Sunteți pe pagina 1din 7

Noi tehnici de mbuntire a citit scrisului la clasele primare

Cititul l face pe om deplin,


vorbirea l face prompt, iar,
scrisul l face exact.
(Fr. Bacon)
Meditnd asupra rolului i func!iilor citirii n nva!amntul primar, ".#ottrens afirm$ n lucrarea %
educa i instrui& '$ ti s$ citeti nseamn$ s$ reac!ione(i n mod intelectual la con!inutul lucr$rii. Cnd
citete o fra($, elevul are n fa!a oc)ilor semne f$r$ nici un suport concret& cititul obli*$ la repre(entare, la
crearea(prin *ndire i ima*ina!ie) a situa!iei reale pe care o red$ fra(a prin simbolurile textului tip$rit. %
nv$!a s$ citeti nseamn$ deci s$ devii st$pn pe (estrea ta mintal$.
+entru colarul mic cartea de citire repre(int$ universul n care descoper$ tainele cititului, scrisului,
frumuse!ea cuvntului. ,ustul pentru citit i scris nu vine de la sine, ci se formea($ printr-o munc$ a
factorilor educa!ionali (familia i coala), o munc$ caracteri(at$ prin r$bdare i perseveren!$,.
Cunotin!ele ob!inute n aria curricular$ .imb$ i comunicare constituie certitudinea nsuirii i a
celorlalte materii.
/ste un fapt demonstrat c$ elevii care ntmpin$ dificult$!i, nereuind s$-i nsueasc$ o citire
fluient$ i contient$, foarte *reu vor n!ele*e lec!iile de *eo*rafie, istorie i tiin!e. #e ce0 %ceasta pentru
ca aceti elevi vor fi n primul rnd preocupa!i de descifrarea literar$ a unei comunic$ri scrise, nei(butind
s$-i concentre(e aten!ia asupra decodific$rii mesa1ului transmis.
2n tot ceea ce ntreprinde pentru formarea deprinderilor de citire corect$ avem n vedere&
3 pronun!ia corect$ a cuvintelor
3 re*larea respira!iei (pentru a pronun!a i ultimele silabe sau ultimele sunete)
3 ritmul citirii (se recomand$ citirea n ritm propriu pn$ n clasa a 45 6 a, pentru c$ nti nv$!$m s$
citim corect i apoi repede).
Condi!ia esen!ial$ a nv$!$rii citirii este ca to!i elevii s$ depun$ efort propriu indeiferent de
exerci!iile utili(ate, acestea fiind variate i repetate.
Metodica pred$rii limbii romne la clasele 4 6 45 indic$ principalele etape ale proiect$rii i
reali($rii unei ore de citire explicativ$. %cestea sunt&
3 %ctivitatea pre*$titoare
3 %nun!area subiectului lec!iei i enun!area obiectivelor
3 Citirea textului n ntre*ime, model
3 'curt$ conversa!ie despre text
3 Citirea pe unit$!i lo*ice
3 #iscutarea fiec$rui fra*ment&
- explicarea cuvintelor si expresiilor
- discutarea con!inutului i a unor probleme de scriere
- povestirea
- stabilirea ideii principale
3 Conversa!ie *enerali(atoare
3 Citirea inte*ral$
3 Citirea de nc)eiere
3 %lte activit$!i de nc)eiere
3 %precierea lec!iei
3 7ema pentru acas$
8
Lectura explicativ, ca un complex de metode pune accent pe anali(a, n!ele*erea i tr$irea ideilor
expuse n cuprinsul unui text. /a se particulari(ea($ n func!ie de natura buc$!ilor de lectur$& unele cu
con!iunut literar, altele cu con!inut tiin!ifico 6 practic.
CLASELE & a 44-a i a 444-a
DISCILINA& .imba i literatura romn$
C!N"IN#$#%I& text narativ
'!'EN$#L LEC"IEI& diri1area nv$!$rii
(!%'E DE !%)ANI*A%E& frontal9individual
!+IEC$I,E&
Elevii vor fi capabili
- s$ citeasc$ textul lec!iei prin procedee diferite de lectur$:
- s$ decode(e textul (din punct de vedere lexical,orto*rafic,ortoepic i de punctua!ie-.
- s$ formule(e ntreb$ri9r$spunsuri referitoare la con!inutul textului:
- s$ mpart$ textul n fra*mante lo*ice i s$ ntocmeasc$ planul de idei.
- s$ reali(e(e povestirea oral(cl.a 44-a)9scris(cl.a 444-a , a unor fra*mente)
Lectura explicatv se folosete pentru:
!%A I
Familiarizarea cu textul
8..ectura model a textului
;..ectura independent$ a textului(n oapt$9n *nd)
<./xersarea actului cititului(tipuri diferite de lectur$ cu voce tare)
Decodarea textului
Citirea activ a textului&
4 /lemente de construc!ia comunic$rii&
8. nivelul lexical&cuvinte i expresii noi,sinonime,antonime,omonime,familii lexicale:
;.nivelul fonetic&cuvinte cu a*lomer$ri de consoane,cuvinte care con!in difton*i sau
trifton*i,desp$r!irea unor cuvinte la cap$t de rnd:
<.nivelul orto*rafic:
=.orto*rame:
>.ortoepie,orto*rafie i punctua!ie.
44 Formularea ntreb$rilor plecnd de la propo(i!iile din text
444 Formularea r$spunsurilor
45 Construc!ii ale elevilor plecnd de la cuvinte i expresii noi9ntmpl$ri asem$n$toare
5 .ectura inte*ral$ a textului
!%A a II/a
Lectura explicativ se folosete pentru:
8.4dentificarea fra*mentelor lo*ice din text
;.Citirea i povestirea acestora(oral)
<.Formularea planului de idei(oral i scris la clasa a444-a)
=.Citirea(fixarea)planului de idei
>.ovestirea oral a textului (a unui fra*ment9para*raf cu spri1in din partea
nv$!$torului,cole*ilor la clasa a44-a ,cu a1utorul planului de idei i n scris a fra*mentelor,la cl.a
444-a
?.5alorificarea con!inutului educativ al textului i exersarea comunic$rii
@..ectura inte*ral$ a textului
A.Conclu(ia desprins$ din text(nv$!$tura,morala,exemplul de urmat)
C!N"IN#$#%I& text liric
!+IEC$I, & elevul va fi capabil s$ selecte(e i s$ decode(e semnifica!ia
expresiilor artistice din tablourile textului n pro($ 9versuri
;
5$ propunem cteva din 0ormele de citire ce pot fi utili(ate&

CI$I%EA 1N C!%
CI$I%EA 1N E%EC2I(ELEVII ! C"CI#$%I DIFE&I#E'
CI$I%EA EC!#(!( ELEV CI#E)#E*EC+!L E,#E !( -&!" DE ELEVI.L# -&!"
DE ELEVI.!( L# ELEV'
CI$I%EA AL$E%NA$I,3
(+ "&+"+/I%IE C! V+CE #&E )I !&0$#+&E 1( -2(D'
CI$I%EA 1N$4%*IA$3(ELEV!L CI#E)#E 1( -2(D )I "+I C! V+CE #&E'
CI$I%EA !%$!EIC3(FIEC&E ,IL3$ ,E CI#E)#E DE D+!$ +&I'
CI$I%EA C!NSEC#$I,3( ELEV!L C! CI#I&E &"ID4$ CI#E)#E D!"$ ELEV!L
C! CI#I&E LE(#$ I& CE,# CI#E)#E D!"$ CEL C! CI#I&E C!&,IV$'
CI$I%EA %IN E5CL#DE%E(,E E5CL!D !(ELE C!VI(#E'
CI$I%EA 1N C!N$IN#A%E(CI#E)#E 0I DE"&#E ELEV!L C&E
DE,C+"E&I# !(DE &$0,'
6 CI$I%EA 7$A(E$381N LAN "
6 7$A(E$A )%E7ELIL!%(!( ELEV CI#E)#E "2($ -&E)E)#E'
6 CI$I%EA E %!L#%I
6 CI$I%EA 1'%E#N3 (ELEV!L CI#E)#E 10"&E!($ C! 1(V$%$#+&!L'
CI$I%EA 9!C#%IL!% DE CUVINTE (&&60I &E"EDE.1( C+& )I I(DIVID!L'
CI$I%EA 1N 7!A$3
CI$I%EA 1N )4ND
CI$I%EA SELEC$I,3
(!%'A%EA 7I DE*,!L$A%EA DE%INDE%IL!% DE CI$I%E
%B #"/+7 'CC+&
/D+"4M%"/% 'BCC4E7F '%B %M+.F,
"/#%"/% /D+/"4/EG/.C" H4 7"F4"4.C" +/"'CE%./,
2MBC,FG4"/% 5CC%BB.%"B.B4,
<
7"/I4"/% 4E7/"/'B.B4 /./54.C" F%GF #/ .4MBF C% M4J.CC #/
CCMBE4C%"/,
#C"4EG% #/ % C474
Tehnici de lectur activ eficient :
Metoda cadranelor, a p$l$riilor *nditoare, tiu9vreau s$ tiu9am nv$!at, mo(aicului,
'4.E/...,, predarea reciproc$, te)nici de sinteti(are i re(umare ,explo(ia stelar$, frisco, lectura
*uri-urec)i re!eaua de discu!ii,cubul,prele*erea intensificat$,discu!ia etc.
/ste important s$ aplic$m n mod diferen!iat anumite procedee de citire, tiut fiind c$ nu este
indiferent$ metoda aplicat$ pentru nsuirea citirii corecte, curente, contiente si expresive de c$tre elevi.
,ndirea critic$ ne su*erea($ mai multe te)nici de lectur$ activ$ eficient$. #intre acestea amintim&
6 SINEL) ('istem 4nteractiv de Eotare pentru /ficienti(area .ecturii i a ,ndirii)
Etape& -Eoatarea p$rerilor despre ceea ce cred elevii c$ este vorba n textul nou
-Citirea textului cu aten!ie i notarea ntr-un tabel dac$ informa!ia primit$ contra(ice
sau nu opinia pre(entat$
-"eflec!ie n perec)i i cu ntrea*a clas$
3 redarea reciproc urm$rete implicarea activ$ a elevilor n actul de predare. /i se transorm$ n
nv$!$tori care predau cole*ilor anumite aspecte ale lec!iei noi.
3 $ehnici de sinteti:are ;i re:umare (Visul 7mplinit de Lucian 3la8a)&
-printr-o propo(i!ie9fra($(&om9nia s*a unit cu #ransilvania 7n anul :;:A).
-printr-o expresie semnificativ$(vis 7mplinit)
-printr-un cuvnt(unirea)
-s$ descrie culoarea sentimental$ a c$r!ii(roie)
-s$ *aseasc$ un simbol (*rafic) pentru text
/levii pot lucra individual, n perec)i sau *rup.
6 'etoda cadranelor urm$rete reali(area unei lecturi contiente a unui text i reali(area unui act
de reflec!ie personal$ n le*$tur$ cu acesta. #up$ lectura textului elevii trebuie s$-i note(e intr-un cadran&
-ideile textului
-sentimentele pe care le-a tre(it lectura
-le*$tura cu experien!a lor
-mesa1ul textului sau nv$!$tura pe care au desprins-o din text
=
Cuvinte cheie
Natura ,ieti
crean*$ rndunele
usc$turi pi!i*oi
apa,iarba, cuc
muc)i moale *reieri
lumini iepuri
ursacul
copii lupiorii
pitici furnica
ciute
Sentimente

7riste!e n natur$
Bucurie n lumea copiilor
Le<turi cu experiena
Eoaptea crete
Iiua scade
+leac$ p$s$ri c$l$toare
'esa=ul poe:iei
9ocul toamnei
6 7tiu8,reau s ;tiu8Am nvat este o metod$ prin care se trece n revist$ ceea ce tiu elevii de1a
despre o anumit$ tem$. 'e formulea($ apoi ntreb$ri la care se ateapt$ *$sirea r$spunsurilor n lec!ie.
3 Lectura )uri #rechi
7extul este dat spre studiul elevilor (,uri) nainte cu cteva (ile.
'e citete textul n clas$ numai de c$tre elevii *rupului ,uri.
Brec)ile r$spund la un c)estionar (>-@ ntreb$ri) dup$ ce au ascultat textul.
'e face critic$ constructiv$ de c$tre Brec)i.
+erec)i de Brec)i ii confrunt$ r$spunsurile.
2nv$!$torul apreci(ea($ domeniile unde ateapt$ re(ultate mai bune la o nou$ citire (vite($,
respectarea punctua!iei, articulare, le*$turi etc.) a ,urilor.
Brec)ile discut$ r$spunsurile care sunt n de(acord i ntreb$rile care nu au nc$ un r$spuns.
,urile citesc a doua oar$ textul.
Brec)ile completea($ sau modific$ r$spunsurile.
Brec)ile citesc fiecare ntrebare.
2nva!$torul scrie la tabl$ toate r$spunsurile propuse.
/levii 1ustific$9ar*umentea($ interven!iile.
6 (risco este o metod$ prin care elevii 1oac$ o atitudine fa!$ de o problem$
%titudini & (#reptatea lui Gepe clasa a 444-a)
-optimistul ('i*ur c$ problema se poate re(olva .#omnitorul va aprecia fapta omului s$rac
dar cinstit.)
-realistul (Caut$ solu!ii, ar*umente pro i contra)
-exuberantul (/ste foarte ncntat de situa!ie.%a oameni cinsti!i nu am v$(ut nic$ieri
pe unde am mai fostK se minun$ ne*u!$torul.)
-pesimistul ('i*ur c$ problema nu se poate re(olva.Eimeni nu mai d$ napoi banii
*$si!i pentru c$ i trebuie i lui.)
>
-scepticul ('e ndoiete, este nesi*ur.Care domnitorul va putea face dreptate omului
cinstit0)
3 lriile <>nditoare
Metoda se ba(ea($ pe interpretarea de roluri.
+$l$ria albastr$ 6 lider, conduce 1ocul
+$l$ria alb$ 6 povestitorul(+ovestete con!inutul textului <udecata vulpii de "etre Ispirescu6 clasa a
III*a'
+$l$ria roie 6 psi)olo*ul, exprim$ sentimente fa!$ de persona1ele ntlnite(Cmul6iubind animalele l-
a salvat pe arpe.Fii recunosctor cu cel care 7=i d a>utor'
+$l$ria nea*r$ 6 criticul, aprecia($ ne*ativ lucrurile(Cmul i merita soarta pentru c$ nu a !inut cont
de faptul c$ de la un animal te po!i atepta la orice,c)iar s$ te m$nnce.)
+$l$ria verde 6 *nditorul ofer$ solu!ii alternative(%cesta era binele n lumea animalelor i nu n
lumea oamenilor.Judecata vulpii a fost dreapt$.)
+$l$ria *alben$ 6 creatorul, crea($ alt final.(Cmul putea s$ se salve(e sin*ur. 5ulpea putea s$-l invite
pe arpe i pe om la o mas$ festiv$ ,n restaurantul "durea albastr .Harpele putea s$-i mul!umeasc$
omului urndu-i Sntate?)

C>nd se nva scriere corect@
2n clasele 4 i a 44 6 a. / oare posibil0 'i*ur. 2nv$!area scrierii corecte nu trebuie amnat$, l$sat$
pentru clasele urm$toare. %mnnd, elevii i pot forma unele deprinderi *reite, *reu de nlocuit n clasele
ulterioare.
#rumul care duce la formarea deprinderilor de a scrie corect trebuie pres$rat cu foarte multe
exerci!ii sub diferite aspecte&
3 exerci!ii de educare a au(ului i pronun!iei (pronun!ia corect$ st$ la ba(a scrierii corecte)
3 exerci!ii de completare
3 exerci!ii de exemplificare
3 exerci!ii amplificative (orale i scriese)
3 exerci!ii tradi!ionale 6 copiere (identic$, selectiv$)
- transcriere
- dictare (cu explica!ii prealabile de prevenire a *reelilor, de control,
selectiv$, creatoare sau liber$, cu rnduri libere pentru a corecta cuvintele *reite)
- autodictare
3 exerci!ii de munc$ independent$
#e(voltarea exprim$rii orale i scrise se reali(ea($ i prin temele speciale de compunere.
Hi pentru ca munca, tot (buciumul nostru i al elevilor s$ nu fie n (adar, este absolut necesar ca
toate aceste exerci!ii s$ fie corectate dup$ autoverificarea temeinic$ f$cut$ de elevii nii. /ste bine ca
fiecare cuvnt cu rou s$ fie scris din nou de c$tre elev, dar nu ca o pedeaps$, ci sub forma unor exerci!ii de
nv$!are a scrierii corecte.
/fortul pentru scrierea i vorbirea direct$ nu se sfrete o dat$ cu terminarea colii. /l continu$ prin
colaborarea tuturor factorilor culturali& literatur$, publicistic$, teatru, radio i televi(iune. Fiecare, n felul
lor, asi*ur$ limbii forma optim$ ndeplinirii func!iei ei de comunicare.
/xperien!a ne-a dovedit c$ nsuirea de c$tre elevi a scrierii curente i automati(area acestei scrieri
se fac n timp mai ndelun*at i n mai multe etape.
2n prima etap, aten!ia elevilor va fi concentrat$ asupra formei, denumirii i scrierii elementelor
componente ale literelor din alfabetul mic i a tr$s$turilor de le*$tur$ pentru a le mbina n cuvinte simple o
dat$ cu autosuprave*)erea po(i!iei corecte a corpului, caietului i stiloului.
?
2n etapa a II a aten!ia elevilor va fi orientat$ asupra formei, denumirii i scrierii elementelor
componente ale literelor ma1uscule, ale tr$s$turilor lor de le*$tur$ cu literele alfabetului mic, pentru a scrie
cite!, armonios i nentrerupt, diferite cuvinte simple, n vederea automati($rii unei nclina!ii uniforme.
2n etapa a III a aten!ia m$rit$ a elevului va fi ndreptat$ asupra mbin$rii literelor n cuvinte,
respectnd rela!ii de form$, n$l!ime, distan!$ i rela!iile de distan!$ ntre cuvinte i propo(i!ii.
2n etapa a I, aA etap$ superioar$ nsuirii scrierii curente, se perfec!ionea($ procesul automati($rii
form$rii i le*$rii literelor n cuvinte, a ec)idistan!elor dintre acestea, precum i a reali($rii unei ima*ini
armonioase ale alineatelor textului i ale pa*inilor scrise. 2n aceast$ etap$ apare procesul de individuali(are
a scrierii care devine tot mai evident i stabil de la an la an.
C>t de important este i<iena scrisului ;i cititului@ /normK 'crisul nu trebuie s$ ocupe dect o
1um$tate din durata unei lec!ii obinuite. +relun*irea timpului afectat scrisului poate determina spasme i
contrac!ii ale muc)ilor minii.
'e recomand$ ca durata cititului f$r$ pau(e s$ nu fie mai mare de ;L-<L min. +e parcursul pau(ei se
recomand$ privitul n dep$rtare.
Hi pentru c$ omul este proiect aruncat n lume i aflat ntr-o stare de facere, de formare
permanent$ de-a lun*ul vie!ii sale, cadrului didactic i revine un rol de misionarism n procesul de
modelare a omului.
Eoi, dasc$lii, trebuie s$ men!inem atmosfera de 1oc, implicndu-ne cu tact, l$sndu-le libertatea de
ac!iune, l$sndu-i s$ r$mn$ copii ct mai mult timp. .a rndul nostru poate vom reui s$ p$str$m n suflet
copilul care am fost cndva, dar i bucuria din oc)ii i de pe fe!ele celor pe care trebuie s$-i nv$!$m s$
devin$ oameni, mai mari i poate mai buni dect noi.
+iblio<ra0ie&
8. Mi)ai 'tanciu, "odica .eonte 6 'trate*ii activ 6 participative de predare 6 nv$!are n
ciclul primar 6 /ditura CC# Bac$u ;LL=
;. Cristina Manolac)e, Florica "otaru 6 #idactica pentru nv$!$mntul primar n
exemple concrete 6 /ditura %'' 4ai ;LL=
<. "evista Hcoala Er. < 6 =9;LL=
=. "evista 2nv$!$mntul primar Er. =9;LL=
>. Metodica pred$rii limbii romne la clasele 4 6 45 6 /#+ 6 Bucureti98MMA

4nst.'inocicu 'enorica
@