Sunteți pe pagina 1din 6

Burcea Lucian

IMPSC
Notiuni privind certificarea sistemelor calitatii, produselor si
serviciilor;
Acreditarea laboratoarelor
Certificarea conformitatii este actiunea unei terte parti prin care se
confirma existenta increderii adecvate ca o entitate (produs, proces, serviciu
identificata este conforma cu standardul sau alt document normativ!
S"
Se certifica produse
serviciu
personal
S"
# or$anisme de certificare produs
Se acreditea%a personal
# laboratoare
In $eneral, prin certificari se urmareste asi$urarea increderii in
sistemele calitatii (or$ani%are, disciplina te&nolo$ica precum si in "
produse si servicii reali%ate!
Criteriile $enerale pentru or$anismele de certificare, S" si pentru cele
ce executa certificari de produse, servicii, sunt preva%ute in normele
Comunitatii 'conomice 'uropene(
S) 'N *+,-- # produse
S) 'N *+,-. / sisteme
S) 'N *+,-0 / personal
Conditia impusa or$anismului de certificare este in primul rand
neutralitatea de interese intre a$entii economici an$a1ati in producerea si
comerciali%area produselor si serviciilor precum si de proiectarea si
implementarea S"!
Pana in pre%ent la noi in tara se folosea omolo$area intre producator /
beneficiar sau producator si un or$anism!

P O
P C
C
omolo$are
certificare
Burcea Lucian
IMPSC
!!!!!!!!!!!!
Pentru perioada de tran%itie 2ICM a elaborat ,, recomandari
metrolo$ice de omolo$are si certificare a produselor si serviciilor publicate
in BI al 3I2 / ICM nr -4-55- si ulterior S" / 2ICM / -55.
Marca de conformitate # marca prote1ata, aplicata conform re$ulilor
unui or$anism de certificare ce asi$ura increderea necesara ca o entitate este
conform standardelor sau altor documente normative!
Standard romanesc Standard romanesc
neobli$atoriu obli$atoriu
Pentru Comunitatea 'uropeana marca este C'
Prin 67 nr 89 din aprilie 5., privind Constituirea si functionarea
sistemului national de certificare a calitatii, acesta SNC" / cuprinde
ansamblul or$anismelor de certificare a produselor, serviciilor, personalului,
S" a or$anismelor de acreditare a laboratoarelor si ansamblul laboratoarelor
acreditate!
Coordonarea SNC" revine Institutului )oman de Standardi%are (I)S
Pe lan$a I)S exista un consiliu de acreditare, format din -:
repre%entanti ai intreprinderilor de stat, ministere, producatori!
Acest consiliu are o ec&ipa de auditori care efectuea%a acreditarea
or$anismelor conforme cu standardele romanesti, aliniate la cele ale C'!
Produsele certificate este obli$atoriu sa fie incercate in laboratoare
acreditate!
2upa intrarea in functiune a sistemului de certificare a " va fi inter%isa
van%area produselor necertificate care trebuie sa se reali%e%e conform
standardelor obli$atorii (lista standardelor obli$atorii a fost publicata in
,, Buletinul Standardi%arii;!
Prin $ri1a I)S vor fi publicate liste cu (
3r$anismele de certificare
<irmele care au obtinut certificarea sistemelor "
<irmele carora li s#au retras certificarea
3r$anismul de certificare trebuie sa stabileasca si sa furni%e%e la cerere(
Structura or$ani%atorica a or$anismului cu relatiile intre functia de
evaluare si aceea de certificare
3 descriere a mi1loacelor de finantare proprii
3 pre%entare a sistemului de certificare, inclu%and re$ulile si
procedurile pentru obtinerea certificarii
3r$anismul de certificare trebuie sa mentina un sistem de control al
intre$ii documentari referitoare la sistemul de certificare, trebuind sa aiba un
sistem de inre$istrare in conformitate cu re$lementarile existente si sa
SR SR
S
Burcea Lucian
IMPSC
dispuna de mi1loacele necesare care sa#i permita desfasurarea activitatilor de
evaluare,certificare si suprave$&ere a sistemelor de calitate!
<luxul activitatii de evaluare in vederea acordarii certificarii ar putea fi
urmatorul(
Scrisoarea de intentie si documente informatice
Initierea procedurii de evaluare
Corespondenta referitoare la documentatie
Completare documentatie
s#au
trimis toate
documentel
e
Semnarea contractului
N=
2A
2esemnarea ec&ipei de evaluare
Convenirea componentei ec&ipei
'xista
obiectiu
ni
Pre$atirea evaluarii
2A
Intocmirea planului de evaluare
'xaminarea documentelor
'valuare la fata locului
Actiuni corective
>erificarea implementarii actiunilor corective
'xista
neconformitat
i
2A
N=
?@ 2osar de certificare
N=
?@ <ise c&estionar
?@)aport de evaluare
Procedura de acordare a
certificarii
Burcea Lucian
IMPSC
<luxul activitatilor de acordare a certificarii

Procedura de evaluare
<inali%are dosar
Completare dosar
2osar
Comple
t
N=
Pro$ramarea anali%ei la reuniunile
Consiliului de certificare
Anali%a si avi%area in consiliul de
certificare
Pre%entarea documentatiei pentru
deci%ia directorului or$anismului de
certificare
Instiintarea solicitantului
Procedura de tratare a contestatiilor
Semnarea documentelor de certificare de
catre repre%entantul solicitantului
Inmanarea certificatului
Inre$istrarea in banca de date si publicarea
listelor cu sistemele acreditate
Procedura de suprave$&ere
2A
2eci%i
e
po%itiv
a
2A
N=
?@ scrisoare de instiintare
?@ Protocolul reuniunii
Consiliului de certificare
?@ dosar de
certificare
?@ Scrisoare de
instiintare
?@ certificat de sistem
Burcea Lucian
IMPSC
Proceduri ca cele pre%entate pentru evaluare si acreditare sunt stabilite si
pentru activitatea de suprave$&ere si tratare a contestatiilor!
Acreditarea laboratoarelor de incercari
Acreditare / atestarea oficiala a competentei unui laborator pentru a
executa anumite tipuri de incercari!
Aceasta acreditare se face de catre un or$anism de terta parte,
independent acreditat la randul sau! Acest or$anism conduce si
administrea%a un sistem de acreditare, acorda si mentine acreditarea!
Acreditarea se acorda dupa anumite criterii de acreditare ce repre%inta
un set de cerinte ce trebuie indeplinite de un laborator pentru a fi acreditat!
Aceste cerinte sunt de trei feluri(
7enerale, cuprinse in standardele $enerale S)'N *+,,-
Specifice,referitoare la or$ani%area,pre$atirea si executarea
anumitor tipuri de incercari (specificatii te&nice
Suplimentare, specifice numai anumitor laboratoare (ce
lucrea%a cu surse de radiatii
Aceste cerinte sunt documentate si transmise clientilor potentiali!
Principala cerinta pentru acreditare este aceea sa aiba un sistem al
calitatii aliniat la 'N *+,,-, acest sistem sa fie documentat si implementat!
Activitatile desfasurate de LAB3)AA3), in vederea acreditarii sunt
urmatoarele(
-! / contactea%a or$anismul, care#i pune la dispo%itie un set de
documente detaliate( proceduri,responsabilitati,M", Politica in
domeniul "
.! / se completea%a c&estionare
0! / se preci%ea%a care sunt incercarile care se solicita a fi acreditate
*! / se plateste o taxa preliminara in vederea desfasurarii unui A=2IA
pe ori%ontala (pentru sistem si pe verticala (produs!
Neacreditarea se &otaraste cand exista neconformitate ma1ora, adica (
# lipseste total
# este neimplementata o procedura
# sunt abateri frecvente si repetate ce pot duce la o neconformitate
ma1ora
Neconformitatile minore raman in atentia laboratorului pana la o prima
auditare
+! / intocmirea raportului de A=2IA
Pentru toate
laboratoarele
Burcea Lucian
IMPSC
8! / verificarea de catre o comisie ( responsabilitate 1uridica, existenta
raportului A=2IA, auditul a decurs normal
9! / se inaintea%a dosarul consiliului director care &otaraste acreditarea
:! / se inmanea%a certificat, acreditarea odata cu semnarea contractului
de suprave$&ere!
Acreditarea se da pe doi ani, apoi pe trei ani, sc&imbandu#se ec&ipa de
A=2IA!
Acreditarea se poate extinde sau restran$e la cerere si le mareste
increderea mai ales pentru produsele care ies afara!