Sunteți pe pagina 1din 2

1.

SCURT ISTORIC
A inceput ca o arta martiala
japoneza.Fondatorul acestei
arte este Jigoro Kano(1860-
193!.A intrat in ramura acti"
olimpice in 196 la
#limpiada din $o%&o.'n
(omania s-a in)iintat
Federatia (omana de Judo in
1968 si in 1969 a a"ut loc
primul campionat
national.*rincipiul de +aza al
judo-ului este ,ma-ima de
e)icacitate si e)ort minim..
2.ORGANIZAREA JUDO-
ULUI PE PLAN
NATIONAL SI
INTERNATIONAL
*e plan national e-ista o F(J
care are un statut propriu/ un
regulament de )unctionare
propriu si care o data la ani
isi desemneaza un presedinte/
mai multi "icepresedinti/ un
secretar general si un comitet
director.Fiecare jud are o
comisie judeteana de judo/iar
in cadrul comisiilor judetene
sunt a)iliate clu+uri si
asociatii sporti"e de
judo.0ampionat judetean-
camp zonal-camp )inal.F(J
se ocupa cu pregatirea
loturilor nationale.'n 1uropa
e-ista 2niunea 1uropeana de
Judo.3ai e-ista si Federatia
internationala de judo care
este condusa de un roman
4isser 3arius/2niunea
A)ricana de Judo/2niunea de
Judo a Asiei/2niunea de Judo
a Americii si
0arai+elor/2niunea de Judo a
#ceaniei.F'J organizeaza
campionate mondiale/ cupe
mondiale si jocuri olimpice.
3.SPATIUL DE LUPTA
$atami-saltele/are urmat
dimensiune5este un patrat cu
latura de 10-16 m /iar la copii
de 8 m.1ste alcatuita
din5spatiu de a"ertizare(7a!/
spatiu de siguranta(7s!/ spatiu
de lupta(7l!.
0ostumul de judo este
alcatuit din5 pantaloni/
%monou/ centura/se )ac din
acelasi material.

4.CENTURILE(OBI)
0enturile colorate-culoarea
semni)ica cunostintele
te8nice.
-centura al+a
-centura gal+ena
-centura portocalie
-centura "erde
-centura al+astra
-centura maro
-centura neagra-este gradata
cu 9A:(pana la 10!.
5.CATEGORII DE
VARSTA SI DE
GREUTATE
0ategoria-copii 11-13 ani
-cadeti 1-1; ani
-juniori 16-1< ani
-tineret 18-60 ani
-seniori peste 60 ani
0ategorii de greutate a
seniorilor5-masculin 60%g 6
66%g <
<3 %g 8
81%g 9
90%g
10
100%g
=100%g
(< categorii!
-)eminin58%g
;6%g ;
;<%g 6
63%g <
<0%g 8
<8%g
=<8%g
(< categorii!
6.CLASIFICAREA
TEHNICII JUDO-ULUI
>:A?1 4A@A-te8nica
luptei in picioare.
- As8i-4aza (te8nica
aruncArilor cu piciorul!
- Kos8i-4aza (te8nica
aruncArilor cu ajutorul
Boldului!
-$e-4aza(te8nica aruncArilor
cu +raCele!
-7utemi-4aza(te8nica de
sacri)iciu!.
>:1 4A@A-te8nica luptei la
sol.
-#sae-Komi-4aza-te8nica de
imo+ilizare
-78ime-4aza-te8nica de
strangulare
-Kansetsu-4aza- te8nica de
lu-are.
.ARBITRAJ
7unt trei ar+itri51 principal/6
sunt de margine.6contra 1.
Au costumatie speciala/so+ra
10p-'ppon-terminarea
meciului5cand procedeul este
e-ecutat cu )orta si "iteza/iar
partenerul cade pe spate.Da
)ete tp de lupta este de
min/iar la +aieti de ; min.
3A'$A-sunt in"ins.
<p-4aza-Ari (aproape
punct!-pana in 6; sec/cand
partenerul nu cade c8iar pe
spate.
;p-Eu%o (aproape 4aza-Ari!
mai putin de 6;sec.-cand
partenerul cade pe o parte.
3p-Ko%a (aproape Eu%o!-1;
sec.Ar+itrul arata. pentru cei
care tin scorul.prin semne5
-3p-ducerea +ratului lateral si
)ormarea unui ung8i de 90F
intre +rat si ante+rat.
-;p-ducerea +ratului o+lic
lateral
-<p-ducerea +ratului lateral
-10p-ridicarea +ratului sus
intins.
!.E"ERCITII #ETODICE
PT INVATAREA
CADERII
LATERALE($O%O-
U%E#I)
1.9in culcat inapoi/+ratul
stang asezat rela-at pe
a+domen/ +ratul drept ridicat
spre inainteGpunerea +ratului
pe saltea la apro- ;F/pe
locul "iitoarei +atai in saltea.
6.Aceasi pozitie cu +ataie in
saltea/ palma intinsa si +ataie
energica
3.9in sezand/ aceasi pozitie a
+ratelo/rulare spre inapoi
pana la omoplatul drept si
punerea si punerea +ratului la
;F pe locul "iitoarei +atai in
saltea.
.Aceasi pozitie cu +ataie in
saltea
;.9in g8emuit/ ducerea
piciorului drept spre
inainte/orientarea la+ei
piciorului spre interior/ rulare
spre inapoi cu punerea
+ratului pe "iitorul loc de
+ataie.
6.Aceasi pozitie / aceasi
e-ecutie cu +ataie in saltea.
<.1-ercitiul integral de
cadere laterala(din picioare!

&.DESCRIETI UR#AT
E"ERCITII'
1.D(-A)*+-B,-,+ ()(.(-,-(,
/+.+0-121+ ,3,4),5)
P-+6,5Eo%o-1ri-Kumi-Kata
(priza lateralA de %imonou!
D(6(.*+2+7-,-(5 Hnainte-
dreapta
A-14.,-('
A)+81-,-('se e-ecuta prin
mentinerea prizei pana la
sol/pana cand partenerul
aterizeaza in siguranta
2. U9+-G0)*+ (:+.,
,-14.,-( /()5( ;02<)
P-+6,'78ida-1ri-Kumi-Kata
(priza joasA la ni"elul
centurii!.
D(6(.*+2+7-,-(5Hnainte-
dreapta.
A-14.,-(,'peste sold.
A)+81-,-('se e-ecuta prin
mentinerea prizei pana la
sol/pana cand partenerul
aterizeaza in siguranta
3.I//04-S(0+-N,8(
(,-14.,-(, /()5( 1:=-)
P-+6,' priza 7ode-Kumi-
Kata/ priza de am+ele mIini
(la ni"elul in)erior! su+ cot.
D(6(.*+2+7-,-(5Hnainte-
dreapta.
A-14.,-(,5peste umar
A)+81-,-('se e-ecuta prin
mentinerea prizei pana la
sol/pana cand partenerul
aterizeaza in siguranta
4.T,+-O50)*+ (,-14.,-(,
2,5(-,2=).
P-+6,5 Eo%o-1ri-Kumi-Kata
(priza lateralA de %imonou!
D(6(.*+2+7-,-('lateral
Hnainte-dreapta
A-14.,-(,'laterala
A)+81-,-('se e-ecuta prin
mentinerea prizei pana la
sol/pana cand partenerul
aterizeaza in siguranta