Sunteți pe pagina 1din 1

Institutul Naional al Magistraturii

Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5


Tel.: ! "#$%& 3%#.$%.%# 'a(: ! "#$%& 3%%.#$.3!
))).in*-le(.ro
%
Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185
EXAMEN DE ABSOL!"E
A !NS#!#$#$L$! NA%!ONAL AL MA&!S#"A#$"!!
'(1)
+alendarul de des,-urare a e(a*enului de absol.ire INM:
* 1' +ai '(1) , pro-a scris. la drept ci/il si drept procesual ci/il0
- %3 *ai $#%! / de0unere contestaii la bare* la dre0t ci.il si dre0t 0rocesual ci.il1
* 1) +ai '(1) , pro-a scris. la drept penal 1i drept procesual penal0
- %!-%5 *ai $#%! / soluionarea contestaii la bare* - dre0t ci.il si dre0t 0rocesual ci.il1
- %5 *ai $#%! / de0unere contestaii la bare* - dre0t 0enal i dre0t 0rocesual 0enal1
* 12 +ai '(1) , pro-a scris. la or3anizare 4udiciar.0
- %2-%3 *ai $#%! / soluionare contestaii la bare* - dre0t 0enal i dre0t 0rocesual 0enal1
- %3 *ai $#%! / de0unere contestaii la bare* - organi4are 5udiciar-1
- $#-$% *ai $#%! / soluionare contestaii la bare* - organi4are 5udiciar-1
- %2-$6 *ai $#%! / corectarea lucr-rilor i a,iarea re4ultatelor la 0robele scrise1
- 7n ter*en de !8 9 de la a,iarea re4ultatelor la 0robele scrise / de0unerea contestaiilor 7*0otri.a
re4ultatelor la 0robele scrise1
- %3 iunie $#%! / a,iarea re4ultatelor ,inale.