaiile
C
1
x
2
+ C
2


x
3
= 0
2C
1


x + 3C
2


x
2
= 2.
Rezult atunci c C
1
= -2x
-1
i C
2
= 2x
-2
, de unde C
1
= -2ln x + k
1
i
C
2
=
2
k
x
2
+ . Soluiile ecuaiei date vor fi de forma
2 3
2
2
1
x ) 1 x (ln 2 x k x k y + + = , k
1
i k
2
fiind constante.
2.2.37. S se determine ecuaia liniar i omogen care admite ca
soluii particulare funciile y
1
= 1, y
2
= e
2x
cos x, y
3
= e
-2x
sin x.
Soluie: Se arat c sistemul de funcii este liniar independent, de
unde rezult c este sistem fundamental de soluii al ecuaiei
w[y
1
, y
2
, y
3
, y] = 0,
care este wronskianul funciilor y
1
, y
2
, y
3
, y. Ecuaia va fi echivalent cu
0
y x sin e 2 x cos e 11 x sin e 11 x cos e 2 0
y x sin e 3 x cos e 4 x sin e 4 x cos e 3 0
y x sin e 2 x cos e x sin e x cos e 2 0
y x sin e x cos e 1
' ' ' x 2 x 2 x 2 x 2
' ' x 2 x 2 x 2 x 2
' x 2 x 2 x 2 x 2
x 2 x 2
=

+ +

,
obinndu-se n final ecuaia diferenial de ordinul 3, liniar i omogen
y + 4y + 5y = 0.
Soluiile generale ale acestei ecuaii sunt de forma
y = C
1
+ e
-2x
(C
2

cos x + C
3
sin x), C
1
, C
2
, C
3
constante.
2.2.38. S se integreze ecuaia
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 56
xy + y = x
2
Soluie: Se consider ecuaia omogen ataat xy + y = 0, care
mai poate fi scris i sub forma
x
1
' y
" y
= i care conduce prin dou
integrri succesive la soluia y = C
1
lnx + C
2
. Pentru a determina soluiile
ecuaiei neomogene date se aplic metoda variaiei constantelor. Lum
y = C
1
(x) lnx + C
2
(x), funciile C
1
i C
2
obinndu-se din relaiile
C
1
lnx + C
2
= 0
x
x
1
' C
1
= .
Rezult c C
1
= x
2
i C
2
= x
2
lnx, de unde
1
3
1
k
3
x
C + = i
2
3 3
2
k
9
x
x ln
3
x
C + + = . Prin urmare, soluiile ecuaiei iniiale sunt
y = (
1
3
k
3
x
+ )lnx
2
3 3
k
9
x
x ln
3
x
+ + , k
1
i k
2
constante.
2.2.39. Rezolvai ecuaia diferenial
(1 x
2
)y xy + 9y = 0
Soluie: Fcnd schimbarea de variabil x = cost (sau x = sint)
ecuaia se reduce la o ecuaie liniar omogen. Prin urmare dx = -sint,
dt
dy
t sin
1
dx
dt
dt
dy
dx
dy
' y = = = i
2
2
2 3
dt
y d
t sin
1
dt
dy
t sin
t cos
dx
dt
)
dt
dy
t sin
1
(
dt
d
" y + = = .
nlocuind n ecuaia dat se obine ecuaia diferenial de ordinul 2,
liniar i omogen,
0 y 9
dt
y d
2
2
= + ,
cu soluiile y = C
1
cos3t + C
2
sin3t. Atunci, soluiile ecuaiei iniiale sunt
y = C
1
cos3(arccosx) + C
2
sin3(arccosx), C
1
, C
2
constante.

2.2.40. S se integreze ecuaia diferenial
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 57
0 y )
4
1
x ( ' xy " y x
2 2
= + +
Soluie: Fcnd schimbarea de funcie
x
z
y = rezult
x x 2
z x ' z 2
' y

= i
x x 4
) z ' xz 2 ( 3 ) ' z " xz 2 ( x 2
" y
2
+
= .
Prin nlocuire n ecuaia dat se obine ecuaia diferenial de ordinul 2,
liniar i omogen, z + z = 0, cu soluiile z = C
1
cosx + C
2
sinx.
Revenind la schimbarea de funcie fcut, rezult soluiile ecuaiei iniale
) x sin C x cos C (
x
1
y
2 1
+ = , C
1
, C
2
constante.
2.2.41. S se rezolve ecuaia diferenial
xy (x+1)y 2(x 1)y = 0
tiind c admite o soluie particular de forma y
p
= e
rx
, r R.
Soluie: Pentru nceput determinm soluia particular, prin
calcularea valorii lui r. Avem y = re
rx
, y = r
2
e
rx
i prin nlocuire n
ecuaia dat se obine relaia x(r
2
r 2) r + 2 = 0, de unde,
identificnd coeficienii, rezult r = 2. Deci y
p
= e
2x
este soluia
particular a ecuaiei date. n continuare, fcnd schimbarea de funcie
y = ze
2x
, rezult y = ze
2x
+ 2ze
2x
, y = ze
2x
+ 4ze
2x
+ 4ze
2x
, iar prin
nlocuire n ecuaia dat se obine ecuaia xz + (3x 1)z = 0, care mai
poate fi scris 3
x
1
' z
" z
= sau dx ) 3
x
1
(
' z
' dz
= i care are soluia
z=C
1
xe
-3x
. Atunci
2
x 3
1
C e ) 1 x 3 ( C
9
1
z + + =

, de unde soluiile ecuaiei
iniiale vor fi
x 2
2
x
1
e C e ) 1 x 3 ( C
9
1
y + + =

, C
1
, C
2
constante.
2.2.42. S se rezolve ecuaia
x
2
(lnx - 1)y xy + y = 0,
tiind c admite soluia particular y
p
= x.
Soluie: Cunoscnd o soluie particular a ecuaiei, se face
schimbarea de funcie y = zy
p
, n cazul de fa y = zx. Atunci y= zx + z
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 58
i y = zx + 2z. nlocuind n ecuaia dat, se obine ecuaia diferenial
cu variabile separabile
x
3
(lnx - 1)z+ x
2
(2lnx - 3)z = 0 sau
) 1 x (ln x
3 x ln 2
' z
" z

= .
Dup o prima integrare se obine
2
1
x
1 x ln
C ' z

= , care este tot o ecuaie cu
variabile separabile, de unde, prin integrare, rezult n continuare c
2 1
C x ln
x
1
C z + = , cu C
1
, C
2
R. Revenind la schimbarea de funcie
efectuat, soluia ecuaiei iniiale va fi
x C x ln C y
2 1
+ = , C
1
, C
2
constante.
2.2.43. Rezolvai ecuaia diferenial
4xy + 2y y = 0
Soluie: Se face schimbarea de variabil x = t
2
. Se obin relaiile
y =
dt
dy
t 2
1
dx
dt
dt
dy
dx
dy
= =
y =
2
2
2 3
dt
y d
t 4
1
dt
dy
t 4
1
dx
dt
dt
dy
t 2
1
dt
d
+ =

.
Dup nlocuirea acestora n ecuaia dat rezult ecuaia liniar
omogen de ordinul 2 cu coeficieni constani
2
2
dt
y d
- y = 0
avnd soluia general y(t) = C
1
e
t
+ C
2
e
-t
, C
1
, C
2
constante. Atunci soluia
general a ecuaiei date va fi
y(x) = C
1

x
e + C
2

x
e

, C
1
, C
2
constante.
2.2.44. Determinai funcia f: R R derivabil pe R astfel nct
f(x) = f(- x), xR.
Soluie: Se deriveaz relaia dat de dou ori i se substituie
x prin x. inndu-se cont de egalitatea dat se ajunge la ecuaia liniar
omogen de ordinul 4 cu coeficieni constani
f
(4)
(x) f(x) = 0
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 59
cu soluiile f(x) = C
1
e
x
+ C
2
e
-x
+ C
3
cos x + C
4
sin x, C
1
, C
2
, C
3
, C
4

constante. Prin nlocuire n relaia dat se obine C
1
= C
2
i C
3
= 0.
Funciile cutate vor fi
f: R R, f(x) = k
1
(

e
x
+

e
-x
) + k
2
sin x, k
1
, k
2
constante.
2.2.45. S se rezolve problema Cauchy

= =
=
0 ) 1 ( ' y , 2 ) 1 ( y
0 xy )'
y
' y
x (

Soluie: Dac notm x = e
s
, obinem dx = e
s
ds sau
x
dx
ds = . Atunci
ds
dy
x
1
dx
dy
= i )
ds
dy
ds
y d
(
x
1
dx
y d
2
2
2 2
2
= . Ecuaia devine y e )
ds
dy
y
1
(
ds
d
s 2
= .
Facem schimbarea de variabil y = e
-2s+z
, de unde ) 2
ds
dz
( e
ds
dy
z s 2
=
+
.
Prin urmare obinem
z
2
2
e
ds
z d
= . Cum p
ds
dz
= , rezult
dz
dp
p
ds
z d
2
2
= . Atunci
z
e
dz
dp
p = , care este o ecuaie cu variabile separabile, cu soluia implicit
p
2
= 2e
z
+ C , C constant. Din condiiile iniiale rezult C = 0, de unde se
obine p
2
= 2e
z

sau
z 2
e 2 )
ds
dz
( = , i mai departe
z
e 2
ds
dz
= . Atunci
C x ln 2 e 2
2
z
+ =

, C constant. Dar
z x ln 2
e e y

= , de unde
y x
1
e
2
z
=

.
Rezult atunci x ln 2 C
y x
2
= . Din condiiile iniiale, cum y(1) = 2,
obinem C = 2 . Soluia problemei Cauchy va fi
2 2
) x ln 1 ( x
2
y

= .
2.2.46. S se rezolve ecuaia diferenial
x
2
y 3xy + 5y = 0, x > 0
Soluie: Se face schimbarea de variabil x = e
s
, cu s = lnx i
Avem atunci
ds
dy
x
1
dx
dy
= i )
ds
dy
ds
y d
(
x
1
dx
y d
2
2
2 2
2
= . Ecuaia iniial se va
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 60
scrie sub forma 0 y 5
ds
dy
4
ds
y d
2
2
= + sau y 4y + 5y = 0, care este o
ecuaie de ordinul 2, liniar i omogen, cu coeficieni constani, cu
soluia , de unde rezult soluia ecuaiei date ) s sin C s cos C ( e y
2 1
s 2
+ =
y = x
2
(C
1
cos lnx + C
2
sin lnx), C
1
, C
2
constante.
2.2.47. S se integreze ecuaia
0 ' xyy 2 ' y x " yy x
2 2 2
= +
Soluie: Fie x = e
s
i s = lnx. Atunci, cum
ds
dy
x
1
' y = i
)
ds
dy
ds
y d
(
x
1
" y
2
2
2
= , se obine 0 )
ds
dy
(
ds
dy
y 3
ds
y d
y
2
2
2
= + . Dac notm
y = p, atunci
dy
dp
p " y = i ecuaia devine 0 p yp 3
dy
dp
yp
2
= + .
Distingem dou cazuri:
a. dac p = 0 rezult y = constant;
b. dac p 0 atunci 0 p y 3
dy
dp
y = + sau p ) 3
dy
dp
( y = , de
unde rezult 3 p
y
1
dy
dp
= + , care este o ecuaie liniar neomogen, cu
soluia
y
1
) y
2
3
C
2
3
( p
2
+ = . De aici rezult ecuaia cu variabile separabile
ds 3
C y
' yy 2
2
=
+
, cu soluiile ln(y
2
+ C) = 3s + C
1
, de unde, innd cont de
schimbarea de variabil fcut, obinem soluiile implicite ale ecuaiei
iniiale
3
1
2
x C C y = + , C, C
1
constante.
2.2.48. S se rezolve ecuaia
x
2
y + 5xy+ 4y = lnx, x > 0
Soluie: Se nmulete ecuaia cu x i se noteaz x = e
s
. Se obine
s = lnx i
ds
dy
x
1
' y = , )
ds
dy
ds
y d
(
x
1
" y
2
2
2
= , )
ds
dy
2
ds
y d
3
ds
y d
(
x
1
' ' ' y
2
2
3
3
3
+ = .
Ecuaia iniial va deveni o ecuaie diferenial de ordinul 3, liniar i
neomogen, de forma
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 61
s
2
2
3
3
se
ds
dy
ds
y d
2
ds
y d
= + + sau y + 2y+ y = se
s
,
cu soluia general y(s) = C
1
+C
2
e
-s
+ C
3
se
-s
. O soluie particular este de
forma y
p
= e
s
(As + B), de unde prin nlocuire n ecuaie rezult
2
1
B ,
4
1
A = = , deci y
p
=
4
1
e
s
(s 2). Atunci, soluia ecuaiei date este
) 2 x (ln x
4
1
x
x ln
C
x
1
C C y
3 2 1
+ + + = , C
1
, C
2
, C
3
constante.
2.2.49. S se rezolve ecuaia diferenial
(3x + 2)
2
y + 7(3x + 2)y = - 63x + 18
Soluie: Facem schimbarea de variabil 3x + 2 = e
s
, de unde
3
2 e
x
s

= i
2 x 3
3
dx
ds
+
= . Atunci se obine
ds
dy
2 x 3
3
' y
+
= i
)
ds
dy
ds
y d
(
) 2 x 3 (
9
" y
2
2
2

+
= . nlocuind n ecuaia dat rezult ecuaia de
ordinul 2, liniar i neomogen 60 e 21
ds
dy
12
ds
y d
9
s
2
2
+ = + . Ecuaia
liniar omogen ataat 9y + 12y= 0 are soluia
s
3
4
2 1 0
e C C y

+ = , iar
o soluie particular a ecuaiei neomogene este de forma y
p
= Ae
s
+Bs+C.
Prin nlocuire n ecuaia neomogen i identificarea coeficienilor se
obine A = -1, B = 5 i C = 0, de unde rezult c soluia ecuaiei liniare i
neomogene va fi s 5 e e C C y
s
s
3
4
2 1
+ + =

. Revenind la schimbarea de
variabil fcut, obinem soluia ecuaiei iniiale
2 x 3 ln 5 2 x 3 ) 2 x 3 ( C C y
3
4
2 1
+ + + + =

, C
1
, C
2
constante.
2.2.50. Rezolvai ecuaia diferenial.
yy = y
2
+ 1
Soluie: Derivnd ecuaia iniial rezult y y + yy = 2y y, de
unde se obine
y
' y
" y
' ' ' y
= i mai departe relaia y Cy = 0, C > 0, care
este o ecuaie diferenial de ordinul 2, liniar i omogen, cu coeficieni
constani, i ale crei soluii sunt
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 62
x C
2
x C
1
e C e C y

+ = , C
1
, C
2
constante.
nlocuind soluiile obinute n ecuaia iniial, se obine urmtoarea relaie
ntre constante 4C C
1
C
2
= 1, de unde rezult
x
C C 2
1
2
x
C C 2
1
1
2 1 2 1
e C e C y

+ = , C
1
, C
2
constante.

2.3. Probleme propuse
S se rezolve urmtoarele ecuaii difereniale i probleme Cauchy:
2.3.1. y= (y)
2
Rspuns: . const c , c , c c x ln y
2 1 2 1
= + + =
2.3.2. y
(5)
- 2 y
(4)
= 0
Rspuns: . const c , c , c , c , c , c x c
2
x
c
6
x
c e c y
5 4 3 2 1 5 4
2
3
3
2
x 2
1
= + + + + =
2.3.3. y

y
(4)
= 1
Rspuns: . const c , c , c , c , c
2
t
c
8
t
c
105
t
y , c
2
t
x
4 3 2 1 4
2
3
4
2
7
1
2
= + + + = + =
2.3.4.

= =
= =
=
1 ) 0 ( ' ' ' y , 0 ) 0 ( " y
1 ) 0 ( ' y , 3 ) 0 ( y
x e y
x ) 4 (

Rspuns: 2
2
x
120
x
e y
2 5
x
+ = .
2.3.5. x = y+ (y)
2
Rspuns:

+ + + + + =
+ =
2 1
3
1
5 7
3
c t c t ) c
6
1
( t
20
9
t
28
9
y
t t x
tR, c
1
,c
2
=const.
2.3.6. shy+ y = x
Rspuns:

+ + + +

=
+ =
2 1
3 2
c t c
6
t
t 2 sh
8
3
cht
2
t
sht
2
2 t
y
t sht x
tR, c
1
,c
2
=const.
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 63
2.3.7. y = y[1 + (y)
2
]
Rspuns: . const c , c , c e arcsin y
2 1 2
c x
1
= + =
+
2.3.8.

= =
=
1 ) 0 ( y , 0 ) 0 ( y
' y ln ' y " y
'

Rspuns: y = x.
2.3.9. S se integreze ecuaia diferenial a cercurilor din planul xOy
2
'
2
y 1
" y ' y 3
' ' ' y
+
=
Rspuns: . const c , c , c , c ) c y ( ) c x (
3 2 1
2
3
2
2
2
1
= = +
2.3.10. Determinai integrala general a ecuaiei difereniale a
hiperbolelor din planul xOy
4(y)
2
3yy
IV
= 0
Rspuns: . const c , c , c , c ,
c x
c
c x c y
4 3 2 1
4
3
2 1
=

+ + =
2.3.11. Fie ecuaia diferenial yyy = (y)
3
+ (y)
2
. Determinai curba
integral din planul xOy, ce trece prin punctul O(0, 0) i este tangent la
dreapta de ecuaie x + y = 0.
Rspuns: y = 1 e
x
, y = -1 + e
-x
.
2.3.12. y 3x
2
y 6xy = 0
Rspuns: . const c , c , e ) dx e c c ( y
1
x x
1
3 3
= + =


2.3.13. x
2
y + xy + y = 0
Rspuns: . const c , c ), c x sin(ln c y
2 1 2 1
= =
2.3.14. x
2
y 3xy +2y = 0
Rspuns: . const c , c , ) x ( c ) x ( c y
2 1
2 2
2
2 2
1
= + =
+

2.3.15. (1+x)
2
y 3(1+x)y + 4y = (1+x)
3
Rspuns: . const c , c , ) x 1 ( ) x 1 )( x 1 ln c c ( y
2 1
3 2
2 1
= + + + + + =
2.3.16. x y 4 ' y ) 2 x ( 3 " y ) 2 x (
2
= +
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 64
Rspuns: const c , c ,
2
3
x ) c 2 x ln c ( ) 2 x ( y
2 1 2 1
2
= + + = .
2.3.17. 4y + 4y + y = 0
Rspuns: . const c , c ), x c c ( e y
2 1 2 1
x
2
1
= + =


2.3.18. y 13y + 12y = 0
Rspuns: y = c
1
+ c
2
e
x
+ c
3
e
12x
, c
1
, c
2
, c
3
= const.
2.3.19. y+
2
y = 0, > 0
Rspuns: y = c
1
cosx + c
2
sinx, c
1
, c
2
= const.
2.3.20.

= =
= +
3 ) 0 ( y , 1 ) 0 ( y
0 y 3 ' y 2 " y
'

Rspuns: y = e
-3x
2.3.21. x 2 sin tgx ' y " y = +
Rspuns: . const c , c , c x 2 sin
2
1
x x sin c y
2 1 2 1
= + =
2.3.22. 0 x 2 cos ,
x 2 cos x 2 cos
1
y " y > = +
Rspuns: . const c , c , x 2 cos x sin c x cos c y
2 1 2 1
= + =
2.3.23. y + 2y+ 7y = 0
Rspuns: y = e
-x
(c
1
cos x 6 sin c x 6
2
+ ),c
1
, c
2
= const.
2.3.24. y
(4)
+ 8y+ 16y = 0
Rspuns: y = (c
1
+ c
2
x)cos2x + (c
3
+ c
4
x)sin2x
2.3.25.
3
2
x
2 x 6 x 9
y 9 ' y 6 " y
+ +
= +
Rspuns: . const c , c ,
x
1
e ) x c c ( y
2 1
x 3
2 1
= + + =
2.3.26. y 3y + 3y

y = 0
Rspuns: y = (c
1
+ c
2
x + c
3
x
2
)e
x
, c
1
, c
2
, c
3
= const.
2.3.27. y + 3y + 5y = 0
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 65
Rspuns: . const c , c ), x
2
11
sin c x
2
11
cos c ( e y
2 1 2 1
x
2
3
= + =


2.3.28. 0 y ' xy ' ' ' y x
3
= +
Rspuns: . 0 x , const c , c , c ), x ln c x ln c c ( x y
3 2 1
2
3 2 1
= + + =
2.3.29. 1 x y ' ' ' y
3
=
Rspuns:
. const c , c , c , 5 x ) x
2
3
sin c x
2
3
cos c ( e e c y
3 2 1
3
3 2
2
x
x
1
= + + =


2.3.30. 0 ) y ( 2 y y
2 III IV II
=
Rspuns: . const c , c , c , c , c x c c x c ln
c
c x c
y
4 3 2 1 4 3 2 1
1
2 1
= + + +
+
=
2.3.31. S se verifice dac funciile y
1
= x i y
2
= x
2
formeaz un sistem
fundamental de soluii pe orice interval ce nu conine originea i s se
construiasc ecuaia diferenial liniar i omogen cu soluiile particulare
y
1
i y
2
.
Rspuns: x
2
y 2xy + 2y = 0.
2.3.32. x
2
y 2xy + 2y = x
2
, x 0
Rspuns: y = c
1
x + c
2
x
2
+ x
2
ln( x -1), c
1
, c
2
= const.
2.3.33. S se determine ecuaia liniar i omogen care admite ca soluii
particulare funciile:
a. y
1
= sin x, y
2
= cos x;
b. y
1
= e
x
, y
2
= e
-x
, y
3
= e
2x
.
Rspuns: a. y + y = 0;
b. y 2y y + 2y = 0.
2.3.34. x
2
y xy = 3x
3
Rspuns: y = c
1
+ c
2
x
2
+ x
3
, c
1
, c
2
= const.
2.3.35. y +
2
y = A sin qx, > 0, A, qR
Rspuns: a. dac q = , atunci y = c
1
cosx + c
2
sinx - x cos x
2
A

, c
1
,
c
2
= const;
30 Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 66
b. dac q , atunci y = c
1
cosx + c
2
sinx + qx sin
q
A
2 2

,
c
1
, c
2
= const.
2.3.36. } k , k
2
{ x ,
x cos
e
y 5 ' y 4 " y
x 2
Z R + = +


Rspuns:
. const c , c ), x sin x x cos ln x (cos e ) x sin c x cos c ( e y
2 1
x 2
2 1
x 2
= + + + =
2.3.37. y + y = x sinx
Rspuns: . const c , c , x sin
4
x
x cos
4
x
x sin c x cos c y
2 1
2
2 1
= + + =
2.3.38. y - y = shx
Rspuns: y = (c
1
+
4
1
x)e
x
+ (c
2
+
4
1
x)e
-x
, c
1
, c
2
= const.
2.3.39. y
(4)
3y 4y = x
2
+ 1+ e
3x
+ 4cosx
Rspuns:
y = c
1
e
2x
+ c
2
e
-2x
+ c
3
cosx + c
4
sinx + , x sin x
5
2
8
1
4
x
e
50
1
2
x 3
+
c
1
, c
2
= const.
2.3.40.

= =
= +
1 ) 1 ( ' y , 0 ) 1 ( y
x 2 y ' xy " y x
2
Rspuns: y = x lnx( lnx + 1), x > 0.
2.3.41.

= =
= +
0 )
2
( ' y , 1 ) 0 ( y
0 x sin y x cos ' y " y

Rspuns: .
x sin
e ) x ( y =
2.3.42.

= =
= +
e 3 ) e ( ' y , 0 ) 1 ( y
x 4 y 4 ' xy " y x
2 2
Rspuns: y(x) = x
2
lnx, x > 0.
2.3.43. y y + e
2x
y = 0
2. Ecuaii difereniale de ordin superior 67
Rspuns: y(x) = c
1
cos e
x
+ c
2
sin e
x
, c
1
, c
2
= const.
2.3.44.

= =
= +
1 ) 1 ( ' y , 1 ) 1 ( y
1 ' y x " y 3 ' ' ' xy
2
Rspuns:
x
1
) x ( y = .
2.3.45.

= =
=
0 ) 0 ( ' y , 1 ) 0 ( y
0 1 x sin ' y 2 x cos " y

Rspuns: y(x) = sinx tgx + cosx.
2.3.46. xy + y = x + 1
Rspuns: y = c
1
x(ln x - 1) +
12
1
x
3
+
2
1
x
2
+ c
2
x + c
3
, c
1
, c
2
, c
3
= const.
2.3.47. 18xy + 9y + 2y = 0
Rspuns: y(x) = x
3
2
sin c x
3
2
cos c
2 1
+ , c
1
, c
2
= const.
2.3.48. y + )
x
2
1 ( y - 2y = 0
tiind c admite soluia particular e
-x
.
Rspuns: y = c
1
(x
2
2x + 2) + c
2
e
-x
, c
1
, c
2
= const.
2.3.49. (x + 1)
3
y + 3(x + 1)
2
y + (x + 1)y = 6 ln(x + 1)
Rspuns: y(x) = (x + 1)
-1
[c
1
+ c
2
ln(x + 1)+ ln
3
(x + 1)], c
1
, c
2
= const.
2.3.50. Fie ecuaia diferenial
y -
1 x
x 2
2
+
y = -
1 x
a
2
+
y, a R.
Determinai valoarea parametrului a astfel nct ecuaia s admit ca
soluie nebanal un polinom. Rezolvai ecuaia tiind c admite un
polinom de gradul I ca soluie particular.
Rspuns: a = 2 i y(x) = c
1
x
2
+ c
2
x c
1
, c
1
, c
2
= const.


Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 68
Capitolul 3. SISTEME DE ECUAII DIFERENIALE

3.1. Consideraii teoretice
Sistemul de ecuaii

=
=
=
) y ,..., y , y , x ( f
dx
dy
...
) y ,..., y , y , x ( f
dx
dy
) y ,..., y , y , x ( f
dx
dy
n 2 1 n
n
n 2 1 2
2
n 2 1 1
1

unde f
1
, f
2
, ..., f
n
: D R sunt funcii continue pe D, D R
n+1
fiind un
domeniu, iar funciile necunoscute y
1
, y
2
, ..., y
n
: [a, b] R sunt derivabile
pe domeniul lor de definiie se numete sistem de ecuaii difereniale de
ordinul 1.

3.1.1. Reducerea la o singur ecuaie de ordin superior
Fie sistemul

=
=
=
) y ,..., y , y , x ( f
dx
dy
...
) y ,..., y , y , x ( f
dx
dy
) y ,..., y , y , x ( f
dx
dy
n 2 1 n
n
n 2 1 2
2
n 2 1 1
1

i presupunem c funciile f
1
, f
2
, ... , f
n
au derivate pariale continue pn
la ordinul n 1 n raport cu toate argumentele.
Prin derivri succesive i renotri ale funciilor nou obinute rezult
3. Sisteme de ecuaii difereniale 69

=
=
=

) y ,..., y , y , x ( F
dx
y d
. .......... .......... .......... ..........
) y ,..., y , y , x ( F
dx
y d
) y ,..., y , y , x ( f
dx
dy
n 2 1 1 n
1 n
1
1 n
n 2 1 2
2
1
2
n 2 1 1
1

Considerm sistemul n necunoscutele y
1
, y
2
, ..., y
n
i determinm
aceste necunoscute n funcie de
1 n
1
1 n
2
1
2
1
dx
y d
,...,
dx
y d
,
dx
dy
, x

. Suntem
condui la
)
dx
y d
,...,
dx
dy
, y , x (
dx
y d
1 n
1
1 n
1
1
n
1
n

=
deci funcia y
1
satisface o ecuaie diferenial de ordinul n.

3.1.2. Sisteme simetrice, combinaii integrabile
Fie sistemul de ecuaii difereniale
) y ,..., y , y , x ( f
dx
dy
n 2 1 i
i
= , i = 1, 2, ... , n
O combinaie integrabil a sistemului este o ecuaie diferenial
care este o consecin a ecuaiilor sistemului dar care este integrabil, sau
care printr-o schimbare de variabil devine integrabil. Ea permite ca prin
integrare s se obin o ecuaie
(x, y
1
, y
2
, ... , y
n
) = c, c constant
care se numete integral prim a sistemului.
Dac presupunem c am determinat k combinaii integrabile ale
sistemului, le-am integrat i am obinut integralele prime

=
=
=
k n 2 1 k
2 n 2 1 2
1 n 2 1 1
c ) y ,..., y , y , x (
... .......... .......... ..........
c ) y ,..., y , y , x (
c ) y ,..., y , y , x (

.

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 70
Dac
0
) y ,..., y , y ( D
) ,..., , ( D
jk 2 j 1 j
k 2 1


.
unde y
ji
, i = 1, 2, ... , k sunt k funcii necunoscute, atunci este posibil s
se determine aceste funcii n funcie de celelalte. Se va obine un sistem
de n - k ecuaii cu n - k necunoscute.
Pentru gsirea combinaiilor integrabile este adesea convenabil
folosirea formei simetrice a sistemului. Aceasta este:
) y ,..., y , x (
dx
) y ,..., y , x (
dy
...
) y ,..., y , x (
dy
) y ,..., y , x (
dy
n 1 0 n 1 n
n
n 1 2
2
n 1 1
1

= = = =

unde
) y ,..., y , x (
) y ,..., y , x (
) y ,..., y , x ( f
n 1 0
n 1 i
n 1 i

= , i = 1, 2,..., n.

3.1.3. Sisteme difereniale liniare
Forma normal a unui sistem liniar de n ecuaii difereniale de
ordinul 1 este
n ,..., 2 , 1 i , ) x ( f y ) x ( a
dx
dy
n
1 j
i j ij
i
= + =

=
,
unde funciile a
ij
: [a, b] R i f
i
: [a, b] R sunt continue.
Dac toate funciile f
i
sunt identic nule, atunci sistemul se numete
omogen.
Notnd
,
dx
dy
...
dx
dy
dx
dy
dx
dy
,
a ... a a
... ... ... ...
a ... a a
a ... a a
A ,
f
...
f
f
F ,
y
...
y
y
Y
n
2
1
nn 2 n 1 n
n 2 22 21
n 1 12 11
n
2
1
n
2
1

=
obinem forma vectorial a sistemului
3. Sisteme de ecuaii difereniale 71
. F AY
dx
dY
+ =
Pe mulimea funciilor vectoriale Y: [a, b] R
n
derivabile pe [a, b]
definim operatorul L prin
AY
dx
dY
) Y ( L =
Soluia general a unui sistem de ecuaii difereniale liniare
neomogene cu coeficieni continui pe [a, b] este suma soluiei generale a
sistemului omogen corespunztor cu o soluie particular a sistemului
neomogen.
Deci soluia general a unui sistem neomogen are forma

=
+ =
n
1 i
0 i i
Y Y c Y ,
unde Y
1
, Y
2
, ..., Y
n
sunt n soluii liniar independente ale ecuaiei L(Y) = 0,
cu coeficienii a
ij
: [a,b] R funcii continue pe [a,b] i combinaia
liniar

=
=
n
1 i
i i
Y c Y
cu c
i
, i = 1, n constante, este soluia general a sistemului de ecuaii
difereniale liniare i omogene. Y
1
, Y
2
, ..., Y
n
formeaz un sistem
fundamental de soluii. Y
0
desemneaz o soluie particular a sistemului
neomogen.

3.1.4. Sisteme de ecuaii difereniale liniare cu coeficieni
constani
Fie sistemul de ecuaii difereniale

=
= + =
n
1 j
i j ij
i
n , 1 i ), x ( f y a
dx
dy

unde a
ij
sunt numere reale sau complexe.
Pentru gsirea soluiei generale a sistemului omogen corespunztor
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 72

=
=
=

=
=
=
n
1 j
j nj
n
n
1 j
j j 2
2
n
1 j
j j 1
1
y a
dx
dy
...
y a
dx
dy
y a
dx
dy

se folosete metoda valorilor proprii.
Ecuaia caracteristic a sistemului este
0
k a ... a a
... ... ... ...
a ... k a a
a ... a k a
nn 2 n 1 n
n 2 22 21
n 1 12 11
=


Cnd rdcinile sale k
i
, i = 1, n sunt distincte atunci se obin n
soluii ale sistemului
n , 1 j e b y
x
i
k ) i (
j
) i (
j
= =
Folosind notaia vectorial
AY
dx
dY
=
cutm soluia sub forma:
, De Y
kx
= unde

=
n
2
1
b
...
b
b
D
Ecuaia caracteristic
det(A - kI
n
) = 0
are drept soluii valorile proprii ale matricei A. Cnd aceste rdcini k
i
,
i = 1, n sunt distincte atunci obinem n soluii liniar independente
n , 1 i , e D Y
x
i
k ) i (
i
= =
unde
3. Sisteme de ecuaii difereniale 73

=
) i (
n
) i (
2
) i (
1
) i (
b
...
b
b
D
Soluia general a sistemului de ecuaii difereniale liniare i
omogene este

=
=
n
1 i
x
i
k ) i (
i
e D c Y
unde c
i
, i = 1, n sunt constante arbitrare.
Cnd ecuaia caracteristic are coeficieni reali i rdcina
complex k
1
= d + ig, creia i corespunde soluia complex a sistemului
b
i
= b
i
+ ib
i
, i = 1, n, atunci soluia complex a sistemului de ecuaii
difereniale se poate scrie trigonometric:
)]) gx sin b gx cos b ( i gx sin b gx cos b [ e .,
)],.. gx sin b gx cos b ( i gx sin b gx cos b [ e ( Y
'
n
"
n
"
n
'
n
dx
'
1
"
1
"
1
'
1
dx ) i (
+ +
+ + =

Aceasta, conform observaiei fcute n paragraful precedent, se reduce la
dou soluii reale, prin separarea prii reale i a prii imaginare, dup
cum urmeaz:
)) gx sin b gx cos b ( e ),..., gx sin b gx cos b ( e ( Y
"
n
'
n
dx "
1
'
1
dx ) w 1 (
=
)) gx sin b gx cos b ( e ),..., gx sin b gx cos b ( e ( Y
'
n
"
n
dx '
1
"
1
dx ) w 2 (
+ + =
Cnd ecuaia caracteristic are rdcina k
1
multipl de ordinul p,
atunci sistemul de ecuaii difereniale are soluiile

=
=
=
x
1
k
n n
x
1
k
2 2
x
1
k
1 1
e ) x ( Q y
...
e ) x ( Q y
e ) x ( Q y

unde Q
i
, i = 1, n sunt polinoame de grad cel mult p - 1 ai cror coeficieni
se determin ca fiind funcii liniare i omogene de p constante oarecare
c
1
, c
2
, ..., c
p
.


Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 74
3.1.5. Stabilitatea soluiilor sistemelor
Fie sistemul de ecuaii difereniale de ordinul 1
) x ,..., x , x , t ( f
dt
dx
n 2 1 i
i
= , i = 1, n
n care interpretm variabila independent t ca fiind timpul, t[t
0
, ), iar
(x
1
, x
2
, ..., x
n
) ca fiind coordonatele unui punct M dintr-un domeniu D.
Presupunem c funciile f
i
sunt continue i au derivate pariale continue
pe domeniul lor de definiie, n raport cu fiecare argument.
Fie condiiile iniiale x
i
(t
0
) = x
i
0
, i = 1, n i soluia sistemului
X = (x
1
, x
2
, ..., x
n
)
punnd n eviden c aceasta satisface condiiile iniiale prin notaia
. n , 1 i ), x ,..., x , x , t ; t ( x x
0
n
0
2
0
1 0 i i
= =
Un astfel de sistem este des ntlnit n mecanic i se numete micare.
Pstrnd momentul iniial t
0
fix se poate schimba poziia iniial
M
0
(x
1
0
, x
2
0
, ..., x
n
0
) cu N
0
(y
1
0
, y
2
0
, ..., y
n
0
). Se obine atunci o nou soluie a
sistemului, adic o alt micare
)) y ,..., y , y , t ; t ( y ),..., y ,..., y , y , t ; t ( y ( Y
0
n
0
2
0
1 0 n
0
n
0
2
0
1 0 1
= .
Pentru a studia abaterea celei de a doua micri de la prima se
folosete noiunea de stabilitate dup Liapunov.
Micarea definit de relaia anterioar se numete stabil dup
Liapunov dac la orice numr > 0 se poate asocia un numr pozitiv ()
astfel nct pentru orice t t
0

< ) y ,..., y , t ; t ( x ) x ,..., x , t ; t ( x
0
n
0
1 0 i
0
n
0
1 0 i

pentru datele iniiale astfel luate ca ) ( x y
0
i
0
i
< , pentru orice i = 1, n.
Micarea se numete instabil dac ea nu este stabil, prin urmare
dac exist un numr
0
> 0, un moment t = T i un indice i astfel ca
pentru orice numr pozitiv s avem
0
0
n
0
1 0 i
0
n
0
1 0 i
) y ,..., y , t ; t ( x ) x ,..., x , t ; t ( x
dei avem . n , 1 k , x y
0
k
0
k
= <

3. Sisteme de ecuaii difereniale 75
Teorema de stabilitate a lui Liapunov. Dac exist o funcie
difereniabil v(x
1
, x
2
, ..., x
n
) numit funcia lui Liapunov care satisface
condiiile urmtoare n vecintatea originii
(1) v(x
1
, x
2
, ..., x
n
) 0 i v = 0 numai pentru x
i
= 0, i = 1, 2, ..., n, adic
dac v are un minimum strict n origine
(2)

=
n
1 i
n 1 i
i
0 ) x ,..., x , t ( f
x
v
dt
dv
pentru t t
0
, atunci punctul x
1
= x
2
=
... = x
n
= 0 este stabil.
Micarea definit de
)) y ,..., y , y , t ; t ( y ),..., y ,..., y , y , t ; t ( y ( Y
0
n
0
2
0
1 0 n
0
n
0
2
0
1 0 1
= .
se numete asimptotic stabil dac
0 ) y ,..., y , t ; t ( x ) x ,... x , t ; t ( x lim
0
n
0
1 0 i
0
n
0
1 0 i
t
=


pentru datele iniiale luate astfel ca <
0
i
0
i
x y , > 0.
n caz contrar, micarea este asimptotic instabil.
Teorema de stabilitate asimptotic a lui Liapunov. Dac exist o
funcie Liapunov difereniabil v(x
1
, x
2
, ..., x
n
) care satisface condiiile
(1) v(x
1
, x
2
, ..., x
n
) are un minimum strict n origine, v(0, 0, ..., 0) = 0
(2) derivata funciei v, calculat de-a lungul curbelor integrale ale
sistemului dat

=
n
1 i
n 2 1
i
0 ) x ,..., x , x , t ( f
x
v
dt
dv

i pentru

=

n
1 i
0 0
2 2
i
t T t , 0 x
derivata
0
dt
dv
<
unde este o constant, atunci punctul x
i
= 0, i = 1, 2, ..., n este
asimptotic stabil.

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 76
Teorema de instabilitate a lui Chetayev. Dac exist o funcie
difereniabil v(x
1
, x
2
, ..., x
n
) care satisface urmtoarele condiii ntr-o -
vecintate nchis a originii
(1) ntr-o vecintate U orict de mic a originii exist o regiune, (v > 0),
n care v > 0 i v = 0 ntr-o submulime a frontierei regiunii (v > 0) din U;
(2) n regiunea (v > 0) derivata

=
>

=
n
1 i
n 1 i
i
, 0 ) x ,..., x , t ( f
x
v
dt
dv

i n regiunea (v ), > 0, derivata 0
dt
dv
> , atunci punctul x
i
= 0,
i = 1, 2, ..., n, este stabil pentru sistemul dat.
Aceste teoreme se pot folosi pentru studiul stabilitii oricrei
micri, deoarece investigarea stabilitii soluiei
x
i
= x
i
(t) , i = 1,2,...,n
a sistemului de ecuaii
n ,..., 2 , 1 i ), x ,..., x , t ( f
dt
dx
n 1 i
i
= =
poate fi redus la investigarea stabilitii soluiei banale (0, 0, ..., 0).

3.2. Probleme rezolvate
3.2.1. S se rezolve sistemul de ecuaii difereniale

=
=
1
2
2
1
y
dx
dy
y
dx
dy

Soluie: Sistemul are urmtoarea familie de soluii:

=
=
) c x sin( c y
) c x cos( c y
2 1 2
2 1 1
unde c
1
, c
2
sunt constante.
Privind pe x drept parametru se obine familia de cercuri concentrice cu
centrul n originea sistemului de coordonate xOy din R
2
, de ecuaii
2
1
2
2
2
1
c y y = + .
3. Sisteme de ecuaii difereniale 77
3.2.2. S se rezolve sistemul

=
=
x
dt
dy
y
dt
dx

Soluie: Derivnd prima ecuaie n funcie de t obinem
dt
dy
dt
x d
2
2
=
i folosind a doua ecuaie rezult x
dt
x d
2
2
= , deci 0 x
dt
x d
2
2
= , care este o
ecuaie diferenial de ordinul 2, liniar i omogen. Ecuaia caracteristic
r
2
1 = 0 are rdcinile r
1
= -1 i r
2
= 1, deci soluiile ecuaiei
difereniale sunt
t t
e c e c x

+ =
2 1
. Folosind prima ecuaie gsim
t
2
t
1
e c e c
dt
dx
y

= = , c
1
, c
2
constante,
determinnd astfel y fr integrare. Dac l-am fi determinat integrnd
ecuaia a doua cu x cunoscut, rezulta soluia
3
t
2
t
1
c e c e c y + =


i verificnd prima ecuaie obinem c
3
= 0.
3.2.3. S se rezolve sistemul

=
=
=
y x
dt
dz
x z
dt
dy
z y
dt
dx

Soluie: Adunnd membru cu membru ecuaiile sistemului obinem
0
dt
dz
dt
dy
dt
dx
= + + , deci 0 ) z y x (
dt
d
= + + , aceasta fiind o combinaie
integrabil a sistemului dat. Integrala prim corespunztoare este:
1
c z y x = + + , c
1
constant.
nmulind acum prima ecuaie cu x, a doua cu y, a treia cu z i
adunnd se gsete 0
dt
dz
z
dt
dy
y
dt
dx
x = + + , ceea ce este echivalent cu
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 78
0 ) (
2 2 2
= + + z y x
dt
d
,
avnd integrala prim
x
2
+ y
2
+ z
2
= c
2
.
innd cont de cele dou integrale prime obinute

= + +
= + +
2
2 2 2
1
c z y x
c z y x

se poate obine x = f(t, z), y = g(t, z) i atunci din a treia ecuaie a
sistemului rezult
) z , t ( g ) z , t ( f
dt
dz
= ,
care, prin integrare, conduce la determinarea funciei z.
3.2.4. S se rezolve sistemul simetric de ecuaii difereniale
xz 2
dz
xy 2
dy
z y x
dx
2 2 2
= =

.
Soluie: Integrnd ecuaia
xz 2
dz
xy 2
dy
= gsim ln y = ln z + ln c
1
, de
unde rezult y = c
1
z.
Amplificnd prima fracie cu x, a doua cu y, a treia cu z i folosind
proprietatea fundamental a irului de rapoarte egale rezult
xy 2
dy
) z y x ( x
zdz ydy xdx
2 2 2
=
+ +
+ +

Aceasta se mai scrie
xy 2
dy
) z y x ( x 2
) z y x ( d
2 2 2
2 2 2
=
+ +
+ +

i de aici rezult prin integrare
2
2 2 2
c ln y ln ) z y x ln( + = + + sau
2
2 2 2
c
y
z y x
=
+ +
.
Integralele prime independente astfel gsite
3. Sisteme de ecuaii difereniale 79

=
+ +
=
2
2 2 2
1
c
y
z y x
c
z
y

unde c
1
, c
2
sunt constante, descriu curba integral cutat.
3.2.5. S se integreze sistemul simetric de ecuaii difereniale
y x
dz
x 2 z
dy
z y 2
dx
+
=

=
+

Soluie: Scznd primele dou rapoarte se obine relaia
y x
dz
x 2 y 2
dy dx
+
=
+

, de unde rezult prima combinaie integrabil a


sistemului, i anume dx dy + 2dz = 0.
n continuare, amplificnd a doua fracie cu y, pe a treia cu z i
adunndu-le rezult relaia
z y 2
dx
) z y 2 ( x
zdz ydy
+
=
+
+
, de unde se obine a
doua combinaie integrabil a sistemului xdx + ydy + zdz = 0.
Prin integrare, cele dou combinaii integrabile conduc la
integralele prime ale sistemului

= + +
= +
2
2 2 2
1
c z y x
c z 2 y x
, unde c
1
, c
2
sunt constante.
3.2.6. Rezolvai sistemul simetric de ecuaii difereniale
) y x ( z
dz
y x
dy
xy
dx
2 2 2 2
+
= =
Soluie: Din prima egalitate de rapoarte rezult combinaia
integrabil x dx y dy = 0, cu integrala prim x
2
y
2
= c
1
, c
1
constant. n
continuare, scriem sistemul dat sub o alt form
2 2 2 2
y x
z
dz
x
y
dy
y
x
dx
+
= =
de unde, aplicnd o proprietatea irului de rapoarte, rezult
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 80
2 2 2 2
y x
z
dz
x y
y
dy
x
dx
+
=
+
+
.
Prin urmare, se obine combinaia integrabil
z
dz
y
dy
x
dx
= + cu integrala
prim xy = c
2
z, c
2
constant. Deci, integrala general a sistemului dat este

=
=
2
1
2 2
c
z
xy
c y x
c
1
, c
2
constante.
3.2.7. S se rezolve sistemul simetric de ecuaii difereniale
ay bx
dz
cx az
dy
bz cy
dx

, a, b, c R
Soluie: nmulind rapoartele cu, respectiv, x, y i z se obine
ayz bxz
zdz
cxy ayz
ydy
bxz cxy
xdx


de unde rezult combinaia integrabil x dx + y dy + z dz = 0, avnd
integrala prim x
2
+ y
2
+ z
2
= c
1
. n continuare, prin nmulirea
rapoartelor cu, respectiv, a, b i c, se obine irul de rapoarte
acy bcx
cdz
bcx abz
bdy
abz acy
adx

.
Atunci, combinaia integrabil adx + bdy + cdz = 0 conduce la integrala
prim ax + by + cz = c
2
. Prin urmare, integrala general a sistemului este

= + +
= + +
2
1
2 2 2
c cz by ax
c z y x
c
1
, c
2
constante.
3.2.8. S se rezolve sistemul liniar omogen de ecuaii difereniale

+ =
+ =
z 3 y 4
dx
dz
z 2 y
dx
dy3. Sisteme de ecuaii difereniale 81

Soluie: Ecuaia caracteristic este
0
r 3 4
2 r 1
=


i dezvoltnd obinem 0 5 r 4 r
2
= cu rdcinile r
1
= 5, r
2
= -1. n
continuare vom cuta soluiile sub forma
x 5 ) 1 (
2 1
x 5 ) 1 (
1 1
e z , e y = =
x ) 2 (
2 2
x ) 2 (
1 2
e z , e y

= =
nlocuind n sistem obinem
0 2 4
) 1 (
2
) 1 (
1
= +
de unde rezult pentru necunoscut secundar i atunci
) 1 (
1

) 1 (
1
) 1 (
2
2 =
x 5
1 1
e c y = , ,
x 5
1 1
e c 2 z = R =
) 1 (
1 1
c
Analog, soluiile y
2
i z
2
conduc la i soluia
sistemului este
0 2 2
) 2 (
2
) 2 (
1
= +
x
e c y

=
2 2
,
x
2 2
e c z

= , R =
) 2 (
1 2
c
Soluia general a sistemului este

=
+ =

x
2
x 5
1
x
2
x 5
1
e c e c 2 z
e c e c y
unde c
1
, c
2
sunt constante.
3.2.9. S se rezolve sistemul liniar omogen de ecuaii difereniale

=
=
z y 2
dx
dz
z 5 y
dx
dy

Soluie: Ecuaia caracteristic
0
r 1 2
5 r 1
=devine r
2
+ 9 = 0 cu soluiile r
1,2
= + 3i, deci
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 82

=
=
it 3
2 1
it 3
1 1
e z
e y


nlocuind n sistem obinem (1-3i)
1
- 5
2


= 0, de unde obinem, de
exemplu,
1
= 5,
2
=1 3i, care verific aceast relaie.
Prin urmare, soluiile sistemului se pot scrie sub forma

+ = =
+ = =
) x 3 sin i x 3 )(cos i 3 1 ( e ) i 3 1 ( z
) x 3 sin i x 3 (cos 5 e 5 y
ix 3
1
ix 3
1

Separnd partea real i partea imaginar obinem soluia general

+ + =
+ =
) x 3 cos 3 x 3 (sin c ) x 3 sin 3 x 3 (cos c z
x 3 sin c 5 x 3 cos c 5 y
2 1
2 1

c
1
, c
2
fiind constante.
3.2.10. S se rezolve sistemul liniar omogen de ecuaii difereniale

+ =
=
z 3 y
dx
dz
z y
dx
dy

Soluie: Deoarece ecuaia caracteristic
0
r 3 1
1 r 1
=este r
2
4r + 4 = 0 cu rdcina dubl r
1
= r
2
= 2, soluia se va cuta sub
forma:

+ =
+ =
x 2
2 2
x 2
1 1
e ) x ( z
e ) x ( ynlocuind n sistem gsim, identificnd coeficienii

=
=
1 1 2
1 2i notnd
1
= c
1
R,
1
= c
2
R, rezult soluia general:

+ + =
+ =
x 2
2 2 1
x 2
2 1
e ) x c c c ( z
e ) x c c ( y
unde c
1
, c
2
sunt constante.

3. Sisteme de ecuaii difereniale 83


3.2.11. S se rezolve sistemul liniar omogen de ecuaii difereniale

=
+ =
+ =
z x
dt
dz
z 4 y 2
dt
dy
y x 2
dt
dx

Soluie: Ecuaia caracteristic este
0
r 1 0 1
4 r 2 0
0 1 r 2
=

sau r
3
3r
2
=0,
care are rdcinile r
1,2
= 0 i r
3
= 3. Vom cuta prin urmare soluii ale
sistemului iniial de forma

+ =
+ =
+ =
t 0
3 3
1
t 0
2 2
1
t 0
1 1
1
e ) b t a ( ) t ( z
e ) b t a ( ) t ( y
e ) b t a ( ) t ( x
respectiv .

=
=
=
t 3
3
2
t 3
2
2
t 3
1
2
e d ) t ( z
e d ) t ( y
e d ) t ( x
Dup nlocuirea n sistemul dat i perfectarea calculelor, se obine

= = + =
= = =
2 3 2 1 2 2 1 1
1 3 1 2 1 1
c b , c 2 c b , c c b
c a , c 2 a , c a
respectiv d
1
= 4c
3
, d
2
= 4c
3
, d
3
= c
3
,
unde c
1
, c
2
i c
3
sunt constante.
Atunci, soluiile sistemului iniial sunt de forma

+ + =
+ =
+ + + =
t 3
3 2 1
t 3
3 2 1 1
t 3
3 2 1 1
e c c t c ) t ( z
e c 4 c 2 c t c 2 ) t ( y
e c 4 c c t c ) t ( x
c
1
, c
2
, c
3
constante.
3.2.12. S se rezolve sistemul liniar omogen de ecuaii difereniale
de ordinul doi
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 84

=
=
x 2
dt
y d
y 2
dt
x d
2
2
2
2

Soluie: Notm derivatele de ordinul 1 ale funciilor x i y n
variabila t dup cum urmeaz u
dt
dx
= i v
dt
dy
= .
n continuare vom rezolva urmtorul sistem liniar omogen de
ecuaii difereniale de ordinul 1

=
=
=
=
x 2 ' v
y 2 ' u
v ' y
u ' x
.
Ecuaia caracteristic este
0
r 0 0 2
0 r 2 0
1 0 r 0
0 1 0 r
=

sau r
4
+ 4 = 0
i are rdcinile r
1,2
= 1 + i, r
3,4
= -1 + i. Se obin prin urmare soluii
pentru cel de-al doilea sistem de forma

+ =
+ =
=
=
+
+
+
+
t ) i 1 (
1
t ) i 1 (
1
t ) i 1 (
1
t ) i 1 (
1
e ) i 1 ( ) t ( v
e ) i 1 ( ) t ( u
ie ) t ( y
e ) t ( x
respectiv .

+ =
=
=
=

t ) i 1 (
2
t ) i 1 (
2
t ) i 1 (
2
t ) i 1 (
2
e ) i 1 ( ) t ( v
e ) i 1 ( ) t ( u
ie ) t ( y
e ) t ( x
Atunci soluiile sistemului iniial vor fi date de

+ + =
+ + + =


t cos e c t sin e c t cos e c t sin e c ) t ( y
t sin e c t cos e c t sin e c t cos e c ) t ( x
t
4
t
3
t
2
t
1
t
4
t
3
t
2
t
1

unde c
1
, c
2
, c
3
, c
4
sunt constante.
3.2.13. S se rezolve sistemul liniar neomogen de ecuaii
difereniale
3. Sisteme de ecuaii difereniale 85

+ =
+ =
t
e y x ' y
1 y 2 ' xSoluie: Se rezolv mai nti sistemul liniar omogen ataat

=
=
y x ' y
y 2 ' x

a crui ecuaie caracteristic
0
1 r 1
2 r
=

sau r
2
+ r 2 = 0
are rdcinile r
1
= 1 i r
2
= -2, ceea ce conduce la urmtoarele soluii ale
sistemului omogen

=
+ =

t 2
2
t
1
t 2
2
t
1
e c e c y
e c e c 2 x
unde c
1
, c
2
sunt constante.
Pentru determinarea soluiilor sistemului neomogen, aplicm
metoda variaiei constantelor i prin urmare vom cuta soluii de forma

=
+ =

t 2
2
t
1
t 2
2
t
1
e ) t ( c e ) t ( c y
e ) t ( c e ) t ( c 2 x
.
Acestea vor satisface urmtoarele dou relaii

=
= +

t t 2 '
2
t '
1
t 2 '
2
t '
1
e e ) t ( c e ) t ( c
1 e ) t ( c e ) t ( c 2

de unde se obine
t '
1
e
3
1
3
1
) t ( c

+ = i
t 3 t 2 '
2
e
3
2
e
3
1
) t ( c =
i, n continuare
1
t
1
k e
3
1
t
3
1
) t ( c + =

i
2
t 3 t 2
2
k e
9
2
e
6
1
) t ( c + = , k
1
, k
2
constante.
Atunci, soluiile sistemului neomogen sunt date de
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 86

+ + =
+ + =

. e k e k
2
1
e )
3
2
t (
3
1
) t ( y
e k e k 2
2
1
e )
3
1
t (
3
2
) t ( x
t 2
2
t
1
t
t 2
2
t
1
t


3.2.14. S se construiasc sistemul de ecuaii difereniale care
admite sistemul fundamental de soluii
t
1
e
t
2
X

= i
t 2
2
e
2
0
X

=
Soluie: Se verific dac wronskianul celor dou funcii este nenul
pe R
0 e 4
e 2 0
te e 2
] X , X [ W
t
t 2
t t
2 1
= =

pe R,
de unde rezult c funciile formeaz un sistem fundamental de soluii.
Sistemul de ecuaii difereniale care admite funciile X
1
i X
2
ca
soluii, sau mai exact soluiile particulare x(t) = 2e
-t
i y(t) = te
-t
+ 2e
2t
,
este dat de urmtoarele relaii:
(1) 0
e 2 te y
0 e 2 x
0 e 2 ' x
t 2 t
t
t
=

sau, echivalent, 4xe


t
+ 4xe
t
= 0,
de unde se obine x = - x.
(2) 0
e 2 te y
0 e 2 x
e 4 e ) 1 t ( ' y
t 2 t
t
t 2 t
=
+

sau, echivalent, 4y - 2x - 8y + 6tx = 0,


de unde rezult y 2 x )
2
1
t
2
3
( ' y + + = .
Prin urmare, sistemul de ecuaii difereniale cutat este

+ + =
=
y 2 x )
2
1
t
2
3
( ' y
x ' x

care are soluiile generale de forma
3. Sisteme de ecuaii difereniale 87

+ =
=

t 2
2
t
1
t
1
e c 2 te c ) t ( y
e c 2 ) t ( x
unde c
1
, c
2
sunt constante.3.2.15. Fie urmtorul sistem de ecuaii difereniale

+ =
+ =
+ + =
1 z
dt
dz
2 e z 2 y
dt
dy
10 y 7 y 6 x 2
dt
dx
t

S se arate c funciile

=
1
0
t 3
X
1
, i
t
2
e
0
1 t
2
X

+ =
t
3
e
1
1
1
X

=
formeaz pe R un sistem fundamental de soluii pentru sistemul dat i s
se scrie soluia general a sistemului.
Soluie: Se verific c wronskianul funciilor este nenul pe R, dup
cum urmeaz:
3 t 4 t 3
e e e
0 e ) 1 t ( e 2
1 0 t 3
] X , X , X [ W
2
t t t
t t
3 2 1
+ + =

+ =

> 0, t R.
Cum W[X
1
, X
2
, X
3
] 0 pe R, rezult c funciile date reprezint un sistem
fundamental de soluii pentru sistemul dat.
Soluia general a sistemului iniial este dat de

+ =
+ + =
+ =

t
3 1
t
3
t
2
t
3
t
2 1
e c c ) t ( z
e c e ) 1 t ( c ) t ( y
e c e c 2 t c 3 ) t ( x
c
1
, c
2
i c
3
constante.
3.2.16. S se integreze sistemul diferenial neliniar sub form
simetric
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 88
2
dz
1
dy
y x z 1
dx
= =
+
Soluie: Obinem urmtorul sistem echivalent

=


=
1
dy
y x z
) y x z ( d
2
dz
1
dy

de unde obinem soluia sistemului sub forma
, c y x z 2 y , c z y 2
2 1
= + = unde c
1
, c
2
R.
3.2.17. S se integreze sistemul de ecuaii difereniale

=
=
y 2
dx
z d
z 2
dx
dy
3
3

Soluie: Prin derivarea de trei ori a primei relaii din sistem, scrise
sub forma
dx
dy
2
1
z = , se obine
4
4
3
3
dx
y d
2
1
dx
z d
= i prin nlocuirea n a doua
relaie rezult ecuaia diferenial de ordinul patru, liniar i omogen
y
(4)
4y = 0,
a crei ecuaie caracteristic r
4
4 = 0 are rdcinile r
1,2
= 2 i
r
3,4
= 2 i . Atunci, se obine soluia general
x 2 sin c x 2 cos c e c e c ) x ( y
4 3
x 2
2
x 2
1
+ + + =

, c
1
, c
2
, c
3
i c
4
fiind
constante.
innd apoi cont de prima ecuaie din sistem vom avea
x 2 cos c
2
2
x 2 sin c
2
2
e c
2
2
e c
2
2
) x ( y
4 3
x 2
2
x 2
1
+ =

.
3.2.18. S se rezolve sistemul de ecuaii difereniale
3. Sisteme de ecuaii difereniale 89

+ =
+ =
3 2
x y 2 ' z x
1 z ' y

Soluie: Derivnd prima ecuaie se obine y = z i nlocuind n
cea de-a doua relaie rezult o ecuaie de tip Euler
x
2
y - 2y = x
3
.
Se rezolv mai nti ecuaia omogenea ataat x
2
y - 2y = 0, fcnd
schimbarea de variabil x = e
s
. Atunci
ds
dy
x
1
dx
dy
= , )
ds
dy
ds
y d
(
x
1
dx
y d
2
2
2 2
2
=
i astfel ecuaia va deveni
0 y 2
ds
dy
ds
y d
2
2
= ,
care este o ecuaie liniar omogen de ordinul 2, cu soluia general
y(s) = c
1
e
-s
+ c
2
e
2s
, de unde

revenind la schimbarea de variabil
efectuat, y(x) =
2
2
1
x c
x
c
+ , c
1
, c
2
constante. Pentru aflarea soluiilor
ecuaiei neomogene, aplicm metoda variaiei constantelor, cutnd
soluii de forma y(x) =
2
2
1
x ) x ( c
x
) x ( c
+ . Sunt verificate relaiile
2
3
'
2
2
'
1
2 '
2
'
1
x
x
) x ( xc 2
x
1
) x ( c
0 x ) x ( c
x
1
) x ( c
= +
= +

de unde rezult
3
x
) x ( c
3
'
1
= i
3
1
) x ( c
'
2
= , i apoi prin integrare, se obin
funciile
1
4
1
k
12
x
) x ( c + = i
2 2
k
3
x
) x ( c + = , k
1
, k
2
fiind constante.
Prin urmare,
2
2
1
3
x k
x
k
4
x
) x ( y + + =
i, innd cont c z(x) = y (x) + 1, se obine
1 x k 2
x
k
4
x 3
) x ( z
2
2
1
2
+ + = .
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 90

3.2.19. S se rezolve problema Cauchy

= =
=
+ + =
+ + =
=
1 ) 0 ( z ) 0 ( y
1 ) 0 ( x
1 z y
dt
dz
z y x 2
dt
dy
z y
dt
dx

Soluie: Ecuaia caracteristic a sistemului omogen ataat este
0
r 1 1 0
1 r 1 2
1 1 r
=


sau, echivalent, r
2
(r - 2) = 0,
care are rdcinile r
1
= r
2
= 0 i r
3
= 2. Atunci, soluia sistecmului va fi
de forma

+ + =
+ + =
+ + =
. e d t d d ) t ( z
e b t b b ) t ( y
e a t a a ) t ( x
t 2
3 2 1
t 2
3 2 1
t 2
3 2 1

Dup nlocuirea n sistemul omogen i efectuarea calculelor rezult

=
+ =
+ + =
t 2
3 2 2 1
t 2
3 2 1
t 2
3 2 1
e c t c c c ) t ( z
e c t c c ) t ( y
e c t c c ) t ( x
c
1
, c
2
i c
3
constante.
Avnd ns n vedere c sistemul iniial este neomogen, aplicnd metoda
variaiei constantelor, rezult c funciile c
1
(t), c
2
(t) i c
3
(t) satisfac
relaiile
3. Sisteme de ecuaii difereniale 91
1 e c t c c c
0 e c t c c
0 e c t c c
t 2 '
3
'
2
'
2
'
1
t 2 '
3
'
2
'
1
t 2 '
3
'
2
'
1
=
= +
= + +

obinndu-se , , . Apoi, prin integrare, rezult t c
'
1
= 1 c
'
2
= 0 c
'
3
=
1
2
1
k
2
t
) t ( c + = , ,
2 2
k t ) t ( c + =
3 3
k ) t ( c = , k
1
, k
2
, k
3
fiind constante.
Prin urmare, soluiile sistemului iniial sunt de forma

+ =
+ =
+ + + =
. e k t ) k 1 ( k k
2
t
) t ( z
e k t k k
2
t
) t ( y
e k t k k
2
t
) t ( x
t 2
3 2 2 1
2
t 2
3 2 1
2
t 2
3 2 1
2

innd cont de condiiile Cauchy iniiale, se obine k
1
= 1, k
2
= -2,
k
3
= 0. Atunci, soluia sistemului se scrie

+ =
=
+ =
. 1 t
2
t
) t ( z
1
2
t
) t ( y
1
2
t
) t ( x
2
2
2

3.2.20. S se testeze stabilitatea soluiei ecuaiei
0 a , y a
dt
dy
2
= , cu condiia y(t
0
) = y
0
.
Soluie: Soluia este instabil deoarece este
imposibil s alegem > 0 astfel nct din inegalitatea
) t t ( a
0
0
2
e y y

=
) ( y y
'
0 0
< s
rezulte
<
) t t ( a '
0
) t t ( a
0
0
2
0
2
e y e y
pentru orice t t
0
.
3.2.21. S se testeze stabilitatea soluiei ecuaiei difereniale
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 92
0 a , y a
dt
dy
2
=
definit de condiiile iniiale y(t
0
) = y
0
.
Soluie: Soluia
) t t ( a
0
0
2
e y y

=
este stabil deoarece
< =
'
0 0
) t t ( a ) t t ( a '
0
) t t ( a
0
y y e e y e y
0
2
0
2
0
2

pentru t > t
0
dac
0
2
t a '
0 0
e y y

< , deci .
0
2
t a
e ) (

=
3.2.22. S se studieze stabilitatea soluiei nule a sistemului

=
=
3
3
y x
dt
dy
x y
dt
dx

Soluie: Funcia v(x, y) = x
2
+ y
2
satisface condiiile
(1) v(x, y) 0, v(0,0) = 0;
(2) 0 ) y x ( 2 ) y x ( y 2 ) x y ( x 2
dt
dv
4 4 3 3
+ = + = .
n afara unei vecinti a originii
0
dt
dv
<
Prin urmare soluia 0 y , 0 x este asimptotic stabil.
3.2.23. Studiai stabilitatea soluiei nule a sistemului

=
=
4
4
yx
dt
dy
xy
dt
dx

Soluie: Funcia v(x, y) = x
4
+ y
4
satisface
(1) v(x, y) = x
4
+ y
4
0, v(0,0) = 0;
3. Sisteme de ecuaii difereniale 93
(2) 0 y x 4 y x 4
dt
dv
4 4 4 4
+ = ;
Prin urmare soluia nul 0 y , 0 x este stabil.
3.2.24. Testai stabilitatea soluiei nule a sistemului

+ =
+ =
5 3
5 3
y x
dt
dy
x y
dt
dx

Soluie: Funcia v(x, y) = x
4
y
4
satisface condiiile lui Chetayev
(1) v > 0 pentru |x| > |y|;
(2) 0 ) y x ( 4 ) y x ( y 4 ) x y ( x 4
dt
dv
8 8 5 3 3 5 3 3
> = + + = pentru |x|
> |y|;
i pentru v > 0, 0
dt
dv
> . Deci soluia 0 y , 0 x nu este stabil.
3.2.25. S se afle pentru ce valori ale lui a R soluia x = y = z = 0
a sistemului

+ =
+ + + =
+ + =
z y x
dt
dz
1 y cos ay x ) a 2 (
dt
dy
z y ax
dt
dx
2

este asimptotic stabil.
Soluie: Scriem sistemul sub forma liniarizat
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 94

+ =
+ + =
+ =
z y x
dt
dz
ay x ) a 2 (
dt
dy
y ax
dt
dx

de unde rezult c ecuaia caracteristic poate fi scris astfel
0
r 1 1 1
0 r a a 2
0 1 r a
=

+

.
Se obine de aici r = -1 sau r
2
2ar + a
2
a 2 = 0, ecuaie care
are ambele soluii negative dac a (-, -1).

3.3. Probleme propuse
S se rezolve urmtoarele sisteme de ecuaii difereniale:
3.3.1.

+ =
+ =
+ =
y x ' z
x z ' y
z y ' x

Rspuns:
, e c e ) t c c ( ) t ( z
; e c e c ) t ( y ; te c e c e c ) t ( x
t 2
2
t
1 3
t 2
2
t
3
t
3
t 2
2
t
1
+ =
+ = + + =


c
1
, c
2
, c
3
constante.
3.3.2.

= +
= +
= +
0 z ' y ' x
0 y ' x ' z
0 x ' z ' y

Rspuns:
3
c t
cos c ) c t (
3
1
sin c
3
1
) t ( y
), c t (
3
1
sin c
3
2
) t ( x
2
1 2 1
2 1

+ =
=

3. Sisteme de ecuaii difereniale 95
3
c t
cos c
3
c t
sin c
3
1
) t ( z
2
1
2
1

= , c
1
, c
2
constante.
3.3.3.

= =
+ =
+ =
1 ) 0 ( y , 1 ) 0 ( x
t cos x 4 y 3 ' y
t sin y x 3 ' x

Rspuns:
) t cos 21 t (sin
26
1
e
52
75
e
4
5
) t ( y
), t cos 9 t sin 6 (
26
1
e
104
75
e
8
5
) t ( x
t 5 t
t 5 t
+ =
+ + =
c
1
, c
2
constante.
3.3.4.

= + +
= + +
t
e y 5 x 2 ' y
t y 3 x 4 ' x

Rspuns:
t t 2
2
t 7
1
t t 2
2
t 7
1
e
24
5
t
7
1
98
9
e c
3
2
e c ) t ( y
,
196
31
e
8
1
t
14
5
e c e c ) t ( x
+ + =
+ + =


c
1
, c
2
constante.
3.3.5.
x
dz
xy
dy
z
dx
= =
Rspuns:

=
=
2
z
1
2 2
c
e
y
c z x
c
1
, c
2
constante.
3.3.6.
y
dz
z
dy
y z
dx
2 2
= =


Rspuns:
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 96

=
= +
2
1
2 2
c yz x
c z y
c
1
, c
2
constante.
3.3.7.
y x
dz
x z
dy
z y
dx


Rspuns:

= + +
= + +
2
1
2 2 2
c z y x
c z y x
c
1
, c
2
constante.
3.3.8.
2 2
y x z
dz
y
dy
x
dx

= =
Rspuns:

=
+ +
=
2
2 2
1
c
x
z y x
c
y
x
c
1
, c
2
constante.
3.3.9.
1 z xy
dz
yz
dy
xz
dx
2
+
= =
Rspuns:

=
=
2
2
1
c 1 z xy
c
y
x
c
1
, c
2
constante.
3.3.10.

+ + =
=
=
z 2 y x
dt
dz
z 3 y 2 x 3
dt
dy
z y x 2
dt
dx

Rspuns:
3. Sisteme de ecuaii difereniale 97

+ =
+ =
+ + =
t
3 1
t
2 1
t
3 2 1
e c c ) t ( z
e c c 3 ) t ( y
e ) t c c ( c ) t ( x
c
1
, c
2
, c
3
constante.
3.3.11.

+ =
=
z 3 y
dx
dz
z y
dx
dyRspuns:

+ + =
+ =
x 2
2 1 1
x 2
2 1
e ) c c x c ( ) x ( z
e ) c x c ( ) x ( y
c
1
, c
2
constante.
3.3.12.

+ =
+ =
t 3 '
t 3 '
e 2 y 3 x y
e x 3 x
Rspuns:

=
=
t 3
2
t 3
e ) t 2
2
t
( ) t ( y
te ) t ( x

3.3.13. S se construiasc sistemul de ecuaii difereniale care admite
sistemul fundamental de soluii

=
1
2
X
1
i

=
1 t 2
1 t
X
2
2
2
Rspuns: W[X
1
, X
2
] = 3(t
2
+ 1) 0 pe R i sistemul este

+ = +
+ = +
) t ( ty 8 ) t ( x ) 1 t ( t 4 ) t ( ' y ) 1 t ( 3
) t ( ty 4 ) t ( x ) 1 t ( t 2 ) t ( ' x ) 1 t ( 3
2 2
2 2
.
3.3.14. S se determine sistemul de ecuaii difereniale care admite
sistemul fundamental de soluii
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 98

+
=
t sin
2 t cos
X
1
i

=
2 t cos
t sin
X
2
Rspuns: W[X
1
, X
2
] = - 3 0 pe R i sistemul este

+ =
+ =
)] t ( ty sin 2 ) t ( x ) 1 t cos 2 [(
3
1
) t ( ' y
)] t ( ty cos 2 ) t ( tx [sin
3
2
) t ( ' x
.3.3.15. Fie urmtorul sistem de ecuaii difereniale

+ =
+ =
+ =
y x ' z
z x ' y
z y ' x

S se arate c funciile
t 2
1
e
1
1
1
X

= , i .
t
2
e
0
1
1
X

=
t
3
e
1
0
1
X

=
formeaz pe R un sistem fundamental de soluii pentru sistemul dat i s
se scrie soluia general a sistemului.
Rspuns: W[X
1
, X
2
] = -1 0 pe R i soluia general a sistemul este de
forma

=
=
+ + =


t
3
t 2
1
t
2
t 2
1
t
3
t
2
t 2
1
e c e c ) t ( z
e c e c ) t ( y
e c e c e c ) t ( x
c
1
, c
2
i c
3
constante.
3.3.16.

+ =
=
z 3 y ' z
y 3 ' y

Rspuns:
3. Sisteme de ecuaii difereniale 99

+ =
=
x 3
2 1
x 3
1
e ) c x c ( z
e c y
c
1
, c
2
constante.
3.3.17.

+ + =
+ =
1 z 2 y ' z
x z y 2 ' y

Rspuns:

=
+ =
9
10
x
3
1
e c e c z
9
8
x
3
2
e c e c y
x 3
2
x
1
x 3
2
x
1
c
1
, c
2
constante.

3.3.18.

+ =
=
t e 15 y x 2
dt
dy
y 2 x 3
dt
dx
t

Rspuns:

+ =
+ =
t 2
2 1
t 2
2 1
e ] t t 10 t t 8 ) 1 t 2 ( c t c 2 [ ) t ( y
e ] t t 8 t c 2 ) 1 t 2 ( c [ ) t ( x
c
1
, c
2
constante.
3.3.19.

+ =
+ =
1 y z
x ln x z 2 ' y x
2 2

Rspuns:
)
3
1
x ln
2
1
( x ln
3
x
x c
x
c
) x ( z
1 ) 1 x (ln
9
x
x ln
3
x
x c 2
x
c
) x ( y
2
2
2
1
2
2
2
1
+ =
+ + + =
c
1
, c
2
constante.
3.3.20.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 100

=
=
x 9
dt
y d
y 3
dt
dx
2
2

Rspuns:
) t
2
3 3
sin
2
c 3 c
t
2
3 3
cos
2
3 c c
( e e c ) t ( y
) t
2
3 3
sin c t
2
3 3
cos c ( e e c ) t ( x
3 2 3 2
t
2
3
t 3
1
3 2
t
2
3
t 3
1

+
+ =
+ + =


unde c
1
, c
2
i c
3
sunt constante.
3.3.21. S se rezolve problema Cauchy

= = =
=
+ + =
=
1 ) 0 ( z ) 0 ( y ) 0 ( x
z x
dt
dz
z y x
dt
dy
z y 2 x
dt
dx

Rspuns:

+ =
+ =
+ =

2 e
3
2
e
3
1
) t ( z
e
3
1
e
3
2
) t ( y
2 e ) t ( x
t t 2
t t 2
t 2

3.3.22.

+ =
= +
y 2 " y ' x 3
y 4 x
3
10
' x
3
5
" x

3. Sisteme de ecuaii difereniale 101
Rspuns:

=
+ =

t
2
t 2
1
t
2
t 2
1
e c e c ) t ( y
e c e c ) t ( x
c
1
, c
2
constante.
3.3.23.

=
= + +
x z 3 y " z
e z 4 y 2 " y
x

Rspuns:

+ =
+ + + + =

x e
2
1
x sin
4
c
x cos
4
c
e c e c ) x ( z
x 2 e x sin c x cos c e c e c ) x ( y
x 4 3 2 x
2
2 x
1
x
4 3
2 x
2
2 x
1

c
1
, c
2
, c
3
, c
4
constante.

Testai stabilitatea soluiei nule a urmtoarelor sisteme de ecuaii
difereniale
3.3.24.

=
+ + =

y 2 e x 3 ' y
) 1 y ln( e 2 ' x
1
2
y
2 x

Rspuns: Soluia banal este asimptotic stabil.
3.3.25.

+ + =
+ + =
+ =
z 4 e x sin ' z
z y 2 sin ) 2 x ln( ' y
z y 2 x ' x
2
y
2 2
2

Rspuns: Soluia banal nu este stabil.
3.3.26. S se determine valorile parametrilor reali a i b astfel nct
soluia nul a urmtorului sistem de ecuaii difereniale s fie asimptotic
stabil

+ =
+ =
2
y 2
y 3 bxy 2 ax ' y
y x 3 be ax ' x

Rspuns: Condiia care se impune asupra parametrilor reali este
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 102
a(b 1) > 0.

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 102

Capitolul 4. ECUAII CU DERIVATE PARIALE DE
ORDINUL 1

4.1. Consideraii teoretice
Problema determinrii unei funcii z cu n variabile, admind
derivate pariale n raport cu fiecare variabil i satisfcnd condiia:
0 )
x
z
,...,
x
z
,
x
z
, z , x ,..., x , x ( F
n 2 1
n 2 1
=


unde F: D R i D R
2n+1
este domeniu, se numete ecuaie cu derivate
pariale de ordinul 1.

4.1.1. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 liniare i
omogene
O ecuaie cu derivate pariale de ordinul 1 liniar i omogen este
de forma
0
x
z
) x ,..., x , x ( X ...
x
z
) x ,..., x , x ( X
x
z
) x ,..., x , x ( X
n
n 2 1 n
2
n 2 1 2
1
n 2 1 1
=

+ +

unde coeficienii X
i
sunt funcii care nu depind de funcia necunoscut z,
i=1, 2, ..., n i admit derivate pariale continue pe un domeniu D R
n
.
Direciile definite de
n ,..., 2 , 1 i , 0 m X ,
X
dx
...
X
dx
X
dx
i
n
n
2
2
1
1
= > = = =
cte una n fiecare punct M(x
1
, x
2
, ..., x
n
) D, se numesc direcii
caracteristice i sunt independente de existena suprafeei integrale.
Dac vreuna dintre componentele X
i
este nul atunci i dx
i
= 0 i
raportul corespunztor lor nu va figura n irul de rapoarte.
Relaiile anterioare se mai scriu i sub forma
4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 103
. n ,..., 3 , 2 k ,
) x ,..., x , x ( X
) x ,..., x , x ( X
dx
dx
n 2 1 1
n 2 1 k
1
k
= =
i se numesc ecuaiile difereniale ale caracteristicelor. Curbele integrale
ale acestor ecuaii difereniale se numesc curbe caracteristice. Se poate
demonstra c prin fiecare punct din D trece o caracteristic i numai una.
O familie uniparametric de astfel de caracteristici formeaz o suprafa
integral.
Gsim n - 1 integrale prime ale ecuaiei care sunt independente
1 n n 2 1 1 n
2 n 2 1 2
1 n 2 1 1
c ) x ,..., x , x (
...
c ) x ,..., x , x (
c ) x ,..., x , x (

=
=
=


c
1
, c
2
, ...,c
n-1
fiind constante.

Evident, (
1
,
2
,...,
n-1
) = c, unde este o funcie arbitrar i c
constant, este o integral prim a sistemului deoarece fiecare dintre
funciile
1
,
2
,...,
n-1
devin constante de-a lungul unei curbe integrale
ale acestui sistem, deci la fel i (
1
,
2
,...,
n-1
). Prin urmare
z = (
1
,
2
,...,
n-1
), unde este o funcie difereniabil arbitrar, este o
soluie a ecuaiei omogene date. Aceasta nseamn c pentru integrarea
ecuaiei se caut n - 1 integrale prime.

4.1.2. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 cvasiliniare
O ecuaie cu derivate pariale de ordinul 1 cvasiliniar (sau liniar
neomogen) este de forma :

=
=

n
1 i
n 2 1
i
n 2 1 i
) z , x ,..., x , x ( Z
x
z
) z , x ,... x , x ( X
unde Z i X
i
, i=1, 2, ..., n sunt funcii continuu difereniabile care nu se
anuleaz simultan.
Cutm soluia z a ecuaiei date sub forma implicit
U(x
1
, x
2
,..., x
n
, z) = 0,
unde 0
z
U

.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 104
Ecuaia cvasiliniar se integreaz reducnd-o la o ecuaie liniar i
omogen. Se obine

=
=

n
1 i
n 2 1
i
n 2 1 i
0
z
U
) z , x ,..., x , x ( Z
x
U
) z , x ,... x , x ( X
Se gsesc n integrale prime independente
n n 2 1 n
2 n 2 1 2
1 n 2 1 1
c ) z , x ,..., x , x (
...
c ) z , x ,..., x , x (
c ) z , x ,..., x , x (
=
=
=


c
1
, c
2
, ...,c
n
fiind constante.

Soluia general a ecuaiei este de forma
U = (
1
,
2
,...,
n
)
unde este o funcie arbitrar difereniabil.
Soluia z a ecuaiei date se determin din relaia
U(x
1
, x
2
, ..., x
n
, z) = 0
sau, altfel scris,
(
1
(x
1
, x
2
, ..., x
n
, z),
2
(x
1
, x
2
, ..., x
n
, z),...,
n
(x
1
, x
2
, ..., x
n
, z)) = 0.

4.2. Probleme rezolvate
4.2.1. S se integreze ecuaia

=
=

n
1 i i
i
0
x
z
x
Soluie: Sistemul de ecuaii care definete caracteristicile este
n
n
2
2
1
1
x
dx
...
x
dx
x
dx
= = =
Integralele prime independente sunt
1 n
n
1 n
2
n
2
1
n
1
c
x
x
,..., c
x
x
, c
x
x

= = = , c
1
, c
2
, ..., c
n-1
constante.
Soluia general a ecuaiei este deci
4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 105
).
x
x
,...,
x
x
,
x
x
( z
n
1 n
n
2
n
1
=
4.2.2. S se gseasc suprafaa integral a ecuaiei
, 0
z
f
y
y
f
z
x
f
1 x
2
=

+
care trece prin curba

=
=
x 2 z
x y

Soluie: Ecuaiile difereniale ale caracteristicelor sunt

+
=
+
=
1 x
y
dx
dz
1 x
z
dx
dy
2
2

de unde rezult
.
z
y
dy
dz
=
Integrnd aceast ecuaie cu variabile separabile se deduce z
2
= y
2
+ k, k
constant i nlocuind n prima ecuaie diferenial a caracteristicelor
rezult ecuaia cu variabile separabile
.
1 x
k y
dx
dy
2
2
+
+
=
Prin integrarea acesteia obinem ) 1 x x ( c k y y
2 2
+ + = + + , unde
c constant, de unde se deduce i egalitatea
) 1 x x (
c
k
k y y
2 2
+ = +
Din acestea dou avem
) 1 x x (
c 2
k
) 1 x x ( c
2
1
y
2 2
+ + + + =
deci
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 106
). 1 x x (
c 2
k
) 1 x x ( c
2
1
y ) 1 x x ( c k y z
2 2 2 2
+ + + = + + = + =
Acestea sunt ecuaiile caracteristicelor. innd cont c se cer acele
caracteristice care conin curba dat obinem

+ + + =
+ + + + =
) 1 x x (
c 2
k
) 1 x x ( c
2
1
y 2
) 1 x x (
c 2
k
) 1 x x ( c
2
1
y
2
0 0
2
0 0
2
0 0
2
0 0

de unde
0
2
0 0
0
x 3 k ,
1 x x
x 3
c =
+
=
i deci ele sunt

+
+ +
+ +
+ +
=
+
+ +
+ + +
+ +
=
) 1 x x (
2
) 1 x x ( x
) 1 x x (
) 1 x x ( 2
x 3
z
) 1 x x (
2
) 1 x x ( x
) 1 x x (
) 1 x x ( 2
x 3
y
2
2
0 0 0 2
2
0 0
0
2
2
0 0 0 2
2
0 0
0

Suprafaa integral se obine eliminnd x
0
ntre aceste ecuaii i are
ecuaia
) 1 x x (
3 y x y z
y z 3
z y
2
2 2 2 2
2 2
+ +
+ + +

= + .
4.2.3. S se rezolve ecuaia

=
=

n
1 k k
k
0
x
u
a
Soluie: Sistemul caracteristic al ecuaiei cu derivate pariale este
n
n
2
2
1
1
a
dx
...
a
dx
a
dx
= = =
4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 107
i admite combinaiile integrabile n , 2 k , 0
a
dx
a
dx
k
k
1
1
= = , cu integralele
prime n , 2 k , c
a
x
a
x
k
k
k
1
1
= = , echivalente cu a
k
x
1
a
1
x
k
= C
k
, n , 2 k = , C
k

constante.
Prin urmare, soluia general a ecuaiei este dat de
) x a x a ,..., x a x a , x a x a ( u
n 1 1 n 3 1 1 3 2 1 1 2
= .
4.2.4. Rezolvai ecuaia
0
z
u
) z y x z (
y
u
y
x
u
x
2 2 2
=

+ + +


Soluia: Sistemul caracteristic este
2 2 2
z y x z
dz
y
dy
x
dx
+ +
= = .
Combinaia integrabil
y
dy
x
dx
= conduce la integrala prim de forma
1
c
y
x
= , c
1
constant.
n continuare se consider sistemul echivalent cu cel anterior
) y x (
dz ) z y x z (
y x
ydy xdx
2 2
2 2 2
2 2
+
+ + +
=


,
de unde dz z y x zdz yd xdx
2 2 2
+ + = + + i de aici rezult combinaia
integrabil
0 dz
z y x
zdz ydy xdx
2 2 2
= +
+ +
+ +

avnd integrala prim
2
2 2 2
c z z y x = + + + , c
2
constant.
Soluia general a ecuaiei iniiale va fi
). z z y x ,
y
x
( u
2 2 2
+ + + =

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 108
4.2.5. S se rezolve ecuaia
0
z
u
z 2
y
u
) z y (
x
u
) z x ( =


Soluie: Sistemul caracteristicilor este
.
z 2
dz
z y
dy
z x
dx
=


Avnd n vedere primul i ultimul raport se obine
z 2
dz
z x
dz dx
=
+
+
,
care conduce la combinaia integrabil
z
dz
2
1
z x
) z x ( d
=
+
+
i la integrala
prim
1
2
c
z
) z x (
=
+
, c
1
constant.
Analog, din ultimele dou rapoarte rezult combinaia integrabil
z
dz
2
1
z y
) z y ( d
=
+
+
cu integrala prim
2
2
c
z
) z y (
=
+
, c
2
constant.
Soluia general va fi dat prin urmare de
).
z
) z y (
,
z
) z x (
( u
2 2
+ +
=
4.2.6. S se integreze ecuaia
0
x
u
) x x (
x
u
) x x )( 1 x x (
x
u
) x x (
x
u
) x x (
4
4 3
3
4 3 2 1
2
2 1
1
2 1
=

+ +

Soluie: Sistemul caracteristic de ecuaii difereniale


4 3
4
4 3 2 1
3
2 1
2
2 1
1
x x
dx
) x x )( 1 x x (
dx
x x
dx
x x
dx

=
+
=


conduce, innd cont de primele dou rapoarte, la integrala prim de
forma x
1
x
2
= c
1
, c
1
constant, i, scznd ultimele dou rapoarte, la
egalitatea
2 1
2
4 3 2 1
4 3
x x
dx
) x x )( x x (
dx dx

=4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 109
de unde rezult combinaia integrabil
2
4 3
4 3
dx
x x
) x x ( d
=

cu integrala
prim (x
3
x
4
) = c
2
x
e

2
, c
2
constant. innd cont de sistemul
caracteristic, rezult i urmtoarea combinaie integrabil
) x x )( 1 x x (
dx
) x x )( 1 x x (
dx ) 1 x x ( ) 1 x x ( d x
4 3 2 1
2
4 3 2 1
4 2 1 2 1 4
+
=
+
+ + +
,
care conduce la integrala prim (x
1
x
2
+ 1)x
4
x
3
= c
3
, c
3
constant.
Atunci, soluia general a ecuaiei iniiale va fi dat de
). x x ) 1 x x ( , e ) x x ( , x x ( u
3 4 2 1
x
4 3 2 1
2
+ =


4.2.7. S se rezolve ecuaia
0
z
u
) y x (
y
u
) x z (
x
u
) z y (
m n n p p m
=

, m, n, pR-{-1}
Soluie: Scriem sistemul simetric al caracteristicilor
.
y x
dz
x z
dy
z y
dx
m n n p p m


innd cont, pe rnd, de proprietile unui ir de rapoarte egale se obin
combinaiile integrabile dx + dy + dz = 0 i x
n
dx + y
m
dy + z
p
dz = 0,
care conduc, respectiv, la integralele prime x + y + z = c
1
i
2
1 p 1 m 1 n
c
1 p
z
1 m
y
1 n
x
=
+
+
+
+
+
+ + +
, unde c
1
i c
2
sunt constante.
Soluia general a ecuaiei iniiale va fi dat deci de
)
1 p
z
1 m
y
1 n
x
, z y x ( u
1 p 1 m 1 n
+
+
+
+
+
+ + =
+ + +
.
4.2.8. S se rezolve problema Cauchy corespunztoare urmtoarei
ecuaii cu derivate pariale
). z y ( y 2 ) z , y , 0 ( f , 0
z
f
y
y
f
z
x
f
) y z (
2
= =


Soluie: Sistemul caracteristic de ecuaii difereniale
y
dz
z
dy
) x z (
dx
2
= =


Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 110
este echivalent cu urmtoarele relaii ydy = zdz i (z y)d(y z) = dx.
Prin integrare se obine y
2
z
2
= c
1
i (y z)
2
+ 2x = c
2
.
Atunci, soluia general a ecuaiei este dat de
f(x, y, z) = F(y
2
z
2
, (y z)
2
+ 2x).
4.2.9. S se integreze ecuaia cu derivate pariale
0
y
u
) u y ( y
x
u
) u x ( u =

+
tiind c pentru x = 1 se reduce la y u = .
Soluie: Sistemul caracteristic
) u y ( y
dy
) u x ( u
dx
+
=
+

mai poate fi scris sub urmtoarea form
dy
y
1
dy
u y
1
dx
u x
1

+
=
+
,
de unde, prin integrare, rezult
C ln
y
u y
ln ) u x ln( +
+
= + sau, echivalent, C
u y
) u x ( y
=
+
+
, C constant.
innd cont de condiiile iniiale, pentru x = 1 i y = u
2
se obine
relaia (1 + u)u
2
= C(u + u
2
) care conduce la u = C, C constant. Atunci,
din egalitatea y(x + u) = u(y + u), se obine integrala ecuaiei date
u
2
= xy.
4.2.10. S se determine integrala general a ecuaiei
0
z
u
z
y
u
y
x
u
x =


i apoi soluia particular, care, pentru z = 1, verific relaia u = x y.
Soluie: Prin integrarea ecuaiilor difereniale ale caracteristicilor
care formeaz urmtorul sistem simetric
z
dz
y
dy
x
dx
= =
se obin integralele prime
1
c z x = i
2
c z y = , c
1
, c
2
constante.
4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 111
Prin urmare, integrala general a ecuaiei iniiale va fi dat de
) z y , z x ( u = .
n cazul n care z = 1, se obine x = (c
1
+1)
2
i y = (c
2
+1)
2
. Cum
ns u = x y, va rezulta soluia particular a ecuaiei date, i anume
2 2
) 1 z y ( ) 1 z x ( u + + = .
4.2.11. S se rezolve ecuaia
2 2
y x z
y
z
y
x
z
x + =


Soluie: Sistemul caracteristic este
2 2
y x z
dz
y
dy
x
dx
+
= = ,
deci din egalitatea primelor dou rapoarte rezult integrala prim
1
c
y
x
= ,
c
1
constant. n continuare, amplificnd primul raport cu x i pe al doilea
cu y i adunnd numrtorii, respectiv numitorii, rezult
) y x ( z
dz y x
y x
ydy xdx
2 2
2 2
2 2
+
+
=
+
+
sau
z
dz
y x
ydy xdx
2 2
=
+
+
,
care conduce la integrala prim
2
2 2
c z ln y x + = + , c
2
constant.
Atunci, integrala general a ecuaiei date este dat de
0 ) z ln y x ,
y
x
(
2 2
= + .
4.2.12. S se integreze ecuaia
z y x
z
u
) y x u (
y
u
) x u z (
x
u
) u z y ( + + =

+ + +

+ + +

+ +
Soluie: Sistemul caracteristic de ecuaii difereniale este
z y x
du
y x u
dz
x u z
dy
u z y
dx
+ +
=
+ +
=
+ +
=
+ +
.
Avnd n vedere primele dou i ultimele rapoarte, prin scderea
numrtorilor i numitorilor, rezult combinaia integrabil
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 112
u z
) u z ( d
y x
) y x ( d

i n continuare integrala prim


1
c
u z
y x
=

, c
1
fiind
constant.
Analog, combinnd tot cte dou rapoartele din sistemul
caracteristicilor, se obin nc dou combinaii integrabile, cu integralele
prime corespunztoare
u y
) u y ( d
z x
) z x ( d

, de unde
2
c
u y
z x
=

, c
2
constant.
z y
) z y ( d
u x
) u x ( d

, de unde
3
c
z y
u x
=

, c
3
constant.
Integrala general a ecuaiei iniiale va fi dat de
. 0 )
z y
u x
,
u y
z x
,
u z
y x
( =


4.2.13. S se rezolve ecuaia
) x 1 ( x
y
z
y
x
z
xy
2 2
+ =


Soluie: Avnd n vedere sistemul caracteristicilor
) x 1 ( x
dz
y
dy
xy
dx
2 2
+
= = ,
din prima egalitate de rapoarte se obine combinaia integrabil
y
dy
x
dx
= , cu integrala prim xy = c
1
, c
1
constant.
Privind primul i ultimul raport i innd cont de rezultatul anterior,
avem egalitatea
) x 1 ( x
dz
c
dx
2
1
+
= , echivalent cu combinaia integrabil
(x + x
3
)dx = -c
1
dz, care conduce la integrala prim
2 1
4 2
c z c
4
x
2
x
= + + , c
2

constant. Prin urmare, soluia general a ecuaiei iniiale va fi dat de
. 0 ) xyz
4
x
2
x
, xy (
4 2
= + +


4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 113
4.2.14. S se integreze ecuaia

=
=

n
1 i i
i
pz
x
z
x
unde p este o constant.
Soluie: Sistemul caracteristic de ecuaii difereniale
pz
dz
x
dx
...
x
dx
x
dx
n
n
2
2
1
1
= = = =
are urmtoarele integrale independente
n
p
n
1 n
n
1 n
2
n
2
1
n
1
c
x
z
, c
x
x
,..., c
x
x
, c
x
x
= = = =

, c
1
, c
2
, ..., c
n-1
, c
n
constante.
prin urmare soluia z a ecuaiei iniiale se determin din
0 )
x
z
,
x
x
,...,
x
x
,
x
x
(
p
n
n
1 n
n
2
n
1
=


de unde rezult
).
x
x
,...,
x
x
,
x
x
( x z
n
1 n
n
2
n
1 p
n

=
4.2.15. S se afle suprafaa integral a ecuaiei
1
y
z
y
x
z
x
2 2
=


care satisface ecuaia
2
y
1
z = pentru x = 1
Soluie: Ecuaiile difereniale ale caracteristicelor sunt

=
=
2
2
2
x
y
dx
dy
x
1
dx
dz
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 114
Din acestea rezult ecuaiile caracteristicelor

+ =
+ =
2
1
c
x
1
y
1
c
x
1
z
c
1
, c
2
constante.
Caracteristicele care satisfac condiia dat ndeplinesc 2 c 2 c c
2
2
2 1
+ + =
i deci ele sunt de forma

+ =
+ + + =
2
2
2
2
c
x
1
y
1
2 c 2 c
x
1
z

Suprafaa integral se obine eliminnd c
2
ntre aceste dou ecuaii i va fi
2
) 1
x
1
y
1
( 1
x
1
z + + + =
deci
. 2
y
2
x
3
x
1
xy
2
y
1
z
2 2
+ + + =
4.2.16. Determinai suprafeele integrale ale ecuaiei cu derivate
pariale
xy
y
z
yz
x
z
xz =


care trec prin curbele de ecuaii y = x
2
i z = x
3
.
Soluie: Sistemul caracteristicilor se scrie
.
xy
dz
yz
dy
xz
dx
= =
Din combinaia integrabil
y
dy
x
dx
= rezult integrala prim
1
c
y
x
= , c
1

constant i, n continuare, tiind c integrala general trece prin curba de
ecuaie y = x
2
, rezult c
1
c
x
1
= .
Amplificnd primul raport cu y, pe al doilea cu x i innd cont de o
proprietate a unui ir de rapoarte egale obinem
4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 115
xy
dz
xyz 2
xdy ydx
=
+
sau d(xy) = -2zdz,
de unde, prin integrare, rezult a doua integral prim xy + z
2
= c
2
, c
2

constant.
Prin urmare s-au obinut urmtoarele ecuaii ale caracteristicilor,
avnd n vedere i ecuaiile curbelor prin care trece integrala general a
ecuaiei iniiale
1
c
1
x = , xy + z
2
= c
2
,
2
1
c
1
y = ,
3
1
c
1
z = , c
1
, c
2
constante.
Se urmrete eliminarea constantelor ntre ecuaiile anterioare i,
prin urmare, se obine urmtoarea relaie ntre c
1
i c
2
2
6
1
3
1
c
c
1
c
1
= + ,
de unde, n continuare, se obin suprafeele integrale ale ecuaiei iniiale,
n condiiile date
. z xy )
x
y
( )
x
y
(
2 6 3
+ = +
4.2.17. S se integreze ecuaia
zshx
y
z
yshx 2
x
z
chx 2 =


i s se afle suprafaa integral care conine dreapta de ecuaie x = y = z.
Soluie: Scriem sistemul caracteristicilor ecuaiei cu derivate
pariale
zshx
dz
yshx 2
dy
chx 2
dx
= = ,
de unde se obin dou combinaii integrabile
dy
y
1
dx
chx
shx
= i dz
z
1
2 dy
y
1
= ,
avnd integralele prime
y = c
1
chx, respectiv z
2
= c
2
y, c
1
, c
2
constante.


Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 116
Integrala general a ecuaiei iniiale este prin urmare
0 )
y
z
,
chx
y
(
2
= sau )
chx
y
( y z
2
= .
Pentru determinarea suprafeei particulare ce trece prin dreapta dat
de x = y = z, considernd integralele prime determinate anterior, se obine
x
2
= c
2
x, de unde x = c
2
. ntre constantele c
1
i c
2
vom avea deci relaia
c
2

= c
1
chx, obinndu-se de aici suprafaa de ecuaie
y
z
ch
chx
y
z
2 2
2
= .
4.2.18. Rezolvai ecuaia
0 ) u
y
u
y
x
u
x ( y 2
x
u
) y x ( x
2 2 2
=

+
i determinai apoi o suprafa integral care conine cercul de ecuaie
x
2
+ y
2
= 1, u = 2.
Soluie: Ecuaia mai poate fi scris sub forma
u y 2
y
u
y 2
x
u
) xy 3 x (
2 3 2 3
=

+ ,
fiind o ecuaie cu derivate pariale cvasiliniar. Sistemul caracteristic este
.
u y 2
du
y 2
dy
xy 3 x
dx
2 3 2 3
= =
+

Combinaia integrabil
u
du
y
dy
= conduce la integrala prim
1
c
y
u
= , c
1

constant. Amplificm primul raport cu y, pe al doilea cu x i dintr-o
proprietate a proporiilor va rezulta
.
y 2
dy
) y x ( xy
xdy ydx
3 2 2
=
+


Fcnd schimbarea de variabil y = tx se obine
t
y
x = i
2
t
y tdy
dx

= .
Atunci, prin nlocuire n egalitatea anterioar, rezult
4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 117
3
2
2
2 2
2
y 2
dy
) y
t
y
(
t
y
dy
t
y
t
y tdy
y
=
+

,
iar dup efectuarea calculelor se obine ecuaia cu variabile separabile
2
t 1
t 2
y
dy
+
= .
Prin integrarea acesteia rezult y(1 + t
2
) = c
2
, c
2
constant i, mai departe,
prin revenire la schimbarea de variabil efectuat
y(x
2
+ y
2
) = c
2
x
2
.
Prin urmare, soluia general a ecuaiei iniiale este
0 )
x
y x ( y
,
y
u
(
2
2 2
=
+
sau )
x
) y x ( y
( y u
2
2 2
+
= .
Pentru obinerea soluiei particulare lum n considerare relaiile
x
2
+ y
2
= 1, u = 2 de unde rezult
1
c
y
2
= , deci
1
c
2
y = , i )
c
4
1 ( c y
2
1
2
= .
Se obine de aici legtura dintre constantele c
1
i c
2
dat de egalitatea
)
c
4
1 ( c
c
2
2
1
2
1
= .
Va rezulta n continuare ecuaia integralei particulare
)
y
u
4
1 (
x
) y x ( y
y
u
2
2
2 2
2 2

+
=
sau, echivalent, dup efectuarea calculelor
). y 4 u )( y x (
2
1
u x
2 2 2 2 2
+ =
4.2.19. Scriei ecuaia cu derivate pariale pentru urmtoarea
suprafa u(x, y) = x
3
y
2
xy, (x, y) R
2
.
Soluie: Se calculeaz derivatele pariale ale funciei u n raport cu
x i y, obinndu-se
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 118
y y x 3
x
u
2 2
=

i x y x 2
y
u
3
=

.
Prin urmare ecuaia cu derivate pariale a crei soluie este
suprafaa dat este
xy
y
u
y 3
x
u
x 2 =


4.2.20. S se determine ecuaia cu derivate pariale ale familiei de
suprafee u(x, y) = 2axy + by
2
, a i b fiind parametri reali.
Soluie: Rezolvarea const n eliminarea parametrilor a i b din
urmtorul sistem de ecuaii

+ =

=
by 2 ax 2
y
u
ay 2
x
u
by axy 2 u
2
.
Din a doua ecuaie se obine
x
u
y 2
1
a

= i apoi, dup nlocuirea n a treia


relaie, rezult
x
u
y 2
x
y
u
y 2
1
b
2

= . Prin urmare, nlocuind pe a i b n


prima egalitate, se deduce c ecuaia cu derivate pariale cutat este
. u 2
y
u
y
x
u
x =


4.2.21. Rezolvai urmtorul sistem de ecuaii

y uy
y
u
x ux
x
u

necunoscuta fiind funcia u de variabile independente x i y.
Soluie: Verificm dac sistemul are soluie, adic dac este
ndeplinit condiia de compatibilitate a sistemului
y x
u
x y
u
2 2

.
4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 119
Se observ c xy xyu
y
u
x
x y
u
2
=

i xy xyu
x
u
y
y x
u
2
=

, prin
urmare sistemul este compatibil.
Considerm prima ecuaie pe care o rezolvm n raport cu x,
presupunnd c y este un parametru i obinem
) 1 u ( x
x
u
=

sau u xu = x,
care este o ecuaie liniar neomogen, cu soluiile de forma
1 e ) y ( u
2
x
2
+ = , fiind o funcie arbitrar n necunoscuta y.
innd cont c funcia u determinat anterior satisface i a doua
ecuaie a sistemului avem u = (y)e
2
x
2
i n continuare
2
2
x
2
2
x
e ) y ( y e ) y ( ' = sau y
) y (
) y ( '
=

,
care este o ecuaie cu variabile separabile cu soluia 1 Ce ) y (
2
y
2
+ = .
Prin urmare, soluiile sistemului iniial sunt
1 Ce ) y , x ( u
2
y x
2 2
+ =
+
, C constant.
4.2.22. S se rezolve sistemul

+ =

2
y x
u
y
u
xy u
x
u
2

Soluie: Verificm condiia de compatibilitate a sistemului

y x
u
x y
u
2 2

.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 120
Cum y
2
y x
u y
y
u
x y
u
2 2
+ = +

i u xy
x
u
y x
u
2
=

, ar rezulta
y =
2
y x
2
, ceea ce nu convine. Prin urmare sistemul nu este compatibil.
4.2.23. Determinai soluiile sistemului

+ =

+ =

u ux
y
u
uy
2
u
x
u
2

Soluie: Din condiia de compatibilitate a sistemului

y x
u
x y
u
2 2

,
cum u
y
u
u
x y
u
2
+

i
x
u
x
u
x u
y x
u
2

+ =

, se obine n continuare
uy
2
u
uxy
2
xu
u u u x u
2 2
2 2
+ + + + = + +
de unde rezult u[u(x + 1) 2xy - 2y] = 0.
Se deduce de aici c funciile care ar putea fi soluii ale sistemului
dat sunt u(x, y) = 0 i u(x, y) = 2y. Printr-o verificare simpl rezult c
singura soluie este u(x, y) = 0.

4.3. Probleme propuse
S se rezolve urmtoarele ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1,
liniare, omogene i neomogene:
4.3.1.
2
y ) y , 1 ( f , 0
y
f
y
x
f
x = =


Rspuns: .
2 2
y x ) y , x ( f =
4.3.2.
2 2
y ) y , 0 ( f , 0
y
f
xy
x
f
) x 1 ( = =

+
4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 121
Rspuns:
2
2
x 1
y
) y , x ( f
+
= .
4.3.3. 0 xy , const b , a , 0
z
f
) ax by ( z
y
f
y ax
x
f
bxy
2 2 2 2
= =


Rspuns: )
xy
z
, by ax ( ) z , y , x ( f
2 2
+ = .
4.3.4. 0 z , 0
y
z
x
z
z =


Rspuns: 0 ) y
z
x
, z ( = + .
4.3.5. 0 z , 0 xyz 2
y
z
) z x ( x 2
x
z
) z y x 3 ( y
2 2 2 2 2
=

+ +
Rspuns: )
z
y x 2
( z z y x
2
2 2
2 2 2
+
= + + .
4.3.6. 0
y
u
b
x
u
a =

, a, b R
Rspuns: u = (bx + ay).
4.3.7. 0
y
u
y
x
u
x =


Rspuns: u = ).
y
x
(
4.3.8. 0
y
u
x
x
u
y =


Rspuns: u = ). y x (
2 2
+
4.3.9.

=
=

n
1 i i
2
i
0
x
u
x
Rspuns: )
x
1
x
1
,...,
x
1
x
1
,
x
1
x
1
( u
n 1 3 1 2 1
= .
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 122
4.3.10. 0
z
u
x
y
u
xy
x
u
z =


Rspuns: u = ). ye , z x (
z 2 2

4.3.11. 0
z
u
z
y
u
y
x
u
x 2
3
=


Rspuns: u = ). xe , x y (
2
z
1

4.3.12. S se afle suprafaa integral a ecuaiei
xy z
y
z
y
x
z
x =

care satisface ecuaia pentru x = 2. 1 y z


2
+ =
Rspuns: . y ln xy
x
y 2
ln y 2
x 2
x y 4
z
2 2
+
+
=
4.3.13. 0
z
u
) y x 4 (
y
u
yz 2
x
u
xz 8
2 2
=

+ +


Rspuns: u = ). z 2 y x ,
y
x
(
2 2 2
4
+
4.3.14. 0
z
u
1 z
y
u
y 2
x
u
x =

+ +


Rspuns: u = ). 1 z x ,
2
y
x ( +
4.3.15. S se determine suprafaa integral a ecuaiei
x y
y
z
z
x
z
z =


care satisface ecuaia pentru x = 1.
2
y z =
Rspuns: z
2
(y + x - 1)
4
+ 2(y + x - 1) - 2xy = 0.
4.3.16. Determinai soluia ecuaiei 0
y
u
y 3
x
u
x 2 =

care
ndeplinete condiia inial u(2, y) = y
2
+ 1.
Rspuns: . 1 y x
8
1
) y , x ( u
2 3
+ =
4. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 1 123


4.3.17. x
y
u
yu
x
u
xu =


Rspuns: 0 ) x 2 u ,
y
x
(
2
= .
4.3.18. S se rezolve ecuaia cu derivate pariale
2 2
x
y
u
y
x
u
xy =

tiind c dac y = x
2
avem u = e
x
.
Rspuns:
3
xy
2
e
3
1
y 3
x
u + = .
4.3.19. S se rezolve problema Cauchy

=
=

x ) 2 , x ( u
xy
y
u
yu
x
u
xu

Rspuns: xy
y
x
4
y
x
4 u
2
2
2
+ = .
4.3.20. Determinai soluia problemei Cauchy

=
=

x ) 1 , x ( u
y x u
y
u
yu 2
x
u
xu 2
2 2 2

Rspuns: y y x
y
x
2 u
2 2
2
2
+ = .
4.3.21. S se rezolve sistemul de ecuaii cu derivate pariale

ux
y
u
u
x
u

Rspuns: u(x, y) = 0.

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 1244.3.22. Rezolvai sistemul de ecuaii cu derivate pariale

+ =

x ux
y
u
y u
x
u

Rspuns: Sistemul este incompatibil.
4.3.23. S se rezolve urmtorul sistem de ecuaii cu derivate
pariale

+ =

2
x
y
u
1
x
u
2
x
u

Rspuns: u(x, y) = x
2
y x + Cx
2
, C constant.
4.3.24. S se scrie ecuaia cu derivate pariale care are soluia de
forma u(x, y) =
x
y
y ln x .
Rspuns: . x 2
y
u
y 2
x
u
x =


4.3.25. S se determine ecuaia cu derivate pariale ale familiei de
suprafee u(x, y) = a(x
2
1) + (b 1)y, a i b fiind parametri reali.
Rspuns: . xu 2
y
u
xy 2
x
u
) 1 x (
2
=


5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 125

Capitolul 5. ECUAII CU DERIVATE PARIALE
DE ORDINUL DOI. ECUAIILE FIZICII MATEMATICE

5.1. Probleme rezolvate
Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 2 de tip hiperbolic
5.1.1. S se rezolve problema oscilaiilor libere ale coardei de
lungime l, cu capete fixe, tiind c vitezele iniale ale punctelor sale sunt
egale cu zero, iar deplasarea iniial are forma sinusoidei de ecuaie
u
0
(x) = A sin
l
x n
, n Z, A R.
Soluie: Suntem n cazul problemei omogene a coardei, nesupus
la fore exterioare i fixat la extremiti. Atunci, ecuaia coardei,
mpreun cu condiiile Cauchy Dirichlet, va fi de forma

=
= =

0 ) x , 0 (
t
u
l
x n
sin A ) x , 0 ( u
0 ) l , t ( u ) 0 , t ( u
x
u
a
t
u
2
2
2
2
2

unde Z n , 0 t ], l , 0 [ x .
Pentru a rezolva ecuaia aplicm metoda lui Fourier, numit i
metoda separrii variabilelor. Prin urmare, cutm soluii de forma
u(t, x) = T(t) X(x).
Atunci se obine
X ' T
t
u
=

, de unde X " T
t
u
2
2
=

, respectiv ' TX
x
u
=

i " TX
x
u
2
2
=

.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 126
Ecuaia coardei se poate scrie " TX a X " T
2
= . Prin separarea vabiabilelor
va rezulta
X
" X
a
T
" T
2
= . Cum membrul stng este o funcie n t, iar
membrul drept o funcie n x, pentru ca egalitatea fie adevrat, se impune
ca ambii membri ai egalitii s fie egali cu o constant, pe care o notm
-a
2
, R .Va rezulta atunci
2 2
a
X
" X
a
T
" T
= = ,
iar n continuare
(1) X + X = 0
(2) T

+ a
2
T = 0.
n cele ce urmeaz, vom determina pentru ecuaia coardei soluii
nenule, deoarece am exclus poziia de repaus a coardei, pentru c nu
verific condiiile Cauchy - Dirichlet.
Problema determinrii soluiilor ecuaiei (1) cu condiiile la limit
X(0) = X(l) = 0 se numete problema valorilor proprii sau problema
Sturm - Liouville.
Pentru rezolvarea ecuaiei (1) se determin soluiile ecuaiei
caracteristice r
2
+ = 0. Se trateaz n continuare urmtoarele cazuri:
a. dac < 0, rdcinile ecuaiei caracteristice sunt =
2 , 1
r ,
iar soluiile ecuaiei (1) vor fi de forma
x
2
x
1
e c e c ) x ( X

+ = , unde
c
1
, c
2
sunt constante. Din condiiile la limit nule X(0) = X(l) = 0 va
rezulta c
1
= c
2
= 0, ceea ce conduce la soluia nul a problemei, care nu
convine;
b. dac = 0, rdcinile ecuaiei caracteristice sunt r
1,2
= 0,
soluiile ecuaiei (1) fiind de forma X(x) = c
1
+ c
2
x, c
1
, c
2
constante.
Condiiile la limit nule X(0) = X(l) = 0 vor conduce la c
1
= c
2
= 0, deci
din nou la soluia banal a problemei, ceea ce nu convine;
c. dac > 0, rdcinile ecuaiei caracteristice vor fi i r
2 , 1
= ,
de unde soluiile ecuaiei (1) se scriu
x sin c x cos c ) x ( X
2 1
+ = , c
1
, c
2
fiind constante.
innd cont de condiiile la limit nule X(0) = X(l) = 0, rezult
c
1
= 0 i 0 l sin = , de unde k l = , k Z. Cum > 0 i l > 0, vom
avea k 1. Atunci, valorile proprii obinute vor fi de forma
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 127
1 k , )
l
k
(
2
k
=

,
iar funciile proprii corespunztoare
l
x k
sin c ) x ( X
k k

= , c
k
constante, k 1.
Cu valorile proprii determinate anterior vom rezolva n continuare
ecuaia (2). Ecuaia sa caracteristic
2 2
)
l
ak
( r

+ = 0 are rdcinile
l
ak
i r
2 , 1

= . Soluiile ecuaiei (2) vor fi atunci de forma
l
t ak
sin B
l
t ak
cos A ) t ( T
'
k
'
k k

+ = , constante, k 1.
'
k
'
k
B , A
Cum funciile u
k
(t, x) = T
k
(t) X
k
(x) verific ecuaia coardei i
condiiile la limit, soluia acesteia va fi scris sub forma

l
x k
sin )
l
t ak
sin B
l
t ak
cos A ( ) x , t ( u
k k
1 k

+ =

=
.
Coeficienii A
k
i BB
k
se determin, avndu-se n vedere condiiile
Cauchy, din relaiile

=
l
0
k
dx
l
x k
sin ) x , 0 ( u
l
2
A


i

=
l
0
k
dx
l
x k
sin ) x , 0 (
t
u
ak
2
B

.
n cazul problemei de fa vom obine

= =

n k , A
n k , 0
dx
l
x k
sin
l
x n
sin A
l
2
A
l
0
k


i BB
k
= 0.
Deci, ecuaia coardei va avea soluia
l
x n
sin
l
t an
cos A ) x , t ( u

= .

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 128
5.1.2. Rezolvai problema oscilaiilor libere ale unei coarde
vibrante omogene de lungime l, cu capetele fixate, tiind c deplasarea
iniial are forma parabolei a crei ax de simetrie este dreapta de ecuaie
2
l
x = i al crei vrf este punctul M( h ,
2
l
), h > 0 iar vitezele iniale ale
punctelor sunt nule.
Soluie: Se determin pentru nceput ecuaia parabolei care descrie
poziia inial a coardei, i anume y = ax
2
+ bx + c, a, b, c R, unde
x[0, l], lungimea coardei fiind l. Punnd condiiile din problem i
tiind c este vorba de o coard fixat la capete, adic n punctele O(0, 0)
i A(l, 0), se obine urmtorul sistem

= + +
=
= + +
. 0 c bl al
0 c
h c
2
l
b
4
l
a
2
2

Rezult de aici c
2
l
h 4
a = ,
l
h 4
b = i c = 0, de unde se obine
deplasarea inial a punctelor coardei de ecuaie
) x
l
x
(
l
h 4
) x , 0 ( u
2
= .
Prin urmare, ecuaia coardei mpreun cu condiiile Cauchy
Dirichlet, se scrie

=
= =
=

. 0 ) x , 0 (
t
u
) l x ( x
l
h 4
) x , 0 ( u
0 ) l , t ( u ) 0 , t ( u
0
x
u
a
t
u
2
2
2
2
2
2
unde 0 h ], l , 0 [ x , 0 t >
Pentru rezolvarea problemei, se aplic metoda lui Fourier,
cutndu-se soluii de forma u(t, x) = T(t) X(x). Ecuaia coardei se va
scrie atunci " TX a X " T
2
= , de unde vom nota
2 2
a
X
" X
a
T
" T
= = , R.
Se obin de aici ecuaiile
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 129
(1) X + X = 0
(2) T + a
2
T = 0.
Pentru rezolvarea ecuaiei (1) se scrie ecuaia sa caracteristic
r
2
+ = 0. Se obine soluie nenul pentru problema coardei doar n cazul
dac > 0, de unde i r
2 , 1
= . Atunci, soluiile ecuaiei (1) se scriu
x sin c x cos c ) x ( X
2 1
+ = , c
1
, c
2
fiind constante.
Din condiiile la limit nule X(0) = X(l) = 0, rezult c
1
= 0 i
0 l sin = , de unde k l = , k Z. Atunci, valorile proprii obinute
vor fi de forma
1 k , )
l
k
(
2
k
=

,
iar funciile proprii corespunztoare
l
x k
sin c ) x ( X
k k

= , c
k
constante, k 1.
Vom rezolva n continuare ecuaia (2), avnd n vedere valorile
proprii determinate anterior. Ecuaia sa caracteristic
2 2
)
l
ak
( r

+ = 0
are rdcinile
l
ak
i r
2 , 1

= . Soluiile ecuaiei (2) vor fi atunci de forma
l
t ak
sin B
l
t ak
cos A ) t ( T
'
k
'
k k

+ = , constante, k 1.
'
k
'
k
B , A
Soluia problemei coardei va fi scris sub forma

l
x k
sin )
l
t ak
sin B
l
t ak
cos A ( ) x , t ( u
k k
1 k

+ =

=
.
Avndu-se n vedere condiiile Cauchy, coeficienii A
k
i BB
k
se
determin astfel
] 1 ) 1 [(
k
h 16
dx
l
x k
sin ) x
l
x
(
l
h 8
A
k
3 3
l
0
2
2
k
= =

,
de unde se disting cazurile A
2p
= 0 i
3 3
1 p 2
) 1 p 2 (
h 32
A
+
=
+
, p N*;
BB
k
= 0.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 130
Soluia problemei iniiale va fi atunci
.
l
x ) 1 n 2 (
sin
l
t a ) 1 n 2 (
cos
) 1 n 2 (
1 h 32
) x , t ( u
0 n
3 3

=
+ +
+
=


5.1.3. Rezolvai problema oscilaiilor coardei de lungime l = 1,
fixat la capete, nesupus la fore exterioare, tiind c n poziia iniial
coarda este n repaus, iar viteza iniial a punctelor coardei este

] , [ x , 0
] , [ x , v
) x , 0 (
t
u
0


unde 0 < 1.
Soluie: Ecuaia coardei, mpreun cu condiiile CauchyDirichlet,
se scrie

=
= =

] , [ x , 0
] , [ x , v
) x , 0 (
t
u
0 ) x , 0 ( u
0 ) 1 , t ( u ) 0 , t ( u
x
u
a
t
u
0
2
2
2
2
2unde 0 h ], 1 , 0 [ x , 0 t > i 0 < 1.
Cutnd soluii de forma u(t, x) = T(t) X(x), ecuaia coardei se va
scrie " TX a X " T
2
= , iar apoi vom nota
2 2
a
X
" X
a
T
" T
= = , R. Se
obin de aici ecuaiile
(1) X + X = 0
(2) T + a
2
T = 0.
Prima ecuaie are soluiile
x sin c x cos c ) x ( X
2 1
+ = , c
1
, c
2
fiind constante i > 0.
Condiiile la limit nule X(0) = X(1) = 0, conduc la c
1
= 0 i
0 sin = , de unde k = , k Z. Atunci, valorile proprii obinute vor
fi de forma
1 k , k
2 2
k
= ,
iar funciile proprii corespunztoare
x k sin c ) x ( X
k k
= , c
k
constante, k 1.
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 131
Avnd n vedere valorile proprii determinate anterior, soluiile celei
de-a doua ecuaii vor fi de forma
t ak sin B t ak cos A ) t ( T
'
k
'
k k
+ = , constante, k 1.
'
k
'
k
B , A
Soluia problemei coardei va fi scris sub forma
. x k sin ) t ak sin B t ak cos A ( ) x , t ( u
k k
1 k
+ =

=
Pentru a calcula coeficienii A
k
i BB
k
se au n vedere condiiile
Dirichlet, de unde rezult
A
k
= 0
i
2
) ( k
sin
2
) ( k
sin
a k
v 4
dx k sin v
a k
2
B
2 2
0
0 k

+
= =

.
Se va obine astfel soluia problemei date

+
=
1 n
2 2
0
x n sin t an sin
2
) ( n
sin
2
) ( n
sin
a n
v 4
) x , t ( u

.
5.1.4. S se determine soluia ecuaiei coardei cu condiiile
Cauchy-Dirichlet

+ =
+ =
+ =

0 ) x , 0 (
t
u
1 x ) x , 0 ( u
2 t ) 1 , t ( u
1 t 2 ) 0 , t ( u
x
u
t
u
2
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Soluie: Problema este omogen, bara nu este supus unor fore
exterioare, dar capetele nu mai sunt fixe, ci se deplaseaz dup dreptele
de ecuaii y = 2t + 1, respectiv y = t + 2.
Cutm soluia problemei sub forma u = v + w, unde funcia w este
definit de relaia
w(t, x) = 2t + 1 + x[(t + 2) (2t + 1)] = 2t + 1 tx + x.
Atunci, funcia v va fi de dat de
v(t, x) = u(t, x) 2t 1 + tx - x
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 132
i, dup nlocuirea n problema iniial, va rezulta c este soluia
urmtoarei probleme omogene a coardei cu condiiile la limit nule:

=
= =

2 x ) x , 0 (
t
v
0 ) x , 0 ( v
0 ) 1 , t ( v ) 0 , t ( v
x
v
t
v
2
2
2
2

Aceast problem are soluia de forma

=
+ =
1 k
k k
x k sin ) t k sin B t k cos A ( ) x , t ( v ,
unde
0 A
k
= i
2 2
k 1
0
k
k
4 ) 1 ( 2
xdx k sin ) 2 x (
k
2
B


= =

.
Atunci

=

=
1 k
2 2
k
x k sin t k sin
k
] 2 ) 1 [( 2
) x , t ( v

,
rezultnd apoi soluia problemei iniiale
. 1 x tx t 2 ) x k sin t k sin
k
] 2 ) 1 [( 2
( ) x , t ( u
1 k
2 2
k
+ + +

=


5.1.5. Determinai soluia urmtoarei probleme a coardei vibrante

=
= =
+

2
) x , 0 (
t
u
0 ) x , 0 ( u
0 ) , t ( u ) 0 , t ( u
u
x
u
t
u
2
2
2
2

unde 0 t ], , 0 [ x
Soluie: Cutm soluii de forma u(t, x) = T(t) X(x) i atunci
ecuaia coardei se va scrie TX " TX X " T + = , de unde, separnd
variabilele, vom avea =
+
=
X
X " X
T
" T
, cu R. Se obin de aici
ecuaiile
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 133
(1) X + ( + 1)X = 0
(2) T + T = 0.
Prima ecuaie are soluiile
x 1 sin c x 1 cos c ) x ( X
2 1
+ + + = ,
unde + 1 > 0, c
1
, c
2
fiind constante. n cazul -1 se obine soluia
nul pentru ecuaia iniial, care nu convine.
Condiiile la limit nule X(0) = X() = 0, conduc la c
1
= 0 i
0 1 sin = + , de unde k 1 = + , k Z. Atunci, valorile proprii
obinute vor fi de forma
1 k , 1 k
2
k
= ,
iar funciile proprii corespunztoare
kx sin c ) x ( X
k k
= , c
k
constante, k 1.
Avnd n vedere valorile proprii determinate anterior, cea de-a
doua ecuaie devine T + ( k
2
1)

T = 0, iar r
1,2
= + i 1 k
2
sunt
rdcinile ecuaiei caracteristice r
2
+ (k
2
- 1) = 0. Atunci, soluiile celei
de-a doua ecuaii vor fi de forma
1 k t sin B 1 k t cos A ) t ( T
2 '
k
2 '
k k
+ = , constante, k 1.
'
k
'
k
B , A
Soluia ecuaiei coardei cu condiiile la limit va fi scris sub forma
kx sin ) 1 k t sin B 1 k t cos A ( ) x , t ( u
2
k
2
k
1 k
+ =

=
,
coeficienii A
k
i BB
k
determinndu-se astfel, din condiiile Cauchy
A
k
= 0 i


= =

0
2
k
k
k
) 1 ( 1
kxdx sin
2 k
2
B ,
de unde, funcie de paritatea lui k, avem BB
2p
= 0 i B
2p+1
B =
2
) 1 p 2 (
2
+
.
Prin urmare, soluia problemei date este

+ +
+
=
0 p
2
2
x ) 1 p 2 sin( 1 ) 1 p 2 ( t sin
) 1 p 2 (
1
2 ) x , t ( u .

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 134
5.1.6. S se determine soluia urmtoarei probleme a coardei

=
= =

0 ) x , 0 (
t
u
x x ) x , 0 ( u
0 ) 1 , t ( u ) 0 , t ( u
t 4
x
u
t
u
2
2
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Soluie: Suntem n cazul ecuaiei neomogene a coardei, supuse la
oscilaii forate i avnd capetele fixe.
Cutm soluii de forma u = v + w, unde v este o soluie a ecuaiei
neomogene care satisface condiiile la limit nule i condiiile iniiale
nule
0 ) x , 0 (
t
v
0 ) x , 0 ( v
=

=

iar w este soluia ecuaiei omogene cu condiiile iniiale
w(t,0) = w(t,1) = 0
w(0,x) = x
2
x
w
t

(0,x) = 0
Soluia w a ecuaiei omogene este de forma
x k sin ) t k sin B t k cos A ( ) x , t ( w
1 k
k k

=
+ =
unde coeficienii A
k
i BB
k
sunt dai de relaiile
3 3
k 1
0
2
k
k
) 1 ( 4
xdx k sin ) x x ( 2 A


= =

i BB
k
= 0,
deci

=
1 k
3 3
k
. x k sin t k cos
k
) 1 ( 4
) x , t ( w


Dezvoltnd funcia g(t, x) = - 4t pe intervalul (0,1) n serie Fourier
obinem

=
= =
1 k
k
x k sin ) x , t ( g t 4 ) x , t ( g ,
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 135
unde


= =
1
0
k
k
, t
k
] 1 ) 1 [( 8
xdx k sin ) t 4 ( 2 ) x , t ( g


deci, funcie de paritatea lui k,
) 1 l 2 (
t 16
) x , t ( g
0 ) x , t ( g
1 l 2
l 2
+
=
=
+

i prin urmare funcia v se va exprima prin

=
=
1 k
k
x k sin ) t ( T ) x , t ( v
unde
2 2
t
0
k k
k
t sin
k
t
d ) t ( k sin ) x , ( g ) t ( T

= =

.
Soluia problemei date va fi deci

=


+

=
1 k
k
3 3
k
}. x k sin ) t sin t (
k
] 1 ) 1 [( 8
x k sin t k cos
k
) 1 ( 4
{ ) x , t ( u


5.1.7. Rezolvai problema coardei vibrante de lungime infinit i
care nu este supus la perturbaii exterioare

+ =

1 x ) x , 0 (
t
u
e ) x , 0 ( u
x
u
9
t
u
x 3
2
2
2
2
unde x , 0 t R
Soluie: Pentru determinarea soluiei se aplic prima formul
DAlembert-Euler

+ + + =
at x
at x
ds ) s ( g
a 2
1
)] at x ( f ) at x ( f [
2
1
) x , t ( u .
n cazul problemei de fa, a = 3, f(x) = e
3x
i g (x) = x + 1. Va
rezulta atunci
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 136
t xt
2
e e
e ds ) 1 s (
6
1
] e e [
2
1
) x , t ( u
t 9 t 9
x 3
t 3 x
t 3 x
) t 3 x ( 3 ) t 3 x ( 3
+ +
+
= + + + =
+

de unde soluia problemei date va fi


u(t, x) = e
3x
ch9t + xt + t.
5.1.8. Gsii soluia problemei coardei de lungime infinit, supus
la vibraii ntreinute

=
+

1 ) x , 0 (
t
u
x 2 ) x , 0 ( u
tx
x
u
4
1
t
u
2
2
2
2
unde x , 0 t R
Soluie: Fiind vorba despre ecuaia neomogen a coardei vibrante
de lungime infinit, aplicm a doua formul DAlembert-Euler

+

+

+ + + + =
t
0
) s t ( a x
) s t ( a x
at x
at x
dyds ) y , s (
a 2
1
ds ) s ( g
a 2
1
)] at x ( f ) at x ( f [
2
1
) x , t ( u
Pentru problema dat avem a =
2
1
, f(x) = 2 x, g(x) = 1 i (t, x) = tx.
Atunci vom obine


+

+ + + + =
t
0
2
s t
x
2
s t
x
2
t
x
2
t
x
ds ) sydy ( ds )
2
t
x 2
2
t
x 2 (
2
1
) x , t ( u
de unde soluia problemei date va fi
. 2 x t
6
xt
) x , t ( u
3
+ + =5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 137
Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 2 de tip parabolic
5.1.9. S se rezolve problema propagrii cldurii ntr-o bar de
lungime l, cunoscnd temperatura la momentul iniial n bar i
temperaturile la extremitile acesteia

+ =
= =

x x ) x , 0 ( u
0 ) l , t ( u ) 0 , t ( u
x
u
t
u
2
2
2
unde 0 t ], l , 0 [ x
Soluie: Problema se refer la ecuaia omogen a cldurii, cu
condiiile la limit nule, bara avnd capete fixe.
Soluia cutat este de forma u(t, x) = T(t) X(x). Ecuaia
iniial se va scrie scrie atunci
' ' '
TX X T = , de unde vom nota
= =
X
X
T
T
' ' '
, cu R. Se obin de aici ecuaiile
(1) X

+ X = 0
(2) T

+ T = 0.
Pentru rezolvarea ecuaiei (1) se scrie ecuaia sa caracteristic
r
2
+ = 0. Se obine soluie nenul pentru problema coardei doar n cazul
dac > 0, de unde i r
2 , 1
= . Atunci, soluiile ecuaiei (1) se scriu
x sin c x cos c ) x ( X
2 1
+ = , c
1
, c
2
fiind constante.
Din condiiile la limit nule X(0) = X(l) = 0, rezult c
1
= 0 i
0 l sin = , de unde k l = , k Z. Atunci, valorile proprii obinute
vor fi de forma
1 k , )
l
k
(
2
k
=

,
iar funciile proprii corespunztoare
l
x k
sin c ) x ( X
'
k k

= , c
k

constante, k 1.
Vom rezolva n continuare ecuaia (2). Avnd n vedere valorile
proprii determinate anterior, aceasta se va scrie
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 138
2
2 2 '
l
k
T
T
= ,
iar prin integrare se obine
t
l
k
' '
k k
2
2 2
e c ) t ( T

= , c
k

constante, k 1.
Atunci, soluia problemei cldurii va fi scris sub forma

l
x k
sin e c ) x , t ( u
1 k
t
l
k
k
2
2 2

= ,
unde coeficienii c
k
se determin din condiia Cauchy u(0, x) = x
2
+ x,
2
3
k
2
1 k l
0
2
k
l
) k (
] 1 ) 1 [( 4
) l l (
k
) 1 ( 2
dx
l
x k
sin ) x x (
l
2
c


+ +

= + =
+

.
5.1.10. S se determine soluia ecuaiei cldurii mpreun cu
condiiile Cauchy-Dirichlet

=
= =

x ) x , 0 ( u
0 ) , t ( u ) 0 , t ( u
u 3
x
u
t
u
2
2
unde 0 t ], , 0 [ x
Soluie: Este vorba de problema neomogen a propagrii cldurii
ntr-o bar cu capetele fixate. Cutm soluia sub forma u(t, x) = T(t)X(x).
Notm
=

=
X
X 3 X
T
T
' ' '
, R
i rezolvm nti ecuaia
X

+ ( 3)X = 0.
Problema dat admite soluii nenule doar dac > 3.
Se obin valorile proprii
. 1 k , 3 k
2
k
+ =
De asemenea, funciile proprii corespunztoare sunt:
kx sin c ) x ( X
'
k k
= , c
k

constante, k 1.
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 139
Rezolvnd apoi prin integrare ecuaia T

+ T = 0 i innd cont de
valorile proprii determinate, se obine
t ) 3 k ( ' '
k k
2
e c ) t ( T
+
= , c
k

constante, k 1.
iar apoi soluia problemei iniiale de forma

=
+
=
1 k
t ) 3 k (
k
kx sin e c ) x , t ( u
2
,
unde
k
) 1 ( 2
kxdx sin x
2
c
1 k
0
k
+

= =

.
5.1.11. Rezolvai urmtoarea problem

=
+ =

0 ) 0 , t (
x
u
) 1 , t ( u
1 x ) x , 0 ( u
x
u
t
u
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Soluia: Funciile cutate fiind de forma u(t, x) = T(t) X(x), vom
rezolva nti ecuaia X

+ X = 0, obinut n urma aplicrii metodei lui


Fourier sau a separrii variabilelor, cu condiiile la limit X

(0)= X(1) = 0.
Problema dat are soluii nenule doar pentru > 0. Se vor obine valorile
proprii
2
k
]
2
) 1 k 2 [(

+ = , k 0.
i funciile proprii corespunztoare
x
2
) 1 k 2 (
cos c ) x ( X
'
k k
+
= , c
k

constante, k 0.
Ecuaia a doua, obinut tot n urma aplicrii metodei lui Fourier,
T
T
'
= - , unde sunt valorile proprii determinate anterior, are soluiile
t
4
) 1 k 2 (
' '
k k
2 2
e c ) t ( T
+

= , c
k

constante, k 0.
Atunci, soluia problemei date va fi de forma
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 140

=
+

+
=
0 k
t
4
) 1 k 2 (
k
x
2
) 1 k 2 (
cos e c ) x , t ( u
2 2

,
iar coeficienii c
k
se vor determina din relaia
3 3
k k 1
0
2
k
) 1 k 2 (
) 1 ( 32
) 1 k 2 (
) 1 ( 8
xdx
2
) 1 k 2 (
cos ) 1 x ( 2 c

=
+
+ =

.
Prin urmare, rezult c soluia problemei iniale este

+
+

=
0 k
t
4
) 1 k 2 (
3 3
k k
x
2
) 1 k 2 (
cos e ]
) 1 k 2 (
) 1 ( 32
) 1 k 2 (
) 1 ( 8
[ ) x , t ( u
2 2


5.1.12. S se rezolve problema propagrii cldurii ntr-o bar cu
capetele nefixate

=
=
=
=

2 ) x , 0 ( u
1 ) 1 , t ( u
1 ) 0 , t ( u
0
x
u
a
t
u
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Soluie: Se caut soluie de forma u = v + w, unde
w(t, x) = u(t, 0) + x[u(t, 1) u(t, 0)] = 1.
Atunci u = v + 1, de unde va rezulta c funcia v = u 1 verific
urmtoarele relaii, adic ecuaia cldurii cu condiiile la limit nule

=
=
=
=

1 ) x , 0 ( v
0 ) 1 , t ( v
0 ) 0 , t ( v
0
x
v
a
t
v
2
2
2

Soluia acestei probleme este

=
1 k
t k a
k
x k sin e c ) x , t ( v
2 2 2


unde
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 141
] ) 1 ( 1 [
k
2
xdx k sin 2 c
k
1
0
k
= =


.
Se va obine atunci soluia problemei iniale de forma
. x ) 1 n 2 sin( e
1 n 2
1 4
1 ) x , t ( u
0 n
t a ) 1 n 2 (
2 2 2

=
+
+
+
+ =5.1.13. S se rezolve problema propagrii cldurii ntr-o bar de
lungime infinit

16
x
2
2
2
e ) x , 0 ( u
x
u
4
t
u
unde x R, t 0
Soluie: Conform formulei lui Poisson, soluia problemei va fi dat
de urmtoarea relaie

d e ) (
t a 2
1
) x , t ( u
t a 4
) x (
2
2

n cazul problemei date, a = 2, (x) =
16
x
2
e

, de unde va rezulta


d e e
t 4
1
) x , t ( u
t 16
) x (
16
2 2

i, prin urmare,

+
+
+


+
+
+


+
+


= =
= = =


d e
t 4
e
d e
t 4
e
d e
t 4
e
d e e
t 4
1
) x , t ( u
2
2 2
2
2
2
2
2
2 2
)]
) t 1 ( 4
x
4
(
t 1
t
[ ) 1 t ( t 16
x
t 16
x
) t 1 ( t 16
x
]
) t 1 ( 4
x
4
[
t
t 1
t 16
x
t 16
x 2
)
t
t 1
(
16
t 16
x
t 16
) x (
16

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 142
Fcnd schimbarea de variabil ]
) t 1 ( 4
x
4
[
t
t 1
y
+

+
=

se
obine d
t
t 1
4
1
dy
+
= i atunci

+
= dy e
t 1
t
t
e
) x , t ( u
2
2
y
t 16
x

.
Cum =

dy e
2
y
, rezult c soluia problemei iniiale va fi
t 1
e
) x , t ( u
) t 1 ( 16
x
2
+
=
+

.
5.1.14. Rezolvai problema propagrii cldurii ntr-o bar de
lungime infinit

1 x 2 ) x , 0 ( u
x
u
t
u
3
2
2
unde x R, t 0
Soluie: Aplicnd formula lui Poisson, soluia problemei va fi dat
de urmtoarea relaie

d e ) (
t a 2
1
) x , t ( u
t a 4
) x (
2
2
,
unde a = 1 i (x) = 2x
3
- 1. Vom obine prin urmare

d e ) 1 2 (
t 2
1
) x , t ( u
t 4
) x (
3
2
.
Dac facem schimbarea de variabil,
t 2
x
y

= se obine d
t 2
1
dy =
i t y 2 x = , iar apoi
tx 12 1 x 2 dy e ] 1 ) t y 2 x ( 2 [
1
) x , t ( u
3 y 3
2
+ = =

.
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 143
O alt metod de rezolvare este determinarea soluiei problemei
conform relaiei

=
0 k
) k 2 (
k
) x ( f
! k
t
) x , t ( u ,
funcia f fiind infinit derivabil pe R. n cazul de fa, funcia f este
polinomial, i anume f: R R, f(x) = 2x
3
1. Atunci, cum f(x) = 12x i
f
(n)
(x) = 0, n 4 i x R, vom obine
u(t, x) = 2x
3
+ 12tx 1.

Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 2 de tip eliptic
5.1.15. S se scrie ecuaia lui Laplace n coordonate polare.
Soluie: Fie ecuaia lui Laplace
0
y
u
x
u
2
2
2
2
=

, u = u(x, y)
n coordonatele reale x i y exprimate n coordonate polare

=
=

sin r y
cos r x
.
Avem relaiile r
2
= x
2
+ y
2
i
x
y
arctg = .
Se calculeaz succesiv derivatele pariale de ordinul 1 i ordinul 2
ale funciei u

+
=

u
y x
y
r
u
y x
x
x
u
x
r
r
u
x
u
2 2
2 2
,

+
+

+
=

u
y x
x
r
u
y x
y
y
u
y
r
r
u
y
u
2 2
2 2
,
+

+ +

+
+

+
=

r
u
y x ) y x (
xy 2 u
) y x (
y
r
u
y x
x
x
u
2
2 2 2 2
2
2
2 2 2
2
2
2
2 2
2
2
2

+
+

+ +
+
u
) y x (
xy 2
r
u
y x ) y x (
y
2 2 2
2 2 2 2
2
,
+

+ +
+

+
+

+
=

r
u
y x ) y x (
xy 2 u
) y x (
x
r
u
y x
y
y
u
2
2 2 2 2
2
2
2 2 2
2
2
2
2 2
2
2
2

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 144

+ +
+
u
) y x (
xy 2
r
u
y x ) y x (
x
2 2 2
2 2 2 2
2
.
Dup nlocuirea n ecuaia iniial se obine ecuaia lui Laplace n
coordonate polare
0
r
u
r
1 u
r
1
r
u
2
2
2 2
2
=


sau echivalent
0
u
r
1
)
r
u
r (
r r
1
2
2
2
=

.
5.1.16. S se determine funcia armonic n discul unitate astfel
nct pe frontiera acestui disc s ia valoarea cos
2
, [-, ].
Soluie: Funcia armonic u cutat, n coordonatele reale x i y,
continu avnd derivate pariale de ordinul doi continue, satisface ecuaia
lui Laplace
0
y
u
x
u
2
2
2
2
=

.
Pentru determinarea soluiei problemei Dirichlet relative la cerc,
aplicm metoda separrii variabilelor. n acest scop vom lucra n
coordonate polare (r,). Ecuaia lui Laplace n coordonate polare,
mpreun cu condiia Dirichlet pe circumferina discului unitate, se scrie
sub forma

=
=2
2
2
2
cos ) , 1 ( u
0
u
r
1
)
r
u
r (
r r
1
unde 0 r 1, [-, ].
Cutm soluia problemei sub forma u(r,) = Z(r)F(). nlocuind
n ecuaia lui Laplace rezult
0 ZF
r
1
)
dr
dZ
r (
dr
d
F
r
1
' '
2
= +
i separnd variabilele avem
. const ,
F
F
Z
)
dr
dZ
r (
dr
d
r
' '
= = =
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 145
deoarece membrul stng depinde numai de r, iar membrul drept numai de
. Prin urmare, funciile Z i F verific ecuaiile:

=
= +
0 Z )
dr
dZ
r (
dr
d
r
0 F F
' '


Prima ecuaie trebuie s aib soluie periodic, avnd perioada 2, iar
aceasta se poate ntmpla numai pentru > 0, cnd ecuaia caracteristic
r
2
+ = 0 are soluiile i r
2 , 1
= . Atunci obinem
. sin B cos A ) ( F + =
Din condiia de periodicitate ) ( F ) k 2 ( F = + rezult c este un
numr ntreg, deci = n Z. Prin urmare, se va obine
n sin B n cos A ) ( F
n n n
+ = , n 1.
nlocuind acum pe n a doua ecuaie i notnd

r ) r ( Z = , R avem

r )) r ( rZ ( r , r ) r ( rZ , r ) r ( Z
2 ' ' ' 1 '
= = =

,
de unde 0 r n r
2 2
=

i apoi
2 2
n = , deci n = .
Atunci, soluia celei de a doua ecuaii va fi

n n
n
br ar ) r ( Z

+ = , n 1.
n cazul n = 0, rezult . c r ln c ) r ( Z
0 0
+ = Avnd n vedere c
funcia u i, prin urmare, F i Z trebuie s fie continue n disc, i cum
=
=

r ln lim
r lim
0 r
n
0 r

trebuie ca c
0
= 0 i b = 0 i deci
Z
0
(r) = c, Z
n
(r) = ar
n
, n = 1,2,... .
Prin urmare, vom cuta soluia problemei Dirichlet sub forma seriei

=
+ + =
1 n
n n
n
) n sin B n cos A ( r c ) , r ( u
unde pentru n 2 se obine
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 146
= + + +
A + = + = =

0 d ) 2 n cos(
4
1
d ) 2 n cos(
4
1
d n cos
2
1
d n cos ) 2 cos 1 (
2
1
d n cos cos
1
2
n

= + + +
+ = + = =

0 d ) 2 n sin(
4
1
d ) 2 n sin(
4
1
d n sin
2
1
d n sin ) 2 cos 1 (
2
1
d n sin cos
1
B
2
n= + = =


2
1
d ) 2 cos 1 (
1
d cos
2
1
c
2

iar dac n = 2
0 B ,
2
1
d ) 4 cos 1 (
4
1
2 sin
4
1
d 2 cos ) 2 cos 1 (
2
1
d 2 cos cos
1
A
2
2
2
= = + +
= + = =


i atunci
2 cos
2
r
2
1
) , r ( u
2
+ = .
5.1.17. S se rezolve ecuaia
u = - Axy, A = const.
n discul de raz R cu centrul n origine, cu condiia
0 u
R r
=
=

Soluie: O soluie particular a ecuaiei lui Poisson este
24
sin Ar
) y x (
12
Axy
v
2 4
2 2

= + =
i satisface condiia
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 147

2 4
sin R
24
A
) , R ( v =
i atunci, dac u = v + w, w va fi soluia problemei
w = 0
care n coordonate polare revine la
0
w
r
1
)
r
w
r (
r r
1
2
2
2
=


cu condiia la frontier
. sin R
24
A
) , R ( w
2 4
=
Dup determinarea funciei w dup metoda de mai sus avem
. 2 sin ) r R (
24
Ar
) , r ( u
2 2
4
=

Ecuaii cu derivate pariale de ordinul 2 de tip mixt
5.1.18. S se rezolve urmtoarea problem mixt

=
= =

0 ) x , 0 (
t
u
x x ) x , 0 ( u
0 ) , t ( u ) 0 , t ( u
u
x
u
t
u
2
t
u
2
2
2
2
2


unde 0 t ], , 0 [ x
Soluie: Fie u(t, x) = T(t)X(x) soluia problemei. Atunci ecuaia
iniial se va scrie
=

=
+
X
X X
T
T 2 T
' ' ' ' '
, R
Rezolvm nti ecuaia
X

+ ( 1)X = 0.
Problema dat admite soluii nenule doar dac > 1.
Se obin valorile proprii
. 1 k , 1 k
2
k
+ =
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 148
De asemenea, funciile proprii corespunztoare sunt:
kx sin c ) x ( X
'
k k
= , c
k

constante, k 1.
Rezolvm apoi ecuaia T

+ 2T

+ T = 0, innd cont de valorile


proprii determinate, i obinem ecuaia caracteristic r
2
+ 2r + k
2
+1 = 0,
care are rdcinile r
1,2
= -1 + ik, de unde
) kt sin B kt cos A ( e ) t ( T
'
k
'
k
t
k
+ =

, constante, k 1.
'
k
'
k
B , A
Atunci, soluia problemei va avea forma
kx sin ) kt sin B kt cos A ( e ) x , t ( u
k k
1 k
t
+ =

,
unde ] 1 ) 1 [(
k
4
kxdx sin ) x x (
2
A
k
3
0
2
k
= =


i BB
k
= 0, k 1.
Se va obine atunci

+ +
+
=
0 n
t
x ) 1 n 2 sin( t ) 1 n 2 cos(
1 n 2
e 8
) x , t ( u

.
5.1.19. Gsii soluia urmtoarei probleme mixte

=
= =

x 1 ) x , 0 (
t
u
0 ) x , 0 ( u
0 ) 1 , t ( u ) 0 , t ( u
x
u
t
u
t
u
2
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Soluie: Dac u(t, x) = T(t)X(x) este forma cutat a soluiei
problemei, atunci ecuaia iniial se va scrie
= =
+
X
X
T
T T
' ' ' ' '
, R
Rezolvm nti ecuaia
X

+ X = 0.
Problema dat admite soluii nenule doar dac > 0.
Se obin valorile proprii
. 1 k , k
2 2
k
=
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 149
i funciile proprii corespunztoare vor fi:
x k sin c ) x ( X
'
k k
= , c
k

constante, k 1.
Rezolvm apoi ecuaia T

+ T

+ T = 0, innd cont de valorile


proprii determinate, i obinem ecuaia caracteristic r
2
+ r + k
2

2
= 0,
care are rdcinile r
1,2
=
2
1 k 4
i
2
1
2 2, de unde
)
4
1
k t sin B
4
1
k t cos A ( e ) t ( T
2 2 '
k
2 2 '
k
t
2
1
k
+ =

, unde sunt
constante, k 1.
'
k
'
k
B , A
Atunci, soluia problemei va avea forma
x k sin )
4
1
k t sin B
4
1
k t cos A ( e ) x , t ( u
2 2
k
2 2
k
1 k
t
2
1
+ =

,
unde A
k
= 0 i
2 2
1
0
k
k
2
xdx k sin ) x 1 (
k
2
B

= =

, k 1.
Se va obine atunci
x k sin
4
1
k t sin
k
1
e
2
) x , t ( u
2 2
2
1 k
t
2
1
2

.
5.1.20. Gsii soluia urmtoarei probleme mixte

=
=
+ +

0 ) 0 , t (
x
u
0 ) x , 0 ( u
0 )
2
, t ( u
x sin x 2 sin 2 u
x
u
t
u
2
2

unde 0 t ],
2
, 0 [ x


Soluie: Determinm soluia sub forma u = v + w, unde v este o
soluie a ecuaiei neomogene cu f(t, x) = 2 sin2x sinx care satisface
condiia v(0, x) = 0, iar w este soluia problemei
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 150

=
=
+

0 ) 0 , t (
x
w
0 ) x , 0 ( w
0 )
2
, t ( w
w
x
w
t
w
2
2


Cutm soluia de forma w(t, x) = T(t) X(x). Atunci, prin nlocuire n
ecuaie rezult
1
T
T
1
X
X
' ' '
+ = = + , R.
Rezolvnd ecuaia X

+ X = 0, cu condiiile X

(0) = X(
2

) = 0, se obin
valorile proprii
k
= (2k + 1)
2
, k 0 i funciile proprii
X
k
(x) = c
k

cos(2k + 1)x.
n continuare, exprimm funcia v prin seria

=
+ =
0 k
k
x ) 1 k 2 cos( ) t ( T ) x , t ( v .
Dezvoltm funcia f n serie Fourier pe intervalul (0,
2

) i obinem

=
+ = = =
0 k
k
x ) 1 k 2 cos( c x 3 cos x cos x sin x 2 sin 2 ) x , t ( f

unde

+ =
2
0
k
xdx ) 1 k 2 cos( x sin x 2 sin 2
4
c


i prin urmare c
0
= 1 i c
1
= -1.
Avem n continuare
) x , t ( f ) 1 k 2 cos( )] t ( T ] 1 ) 1 k 2 [( ) t ( T [
0 k
k
2 '
k
= + + +

=
,
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 151
de unde se obine
T
k

(t) + [(2k + 1)
2
1]T
k
(t) = c
k
(t).
Va rezulta

+
=
t
0
k
) t ]( 1 ) 1 k 2 [(
k
d ) ( c e ) t ( T
2


deci, T
0
(t) = t i T
1
(t) =
8
1
e
8
1
t 8
+

.
Soluia problemei date va fi
x 3 cos ) 1 e (
8
1
x cos t ) x , t ( u
t 8
+ =

.
5.1.21. S se rezolve urmtoarea problem mixt

=
=
+ =
+ + + +


t ) 1 , t ( u
t ) 0 , t ( u
x 2 sin 2 x sin ) x , 0 ( u
t 2 ) t 2 1 ( x x 3 sin e x 2 sin t
x
u
t
u
2
t 9
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x .
Soluie: Funcia cutat ca soluie a problemei mixte
corespunztoare ecuaiei neomogene este de forma u = v + w, unde
w(t, x) = t
2
+ x(t t
2
), iar funcia v verific relaiile

=
=
+ =
+ +


0 ) 1 , t ( v
0 ) 0 , t ( v
x 2 sin 2 x sin ) x , 0 ( v
x 3 sin e x 2 sin t
x
v
t
v
t 9
2
2
2
Pentru aceast problem, cutm soluii de forma
, la care se ajunge aplicnd metoda Fourier sau a
separrii variabilelor pentru ecuaia

=
=
1 k
k
x k sin ) t ( T ) x , t ( v
2
2
x
v
t
v

, cu condiiile la limit nule


v(t, 0) = v(t, 1) = 0. innd cont de relaiile pe care le verific funcia v,
va rezulta
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 152

=
= +
k k
k k
2 2 '
k
a ) 0 ( T
) t ( c ) t ( T k ) t ( T

unde
c
k
(t) =

=
=

} 3 , 2 { k , 0
3 k , e
2 k , t
t 9
2

i a
k
=

=
=
} 2 , 1 { k , 0
2 k , 2
1 k , 1

Soluia problemei Cauchy anterioare este


+ =
t
0
k
) t ( k t k
k k
d ) ( c e e a ) t ( T
2 2 2 2


.
innd cont de valorile coeficienilor a
k
i c
k
obinem


+ + + =
t
0
9 ) t ( 9
t
0
) t ( 4 t 4 t
k
d e e d e e 2 e ) t ( T
2 2 2 2 2


.
Dup efectuarea calculelor, va rezulta c soluia problemei mixte
iniiale este
) t t ( x t x 3 sin t e
x 2 sin ) e
16
1
16
1
4
t
e 2 ( x sin e ) x , t ( u
2 2 t 9
t 4
4 4 2
t 4 t
2
2 2 2
+ + +
+ + + =5.2. Probleme propuse
5.2.1. S se determine soluia ecuaiei coardei

=
= =

0 ) x , 0 (
t
u
)
l
x
x ( 4 ) x , 0 ( u
0 ) l , t ( u ) 0 , t ( u
x
u
a
t
u
2
2
2
2
2
2
unde 0 t ], l , 0 [ x
Rspuns: Caz particular al problemei 5.1.2, cu h = l

=
+ +
+
=
1 k
3 3
l
x ) 1 k 2 (
sin
l
at ) 1 k 2 (
cos
) 1 k 2 (
1 l 32
) x , t ( u

.
5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 153
5.2.2. S se rezolve problema omogen a oscilaiilor libere ale
coardei de lungime l, cu capetele fixate, tiind c vitezele iniale ale
punctelor sunt nule, iar deplasarea iniial are forma liniei frnte OAB,
unde punctele date au coordonatele O(0, 0), A(c, h) i B(l, 0), c (0, l),
h > 0.
Rspuns: Ecuaia coardei, mpreun cu condiiile Cauchy
Dirichlet, este de forma


=
= =

0 ) x , 0 (
t
u
) l , c [ x ,
c l
) x l ( h
) c , 0 [ x , x
c
h
) x , 0 ( u
0 ) l , t ( u ) 0 , t ( u
x
u
a
t
u
2
2
2
2
2
unde 0 t ], l , 0 [ x .
iar soluiile problemei sunt
.
l
x n
sin
l
t na
cos
l
c n
sin
n
1
) c l ( c
hl 2
) x , t ( u
1 n
2 2
2


5.2.3. Rezolvai problema oscilaiilor coardei de lungime l, fixat la
capete, nesupus la fore exterioare, tiind c n poziia iniial coarda este
n repaus, iar viteza iniial a punctelor coardei este
0
v ) x , 0 (
t
u
=

= constant, x [0, l]
Rspuns: Problema coardei se scrie sub forma

=
= =

0
2
2
2
2
2
v ) x , 0 (
t
u
0 ) x , 0 ( u
0 ) l , t ( u ) 0 , t ( u
x
u
a
t
u
unde 0 t ], l , 0 [ x .
i are soluia
.
l
x ) 1 n 2 (
sin
l
t ) 1 n 2 ( a
sin
) 1 n 2 (
1
a
lv 4
) x , t ( u
0 n
2 2
0

=
+ +
+
=


Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 154
5.2.4. S se rezolve problema oscilaiilor libere ale unei coarde
vibrante omogene de lungime l, fixat la capete, tiind c n poziia
iniial coarda este n repaus, iar viteza iniial a punctelor coardei este

+
+

] x , x [ x , 0
] x , x [ x ,
2
) x x (
cos A
) x , 0 (
t
u
0 0
0 0
0


unde 0 x
0
- < x
0
+ l, A R.
Rspuns:
.
l
x n
sin
l
t an
sin
l
n
cos
l
x n
sin
) n 4 l ( n
1
a
l A 4
) x , t ( u
1 n
0
2 2 2 2
2

=

=


5.2.5. S se afle soluia ecuaiei coardei

=
= =

2 ) x , 0 (
t
u
0 ) x , 0 ( u
0 ) 1 , t ( u ) 0 , t ( u
x
u
t
u
2
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Rspuns:

=
+ + =
1 k
x ) 1 k 2 sin( t ) 1 k 2 sin(
k
8
) x , t ( u

.
5.2.6. S se gseasc soluia problemei coardei

=
= =

0 ) x , 0 (
t
u
2 ) x , 0 ( u
t ) l , t ( u , 0 ) 0 , t ( u
x
u
t
u
2
2
2
2
unde 0 t ], l , 0 [ x
Rspuns:
l
x ) 1 k 2 (
sin
]
l
t ) 1 k 2 (
sin
) 1 k 2 (
l 2
l
t ) 1 k 2 (
cos
) 1 k 2 (
8
[ t
l
x
) x , t ( u
1 k
2 2

+
+

+
+
+ =

=


5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 155
5.2.7. S se determine soluia ecuaiei coardei

=
= =
+

0 ) x , 0 (
t
u
x 2 sin ) x , 0 ( u
0 ) , t ( u ) 0 , t ( u
x
x
u
t
u
2
2
2
2

unde 0 t ], , 0 [ x
Rspuns:

=
+
+ =
1 k
3
1 k
kx sin ) kt cos 1 (
k
2
) 1 ( t 2 cos x 2 sin ) x , t ( u
5.2.8. S se afle soluia ecuaiei coardei

+ =
+ = + =
+ +

0 ) x , 0 (
t
u
1
x
) x , 0 ( u
2 t ) , t ( u , 1 t ) 0 , t ( u
2 t cos
x
u
t
u
2 2
2
2
2
2

unde 0 t ], , 0 [ x
Rspuns: .

=
+
=
1 k
1 k
kx sin t sin t ) 1 ( 2 ) x , t ( u
5.2.9. S se rezolve problema mixt a coardei vibrante:

=
=
=
=

0 ) x , 0 (
t
u
0 ) x , 0 ( u
0 ) 2 , t ( u
t sin ) 0 , t ( u
0
x
u
4
t
u
2
2
2
2

unde 0 t ], 2 , 0 [ x
Rspuns:
.
2
x n
sin ) t n sin
n
1
t sin
1 n
1
(
n
2
] t cos t t sin )
2
x 1
1 [(
2
x
sin ) x , t ( u
2 n
2

+ + + =Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 156
5.2.10. S se gseasc soluia problemei Cauchy

0 ) x , 0 (
t
u
0 ) x , 0 ( u
t 2
x
u
t
u
2
2
2
2
unde x , 0 t R
Rspuns: . t
3
1
) x , t ( u
3
=
5.2.11. S se gseasc soluia problemei Cauchy

x 2 ) x , 0 (
t
u
e ) x , 0 ( u
x
u
4
t
u
x 2
2
2
2
2
unde x , 0 t R
Rspuns: . tx 2 t 4 ch e ) x , t ( u
x 2
+ =

5.2.12. S se rezolve urmtoarea problem a propagrii cldurii
ntr-o bar

=
=
=

1 x ) x , 0 ( u
0 ) 1 , t ( u
0 ) 0 , t ( u
x
u
t
u
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Rspuns:

+
+
+
+
+
=
0 n
t ) 1 n 2 (
3 3
x ) 1 n 2 sin( e ]
) 1 n 2 (
8
) 1 n 2 (
2
[ ) x , t ( u
2 2

5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 157
5.2.13. S se determine soluia problemei mixte pentru ecuaia
cldurii

=
=
+ =

x 2 ) x , 0 ( u
1 t ) 1 , t ( u
1 t ) 0 , t ( u
x
u
a
t
u
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Rspuns:
. 1 t x 2 x ) 1 n 2 sin( e
1 n 2
1 4
) x , t ( u
0 n
t a ) 1 n 2 (
2 2 2

=
+
+ + +
+
=5.2.14. S se afle soluia problemei

=
=
=
=

), x ( f ) x , 0 ( u
0 ) 1 , t ( u
0 ) 0 , t ( u
0
x
u
a
t
u
2
2
2
unde 0 t ], l , 0 [ x
unde

< <
< <
=
l x
2
l
, x l
2
l
x 0 , x
) x ( f
Rspuns: . e
l
x ) 1 n 2 (
sin
) 1 n 2 (
) 1 ( l 4
) x , t ( u
0 n
l
t ) 1 n 2 ( a
2
2
2
2
2 2 2

=
+

+
+


5.2.15. S se gseasc soluia ecuaiei cldurii

=
= =

1 ) x , 0 ( u
0 ) l , t ( u ) 0 , t ( u
u
x
u
t
u
2
2
unde 0 t ], l , 0 [ x
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 158
Rspuns:

=
+
+

+
+
=
1 k
t ] 1
l
) 1 k 2 (
[
l
x ) 1 k 2 (
sin e
1 k 2
1 4
) x , t ( u
2
2 2


5.2.16. S se determine soluia ecuaiei cldurii

+ =
+ = =
+ +


1 x x ) x , 0 ( u
1 t ) 1 , t ( u , t ) 0 , t ( u
1 x 2 sin e
x
u
t
u
2
t
2
4
2
2

unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Rspuns:

+ + + =
1 k
t k
3
k
t 4
2 2 2
xe k sin ]
k
1
) k (
) 1 ( 2
[ 2 x 2 sin te x t ) x , t ( u

.
5.2.17. S se determine funcia armonic n discul unitate astfel
nct pe frontiera acestui disc s ia valoarea sin
2
, [-, ].
Rspuns: 2 cos r
2
1
2
1
) , r ( u
2
= .
5.2.18. Rezolvai urmtoarea problem a cldurii

=
= =
+

x x ) x , 0 ( u
0 ) , t ( u ) 0 , t ( u
u 4
x
u
t
u
2
2
2

unde 0 t ], , 0 [ x
Rspuns:

=
+
+
+
=
0 n
t ] 4 ) 1 n 2 [(
3
x ) 1 n 2 sin( e
) 1 n 2 (
1 8
) x , t ( u
2

.
5.2.19. S se gseasc soluia problemei coardei

+ =
+ = + =

0 ) x , 0 (
t
u
1 x ) x , 0 ( u
t t ) 1 , t ( u , 1 t ) 0 , t ( u
x
u
t
u
2 2
2
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x

5. Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi. Ecuaiile fizicii matematice 159
Rspuns:

+
+ + +

=
1 k
2
2 2
k 1 k
x tx 1 t x k sin ] t k sin
k
) 1 (
t k cos
k
) 1 (
[ 4 ) x , t ( u


5.2.20. S se gseasc soluia problemei coardei

+ =
= =

0 ) x , 0 (
t
u
1 x ) x , 0 ( u
t 2 ) 1 , t ( u , 1 t ) 0 , t ( u
x
u
t
u
2
2
2
2
unde 0 t ], 1 , 0 [ x
Rspuns:
x tx 1 t
x k sin } t k sin
k
2 ) 1 ( 6
t k cos
k
] ) 1 ( 1 [ 4
{ ) x , t ( u
1 k
2 2
k k
+ + +
+

+

=


5.2.21. S se rezolve urmtoarea problem

x sin ) x , 0 (
t
u
e ) x , 0 ( u
x
u
t
u
2
x
2
2
2
2
unde x , 0 t R
Rspuns: u(t, x) = ch2tx + sint sinx.
2 2
t x
e
+
5.2.22. Rezolvai problema propagrii cldurii ntr-o bar de
lungime infinit

+ =

2 x 3 ) x , 0 ( u
x
u
t
u
2
2
unde x R, t 0
Rspuns: u(t, x) = 3x + 2.Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 160
5.2.23. S se rezolve urmtoarea problem

+ =

1 x x ) x , 0 ( u
x
u
t
u
3 6
2
2
unde x R, t 0
Rspuns: u(t, x) = x
6
+ 30tx
4
x
3
+ 180 t
2
x
2
6tx + 120t
3
+ 1.
5.2.24. Rezolvai urmtoarea problem mixt

=
=

0 ) 0 , t (
x
u
, 0 ) 1 , t ( u
3 ) x , 0 (
t
u
, 0 ) x , 0 ( u
u
x
u
t
u
2
t
u
2
2
2
2
unde x , 0 t [0, 1]
Rspuns:

+ +
+
=
0 p
2
t
2
x ) 1 p 2 cos( t ) 1 p 2 sin(
) 1 p 2 (
e 12
) x , t ( u

.
5.2.25. S se determine soluia urmtoarei probleme mixte

=
= =

x ) x , 0 (
t
u
2 ) x , 0 ( u
0 ) , t ( u ) 0 , t ( u
x
u
2
x
u
t
u
2
t
u
2
2
2
2

unde 0 t ], , 0 [ x
Rspuns:


+

=
0 k
2
k k
x t
kx sin } kt sin
k
) 1 (
kt cos
k
] 1 ) 1 [( 2
{ e 2 ) x , t ( u

.6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
161

Capitolul 6. METODE OPERAIONALE PENTRU
REZOLVAREA UNOR ECUAII DIFERENIALE I
SISTEME DE ECUAII DIFERENIALE

6.1. Consideraii teoretice
O funcie f : R R (sau C) care satisface condiiile:
i. f(x) = 0 pentru x< 0
ii. f este derivabil pe poriuni
iii. exist numerele reale M > 0 i 0 astfel nct
x
Me ) x ( f

,
se numete funcie original.
Dac f este o funcie original, atunci cel mai mic numr care
satisface condiia iii. se numete indicele de cretere al funciei f i se
noteaz cu c.
Pentru o funcie original f numim transformarea Laplace a funciei
f operaia de obinere a funciei F: C C dat de
. dx e ) x ( f ) s ( F
0
sx

=
Domeniul de convergen este reprezentat de D
c
f.
Transformarea Laplace a funciei f se mai noteaz i cu

=
0
sx
dx e ) x ( f ) s )]( x ( f [ L
iar L se numete operatorul de transformare Laplace.
Operatorul de transformare Laplace se noteaz L [f(x)] = F(s).


Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
162

Proprieti ale transformrii Laplace directe i ale
transformrii Laplace inverse
P
1
. Liniaritatea
L [f(x) + g(x)] = L [f(x)] + L [g(x)], , C.
Domeniul de convergen D
c
f D
c
g D
c
(f + g).
P
2.
Translatarea funciei original n domeniul timp
L [f(x - a)] = e
-as
L [f(x)], a > 0.
Domeniul de convergen D
c
f.
P
3
. Translatarea imaginii n domeniul frecvenei complexe
(amortizarea funciei original)
L [e
tx
f(x)] = L [f(x)]|
ss-t
, tC, Re s > c + Re t.
Domeniul de convergen D
c
f translatat la dreapta cu Re t.
P
4
. Schimbarea scalei timpului
L [f(
a
x
)] = a L [f(x)]|
sas
, a > 0.
Domeniul de convergen {sC| as D
c
f}
P
5
. Proprietatea de derivare a imaginii
ds
d
L [f(x)] = - L [xf(x)]
n
n
ds
d
L [f(x)] = (-1)
n
L [x
n
f(x)], tN
*
Domeniul de convergen D
c
f.
P
6
. Proprietatea de integrare a imaginii

s
dp )] x ( f [ L = L [
x
) x ( f
]
Domeniul de convergen D
c
f.
P
7
. Transformarea derivatei de ordinul nti i de ordin superior a
funciei original continue
L [f(x)] = sL [f(x)] f(0)
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
163
L [f
(k)
(x)] = s
k
F(s) s
k-1
f(0) s
k-2
f(0) - ... f
(k-1)
(0)
Domeniul de convergen D
c
f D
c
f ... D
c
f
(k)
.
P
8
. Transformarea derivatei de ordinul nti i de ordin superior a
funciei original cu salturi
L [f(x)] = sL [f(x)] f(0)

q
1 j
s
j
t
j
e ) t ( f
L [f
(k)
(x)] = s
k
F(s) s
k-1
f(0) s
k-2
f(0) ... f
(k-1)
(0)
- s
k-1

0
q
1 j
s
j 0
t
j 0
e ) t ( f
- s
k-2

1
q
1 j
s
j 1
t
j 1
e ) t ( ' f
- ...
-

1 k
q
1 j
s
j , 1 k
t
j , 1 k
) 1 k (
e ) t ( f
.
Domeniul de convergen D
c
f D
c
f ... D
c
f
(k)
.
P
9
. Transformarea integralei originalului
L [ ] =

x
dt ) t ( f
0
s
1
L [f(x)]
Domeniul de convergen D
c
f {s C| Re s > 0}.
P
10
. Transformarea unei funcii periodice f cu perioada T N*
. dx e ) x ( f
e 1
1
)] x ( f [
T
0
sx
sT

= L
P
11
. Formula lui Duhamel
sL [f(x)] L [g(x)] = L [f(x)g(0) + ]


x
0
dt ) t x ( g ) t ( f
Domeniul de convergen D
c
f D
c
g D
c
fg.
P
12
. Teorema valorii iniiale
s
lim sL [f(x)] = f(0)
s
lim s[s
k
F(s) - s
k-1
f(0) - ... - sf
(k-2)
(0) - f
(k-1)
(0)] = f
0 t
0 t
lim
>

(k)
(t)


Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
164
P
13
. Proprietatea produsului de convoluie
L [(fg)(x)] = L [f(x)] L [g(x)],
unde (fg)(x) = .


x
0
dt ) t x ( g ) t ( f
Domeniul de convergen D
c
f D
c
g D
c
fg.
P
14
. Transformarea produsului funciilor original (convoluia
complex)
L [f(x)g(x)] =

+


i a
i a
dz ) z s ( G ) z ( F
i 2
1

.
Domeniul de convergen D
c
f D
c
g translatat la dreapta cu a.
P
15
. Transformarea Laplace invers
f(x) = L
-1
[F(s)] =

+

i a
i a
sx
ds e ) s ( F
i 2
1

= { }

k
f
k
st
p , e ) s ( F z Re ,
unde { }
f
k
p
k
reprezint mulimea polilor sau punctelor singulare
eseniale izolate ale imaginii F(s).

6.2. Probleme rezolvate legate de transformarea Laplace
direct i de transformarea Laplace invers
6.2.1. S se determine transformatele Laplace ale funciilor f:RR,
definite prin:
a) f(x) = u(x); d)

<
=
0
0 0
x , x sin
x ,
) x ( f
b)

<
=
0
0 0
x , e
x ,
) x ( f
x
e)

<
=
0
0 0
x , x cos
x ,
) x ( f
c)

<
=
0 x , e
0 x , 0
) x ( f
x
R
Soluie: Trebuie demonstrat, n primul rnd, c aceste funcii
satisfac cerinele impuse unei funcii original, dup care se poate trece la
aplicarea definiiei transformrii Laplace.
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
165
a) Primele dou proprieti ale funciei original sunt evidente, iar a
treia este satisfcut astfel:
, Me 1 ) x ( u
cx
= = cu M = 1 i c = 0.
n plus, calculm astfel pentru s = p + iq, p > c
b) Primele dou proprieti ale funciei original sunt evident
satisfcute. Pentru a treia proprietate, avem:
e
x
Me
cx
cu M = 1 i c = 1.
Atunci putem calcula, pentru s = p+ iq , p > c = 1,
1 s
1
0
e e
s 1
1
0
e
s 1
1
dx e dx e e ] e [
iqx x ) p 1 (
x ) s 1 (
0
x ) s 1 (
0
sx x x

=
=

= = =


L

c) Primele dou proprieti ale funciei original sunt evidente, iar n
ceea ce privete indicele de cretere al funciei f, observm c pentru
R avem

= <
=

0 c , deci , 0 pentru , e
c , deci , 0 pentru , e
x 0
cx


.
Calculnd, obinem

= =

s
1
dx e e ] e [
0
sx x x
L
d) Primele dou proprieti ale funciei original sunt evidente, iar
indicele de cretere se obine avnd n vedere c
sin x 1 = Me
0x
, deci M = 1 i c = 0.
Atunci, integrnd prin pri, obinem:
] x [sin s 1 ) dx xe sin s
0
xe (sin s 1 dx xe cos s 1
dx xe cos s
0
xe cos dx xe sin ] x [sin
2
0
sx sx
0
sx
0 0
sx sx sx
L
L
= +

= =
=

= =Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
166
Rezult

2
s 1
1
] x [sin
+
= L
e) Funcia satisface toate condiiile cerute pentru o funcie original,
avnd M = 1 i c = 0, din aceleai motive ca i funcia de la d). Integrnd
prin pri se obine
.
1 s
s
dx xe cos ] x [cos
2
0
sx
+
= =

L
6.2.2. S se determine transformatele Laplace ale funciilor:
a) , x cos , x sin pentru > 0;
b) x, x
2
, x
n
, x sin x, x cos x, x e
x
, x
2
e
x
;
c) sh x, ch x, sh x, ch x.
Soluie: a) Cu ajutorul proprietii de asemnare se obine:
2 2
s
s
s
] x [sin
1
]
1
x
[sin ] x [sin

+
=

= = L L L
2 2
s
s
s
s
] x [cos
1
]
1
x
[cos ] x [cos

+
=

= = L L L .
b) Din proprietatea de derivare a imaginii rezult, innd cont c
s
1
] 1 [ = L i
1 s
1
] e [
x

= L , c
2
s
1
)
s
1
(
ds
d
] 1 x [ ] x [ = = = L
3 3 2
2
s
! 2
s
2
)
s
1
(
ds
d
] x [
ds
d
] x x [ ] x [ = = = = = L L L
4 3
2 2 3
s
! 3
)
s
! 2
(
ds
d
] x [
ds
d
] x x [ ] x [ = = = = L L L
Prin inducie matematic se demonstreaz cu uurin c, pentru
n N, are loc
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
167
1 n
n
s
! n
] x [
+
= L
Pentru funciile urmtoare avem:
2 2 2
) 1 s (
s 2
)
1 s
1
(
ds
d
] x [sin
ds
d
] x sin x [
+
=
+
= = L L
2 2
2
2
) 1 s (
1 s
)
1 s
s
(
ds
d
] x [cos
ds
d
] x cos x [
+

=
+
= = L L
2
x x
) 1 s (
1
)
1 s
1
(
ds
d
] e [
ds
d
] xe [

= = L L
3 2
x x 2
) 1 s (
2
)
) 1 s (
1
(
ds
d
] xe x [
ds
d
] e x [

= = L L .
c) Pentru funciile hiperbolice vom folosi formele lor exponeniale
mpreun cu proprietatea de liniaritate a transformatei Laplace.
Avem deci
2
e e
chx ,
2
e e
shx
x x x x
+
=

=
1 s
1
)
1 s
1
1 s
1
(
2
1
]) e [ ] e [ (
2
1
] shx [
2
x x

=
+

= =

L L L
1 s
s
)
1 s
1
1 s
1
(
2
1
]) e [ ] e [ (
2
1
] chx [
2
x x

=
+
+

= + =

L L L
2 2
s
)
s
1
s
1
(
2
1
] x sh [

=
+

= L
2 2
s
s
)
s
1
s
1
(
2
1
] x ch [

=
+
+

= L .
6.2.3. S se determine transformatele Laplace L [f(x)] pentru
urmtoarele funcii:
a)
x
x sin
; b) x sin e
ax
;
c) x sin x ; d) . x sin xe
axEcuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
168
Soluie: a) Aplicnd proprietatea transformatei ctului obinem:
arctgs
2 s
p arctg dp
1 p
1
dp ] x [sin ]
x
x sin
[
s s
2
=

=
+
= =L L
b) Folosind proprietile de deplasare n complex i de asemnare,
deducem succesiv:
2 2 2 2
ax
) a s (
a s s
s
a s s
s
s
] x [sin
1
a s s
] x [sin ] x sin e [


+
=

+
=
=

=

= L L L

c) Folosim proprietatea de derivare a imaginii i rezultatul din
problema precedent. Astfel,
2 2 2 2 2
) s (
s 2
s
ds
d
] x [sin
ds
d
] x sin x [


+
=
+
= = L L
d) Asupra rezultatului de la b) vom aplica derivarea imaginii,
obinnd:
2 2 2
2 2
ax ax
] ) a s [(
) a s ( 2
]
) a s (
[
ds
d
] x sin e [
ds
d
] x sin xe [


+

=
=
+
= = L L

6.2.4. S se calculeze transformatele Laplace pentru urmtoarele
funcii:
a) ax sin
2
, a R, x > 0
b) sin ax cos bx , a, b R, x > 0
c) sin
3
x , x > 0.
Soluie: a) Deoarece
2
ax 2 cos 1
ax sin
2

= , obinem
0 x , R a ,
) a 4 s ( s
a 2
) a 4 s ( 2
s
s 2
1
] ax 2 [cos
2
1
)] x ( u [
2
1
] ax [sin
2 2
2
2 2
2
>
+
=
+
= = L L L

6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
169
b) Folosim formula ] x ) b a sin( x ) b a [sin(
2
1
bx cos ax sin + + =
i avem atunci
].
) b a ( s
b a
) b a ( s
b a
[
2
1
]] x ) b a sin( x ) b a [sin( [
2
1
] bx cos ax [sin
2 2 2 2
+

+
+ +
+
=
= + + = L L

c) Deoarece ) x 3 sin x sin 3 (
4
1
x sin
3
= , avem
9 s
3
4
1
1 s
1
4
3
] x 3 [sin
4
1
] x [sin
4
3
] x [sin
2 2
3
+

+
= = L L L .
6.2.5. S se afle imaginea Laplace pentru fiecare dintre funciile
urmtoare:
a) ; b) ;

x
0
tdt sin

x
0
tdt sin t
c) ; d) .

x
0
2
tdt cos


x
0
t 3 2
dt e t
Soluie: Se folosete, n toate cazurile, proprietatea de transformare
a integralei originalului i avem atunci:
a)
) 1 s ( s
1
] x [sin
s
1
] tdt sin [
2
x
0
+
= =

L L ;
b)
2 2 2 2
x
0
) 1 s (
2
) 1 s ( s
s 2
] x sin x [
s
1
] tdt sin t [
+
=
+
= =

L L ;
c) =
+
= =

]
2
x 2 cos 1
[
s
1
] x [cos
s
1
] tdt cos [
2
x
0
2
L L L

) 4 s ( s
2 s
)
4 s
s
s
1
(
s 2
1
2
2
2
+
+
=
+
+ = ;Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
170
d) = = =
+

3 s s
2 2 x 3
x
0
t 3 2
] x [
s
1
] x e [
s
1
] dt e t [ L L L

3
3 s s
3
) 3 s ( s
2
)
s
2
(
s
1
+
= =
+
.
6.2.6. S se determine transformata Laplace a funciilor:
a)

=
x
0
n t 2
1
dt ) t x ( e ) x ( f
b)

=
x
0
at
2
dt ) t x ( b cos e ) x ( f
Soluie: Se observ c ambele funcii sunt de forma produsului de
convoluie. Aplicnd proprietatea c transformata Laplace a produsului
de convoluie a dou funcii este produsul transformatelor Laplace ale
celor dou funcii, gsim c:
0 n ,
s
! n
2 s
1
] x [ ] e [ ] x e [ )] x ( f [
1 n
n x 2 n x 2
1

= = =
+
L L L L
2 2
ax ax
2
b s
s
a s
1
] bx [cos ] e [ ] bx cos e [ )] x ( f [
+

= = = L L L L .
6.2.7. S se expliciteze funcia cu graficul urmtor i s se
determine imaginea sa Laplace.
a
a
2a O
x
y

Soluie: Cutm formula funciei f cu ajutorul funciei unitate u,
folosind funcia impuls ntre i , cu valorile
(x,,) = u(x-) u(x-), xR, > > 0.
Pentru x(0, a], y = x, = 0, = a, avem y = x[u(x) u(x-a)].


6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
171
Pentru x[a, 2a] obinem y = (-x+2a)[u(x-a) u(x-2a)], deci
f(x) = x[u(x) u(x-a)] + (-x+2a)[u(x-a) u(x-2a)] = xu(x) 2(x-a)u(x-a)
+ (x-2a)u(x-2a).
Atunci
], x [ e ] x [ e 2 ] x [ )] x ( f [
as 2 as
L L L L

+ =
adic
. ) e 1 (
s
1
s
e
s
e 2
s
1
)] x ( f [
2 as
2 2
as 2
2
as
2


= + = L
6.2.8. S se calculeze valoarea integralei


> >

=
0
bx ax
. 0 , 0 b , 0 a , xdx sin
x
e e
I
Soluie: Integrala este convergent. Distribuind numitorul vom
obine:
.
a
arctg
b
arctg
ds
) b s (
ds
) a s (
ds ] x sin e [
ds ] x sin e [ xdx sin
x
e
xdx sin
x
e
I
0
2 2
0
2 2
0
bx
0 0
ax
bx
0
ax


=
=
+ +

+ +
=
= =L
L

6.2.9. S se determine valoarea integralei

>
+
=
0
2 2
. 0 a , dx
) a x ( x
tx sin
) t ( I
Caz particular t = 1.
Soluie: Aplicm asupra integralei I (t) operatorul L, schimbm
ordinea de integrare, x devenind parametru, i recunoatem imaginile
Laplace obinute:

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
172

+
=
+

+
=
=
+ +
=
+
=
=
+
=
+
=
0
2 2 2 2 2 2 2
0
2 2 2 2
0
2 2
0 0 0
st
2 2
st
2 2
0
),
a s
1
s
1
(
a 2
dx )
s x
1
a x
1
(
a s
1
dx
x s
x
) a x ( x
1
dx ] xt [sin
) a x ( x
1
dx ) dt xte sin (
) a x ( x
1
dt e )
) a x ( x
txdx sin
( )] t ( I [

L
L

deci
] e 1 [
a 2
)] t ( I [
at
2

= L L


i atunci avem
). e 1 (
a 2
) t ( I
at
2

=


Pentru t = 1, obinem
). e 1 (
a 2
) 1 ( I
a
2

=6.2.10. Calculai valorile integralelor lui Fresnel

=
0
2
1
dx x sin I i

=
0
2
2
dx x cos I .
Soluie: Considerm funcia 0 t , dx tx sin ) t ( I
0
2
1
> =

, care este o
funcie original, i aplicm transformarea Laplace:
. dx
s x
x
dx ] tx [sin
dtdx e tx sin dt e ) dx tx sin ( )] t ( I [
0
2 4
2
0
2
0 0
st 2
0
st
0
2
1


+
= =
= = =
L
L

Pentru calculul ultimei integrale, descompunem numitorul i o
scriem ca sum de dou integrale. Atunci
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
173
.
s 2 2
)
4 2 4 2
(
s 2 2
1
]
s
s 2 x
arctg ) s s 2 x x ln(
2
1
[
s 2 2
1
]
s
s 2 x
arctg ) s s 2 x x ln(
2
1
[
s 2 2
1
]
s s 2 x x
dx
2
s 2
) s s 2 x x ln(
2
1
[
s 2 2
1
]
s s 2 x x
dx
2
s 2
) s s 2 x x ln(
2
1
[
s 2 2
1
)
s s 2 x x
xdx
s s 2 x x
xdx
(
s 2 2
1
)] t ( I [
0
0
2
0
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
1

= + + =
=
+
+ + +
+

+ + =
=
+ +
+ + +
+
+
+ + =
=
+ +

+
=


L

S-a obinut, prin urmare,
]
t
1
[
2 2 s 2 2 s 2 2
)] t ( I [
1
L L

= = = .
Va rezulta atunci
t 2 2
) t ( I
1

= . Particulariznd pentru t = 1, se va obine
2 2
dx x sin I
0
2
1

= =

.
n mod analog rezult i
2 2
dx x cos I
0
2
2

= =

.
6.2.11. S se calculeze valoarea integralei

= dx e I
2
x
.

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
174
Soluie: Calculm mai nti valoarea integralei .
Pentru aceasta considerm funcia

=
0
x
dx e J
2
0 t , dx e ) t ( J
0
tx
2
> =

, care este o
funcie original. Aplicnd transformarea Laplace, va rezulta
.
s 2 s
x
arctg
s
1
s x
dx
dx ] e [ dxdt e e )] t ( J [
0
0
2
0
tx
0 0
st tx
2 2

= =
=
+
= = =L L

Atunci se obine
]
t
1
[
2 s 2
)] t ( J [ L L

= = ,
de unde va rezulta
t 2
) t ( J

= i, particulariznd pentru t = 1, vom
obine
2
dx e
0
x
2

=

i =

dx e
2
x
.

6.3. Probleme propuse, n a cror rezolvare se folosete
transformata Laplace
6.3.1. S se determine transformatele Laplace ale urmtoarelor
funcii:
a) 7e
2x
; b) cos2x + sin2x ; c) e
x
(x - sinx) ; d) (x + e
x
)
3

Rspuns: a)
2 s
7

; b)
4 s
2 s
2
+
+
; c)
2 4
) 1 s ( ) 1 s (
1
+
;
d)
3 s
1
) 2 s (
3
) 1 s (
6
s
6
2 3 4

+

+ .6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
175
6.3.2. Determinai L [f(x)] pentru funciile:
a) x cos e
ax
;
b) C. > a , 0 , x ch e
ax

Rspuns: a)
2 2
) a s (
a s
+

; b) .
) a s (
a s
2 26.3.3. S se determine L [f(x)] pentru funciile:
a) x cosx, > 0 ;
b) x chx, > 0.
Rspuns: a)
2 2 2
2 2
) s (
s

; b) .
) s (
s
2 2 2
2 2

+

6.3.4. S se determine L [f(x)] pentru funciile:
a) x e
ax
cosx, > 0 ;
b) x e
ax
chx, > 0, aC.
Rspuns: a)
2 2 2
2 2
] ) a s [(
) a s (

+

; b) .
] ) a s [(
) a s (
2 2 2
2 2


+

6.3.5. S se calculeze transformatele Laplace pentru funciile:
a) cos
2
ax; b) cos ax cos bx; c) sin ax sin bx;
d) cos
3
x; e) cos
6
x, pentru x > 0 i a, b R.
Rspuns:
a)
) a 4 s ( s
a 2 s
2 2
2 2
+
+
; b) ]
) b a ( s
s
) b a ( s
s
[
2
1
2 2 2 2
+
+
+ +
;
c) ]
) b a ( s
s
) b a ( s
s
[
2
1
2 2 2 2
+ +

+
;
d) Se folosete relaia ) x cos 3 x 3 (cos
4
1
x cos
3
+ = ;
e) Se folosete relaia . ) x (cos x cos
2 3 6
=Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
176
6.3.6. S se calculeze transformata Laplace a funciei f
k
, unde
k = 1, 2, 3, 4:
a) ; b) ;

=
x
0
1
tdt cos ) x ( f

=
x
0
2
tdt cos t ) x ( f
c) ; d)

=
x
0
2
3
tdt cos ) x ( f


=
x
0
t 2 2
4
. dt e t ) x ( f
Rspuns: a)
1 s
1
2
+
; b)
2 2
2
) 1 s ( s
1 s
+

; c)
) 4 s ( s
2 s
2 2
2
+
+
; d) .
) 2 s ( s
2
3
+

6.3.7. S se calculeze transformata Laplace a funciei f(x) = ln x,
unde x > 0.
Rspuns: Plecnd de la egalitatea obinem
'
) x x ln x ( x ln =
,
s
K
s
s ln
] x [ln = L
unde K = F(1) = 0,57721, pentru F(s) = L[lnx](s).
6.3.8. Pentru fiecare dintre perechile de funcii definite pe R
a) f
0
(x) = x
2
, f
1
(x) = x
2
u(x),
b) g
0
(x) = (x-3)
2
, g
1
(x) = (x-3)
2
u(x-3)
se cere s se reprezinte grafic n acelai sistem de coordonate, s se
precizeze care din ele este funcie original i s se determine transformata
Laplace a fiecrei funcii original gsite.
Rspuns: f
1
i g
1
sunt funcii original i se obine
.
s
2
e )] x ( g [ ,
s
2
)] x ( f [
3
s 3
1
3
1

= = L L
6.3.9. S se expliciteze urmtoarele funcii original, s se reprezinte
grafic i s se determine transformatele Laplace, u fiind treapta unitate:
a) f
1
(x) = x
2
u(x),
b) f
2
(x) = (x-a)
2
u(x-a),
c) f
3
(x) = x
2
u(x-a), unde a > 0.
Rspuns: a)
3
s
2
; b)
3
as
s
2
e

; c) .
s
s a as 2 2
e
3
2 2
as
+ +


6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
177
6.3.10. S se reprezinte grafic funciile original f i g i s se
calculeze imaginea Laplace dac:
a) f(x) = x
3
[u(x-1) u(x-2)];
b) g(x) = x[u(x) u(x-1)] + (-x+2)[u(x-1) u(x-2)].
Rspuns:
a)
s 2
2 3 4
s
2 3 4
e )
s
8
s
12
s
12
s
6
( e )
s
1
s
3
s
6
s
6
(

+ + + + + + ;
b) . ) e 1 (
s
1
2 s
2


6.3.11. S se reprezinte folosind treapta unitate legea de definiie a
urmtoarelor funcii original, calculnd i imaginile lor Laplace:
a)


<
=
2 x , 2 x
2 x , 0
) x ( f
1
; b)

<
=
2 x , x
2 x , 0
) x ( f
2

c)

+
<
=
0 x , 2 x
0 x , 0
) x ( f
3

Rspuns:
a)
2
s 2
1
1
s
1
e )] x ( f [
) 2 x ( u ) 2 x ( ) x ( f

=
=
L
; b)
)
s
2
s
1
( e )] x ( f [
) 2 x ( xu ) x ( f
2
s 2
2
2
+ =
=

L
;
c)
.
s
2
s
1
)] x ( f [
) x ( u ) 2 x ( ) x ( f
2
3
3
+ =
+ =
L

6.3.12. Determinai funciile f
i
ale cror transformate Laplace sunt
funciile F
i
, i = 1,7.
F
1
(s) =
3
2
s
4 s +
; F
2
(s) =
s 4 s
7 ) 1 s )( 1 s 7 (
3
+
+ +
; F
3
(s) =
4 ) 3 s (
16 ) 3 s ( 7
2
+
+
;

F
4
(s) =
25 ) 4 s (
1 s 6
2
+

; F
5
(s) =
) 5 s 4 s )( 1 s (
14 s 13 s 5
2
2
+ + +
+ +
;

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
178
F
6
(s) =
26 s 8 s 2
8 s
2
+ +
+
; F
7
(s) =
19 s 6 s 9
3 s 9
2
+ +
+
.
Rspuns:
f
1
(x) = 2x
2
+ 1; f
2
(x) =
2
11
cos2x 3sin2x +
2
3
;
f
3
(x) = e
3x
(7cos2x + 8sin2x); f
4
(x) =
2
e 11 e
x 9 x
+
;
f
5
(x) = e
-2x
(2cosx 5sinx) + 3e
-x
; f
6
(x) = ) x 3 sin x 3 cos
2
1
( e
x 2
+

;
f
7
(x) = x 2 cos e
3
x

.
6.3.13. S se determine transformatele Laplace ale funciilor:
a)

=
x
0
at
1
dt ) t x ( b cos e ) x ( f
b)

> =

x
0
t x
2
. 0 x , tdt 3 sin e ) x ( f
Rspuns: a)
4 2
s
! 3
4 s
2
+
; b) .
1 s
1
9 s
3
2

+

6.3.14. S se calculeze valoarea integralei:


> >

=
0
bx ax
. 0 b , 0 a , dx
x
e e
I
Rspuns: .
a
b
ln ds ] e [ ds ] e [ I
0
bx
0
ax
= =

L L

6.3.15. S se calculeze integralele:

=
0
1
dx
x
x sin
I ;


=
x
0
x
0
2
dy
y
y sin e
dx I ;

> >

=
0
3
a b , 0 b , 0 a , dx
x
bx cos ax cos
I ;
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
179

> >

=
0
4 4
4
b a , 0 b , 0 a , dx
x
bx sin ax sin
I ;

> > =
0
5
b a , 0 b , 0 a , dx
x
bx sin ax sin
I ;

> > =
0
6
b a , 0 b , 0 a , dx
x
bx cos ax sin
I ;

=
0
2
2
7
dx
x
x sin
I ;

> =
0
4
4
8
0 t , dx
x
tx sin
I ;

>
+
=
0
2
9
0 t , dx
1 x
tx cos
I ;

>
+

=
0
2 2
2 2
10
. 0 t , dx
x
tx sin
a x
a x
I
Rspuns: ,
2
I
1

= ,
4
I
2

=
a
b
ln I
3
= ,
a
b
ln
8
3
I
4
=
,
) b a (
) b a (
ln
4
1
I
2
2
5

+
= ,
2
I
6

= ,
2
I
7

= ,
3
I
8

= ,
e 2
I
t
9

=
. 0 t ),
2
1
e ( I
at
10
> =


6.3.16. S se determine funcia original a crei transformat
Laplace este:
a)
2 4
3
1
s s
1 s 4 s 6
) s ( F
+
+ +
= ;
b)
2 2
2
) 1 s (
1
) s ( F
+
= ;
c)
2 2
2
3
) 1 s (
1 s 3
) s ( F
+

= ;
d)
2 2
4
) 1 s (
s 3
) s ( F
+
= ;
e)
3 2
5
) 1 s (
1
) s ( F
+
= ;

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
180
f) 0 a ,
) a s (
a s
) s ( F
2 2 2
2 2
6
>

+
= ;
g)
) 3 s )( 2 s ( ) 1 s (
5 s 18 s
) s ( F
3
2
7

+
= .
Rspuns: a) Se descompune F
1
(s) n fracii simple, obinnd:
1 s
1
1 s
s 2
s
4
s
1
1 s
1 s 2
s
4
s
1
) s ( F
2 2 2 2 2
1
+

+
+ + =
+

+ + =
i folosind tabelele transformatelor Laplace gsim:
. x sin x cos 2 4 x ) x ( f
1
+ + =
b) Avem
'
2 2 2 2
2
2 2 2
1 s
s
2
1
1 s
1
2
1
) 1 s (
1 s
2
1
1 s
1
2
1
) 1 s (
1

+
+
+
=
+

+
=
+

Atunci f
2
(x) = x cos x
2
1
x sin
2
1
. S-a inut cont de faptul c
ds
d
1 s
s
'
2
=

+
L [cos x] = - L [x cos x].
Propunem i o alt metod de rezolvare, folosind proprietatea
produsului de convoluie
L [(fg)(x)] = L [f(x)] L [g(x)],
unde (fg)(x) = .


x
0
dt ) t x ( g ) t ( f
Considerm f(x) = g(x) = L
-1
[
1 s
1
2
+
] = sinx. Avem
2
2
1 s
1

+
= (L [sin x])
2
= L [sin x]L [sin x] = L [sin xsin x].
Atunci
f
2
(x) = ) x cos x x (sin
2
1
dt ] x cos ) x t 2 [cos(
2
1
dt ) t x sin( t sin
x
0
x
0
= =


Analog se obin i celelalte funcii original:
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
181
c) x sin x cos x 2 ) x ( f
3
+ =
d) x sin x
2
3
) x ( f
4
=
e) x cos
8
x 3
x sin
8
x 3
) x ( f
2
5

=
f) xchax ) x ( f
6
=
g) f
7
(x) = e
x
(-3x
2
17x - 22) + 27e
2x
5e
3x

6.4. Rezolvarea problemei Cauchy pentru ecuaii difereniale
liniare
6.4.1. S se integreze ecuaia diferenial
x 3
e 3 ) x ( y 4 ) x ( ' y 6 ) x ( ' ' y 2 = +
cu condiiile 1 ) 0 ( ' y , 1 ) 0 ( y = .
Soluie: Avem
1 )] x ( y [ s ) 0 ( y )] x ( y [ s )] x ( ' y [ = = L L L
1 s )] x ( y [ s ) 0 ( ' y ) 0 ( sy )] x ( y [ s )] x ( ' ' y [
2 2
+ = = L L L
aplicnd transformarea Laplace asupra ecuaiei obinem succesiv:
] e [ 3 )] x ( y [ 4 )] x ( ' y [ 6 )] x ( ' ' y [ 2
x 3
L L L L = +
3 s
3
)] x ( y [ 4 } 1 )] x ( y [ s { 6 } 1 s )] x ( y [ s { 2
2

= + + L L L
8 s 2
3 s
3
) 4 s 6 s 2 )]( x ( y [
2
+

= + L
3 s
1
4
3
2 s
1
2
7
1 s
1
4
15
) 3 s )( 2 s )( 1 s ( 2
27 s 14 s 2
)] x ( y [
2

=

+
= L
de unde, prin transformarea invers, se obine
x 3 x 2 x
e
4
3
e
2
7
e
4
15
) x ( y + = .
6.4.2. S se rezolve urmtoarea problem Cauchy:

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
182

=
=
= +
1 ) 1 ( ' y
1 ) 1 ( y
) x ( f y 2 ' y 2 ' ' y

unde f este o funcie original.
Soluie: Facem schimbarea de variabil x - 1 = t, deci x = t + 1.
Notm y(t + 1) cu y(t) i obinem:
dx
dy
dt
dx
dx
dy
dt
dy
= =
2
2
2
2
2
2
2
2
2
dx
y d
dt
x d
dx
dy
)
dt
dx
(
dx
y d
dt
y d
= + =
deci ) x ( " y ) t ( " y ), x ( ' y ) t ( ' y = = , aplicnd notaia de mai sus. Atunci
problema devine

=
=
+ = +
1 ) 0 ( ' y
1 ) 0 ( y
) 1 t ( f y 2 ' y 2 ' ' y

Aplicnd transformarea Laplace, gsim ecuaia
, 1 s )] 1 t ( f [ )] t ( y [ ) 2 s 2 s (
2
+ + = + L L
ceea ce conduce la
)] 1 t ( f [
1 ) 1 s (
1
1 ) 1 s (
1 s
)] 1 t ( f [
2 s 2 s
1
2 s 2 s
1 s
)] t ( y [
2 2
2 2
+
+
+
+

=
= +
+
+
+

=
L
L L

deci
)]] x ( f [
1 ) 1 s (
1
[ t cos e ) t ( y
2
1 t
L L
+
+ =


Folosind proprietatea produsului de convoluie pentru L
-1
obinem:

+ + =
t
0
t
d ) 1 t ( f sin e t cos e ) t ( y


iar dac revenim la x ajungem la soluia:
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
183

+ =
1 x
0
1 x
d ) x ( f sin e ) 1 x cos( e ) x ( y

.
6.4.3. S se determine soluia problemei Cauchy pentru urmtoarea
ecuaie diferenial liniar cu coeficieni variabili.

=
=
= +
1 ) 0 ( ' y
0 ) 0 ( y
0 ) x ( y ) x ( ' xy ) x ( ' ' y

Soluie: Aplicnd transformarea Laplace i notnd
Y(s)=L [y(x)]
obinem succesiv
0 )] x ( y [ )] x ( ' xy [ )] x ( " y [ = + L L L
s
1
) s ( Y
s
2 s
) s ( ' Y
0 1 ) s ( Y ) 2 s ( ) s ( ' sY
2
2
=

= +

ceea ce este o ecuaie diferenial liniar i neomogen, cu soluia
2
2
s
s
Ce 1
) s ( Y
2
+
=
Din condiia rezult c = 0 i deci 0 ) s ( Y lim
s
=

2
s
1
) s ( Y = , ceea ce
nseamn, aplicnd transformarea invers, c x ) x ( y = .

6.5. Rezolvarea problemei Cauchy pentru sisteme de ecuaii
difereniale liniare
6.5.1. S se integreze sistemul de ecuaii difereniale cu funciile
necunoscute y = y(x) i z = z(x)

= + +
= + +
0 z 6 y 2 z
0 z 4 y 4 y
'
'

cu condiiile iniiale
. 15 ) 0 ( z , 3 ) 0 ( y = =
Soluie: Aplicm transformarea Laplace i, notnd

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
184
Y(s)=L [y(x)], Z(s)= L [z(x)], obinem

= + +
= + +
. 15 ) s ( Z ) 6 s ( ) s ( Y 2
3 ) s ( Z 4 ) s ( Y ) 4 s (

De aici rezult

+
+
+
=
+ +
+
=
+
+
+

=
+ +

=
.
8 s
11
2 s
4
) 8 s )( 2 s (
54 s 15
) s ( Z
8 s
11
2 s
8
) 8 s )( 2 s (
42 s 3
) s ( Y

Aplicnd transformarea invers gsim soluia
. e 11 e 4 ) x ( z
e 11 e 8 ) x ( y
x 8 x 2
x 8 x 2


+ =
+ =

6.5.2. S se integreze sistemul de ecuaii liniare, neomogene, cu
coeficienii variabili

=
=

x sin ' z " xy
xe x cos 3 " z 3 " y 3
x

cu condiiile

=
=
=
=
, 0 ) 0 ( ' z
4 ) 0 ( z
2 ) 0 ( ' y
1 ) 0 ( y

unde y = y(x) i z = z(x).
Soluie: Notnd Y = L [y(x)] i Z = L [z(x)], prin aplicarea
transformatei Laplace asupra sistemului de ecuaii obinem succesiv:
2 s Y s )] x ( " y [
2
+ = L
s 4 Z s )] x ( " z [
2
= L
. 1 ' Y s sY 2 ] " Y [
ds
d
)] x ( " xy [
2
= = L L
Sistemul devine
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
185

+
= +
+

+
= +
.
1 s
1
3 sZ Y s sY 2
) 1 s (
1
1 s
s 3
6 s 15 Z s 3 Y s 3
2
2
2 2
2 2

Exprimnd pe Z din a doua ecuaie i introducnd n prima ecuaie
rezult
.
) 1 s ( s 3
1
s
2
s
2
Y
s
3
' Y
)
1 s
1
3 ' Y s sY 2 (
s
1
Z
2 3 2 3
2
2
+
= +
+
+ =

Ecuaia n Y este liniar i neomogen i, aplicnd metoda clasic
de integrare deducem
.
) 1 s ( s 3
1
s
1
s
2
s
c
]
) 1 s ( 3
1
s s 2 c [
s
1
) s ( Y
3 2 3
2
3
+
+ + =
+
+ + =
Dup ce se descompune ultima fracie n fracii simple, Y(s) se
aduce la forma
,
1 s
1
3
1
s
1
3
2
s
1
3
5
s
1
3
1 c 3
) s ( Y
2 3
+
+
+
=
de unde, prin operatorul invers L
-1
, gsim
. e
3
1
3
2
x
3
5
x
6
1 c 3
) x ( y
x 2
+
+
=
Derivnd acum Y(s), obinem
2 2 3 4
) 1 s ( 3
1
s 3
2
s 3
10
s
1 c 3
) s ( ' Y
+
+ +
+
=
i introducnd aceasta n expresia lui Z(s), rezult
,
) 1 s ( s
1
) 1 s ( 3
s
) 1 s ( 3
2
s 3
11
s 3
1 c 3
) s ( Z
2 2 3
+

+
+ +
+
=
sau, dup descompunerea ultimei fracii n fracii simple,
,
1 s
s
s
1
) 1 s ( s
1
2
+
=
+

aceasta devine

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
186
.
1 s
s
) 1 s ( 3
1
) 1 s ( 3
1
s 3
8
s 3
1 c 3
) s ( Z
2 2 3
+
+
+
+
+
+ +
+
=
Deci soluia problemei este

+ + + +
+
=
+
+
=

x cos xe
3
1
e
3
1
3
8
x
6
1 c 3
) x ( z
e
3
1
3
2
x
3
5
x
6
1 c 3
) x ( y
x x 2
x 2
c R.
Condiiile Cauchy sunt satisfcute pentru orice valoare real a
constantei c.

6.6. Ecuaii cu argument ntrziat
6.6.1. S se determine soluia ecuaiei

< =
= +
. 0 x , 0 ) x ( y
x ) 2 x ( y ) 1 x ( y 4 ) x ( y 3

Soluie: Interpretm ecuaia astfel:
) x ( xu ) 2 x ( u ) 2 x ( y ) 1 x ( u ) 1 x ( y 4 ) x ( u ) x ( y 3 = +
i aplicm transformarea Laplace, folosind deplasarea n real i notnd
Y(s) = L [y(x)]. Obinem succesiv
2
s 2 s
s
1
) s ( Y ) e e 4 3 ( = +


2
s s
s
1
) s ( Y ) e 3 )( e 1 ( =


).
e
3
1
1
1
3
1
e 1
1
(
s 2
1
)
e 3
1
e 1
1
(
s 2
1
) s ( Y
s
s 2 s s 2

=
Deoarece
, 1 e
3
1
, 1 e e e
s x ) iy x ( s
< < = =
+

obinem
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
187
...)]
3
e
...
3
e
3
e
1 (
3
1
...) e ... e e 1 [(
s 2
1
) s ( Y
n
ns
2
s 2 s
ns s 2 s
2
+ + + + +
+ + + + + =...] e )
3
1
1 ( ... e )
3
1
1 ( e )
3
1
1 (
3
2
[
s 2
1
) s ( Y
ns
1 n
s 2
3
s
2 2
+ + + + + =

+

+
+ =
1 n
2
ns
1 n 2
s
1
e )
3
1
1 (
2
1
s 3
1
) s ( Y
i, aplicnd transformarea invers, rezult

=
+
+ =
] x [
1 n
1 n
), n x )(
3
1
1 (
2
1
x
3
1
) x ( y
unde [x] reprezint partea ntreag a lui x.
6.6.2. S se integreze ecuaia diferenial cu argument ntrziat

=
= +
. 0 x , 0 ) x ( y
x ) 1 x ( y ) x ( y
2 '

Soluie: Deoarece y(0) = 0 i punnd Y(s) = L [y(x)] avem
i ) s ( sY )] x ( y [
'
= L ), s ( Y e )] 1 x ( y [
s
= L relaii care se introduc n
ecuaie i gsim
.
s
e
) 1 ( 2 ) s ( Y
0 n
4 n
ns
n

=
+

=


Dar ,
s
)! 3 n (
] x [
4 n
3 n
+
+
+
= L de unde

=
+

=
0 n
3 n
n
), n x ( u
)! 3 n (
) n x (
) 1 ( 2 ) x ( y
deci

=
+
+

=
] x [
0 n
3 n
n
.
)! 3 n (
) n x (
) 1 ( 2 ) x ( yEcuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
188
6.7. Ecuaii cu derivate pariale
6.7.1. S se rezolve ecuaia cu derivate pariale de ordinul 1
cvasiliniar

+ =
=

2
) 1 x ( ) x , 0 ( y
t cos
x
y
t
y

Soluie: Avnd condiie n punctul t = 0 aplicm transformarea
Laplace funciei y(t, x) n raport cu t, considernd pe x drept parametru.
Notm L [y(t, x)] = Y(s, x) i obinem succesiv

=
0
st
dt e ) x , t ( y ) x , s ( Y
] t [cos ]
x
y
[ ]
t
y
[ L L L =

0
st
x
) x , s ( Y
dt e
x
y
]
x
y
[ L
). x , 0 ( y ) x , s ( sY ]
t
y
[ =

L
Ecuaia iniial se scrie atunci
1 s
s
) 1 x ( sY
x
Y
2
2
+
+ + = +


i devine o ecuaie linar de ordinul 1 n variabila independent x,
neomogen cu coeficieni constani, s fiind un parametru.
Soluia general a acestei ecuaii va fi
Y(s, x) =
1 s
1
s
2
) 1 x (
s
2
) 1 x (
s
1
2 3 2
2
+
+ + + + .
Atunci
y(t, x) = L
-1
[Y(s, x)] = (x + 1)
2
2(x + 1)t + t
2
+ sin t.6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
189
6.7.2. S se rezolve ecuaia cu derivate pariale de ordinul doi de
tip parabolic
0
t
y
x
y
2
2
=

cu condiiile

=
=
=
. 0 ) 1 , t ( y
0 ) 0 , t ( y
x sin ) x , 0 ( y
unde x (0, 1), t > 0.
Soluie: Se observ c ecuaia modeleaz problema propagrii
cldurii ntr-o bar de lungime finit, l = 1, care nu are surse de cldur la
extremiti. Aplicm transformarea Laplace funciei y(t, x) n raport cu t
(deoarece avem condiie n punctul t = 0), considernd pe x drept
parametru. Notm L [y(t, x)] = Y(s, x), s > 0 i obinem succesiv

=
0
st
dt e ) x , t ( y ) x , s ( Y
0 ]
t
y
[ ]
x
y
[
2
2
=

L L

0
2
2
st
2
2
2
2
x
) x , s ( Y
dt e
x
y
]
x
y
[ L
2
2
2
2
x
) x , s ( Y
]
x
y
[

L
). x , 0 ( y ) x , s ( sY ]
t
y
[ =

L
Avem
0 s , x sin sY
x
Y
2
2
> =

,
adic o ecuaie diferenial n variabila independent x, liniar i
neomogen cu coeficieni constani i cu s parametru.
Ecuaia caracteristic r
2
s = 0 are soluiile reale , s r , s r
2 1
= = iar
soluia general a ecuaiei omogene corespunztoare este
s x
2
s x
1 o
e c e c ) x , s ( Y

+ = , c
1
, c
2
constante.
Prin identificare se gsete o soluie particular a ecuaiei
neomogene

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
190
x sin
s
1
Y
2
p

+
=
deci soluia general a ecuaiei neomogene este
. x sin
s
1
e c e c ) x , s ( Y ) x , s ( Y ) x , s ( Y
2
s x
2
s x
1 p o

+
+ + = + =


Prin aplicarea operatorului L asupra condiiilor la extremiti,
y(t, 0) = 0, y(t, 1) = 0, rezult succesiv
0 ) 0 , s ( Y )] 0 , t ( y [ = = L
0 ) 1 , s ( Y )] 1 , t ( y [ = = L

= +
= +

0 e c e c
0 c c
s
2
s
1
2 1
de unde 0 c c
2 1
= = i
. x sin
s
1
) x , s ( Y
2

+
=
Prin inversa transformrii Laplace obinem soluia
. x sin e ) x , t ( y
t
2


=
6.7.3. S se rezolve ecuaia cu derivate pariale de ordinul doi de
tip hiperbolic
2
2
2
2
x
y
4
t
y

, x [0, l], t 0
tiind c

=
=
=

=
t 7 ) l , t ( y
0 ) 0 , t ( y
0 ) x , 0 (
t
y
0 ) x , 0 ( y

Soluie: Ecuaia modeleaz problema oscilaiilor libere ale coardei
de lungime l, fixat la unul din capete, aflat la momentul iniial n repaus
i care nu este supus la perturbaii exterioare.
Aplicm transformarea Laplace funciei y(t, x) n raport cu t
considernd pe x drept parametru. Notm L [y(t, x)] = Y(s, x) i obinem
succesiv
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
191

=
0
st
dt e ) x , t ( y ) x , s ( Y
0 ]
t
y
[ ]
x
y
[ 4
2
2
2
2
=

L L

0
2
2
st
2
2
2
2
x
) x , s ( Y
dt e
x
y
]
x
y
[ L
) x , s ( sY ) x , 0 ( y ) x , s ( sY ]
t
y
[ = =

L
) x , s ( Y s ) x , 0 (
t
y
]
t
y
[ s ]
t
y
[
2
2
2
=

L L .
Rezult o ecuaie liniar omogen de ordinul 2 cu coeficieni
constani
0 Y s
4
1
" Y
2
=
cu soluiile
xs
2
1
2
xs
2
1
1
e c e c Y

+ = .
Din condiiile la limit
0 ) 0 , s ( Y )] 0 , t ( y [ = = L
2
s
7
) l , s ( Y )] l , t ( y [ = = L
se obine
ls
2
1
ls
2
1 2
1
e e
1
s
7
c

= i
ls
2
1
ls
2
1 2
2
e e
1
s
7
c

= .
Prin urmare soluia va fi dat de

2
xs
2
1
2
xs
2
1
ls
2
1
ls
2
1
s
e
s
e
e e
7
) x , s ( Y .Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
192
6.8. Probleme propuse
6.8.1. Rezolvai urmtoarele probleme Cauchy:
a) b)

= =
= +
6 ) 0 ( y , 5 ) 0 ( y
0 y 4 y
'
' '

=
=
1 ) 0 ( y
e y y
x '
c) d)

=
= +
1 ) 0 ( y
x sin 2 y y
'

= =
=
4 , 0 k , ! k ) 0 ( y
x ! 6 y
) k (
2 ) 5 (

Rspuns: a) y(x) = 5cos2x + 3sin2x; b) y(x) = e
x
(x + 1);
c) y(x) = 2e
-x
cosx + sinx; d) y(x) = 1 x x x x x
7
2
2 3 4 7
+ + + + + .
6.8.2. S se rezolve problema Cauchy pentru urmtoarele ecuaii
difereniale liniare, neomogene, cu coeficieni constani:
a)

=
=
= + +

2 ) 0 ( ' y
1 ) 0 ( y
e x y 4 ' y 4 " y
x 2 3
b)

=
=
=
= = +
2 ) 0 ( " y
0 ) 0 ( ' y
1 ) 0 ( y
) x ( y y , e x y ' y 3 " y 3 ' ' ' y
x 2
c) f funcie original

=
=
=
= = +
8 ) 0 ( " y
2 ) 0 ( ' y
1 ) 0 ( y
) x ( y y ), x ( f y 8 ' y 4 " y 2 ' ' ' y
d) ; e)

> =
> =
= +
0 a , 1 ) a ( ' y
0 a , 1 ) a ( y
x 2 cos e y 5 ' y 2 " y
x

=
=
= +
2 ) 0 ( ' y
0 ) 0 ( y
x cos
1
y " y

6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
193
f) ; g)

=
=
=
1 ) 0 ( ' y
1 ) 0 ( y
thx y " y

=
=
+
= + +

0 ) 0 ( ' y
1 ) 0 ( y
1 x
e
y ' y 2 " y
x

h) ; i)

=
=
=
= +
2 ) 0 ( " y
1 ) 0 ( ' y
1 ) 0 ( y
) 5 x ( u ) 2 x ( u ' y 2 ' ' ' y

=
=

= +
0 ) 0 ( ' y
1 ) 0 ( y
x 2 sin 1
1
y 2 " y

Rspuns:
a)
x 2
5
e )
20
x
x 4 1 ( ) x ( y

+ + = ; b)
x
5 2
e )
60
x
2
x
x 1 ( ) x ( y + = ;
c)

+ =
x
0
t 2 x 2
dt ) t x ( f ) x 2 sin x 2 cos e (
8
1
) e x 2 sin x 2 cos 3 (
2
1
) x ( y ;
d)
x
e ) x 2 sin
4
x
x 2 (cos ) x ( y + = ; e) x cos ln x cos x sin x x sin 2 ) x ( y + + = ;
f) )
4
arctge ( ch 2 shx e ) x ( y
x x

+ =

;
g) ; ] x ) 1 x ln( ) 1 x [( e ) x ( y
x
+ + =


h)
) 5 x ( u )] 5 x ( 2 sin
2
2
5 x [
2
1
) 2 x ( u
)] 2 x ( 2 sin
2
2
2 x [
2
1
) x ( u ) x 2 cos x 2 sin
2
2
1 ( ) x ( y

+ =

i) ] 1 2 x cos ) 1 2 x [(
2
1
)] 2 x sin 1 ln( 1 [
2
2 x sin
) x ( y + + + = .
6.8.3. (Ecuaia lui Laguerre) Fie ecuaia diferenial cu
coeficieni variabili
N n , 0 ) x ( ny ) x ( ' y ) x 1 ( ) x ( " xy = + +

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
194
Pentru n fixat, aceast ecuaie admite un polinom de gradul n ca
soluie. Fie L
n
(x) acest polinom.
a) Cunoscnd y(0) = y
0
i y(0) = y
1
i folosind transformata
Laplace mpreun cu o teorem de dezvoltare s se determine polinomul
L
n
(x), tiind c x
n
are coeficientul (-1)
n
.
b) S se scrie L
0
(x), L
1
(x), L
2
(x) i L
3
(x).
c) S se demonstreze relaia de recuren
0 ) x ( L ) 1 n ( ) x ( ' L ) 1 n ( ) x ( ' L
n n 1 n
= + + +
+

Rspuns:
]
! n
x
C ) 1 ( ...
! 3
x
C
! 2
x
C
! 1
x
C 1 [ c ) x ( L
n
n
n
n
3
3
n
2
2
n
1
n n
+ + + =
i, conform ipotezei, lum c = n! , obinnd
n n
n
n 3 3
n
2 2
n
1
n n
x C ) 1 ( ... x
! 3
! n
C x
! 2
! n
C x
! 1
! n
C ! n ) x ( L + + + =
de aici rezult L
0
(x) = 1, L
1
(x) = 1 x, L
2
(x) = 2 - 4x + x
2
, L
3
(x) = 6 - 18x
+ 9x
2
- x
3
.
6.8.4. S se integreze sistemul diferenial liniar neomogen

= + +
= +
0 y ' z 2 " y
x sin z 2 y 2 ' z ' y
cu condiiile

=
= =
0 ) 0 ( ' y
0 ) 0 ( z ) 0 ( y

Rspuns:
x sin
5
2
x cos
5
1
xe
3
1
e
9
1
e
45
4
) x ( y
x x x 2
+ + =


. xe
3
1
e
9
1
e
9
1
) x ( z
x x x 2
+ + =
6.8.5. S se rezolve problema Cauchy

=
= +
0 y 2 " z
0 z 2 " y
cu condiiile

=
=
= =
1 ) 0 ( ' z
1 ) 0 ( ' y
0 ) 0 ( z ) 0 ( y

Rspuns:
) x sin e x cos e x sin e x cos e (
4
1
) x ( y
x x x x
+ + =
6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
195
) x cos e x sin e x cos e x sin e (
4
1
) x ( z
x x x x
+ + = .
6.8.6. S se rezolve problema Cauchy

= +
= + +
x
x
e z ' z y 2 " y
e z " z ' y " y
cu condiiile

= =
= =
0 ) 0 ( ' z ) 0 ( ' y
0 ) 0 ( z ) 0 ( y

Rspuns:
x
2
3
x x
e
3
13
e
5
1
e
3
1
) x ( y

+ + =
x
2
3
x x
e
3
13
xe
5
3
e
5
79
3
2
) x ( z

+ + + = .
6.8.7. S se determine soluia problemei Cauchy pentru urmtoarea
ecuaie diferenial liniar cu coeficieni variabili.

=
= +
0 ) 0 ( y
1 x ) x ( ' y 2 ) x ( ' ' xy

Rspuns:
2
x
6
x
) x ( y
2
= .
6.8.8. S se integreze ecuaiile cu argument ntrziat
a) ;

=
= +
0 x , 0 ) x ( y
x ) 1 x ( y ) x ( ' y
2
b)

= =
=
0 ) 0 ( ' y ) 0 ( y
x ) 1 x ( ' y 2 ) x ( " y
;
c)

= =
= + +
. 0 ) 0 ( ' y ) 0 ( y
x ) 4 x ( y ) 2 x ( ' y 2 ) x ( " y

Rspuns:
a)

=
+
+

=
] x [
0 n
3 n n
)! 3 n (
) n x ( ) 1 (
2 ) x ( y
b)

=
+
+

=
] x [
0 n
3 n n
)! 3 n (
) n x ( 2
) x ( y

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
196
c)

=
+
+

+ =
]
2
x
[
0 n
3 n
n
)! 3 n (
) n 2 x (
) 1 n ( ) 1 ( ) x ( y .
6.8.9. S se rezolve ecuaia cu derivate pariale de ordinul 1
cvasiliniar

+ =
=

2
) 1 x ( ) x , 0 ( y
t 3 sin
x
y
t
y
2

Rspuns: y(t, x) = (x + 1)
2
(x + 1)t +
4
1
t
2
-
6
1
cos3t +
6
1

6.8.10. Folosind transformarea Laplace s se rezolve ecuaia cu
derivate pariale de ordinul doi de forma
0
t
y
x
y
2
2
=

cu condiiile

=
=
=
. 0 ) 1 , t ( y
0 ) 0 , t ( y
x 2 sin 3 ) x , 0 ( y
unde x (0, 1), t > 0.
Rspuns: . x 2 sin e 3 ) x , t ( y
x
2
4


=
6.8.11. Folosind transformarea Laplace s se integreze ecuaia cu
derivate pariale de ordinul 2 cu funcia necunoscut y(t, x), xR, t 0, de
forma
0
t
y
16
1
x
y
2
2
2
2
=

cu condiiile

+ =

=
=
=

x 3 cos 3 x cos 2 ) x , 0 (
t
y
0 ) x , 0 ( y
0 )
2
3
, t ( y
0 ) 0 , t (
x
y


Rspuns:
x 3 cos t 12 sin
4
1
x 4 cos t 4 sin
2
1
) x , t ( y

+ = .6. Metode operaionale pentru rezolvarea unor ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale
197
6.8.12. S se integreze ecuaia
0 t , 0 x ,
t
y
x
y
2
2
2
2
> >

tiind c

=
=
=

0 ) x , 0 (
t
y
0 ) x , 0 ( y
t 2 sin 10 ) 0 , t ( y
0 ) x , t ( y lim
x

Rspuns:

< <
=
t x , 0
t x 0 ), x t ( 2 sin 10
) x , t ( y .
6.8.13. S se rezolve urmtoarele sisteme de ecuaii difereniale,
utiliznd transformarea Laplace:
a) ; b)

=
=
+ =
+ =
7 ) 0 ( z
2 ) 0 ( y
z 3 y 4 ' z
z y 6 ' y

= =
= =
=
=
4 ) 0 ( ' z , 3 ) 0 ( z
2 ) 0 ( ' y , 1 ) 0 ( y
z 3 y 2 " z
z 4 y 3 " y
;
c) ;

= =
= + + +
= + + +

0 ) 0 ( z ) 0 ( y
1 z ' z y 2 ' y 2
e z 2 ' z y 3 ' y
x 2
d)

= = =
+ = + = +
1 ) 0 ( u ) 0 ( z ) 0 ( y
' y ' u ' u ' z ' z ' y
;
e)

=
=
=
=
3 ) 0 ( z
8 ) 0 ( y
z 2 y ' z
z 3 y 2 ' y

Rspuns:
a) ;

+ =
=
x 2 x 7
x 2 x 7
e 4 e 3 ) x ( z
e e 3 ) x ( y
b) ;

+ + =
+ + =
x sin 6 x cos 5 e 2 ) x ( z
x sin 6 x cos 5 e 4 ) x ( y
x
x

Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
198
c) ;

+ + =
+ + =


3 e ) 5 x 2 ( e 2 ) x ( z
2 e ) 3 x ( e ) x ( y
x x 2
x x 2
d) y(x) = z(x) = u(x) =
2
x
e ;
e)

=
+ =

x 4 x
x 4 x
e 2 e 5 ) x ( z
e 3 e 5 ) x ( y

Metode operaionale discrete 199

Capitolul 7. METODE OPERAIONALE DISCRETE.
ECUAII CU DIFERENE FINITE

7.1. Consideraii teoretice
Se numete diferena de ordinul 1 sau diferena finit a funciei
f: R R n punctul n R expresia
) n ( f ) 1 n ( f ) n ( f + =
Se numete diferena de ordinul p 2 a funciei f n punctul n
expresia
)) n ( f ( ) n ( f
1 p p
= + =

=
p , 0 n ), k p n ( f C ) 1 (
k
p
p
0 k
k
N*.
O funcie f: Z C se numete funcie original dac ndeplinete
condiiile:
i. f(n) = 0 pentru n < 0
ii. exist numerele reale pozitive M = M(f) i R = R(f) astfel
nct f(n) MR
n
, oricare ar fi n 0.
Se numete transformata z a funciei original f funcia F: C C cu
valorile
=

D z , z ) n ( f ) z ( F
0 n
n
C,
unde D
c
f este un domeniu de convergen care depinde de f.
Operaia de determinare a funciei F se noteaz prin operatorul I

=
0 n
n
z ) n ( f ) z )]( n ( f [ I , n Z.
n cele ce urmeaz vom folosi notaiile F(z) i I [f(n)].
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 200
Dac se renun la prima condiie din definiia funciei original
atunci suma din expresia transformatei z se extinde de la - la . n acest
caz transformarea z se mai numete transformarea Laplace discret.
Proprieti ale transformrii z directe i ale transformrii z
inverse
P
1
. Liniaritatea
)] n ( g [ )] n ( f [ )] n ( g ) n ( f [ I I I + = + oricare ar fi
scalarii , C.
Domeniul de convergen D
c
f D
c
g D
c
(f + g).
P
2
. Proprietatea de asemnare (schimbare a scalei)
) az ( F
az z
)] n ( f [ )] n ( f a [
n
=

I I , n Z, aC*.
Domeniul de convergen D
c
a
-n
f = {z| azD
c
f}.
P
3
. Proprieti de ntrziere sau translatarea la dreapta respectiv la
stnga cu p pai a funciei original
] z ) k ( f ) z ( F [ z )] p n ( f [
p
1 k
k p

+ = I , n Z, p N*
] z ) k ( f ) z ( F [ z )] p n ( f [
1 p
0 k
k p

= + I , n Z, p N*
Domeniul de convergen D
c
f.
P
4
. Proprietatea de derivare a imaginii (modularea cu o ramp sau
cu o ramp modulat exponenial)
) z ( F
dz
d
z )] n ( nf [ = I , n Z
)
z
( F
dz
d
z )] n ( f n [
n

= I , n Z, C*
Domeniul de convergen D
c
tf = D
c
f, iar z = 0 apare ca un punct
singular izolat.
P
5
. Proprietatea transformrii diferenei finite i a diferenei de
ordinul p 2
) 0 ( zf ) z ( F ) 1 z ( )] n ( f [ = I , n Z
Metode operaionale discrete 201
I [
p
f(n)] = (z 1)
p
F(z) - z , n Z

1 p
0 k
k 1 k p
) 0 ( f ) 1 z (
Domeniul de convergen D
c
f D
c
f ... Dc
k
f.
P
6
. Proprietatea de inversare a timpului (rangului)
I [f(-n)] = F(z
-1
), n Z
Domeniul de convergen D
c
f(-n) = {zC| z
-1
D f}.
c
P
7
. Proprietatea sumei
1
n
0 k
z 1
1
] ) k ( f [

=

=

I F(z)
Domeniul de convergen D
c
f D
c
f.
P
8
. Derivarea n raport cu un parametru
I [
p
) p , z ( F
]
p
) p , n ( f

, n Z i I [f(n, p)] = F(z, p)


Domeniul de convergen D
c
f.
P
9
. Formula sumei unei serii
) z ( F lim ) k ( f lim
1 z
n
1 k
n
=

=


P
10
. Formula valorii iniiale
f(0) = sau f(0) = ) z ( F lim
z
) z ( F ) z 1 ( lim
1
zP
11
. Formula valorii finale
) n ( f lim
n
= ) z ( F ) z 1 ( lim
1
1 z


P
12
. Transformarea unei funcii periodice f cu perioada T N*

=
1 T
0 n
n T
T
z ) n ( f
1 z
1
)] n ( f [ I
P
13
. Transformarea produsului de convoluie al funciilor original

=
=
n
0 k
) k n ( g ) k ( f ) n )( g f (
)]. n ( g [ )] n ( f [ )] n )( g f [( I I I =
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 202
P
14
. Convoluia complex
I [f(n)g(n)] =

+

i a
i a
d
1
)
z
( G ) ( F
i 2
1


P
15
. Transformarea z invers
f(n) = I
-1
[F(z)] = { }

=

=
m
1 k
k
1 n 1 n
a , z ) z ( F z Re dz z ) z ( F
i 2
1


unde a
k
reprezint polii sau punctele singulare eseniale ale funciei
F(z)z
n-1
.
o Formul alternativ pentru calculul reziduurilor imaginii de
argument inversat
Rez

{F(z)z
n-1
, a
k
} = Rez

{F(
z
1
)z
1-n
, a
k
}
o Formula seriei tayloriene a imaginii de argument inversat
F(n) =
0 z
n
n
z
1
F
dz
d
! n
1
=

, nN
o Formula de calcul recurent bazat pe valoarea iniial
f(n) =


1 n
0 k
k n
z
z ) k ( f ) z ( F z lim
f(0) = ) z ( F lim
z

7.2. Probleme rezolvate
7.2.1. S se determine transformata z a funciei impuls i a
funciei unitate u, definite prin:

=
0 n , 1
0 n , 0
) n ( i

<
=
0 n , 1
0 n , 0
) n ( u
Soluie: Aplicnd operatorul I obinem
1 z ) n ( )] n ( [
0 n
n
= =

I
Metode operaionale discrete 203
.
1 z
z
z
1
1
1
z
1
z ) n ( u )] n ( u [
0 n
n
0 n
n

= = =


=

I
7.2.2. S se determine transformata z a funciei
f (n) = u ( n 5).
Soluie: Aplicnd teorema de ntrziere, se obine
,
) 1 z ( z
1
1 z
z
z )] n ( u [ z )] n ( f [
4
5 5

= =

I I
pentru 1 z > .
7.2.3. S se determine transformatele z ale funciilor n sin i
n cos , pentru . 0 >
Soluie: Avem
n
1 n sin , deci . 1 z , 1 ) n (sin R > = La fel i
pentru . n cos
Pentru calculul transformatelor z cerute folosim urmtoarele
rezultate:
2
e e
n cos
n i n i


+
=
>

, e z
e z
z
] e [
Re n
I C.
Avem succesiv:
,
1 cos z 2 z
sin z
1 cos z 2 z
1
i 2
e e
z
)
e z
z
e z
z
(
i 2
1
] e e [
i 2
1
] n [sin
2 2
i i
i i
n i n i
+
=
+

=
=

= =
I I

.
1 cos z 2 z
) cos z ( z
1 cos z 2 z
) e e ( z z 2
2
1
)
e z
z
e z
z
(
2
1
] e e [
2
1
] n [cos
2 2
i i 2
i i
n i n i
+

=
+
+
=
=

= + =
I IEcuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 204
7.2.4. S se determine originalul funciei f al transformatei z de
forma
. 1 z ,
1 z
z
) z ( F
2

=
Soluie: Descompunem fracia
1 z
z
2

n fracii simple i obinem


], ) 1 ( 1 [
2
1
]} ) 1 [( ] 1 [ {
2
1
)]
1 z
1
1 (
1 z
1
1 [
2
1
)
1 z
1
1 z
1
(
2
1
) z ( F
n n
= =
=
+

+ =
+
+

=
I I I

deci ]. ) 1 ( 1 [
2
1
) n ( f )] z ( F [
n 1
= =

I
7.2.5. S se rezolve ecuaia cu diferene
0 ) n ( y 4 ) n ( y
2
= cu condiiile

=
=
3 ) 1 ( y
1 ) 0 ( y

Soluie: Folosind definiia diferenei y(n) obinem
) n ( y ) 1 n ( y ) n ( y + =
) n ( y ) 1 n ( y 2 ) 2 n ( y ) n ( y
2
+ + + =
i atunci ecuaia devine
. 0 ) n ( y 3 ) 1 n ( y 2 ) 2 n ( y = + +
Aplicnd transformata z asupra ecuaiei, folosind proprietatea de
ntrziere, cu notaiile I [y(n)] = Y(z) i lund p = 1, gsim succesiv
0 ) z ( Y 3 )] 0 ( y ) z ( Y [ z 2 ]
z
) 1 ( y
) 0 ( y ) z ( Y [ z
2
=
0 ) z ( Y 3 z 2 ) z ( zY 2 z 3 z ) z ( Y z
2 2
= +
,
3 z
z
3 z 2 z
z z
) z ( Y
2
2

=

+
=
i aplicnd transformarea invers gsim
. 0 n , 3 ) n ( y
n
=

Metode operaionale discrete 205
7.2.6. S se rezolve urmtoarea ecuaie cu diferene

= = =
= +
1 ) 2 ( y , 2 ) 1 ( y , 1 ) 0 ( y
0 ) n ( y 2 ) n ( y
2 3


Soluie: Exprimm diferenele de ordinul doi i trei care apar n
ecuaie, dup cum urmeaz

2
y(n) = y(n + 2) 2y(n + 1) + y(n)

3
y(n) = y(n + 3) 3y(n + 2) + 3y(n + 1) y(n)
i, prin nlocuire, ecuaia dat devine
y(n + 3) y(n + 2) y(n + 1) + y(n) = 0.
Conform proprietii a doua de ntrziere, aplicnd transformata z asupra
ecuaiei i notnd I [y(n)] = Y(z) se obine succesiv
]
z
) 1 ( y
) 0 ( y ) z ( Y [ z ]
z
) 2 ( y
z
) 1 ( y
) 0 ( y ) z ( Y [ z
2
2
3

0 ) z ( Y )] 0 ( y ) z ( Y [ z = + ,
(z
3
z
2
z + 1)Y(z) = z
3
3z
2
,
2 2 3
2 3
) 1 z (
z
1 z
z
1 z z z
z 3 z
) z ( Y

+
=
+

= .
Aplicnd transformarea invers rezult soluia ecuaiei iniiale
. 0 n , n ) 1 ( ) n ( y
n
=

7.3. Probleme propuse
7.3.1. S se determine, pentru urmtoarele funcii original, R(f) i
transfomata z.
a) 0 n , C , e ) n ( f
n
=

; b) 0 n , ) 1 ( ) n ( f
n
=
Rspuns:
a)

Re z ,
e z
z
] e [
n
>

= I
b)

>
+
= =
0 n
n n n
1 z ,
1 z
z
z ) 1 ( ] ) 1 [( I .
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 206
7.3.2. S se determine transformata z a funciilor urmtoare:
a)

+ =
=
=
1 k 2 n , 1
k 2 n , 0
) n ( f ; b)

=
=
1 n ,
n
1
0 n , 0
) n ( f
Rspuns:
a) 1
z
1
,
1 z
z
2
<

; b)
1 z
z
ln

.
7.3.3. S se determine transformata z a funciei original de forma:
n ) n ( f
1
= ; ; ;
2
2
n ) n ( f =
3
3
n ) n ( f =
4
4
n ) n ( f = ; n ) 1 ( ) n ( f
n
5
=
Rspuns:
2
1
) 1 z (
z
)] n ( f [

= I ;
3
2
) 1 z (
) 1 z ( z
)] n ( f [

+
= I ;
4
2
3
) 1 z (
) 1 z 4 z ( z
)] n ( f [

+ +
= I ;
5
2 3
4
) 1 z (
) 1 z 11 z 11 z ( z
)] n ( f [

+ + +
= I ;
2
5
) 1 z (
z
)] n ( f [
+
= I .
7.3.4. S se determine transformatele z ale funciilor:
a) n sin
2
; b) ; n cos
2
c) n sin
3
; d) . n cos
3
Rspuns:
a) ]
1 2 cos z 2 z
) 2 cos z ( z
1 z
z
[
2
1
2
+

;
b) ]
1 2 cos z 2 z
) 2 cos z ( z
1 z
z
[
2
1
2
+

.
Pentru c) i d) folosim formulele:
) n 3 sin n sin 3 (
4
1
n sin
3
= i ) n 3 cos n cos 3 (
4
1
n cos
3
+ = .


Metode operaionale discrete 207
7.3.5. S se determine transformatele z ale funciilor:
a) n sh ; b) n ch .
Rspuns: a)
1 zch 2 z
zsh
2
+

; b)
1 zch 2 z
) ch z ( z
2
+

.
7.3.6. S se determine transformatele z ale funciilor:
a) ; b)
1 n
na
n
ne

;
c)
n 2
e n

; d)
n
e 1


Rspuns: a)
2
) a z (
z

; b)
2
) e z (
ze

;
c)
3
) e z (
z ) e z ( e

+
; d)
) e z )( 1 z (
) e 1 ( z.
7.3.7. S se determine transformata z invers a funciilor imagine:
a)
z
a
1
e ) z ( F = ;
b)
1 z
z 2
) z ( F
2
2

= ;
c)
1 z
z 2 z
) z ( F
3
2
3

+
= .
Rspuns: a) R a ,
! n
a
) n ( f
n
1
= ;
b)

+ =
=
= =
1 k 2 n , 1
k 2 n , 0
2 ) n ( u 2 ) n ( f
2
;
c)

+ =
+ =
=
=
2 k 3 n , 2
1 k 3 n , 1
0 k , k 3 n , 0
) n ( f
3
.
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 208
7.3.8. S se rezolve urmtoarele ecuaii cu diferene:
a)

=
=
3
1
) 0 ( y
0 ) n ( y 2 ) n ( y 3
;
b) ;

=
=
=
5 ) 1 ( y
1 ) 0 ( y
0 ) n ( y 4 ) n ( y 3 ) n ( y
2

c) .

= = =
= + +
3 ) 2 ( y , 0 ) 1 ( y , 1 ) 0 ( y
0 ) n ( y 4 ) n ( y 4 ) n ( y
2 3

Rspuns:
a) 0 n , )
3
5
(
3
1
) n ( y
3
5
z
z
3
1
5 z 3
z
)] n ( y [ ) z ( Y
n
=

= =I ;
b) 0 n , 5 ) n ( y
5 z
z
)] n ( y [ ) z ( Y
n
=

= = I ;
c)
+

=
+
+ +
= =
2 2 3
2 3
) 1 z (
z
1 z
z
1 z z z
z 2 z z
)] n ( y [ ) z ( Y I
. 0 n , n ) 1 ( ) n ( u ) n ( y
n
+ =
7.3.9. (irul lui Fibonacci) S se determine soluia explicit a
ecuaiei cu diferene:

=
=
+ + = +
0 n , 1 ) 1 ( y
0 ) 0 ( y
) n ( y ) 1 n ( y ) 2 n ( y

Rspuns:
1 z z
z
) z ( Y )] n ( y [
2

= = I , de unde rezult
] )
2
5 1
( )
2
5 1
[(
5
1
) n ( y
n n

+
= .


Metode operaionale discrete 209
7.3.10. S se determine originalul f
i
, i = 1, 2 al transformatelor z
date de relaiile
a)
2
1
) 4 z (
z
) z ( F

= ; b)
z
1 z
ln ) z ( F
2
+
= ;
c)
2 2
2 3
3
) 1 z (
z z 10 z
) z ( F

+ +
= ; d)
2
2 2
4
) e z )( 1 z (
z e z 2 ze
) z ( F+
= ;
e)
z 3 cos z 2 z
3 sin
) z ( F
2 3
5
+
= .
Rspuns: a) f
1
(n) = 4
n-1
n;
b) f
2
(n) =
n
) 1 (
1 n

;
c) f
3
(n) = n[2(-1)
n
+ 3];
d) f
4
(n) = e
-n
(n + 1) 1;
e) f
5
(n) = sin(3n 6).
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 210
Anexa 1


Transformatele Laplace ale unor funcii uzuale

Nr. f(x) L[f(x)]
1.
u(x - a), a 0
s
e
as

2. x
2
s
1

3.
x
n
, n N
1 n
s
! n
+

4. 1 , >

x
1
s
) 1 (
+
+5.
x
1

s


6.
x
s s 2
1

7.
a , e
ax
C
a s
1


8.
1 a , 0 a , a
x
>
a ln s
1


9. x sin
1 s
1
2
+

10. x cos
1 s
s
2
+

Anexa 1. Transformatele Laplace ale unor funcii uzuale 211
11. sh x
1 s
1
2


12. ch x
1 s
s
2


13.
x sin
2

) 4 s ( s
2
2
+

14.
x cos
2

) 4 s ( s
2 s
2
2
+
+

15. 0 , x sin >
2 2
s

+

16. 0 , x cos >
2 2
s
s
+

17. 0 , x sh >
2 2
s


18. 0 , x ch >
2 2
s
s


19.
x
x sin
arctgs
2


20.
x
shx

1 s
1 s
ln
2
1

+

21.
x
e 1
ax


s
a s
ln


22.
x
e e
x x

s
s
ln
23. x ln
s
k
s
s ln
+
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 212
24. x sin x
2 2 2
) s (
s 2

+

25. x cos x
2 2 2
2 2
) s (
s


26. x xsh
2 2 2
) s (
s 2


27. x xch
2 2 2
2 2
) s (
s

+

28.
0 , C a , x sin e
ax
>
2 2
) a s (

+

29.
0 , C a , x cos e
ax
>
2 2
) a s (
a s
+


30.
x sh e
ax

2 2
) a s (31.
x ch e
ax

2 2
) a s (
a s32.
0 , C a , x sin xe
ax
>
2 2 2
] ) a s [(
) a s ( 2

+


33.
x cos xe
ax

2 2 2
2 2
] ) a s [(
) a s (

+


34.
x sh xe
ax

2 2 2
] ) a s [(
) a s ( 2
35.
x ch xe
ax

2 2 2
2 2
] ) a s [(
) a s (


+


Anexa 2. Tabel cu transformatele z ale unor funcii uzuale 213
Anexa 2


Transformatele z ale unor funcii uzuale

Nr. f(n) I[f(n)]
1. ) n (
1
2. 1 ) n ( u =
1 z ,
1 z
z
>


3. a
n
a z ,
a z
z
>


4.
n
e

Re z ,
e z
z
>


5. 1 k 2 n , 1 ) n ( f + = =
1 z ,
1 z
z
2
>


6.
1 n ,
n
1
1 z ,
1 z
z
ln >


7. n
1 z ,
) 1 z (
z
2
>


8. (-1)
n
n
1 z ,
) 1 z (
z
2
>
+

9. n sin
1 cos z 2 z
sin z
2
+


10. n cos
1 cos z 2 z
) cos z ( z
2
+


Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme 214
11.
n sin
2

]
1 cos z 2 z
) 2 cos z ( z
1 z
z
[
2
1
2
+12.
n cos
2

]
1 cos z 2 z
) 2 cos z ( z
1 z
z
[
2
1
2
+

+
+


13. n sh
1 zch 2 z
zsh
2
+


14. n ch
1 zch 2 z
) ch z ( z
2
+


15. na
n-1
2
) a z (
z


16.
n
ne


2
) e z (
ze


17.
n
e 1


) e z )( 1 z (
) e 1 ( z
18.

n
C
1 z , )
z
1
1 ( > +


19. (-1)
n
1 z ,
1 z
z
>
+Bibliografie 215

BIBLIOGRAFIE

1. Brnznescu, V., Stnil, O., Matematici speciale teorie,
exemple, aplicaii, Ed. ALL EDUCATIONAL, Bucureti, 1998
2. Bulboac, T., Matematici speciale, Litografia Universitii Aurel
Vlaicu din Arad, Arad, 1993
3. Chiri, S., Probleme de matematici superioare, E.D.P. Bucureti,
1989
4. Craioveanu, M., Megan, M., Analiz matematic conform
programelor de perfecionare i pentru obinerea gradului II n
nvmnt, Tipografia Universitii din Timioara, 1981
5. Cristescu, G., ALGADED, Vol. 3 Ecuaii difereniale i sisteme de
ecuaii difereniale, Litografia Universitii Aurel Vlaicu din
Arad, Arad, 1991
6. Cristescu, G., Bota, C., Ecuaii difereniale i cu derivate pariale,
Ed. Mirton, Timioara, 2001
7. Crstici, B., i colectiv, Matematici speciale, E.D.P. Bucureti, 1981
8. Demidovitch, B., Recueil dexercices et de problemes danalyse
mathematique, Editions Mir, Moscou, 1972
9. Drguin, L., Drguin, C., Radu, C., Calcul integral i ecuaii
difereniale exerciii i probleme, Ed. DU STYLE, 1996
10. Flondor, D., Donciu, N., Algebr i analiz matematic culegere
de probleme, vol. 2, E.D.P. Bucureti, 1979
11. Haimovici, A., Ecuaii difereniale i ecuaii integrale, E.D.P.
Bucureti, 1965
12. Ionescu, D. V., Ecuaii difereniale i integrale, E.D.P. Bucureti,
1972
13. Kovacs, A., Stan, I., Anghelescu, R., Matematici speciale curs
pentru uzul studenilor, vol. 1 i 2, Centrul de multiplicare,
Universitatea Tehnic Timioara, 1993
14. Mnzatu, E., Struu, C., Matematici speciale, Ed. Academiei
Tehnice Militare, Bucureti, 1972
15. Micula, Gh., Pavel, P., Ecuaii difereniale i integrale prin
probleme i exerciii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1989
16. Mocic, Gh., Probleme la limit pentru ecuaii cu derivate
pariale, Inst. Politehnic, Bucureti, 1993
215
Ecuaii difereniale i cu derivate pariale prin exerciii i probleme
216
17. Moroanu, G., Ecuaii difereniale. Aplicaii, Ed. Academiei
R.S.R., Bucureti, 1989
18. Mo, G., i colectiv, Matematici superioare pentru ingineri i
economiti, vol. 2, Ed. Viaa ardean, Arad, 2000
19. Pavel, G., Tomua, I., Gavrea, I., Matematici speciale aplicaii,
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981
20. Popoviciu, N., Matematici speciale. Teorie i aplicaii, vol. 1, Ed.
Academiei Tehnice Militare, Bucureti, 1995
21. Popoviciu, N., Ecuaii cu derivate pariale de ordinul doi teorie
i aplicaii la ecuaiile fizicii matematice, Imprimeria Muzeului
Naional de Art, Bucureti, 1996
22. Popoviciu, N., Matematici speciale serii Fourier, transformri
integrale, transformri discrete, vol. 3, Imprimeria Muzeului
Naional de Art, Bucureti, 1997
23. Redheffer, R., Differential Equations Theory and Applications,
Jones and Bartelett Publishers, Boston, 1991
24. Rocule, M., Analiz matematic, E.D.P. Bucureti, 1973
25. Rudner, V., Nicolescu, C., Probleme de matematici speciale,
E.D.P. Bucureti, 1982
26. Rus, I. A., Ecuaii difereniale i integrale. ntrebri de control,
Litografia Universitii Cluj-Napoca, 1975
27. Rus, I. A., Pavel, P., Micula, Gh., Probleme de ecuaii difereniale
i cu derivate pariale, E.D.P. Bucureti, 1982
28. abac, I. Gh., Matematici speciale, vol. 1, E.D.P. Bucureti, 1981
29. abac, I. Gh., i colectiv, Matematici speciale, vol. 2, E.D.P.
Bucureti, 1984
30. Trandafir, R., Probleme de matematici pentru ingineri, Ed.
Tehnic, Bucureti, 1977
216

S-ar putea să vă placă și