Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE DREPT SI
ADMINISTRATIE PUBLICA

CAIET DE
PRACTICA

STUDENT:

Nume Student: _____________________________


An/Sectie/Grupa: AN II DREPT Bucuresti
An Universitar: 2008 2009

DESCRIERE DE ANSAMBLU
Total de ore de practica : .
Perioada de desfasurare de la data .// Pana la /../...........
Total zile.
Program de lucru zilnic de la (ora).. pana la .
Total ore/zi.
Firma Gazda
-denumire :

-adresa :
..
....

-indrumator desemnat (nume ,functie,telefon,adresa de contact) :


......................................................................................................
...........................................................................................

De completat de catre student la incheierea fiecarui stagiu de practica


Stagiul de practica
Practicant ___________________________
Facultate/An : Drept si Administratie Publica , An II
Specializare : Drept
Firma Gazda (denumire adresa)

ada in care s-a desfasurat stagiul de practica -...........

Indrumator desemnat Practicant


Firma gazda

Evaluarea activitatii desfasurate


-

descriere firma ;
activitatea firmei ;
activitatea desfasurata in cadrul firmei pe perioada de practica.
exemple de cazuri la care a-ti asistat in periaoda de practica.

Scurta descriere a activitatii desfasurate :

-deprinderi practice dobandite :

-cunostiinte teoretice folosite :

-aspecte relevante in formarea ca specialist :

Nota :
O perioada de activitate practica va fi luata in considerare in cadrul colocviului de
practica numai daca:
a)studentul a lucrat efectiv intr un domeniu direct legat de specializarea sa;
b)activitatea practica s-a desfasurat neintrerupt in cadrul aceluiasi loc de
munca,pe parcursul a cel putin doua saptamani,intre 4 si 8 ore pe zi.

-nr de pagini intre minim 5- maxim 10 ;

_______________________________________________________________________
_________________
_______________________________________________________________________
_________________
Antet firma

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca dna/dnul _________________________________


_________________________________________, CNP _______________________, a
efectuat practica de specialitate la .
.................................................................
in perioada mai 2009-01 iunie 2009 , cu numar de 6 h/zi , conform Planului de
Invatamant al Facultatii.
Se elibereaza prezenta pentru a-i servi la Facultatea de Drept si Administratie
Publica -Bucuresti din cadrul Universitatii Spiru Haret .

Indrumator desemnat firma gazda


Semnatura si stampila