Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

I. În coloana din stânga (A) sunt trecute fenomenele fizice ale stărilor de agregare ale apei, iar în coloana
din dreapta (B), denumirea acestor fenomene fizice. Asociează corect fenomenul fizic cu denumirea numele
fenomenului fizic. 18 puncte
1. Evaporarea a. Trecerea apei din stare solidă în stare gazoasă
2. Sublimarea b. Trecerea apei din stare lichidă în stare gazoasă
3. Condesarea c. Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă
4. Topirea d. Trecerea apei din stare lichidă în stare solidă
5. Desublimarea e. Trecerea apei din stare gazoasă în stare solidă
6. Înghețul f. Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă

II. Încercuiţi A – adevărat sau F – fals pentru afirmaţiile următoare: 18 puncte


A F 1. Pământul se încălzește de sus în jos.
A F 2. Temperatura aerului scade de la poli spre ecuator.
A F 3. Temperatura aerului scade cu înălțimea cu 0.6ºC la 100m.
A F 4. Temperatura aerului crește în timpul zilei și scade în timpul nopții.
A F 5. Vara temperatura aerului este mai mică decât iarna.

III. Caracterizează, la alegere, climatul ecuatorial sau climatul tropical-uscat, precizând următoarele
elemente: 10 puncte
a) poziția geografică;
b) temperatura medie anuală;
c) precipitaţii medii anuale;
d) vânturi
e) vegetația

IV. Pe harta de mai jos se cere să: 24 puncte


a. Identifică zonele termice și temperaturile fiecărei zone, notate pe hartă cu A, B, C 12p
b. Scrie pe foaie tipurile de climate din zona de climă, marcată, pe hartă, cu litera B 12p

A A

B B

C C

C C

B B

A A
30 puncte din oficiu 35 de minute timp de lucru