Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE

CAIET DE PRACTICĂ

NUME ŞI PRENUME STUDENT _____________________________________________

AN DE STUDIU _______

SPECIALIZAREA __________________________________________________________

COORDONATOR DE PRACTICĂ ____________________________________________

INSTITUŢIA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ PRACTICA

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

TUTORE __________________________________________

Craiova
2017-2018
FIŞĂ DE ACTIVITATE

Interval
Ziua Activitatea desfăşurată
orar
Total = 28 ore
PROIECT DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR

Tutore de practică, Student,


RAPORT DE PRACTICĂ
CU PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE
OBȚINUTE ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

I. Date generale

Subsemnatul …., student la ….., specializarea ......, anul…, am efectuat stagiul de practică
profesională la (instituția) ….., situată în…..…, în perioada….

II. Descrierea instituției de practică


III. Activități desfășurate / Conținuturi
IV. Rezultatele obținute/Competențe
V. Sugestii pentru îmbunătățirea stagiului de practică

Student,
Nume și prenume
Semnătură