Sunteți pe pagina 1din 1

SERVICII DE CONSULTAN?

ACZ Consulting furnizeaz servicii integrate de consultan? n domeniul oportunit?


ilor de finan?are din surse ce provin de la Uniunea European, de la Guvernul romn
?i din alte surse de finan?are, pentru o gam variat de poten?iali solicitan?i, n
toate etapele proiectului.
Serviciile integrate de consultan? includ:
Consultan? ?i asisten? n etapa de pregtire ?i proiectare a aplica?iei de finan?
are:
Analiza nevoilor;
Identificarea surselor de finan?are;
Dezvoltarea parteneriatelor n cadrul proiectului;
Propuneri de elaborare (pregtirea ?i elaborarea documentelor tehnice, financiare ?
i socio-economice):
Plan de afacere, studii de pia? ?i de fezabilitate;
Analize socio-economice ?i alte tipuri de analize cerute de ctre programele de
finan?are: Gantt, Analiza Cost-Beneficiu, previziuni financiare, studii de
fezabilitate etc;
Cererea de finan?are;
Anexe ale cererii de finan?are.
Consultan? ?i asisten? n etapa de evaluare ?i selec?ie a proiectului:
Rspunsuri la solicitrile de clarificri;
Consultan? ?i asisten? n etapa de implementare a proiectului:
gestiune administrativ ?i financiar a proiectului (elaborare proceduri de
management, monitorizarea, evaluarea ?i raportarea activit?ilor, a rezultatelor ?i
a indicatorilor; comunicarea cu OI / AM / beneficiarul ?i cu alte pr?i
interesate / furnizori; urmarea ?i luarea n considerare a instruc?iunilor
publicate de ctre Autoritatea de Management a programului, coordonarea
parteneriatului, controlul calit?ii, etc.)
pregtirea ?i implementarea procedurilor de achizi?ie/ de achizi?ii publice;
consultan? n faza de contractare; gestionarea dosarelor de achizi?ie;
pregtirea dosarelor de cereri de plat / de rambursare ?i a rspunsurilor la
solicitrile de clarificare.
Consultan? ?i asisten? n etapa de nchidere a proiectului:
Elaborarea ?i prezentarea rapoartelor finale (tehnice ?i financiare)
Comunicarea ?i diseminarea rezultatelor proiectului
Consultan? ?i asisten? n etapa de post-implementare:
Asisten? n ceea ce prive?te asigurarea sustenabilit?ii rezultatelor proiectului,
n perioada obligatorie, prevzut n programul de finan?are.
Asisten? n pregtirea documentelor necesare pentru monitorizarea post-
implementare a proiectului.
Consolidarea pozi?iei ?i strategiei de finan?are a clientului.