Sunteți pe pagina 1din 45

CUPRINS

CAPITOLUL 1: DELIMITRI I STRUCTURI PRIVIND GESTIUNEA


TREZORERIEI...............................3
1.1. Definirea i obiectivele gestiunii trezoreriei ntreprinderii................................3
1.2. Gestiunea previzional a trezoreriei ntreprinderii.................3
1.2.1. Bugetul trezoreriei.4
1.2.2. itua!ia zilnic a trezoreriei ................................"
CAPITOLUL 2: ASPECTE GENERALE PRIVIND S.C. AGRICOLA
INTERNAIONAL S.A...#
2.1. curt instoric$ denu%ire i sediul societ!i..............................#
2.2. &biectul de activitate.'
2.3. &rganizarea i func!ionarea unit!ii.....................(
2.4. )rincipalii furnizori..............................*
2.". )rincipali clien!i1+
CAPITOLUL 3 : TREZORERIA NTREPRINDERII I FLUXURILE DE
TREZORERIE.............11
3.1. ,ocul i rolul trezoreriei n cadrul siste%ului infor%a!ional al ntreprinderii..11
3.3. -oncepte de baz privind trezoreria ntreprinderii...12
3.2.1. Definirea conceptului de trezorerie...............................12
3.2.2 .le%ente de lic/idit!i ale agentului econo%ic..13
3.2.3. 0nvesti!ii financiare pe ter%en scurt i provizioane pentru
depreciere...14
3.2.4. -redite pe ter%en scurt..1#
3.2.". 1lte valori gestionate n conturile de trezorerie.1'
3.3. 2abloul flu3urilor de trezorerie...............................1'
CAPITOLUL 4 : CONTAILITATEA TREZORERIEI LA S.C. AGRICOLA
INTERNAIONAL S.A............................................................................................2+
4.1. -ontabilitatea investi!iilor financiare pe ter%en scurt..21
4.2. -ontabilitatea disponibilit!ilor gestionate prin conturile de la bnci i
casierie..2(
4.2.1. -ontabilitatea decontrilor prin conturi la bnci2(
4.2.1.1. -ontabilitatea opera!iunilor efectuate prin conturi curente la
bnci...2(
4.2.1.2. -ontabilitatea creditelor bancare pe ter%en
scurt..............................34
4.2.2. -ontabilitatea opera!iunilor bneti efectuate prin casierie...3(
4.3. -ontabilitatea acreditivelor..41
4.4. -ontabilitatea a4ustrilor prin pierderea de valoare a conturilor de trezorerie4"
CONCLUZII I PROPUNERI4'
ANEXE.............................4(
ILIOGRAFIE.............................4*
2
CAPITOLUL 1
DELIMITRI I STRUCTURI PRIVIND TREZORERIA NTREPRINDERII
Dei conceptual de !"#$%"#"&# este considerat un ele%ent deter%inant n gestiunea fir%ei$ nu e3ist
un consens n ce privete definirea i ele%entele constitutive ale trezoreriei ntreprinderii.
1
)entru gestionarul afacerilor$ trezoreria poate fi definit ca totalitatea %i4loacelor financiare de care
dispune o ntreprindere pentru a face fa! pl!ilor5 disponibilit!i n conturile bancare$ nu%erar n casierie$
cecuri de ncasat$ efecte co%erciale de pri%it nea4unse la scaden!$ titluri de plasa%ent etc. 6n cazul
insuficien!ei acestor %i4loace financiare e3ist posibilitatea ob!inerii i%ediate a unui credit sub for%a5
credit bancar pe ter%en scurt$ acceptarea unui efect co%ercial$ scontarea unei ca%bii nea4unse la scaden!
etc.
)entru analistul financiar$ preocupat de asigurarea ec/ilibrului financiar al ntreprinderii$ trezoreria
reprezint diferen!a ntre disponibilit!ile7lic/idit!ile8 i e3igibilit!ile 7datoriile8 i%ediate. 6n acest sens$
se poate vorbi despre o trezorerie pozitiv 7sau un e3cedent de lic/idit!i fa! de e3igibilit!ile 7i%ediate8
sau de o trezorerie negativ$ n situa!ie invers. 1cest ec/ilibru$ ntre lic/idit!ile i e3igibilit!ile i%ediate
care dega4 %ri%ea i sensul 79:;8 trezoreriei fir%ei$ depinde de su%a lic/idit!ilor la nceputul perioadei
de referin!$ de flu3ul de ncasri i pl!i aferent perioadei c<t i de alte variabile cu% sunt structura i
di%ensiunile activit!ii ntreprinderii.
=ezultatul e3erci!iului este indicatorul generat din co%pararea veniturilor i c/eltuielilor anga4ate de
o ntreprindere n cursul unui e3erci!iu i care corespunde unei creteri a activelor$ ns e3isten!a unui
profit nu nsea%n auto%at i e3isten!a de lic/idit!i$ deoarece %o%entul anga4rii c/eltuielii sau
venitului nu coincide cu cel al pl!ii sau ncasrii lor. De aceea$ o gestiune perfor%ant a ntreprinderii
presupune at<t gestiunea flu3urilor de anga4are patri%onial c<t i gestiunea trezoreriei$ adic a flu3urilor
de ncasri i pl!i.
G#'!&()#* !"#$%"#"&#& regrupeaz ansa%blul deciziilor$ regulilor i procedurilor care asigur$ la
costul cel %ai redus$ %en!inerea ec/ilibrului financiar instantaneu al ntreprinderii.
O+&#,!&-(. /"&),&/*. al gestiunii trezoreriei este evitarea eventualelor riscuri financiare ce pot
aprea. De e3e%plu se poate a4unge la situa!ia nedorit de a avea o trezorerie negativ n condi!iile unui
rezultat al perioadei pozitive.
)rintr;o %inu!ioas gestiune a disponibilit!ilor$ dar i a instru%entelor de plat i de finan!are se
realizeaz i %+&#,!&-(. '#,()0*" de rentabilitate$ prin care se 1&)&1&$#*$23 pe de o parte $ costul i
volu%ul finan!rilor i se %/!&1&$#*$2 %odul de plasare a e3cedentelor de trezorerie pe ter%en scurt.
1.2. G#'!&()#* /"#-&$&%)*.2 * !"#$%"#"&#& 4)!"#/"&)0#"&&
& di%ensiune deloc negli4abil a gestiunii trtezoreriei este reprezentat de gestiunea riscurilor
financiare$ ceea ce presupune utilizarea unor instru%ente de asigurare i de specula!ie atunci c<nd ratele
de sc/i%b i ratele dob<nzii ascileaz foarte %ult la intervale scurte de ti%p. )roble%a gestiunii riscurilor
financiare devine i%portant astzi$ c<nd ntreprinderile ro%<neti sunt supuse presiunii unor rate nalte
ale dob<nzii$ ca ur%are a persisten!ei unor rate ridicate ale infla!iei$ i a unei ncetri a creterii
econo%ice$ pentru a nu %ai vorbi c n unele sectoare de activitate !ara noastr se confrunt cu o cretere
econo%ic negativ.
>na dintre cele %ai licitate politici de gestiune a trezoreriei$ pe plan %ondial$ este ?trezoreria zero@
care const n %en!inerea c<t %ai aproape de zero a soldurilor de disponibilit!i n vederea reducerii
copsturilor de gestiune a trezoreriei. Gestiunea de tip trezorerie zero nt<%pin o serie de dificult!i$ %ai
ales n cazul ntreprinderilor cu no%eroase flu3uri financiare reglate prin cecuri$ data de prezentare la
banc a cecurilor neput<nd fi prevzut cu e3actitate.
6n fond$ gestiunea trezoreriei ntreprinderii presupune stabilirea unui opti% ntre costurile %i4loacelor
de finan!are i veniturile ob!inute din plasa%entele de trezorerie. 6n plus$ o gestiune eficient a trezoreriei
presupune ca ntreprinderea s dispun la %o%entul voit de disponibilit!i suficiente pentru a face fa!
e3igibilit!ilor i%ediate. )entru aceasta$ trebuie prevzute %ri%ea i data e3igibilit!ilor i a
1
Aeleag$ B.$ 0onacu$ 0.$ 2ratat de contabilitate financiar $ .ditura .cono%ic$ Bucureti$ 1**($ vol. 00$ pag. 443
3
disponibilit!ilor instantanee$ rezult<nd din func!ionarea ntreprinderii$ este deci nevoie de o 5#'!&()#
/"#-&$&%)*.2 * !"#$%"#"&#& 4)!"#/"&)0#"&&.
P"#-&$&()&.# 0# !"#$%"#"&# vizeaz descrierea evolu!iei disponibilit!ilor nainte i dup %obilizarea
creditelor pe ter%en scurt de care dispune o ntreprindere.
R%.(. /"#-&$&()&.%" 0# !"#$%"#"&# este acela de a contribui la securitatea financiar iu la
rentabilitatea ntreprinderii$ printr;o reducere a c/eltuielilor de natur financiar.
)reviziunile de trezorerie sunt caracterizate prin patru ele%ente 5
%"&$%)!(. /"#-&$&()&& reprezentat de durata la care aceasta se refer i anu%e 5 un an$ %ai %ulte luni sau
%ai %ulte zile C
/*'(. /"#-&$&()&& reprezent<nd intervalele de ti%p la care o previziune se decupeaz 5 pas zilnic$
spt%<nal$ decadal sau c/iar lunar Cdisponibilit!ile fiind prevzute la sf<ritul intervalului reprezentat de
pasul ales C
)*!("* '%.0("&.%" /"#-2$(!# 6
)&-#.(. 0# *5"#5*"# reprezint previziunea realizat la nivelul unei bnci partenere sau pentru ansa%blul
bncilor cu care ntrDeprinderea n cauz intr n rela!ie.
-<teva date au un rol crucial n realizarea previziunilor de trezorerie i a gestiunii trezoreriei5
1. 6nc/iderea e3erci!iului financiar pentru prezentarea prin bilan! a unei situa!ii patri%oniale %ai
avanta4oase din punct de vedere a i%aginii ntreprinderii n fa!a ter!ilor.
2. f<ritul de lun cu care ocazie necesarul de trezorerie este n cel %ai dese cazuri %ai ridicat
datorit scaden!ei pl!ii salariilor sau a efectelor co%erciale.
3. caden!ele de plat a i%pozitelor$ cotiza!iilor privind asigurrile sociale$ dividendele cuvenite
ac!ionarilor i datoriilor fa! de diveri creditori.
4. Eo%entul de plat a investi!iilor datorate disponibilit!ilor uneori uriae care se disloc.
". Eo%entele de declanare a opera!iilor financiare legate de capitaluri e%isiunea de noi titluri$
anga4area de credite etc.
1v<nd n vedere faptul c flu3urile de trezorerie$ grupate ntr;un tablou$ fac parte din situa!iile
financiare atunci proble%atica previziunii acestora devine i%portant. .ste cunoscut faptul c gestiunea
financiar este o func!ie a intreprinderii care are scopul de a asigura cu costuri %ici fondurile necesare
activit!ii curente i pentru investi!ii n activele i%obilizate.
1.2.1. (5#!(. !"#$%"#"&#&
1cest buget se nscrie pe orizontul gestiunii bugetare$ n cadrul procedurii de stabilite a celorlalte
bugete anuale ale ntreprinderii.
Dei pasul previzional este lunar$ bugetul de trezorerie este adesea reactualizat la intervale scurte de
ti%p$ %ai ales n condi!iile n care gradul de incertitudine cu care se confrunt ntreprinderea este ridicat.
0n func!ie de linia de evolu!ie a soldurilor conturilor de disponibilit!i$ prin bugetul de trezorerie se
stabilesc liniile de credit pe ter%en scurt care trebuie negociate cu pia!a financiar i n special cu
siste%ul bancar. 2otodat$ prin acest buget$ ntreprinderea poate s verifice %sura fezabilit!ii planului
de investi!ii$ s calculeza c/eltuielile financiare$ contribuind astfel la calculul rezultatului previzional$ s
ofere banc/erilor$ la cererea acestora o serie de date utile analizelor financiare.
,iteratura de specialitate prezint nu%eroase puncte de vedere asupra instru%entelor utilizate
pentru realizarea previziunii flu3urilor financiare$ dar deosebirile care apar n cadrul acestora sunt legate
de ter%inologia utilizat i nu de con!inutul econo%ic.
@Bugetul de trezorerie se suprapune nu%ai par!ial cu bugetul de venituri i c/eltuieli el fiind
uneori %ai analitic$ fiind ntoc%it pe perioade %ai scurte cu% ar fii5 luna$ c/enzina$ decada.
Bugetul poate fi global pe ntreprindere precu% i pe categorii %ari de activit!i 5 investi!ii$
produc!ie$ etc. 1cesta cuprinde la categoria venituri su%ele ce se ncaseaz din v<nzarea bunurilor i
serviciilor precu% i cele din credite$ participri la capital dob<nzi etc iar bunurile v<ndute pe c/eltuieli se
vor lua n calcul la perioadele de ncasare nu la perioada livrrii ca n bugetul de venituri i c/eltuieli.@
2
2
Br<nzan$ 1.$7coordonator8 Eanea$ F.$ Eare$ D.E.$ Contabilitate Financiar I$ .ditura Aunda!iei @=o%<nia de E<ine@
Bucureti 1*** pg 134;13"
4
>n buget de trezorerie este un tabel care arat intrrile i ieirile de nu%erar previzionate pentru o
anu%it perioad de ti%p.

Bugetul de trezorerie este utilizat pentru a depista %o%ente n care unitatea are surplusuri sau
deficite de nu%erar$ astfel nc<t s se cunoasc c<nd trebuie acoperite deficitele sau reinvestite
surplusurile. 0n opinia oa%enilor de tiin! bugetul de trezorerie este o situa!ie previzional ntoc%it$ n
general lunar privind ncasrile i pl!ile unei unit!i.
0ntoc%irea bugetului de trezorerie se realizeaz la finalul procesului de elaborare a bugetului
general al intreprinderii iar trezoreria va fi rezultanta previziunilor din celelalte bugete. -onceperea i
analizarea bugetelor de trezorerie$ %ai ales n ceea ce privete gradul de sensibilitate a flu3urilor de
lic/idit!i la %odificrile volu%ului de activitate$ necesit utilizarea infor%aticii i a unor progra%e
speciale n prelucrarea datelor.
.laborarea bugetului de trezorerie prezint un grad nalt de dificultate$ deoarece presupune
colectarea nu%erarului$ previziuni i infor%a!ii necesare acestui scop. )entru elaborarea bugetului de
trezorerie se poate utiliza una din cele dou %etode 5
; %etoda ncasrilor i pl!ilor
; %etoda bilan!urilor
; %etoda ncasrilor i pl!ilor. .laborarea bugetului de trezorerie pe baza acestei %etode
presupune o structurare a flu3urilor dup natura acestora i dup obiectul lor. 1ceasta este o %etod
bazat pe o abordare bugetar i analitic foarte precis$ prin care se realizeaz o previziune a ncasrilor
i a pl!ilor$ pornind de la planificarea veniturilor$ din care sunt e3cluse cele nencasabile i de la
planificarea c/eltuielilor din care sunt e3cluse cele nepltibile.
; %etoda bilan!urilor. >tilizarea acestei %etode n ntoc%irea unui buget de trezorerie se bazeaz
pe realizarea unei apro3i%ri a evolu!iei soldurilor de trezorerie ntre dou bilan!uri succesive$ n cazul
nostru cel al e3erci!iului precedent i cel previzionat$ av<nd la baz o abordare a trezoreriei dat de
ur%toarea rela!ie de calcul 5
G 2rezoreriei H G Aond de rul%ent I G Becesar de finan!are
1.2.2. S&!(*7&* $&.)&,2 * !"#$%"#"&#&
6n cazul n care orizontul depete o lun 72 sau 3 luni8$ se utilizeaz un pes zilnic pentru pri%a lun
i pasuri decadale pentru luna 7lunile8 ur%toare.
Din punct de vedere al con!inutului$ situa!ia este structurat n ncasri i pl!i$ iar n analitic se
realizeaz o clasificare a acestora dup natura instru%entelor de plat utilizate 5 vira%ente$ cecuri$ efecte
co%erciale etc.
ursele de infor%a!ii sunt de natur contabil 7facturi$ e3trase de cont$ fi!e de cont privind clien!ii$
furnizorii$ debitorii i creditorii8$ dar i e3tracontabil 7bugetul trezoreriei$ scaden!ele privind
%pru%uturile$ statele de plat i situa!iile privind c/eltuielile sociale$ previziunile serviciilor co%erciale
privind evolu!ia cifrei de afaceri$date privind condi!iile i%puse4 de bnc n rela!iile lor cu
ntreprinderile 5 rata dob<nzii$ co%isioane etc.8
6n cazul grupurilor de societ!i$ sociuetatea %a% dezvolt situa!ia zilnic a trezoreriei pe fiecare
ntreprindere care face perte din grup i pe fiecare banc partener.
6ntreprinderile pot proceda la efectuarea %ai %ultor tipuri de previziuni referitoare la aceeai dat
atunci c<nd previziunile de trezorerie au un caracter aleator.
CAPITOLUL 2
"
ASPECTE GENERALE PRIVIND
S.C. AGR8COLA 8NTERNA8ONAL S.A.
2.1. S,("! &)'!%"&,3 0#)(1&"# 9& '#0&(. '%,&#!27&
.-. 1G=J-&,1 JB2.=B12J&B1, .1 a fost constituit la data de 1 septe%brie 1**2$ prin
preluarea n loca!ie de gestiune a %i4loacelor fi3e a cinci societ!i co%erciale agricole i de industrie
ali%entarC ca societate %i3t ro%<no;ger%an$ cu capital %a4oritar privat 7"1 K8 i un capital social de
1 %ilion >D.
,a constituire 1gricola Jnterna!ional 1 a preluat n loca!ie de gestiune cinci societ!i cu capital
de stat 51vicola 1$ uinprod 1$ -arbac 1$ -o%bbac 1$ 1icbac 1. =ealiz<nd astfel un flu3 integrat
de produc!ie$ iar %anage%entul capacita!ilor de produc!ie capt un caracter privat.
1 fost nfiin!at acu% 1# ani$ i%pun<nd n agricultura ro%<neasc conceptul %odern de
L/olding@$ pe fondul unei econo%ii de pia! firave ale crei p<rg/ii trebuiau puse in valoare de vitalitatea
unei structuri din ce in ce %ai ato%izate de agen!ii econo%ici.
Fia!a i practica au dovedit$ ceea ce intr;o %are %sura$ in vest$ era unani% acceptat$ ca o
produc!ie integrat n do%eniul agriculturii i industriei ali%entare$ concentrat i specializat$ conduce
ne%i4locit la creterea eficien!ei econo%ice.
)artenerul ger%an este grupul E&M., 1.G din Ger%ania$ unul dintre cei %ai %ari
co%ercian!i de carne din )ia!a -o%una n Ger%ania$ cu o cifra de afaceri de " %iliarde .>=&.
ocietatea are for%a 4uridic de societate pe ac!iuni i i desfoar activitatea in confor%itate
cu legile ro%<ne i statutul ei. ediul societ!ii este in Bacu$ str. -alea Eoldovei nr.*4$ av<nd codul
fiscal nr.2(1#+14$ nregistrat la =egistrul -o%er!ului sub nr. N:+4:2214:1**2.
ocietatea pe ac!iuni este acea societate co%ercial ale crei obliga!ii sociale sunt garantate cu
patri%oniul social$ iar asocia!ii sunt obliga!i s rspund n li%ita capitalului subscris$ e3pri%at n ac!iuni.
1c!iunile pot fi trans%ise liber ter!ilor persoane$ nefiind necesar o ncuviin!are din partea celorlal!i
asocia!i.
-apitalul social subscris la nfiin!are a fost de 3++++ =&B$ divizat in 3+.+++ ac!iuni no%inale.
6n prezent$ capitalul social al /oldingului s;a %a4orat la "++++++ =&B lei$ datorit O.G.nr."++:1**4$ n
baza creia s;au reevaluat i%obilizrile corporale ale societ!ii.
-onstituirea /oldingului bcuan$ prin preluarea n loca!ie de gestiune a cinci %ari unit!i
zoote/nice i de industrie ali%entar$ respectiv 1F0-&,1 .1$ -1=B1-$ .1. >0B)=&D .1.$
10-B1- .1. si -&EB1- .1.$ a nse%nat nceputul unui dru% greu i anevoios$ cu rspunderi
deosebit de %ari pentru conducerea societ!ii$ dar cu convingerea c func!ionarea n siste% integrat era
singura solu!ie de salvare de la prbuire.
)entru privatizarea societ!ilor cu capital de stat aflate n loca!ie de gestiune$ n tri%estrul 0 al
anului 2+++ se finalizeaz proiectul de fuziune prin absorb!ie al 1gricolei Jnterna!ional cu -arbac .1. i
-o%bbac 1 n ur%a cruia participa!ia A) la 1gricola Jnterna!ional 1 este de 21.32 K.De ase%enea$
1icbac 1. se privatizeaz pe baza legii speciale pentru privatizarea societ!ilor de!intoare de teren
agricol.
6n anul 2++2 se finalizeaz i proiectele privind %a4orarea capitalului social al 1vicola 1 i
uinprod 1 cu investi!iile fcute de 1gricola 0nterna!ional n aceste societ!i$ n ur%a crora participa!ia
1gricolei 0nterna!ional este de "*.*# K la 1vicola 1 si de #1.((K la uinprod 1.
1vicola$ uinprod %preun cu celelalte fir%e din grupul 1gricola I 0ntertrade >nion$
-o%cereal$ -onagra$ 1icbac$ 1griconstruct$ Bac )rint$ -onfe3$ 1li%enta I for%eaz o structur %odern
de grup$ n care 1gricola Jnterna!ional are rolul integratorului ce coordoneaz activit!ile grupului$
ar%oniz<nd resursele sale spre nfptuirea obiectivelor propuse i ndeplinirea %isiunii asu%ate.
6n aceeai %sura$ siste%ul integrat a per%is sus!inerea unor activit!i de cercetare i
dezvoltare a patri%oniului genetic n produc!ia ani%al i intensificarea creterii calit!ii pe toate
seg%entele de produc!ie$ n ciuda unor greut!i financiare izvor<te din conte3tul econo%ic general.
#
itua!ia fali%entar a celor cinci societ!i nainte de integrare$ era identic cu a celorlalte
unit!i din agricultur i industria ali%entar ro%<neasc fiind generat de 5
- lipsa fura4elor pentru /rana ani%alelor$ cu consecin!e insur%ontabile privind
sporurile i %ortalitateaC
- neasigurarea surselor valutare %ini%e pentru rete/nologizarea i %odernizarea
capacita!ilor de produc!ie.
trategia aplicat n pri%ele luni dup nfiin!are a avut in vedere rezolvarea proble%elor
acute de supravie!uire$ dar conco%itent$ s;a ur%rit i relansarea activit!ii n toate do%eniile. ;a realizat
n felul acesta privatizarea rela!iilor de produc!ie n cadrul celor " unit!i$ ceea ce a reprezentat$ n
concep!ia unor analiti L%odelul bcuan de privatizare@.
Esurile organizatorice luate$ infuzia de capital strin orientat cu precdere pentru
producerea nutre!urilor co%binate i rete/nologizarea sectoarelor de produc!ie$ refacerea tuturor rela!iilor
cu partenerii e3terni i nu n cele din ur% capacitatea %anagerial a conducerii societ!ii$
profesionalis%ul i e3perien!a colectivului de salaria!i$ au deter%inat ob!inerea unor rezultate de
perfor%an!.
Grupul 1gricola$ care prin perfor%an!ele sale a cptat o larg recunoatere na!ional i
interna!ional$ realiz<nd apro3i%ativ 2+K din produc!ia de carne pasare$ 1+K din produc!ia de carne de
porc i 1+K din produc!ia de ou$ a unit!ilor specializate din =o%<nia$ are i o %are i%portan! zonala
asigur<nd locuri de %unc pentru apro3i%ativ 3.+++ anga4a!i proprii$ din care 21+ specialiti cu studii
superioare$ precu% i pentru apro3i%ativ 1+.+++ de anga4a!i care %uncesc n societ!ile partenere din aval
i din a%onte.
0%portante ac!iuni de instruire s;au efectuat pentru activitatea de resurse u%ane$ calitate i
strategie$ activit!i noi care s;au nfiin!at n anul 2++1 i care sunt ncadrate de specialiti tineri cu
e3perien! i foarte bine pregti!i n aceste do%enii de activitate.
)articiparea cu succes la t<rguri i e3pozi!ii na!ionale i interna!ionale$ prezen!a co%paniei
pe o pia! foarte e3igent$ %bunt!irea continu a calit!ii au contribuit la pro%ovarea i consolidarea
%rcii 1gricola.
2.2. O+&#,!(. 0# *,!&-&!*!#
.-. 1G=0-&,1 0B2.=B1P0&B1, .1. B1-1>$ face parte din ra%ura L1gricultura@
din cadrul Einisterului 1griculturii i 1li%enta!iei.
O+&#,!(. 0# *,!&-&!*!# confor% statutului societ!ii$ l constituie 5
producerea de nutre!uri co%binate C
creterea$ ngrarea i sacrificarea ani%alelor i pasrilor C
industrializare carne i valorificare subproduse de abatorC produc!ie de preparate din carne$
sala%uri crude$ conserve$ grsi%i topite$ finuri proteiceC
produc!ie de confec!ii$ blnuri$ articole de %aroc/inrie C
desfacerea prin re!eaua proprie de %agazine a crnii i produselor din carne i a altor produse
ali%entare i industriale de larg consu%$ indigene i:sau nc/iriateC
desfurarea de activit!i de concesionare$ nc/iriere$ loca!ie de gestiune i
.participarea la orice fel de licita!ii$ cu respectarea legisla!iei n vigoare.
O+&#,!&-#.# :&"1#& dau in general o i%agine concret asupra orientrii fir%ei$ n func!ie de
scopul i %isiunea ur%rit. 6n cazul .-. 1G=J-&,1 JB2.=B1PJ&B1, .1. obiectivul %a4or al
strategiei de dezvoltare pentru perioada ur%toare este creterea volu%ului v<nzrilor proprii at<t pe pia!a
intern c<t i pentru e3port.
ocietatea acord o i%portan! deosebit desfacerii produc!iei deoarece asigur reluarea i
continuitatea proceselor de produc!ie precu% i e3isten!a fir%ei i realizarea profitului. Deoarece produce
i co%ercializeaz produse destinate consu%ului ali%entar se ur%rete n per%anen! creterea calit!ii
produselor i ncadrarea acestora n nor%e i stasuri confor%e legisla!iei ro%<ne si interna!ionale.
'
6n vederea realizrii ncadrrii produselor la para%etri de calitate co%petitivi societatea
dispune de %i4loace te/nice i te/nologice constituind pe ansa%blu siste%ul asigurrii calit!ii. e are in
vedere i verificarea$ analizarea n laboratoare specifice$ dotate corespunztor$ a %ateriei pri%e$ pentru
evitarea folosirii n produc!ie a crnii provenit de la ani%ale cu diverse afec!iuni$ care ar pune n pericol
sntatea consu%atorului. Bu este lipsit de i%portan! i asigurarea unor condi!ii opti%e de lucru pentru
to!i salaria!ii i fa%iliile acestora$a unor salarii decente$ sti%ulative care dau %otiva!ie %uncii lorC a
ec/ipa%entelor de lucru i de protec!ieC a %eselor calde zilnice subven!ionate n propor!ie de "+K de
ctre unitateC precu% i a grdini!ei proprii pentru copii.
-alitatea produselor fabricate sub %arca ?1gricola 0nterna!ional ?corespunde nor%elor
sanitar veterinare interna!ionale$ fapt de%onstrat prin aceea ca unitatea este agreat de -o%unitatea
.uropean$ .>.1.$ )ia!a 1ngliei i Naponiei pun<nd n valoare gradul ridicat de co%petitivitate i
calitate a produselor.
)entru societate clientul ocup un loc foarte i%portant$ %otiv pentru care se ncearc realizarea
unor costuri reduse sau a unor produse care se diferen!iaz prin calit!ile sale $de produse si%ilare oferite
de ceilal!i co%ercian!i.
=aportul pre!;calitate$ elasticitatea produselor oferite pe pia!$ realizarea unor livrri in
co%pensare avanta4oase a%belor pr!i$ pre!urile de v<nzare a produselor livrate negociate cu to!i
partenerii n func!ie de volu%ul produselor preluate$ %odalitatea de plat i distan!a de transport$
reprezint factori esen!iali n rela!iile cu partenerii de afaceri
2.3. O"5*)&$*"#* 9& :(),7&%)*"#* ()&!27&&
1adar$ 1gricola Jnterna!ional fiin!eaz n cadrul unei structuri integrate$ ncep<nd cu produc!ia
de fura4e$ ob!inerea de %aterial biologic pentru reproduc!ie$ creterea i ngrarea pasrilor si ani%alelor$
abatorizarea crnii de pasre i porc i co%ercializarea produselor proprii la e3port i pe pia!a intern$
beneficiind de o re!ea proprie de %agazine.
Din suprafa!a de teren n proprietate de 3#" /a$ suprafa!a construit este de 1+( /a$
reprezent<nd5 fer%e zoote/nice$ sta!ii de incuba!ie$ sta!ie ns%<n!ri artificiale$ centre ac/izi!ii ani%ale$
abatoare$ fabrici de nutre!uri co%binate$ sec!ii de industrializare 7 conserve$ preparate carne$ sala%uri
crude$ grsi%i topite$ finuri proteice$ lactate$ confec!ii 8$ precu% i o re!ea de %agazine proprii.
1gricola Jnterna!ional dispune de capacit!i te/nice pentru produc!ia specializat de produse din
carne de porc i vit $ preparate din carne de porc i vit$ produc!ia de nutre!uri concentrate$ de!ine
dease%enea capacit!i adecvate de transport i desfacere a produselor finite.
1ctivitatea de /"%,#'*"# * ,2")&& 0# /%", 9& -&!2 se desfoar n dou a%plasa%ente5 A+*!%"
; cu o suprafa! construit de 3".*13 %p si F"&5%"&:#"$ cu o suprafa! construit de 1*.("+ %p.
Alu3ul te/nologic din cadrul 1batorului cuprinde sec!iile de sacrificare bovine I3++ cap:( ore $
sacrificare porcine;(++ cap:( ore$ prelucrare %a!e$ grsi%i i organe$ o fabric de preparate cu capacitatea
proiectat de 3+++ tone:an$ fabrica de sala%uri crude proiectat pentru o produc!ie de 1+++ tone:an$
fabrica de conserve cu o capacitate de 2"++ tone:an. ec!iile i fabricile sunt dotate cu spa!ii aferente
pentru depozitare %aterie pri%a:produs finit$ capacit!i adecvate frigorifice$ surs proprie de agent ter%ic
i racordare la principalele utilit!i5 ap$ gaz$ energie electric.
-apacit!ile de produc!ie profilate pe procesarea crnii de porc i vit de!in agre%entele sanitar;
veterinare pentru e3port in .>.1. 0nfrastructura i spatiile flu3ului te/nologic satisfac n totalitate
cerin!ele sanitar;veterinare specifice activit!ilor de produc!ie$ nivelul te/nic al ec/ipa%entelor fiind pe
ansa%blu afectat de gradul de uzura fizic$ peste '+K. )roduc!ia de sala%uri crude are o tradi!ie de lung
durat fabric pe care .-.1gricola Jnterna!ional .1.o e3ploateaz n prezent. Q ala%ul de ibiu R$
produsul cel %ai bine cunoscut pe pia! se produce la Bacu nc din anul 1*'#$ dup o te/nologie
proprie care se apropie foarte %ult de %etoda tradi!ional aplicata artizanal n anu%ite zone de %unte ale
!rii. 6n procesul te/nologic de fabrica!ie a sala%urilor crude carnea nu sufera nici un trata%ent ter%ic.
-apacitatea proiectat a fabricii este de 1+"+ tone produs finit pe an$ uzura fizic i %oral reduc<nd
gradul de utilizare n prezent la 3+K.
(
A,!&-&!*!#* 0# /"%0(,#"# * )(!"#7("&.%" ,%),#)!"*!# se desfoar n incinta unei fabrici
construit n anul 1*'3$ pe o suprafa! de 2"++ %p pe care se afl ur%toarele capacit!i pentru o
produc!ie anual de 14+;1"+.+++ tone nutre!uri5 sta!ie de recep!ie auto 2+ to:or$ sta!ie de recep!ie -A (+
to:or$ siloz depozitare cereale *+++ tone$ buncre industriale pentru depozitarea sroturilor 24++ tone$
buncre de dozare %aterie pri% '++ tone$ buncre depozitare produs finit 2+++ tone$ corp de fabrica!ie
pentru o produc!ie de 3" tone:ora$ sec!ie de granulare 2+ to:ora$ sta!ii de uscare 1( tone:ora.
Aabrica a beneficiat n perioada 1***;2+++ de un progra% de rete/nologizare$ corpul de
fabrica!ie fiind n %odernizat cu ec/ipa%ente tip Bu/ler$ .lve!ia$ procesul de fabrica!ie fiind adecvat
pentru o ga% de peste 3+ de re!ete pentru toate speciile de ani%ale i pentru toate categoriile de v<rst.
R#7#*(* 0# 1*5*$&)# din 1gricola Jnterna!ional cuprinde un nu%r de 2* spatii co%erciale cu
o suprafa! de v<nzare de 421" %p$ distribuite astfel5 n oraul i 4ude!ul Bacau;1( unit!i$ )iatra Bea%!;3
unit!i$ Bucureti;4 unit!i$ Buzu;2unit!i$ Gala!iI2 unit!i$ 0ai;2 unit!i$ -onstanta;1 unitate. 2oate
%agazinele au autoriza!ii de func!ionare i sanitar;veterinare$ dispun<nd de toate dotrile
necesare7capacit!i de frig$ %obilier de e3punere$ case de %arcat cu %e%orie fiscal$ etc8 pentru
desfurarea unei activit!i co%erciale nor%ale$ prin care se deruleaz cca 3"K din portofoliul activit!ii
de v<nzri din 1gricola Jnterna!ional.
A,!&-&!*!#* 0# !"*)'/%"!("& este subordonat n ntregi%e activit!ilor de produc!ie i servicii
din 1gricola Jnterna!ional. )arcul de autove/icule este de 12' de unit!i specializate din care 1# sunt din
i%port i 111 de produc!ie auto/ton. -apacit!ile de transport zilnic sunt destinate pentru5 1#+ tone carne
i preparate din carne$ 22+ tone cereale$ ""+ tone nutre!uri concentrate$ ""+++ psri vii$ 2+ tone lic/ide
ali%entare$ ulei$ %otorin i 2"+ persoane. Din totalul parcului de transport 14 %aini au ani de fabrica!ie
nainte de 1*(+$"+ %aini $ ntre 1*(1 si 1**+ i nu%ai 12 au fost ac/izi!ionate dup 1**#.
2ransportul %rfurilor la e3port se face cu 4 autoca%ioane frigorifice E.=-.D.$ cu o
capacitate no%inal de (+ tone.
trategia de concentrare a v<nzrilor pe un siste% propriu de distribu!ie care are la baz un
siste% logistic 7re!ea de %i4loace de transport fle3ibil$ personal specializat 8 pentru o activitate de
v<nzri eficace i eficient. =ealizarea v<nzrilor prin re!eaua proprie de desfacere p<n la '+K din
produc!ia proprie se face prin %i4loace e3tensive I desc/iderea de depozite en;gross zonale n ibiu$
-raiova$ )iteti. 6n acelai ti%p 1gricola Jnterna!ional a abordat contactul cu distribuitorii %ari
specializa!i i se va intensifica desfacerea prin re!ele de distribu!ie consacrate5 Eetro$ Billa$ elgros$ etc.
2.4. P"&),&/*.&& :(")&$%"&
.-. 1G=J-&,1 JB2.=B1P0&B1, .1 B1-1> se aprovizioneaz de la furnizori interni$
care reprezint cea %ai %are parte$ si furnizori e3terni$ acetia av<nd o pondere de apro3i%ativ 1" K.
1provizionarea se face rit%ic$ pe baza de contract$ iar plata furnizorilor se efectueaz n ter%en de 3+ zile
sau n func!ie de data scaden!ei stipulat n contract.
)rincipalii furnizori ai societ!ii sunt 5
; =o%agora >rziceni ; pentru rot soia C
; )rotan =o%an ; pentru faina oase C
; =o%vac -o%panS Bucureti ; pentru %edica%ente de uz veterinarC
; 0ntegra Bucureti ; pentru carne carcasa bovinC
; >lte3 Pndarei ;..pentru ulei brut care constituie %aterie
. au3iliar pentru fura4eC
; 2e%po ; pentru publicitateC
; Beralbac Bacu ; pentru abur te/nologic C
; 2er%loc Bacu ; pentru apa canalC
; ..&B ; pentru energie electric C
*
Falorific<nd cele %ai %oderne te/nologii de cretere industrial a ani%alelor i pasrilor$ ntr;
un lan! de produc!ie integrat$ .-. 1G=0-&,1 JB2.=B1P0&B1, .1. B1-T> produce i
co%ercializeaz anual$ pe pia!a intern i la e3port$ peste 3( %ii tone carne$ n 3+# de sorti%ente i
apro3i%ativ 1++ %ilioane ou.
.-. 1gricola Jnterna!ional .1. realizeaz v<nzri prin co%parti%entul de %arUeting$ pe baza
de co%enzi fer%e i contracte.
)e pia!a intern .-. 1G=0-&,1 JB2.=B120&B1, .1. de!ine seg%ente i%portante de
desfacere$ produsele societ!ii fiind foarte apreciate n capitala !rii i n %ulte 4ude!e din !ar.
1vanta4ele societ!ii fa! de concuren!ii pie!ei interne sunt deter%inate de 5
; ponderea ob!inut n totalul produc!iei de carne i ouC
; calitatea i costul produselor.
.3ista o preocupare sus!inut din partea conducerii societ!ii de a realiza prin re!eaua proprie de
%agazine$ for%at din 42 unit!i co%erciale situate n Bacu$ )iatra Bea%! i Bucureti$ un co%er!
civilizat$ de nalt !inut$ dat fiind faptul c cca.2" K din produc!ia societ!ii este co%ercializat prin
aceste %agazine.
0%porturile de utila4e s;au structurat pe ur%toarele obiective do%inante 5
; %odernizarea abatorului de pasri n siste% 2&=M 7&landa8$ care are o i%portan! deosebit
pentru societateC
; %odernizarea siste%ului de cretere la sol a puilor de carne i ginilor de reproduc!ie$ tip B0G;
D>2-OE1B i ,&OE1BB7Ger%ania8C
; %odernizarea siste%ului de e3ploatare a ginilor outoare n baterii ecologice$ tip B0G;
D>2-OE1B 7Ger%ania8C
; ec/ipa%ente incuba!ie$ tip B>-M.V. 71nglia8C
; instala!ii %uls i pasteurizare tip 2.-OB&D10=V si 021,A1=E70talia8C
; instala!ie infeliere;vaccu%are$ infeliere$ c<ntrire i etic/etare$ tip M=1E.= W G=.B.
7 Ger%ania 8C
; instala!ie de prelucrare a grsi%ilor$ tip 1,A1;,1F1, 7uedia8C

2.<. P"&),&/*.&& ,.&#)7&
-/eia %icro%ediului de %arUeting este clientela. .a constituie destina!ia i ra!iunea eforturilor
fir%ei i se prezint prin pia!a efectiv a ntreprinderii$ n fiecare %o%ent al e3isten!ei sale.
-lientela poate fi for%at din consu%atori care distrug produsele prin consu% efectiv$ sau din
utilizatori$ care folosesc nsuirile produselor pentru a realiza alte produse.
6n pri%ul caz$ produsele devin bunuri de consu%$ iar n al doilea caz$ sunt bunuri industriei.
-lien!ii fir%ei pot fi plasa!i n unul sau %ai %ulte din ur%toarele tipuri de pie!e5
; pia!a bunurilor de consu%$ anu%e aceea pe care ac!ioneaz consu%atoriiC
; pia!a industrial$ pe care ac!ioneaz utilizatorii industrialiC
; pia!a de distribu!ie$ pe care ac!ioneaz distribuitorii i agen!ii de sc/i%b.
; pia!a bunurilor publice sau pia!a guverna%ental pe care ac!ioneaz statul$ organiza!iile non;
profit i ad%inistra!ia public care finan!eaz sau cu%pr bunuri de folosin! colectiv precu%
dru%urile$ podurile$ rezerva!iile$ parcurile$ securitatea na!ional i individual$ colile publice$ etc.
6n cele %ai frecvente cazuri$ fir%a se adreseaz %ai %ultor tipuri de pie!e$ si%ultan.
)entru c 1gricola 0nterna!ional .1. desface cca 4+K din produc!ia sa prin propriile %agazine$
restul de #+K fiind v<ndut ctre ter!i$ intr;un nu%r de aproape 1"++ fir%e a cror colaborare este
nestatornic i la e3port$ voi prezenta n pri%ul r<nd clien!ii de pe pia!a e3tern$ care de!in o pondere
i%portant n totalul v<nzrilor i doar cei %ai i%portan!i clien!i de pe pia!a intern5
)e pia!a e3tern acetea sunt5
X.=B.= 0E&B GEBO$ G.=E1B01;pentru conserve
)=&B&Y GEBO$ G.=E1B01;pentru carne de pasre
)=&;F&2 O.,E>,2 20EE0BG GEBO$ G.=E1B01;pentru carne de pasre
A1>)., .1.$ .,F.P01;pentru carne de pasre
2.,1 2=1D.$ E1-.D&B01; pentru carne de porc
)e pia!a intern principalii clien!i sunt5
1+
V&>= A=0.BD .=.,. B1-Z>
2.BV&B B>->=.[20
1E0=1, E0.=->=.1 -0>-
D1B2.Y 2G. N0>
G.B> .=.,. B1-Z>
E.D1 0E).Y .=.,. ). B.1EP
CAPITOLUL 3
TREZORERIA NTREPRINDERII I FLUXURILE DE TEZORERIE

3.1. L%,(. 9& "%.(. !"#$%"#"&#& 4) ,*0"(. '&'!#1(.(& &):%"1*7&%)*.
*. 4)!"#/"&)0#"&&
6n concep!ie siste%ic ntreprinderea este considerat drept un siste% desc/is ce
presupune intrri$ prelucrri$ ieiri i autocontrol. Din punct de vedere econo%ic$ nici o activitate nu se
poate derula fr suport financiar$ concretizat de cele %ai %ulte ori n bani$ ceea ce conduce la ideea c
trezoreria ntreprinderii reprezint puntea de legtur a celor trei categorii de activit!i 5 e3ploatare$
investi!ii i finan!are .
0n acelai ti%p trezoreria unei ntreprinderi 4oac un rol de filtru pentru %a4oritatea opera!iilor ce se
desfoar n peri%etru su prin inter%ediul restric!iilor i%puse de acoperirea financiar a acestor
opera!iuni.
2rezoreria unei ntreprinderi ocup locul central n toate reprezentrile siste%ului infor%a!ional
econo%ic deoarece toate opera!iunile econo%ice se e3pri% valoric iar %a4oritatea lor presupun
transferuri interne sau e3terne de bani.
,ocul trezoreriei n cadrul ntreprinderii trebuie analizat i prin pris%a %ri%ii acesteia. 1stfel n
cadrul ntreprinderii %ici n general nu e3ist un co%parti%ent specializat n opera!iile de trezorerie. 0n
ceea ce privete ntreprinderile %ari cu activit!i diversificate c/iar la nivel interna!ional i cu structuri
organizatorice diversificate s;au deli%itat %ai %ulte etape n evolu!ia func!iei co%parti%entului
trezorerie.
=olul trezoreriei const n principal n a asigura per%anent corela!ia necesar ntre ncasri i pl!i
astfel nc<t s nu apar bloca4e financiare sau datorii neac/itate la ter%enul prevzut. 1cest obiectiv se
realizeaz prin diferite activit!i i instru%ente cu% sunt5 ntoc%irea de progra%e ra!ionale de produc!ie i
consu%$personal i salarizare$ aprovizionare i v<nzare de bunuri i servicii i ur%rirea per%anent i
atent a realizrii lor.
6n ceea ce privete ntreprinderile %ari$ cu activit!i diversificate$ c/iar la nivel interna!ional i cu
structuri organizatorice diversificate s;au deli%itat %ai %ulte etape n evolu!ia func!iei co%parti%entului
trezoreriei dup cu% ur%eaz5
p<n n anii 1*#+$ ntreprinderile considerau gestiunea trezoreriei ca o activitate %anagerial i
deci o ane3 a contabilit!iiC
pe parcursul anilor 1*#+ I 1*'+$ func!ia de trezorerie a societ!ii a fost creat i pus sub directa
coordonare a directorului financiar$ fr ca aceasta s constituie un centru de costuri propriu;zisC
n anii 1*(+$ aceast func!iune a fost lsat s se dezvolte necontrolat$ ca ur%are a unor feno%ene
cu% sunt5 creterea ratelor dob<nzii$ dereglarea i globalizarea pie!elor$ co%ple3itatea sporit a
instru%entelor financiare$ rate reale a dob<nzii pe pia!a %onetar superioare rentabilit!ii activelor
industriale. 2o!i aceti factori au condus la transfor%area trezoreriei din centru de costuri n centru
de profit$ ceea ce a per%is anu%itor grupuri industriale i co%erciale s se diversifice cu succes n
do%eniul financiarC
dup 1*(' %ai e3act n octo%brie au aprut nu%eroase crize pe pie!ele %onetare i de capital
deter%in<nd %ulte ntreprinderi s;i dezvolte progresiv integrarea responsabilit!ilor i a
respectului pentru %arile ec/ilibre financiare$ fapt ce a condus la o atitudine preventiv n
11
do%eniul specula!iilor financiare$ fr interven!ii particulare pe pie!ele %onetare i la o opti%izare
intern a gestiunii trezoreriei.
1ceast evolu!ie subliniaz un rol din ce n ce %ai opera!ional pe care l;a cptat trezoreria n cadrul
siste%ului infor%a!ional al ntreprinderii$ n special n activit!i legate de gestiunea riscului de sc/i%b i a
ratei dob<nzii$ dar i n a4ustarea ec/ilibrului financiar prin recurgerea la aa;nu%itele credite de
trezorerie.

3.2. C%),#/!# 0# +*$2 /"&-&)0 !"#$%"#"&* 4)!"#/"&)0#"&&
Farietatea i co%ple3itatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei creaz un a%plu c<%p
de analiz i dezbatere pentru specialitii i practicienii do%eniului cu at<t %ai %ult cu c<t acest subiect
influen!eaza n %od practic activit!ile desfurate de to!i agen!ii econo%ici. 0n perioadele de stabilire a
pie!ii financiare$ de reducere a autofinan!rii i de cretere a infla!iei devine tot %ai relevant rolul pe care
l are trezoreria n via!a unei entit!i econo%ice.
0n conte3tul actual al econo%iei ro%<neti literatura de specialitate abordeaz din ce n ce %ai %ult
la nivel conceptual$ principalele instru%ente$ te/nici i c/iar solu!ii general sau par!ial valabile prin
inter%ediul crora se poate asigura un ec/ilibru econo%ic i financiar la nivel %icroecono%ic.
3.2.1. D#:&)&"#* ,%),#/!(.(& 0# !"#$%"#"&#
1spectele legate de func!ionarea trezoreriei presupun o analiz a conceptului din dou puncte de
vedere i anu%e5
%"5*)&$*!%"&,3 trezoreria esrte un serviciu ce reprezint o parte co%ponent n organigra%a unei
entit!i econo%ice$ cruia i revin sarcini i atribu!ii$ care are personal de specialitate i care
func!ioneaz dup reguli bine stabiliteC
'!"(,!("*.3 n func!ie de ele%entele patri%oniale co%ponente ale acesteia.
Din punct de vedere organizatoric$ n cursul evolu!iei vie!ii econo%ice$ conceptul de Ltrezorerie@ a
cunoscut %ai %ulte interpretri$ generate de rolul pe care l;a avut pe o anu%it treapt de dezvoltare a
econo%iei.
Din punct de vedere sructural$ trezoreria trebuie analizat n func!ie de ele%entele sale constitutive.
6n literatura de specialitate se regsesc o %ultitudine de defini!ii date conceptului de trezorerie$ dar ceea
ce trebuie re!inut este faptul c %a4oritatzea defini!iilor se bazeaz pe lic/idit!ile de care dispune la un
%o%ent dat o unitate econo%ic.
1utorul Bernard -olasse atrage aten!ia asupra faptului c trezoreria unei entit!i econo%ice nu
trebuie confundat cu disponibilit!ile de care aceasta dispune la un %o%ent dat$ ci de faptul c ea
reprezint ceea ce r%<ne di resursele stabile$ dup ce au fostr finan!ate i%obilizrile i nevoia de
finan!are a activit!ii curente. 6n acest sens$ autorul consider trezoreria ca fiind aptitudinea ntreprinderii
de a se fionan!a din resurse stabile. Din punct de vedere %ate%atic$ trezoreria se calculeaz fie ca
diferen! ntre fondul de rulment i nevoia de fond de rulment$ fie ca diferen! ntre disponibiliti i
credite bancare.
P%!"&-&! R#5(.*1#)!(.(& 0# */.&,*"# * L#5&& ,%)!*+&.&!27&& )".=2>1??1 7pct. (#8$ Lcontabilitatea
trezoreriei asigur eviden!a e3isten!ei i %icrii titlurilor de plasa%ent$ disponibilit!ilor n conturi la
bnci i n cas$ creditelor bancare pe ter%en scurt i altor valori de treziorerie@. )entru a realiza aceste
obiective trebuie avut n vedere influen!a unor factori$ cu% sunt5
; structura ele%entelor de trezorerieC
; locul unde se afl valorile de trezorerie i apartenen!a acestoraC
; for%ele decontrilor fr nu%erar cu instru%ente adecvate.
2rezoreria unui agent econo%ic din punct de vedere %ate%atic poate prezenta '%.0 /%$&!&- sau
)#5*!&-3 rezult<nd astfel conceptul de !"#$%"#"&# /%$&!&-2 sau )#5*!&-2. 6n cazul n care soldul trezoreriei
este zoro$ literatura de specialitate utilizeaz ter%enul de @!"#$%"#"&# $#"%A.
L2rezoreria pozitiv@ este rezultatul ntregului ec/ilibru financiar al ntreprinderii i se
concretizeaz ntr;un surplus %onetar care reprezint o e3presie a profitului net din pasivul bilan!ului.
L2rezoreria negativ@ eviden!iaz un dezec/ilibru financiar concretizat sub for%a unui deficit
%onetar acoperit de cele %ai %ulte ori cu credite anga4ate de costuri ridicate.
12

3.2.2. E.#1#)!# 0# .&,B&0&!27& *.# *5#)!(.(& #,%)%1&,
arcina de baz a trezoreriei ntr;o ntreprindere anga4at ntr;un siste% co%ple3 de raporturi
econo%ice i financiare este de a asigura lic/idit!ile necesare tuturor obliga!iilor bneti i un ec/ilibru
financiar corespunztor.
)otrivit regula%entului de aplicare a legii contabilit!ii nr (2:1**1 n =o%<nia lic/idit!ile includ
ur%toarele ele%ente de trezorerie5 ;nu%erarul n lei i n devize din caseria unit!ii patri%onialeC
disponibilul n conturi la bnci sau la alte institu!ii financiareC carnetele de -...-. cu li%it de su%C
acreditive n lei i devizeC avansurile de trezorerieC valorile de ncasatCetc.
a8 Numerarul n lei i n devize din caseria unitii patrimoniale este reprezentat de banii lic/izi
de care dispune unitatea la un %o%ent dat i cu a4utorul crora se fac opera!ii de pl!i cu persoane fizice
i 4uridice.
b8 Disponibilul n conturi la bnci sau la alte instituii financiare n lei sau devize este reprezentat
de bani scriptici prin inter%ediul crora se fac opera!iuni de pl!i prin vira%ent bancar cu persoane fizice
i 4uridice.
c8 Carnetele de C.E.C.uri cu limit de sum constituie o categorie de %i4loace bneti sub for%a
unor docu%ente de valori care se utilizeaz pentru plata unor categorii de prestri de servicii sau ac/izi!ii
de %ateriale.
d8 Acreditivele n lei i n devize suent %i4loace bnesti aflate ntr;un cont diferit de contul curent$
desc/is la dispozi!ia unui furnizor i din care se fac pl!i nu%ai ctre acesta pe %sur ce 4ustific livrarea
de bunuri$ i:sau prestarea de servicii n cantit!ile$ sorti%e%tele i calit!ile prevzute.
e8 Avansurile de trezorerie reprezint %i4loacele bneti acordate diferitelor persoane fizice i
4uridice care sunt %puternicite s utilizeze aceste su%e pentru efectuarea de pl!i n interesul societ!ii
respective.
@1cestea se acord de regul prin casierie dar uneori i prin conturile bancare i pot fi n lei i n
devize. 1vansurile se acord naintea plecrii n deplasare pntru transport$ cazare i diurn precu% i
pentru plata unor bunuri i servicii.@
3
& particularitate a acestei categorii de lic/idit!i const n faptul c su%ele apar n contul
titularilor de avansuri din %o%entul avansrii p<n c<nd se deconteaz pl!ile fcute.
f8 alorile de ncasat sub forma C.E.C.!urilor i efectelor comerciale pri%ite de la pltitori i
pstrate pn la scaden! sau re%ise bncii spre scontare nainte de ter%enul scadent contra unui scont.
.le sunt valori financiare ce se includ n categoria lic/idit!ilor i nu n cea a crean!elor datorit
posibilit!ii de a fi i%ediat tranfor%ate n disponibilit!i. 0n ceea ce privete gestiunea lic/idit!ilor e3ist
dou categorii de costuri i anu%e 5 cele generate de lipsa de lic/idit!i i cele datorate e3isten!ei unui
surplus de lic/idit!i.
,ipsa lic/idit!ilor poate avea drept consecin!e i%ediate 5 pierderea oportunit!ii de a face ac/izi!ii
n condi!ii opti%e C deteriorarea i%aginii societ!ii pentru eventualele nt<rzieri la plat C obligativitatea de
a contracta %pru%uturi pe ter%en scurt etc.
Deinerea de lic"iditti peste necesarul curent al unit!ii atrage costuri de alt natur cu% sunt 5
; pierderea eventualelor dob<nzi sau beneficii ce s;ar fi putut ob!ine prin investirea su%elor
respective n activit!ile productive sau n diferite plasa%ente.
; de!inerea unui volu% i%portant de lic/idit!i face ntreprinderea vulnerabil la instabilitatea
%onetar i la %odificrile de paritate ntre %onede.
2rebuie subliniat ideea confor% creia$ n gestionarea lic/idit!ilor$ este esen!ial s se gseasc
acest volu% al licidit!ilor pentru care su%a celor dou categorii de costuri este %ini%. 1stfel$ n
condi!iile unei gestiuni eficiente a factorilor de produc!ie i a infla!ii %oderate$ ntre lic/idit!ile de care
dispune o entitate econo%ic i rentabilitatea econo%ic poate aprea at<t o rela!ie de intercondi!ionare$
c<t i o rela!ie de inco%patibilitate.
3.2.3. Investiiile financiare pe termen scurt i provizioane
3
Br<nzan$ 1.$ Eanea$ F.$ Eare$ D.E.$ Contabilitatea Financiar I$ .ditura Aunda!iei @=o%<nia de E<ine@ $ Bucureti 1***
13
pentru depreciere
0nvesti!iile financiare pe ter%en scurt 7titlurile de plasa%ent8 sunt titluri de valoare ac/izi!ionate de
pe pia!a financiar n vederea realizrii unui c<tig pe ter%en scurt$ n %o%entul rev<nzrii lor
4
.
)rincipalele caracteristici ale investi!iilor financiare pe ter%en scurt sunt5
pot fi ac/izi!ionate pe o pia! organizat sau neorganizat C
au o valoare no%inal i o valoare de piat C
de cele %ai %ulte ori ac/izi!ia lor are un caracter speculativ.
0nvesti!iile financiare pe ter%en scurt se evalueaz astfel
"
5
a8 evaluarea la intrarea n entitate$ se evalueaz la costul de ac/izi!ie$ prin care se
n!elege pre!ul de cu%prare$ sau la valoarea stabilit potrivit contractelorC
b8 evaluarea la data bilan!ului5
; valorile %obiliare pe ter%en scurt ad%ise la tranzac!ionare pe o pia!
regle%entat sunt evaluate la valoarea de cota!ie din ulti%a zi de
tranzac!ionareC
; valorile %obiliare pe ter%en scurt care nu sunt ad%ise la tranzac!ionare pe oa
pia! regle%entat sunt evaluate la costul de ac/izi!ie sau valoarea confor%
contractului$ %ai pu!in eventualele a4ustri pentru pierdere de valoare.
c8 evaluarea la ieirea din entitate se utilizeaz una din ur%toarele
%etode5
; %etoda A0A& 7pri%a intrare;pri%a ieire8C
; %etoda ,0A& 7ulti%a intrare;pri%a ieire8C
; %etoda -E) 7costul %ediu ponderat8.
tructura contabil a investi!iilor financiare pe ter%en scurt 7titlurilor de plasa%ent8 face posibil o
distinc!ie clar ntre cele care confer un drept de proprietate 7ac!iunile8 i cele care confer un drept
general de crean! 7obliga!iunile8 n categoria acestora fiind incluse 5
18 ac!iuni de!inute la entit!ile afiliate C
28 alte investi!ii pe ter%en scurt 5
obiga!iuni e%ise i rscu%prate de ctre entitate C
obliga!iuni ac/izi!ionate de la alte entit!i C
alte valori %obiliare ac/izi!ionate de la entit!i.
Aciunea este un nscris de valoare ce dovedete participarea de!intorului la capitalul societ!ii
co%erciale a titlului i pe baza creia posesorul are drept s ncaseze o cot corespunztoare din profitul
net repartizat al societ!ii respective sau este obligat s suporte o parte din pierdere.
1c!iunile pot fi clasificate dup %ai %ulte criterii$ dup cu% ur%eaz 5
a8 Din punct de vedere al emitentului
; ac!iuni proprii sunt e%ise de societatea care le de!ineC
; ac!iuni cu%prate sunt e%ise de alt societate dec<t cea care le de!ine.
b8 Dup modul de identificare a deintorului aciunii
; ac!iuni no%inative pot fi e%ise n for% %aterial pe suport de /<rtie sau n for%
de%aterializat prin nscriere n cont. 6nscrisurile trebuie s ndeplineasc anu%ite standarde
referitoare la i%pri%are i securitate a titlurilor. 6n cazul ac!iunilor de%aterializate$ atestarea
calit!ii de ac!ionar se face printr;un e3tras de cont$iar acestea nu pot fi dec<t no%inative.
; ac!iuni la purttor sunt e%ise i circul nu%ai n for% %aterializat$ cel care le de!ine fiind
recunoscut ca ac!ionar.
c8 Dup drepturile pe care le #enereaz$
; ac!iuni ordinare reprezint frac!iuni egale ale capitalului social i confer drepturi egale
de!intorului. 1tunci c<nd o persoan fizic sau 4uridic cu%pr ac!iuni ale unei societ!i$ ea
dob<ndete i obliga!ii ca asociat i anu%e5 rspundere li%itat$ transferul ac!iunilor$
4
)arasc/ivescu$ D.E.$ )vloaia$ X.$ =adu$ A.$ &laru$ G.D.$ Contabilitate financiar I 1plica!ii i studii de caz$ .ditura
2e/nopress$ 0ai$ 2++'$ pag.4#+
"
=egle%entri contabile confor%e cu directivele europene aprobate prin &rdinul %inistrului finan!elor publice nr.1'"2:2++"5
g/id practic$ .ditura 0recson$ Bucureti$ 2++#$ pag.324
14
declararea dividendelor$ rapoartele anuale$ repartizarea activului i lic/idarea$ dreptul la vot
etc.
; ac!iuni preferen!iale confer posesorilor calitatea de coproprietar i asigur o rentabilitate
%ini% pe baza unui dividend fi3$ care$ de regul$ se pltete naintea dividendelor la ac!iunile
ordinare. De!intorul unei astfel de ac!iuni nu beneficiaz de drept de vot$ dec<t n cazul n
care a fost dispus altfel prin contractul preferen!ial. Decizia de a e%ite ac!iuni preferen!iale
apar!ine e3clusiv ac!ionarilor ordinari i odat luat aceast decizie$ trebuie respectate dou
condi!ii5ac!iunile preferen!iale s aib aceeai valoare no%inal ca i ac!iunile ordinare i s
nu depeasc un sfert din capitalul social.
d8 Din punct de vedere al emitentului i n funcie de treapta atins n ndeplinirea rolului lor n
cadrul autofinanrii% ac!iunile cunosc ur%toarele stadii5
; ac!iuni autorizate reprezint nu%rul %a3i% de ac!iuni aprobate pe care le poate e%ite o
societate pe parcursul e3isten!ei sale$ nu%r specificat n statutul societ!ii
; ac!iuni nee%ise acea parte care au fost autorizate dar care nu au fost nc e%ise n vederea
co%ercializrii
; ac!iuni puse n v<nzare sunt acele ac!iuni e%ise i aflate n procesul v<nzrii ini!iale
; ac!iuni aflate pe pia! reprezint acea parte din ac!iunile e%ise i v<ndute$ care se afl n
posesia ac!ionarului i pentru care se pltesc dividende
; ac!iuni de trezorerie reprezint ac!iuni proprii pe care societatea le rscu%pr n scopul de a
le vinde c<nd pre!ul acestora crete.
&bli#aiunile sunt titluri de credit cu venit fi3 7dob<nda8$ e%ise i v<ndute de o societate pe ac!iuni
cu scopul de a ob!ine un %pru%ut pe o anu%it perioad de ti%p.
-riterii de clasificare a obliga!iunilor 5
a8 Dup modul de identificare a deintorului
; obliga!iuni no%inative
; obliga!iuni la purttor
b8 Dup forma n care sunt emise
; obliga!iuni %aterializate
; obliga!iuni de%aterializate
c8 Dup tipul de venit pe care l #enereaz
; obliga!iuni cu dob<nd sunt obliga!iunile e%ise la valoarea no%inal$ valoare care de regul
se ra%burseaz la scaden! i genereaz venituri din dob<%zi care se pltesc n confor%itate
cu condi!iile e%isiuniiC
; obliga!iuni cu cupon + sunt acele titluri e%ise la un pre! de e%isiune %ai %ic dec<t valoarea
no%inal care este pltit la scaden!.
d8 'rin prisma #radului de protecie al investiiei
; obliga!iuni garantate n general sunt garantate cu anu%ite active$ iar n cazul n care societatea
nu i efectueaz pl!ile legate fie de dob<nd$ fie de %pru%ut$ investitorii se pot baza pe
dreptul la activul respectivC
; obliga!iuni negarantate sunt e%ise de ctre societ!i fr nici o garan!ie specificC
; obliga!iuni cu bonuri de subscriere co%bin o obliga!iune clasic cu un drept negociabilC
; obliga!iuni convertibile n ac!iuni de!intorul unei astfel de obliga!iuni are dreptul ca n cadrul
unui ter%en fi3at prin contravtul de e%isiune s;i e3pri%e op!iunea de convertire a acestor
titluri n ac!iuniC
; obliga!iuni inde3ate e%itentul unei astfel de obliga!iuni i asu% obliga!ia de a actualiza
valoarea acestor titluri n func!ie de un indice$ de co%un acord cu investitorii. 0nde3area se
aplic fie asupra dob<nzii$ fie asupra pre!ului de ra%bursare$ fie asupra a%belor ele%enteC
; obliga!iuni cu dob<nd variabil e%itentul se oblig s %odifice rata dob<nzii pe durata de
via! a obliga!iunii n confor%itate cu condi!iile pie!eiC
; obliga!iuni speciale cu cupon ce poate fi reinvestit per%it de!intorului s aleag ntre a pri%ii
cupon de dob<nd n nu%erar sau a pri%i obliga!iuni identice cu cele ini!iale.
;
1"
3.2.4.C"#0&!# /# !#"1#) ',("!
Gestionarea zilnic a trezoreriei ntreprinderii i%plic fie e3cedentul de disponibilit!i$ fie deficit
de disponibilit!i pe ter%en scurt. EC,#0#)!(. 0# !"#$%"#"&# d posibilitatea efecturii unor plasa%ente
te%porare$ prin care se ur%rete at<t conservarea lic/idit!ilor n condi!ii de infla!ie$ c<t i ob!inerea unor
c<tioguri supli%entare prin dob<nzi. D#:&,&!(. !#1/%"*" 0# !"#$%"#"&# este generat de cauze structurale
i con4uncturale ce necesit gsirea unor %i4loace de ec/ilibrare prin apelarea la credite pe termen scurt $
cu rolul de a atenua oscila!iile activelor circulante.
ub denu%irea general de credite pe ter%en scurt sunt grupate toate %pru%uturile de care poate
beneficia o societate pentru perioade scurte de ti%p i care$ potrivit %etodologiei contabile din =o%<nia$
sunt ele%ente structurale ale trezoreriei ce se prezint sub ur%toarele for%e 5
credite ob!inute pe baza crean!elor co%erciale C
credite de trezorerie.
6n aceste condi!ii$ ?deficitul de trezorerie@ calculat la o anu%it dat reprezint nivelul creditelor de care
ntreprinderea va avea nevoie n perioada i%ediat ur%toare i pe care le va procura printr;o for% sau
alta n ur%a unei analize te%einice a costului real al acestora.
C"#0&!#.# %+7&)(!# /# +*$* ,"#*)7#.%" ,%1#",&*.# apar n cazul decontrilor ntre ter!e personae 4uridice
realizate prin inter%ediul efectelor co%erciale cu% sunt5 cecurile$ ca%biile etc.
C"#0&!#.# 0# !"#$%"#"&# au ca scop asigurarea unei trezorerii curente ec/ilibrate a ntreprinderilor$ atunci
c<nd creditele ob!inute prin scontarea efectelor co%erciale nu sunt suficiente sau c/iar nu e3ist i c<nd
nevoile de acoperit prin astfel de credite sunt date de decala4ul e3istent ntre ncasrile i pl!ile perioadei.
,iteratura de specialitate francez clasific creditele de trezorerie$ dup obiectul lor$ n5 credite pentru
descoperire de cont$ credite prin %obilizarea efectelor co%erciale$ credite sezoniere$ bilete de trezorerie
etc. 6n practica econo%ic din =o%<nia se regsesc aceste credite sub dou for%e$ i anu%e5credite prin
contul curent i credite bancare pe ter%en scurt.
C"#0&!(. /"&) ,%)!(. ,("#)! const n negocierea cu banca a unui plafon de creditare direct prin contul
curent atunci c<nd disponibilit!ile din aceasta nu sunt suficiente pentru realizarea integral a pl!ilor.
1cest tip de credit se regsete sub denu%irea de credit n li%ita plafonului sau linie de credit i prezint
avanta4ul c se ob!ine printr;o te/nic bancar operativ$ ceea ce per%ite trezoreriei o elasticitate
func!ional$ oferind ntreprinderii posibilitatea s fac fa! deficitului de lic/idit!i pentru o perioad
foarte scurt de ti%p$ pentru plata furnizorului$ a personalului sau a unor i%pozite i ta3e. -reditul prin
contul curent se concretizeaz sub for%a soldului final creditor al contului curent$ prezent<nd pentru
ntreprindere avanta4e ca ur%are a suple!ei n utilizare.
C"#0&!#.# +*),*"# /# !#"1#) ',("! prin cont special de %pru%ut sunt acordate de banc pentru o
perioad de cel %ult un an. 1ceste credite se acord printr;un cont separat de contul curent i sunt folosite
n co%pletarea resurselor proprii ale agen!ilor econo%ici pentru5
diferen!a dintre totalul stocurilor i pl!ilor$ pe de o parte$ i totalul resurselor i ncasrilor$ pe de
alt parteC
stocuri$ c/eltuieli i alte active constituite te%porar din cauze 4ustificateC
stocuri sezoniere de %aterii pri%e i produse de provenien! agricol.
)entru creditele de scont costul se deter%in n func!ie de rata dob<nzii de referin! %a4orat cu un
anu%it nu%r de puncte n func!ie de riscul pe care l i%plicC de co%isioanele bancare i de perioada
r%as din %o%entul scontrii sau andosrii ctre ter!e persoane p<n la scaden!.
)entru creditele de trezorerie costul se stabilete n func!ie de rata dob<nzii i co%isioanele bancare$
aplicate la soldurile debitoare ale conturilor curente.
Dobnzile calculate de ctre banc pentru diferitele credite pe ter%en scurt acordate societ!ii i
neac/itate sunt eviden!iate ntr;un cont special nu%it $$dob<nzi de pltit@.
1cest caz este specific societ!ilor care nu pot ac/ita dob<nda p<n la sf<ritul perioadei de
referin!. 2rebuie re!inut faptul c valoarea acestor dob<nzi de pltit va di%inua lic/idit!ile unei perioade
viitoare.
3.2.<. A.!# -*.%"& 5#'!&%)*!# 4) ,%)!("&.# 0# !"#$%"#"&#
1#
6n categoria generic Q alte valori R sunt incluse ele%ente structurale ale trezoreriei sub for% de
ti%bre fiscale i potale$ bilete de trata%ent i odi/n$ tic/ete i bilete de cltorie$ tic/ete de %as i alte
valori pstrate n casieria unit!ii. 1ceste valori sunt procurate de ctre societate prin cu%prare prin
furnizori autoriza!i$ iar eviden!a se !ine la nivelul valorii lor no%inale. 0nfluen!a altor valori din cadrul
casieriei unit!ii asupra volu%ului de lic/idit!i nu este %a4or$ ele au o pondere %ic n totalul valorilor
de trezorerie$ fiind folosite n general$ pentru nevoile proprii de derulare n bune condi!ii a activit!ii de
e3ploatare.
& particularitate a opera!iunilor cu Q alte valori R de trezorerie o constituie faptul c au un efect
anticipat asupra lic/idit!ilor prin realizarea pl!ilor par!iale sau totale nainte de producerea
eveni%entului consu%ator de ase%enea valori.
& proble% destul de i%portant o constituie faptul c n condi!iile creterii generale a pre!urilor
const n pl!i supli%entare ce pot aprea la ani%ite valori gestionate n cadrul casieriei unit!ii$ cu%
sunt 5 ti%brele fiscale$ 4udiciare i potale$ bonuri valorice pentru carburan!i etc.
3.3. T*+.%(. :.(C("&.%" 0# !"#$%"#"&#
Becesitatea ntoc%irii flu3urilor de trezorerie pornete de la necesit!ile infor%a!ionale ale
principalilor utilizatori de situa!ii financiare. .ste un truis% faptul c una din infor%a!iile esen!iale pentru
investitori i creditori este dat de capacitatea ntreprinderii de a ob!ine c<tiguri viitoare i de a
transfor%a beneficiile n disponibilit!i.
>n alt %otiv de provocare poate fi reprezentat i de li%itele bilan!ului i ale contului de profit i
pierdere. Bilan!ul este un docu%ent static din punct de vedere te/nic$ apar soldurile care dei sunt o
rezultant$ disi%uleaz flu3urile nregistrate n conturi. 0n conturile de profit i pierdere apar flu3urile
care deter%in rezultatul n!eles n principiu ca varia!ie a capitalurilor proprii n cursul e3erci!iului.
)<n i tabloul utilizrilor i resurselor ascunde unciden!a asupra disponibilit!ilor a feno%enelor de
stoca4 i a decala4elor te%porale care pot e3ista ntre un flu3 financiar i consecin!a sa %onetar$ ncasare
sau plat. -onceptul bazat pe fondul de rul%ent a condus la tablourile de utilizri i resurse$ aspru
criticate$ deoarece$ per%iteau calculul varia!iei trezoreriei$ i nu e3plicau cauzele acestei varia!ii. 2oate
aceste insatisfac!ii infor%a!ionale e3plica interesul acordat astzi tablourilor flu3urilor de trezorerie care$
n %od 4ust pun accentul pe varia!ia trezoreriei i originile sale.
)e de alta parte$ intruc<t nici una din situatiile financiare evocate anterior nu au reuit s ofere un
tablou co%plet i detaliat al tuturor intrrilor i ieirilor de fonduri al tuturor provenien!elor i
utilizatorilor de disponibilit!i$ pentru a re%edia aceste lacune s;a propus un docu%ent al avalurii
situa!iei financiare;tabloul flu3urilor de bord.
?2abloul flu3urilor de trezorerie@ este analizat distinct n nor%a contabil interna!ional 01 '
$$itua!ia flu3urilor de trezorerie?. De ase%enea$ cadrul conceptual al organis%ului interna!ional de
nor%alizare contabil face din tabloul flu3urilor de trezorerie o co%ponent distinct a situa!iilor
financiare.
2abloul flu3urilor de trezorerie reprezint o situa!ie de flu3 care$ spre deosebire de contul de profit
i pierdere$ e3pri% realit!i indiscutabile$ neconven!ionale.
1cesta per%ite co%pararea rezultatelor diferitelor ntreprinderi$ prin eli%inarea efectelor utilizrii
diferitelor %etode contabile pentru aceleai opera!ii i eveni%ente. e poate afir%a c varia!ia trezoreriei
se calculeaz si%plu cu a4utorul bilan!ului. Dar feno%enele de lic/iditate i solvabilitate solicit analize
co%ple3e pentru a deter%ina contribu!ia factorilor care deter%in aceast varia!ie$ fiind necesar un tablou
al flu3urilor de trezorerie.
De ase%enea$ acest tablou per%ite s se evalueze capacitatea ntreprinderii de a dega4a lic/idit!i$ s
se deter%ine necesarul de lic/idit!i$ s se prevad scaden!ele i riscul ncasrilor viitoare. 1v<nd la
dispozi!ie un tablou al flu3urilor de trezorerie$ utilizatorii pot evalua sc/i%brile activului net al unei
ntreprinderi$ n structura sa financiar$ capacitatea de adaptare la diferitele con4uncturi i oportunit!i$ s
elaboreze %odele pentru aprecierea diferitelor ntreprinderi. Bu trebuie e3clus nici faptul c tabloul
flu3urilor de trezorerie aduce %ult dorita conciliere ntre rezultatul contabil si trezorerie.
1'
0.1.. ' nu definete no!iunea de trezorerie$ deduc<ndu;se c ea reprezint ansa%blu lic/idit!ilor i
ec/ivalentelor de lic/idit!i. 1stfel$ flu3urile de trezorerie dese%neaz ansa%blu intrrilor i ieirilor de
lic/iditti i ec/ivalente de lic/idit!i. )rin lic"iditi se va n!elege fondurile bneti i depozitele la
vedere. Ec"ivalentele de lic"iditi reprezint plasa%ente pe ter%en scurt de!inute cu scopul de a face fa!
anga4a%entelor de trezorerie.
Faria!ia lic/idit!ilor i ec/ivalentelor de lic/idit!i se poate e3plica prin ac!iunea a trei factori sau
genuri de activit!i$ tabloul flu3urilor de trezorerie baz<ndu;se pe o clasificare func!ional a flu3urilor
ntreprinderii 5
;activit!i de e3ploatare
;activit!i de investitii
;activit!i de finan!are
0n ceea ce privete activit!ile de e3ploatare$ 0.1..' prezint o defini!ie interesant$ acestea fiind
principalele activit!i generatoare de venituri i orice alte activit!i cu e3cep!ia celor definite ca fiind
activit!i de investi!ii sau de finan!are.
Alu3urile de trezorerie generate de activit!ile de e3ploatare pot fi prezentate prin utilizarea uneia
dintre cele dou %etode$ i anu%e
#
5
18 1#!%0* 0&"#,!23 care presupune o deter%inare a flu3ului net de trezorerie generat de
activit!ile de e3ploatare ca diferen! ntrte ncasrile i pl!ile brute C
Eetoda direct presupune$ sub for% si%plificat ur%toarele flu3uri de trezorerie aferente
activit!ii de e3ploatare 5
F.(C("&.# 0# !"#$%"#"&# 5#)#"*!# 0# *,!&-&!27&.# 0# #C/.%*!*"# D1#!%0* 0&"#,!2E
6ncasrile de la clien!i 798
)l!i ctre furnizori i personal 7;8
Dob<nzi i dividende pltite 7;8
0%pozite i ta3e pltite 7;8
1lte pl!i 7;8
1lte ncasri 798
FF.(C )#! 0# !"#$%"#"&# 5#)#"*! 0# *,!&-&!27&.# 0# #C/.%*!*"# DG>HE
28 1#!%0* &)0&"#,!23 care per%ite deter%inarea flu3ului net de trezorerie generat de
activcit!ile de e3ploatare prin a4ustarea rezultatului nainte de i%pozit i ele%ente
e3traordinare cu5
a8 -#)&!("& 9& ,B#.!(&#.& ,*"# )( *( &),&0#)72 *'(/"* !"#$%"#"&#&: veniturile din
subven!ii pentru investi!ii$ veniturile din provizioane$ c/eltuielile cu a%ortizrile i
provizioanele$ venituri din diferen!e de curs valutar$ c/eltuieli din diferen!e de curs
valutar$ pierderile din crean!e i debitori diveriC
b8 -#)&!("&.# 9& ,B#.!(&#.&.# ,*"# )( *( .#52!("2 ,( *,!&-&!27&.# 0# #C/.%*!*"#: venituri
din v<nzarea activelor i alte opera!ii de capital$ venituri din i%obilizri financiare
etc.C
c8 -*"&*7&* )#,#'*"(.(& 0# :%)0 0# "(.1#)!: varia!ia stocurilor$ varia!ia clien!ilor i
conturilor asi%ilate$ varia!ia debitorilor diveri etc.
6ntr;o for% si%plificat$ flu3ul de trezorerie net generat de activit!ile de
e3ploatare se deter%in prin utilizarea %etodei indirecte astfel5
F.(C 0# !"#$%"#"&# 5#)#"*! 0# *,!&-&!27&.# 0# #C/.%*!*"# D1#!%0*
&)0&"#,!2E
=ezultatul nainte de i%pozit i ele%ente e3traordinare 79:;8
E.&1&)*"#* -#)&!("&.%" 9& ,B#.!(&#.&.%" ,*"# )( *( &),&0#)72 *'(/"*
!"#$%"#"&#&:
ubven!ii pentru investi!ii virate la venituri 7;8
-/eltuieli cu a%ortizrile i provizioanele 798
Fenituri din dob<nzi 7;8
R#$(.!*!(. 0&) #C/.%*!*"# 4)*&)!#* -*"&*7&#& )#,#'*"(.(& 0# :%)0 0#
#
Aeleag$ B.$ L-ontabilitate aprofundat@$ .ditura .cono%ic$ 2++4$ pag.13;1#
1(
"(.1#)! DG>HE
Faria!ia stocurilor 79:;8
Faria!ia clien!ilor i a altor crean!e asi%ilate 79:;8
Faria!ia c/eltuielilor n avans 79:;8
Faria!ia furnizorilor i a altor datorii asi%ilate 79:;8
Faria!ia veniturilor nregistrate n avans 79:;8
Dob<nzi i dividende pltite 7;8
0%pozit pe profit pltit 7;8
.le%ente e3traordinare 79:;8
F.(C )#! 0# !"#$%"#"&# 5#)#"*! 0# *,!&-&!27&.# 0# #C/.%*!*"# DG>HE
1ctivit!ile de investi!ii sunt acele activit!i ce constau n ac/ozi!ionarea i cedarea de i%obilizri
necorporale$ corporale i financiare. Alu3urile de trezorerie generate de activit!ile de investi!ii e3pri%
%sura n care pl!ile ntreprinderii au fost efectuate pentru ob!inerea de resurse ce vor genera venituri i
ncasri viitoare.
6n categoria flu3urilor de trezorerie generate de activit!ile de e3ploatare se includ5
a8 ac/izi!ionrile i cesiunile de i%obilizri necorporale i corporaleC
b8 ac/izi!ionrile i cesiunile de titluri ce reprezint participarea la capitalul altor ntreprinderiC
c8 ac/izi!ionarea i cesiunea de alte i%obilizri financiare$ ca de e3e%plu5 crean!e i%obilizate$ titluri
care nu sunt considerate ele%ente co%ponente ale trezoreriei etc.

F.(C("&.# 0# !"#$%"#"&# 5#)#"*!# 0# *,!&-&!27&.# 0# &)-#'!&7&&
1c/izi!ionri de filiale$ %ai pu!in trezoreria ac/izi!ionat 7;8
-esiuni de filiale 798
)l!i generate de ac/izi!ionrile de i%obilizri necorporale i corporale 7;8
)l!i generate de i%obilizri financiare 7;8
6ncasri rezultate din cesiunea de i%obilizri necorporale i corporale 798
6ncasri rezultate din i%obilizri financiare 798
Dob<nzi i dividende ncasate 798
FF.(C )#! 0# !"#$%"#"&# 5#)#"*! 0# *,!&-&!27&.# 0# &)-#'!&7&& DG>HE
Alu3urile de trezorerie generate de activit!ile de finan!are corespund ncasrilor i pl!ilor generate
de finan!area e3tern a ntreprinderii. )rezentarea separat a acestora per%ite identificarea surselor de
finan!are$ respectiv creterile de capital$ contractarea de noi %pru%uturi i ob!inerea de subven!ii pentru
investi!ii.
-unoaterea flu3urilor de trezorerie generate de activit!ile de finan!are este i%portant deoarece
per%ite previzionarea flu3urilor de trezorerie viitoare ateptate de finan!atorii ntreprinderii.
Alu3urile de trezorerie generate de activit!ile de finan!are
-reterile de capital n nu%erar 798
=a%bursrile de capital n nu%erar 7;8
6ncasrile generate de contractarea de %pru%uturi 798
)l!ile generate de ra%bursarea de %pru%uturi 7;8
6ncasrile din subven!iile pentru investi!ii 798
FF.(C )#! 0# !"#$%"#"&# 5#)#"*! 0# *,!&-&!27&.# 0# :&)*)7*"#
2abloul flu3urilor de trezorerie per%ite evaluarea perfor%an!ei financiare a ntreprinderii$ deoarece
acesta cuprinde infor%a!ii ce eviden!iaz capacitatea ntreprinderii de a genera flu3uri de trezorerie den
activit!ile de e3ploatare pe care aceasta le desfoar. De fapt$ conoaterea flu3ului net de trezorerie
generat de activit!ile de e3ploatare st la baza aprecierii flu3urilor de trezorerie produse sau consu%ate
de activit!ile curente. 1tunci c<nd este pozitiv$ flu3ul net de trezorerie generat de activit!ile de
e3ploatare poate s fie asi%ilat cu capacitatea de autofinan!are ncasat sau$ altfel spus$ cu trezoreria
disponibil. De ase%enea$ %ri%ea i evolu!ia flu3ului net de trezorerie generat de activit!ile de
1*
e3ploatare eviden!iaz fle3ibilitatea financiar intern a ntreprinderii i %odul cu% sunt gestionate
flu3urile de trezorerie rezultate din activit!ile industriale i co%erciale.
2abloul flu3urilor de trezorerie furnizeaz infor%a!ii care$ %preun cu cele din bilan! i contul de
profit i pierdere$ stau la baza deter%inrii anu%itor rate cu a4utorul crora se analizeaz solvabilitatea i
fle3ibilitatea financiar. 1ceste rate$ care sunt considerate %ult %ai pertinente n aprecierea perfor%an!ei
financiare dec<r ratele de lic/idare general i i%ediat$ sunt folosite$ n >1$ de creditori$ de agen!iile de
rating i de analitii financiari$ pentru evaluarea riscurilor. =atele deter%inete pe baza flu3urilor de
trezorerie se pot clasifica pe trei categorii5
1. R*!#.# /# +*$* ,2"%"* '# */"#,&*$2 '%.-*+&.&!*!#* 9& "&',(. 0# :*.&1#)!5
R*!* 0# *,%/#"&"# * 0*!%"&&.%" /# !#"1#) ',("! H7flu3ul de trezorerie din activit!ile de
e3ploatare8:7datoriile pe ter%en scurt8C
R*!* 0# *,%/#"&"# * 0%+I)$&.%" H7flu3 de trezorerie din activit!ile de
e3ploatare9dob<nzi pltite9i%pozite8:dob<nzi pltiteC
R*!* .&,B&0&!27&& -I)$2"&.%" H7flu3ul de trezorerie din activit!ile de e3ploatare8:cifra de
afaceri.
2. R*!#.# 0# */"#,&#"# * '2)2!27&& :&)*),&*"# * 4)!"#/"&)0#"&& 9& * */!&!(0&)&& *,#'!#&* 0# * :*,#
:*72 *)5*J*1#)!#.%" :&)*),&*"#:
7flu3 de trezorerie din activit!ile de e3ploatare I dividendele pltite8:datorii
flu3ul de trezorerie din activit!ile de e3ploatare:datorii financiareC
flu3ul de trezorerie din activit!ile de e3ploatare:total datorii.
3. R*!#.# /# +*$* ,2"%"* '# #-*.(#*$2 ,*/*,&!*!#* 4)!"#/"&)0#"&& 0# *H9&
:&)*)7* /"%/"&* 0#$-%.!*"#:
flu3 de trezorerie din activit!ile de e3ploatare : flu3ul de investi!ii cu caracter industrialC
flu3ul de trezorerie din activit!ile de e3ploatare:flu3ul total investi!ii.
tructura tabloului flu3urilor de trezorerie$ n special ordinea de prezentare a flu3urilor de trezorerie$
confer flu3ului net de trezorerie aferent activit!ilor de e3ploatare un rol deter%inant n finan!area
creterii i detzer%inarea capacit!ii e3terne de finan!are. 1stfel$ acest flu3 net de trezorerie generat de
activit!ile de e3ploatare devine un indicator c/eie pentru aprecierea capacit!ii ntreprinderii de a genera
lic/idit!i suficiente$ lic/idit!i care s fie folosite pentru realizarea de noi investi!ii$ fr s recurg a
surse e3terne de finan!are. De fapt$ aceast capacitate influen!eaz i structura activit!ilor de finan!are$
care poate s fie apreciat pe baza ur%toarelor rate5
flu3ul de capitaluri proprii:flu3ul de finan!areC
flu3ul de datorii:flu3ul de finan!are.
1ceste dou rate sunt utile at<t pentru aprecierea politicii adoptate n %aterie de resurse stabile$ c<t i
pentru stabilirea i%portan!ei ac!ionarilor n finan!area creterii ntreprinderii. =olul ac!ionarilor n
finan!area ntreprinderilor poate fi evaluat pe baza diferen!ei dintre aportul acestora la capitalurile proprii
i dividendele pltite.
CAPITOLUL 4
CONTAILITATEA TREZORERIEI LA S.C. AGRICOLA
INTERNAIONAL S.A
-ontabilitatea trezoreriei asigur eviden!a e3isten!ei i %icrii titlurilor de plasa%ent$ disponibilit!i
n conturi la bnci$ credite bancare pe ter%en scurt i a altor valori de trezorerie. 6n sens larg no!iunea de
trezorerie cuprinde toate %i4loacele de care o unitate dispune pentru a putea face fa! pl!ilor cu% sunt5
disponibilit!ile din casierie i din bnci$ valorile %obiliare de plasa%ent$ efectele co%erciale scontate$
creditele pe ter%en scurt iar n sens restr<ns no!iunea cuprinde doar disponibilit!ile bneti ale unit!ii
econo%ice aflate n casieria unit!ii i la bnci fie n lei sau valut.
2rezoreria reflect %odul de realizare a activit!ii i de respectare a cerin!elor ec/ilibrului financiar.
Bu ntotdeauna o ntreprindere care nc/eie e3erci!iul cu profit are o trezorerie pozitiv feno%en
2+
e3plicabil prin decala4ul dintre nregistrarea n contabilitate a veniturilor i c/eltuielilor i ncasarea i
plata efectiv. Gestiunea trezoreriei este un factor de perfor%an! a ntreprinderii ntr;un %ediu
concuren!ial tot %ai accentuat i %ai ales n condi!ii de instabilitate econo%ic
'
.
-a structur trezoreria cuprinde 5 nu%erarul aflat n casierie i alte valori asi%ilate$ disponibilit!ile
aflate la bnci$ avansuri de trezorerie$ valorile i efectele co%erciale de ncasat$ titlurile de plasa%ent$
creditele bancare pe ter%en scurt.
4.1. C%)!*+&.&!*!#* &)-#'!&7&&.%" :&)*),&*"# /# !#"1#) ',("!
-ontabilitatea investi!iilor financiare pe ter%en scurt se conduce cu a4utorul conturilor sintetice de
gradul 0 i 00
(
5
; "+1 1c!iuni de!inute la entit!ile afiliate
; "+" &bliga!iuni e%ise i rscu%prate
; "+# &bliga!iuni
; "+( 1lte investi!ii pe ter%en scurt i crean!e asi%ilate
; "+(1 1lte titluri de plasa%ent
; "+(( Dob<nzi la obliga!iuni i titluri de plasa%ent
; "+* Frs%inte de efectuat pentru investi!iile pe ter%en scurt
; "+*1 Frs%inte de efectuat pentru ac!iunile de!inute la entit!ile
; "+*2 Frs%inte de efectuat pentru alte investi!ii pe ter%en scurt
-onturile "+1 L1c!iuni de!inute la entit!ile afiliate@ $ "+" L&bliga!iuni e%ise i rscu%prate@ $"+#
L&bliga!iuni@ i "+( L1lte investi!ii pe ter%en scurt i crean!e asi%ilate@ au func!ie contabil de activ$ n
ti%p ce contul "+* LFrs%inte de efectuat pentru investi!iile pe ter%en scurt@ are func!ie contabil de
pasiv.
>n %odel de reflectare a investi!iilor financiare pe ter%en scurt n contabilitatea societa!ii este
prezentat n ur%toarele aplica!ii5
ocietatea ac/izi!ioneaz de la o entitate afiliat$ n scop speculativ$ 1"+ de ac!iuni la cost de
ac/izi!ie de " lei:ac!iune$ plata fc<ndu;se i%ediat i 2"+ de ac!iuni la un cost de ac/izi!ie de 4$"+
lei:ac!iune$ plata fc<ndu;se dup #+ de zile. >lterior se v<nd 2++ de ac!iuni cu pre!ul de "$"+ lei:ac!iune.
,a ieirea din entitate ac!iunile sunt evaluate prin %etoda A0A& 7pri%a intrare;pri%a ieire85
a8 e ac/izi!ioneaz 1"+ de ac!iuni la costul de ac/izi!ie de " lei:ac!iune5
"+1 L1c!iuni de!inute la H "121 L-onturi la bnci n '"+
entit!ile afiliate@ lei@
b8 e ac/izi!ioneaz 2"+ de ac!iuni la costul de ac/izi!ie de 4$"+ lei:ac!iune5
"+1 L1c!iuni de!inute la H "+*1 LFrs%inte de 112"
entit!ile afiliate efectuat pentru
ac!iunile de!inute la
entit!ile afiliate@
c8 e ac/it cele 2"+ de ac!iuni5

"+*1 LFrs%inte de H "121 L-onturi la bnci n 112"
efectuat pentru lei@
ac!iunile de!inute la
'
tancu$ 0.$ 7coordonator8;?Ainan!e@ vol.000$ (estiunea financiar a ntreprinderii$ .ditura .cono%ic$ Bucureti$ 2++3$
pag.21"
(
)arasc/ivescu$ D.E.$ )vloaia$ X.$ =adu$ A.$ &laru$ G.D.$ Contabilitate financiar I 1plica!ii i studii de caz$ .ditura
2e/nopress$ 0ai$ 2++'$ pag.4#+
21
entit!ile afiliate@
d8 e v<nd 2++ de ac!iuni la pre!ul de "$"+ lei:ac!iune5
1. ,a ieirea din entitate$ cele 2++ de ac!iuni sunt evaluate dup %etoda A0A&$ astfel5
E-*.(*"#* &#9&"&.%" 0# *,7&()& 0(/2 1#!%0* FIFO
.3p Debit -redit old
Br.
titluri
)re!
>nitar
Falori Br.
titluri
)re!
unitar
Falori Br.
titluri
)re!
unitar
Falori
0 1"+ "$++ '"+ ; ; ; 1"+ "$++ '"+
0 2"+ 4$"+ 112" ; ; ; 1"+
2"+
"$++
4$"+
'"+
112"
. ; ; ; 1"+
"+
"$++
4$"+
'"+
22"
2++ 4$"+ *++
1++ ac!iuni la un pre! de 4$++ lei:ac!iune H '"+ lei
"+ ac!iuni la un pre! de 4$"+ lei:ac!iune H 22" lei
T%!*. 2KK *,7&()& F ?L< .#&
2. =ezultatul 7c<tigul sau pirderea8 v<nzrii de ac!iuni ale entit!ii afiliate sunt deter%inate astfel5
a8 Faloarea ac!iunilor v<ndute52++ ac!iuni 3 "$"+ lei:ac!iune 11++lei
7la pre! de v<nzare8
b8 Faloarea ac!iunilor v<ndute7dup %etoda A0A&85 *'"lei
D&:#"#)72 4) /.(' D*H+E 12<.#&
<311 L-asa n lei@ F M 11++

<K1 L1c!iuni de!inute la *'"
entit!ile afiliate@
LN42 L-<tiguri din investi!ii 1++
pe ter%en scurt cedate@
3. Dac pre!ul de v<nzare este de 3$3+ lei:ac!iune$ atunci5
; =ezultatul7c<tigul sau pierderea8 v<nzrii de ac!iuni ale societ!ii afiliate
se deter%in astfel5
a8 Faloarea ac!iunilor v<ndute52++ ac!iuni 3 3$3+lei:ac!iune ##+lei
7la pre! de v<nzare8
b8 Faloarea ac!iunilor v<ndute7dup %etoda A0A&8 *'"lei
D&:#"#)72 4) 1&)(' D*H+E 31<.#&
M F <K1 L1c!iuni de!inute la *'"
entit!ile afiliate@
<311 L-asa n lei@ ##+
NN42 L)ierderi din 31"
investi!iile pe ter%en
scurt cedate@
22


ocietatea e%ite #++ de obliga!iuni la valoarea ni%inal de 1"lei$ cu o dob<nd de 1"K. )re!ul
de v<nzare al obliga!iunilor este de *$(+ lei:bucat. Durata contractrii %pru%utului este de " ani. ,a
scaden!$ obliga!iunile sunt rscu%prate la valoarea no%inal.
6nregistrrile n contabilitate sunt ur%toarele5
a8 .%isiunea de obliga!iuni
a8 Faloarea no%inal a obliga!iunilor5 #++ oblig.3 1"lei F *.+++lei
b8 Faloarea de e%isiune a obliga!iunilor5 #++ oblig.3 *$(+lei F ".((+lei
P"&12 0# "*1+("'*"# D*H+E: 3.12K.#&
M F 1N1 L6%pru%uturi din *.+++
e%isiuni de
obliga!iuni@
4N1 LDebitori diveri@ ".((+
1N? L)ri%e privind 3.12+
ra%bursarea
obliga!iunilor@
b8e nregistreaz c/eltuielile ocazionate de e%isiunea de obliga!iunilor n su%
total de 1"+ lei$ ac/itate prin vira%ent bancar5

2K1 L-/eltuieli de F <121 L-onturi la b<nci n 1++
constituire@ lei@
c8 e ncaseaz contravaloarea obliga!iunilor subscrise5
<311 L-asa n lei@ F 4N1 LDebitori diveri@ ".((+
d8 ,a sf<ritul pri%ului an$ se nregistreaz dob<nda datorat obligatarilor5
NNN L-/eltuieli privind F 1N=1 LDob<nzile aferente *++
dob<nzile@ %pru%uturilor din
e%isiunea de
obliga!iuni@
e8 e ac/it dob<nda cuvenit obligatarilor5
1N=1 LDob<nzi aferente F <311 L-asa n lei@ *++
%pru%uturilor din
e%isiunea de
obliga!iuni@
f8 e nregistreaz a%ortizarea pri%elor de ra%bursare a obliga!iunilor n su% de "+lei
72"+lei:" ani85
23
N=N= L-/eltuieli financiare F 1N? L)ri%e privind "+
privind a%ortizarea ra%bursarea
pri%elor de obliga!iunilor@
ra%bursare a
obliga!iunilor@
g8 e nregistreaz a%ortizarea c/eltuielilor ocazionate de e%isiunea obliga!iunilor n
su% de 2+ lei 71++lei:" ani85
N=11 L -/eltuieli de F 2=K1 L1%ortizarea
e3ploatare privind c/eltuielilor de
a%ortizarea constituire@
i%ob/ilizrilor@
/8 Dup cinci ani$ la scaden! se rscu%pr cele #++ de obliga!iuni la valoarea
no%inal$ respectiv 1" lei:obliga!iune5
<K< L&bliga!iuni e%ise i F <311 L-asa n lei@ *.+++
rscu%prate
i8 1nularea obliga!iunilor rscu%prate5
1N1 L6%pru%uturi din F <K< L&bliga!iuni e%ise i *.+++
e%isiune de rscu%prate@
obliga!iuni@


ocietatea ac/izi!ioneaz "++ obliga!iuni cu pre!ul de 3 lei:obliga!iune$ plata efectu<ndu;se dup 4"
de zile. Dob<nda care i se cuvine societ!ii$ pentru obliga!iunile de!inute$ este de *+ de lei. ocietatea
vinde 1++ obliga!iuni la pre!ul de 3$"+ lei:obliga!iune i #+ obliga!iuni la pre!ul de 2 lei:obliga!iune5
a8 e ac/izi!ioneaz obliga!iunile n su% de 1"++lei 7"++ obliga!iun 3 3lei:obliga!iune85
<KN L&bliga!iuni@ F <K?2 LFrs%inte de 1."++
efectuat pentru alte
investi!ii pe ter%en
scurt@
b8 e ac/it obliga!iunile5
<K?2 LFrs%inte de F <121 L-onturi la bnci n 1."++
efectuat pentr alte lei@
investi!ii pe ter%en
scurt@
c8 e nregistreaz dob<nda cuvenit5
<K== LDob<nzi la obliga!iuni F LNN LFenituri din dob<nzi@ *+
i titluri de plasa%ent@
d8 e ncaseaz dob<nda5
<121 L-onturi la bnci n F <K== LDob<nzi la obliga!iuni
lei@ i titluri de plasa%ent@
24
e8 e v<nd 1++ obliga!iuni la pre!ul de 3$"+ lei:bucat5
a Faloarea obliga!iunilor v<ndute la pre! de v<nzare5
71++ obliga!iuni 3 3$"+ lei:bucat8 3"+ lei
b8 Faloarea obliga!iunilor v<ndute la pre! de ac/izi!ie5
71++ obliga!iuni 3 3 lei:bucat8 3++ lei
D&:#"#)72 4) /.(' D,I9!&5E D*H+E <K .#&
<121 @-onturi la bnci n F M 3"+
lei@
<KN L&bliga!iuni@ 3++
LN42 L-<tiguri din investi!ii "+
pe ter%en scurt cedate@
f8 e v<nd #+ obliga!iuni la pre!ul de 2 lei:bucat5
a8 Faloarea obliga!iunilor v<ndute la pre! de v<nzare5
7#+ obliga!iuni 3 2 lei:bucat8 12+ lei

b8 Faloarea obliga!iunilor v<ndute la pre! de ac/izi!ie5
7#+ obliga!iuni 3 3 lei:bucat8 1(+ lei
D&:#"#)72 4) 1&)(' D/&#"0#"#E D*H+E NK .#&
M F <KN L&bliga!iuni@ 12+
<121 @-onturi la bnci n 1(+
lei
NN42 L)ierderi din #+
investi!iile pe ter%en
scurt cedate@
ocietatea constituie un depozit pe # luni n su% de 3+++ lei$ cu o rat a dob<nzii de (K pe
an.
a8 1c/izi!ionarea certificatului de depozit5
<K=1 L1lte titluri de F <121 L-onturi la bnci n 3.+++
plasa%ent@ lei@
b8 6nregistrarea dob<nzii5
a8 Faloarea depozitului 3.+++ lei
b8 =ata anual a dob<nzii (K
c8 Dob<nda lunar 7a 3 b : 12 luni8 2+ lei
0E D%+I)0* *:#"#)!2 0#/%$&!(.(& D/#)!"( N .()&E D, C NE 12K .#&
<K== LDob<nzi la obliga!iuni F LNN LFenituri din dob<nzi@ 12+
2"
i titluri de plasa%ent@
c8 ,icidarea depozitului i ncasarea dob<nzii5
<121 L-onturi la bnci n F M 3.12+
lei@
<K=1 L1lte titluri de 3.+++
plasa%ent@
<K== LDob<nzi la oblioga!iuni 12+
i titluri de plsa%ent@
ocietatea ac/izi!ioneaz *++ de ac!iuni la un cost de ac/izi!ie de " lei:ac!iune. e ac/it i%ediat cu
nu%erar su%a de 1"++ lei$ restul ac/it<ndu;se ulterior prin cont bancar. e rev<nd 3++ de ac!iuni la un
pre! de "$2+ lei:ac!iune.
a8 e ac/izi!ioneaz ac!iunile5
<K=1 L1lte titluri de F M 4."++
plasa%ent@
<311 L-asa n lei@ 1."++
<K?2 LFrs%inte de efectuat 3.+++
pentru alte investi!ii pe
ter%en scurt@
b8 e ac/it diferen!a de bani r%as5
<K?2 LFrs%inte de F <121 L-onturi la bnci n 3.+++
efectuat pentru alte lei@
investi!ii pe ter%en
scurt@
c8 F<nzarea ac!iunilor5
a8 Faloarea ac!iunilor v<ndute la pre! de v<nzare5
73++ ac!iuni 3 "$2+ lei:ac!iune8 1"#+ lei
b8 Faloarea ac!iunilor v<ndute la pre! de ac/izi!ie5
73++ ac!iuni 3 " lei:ac!iune8 1"++ lei
D&:#"#)72 4) /.(' D,I9!&5E D*H+E NK .#&
4N1 LDebitori diveri@ F M 1."#+
<K=1 L1lte titluri de 1."++
plasa%ent@
LN42 L-<tiguri din investi!ii #+
pe ter%en scurt cedate@
d8 6ncasarea ac!iunilor v<ndute5
<121 L-onturi la bnci n F 4N1 LDebitori diveri@ 1"#+
lei@
2#
4.2. C%)!*+&.&!*!#* 0&'/%)&+&.&!27&.%" 5#'!&%)*!# /"&) ,%)!("&.# 0# .* +2),& 9& ,*'&#"&#
Disponibilit!ile gestionate prin conturile la bnci i casierie sunt reprezentate prin disponibilit!ile
bneti e3istente n conturile de la bnci$ nu%erarul aflat n casieria entit!ii$ alte valori bneti 7 efecte
co%erciale$ %rci potale i ti%bre fiscale$ tic/ete de cltorie$ etc.8.
4.2.1. C%)!*+&.&!*!#* 0#,%)!2"&.%" /"&) ,%)!("& .* +2),&
4.2.1.1. C%)!*+&.&!*!#* %/#"*7&()&.%" #:#,!(*!# /"&) ,%)!("& ,("#)!# .*
+2),&
C%)!*+&.&!*!#* 0#,%)!2"&.%" /"&) ,%)!("& .* +2),& reflect opera!iile econo%ice care genereaz
pl!i i ncasri prin banc sau folosind efecte co%erciale$ precu% i creditele bancare pe ter%en scurt
pri%ite de societate pentru nevoi te%porare sau n li%ita plafonului.
C%)!("&.# 0#',B&'# .* +2),& asigur pe de o parte$ concentrarea disponibilit!ilor bneti$ iar pe de
alt parte$ efectuarea pl!ilor fr nu%erar.
-onturile desc/ise la bnci pot fi 5
-onturi de disponibil sunt conturi de activ$ din care se pot dispune pl!i$ de ctre titularul acestora$
doar n li%ita disponibilit!ilor bneti e3istente n soldul lor debitor$ la data dispunerii pl!ilor C
-onturi de credite bancare de trezorerie sunt conturi de pasiv$ din care se pot dispune pl!i$ de
ctre titularul acestora$ n li%ita creditelor de trezorerie aprobate$ %ai pu!in soldul creditor anterior
anga4rii acestor pl!i C
-onturile curente sunt contori bifunc!ionale$ reprezent<nd o co%bina!ie a conturilor de trezorerie$
a cror sold debitor reprezint disponibilit!ile bneti proprii n conturile bancare$ iar soldul
creditor reprezint pl!ile anga4ate n li%ita creditelor de trezorerie acceptate de banc.
-ontabilitatea opera!iunilor prin conturile curente la bnci se conduce cu a4utorul contului sintetic
de gradul 0 <12 Q Conturi curente la bnci )$ bifunc!ional$ care se detaliaz pe ur%toarele conturi
sintetice de gradul 00 5
; "121 -onturi la bnci n lei
; "124 -onturi la bnci n valut
; "12" u%e n curs de decontare
-u privire la contul "12 Q -onturi desc/isa la bnci R se i%pun dou re%arci i anu%e
*
5
; contabilitatea analitic a conturilor desc/ise n lei sau n valut se !ine pe fiecare banc co%ercial
prin inter%ediul creia se face decontarea opera!iilor C
; n conturile de disponibilit!i n valut contabilitatea ncasrilor i pl!ilor se poate realiza dup
dou %etode 5
%etoda cursului zilei$ potrivit creia ncasrile i pl!ile n valut se nregistreaz la cursul
din ziua efecturii opera!iunilor. ,a sf<ritul e3erci!iului financiar soldul n valut se
convertete n lei la cursul zilei i se co%par cu soldul n lei rezultat din derularea
opera!iunilor zilnice$ diferen!a calculat de curs valutar reprezent<nd c/eltuial financiar
7c<nd soldul n lei la cursul zilei este %ai %are dec<t cel scriptic8 sau vanit financiar 7c<nd
soldul n lei la cursul zilei este %ai %are dec<t cel scriptic8 C
%etoda cursului fi3$ potrivit acestei %etode$ n conturile de disponibilit!i n valut
ncasrile i pl!ile se efectueaz la un curs fi3. ,a sf<ritul e3erci!iului se co%par soldul
n valut sau n lei la cursul zilei cu soldul n lei al valutei la cursul fi3$. Diferen!a de curs
registr<ndu;se$ dup caz$ ca o c/eltuial sau ca venit financiar C
*
)arasc/ivescu$ D.E.$ )vloaia$ X.$ =adu$ A.$ &laru$ G.D.$ Contabilitate financiar I 1plica!ii i studii de caz$ .ditura
2e/nopress$ 0ai$ 2++'$ pag. 4'1
2'
6n contul "12" Q u%e n curs de decontare R se nregistreaz su%ele virate sau depuse la bnci sau
prin %andat potal$ pe baz de docu%ente prezentate societ!ii i neaprute nc n e3trasele de cont.
Dob<nzile de ncasat$ aferente disponibilit!ilor aflate n conturi la bnci$ se nregistreaz distinct n
contabilitate$ fa! de cele de pltit$ aferente creditelro acordate de bnci n conturile curente. 1stfel$
contabilitatea ddob<nzilor de conduce cu a4utorul contului sintetic de gradul 0 "1( Q Dob<nzi R$ care se
detaliaz pe ur%toarele conturil sintetice de gradul 00 5
; "1(# Dob<nzi de pltit
; "1(' Dob<nzi de ncasat
-ontul "1(# Q Dob<nzi de pltit R are func!ie contabil de pasiv$ n tui%p ce contul "1(' Q Dob<nzi
de ncasat R are func!ie contabil de activ.
Dob<nzile de pltit i cele de ncasat$ aferente e3erci!iului financiar n curs$ se nregistreaz la
c/eltuieli financiare sau venituri financiare$ dup caz.

ocietatea nregistreaz n anul B o plat ctre un furnizor n su% de 2."++ \$ la un curs de sc/i%b
de 5 1 \ H 3$#+ lei$ datoria fiind nregistrat la un curs de 1 \ H3$"+ lei i o v<nzare de %rfuri n afara
co%unit!ii pentru su%a de 2+.+++ \ la un curs de 1 \ H 3$#2 lei$ costul %rfurilor v<ndute fiind de
4(.+++ lei. 6ncasarea clientului are loc n anul B91 la un curs valutar de 1\ H 3$'+ lei. oldul ini!ial al
contului "124 este de 4.+++ \$ respectiv 14.4++ lei. ,a 31 dece%brie anul B 5 1 \ H3$4* lei.

Operaiunile n cursul exerciiului N :
1. )lata furnizorului 5
a8 Faloarea n lei la facturare 5 2."++ \ 3 3$"+lei:\ H ('"+ lei
b8 Faloarea n lei la plat 5 2."++ \ 3 3$#+lei:\ H *+++ lei
D&:#"#)72 0# ,("' -*.(!*" )#:*-%"*+&.2 D+H*E 2<K .#&
M H <124 O -onturi la bnci n *+++
valut R
4K1 Q Aurnizori R ('"+
NN< Q -/eltuieli din 2"+
diferen!e de curs
valutar P
2. F<nzare %rfuri 5
E.#1#)!# 0# ,*.,(. V*.%*"#* 4) -*.(!2
DQE
V*.%*"#* 4) .#&
D1 Q F 33N2 .#&E
Erfuri e3portate 2+.+++ '2.4++
4111 Q -lien!i R H LKL Q Fenituri din v<nzarea '2.4++
%rfurilor P
3. -onco%itent se descarc gestiunea de %rfuri v<ndute 5
NKL Q -/eltuieli privind H 3L1 Q Erfuri P 4(.+++
%rfurile R
Operaiunile la 31.12.N :
2(
4. 6nregistrarea diferen!elor de curs valutar aferente crean!elor nencasate 5
a8 -rean!e n sold la cursul de la facturare 5 2+.+++ \ 3 3$#2 lei H '2.4++ lei
b8 -rean!e n sold la cursul zilei731.12.B8 5 2+.+++ \ 3 3$4* lei H #*.(++ lei
D&:#"#)72 0# ,("' -*.(!*" )#:*-%"*+&.2 D*H+E : 2.NKK .#&
NN< Q -/eltuieli din H 4111 Q -lien!iP 2.#++
diferen!e de curs
valutar P
". -alculul i nregistrarea diferen!elor de curs valutar aferente disponibilit!ilor n valut 5
<124DQE
<124 D.#&E
C("'(. Q V*.%*"#* 4)
.#&
old a8 scriptic 1."++ 7\8 ; ".4++
b8la cursul zilei 3$4* ".23"
D&:#"#)72 0# ,("' -*.(!*" )#:*-%"*+&.2 D*H+E 1N<
NN< Q -/eltuieli din H <124 Q-onturi la bnci n 1#"
diferen!e de curs valut R
valutar R
2*
id H 4.+++
2."++ op.1
=d + 2."++ =c
2sd 4.+++ 2."++ 2sc
fd H 1."++
id H 14.4++
*.+++ op.1
=d *.+++ =c
2sd 14.4++ o 2sc
fd H ".4++
Operaiunile n cursul exerciiului N +1 :
#. 6ncasarea %rfurilor livrate n e3erci!iul B5
a8 Faloarea n lei a crean!elor la 31.12.B5 2+.+++ \ 3 3$4*lei H #*.(++lei
b8 Faloarea n lei a crean!elor la ncasare5 2+.+++ \ 3 3$'+lei H'4.+++lei
D&:#"#)72 0# ,("' -*.(!*" :*-%"*+&.2 D+H*E 4.2KK.#&
<124 Q-onturi la bnci n H M '4.+++
valutR
4111 Q-lien!iR #*.(++
LN< QFenituri din diferen!e 4.2++
de curs valutarR
ocietatea particip cu lei la o licita!ie valutar n vederea ac/izi!ionrii a #.+++ \. -ursul de
sc/i%b valutar stabilit de banca co%ercial pentru licita!ie este de 1 \ H 3$"+ lei. -o%isionul perceput
societ!ii pentru aceast tranzac!ie este de 2#+ lei.
18 )articiparea cu lei la licita!ie 5
E.#1#)!# 0# ,*.,(. V*.%*"#* 4) #("%
DQE
V*.%*"#* 4) .#&
D1 Q F 33<KE
Faluta ac/izi!ionat #.+++ 21.+++
M H <121 Q -onturi la bnc n 21.2#+
lei R
<12< Q u%e n curs de 21.+++
decontare R
N2L Q -/eltuieli cu serviciile 2#+
bancare i asi%ilate R

2. 1c/izi!ia de valut 5


<124 Q -onturi la bnci n H <12< Q u%e n curs de 21.+++
valut R decontare R
ocietatea pri%ete docu%ente pe baza crora se 4ustific efectuarea pl!ii de ctre un client n
valoare de 2."++ lei. -u toate acestea su%a nu apare n e3tasul de cont la furnizor n acelai ti%p$ ci dup
cinci zile.
1. 6nregistrarea docu%entelor 4ustificative care atest efectuarea pl!ii de ctre client 5
<12< Q u%e n curs de H 4111 Q -lien!i R 2."++
decontare R
3+
2. 6nregistrarea e3trasului de cont dup cinci zile 5
<121 Q -onturi la bnci n H <12< Q u%e n curs de 2."++
lei R decontare R
ocietatea vinde la +1.+2.B un ec/ipa%ent te/nologic n valoare de 1".+++\$ fr 2F1 la un curs
de 1 \ H 3$4" lei. 6ncasarea clieDntului se va face la +".+#.B n lei$ reprezent<nd cei 1".+++ \ la cursul
valutar de 1 \ H 3$4( lei. 1%bele societ!i sunt persoane 4uridice ro%<ne
1+
.
1. ,a data de +1.+2.B se nregistreaz livrarea ec/ipa%entului te/nologic 5
E.#1#)!# 0# ,*.,(. V*.%*"#* 4) -*.(!2
DQE
V*.%*"#* 4) .#&
D1 Q F 334< .#&E
.c/ipa%ent te/nologic 1".+++ "1.'"+
4111 Q -lien!i R H LKL Q Fenituri din v<nzarea "1.'"+
%rfurilor R
2. ,a data de +".+#.B se ncaseaz crean!a n lei$ n func!ie de cursul de sc/i%b valutar valabil la data
ncasrii$ respectiv 1 \ H 3$4( lei 5
; Aacturarea diferen!elor financiare favorabile 5
a8 Faloarea n lei a crean!ei la facturare 5 1".+++ \ 3 3$4" lei H "1.'"+lei
b8 Faloarea n lei a crean!ei la ncasare 5 1".+++ \ 3 3$4( lei H "2.2++lei
D&:#"#)72 :&)*),&*"2 :*-%"*+&.2 D+H*E : 4<K.#&
4111 Q -lien!i R H LN= Q1lte venituri 4"+
financiare R
; 6ncasarea crean!ei n lei 5
<121 Q -onturi la bnci n H 4111 Q -lien!i R "2.2++
lei R
.ntitatea ac/izi!ioneaz la +1.+*.B un ec/ipa%ent te/nologic n valoare de 2".+++ \$ fr 2F1 la
un curs de 1 \ H 3$4# lei. )lata furnizorului se va face la +3.+2.B91 n lei$ reprezent<nd cei 2".+++ \ la
cursul calutar de 1 \ H 3$4* lei. ,a 31 dece%brie 1 \ H 3$4(lei. 1%bele societ!i sunt pesoane 4uridice
ro%<ne
11
.
1. ,a data de +1.+*.B se nregistreaz ac/izi!ia ec/ipa%entului te/nologic 5
E.#1#)!# 0# ,*.,(. V*.%*"#* 4) -*.(!2
DQE
V*.%*"#* 4) .#&
D1 Q F 334N .#&E
.c/ipa%ent te/nologic 2".+++ (#."++
1+
=egle%entri contabile confor%e cu directivele europene aprobate prin &rdinul %inistrului finan!elor publice nr.
1'"2:2++"5 g/id practic$ .ditura 0recson$ Bucureti$ 2++#$ pag. 33+
11
=egle%entri contabile confor%e cu directivele europene aprobate prin &rdinul %inistrului finan!elor publice nr. 1'"2:2++"5
g/id practic$ .ditura 0recson$ Bucureti$ 2++#$ pag. 33+
31
2131 Q .c/ipa%ente H 4+4 Q Aurnizori de (#."++
te/nologice R i%obilizri R
2. ,a 31 dece%brie se evalueaz datoria anga4at n li$ a crei decontare se va face n func!ie de evolu!ia
cursului valutar 5
a8 Faloarea n lei a datoriei la facturare 5 2".+++\ 3 3$4# lei H (#."++ lei
b8 Faloarea n lei a datoriei la 31.12.B 5 2".+++ \ 3 3$4( lei H ('.+++ lei
D&:#"#)72 :&)*),&*"2 )#:*-%"*+&.2 D+H*E : <KK .#&
NN= Q 1lte c/eltuieli H 4K4 Q Aurnizori de "++
financiare R i%obilizri R
3. ,a data de +3.+2.B91 se pltete datoria n lei$ n func!ie de cursul de sc/i%b valutar valabil la data
pl!ii$ respectiv 1 \ H 3$4* lei 5
a8 Faloarea n lei a datoriei la 31.12.B 5 2".+++ \ 3 3$4( lei H ('.+++lei
b8 Faloarea n lei a datoriei la plat 5 2".+++ \ 3 3$4* lei H ('.2"+lei
D&:#"#)72 :&)*),&*"2 )#:*-%"*+&.2 D+H*E 2<K.#&
NN= Q1lte c/eltuieli H 4K4 Q Aurnizori de 2++
financiare R i%obilizri R
;)lata datoriei ctre furnizor 5
4K4 Q Aurnizori de H <121 Q -onturi la bnci n 2"+
i%obilizri R lei R
#. e nregistreaz dob<nzi ac/itate n luna curent n su% de 2" lei aferente creditelor acordate de bnci
n conturile curente 5
NNN Q -/eltuieli privind H <121 Q -onturi la bnci n 2"
dob<nzile R lei R
'. e nregistreaz dob<nzile datorate$ dar neac/itate n luna curent aferente creditelor acordate de bnci
n conturile curente n su% de 3"lei 5
NNN Q -/eltuieli privind H <1=N QDob<nzi de pltit R 3"
dob<nzile R
(. e ac/it dob<nzi restante aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente de 3+ lei 5
<1=N Q Dob<nzi de pltit R H <121 Q -onturi la bnci n 3+
lei R
*. e nregistreaz dob<nzi ncasate n luna curent n su% de 12" lei aferente disponibilit!ilor aflate n
conturile curente 5
<121 Q -onturi la bnci n H LNN Q Fenituri din dob<nzi R 2"
lei R
32
1+. e nregistreaz dob<nzi de ncasat n su% de 4+ lei aferente doisponibilit!ilor aflate n conturile
curente 5
<1=L Q Dob<nzi de ncasat R H LNN Q Fenituri din dob<nzi R 2"
11. e nregistreaz dobnzi aferente lunii precedente$ ncasate n su% de '+ lei pentru disponibilit!ile
aflate n conturile curente 5
<121 Q -onturi la bnci n H <1=L Q Dob<nzi de ncasat R
lei R
4.2.1.2. C%)!*+&.&!*!#* ,"#0&!#.%" +*),*"# /# !#"1#)
',("!
C"#0&!#.# +*),*"# /# !#"1#) ',("! reflect creditele acordate de bncio pentu nevoi ten%porare
prin conturi bancare distincte.
-ontabilitatea creditelor bancare pe ter%en scurt se conduce cu a4utorul contului sintetic de gradul 0
<1? Q Credite bancare pe termen scurt R$ cu func!ie contabil de pasiv$ care se detaliaz pe ur%toarele
conturi sintetice de gradul 00 5
; "1*1 Credite bancare pe termen scurt
; "1*2 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden
; "1*3 Credite e*terne #uvernamentale
; "1*4 Credite e*terne #arantate de stat
; "1*" Credite e*terne #arantate de bnci
; "1*# Credite de la trezoreria statului
; "1*' Credite interne #arantate de stat
; "1*( Credite aferente creditelor bancare pe termen scurt
ocietate pri%ete un credit bancar pe 3 luni n su% de3.+++ lei$ cu o dob<nd de 1+K pe an.
=a%bursarea are loc lunar$ respectiv cte 1.+++lei n fiecare lun. 6n a doua lun$ datorit unor greut!i
financiare$ societatea solicit bncii a%<narea pl!ii ratei i a dob<nzii aferente pentru luna ur%toare.
Operaiuni n prima lun:
a8 )ri%irea creditului bancar pe ter%en scurt5
<121 Q -onturi la bnci n H <1?1 Q -redite bancare pe 3.+++
lei R ter%en scurt R
b8 6nregistrarea dob<nzii de pltit 5

a8 Faloarea creditului 3.+++ lei
b8 Dob<nda anual 1+K
D%+I)0* .()*"2 D*C+> 12 .()&E 2< .#&
NNN Q -/eltuieli privind H <1?= Q Dob<nzi aferente 2"
dob<nzile R creditelor bancare pe
ter%en scurtR
c8 )lata su%ei lunare 7rata %pru%utului i a dob<nzii8 5
M H <121 Q-onturi la bnci n 1.+2"
lei R
<1?1 Q -redite bancare pe 1.+++
ter%en scurt R
<1?= Q Dob<nzi aferente 2"
33
creditelor bancare pe
ter%en scurt R
Operaiuni n a doua lun :
d8 6nregistrarea dob<nzii de pltit 5
NNN Q -/eltuieli privind H <1?= Q Dob<nzi aferente 2"
dob<nzile R creditelor bancare pe
ter%en scurtR
e8 0nregistrarea creditului restant 5
<1?1 Q-redite bancare pe H <1?2 Q-redite bancare pe 1.+++
ter%en scurtR ter%en scurt
nera%bursate la
scaden!R
Operaiuni n a treia lun :
f8 6nregistrarea dob<nzii de pltit 5

NNN Q -/eltuieli privind H <1?= Q Dob<nzi aferente 2"
dob<nzile R creditelor bancare pe
ter%en scurtR
g8 )lata ratelor %pru%utului i a dob<nzilor aferente pentru a doua i a treia lun 5
M H <121 Q-onturi la bnci n 2.+"+
lei R
<1?1 Q -redite bancare pe 1.+++
ter%en scurtR
"1*2 Q-redite bancare pe 1.+++
ter%en scurt
nera%bursate la
scaden! R
<1?= QDob<nzi aferente "+
creditelor bancare pe
ter%en scurtR
ocietatea contracteaz un credit intern pe ter%en scurt garantat de stat n su% de (.+++.+++ lei.
-onfor% conven!iei garantul datoreaz fondului de risc un co%ision de 1"+.+++ lei. -reditul nu este
ra%bursat la ter%en$ banca co%ercial e3ecut<nd scrisoarea de garan!ie e%is de Einisterul Ainan!elor
)ublice. Einisterul Ainan!elor )ublice calculeaz %a4orri de nt<rziere n su% de 1#.+++ lei pentru
neac/itarea la ter%en a co%isionului de risc i n su% de #+.+++ lei reprezent<nd %a4orri de nt<rziere
pentru neac/itarea ratelor la %pru%utul intern garantat de stat. Garantul e3ecut garan!ia$ bloc<nd contul
curent al entit!ii .
6nregistrrile n contabilitate sunt ur%toarele 5
a8 )ri%irea creditului intern garantat de stat 5
<121 Q -onturi la bnci n H <1?L Q -redite interne (.+++.+++
lei R garantate de stat R


b8 6nregistrarea obliga!iei la fondul de risc 5
34
N22 Q -/eltuieli privind H 44=1 Q 1lte datorii fa! de 1"+.+++
co%isioanele i bugetul statului R
onorariile R
c8 6nregistrarea %a4orrilor de nt<rziere datorate de societate pentru neac/itarea la ter%en a
co%isionului 5
N<=1 Q Despgubiri$ a%enzi H 44=1 Q 1lte datorii fa! de 1#.+++
i penalit!i R bugetul statului R
d8 1c/itarea co%isionului i a %a4orrii aferente 5
44=1 Q 1lte datorii fa! de H <121 Q -onturi la bnci n 1##.+++
bugetul statului R lei R
e8 6nregistrarea e3ecutrii de ctre banca co%ercial a scrisorii de garan!ie pe sea%a Einisterului
Ainan!elor )ublice 5
<1?L Q -redite interne H 44=1 Q 1lte datorii fa! de (.+++.+++
garantate de stat R bugetul statului R
f8 6nregistrarea %a4orrilor de nt<rziere pentru nera%bursarea la ter%en a %pru%utului 5
N<=1 Q Despgubiri$ a%enzi H 44=1 Q 1lte datorii fa! de #+.+++
i penalit!i R bugetul statului R
g8 .3ecutarea de ctre Einisterul Ainan!elor )ublice a garan!iei reprezent<nd <%pru%utul i %a4orrile de
nt<rziere 5
44=1 Q 1lte datorii fa! de H <121 Q -onturi la bnci n (.+#+.+++
bugetul statului R lei R
ocietatea pri%ete un credit bancar pentru o lun n su% de 2."++ \$ cu o dob<nd de #K pe an$
la un curs valutar de 1\ H 3$#+ lei. ,a sf<ritul lunii se calculeaz i se ac/it dob<nda i se ra%burseaz
creditul$ la un curs valutar de 1\ H 3$"+lei.
a8 )ri%irea creditului bancar 5
E.#1#)!# 0# ,*.,(. V*.%*"#* 4) -*.(!2
DQE
V*.%*"#* 4) .#&
D1Q F 33NK.#&E
-redit bancar 2."++ *.+++
<124 Q -onturi la bnci n H <1?1 Q -redite bancare pe *.+++
valut R ter%en scurt R
b8 e ac/it dob<nda 5
a8 Faloarea creditului 2."++ \
b8 Dob<nda anual #K
D%+I)0* .()*"2 D* C +>12 .()&E 13 Q
3"
E.#1#)!# 0# ,*.,(. V*.%*"#* 4) -*.(!2
DQE
V*.%*"#* 4) .#&
D1Q F 33<K.#&E
Dob<nda de plat 13 4#
NNN Q -/eltuieli privind H <124 Q -onturi la bnci n 4#
dob<nzile R valut R
c8 =a%bursare credit 5
a8 Faloarea n lei a creditului la pri%ire 5 2."++ \ 3 3$#+lei H *.+++lei
b8 Faloarea n lei a creditului la ra%bursare 5 2."++ \ 3 3$"+lei H (.'"+lei
D&:#"#)72 :&)*),&*"2 :*-%"*+&.2 D*H+E : 2<K.#&
<1?1 Q -redite bancare pe H K *.+++
ter%en scurt R
<124 Q-onturi la bnci n (.'"+
valutR
LN< QFenituri din diferen!e 2"+
de curs valutar R
4.2.2. C%)!*+&.&!*!#* %/#"*7&()&.%" +2)#9!& #:#,!(*!# /"&) ,*'&#"&#
C%)!*+&.&!*!#* %/#"*7&()&.%" +2)#9!& #:#,!(*!# /"&) ,*'&#"&# reflect opera!iile econo%ice care
fenereaz pl!i i ncasri n nu%erar$ n lei i n valut.
-ontabilitatea opera!iunilor de ncasri i pl!i n nu%erar se conduce cu a4utorul contului sintetic de
gradul 0 "31 Q -asa R$ cu func!ie contabil de activ care se detaliaz pe ur%toarele conturi sintetice de
gradul 00 5
; "311 Casa n lei
; "314 Casa n valut
)rin inter%ediul casieriei unit!ii sunt gestionate i alte valori de trezorerie$ asi%ilate lic/idit!ilor n
nu%erar care se reflect n contabilitate pr"in inter%ediul contului sintetic de gradul 0 "32 Q 1lte
valori R$ cu func!ie contabil de activ$ care se detaliaz pe ur%toarele conturi sintetice de gradul 00 5
; "321 +imbre fiscale i potale
; "322 ,ilete de tratament i odi"n
; "323 2ic/ete i bilete de cltorie
; "32( Alte valori
ocietatea nregistreaz pe baza registrului de cas i a docu%entelor nso!itoare$ n contabilitate
ur%toarele nregistrri 5
a8 ,a data de 1".12.B se ridic de la banc bani pentru plata avansului n su% de 1.*++ lei 5
<311 Q -asa n lei R H <=1 Q Fira%ente interne R 1.*++
b8 e nregistreaz plata avansului pe baza Q ,istalor de avans R din data de 1#.12.B n su% total de
1.*++ lei 5
42< Q 1vansuri acordate H <311 Q -asa n lei R 1.*++
personalului R
3#
c8 -onfor% centralizatorului c/itan!elor din data de 1'.12.B se nregistreaz ac/itarea de ctre ter!i a
contravalorii serviciilor prestate de unitate n valoare de 3.+++ lei 5
<311 Q -asa n lei R H 4111 Q -lien!i R 3.+++
d8 e depune la banc pe data de 1(.12.B pe baza Q Aoii de vrs%<nt R nr. ""12(4 su%a ncasat cu o zi
n ur%$ respectiv su%a de 3.+++ lei 5
<=1 Q Fira%ente interne R H <311 Q -asa n lei R 3.+++
ocietatea ac/izi!ioneaz ti%bre potale n valoare de 3++ lei ac/itate cu nu%erar. >lterior$
ti%brele se utilizeaz confor% condicii de e3pedi!ie a coresponden!ei.
a8 1c/izi!ionarea ti%brelor potale 5
<321 Q 2i%bre fiscale i H <311 Q -asa n lei R 3++
potale R
b8 -onsu%ul ti%brelor potale 5
N2N Q -/eltuieli potale i H <321 Q 2i%bre fiscale i 3++
ta3e de potale R
teleco%unica!ii R
e ac/izi!ioneaz bilete de trata%ent i odo/n n valoare de '++ lei$ ac/itate n nu%erar$ n
vederea repartizrii ctre salaria!i.
a8 1c/izi!ionarea biletelor de trata%ent i odi/n 5
<322 Q Bilete de trata%ent i H <311 Q -asa n lei R '++
odi/n R
b8 Distribu!ia biletelor de trata%ent i odi/n 5
N4<= Q 1lte c/eltuieli privind H <322 Q Bilete de trata%ent i '++
asigurrile i protec!ia odi/n R
social R
e ac/izi!ioneaz bilete de cltorie cu plata n nu%erar n valoare de *++ lei$ care se utilizeaz
pentru transportul de persoane n interesul societ!ii.
a8 1c/izi!ionarea biletelor de cltorie 5
<323 Q 2ic/ete i bilete de H <311 Q -asa n lei R *++
cltorie R
b8 Distribu!ia biletelor de cltorie 5
N24 Q -/eltuieli cu H <323 Q 2ic/ete i bilete de *++
transportul de bunuri i cltorie R
personal R
3'
e ac/izi!ioneaz bonuri de co%bustibil n valoare de 3."'+ lei inclusiv 2F1. >lterior$ se ridic
benzina pe baza bonurilor de co%bustibil.
a81c/izi!ionarea bonurilor de co%bustibil 5
M H 4K1 Q Aurnizori R 3."'+

<32= Q1lte valori R 3.+++
442N Q 2F1 deductibil R "'+
b8 =idicarea benzinei pe baza bonurilor de co%bustibil 5
3K22 Q -o%bustibili R H <32= Q 1lte valori R 3.+++


ocietatea ac/izi!ioneaz tic/ete de %as cu valoarea total no%inal de 3+++ lei$ costul
i%pri%atelor fiind de 2++ lei 9 2F1 1*K. 2ic/etele de %as sunt distribuite salaria!ilor. ,a sf<ritul
lunii$ salaria!ii restituie tic/ete de %as cu valoarea no%inal de 3++ lei care sunt returnate ctre entit!ile
e%itente.
a8 1c/izi!ionarea tic/etelor de %as de la entit!ile e%itente 5
M H 4K1 Q Aurnizori R 3.23(

<32= Q 1lte valori R 3.+++
N2= Q 1lte c/eltuieli cu 2++
serviciile e3ecutate de
ter!i R
442N Q 2F1 deductibil R 3(
b8 )lata facturii furnizorului 5
4K1 Q Aurnizori R H <121 Q -onturi la bnci n 3.23(
lei R
c8 Distribu!ia tic/etelor de %as salaria!ilor i includerea pe c/eltuieli a contravalorii tic/etelor de %as
acordate salaria!ilor 5
N42 Q -/eltuieli cu tic/etele H <32= Q 1lte valori R 3.+++
de %as acordate
salaria!ilor R
d8 =estituirea de ctre salaria!i a tic/etelor de %as nefolosite 5
<32= Q 1lte valori R H L<== Q 1lte venituri din 3++
e3ploatare R
e8 =eturnarea ctre entitatea e%itent a tic/etelor de %as nefolosite pe baza facturii 5
4111 Q -lien!i R H <32= Q 1lte valori R 3++
3(
f8 6ncasarea valorii facturii privind tic/etele de %as returnate 5
<121 Q -onturi la bnci n H 4111 Q -lien!i R 3++
lei R
4.3. C%)!*+&.&!*!#* *,"#0&!&-#.%"
1creditivele reprezint %i4loace bneti rezervate la banc ntr;un cont distinct$ la dispozi!ia unui
furnizor$ din care se fac pl!i pe %sura efecturii livrrilor$ e3ecutrii lucrrilor sau prestrii serviciilor
cu respectarea anu%itor condi!ii.
-ontabilitatea acreditivelor se conduce cu a4utorul contului sintetic de gradul 0 "41 Q1creditive R$ cu
func!ie contabil de activ$ care se detaliaz pe ur%toarele conturi sintetice de gradul 00 5
; "411 Acreditive n lei
! "412 Acreditive n valut
& for% aparte de acreditiv o constituie avansurile de trezorerie
12
care reflect acele su%e$ n lei sau
n valut$ avansate personalului i ter!ilor$ persoane 4uridice i fizice %puternicite de entitate n vederea
efecturii unor pl!i n favoarea acesteia.
-ontabilitatea acreditivelor se conduce cu a4utorul contului sintetic de gradul 0 "42 Q1vansuri de
trezoreri R$ care are func!ie contabil de activ.
ocietatea desc/ide un acreditiv pentru un furnizor n su% de ".+++ lei. Din acreditivul desc/is se
deconteaz obliga!ia fa! de furnizor n su% de 4."++ lei. ,a e3pirarea ter%enului de valabilitate se
nc/ide acreditivul neutilizat.
a8 Desc/iderea acreditivului n su% de ".+++ lei
<=1 QFira%ente interne R H <121 Q -onturi la bnci n ".+++
lei R
i
<411 Q 1creditive n lei R H <=1 Q Fira%ente interne R ".+++

b8 Decontarea docu%entelor din acreditivul desc/is pentru furnizor 5
4K1 QAurnizoriR H <411 Q 1creditive n lei R 4."++
c8 6nc/iderea acreditivului neutilizat 5
<=1 QFira%ente interne R H <411 Q 1creditive n lei R "++
i
<121 Q -onturi la bnci n H <=1 Q Fira%ente interne R "++
lei R

ocietatea desc/ide un acreditiv n su% de #+.+++ \ la un curs valutar de 3$#2 lei:\$ n favoarea
unui furnizor din afara -o%unit!ii pentru ac/izi!ia unui utilaz te/nologic. ,a data i%portului
ec/ipa%entului cursul valutar este de 3$#+ lei:\. 2a3a va%al reprezint 1+K din valoarea n va% i
co%isionul va%al de 1K. Decontarea din acreditivul desc/is n favoarea furnizorului se face la cursul
valutar de 3$#" lei:\.
12
)arasc/ivescu$ D.E.$ )vloaia$ X.$ =adu$ A.$ &laru$ G.D.$ Contabilitate financiar I 1plica!ii i studii de caz$ .ditura
2e/nopress$ 0ai$ 2++'$ pag.4*2
3*
a8 Desc/iderea acreditivului n su%e de #+.+++ \ 5
E.#1#)!# 0# ,*.,(. V*.%*"#* 4) -*.(!2
DQE
V*.%*"#* 4) .#&
D1QF33N2 .#&>QE
1creditiv #+.+++ 21'.2++
<=1 Q Fira%ente interne R H <124 Q -onturi la bnci n 21'.2++
valut R
i
<412 Q 1creditive n valut R H <=1 Q Fira%ente interne R 21'.2++
b8 6nregistrarea aparatului de control i%portat cofor% facturii e3terne$ declara!iei va%ale de i%port 7DF08
i a Q Fiei de calcul al importului R.
F&9* 0# ,*.,(. *. &1/%"!(.(&
N".
C"!.
E.#1#)!# 0# ,*.,(. V*.%*"#* 4)
-*.(!2 DQE
V*.%*"#* 4)
.#&
D1QF33NK .#&>QE
1.
2.
3.
aloarea e*tern
2a3a va%al 7131+K8
-o%isionul va%al 7131K8
#+.+++
;
;
21'.2++
21.'2+
2.1'2
4. C%'! 0# *,B&$&7&# 4) -*12D1G2G3E 12.KKK 241.K?2
". 2F1 deductibil7431*K8 ; 4".(+'$4(
2131 Q .c/ipa%ente H M 241.+*2
te/nologice R
; Q Aurnizori de 21'.2++
i%obilizri R
44N Q 1lte i%pozite$ ta3e i 21.'2+
vrs%inte asi%ilate R
44L Q Aonduri speciale 2.1'2
ta3e i vrs%inte
asi%ilate R
c8 )l!i fcute n va% cu ordine de plat e%ise potrivit declara!iei va%ale de i%port 5
M H <121 Q -onturi la bnci n #*.#**$4(
lei R
44N Q 1lte i%pozite$ ta3e i 21.'2+
vrs%inte asi%ilate R
44L Q Aonduri speciale 2.1'2
ta3e i vrs%inte
asi%ilate R
442N Q 2F1 deductibil R 4".(+'$4(
d8 )lata furnizorului 5
a8 Faloarea n lei a datoriei la cursul din DF0 5 #+.+++\ 3 3$#+lei H 21#.+++lei
4+
b8 Faloarea n lei a datoriei la plat 5 #+.+++\ 3 3$#"lei H 21*.+++lei
D&:#"#)72 0# ,("' -*.(!*" )#:*-%"*+&.2 D+H*E : 3.KKK.#&
M F <412 Q 1creditive n valut R 21*.+++
4K4 Q Aurnizori de 21#.+++
i%obilizri R
NN< Q -/eltuieli din 3.+++
diferen!e de curs
valutar R
e8 6nregistrarea diferen!elor de curs valutar aferente acreditivului 5
a8 Faloarea n lei a acreditivului la desc/idere 5 #+.+++\ 3 3$#2lei H 21'.2++lei
b8 Faloarea n lei a acreditivului la decontare 5 #+.+++\ 3 3$#"lei H 21*.+++lei
D&:#"#)72 0# ,("' -*.(!*" :*-%"*+&.2 D+H*E : 1.=KK.#&
<412 Q 1creditive n valut R F LN< Q Fenituri din diferen!e 1.(++
de curs valutar R

<124 DQE

<124 D.#&E


e nregistreaz acordarea unui avans de trezorerie unui anga4at n su% de '++ lei$ n vederea
efecturii unei deplasri. ,a ntoarcere$ anga4atul prezint ur%torul decont 4ustificativ5
; diurn 5 14+ lei72 zile3'+ lei:zi8 C
; cazare 532' lei$ din care 2' lei reprezint 2F1 *K C
; transport511* lei$ din care 1* lei reprezint 2F1 1*K5
a8 1cordarea avansului n nu%erar pentru deplasare5
<42 Q1vansuri de H <311 Q -asa n lei R '++
trezorerie R
b8 6nregistrarea decontului de c/eltuieli prezentat de anga4at la ntoarcerea din deplasare 5
M H <42 Q 1vansuri de "(#
41
#+.+++ #+.+++
=d #+.+++ #+.+++ =c
2sd #+.+++ #+.+++ 2sc
+ +
op.a 21'.2++
op.e 1.(++
21*.+++ op.d
=d 21*.+++ 21*.+++ =c
2sd 21*.+++ 21*.+++ 2sc
+ +
trezorerie R
N2< Q -/eltuieli cu "4+
deplasri$ detari i
transferri R
442N Q 2F1 deductibil R 4#

c8 Depunerea la casierie a avansului neutilizat$ respectiv 114 lei 5
<311 Q -asa n lei R H <42 Q 1vansuri de 114
trezorerie R

4.4. C%)!*+&.&!*!#* *J('!2"&.%" /"&) /&#"0#"#* 0# -*.%*"# * ,%)!("&.%" 0# !"#$%"#"&#
14ustrile pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie reprezint o constatare a di%inurii
valorii unor conturi de trezorerie$ n condi!iile n care natura a4ustrii este clar precizat$ dar incert n
ceea ce privete %ri%ea sau realizarea sa$ pe care eveni%entele survenite sau n curs o fac previzibil la
data stabilirii situa!iilor din conturi
13
.
-ontabilitatea a4ustrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie se conduce cu a4utorul
ur%toarelor conturi sintetice de grad 0$ cu func!ie contabil de pasiv 5
; "*1 A-ustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate
; "*" A-ustri pentru pierderea de valoare a obli#aiunilor emise i rscumprate
; "*# A-ustri pentru pierderea de valoare a obli#aiunilor
;"*( A-ustri pentru pierderea de valoare a altor investiii pe termen scurt i
creane asimilate
ocietatea de!ine ac!iuni ctre ter!i n valoare de 3.+++ lei. ,a sf<ritul e3erci!iului financiar$ cu
ocazia inventarierii$ se stabilete c valoarea de pia! a ac!iunilor este de 2.(++ lei. 6n e3erci!iul financiar
ur%tor se v<nd ac!iunile pentru su%a de 2.'"+ lei.
a8 ,a sf<ritul e3erci!iului financiar se constituie a4ustri pentru deprecierea ac!iunilor 5
N=N4 Q -/eltuieli financiare H <?= Q 14ustri pentru 2++
privind a4ustrile pierderea de valoare a
pentru pierderea de altor investi!ii pe
valoarea a activelor ter%en scurt i crean!e
circulante R asi%ilate R
b8 6n e3erci!iul financiar ur%tor se v<nd ac!iunile pentru su%a de 2.'"+ lei 5
M H <K=1 Q 1lte titluri de 3.+++
plasa%ent R
<311 Q -asa n lei R 2.'"+
NN42 Q )ierderi din 2"+
investi!iile pe ter%en
scurt cedate R
c8 e anuleaz a4ustrile r%ase fr obiect 5
"*( Q 14ustri pentru H '(#4 Q Fenituri financiare 2++
pierderea de valoare a din a4ustri pentru
13
)<ntea$ 0.).$ Bodea$ G.$ L-ontabilitatea financiar ro%<neasc@$ .ditura 0ntelcredo$ Deva$ 2++#
42
altor investi!ii pe ter%en pierderea de valoare a
scurt i crean!e asi%ilate R activelor circulante@
CONCLUZII I PROPUNERI
Contabilitatea este principala surs de informaii la nivelul ntreprinderii.
6n unit!ile econo%ice$ infor%a!iile contabile au un rol deosebit n cunoaterea i analiza
%ultilateral a feno%enelor i proceselor i constituie de fapt elaborarea deciziilor.
.ficien!a deciziilor i ac!iunilor ntreprinse n procesul de conducere este influen!at de calitatea
infor%a!iilor contabilit!ii$ n %odul cu% sunt conse%nate.
1ceast categorie de infor%a!ii per%ite conducerii unit!ii econo%ice s sesizeze %ersul activit!ii
i %ai ales s co%pare eforturile depuse de rezultatul ob!inut. )rin analiza datelor n conturi se
funda%enteaz deciziile privind %a3i%izarea rezultatelor i %ini%izarea efortului depus.
43
1stfel n sfera trezoreriei$ conturile contabilit!ii financiare ofer infor%a!ii privind %odul de
constituire i utilizare a fondurilor de care dispune$ se ur%rete dac s;a respectat disciplina financiar i
cu% se utilizeaz resursele bneti potrivit destina!iei cresc<nd posibilitatea efecturii analizelor
co%parative.
6ntoc%irea pe baza infor%a!iilor contabilit!ii a unor studii co%parative creeaz posibilitatea
efecturii de analize n scopul elaborrii deciziilor operative i de perspectiv n acest sector. -unoaterea
n orice %o%ent a situa!iei crean!elor i anga4a%entelor$ calculul capacit!ii de plt i stabilirea
ec/ilibrului financiar al societ!ii co%erciale precu% i adoptarea celor %ai corespunztoare decizii
pentru redresarea situa!iei financiare$ sunt de neconceput fr infor%a!iile ontabilit!ii.
-ontabilitatea trezoreriei asigur eviden!a e3isten!ei i %icrilor titlurilor de plasa%ent$
disponibilit!ilor n conturi la bnci i n cas$ creditelor bancare pe ter%en scurt i a altor valori de
trezorerie.
6nregistrrile n contabilitate a opera!iunilor financiare n lei sau n devize se efectueaz cu
respectarea regula%entului opera!iunilor de cas$ a regula%entelor e%ise de Banca Ba!ional a =o%<niei
potrivit legii cu respectarea legii contabilit!ii Br (2:1**1 republicat i a altor regle%entri n do%eniul
contabilit!ii.
Dob<nzile de pltit i cele de ncasat aferente e3erci!iului n curs$ se nregistreaz la c/eltuieli
financiare respectiv venituri financiare. &pera!iunile n valut privind disponibilit!ile se nregistreaz n
contabilitate la cursul zilei.
6n corelare cu sc/i%brile funda%entale produse n econo%ia ro%<neasc ncep<nd cu anii
nouzeci$ n !ara noastr s;a declanat procesul de dezvoltare a siste%ului contabil pe baza unor principii
i reguli contabile astfel nc<t situa!iile financiare ntoc%ite de societ!ile co%erciale s rspund
cerin!elor unor categorii c<t %ai largi de utilizatori.
De aceea aprecie% c pregtirea corespunztoare a aplicrii noilor principii i reguli contabile s
se concretizeze n procedura activit!ii de centralizare i analiz a opera!iunilor de trezorerie care s aib
ca scop5
1. -unoaterea i %en!inerea n continuare a %etodelor de lucru de ctre to!i cei care lucreaz sau
vor lucra n do%eniul contabilit!ii de trezorerie.
2. .3punerea %odului de lucru actual ncep<nd cu sc/e%ele de atribuire a conturilor sintetice pe
bnci$ corectarea i prelucrarea n siste%ul infor%atic a principalelor opera!iuni de pl!i i ncasri i nu n
ulti%ul r<nd ntoc%irea principlalelor situa!ii zilnic i lunar ur%rind ca lucrarea s fie accesibil
per%i!<nd accesul direct la infor%a!ie.
ANEXE
ILAN CONTAIL
;lei;
I)0&,*!%"& EC#",&7&& :&)*),&*"#
2KK< 2KKN
I. A,!&-# &1%+&.&$*!# ; T%!*. 1*".(42.2'* 1#3.'21.2#*
44
II .A,!&)# ,&",(.*)!# '2.+*1.+32 (2.("*."1(
1. tocuri
2. -rean!e
3. 0nvesti!ii financiare
4. Disponibilit!i
44.2'*.''*
22.*1*.(*+
+
4.(*1.3#3
4'.3*'.+#+
32.2"'.2#2
+
3.2+".1*#
TOTAL ACTIV 2NL.?33.311 24N.<=K.L=L
I)0&,*!%"& EC#",&7&& :&)*),&*"#
2KK< 2KKN
I. C*/&!*.("& ; T%!*.3 din care5 13'.3(+.1#( 13#.4*".142
1. -apital social subscris i
vrsat
2. )ri%e de capital
3. =ezerve
4. =ezultat nerepartizat
". ubven!ii
#. )rovizioane
"4.2#(.1#+
(."(".+"(
"#.1"#.4(+
14.231.(++
24(."++
3.(*+.1'+
"4.2#(.1#+
(."(".+"(
"+.(+"."+4
1*.(*(.(*+
1(*.2+3
2.'4(.32'
II. D*!%"&& /# !#"1#) .()5
DR1 *)E
?L.1L=.<N3 L=.?<N.231
III. D*!%"&& /# !#"1#) ',("!
DS 1 *)E
; credite bancare curente
; datorii nafinanciare
33.3L4.<=K
12.'(+.*"#
2+."*3.#24
31.12?.414
1+.*'+.(++
2+.1"(.#14
TOTAL PASIV 2NL.?33.311 24N.<=K.L=L
CONTUL DE PROFIT I PERDERE
;lei;
I)0&,*!%"& EC#",&7&& :&)*),&*"#
2KK< 2KKN
-ifra de afaceri 2((.('1.'21 24#.1"3.**#
Fenituri totale 31#.*#+.""( 3+2.*14.#1(
-/eltuieli totale 311.+"#.#4" 2*#.+*(.3*#
)rofitul brut al e3erci!iului ".*+3.*13 #.(1#.222
)ierderea brut a e3erci!iului + +
)rofitul net al e3erci!iului 4.+*2.21( 3.(32.#*"
)ierderea net a e3erci!iului + +
4"
ILIOGRAFIE
1. Bo4ian$ &.$ L-ontabilitatea ntreprinderii@$ .ditura econo%ic$ Bucureti$ 1***.
2. Aeleag$ B.$ Ealciu$ ,.$ Brunea$ [.$ LBazele contabilit!ii@ $ .ditura .cono%ic$ Bucureti.
3. )arasc/ivescu$ E.D.$ )vloaia$ X.$ =adu$ A.$ &laru$ G.D.$ LContabilitate financiar . Aplicaii i
studii de caz/ % .ditura 2e/nopress$ 0ai$ 2++'.
4. )<ntea$ 0.).$ Bodea$ G/e.$ L-ontabilitatea financiar ro%<neasc@ $ .ditura 0ntelcredo$ Deva$ 2++#.
". tancu$ 0.$ 7coordonator8 $ LGestiunea financiar a ntreprinderii@ $ .ditura
.cono%ic$ Bucureti$ 2++3.
#. Pugui$ 0.$ L-ontabilitatea flu3urilor de trezorerie I Eodelri$ analize i previziuni financiar;
contabile@ $ .ditura .cono%ic$ Bucureti$ 2++2.
'. ]]] ,egea contabilit!ii nr. (1:1**1.
(. ]]] tandardele 0nterna!ionale de -ontabilitate.
4#

S-ar putea să vă placă și