Sunteți pe pagina 1din 22

Fiscalitate Ecaterina Balaban

Tema 2: Impozitul pe venit. Particularitile impunerii veniturilor agenilor


economici.
Curs teoretic 6 ore.
1. Noiunile principale privind impozitul pe venitul agenilor economici.
2. Deducerile fiscale i reglementarea cheltuielilor n scopuri fiscale.
3. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele precedente.
4. nlesnirile fiscale acordate la impozitul pe venit pentru agenii economici.
!. "#ustarea veniturilor i cheltuielilor n scopuri fiscale $n %aza unui e&emplu'.
(. Determinarea impozitului pe venit achitat n str)in)tate i recunoscut la plata impozitului pe venit n
R*.
+. Determinarea venitului impoza%il i a impozitului pe venit.
,. Depunerea declaraiei fiscale cu privire la impozitul pe venit de c)tre persoanele #uridice.
-. "chitarea preala%il) a impozitului pe venit.
1.. /%ligaiile agenilor economici la reinerea impozitului pe venit la surs) de la teri.
11. Responsa%ilit)ile contri%ua%ilului aferente nerespect)rii legislaiei privind impozitul pe venit.
12. 0tudiu de caz. Determinarea venitului impozabil i a impozitului pe venit pentru agenii
economici
Bibliografie:
1. 1odul 2iscal al R*3 4itlu 5 i 4itlu 55. *onitorul /ficial Nr. 13614 din 13..1.2.12
2. 7ege pentru punerea n aplicare a titlurilor 5 i 55 ale 12 nr. 11(468555 din 24..4.1--+.
*onitorul /ficial Nr. 13614 din 13..1.2.12
3. Regulamentul cu privire la determinarea o%ligaiilor fiscale aferente la impozitul pe venit.
"ne&) nr. 1 la 9ot)rrea :uvernului nr. ++ din 3...1.2..,.
4. Regulament cu privire la modul de calculare a uzurii mi#loacelor fi&e n scopul impozit)rii.
!. Regulamentului cu privire la delegarea salariailor entit)ilor din Repu%lica *oldova apro%at
de 9ot)rrea :uvernului R* Nr. 1. din .!..1.2.12 *onitorul /ficial Nr. +612 13..1.2.12.
(. Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentan) permise spre deducere din
venitul %rut3 apro%at de 9ot)rrea :uvernului R* nr. 13. din ( fe%ruarie 1--,.
+. 9ot)rrea :uvernului Repu%licii *oldova 1u privire la cheltuielile privind asigurarea
agenilor economici i persoanelor fizice3 care desf)soar) activitate de ntreprinz)tor3 permise
spre deducere din veniturile o%inute din activitatea de ntreprinz)tor n scopuri fiscale; Nr.
4,4 din 4 mai 1--,.
,. Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaiilor pentru scopuri filantropice
apro%at prin 9ot)r<rea :uvernului R* nr. 4,- din .4 mai 1--,.
1
Fiscalitate Ecaterina Balaban
-. 9ot)r<rea :uvernului Repu%licii *oldova =1u privire la modul i cuantumul de deducere a
cheltuielilor neconfirmate de contri%ua%il documentar;nr. 4,! din .4 mai 1--,.
. !oiunile principale privin" impozitul pe venitul agenilor economici.
#ubiecii i obiectul impunerii
#ubieci ai impunerii fiscale se consider)>
1. "genii economici6rezideni ce o%in venituri din Repu%lica *oldova i din str)in)tate?
2. "genii economici6nerezideni ce o%in venituri din Repu%lica *oldova. $art. %&.
7a impozitul pe venit pentru persoane #uridice obiectul impunerii fi'cale l constituie venitul %rut3 care
cuprinde> $art. (&
a' venitul o%inut din toate sursele de venit din Repu%lica *oldova
%' venitul o%inut din orice surs) de venit de peste hotarele Repu%licii *oldova $din
str)in)tate'.
1otele impozitului pe venit pentru antreprenori snt diferite>
1. pentru per'oanelor )uri"ice se utilizeaz) sistemul cotelor proporionale conform ta%elului nr.
4a%elul nr. 1
Dinamica cotelor impozitului pe venit aplicate agenilor economici
1--, 1---6
2..1
2..2 2..3 2..4 2..! 2..(62..+ 2**+,
2*
2*2
32@ 2,@ 2!@ 22@ 2.@ 1,@ 1!@ *- 2-
2. pentru gospod)riile )r)neti se utilizeaz) sistemul cotelor proporionale6 +@.
3. pentru ntreprinderile individuale se utilizeaz) sistemul cotelor pregresive compuse> +@ de la
venituil impoza%il anual pn) la 2!2.. lei3 i 1,@ de la venitul impoza%il anual mai mare de
2!2.. lei.
4. pentru venituirle estimate prin metode indirecte conform art. 22!
1
al 12 cota este sta%ilit) de
1!@.
.enituri impozabile i neimpozabile.
7a venituri impoza%ile pentru rezideni se refer)> $art. +&
6 venitul din activitatea de ntreprinz)tor?
6 venitul din chirie $arenda'?
6 creterea de capital
6 do%nda
Dobnd - orice venit obinut conform creanelor de orice tip (indiferent de modul ntocmirii), inclusiv
veniturile din depunerile bneti. enitul sub form de dob!nd poate fi obinut n urma"
2
Fiscalitate Ecaterina Balaban
- #cordrii mprumuturilor
- $epunerii mi%loacelor bneti n conturile de depo&it i alte conturi bancare'
enitul cuprinde toat suma dob!n&ilor primite, indiferent de forma primirii" au fost capitali&ate (de e(emplu,
la depo&ite) sau au fost ndreptate la ac)itarea unor datorii.
6 venitul rezultat din neachitarea datoriei de c)tre agentul economic dup) e&pirarea termenului de
prescripie $o%ligaiunile privind facturile comerciale'3 cu e&cepia cazurilor c<nd formarea
acestei datorii este o urmare a insolva%ilit)ii contri%ua%ilului3 declarat) prin decizia instanei
#udec)toreti
Exemplu: *a& n care a+entul economic nu este pltitor al ,a(ei pe valoarea adu+at. -./ *odru nu a
ac)itat datoria fa de -# 0lobstar1 n sum de 23444 lei timp de 5 ani. #tunci aceste 23444 lei urmea& s
fie trecute la venituri pentru a fi impo&itate.
6 Dividendele o%inute?
Dividend se consider orice plat efectuat de o persoan %uridic n folosul acionarului acestei persoane
%uridice, n conformitate cu cota sa de participate, cu e(cepia dividendelor sub form de aciuni i a plilor
efectuate n ca&ul lic)idrii complete a ntreprinderii.
6 0umele o%inute din acordurile de neanga#are n activitatea de concuren).
Exemplu: #cest tip de venit se obine de ctre contribuabil de la concurenii (partenerii) si pentru limitarea
sau ncetarea activitii de ntreprin&tor (conform unui acord nc)eiat).
6 "lte venituri
7a venituri impoza%ile pentru nerezideni se refer)> $art. /&
6 do%nzile pentru creanele unui agent economic rezident?
6 dividende achitate de un agent economic rezident
6 venitul din chirie$arenda'?
6 creterea de capital?
6 roAaltA?
6 alte venituri?
0eglementri privin" veniturile:
7a venituri neimpoza%ile pentru persoanele ce practic) activitatea de antreprenor se refer)>
6 sumele i desp)gu%irile de asigurare $art. 22 12'
6 contri%uiile la capitalul social al unui agent economic
6 Do%nzile de la hirtiile de valoare de stat $9B0' emise n R* $art 24 7egea pentru punerea n
aplicare a titlurile 5 i 55 ale 12'
6 Cenalitaile si amenzile anulate calificate de actul legislativ drept neimpoza%ile
6 Benitul o%inut din neachitarea datoriei de c)tre agentul economic n cazul insolva%ilitaii
agentului economic. $art. 1, 12'
6 altele
3
Fiscalitate Ecaterina Balaban
Particulariti 1n "eterminarea unor venituri
1onform art. 2>
1. Beniturile o%inute su% form) nemonetar) se evolueaz) la preurile de pia).
2. Beniturile o%inute n valut) str)in) se recalculeaz) n valut) naional) la cursul oficial de schim%
sta%ilit de DN* la data tranzaciei.
3. n cazurile cnd e&ist) datorii sau creane n valut) str)in) la sfritul perioadei fiscale ele se
recalculeaz) la cursul DN* la data de 31 decem%rie i se determin) veniturile sau pierderile de la
tranzaciile n valut)3 care se iau n consideraie la determinarea impozitului.
4. Donaiile f)cute de contri%ua%il se consider) pentru el drept venit impoza%il $art. (2& n m)rimea>
a. suma mi#loacelor %)neti donate
%. valoarea %unului donat ce reprezint) m)rimea ma&im) dintre %aza valoric) a#ustat) i preul de pia) la
momentul don)rii.
!. 0umele restituite ale datoriilor compromise sau ale pierderilor fiscale deduse anterior din venit se includ n
venitul %rut al contri%ua%ilului n anul fiscal n care aceste sume au fost ncasate. $art. (+&.
2. De"ucerile fi'cale i reglementarea c2eltuielilor 1n 'copuri fi'cale.
De"ucerile
Centru determinarea venitului impoza%il este necesar de a clarifica care dintre cheltuielile efectuate de c)tre
persoana #uridic) se permit spre deducere din venitul %rut.
0e deduc cheltuielile or"inare 'i nece'are3 achitate sau suportate de contri%ua%il pe parcursul anului fiscal3
e&clusiv n cadrul activit)ii de ntreprinz)tor $art. 24'. 1heltuielile ordinare i necesare rezult) din profilul de
activitate a agentului economic. Enele tipuri de cheltuieli pentru unii ageni economici pot fi determinate ca
cheltuieli ordinare i necesare3 iar pentru ali ageni economici cheltuieli3 care nu sunt recunoscute n scopuri
fiscale.
0e cunosc trei grupuri $convenionale' de cheltuieli efectuate de ageni economici>
. c2eltuieli care 'e permit 'pre "e"ucere 1n cuantum total
a. salariu i premii din fondul de salariu calculate personalului
%. contri%uii pentru asigur)rile sociale de stat
c. contri%uii pentru asigurarea o%ligatorie n medicin)
d. cheltuieli pentru consumul de energie3 com%usti%il3 gaze3 ap)3 etc.
e. cheltuieli privind chiria
f. cheltuieli administrative $potale3 telefonice3 de %irou etc.'
g. impozite i ta&e $cu e&cepia impozitului pe venit
h. cheltuieli privind paza3 tehnica securit)ii3 protecia mediului ncon#ur)tor.
4
Fiscalitate Ecaterina Balaban
i. etc.
2. c2eltuieli care 'e permit 'pre "e"ucere 1n mrime limitat
a. uzura *2 $diferena de metode de calculare a uzurii? autoturismele cu valoarea mai mare de 2..
mii lei' $art. 2(32+'
%. cheltuielile de reparaie a *2 n m)rime de 1!@ de la valoarea lor. $ art. 2+ pct.,'
c. amortizarea activelor nemateriale? $art. 2,'
d. cheltuieli de delegaii3 de reprezentan)3 de asigurare a persoanelor #uridice n limita normelor i
normativelor sta%ilite de :uvern
e. donaiile f)cute n scopuri filantropice n m)rime de 1.@ din venitul impoza%il $art. 3('
f. cheltuielile documentar neconfirmate n m)rime de *32 @ din venitul impoza%il
g. datoriile du%ioase3 care i6au pierdut valoarea3 a devenit neram%ursa%il) i s6a format n cadrul
activit)ii de ntreprinz)tor $art.31'
h. do%<nzile $art 2!'
i. pierderile fiscale ale anilor precedeni art 32
%. c2eltuielicare nu 'e permit 'pre "e"ucere
a. cheltuieli personale i familiale.
%. sumele achitate pentru terenuri i proprietatea pe care se calculeaz) uzura.
c. pierderile n urma vnz)rii sau schim%ului propriet)ii efectuate ntre persoanele interdependente.
d. cheltuielile ce in de procurarea3 administrarea sau ntreinerea oric)rei propriet)i3 venitul de pe urma
c)reia este scutit de impozit.
e. impozitul pe venit.
f. penalit)ile i amenzile aferente tuturor impozitelor3 ta&elor i altor pl)i o%ligatorii la %ugetul de stat i
a fondurilor e&tra%ugetare.
g. impozitele achitate n numele altei persoane.
h. defalc)rile n fondurile de rezerv) cu e&cepia instituiilor financiare.
i. pierderile de capital peste creterile de capital.
n cazurile cnd n evidena financiar) snt nregistrate cheltuieli din cele menionate mai sus3 atunci n scopuri
fiscale ele totalmente se e&clud din cheltuieli. Crin urmare se va ma#ora venitul impoza%il i impozitul pe
venit.
0eglementarea c2eltuielilor 1n 'copuri fi'cale.
42eltuieli privin" uzura mi)loacelor fi5e $67&
*odul de determinare i deducere a acestor cheltuieli este stipulat n 80egulamentul cu privire la mo"ul "e
evi"en i calculare a uzurii mi)loacelor fi5e 1n 'copul impozitrii8.
!
Fiscalitate Ecaterina Balaban
/%iectul calcul)rii uzurii n scopuri fiscale sunt mi#loacele fi&e folosite n activitatea de ntreprinz)tor i
supuse uzurii.
Nu se calculeaz) uzura pentru>
6 construciile capitale nefinisate?
6 mi#loacele fi&e n timpul reconstruciei sau reutil)rii tehnice la suspendarea complet) a funcion)rii
ntreprinderii?
6 mi#loacele fi&e3 care sunt conservate?
6 mi#loacele fi&e lichidate?
6 loturile de p)m<nt?
6 vitele productive i de munc) $cu e&cepia cailor de munc)'?
6 plantaiile perene3 care n6au intrat pe rod?
6 valoarea autoturismelor mai mare de 2.. ... lei. n acest caz deducerea uzurii se limiteaz) la suma de
2.. ... lei.
Centru calcularea uzurii toate mi#loacele fi&e se clasific) n cinci categorii. 2iecare categorie a mi#loacelor fi&e
reprezint) comasarea a mai multor grupe de mi#loace fi&e similare dup) termenul de e&ploatare i norma
uzurii. Centru fiecare categorie este sta%ilit) norma de uzur)3 care se calculeaz) din valoarea mi#locului fi& la
nceputul perioadei de gestiune.
4a%elul nr. 2
1lasificarea mi#locelor fi&e conform perioadei de funcionare util)
1ategoria Norma uzurii3 @
4ermenii de e&ploatare3
conform clasificatorului de
*23 ani
5 categorie ! *ai mult de 4. ani
55 categorie , De la 2! pn) la 3- ani
555 categorie 12.! De la 2. pin) la 24 ani
5B categorie 2. De la 1. pin) la 1- ani
B categorie 3. De la 1 an pn) la - ani
*)rimea uzurii mi#loacelor fi&e ce urmeaz) a fi dedus) se determin) prin nmulirea %azei valorice a
mi#loacelor fi&e la finele perioadei de gestiune cu norma de uzur) respectiv).
Daza valoric) a mi#loacelor fi&e la finele perioadei de gestiune se determin) ca %aza valoric) a mi#loacelor fi&e
la nceputul perioadei de gestiune3 ma#orat) cu valoarea de intrare a mi#loacelor fi&e nou6procurate sau create
cu fore proprii3 a#ustat) cu suma corect)rilor i micorat) cu suma din comercializarea lor sau cu %aza valoric)
a#ustat) n cazul donaiei3 ieirii forate sau lichid)rii.
Centru proprietatea raportat) la categoria 5 calcularea uzurii se efectueaz) pentru fiecare o%iect.
Centru proprietatea raportat) la categoriile 556B calcularea uzurii se efectueaz) prin aplicarea normei de uzur)
la %aza valoric) a categoriei respective $la totalul *2 din categoria respectiv)'.
(
Fiscalitate Ecaterina Balaban
4a%elul nr. 3
Exemplu: 1alculul uzurii n scopuri fiscale
*ate+ori
a 6F
7orma
u&urii
aloarea
re&idual
la
nceputul
anului
fiscal
8ntrri de
6F pe
parcursul
anului
*orec-
tri
9eiri
de 6F
pe
parcur
sul
anului
aloarea
re&idual la
sfritul
anului
fiscal
:&ura
6F
pentru
anul
fiscal
respectiv
aloarea
re&idual
la
nceputul
anului
fiscal
urmtor
2 5 ; < 3 = >?;@<@3-
=
A?>B5 C?>-A
9 3D 534444 2>444 5=>444 2;;34 53;=34
99 AD 3C444 3C444 <>54 3<5A4
999 25.3D A=444 ;;544 25344 24=>44 2;;;A C;;=5
9 54D 22A444 22A444 5;=44 C<<44
;4D C=444 5<444 >5444 52=44 34<44
,otal 334444 C5544 2>444 ;=344 =55>44 >==4A 3<=4C5
0pecific pentru metoda de calculare a uzurii n scopuri fiscale este3 c) nu se ine cont de momentul ntr)rii sau
a ieirii mi#loacelor fi&e din uz.
Dac) la sfritul anului fiscal la o categorie oarecare de mi#loace fi&e nu se afl) nici o proprietate sau valoarea
celor r)mase este mai mic) de (... lei3 atunci valoarea restant) urmeaz) a fi redus).
4a%elul nr. 4
Exemplu: ,trecerea valorii mi%loacelor fi(e totalmente la u&ur
*ate+ori
a 6F
7orma
u&urii
aloarea
re&idual
la
nceputul
anului
fiscal
8ntrri de
6F pe
parcursul
anului
*orec-
tri
9eiri
de 6F
pe
parcur
sul
anului
aloarea
re&idual la
sfritul
anului
fiscal
:&ura
6F
pentru
anul
fiscal
respectiv
aloarea
re&idual
la
nceputul
anului
fiscal
urmtor
2 5 ; < 3 = >?;@<@3-
=
A?>B5 C?>-A
;4D ==<4 2A<4 <A44 <A44 4
42eltuielile "e reparaie a mi)loacelor fi5e reglementate conform art. 2/ pct. +3 9 al 4o"ului 7i'cal.
1heltuielile de reparaie a *2 se permit n limita de 1!@ "e la baza valoric la 1nceputul anului fi'cal
pentru fiecare o%iect din categoria 5 i a grupului respectiv pentru categoriile 556B. n caz c) suma cheltuielilor
de reparaie dep)esc 1!@3 atunci suma dep)irii se reflect) la ma#orarea valoarii *2 pe o%iectul sau grupul
respectiv.
+
Fiscalitate Ecaterina Balaban
Exemplu: $in tabelul ; avem" aloarea oficiului a -./ *odru este de 5 344 444 lei. Ee parcursul anului
fiscal s-a efectuat reparaie n mrime de ;C5 444 lei. 7orma de c)eltuieli constituie ;>3 444 ? (5 344
444B23D).
$epirea normei constituie 2> 444 ? (;C5 444 F ;>3 444). *u suma depirii s-a ma%orat ba&a valoric a
mi%loacelor fi(e pe +rupa respectiv (ve&i tabelul nr. ;, col. nr. 3).
Dac) mi#loacele fi&e snt arendate atunci se permite s) fie deduse ca cheltuieli curente 1!@ din plata pentru
arend) $ce revine arendaului conform contractului de arend)'
42eltuielile "e "elegaii.
Deducerea cheltuielilor de delegaii se efectueaz) n conformitate cu normativele prev)zute 0egulamentul cu
privire la "elegarea 'alariailor entitilor "in 0epublica 6ol"ova aprobat "e :otr1rea ;uvernului
06 !r. * "in *<.*.2*2.
Exemplu: -.../. *odru a dele+at $-l 0artea in 0ermania pentru a nc)eia un contract de colaborare cu
furni&orii. $urata deplasrii < &ile. 7ormativele pentru ca&are i deurne constituie 2=4 i <3 Euro n &i
respectiv. /a rentoarcere n ar $-l 0artea a pre&entat decont de avans i nota de plat la )otel de C44
euro. 7ormativul fiind de 2=4 euroG&iB<&ile?=<4 euro. $epirea c)eltuielilor de ca&are constituie 5=4 euro.
*ursul de sc)imb al B76 este 2=,;344. $epirea c)eltuielilor de ca&are n valut naional constituie <532
lei. *u aceast sum urmea& s fie diminuate c)eltuielile ntreprinderii n scopuri fiscale.
42eltuielile "e reprezentan.
Deducerea cheltuielilor de reprezentan) se efectueaz) n conformitate cu 0egulamentul cu privire la
limitarea c2eltuielilor "e reprezentan permi'e 'pre "e"ucere "in venitul brut3 aprobat "e :otr1rea
;uvernului 06 nr. %* "in = februarie 99+.
7a aceste cheltuieli se atri%uie>
F 1heltuielile de primire a delegaiilor?
F 1heltuielile de ncheiere a contractelor3 etc.
0uma limit) a cheltuielilor de reprezentan) permise spre deducere din venitul %rut reprezint)>
6 .3!@ din venitul %rut o%inut n urma realiz)rii m)rfurilor?
6 l @ din alte tipuri de venit %rut f)r) 4B" i acci
Exemplu: eniturile din vn&ri ale -.../. *odru au costituit <534 mii lei. eniturile din darea n c)irie a
proprietii ;3 mii lei. $ividende de la a+enii economici nere&ideni -2< mii lei. $iferene de curs valutar 55
mii lei.
<534 mii leiB4,3D?52534 lei
(;3@2<@55)mii leiB2D? >24 lei
/imita c)eltuielilor de repre&entan total 52534@>24?52C=4lei.
,
Fiscalitate Ecaterina Balaban
42eltuielile "e a'igurare a per'oanelor )uri"ice se efectueaz) n conformitate cu 9ot)rrea :uvernului
Repu%licii *oldova 4u privire la c2eltuielile privin" a'igurarea agenilor economici i per'oanelor
fizice3 care "e'f'oar activitate "e 1ntreprinztor3 permi'e 'pre "e"ucere "in veniturile obinute "in
activitatea "e 1ntreprinztor 1n 'copuri fi'cale !r. (+( "in ( mai 99+.
Deducerea cheltuielilor de asigurare a persoanelor #uridice se reglementeaz) de Regulamentul cu privire la
cheltuielile de asigurare a persoanelor #uridice3 permise spre deducere din venitul %rut aferente activit)ii de
ntreprinz)tor n scopul impozit)rii. Gle constituie 3@ din venitul %rut o%inut de ntreprindere.
42eltuieli pentru "onaii 1n 'copuri filantropice
Donaiile n scopuri filantropice vor fi deduse numai n cazul n care ele pot fi confirmate n modul sta%ilit prin
80egulamentul cu privire la mo"ul "e confirmare a "onaiilor pentru 'copuri filantropice8 aprobat
prin :otr>rea ;uvernului 06 nr. (+9 "in *( mai 99+. 0e permite de a deduce nu mai mult de 1.@ din
venitul impoza%il.
Benitul a#ustat & 1.
0uma permis) spre deducere H 66666666666666666666666666666666
1..
42eltuielile neconfirmate "ocumentar
Deducerea cheltuielilor neconfirmate documentar se efectueaz) conform 9ot)r<rii :uvernului Repu%licii
*oldova 84u privire la mo"ul i cuantumul "e "e"ucere a c2eltuielilor neconfirmate "e contribuabil
"ocumentarnr. (+< "in *( mai 99+
0e permite de a deduce nu mai mult de .32@ din venitul dup) efectuarea a#ust)rilor.
Benitul a#ustat & .32
0uma permis) spre deducere H 66666666666666666666666666666666
1..
%. 0eportarea pier"erilor "in perioa"ele fi'cale prece"ente 1n viitor
1onform articolului 32 al 1odului 2iscal3 dac) pe parcursul anului fiscal cheltuielile aferente activit)ii de
ntreprinz)tor dep)esc venitul %rut al contri%ua%ilului n anul curent3 atunci suma pierderilor rezultate din
aceast) activitate va fi reportat) ealonat n m)rimi n limita profitului o%inut. n diferite perioade fiscale
reportarea s6a efectuat diferit. Cierderile fiscale o%inute n perioada 2..362..( se reportau m m)rime de 1I3
din sum) pe urm)torii trei ani de gestiune. n perioada 2..+62.11 pierderile fiscale se reporteaz) n m)rimi
egale pe urm)torii ! ani3 n limita profitului o%inut. ncepnd cu perioada 2.12 se reportau m m)rime de 1I3
din sum) pe urm)torii trei ani de gestiune n limita profitului o%inut.
-
Fiscalitate Ecaterina Balaban
4a%elul nr.!
*odul de reportare a pierderilor fiscale n viitor
"nii cu
pierderi
fiscale
Cerioadele fiscale n care se permit deducerea pirderilor fiscale ale anilor precedeni
2..! 2..( 2..+ 2.., 2..- 2.1. 2.11 2.12 2.13 2.14 2.1!
2..4 1I3 1I3 1I3
2..! 1I3 1I3 1I3
2..( 1I3 1I3 1I3
2..+ 1I! 1I! 1I! 1I! 1I!
2.., 1I! 1I! 1I! 1I! 1I!
......................................................................................................................................................
2.12 1I3 1I3 1I3
Dac) contri%ua%ilul a suportat pierderi pe parcursul a mai muli ani3 atunci suma acestor pierderi se reporteaz)
n ordinea n care au ap)rut.
4a%elul nr. (
Exemplu: 0eportarea pier"erilor fi'cale
"nul fiscal
.e&ultat
financiar
Cerioada de reportare a pierderilor fiscale
5424 5422 5425 542; 542<
544C -;4444 -=444 -=444 -=444 -=444 -=444
5424 -<3444 -C444 -C444 -C444 -C444
5422 AA444 AA444
5425 -;;444 -22444 -22444 -22444
542; 5<444 5<444
542< 254444 25444
,otal report 4 2>444 4 5<444 5=444
enit spre impo&itare 4 >2444 4 4 C<444
(. ?nle'niri fi'cale acor"ate la impozitul pe venit pentru agenii economici.
Crin acordarea nlesnirilor fiscale se urm)rete scopul de a crea condiii privilegiate de activitate pentru unele
categorii de contri%ua%ili. n acest mod statul susine rezidenii Jonelor economice li%ere i agenii din micul
%usiness.
Impozitarea rezidenilor zonelor economice libere are urmtoarele particulariti $art. 4- 12'>
a' impozitul pe venitul rezidenilor o%inut de la e&portul m)rfurilor $serviciilor' originare din zona
economic) li%er) n afara teritoriului vamal al Repu%licii *oldova se percepe n proporie de !.@ din cota
sta%ilit) n Repu%lica *oldova3 adic) se impoziteaz) cu (@?
%' impozitul pe venitul de la activitatea rezidenilor n zona economic) li%er)3 cu e&cepia celei sta%ilite
la lit.a'3 se percepe n proporie de +!@ din cota sta%ilit) n Repu%lica *oldova3 adic) se impoziteaz) cu -@?
c' rezidenii care au investit n fondurile fi&e ale ntreprinderilor lor iIsau n dezvoltarea infrastructurii
zonei economice li%ere un capital echivalent cu cel puin un milion "e "olari #@A '1nt 'cutii "e plata
impozitului pe venitul "e la e5portul mrfurilor $'erviciilor& originare "in zona economic liber 1n
1.
Fiscalitate Ecaterina Balaban
afara teritoriului vamal al 0epublicii 6ol"ova pe o perioa" "e % ani3 ncepnd cu trimestrul imediat
urm)tor trimestrului n care a fost atins volumul indicat de investiii?
d' rezidenii care au investit n fondurile fi&e ale ntreprinderilor lor iIsau n dezvoltarea infrastructurii
zonei economice li%ere un capital echivalent cu cel puin < milioane "e "olari #@A '1nt 'cutii "e plata
impozitului pe venitul "e la e5portul mrfurilor $'erviciilor& originare "in zona economic liber 1n
afara teritoriului vamal al 0epublicii 6ol"ova pe o perioa" "e < ani3 ncepnd cu trimestrul imediat
urm)tor trimestrului n care a fost atins volumul indicat de investiii.
Impozitarea agenilor economici din micul business art.!"
#
$ !"
%
$ !"
&
$ !"
"
'.
Cersoanele #uridice K ageni ai micului %usiness3 cu e&cepia gospod)riilor )r)neti $de fermier' i
ntreprinz)torilor individuali3 care nu snt nregistrai ca pl)titori de 4.B.". vor pl)ti impozit pe venit n
m)rime de 3@ din venitul din activitatea operaional). 1alcularea impozitului se va efectua trimestrial.
4ermenul de plat) este o lun) calendaristic) dup) e&pirarea trimestrului de gestiune. Declaraia cu privire la
impozitul pe venit se prezint) pin) la 31 martie anului urm)tor perioadei fiscal de gestiune.
1onform art. !1 al 1odului 2iscal sunt scutite de impozitul pe venit autoritile i in'tituiile publice
finanate din>
F Dugetul de stat?
F Dugetul unit)ilor administrativ6teritoriale?
F Dugetul asigur)rilor sociale de stat.
1onform art. !2 al 1odului 2iscal organizaiile necomerciale sunt scutite de
impozitul pe venit n cazul c<nd activitatea lor corespunde urm)toarelor cerine>
F 0unt nregistrate n conformitate cu legislaia?
F n documentele de constituire sunt indicate genurile de activitate concrete3 desf)urate de
aceast) organizaie necomercial)?
F n documentele de constituire este indicat) interdicia privind distri%uirea venitului sau propriet)ii ntre
mem%rii organizaiei3 ntre fondatori sau persoane particulare?
F ntregul venit din activitatea prev)zut) se folosete n scopul prev)zut de documentele de
constituire?
F Nu folosesc vreo parte din proprietate sau din venit n interesele vreunui mem%ru al organizaiei3 fondator
sau persoane particulare?
F Nu susin propaganda politic) i nu folosesc vreo parte din venit pentru finanarea acesteia.
/rganizaiile necomerciale3 pentru a o%ine dreptul la scutire privind impozitul pe venit3 tre%uie s) depun) o
cerere laorganul teritorial al 0erviciului 2iscal de 0tat pn) la data de 31 decem%rie a anului de gestiune.
/rganizaiile necomerciale care utilizeaz) contrar destinaiei mi#loacele cu destinaie special) sau
folosesc proprietatea3 alte mi#loace i venituri rezultate din activitatea statutar) n scopuri neprev)zute n statut3
11
Fiscalitate Ecaterina Balaban
n regulament sau n alt document de constituire calculeaz) i achit) impozitul pe venit la cota de12@ din
suma utilizat) contrar destinaiei.
!. A)u'tarea veniturilor i c2eltuielilor 1n 'copuri fi'cale $1n baza unui e5emplu. .ezi 'tu"iul "e
caz&.
(. Determinarea impozitului pe venit ac2itat 1n 'trintate i recuno'cut la plata impozitului pe
venit 1n 0epublica 6ol"ova.
1ontri%ua%ilul are dreptul de a trece n cont impozitul pe venit achitat n orice stat str)in3 n cazul n care
veniturile pentru care s6a achitat impozitul urmeaz) a fi impozitat i n Repu%lica *oldova. 5mpozitul achitat
va fi recunoscut n Repu%lica *oldova doar dac) contri%ua%ilul deine documentul3 care confirm) achitarea
impozitului n ara str)in)3 certificat de organul competent al statului str)in respactiv. "cest document tre%uie
s) fie tradus n lim%a de stat.
*)rimea trecerii n cont $recunoaterii' a impozitului achitat n str)in)tate nu poate dep)i suma impozitului3
care ar fi fost calculat) la cotele aplicate n Repu%lica *oldova la acest venit.
4recerea n cont a impozitului achitat n al stat se efectueaz) n anul n care venitul respectiv a fost supus
impozit)rii n Repu%lica *oldova.
Exemplu: *odru -./ a obinut dobnd bancar pentru depunerile efectuate n Federaia .us. -uma
dobn&ii constituie ec)ivalent n lei >3 444 lei. 9mpo&itul reinut la surs n Federaia .us constituie 22 534
lei. *odru -./ deine documentul, care confirm ac)itarea impo&itului n ara strin. enitul impo&abil
calculat la momentul depunerii declaraiei constituie 3 5>4 444 lei. *ota impo&itului este de 25D. *onform
cotei suma impo&itului calculat va fi de =;4 <44 lei?(3 5>4 444B25D)
*alculm ponderea venitului obinut n strintate n total venit impo&abil 2,<5;2D
?(>3444G35>4444)B244D
#poi suma impo&itului calculat se nmulete cu ponderea determinat pentru a obine suma ma(im a
impo&itul ac)itat n strintate i care este recunoscut n .epublica 6oldova C 444 lei?(=;4 <44B2,<5;2D).
Deci3 din suma impozitului reinut n 2ederaia Rus) 11 2!. lei va fi recunoscut doar - ... lei.
/. Determinarea venitului impozabil i a impozitului pe venit
Benitul impoza%il reprezint) acea m)rime a venitului asupra c)reia se aplic) cota impozitului pentru a fi
determinat cuantumul impozitului $suma impozitului'.
Centru determinarea venitului impoza%il tre%uie de respectat urm)toarea ordine de calcul>
1.0e determin) rezultatul "in activitatea economic,financiar $rezultat financiar 6 07' pe parcursul
anului fiscal.
07 B
.enituri totale
$4la'a a .I,a "e
conturi contabile&
,
42eltuieli totale
$cla'a a .II Ca "e
conturi contabile&
1. 0e a#usteaz) veniturile. 4oate veniturile o%inute n evidena financiar) snt adaptate
prevederilor codului fiscal. "ne&) nr. 1D la Declaraia cu privire la impozitul pe venit.
2. 0e a#usteaz) cheltuielile. 4oate cheltuielile o%inute n evidena financiar) snt adaptate
prevederilor codului fiscal. "ne&) nr. 2D
12
Fiscalitate Ecaterina Balaban
3. 0e determin) rezultatul financiar a)u'tat $07
a)u't
.&3 o%inut ca rezultat al modific)rii
profitului din activitatea economic)6financiar) cu a#ust)rile veniturilor i cheltuielilor.
4. 0e determin) cheltuielile efective 1n limitele 'tabilite "e 4o"ul 7i'cal de sponsorizare3
filantropice.
!. 0e determin) cheltuielile efective 1n limitele 'tabilite a cheltuielilor documentar
neconfirmate care se e&clud din venitul a#ustat.
(. 0e determin) trecerile n cont a pierderilor fiscale ale perioadelor precedente $dac) au avut
loc asemenea pierderi' permise pentru perioada fiscal) curent).
+. 0e determin) veniturile scutite de impozit $facilit)ile acordate din venit'. $"ne&a 3.1 D'.
,. 0e determin) venitul impozabil $.
imp
&
.
imp
H 07
a)u't
,
c2eltuielile
"e
'pon'orizare
'i
filantropice
,
c2eltuielile
"ocumentar
neconfirmate
,
per"erile
fi'cale ale
anilor
prece"eni
,
facilitaile
acor"ate
"in venit
-. 0e calculeaz) impozitul pe venit
Impozit pe
venit
B .
imp
5 4ota
1.. 0e calculeaz) facilit)ile acordate din suma impozitului pe venit $ane&a 3.3'.
11. 0e determin) sarcina fiscal) a contri%ua%ilului la impozitul pe venit.
#arcina fi'cal B
Impozit pe
venit
,
7acilitile
acor"ate "in
impozit
12. 0e determin) trecerile n cont a impozitului pe venit reinut la sursa de plat)3 dac) reinerile
respective sunt confirmate prin documentele necesare. $ane&ele nr. 4D i nr.!D'. 5mpozitul
pe venit reinut la sursa de plat) cuprinde>
a. 5mpozitul reinut la sursa de plat) n Repu%lica *oldova3 care se trece n cont n m)rime
deplin).
%. 5mpozitul reinut la sursa de plat) n str)in)tate3 care se trece n cont n limita ponderii
venitului o%inut peste hotare n totalul venitului impoza%il.
13
07
a)u't
B
0ezultatul
"in
activitatea
economic,
financiar
D
#uma
a)u'trilor
veniturilor
,
#uma
a)u'trilor
c2eltuielilor
Fiscalitate Ecaterina Balaban
Exemplu: ()* Codru a obinut venit investiional +n strintate +n mrime de %, ,,, lei. -enitul reinut
la surs +n ara de origine a venitului este de % ,,, lei. -enitul impozabil este de !", ,,, lei. Cota
impozitului constituie #%.. Impozitul pe venit constituie 6" /,, lei 0!", ,,, lei 1 #%.'.
6 Determinm ponderea veniturilor obinute +n strintate +n totalul venitului impozabil :
%,,,,2!",,,, x #,,.3 0&$4,&4.
6 Determinm limita impozitului pe venit ac5itat +n strintate$ care poate 6i trecut +n cont la
plata impozitului +n )7: 6" /,,3&$4,&4.0% ",, lei
Crin urmare3 suma impozitului pe venit achitat) peste hotare 2... lei va fi recunoscut) n
Repu%lica *oldova totalmente3 deoarece se ncadreaz) n limita de 2 4.. lei.
13. 0e i6a n calcule i suma impozitului achitat n rate pe parcursul anului fiscal $conform
art.,4 al 12'.
14. 0e determin) relaiile contri%ua%ilului cu %ugetul la sfritul anului fiscal prin diminuarea
sarcinii fiscale cu trecerile n cont a impozitului achitat pe parcursul anului fiscal.
Impozitul
pe venit
'pre plat
$'au 'pre
re'tituire&
B
#arcina
fi'cal
,
Impozitul
ac2itat la
'ur'a "e
plat
,
Impozitul
ac2itat 1n
rate
+. Ac2itarea impozitului pe venit 1n rate
1onform articolului ,4 al 1odului 2iscal3 contri%ua%ilii care o%in venituri din activitatea de ntreprinz)tor sunt
o%ligai s) achite nu mai t<rziu de 31 martie3 3. iunie3 3. septem%rie i 31 decem%rie ale anului fiscal
impozitul pe venit n avans n m)rimea>
1. sumei impozitului pe venit din anul precedent3 n cazul cnd aceste o%ligaiuni fiscale ale
contri%ua%ilului dep)esc suma de 4.. lei. "chit)rile se efectueaz) n rate n m)rimi egale cu din
suma respectiv) .
2. sumei impozitului pe venitul impoza%il efectiv o%inut pentru fiecare perioad) de dare de seam)
statistic) $5 trimestru3 55 trimestru3 555 trimestru 5B trimestru'
ntreprinderile agricole i gospod)riile )r)neti $de fermier'3 care sunt o%ligate s) achite impozitul pe venit n
rate3 dispun de dreptul de a achita impozitul respectiv n dou) etape>
1
I
4
din suma impozitului pe venit 6 p<n) la
31 martie i
3
I
4
din aceast) sum) 6p<n) la 31 decem%rie ale anului fiscal.
9. Prezentarea Declaraiei fi'cale privin" impozitul pe venit.
14
Fiscalitate Ecaterina Balaban
Crezentarea declaraiei fiscale cu privire la impozitul pe venit forma BGN ., se efectueaz) de urm)torii
contri%ua%ili3 indiferent de prezena o%ligaiei fiscale privind achitarea impozitului>
1' persoane #uridice rezidente
6 societ)i pe aciuni
6 societ)i cu r)spundere limitat)
6 cooperative
6 ntreprinderi de arend)
6 ntreprinderi de stat i municipale
6 fonduri de investiii
6 instituii private din domeniul finanelor3 ocrotirii s)n)t)ii3 nv))mntului3 tiinei i culturii
6 asociaii o%teti
6 asociaii ale patronilor
6 fundaii
6 organiaii social6politice
6 organizaii sindicale
6 organizaii religioase
6 organizaii i uniuni ale avocailor i notarilor
6 alte organizaii prev)zute de legislaie
2' ntreprinderile rezidente cu statut de persoan) fizic)
6 ntreprinderile individuale
6 gospod)riile )r)neti
3' reprezentanele permanente ale nerezidenilor Repu%licii *oldova
4' socie)ile3 care desf)oar) activitate de ntreprinz)tor pe %az) de parteneriat care are cel mult 2. de mem%ri
rezideni i corepunde repartiz)rii proporionale ale veniturilor i pierderilor ntre proprietari.
4ermenul de prezentare a declaraiei fiscale cu privire la impozitul pe venit este sta%ilit pn) la 31
martie a anului fiscal urm)tor celui de gestiune.
?n cazul "epi'trii "e ctre contribuabil3 "up % martie a unor informaii 'au a greelilor i
omi'iunilor prezentate 1n "eclaraie la organele fi'cale3 contribuabilul are "reptul ' prezinte o "are "e
'eam corectat nu mai t1rziu "e "ata 'tabilit pentru "area "e 'eam pentru perioa"a fi'cal
urmtoare.
Darea de seam) corectat) nu poate fi prezentat) dup) anunarea unui control fiscal sau pe o perioad)
supus) unei verific)ri documentare sau dup) ea.
n cazul ncet)rii activit)ii de c)tre contri%ua%il pe parcursul anului fiscal3 peroana responsa%il) a
contri%ua%ilului este o%ligat) s) informeze n scris organele fiscale teritoriale despre acest fapt n termen de !
1!
Fiscalitate Ecaterina Balaban
zile de la data ncet)rii activit)ii. n termen de (. zile de la luarea deciziei de ncetare a activit)ii3 s) prezinte
declaraia cu privire la impozitul pe venit.
*. Ebligaiile agenilor economici la rezinerea impozitului pe venit la 'ur' "e la teri
/rice peroan) care desf)oar) activitate de ntreprinz)tor este o%lligat s) efectueze reineri ale impozitului
pe venit la sursa de plat) ale urm)toarelor venituri achitate n favoarea persoanelor fizice6rezidente3 care nu
desf)oar) activitate de antreprenoriat>
1. pl)i salariale $inclusiv facilit)i acordate'3 conform scutirilor solicitate de anga#at i cotelor n vigoare
sta%ilite pentru veniturile peroanelor fizice.
2. n m)rime de + @ din toate pl)ile efectuate n folosul persoanelor fizice3
6 n m)rime de 1! @ din do%nzi i roAaltA3
3. n m)rime de 1.@ din plata pentru>
6 locaiune3 leasing3 uzufruct3 darea n arend) a propriet)ii mo%ilare i imo%iliare
6 c<tigurile de la aciunile de pu%licitate.
4. n m)rime de 1,@ din plata pentru ctigurile de la #ocurile de noroc.
/rice peroan) care desf)oar) activitate de ntreprinz)tor este o%lligat s) efectueze reineri ale impozitului
pe venit la sursa de plat) ale urm)toarelor venituri achitate n favoarea rezidenilor>
1. n m)rime de 1!@ pentru dividendele distri%uite aferent perioadei 2..,62.11
2. n m)rime de (@ pentru dividendele distri%uite aferent perioadei 2.12.
/rice peroan) care desf)oar) activitate de ntreprinz)tor este o%lligat s) efectueze reineri ale impozitului
pe venit la sursa de plat) ale urm)toarelor venituri achitate n favoarea nerezidenilor>
1. n m)rime de 12@ 6 din pl)ile direcionate spre achitatre n form) monetar) i nemonetar) 3 a c)ror
sum) nu este deducti%il) n scopuri fiscale
2. n m)rime de 1!@ pentru dividendele distri%uite aferent perioadei 2..,62.11
3. n m)rime de (@ pentru dividendele distri%uite aferent perioadei 2.12.
5mpozitul reinut la sursa de plat) de c)tre agenii economici se achit) la %uget n termen de o lun) de la
ncheierea lunii n care au fost efectuate pl)ile
"genii economici3 care efectueaz) reinerea impozitului la sursa de plat) prezint) d)ri de seam) lunare i
anuale privind pl)ile efctuate i impozitul reinut.
Funar se prezint) darea de seam) privind suma venitului achitat i impoitul pe venit reinut din acesta $forma
I0. *9&3 unde se indic) impozitul reinut total pentru toate peroanele dintr6o categorie de contri%ua%ili
1(
Fiscalitate Ecaterina Balaban
$peroane fizice3 persoane #uridice3 rezideni3 nerezideni' pe tipuri de pl)i efectuate $total din pl)ile salariale3
total din do%nzi3 total din roAaltA' etc.
Darea de seam) lunar) se prezint) n termen de o lun) de la e&pirarea lunii de gestiune.
Anual se prezint) >
1. Nota de informare privind achitarea salariului i alte pl)i 3 efectuate de patron n
folosul anga#ailor i privind impozitul pe venit reinut din aceste pl)i $2orma 5"7 .-'
2. Not) de informare privind pl)ile achitate rezidenilor din sursele de venit3 altele
dec<t pl)ile salariale i impozitul pe venit reinut din aceste pl)i $2orma 5"0 .-'
3. Not) de informare reinut la sursele de venit3 altele dec<t pl)ile salariale3 achitate
persoanelor nerezidente $2orma 5NR .-'.
n d)rile de seam) anuale se prezint) informaia n mod separat pentru fiecare persoan) n folosul c)reia
a fost efectuat) o plat) oarecare3 care face o%iectul stopa#uli la surs).
D)rile de seam) anuale se prezint) n termen de o lun) de la ncheierea anului fiscal $31 ianuarie a anului
urm)tor'.
11. 0e'pon'abilitile contribuabilului aferente nere'pectrii legi'laiei privin" impozitul
pe venit.
Centru nc)lcarea legislaiei fiscale privind impozitul pe venit contri%ua%ilii poart) r)spundere conform
prevederilor 1odului fiscal.
1onform art 2(. din 1odul 2iscal neprezentarea Declaraiei fiscale $2orma BGN.,' i a d)rilor de
seam) $2ormele 5RB .-3 5"7 .-3 5"0.-3 5NR .-' se sancioneaz) cu o amenda n m)rime de 1... lei pentru
fiecare. Crezentarea tardiv) a d)rilor de seam) se sancioneaz) cu o amenda n m)rime de 2.. lei pentru
fiecare.
n cazul micsorarii $diminuarii' venitului impoza%il declarat de catre contri%ua%ilul care aplica cota zero la
impozitul pe venit pentru perioada 2..,62.113 se aplica o amenda n marime de 1!@ din suma nedeclarat)
$diminuat)' a venitului impoza%il.
n cazul micsorarii $diminuarii' venitului impoza%il declarat de catre contri%ua%ilul ncepnd cu anul 2.12 se
aplica o amenda n marime de 3.@ din suma nedeclarat) $diminuat)' a venitului impoza%il.
1onform art. 2(1 din 1odul 2iscal neplata sau plata incomplet) a impozitului pe venit n rate se sancioneaz)
cu penalitate determinat) n funcie de rata de %az)3 rotun#it) pn) la urm)torul procent ntreg3 sta%ilit) de
Danca Naionala " *oldovei n luna noiem%rie a anului precedent anului de gestiune3 aplicat) la politicile de
politic) monetar) pe termen scurt3 ma#orat) cu ! puncte. Cenalitatea se determin) pentru perioada cuprins)
ntre data sta%ilit) pentru plata acestui impozit i data sta%ilit) pentru prezentarea declaratiei fiscale. 0uma
neplatit) a impozitului pe venit se determina ca diferena dintre impozitul calculat i pl)tit de contri%ua%il i
impozitul pe care acesta era o%ligat s)6l pl)teasc). 5mpozitul pe venit care urmeaz) a fi pl)tit reprezint) cea
mai mic) m)rime din impozitul calculat care urma s) fie pl)tit n anul precedent sau ,.@ din suma definitiv) a
1+
Fiscalitate Ecaterina Balaban
impozitului din anul curent3 scazndu6se trecerile n cont $cu e&ceptia impozitului platit n rate'. 0anciunea nu
se aplic) n cazul n care impozitul pe venit ce urmeaz) a fi pl)tit este mai mic de 1... de lei.
12. #tu"iu "e caz Determinarea venitului impozabil i a impozitului pe venit pentru
agenii economici.
0R7 L:alactica; n anul 2.12 a realizat urm)toarele venituri>
4a%elul nr. 1
.enituri
5ndicatori 1ont conta%il 0uma3 mii lei
Benit din vnzarea m)rfurilor
Benit din prestarea serviciilor
(11
(11
1.4(.3.
,3.3.
"lte venituri operaionale3
5nclusiv din darea n chirie a patrimoniului
(12 2(!3.
24.3.
Benit %rut din dividende o%inute de la "G rezideni
Benit %rut din dividende o%inute de la "G din Rom<nia
Benit din vinzarea terenului de pamint
Benit din vinzarea actiunilor
(21
(21
(21
(21
14,3.
2(.3.
43.3.
!!.3.
Benituri financiare3
5nclusiv>
Diferene pozitive de curs valutar
Do%nzi de la depunerile %ancare cu termen de 4, luni
Do%inzi de la valorile mo%iliare de stat
(22 4+.3.
2.23.
2143.
!43.
Not) 1. 06au vindut !... aciuni nominalul c)rora constituia 1.. leiIaciunea. Baloarea de procurare -.
leiIactiunea. Baloarea de vinzare 11. leiIaciunea.
4a%elul nr. 2
4o'turi 'i con'umuri
5ndicatori 1ont conta%il 0uma3 mii lei
1ostul m)rfurilor vndute
1ostul serviciilor prestate
+11 ++1-3.
(4!3.
1heltuieli comerciale +12 4.33.
1heltuieli generale si administrative +13 14243.
"lte cheltuieli operationale +14 11!34
Baloarea de procurare a terenului
Baloarea de procurare a aciunilor
+21
+21
1,.3.
MMMM
Diferente negative de curs valutar +22 1-23+
4a%elul nr. 3
De'cifrarea unor c2eltuieli curente
5ndicatori 0uma3 mii lei
1heltuieli calculate3 dar neachitate pentru servicii acordate de o persoan)
interdependent)
,,3.
1heltuieli de delegaii 32!3.
1heltuieli de reprezentan) 1..332
1heltuieli documentar neconfirmate 143.
1heltuieli de sponsorizare i %inefacere 33.3.
1,
Fiscalitate Ecaterina Balaban
1heltuieli privind asigurarea %enevol) a patrimoniului 24.3(
Reparaia *2
din categoria a 556a
din categoria acB6a
1,32
3(34
Ezura *2 pentru toate categoriile (!43.
0ervicii de audit ,33
Cu%licitate 1234
1heltuieli personale ale directorului 2!3.
Not) 2. Dep)irea cheltuielilor reglementate de delegaii a constituit 1.423. lei.
ntreprinderea are n proprietate urm)toarele mi#loace fi&e>
4a%elul nr.4
G5tra' "in regi'trul
privin" evi"enta mi)loacelor fi5e 'i calculul uzurii in 'copuri fi'cale
lei
1ategoria
*2
Baloarea
rezidual) la
nceputul anului
fiscal
5ntr)ri de
*2
"#ustarea
valorii *2
5eiri de
*2
Baloarea
rezidual) la
sfritul anului
fiscale
Ezura
*2
5 2.14434.
55
555 241!.. ((...
5B +(,.. +(,..
B ,-2.-
4otal
Not) 3 n anul curent s6au procurat urm)toarele mi#loace fi&e la categoria>
6 a 556a utila# pentru procesul de am%alare a productiei K !34... lei
6 a B6a autotuism de serviciu cu valoarea 6 44.... lei.
n anul 2.., ntreprinderea a nregistrat pierderi fiscale n sum) de 4(. mii lei.
"chitarile in avans pe parcursul anului au fost urm)toarele>
2,..3.2.12 6 3!... lei? 3...(.2.12 6 !.... lei? 2+..-.2.12 K 4!... lei3 24.12.2.12 K 3.... lei.

Reinerile impozitului la sursa de plat) din venitul o%inut din dividende de la "G din Rom<nia a constituit
2(... lei3 care sint confirmate de documentele necesare.
#e cere:
1. De a#ustat venturile conform prevederilor 1odului fiscal.
2. De a#ustat cheltuielile conform prevederilor 1odului fiscal.
3. De determinat venitul impoza%il.
4. De calculat impozit pe venit
!. De ntocmit Declaraia cu privire la impozitul pe venit.
Rezolvare.
1. 4otal venituri H1.4(....N,3....N2(!...N14,...N2(....N43....N!!....N4+....H%(%*** lei.
$Declaratie C.1 rind .1.1'.
2. 4otal cheltuieli H ++1-...N(4!...N4.3...N1424...N11!4..N1,....N4!....N1-2+..H 29**
lei $Declaratie C.1 rind .1.2'
3. Rezultatul financiar al perioadei de gestiune
13413...61112-1..H22,3-.. lei $Declaratie C.1 rind .1.'
1-
Fiscalitate Ecaterina Balaban
4. 0e a#usteaz) veniturile
G&tras din ane&a 1D la Declaraie forma BGN .,
N.. 5ndicatori 1od rind
din
declaraie
1onform
evidenei
conta%ile
1onform
codului
fiscal
"%ateri
1 2 3 4 ! (H!64
1 Do%nzi de la depunerile
%ancare pe un termen mai
mare de 3 ani
.2.2 214... . 6214...
2 Do%inzi de la valorile
mo%iliare de stat
.2.3 !4... . 6!4...
3 Rezultatul o%inut din
operaiunile cu activele
de capital
.2., 3!.... 1+!... 61+!...
4. Dividende o%inute de la
"G rezideni
.2.1, 14,... . 614,...
!. 4otal a#ust)ri venituri .2. & & 6!-1...
Total a)u'tri venituri ,<9*** lei se indic) n Declaratie p.1 rind .2..
!. 0e determin) veniturile supuse impozit)rii din creterea de capital
G&tras din ane&a 1.1D la Declaraie forma BGN .,
Nr.
Io
"ctive de
capital
1od rind
din
declaraie
Benit din
vinzarea
creterii
de capital
conform
evidenei
financiare
5eirea activelor de
capital
0uma
cresterii
de
capital
0uma
cresterii de
capital
supusa
impozit)rii
Daza
valoric)
0uma
ncasat)
din
vnzare
1 2 3 4 ! ( + ,H+O!.@
1. "ciuni .2.,1 !!.... 4!.... !!.... 1..... 8
2. 4erenuri .2.,4 43.... 1,.... 43.... 2!.... 8
3. 4otal & -,.... (3.... -,.... 3!.... /<***
(. 0e a#usteaz) cheltuielile
G&tras din ane&a 2D la Declaraie forma BGN .,
N.. 5ndicatori 1od rind
din
declaraie
1onform
evidenei
conta%ile
1onform
codului
fiscal
"%ateri
1 2 3 4 ! (H!64
1. 1heltuieli personale ale
directorului
.3.1 2!... . 62!...
2. 1heltuieli de delegaii .3.2 32!... 22.++. 61.423.
3. 1heltuieli de asigurare .3.3 24.(.. 24.(.. .
4. 1heltuieli de
reprezentan)
.3.4 1..32. +!-2. 6244..
!. 1heltuieli calculate3 dar
neachitate pentru servicii
acordate de o persoan)
interdependent)
.3.+ ,,... . 6,,...
2.
Fiscalitate Ecaterina Balaban
(. 1heltuieli de reparaie a
propriet)ii
.3.11 !4(.. 133,1 64121-
+ Ezura mi#loacelor fi&e .3.12 (!4... 11((--- !12---
,. 1heltuieli de
sponsorizare i
%inefacere
.3.2! 33.... . 633....
- 1heltuieli documentar
neconfirmate
.3.2( 14... . 614...
4. 4otal a#ust)ri cheltuili .3. & & 6113,!.
Benitul %rut de la care se calculeaz) normativul cheltuielilor de asigurare i cheltuielilor de reprezentan)
%(%***,<9***B 2+22*** lei
7imita cheltuielilor de asigurare n scopuri fiscale
2+22*** 5 %-B%+(==* lei
!ormativul cheltuielilor de reprezentan) n scopuri fiscale>
a' de la venitul din vnzarea m)rfurilor>1.4(.... & .3!@H !23.. lei
%' de la celelalte venituri $12,22...61.4(....' & 1@H23(2. lei
7imita cheltuielilor de reprezentan) n scopuri fiscale !23..N23(2.H/<92* lei.
7imita cheltuielilor de reparaie a propriet)ii
a' pentru categoria a 556a de *2 .&1!@ H . lei
%' pentru categoria a B6a de *2 ,-2.-&1!@ H133,1 lei
4otal cheltuieli de reparaie n scopuri fiscale %%+ lei
Dep)irea cheltuielilor curente de reparaie a propriet)ii3 care vor a#usta valoarea mi#loacelor fi&e
a' pentru categoria a 556a de *2 1,2..6.H1,2.. lei
%' pentru categoria a B6a de *2 3(4..6133,1H 23.1- lei
Ezura *2 n scopuri fiscale
G5tra' "in regi'trul
privin" evi"enta mi)loacelor fi5e 'i calculul uzurii in 'copuri fi'cale
lei
1ateg
oria
*2
Norma
anuala
de urura
Baloarea
rezidual) la
nceputul
anului
fiscal
5ntr)ri de
*2
"#ustarea
valorii *2
5eiri de
*2
Baloarea
rezidual) la
sfritul
anului
fiscale
Ezura *2
5 ! 2.14434. 2.14434. 1..+21+
55 , !34... 1,2.. !!22.. 441+(
555 12.! 241!.. ((... 1+!!.. 21-3,
5B 2. +(,.. +(,.. . .
B 3. ,-2.- 2..... 23.1- 31222, -3((,
4otal ==999
4otal a#ust)ri cheltuieli de 6113,!. lei se indic) n Declaratie p.1 rind .3..
+. 0e a#usteaz) rezultatul financiar
22,3-..N$6!-1...'6$6113,!.'H 1,.(+!. lei se indic) n Declaratie p.1 rind .4.
21
Fiscalitate Ecaterina Balaban
,. 0e calculeaz) limita cheltuielilor de sponsorizare i %inefacere
1,.(+!.&1.@H1,.(+! lei se indic) n Declaratie p.1 rind .!.
-. 0e calculeaz) limita cheltuielilor documentar neconfirmate
1.. 1,.(+!. &.32@H3(14 lei se indic) n Declaratie p.1 rind .(.
11. 0e calculeaz) suma venitului supus impozit)rii efectuarea reportului pierderilor fiscale
1,.(+!.61,.(+! 63(14H 1(224(1 lei se indic) n Declaratie p.2 rind .+.
12. 0e calculeaz) suma reportului pierderilor fiscale din anii precedeni
4(....I!H -2... lei se indic) n Declaratie p.2 rind .,.
13. 0e calculeaz) suma venitului supus impozit)rii pn) la acordarea scutirilor fiscale
1(224(16-2...H1!3.4(1 lei se indic) n Declaratie p.2 rind .-1 i se repet) la rind .-.
14. 0e calculeaz) suma impozitului pe venit
1!3.4(1&12@H 1,3(!! lei se indic) n Declaratie p.2 rind 12. i se repet) la rind 1!.
1!. 0e calculeaz) limita impozitului pe venit achitat n str)in)tate i recunoscut la plat) n
Repu%lica *oldova. "ne&a nr. +D
2(....I1!3.4(1O1,3(!!H312.. lei
1ompar)m cu suma impozitului achitat) de facto 2(....
0e recunoaste suma cea mai mic)3 adic) 2(... lei3 care se indica n Declaratie p.2 rind 1(.1
1(. 0e calculaz) suma achitat) n rate pe parcursul anului
3!...N!....N4!...N3....H1(.... lei se indica n Declaratie p.2 rind 1,.1 apoi se repeta in rind 1,..
1+. 0e determin) relaiile cu %ugetul. Din suma calculata a impozitului pe venit se e&cld sumele de impozit reinut
la surs) si achitat preventiv.
1,3(!!61(....62(...H 6 234! lei.
n cazul nostru avem o supraplat) n sum) de 234! lei3 care o indic)m n Declaratie p.2 rind 2...
22