Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lectie

Data : 10.I.2014

Clasa : a VIII-a
Unitate de invatare : Hidrografia
Subiectul lectiei : Râurile interioare

Profesor : Petcu Monica


Competente :
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice

7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate

Continutul informativ
Raurile interioare ale Romaniei

Caracteristicile reţelei hidrografice:

- are o formă radiară (asemănătoare spiţelor unei roţi) şi divergentă (din centru spre exterior)

- cele mai lungi râuri sunt: Mureş, Prut, Olt, Siret, Ialomiţa, Someş, Argeş, Jiu, etc.

- cele mai mari debite au râurile: Siret, Olt, Mureş, Jiu, Prut, Argeş, etc.

Se grupează în:

* grupa de vest (colectate de Tisa),

* grupa de sud (colectate de Dunăre),

* grupa de est (se varsă în Siret şi Prut),

 râurile dobrogene (se varsă în lagunele şi limanele maritime)

Grupa de vest : 1.Muresul

 Izvoraste din Muntii Hasmasul Mare

 Depresiunea Giurgeu – Carpatii Orientali (defileul de la Toplita Deda) – D.C.T. – Carpatii


Occidentali (desparte Muntii Poiana Rusca de Muntii Apuseni) – Dealurile si Campia de
vest ;
 Someşul, format prin unirea la Dej a Someşului Mare cu Someşul Mic – izvor Muntii
Rodnei;

 Crişurile, cuprind: Barcăul, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb – izvor – Muntii
Apuseni ;

 Tisa, cu afluenţi din Depr. Maramureşului

Grupa de sud : 2.Oltul

- Izvoraste din masivul Hasmasu Mare;

- afluenţii: Râul Negru, Bârsa, Cibin, Lotru, Topolog, Olteţ ;

- Depresiunea Ciuc - Depresiunea Brasov – Depresiunea Fagaras – defileul Turnu Rosu


– Cozia;

 Jiul (cu afluenţii principali: Motru şi Gilort)

- Izvoraste din Godeanu si Parang ;

 Arges – izvoraste din Muntii Fagarasi , cu afluentul sau Dambovita

 Ialomita – izvoraste din Muntii Bucegi (afluent principal Prahova)

Grupa de sud-vest :

 Bega, izvoraste din Muntii Poiana Rusca ;

 Timişul ;

 Caraş, Nera, Cerna ;

Grupa de est :

 Siret

- are cel mai mare debit

- afluenţi: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Buzău, Bârlad ;

 Prut

- afluent - Jijia

Grupa raurilor dobrogene :

Casimcea – se varasa in limanul Tasaul


Telita si Taita – limanul Babadag

Obiective operaţionale

a) cognitive:

-să enumere 2 caracteristici ale rețelei hidrografice dn României ;

- să enumere 2 grupe de râuri de pe teritoriul țării;

- să enumere 3 artere hidrografice de pe teritoriul țării.

b) afective:

- sã manifeste interes, curiozitate pentru lecţia pusã în discuţie;


c) psihomotorii:

- sã localizeze pe hartã râurile ;

Tipul lectiei: transmitere și dobândire de noi cunoștiințe

Metode folosite : expunerea sistematicã, descrierea, conversaţia

Mijloace de invatamant : harta fizico-geografică a României, manual, fișă de lucru.

Strategie didactica : dirijată, euristică

Organizarea activitatii : frontala, individuala

Evaluare : pe parcursul lecţiei (continuã)

Loc de desfasurare : sala de clasa VIII-a

Bibliografie

 Apostol, Gabriela, Neguț, S., (2009), Geografie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura
Humanitas Educational, București.
 Posea, G., (2006), Geografie, manual pentru clasa a VIII-a, Editura ALL, București.