Sunteți pe pagina 1din 2

ARTEFACTE ECG

Tahicardie cu complex ngust ntr-un pacient btrn cu presincop


M Faisal !handir" M#
#epartment o$ General %nternal Medicine" Cle&eland
'rbat de () ani"cunoscut cu coronaropatie si boala *ar+inson este adus in ,*,
ptr e&aluarea unei presincope #e - .ile pre.int ame/eal si instabilitate" dar nu 0i-a
pierdut con0tien/a
1EAG23 dureri toracice" dispnee sau palpita/ii
$r disritmii documentate n antecedente
Medica/ia3 aspirin" donepe.il" le&odopa4carbidopa 0i lisinopril
A56784min" resp6974min" TA67)4:)mm;g" a$ebril
.gomote cardiace normale" $r su$luri" sau galop
$r <ugulare &i.ibile" murmur &e.icular normal" $r edeme peri$erice
Rigiditate marcata a tuturor extremit/ilor
ECG3 ritm sinusal 7:4min cu E=5-uri i.olate
#up cristaloide i& TA 69774>>mm;g
*e monitor apare un ritm tahicardic" se repet un ECG
*acientul era asimtomatic" puls peri$eric 7:4min" TA697?4>?" tremor al
exteremit/ii superioare de ) ;.
#upa administrarea medicatiei anti-*ar+insoniene tremorul a ncetet 0i ECG-ul s-
a normali.at
Consecin/ele clinice ale arte$actelor ECG
Arte$actele ECG pot simula T5
intre 9>>)-9>>> 9@ pacien/i au $ost supuse unor inter&en/ii diagnostice sau
terapeutice inutile numai ptr c a $ost interpretat gre0it arte$actul de pe ECGA#epartment
o$ %nternal Medicine" #i&ision o$ CardiologB" ,ni&ersitB o$ Michigan Medical CenterC
)(D9: ani" FE6:> D9(E
Asimptomatic3 >" durere toracica 9" pareste.ie bra/ stg 9
T5 monomor$a )" polimor$a (
@@7 D-) batai4min @@ D( complexe de tahicardie
Consecin/ele clinice ale arte$actelor ECG
Cateterism cardiac3 3
lidocaina37
nitroglicerina %&1 F sl 1
lo&itura precordiala3 2
implantare de pacema+er permanent31
implantare de cardio&erter-de$ibrilator3 1
trans$u.ie de snge3 1
teste electro$i.iologice3 2
internare la AT%3 1
internare n spital3 1
#g di$ al ar$e$actelor de T5
absen/a deteriorarii hemodinamice
complexe GR= normale in arte$act
linie de ba. instabil pe ECG inainte 0i4sau dup e&eniment
asociere cu mi0cri ale corpului
Cau.e $rec&ente de arte$acte
Mi0care
contact intermitent" slab ntre electrod 0i piele
Conclu.ii
#e0i dimensiunile problemei sunt neclare" ca.urile pre.entate demonstrea. c"
speciali0ti cu experien/ n diagnosti.area 0i tratamentul aritmiilor" inclusi& cardiologi si
electro$i.iologi uneori pot interpreta arte$actele ca tahicardie &entricular
Aceste date indic importan/a mbunt/irii cuno0tin/elor n identi$icarea
arte$actelor 0i necesitatea unui grad mai ridicat de suspiciune printre medicii care tratea.a
pacien/i cu aritmii
5 mul/umesc pentru aten/ia acordat
=andor Hlara
medic re.ident