Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE EVALUARE

Fixarea cunostintelor printr-o tema de lucru:

Cititi textul de mai jos:


Temperatura medie anuală a aerului scade de la sud (peste 11 grade C în Lunca
Dunării) la nord (8,5 grade C în nordul Podișului Moldovei) și o dată cu creșterea
altitudinii (circa 6 grade C la 1.000 m, 0 grade C la 2.000 m și -2,8 grade C in Vârful Omu).
Temperaturi medii anuale de peste 11 grade C se înregistrează în estul Podișului Dobrogei, în
Delta Dunării și în sudul Câmpiei de Vest. În Câmpia Română, temperaturile sunt de 10-11
grade C, în nordul Câmpiei de Vest, de 9 grade C, iar în Podișul Moldovei și în Depresiunea
Colinară a Transilvaniei, de 8-9 grade C. Temperaturile extreme ale aerului înregistrate pe
teritoriul ţării sunt următoarele: temperatura maximă absolută este de 44,5 grade C și s-
a înregistrat la staţia meteorologică Ion Sion (lângă Brăila) la 10.08.1951, iar temperatura
minimă absolută de -38,5 grade C la Bod (în Depresiunea Brașov) la 25.01.1942.
Pe baza textului de mai sus, scrieţi în fișa de lucru:

a. sensul scăderii valorilor temperaturilor în funcţie de latitudine și de altitudine;


R....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b. temperatura medie a aerului în Lunca Dunării ;
R....................................................................................................................................................
c. temperaturile medii ale aerului în Câmpia de Vest ;
R....................................................................................................................................................
d. temperatura medie a aerului în Delta Dunării ;
R....................................................................................................................................................
e. temperaturile medii ale aerului în Podișul Moldovei și Depresiunea Colinară a
Transilvaniei ;
R....................................................................................................................................................
f. temperatura medie a aerului la 2.000 m și la 2.500 m altitudine;
R..................................................................................................................................................
g. temperatura maximă absolută și locul unde s-a înregistrat;
R.............................................................................................................................................
h. temperatura minimă absolută și locul unde s-a înregistrat.
R...........................................................................................………………………………..

Vânturile (regimul eolian)

Citiţi textul de mai jos

Pe suprafaţa României vânturile sunt diferite ca direcţie și intensitate. Prin suprafaţa pe


care se manifestă și prin frecvenţă se evidenţiază Vânturile de Vest, vânturi permanente care
bat în părţile centrală și vestică ale ţării. Local, se manifestă: Crivăţul–vânt geros iarna , care
bate la est de Carpaţii Orientali (în Podișul Dobrogei, în jumătatea răsăriteană a Câmpiei
Române); Austrul–vânt cald , bate în sud-vestul ţării; Nemira–vânt rece, pătrunde iarna din est
pe văile Carpaţilor Orientali; Coșava, pătrunde în Banat din sud și sud-est; föehnul –vânt cald
și uscat care coboară pe versanţii Carpaţilor în sud-vestul și sudul Depresiunii Colinare a
Transilvaniei, în depresiunile submontane din Subcarpaţi etc.; brizele montane se formează pe
versanţii văilor mari din Carpaţi; brize marine, care se manifestă în Delta Dunării și în Zona
litorală.
Pe baza textului de mai sus( ), scrieţi în fișa de lucru:

a. numele vânturilor permanente care bat în vestul și centrul ţării ;


R...................................................................................................................................................
b. numele vântului care pătrunde din est prin văile Carpaţilor Moldo-Transilvani;
R....................................................................................................................................................
c. caracteristicile Crivăţului și regiunile geografice în care bate;
R....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
d. numele vântului care bate în vestul Podișului Getic și în Câmpia Olteniei ;
R...................................................................................................................................................
e. numele vântului cald care coboară pe versanţii Munţilor Apuseni în sud-vestul Depresiunii
Colinare a Transilvaniei
R....................................................................................................................................................