Sunteți pe pagina 1din 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE

4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei


Calificarea procedurilor de sudare si a personalului sudor
Controlul indirect- Introducere
Exista trei aspecte fundamentale care influenteza caracteisticile finale ale unei imbinari sudate:
- caracteristicile mecanice: imbinarea sudata trebuie sa raspunda la anumite cerinte,
caracteristici (rezistenta, duritatea, tenacitatea, etc.)
- Imperfectiuni metalurgice: sunt legate de metalurgia sudurii, imperfectiunile sunt in
mod direct dependente de materialul si geometria imbinarii sudate.
- Imperfectiuni operationale: sunt legate de capacitatea operativa a
sudorului/operatorului sudor in ceea ce priveste materialul, geometria, tipul imbinarii si
pozitia de sudare.
Asadar, aceste aspecte necesita un control indirect adecvat, ce reprezinta un element
fundamental ale procesului de calificare a proceselor de sudare, sudori si operatori sudori.
Controlul indirect- Generalitati
 Posibilitatea de a realiza suduri fara defecte sau mai realist spus, in care nivelul calitatii apare ca
rezultat al utilizarii specificatiilor prevazute (strans legate de utilizarea unei proceduri de sudare
adecvata la caracteristicile imbinarii ) este influentata de utilizarea unor tehnici adecvate.
 In caz contrar este posibil ca sudura sa fie afectata de imperfectiuni grave si imbinarea sa fie
considerata inacceptabila.
 Producatorul din domeniu care realizeaza un proiect trebuie sa analizeze desenul si sa evalueze
operatiunile necesare la realizarea imbinarilor (rosturilor):
- capacitatea constructiva;
- identificarea procedurilor de sudare (WPS);
- calificarea procedurilor de sudare, a sudorilor si operatorilor sudori.
 Sudarea este considerata un proces special, in urma caruia calitatea nu poate fi verificata in
intregime prin controale finale. Adica duce la necesitatea de a reveni la fazele de fabricatie,
extinzand controalele chiar si la fazele preventive:
 Controale indirecte (preventive):
- examinarea documentatiei tehnice;
- certificarea sudorilor/operatorilor sudori;
- testarea materialelor consumabile;
- calificarea procedurilor de sudare
Controale in timpul fabricatiei:
- verificarea conditilor de functionare;
- supravegherea si asistenta in timpul fabricatiei;
Controale directe (direct pe produsul fabricat):
- incercari/controale distructive;
- incercari/controale nedistructive;
Parametrii pentru controlul indirect
 Controlul indirect al sudarii implica controlul principalilor parametrii care caracterizeaza procesul
de sudura.
 Trebuie luati in considerare principalii parametrii (variabile esentiale) prin care se executa
controlul indirect asupra calitatii imbinarilor sudate. Cateva exemple:
- procesul de sudare;
- grosimea imbinarii;
- tipul imbinarii
- tehnica utilizata (cu sau fara suport/ sustinere).
Facand controlul indirect inseamna prin urmare utilizarea acelorasi parametrii (cu tolerante
adecvate) utilizati la efectuarea esantionului/testului de proba.
Doar cativa parametrii pot fi luati in considerare, adica variabilele esentiale si doar acestora li se
acorda conceptul de calificare.

M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 1/ 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE


4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei

Operatia de calificare a procedurii de sudare are ca scop identificarea acelor valori ale
variabilelor esentiale care permit obtinerea unei imbinari sudate corecte impreuna cu
caracteristicile metalurgice utilizate.
Un sudor sau un operator sudor este in schimb calificat daca are experienta adecvata,
cunostinte si abilitati in realizarea unei imbinari de un anumit tip, utilizand un set de parametrii ale
variabilelor esentiale.
Variabilele esentiale ale unei proceduri de sudare sunt diferite de cele pentru calificarea unui
sudor.
Conceptul de calificare este adesea asociat cu conceptul de certificare.
Prin certificare se intelege eliberarea unui document (certificat) care atesta calificarea.
Acest document este emis/eliberat cu referire la un document aplicativ (de ex. o norma) de catre
un subiect, persoana sau organism, ce este recunoscut de catre partile interesate.
In mod tipic, certificarea procedurilor , certificarea sudorilor si a operatorilor sudori poate fi
realizata de catre coordonatorul sudor al societatii (ce emite/elibereaza certificatul cu propria
stampila in numele constructorului) sau poate fi facuta de catre un tert (de ex. Organism de
certificare acreditat pentru certificarea sudorilor sau a procedurilor).
Alegerea uneia dintre aceste posibilitati este adesea delegata de o norma specifica de produs
sau de cerintele contractuale aplicabile.

Elaborarea specificatiilor procedurilor de sudare


 Procesul de sudare: se refera la tehnologie (de ex WIG, MIG).
 Procedura de sudare: descrie modalitati de punere in aplicare a procedurii (de ex. numarul de
treceri, parametrii electrici) dar si urmatoarele elemente:
- pregatirea marginilor;
- eventual preancalzirea;
- temperatura intre straturi;
- post-incalzirea sau eventual tratament termic;
- curatarea marginilor;
Toate aceste variabile trebuie sa fie indicate pe WPS, doar unele sunt esentiale si prin urmare
domeniul de calificare.
Pentru elaborarea specificatiilor procedurilor de sudare este necesar sa se tina cont de
caracteristicile si geometria imbinarilor care sunt indicate pe desen.
Daca este ceruta garantia calitatii (repetabilitatea caracteristicilor imbinarii), este necesar sa se
prevada calificarea procedurilor (plan de calificare).
In cazul in care cerintele de calitate necesita o mai mare fiabilitate este necesar sa se exercite un
control adecvat asupra procesului de productie (de ex. ISO 3834) sau asupra sistemului de
productie (EN ISO 9001).
Pentru elaborarea specificatiilor procedurilor de sudare este necesar sa se tina cont de
caracteristicile si geometria imbinarilor care sunt indicate pe desen.
Daca este ceruta garantia calitatii (repetabilitatea caracteristicilor imbinarii), este necesar sa se
prevada calificarea procedurilor (plan de calificare).
In cazul in care cerintele de calitate necesita o mai mare fiabilitate este necesar sa se exercite un
control adecvat asupra procesului de productie (de ex. ISO 3834) sau asupra sistemului de
productie (EN ISO 9001).
Ulterior pot fi redate procedurile de productie, in general adunate in mod corespunzator intr-un
caiet de sudura (dosarul sudurii, welding book), ce reprezinta unul dintre documentele
fundamentale pentru productie.

M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 2/ 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE


4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei

Diagrama fluxului

M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 3/ 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE


4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei

M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 4/ 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE


4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei

M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 5/ 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE


4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei

M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 6/ 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE


4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei

Calificarea procedurilor de sudare


 Controlul indirect al parametrilor ce influenteaza caracteristicile imbinarii, se face prin utilizarea
unor proceduri specifice de sudare.
 Sunt prevazute 2 faze principale:
- Faza 1- identificarea parametrilor de sudare care asigura caracteristicile prevazute
(pWPS);
- Faza 2 elaborarea unei specificatii de sudura (WPS) care arata principalii parametrii
pentru imbinarea de productie, acesti parametrii au fost identificati in faza precedenta
functie de domeniile de valabilitate.
 Se specifica faptul ca:
- garanteaza repetarea rezultatului;
- este o instructiune de lucru pentru productie;
- Calificarea si/sau certificarea unui WPS sunt oricum pasi succesivi la aplicarea sa in
productie.
Calificarea procedurilor de sudare
 Au fost dezvoltate multe referinte tehnice si de reglementare care indica pentru fiecare procedeu
de sudare care sunt variabilele care trebuie trecute in WPS, de ex. :
- EN ISO 15609-1 Specificaia procedurii de sudare- Sudare cu arc electric
- EN ISO 15609-2 Specificaia procedurii de sudare-Sudarea cu gaze.
 Au fost dezvoltate multe referinte tehnice si de reglementare pentru calificarea procedurilor in
functie de materialul sudat, de ex.:
- EN ISO 15614-1 Verificarea procedurii de sudare. Sudarea cu arc i sudarea cu gaz a
oelurilor i sudarea cu arc a nichelului i a aliajelor de nichel
- EN ISO 15614-2 Verificarea procedurii de sudare. Sudarea cu arc electric a aluminiului i
aliajelor sale.
M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 7/ 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE


4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei
-

Prin calificarea sau certificarea procedurii de sudare se intelege efectuarea unei serii de
probe/teste pentru a verifica daca procedura este in masura sa obtina imbinari fara defecte si sa
aiba proprietatile mecanice cerute.
La probele/testele de calificare se va urmari elaborarea unui document de calificare (WPQR)Welding Procedure Qualification Record- care are scopul de a raporta rezultatele probelor,
valorile variabilelor esentiale si domeniul de valabilitate a calificarii.
Asadar, de retinut faptul ca unei proceduri calificate, adica unui WPQR, ii pot corespunde mai
multe WPS-uri ca si consecinta a aplicarii termenului de valabilitate.
Procedurile pot fi utilizate numai de catre producatorul care a facut probele/testele sau sub
controlul exclusiv al acestuia.

EN ISO 15607- Generalitati


Un set de reguli incrucisate/ transversale:
- se refera la sudare ori de cate ori acest proces este aplicat
- se adapteaza la diferite caracteristici de calitate, siguranta, domeniu de aplicare a diverselor
produse sudate.
Definitii:
- WPS- Specificatia procedurii de sudare
Document care prevede in detaliu variabilele specifice pentru o anumita aplicatie.
- pWPS Specificatia preliminara a procedurii de sudare
Este o specificatie provizorie, nu este calificata, pe baza caruia sunt efectuate testele/probele pentru
calificare.
- WPQR Proces verbal de calificare a procedurii de sudare Document ce contine toti
parametrii esantionului de proba/testare si toate rezultatele probelor/testelor si a controalelor
facute pe acelasi esantion.
EN ISO 15607 Reguli generale
 Metode prevazute pentru calificarea procedurilor de sudare, descrise in normele specifice cerute
de 15607:
- Verificarea procedurii de sudare (EN ISO 15614): este una dintre modalitatile cele mai
raspandite, metoda se bazeaza pe executia unui test de proba de sudura de dimensiuni
standardizate, efectuat conform unui WPS preliminar (p WPS).
- Sunt efectuate teste mecanice si nedistructive pe probele prelevate din esantion, evaluate dupa
criterii specifice de acceptabilitate. Dupa finalizarea probelor se intocmeste un proces verbal care
raporteaza:
1. variabilele esentiale si domeniul de valabilitate
2. pWPS
3. valorile parametrilor utilizati in executarea probei inregistrata de inspector
4. rezultatele testelor/probelor facute.
5. Utilizarea de materiale de adaos de sudura omologate (EN ISO 15610): se bazeaza pe testele
efectuate de catre producatorii de materiale de adaos, si in general, se aplica materialelor care nu
sufera modificari semnificative in urma procesului de sudare.
6. Experienta de sudare anterioara (EN ISO 15611): in care calificarea procedurii este obtiunta
daca se poate demonstra ca s-a sudat pe o perioada lunga de timp, cu parametrii specificati
obtinand rezultate acceptabile.
7. ncercri nainte de fabricaie (EN ISO 15613): in cazul in care exista particularitati de productie
cu caracteristici geometrice si dimensionale diferite de cele standardizate este dificil sa fie incluse
intr-o norma tehnica. Prin urmare producatorul realizeaza un esantion reprezentativ al productiei
particulare si efectueaza probele sau testele distructive sau nedistructive aplicabile (Ex. VT,
macro, duritate, control nedistructiv).
8. Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard (EN ISO 15612): este considerata
valabila doar pentru acelasi material sudat si in aceleasi conditii in mod tipic in cazul in care
furnizorul care utilizeaza procedura de sudare al aceluiasi client (producator) utilizand WPS-ul. Nu
M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 8/ 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE


4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei
se aplica domeniile de valabilitate si furnizorul este obligat sa foloseasca parametrii prevazuti in
WPS.
9. Utilizarea unei anumite metode de calificare a unei proceduri de sudare este adesea o cerinta
obligatorie a unei norme de aplicatie (standard de produs) sau, ca alternativa, metoda de
calificare trebuie sa fie o cerinta contractuala impreuna cu alte eventuale cerinte suplimentare
(limitarea domeniului de valabilitate) orientate catre aplicatia specifica produsului sudat.
Alte referinte normative importante
 Coduri SUA: prescriptiile pentru certificarea procedurilor de sudare (sau a sudorilor) contin:
- Codul ASME sectiunea IX-a Boiler and Pressure Vessel Code - pentru cazane sau
recipiente sub presiune.
- AWS D1.1 Structural Welding Code (numai pentru otel carbon).
Nu este prevazuta utilizarea materialelor aprobate sau omologate.
In AWS D1.1 exista o lista de proceduri care sunt deja calificate.
EN ISO 15609: WPS
 WPS-ul trebuie sa ofere detalii referitoare la cum trebuie efectuata o operatie de sudare si trebuie
sa contina toate informatile necesare .
 WPS-urile pot acoperi:
- realizarea unei serii de imbinari sudate, care contine un anumit domeniu de grosimi,
precum si o gama de materiale de baza sau de adaos (in acest caz trebuie sa fie indicate
in mod corespunzator domenile de aplicare).
In unele cazuri sunt recomandate
instructiuni de lucru pentru a sprijini productia, ca parte a programarii in detaliu a productiei.
EN ISO 15614-1: Probe de calificare
 Norma defineste modalitatile prin care o specificatie a procedurii de sudare este calificata prin
probe de calificare a procedurii de sudare:
 Defineste conditiile pentru executarea probelor de calificare si limita domeniului de valabilitate
a unei proceduri de sudare calificate.
 Se aplica la sudarea cu arc si la sudarea cu gaz a otelurilor si la sudarea cu arc a nichelului si
aliajelor sale.
 Pot fi cerute teste/ probe suplimentare, prin contract si/ sau specificatii tehnice , in cazul aplicatilor
speciale/particulare:
- tractiuni longitudinale ale cordonului de sudura
- teste/probe de coroziune
- analize chimice, etc.
Calificarea sudorilor si a operatorilor
 Normele care se aplica sunt:
- EN 287-1: Sudori care sudeaza manual oteluri si aliaje de nichel;
- EN ISO 9606-2: Sudori care sudeaza manual aliaje usoare;
- EN 1418: Operatori sudori pentru procese mecanizate;
- EN ISO 9606-3: Sudori care sudeaza manual cupru si aliaje de cupru;
- EN ISO 9606-4: Sudori care sudeaza manual nichel si aliaje de nichel;
- EN ISO 9606-5: Sudori care sudeaza manual Ti, Zr si aliajele sale;
- EN 13133: Lipire.
 Caracteristici comune la toate normele citate:
se refera la sudare, ori de cate ori procesul este aplicat
Sunt in general impartite in mai multe parti si pot necesita diferite abordari pentru
certificare.
SR EN 287-1: Sudori
 Procedeele de sudare care fac obiectul acestui standard sunt procedeele de sudare prin fuziune
de tip manual sau semiautomat.
 Norma specifica cerintele esentiale, domenile de valabilitate ale certificarii, conditiile de testare,
cerintele de acceptabilitate si certificarea sudorilor.
 Sudorului i se cere sa demonstreze:
M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 9/ 10

Curs de Inginer Sudor International/European IWE/EWE


4.2 Controlul calitatii in timpul fabricatiei
experienta practica, prin executarea unei imbinari sudate;
cunostinte tehnice corespunzatoare in domeniul procedeelor de sudare, a materialelor si a
cerintelor de singuranta pentru care este prevazuta cerificarea printr-o proba teoretica care nu
este obligatorie.
SR EN 287-1: Variabile esentiale
 Norma considera variabile esentiale, acelea care influenteaza caracteristicile imbinarii sudate:
 Procesul de sudare
 Tipul imbinarii;
- sudare cap la cap sau colt;
- sudarea cu sau fara suport.
 Grupa de material de baza
 Materiale de adaos, gaz de protectie si flux
 Dimensiuni
 Pozitia de sudare
 Domeniile de valabilitate sunt evaluate pe baza complexitatii operatilor de sudare: sudarea intr-o
anumita pozitie califica chiar si sudarea in pozitii mai simple, sudarea tevilor califica sudarea
tablelor, etc.
-

SR EN 1418: Operatori sudori


 Norma de referinta specifica cerintele pentru calificarea:
- operatorilor de sudare pentru sudarea prin fuziune, pentru procedurile de sudare complet
mecanizate si automate, a materialelor metalice.
 Calificarea este destinata doar pentru operatorii de sudare, responsabili cu supravegherea in
timpul sudarii.
 Norma nu se aplica personalului care programeaza instalatia de sudare;
SR EN 1418: Modalitati de calificare
 Sunt considerate 4 modalitati de calificare, ce pot fi integrate ca probe teoretice , insa nu
obligatorii, de cunostinte relative referitoare la tehnologia sudarii sau cunostinte functionale
specifice echipamentului de sudare:
 Calificare bazata pe verificarea procedurii de sudare
Operatorul trebuie sa efectueze cu succes o proba de calificare de procedura de sudare in
conformitate cu EN ISO 15614 aplicabil;
 Calificare bazata pe verificarea sudarii inainte de productie sau in productie
Operatorul trebuie sa efectueze cu succes o proba de sudare pre-productie in conformitate cu EN
15613.
SR EN 1418: Modalitati de calificare
 Calificare bazata pe verificarea probei de productie
Operatorii trebuie sa efectueze cu succes executia produselor sudate, realizate si verificate in
conformitate cu cerintele specificate de catre partile contractuale.
 Calificare bazata pe verificarea de functionare
Operatorul de sudare trebuie sa demonstreze cunoasterea corelatiei intre parametrii si rezultatele
sudurii, sa verifice ajustarile parametrilor al unitatii de sudare in conformitate cu WPS-ul, sa verifice
partile functionale ale unitatii de sudare in conformitate cu WPS-ul , sa semnaleze orice defect de
functionare al unitatii de sudare, ce a influentat sudarea.

M4/Fabricatie si Aplicatii Ingineresti

2012 ASR

Cap. 4.2

I.Ban

M 4 10/ 10