Sunteți pe pagina 1din 48

Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate

intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


200 de idei de afaceri
i mulumesc c ai intrat pe blogul meu de afaceri i c ai descrcat ghidurile de afaceri
marca CiprianAndronache.ro.
Sunt mai multe ghiduri de afaceri, nu doar acesta!
n email-ul primit de la mine sunt mai multe link-uri, link-uri care conin toate Ghidurile de
afaceri realizate de ctre mine.
ot ce trebuie s faci este s dai !"#!$ pe fiecare link %n parte i se &a deschide 'n (ou
)*+, un nou Ghid de afaceri!
,u %i recomand s citeti toate ghidurile deoarece sunt informaii foarte preioase,
informaii care te &or a-uta foarte mult!
Ghid cu afaceri sub ../// de euro, Ghid 0 mini-plan de afaceri gratis 1 cu 2agazinul de
cadouri 0 un nou concept de afacere 1, Ghid *e+ie.ro 0 mini-plan de afaceri gratis la o afacere
online dedicat doamnelor i domnioarelor 1, Ghid cu 3/3 idei de afaceri rurale 0 practic este
singurul ghid de afaceri din 4om5nia care conine un numr aa de mare de idei de afaceri rurale 1
i acest ghid de afaceri care %i prezint o S,",!6#, de idei de afaceri marca !iprian7ndronache.ro,
idei de afaceri gratuite dar i idei de afaceri cu tarif.
ot ce trebuie s faci tu este s citeti atent01 recomandrile mele i s alegi ce idee de
afacere i se potri&ete!
)entru %nceput %i recomand s citeti articolul Numele tu este Secretul banilor apoi s te
%ntorci aici %n acest )*+ s continum.
Numele tu este Secretul banilor
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline, Afaceri ONline, Om de vanzari pe Apr 15th, 2013 | 2
comentarii


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


e!ai "#ndit vreodat$ c$ n%mele t$% poate deveni %n &rand' e!ai "#ndit vreodat$ c$ n%mele t$% poate
deveni o afacere online' e!ai "#ndit vreodat$ c$ n%mele t$% poate deveni %n site de referin($ )n domeni%l
t%rism%l%i, *%ridic, a%to, &%siness, se+, datin", lifest,le, m%zic$, etc-'. Si"%r N/ te!ai "#ndit. 0ar te!ai "#ndit
vreodat$ c$ e% a1 p%tea s$ )(i recomand a1a ceva'. e!ai "#ndit vreodat$ c$ n%mele t$% poate fi mod%l prin
care s$ )ncepi s$ faci afaceri, s$ )ncepi s$ te dezvol(i personal, s$ )ncepi s$ realizezi %n 23AN0' e!ai "#ndit
vreodat$ c$ n%mele---

7i citit articolul8
*ac da atunci %i recomand s analizezi 0 citeti 1 atent01 cele 9// de idei de afaceri
prezentate de ctre mine pe blogul de afaceri !iprian7ndronache.ro 0 idei de afaceri online i idei
de afaceri offline 1.
n continuare %i prezint doar c5te&a idei de afaceri despre care am scris pe blogul de afaceri
:::.!iprian7ndronache.ro ;
Idee de afacere online : calendare.ro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Sep 24th, 2013 | Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


5rea% %n calendar fr%mos c% mine, )n fiecare l%n$ s$ am o poz$ c% mine )n diferite ipostaze- Sa% n%, vrea%
%n calendar s%per& c% cei 4 nepo(ei ai mei prin1i )n fel 1i fel de ipostaze care mai comice 1i care mai
fr%moase- Sa% n%, vrea% %n calendar c% cele mai fr%moase mecle ale prietenilor mei pe la diferitele
petreceri ne&%ne- N%, n%, vrea% %n calendar serios c% toat$ familia mea, )n fiecare l%n$ c#te %n mem&r%
din familie s$!mi ad%c aminte zilnic de ei s$ n% )mi mai fie dor de cas$- 0e fapt a1 vrea %n calendar care m$
reprezint$ 6 o l%n$ c% &ani, o l%n$ c% tat%a*e, o l%n$ c%---

Dracula i frunza lui drea
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe 7%n 14th, 2013 | Nici%n comentari%

8res%p%n c$ n% ar veni nimeni s$ fac$ poze c% /drea din cear$ 1i nici c% Nicoleta 9%ci%- 2ine, la cea din
%rm$ pres%p%n c$ ar fi m%l(i care ar cons%ma lentila aparat%l%i foto datorit$ &%st%l%i splendid- 0ar dac$ tot
vor&im de &%st%ri 1i dac$ tot s%ntem c%nosc%(i )n l%me pentr% ale noastre m#ndre 1i fr%moase f%mei, de ce
s$ n% le facem din cear$ pe toate' N% maestre, n% s%nt me1ter%l :anole 1i n!am nici o An$, zic doar c$ tot


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

s%nt la mod$ manechinele din cear$- Am 1i e% poz$ c% o mare vedet$ de prin America care st$ c% m#na
)ntins$ 1i e% )i p%n )n semn de admira(ie o---

!ecuperatorul" datoriile i internetul
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe :ai 25th, 2013 | Nici%n comentari%

:ere% am recomandat cititorilor mei 1i celor care mi!a% cer%t a*%tor%l ; sfat%ri, idei, p$reri, etc- < s$
investeasc$ 1i s$ dezvolte o afacere m%lat$ pe nivel%l pre"$tirii lor profesionale, m%lat$ pe e+perien(a lor
profesional$ deoarece e+perien(a este %n factor foarte important )n dezvoltarea %nei afaceri- 0e foarte
m%lte ori oport%nit$(ile cele mai profita&ile n% le o&serv$m fiind foc%sa(i s$ "$sim fel de fel de idei de
afaceri care n% s%nt )nc$ pornite )n zona noastr$, s$ "$sim idei de afaceri pe care le consider$m noi
profita&ile, etc-, de1i cea mai &%n$ sol%(ie este---

Idee de afacere online de tra#el : Dorel.ro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe :ai 23rd, 2013 | Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


e!ai "#ndit vreodat$ c$ n%mele t$% poate deveni %n &rand' e!ai "#ndit vreodat$ c$ n%mele t$% poate
deveni o afacere online' e!ai "#ndit vreodat$ c$ n%mele t$% poate deveni %n site de referin($ )n domeni%l
t%rism%l%i, *%ridic, a%to, &%siness, se+, datin", lifest,le, m%zic$, etc-'. e!ai "#ndit vreodat$ c$ nimic n% se
face pe moment 1i tot ce am realizat )n via($ am realizat )ntr!o perioad$ dest%l de l%n"$' e!ai "#ndit
vreodat$ ca ne tre&%ie minim 12 ani de zile de 1coal$ ca s$ )nv#($m lim&a matern$' 0ac$ te!ai "#ndit la
toate aceste l%cr%ri )nseamn$ c$ e1ti---

$hid afaceri %ratis : blo% corector
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe :ai 1=th, 2013 | Nici%n comentari%

Acest articol este o recomandare "rat%it$ t%t%ror celor care de(in sa% doresc s$ dezvolte %n &lo"
corector- 8entr% a realiza venit %nii dezvoltatori ca%t$ s$ acopere o nevoie de pe pia($- 5izioni1tii
realizeaz$ nevoi, %lterior acoper$ aceste nevoi pentr% a realiza venit- N% 1tii ce nevoie s$ realizezi'
3ezolvarea la aceast$ pro&lem$ (i!o ofer e% >3A7S. 3$m#n#nd la nivel%l la care e1ti t% ac%m ; de(ii de*a


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

%n &lo" corector < te vei &%c%ra de %n n%m$r de clien(i care pl$tesc 5!15 e%ro pe serviciile tale, )ns$ %n
n%m$r mic de clien(i C/ FOA3? :/9@ :/NC@---

Idee afacere online : SoferiDeSer#iciu.ro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Apr 21st, 2013 | Nici%n comentari%

Soferi0eServici%-ro este %n altfel de rent a car, %n altfel de 1oferi de ocazie, este paralel doamenlor de
companie )n varianta masc%lin$- 0ore1ti s$ faci impresie fa($ de %n poten(ial client dest%l de mare' 0ore1ti
s$ faci impresie fa($ de cola&oratorii din alt$ (ar$' 0ore1ti %n 1ofer care s$ )(i poat$ r$sp%nd$ la orice
)ntre&are despre &%rs$' At%nci intri pe Soferi0eServici%-ro 1i ale"i 1ofer%l care )(i place 1i care timp de 24!
4A de ore poate fi asistent%l t$% cond%c#nd ma1ina ta realiz#nd o impresie hi"h )n fa(a celor c% care te
)nt#lne1ti- 0ac$ e1ti foarte---

2 idei de afaceri online : Cashr%ent.ro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Apr 1Bth, 2013 | Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


Cine )mi sp%ne e+act c#te doc%mente 1i c#te pa"ini are dosar%l de la o linie credit sa% %n )mpr%m%t &ancar
)i ofer o cafea rece ; cafea napoletan$ <- Cine )mi sp%ne c$ po(i o&(ine o linie de credit, %n )mpr%m%t &ancar
printr!%n S7:89/ C97CC )i ofer >3A7S %n plan de afacere la orice idee de afacere. 0ac$ s%nt o&li"atorii D?C7
0? 0OC/:?N? 1i D?C7 0? 8A>7N7 )ntr!%n dosar de )mpr%m%t &ancar 1i D?C7 0? D79? pentr% analiz$ ; N/
pentr% acceptEacord < at%nci clar aceast$ idee de afacere pe care o prezint ast$zi >3A7S este o afacere
83OF7A279@ . /n site de licita(ii 1i v#nz$ri---

Cea mai nou afacere &n !om'nia
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe Apr 3rd, 2013 | Nici%n comentari%

Aceast$ idee de afaceri se adreseaz$ celor din domeni%l hotelier, deoarece este o metod$ prin care pot s$
%rce la %rm$tor%l nivel de &%siness printr!o simpl$ investi(ie )ntr!o idee de afaceri fr%moas$ 1i c% priz$ )n
3om#nia- Fmi ad%c aminte de perioada c#nd mer"eam la fel de fel de evenimte prin (ar$ %nde aveam parte
de fel de fel de activit$(i distractive, activit$(i menite s$ ne distreze, rela+eze 1i s$ ne fac$ s$ apreciem c#t


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

mai m%lt distri&%itor%l nostr% favorit ; cel care realiza respectivele evenimente, de e+empl% >enes,s
0istri&%(ie <- 0e la 20 de A5!%ri la ne&%nia---

( afacere profitabil pe ni#el na)ional
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe :ar 2Ath, 2013 | Nici%n comentari%

0e1i e c%lt%r$ )n mod%l me% de "#ndire fapt%l c$ informa(ia este &aza )n orice, tot%1i c#teodat$ este posi&il
s$ catalo"hezi o afacere "re1ti e+act din lipsa informa(iei, ceea ce este foarte "rav )n domeni%l me%- 0ar, ca
%n profesionist adev$rat, mi!am r$spl$tit "re1eala 1i m!am informat coresp%nz$tor, astfel )nc#t s$ pot
prezenta ast$zi o no%$ idee de afacere din domeni%l serviciilor, o afacere profita&il$, o afacere pe nivel
na(ional c% d%rat$ de via($ foarte l%n"$- 9a salon%l de estetic$ %nde mer" de vreo 2 ani de zile de c#nd m!
am m%tat aici am )ncep%t s$!mi---

!e#olu)ie &n comer)ul din !om'nia*
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe :ar 2Gth, 2013 | Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


8recizam )n "hid%l de afaceri H 101 idei de afaceri r%rale I despre %n no% concept de afaceri )n medi%l r%ral
6 CC3!%l- CC3!%l N/ este :all, N/ este s%permarJet. CC3!%l este o no%a afacere )n 3om#nia, %n model de
afaceri care va revol%(iona comer(%l )n 3om#nia prin f%zi%nea c% se"ment%l prod%c(iei de prod%se nat%rale
; prod%se 27O <- Ce )nseamn$ CC3' CC3 este presc%rtarea de la Centr% Comercial 3%ral. Care este diferen(a
dintre CC3 1i %n :all sa% %n s%permarJet' 0iferen(a const$ )n concept, )n model%l de &%siness efectiv, )n
mod%l de comercializare a prod%selor 27O ; o metod$---

+conomisete ,00.000 de euro*
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe :ar 25th, 2013 | Nici%n comentari%

Fn articol%l K Afacerea an%l%i 2013 )n 3om#nia 6 8%& Sport 30 K am prezentat aceast$ idee de afaceri 1i acest
concept ca fiind afacerea an%l%i 2013 )n 3om#nia- 9a acel moment de(ineam informa(ii care confirma% c$
e+ist$ doar )n An"lia astfel de 8%&!%ri 30- A1a 1i este, chiar dac$ )ntre timp s!a% deschis )n 3om#nia peste 12
cafenele 30- Concept%l difer$. 8%&!%l este %n model de &%siness, cafenea%a este alt model de &%siness-


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

0isc%t#nd c% cei care a% implementat )n 5 dintre cele 12 cafenele sol%(iile 30 am hot#r#t s$ revin c% %n alt
articol as%pra acestei idei de---

Cea mai S-A!. afacere 20,/
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe :ar 1=th, 2013 | Nici%n comentari%

0%p$ mai m%lte idei de afaceri din domeni% a%to prezentate pe acest &lo", ast$zi voi prezenta Cea mai
S:A3 afacere a%to 2013- Aceast$ afacere Smart A%to 2013 poate cola&ora pentr% realizarea de profit c%
alte idei de afaceri recomandate de c$tre mine 6 pict%r$ a%to 1i tapete ma1ini 30 ; clicJ < sa% c% afacerea
online est a%to video ; clicJ <- Smart A%to 2013 Smart A%to 2013 poate fi cea mai profita&il$ afacere din
domeni%l a%to dac$ se dezvolt$ afacerea d%p$ recomand$rile pe care le prezint "ratis 6 ransport
>ermania- 0ac$ dore1ti %n a%tot%rism din >ermania tre&%ie s$ pl$te1ti---

Afacere online diaspora
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe :ar 11th, 2013 | Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


C#nd am realizat "hid%l de afaceri 101 7dei de afaceri r%rale, rec%nosc, m!am pierd%t )n direc(ion$rile de
linJ!%ri 1i m%ltit%dinea de pa"ini ; site!%ri < care con(in informa(ii pentr% a"ric%ltori, pentr% cei care doresc
fond%ri str%ct%rale, pentr% cei care doresc s$ acceseze fond%ri e%ropene, etc- S%nt interna%t de peste 13
ani 1i cred c$ am accesat zeci de mii de site!%ri ; e+a"erat de m%lte < dar tot%1i m!am pierd%t fr%mos pe 1i
)ntre site!%rile Stat%l%i 3om#n care con(in informa(ii c% privire la finan($ri 1i fond%ri str%ct%rale- 0ac$ e% m!
am pierd%t, m!am r$t$cit fr%mos,---


Afacere profitabil &n mediul rural : 0!
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe :ar 10th, 2013 | Nici%n comentari%

8recizam )n articol%l O pia($ de 3G miliarde de e%ro ; cliJ < c$ medi%l r%ral este cea mai &%n$ pia($ )n
aceast$ perioad$ de criz$- Fn articol%l Cele mai profita&ile 1i mai si"%re afaceri 2013 ; clicJ < vor&eam despre
acel 1L din total clien(i &$nci ca fiind clien(i r$i platnici ; cei din medi%l r%ral <- Astfel, )n %rma acestor detalii


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

care cont%reaz$ o "aran(ie, prezint o idee de afacere )n medi%l r%ral 6 2anca 3%ral$- Aceast$ afacere se
adreseaz$ celor care disp%n de &%"ete dest%l de mari ca 1i investi(ie, si celor care doresc o afacere
profita&il$ pe nivel---

( afacere siropoas
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline, Afaceri ONline pe :ar Ath, 2013 | Nici%n comentari%

0atorit$ pre(%rilor e+a"erat de mari al &$%t%rilor r$coritoare 1i datorit$ tendin(ei din 7talia ; (ara %nde s%nt
rezident < ast$zi prezint o no%$ idee de afacere, afacere care poate fi dezvoltat$ c% fond%ri e%ropene,
finan($ri acordate de c$tre Stat%l 3om#n, etc- ?+ist$ foarte m%lte finan($ri pe acest se"ment 6 afaceri )n
medi%l r%ral care se a+eaz$ pe prod%c(ie 1i s%nt non!a"ricole- O astfel de afacere este prod%c(ia de sirop%ri-
O livad$ poate fi monetizat$ )n mai m%lte fel%ri 6 5#nzarea fr%ctelor, 8rod%c(ie de rachie, 8rod%c(ia de
&$%t%ri r$coritoare, 8rod%c(ia de---

Idee de afacere unic &n !om'nia
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline, Afaceri ONline pe :ar Bth, 2013 | Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


/n cititor a intre&at dac$ recomand s$ investeasc$ )ntr!o idee de afacere %nic$ )n 3om#nia, dac$ cred c$ ar
f%nc(iona o afacere care )nc$ n% este )n 3om#nia- 3$sp%ns%l este foarte sc%rt 6 n% ideea face afacerea
profita&il$, ci mod%l de dezvoltare- O idee este &%n$ doar dac$ este p%s$ )n practic$ 1i f%nc(ioneaz$- 0ac$
n% e+ist$ afacerea n% )nseamn$ c$ va fi 1i o afacere de s%cces, o afacere profita&il$- N% s%ntem )n America
%nde se pl$te1te orice- 3om#nia este alt$ pia($, rom#n%l se pricepe la toate 1i foarte "re% pl$te1te %n
servici%- ?+ist$ foarte m%lte idei---

$hid #ideo fitness
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Fe& 25th, 2013 | Nici%n comentari%

7ma"inea este m%lt mai prod%ctiv$ dec#t te+t%l, indiferent de domeni%- /n "hid video are mai m%lte
avanta*e dec#t %n "hid te+t, deoarece ima"inea poate creea imp%ls%ri, poate "enera apreciere, poate st#rni
dorin(e 1i vise- Orice reclam$ are ca scop a1a ceva 6 creeare imp%ls, "enerare apreciere 1i dorin(e- Astfel
ast$zi prezint alt$ idee de afacere online marca CiprianAndronache-ro 1i an%me 6 "hid video fitness- 0ac$


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

de o&icei se apeleaz$ la fete fr%moase sa% chiar "oale pentr% a se creea imp%ls e% recomand pentr%
aceast$ afacere s$ se apeleze la &$r&a(i- Chiar dac$ tar"et!%l ;---

Afacere cu %aran)ie la doar 2.100 euro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe Fe& 1Bth, 2013 | Nici%n comentari%

?ste foarte dificil 1i costisitor s$ faci o cercetare de pia($ s$ vezi dac$ ar mer"e o idee de afacere sa% n%- 0e
o&icei aceste cercet$ri de pia($ le fac marile companii, n% %n t#n$r care dore1te s$ investeasc$ 2!3000 de
e%ro )ntr!o mic$ afacere- Aceast$ s%m$ de 2!3000 de e%ro este o s%m$ foarte mic$ ca s$ porne1ti o afacere-
Orice 2%siness Cons%ltant (i!ar sp%ne c$ este necesar de o s%m$ m%lt mai mare ca s$ porne1ti o afacere
care s$ "enereze profit sa% o afacere care s$ n% falimenteze )n primele G l%ni de zile- 8entr% ca o afacere s$
n% falimenteze n% este dea*%ns doar---

Cea mai bun afacere pentru oamenii de
#'nzri
Scris de Ciprian Andronache in Om de vanzari pe Fe& 11th, 2013 | 2 comentarii


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


?1ti &%n pe v#nz$ri' Mtii s$ ne"ociezi' e pricepi la manip%lare' Ai c%nostin(e )n lim&a*%l non!ver&al' At%nci
hai s$ )(i ofer >3A7S cea mai &%n$ 1i mai ieftin$ ; ca 1i investi(ie < afacere pentr% tine. 0ac$ ai )ncredere )n
tine 1i e1ti chiar a1a &%n pe v#nz$ri, ai e+perien($, 1tii s$ vinzi fri"idere la eschimo1i, te pricepi s$ ne"ociezi
mai &ine dec#t oricine, po(i manip%la orice tip de client 1i po(i citi orice persoan$ at%nci c% &on%s%l de pe o
l%n$ po(i s$ )(i deschizi cea mai &%n$ afacere pentr% tine, strict dedicat$ pentr% oamenii de v#nz$ri- Care---

Cele mai profitabile i mai si%ure afaceri
20,/
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline, Afaceri ONline pe Fe& Ath, 2013 | Nici%n comentari%

Aceste afaceri s%nt cele mai &%ne afaceri pe timp de criz$ dar 1i cele mai &%ne afaceri r%rale, n% doar
%r&ane- :ai m%lt de atat, %na dintre aceste 2 afaceri profita&ile poate fi dezvoltat$ 1i pe internet- C-A-3-!%l
este cea mai profita&ila afacere pe timp de criz$ dar 1i cea mai si"%r$ afacere, mai ales )n medi%l r%ral- Casa


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

de a*%tor reciproc este o afacere care f%nc(ioneaz$ de zeci de ani )n 3om#nia 1i va mai f%nc(iona 1i )n viitor,
mai ales )n medi%l r%ral- Fn medi%l r%ral C-A-3-!%l ; Casa de a*%tor reciproc < este cea mai si"%r$ afacere-
0ac$ din total clien(i de &$nci cei---

2 Afaceri cu ceas
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline, Afaceri ONline pe Fe& Bth, 2013 | Nici%n comentari%

N%, n% este vor&a despre vreo &om&$ c% ceas ci despre ceas%ri de perete c% calendar sa% calendar di"ital
c% ceas conectate la re(elele de socializare pentr% aten(ionare onomastici, evenimente, petreceri, etc-
8rima afacere const$ )n prod%c(ia de ceas%ri c% calendar sa% calendare di"itale care s$ f%nc(ioneze ca 1i
reminder pentr% zile de na1tere, evenimente, petreceri, etc- Acestea s%nt c#teva dintre motivele pentr%
care n% vom ren%n(a la face&ooJ 6 zile de na1tere, evenimente, etc- :ere% %it$m c#nd este zi%a c%iva sa%
efectiv avem prea m%lte c%no1tin(e s$ n% %it$m astfel de---

.est auto #ideo
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Fe& Gth, 2013 | Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


Cea mai profita&il$ afacere a%to 6 teste a%to video. Cea mai &%n$ maNin$, cea mai fia&il$ maNin$, cele mai
ieftini maNini, s%nt )ntre&$ri f$r$ r$sp%ns pentr% ma*oritatea interna%Oilor din 3om#nia- N% Ntim care este
piaOa a%to, n% Ntim care s%nt cele mai ieftine maNini, n% Ntim cel mai &%n f%rnizor de maNini second hand,
etc- 0ac$ doar )ntr!%n an se tranzacOioneaz$ peste 250-000 de masini second, at%nci p%tem sp%ne c$ piaOa
a%to de maNini sh este o piaO$ care poate "enera o afacere online profita&il$ care implicit s$ fie
"eneratoare de clienOi pentr% piaOa offline- /n---

Instalatorul 2i nunta
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline, Om de vanzari pe Fe& 4th, 2013 | Nici%n comentari%

0%p$ o noapte de s#m&$t$ )n cl%& m!am trezit d%minic$ pe la pr#nz s$ m$ pre"$tesc s$ mer" la o n%nt$-
Am verificat ca %n fi+ist din no% cost%m%l, cravata, pantofii Ni d%p$ ce mi!am servit cafel%Oa Ni Oi"areta am
pornit c#nt#nd la d%N- ?vident c#nd n% te aNtepOi Ni chiar n% )Oi doreNti Ni te Ni mai "r$&eNti n% )Oi
f%ncOioneaz$ d%N%l- Ce faci'. 0%minica n% este deschis$ nici o firm$ de instalaOii sanitare. e ap%ci s$ s%ni
Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

toOi prietenii s$ te interesezi de vreo firm$ de amena*$ri &$i, o&iecte sanitare, vre%n instalator &%n Ni ieftin
care s$ l%creze---

0lo%erul perfect 2i 0lo% bun
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline

8e 14 0ecem&rie 2012 am oferit printr
an%me 2lo"er%l perfect- C%m pot aceste 2 sinta"me de 2lo"er%l perfect Ni 2lo" &%n s$ fie transp%se )n
afaceri online' ?ste foarte simpl%, deoarece este o metod$ de etichetare Ni analiz$ a &lo"%rilor Ni o metod$
de selecOie a &lo"erilor- ?tichetele de pe &lo"%ri s%nt %n p%nct de referinO$ pentr% m%lOi cititori- 0ac$ vede
eticheta :erit$Citit )nseamn$ c$ mai m%lOi citi
chiar citi articol%l- 0ar eticheta de 8erfect 2lo"---

2 Idei de afaceri cu pr3ituri
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline

nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.
toOi prietenii s$ te interesezi de vreo firm$ de amena*$ri &$i, o&iecte sanitare, vre%n instalator &%n Ni ieftin
0lo%erul perfect 2i 0lo% bun
Afaceri ONline pe Fe& 3rd, 2013 | Nici%n comentari%
!%n comentari% pe &lo"%l Chinez%-e% o idee de afacere online Ni
an%me 2lo"er%l perfect- C%m pot aceste 2 sinta"me de 2lo"er%l perfect Ni 2lo" &%n s$ fie transp%se )n
ine' ?ste foarte simpl%, deoarece este o metod$ de etichetare Ni analiz$ a &lo"%rilor Ni o metod$
de selecOie a &lo"erilor- ?tichetele de pe &lo"%ri s%nt %n p%nct de referinO$ pentr% m%lOi cititori- 0ac$ vede
eticheta :erit$Citit )nseamn$ c$ mai m%lOi cititori a% apreciat articol%l Ni aloc$ timp pentr% a fr%nz$ri sa%
chiar citi articol%l- 0ar eticheta de 8erfect 2lo"---
i de afaceri cu pr3ituri
Afaceri OFFline, Afaceri ONline pe Fe& 2nd, 2013 | Nici%n comentari%

aceasta lucrare se considera proprietate
toOi prietenii s$ te interesezi de vreo firm$ de amena*$ri &$i, o&iecte sanitare, vre%n instalator &%n Ni ieftin
%n comentari% pe &lo"%l Chinez%-e% o idee de afacere online Ni
an%me 2lo"er%l perfect- C%m pot aceste 2 sinta"me de 2lo"er%l perfect Ni 2lo" &%n s$ fie transp%se )n
ine' ?ste foarte simpl%, deoarece este o metod$ de etichetare Ni analiz$ a &lo"%rilor Ni o metod$
de selecOie a &lo"erilor- ?tichetele de pe &lo"%ri s%nt %n p%nct de referinO$ pentr% m%lOi cititori- 0ac$ vede
tori a% apreciat articol%l Ni aloc$ timp pentr% a fr%nz$ri sa%
Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


Am fost la o n%nt$ )n 200B Ni am r$mas %imit c%m din tort%l mirilor chiar mirii n% a% re%Nit dec#t s$ "%ste
n% Ni s$ m#nce- N%, n% a fost &$taie c% tort%l ci &$taie pe tort. ort%l Ni celelalte d%lci%ri oferite la n%nt$ a%
fost preparate de c$tre o firm$ din "- NeamO- ?% c%m n% cons%m d%lce, n% m$ pricep dac$ o pr$*it%r$ este
&%n$, dac$ o pr$*it%r$ este ceva special ca Ni "%st, sa% dac$ o pr$*it%r$ este d%p$ o reOet$ veche, )ns$ toOi
n%ntaNii efectiv a% devorat pr$*it%rile Ni tort%l mirilor. /lterior m!am informat Ni am fost Ni invitat la acea
patiserie din "----

Cum s faci bani online cu foto%rafii
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Fe& 1st, 2013 | 4 comentarii

3ealizez %n articol Ni pierd min%te &%ne s$ "$sesc o foto"rafie care s$ se m%leze pe s%&iect%l articol%l%i, pe
tema &lo"%l%i Ni pe ceea ce doresc s$ com%nic cititor%l%i- 0ac$ eram foto"raf pres%p%n c$ )mi era m%lt mai
%Nor, dar n% s%nt foto"raf ci 2%siness Cons%ltant care scrie pe &lo"- Foarte m%lOi recomand$ ataNarea de
foto"rafii la articolele de pe &lo", )ns$ ce faci c#nd n% ai foto"rafii' 0e %nde iei poze pentr% &lo"' 0ar


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

"$seNti poze care s$ se m%leze pe s%&iectele tale' 0atorit$ acestor pro&leme ast$zi prezint 2 idei de afaceri
online si de a face &ani online- 0ac$ doresOi---

( afacere profitabil &n 20,/ : repara)iile
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe 7an 31st, 2013 | Nici%n comentari%

Fntr!o perioad$ de criz$ economic$ 1i )ntr!o economie mondial$ &azat$ pe cons%m, o firm$ de service ;
servicii de repara(ii < specializat$ poate fi o afacere profita&il$- Fn 2oto1ani )n %ltimii 3 ani am dezvoltat ;
conform recomand$rilor din sec(i%nea 0espre mine < 2 afaceri pe acest se"ment den%mit servicii de
repara(ii )n domeni%l 7- Am prestat )n sector%l 7 ; calc%latoare < 10 ani de zile, timp )n care am v#nd%t s%te
de laptop%ri, laptop%ri care a% "aran(ii de 2 ani de zile- 0ac$ d%pa 2 ani de zile laptop%l t$% se defecteaz$
n% mai poti &eneficia de "aran(ie, deci---

Cum s faci bani online cu contul de
faceboo4
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 7an 30th, 2013 | Nici%n comentari%
Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


?ste o tendinO$ )n online Ni an%me intervi%rile online- 0e altfel Ni e% recomand deoarece creNte
credi&ilitatea &lo"%l%i dar Ni aprecierea, deoarece termen%l de intervi%
important$ care sp%ne ceva serios Ni de interes naOional- Fns$ de la creNterea credi&ilit$Oii &lo"er%l%i sa% a
&lo"%l%i, se poate mi"ra spre afacere online, spre metod$ de a face &ani online- 0ac$ deOii %n cont sa% o
pa"ina de face&ooJ c% %n n%m$r semnificativ de a&onaOi ; c#teva mii < poOi oferi celor interesaOi ; &lo"eri,
firme de media, etc- < pa"ina ta pentr% realizarea de---

-obil 20,/
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline

Acest articol este realizat pentr% toOi prod%c$torii de mo&il$ dar Ni pentr% orice persoan$ ca
afle moda 2013 )n mo&il$ sa% care ca%t$ idei de amena*are interioar$ din cate"oria trend,- endinOa 2013
este clar )ndreptat$ spre domeni%l tapet Ni )n ind%stria amena*$ri interioare Ni )n domeni%l mo&il$- 0%lap%ri
c% tapet pe %Ni, d%lap%ri care )m&in$ c%lorii vii, n%anOe Ni c%lori atipice, elemente trend, Ni vi% colorate, este

nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.
?ste o tendinO$ )n online Ni an%me intervi%rile online- 0e altfel Ni e% recomand deoarece creNte
credi&ilitatea &lo"%l%i dar Ni aprecierea, deoarece termen%l de intervi% este asociat c% o persoan$
important$ care sp%ne ceva serios Ni de interes naOional- Fns$ de la creNterea credi&ilit$Oii &lo"er%l%i sa% a
&lo"%l%i, se poate mi"ra spre afacere online, spre metod$ de a face &ani online- 0ac$ deOii %n cont sa% o
ce&ooJ c% %n n%m$r semnificativ de a&onaOi ; c#teva mii < poOi oferi celor interesaOi ; &lo"eri,
firme de media, etc- < pa"ina ta pentr% realizarea de---
Afaceri OFFline pe 7an 2=th, 2013 | Nici%n comentari%
Acest articol este realizat pentr% toOi prod%c$torii de mo&il$ dar Ni pentr% orice persoan$ ca
afle moda 2013 )n mo&il$ sa% care ca%t$ idei de amena*are interioar$ din cate"oria trend,- endinOa 2013
este clar )ndreptat$ spre domeni%l tapet Ni )n ind%stria amena*$ri interioare Ni )n domeni%l mo&il$- 0%lap%ri
are )m&in$ c%lorii vii, n%anOe Ni c%lori atipice, elemente trend, Ni vi% colorate, este

aceasta lucrare se considera proprietate
?ste o tendinO$ )n online Ni an%me intervi%rile online- 0e altfel Ni e% recomand deoarece creNte
este asociat c% o persoan$
important$ care sp%ne ceva serios Ni de interes naOional- Fns$ de la creNterea credi&ilit$Oii &lo"er%l%i sa% a
&lo"%l%i, se poate mi"ra spre afacere online, spre metod$ de a face &ani online- 0ac$ deOii %n cont sa% o
ce&ooJ c% %n n%m$r semnificativ de a&onaOi ; c#teva mii < poOi oferi celor interesaOi ; &lo"eri,

Acest articol este realizat pentr% toOi prod%c$torii de mo&il$ dar Ni pentr% orice persoan$ care doreNte s$
afle moda 2013 )n mo&il$ sa% care ca%t$ idei de amena*are interioar$ din cate"oria trend,- endinOa 2013
este clar )ndreptat$ spre domeni%l tapet Ni )n ind%stria amena*$ri interioare Ni )n domeni%l mo&il$- 0%lap%ri
are )m&in$ c%lorii vii, n%anOe Ni c%lori atipice, elemente trend, Ni vi% colorate, este
Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

ceea ce se an%nO$ pentr% 2013 )n materie de mo&il$, indiferent de camer$ ; &%c$t$rie, &aie, etc- <- Am
v$z%t p#n$ Ni acele---

Steroizii 2i blo%osfera : afacere profitabil
online 20,/
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline

N%mele me% e Stefan 3ad% si vrea% sa iti sp%n cateva l%cr%ri despre mine- S%n
care a trec%t printr!%n p%nct al vietii in care se sat%rase sa fie Hsla&ano"K si HdesiratK- 9a 1,AB m si G= J", n%
aveam ceea ce se poate n%mi %n corp de invidiat- N% o sa te plictisesc c% toate detaliile, dar ac%m cativa ani
eram atat de sla& incat tre&%ia sa mer" practic c% pietre in &%z%nar pe strada ca sa n% ma s%fle vant%l--
?+empl% de afacere online, e+empl% ce atest$ recomandarea mea c% privire la Ce &lo" mer"e )n 2013 6 &lo"
strict specializat, )n acest caz &lo" c% Ni desp

Afacere online 20,/ : I 5o#e !om'nia
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline

nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.
ceea ce se an%nO$ pentr% 2013 )n materie de mo&il$, indiferent de camer$ ; &%c$t$rie, &aie, etc- <- Am
Steroizii 2i blo%osfera : afacere profitabil
Afaceri ONline pe 7an 2Ath, 2013 | 2 comentarii
N%mele me% e Stefan 3ad% si vrea% sa iti sp%n cateva l%cr%ri despre mine- S%nt %n tip dest%l de normal,
%n p%nct al vietii in care se sat%rase sa fie Hsla&ano"K si HdesiratK- 9a 1,AB m si G= J", n%
aveam ceea ce se poate n%mi %n corp de invidiat- N% o sa te plictisesc c% toate detaliile, dar ac%m cativa ani
m atat de sla& incat tre&%ia sa mer" practic c% pietre in &%z%nar pe strada ca sa n% ma s%fle vant%l--
?+empl% de afacere online, e+empl% ce atest$ recomandarea mea c% privire la Ce &lo" mer"e )n 2013 6 &lo"
strict specializat, )n acest caz &lo" c% Ni despre---
Afacere online 20,/ : I 5o#e !om'nia
Afaceri ONline pe 7an 2Bth, 2013 | Nici%n comentari%

aceasta lucrare se considera proprietate
ceea ce se an%nO$ pentr% 2013 )n materie de mo&il$, indiferent de camer$ ; &%c$t$rie, &aie, etc- <- Am
Steroizii 2i blo%osfera : afacere profitabil
t %n tip dest%l de normal,
%n p%nct al vietii in care se sat%rase sa fie Hsla&ano"K si HdesiratK- 9a 1,AB m si G= J", n%
aveam ceea ce se poate n%mi %n corp de invidiat- N% o sa te plictisesc c% toate detaliile, dar ac%m cativa ani
m atat de sla& incat tre&%ia sa mer" practic c% pietre in &%z%nar pe strada ca sa n% ma s%fle vant%l--
?+empl% de afacere online, e+empl% ce atest$ recomandarea mea c% privire la Ce &lo" mer"e )n 2013 6 &lo"
Afacere online 20,/ : I 5o#e !om'nia


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


7 9ove 3om#nia este prim%l site din 3om#nia dedicat rom#nilor plecaOi )n str$in$tate dar Ni rom#nilor din
Oar$ care s%nt naOionaliNti- 8e acest site veOi "$si informaOii diversificate, adresate oric$r%i rom#n care vrea
s$ )Ni fac$ o afacere )n Oara sa natal$, care vrea s$ descopere 3om$nia Ni farmecele t%ristice din 3om#nia,
care are nevoie de informaOii prec%m 6 vize, )nmatric%lari maNini, dosare sociale, Ncoli Ni fac%lt$Oi- 0ac$
ca%taOi o informaOie %r"ent Ni n% aOi "$sit!o p%teOi apela la Ha*%ta!m$K Ni %n operator 7 9ove 3om#nia va
rasp%nde cererii---

!omanian-edia.ro" !omanianS--.ro"
+6per7i!omania.ro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 7an 22nd, 2013 | Nici%n comentari%

>rila de tarifare )n orice domeni% poate sta&iliza piaOa Ni oferi o cond%it$ prod%ctiv$- O afiliere la piaO$ Ni la
"rila de tarifare este recomandat$ Ni oport%n$ oric$r%i specialist- /n sin"%r e+empl% 6 notarii p%&lici-


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

F%ncOioneaz$ d%p$ o direcOie clar$, d%pa o "ril$ de tarifare fi+$ Ni chiar imp%s$, a% ale lor or"anizaOii,
direcOii, cond%ite, etc- ANa ceva tre&%ie Ni )n online rom#nesc, dar n% doar pentr% optimizarea pieOei, ci Ni
pentr% ofertarea )n spaOi%l -com- /n portal ; catalo" < care s$ c%prind$ o list$ prof%nd$ de specialiNti din
online ; S::, S?O, 83,---

( afacere profitabila in 20,/ : fitzele
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 7an 1Bth, 2013 | B comentarii

ot ce este la mod$, ce este de firm$, ce poart$ vedetele s%nt fi(e- ot ce este fi($ ne place si vrem si noi s$
avem 1i s$ p%rt$m- Astfel v$ prezint o afacere profita&il$ in medi%l online si an%me 0eFi(e-ro sa%
0eFitze-ro- ?ste foarte dificil in 2013 s$ viz%alizezi toate site!%rile si &lo"%rile vedetelor, toate site!%rile
despre moda, toate site!%rile care te inspir$ c% privire la (in%t$, m%zic$, etc- Fns$ %n &lo" strict specializat
pe fi(eEfitze ar fi la )ndemana oric%i si de a*%tor t%t%ror celor care doresc s$ fie la mod$ si s$ stie trend%l din
orice materie- /n astfel de---

Afacere profitabila in 20,/ : 20,/.ro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 7an 11th, 2013 | Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


Cele mai &%ni afaceri online in 2013 s%nt acele afaceri online care vin d%pa niste idei de afaceri si plan%ri de
afaceri recomandate de catre 2%siness Cons%ltant- 7nsa in online ima"inatia si inovatia fac diferenta, mai
ales in 2013 cand peste 50 L din afacerile romanesti vor fi prezente in online- 0omeni%l 2013-ro poate face
diferenta in online in 2013, deci o afacere profita&ila in 2013 este domeni%l 2013-ro- 7n ce consta mai e+act
aceasta afacere profita&ila' 8e lan"a fapt%l ca 2013 este e+tensia la orice ca%tare "oo"le in acest an si deci
%n avanta* S?O pentr% cel care detine in domeni% sa%---

, milion de fani pe faceboo4 cu Ceausescu
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 0ec 31st, 2012 | Nici%n comentari%

?+ista o intrea"a piata plina de oferte c% red%ceri si disco%nt!%ri- 5000 de fani pe face&ooJ si toti HviiK.
15-000 fani pe face&ooJ la pret de 5-000 de fani. ?ste &ine sa c%mperi fani pe face&ooJ' N%, n%, n% este
&ine sa c%mperi astfel de serviciiEprod%se, deci N/ este &ine sa c%mperi fani pe face&ooJ- ?% am pe
face&ooJ in lista de prieteni %n n%mar de 5B0 prieteni- ?ste o s%ma foarte mica fata de ofertele din


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

domeni%l, ofertele c% mii de fani- 0esi am foarte p%tini, ma*oritatea prieteni, c%nostinte, fosti cole"i, fosti
cola&oratori, fosti clienti, fosti f%rnizori, deci persoane c% care am---

Afacerea anului 20,/ in materie de
aplicatii
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 0ec 30th, 2012 | Nici%n comentari%

Afacerea an%l%i 2013 in materie de aplicatii 6 7nvitatii n%nta a%dio!video raim in epoca Den, in epoca Not
Normal, astfel tot ce n% este standard vinde- Afacerea an%l%i 2013 in materie de aplicatii este %n site
dedicat pe invitatii n%nta- O invitatie n%nta pe hartie costa dest%l de m%lt si s%nt si limitate ca si oferta de
desi"n- O invitatie n%nta pe hartie costa mai m%lt de trimis decat de printat, deoarece aproape 1 mem&r%
dintr!o familie din 3omania este plecat in strainatate- Astfel vin c% o idee Not Normal in materie de invitatii
n%nta 6 invitatie n%nta virt%ala a%dio!video- Se poate realiza o---

Cum sa faci bani online cu 0 8 zero 9 5ei
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 0ec 2=th, 2012 | Nici%n comentari%


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


i se pare anormal' N%, n% este nimic anormal- C%m sa faci &ani online c% 0 9ei este o idee de a face &ani
pe net marca CiprianAndronache-ro si este o idee pe care o recomand t%t%ror celor care sti% sa scrie- ?ste
foarte simpl% tot%l, chiar daca pe internet "asesti fel de fel de sol%tii si recomandari c% H&ani p%tiniK, e%
astazi pe acest &lo" de afaceri te voi invata c%m sa faci &ani online c% 0 9ei si fara sa ai &lo"%l ta%- 0aca te
pricepi la scris, stii "ramatica lim&ii romane la perfectie si ai timp%l necesar ; 4!5 oreEnoapte < at%nci poti
face foarte m%lti &ani online fara N7C7 O 7N5?S77?,---

( afacere de #iitor in mediul rural 8 la tara
9
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe 0ec 2Ath, 2012 | 2 comentarii

:a*oritatea celor care scri% idei de afaceri sa% scri% despre afaceri, scri% la mod%l "eneral si de o&icei scri%
despre afaceri din medi%l %r&an ; oras <- Afacerile pentr% medi%l r%ral fiind cele standard care le "asim


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

mere% peste tot prezentate s%mar 6 pastravarie, ci%peri, serpi, etc- ?%, pe acest &lo" de afaceri, voi
prezenta o afacere pentr% romanii din strainatate care doresc sa!si deschida o afacere profita&ila la ei in
sat, la ei in com%na, la parintiiE&%nici in sat- ?ste o afacere %sor de administrat, o afacere care n% necesita
investitie mare si o afacere care din start este catalo"ata ca o---

Afaceri de #iitor in !omania : asociatii
a%ricole
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe 0ec 2Bth, 2012 | Nici%n comentari%

S%prafata a"ricola a 3omaniei are o capacitate de a hrani peste B0 milioane oameni, insa importam peste
A0L din ce cons%mam- ?ste o afacere de viitor in 3omania o asociatie a"ricola' 3asp%ns%l este 6 0A.
7nfiintarea %n%i asociatii a"ricole este directia recomandata de catre mine, este tendinta in 2012!2013- N%
recomand infiintarea de asociatii a"ricole doar pentr% fond%rile e%ropene, deoarece de e+empl% astazi
s%ntem &locati de /ni%ne- 3ecomand infiintarea de asociatii a"ricole deoarece HasociereaK ofera "arantia
re%sitei- A"ric%lt%ra se realizeaza pe s%prafete foarte mari, n% pe parcele, din---

Afacere internationala cu te6tile :
moldo.ro:eu:com


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline, Afaceri ONline pe 0ec 25th, 2012 | Nici%n comentari%

7nd%stria te+tilelor este la pamant- O locatie din :oldova care reprezenta %n procent mare in aceasta
ind%strie este 2otosani!%l- Aici, ac%m 10!15 ani de zile, a% investit foarte m%lti italieni in ind%stria
confectiilor- Salarii mici ; minim pe economie P &on%ri de masa < dar tot%si mii de &otosanence presta% in
fa&ricile lor- A% mi"rat toti in 3ep- :oldova, 2%l"aria, etc, deoarece conditiile de f%nctionare acolo s%nt mai
avanta*oase pentr% ei- Aceasta ind%strie, a confectiilor, este la pamant din ca%za vizi%nii- Orice se vrea
Hvand%tK se vinde doar daca Htransmite %n mesa*K, daca creeaza---

Afaceri cu scrumiere
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe 0ec 24th, 2012 | Nici%n comentari%

O scr%miera tip palma a stat in &ar%l l%i taica!mi% vreo 15 ani- ?ra s%per fr%moasa, o scoate doar la
sar&atori, doar cand venea% m%safiri- ?ra o scr%miera, insa la evenimente era %n o&iect decorativ foarte
admirat- O afacere c% scr%miere este o afacere care mer"e in 2012, o afacere care mer"e in 2013, o afacere


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

care mer"e mere%, deoarece n%mar%l f%matorilor este in crestere- ot ce tre&%ie fac%t este sa se "aseasca
noi si noi modele de scr%miere, scr%miere haioase, scr%miere ci%date, scr%miere c% forme si desene,
scr%miere altfel decat cele standard- Si cel mai important aspect ; secret%l afacerii <---

Afacere cu masini : pictura auto si tapete
masini /D
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe 0ec 23rd, 2012 | Nici%n comentari%

7n domeni%l a%to mere% va e+ista loc pentr% Hne&%nieK, placeri vinovate, dotari ci%date, vopseli si pict%ri
speciale, c%lori e+trava"ante, t%nin"%ri si in c%rand 30!%l- 0eocamdata n% va pot recomand pict%ri a%to 30
deoreace n% va pot recomanda %n f%rnizor in ?%ropa in acest domeni%, insa conform specialistilor din
domeni%l a%to este posi&il ca din 2013 sa e+iste si in ?%ropa 30!%l- ot in materie de 30 pentr% masini vor
mai e+ista si tapete 30- O pict%ra pentr% masina este o afacere de viitor- Cand sp%n pict%ra ma refer la
masini de orice fel, n% doar la masinile de c%rse, ir!%ri, etc- C%lori---

Cele mai bune afaceri din 20,/* Cele mai
tari afaceri din 20,/* Cele mai bune
afaceri din lume*


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe 0ec 20th, 2012 | Nici%n comentari%

Astffel de titl%ri ca si ICele mai &%ne afaceri din 2013K sa% ICele mai &%ne afaceri +, ,, zK s%nt titl%ri care
doar I5AN0Ksi atat- O sa fi% foarte sc%rt 6 e% ca si 2%siness Cons%ltant Iimi da% sin"%r c% firma in capK ;
c%m se sp%ne pe romaneste < daca iti vand o afacere pe 50 ; cincizeci < 9ei . ?% ca si 2%siness Cons%ltant n%
pot sa iti sp%n ca vei face 10-000 ?%ro pe l%na daca imi dai mie 50 de 9ei ; 13 ?%ro < pe %n "hid prin care te
invat pas c% pas c%m sa faci acei 10-000 ?%ro pe l%na- ?ste plin internet%l de astfel de site!%ri care te invata
sa faci afaceri de 10-000 e%ro pe---

Cum s faci bani online cu foto%rafii
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Fe& 1st, 2013 | 4 comentarii

3ealizez %n articol Ni pierd min%te &%ne s$ "$sesc o foto"rafie care s$ se m%leze pe s%&iect%l articol%l%i, pe
tema &lo"%l%i Ni pe ceea ce doresc s$ com%nic cititor%l%i- 0ac$ eram foto"raf pres%p%n c$ )mi era m%lt mai
%Nor, dar n% s%nt foto"raf ci 2%siness Cons%ltant care scrie pe &lo"- Foarte m%lOi recomand$ ataNarea de
Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

foto"rafii la articolele de pe &lo", )ns$ ce faci c#nd n% ai foto"rafii' 0e %nde iei poze pentr% &lo"' 0ar
"$seNti poze care s$ se m%leze pe s%&iectele tale' 0atorit$ acestor pro&leme ast$zi prezint 2 idei de afaceri
online si de a face &ani online- 0ac$ doresOi---

Cum s faci bani online cu contul de
faceboo4
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline

?ste o tendinO$ )n online Ni an%me intervi%rile online- 0e altfel Ni e% recomand deoarece creNte
credi&ilitatea &lo"%l%i dar Ni aprecierea, deoarece termen%l de intervi% este asociat c% o persoan$
important$ care sp%ne ceva serios Ni de interes naOional- Fns$ de la creNterea credi&ilit$Oii
&lo"%l%i, se poate mi"ra spre afacere online, spre metod$ de a face &ani online- 0ac$ deOii %n cont sa% o
pa"ina de face&ooJ c% %n n%m$r semnificativ de a&onaOi ; c#teva mii < poOi oferi celor interesaOi ; &lo"eri,
firme de media, etc- < pa"ina ta pentr% realizarea de---

Cosmetica ecolo%ica autoturisme la
domiciliu
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline

nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.
foto"rafii la articolele de pe &lo", )ns$ ce faci c#nd n% ai foto"rafii' 0e %nde iei poze pentr% &lo"' 0ar
"$seNti poze care s$ se m%leze pe s%&iectele tale' 0atorit$ acestor pro&leme ast$zi prezint 2 idei de afaceri
si de a face &ani online- 0ac$ doresOi---
Cum s faci bani online cu contul de
Afaceri ONline pe 7an 30th, 2013 | Nici%n comentari%
intervi%rile online- 0e altfel Ni e% recomand deoarece creNte
credi&ilitatea &lo"%l%i dar Ni aprecierea, deoarece termen%l de intervi% este asociat c% o persoan$
important$ care sp%ne ceva serios Ni de interes naOional- Fns$ de la creNterea credi&ilit$Oii
&lo"%l%i, se poate mi"ra spre afacere online, spre metod$ de a face &ani online- 0ac$ deOii %n cont sa% o
pa"ina de face&ooJ c% %n n%m$r semnificativ de a&onaOi ; c#teva mii < poOi oferi celor interesaOi ; &lo"eri,
a"ina ta pentr% realizarea de---
Cosmetica ecolo%ica autoturisme la
Afaceri OFFline pe 0ec 4th, 2012 | Nici%n comentari%

aceasta lucrare se considera proprietate
foto"rafii la articolele de pe &lo", )ns$ ce faci c#nd n% ai foto"rafii' 0e %nde iei poze pentr% &lo"' 0ar
"$seNti poze care s$ se m%leze pe s%&iectele tale' 0atorit$ acestor pro&leme ast$zi prezint 2 idei de afaceri
Cum s faci bani online cu contul de
intervi%rile online- 0e altfel Ni e% recomand deoarece creNte
credi&ilitatea &lo"%l%i dar Ni aprecierea, deoarece termen%l de intervi% este asociat c% o persoan$
important$ care sp%ne ceva serios Ni de interes naOional- Fns$ de la creNterea credi&ilit$Oii &lo"er%l%i sa% a
&lo"%l%i, se poate mi"ra spre afacere online, spre metod$ de a face &ani online- 0ac$ deOii %n cont sa% o
pa"ina de face&ooJ c% %n n%m$r semnificativ de a&onaOi ; c#teva mii < poOi oferi celor interesaOi ; &lo"eri,
Cosmetica ecolo%ica autoturisme la


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


Foarte m%lte persoane n% a% timp si nici n% pot sa!si lase masina o zi intrea"a pentr% cosmetica ; spalare
interioara <- Foarte m%lte persoane traiesc sit%atii neprevaz%te, sit%atii in care tre&%ie sa se prezinte
perfect, implicit si a%tot%rism%l- Asta ce inseamna' 7nseamna ca e+ista cerere pe piata pentr% o astfel de
afacere- O afacere tip cosmetica ecolo"ica a%tot%risme la domicili% este o afacere de viitor, o afacere care
va prinde aripi in 3omania- 3ealizarea %nei afacere prin care sa oferiti servici%l de cosmetica ecolo"ica la
domicili% n% implica cost%ri foarte mari si nici macar o promovare---

Sho;room auto e6clusi#ist
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe Noi 2Ath, 2012 | Nici%n comentari%

o,ota c% incinte ac%stice de G50Q si c% sisteme care d%c masina pe deal fara sa apese sofer%l vreo pedala,
8e%"eot 30A c% plafon panoramic si c% sistem de oprit motor a%tomat la stop si semafor, etc- oate acestea
s%nt dotari SAN0A30 de care m%lti n% sti%, d!apoi de dotarile e+cl%siviste cine credeti ca stie' /n
shoRroom a%to e+cl%sivist in care sa se re"aseasca masini c% dotari e+tra ; n% cele standard < c% dotari


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

e+cl%siviste ar fi o atractie dest%l de mare pentr% orice persoana care doreste sa!si achizitioneze %n
a%tot%rism si chiar si pentr% detinatorii de a%tot%risme- 8rod%catorii a%to prezinta---

Afacerea anului 20,/ in !omania : <ub
Sport /D
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri OFFline pe Noi 25th, 2012 | 5 comentarii

7n "hid%l de afaceri :a"azin%l de cado%ri 2012 "asiti afacerea an%l%i 2012, o afacere prezentata pas c% pas
in "hid%l de afaceri pe care il p%teti descarca din secti%nea >hid Afaceri- 8%& Sport 30 este catalo"ata
afacerea an%l%i 2013 in 3omania deoarece este o afacere care ofera ceva no%, care ofera %n no% concept
de 8%& Sport 6 30!%l. Ac%m 2!3 ani disc%tam c% cei de la 30 3omania despre aceasta afacere no%a in
3omania si imi sp%nea% ca s%nt doar 5 8%&!%ri 30 in ?%ropa deschise, mai e+act in An"lia, in 3omania la
acel timp n% era nici %n astfel de 8%& 30 deschis- 7n ce consta aceasta afacere' 0aca %n---

5a care te=ai oprit> Ce idee de afacere te tenteaz>
.e &ntreb deoarece am o surpriz pentru tine*
-ai 3os &)i ofer cele mai tari idei de afaceri online" idei de afaceri la pre)uri foarte
mici dar i idei de afaceri care te pot face -I5I(NA! &ntr=un an*


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

ite=te mai 3os*

Afacere de peste 1 -ilione de clienti
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 0ec 1Gth, 2012 | Nici%n comentari%

Somer%l-roEe%Ecom este catalo"ata drept o afacere profita&ila, o afacere online care din start are o piata
de peste 5 milion clienti, o afacere pe care o recomand pe acest &lo" de afaceri- 7deea de afacere online
Somer%l-roEe%Ecom este o idee de afacere marca Ciprian Andronache si este o idee de afacere pe care o
recomand c% m%lta incredere, deoarece piata acestei afaceri este de peste 5 milion clienti- 7n 3omania s%nt
1 milion de someri si alte 4 milioane de pensionari si persoane care n% &eneficiaza de soma* sa% de vre%n
loc de m%nca, iar in ?%ropa 1 din 5 tineri este somer ; deci aceasta afacere---

0lo% cu poze tatua3e reale ? afacere online
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Noi 2Gth, 2012 | Nici%n comentari%
Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


S%nt foarte m%lti tineri care vor o afacere online si s%nt
sti% daca doare, cat costa, si cel mai important 6 H c%m ar sta %n an%mit tat%a* pe o an%mita parte a
corp%l%iK- Aceste cereri ; nevoi < pot fi o idee de afacere profita&ila 6 &lo" c% poze tat%a*e reale
e+ec%tate <- 0aca &lo"%l c% poze tat%a*e reale se realizeaza si in lim&a en"leza ; tot promovez acest aspect
foarte important pentr% s%cces%l in online, pentr% dezvoltarea t%rism%l%i, dezvoltarea afacerilor,
dezvoltarea e+port%rilor 6 promovare in

Afacere mica la domiciliu : acte
necesare.ro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline

7n aceasta perioada mai dificila pentr% foarte m%lti romani e
si Iafaceri la domicili%K- O afacere mica sa% o afacere la domicili% avem si noi in retea%a noastra de site

nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.
S%nt foarte m%lti tineri care vor o afacere online si s%nt si mai m%lti care doresc sa isi faca %n tat%a* dar n%
sti% daca doare, cat costa, si cel mai important 6 H c%m ar sta %n an%mit tat%a* pe o an%mita parte a
corp%l%iK- Aceste cereri ; nevoi < pot fi o idee de afacere profita&ila 6 &lo" c% poze tat%a*e reale
e+ec%tate <- 0aca &lo"%l c% poze tat%a*e reale se realizeaza si in lim&a en"leza ; tot promovez acest aspect
foarte important pentr% s%cces%l in online, pentr% dezvoltarea t%rism%l%i, dezvoltarea afacerilor,
dezvoltarea e+port%rilor 6 promovare in mai m%lte lim&i n% doar in romana---
Afacere mica la domiciliu : acte=
Afaceri ONline pe 0ec Ath, 2012 | /n comentari%
7n aceasta perioada mai dificila pentr% foarte m%lti romani este o mare ca%tare pe se"ment%l Iafaceri miciK
si Iafaceri la domicili%K- O afacere mica sa% o afacere la domicili% avem si noi in retea%a noastra de site

aceasta lucrare se considera proprietate
si mai m%lti care doresc sa isi faca %n tat%a* dar n%
sti% daca doare, cat costa, si cel mai important 6 H c%m ar sta %n an%mit tat%a* pe o an%mita parte a
corp%l%iK- Aceste cereri ; nevoi < pot fi o idee de afacere profita&ila 6 &lo" c% poze tat%a*e reale ; de*a
e+ec%tate <- 0aca &lo"%l c% poze tat%a*e reale se realizeaza si in lim&a en"leza ; tot promovez acest aspect
foarte important pentr% s%cces%l in online, pentr% dezvoltarea t%rism%l%i, dezvoltarea afacerilor,
ste o mare ca%tare pe se"ment%l Iafaceri miciK
si Iafaceri la domicili%K- O afacere mica sa% o afacere la domicili% avem si noi in retea%a noastra de site!%ri-


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

7n retea avem %n site care poate fi catalo"at o afacere mica la domicili%- Site!%l este 6 RRR-acte!
necesare-ro- 7n ce consta afacerea' ?ste foarte simpl% 6 K 2%na. Ai vrea sa p%&lici pe site!%l ta% %n articol de
minim 150 de c%vinte si 2 linJ!%ri do!folloR ;catre %n site de an%nt%ri imo&iliare<' Asa c%m este prezentat
si in ima"inea atasata, ar fi cateva cerinte minime care---

Cea mai buna afacere online : un nou site
de #ideochat <i<
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Noi 1Gth, 2012 | Nici%n comentari%

8ict%re!in!pict%re ; 8i8 < este viitor%l in domeni%l video- Corelat c% S0 si 30 inseamna f%tere, inseamna
leader, inseamna notorietate in piata- /n site de videochat realizat ac%m 2!3 ani a costat in *%r de 130-000
e%ro- /n site de videochat 8i8 ; pict%re!in!pict%re < ar costa mai m%lt decat %n site standard, insa ar
prod%ce %n efect in piata m%lt mai mare- 0iferenta de cost de la %n site normal la %n site 8i8 s!ar compensa
c% &anii alocati de %n site normal pentr% promovare, pentr% reclama- 7nsa servici%l de 8i8 ar insemna
notorietate in piata, atat la nivel%l modelelor care presteaza videochat cat---

Cum s c'ti%i /10 de milioane dolari pe
an


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe :ar 21st, 2013 | Nici%n comentari%

Ai investi 120!150 :77 de e%ro ca s$ c#1ti"i 350 :797OAN? dolari pe an' C#nd am p%s titl% Cea mai &%n$
afacere online N/ l!am p%s ca s$ atra" cititori, deoarece m$ adresam c% acel articol celor care de(in 120!
150 mii de e%ro, celor din domeni% online 1i din respectiva ind%strie, l!am p%s pentr% c$ este Cea mai &%n$
afacere online at#ta timp c#t "enereaz$ s%te de milioane de dolari- Conform celor din ind%strie afacerea pe
care o recomand e% "enereaz$ an%al 0OA3 FN 3O:TN7A %ndeva la 350 :797OAN? 0O9A37 ; vezi la final%l
articol%l%i linJ <- Conform celor din ind%stria ad%lt ; videochat <---


$hid turistic #ideo
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 0ec 3rd, 2012 | Nici%n comentari%Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

8e se"ment%l t%rism am analizat si comparat 2 tari 6 3omania si 7talia- 7n %rma analizei a reiesit ca desi
avem c% ce sa facem t%rism, tot%si t%rism%l in 3omania n% "enereaza venit%ri pe mas%ra capacitatii- 0in ce
motive se intampla acest l%cr%' Chiar daca foarte m%lti romani a% investit in pensi%ni, in hotel%ri, s!a%
investit s%me foarte mari in servicii si pre"atirea an"a*atilor din t%rism, s!a investit intr!o campanie
coordonata de catre minister,etc, tot%si t%rism%l in 3omania este la %n nivel foarte mic- 8arado+%l este ca
desi avem c% ce tot%si n% realizam venit%ri- 8ana sa a*%n"em la o---

<e#iata.ro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 0ec 2nd, 2012 | Nici%n comentari%

7nd%stria matrimonialelor "enereaza miliarde de e%ro an%al- 7n romania e+ista %n sin"%r site de
matrimoniale care a rezistat pe piata ani de zile, chiar daca romanii s%nt mai li&ertini si a% mi"rat
matrimonialele de pe site!%rile standard pe hi5, messen"er, face&ooJ, etc- re&%ie tin%t cont tot%si si de
alte aspecte, aspecte care diferentiaza %n site de matrimoniale de %n site de socializare- Astfel prezint o
idee no%a de afacere online 6 8eviata-ro Ce este 8eviata-ro' 8eviata-ro se doreste cel mai mare site de
matrimoniale din 3omania si din ?%ropa- C%m poate a*%n"e 8eviata-ro cel mai mare site de---

(noapte.ro
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe Noi 30th, 2012 | 2 comentarii
Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


raim in epoca li&ertatii, traim in epoca in care tot%l se face foarte repede, tot%l este plictisitor si tot%l este
parca prea p%tin- 7n aceasta epoca a li&ertatii totale tot ce
&ariere s%nt %nele le"i si dorinta de a fi apreciati mere%, altfel am fi toti niste pa"ani- Astfel tre&%ie sa ne
adaptam, sa fim toti li&eri, sa fim c%m este ma*oritatea- 8entr% ma*oritatea vin c% o sol%tie,
pentr% a fi tot%l mai %sor 6 %n site special pentr% intalniri amoroase, se+%ale, ne&%nesti- Onoapte-ro se
doreste %n site IaltfelK, n% %n site standard de---

Cele 2 care #or #iola faceboo4
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline

Se sp%ne c$ i%&irea d%reaz$ p#n$ la 3 ani, )ns$ d%p$ ace
m%lt de 3 ani ast$zi v$ prezint cele 2 care vor viola face&ooJ
l%me- 5ei sta fr%mos pe sca%n%l t$% deloc conforta&il de la &iro%
de atri&%(ii plictisitoare c$ a1a dore1te 1ef% )(i va ap$rea %n mesa* pe ecran de la %n%l dintre violatori 6

nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.
raim in epoca li&ertatii, traim in epoca in care tot%l se face foarte repede, tot%l este plictisitor si tot%l este
parca prea p%tin- 7n aceasta epoca a li&ertatii totale tot ce ne mai face sa avem tot%si niste limite si niste
&ariere s%nt %nele le"i si dorinta de a fi apreciati mere%, altfel am fi toti niste pa"ani- Astfel tre&%ie sa ne
adaptam, sa fim toti li&eri, sa fim c%m este ma*oritatea- 8entr% ma*oritatea vin c% o sol%tie,
pentr% a fi tot%l mai %sor 6 %n site special pentr% intalniri amoroase, se+%ale, ne&%nesti- Onoapte-ro se
doreste %n site IaltfelK, n% %n site standard de---
Cele 2 care #or #iola faceboo4=ul
Afaceri ONline pe 7%n 24th, 2013 | Nici%n comentari%
Se sp%ne c$ i%&irea d%reaz$ p#n$ la 3 ani, )ns$ d%p$ ace1ti 3 ani intervine viol%l- C%m face&ooJ
m%lt de 3 ani ast$zi v$ prezint cele 2 care vor viola face&ooJ!%l 1i vor deveni cei mai i%&i(i violatori din
fr%mos pe sca%n%l t$% deloc conforta&il de la &iro% 1i )n timp ce )(i omori mintea c% fel de fel
(ii plictisitoare c$ a1a dore1te 1ef% )(i va ap$rea %n mesa* pe ecran de la %n%l dintre violatori 6

aceasta lucrare se considera proprietate
raim in epoca li&ertatii, traim in epoca in care tot%l se face foarte repede, tot%l este plictisitor si tot%l este
ne mai face sa avem tot%si niste limite si niste
&ariere s%nt %nele le"i si dorinta de a fi apreciati mere%, altfel am fi toti niste pa"ani- Astfel tre&%ie sa ne
adaptam, sa fim toti li&eri, sa fim c%m este ma*oritatea- 8entr% ma*oritatea vin c% o sol%tie, vin c% o idee
pentr% a fi tot%l mai %sor 6 %n site special pentr% intalniri amoroase, se+%ale, ne&%nesti- Onoapte-ro se
1ti 3 ani intervine viol%l- C%m face&ooJ!%l are mai
1i vor deveni cei mai i%&i(i violatori din
1i )n timp ce )(i omori mintea c% fel de fel
(ii plictisitoare c$ a1a dore1te 1ef% )(i va ap$rea %n mesa* pe ecran de la %n%l dintre violatori 6


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

dore1ti s$ completezi acest Qe&7ntervi%' Qe&7ntervi%l )nseamn$ c$ odat$ ce dai ACC?8 (i se va porni
A/O:A Re&cam!%l 1i te va---

@tiu cu cine ai tu fantezii se6uale*
Scris de Ciprian Andronache in Afaceri ONline pe 7%n 2Gth, 2013 | 4 comentarii

N%, n% este %n site porno sa% %n site de fantezii se+%ale, %n astfel de site se va lansa )n c%r#nd ; ma*ori-ro <
dar vor&esc tot%1i despre fantezii se+%ale deoarece acesta este %n &lo" de afaceri care ofera idei de afaceri
online 1i idei de aplica(ii- Mi ce le"$t%r$ a% fanteziile se+%ale c% afacerile online' 8$i este foarte simpl%. Ai
fantezii c% prof%l de istorie' 8%ne!l pe &$r&at%l t$% aici UUU 1i ai profesor%l de istorie la tine acas$ oric#nd.
7%&it%l t$% n% vrea s$ fie profesor de istorie' Si"%r 1i!a dorit s$ fie actor de filme porno. No'. ClicJ aici UUU
1i va ap$rea pe coperta---

7cestea sunt doar c5te&a, lista complet o gseti direct pe blog :::.!iprian7ndronache.ro
0 aici ; http;<<:::.ciprianandronache.ro<consultanta< 1

Consultanta
!onsultan de afaceri gratuit persoanelor fizice ;


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

7naliza clientului i recomandri gratuite cu pri&ire la idei de afaceri sau afaceri e=istente,
#dei de afaceri i planuri de afaceri gratuite 0 foarte multe de-a prezentate pe blog 1,
Secrete de afaceri i metode de &5nzri testate 0 prezentate pe blog 1,
$hiduri de afaceri de la 9// euro,
#dei de afaceri online unice i gratuite,
3/3 0 o sut una 1 idei de afaceri rurale prezentate gratis pe blog,
!onsultan de afaceri pentru persoane -uridice ;
!reeare 2otto-uri, creeare mesa-e marketing S22 0 social media marketing 1, creeare
e&enimente socio-educationale, creeare mesa-e publicitare, idei de e&enimente sociale, idei
campanii de marketing, idei campanii notorietate, idei campanie penetrare noua piata, etc.,
4ealizarea de strategii de dez&oltare durabil %n urma unei analize a istoricului i profilului
companiei,
4ealizarea de strategii i metode de &5nzari personalizate,
Generarea de metode prin care s se realizeze notorietate, brand, etc.,
4ealizarea de strategii, metode i practici de reducere cheltuieli %n funcie de planificarea
actual a business-ului,
2etode de optimizare i dez&oltare business proprii i testate pe o perioad de . ani de zile
pe piaa din 4om5nia,
4ealizare, prezentare i implementare idei ino&atoare cu un grad ridicat de risc dar cu o
bun planificare %n urma unei analize de tip cercetare de pia,
4ealizarea de scheme i practici de moti&are anga-ai i realizare target &5nzri pe o
perioad determinat,
Generarea de idei de proiecte 0 afaceri 1 unice i profitabile mulate pe profilul clientului i
bugetul comunicat,
Generarea de idei unice cu impact masi& %n pia,
Generarea de idei de proiecte online pe ni&el internaional a&5nd la baz . ani de istoric
online, > ani de analiza %n di&erse segmente i modele de business online, studii i cercetri
de pia,
#dei de afaceri online unice ca i concept i ca modalitate de promo&are i monetizare, de-a
prezentate pe blog,
4ealizri i recomandri acti&e pe blog,
#storic 0 e=perien 1 3/ ani %n 4om5nia i 9 ani %n #talia pe diferite segmente de business 0 #,
marketing, publicitate outdoor, afaceri online, &5nzri, etc. 1.
Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

Afaceri de #'nzare 8 %hiduri ? planuri de afaceri 1 de la 200 de +uro ;

Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.
A)i plac> Sunt idei unice> Sunt idei tari> Brei s te apuci de afaceri online>
Comand acum una dintre aceste idei unice i po)i primi un discount destul de mare*
Aceste idei de afaceri online sunt realizate &n urma unor studii 8 cercetri de pia) 9
de apro6imati# / ani de zile.
De e6emplu afacerea din domeniul #ideochat : %hidul este realizat &n urma unei
analize a peste ,0 site=uri de #ideochat" peste /00 de modele de #ideochat i peste
,000 de ore de sho;=uri .


Conform Legeii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe aceasta lucrare se considera proprietate
intelectuala de drept si nu poate fi reprodusa sub nici o forma fara acordul in scris a proprietarului.

Deci orice idee de afacere are la baz o analiz" un studiu i e#ident secretele pe care
le de)in &n urma e6perien)ei mele &n business.
<e l'n% aceste apro6imati# 200 de idei de afaceri pe blo% 8
;;;.CiprianAndronache.ro 9 mai %seti i Idei de Aplica)ii" metode de #'nzri"
studii de caz.
Antr i tu acum pe cel mai bun blo% de afaceri din !om'nia i distribuie acest $hid
de afaceri 8 pe email" faceboo4" t;itter 9 tuturor prietenilor ti poate &mpreun
reui)i s str'n%e)i o sum mai mare de bani pentru a dez#olta cele mai bune afaceri*
Cu stima"
Ciprian Andronache
Business Consultant
Tel. : 0039 320 882 19 29
www.CiprianAndronace.ro
contact!CiprianAndronace.ro

S-ar putea să vă placă și