Sunteți pe pagina 1din 4

Subiecte pentru examenul practic la Kinetologie special medical- seminar

1. Metoda Kabat - D1. MS.


2. Metoda Kabat D2. MS.
3. Metoda Kabat - D1. MI.
4. Metoda Kabat D2. MI.
. Metoda Kabat diagonale pentru cap !i g"t
#. Metoda Kabat diagonale pentru trunc$i
%. Metoda Kabat diagonale simetrice pentru MS.
&. Metoda Kabat diagonale simetrice reciproce pentru MS.
'. Metoda Kabat diagonale asimetrice pentru MS.
1(. Metoda Kabat diagonale asimetrice reciproce pentru MS.
11. Metoda Kabat diagonale simetrice pentru MI.
12. Metoda Kabat diagonale simetrice reciproce pentru MI.
13. Metoda Kabat diagonale asimetrice pentru MI.
14. Metoda Kabat diagonale asimetrice reciproce pentru MI.
1. Metoda Kabat )lexia trunc$iului
1#. Metoda Kabat extensia trunc$iului
1%. Stretc$ing pasi* la musculatura MS.
1&. Stretc$ing pasi* la musculatura MI.
1'. Stretc$ing pasi* - la rotatorii externi ai bra+ului
2(. Stretc$ing pasi* - la dreptul )emural
21. Stretc$ing acti* la musculatura MS.
22. Stretc$ing acti* la musculatura MI.
23. Stretc$ing dinamic la musculatura MS.
24. Stretc$ing dinamic la musculatura MI.
2. Stretc$ing i,ometric la musculatura MS.
2#. Stretc$ing i,ometric la musculatura MI.
2%. -e$nica contrac+ie-relaxare
2&. -e$nica contrac+ie-relaxare-contrac+ie
2'. -e$nica contrac+ia agonistului
3(. Stabili,are ritmic pag 2(
31. Ini+iere ritmic 2(3. rota+ie ritmic2(.
32. /idicarea pacientului din decubit dorsal 0n ortostatism utili,"nd metoda 1obat$
33. Metoda 2ren3el
METODA FRENKEL
speci)ic tratamentului ataxiilor locomotorii
mi4loace terapeutice5
se ba,ea, pe o serie de exerci+ii care se execut cu controlul *ederii. de la
)orme simple trec"ndu-se treptat la stadii mai complicate. p"n la 0n*+area
mersului6
se cere 0n genreal cre!terea complexit+ii exerci+iilor. nu neaprat progresia
prin cre!terea intensit+ii de e)ort6
7rotocol de exerci+ii5
din DD5 cu MI extinse. bolna*ul culcat 0n a!a )el 0nc"t s-!i *ad MI6 exerci+iile se
execut alternati* cu )iecare MI
1. )lexia !oldului !i a genunc$iului. piciorul rmn"nd pe planul mesei
2. )lexia MI c"t mai sus. abd. !i add. coapsei
3. )lexia !oldului !i a genunc$iului cu oprirea mi!crii 0n timpul )lexiei !i
extensiei 0n anumite puncte
4. clc"iul unui picior este dus pe rotula genunc$iului opus. se re*ine 0n 7I
. clc"iul alunec de-a lungul gambei opuse de sus 0n 4os. oprindu-se pe
rotul. mi4locul tibiei !i maleola intern
#. exerci+ii asimetrice MI !i MS 0n di)erite direc+ii !i po,i+ii
din !e,"nd5
1. ridicare dintr-un scaun !i a!e,area la loc
2. se ating cu piciorul- clc"iul sau *"r)ul- di)erite puncte marcate pe podea
din ortostatism 8se )ace reeducarea mersului95
1. mersul lateral
2. mersul 0naite !i 0napoi
3. diagrama pentru 0ntoarceri. mut"nd picior l"ng picior
4. urcatul. cobor"tul scrilor
. mers peste obstacole
pentru MS5
1. bag degetele 0n gurile neregulat )orate 0ntr-o mas sau 0ntr-un panou
2. culege obiecte mici
3. 0n*a+ s scrie !i s desene,e pe diagrame tiprite
34. /eeducarea )unc+ional a m"inii
3. Metoda :o4ta $ttp5;;<<<.*o4ta.com;index.p$p=
option>com?content@*ie<>article@id>2@Itemid>'@lang>ro
3#. Ap &?1
3%. 7rogramul Billiams $ttp5;;<<<.scribd.com;doc;41#43'%;7rogramul-Billiams
3&. Metoda Klapp $ttp5;;<<<.scribd.com;doc;%#'3'4&;Metoda-KAC77-7t-Scolio,e
Ap &?1
3'. Metoda McKen,ie $ttp5;;<<<.scribd.com;doc;4&4242#3;-racDEDC3iunile-Billiams-
McKen,ie-Decuaptari
4(. Metode de relaxare relaxare general !i segmentar 8- exerci+ii Eodman9
$ttp5;;<<<.Foutube.com;<atc$=*>KF<EGH1I?lJ
41. Kgimnastica m"nii de 1 minutL pag. 4' Sbeng$e
42. -erapia cu cutia de oglind