Sunteți pe pagina 1din 35

CURS 3.

8.Regulament de recepie a lucrrilor de montaj utilaje, echipamente, instalaii


tehnologice i a punerii n funciune a capacitilor de producie...............................62
8.1.Definiii privind termenii utilizai n regulament....................................................................62
8.2.Proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor..............................................................70
8.3.Proces-verbal de recepie a punerii n funciune................................................................71
8..Proces-verbal de recepie final............................................................................................71
8.!.Proces-verbal de recepie definitiv......................................................................................72
9.Regulamentul dirigintelui de antier pentru lucrrile de montaj utilaje,
echipamente i instalaii tehnologice industriale...............................................................73
10.Contract model de efectuare a lucrrilor de montaj i punere n funciune a
utilajului tehnologic........................................................................................................................79
.!rgani"area e#ploatrii utilajului tehnologic...............................................................82
11.1."#ploatarea sitei plane..........................................................................................................83
11.2."#ploatarea instalaiilor de transportat...............................................................................84
11.3."#ploatarea compresoarelor................................................................................................84
$.%ia&ilitatea utilajului tehnologic........................................................................................86
12.1.$eneraliti..............................................................................................................................86
12.2.%lasificarea cderilor &cedrilor' utila(ului..........................................................................90
12.3.)ivretul utila(ului te*nologic..................................................................................................94
12..%ostul ciclului de via al utila(ului.......................................................................................95
8.Regulament de recepie a lucrrilor de montaj utilaje, echipamente,
instalaii tehnologice i a punerii n funciune a capacitilor de
producie
8.1.Definiii privind termenii utilizai n regulament
1. Recepia lucrrilor de montaj utilaje, ecipamente !i in"talaii tenolo#ice $ actul prin care
%ene&iciarul certi&ic 'ate"t( reali)area lucrrilor de montaj *n con&ormitate cu pre+ederile
contractuale 'documentaii tenice de e,ecuie, caiete de "arcini, "peci&icaii tenice, re#lementri
tenice, cartea tenica a o%iecti+ului etc.( !i declar c accept "au preia lucrrile e,ecutate !i c
ace"tea pot &i pre#tite pentru pro%ele de punere *n &unciune.
2. Recepia la terminarea lucrrilor $ recepia e&ectuat la terminarea completa a lucrrilor unui
o%iecti+ indu"trial de in+e"tiii "au a unei in"talaii "au utilaj independent care poate &i utili)at "eparat.
3. Recepia punerii *n &unciune $ recepia e&ecturii pro%elor tenolo#ice, a e,i"tenei condiiilor
pentru e,ploatarea normala a in"talaiilor !i a utilajelor tenolo#ice, a"t&el *nc-t "a "e a"i#ure calitatea
produ"elor !i atin#erea parametrilor proiectai.
4. Recepia &inal $ recepia e&ectuat dup e,pirarea perioadei de #aranie.
5. Recepia de&initi+ $ recepia indicatorilor tenico$economici apro%ai pentru o%iecti+ul
indu"trial care a parcur" perioada de #aranie.
6. .erioada de #aranie $ perioada de timp cuprin" *ntre data recepiei de punere *n &unciune !i cea
a recepiei de&initi+e, a crei durat "e "ta%ile!te prin contract, !i, *n cadrul creia, antreprenorul "au
&urni)orul are o%li#aia *nlturrii, pe celtuiala "a, a tuturor de&icienelor aprute datorit
nere"pectrii clau)elor, "peci&icaiilor contractuale "au pre+ederilor re#lementrilor tenice aplica%ile.
7. /artea tenic a in"talaiei, utilajului "au ecipamentului tenolo#ic $ an"am%lul documentelor
tenice re&eritoare la proiectarea, e,ecuia, e,ploatarea !i perioada de #aranie, cuprin)-nd toate
datele, documentele !i plan!ele nece"are pentru %una cunoa!tere, !colari)are, de"er+ire !i depanare a
utilajului !i a tenolo#iei a&erente.
8. .roprietar $ dup *nceierea proce"ului$+er%al de recepie de la terminarea lucrrilor, %ene&iciarul
poart denumirea #eneric de proprietar.
62
Prevederi generale:
1. Recepia e"te actul prin care %ene&iciarul declar ca accept "a preia lucrarea cu "au &r re)er+e !i
ca acea"ta poate &i data *n &olo"ina "au pu"a *n &unciune. .rin actul de recepie "e certi&ic &aptul
ca e,ecutantul !i$a *ndeplinit o%li#aiile *n con&ormitate cu autori)aiile, a+i)ele, pre+ederile
contractului, ale documentaiei de e,ecuie, precum !i cu re#lementrile tenice aplica%ile.
2. 0n *nele"ul pre)entului re#ulament, %ene&iciarul e"te per"oana &i)ic "au juridic care *nceie
contractul de e,ecutare a lucrrilor de montaj utilaje, ecipamente !i in"talaii tenolo#ice,
urmre!te *ndeplinirea lui !i preia lucrarea. 1,ecutantul e"te partea contractant care reali)ea)
lucrarea "au repre)entantul le#al al ace"tuia, dac lucrarea e"te reali)at printr$o a"ociere.
3. Recepia lucrrilor de montaj utilaje, ecipamente !i in"talaii tenolo#ice "e e&ectuea) at-t la
lucrri noi, c-t !i la inter+eniile *n timp a"upra lucrrilor e,i"tente 'reparaii capitale, con"olidri,
modi&icri, e,tinderi, moderni)ri, retenolo#i)ri, menineri de capaciti etc.(, !i "e reali)ea) *n
urmtoarele etape2
$ recepia la terminarea lucrrilor3
$ recepia punerii *n &unciune a capacitilor de producie, care "e &ace la terminarea pro%elor
tenolo#ice, !i +eri&icarea e,i"tenei condiiilor pentru e,ploatarea normal la *ntrea#a capacitate a
in"talaiilor !i utilajelor, a"t&el *nc-t " "e a"i#ure calitatea produ"elor !i reali)area indicatorilor
tenico $ economici apro%ai3
$ recepia &inal la e,pirarea perioadei de #aranie, dac e"te pre+)ut *n contract3
$ recepia de&initi+ a o%iecti+elor de in+e"tiii, care "e &ace, la data con+enit prin contract, *ntre
%ene&iciar !i e,ecutant !i are drept "cop con&irmarea reali)rii per&ormanelor tenice proiectate.
Recepia lucrrilor de montaj utilaje !i in"talaii tenolo#ice "e &ace concomitent "au dup
recepia la terminarea lucrrilor de con"trucii !i in"talaii a&erente ace"tora.
4. .entru lucrrile de montaj utilaje, ecipamente !i in"talaii tenolo#ice, indi&erent de "ur"a de
&inanare !i &orma de proprietate, recepiile "e +or or#ani)a de ctre coordonatorii de credite "au
proprietarii care, *n "en"ul pre)entului re#ulament, au calitatea de %ene&iciari.
5. Recepia "e poate &ace prin acordul prilor "au, *n ca)ul c-nd prile nu ajun# la un acord pentru
re)ol+area ne*nele#erilor i+ite cu oca)ia *nceierii proce"ului$+er%al de recepie, ele "e pot adre"a
in"tanei judectore!ti competente.
Recepia la terminarea lucrrilor:
6. 1,ecutantul tre%uie " comunice 4ene&iciarului data terminrii tuturor lucrrilor pre+)ute *n
contract, printr$un document "cri", con&irmat de %ene&iciar. 5 copie de pe comunicare +a &i
tran"mi", de ctre e,ecutant, !i repre)entantului %ene&iciarului pe !antier.
7. /omi"iile de recepie "e +or numi de ctre 4ene&iciar !i +or &i alctuite din cel puin 5 mem%ri.
6intre ace!tia, +or &ace parte, o%li#atoriu, un repre)entant al %ene&iciarului !i un repre)entant al
admini"traiei pu%lice locale pe teritoriul creia e"te "ituat in+e"tiia, iar ceilali +or &i "peciali!ti
*n domeniu. .entru lucrrile de mare importan de&inite a"t&el de ctre con"iliul intermini"terial
"au de coordonatorul principal de credite, a+-nd *n +edere #radul de ri"c "u% a"pectul "i#uranei,
de"tinaia, modul de utili)are, comple,itatea !i +olumul lucrrilor care &ac o%iectul recepiei,
comi"iile de recepie +or &i alctuite din cel puin 7 mem%ri, numrul de "peciali!ti &iind de
minimum 5. 0ntre ace!ti "peciali!ti, *n &uncie de "peci&icul !i importana o%iecti+ului de in+e"tiii,
tre%uie " "e #"ea"c !i repre)entani ai 7ini"terului 1colo#ie !i .roteciei 7ediului, ai
7ini"terului /on"truciilor. 6ac ace!ti repre)entani nu "unt cuprin!i *n componena comi"iei, la
recepie "e +or pre)enta a+i)ele o%inute de la ace"te or#ane a%ilitate.
8. 4ene&iciarul +a or#ani)a *nceperea recepiei *n ma,imum 15 )ile calendari"tice de la noti&icarea
terminrii lucrrilor !i +a comunica data "ta%ilit2
a( mem%rilor comi"iei de recepie3
%( e,ecutantului3
c( proiectantului.
Repre)entanii e,ecutantului, proiectantului, &urni)orilor de utilaje !i ai a#enilor economici,
care au participat direct la reali)area o%iecti+ului de in+e"tiii, nu pot &ace parte din comi"ia de
recepie, ace!tia a+-nd calitatea de in+itai.
63
9. .roiectantul, *n calitate de autor al proiectului lucrrii, +a *ntocmi !i +a pre)enta *n &aa comi"iei
de recepie punctul "u de +edere pri+ind e,ecuia lucrrii.
10. 8a recepia o%iecti+elor de in+e"tiii care repre)int "ur"e mari de ri"c, %ene&iciarii "unt o%li#ai
ca, *n comi"iile de recepie, " includ !i o per"oan de"emnat de ctre in"peciile teritoriale
contraincendiare !i care +a &i "olicitat *n "cri" de ctre %ene&iciar.
9umele per"oanei de"emnate de ctre in"peciile teritoriale ale contraincendiare +a &i
comunicat *n "cri" %ene&iciarului *n inter+alul de timp de la primirea "olicitrii p-n la data *ntrunirii
comi"iei de recepie.
.roce"ul$+er%al de recepie +a con"emna reali)area m"urilor pre+)ute *n documentaia de
e,ecuie, din punct de +edere al pre+enirii !i "tin#erii incendiilor, &r de care recepia nu e"te
acceptat.
11. 0n ca)ul *n care %ene&iciarul nu "ta%ile!te, *n urma comunicrii primite, o dat pentru recepia
lucrrilor *n termenul pre+)ut la pct. 8 "au dac la data &i,at nu "e pre)int la locul recepiei
direct "au prin *mputernicit, e,ecutantul +a re*nnoi cererea pentru &i,area unei noi date de recepie
*n condiiile pre+ederilor pct. 8.
6ac nici p-n la e,pirarea ace"tui al doilea termen %ene&iciarul nu &i,ea) recepia "au dac
comi"ia de recepie nu "e pre)int la data &i,at, direct "au prin *mputernicit le#al, e,ecutantul +a
"ta%ili un termen de recepie *n inter+alul de 12 )ile calendari"tice de la e,pirarea celui de$al doilea
termen. 1,ecutantul +a comunica %ene&iciarului *n timp util termenul pe care l$a &i,at. 6ac
%ene&iciarul, prin comi"ia de recepie, nu "e pre)int la termenul &i,at !i nici nu a con+enit cu
e,ecutantul, *nainte de termenul &i,at de ace"ta, a"upra unui alt termen pentru recepie, e,ecutantul +a
modi&ica *n "cri" %ene&iciarului ultimul termen de *ntrunire a comi"iei de recepie.
0n noti&icare, e,ecutantul +a preci)a, totodat, ca %ene&iciarul +a r"punde pentru acoperirea
tuturor pa#u%elor produ"e prin necon+ocarea comi"iei de recepie.
12. /omi"ia de recepie "e *ntrune!te la data, ora !i locul &i,ate, iar pre!edintele ace"teia, numit de
%ene&iciar, "ta%ile!te pro#ramul dup care +a &i &cut recepia. /omi"ia de recepie poate
&unciona numai *n pre)enta a cel puin 2:3 din mem%rii numii ai ace"teia. ;otr-rile comi"iei "e
iau cu majoritatea "impla.
0n ca)ul *n care comi"ia nu "e *ntrune!te *n totalitatea ei, pre!edintele poate &i,a, pentru
cate#oriile de lucrri pentru care nu "$au pre)entat mem%rii comi"iei, un nou termen *n +ederea
e&ecturii recepiei la termen, ce nu +a dep!i 4 )ile lucrtoare de la data &i,at iniial.
0n +ederea de"&!urrii *n %une condiii a recepiei, %ene&iciarul are o%li#aia de a pune la
di"po)iia comi"iei de recepie documentaia de e,ecuie, precum !i documentele !i e,plicaiile care li
"unt nece"are.
13. /omi"ia de recepie e,aminea) re"pectarea pre+ederilor din autori)aia de con"truire, precum !i
a+i)ele !i condiiile de e,ecuie impu"e de autoritile competente.
1,aminarea "e +a &ace prin2
$ cercetarea +i)ual a lucrrii3
$ anali)a documentelor coninute *n cartea tenica a con"truciei "au a utilajului3
$ e,ecutarea lucrrilor *n con&ormitate cu pre+ederile contractului, ale documentaiei de e,ecuie !i
ale re#lementrilor "peci&ice, cu re"pectarea e,i#enelor e"eniale con&orm le#ii3
$ re&eratul de pre)entare, *ntocmit de proiectant, cu pri+ire la modul *n care a &o"t e,ecutat
lucrarea. 4ene&iciarul +a urmri ca acea"ta acti+itate "a &ie cuprin" *n contractul de proiectare3
$ terminarea tuturor lucrrilor pre+)ute *n contractul *nceiat *ntre %ene&iciar !i e,ecutant !i *n
documentaia ane,at la contract.
0n ca)urile *n care e,i"t du%ii a"upra *n"cri"urilor din documentele crii tenice a con"truciei
"au a utilajului, comi"ia poate cere e,perti)e, alte documente, *ncercri "uplimentare, pro%e !i alte
te"te.
14. 8a terminarea e,aminrii, comi"ia +a con"emna o%"er+aiile !i conclu)iile *n proce"ul$+er%al de
recepie, model pre)entat *n ane,a nr. 1 la re#ulament, !i *l +a *nainta *n termen de 3 )ile
lucrtoare %ene&iciarului *mpreun cu recomandarea de admitere, cu "au &r o%iecii, a recepiei,
de am-nare "au de re"pin#ere a ei.
64
15. /omi"ia de recepie recomand admiterea recepiei, *n ca)ul *n care nu e,i"t o%iecii "au cele
con"emnate nu "unt de natura "a a&ecte)e utili)area lucrrii con&orm de"tinaiei "ale.
16. /omi"ia de recepie recomand am-narea recepiei c-nd2
$ "e con"tat lip"a "au neterminarea unor lucrri ce a&ectea) "i#urana *n e,ploatare a lucrrilor din
punct de +edere al e,i#enelor e"eniale3
$ lucrarea pre)int +icii a cror remediere e"te de durat !i care, dac nu ar &i &cut, ar diminua
con"idera%il utilitatea ei3
$ e,i"t *n mod ju"ti&icat du%ii cu pri+ire la calitatea lucrrilor !i e"te ne+oie de *ncercri de orice
&el pentru a le clari&ica3
$ "e con"tat lip"a "au neterminarea unor lucrri ce a&ectea) "i#urana *n e,ploatare a utilajului,
ecipamentului !i a in"talaiei tenolo#ice "au capacitatea de producie pre+)ut3
$ nu au &o"t re"pectate condiiile cerute de ctre or#anele de a+i)are a%ilitate *n ace"t "cop.
17. /omi"ia de recepie recomand re"pin#erea recepiei, dac con"tat +icii care nu pot &i *nlturate
!i care, prin natura lor, *mpiedic reali)area uneia "au a mai multor e,i#ente e"eniale, ca) *n care
"e impun e,perti)e, reproiectri, re&aceri de lucrri etc.
18. <%"enta e,ecutantului de la recepie nu con"tituie moti+ pentru am-narea actului de recepie. 0n
ca)ul *n care e,ecutantul nu "e pre)int la recepie, %ene&iciarul poate "olicita a"i"tena pentru
recepie unui ate"tat, care "a con"emne)e, "eparat de proce"ul$+er%al, "tarea de &apt con"tatat.
19. =ituaiile de a%"en a unor per"oane "au dele#ai con+ocai +or &i con"emnate *n proce"ul$+er%al
de recepie.
20. .re!edintele comi"iei de recepie +a pre)enta %ene&iciarului proce"ul$+er%al de recepie cu
o%"er+aiile participanilor !i cu recomandarea comi"iei. .e %a)a proce"ului$+er%al de recepie,
%ene&iciarul otr!te admiterea, am-narea "au re"pin#erea recepiei !i noti&ic otr-rea "a, *n
inter+al de 3 )ile lucrtoare, e,ecutantului, *mpreun cu un e,emplar din proce"ul$+er%al.
21. 0n ca)ul *n care admiterea recepiei "e &ace cu o%iecii, *n proce"ul$+er%al de recepie "e +or indica
*n mod e,pre" acele lip"uri care tre%uie "a &ie remediate. >ermenele de remediere "e +or con+eni
cu e,ecutantul, dar ele nu +or dep!i, de re#ula, 90 de )ile calendari"tice de la data recepiei, dac,
datorit condiiilor climatice, nu tre%uie &i,at alt termen.
22. 6ac e,ecutantul nu$!i *ndepline!te o%li#aiile pre+)ute la pct. 21, dup trecerea termenului de
remediere con+enit, %ene&iciarul *l +a "oma *n ace"t "en", iar dac e,ecutantul nu d cur" "omaiei,
%ene&iciarul e"te *n drept " e,ecute remedierile pe celtuiala !i pe ri"cul e,ecutantului *n culpa !i
" pretind plata prejudiciului produ".
23. Re&u)ul e,ecutantului de a "emna proce"ul$+er%al de recepie "e con"emnea) *n cadrul ace"tuia.
24. 6up e,ecutarea remedierilor, e,ecutantul +a cere *n "cri" %ene&iciarului anularea o%ieciilor.
6ac, *n decur" de 30 de )ile calendari"tice de la data cererii e,ecutantului, %ene&iciarul nu
anulea) o%ieciile, "e recur#e la procedura de ar%itraj, dac ea a &o"t pre+)ut *n contract !i, *n
ca)ul rm-nerii *n de)acord, poate "$l acione)e la in"tana judectorea"c competent.
25. 6ata recepiei e"te cea a *nceierii, de ctre comi"ia de recepie, a proce"ului$+er%al de recepie a
lucrrilor, cu "au &r o%iecii.
26. 1,ecutantul are la di"po)iie 20 de )ile calendari"tice de la data primirii proce"ului$+er%al de
recepie, am-nare "au de re"pin#ere a recepiei, pentru a conte"ta o%ieciile "au re"pin#erea.
8iti#iul "e re)ol+ prin ar%itraj, dac acea"ta &orma de conciliere a &o"t pre+)ut *n contract, "au
prin aciune *naintat la in"tana judectorea"c competenta.
27. 4ene&iciarul preia lucrarea la data pre+)ut la pct. 25, *n a&ara ca)ului *n care recepia e"te
am-nat "au re"pin".
28. 0n ca)ul dep!irii de ctre %ene&iciar a termenului de 30 de )ile pre+)ut la pct. 24, &r a cdea de
comun acord cu e,ecutantul a"upra prelun#irii ace"tui termen, "e apelea) la conciliere, iar apoi la
in"tana judectorea"c.
29. 6up acceptarea recepiei de ctre %ene&iciar, cu "au &r o%iecii, ace"ta nu mai poate emite alte
"olicitri de remedieri de lucrri, penali)ri, diminuri de +alori !i alte a"emenea, dec-t cele
con"emnate *n proce"ul$+er%al de recepie. ?ac e,cepie +iciile a"cun"e, de"coperite *n termenul
"ta%ilit, con&orm pre+ederilor contractuale re&eritoare la termenul de #aranie.
65
30. 0n ca)ul *n care %ene&iciarul "olicit preluarea unei pri din lucrare *nainte de terminarea *ntre#ii
lucrri pre+)ute *n contract, "e +a *nceia un proce"$+er%al de predare$primire *ntre e,ecutant !i
%ene&iciar, *n care "e +a con"emna "tarea prii de lucrare *n cau)a, m"urile de con"er+are,
precum !i cele de protecie reciproc a de"&!urrii acti+itii celor dou pri. >oate ri"curile !i
pericolele pentru partea preluat trec temporar a"upra %ene&iciarului, cu e,cepia +iciilor a"cun"e
!i a celor decur#-nd din e,ecutarea necore"pun)toare.
.roce"ul$+er%al de predare$primire *nceiat *n ace"te condiii nu e"te un proce"$+er%al de
recepie pentru partea de lucrare *n cau)a, dar %ene&iciarul poate cere *n"crierea *n proce"ul$+er%al de
recepie, *ntocmit la terminarea lucrrii *n *ntre#ime, a +iciilor pe care le$a con"tatat cu oca)ia
predrii$primirii !i le$a con"emnat *n proce"ul$+er%al re"pecti+. .entru partea de lucrare preluat de
%ene&iciar, perioada de #aranie pentru +iciile care nu in de "i#urana lucrrii *ncepe de la data
terminrii remedierilor.
Recepia punerii n funciune:
31. 1,ecutantul tre%uie "a comunice %ene&iciarului data terminrii tuturor lucrrilor pre+)ute *n
contract, printr$un document "cri", con&irmat de %ene&iciar.
32. /omi"iile de recepie pentru lucrrile de montaj utilaje, in"talaii tenolo#ice !i puneri *n
&unciune "e +or numi de ctre2
$ %ene&iciarul cu capital pri+at3
$ con"iliile de admini"traie ale a#enilor economici cu capital inte#ral "au majoritar de "tat, pentru
in+e"tiiile &inanate din &ondurile proprii ale ace"tora "au din credite ne#arantate de "tat3
$ ordonatorii de credite pentru o%iecti+ele de in+e"tiii a cror &inanare "e a"i#ur inte#ral "au *n
completare de la %u#etul de "tat, %u#etele locale, din %u#etele &ondurilor "peciale, din credite e,terne
contractate "au #arantate de "tat.
/omi"iile de recepie +or &i con"tituite din cel puin 5 mem%ri. 6intre ace!tia, +a &ace parte,
o%li#atoriu, un repre)entant al %ene&iciarului, re"tul &iind "peciali!ti.
33. 4ene&iciarul +a or#ani)a *nceperea recepiei de punere *n &unciune '..@.?.( *n ma,imum 15 )ile
calendari"tice de la data noti&icrii terminrii lucrrilor !i +a comunica data "ta%ilit2
a( mem%rilor comi"iei de recepie3
%( e,ecutantului3
c( proiectantului3
d( principalilor &urni)ori de utilaje !i ecipamente a&erente in"talaiilor tenolo#ice.
Repre)entanii e,ecutantului !i ai proiectantului nu pot &ace parte din comi"ia de recepie,
ace!tia a+-nd calitatea de in+itai.
.entru o%iecti+ele militare "ta%ilite prin ordin al mini"trului aprrii naionale, al mini"trului
de interne !i al directorului =er+iciului Roman de in&ormaii, comi"ia de recepie "e nume!te de ctre
or#anele proprii ale ace"tora.
34. .roiectantul, *n calitate de autor al proiectului tenolo#ic, +a *ntocmi !i pre)enta *n &ata comi"iei
de recepie punctul "au de +edere pri+ind e,ecuia pro%elor de punere *n &unciune.
35. 0n ca)ul *n care %ene&iciarul nu "ta%ile!te, *n urma comunicrii primite, o dat pentru recepia
lucrrilor *n termenul pre+)ut la pct. 33 "au dac, la data &i,at, nu "e pre)int la locul recepiei,
direct "au prin *mputernicit, e,ecutantul +a re*nnoi cererea pentru &i,area unei noi date de recepie
*ntr$un inter+al de 10$15 )ile de la data primei con+ocri.
6ac nici la e,pirarea ace"tui al doilea termen, %ene&iciarul nu &i,ea) un termen de recepie,
direct "au prin *mputernicit le#al, e,ecutantul +a "ta%ili un termen de recepie *n inter+alul de 12 )ile
calendari"tice de la e,pirarea celui de$al doilea termen. 1,ecutantul +a comunica %ene&iciarului, *n
timp util, termenul pe care l$a &i,at. 6ac %ene&iciarul, prin comi"ia de recepie, nu "e pre)int la
termenul &i,at !i nu a con+enit cu e,ecutantul, *nainte de termenul &i,at de ace"ta, a"upra unui alt
termen pentru recepie, e,ecutantul +a noti&ica, *n "cri", %ene&iciarului ultimul termen de *ntrunire a
comi"iei de recepie.
0n noti&icare, e,ecutantul +a preci)a, totodat, ca %ene&iciarul +a r"punde pentru acoperirea
tuturor pa#u%elor produ"e prin necon+ocarea comi"iei de recepie.
66
36. /omi"ia de recepie "e *ntrune!te la data, ora !i locul &i,ate, iar pre!edintele ace"teia, numit de
%ene&iciar, "ta%ile!te pro#ramul dup care +a &i &cut punerea *n &unciune.
/omi"ia de recepie poate &unciona numai *n pre)enta a cel puin 2:3 dintre mem%rii numii ai
ace"teia. ;otr-rile comi"iei "e iau cu majoritatea "impla.
0n +ederea de"&!urrii *n %une condiii a punerii *n &unciune, %ene&iciarul are o%li#aia de a
pune la di"po)iia comi"iei de recepie documentaia de e,ecuie, precum !i alte documente !i
e,plicaii ce$i "unt nece"are.
37. /omi"ia de recepie e&ectuea) +eri&icarea reali)rii lucrrilor de montaj utilaje, in"talaii
tenolo#ice !i *ndeplinirea tuturor condiiilor pentru punerea *n &unciune a capacitilor de
producie. 8a recepia punerii *n &unciune a capacitilor de producie "e +eri&ic e&ectuarea
preala%il a pro%elor tenolo#ice, e,i"tenta condiiilor pentru e,ploatarea normala a in"talaiilor !i
utilajelor tenolo#ice, a"t&el *nc-t "a "e a"i#ure calitatea produ"elor !i atin#erea indicatorilor
tenico$economici apro%ai.
.roiectantul +a pre)enta comi"iei de recepie un re&erat cu pri+ire la modul *n care a &o"t
e,ecutat lucrarea. 4ene&iciarul +a urmri ca acea"ta acti+itate "a &ie cuprin" *n contractul de
proiectare.
/omi"ia de recepie +a urmri aducerea la *ndeplinire a pre+ederilor a+i)elor tuturor or#anelor
de a+i)are a%ilitate *n ace"t "cop.
38. 8a terminarea tuturor +eri&icrilor, comi"ia +a con"emna o%"er+aiile !i conclu)iile *n proce"ul$
+er%al de recepie a punerii *n &unciune 'modelul pre)entat *n ane,a nr. 2( pe care *l +a *nainta *n
termen de 3 )ile lucrtoare %ene&iciarului, *mpreun cu recomandarea de admitere, cu "au &r
o%iecii, a recepiei, de am-nare "au de re"pin#ere a ei.
39. /omi"ia de recepie recomand admiterea recepiei *n ca)ul *n care nu e,i"t o%iecii "au cele
con"emnate nu "unt de natura "a a&ecte)e utili)area lucrrii con&orm de"tinaiei "ale.
40. /omi"ia de recepie recomand am-narea recepiei c-nd2
$ "e con"tat lip"a "au neterminarea unor lucrri ce a&ectea) capacitatea de producie3
$ e,i"t *n mod ju"ti&icat du%ii cu pri+ire la calitatea lucrrilor !i e"te ne+oie de *ncercri pentru a le
clari&ica3
$ nu au &o"t re"pectate condiiile pre+)ute *n a+i)ele or#anelor de a+i)are *n ace"t "cop.
41. /omi"ia de recepie recomand re"pin#erea recepiei dac "e con"tat +icii care nu pot &i
*nlturate !i care, prin natura lor, nu reali)ea) una "au mai multe dintre e,i#enele e"eniale
re&acerii de lucrri etc.
42. <%"ena e,ecutantului de la recepie nu con"tituie moti+ pentru am-narea !i:"au anularea actului
de recepie. 0n ca)ul *n care e,ecutantul nu "e pre)int la recepie, %ene&iciarul poate "olicita
a"i"tena unor e,peri tenici neutri, la recepie, care "a con"emne)e "eparat de proce"ul$+er%al
"tarea de &apt con"tatat.
43. =ituaiile de a%"en a unor per"oane "au dele#aii con+ocate +or &i con"emnate *n proce"ul$+er%al
de recepie.
44. .re!edintele comi"iei de recepie +a pre)enta %ene&iciarului proce"ul$+er%al de recepie cu
o%"er+aiile participanilor !i cu recomandarea comi"iei. .e %a)a proce"ului$+er%al de recepie,
%ene&iciarul otr!te admiterea, am-narea "au re"pin#erea recepiei !i noti&ic otr-rea "a *n
inter+al de 3 )ile lucrtoare e,ecutantului, *mpreun cu un e,emplar din proce"ul$+er%al.
45. 0n ca)ul *n care admiterea recepiei "e &ace cu o%iecii, *n proce"ul$+er%al de recepie "e +or indica
*n mod e,pre" acele lucrri care tre%uie "a &ie remediate. >ermenele de remediere "e +or con+eni
cu e,ecutantul, dar ele nu +or dep!i de re#ula 90 de )ile calendari"tice de la data recepiei. 6up
recepia punerii *n &unciune pot &i continuate numai lucrrile !i pot &i an#ajate numai celtuielile
din de+i)ul #eneral, preci)ate *n proce"ul$+er%al de recepie, care nu au nici o in&luen a"upra
&uncionrii normale a capacitii "au o%iecti+ului.
46. 6ac e,ecutantul nu$!i *ndepline!te o%li#aiile de la pct. 45, dup trecerea termenului de
remediere con+enit, %ene&iciarul *l +a "oma *n ace"t "en", iar dac e,ecutantul nu da cur" "omaiei
%ene&iciarul e"te *n drept "a e,ecute remedieri pe celtuiala !i pe ri"cul e,ecutantului *n culpa !i "a
pretind plata prejudiciului produ".
67
47. Re&u)ul e,ecutantului de a "emna proce"ul$+er%al de recepie "e con"emnea) *n cadrul ace"tuia.
48. 6up e&ectuarea remedierilor, e,ecutantul +a cere, *n "cri", %ene&iciarului, anularea o%ieciilor.
6ac *n termen de 30 de )ile calendari"tice de la data cererii e,ecutantului %ene&iciarul nu
anulea) o%ieciile, "e recur#e la procedura de conciliere, dac ea a &o"t pre+)ut *n contract !i, *n
ca)ul rm-nerii *n de)acord, poate "$l acione)e la in"tana de judecata competenta.
49. 6ata recepiei e"te cea a *nceierii de ctre comi"ia de recepie a proce"ului$+er%al de recepie a
lucrrilor, cu "au &r o%iecii.
50. 1,ecutantul are la di"po)iie 20 de )ile calendari"tice de la data primirii proce"ului$+er%al de
recepie, de am-nare "au de re"pin#ere a recepiei pentru a conte"ta o%ieciile "au re"pin#erea.
8iti#iul "e re)ol+ prin conciliere, dac acea"ta a &o"t pre+)ut *n contract, "au prin aciune la
in"tana judectorea"c.
51. 4ene&iciarul preia lucrarea la data pre+)ut la art. 49, *n a&ara ca)ului *n care recepia e"te
am-nat "au re"pin".
52. 0n ca)ul *n care %ene&iciarul "olicit preluarea unei pri de lucrare 'o parte a &lu,ului tenolo#ic,
un #rup "eparat de utilaje etc.(, *nainte de terminarea totalitii lucrrilor pre+)ute *n contract, "e
+a *nceia *ntre e,ecutant !i %ene&iciar un proce"$+er%al de predare$primire *n care "e +or
con"emna "tarea prii de lucrare *n cau)a !i m"urile de protecie reciproc a de"&!urrii
acti+itii celor dou pri. >oate ri"curile !i pericolele pentru partea preluat trec temporar a"upra
%ene&iciarului, cu e,cepia +iciilor a"cun"e !i a celor decur#-nd din e,ecutarea necore"pun)toare.
.entru partea de lucrare preluat de %ene&iciar, perioada de #aranie pentru +iciile care nu in de
"i#urana &uncionrii utilajelor !i in"talaiilor tenolo#ice +a cur#e *ncep-nd cu data terminrii
remedierilor.
Recepia final:
53. Recepia &inal e"te con+ocat de %ene&iciar *n cel mult 15 )ile dup e,pirarea perioadei de
#aranie. .erioada de #aranie e"te cea pre+)ut *n contract.
54. 8a recepia &inal particip2
a( %ene&iciarul3
%( comi"ia de recepie, numita de %ene&iciar3
c( proiectantul lucrrii3
d( e,ecutantul.
55. /omi"ia de recepie &inal "e *ntrune!te la data, ora !i locul &i,ate !i e,aminea) urmtoarele2
a( proce"ele$+er%ale de recepie la terminarea lucrrilor3
%( &inali)area lucrrilor cerute prin proce"ele$+er%ale *nceiate la terminarea lucrrilor3
c( re&eratul %ene&iciarului pri+ind comportarea lucrrilor *n e,ploatare pe perioada de #aranie,
inclu"i+ +iciile a&erente !i remedierea lor.
56. /omi"ia de recepie &inal poate cere, *n ca)uri &oarte %ine ju"ti&icate !i:"au *n ca)ul apariiei unor
+icii, e&ectuarea de *ncercri !i e,perti)e.
57. 8a terminarea recepiei, comi"ia de recepie &inal *!i +a con"emna o%"er+aiile !i conclu)iile *n
proce"ul$+er%al de recepie &inal 'modelul pre)entat *n ane,a nr. 3( pe care$l +a *nainta
%ene&iciarului, *n termen de 3 )ile lucrtoare, *mpreun cu recomandarea de admitere, cu "au &r
o%iecii, a recepiei, de anulare "au de re"pin#ere a ei.
58. 0n ca)ul *n care comi"ia de recepie &inal recomand admiterea cu o%iecii, am-narea "au
re"pin#erea recepiei, ea +a tre%ui "a propun m"uri pentru *nlturarea nere#ulilor "emnalate.
/omi"ia de recepie &inal recomand re"pin#erea recepiei *n ca)ul *n care nu "e re"pect una
"au mai multe dintre e,i#enele e"eniale.
59. 8ucrarea a crei recepie &inal a &o"t re"pin" +a &i pu"a *n "tare de con"er+are prin #rija !i pe
celtuiala %ene&iciarului, iar utili)area ei +a &i inter)i".
4ene&iciarul "e +a putea *ndrepta, pentru recuperarea pa#u%elor, *mpotri+a &actorilor implicai
*n e,ecutarea lucrrilor, +ino+ai de +iciile con"tatate cu oca)ia recepiei &inale, cat !i pentru
ne&uncionarea ace"tora.
68
4ene&iciarul otr!te admiterea recepiei, pe %a)a recomandrii comi"iei de recepie &inal, !i
noti&ic e,ecutantului otr-rea "a *n termen de 3 )ile de la primirea propunerilor comi"iei din
proce"ul$+er%al de recepie &inal.
60. 6ata recepiei &inale e"te data noti&icrii de ctre %ene&iciar a otr-rii "ale.
Recepia definitiv:
61. Recepia de&initi+ "e con+oac de %ene&iciar *n cel mult 15 )ile dup e,pirarea perioadei
con+enite prin contract pentru atin#erea indicatorilor tenico$economici proiectai.
62. 8a recepia de&initi+ particip2
$ comi"ia de recepie numita de %ene&iciar3
$ proiectantul lucrrilor3
$ e,ecutantul3
$ principalii &urni)ori de utilaje !i ecipamente tenolo#ice.
63. /omi"ia de recepie de&initi+ e,aminea) urmtoarele2
$ &inali)area lucrrilor cerute la recepia pri+ind terminarea lucrrilor de montaj utilaje !i in"talaii
tenolo#ice3
$ re&eratul %ene&iciarului pri+ind comportarea utilajelor tenolo#ice !i a in"talaiilor tenolo#ice pe
perioada de la preluarea lucrrilor, inclu"i+ +iciile a&erente !i remedierea lor3
$ reali)area per&ormanelor tenice proiectate.
64. /omi"ia de recepie de&initi+ poate cere, *n ca)uri &oarte %ine ju"ti&icate !i al apariiei unor +icii,
e&ectuarea de *ncercri !i e,perti)e.
65. 8a terminarea recepiei comi"ia *!i +a con"emna o%"er+aiile !i conclu)iile *n proce"ul$+er%al de
recepie de&initi+a 'modelul pre)entat *n ane,a nr. 4(, pe care$l +a *nainta *n termen de 3 )ile
lucrtoare %ene&iciarului, *mpreun cu recomandarea de admitere, cu "au &r o%iecii, a recepiei,
am-narea "au re"pin#erea ei.
66. 0n ca)ul *n care comi"ia de recepie de&initi+a recomand admiterea cu o%iecii, am-narea "au
re"pin#erea recepiei, ea +a tre%ui "a propun m"uri pentru *nlturarea nere#ulilor "emnalate.
67. 8ucrarea a crei recepie de&initi+a a &o"t re"pin" +a &i pu" *n "tare de con"er+are prin #rija !i pe
celtuiala %ene&iciarului.
4ene&iciarul "e +a putea *ndrepta, pentru recuperarea pa#u%elor, *mpotri+a &actorilor implicai
*n e,ecuia lucrrilor "au:!i li+rarea utilajelor !i a in"talaiilor cu oca)ia recepiei.
4ene&iciarul otr!te admiterea recepiei de&initi+e, pe %a)a recomandrii comi"iei de
recepie, !i noti&ic e,ecutantului otr-rea "a *n termen de 3 )ile lucrtoare de la primirea
propunerilor comi"iei din proce"ul$+er%al de recepie de&initi+a.
68. 6ata recepiei de&initi+e e"te data noti&icrii de ctre %ene&iciar a otr-rii "ale.
Dispoziii finale
/eltuielile de orice natur, nece"itate de acti+itatea comi"iei de recepie, cad *n "arcina
%ene&iciarului.
7em%rii comi"iei de recepie &inal +or &i an#ajai prin contract de cola%orare de ctre
%ene&iciar, dac e"te ca)ul.
/eltuielile oca)ionate de *ncercri, altele dec-t cele care decur# din pre+ederile contractuale,
"e plte"c de ctre partea care a a+ut iniiati+a e&ecturii lor. 0n "ituaiile *n care, *n urma re)ultatelor
ne&a+ora%ile ale *ncercrilor, "e "ta%ile!te o culp, celtuielile re"pecti+e "e "uport de ctre partea *n
culpa.
/eltuielile de e,perti)a "au cele oca)ionate de a"i"tena unui e,pert "e plte"c de partea care
a a+ut iniiati+a con+ocrii e,pertului !i "e "uport de partea *n culpa.
6ac prile nu ajun# la *nceierea unui proce"$+er%al de recepie &inal pe cale amia%il, ele
"e pot adre"a in"tanei judectore!ti competente.
.rile *n liti#iu pot con+eni a"upra unei proceduri de ar%itraj potri+it le#ii.
.roce"ele$+er%ale de recepie la terminarea lucrrilor "e di&u)ea) prin #rija %ene&iciarului2
a( e,ecutantului3
%( proiectantului3
69
c( or#anului admini"traiei pu%lice locale, emitent al autori)aiei de con"truire.
.roce"ele$+er%ale de recepie a punerii *n &unciune "e di&u)ea) prin #rija %ene&iciarului2
a( e,ecutantului3
%( proiectantului3
c( or#anului admini"traiei pu%lice locale care a emi" autori)aia de con"truire3
.roce"ele$+er%ale de recepie &inal "e di&u)ea) prin #rija %ene&iciarului2
a( or#anului admini"traiei pu%lice locale, emitent al autori)aiei de con"truire3
%( e,ecutantului.
.roce"ele$+er%ale de recepie de&initi+a "e di&u)ea) prin #rija %ene&iciarului2
a( or#anului admini"traiei pu%lice locale care a emi" autori)aia de con"truire3
%( e,ecutantului.
/rile tenice ale utilajelor, ecipamentelor !i in"talaiilor tenolo#ice "e p"trea) de ctre
%ene&iciar pe toat durata e,i"tenei ace"tora.
0n toate "ituaiile, %ene&iciarul e"te depo)itarul ari+ei pri+ind lucrarea *n cau).
6e menionat, c punerea *n &unciune a utilajelor implic2
a( determinarea duratelor normale de &uncionare con&orm pre+ederilor din /atalo#ul pri+ind
cla"i&icarea !i duratele normale de &uncionare a mijloacelor &i,e.
%( 0n"crierea utilajului in Re#i"trul numerelor de in+entar !i *n documentele conta%ile de
urmrire a amorti)rii, in-nd "eama de parametrii tenico$economici preci)ai de proiectani !i de
productori *n crile tenice.
0ncep-nd cu luna urmtoare punerii *n &unciune "e calculea) amorti)area utilajului, p-n la
recuperarea inte#ral a +alorii de intrare, con&orm duratei normale de &uncionare.
8.2.Proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor

9r.....................
pri+ind lucrarea ............., e,ecutat *n cadrul contractului nr. ......
din ..........., *nceiat *ntre ............ pentru lucrrile de ..............
1. 8ucrrile au &o"t e,ecutate le %a)a autori)aiei nr. ......., eli%erat
de ........... la ..............cu +ala%ilitate p-n la .......................
2. /omi"ia de recepie !i$a de"&!urat acti+itatea *n inter+alul .......... ..............., &iind &ormat
din2 ........................................... ................................................................................
'numele !i prenumele(
3. <u mai participat la recepie2
................................................................................
'numele !i prenumele( 'calitatea(
4. /on"tatrile comi"iei de recepie2
4.1. 6in documentaia "cri" !i de"emnat, nece"ar a &i pre)entat, au lip"it "au "unt incomplete
pie"ele cuprin"e *n li"ta$ane,a nr. 1.
4.2. /antitile de lucrri cuprin"e *n li"ta$ane,a nr. 2 nu au &o"t e,ecutate.
4.3. 8ucrrile cuprin"e *n li"ta$ane,a nr. 3 nu re"pect pre+ederile proiectului.
5. /omi"ia de recepie, *n urma con"tatrilor &cute, propune2
...............................................................................
6. /omi"ia de recepie moti+ea) propunerea &cut prin2
................................................................................................................................................................
7. /omi"ia de recepie recomand urmtoarele2
................................................................................
................................................................................
8. .re)entul proce"$+er%al conin-nd ......... &ile !i ............. ane,e numerotate, cu un total de ...........
&ile, a &o"t *nceiat a"t)i ...........
la .................. *n ............. e,emplare.
70
/omi"ia de recepieA( =peciali!tiA(
.re!edinte ....................... .......................
7em%ri ....................... .......................
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A( 9umele !i prenumele, "emntura.
8.3.Proces-verbal de recepie a punerii n funciune

9r.................
@. 6ate #enerale2
1. /omi"ia de recepie con+ocat la data de2 .................... !i$a de"&!urat acti+itatea *n
inter+alul2......................................
@@. /on"tatri2
0n urma e,aminrii documentaiei pre)entate, a re)ultatelor pro%elor tenolo#ice !i a cercetrii pe
teren a lucrrilor e,ecutate "$a con"tatat2
1. 6ocumentaia tenico$economic pre+)ut *n Re#ulamentul de e&ectuare a recepiei punerii *n
&unciune a o%iecti+elor de in+e"tiii a &o"t 'nu a &o"t( pre)entat inte#ral comi"iei de recepie, lip"ind2
2. 0n perioada .............. au &o"t e&ectuate pro%ele tenolo#ice ale utilajelor !i in"talaiilor a&erente
capacitii pentru e,ploatarea normala a in"talaiilor !i utilajelor tenolo#ice !i a"i#urarea calitii
produ"elor, con&orm documentaiei tenico$economice.
3. 8a data recepiei, ni+elul atin" de indicatorii apro%ai e"te urmtorul2
4. /o"tul lucrrilor !i al celtuielilor pentru e&ectuarea pro%elor tenolo#ice, a!a cum re)ult din
documentele pre)entate, e"te de ......... lei.
5. Baloarea de *nre#i"trare a &ondurilor &i,e ce "e pun *n &unciune '"au "e dau *n &olo"ina( e"te la
data recepiei de ................ lei2
6. <lte con"tatri2 ......................................... @@@.
/onclu)ii2
1. .e %a)a con"tatrilor !i a conclu)iilor con"emnate mai "u", comi"ia de recepie, *n unanimitate cu
majoritate de preri, otr!te2
<dmiterea recepiei punerii *n &unciune a capacitii2
2. /omi"ia de recepie "ta%ile!te ca pentru o cat mai %una e,ploatare a capacitii pu"e *n &unciune
mai "unt nece"are urmtoarele m"uri2
3. .re)entul proce"$+er%al care conine ............ &ile !i ............... ane,e numerotate, cu un total
de ....................... &ile care &ac parte inte#rant din cuprin"ul lui, a &o"t *nceiat a"t)i, ........................,
*n ................. e,emplare ori#inale.
/omi"ia de recepieA( =peciali!tiA(
.re!edinte ................ ....................
7em%ri ................ ....................
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A( 9umele !i prenumele, "emntura.
8..Proces-verbal de recepie final
9r. ............ din ..........
pri+ind lucrarea ................, autori)at cu nr. ....... din ........, cu +ala%ilitate p-n la ............, de
ctre ..........................
71
1. /omi"ia de recepie &inal !i$a de"&!urat acti+itatea *n inter+alul ...................., &iind &ormat din2
...............................................................................
'numele !i prenumele(
2. <u mai participat la recepie2
................................................................................
'numele !i prenumele( 'calitatea(
3. /omi"ia de recepie &inal, *n urma e,aminrii lucrrii !i a documentelor cuprin"e *n cartea
tenica a con"truciei, a con"tatat urmtoarele2
3.1. 8ucrrile pe "pecialiti au &o"t e,ecutate !i recepionate con&orm li"tei$ane, nr. 1.
3.2. 8ucrrile au &o"t complet terminate la data de .....................
3.3. /artea tenica a lucrrii !i &i!a "intetic a o%iecti+ului au &o"t 'nu au &o"t( completate.
3.4. 5%"er+aiile &cute de ctre comi"ia de recepie &inal "unt pre)entate *n li"ta$ane,a nr. 2.
3.5. @n"truciunile de e,ploatare !i urmrire a comportrii *n timp a o%iecti+ului 'nu( "unt *n po"e"ia
utili)atorului.
3.6. 5%iecti+ul "$a comportat 'nu "$a comportat( core"pun)tor *n perioada de la terminarea ei la
data de .......... p-n *n pre)ent, re"pecti+ pe o durat de .............. luni, con"tatrile comi"iei &iind
enumerate *n ane,a nr. 3.
3.7. Baloarea o%iecti+ului e"te de ............ lei, con&orm li"tei$ane, nr. 1.
4. 0n %a)a con"tatrilor &cute, comi"ia de recepie &inal propune2 .......
...............................................................................
5. /omi"ia de recepie &inal moti+ea) propunerea &cut
prin2 ..........................................................................
6. /omi"ia de recepie &inal recomand urmtoarele2
...............................................................................
7. .re)entul proce"$+er%al, conin-nd ............... &ile !i .............. ane,e numerotate cu un total
de ................ &ile, a &o"t *nceiat a"t)i, ....................., la ............... *n ............... 2 e,emplare.
/omi"ia de recepieA( =peciali!tiA(
.re!edinte ......................... ........................
7em%ri ......................... ........................
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A( 9umele !i prenumele, "emntura.

8.!.Proces-verbal de recepie definitiv

9r..........
@. 6ate #enerale2
1. /omi"ia de recepie con+ocat la data de ............... !i$a de"&!urat acti+itatea *n
inter+alul ......................
@@ . /on"tatri
0n urma e,aminrii documentaiei pre)entate !i a cercetrii pe teren a lucrrilor e,ecutate "$a
con"tatat2
1. 6ocumentaia tenico$economic pre+)ut *n Re#ulamentul de e&ectuare a recepiei
o%iecti+elor de in+e"tiii a &o"t pre)entat comi"iei de recepie cu urmtoarele e,cepii2
/omi"ia con"tat ca li"ta documentaiei pre+)ute mai "u" nu *mpiedic e&ectuarea recepiei.
2. 8a data recepiei de&initi+e a o%iecti+ului de in+e"tiii nu e"te admi" recepia preliminar a
lucrrilor de con"trucii$montaj la urmtoarele o%iecti+e2
................................................................................
3. 9u e"te admi" recepia la lucrrile de con"trucii$montaj la urmtoarele o%iecti+e2
72
................................................................................
4. Recepia punerii *n &unciune a &o"t e&ectuat la data de p-n la recepia de&initi+a a o%iecti+ului3
de la data punerii *n &unciune au trecut ............ luni.
5. Baloarea lucrrilor "upu"e recepiei de&initi+e, con&orm documentelor de decontare +eri&icate de
4anca ................ e"te de .............. lei.
6. 8a data recepiei de&initi+e, ni+elul atin" de indicatorii tenico $ economici apro%ai "e pre)int
a"t&el2
7. Crmtorii &actori au in&luenat ne&a+ora%il reali)area indicatorilor care n$au atin" ni+elul apro%at2
8. 8a data recepiei de&initi+e "e con"tat urmtoarele di"poni%iliti de capaciti ale utilajelor
tenolo#ice !i de "paii con"truite, care pot conduce la *m%untirea indicatorilor tenico$economici.
9. =$a con"tatat ca "unt luate m"urile pentru meninerea ni+elului apro%at al indicatorilor tenico$
economici *n ceea ce pri+e!te2
a( a"i#urarea cu materii prime, materiale, com%u"ti%il, ener#ie, apa etc. '"e +or arta cele ce nu "unt
a"i#urate(3
%( lucrri cone,e, utiliti, alte "er+icii3
c( &ora de munca3
d( alte m"uri.
@@@. /onclu)ii2
1. .e %a)a con"tatrilor !i conclu)iilor con"emnate mai "u", comi"ia de recepie otr!te, cu
majoritate de preri2
<dmiterea recepiei de&initi+e a o%iecti+ului de in+e"tiii2
................................................................................
=e acord cali&icati+ul 2.....................................
2. /omi"ia de recepie "ta%ile!te ca pentru meninerea ni+elului apro%at al indicatorilor tenico$
economici apro%ai !i pentru o cat mai %una e,ploatare a capacitilor ce "e recepionea) mai "unt
nece"are urmtoarele m"uri2 ................................................................................
3. .re)entul proce"$+er%al care conine ............. &ile !i .............. ane,e, numerotate cu un total
de ............. &ile care &ac parte inte#rant din cuprin"ul ace"tuia, a &o"t *nceiat a)i ...........
*n .................... e,emplare ori#inale.
.re!edinte, =peciali!ti con"ultani2
'numele !i prenumele( 'numele !i prenumele(
Bicepre!edinte,
7em%ri2 <"i"teni2
'numele !i "emntura( 'numele !i "emntura(
=ecretar,
9.Regulamentul dirigintelui de antier pentru lucrrile de montaj
utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale
DRP!UR"#$ %&#"'(!""# S" R(SPU)DR"# !"!U#(R"#%R D (U!%R"*(+""
(rt. , - 6iri#intele de !antier lucrri montaj dotri tenolo#ice indu"triale *!i e,ercit atri%uiile
&uncionale pe toat durata de reali)are a lucrrilor de montaj, repre)ent-nd in"tituia *n care
&uncionea).
(rt. . - 6iri#inii de !antier lucrri montaj dotri tenolo#ice indu"triale r"pund &a de in+e"titor,
con&orm le#ii, pentru "upra+e#erea !i reali)area corecta a e,ecuiei lucrrilor de montaj !i au
urmtoarele o%li#aii !i r"punderi2
a. /n perioada de pregtire a e0ecuiei lucrrilor de monta1 dotri te2nologice industriale:
+eri&ica e,i"tenta autori)aiei de con"truire inclu)-nd !i lucrrile de montaj dotri tenolo#ice
indu"triale, precum !i *ndeplinirea condiiilor le#ale cu pri+ire la acea"ta3
73
+eri&ica core"pondenta dintre pre+ederile autori)aiei "i ale proiectului3
preia ampla"amentul "i reperele de ni+elment "i le preda e,ecutantului lucrrilor de montaj
dotri tenolo#ice indu"triale li%er de orice "arcina3
participa *mpreun cu proiectantul !i e,ecutantul lucrrilor de montaj la tra"area #enerala !i
"ta%ilirea %ornelor de reper3
preda e,ecutantului lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice indu"triale terenul re)er+at pentru
or#ani)area de !antier3
"tudia) proiectul, caietele de "arcini, tenolo#iile "i procedurile pre+)ute pentru reali)area
lucrrilor de montaj utilaje, ecipamente "i in"talaii tenolo#ice indu"triale3
+eri&ica e,i"tenta tuturor pie"elor "cri"e "i de"enate, corelarea ace"tora, re"pectarea
pre+ederilor cu pri+ire la +eri&icarea proiectelor de ctre +eri&icatori ate"tai pentru domeniile
re"pecti+e, cerinele "ta%ilite prin ;otr-ri de Du+ern !i 9ormele 7etodolo#ice a&erente
apro%ate, "i pu%licate in 7onitorul 5&icial3
+eri&ica e,i"tenta in proiect a pre+ederilor pri+ind &a)ele determinante, precum "i a
pro#ramului de control al proiectantului3
+eri&ica e,i"tenta tuturor a+i)elor, acordurilor, precum "i re"pectarea pre+ederilor le#ale
pri+ind documentaia tenica3
+eri&ica e,i"tenta unui "i"tem propriu de a"i#urare a calitii la e,ecutantul lucrrilor de
montaj dotri tenolo#ice indu"triale, precum !i a procedurilor de proce"3
participa la ela%orarea contractelor re&eritoare la e,ecuia lucrrilor de montaj "i r"punde de
introducerea in ace"tea a pre+ederilor re&eritoare la calitate3
particip alturi de in+e"titor la pre#tirea licitaiilor pentru adjudecarea e,ecuiei lucrrilor de
montaj !i dotri tenolo#ice indu"triale.
3. /n perioada e0ecuiei lucrrilor de monta1$ dotri te2nologice industriale:
urmre!te reali)area lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice indu"triale in con&ormitate cu
pre+ederile contractului, proiectului, a caietelor de "arcini "i a re#lementarilor tenice in
+i#oare3
+eri&ica re"pectarea tenolo#iilor de e,ecuie a lucrrilor de montaj, aplicarea corecta a
ace"tora in +ederea a"i#urrii ni+elului calitati+ pre+)ut in documentaia tenica, contract !i
normele tenice *n +i#oare3
inter)ice utili)area de lucrtori neautori)ai pentru me"eriile la care re#lementrile au
pre+ederi *n ace"t "en"3
e&ectuea) +eri&icrile pre+)ute *n norme !i "emnea) documentele *ntocmite ca urmare a
+eri&icrilor 'proce"e$+er%ale *n &a)e determinante, proce"e$+er%ale de lucrri ce de+in
a"cun"e etc.(3
particip la +eri&icarea *n &a)e determinante3
+eri&ic re"pectarea le#i"laiei cu pri+ire la materialele utili)ate pri+ind e,i"tena documentelor
de ate"tare a calitii, core"pondena calitii ace"tora cu pre+ederile din certi&icatele de
calitate, contracte, proiecte3
inter)ice utili)area de materiale, "emi&a%ricate !i produ"e necore"pun)toare "au &r
certi&icate de con&ormitate, declaraie de con&ormitate "au &r a#rement tenic 'pentru
materialele netradiionale(3
inter)ice utili)area de tenolo#ii noi de montaj dotri tenolo#ice indu"triale near#umentate
tenic3
a"i"ta la prele+area pro%elor de la locul de reali)are a lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice
indu"triale3
urmre!te derularea lucrrilor de montaj din punct de +edere tenic pe tot parcur"ul e,ecuiei,
admi-nd la plata numai lucrrile reali)ate !i core"pun)toare din punct de +edere calitati+3
74
cere e,ecutantului lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice indu"triale, dup ca), "i"tarea
e,ecuiei, demontarea "au re&acerea lucrrilor de montaj e,ecutate necore"pun)tor, numai *n
%a)a "oluiilor ela%orate de proiectant "au per"oanele a%ilitate prin le#e pentru ela%orarea
ace"tora3
tran"mite proiectantului "e"i)rile proprii "au ale participanilor la reali)area lucrrilor de
montaj dotri tenolo#ice indu"triale, pri+ind necon&ormitile, neconcordantele i+ite pe
parcur"ul e,ecutrii lucrrilor de montaj a&erente3
+eri&ica re"pectarea pre+ederilor le#ale cu pri+ire la cerinele "ta%ilite prin 5rdine "i ;otr-ri
de Du+ern pri+ind calitatea lucrrilor de montaj utilaje, ecipamente "i in"talaii tenolo#ice
indu"triale *n ca)ul e&ecturii de modi&icri ale documentaiei "au adaptrii de noi "oluii care
"cim% condiiile iniiale3
a+i)ea) *n numele in+e"titorului : utili)atorului acti+itatea pe linie &inanciara, de +eri&icare "i
decontare a lucrrilor de montaj e,ecutate, in care "cop +eri&ica realitatea "i e,actitatea datelor
*n"cri"e *n "ituaiile de lucrri de montaj dotri tenolo#ice indu"triale pri+ind "tadiile &i)ice
reali)ate3
urmre!te re"pectarea de ctre e,ecutantul lucrrilor de montaj a ma"urilor di"pu"e de
proiectant "au or#anele a%ilitate pentru remedierea unor lucrri con"tatate ca
necore"pun)toare3
urmre!te e,i"tenta !i re"pectarea "i"temului de a"i#urare a calitii la e,ecutantul lucrrilor de
montaj dotri tenolo#ice indu"triale3
participa la +eri&icarea lucrrilor de montaj pe &a)e de e,ecuie !i di"pune m"uri pentru
e&ectuarea de ctre e,ecutantul lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice indu"triale a tuturor
+eri&icrilor de calitate "ta%ilite de normele tenice3
preia documentele de la e,ecutantul lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice indu"triale !i
proiectant !i completea) cartea tenica a montajului dotrii tenolo#ice indu"triale re"pecti+e
cu toate documentele pre+)ute de re#lementrile le#ale3
urmre!te de)a&ectarea lucrrilor de or#ani)are de !antier lucrri montaj dotri tenolo#ice
indu"triale "i preda terenul deintorului ace"tuia.
c. #a recepia lucrrilor de monta1 utila1e$ ec2ipamente 4i instalaii te2nologice industriale:
particip la recepia lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice indu"triale, a"i#ur "ecretariatul
recepiei !i *ntocme!te actele de recepie3
urmre!te re)ol+area pro%lemelor con"tatate de comi"ia de recepie !i *ntocme!te documentele
de aducere la *ndeplinirea m"urilor impu"e de comi"ia de recepie3
preda in+e"titorului:utili)atorului actele de recepie, documentaia tenica !i economic a
lucrrilor de montaj dotri *mpreun cu cartea tenic a lucrrilor de montaj a dotrii
tenolo#ice indu"triale a&erente.
(rt. 3 - 6iri#inii de !antier lucrri montaj dotri tenolo#ice indu"triale r"pund de neaducerea la
*ndeplinire a o%li#aiilor !i r"punderilor pre+)ute la art. 2, precum !i nea"i#urarea din culpa lor a
reali)rii ni+elului calitati+ al lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice indu"triale la ni+elul pre+)ut *n
contracte, proiecte, caiete de "arcini !i a re#lementrilor tenice *n +i#oare.
""". (C!"5"!(!( D"R"'")!"#%R
, - #icitarea lucrrilor de monta1 dotri te2nologice industriale
(rt. 6 - .re)entarea unitara a documentelor de licitaie a e,ecutrii lucrrilor de montaj in condiiile
le#ii, urmrind2
a. 6ocumentele pentru cali&icarea o&ertanilor2 pu%licitatea, in"truciunile pentru o&ertani3
%. 6ocumentele pentru o&ertare, inclu"i+ proiectul tenic !i condiiile de contractare a lucrrilor
pri+ind e,ecutarea in+e"tiiei.
.. Contractarea lucrrilor
75
(rt. 7 - 6ocumentaia nece"ara pentru e,ecutarea lucrrilor de montaj contractate +a &i pu" la
di"po)iia e,ecutantului de ctre in+e"titor &r plat, la termenele "ta%ilite prin #radul de reali)are a
in+e"tiiilor. 6iri#inii de !antier pri+ind lucrrile de montaj, +or urmri2
natura !i +olumul lucrrilor preci)ate *n ane,ele contractului3
punerea la di"po)iia e,ecutantului a documentaiilor de e,ecuie lucrri de montaj la
termenele preci)ate *n ane,ele contractelor3
emiterea de in"truciuni pentru e,ecutant *n ca) de neclariti3
pre)entarea de ctre e,ecutantul lucrrilor de montaj a #araniei din partea unei %nci "au
"ocieti de a"i#urare pentru o "um care repre)int #arania de %un e,ecuie a contractului.
(rt. 8 - @n contractul *nceiat intre in+e"titor !i antreprenor, diri#intele de !antier lucrri de montaj,
+a urmri e,i"tena urmtoarelor pre+ederi2
data *nceperii lucrrilor3
data terminrii lucrrilor3
condiii de acordare !i ram%ur"are a a+an"ului3
perioada de #aranie3
condiii de con"tituire !i de re"tituire a #araniei3
condiii de plat3
penali)ri *n ca)urile *n care una dintre pri nu *!i re"pect o%li#aiile contractuale3
ca)urile *n care "e re&lect "au nu e+entualele modi&icri de preuri aprute pe parcur"ul
e,ecutrii lucrrilor de montaj3
impunerea de termene corelate cu punerea *n &unciune a in+e"tiiei pentru e,ecutarea
lucrrilor de racorduri utiliti tenolo#ice 'ener#ie, apa, #a)e etc.(3
condiii re&eritoare la ni+elul de a"i#urare a calitii lucrrilor de montaj utilaje, ecipamente
!i in"talaii tenolo#ice indu"triale con&orm ni+elului calitii menionat *n proiect.
3 - (vize necesare pentru realizarea lucrrilor de monta1 dotri te2nologice industriale
(rt. 9 - =e +or o%ine urmtoarele cate#orii de a+i)e2
a. <+i) #eotenic3
%. <+i)e de la &urni)orii de utiliti3
c. <+i)ul +eri&icatorului de proiect3
d. <+i)e "peci&ice de ampla"are a utilajului ecipamentului "au in"talaiei tenolo#ice
indu"triale.
e. <+i)e "peci&ice &uncionalitii dotrii tenolo#ice indu"triale3
&. <+i)e de ocupare de&initi+ "au temporar a unor terenuri din domeniul pu%lic "au pri+at3
#. <lte a+i)e "peci&ice *n certi&icatul de ur%ani"m.
6. (utorizaia de construire pentru lucrrile de monta1
(rt. : $ /on&orm pre+ederilor 8e#i"laiei R.7., autori)aia de con"truire con"tituie actul de autoritate
al admini"traiei locale pe %a)a cruia "e a"i#ur aplicarea m"urilor pre+)ute de le#e, re&eritoare la
ampla"area, proiectarea, e,ecutarea !i &uncionarea con"truciilor.
<utori)aia de con"truire "e eli%erea) pentru toate cate#oriile de con"trucii ci+ile, indu"triale,
a#ricole "au de orice alta natur.
Se pot e0ecuta fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri2
a. reparaii la *mprejmuiri, acoperi!uri, *n+elitori, c-nd nu "e "cim% &orma ace"tora !i
materialele din care "unt e,ecutate3
%. reparaii !i *nlocuitori de t-mplrie interioar !i e,terioar, dac "e p"trea) &orma,
dimen"iunile #olurilor !i t-mplriei3
c. )u#r+eli !i +op"itorii interioare3
d. )u#r+eli !i +op"itorii e,terioare3
e. reparaii la in"talaiile interioare !i %ran!amentele e,terioare, de orice &el, a&erente cldirilor,
&r implicaii a"upra "tructurii de re)i"ten "au a"pectul aritectural al ace"tora etc.
76
7. Controlul de calitate n fazele determinante ale monta1ului
(rt. ; $ ?a)ele determinante "e "ta%ile"c de ctre proiectantul lucrrii cu acceptul or#anelor
re"pecti+e.
(rt. ,< $ .rin &a)a determinata "e *nele#e acel "tadiu &i)ic la care, o lucrare de montaj dotri
tenolo#ice indu"triale odat ajun", nu mai poate continua &r acceptul "cri" al %ene&iciarului,
proiectantului, e,ecutantului !i care "e autori)ea), dup ca), de in"peciile !i or#anele re"pecti+e,
preci)ate la art. 9. /ontroalele *n &a)ele determinate nu *nlocuie"c !i nu e,clud r"punderile &actorilor
implicai *n proiectarea !i e,ecutarea lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice indu"triale.
.roce"ul$+er%al de autori)are a continurii e,ecutrii lucrrilor de montaj !i in"talaii
a&erente ace"tora, "e +a include *n E/artea tenica a lucrrilor de montaj utilaje, ecipamente "i
in"talaii tenolo#ice indu"trialeE.
8. Sistemul de asigurare a calitii lucrrilor de monta1
(rt. ,, $ 6iri#intele de !antier pentru lucrri de montaj dotri tenolo#ice indu"triale
+eri&ica e,i"tenta unui "i"tem propriu de a"i#urare a calitii la e,ecutantul lucrrilor de montaj.
6atele pri+ind "i"temul de a"i#urare a calitii la unitatea e,ecutant tre%uie " a"i#ure e,i"tena
urmtoarelor componente2
a( 1,i"tena la e,ecutantul lucrrilor de montaj a urmtorilor &actori implicai *n a"i#urarea
calitii2
ate"tarea cali&icrii pentru domeniul de "pecialitate ce &ace o%iectul lucrrilor de montaj3
compartiment de a"i#urare a calitii e,ecuiei lucrrilor de montaj3
compartiment de control tenic al calitii3
per"onal an#ajat *n &uncia de re"pon"a%il tenic cu e,ecuia ate"tat 'cu contract de munca "au
prin con+enie ci+il(.
%( .ro#ramul de a"i#urare a calitii &ormat din2
manualul de a"i#urare a calitii3
procedurile tenice a&erente &unciunilor de "i"tem3
planul de control a calitii.
c( 6ocumente pri+ind ate"tarea calitii2
documente de proiectare3
documente de la &urni)ori3
documente de e,ecuie a lucrrilor de montaj3
documente "peci&ice acti+itilor de control3
recepia lucrrilor.
(rt. ,. $ .e parcur"ul e,ecutrii lucrrilor de montaj a utilajelor, ecipamentelor "i in"talaiilor
tenolo#ice indu"triale, diri#intele are dreptul " di"pun *n "cri"2
*ndeprtarea de pe !antier a oricror materiale care "unt calitati+ necore"pun)toare3
*nlocuirea materialelor 'pie"elor, "u%an"am%lelor etc.( necore"pun)toare calitati+ cu altele
core"pun)toare3
*ndeprtarea "au re&acerea oricrei lucrri de montaj "au pri din lucrare necore"pun)toare
din punct de +edere calitati+.
9. 5erificarea te2nica de calitate a proiectelor pentru lucrrile de monta1 dotri te2nologice
industriale
(rt. ,3 $ Beri&icarea la cerinele de calitate pre+)ute de le#i"laie "unt o%li#atorii pentru toate
lucrrile de montaj dotri tenolo#ice indu"triale.
Sunt supuse verificrii te2nice:
documentaia tenica de proiectare nece"ar o%inerii autori)aiei de con"truire3
77
documentaiile tenice !i detaliile de e,ecuie "u% &orm de plan!e, %re+iare de calcul, caiete
de "arcini, alte documentaii.
(rt. ,6 $ @n+e"titorul *mpreun cu e,ecutantul lucrrilor de montaj r"pund potri+it le#ii pentru
"upunerea la +eri&icare a *ntre#ului proiect !i pentru modi&icrile e&ectuate &r acceptul
+eri&icatorului tenic, dac prin acea"ta "e a&ectea) calitatea lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice
indu"triale.
:. Certificarea de conformitate a calitii produselor si agrementelor te2nice utilizate la
lucrrile de monta1 dotri te2nologice industriale
(rt. ,7 $ <#rementul tenic ate"ta aptitudinea de utili)are a noilor produ"e, procedee "i ecipamente
la lucrrile de montaj pentru care nu "unt ela%orate re#lementari tenice. .entru acea"ta, a#rementul
tenic "ta%ile!te condiii de &a%ricaie, tran"port, depo)itare, de montare "i e,ploatare.
(rt. ,8 $ @n ca)ul *n care "olicitarea "e re&era la produ"e, procedee "au ecipamente utili)ate in
"trintate, "e +a anali)a compati%ilitatea caracteri"ticilor produ"elor, procedeelor "au ecipamentelor
*n cau) cu cele core"pun)toare condiiilor de utili)are din R. 7oldo+a !i "e +a decide, *n condiiile
pre+ederilor Re#ulamentului pri+ind a#rementul tenic pentru noi produ"e !i procedee utili)ate la
lucrrile de montaj pentru utilaje, ecipamente !i in"talaii tenolo#ice indu"triale, ela%orarea !i
acordarea a#rementului tenic, recunoa!terea re#lementarilor "au a#rementelor tenice o%inute *n
ar de ori#ine "au, dup ca), nece"itatea e&ecturii unor *ncercri "au pro%e "peci&ice.
(rt. ,9 $ @n+e"titorii, proiectanii, e,ecutanii de lucrri de montaj dotri tenolo#ice indu"triale au
urmtoarele o%li#aii !i r"punderi2
" cear !i " utili)e)e la e,ecutarea lucrrilor de montaj numai pie"e, "u%an"am%le, produ"e
&inite !i materiale pentru care e,i"t certi&icate de con&ormitate3
"a pre+ad, *n contractele *nceiate cu productorii "au &urni)orii de utilaje:materiale !i:"au
produ"e &olo"ite la lucrrile de montaj, clau)e re&eritoare la o%li#ati+itatea e&ecturii
certi&icrii de con&ormitate a calitii produ"elor con&orm pre+ederilor ;.D. Repu%licii
7oldo+a.
;. 5erificarea te2nica a documentelor
(rt. ,: $ 6iri#intele de !antier pentru lucrrile de montaj dotri tenolo#ice indu"triale are
urmtoarele re"pon"a%iliti *n ceea ce pri+e!te +eri&icarea tenica a documentelor2
a"i"t la prele+area pro%elor !i +eri&ic *n"crierea re)ultatelor ace"tora *n documente3
+eri&ic lucrrile !i di"pune m"uri pentru a"i#urarea de ctre e,ecutantul lucrrilor de montaj
a tuturor +eri&icrilor de calitate "ta%ilite de norme prin2
di"po)iii de !antier3
proce"$+er%al lucrri de montaj a"cun"e3
proce"$+er%al al &a)elor determinante pentru lucrrile de montaj3
proce"$+er%al recepie calitati+a pe cate#orii de lucrri de montaj.
dup ca), *n ca)ul reali)rii unor lucrri de montaj necore"pun)toare, cere con"tructorului
"i"tarea ace"tora3
acionea) *n +ederea "oluionrii necon&ormitilor !i urmre!te modul de "oluionare a
ace"tora dup "oluiile date de proiectant, dup ca), e,pert3
urmre!te !i admite la plat numai lucrrile core"pun)toare.
,<. Decontarea lucrrilor de monta1 dotri te2nologice industriale
(rt. ,; $ @n contractul *nceiat intre in+e"titor "i e,ecutant, la capitolul E/ondiii "peciale de
contractareE, "e "ta%ile"c2
termenul la care "e +a acorda a+an"ul3
ponderea a+an"ului, *n procente, din +aloarea contractului3
inter+alul plilor 'de re#ul lunare(.
78
(rt. .< $ 6econtarea lucrrilor "e &ace pe %a)a cantitilor real e,ecutate re)ultate din m"urtori, care
"e *n"criu, *n ace"t "en", *n caietele de m"urtori 'ata!amente(. 7"urtorile "unt e&ectuate de
repre)entantul e,ecutantului !i de diri#intele !antierului lucrrilor de montaj.
<ce"te m"urtori "e &ac la terminarea lucrrilor de montaj care de+in a"cun"e, odat cu *ntocmirea
proce"ului$+er%al de recepie calitati+a, iar pentru celelalte cate#orii de lucrri care nu de+in a"cun"e,
lunar.
(rt. ., $ @n ca)ul *n care cantitile re)ultate *n urma m"urtorilor "unt mai mari dec-t cele *n"cri"e
*n li"tele de cantiti de lucrri ale proiectului tenic, con&irmarea ace"tor cantiti e"te nece"ar a &i
&cut !i de proiectant, urm-nd ca ele " &ie re#lementate prin nota de comand "uplimentar.
/antitile de lucrri real e,ecutate pentru lucrrile de montaj "uplimentare "e +or *n"crie *n mod
di"tinct *n caietele de m"urtori.
(rt. .. $ =ituaiile de plat, ela%orate pe %a)a preturilor unitare din o&erta "au a preturilor ne#ociate
pentru cantiti "uplimentare "au articole "uplimentare, +or &i *ntocmite di"tinct de cele
core"pun)toare de+i)ului contractat.
0n ca)ul dep!irii duratei de e,ecuie contractate, din +ina e,clu"i+ a contractantului, pentru lucrrile
rma"e de e,ecutat, decontarea "e &ace con&orm condiiilor contractuale.
(rt. .3 $ .lata &acturii &inale 'licidare &inanciara( "e +a &ace imediat dup +eri&icarea !i acceptarea
"ituaiei de plat de&initi+ 'la "tin#erea li"tei ane,e a proce"ului$+er%al de recepie la terminarea
lucrrilor(.
Darania de %un e,ecuie "e +a re"titui e,ecutantului lucrrilor de montaj pe %a)a noti&icrii
in+e"titorului ctre a#entul %ancar. 9oti&icarea "e +a &ace dup eli%erarea certi&icatului de recepie
&inal.
.lata ultimelor "ume datorate de in+e"titor e,ecutantului lucrrilor de montaj pentru
cate#oriile de lucrri e,ecutate nu +a &i condiionat de eli%erarea certi&icatului de recepie &inal.
.entru modi&icrile de preuri ce pot aprea *n timpul e,ecuiei "e +or &ace preci)ri
*n contract, la capitolul E/ondiii "peciale de contractareE.
,,. Cartea te2nica a lucrrilor de monta1 dotri te2nologice industriale
(rt. .6 $ /artea tenic a lucrrilor de montaj dotri tenolo#ice indu"triale "e *ntocme!te prin #rija
in+e"titorului. 1a "e de&initi+ea) *nainte de recepia &inal. 6up con"tituire "e completea) !i "e
p"trea) de ctre in+e"titor "au proprietar *n con&ormitate cu pre+ederile Re#ulamentului pri+ind
urmrirea comportrii *n e,ploatare a lucrrilor de montaj utilaje, ecipamente !i in"talaii
tenolo#ice indu"triale.
,.. Recepia lucrrilor de monta1
(rt. .7 $ Recepia lucrrilor de montaj utilaje, ecipamente !i in"talaii tenolo#ice indu"triale e"te o
component a "i"temului calitii lucrrilor de montaj !i e"te actul prin care in+e"titorul declar c
accept " preia lucrarea, cu "au &r re)er+e !i c acea"ta poate &i dat *n &olo"in "au pu" *n
&unciune. .rin actul de recepie "e certi&ic &aptul c e,ecutantul lucrrilor de montaj !i$a *ndeplinit
o%li#aiile *n con&ormitate cu autori)aiile, a+i)ele, pre+ederile contractului, ale documentaiei de
e,ecuie, precum !i cu re#lementrile tenice aplica%ile.
(rt. .8 $ Recepia lucrrilor de montaj utilaje dotri tenolo#ice indu"triale "e reali)ea) *n
urmtoarele etape2
recepia la terminarea lucrrilor3
recepia punerii *n &unciune a capacitilor de producie3
recepia &inal, dup cel mult 15 )ile de la e,pirarea perioadei de #aranie.
79
"1#.Contract model de efectuare a lucrrilor de montaj i punere n
funciune a utilajului tehnologic
mun./i!inu 11 "eptem%rie 2012
Compania S.R.#. =nergie-Com>$ "u% conducerea 6irectorului #eneral "on "S(C$ care acti+ea) *n
%a)a =tatutului, denumit *n continuare =Client> sau =Cumprtor>
Fi
/ntreprinderea S.R.#. =999>$ "u% conducerea 6irectorului #eneral (le0andru #U)'U$ care
acti+ea) *n %a)a =tatutului, denumit *n continuare =Productor> sau =5?nztor>$
Fi
/ntreprinderea S.(. =C%#(S>$ "u% conducerea 6irectorului #eneral 5ladimir &@()$ care
acti+ea) *n %a)a =tatutului, denumit *n continuare =0ecutant>$
<u *nceiat pre)entul contract2
,. %3iectul contractului
$ 1,ecutantul e"te re"pon"a%il pentru e,ecutarea lucrrilor de montaj, re#lajul, te"tare !i punerea
*n &unciune a utilajului tenolo#ic '*n continuare A lucrri( *n *ncperile cldirii indu"triale
ampla"ate pe adre"a2 mun./i!inu3 "tr. /luj$9apoca, 100. Ctilajul tenolo#ic core"punde
li"tei indicate *n <ne,a nr.1 a contractului dat3
$ .roductorul #arantea) calitatea !i &ia%ilitatea utilajului li+rat, *n core"pundere cu crile
tenice !i condiiile tenice3
$ /lientul #arantea) acitarea lucrrilor e,ecutate de 1,ecutant, con&orm contractului dat.

.. Responsa3ilitatea Prilor
$ Productorul este responsabil de:
a( 8i+rarea utilajului *n core"pundere cu cerinele tenice3
%( 6up de"pacetarea utilajului am%alat .roductorul tran"mite utilajul /lientului con&orm li"tei
indicate *n <ne,a nr.1 a pre)entului contract, con&orm calitii indicate *n documentaia
tenic !i *n contractul de +-n)are$cumprare, !i <ctului de predare$primire *n pre)ena
1,ecutantului3
c( 0n ca)ul depi"trii de&eciunilor !i altor neajun"uri pentru utilajele recepionate, con&orm
contractului de +-n)are$cumprare, /lientul +a in&orma .roductorul *n termen de 10 ')ece(
)ile !i +a per&ecta <ctul de comi"ia &ormat din repre)entanii /lientului !i .roductorului. 0n
ace"t ca) celtuielile de depla"are +or &i "uportate de .roductor3
d( 0n ace"t ca) .roductorul "e o%li# *n termen de 7 '!apte( )ile " ia deci)ie a"upra
de&eciunilor depi"tate !i " in&orme)e /lientul. B-n)torul "e o%li# *n termen de 30 )ile din
)iua primirii reclamaiei " li+re)e pie"ele de&ectate !i " remedie)e de&eciunile con"tatate din
cont propriu3
e( 0mpreun cu 1,ecutantul " !colari)e)e an#ajaii /umprtorului a"upra e,ploatrii !i
&uncionrii utilajului3
&( = reali)e)e certi&icarea utilajului li+rat *n termenul de 10 )ile %ancare din )iua de"pacetrii
utilajului am%alat. 6e"pacetarea utilajului "e reali)ea) *n pre)ena repre)entanilor tuturor
prilor pre)entului contract3
#( = e,ercite de"er+irea po"t G +-n)are 'de #aranie( a utilajului, con&orm contractului de
+-n)are$cumprare.
$ Executantul se oblig s:
a( = reali)e)e *mpreun cu /lientul in"pecia teritoriului pentru "ta%ilirea terenului de ampla"are
a utilajului de"tinat montrii3
%( = reali)e)e *mpreun cu /lientul li"ta lucrrilor con&orm de+i)ul de montaj3
c( = e,ecute calitati+ lucrrile de montaj !i dare *n e,ploatare3
d( 0mpreun cu productorul " !colari)e)e an#ajaii /lientului3
e( = de"&!oare "er+ice pentru lucrrile re"pon"a%ile3
80
&( = acite din cont propriu co"tul a"i#urrii an#ajailor "i, con&orm le#i"laiei R.7.
#( = pre)inte /lientului documentaia tenic, cecurile pentru materialele !i "culele procurate !i
tuturor celtuielilor "uportate *n +ederea ar#umentrii de+i)ului de celtuieli.
$ Clientul se oblig:
a( = e&ectue)e lucrrile de pre#tire a *ncperilor pentru e,ecutarea lucrrilor de montaj3
%( = &urni)e)e 1,ecutantului teren de producie *ncperi pentru depo)itarea utilajului, con&orm
cerinelor .roductorului *n contractul de +-n)are$cumprare3
c( = &urni)e)e 1,ecutantului toat documentaia tenic nece"ar e,ecutrii lucrrilor de montaj
con&orm proiectului3
d( = pltea"c 1,ecutantului co"tul lucrrilor *n plin m"ur3
e( 6up reali)area te"trii !i punerii *n &unciune a utilajului montat /lientul, .roductorul !i
1,ecutantul +or "emna <ctul de dare *n e,ploatare.
fB Costul contractului 4i ordinea ac2itrii
a( /o"tul lucrrilor e&ectuate de 1,ecutant con"tituie 100 mii lei R.7., incl.>B<, con&orm
de+i)ului ane,at3
%( <citarea "e +a &ace prin tran"&er %ancar pe contul 1,ecutantului3
c( 7od de acitare2 40H din co"tul lucrrilor +or &i acitate de /lient *n termen de 10 )ile
%ancare din )iua "emnrii contractului dat. 60H din "uma contractat +a &i tran"&erat de
/lient pe contul 1,ecutantului *n decur" de 3 )ile %ancare din )iua "emnrii <ctului de
predare$primire a utilajului *n e,ploatare.
d( !ermenii 4i condiiile de e0ecutare a lucrrilor
a( /lientul *n!tiinea) *n "cri" 1,ecutantul de"pre pre#tirea terenului !i *ncperilor pentru
de"pacetare !i montaj3
%( 8ucrrile de montaj, te"tare !i alte lucrri de punere *n &unciune a utilajului "e +or e,ecuta *n
perioada a 100 )ile lucrtoare din )iua recepionrii de ctre 1,ecutant a *n!tiinrii /lientului
a"upra pre#tirii terenului !i *ncperilor pentru de"pacetare !i montaj3
c( 0n ca) de depi"tare a unor de&eciuni la utilajele de"pacetate termenul de e,ecutare a
lucrrilor de ctre 1,ecutant "e +or mri cu +aloarea "imilar nece"ar pentru remedierea
"ituaiei re"pecti+e, con&irmate prin proce"$+er%al per&ectat de prile contractului dat3
d( 8ucrrile de montaj, te"tare !i punere *n &uncionare "e e,ecut "u% "upra+e#erea
"peciali!tilor repre)entani ai /lientului !i 1,ecutorului. 1,ecutorul a"i#ur an#ajaii din
"u%ordine cu "cule !i aparataj nece"ar3
e( 0n proce"ul de e,ecutare a lucrrilor de montaj toate prile componente ale utilajelor +or &i
minuio" e,aminate !i te"tate. Re)ultatele e,aminrilor !i te"trilor +or &i o#lindite *n proce"$
+er%al "emnat de repre)entanii /lientului !i 1,ecutorului la locul montrii$ampla"rii
utilajelor re"pecti+e. 8a depi"tarea de&eciunilor *n proce"ul$+er%al ace"tea +or &i de"cri"e cu
e,actitate, "e +or meniona cau)ele apariiei, remedierile, precum !i per"oanele re"pon"a%ile
pentru ace"te de&eciuni3
&( =peciali!tii *n montaj +or *n"crie lucrrile *n re#i"trul de montaj, care la &inali)area lucrrilor
+a &i "emnat de .rile contractului dat3
#( 8a &inali)area montajului !i punerii *n &unciune a utilajului .rile contractului +or "emna
proce"ul$+er%al de pre#tire a utilajului pentru te"trile &inale !i punere *n &unciune3
( 0n timpul te"trii &inale a utilajului "e in+it repre)entantul centrului de "tandardi)are !i
metrolo#ie3
i( 8ucrrile de montaj "e con"ider &inali)ate dup e,ecutarea tuturor lucrrilor de montaj,
lucrrilor de re#laj, te"tri, punere *n &unciune !i atin#erea parametrilor optimali de
&uncionare, prin *ntocmirea .roce"ului$+er%al !i <ctului de predare$primire a utilajului *n
e,ploatare3
j( /lientul "e o%li# " re"pecte toate indicaiile tenice a "peciali!tilor 1,ecutantului, iar
1,ecutantul #arantea) corectitudinea indicaiilor tenice acordate /lientului.
81
I( Responsa3ilitatea prilor
a( 0n ca)ul re&u)ului unilateral a uneia din .ri de a e,ecuta condiiile contractului dat, partea
re"pecti+ +a plti celelalte pri o de"p#u%ire *n "um de 10H din "uma contractului3
%( 0n ca)ul nere"pectrii de ctre .roductor a termenilor de remediere a de&eciunilor ace"ta +a
plti /umprtorului penalitate *n +aloare de 0,1H din +aloarea pie"elor "au a utilajului dat
pentru &iecare )i *nt-r)iere3
c( 0n ca)ul nere"pectrii de ctre 1,ecutant a termenilor de montaj, te"tare !i alte lucrri de
punere *n &unciune a utilajului ace"ta +a plti /lientului penalitate *n +aloare de 0,1H din
"uma contractului dat pentru &iecare )i *nt-r)iere3
d( Re"pon"a%ilitatea .rilor *n alte ca)uri "e +a determina con&orm le#i"laiei *n +i#oare.
e( %3ligaiuni de garanie
a( .roductorul #arantea) calitatea !i &ia%ilitatea utilajului &urni)at *n perioada e,ploatrii de
#aranie, "ta%ilit *n D5=> G ul pentru &iecare tip de utilaj, dar nu mai mic de 18 luni din data
"emnrii <ctului de predare$primire a utilajului *n e,ploatare3
%( .roductorul #arantea) "er+ice tenic pentru utilajul li+rat *n perioada a 2 ani din data
"emnrii <ctului de predare$primire a utilajului *n e,ploatare3
c( /umprtorul #arantea) e,ploatarea utilajului *n core"pundere cu in"truciunile de
e,ploatare.
dB Cor Da1or
a( 0n ca) de &or major "u%iecii contractuali nu +or &i re"pon"a%ili potri+it pre)entului
contract. /a)ul de &or major +a &i anunat celeilalte pri *n termen de 5 )ile de la
declan!area ace"tuia3
%( Ba &i con"iderat &or major aceea *mprejurare declarat ca atare de /amera de /omer !i
@ndu"trie 9aional3
c( =ituaia de &or major nu +a e,onera prile contractuale de plata o%li#aiilor pentru
produ"ele !i lucrrile e&ectuate p-n la data apariiei &orei majore. 1,onerarea de
re"pon"a%ilitate e"te +ala%il numai pe durata e,i"tenei ca)ului de &or major3
d( 6ac "u%iecii contractuali nu otr"c continuarea de"&!urrii contractului *n termen de 10
)ile de la declan!area ca)ului de &or major, contractul "e con"ider terminat.
eB (lte condiii
a( 6i+er#enele !i liti#iile ce pot aprea *n le#tur cu pre)entul /ontract, "e "oluionea) de
comun acord dintre "u%iecii. 0n ca) contrar liti#iul urmea) a &i e,aminat de ctre Judectoria
1conomic a Repu%licii 7oldo+a3
%( Reclamaiile prilor contractuale "e e,aminea) *n termen de 15 )ile din )iua apelrii3
c( 7odi&icarea unor condiii "tipulate *n pre)entul contract poate &i e&ectuat prin "emnarea
reciproc a unui acord adiional3
d( .re)entul /ontract e"te alctuit *n 3 e,emplare identice, cu aceea!i +aloare juridic. /ontractul
intr *n +i#oare din momentul "emnrii de ctre am%ele .ri !i e"te +ala%il p-n la e,ecutarea
deplin.
eB Rec2izitele 3ancare 4i adresa 1uridic a prilor:
".!rgani"area e#ploatrii utilajului tehnologic
1,ploatarea repre)int totalitatea operaiilor care "e e&ectuea) *n "copul utili)rii e&iciente a
parametrilor unui utilaj, *n +ederea men inerii lor la +alori accepta%ile pe o perioad c-t mai lun# de
timp. .entru &uncionarea &r *ntrerupere a utilajului tenolo#ic, licidarea #olurilor de producie
82
'"taionare( din moti+ul de&eciunilor !i u)urii premature, a+arierii e"te nece"ar ca reparaiile " &ie
e,ecutate con&orm unui #ra&ic plani&icat cu caracter de pre+enire.
1"te mai u!or " pre+ii de&eciunea dec-t " o com%aiK
/alitatea !i randamentul produ"elor &inite &a%ricate la *ntreprindere "unt direct in&luenate de
e,ploatarea raional, *ntreinerea core"pun)toare, or#ani)area !i e&ectuarea la un ni+el tenic ridicat
a reparaiilor curente !i capitale a *ntre#ului utilaj tenolo#ic, &olo"it *n proce"ul de producie. <ce"t
lucru nece"it o ar#umentare tenico$!tiini&ic, %a)at pe cele mai recente reali)ri !tiini&ice !i
practice at-t pe plan naional, c-t !i pe plan mondial.
.ornind de la ace"te con"tatri, scopul studierii o3iectului e"te *n"u!irea !i aplicarea *n
practic de ctre in#inerii mecanici a %a)elor teoretice !i practice ale metodelor in#inere!ti de
concepere, ela%orare !i proiectare a tenolo#iilor a+an"ate de e,ploatare !i mentenan a utilajelor
tenolo#ice.
Sfera de cuno4tine *n re)ultatul "tudierii di"ciplinei e"te cunoa!terea !i *nele#erea
urmtoarelor o%iecti+e2 metodele in#inere!ti de e,ploatare !i mentenan pre+enti+ !i corecti+ a
utilajelor tenolo#ice, cla"i&icarea !i proprietile de e,ploatare a utilajului.
Spectrul de a3iliti profesionale "e "tructurea) *n aplicarea !i inte#rarea cuno!tinelor *n
acti+itile de e,ploatare e&icient a parcului de ma!ini !i utilaje, de concepere, ela%orare !i proiectare
a tenolo#iilor !i utilajului tenolo#ic, or#ani)area acti+itii mana#eriale de e,ploatare !i reparaie a
utilajelor tenolo#ice la *ntreprinderile indu"triei alimentare.
11.1.$%ploatarea sitei plane
=e conectea) la reea motorul de acionare al "itei plane. <me"tecul "upu" anali)ei a crui
ma" m "e cunoa!te, alimentea) "ita cu ociurile cele mai mari.
=e menine utilajul *n re#im de &uncionare p-n c-nd are loc "epararea total a ame"tecului pe
&raciuni.
=e deconectea) motorul de la reea !i "e c-ntre!te &iecare &raciune #ranulometric *n parte.
6ac "$au utili)at 3 "ite "e +or o%ine 4 cla"e cu ma"ele m
1
, m
2
, m
3
, m
4
.
=e "ta%ile!te numrul "itelor &olo"ite, prin te"tarea ori&iciilor.
=e raportea) ma"a &raciunilor re)ultate la ma"a iniial a ame"tecului, o%in-ndu$"e *n
procente din ma"a total de ame"tec, reparti)area particulelor pe &raciuni #ranulometrice.
Reparti)area ame"tecului pe &raciuni #ranulometrice pe &raciuni "e trece *n ta%el.
repre)int cur%a inte#ral 'cumulati+(, *n care "e repre)int cernutul !i re&u)ul '*n procente
din ma"a total(, &uncie de dimen"iunile ociurilor "itei 'mm( !i "e interpretea).
0ploatarea utila1ului:
1..ornirea2 $ conectarea la reea *n #ol, apoi alimentarea cu material3
2.5prirea2 $ deconectarea de la reeaua electric dup "epararea materialului3
3.=upra+e#erea &uncionrii2
=e monitori)ea) #urile de alimentare cu produ" !i de e+acuare a &raciunilor3
=e a"i#ur &uncionarea "itei plane &r +i%raii3
8a#rele tre%uie " ai% o temperatur "u% 60
0
/3
=i"temul de acionare G motor, mecani"mul cu e,centric, di"po)iti+ +i%rator G tre%uie "
&uncione)e &r *ntreruperi3
8a apariia oricrei de&eciuni utilajul "e opre!te imediat prin deconectarea motorului de la
reea.
0n timpul e,ploatrii "itei plane "e atra#e atenie uni&ormitii de *ncrcare a compartimentelor
de cernere, etan!eitii u!ilor de +i)itare, #radului de "eparare a particulelor de tr-, "tarea
&uncional a nodurilor, pie"elor, "itelor de cernere !i a ca%lurilor de "u"pendare.
>raiectoria mi!crilor de rotaie ale "itei plane e"te +eri&icat dup &iecare ecili%rare, *n
timpul &uncionrii la turaia de 220 tur:min. .entru acea"ta "e "electea) dou "e#mente pe partea
"uperioar !i cea in&erioar, pe care "e &i,ea) &oi de -rtie al%. /ele dou traiectorii 'cercuri(
83
de"cri"e de am%ele pri ale "itei plane tre%uie " &ie identice 'cu ra)a de 41mm(. 0n ca)ul unei ra)e
mai mici "e reduce producti+itatea "itei plane. 0n ca) dac traiectoria de"cri" de "ita plan repre)int
un o+al "e modi&ic po)iia contra#reutilor *n plan +ertical.
/ntreinerea curent:
+eri&icarea "trii de u)ur a "itelor !i *nlocuirea celor deteriorate3
*ntinderea per&ect a "itelor !i &i,area pe cadru3
*nlocuirea tuturor or#anelor de a"am%lare care pre)int u)uri '*n "pecial ca%lurile de
"u"pendare(3
controlul montajului corect al aprtorului de protecie3
a"i#urarea un#erii cu lu%ri&iani a la#relor.
Dsuri de protecie a muncii:
.entru e+itarea accidentelor "e iau urmtoarele m"uri2
" nu "e atin# utilajul *n timpul &uncionrii3
" nu "e introduc m-inile "au alte o%iecte *n interiorul utilajului c-t timp ace"ta &uncionea)3
orice inter+enie 'de e,emplu, de"ciderea u!ilor( " "e e,ecute numai dup ce utilajul a &o"t
*n preala%il deconectat de la reea.
11.2.$%ploatarea instalaiilor de transportat
7ontarea in"talaiilor de tran"port e"te o operaie di&icila, care tre%uie &cut cu toata atenia,
cci de corecta montare depinde *n mare m"ur &uncionarea normal a ace"tora. 7ontarea "e
e,ecut cu mijloace adec+ate !i cu per"onal cali&icat, re"pect-ndu$"e in"truciunile din cartea tenica a
ace"tora.
@n"talaiile "i utilajele de tran"portat &olo"ite *n indu"tria alimentara "unt "upu"e unor condiii
de lucru relati+ #rele. 7aterialele tran"portate, ce pot &i2 pul+erulente, #ranulare, in %uci, precum "i
produ"ele pream%alate tran"portate *n cutii "au l)i pot determina, *n anumite condiii de e,ploatare,
accelerarea u)rii pie"elor, "u%an"am%lelor, ecipamentelor. >otodat, di+er"i&icarea continua a
proce"elor tenolo#ice conduce la adoptarea unor "oluii de tran"port moderne. >oate ace"te pro%leme
impun tratarea cu ma,ima "erio)itate a acti+itii de e,ploatare care tre%uie "a "e de"&!oare in
condiii optime, la parametrii pre"cri!i de cartea tenica a in"talaiei, "pre a determina o c-t mai mare
di"poni%ilitate a ace"tor in"talaii. 1,ploatarea corecta a ace"tor in"talaii nu "e poate e&ectua &r o
%una cali&icare pro&e"ionala, &r *n"u!irea temeinica a in"truciunilor emi"e de &urni)or, pri+ind
e,ploatarea lor. .e durata e,ploatrii in"talaiilor de tran"port tre%uie "a "e or#ani)e)e !i o acti+itate
optima de *ntreinere !i reparare, a+-ndu$"e in +edere urmtoarele o%iecti+e principale2
$ meninerea in"talaiilor !i utilajelor de tran"portat *n %una "tare de &uncionare, ceea ce *n"eamn
c operaiile de *ntreinere !i reparare au rolul de a con"er+a "au re"ta%ili capacitatea utilajului pentru
o &uncionare c-t mai *ndelun#at3
$ reducerea la minim a celtuielilor pro+ocate de *ntreruperi datorate a+ariilor, "ta#nrilor, etc.3
$ optimi)area celtuielilor de *ntreinere prin adoptarea unor pro#rame judicio" *ntocmite in +ederea
re+i)iilor !i reparaiilor3
$ *m%untirea per&ormantelor unor pie"e "au "u%an"am%luri prin a"i#urarea unor condiii optime
de &uncionare, prin cre!terea dura%ilitii !i "i#uranei lor *n e,ploatare.
5 e,ploatare corecta a in"talaiilor de tran"port determina o mare di"poni%ilitate a ace"tora.
6i"poni%ilitatea "e de&ine!te ca durata total de &uncionare e&ecti+a, din durata totala de e,i"ten a
in"talaiei. .entru a mri di"poni%ilitatea unei in"talaii e"te nece"ara o cunoa!tere per&ecta a ace"teia,
a relaiei ace"teia cu celelalte utilaje tenolo#ice, pe care le de"er+e!te. .roce"ul de cunoa!tere *ncepe
cu "tudierea E/rii teniceE a in"talaiei, li+rata de &urni)or odat cu acea"ta, "au a E7emoriului
tenic, caietului de "arcini !i a documentaiei de e,ecuieE, &urni)at de proiectant.
84
.ro%lemele &undamentale le#ate de e,ploatarea in"talaiilor de tran"portat "unt montarea$
recepionarea instalaiilor 4i punerea lor n funciune$ ungerea$ uzura instalaiilor 4i te2nica
securitii muncii.
11.3.$%ploatarea compresoarelor
0n core"pundere cu in"truciunile productorului !i documentele normati+e 'inclu"i+ de
"ecuritate a muncii( conducerea *ntreprinderii tre%uie " ela%ore)e in"truciuni de e,ploatare a
compre"orului '"emnate de in#inerul$!e&(, care "e +or a&i!a la locul de ampla"are.
>impul ma,imal de a&lare a per"onalului *n *ncperea de e,ploatare a compre"oarelor, *n
timpul &uncionrii ace"tora, &r ecipament de protecie *mpotri+a )#omotului e"te de ma,imum
1or.
/ompre"oarele pot &i de"er+ite numai de an#ajai cu +-r"ta de pe"te 18 ani, api de munc !i
"pecial in"truii, con&orm pro#ramei "peciale. @ntrarea per"oanelor "trine *n *ncperea compre"oarelor
e"te "trict inter)i".
0nainte de pornire per"oana de de"er+ire e"te o%li#at " e,amine)e "tarea tenic a
compre"orului !i " +eri&ice in"talaiile de un#ere G rcire. =e +a +eri&ica con"umul de ulei, care nu +a
dep!i normele "ta%ilite de productor. /on"umul de ulei +a &i *nre#i"trat lunar *n re#i"trul
con"umului de lu%ri&iani. 1"te inter)i" ame"tecarea di&eritelor tipuri de ulei !i a uleiurilor neinclu"e
*n li"ta recomandat de productor.
=upapele de "i#uran ale compre"orului, care &uncionea) la pre"iunea de p-n la 12
ID":cm
2
+or &i +eri&icate o dat pe )i. 6up *nciderea "a "upapele de "i#uran tre%uie " menin
etan!eitatea. Beri&icarea "upapelor de "i#uran pentru compre"oarele ce &uncionea) la pre"iunea de
pe"te 12 ID":cm
2
+or &i +eri&icate o dat la 6 luni.
=u&larea manual a conden"ului 'apei( !i uleiului din "eparator "e +a e&ectua de 2 ori pe
"cim%.
?uncionarea compre"orului +a &i oprit *n urmtoarele ca)uri2
0n ca)urile indicate de productor3
0n ca)ul indicaiilor e,ce"i+e ale manometrelor 'pe"te limitele "ta%ilite(3
0n ca)ul indicaiilor manometrelor de un#ere "u% +alorile pre"cri"e3
0n ca)ul a+arierii in"talaiei de rcire3
8a depi"tarea unor "unete "au lo+ituri cu caracter "trin, care pot conduce la a+arierea
compre"orului3
8a *nre#i"trarea de ctre aerul comprimat a unor temperaturi pe"te +alorile pre"cri"e de
productor3
0n ca)ul apariiei &umului "au miro"ului de ardere de la compre"or "au motor electric3
0n ca)ul apariiei +i%raiilor compre"orului "au motorului electric.
0n ca)ul opririlor de accident pornirea compre"orului +a &i permi" de ctre per"oana
re"pon"a%il de e,ploatarea *n "i#uran a compre"orului.
0n perioada de &uncionare a compre"orului per"onalul de de"er+ire +a +eri&ica2
.re"iunea !i temperatura aerului comprimat dup &iecare treapt de comprimare3
>emperatura aerului comprimat la ie!ire din in"talaia de rcire3
4una &uncionare a in"talaiilor de rcire !i un#ere3
>emperatura a#entului de rcire 'la intrare !i la ie!ire(3
.re"iunea !i temperatura uleiului *n "i"temul de un#ere3
=tarea &uncional a motorului electric.
1"te inter)i"2
<cti+itatea per"onalului de de"er+ire &r utili)area in"truciunilor, "cemelor !i de"enelor tenice3
1&ectuarea lucrrilor de "udur &r a opri alimentarea compre"orului de la "ur"a de ener#ie
electric3
.ornirea compre"orului *n ca)ul "cur#erilor de ulei la locul de de"er+ire3
85
.ornirea compre"orului *n ca)ul opririlor automate de a+arie p-n la remedierea de&eciunilor
depi"tate3
1&ectuarea di&eritelor lucrri de reparaie, un#ere, curire a "eparatorului !i "tr-n#ere a piulielor
*n timpul &uncionrii compre"orului.
.e"te &iecare 2 ore de &uncionare per"onalul de de"er+ire +a *nre#i"tra indicii de &uncionare a
compre"orului. 0n re#i"tru "e +a *n"crie timpul pornirii !i opririi compre"orului, cau)ele opririlor,
de&eciunile o%"er+ate, +eri&icrile "upapelor de "i#uran !i a manometrelor, e,ecutarea "u&lrii
"eparatorului !i curirea neplani&icat a &iltrelor de aer !i ulei.
1,ploatarea compre"oarelor cu capacitatea de pe"te 15 m
3
:min., din moti+e de "i#uran, "e +a
e&ectua *n cldirea cu un etaj, cu #rad 2 de re)i"ten la &oc. 0nlimea ta+anului tre%uie " &ie de cel
puin 4 m. >recerile li%ere *n jurul compre"oarelor tre%uie " &ie de minimum 1m, iar *ntre
compre"oare G minimum 1,5m. 0n perioada rece a anului temperatura mediului *n *ncperile de
e,ploatare a compre"oarelor nu +a co%or* "u% L10
0
/. =ur"a de *ncl)ire nu +a &i ampla"at *n
*ncperea e,ploatrii compre"oarelor. 0n perioada cald a anului temperatura mediului *ncperii nu +a
dep!i cu 10
0
/ temperatura mediului e,tern.
"$.%ia&ilitatea utilajului tehnologic
12.1.&eneraliti
Cia3ilitatea utila1ului repre)int o parte component indi"pen"a%il a de)+oltrii dura%ile a
*ntreprinderii.
?ia%ilitatea a aprut ca e&ect al importanei deo"e%ite pe care au cptat$o pro%lemele
"i#uranei *n &uncionare a utilajelor indu"triale, di"po)iti+elor !i componentelor, con"tituind *n
pre)ent, o tenic de +-r& indi"pen"a%il in#inerilor.
?uncionarea unui utilaj tenolo#ic 'U!( e"te limitat de apariia unei a%ateri "au a unui
de&ect. 6in ace"t punct de +edere, &ia%ilitatea poate &i pri+it !i ca o !tiin a de&ectrilor utilajelor.
?ia%ilitatea repre)int, a"t&el, aptitudinea unui utilaj de a &unciona &r a "e de&ecta. 7atematic e"te
po"i%il " "e pre+ad cu un anumit #rad de certitudine comportarea unui utilaj *n anumite condiii de
utili)are "ta%ilite.
9oiunea de &ia%ilitate e"te tot mai &rec+ent *nt-lnit *n mai multe domenii. >ermenul
&ia%ilitate e"te un neolo#i"m pro+enit din lim%a &rance), unde adjecti+ul M&ia%leM 'arhaism utilizat de
canadienii de origine francez pentru a traduce termenul similar anglo-saxon( *n"eamn demn de
*ncredere "au *n care te poi *ncrede, de la care a deri+at "u%"tanti+ul &ia%ilitate. 8iteratura an#lo$
"a,on care a introdu" multe notaii unanim acceptate, utili)ea) termenul Mrelia%ilitNM deri+at din
+er%ul Mto relNM, care *n"eamn a conta pe ... "au a "e *ncrede *n cine+a "au ce+a. 0n lim%ile ru"
'OPQRSOTUVW( !i #erman 'Xu+erlY"!i#Ieit( termenii au *nele"ul de siguran. ?ia%ilitatea unui utilaj
repre)int, deci, acea *n"u!ire care ne "u#erea) ideea de *ncredere !i "i#uran.
"ndicatori de fia3ilitate ai U! sunt:
Capacitatea 4i sigurana n funcionare a U! e,primat prin "tarea tenic care *i permite
" *ndeplinea"c &unciile pre"cri"e la parametrii indicai *n documentaia tenic !i *n condiii
de e,ploatare re"pecti+e3
Durata de funcionare a U! p?n la cdere. .entru C> ce &uncionea) *n di&erite condiii
timpul de &uncionare p-n la prima cdere e"te di&erit3
Calitatea U! G repre)int un an"am%lu de proprieti !i caracteri"tici care determin #radul de
potri+ire al C> pentru a &i utili)at con&orm de"tinaiei. /alitatea C> depinde *n mod direct de
metodele de e,ploatare a C>3
5italitatea U! G repre)int capacitatea C> de a "e opune pertur%aiilor e,terne, cu e,cepia
proce"ului de de)+oltare a accidentelor !i cderilor3
Sigurana n e0ploatare a C> G repre)int capacitatea C> care pre"upune e,cluderea
po"i%ilitilor de apariie a unor "ituaii periculoa"e pentru per"onalul de de"er+ire !i mediul
am%iant3
86
Capacitatea U! de a se afla n stare funcional n perioada de staionare ndelungat$ *n
condiii de p"trare core"pun)toare 'de e,emplu, la p"trare *n depo)it, *n timpul con"er+rii
etc.(3
Crecvena de defectare Edensitatea de reparaie a U!B.
Cactorii care influeneaz fia3ilitatea pot &i de natur2
Cman3
7aterial3
1conomic3
=ocial.
6up e&ectul pe care *l au, ace!ti &actori, "e di"tin#2
a. Cactori care mresc fia3ilitatea$ 4i anume:
a1. factori care mresc perioada de funcionare fr defecte: proiectarea &ia%il,
e,ecuia ri#uroa" a produ"ului con&orm documentelor tenico$economice, controlul *n e,ecuie,
aplicarea unor tenolo#ii a+an"ate 'e,ecuie, montaj etc.(, e,ecutarea unor operaii de te"tare,
e,perimentare, rodare, a"i#urarea termoi)olrii, ermeti)rii, aclimati)rii, conceperea unor tenici
moderne de pro#no), dia#no), pro&ila,ie, utili)area unor elemente de "i#uran, pre+ederea unor
"oluii tenice re)i"tente la !ocuri !i "upra"arcini, cali&icarea adec+at a per"onalului3
a2. factori care mresc posibilitatea de repunere rapid n funciune: a"i#urarea
unor condiii tenice adec+ate pentru reparare, apro+i)ionarea prompt cu pie"e de "cim%,
adoptarea unor metode moderne !i e&icace de depi"tare a de&ectelor, pre#tirea per"onalului
de"emnat pentru e,ecutarea mentenanei, apelarea unor tenolo#ii adec+ate de reparare, aplicarea
"tandardi)rii !i tipi)rii, conceperea unor "i"teme "utomate de "upra+e#ere a parametrilor *n
e,ploatare
3. Cactori care mic4oreaz fia3ilitatea:
b1. factori obiectivi: aciunea mediului 'temperatur, umiditate, impuriti etc.(,
re#im inadec+at de &uncionare '!ocuri, +ariaii ale pre"iunii uleiului, un#ere necore"pun)toare
etc.(, "arcini dinamice pronunate la pornire, a%"enta "oluiilor tenice e&iciente *mpotri+a
+i%raiilor, +ariaia nepermi" a temperaturii de &uncionare, u)ura &i)ic a+an"at3
b2. factori subiectivi: "upra"olicitri ale utilajului, "oluii tenice inadec+ate,
ne&ia%ile, condiii reale de lucru necore"pun)toare, "oluii neer#onomice, "tare de de)intere" din
partea per"onalului, in"u&icienta pre#tire de "pecialitate a per"onalului, nere"pectarea normelor
pri+ind *ntreinerea, nere"pectarea tenolo#iilor de reparare, u)ura moral.
?ia%ilitatea e"te unul din elementele e"eniale ale calitii utilajului. /alitatea repre)int
totalitatea proprietilor !i caracteri"ticilor nece"are unui utilaj re&eritoare la aptitudinea ace"tuia de a
*ndeplini cerinele pentru care a &o"t reali)at.
0n ca)ul particular al unui "i"tem tenic, prin calitate "e *nele#e #radul *n care "unt *ndeplinite
proprietile !i cerinele &uncionale, operaionale !i &i)ice de ctre ace"ta, "ta%ilite core"pun)tor
"copului utili)rii. 6intr$un anumit punct de +edere, calitatea poate &i con"iderat ca o *n"u!ire "tatic
de "ati"&acere a unor condiii *ntr$un anumit moment, *n timp ce &ia%ilitatea e"te o calitate *n timp "au
o *n"u!ire dinamic. 6in ace"t punct de +edere &ia%ilitatea repre)int o nou dimen"iune a calitii, o
component *n timp a calitii.
.rincipalele caracteri"tici de calitate a C>2
>enice3
."io$"en)oriale 'e&ecte e"tetice(3
1r#onomice 'co"turi redu"e(3
6e di"poni%ilitate 'mentena%ilitate(3
6e ordin "ocial #eneral 'e&ecte a"upra mediului(.
87
<!adar, &ia%ilitatea unui C> e"te o &uncie de timp ?'t(, de&init ca pro%a%ilitate, !i o capacitate
a utilajului de a &unciona con&orm crii tenice &r de&eciuni *n condiii de mediu "peci&icate,
menin-ndu$!i parametrii pre"ta%ilii *n inter+alul de timp Z0,t(. .ro%a%ilitatea e"te calculat de
proiectant "au e,ecutant pe %a)a caracteri"ticilor pie"elor componente a utilajului !i a re)ultatelor
controlului de calitate.
.ractic, &ia%ilitatea e"te o pro%a%ilitate, cuprin" *ntre 0 !i 1.
.entru a "ta%ili &ia%ilitatea C> &r re"ta%ilire 'reparaie(, e"te "u&icient " "e ia *n con"iderare
durata "cur" de la punerea *n &unciune p-n la de&ectarea utilajului, denumit !i Etimp de &uncionare
&r de&eciuniE, durat care e"te o +aria%il aleatoare continu.
.entru a "ta%ili &ia%ilitatea unui C> !i durata "a de +ia "e anali)ea) minuio" de&eciunile ce
pot "ur+eni, erorile de &uncionare !i "e introduc metode pro&ilactice pentru a le pre*nt-mpina.
6urata de +ia a C>, *n majoritatea ca)urilor, e"te determinat de componentele cele mai
puin &ia%ile, ce intr *n compunerea utilajului, "au de de&ectarea componentei celei mai "olicitate 'de
e,emplu, rulment, t+lu#, "it, cuit etc.(. .roiectantul corectea) o a"t&el de "ituaie prin re)er+are,
adic prin adu#area de elemente "uplimentare &a de cele minim nece"are pentru reali)area
&unciunilor. =i"temul mecanic +a *n#lo%a elemente de re)er+, care &uncionea) *n paralel, "au care
intr *n &unciune doar atunci c-nd elementul de %a) Eo%o"e!teE. =imilar cu li+rarea autoturi"melor
cu o roat de re)er+.
1+oluia &ia%ilitii *n timp "e poate *mpri *n trei perioade di"tincte3
1. perioada de roda1, *n care de&eciunile "e datorea) unor cau)e a"cun"e !i de&icienelor de
control de &a%ricaie3
2. perioada de viaa util, *n care inten"itatea de&ectrilor "e menine apro,imati+ con"tant3
3. perioada de m3tr?nire, *n care inten"itatea de&eciunilor cre!te datorit unor u)uri
ine+ita%ile.
.erioada de +iaa util e"te *n #eneral mult mai mare dec-t celelalte, ceea ce &ace ca pentru
multe a"t&el de "i"teme, inten"itatea de&eciunilor " "e con"idere con"tant.
Cia3ilitatea are ca o3iect:
$ "tudiul de&eciunilor 'cau)e, proce"e de apariie !i de)+oltare, metode de com%atere(3
$ aprecierea cantitati+a a comportrii produ"elor *n timp, ca &uncie de &actorii de in&luenare interni !i
e,terni3
$ "ta%ilirea metodelor !i modelelor de calcul !i de pro#no) a &ia%ilitii, pe %a)a *ncercrilor "peci&ice
!i a urmririi comportrii *n e,ploatare a utilajelor3
$ "ta%ilirea metodelor con"tructi+e tenolo#ice !i de e,ploatare pentru meninerea !i cre!terea
&ia%ilitii utilajelor, di"po)iti+elor !i elementelor componente3
$ "ta%ilirea metodelor de "electare !i prelucrare a datelor pri+ind &ia%ilitatea utilajelor3
$ determinarea +alorilor optime pentru indicatorii de &ia%ilitate.
Defectul repreint evenimentul fundamental n teoria fiabilitii. .rin de&ectare "e *nele#e
proce"ul de *ncetare a &unciei impu"e unui element.
/ircum"tanele le#ate de proiectarea, &a%ricarea "au de utili)area elementului care au condu" la
de&ectarea ace"tuia repre)int cau)a de&ectrii. 1&ectul prin care e"te o%"er+at o de&ectare repre)int
modul de mani&e"tare a de&ectrii.
.roce"ul &i)ic, cimic "au de alta natur care a condu" la o de&ectare repre)int mecani"mul de
de&ectare.
6e&ectrile pot a+ea di+er"e cau)e2
accidentale3
u)ura '*m%tr-nire(3
"upra"olicitare etc.
6e&ectrile "e pot cla"i&ica dup di&erite criterii2
a( 0n raport cu cau)ele de&ectrilor2
88
de&ectare datorat utili)rii necore"pun)toare3
de&ectare inerent3
de&ectare primar3
de&ectare "ecundar3
de&ectare datorit u)urii.
%( 6up +ite)a de apariie a de&ectrilor2
de&ectare %ru"c3
de&ectare pro#re"i+.
c( 0n raport cu ni+elul de de&ectare2
de&ectare parial3
de&ectare total3
de&ectare intermitent.
9oiunea de &ia%ilitate poate &i pri+it "u% dou a"pecte2 calitati+ !i cantitati+. /alitati+,
&ia%ilitatea repre)int aptitudinea unui utilaj de a$!i *ndeplini &uncia "peci&icat *n condiii date de$a
lun#ul unei durate impu"e. /antitati+, &ia%ilitatea repre)int caracteri"tica unui utilaj, e,primat prin
pro%a%ilitatea *ndeplinirii &unciei impu"e pe o durat dat >
&
, mai mare dec-t inter+alul de timp 8,
pre"cri", *n condiii de &uncionare "peci&ice, adic2
RE# B F PE!
f
G # B .
<cea"t de&iniie conine cinci concepte fundamentale2
$ Conceptul de caracteristic. ?ia%ilitatea e"te o caracteri"tic a unui utilaj, poate &i determinat !i
caracteri)at, la &el ca !i celelalte caracteri"tici tenice 'putere, turaie etc.(, printr$o anumit +aloare.
$ Conceptul de pro3a3ilitate. ?ia%ilitatea repre)int o pro%a%ilitate !i deci o +aloare cuprin" *ntre 0
!i 1. ?iind o pro%a%ilitate nu poate &i m"urat direct a!a cum "e procedea) *n ca)ul altor mrimi
&i)ice, ci "e determin pe %a)a metodelor "tati"ticii matematice !i a teoriei pro%a%ilitilor.
$ Conceptul de funcie. ?ia%ilitatea pre"upune "ati"&acerea unei &uncii, a *ndeplinirii unei mi"iuni
"au cerine. <ce"t lucru implic de&inirea e,act a &unciei pe care tre%uie " o reali)e)e !i, de
a"emenea, preci)area *n unele ca)uri a "trii de ne&uncionare.
$ Conceptul de durat de funcionare. ?ia%ilitatea pre"upune o durat de %un &uncionare
e,primat *n uniti de timp 'ore, )ile, ani etc.( "au *n numr de cicluri, conectri, mane+re etc.
$ Conceptul de condiii de funcionare 'de utili)are !i de mediu( repre)int an"am%lul condiiilor de
e,ploatare pentru care a &o"t proiectat utilajul. =e &ace o%"er+aia c *n multe ca)uri noiunea de
&ia%ilitate nu e"te interpretat corect, mai ale" atunci c-nd +aloarea &ia%ilitii e"te a%ordat prin
pri"ma unor *ncercri de la%orator *n care "olicitrile nu "unt corelate cu cele din utili)area normal,
din producie.
6ura%ilitatea utilajului 'di"po)iti+ului(, con"iderat *n mod indi+idual, e"te +aria%ila aleatoare
>
&
din relaia pre)entat anterior, "emni&ic-nd durata e&ecti+ de &uncionare &r de&eciuni.
6ura%ilitatea unei populaii, &ormat din elemente 'di"po)iti+e( identice !i cu acelea!i condiii
de &uncionare, e"te perioada de timp 8, *n care &ia%ilitatea "cade p-n la o +aloare limit dat 'care *n
ca)ul rulmenilor e"te, *n mod u)ual, de 90H(. =e o%"er+, c dura%ilitatea e"te in+er" &unciei de
&ia%ilitate.
6ura%ilitatea unui rulment, con"iderat "eparat, repre)int numrul de rotaii e&ectuate de inelul
rotitor p-n la apariia primelor "emne de o%o"eal a materialului. 8a turaia con"tant, dura%ilitatea
"e poate m"ura !i *n ore.
?ia%ilitatea unui lot de rulmeni, care &uncionea) *n condiii tenice, repre)int procentul din
numrul total de rulmeni ai lotului care pro%a%il +or atin#e "au dep!i durata de &uncionare de %a).
89
/on+enional "$a con"iderat c durata de &unc ionare de %a) cea core"pun)toare unei &ia%iliti de
90H, deci cea pe care o pot atin#e "au dep!i 90H din rulmenii lotului "upu" *ncercrilor.
Defectarea$ denumit 4i defeciune sau cdere$ repre)int e+enimentul &undamental din
teoria &ia%ilitii !i anume *ncetarea aptitudinii unui utilaj de a$!i *ndeplini &unciunea "peci&icat.
0n raport de con"ecine, defectrile pot fi:
$ minore, dac "unt remedia%ile u!or, ne*mpiedic-nd &uncionarea utilajului, ca de e,emplu )#-rierea
+op"elei, dar pot in&luena co"tul +-n)rii utilajului3
$ ma1ore, dac *ntrerup *ndeplinirea &unciunii de %a), *n" nu au implicaii le#ale3
$ critice, dac pot a+ea con"ecine periculoa"e pentru om "au mediul am%iant, ca de e,emplu
de&ectarea mecani"mului de ecili%rare !i a ca%lurilor de "u"inere a "itei plane.
=tati"tica de&ectrilor a rele+at, c la tran"mi"iile "taionare cu roi dinate, danturile au
&rec+ena de de&ectare cea mai mare 'ta%elul 10( !i, prin urmare, au o in&luen determinant a"upra
&ia%ilitii ace"tui tip de tran"mi"ie. <"t&el de "tati"tici au &o"t reali)ate *n principal de "ocietile de
a"i#urare *n "copul "ta%ilirii primelor de a"i#urare *n corelaie cu &ia%ilitatea.
>a%elul 10
?rec+ena de&ectrilor componentelor tran"mi"iilor cu roi dinate
1lemente componente Roi dinate 8a#re <r%ori <lte elemente con"tructi+e
?rec+ena de&ectrilor 40$60H 12H 6H 10H
6eteriorarea repre)int proce"ul de modi&icare treptat a parametrilor mecanici !i &uncionali
de care depinde &uncionarea corect a utilajului.
0n ca)ul "i"temelor mecanice, &enomenele de deteriorare con"tau *n2 de&ormri, ruperi,
neetan!eiti, modi&icri ale materialului etc. 6e&ectarea "e produce c-nd "e atin#e +aloarea limit a
unuia dintre proce"ele de deteriorare care a&ectea) "i"temul mecanic.
.entru unele proce"e de deteriorare, ca de e,emplu &i"urarea, deteriorarea limit e"te "ta%ilit
uni+oc, pe %a)a criteriului "coaterii din u). 0n alte ca)uri, "e utili)ea) limite con+enionale, de
e,emplu, e,i"tena pitin#ului pe 2H din "upra&aa acti+ a &lancurilor dinilor. 6ep!irea ace"tora nu
determin de&ectarea propriu $ )i", *n" mre!te nepermi" de mult ri"cul producerii ace"teia.
.entru "i"teme mecanice importante producerea de&ectrii poate &i pro#no)at prin e+aluarea
periodic a #radului de deteriorare "au, *n mod indirect, prin diagnosticare vi3ro-acustic %a)at pe
corelaia dintre proce"ele de deteriorare primare !i emi"ia de +i%raii !i )#omot.
12.2.'lasificarea cderilor (cedrilor) utila*ului
>a%elul 11
+ndicii cderii ,ipul cderii %aracteristica cderii
/aracterul modi&icrii
parametrilor de lucru
p-n la momentul
cderii
7odi&icare
"pontan
7odi&icarea prin "alturi a parametrilor de lucru a utilajului
'de e,emplu, +i%rarea +entilatorului3 aciunea ne&a+ora%il
a"upra utilajului din partea mediului$umiditate relati+ a
aerului *nalt3 temperaturi "c)ute ale aerului etc.(
7odi&icare
treptat
7odi&icarea treptat a parametrilor de lucru *n detrimentul
*nrutirii calitii de &uncionare a utilajului 'de e,emplu,
u)ura treptat a t+lu#ilor(
8e#tura dintre
di&erite cderi
.rimar
/edrile nu "unt determinate de de&eciunile altor or#ane
ale utilajului 'de e,emplu, *m%tr-nirea rulmentului(
=ecundar
/derea re"pecti+ e"te determinat:in&luenat de
de&eciunile altor or#ane ale utilajului 'de e,emplu, ruperea
ca%lurilor de "u"inere a "itei plane din cau)a
de)ecili%rrii mecani"mului de acionare(
.o"i%ilitatea utili)rii Ctili)are .ierderea total de ctre utilaj a capacitii de &uncionare
90
utilajului dup cdere
complet
'de e,emplu, ruperea curelelor trape)oidale la mecani"mul
de acionare(
Ctili)are
parial
Ctili)area ulterioar a utilajului de&ectat, dar cu e&icien
redu" 'de e,emplu, utili)area +alului cu t+lu#i u)ai(
Ctili)are
intermitent
/dere ce apare, iar apoi pe"te un timp di"pare 'e,emple2
1."c-r-it !i &luierat la *m%inarea a dou or#ane3 2. +ariaia
turaiei or#anului de lucru din di&erite moti+e(
Ctili)are "ta%il
/dere ce poate &i *nlturat numai prin e,ecutarea
lucrrilor de reparaie 'de e,emplu, ruperea ar%orelui(
/au)a apariiei cderii
/au)
con"tructi+
0n re)ultatul nere"pectrii normelor !i in"truciunilor de
proiectare 'e,emplu, *ndoirea ar%orelui(
/au) de
producere
<pare din cau)a nere"pectrii "au imper&eciunii
proce"ului de &a%ricaie "au de reparaie a utilajului
'reducerea *ncrcrii "peci&ice a utilajului aduce la
majorarea &ia%ilitii !i reducerea co"turilor de mentenan(
/au) de
e,ploatare
<pare din cau)a nere"pectrii normelor de e,ploatare
'e,emplu, "upra"arcin la alimentarea cu produ" iniial3
"upra"arcina aparatajelor electrice aduce la u)ura
prematur a "traturilor de i)olaie a ca%lurilor electrice(
>impul de apariie a
cderii
<pare *n
perioada de
rodaj
6e&eciuni camu&late admi"e de productor 'e,emplu,
%locarea eclu)ei noi G nere"pectarea tenolo#iei de
&a%ricaie a or#anelor de lucru(
<pare *n
perioada de
e,ploatare
@mper&eciunea con"truciei3 lip"a unor po"i%iliti de
*ntreinere3 acce" ane+oio" la unele or#ane 'e,emplu,
triorul italian(, de&eciuni camu&late !i "upra"arcini la
e,ploatare
<pare *n
perioada de
*m%tr-nire
1"te determinat de proce"ele de *m%tr-nire !i u)ur a
pie"elor !i utilajului *n an"am%lu
.o"i%iliti de
detectare a cderilor
6etectare
+i)i%il,
e,plicit
1,emple2 1.ruperea melcului la tran"portorul elicoidal3
2.ruperea cin#ii la ele+ator
6etectare
camu&lat
1,emplu2 /oa"erea incorect a cin#ii la tran"portorul cu
%and
1,perimental "$a demon"trat, c a"upra cderilor C> in&luenea) primordial urmtorii &actori2
0nclcarea de ctre per"onalul de de"er+ire a re#ulilor de e,ploatare a utilajului3
/alitatea lucrrilor de reparaie3
/ondi iile de e,ploatare a C>3
C)ura ine+ita%il a C>.
6e aceea, la *ntreprindere tre%uie ela%orate o "erie de mecani"me re&lectate *n documentaia
tenic a utilajului, o%li#atorii pentru "peciali!ti, !i anume2
7ecani"me de e+iden 'documentarea( !i "ta%ilirea cau)elor cderilor utilajului3
7ecani"me de control a re"pectrii re#ulilor de e,ploatare a utilajului, "ta%ilite de productor
*n cartea tenic3
7ecani"me de control a calitii lucrrilor de reparaie.
1+idena !i "ta%ilirea cau)elor cderilor repre)int in"trumentul de a"i#urare a &uncionalitii
utilajului, deoarece deinerea ace"tei in&ormaii permite anali)area e&icienei de utili)are a "ur"elor
&inanciare dirijate pentru mentenan !i reparaie.
91
=ta%ilirea cau)elor cderilor +a &i reali)at de comi"ia tenic de "upra+e#ere, &ormat la
*ntreprindere, care ulterior +a ela%ora un plan de m"uri, implementarea cruia +a minimali)a ri"curile
cderilor.
0n "copul controlului re"pectrii re#ulilor de e,ploatare !i *ntreinere mecanicul +a per&ecta
li+retul utilajului !i re#i"trele pre"cri"e de in#inerul$!e&.
6e menionat, c odat cu cre!terea co"turilor de mentenan !i de reparaie &ia%ilitatea
utilajului nu "e majorea), ci dimpotri+ "e reduce.
@nterpretarea corect a de&iniiei &ia%ilitii e"te deo"e%it de important mai ale" *n proiectarea
unor *ncercri determinati+e de &ia%ilitate. 6eocamdat "e con"tat c &ia%ilitatea ridic mai multe
pro%leme dec-t reu!e!te " re)ol+e, dar per&ecionarea metodelor de in+e"ti#aie +a conduce cu
"i#uran la tran"&ormarea noiunii de &ia%ilitate *n principala caracteri"tic a unui utilaj. <numite
utilaje nece"it o "erie de operaii de *ntreinere "au de mentenan. 6ac utilajul e"te repara%il, "e
pune pro%lema naturii de&ectelor !i a po"i%ilitii de inter+enie. <n"am%lul tuturor aciunilor tenice
!i or#ani)atorice e&ectuate *n "copul meninerii "au re"ta%ilirii &unciei "peci&icate "e nume!te
mentenan. <ptitudinea unui produ" de a putea &i *ntreinut "au reparat mai u!or e"te repre)entat de
caracteri"tica de mentena%ilitate, "au "implu de mentena%ilitate, redat tot printr$o pro%a%ilitate. 0n
ca)ul utilajelor repara%ile "e &olo"e!te !i noiunea de di"poni%ilitate care repre)int pro%a%ilitatea
*ndeplinirii &unciei la un anumit moment dat, lu-nd *n con"iderare !i pro%a%ilitatea repunerii *n
&unciune *n urma e+entualelor de&ecte.
/orelaia ace"tor concepte ca pri ale calitii unui utilaj tenolo#ic e"te pre)entat *n &i#. 1.
Cig. 3;. #ocul fia3ilitii n cadrul conceptului de calitate a utila1elor te2nologice.
?iecrei etape a ciclului de +ia a utilajului i "e poate a"ocia c-te o categorie de fia3ilitate.
[ 0n etapa de plani&icare a utilajului "e e&ectuea) "tudii de marIetin# !i de pro#no)e, pri+ind ni+elul
&ia%ilitii utilajelor "imilare, reali)ate de &irmele concurente, la data c-nd noul utilaj +a &i lan"at pe
pia. 0n urma ace"tora "e "ta%ile!te un ni+el al &ia%ilitii cerut de pia.
[ Cia3ilitatea nominal, "ta%ilit prin tem, e"te cea pe care +iitorul utilaj tre%uie " o e+idenie)e *n
&uncionare !i e"te inclu" *n li"ta de cerine care tre%uie *ndeplinite '*n numeroa"e ca)uri &iind
"peci&icat *n contracte(. ?actorii de care tre%uie " "e in cont la "ta%ilirea ace"teia "unt2
/alitatea
utilajelor tenolo#ice
/aracteri"ticile +aria%ile *n
timp
/aracteri"ticile con"tante *n
timp
6i"poni%ilitatea
?ia%ilitatea 7entena%ilitatea
6ura%ilitatea
6e&ectarea
6eteriorarea
92
$ normele !i "tandardele de "i#uran ale oamenilor !i ale mediului am%iant3
$ &ia%ilitatea cerut de pia3
$ co"turile implicate de perioada de #aranie acordat3
$ optimi)area co"turilor "uportate de %ene&iciar.
[ Cia3ilitatea previzional "e e"timea) prin calcul, *n &a)a de proiectare, pe %a)a "tructurii utilajului
!i &ia%ilitilor elementelor con"tructi+e componente ale utilajului, care, la r-ndul lor, pot &i
determinate e,perimental "au prin calcul. 9i+elul &ia%ilitii pre+i)ionale tre%uie " &ie mai ridicat,
dec-t cel "ta%ilit prin tem, pentru a compen"a erorile inerente de e"timare a ace"tuia. >re%uie preci)at
c +alorile &ia%ilitilor componentelor "unt apro,imati+e, ciar dac "unt "ta%ilite e,perimental, pe
componente "imilare. 0n ace"t ca), determinrile ine,acte "unt cau)ate, *n principal, de di&erena
dintre modelul *ncrcrii, adoptat pe %a)a anali)ei utilajelor de acela!i tip, !i *ncrcarea real a
+iitorului utilaj proiectat.
[ Cia3ilitatea e0perimental e"te cea e"timat prin prelucrarea o%"er+aiilor de&ectrilor, o%inute
prin te"tri e&ectuate *n la%orator pe prototip. /ondiiile create *n la%orator, inclu"i+ "olicitrile,
tre%uie " &ie "imilare cu cele din e,ploatare, " produc Eacela!i mod "au mecani"m de de&ectare !i
aceea!i "tructur a de&ectelorE.
0ncercrile pot &i e,ecutate2
$ la "olicitri normale, dac ace"tea au ni+ele apropiate de cele din e,ploatare3
$ la "olicitri accelerate, dac au ni+ele !i &rec+ene mai mari dec-t *n e,ploatare.
?ia%ilitatea e,perimental tre%uie, de a"emenea, " ai% un ni+el mai ridicat dec-t cel "ta%ilit
prin tem, deoarece condiiile "imulate *n la%orator di&er inerent de cele reale, din producie.
.e de alt parte, acea"ta repre)int o e"timaie mai preci" dec-t &ia%ilitatea pre+i)ional cu
care "e compar. 6ac di&erenele "unt prea mari, atunci "e modi&ic "oluia con"tructi+ "au cea
tenolo#ic.
6eoarece dura%ilitile "i"temelor mecanice !i co"turile a&erente *ncercrilor "unt &oarte mari,
"e utili)ea) preponderent te"trile la "olicitri accelerate care reduc *n mod con"idera%il duratele
e,perimentelor.
8a *ncrcri mici, *ncercrile "unt trunciate la un numr de cicluri "u&icient de mare pentru a
nu "e pertur%a re)ultatul, iar duratele !i co"turile e,perimentelor " nu &ie e,a#erat de mari.
1!antioanele e,perimentale mici !i truncierea te"trilor creea) di&iculti la prelucrarea !i
+alori&icarea re)ultatelor. @mpedimentele le#ate de determinarea e,perimental a &ia%ilitilor
elementelor con"tructi+e care compun "i"temul impun &rec+ent limitarea la metodele teoretice de
e"timare ale &ia%ilitii pre+i)ionale, ciar dac, *n pre)ent, ace"tea au o preci)ie "c)ut.
[ Cia3ilitatea potenial e"te cea e+aluat la punerea *n &unciune a utilajului.
<cea"ta "e otr!te *nc din &a)a de proiectare 'prin "oluia con"tructi+ adoptat(, iar &a%ricaia nu
&ace dec-t " o reali)e)e la parametrii concepui "au " o co%oare prin a%aterile tenolo#ice "au a
dero#rilor o%inute. ?ia%ilitatea potenial poate &i "ta%ilit e,perimental pe componente, e,tra"e din
&a%ricaia de "erie. 0n #eneral, nu "e pot &ace determinri e,perimentale !i de aceea "e utili)ea)
&ia%ilitatea pre+i)ional. 6ac producia e"te *n "erie "u&icient de mare, "e e&ectuea) *ncercri de
la%orator, *n care "e urmre!te te"tarea omo#enitii &a%ricaiei !i +eri&icarea ni+elului &ia%ilitii
utilajelor de "erie.
[ Cia3ilitatea operaional e"te cea +alori&icat pe %a)a re)ultatelor pri+ind comportarea *n
e,ploatare, pe o anumit perioad de timp, a unui numr mare de e,emplare identice, utili)ate e&ecti+
de %ene&iciar. <cea"ta repre)int e"timarea cea mai preci" a &ia%ilitii utilajului !i "e compar cu
+alorile determinate *n &a)ele anterioare, *n "copul corectrii !i ameliorrii procedeelor utili)ate.
6atorit duratei mari pe care o nece"it, pre)int intere" doar pentru de)+oltrile ulterioare de utilaje
de acela!i tip, deoarece #eneraia de utilaje "tudiat ajun#e " "e perime)e &i)ic !i moral. 5%"er+aiile
din e,ploatare "unt e&ectuate, *n principal, de "ocietile de a"i#urare !i de "er+iciile de "er+ice ale
productorului.
93
0n practica in#inerea"c "e mai utili)ea) noiunile de fia3ilitate intrinsec $ determinat pe
%a)a le#turii dintre "olicitarea aplicat !i re)i"tena elementului con"iderat $ !i e,trin"ec $ "ta%ilit
pe %a)a prelucrrii datelor e!antionate "au analitic cu ajutorul indicatorilor de &ia%ilitate.
7ajoritatea e,perilor a&irm, c indicii medii anuali de e,ploatare a utilajului pe perioada
unui an nu caracteri)ea) &ia%ilitatea utilajului, iar aprecierea o%iecti+ a ace"tuia poate &i tra"at dup
10 ani de e,ploatare ma,im.
Cia3ilitate mai mare$ costuri mai reduseH
/riteriul economic "t la %a)a "electrii utilajelor *n perioada de procurare. 6e &uncionarea
utilajului &r de&eciuni depinde *n mare m"ur "ucce"ul economic al *ntreprinderii. ?ia%ilitatea
nece"ar mana#ementului *ntreprinderii "e "ta%ile!te din anali)e de pia, prin comparaii cu utilaje
deja e,i"tente "au optimi)ri ale co"turilor. .entru ecipamentele comple,e, repara%ile, paralel cu
&ia%ilitatea tre%uie " "e ia *n con"iderare !i mentenana. 6in punctul de +edere al co"turilor, o
*m%untire a &ia%ilitii unui utilaj determin, pe de o parte reducerea co"turilor de mentenan, *n",
pe de alt parte, pre"upune co"turi de aci)iie cu at-t mai mari, cu c-t "e dore!te o dep!ire mai *nalt
a ni+elului u)ual de &ia%ilitate. 1,i"t o )on de optim economic 'co"t minim( creia *i core"punde
&ia%ilitatea optim 'R
opt
( a utilajului.
0n &i#.40 "e o%"er+, c "uma co"turilor din etapa de proiectare$de)+oltare !i cele de
mentenan atin#e o +aloare minim la o &ia%ilitate care poate &i con"iderat optim din punct de
+edere economic. .entru o &ia%ilitate R \ R
opt
, co"tul in+e"tiiei e"te mare *n raport cu "copul propu".
Cig. 6<. Costul fia3ilitii utila1ului te2nologic.
12.3.+ivretul utila*ului te,nologic
0n +ederea monitori)ri utilajului din dotarea *ntreprinderii, in#inerul$mecanic +a per&ecta
li+retul utilajului 'un re#i"tru(, care +a &i controlat periodic de in#inerul$!e&.
Re#i"trul +a conine urmtoarea in&ormaie minim2
6enumirea utilajului2]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
.unctul de lucru : "ecia2]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
>ip2]]]]]]]7odel2]]]]]]]]<n de &a%ricaie2]]]]]
9r. de &a%ricaia : "eria utilajului2]]]]]]]]]]]]]]]]
9r. de in+entar2]]]]]6ata cumprrii2]]]6ata punerii *n &unciune2]]]]]]]]]]
94
/aracteri"tici tenice2]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Baloare de in+entar2]]]]]]]]]]]]]]]]]]]Dreutate2]]]]]I#3
6imen"iuni de #a%arit2 lun#ime]]]]]], mm3 lime]]]]], mm3 *nlime]]]], mm
@n+entarul pie"elor2]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
=cim%area "eriei motor:%atiu:alte "erii2
6ata
?irma:atelierul
care a e&ectuat
modi&icarea
/omponenta a
crei "erie "e
modi&ic
9oua "erie
/ine r"punde2
nume !i "emntura
=emntura !i
!tampila
e,ecutantului
7utaiile utilajului2
?irma:"ecia de la care "e mut 6ata 7oti+ul
/ine r"punde de mutare 'nume
*n clar(
1+idena orelor de &uncionare de la punerea *n &unciune2
8una <nul =emntura
1+idena reparaiilor e&ectuate2
9r.crt. 6ata intrare 6ata ie!ire 6urata, )ile
?elul !i
"peci&icarea
reparaiei
Baloarea
reparaiei
9umele
e,ecutantului
@ndicaii #enerale pri+ind periodicitatea un#erii !i lucrrilor de *ntreinere2
9r.ore
&uncionare
>ip *ntreinere
'+eri&icare,
#re"are etc.(
<n"am%lul :
reperul
=u%"tana de
completat
/antitatea
de
completat
/apacitatea
ma,im
1+idena operaiunilor de *ntreinere e&ectuate2
9r.ore
&uncionare
>ip *ntreinere
'+eri&icare,
#re"are etc.(
<n"am%lul :
reperul
=u%"tana
completat:cantitate
/ine a
e&ectuat
operaiunea
=emntura
12..'ostul ciclului de via al utila*ului
?ia%ilitatea repre)int durata de &uncionare a utilajului *ntre dou reparaii *n+ecinate.
/o"turile de %a) "uportate pe perioada ciclului de +ia a utilajului "unt2
/eltuieli de montaj !i mentenan3
/eltuieli de e,ploatare3
/eltuieli in+e"tiionale.
=tructura tuturor co"turilor pe *ntre#ul ciclu de +ia al utilajului arat *n modul urmtor
'+alori medii(2
95
Cig. 6,. Structura c2eltuielilor pentru utila1ul te2nologic.
96