Sunteți pe pagina 1din 26

Page 1 of 26

Denumire apel
Data limita de
depunere a
proiectelor
Forma de
transmitere
Denumirea
proiectului (in limba
romana)
Denumirea
proiectului (in limba
engleza)
Numar de
inregistrare a
proiectului
Codul proiectului
Tipul comunitatii
careia i se
adreseaza proiectul
Dimensiunea
unitatii
administrativ-
teritoriale
Numar de
locuitori
Comunitatea roma
beneficiara
Durata proiectului
(in luni)
Total costuri
eligibile estimate
(lei)
FORMULAR DE CERERE DE FINANtARE
Schema de Granturi Mici "LOCAL"
Electronica
Rural
Urban
1. Date despre transmiterea proiectului
Pe suport de hartie (1 original si 1 copie)
2. Date despre proiect
Se completeaza de catre OP
Se completeaza de catre OP
Comunitate sat/ora Judet
Page 1 of 26
Page 2 of 26
Rezumatul
proiectului (in limba
romana)
Rezumatul
proiectului (in limba
engleza)
Total costuri
eligibile solicitate
din grantul
proiectului (lei)
Rata grantului
Nume complet
Tip de organizatie
Cod de inregistrare
fiscala
Adresa oficiala
Adresa de
corespondenta
Telefon Fax
E-mail
Web site
Persoana de
contact
(nume, prenume)
Functie
Telefon fix
Telefon mobil
E-mail
Masuri vizate de
proiect
Acces la educatie formala
Acces la educatie informala
Educarea parintilor
Instruire profesionala
Unitate administrativ teritoriala Alt tip de organizatie
Nu uitati sa ataati bugetul proiectului i Justificarea bugetului (vezi Anexele A1 i A2).
Maxim 15 rnduri
Maxim 15 rnduri.
100%
Servicii de facilitare a accesului la piata muncii
Incluziune sociala
Altele (precizati)
3. Promotorul de Proiect
Page 2 of 26
Page 3 of 26
Da
Nume
Functie
Semnatura si
stampila
Zi Luna An
Data
Nume complet
Tip de organizatie
Cod de inregistrare
fiscala
Adresa oficiala
Adresa de
corespondenta
Telefon Fax
E-mail Web site
Reprezentant legal Functie
Nume
Functie
Semnatura si
stampila
Zi Luna An
Data
Nu
Declaratia reprezentantului legal al Partenerului de Proiect
(organizatia neguvernamentala locala, daca este cazul)
4. Partenerul de proiect
Declar ca sunt autorizat sa semnez acest formular de cerere de finantare i ca activitaile i cheltuielile estimate si
care revin Partenerului de Proiect vor fi efectuate de in perioada planificata.
Confirm ca proiectul de fata va fi implementat aa cum este descris in cererea de finantare, iar costurile propuse
sunt corect estimate.
Confirm ca informaiile furnizate in propunerea de proiect sunt corecte i conforme cu realitatea.
Organizatie neguvernamentala Alt tip de organizatie
Sunt de acord cu utilizarea datelor mentionate ale persoanei de contact pentru
transmiterea de informatii privind proiectul.
Declaratia reprezentantului legal al Promotorului de Proiect
Declar ca sunt autorizat sa semnez acest formular de cerere de finantare si ca activitatile si cheltuielile estimate vor
fi efectuate de Promotorul de Proiect in perioada planificata.
Confirm ca proiectul de fata va fi implementat asa cum este descris in cererea de finantare, iar costurile propuse
sunt corect estimate.
Confirm ca informatiile furnizate in propunerea de proiect sunt corecte si conforme cu realitatea.
Page 3 of 26
Page 4 of 26
Nume complet
Adresa
Presedinte
Vicepresedinte
Secretar
Zi Luna An
Data
Semnatura
Nume
Declar ca Promotorul de Proiect a consultat membrii comunitatii beneficiare pentru pregatirea propunerii de proiect,
iar Grupul de Initiativa sustine prezentul proiect si se angajeaza sa reprezinte comunitatea beneficiara pe tot
parcursul derularii acestuia.
Declaratia reprezentantilor legali ai Grupului de initiativa
5. Grupul de initiativa din comunitate
Nume
Nume
Semnatura
Semnatura
Proiectul contribuie la reducerea disparitatilor sociale din SEE
A)
B)
C)
8. Rezultatele proiectului
Descrieti rezultatele cantitative (numerice) i calitative (schimbari, imbunatatiri), pe termen scurt i lung (outputs i
outcomes), pe care estimati ca le veti realiza in proiect, precum i indicatorii aferenti pentru masurarea lor (inclusiv
estimarea valorilor acestora dupa terminarea proiectului). Indicatorii vor fi clar definiti, masurabili i verificabili. inafara
de indicatorii programului (la care este obligatorie completarea celor relevanti pentru proiectul dv.), PP va defini i ati
indicatori, specifici ai proiectului (minim trei).
Descriere rezultat/impact
Denumire indicator Valoare
indicator
8.1. Contributia la obiectivele SEE
Nu uitati sa ataati documentele de constituire ale PP, grupului de initiativa i partenerului local, dupa caz, precum i Anexele A3
i A4 completate.
6. Scopul proiectului
Indicati scopul (obiectivul general) proiectului si descrieti contributia sa la atingerea obiectivelor generale si rezultatelor
asteptate ale programului.
7. Obiectivele proiectului
Formulati maximum trei obiective specifice (SMART - adica specifice, masurabile, realizabile, realiste, incadrate in
timpul planificat).
Page 4 of 26
Page 5 of 26
Numar de facilitati sociale (centre etc.)
infiintate/dezvoltate i care furnizeaza
servicii pentru grupuri vulnerabile de copii
i/sau tineri
Numar de specialiti/profesioniti/
voluntari care furnizeaza servicii copiilor
i/sau tinerilor apartinnd grupurilor
vulnerabile i care au dobndit cunotinte
i abilitati specifice
Dintre care specialiti/profesioniti/
voluntari de etnie roma
8. Justificarea proiectului
8.1. Analiza situatiei actuale
Descrieti situatia actuala i problemele carora li se adreseaza proiectul (maxim 2 pagini), argumentnd afirmatiile cu
referiri la documente relevante (studii, date statistice etc.).
8.3. Alti Indicatori
Formulai minim 3 indicatori specifici proiectului dvs.
Numar de masuri care se adreseaza
nevoilor grupurilor vulnerabile formate din
copii i tineri la risc
Numar de parinti/tutori ai copiilor i/sau
tinerilor aflati in situatii de risc care nu
beneficiau anterior de sprijin adecvat i
care primesc servicii specifice de suport
(consiliere etc.)
Numar de tineri care beneficiaza direct de
serviciile proiectului
Dintre care tineri de etnie roma
Dintre care fete
Proiectul contribuie la consolidarea relaiilor bilaterale dintre Romania si tarile donatoare
Se completeaza daca PP are un partener din statele donatoare sau propune activitati pentru dezvoltarea relatiilor
bilaterale.
8.2. Indicatori ai programului la care contribuie proiectul
Numar de copii care beneficiaza direct de
serviciile proiectului
Dintre care copii de etnie roma
Dintre care fete
8.2. Consultarea comunitatii/membrilor grupului tinta
Descrieti, in maxim o jumatate de pagina, in ce fel au fost consultati membrii comunitatii/grupurilor tinta cu privire la
proiectul propus i care a fost atitudinea acestora in raport cu aceasta initiativa.
Nu Da Membrii comunitatii au fost consultati cu privire la proiect
Page 5 of 26
Page 6 of 26
A
Grup tinta principal
(obligatoriu de ales cel
puin unul)
Din care beneficiari Copii Numar Tineri Numar
B
Grup tinta secundar
(neobligatoriu)
Din care beneficiari Numar
Din care beneficiari Numar
Din care beneficiari Numar
8.6. Contextul/coerenta/sinergia cu alte initiative
Exista i alte initiative in domeniu adresate grupurilor tinta ale proiectului? Daca da, demonstrati corelatia i
complementaritatea cu acestea (maxim 1 pagina).
8.3. Grupul/grupurile tinta si beneficiarii proiectului
Copii
(3-15 ani)
Tineri
(16-29 ani)
Parinti (inclusiv parinti adoptivi sau de substitutie-care au copii in
plasament) i tutori sau alti membri ai familiilor copiilor /tinerilor care fac
parte din grupurile tinta principale
Precizati
Personal/profesioniti/voluntari care lucreaza cu/furnizeaza servicii pentru
copii i tineri care fac parte din grupurile tinta principale (ex, profesori i
educatori, ingrijitori, lucratori sociali, asistenti sociali, psihologi etc.)
8.5. Necesitatea, urgenta i caracterul integrat al interventiei
Demonstrati, in maxim 2 pagini, urgenta i necesitatea interventiei; explicati i argumentati eficienta abordarii propuse
(strategii, metode etc.) i demonstrati caracterul integrat al interventiei.
Precizati
8.4. Criterii i metode de selectie a beneficiarilor proiectului
Definiti, in maxim o jumatate de pagina, criteriile de selectie a beneficiarilor, precum i metodele de selectie a acestora.
8.7. Valoarea adaugata a proiectului
In ce costa valoarea adaugata a proiectului propus? (maxim o jumatate de pagina)
Alti membri ai comunitatii din care fac parte grupul/grupurile tinta
Precizati
Maxim 20 de rnduri.
Page 6 of 26
Page 7 of 26
Numarul activitatii
Denumire
Durata
Descrierea
activitatii
(maxim 20 de
rnduri pentru
fiecare activitate)
Responsabil
Rolul partenerului
Descrierea riscurilor Posibilitat
e (scazut/
mediu/
ridicat)
Impact
(scazut/
mediu/
ridicat)
11. Durabilitatea rezultatelor i sustenabilitatea proiectului
11.1. Durabilitatea rezultatelor
Descrieti, in maxim o jumatate de pagina, in ce mod planificati sa mentineti rezultatele obtinute, precum i posibilitatile
de dezvoltare i/sau multiplicare a acestora (capacitatea serviciului dupa incheierea finantarii, obtinerea de acreditari
ulterioare etc)
Nu uitati sa ataati planificarea activitatilor planificate sub forma unui grafic Gantt! (vezi Anexa A6)
9.2. Descrierea activitatilor
(Repetai acest fragment de cate ori este necesar, in conformitate cu activitaile propuse)
din totalul de
9. Activitatile proiectului
10. Riscurile proiectului si gestionarea lor
Descrieti riscurile potentiale ale proiectului, evaluati probabilitatea de manifestare si posibilul impact al acestora.
Identificati masuri de prevenire a riscurilor identificate.
Masuri de prevenire a riscurilor
9.1. Locul desfaurarii activitatilor proiectului
Furnizati informatii despre locul derularii activitatilor/serviciilor (ex, sediul prevazut pentru centrul de zi - localizare,
proprietar, durata punerii la dispozitie etc.) i sustineti accesibilitatea serviciilor pentru beneficiarii vizati. Mentionati
inclusiv criteriile pentru care s-a ales aceasta locatie.
Since 24 sub-projects have already completed their activities, the applicants will continue the implementation of the remaining 23 sub-projects. Since four sub-projects have already completed their activities, the applicants will continue the implementation of the remaining 31 sub-projects. The applicants will continue the implementation of the 25 sub-projects started in this reporting period as well as one sub-project which contract was signed on 29 May 2009. SIF will complete evaluation of submitted proposals as well as preparation and signing grant contracts of the 4th call for proposals. The applicants will start the implementation of the supported sub-projects. 20 sub-projects within measure Strengthening capacity of NGOs and four within measure NGO project measure have completed their activities. Three sub-projects within measure Strengthening capacity of NGOs and one within measure NGO project measure have completed their activities. In accordance with 13 January 2009 decision of SIF council, 7 sub-projects of the 3rd call for proposals were supported within the program NGO activity support measure, 10 within Strengthening capacity of NGOs, and 9 within NGO project measure. Within the reporting period, the applicants have started the implementation of 25 sub-projects. On 13 March 2009, the 4th call for proposals within the program NGO activity support measure was launched. In March, 4 informative seminars for potential applicants were held. n/a Besides the risks mentioned in the Application form (unequal spread of project applications among regions as well as lack of full and timely information and consultancy for potential applicants) no other risks are identified. The likelihood of occurrence and the expected impact of these risks do not differ from those mentioned in the Application form. To prevent unequal spread of project applications among regions, the regulations for the calls of proposals determine particular scheme of funding allocation among regions. For the 3rd and 4th call of proposals, the available financing within measure NGO activity support measure (where the excessive competition in Riga region has been most observable) is divided between NGOs operating at the national level (50%) and local NGOs (50%). The available financing within measure Strengthening capacity of NGOs is divided among regions according to the following principle 50% of the financing are divided proportionally to the number of inhabitants of the region, 25% divided equally in each region, and the remaining 25% are divided proportionally to deviation of GDP per inhabitant towards maximum GDP per inhabitant. The measures described the Application form (organizing informative seminars and participating in daily communications) basically help to eliminate the risk of insufficient information. In addition to a measure planned in the Application form (developing instructions on how the application forms shall be filled in), another measure is also applied. An analysis of most common mistakes and misunderstandings in applications of the 1st call of proposals as well as questions asked by applicants during the proposals development period was carried out. Conclusions from the analysis and recommendations of experts participating in the evaluation process were taken into account, and the application form for the next calls of proposals was improved by adding additional explanations for particular points. Main conclusions and suggestions are summarized and presented during informative seminars as well as posted on SIF webpage.
Page 7 of 26
Page 8 of 26
N
r.
Tip de cheltuieli Cost lunar
Cost
anual
Cost
pe 5 ani
Buna guvernare
Dezvoltare durabila
Egalitatea de gen
Incluziune sociala
Antidiscriminare
Toleranta i
intelegere
interculturala
11.2. Sustenabilitatea proiectului
Mentionati cine ii asuma intretinerea rezultatelor dupa terminarea finantarii, care sunt mijloacele alocate dpdv
financiar, al resurselor umane, institutional etc. (inclusiv pentru asigurarea bunurilor i cladirilor dobndite/amenajate in
cursul proiectului) i care sunt documentele care sustin aceste angajamente.
Surse de finantare i
documente de sustinere
12.1.Principii transversale aplicabile
Mentionati care din principiile transversale definite de Operatorul de Program sunt functionale in proiectul dvs. i
descrieti (nu mai mult de 20 de rnduri) modul in care se vor pune in practica acestea in activitatile proiectului (in
masura in care sunt aplicabile).
Influenta directa
pozitiva
Influenta directa
pozitiva
Influenta indirecta
pozitiva
Nu
se aplica
Nu
se aplica
12.2. Teme orizontale
Mentionati care din temele orizontale definite de Operatorul de Program sunt functionale in proiectul dvs. i descrieti
(nu mai mult de 20 de rnduri) modul in care se vor pune in practica acestea in activitatile proiectului (in masura in care
sunt aplicabile).
Influenta directa
pozitiva
Influenta indirecta
pozitiva
Nu
se aplica
Influenta indirecta
pozitiva
Cine preia
costul respectiv
Influenta directa
pozitiva
Influenta indirecta
pozitiva
Nu
se aplica
12. Principii transversale i teme orizontale
Influenta indirecta
pozitiva
Nu
se aplica
Influenta directa
pozitiva
Influenta directa
pozitiva
Influenta indirecta
pozitiva
Nu
se aplica
Page 8 of 26
Page 9 of 26 Respectarea i
promovarea
drepturilor omului
A fost ataata la dosar prezentarea partenerului local
13. Capacitatea de implementare a proiectului
Argumentati capacitatea PP i a partenerului de a realiza proiectul in conditii optime. Demonstrati valoarea adaugata a
parteneriatului (maxim o pagina).
Ataati CV-urile membrilor echipei de management i ale expertilor cheie din echipa de implementare, prezentarea PP
i a partenerului ( Anexa A3) i Structura de personal a proiectului (Anexa A4)
14. Alte mentiuni; Documente anexate
Propunerea de proiect a fost depusa intr-un exemplar original si doua copii (din care una
hard - pe hartie si una electronica - pe CD)
Documentele privind spatiul/terenul pus la dispozitie pentru proiect au fost atasate
in cazul in care s-au depus copii dupa documentele solicitate, aceste copii au fost marcate
cu stampila, semnatura si mentiunea "conform cu originalul"
Propunerea in format electronic este identica cu cea de pe hartie
Este atasata Justificarea bugetului proiectului
Este atasat Planul de comunicare al proiectului
Este atasat Planul de implementare a proiectului (graficul Gantt)
Acordul de parteneriat cu ONG local a fost semnat si atasat
CV-urile echipei de management a proiectului si ale expertilor cheie au fost depuse ca
anexe
A fost ataata la dosar structura echipei de proiect
Au fost ataate documentele privind identitatea PP, a GI i a partenerului local
Influenta directa
pozitiva
Influenta indirecta
pozitiva
Nu
se aplica
Este ataata declaratia privind selectia partenerului reprezentat de ONG-ul local
A fost atasata scrisoarea de intentie de la partenerul din statele donatoare
Acordul de colaborare cu GI a fost semnat i ataat
Page 9 of 26
Proiect Anexa A1
Nr. Linie de buget Costuri eligibile
(LEI)
% Avans solicitat
(LEI)
A
COSTURI DIRECTE ELIGIBILE
0.00
% costuri din bugetul
total al proiectului
1
Resurse umane
% costuri de
management din total
costuri eligibile directe
2
Costuri de deplasare pentru
personal i voluntari
3
Materiale consumabile
4
Costuri pentru investiii
% costuri de
management din total
costuri eligibile directe
5
Alte costuri legate de furnizarea
serviciilor ctre beneficiari
6
Comunicare i promovarea
proiectului
7
Activiti bilaterale
8
Alte activiti subcontractate
B
COSTURI INDIRECTE
% din total costuri
eligibile directe
C
COSTURI NEPREVAZUTE
% din total costuri
eligibile directe
0.00 0.00
Reprezentant legal al PP:
Numele, funcia i semntura
tampila
BUGETUL PROIECTULUI I
AVANSUL SOLICITAT
TOTAL
BUGETUL PROIECTULUI I
AVANSUL SOLICITAT
Anexa A2
Proiect
Numar
unitati
Cost pe
unitate
Cost total
Numar
unitati
Cost pe
unitate
Cost total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
Coordonator proiect luna/or 0 x x x 0.00
Contabil proiect luna/or 0 x x x 0.00
Specialist achiziii luna/or 0 x x x 0.00

0.00
2 asistenti sociali luna/or
1 psiholog luna/or
1 expert PR luna/or
...
0.00
0.00
Diurn (detaliai) numar
Cazare (detaliai)
Transport (detaliai)
0.00
2. COSTURI DE DEPLASARE PENTRU PERSONAL&VOLUNTARI
x
Total Echipa de management x
JUSTIFICAREA BUGETULUI PROIECTULUI
Tip de cost Unitate
Bugetul
Promotorului de Proiect
Bugetul
partenerului
Total
proiect
(LEI)
1.1. Echipa de management
1. RESURSE UMANE
A. COSTURI ELIGIBILE DIRECTE
Total Echipa de implementare
Total Costuri de deplasare pentru personal&voluntari
1.2. Echipa de implementare (detaliai - tip de post, numr de posturi etc . )
x
0.00
Materiale de curenie pentru
spaiile destinate beneficiarilor
Lun
Materiale de ngrijire personal
destinate beneficiarilor
Pachet/
beneficiar

0.00
Bucat/
pachet
...
Echipament de birou (detaliai)
Documentaie tehnic
Dirigenie de antier
Execuie lucrri de construcii
Taxe/autorizaii etc.
x
0.00
Transport beneficiari
4.1. Echipamente
4.2. Lucrari de constructii
4. COSTURI PENTRU INVESTIII
4.1.1 Echipamente pentru facilitile destinate beneficiarilor
Total Echipamente
Total materiale consumabile x
3. MATERIALE CONSUMABILE
4.1.2 Costuri de depreciere pentru echipamente destinate managementului proiectului
5. ALTE COSTURI LEGATE DE FURNIZAREA SERVICIILOR CTRE BENEFICIARI
Total lucrari de constructii
Total
Costuri de ntreinere a
spaiului (ex.
electricitate,nclzire,ap,
canalizare i altele)
Costuri de ntreinere a
echipamentelor
Servicii de comunicare (ex.,
telefon, internet, servicii
potale etc.)
Hran pentru beneficiari
Multiplicare de materiale
Costuri implicate de alte
servicii/activiti organizate i
furnizate direct beneficiarilor
de ctre PP sau partener (se vor
detalia pe fiecare
activitate/cost)
0.00
Dezvoltare website proiect
(incl. domeniu, gazda,
consultanta, incarcare
informatii etc.)
Campanii de informare
Materiale promoionale
(leaflets,brosuri, altele)
Evaluare specific a activitii
de promovare (detaliai)
...
Total
Total
6. COMUNICARE I PROMOVAREA PROIECTULUI
x
x
Instruire formal i non-formal
pentru personal i voluntari
(detaliai)
Instruire formal i non-formal
pentru beneficiari (detaliai)
Studii/evaluri (detaliai)
Servicii de audit financiar i
pentru procedurile de achiziii
pentru proiect (detaliai)
Traduceri/ Reproduceri
(detaliai)
Alte servicii de consultan
(detaliai))
0%
Total
Total x
8. ALTE ACTIVITI SUBCONTRACTATE
TOTAL COSTURI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI
(A+B+C)
B. COSTURI ELIGIBILE INDIRECTE
C. COSTURI NEPREVAZUTE
7. ACTIVITI BILATERALE
Reprezentant legal al PP:
Numele, funcia i semntura
tampila
Costurile de management al
proiectului nu vor depasi 10% din
costurile eligibile totale ale
proiectului
Echipament nou
% din costurile de amortizare in
cazul echipamentelor de birou pt
PP
Costurile de investitii (amenajare
si dotare = sub-liniile 4.1 i 4.2)
nu vor depasi 70% din costurile
totale eligibile ale proiectului.
Maxim 5% din costurile eligibile directe
Costurile indirecte nu vor depasi 10% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului minus costurile alocate
partenerului, minus costurile rezervate subcontractarii.
Anexa A3
Documentul se va completa ctre partenerul local al PP (organizaia neguvernamental).
PREZENTAREA PARTNERULUI LOCAL
Locul desfurrii
Principalele
rezultate
Surse de finanare
Grup int
2. Informaii privind activitatea anterioar n domeniul abordat de proiect
Prezentai 2 proiecte relevante pentru domeniul abordat de actuala propunere de proiect (dpdv al
obiectivelor, grupurilor int, activitilor, bugetelor gestionate), derulate, n ultimii 5 ani, de organizaia
dv., n calitate de aplicant principal.
Nume complet
Obiectul de
activitate al
organizaiei
(conform
documentelor de
nfiinare)
Buget total
1. PREZENTARE PARTENER
Denumire proiect
1
Durat
Obiective
Ataai documente care dovedesc afirmaiile (dup caz, certificat de nregistrare fiscal, documente
de constituire etc.)
Reprezentat legal
Nume, funcie, semntur, tampil
Grup int
Surse de finanare
Obiective
Denumire proiect
2
Buget total
Durat
Locul desfurrii
Principalele
rezultate
STRUCTURA ECHIPEI DE PROIECT
Tip de contract
(ex, contract de munc, contract de
prestri servicii, contract de
voluntariat) i norma de lucru
Coordonator proiect
Contabil proiect
Specialist achiziii
publice
...
...
Echipa de management
Echipa de implementare
Voluntari
Prezentai structura echipei de proiect (inclusiv voluntari, dac este cazul). Descriei competenele profesionale ale personalului care constituie echipa de
management i de implementare i/sau cerinele necesare pentru ocuparea postului respectiv, corespunztor sarcinilor care le revin n cadrul proiectului. Dac
persoanele implicate sunt deja identificate, CV-urile lor vor fi ataate la dosar.
Poziia/funcia Sarcinile principale Calificare, experien i abiliti
necesare postului
Anexa A4
Candidat propus
(Nume, prenume)
Echipa de management
Echipa de implementare
Voluntari
Prezentai structura echipei de proiect (inclusiv voluntari, dac este cazul). Descriei competenele profesionale ale personalului care constituie echipa de
management i de implementare i/sau cerinele necesare pentru ocuparea postului respectiv, corespunztor sarcinilor care le revin n cadrul proiectului. Dac
persoanele implicate sunt deja identificate, CV-urile lor vor fi ataate la dosar.
Anexa A.5
PLANUL DE COMUNICARE i PROMOVARE A PROIECTULUI
Nr.
Eveniment[1]
Scurt descriere (tem,
canale de comunicare
utilizate etc.)
Grupuri int vizate (actori
sociali la nivel local, regional,
naional)
Data
derulrii
Locul
desfurrii
Organizator Rolul partenerilor
Responsabil
activitate
Persoan de
contact
Evaluarea activitii de promovare a proiectului:
Descriei n ce fel va fi asigurat evaluarea evenimentelor de publicitate i informare privind proiectul.
Obiectivele
planului de
promovare
[1] Planul va cuprinde cel puin dou evenimente de informare privind progresul activitilor proiectului i rezultatele obinute (ex., seminar, conferin, eveniment de pres, lansare i/sau nchidere a proiectului etc.). de asemenea se
va avea n vedere publicarea peiodic pe internet a informaiilor despre proiect i activitile/rezultatele sale, pe pagin web a PP sau pe o pagin dedicat acestuia.
Anexa A6
Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Activitati pregatitoare
1.1 Stabilirea echipei de management/de
proiect
...
2 Derulare achizitii
2.1 Achiziii servicii
2.2 Achiziii bunuri
2.3 Achiziii lucrari de constructii
3 Amenajare spaiu
3.1 execuie lucrri de construcii
4 Publicitate si vizibilitatea proiectului
4.1 conferina de deschidere a proiectului
4.2 Web-site
4.3 conferina de nchidere a proiectului
4.4 materiale promotionale
5 Activitatile proiectului
5.1
5.2
5.3
5.4
6 Alte activitati
6.1
6.2
6.3
6.4
7 Audit
8 Raportare
Proiect

GRAFIC GANT
Responsabil
perioada de
raportare 1
perioada de
raportare 2
perioada de
raportare 3
perioada de
raportare 4
perioada de
raportare 5
perioada de
raportare 6
An 1 An 2