Sunteți pe pagina 1din 193

%^^*M0m^msi

i^^^^-^r^^^^^-^^^^j^^^M&i-^^ fm^^a^- -- --. ^^^.-.M^--r>-

TESTE TIP V
Probleme simple: din cele 5 (cinci) rspunsuri oferite se alege un singur rspuns
corect.

f1 V\

1. O hidrocarbur conine 93,75%C. Densitatea vaporilor ei fa de aer este 4,43. Ce


formul molecular are hidrocarbura ?
A). CJOHS
B). C10H20
C). CioHis
D). CsH4
E). C5H12 -f M .2. Prin arderea a 4,2 mg hidrocarbur s-au format 13,2 mg C02. Densitatea

vaporilor
hidrocarburii fa de hidrogen este 42. Care este formula molecular a hidrocarburii
?
A). C(,H}2
B). C2H4
C). C4H8
D). CgHio
E). Ceti 14
3. Prin reacia dintre 500 nil de alchen gazoas, msurat in condiii normale, cu un
n .-.VW-**
exces de ap de brom, s-au obinut aproximativ 4,2 g de produs de adiie. Ce alchen

a intrat in reacie ?
A), elena
B). propena
C). butena
D). pentena
E). izobutena

JJJL.4. Care este formula molecular a alchenei i citi izomeri structurali prezint, dac
l^^
0,11 litri alchen gazoasa msurat la 27 C i 10 atm., d la adiie de brom 9,64
'
grame produs ?
A). Ceti 12 i 5 izomeri
B). C4H8 i 6 izomeri
C). C5H10 i 4 izomeri
D). C$H6 i 1 izomer
E). CMs i 5 izomeri
La analiza unei substane sub form de gaz (c.n.) s-au obinut: 83.33%C i
%A , 5.
'"X'
16,66%H. Un litru din acest gaz cintrete 3,24 grame.Care este formula
molecular a substanei ?
A). C4HW
B). CsHs
Q. C5HI2
D). CsHw
E). C6HI2
K
r>j> 6. Care este hidrocarbura cu M=6 care prin monoclorurare fotochimic d 5 izomeri?
>|tv
A). 3-metilpentamd
B). 2-metilpentamd

217

C). 2,2-dimetil-propanul
D). izobutanul E).
pentanul
7.
Prin adlia apei la 520 g C2H2 se obine aldeliid acetic. Un sfert din masa aldehidei
-O
^.f,^'"' se reduce i se obine o substan A, iar restul se oxideaz i se obine o substan B.
Care este concentraia procentual a soluiei, obinut prin dizolvarea substanei A
in 270g ap (se presupune c randamentul tuturor transformrilor este 100%) ? A).
77% B). 46% C). 23% D). 80% E). 50%
8. Se hidrogeneaz catalitic 14 g alchen (cu o legtur dubl) cu 3,733 litri H2,
msurai in condiii normale. Alchena este :

A). Cji,2

B). CsH,0
C). C<H8
D). CsHl6
. E). CJ16
,, o /-o*-^. Prin arderea complet a unui litra de propan sint necesari (aer cu 20% Oz):
*
A). 3 litri aer
B). 5 litri aer
C). 5,5 litri aer
D). 25 litri aer
E). 32,5 litri aer 10. Citi cm3 soluie 0,1 M de brom in CCI4 (d=l56g/cm3) sint decolorai de
224 cm3
izobuten (msurai in condiii normale) ?
3
A) 100 cm
B) 62,5 cm3
C. 48 cm3
). 160 cm3
D
).
E). 125 cm'
11.Prin arderea a 0,5 moli ai unei hidrocarburi nesaturate se obin 89,6 litri amestec
gazos format din CO2 i H2O. Precizai numele hidrocarburii tiind c un litru de
hidrocarbur gazoas cintrete 2,5 grame :
pj A), propena
%jLP^ B). hexena
C). pentina D). butena
E). bulina
12. Din acetilen se obine o substan A. Cunoscnd c substana A este o
hidrocarbur cu 7,6% hidrogen, care este formula molecular a substanei A, tind
, kj_, c densitatea vaporilor si fa de aer este de 2,698 : 4(1^^
A). C2B4 B).C2H6 C). C4H4 D). CM6 E). Nici una din ele.

218

iehidei
sn B.
nei A

13. Un amestec gazos conine o alchin i hidrogen. tiind c pentru arderea complet a
P, . 0 patru volume de amestec sint necesare patru volume de oxigen i c trecnd patru
C^OJ^'.*-- volume amestec peste un catalizator de platin are Soc o hidrogeiiare a alchinei pin
la alean i rezult dou volume de gaz, s se stabileasc formula alchinei:
A). C2H2
B). C3H4
C). C4H1S

" H2,

D). CsH8
E). C&Hio
14. Raportul intre coninutul de carbon (exprimat in procente de mas) al unui alcool
monohidroxilic i al alchenei corespunztoare este de 0,7. S se stabileasc formulele
moleculare ale alcoolului i alchenei:
A). CsHsO i CjH6
ri B). C4H10O i CJh
C). C2H60 i C2H4 D).
C5Hl20 i CsH,0 E).
CoHj40 i C-6H/2
15. Alchena aciclic A reacioneaz cu bromul formnd un produs de adiie cu un
coninut de 4,35% hidrogen. Se cere formula molecular a alchenei A :
A). C2H4 - ., B).CsH6
#"- " ~ Q.CjHs D).
CsHl0
li,). C(d~ll2

'

mUHidrocarbura A cu formula Cnfl2n decoloreaz apa de brom. tiind c prin ardere,


din 0,1 moli de A se obin 9 grame de ap, se cere s se precizeze citi din izomerii
aciclici ai hidrocarburiiA conduc prin oxidare (cu K2Cr207 i II2SO4) i la acid
acetic:

cm

, fi = ,
... 9)^A). 5

B). 4
C). 1
D). 3
E). 2

estec
u

dg

17. Cite perechi de izomeri geometrici, cu caten linear i ramificat, prezint


compusul A care conine 85,71%C, 14,29%H, i care are masa molecular 84 :
A). 2
JB).
4
XJ

.. .-* Q.5

D). 6
e

(18yHidrocarbura A are formula CBbn. tiind c prin ardere, din 0,1 moli A, se obin 9
< grame de ap, se cere numrul totai al izomerilor hidrocarburii A (fr izomerii
geometrici) :
A). 6
B).8
C). 5
D). 10
E). 11

219

19. 2 grame de amestec pentan-penten decoloreaz 20 ml dintr-o soluie 1 M de Br2 in


CCU. Coninutul in procente de mas al amestecului este: A). 50% pentan, 50% penten
B). 40% pentan, 60% penten
QrlhlA^ Q- 30% pentan, 70%penten
D). 20% pentan, 80%penten E).
10% pentan, 90% penten
20. Citi litri de aer ( cu 20% O2) necesit arderea unui litru de acetilen :
A). 5
,

r\ -, ri

B). 7,5

fiJ0^

Q. 9
D). 12,5
E). 20
21. Arznd 7,8 g dintr-o hidrocarbur A, cu densitatea in raport cu aerul 0,900, se obin
5,4 g H2O. Prin adiia apei in prezen de HgStt* i H2SO4 la substana A, se obine o
f, substan B, care prin oxidare trece in substana C. Prin adiia substanei C la
r^\^hl" substana A rezult un monoraer folosit in industria polimerilor sintetici. Care este
formula acestui monomer ?
'
A). CH2 = CH-CN
B). CH2 = CH-COOCH3
C). CH2 = CH-CI
D). CH3COO-CH = CH2
E). CH2 = CH -(Cl)C = CH2
;
22. Cu cite procente se reduce volumul unui amestec echimolecularde etan, eten i
;
hidrogen dac este trecut peste un catalizator de nichel:
:
\ i
A). 20%
! . J^^AB). 25% :_ j O^'
C). 30% D).50% E). 33,33%. 23. Se trateaz cu reactiv Tollens cite 1
gram din compuii : formaldehida (I); etanal (II); acetilen (III); propin (IV); vinilacetilen (V). Cea mai
mare cantitate de reactiv se consum la :
. -C^

BJ.II C). 111


D).1V
sE). V

{Qs'<

24J49 g dintr-un amestec echimolecular a 2 alchene omoloage, sint supuse unor reacii
de oxidare cu KMn04 alcalin cu obinerea de dioli. Volumul alchenelor la 27 C i
atmosfer este de 24,61 litri. Stabilii care este omologul inferior i ce tip de izomerie
prezint diolul obinut de la acesta :
A). 1-butena i 2-hutena; izomerie optic
B). etena; nu prezint fenomenul de izomerie
C). propena; izomerie optic cu 1 carbon asimetric
D). propena; izomerie geometric cis-trans
E). 1-butena i 2-buiena; izomerie optic cu doi atomi de C asimetrici 25. Se dau 214 g
amestec de hidrocarburi : A=alchen i B=alcan. La hidrogenarea
amestecului, A trece in B, iar masa amestecului crete cu 6 g. La arderea produselor

|F
22
0

obinute dup hidrogenare se formeaz 336 litri C02 (c.n.). Care este compoziia calitativ
i cantitativ (procentual) a amestecului:
A). 56,81 % hulen i 43,19% butan
l
B), 80,61% eten i 19,39% etan
C). 35,5% propen i 64,5 % propun

D). 50% elen i 50% etan


I
E). 58,88%propen i 41,12%propan

26. 100 ml de amestec gazos format din B2, un alean (A) i o alchen (B) se supun
f
arderii i rezult 210 m C02. Dac amestecul se hidrogeneaz in prezena Ni, rezult
I
un compus unic, cu volumul de 70 ml. Compuii A i B sint:
I
A), etan i elen
1
B). etan i propen
...-C). propan i propen
D). propan i balen
E). butan i buten 27. O alchen A obinut prin deshidratarea unui alcool nionohidroxilic,
aciclic, saturat
B, conine cu 25,71 procente de carbon mai mult decit alcoolul B. S se determine
care este a!chena.A i cantitatea de soluie de brom de concentraie 16% (in CCI4) ce
poate fi decolorat de 3,36 dm3 alchen :
A).C2H4;275g
itB),C2H4; 150 g
C).C3H6;275g
D).C:Ji6;150g
\
E).C4H8;200g
l
28. Se hidrogeneaz catalitic un compus organic nesaturat a crui mas molecular este
I
148. Cite duble legturi conine molecula, dac 0,345 g de compus se combin cu 224
j
ml de hidrogen (msurai la 20 C i 1 atmosfer) :
\
A).5
l
0B).4
I ^Q.3 MSy

D). 2

E J

>-

!
29. Un amestec de 3 hidrocarburi, A (alean) + B (alchen) + C (alchin) ocup un
I
volum V=273 nil la 100 C. Prin arderea in 02 rezult 986 ml C02. Raportul molar
j
A:B:C=1:3:5, raportul masic C:H in compusul A este de 3:1, iar numrul de atonii
j
de hidrogenin compusul C este de 2 ori mai mare decit numrul de atonii de
J , \(^'hidrogen din alean (A). Compuii A, B, i C sint:
j %cr A), metan, hexen, pentin
|
B). metan, elena, bulina
j
C). metan, buten, acetilen
\
D). etan, penten, propin
I
E). etan, propen, hexin
|
30. 89,6 ml (c.n.) de amestec format din metan, eten i etan, se trece printr-o soluie de
I
t-^p de brom. Se observ c masa soluiei de ap de brom a crescut cu 56 mg. Se cere
I vSi^ procentul volumetric din fiecare substan, dac acelai volum de amestec consum
I x^' prin ardere 1,288 litri aer (cu 20% oxigen):
I*
A). 25% CH4; 50% C2H4; 25% C2Hb

B). 17% CH4; 66% C2H4; 17% C2H6


|
C). 12,5% CH4; 75% C2H4; 12,5% C2H6
221

D). 25% CH4; 40% C2H4; 35% C2H6


E). 20% CH4; 60% C2H4; 20% C2H6
31. Dou substane izomere dau la analiz urmtoarele rezultate:- din 0,184 g substan
rezult 0,5935 g C02 i 0,202 g H20; M=82 uniti de mas- prin oxidare substana A se
transform in acid adipic, iar B inaeid succinic i 2C02.Stabilii structura
substanelor A i B :
i
A), ciclohexan i 1,3-ciclohexadien
B). ciclohexena i ciclohexina
kh^t^C). 1,5-hexadiena i 1,3-ciclohexadiena
x,
&-~
)j ciclohexena i 1,5-hexadiena
E). 1-ciclohexena i 2-ciclohexena 32. Intr-un vas cu brom se barboteaz 4,48 cm3 dintr-o
alchen gazoas msurat la 0 C i 1 atm. In vasul de reacie find suficient brom, se formeaz
43,2 mg produs de reacie. Ce formul molecular are alchena ce a fost barbotat ? Ce tipuri de
izomeri
prezint ?
A). CM si de caten, de poziie, geometrici ^ B). CM
si de poziie, geometrici J^Sf-1^ C). CM6! de caten i
de poziie
D). C5H10; de caten, de poziie, geometrici E). C5H10', depoziie, geometrici 33. Din 800 Kg
carbid se obin 224 m3 de acetilen. S se determine : a) puritatea carbidului; B) volumul de oxigen
necesar pentru arderea unui m3 acetilen in sufltorul oxiacetilenic: A). 90% puritate; 7,5 m3 02 - tjl
B). 64% puritate; 2,5 m3 02 C). 80% puritate; 2,5 m3 02 D). 80% puritate; 5 m3 02 E), 64%) puritate;
5 m3 02 34. Pentru identificarea acetilenei in laborator se utilizeaz 20 g CaC de 80% puritate.
Presupunnd c 10% din acetilen se pierde, s se calculeze cantitatea de ap de brom 2% ce poate fi
decolorat de restul de acetilen : A). 2 Kg JL B).4Kg C). 3,6Kg D). 0,36 Kg E). 3 Kg 35. Un amestec
C\cV"
de 20 cm3 metan i eten se trece printr-un vas cu brom. Se constat, dup trecerea
amestecului, o cretere a masei vasului cu 11,2 mg. Care este compoziia in % volume a
amestecului ? Ce cantitate de produs dibromurat s-a
ji.- format:
A). 45% CM4 i 55% CH4; 0,75 gprodus
B). 44,8% C2H4 i 55,2% CH4; 0,075 gprodm
C). 44% C2H4 i 56% CH4; 0,08 gprodus
D). 55,2% CM4 i 44,8% CH4; 0,007gprodus
E). 55% C2H4 i 45% CE4; 0,75 gprodus 36. Un volum de 67,2 m3 (c.n.) metan se supun
pirolizei, amestecul gazos rezultat find , ,i_ format din acetilen i hidrogen. Cu acetilen
format se pot prepara 13 Kg benzen
(randament cantitativ). Se cere :a) randamentul de obinere a acetilenei;b) Ce
% -o

222

de
eri

ea

'm

te.
de

,
te

cantitate de aldehid crotonic se poate hidrogena (catalizator Ni) cu hidrogenul


obinut la piroliz ?
A). 50% C2H2; 15,75 Kg aldehid crotonic
B). 30% C2H2; 15,75 Kg aldehid crotonic
C). 33,33% C2H2; 192,5 Kg aldehid crotonic
D). 33,33% C2H2; 52,5 Kg aldehid crotonic
E). 66,66% C2H2; 157,5 Kg aldehid crotonic
37. Un alcool polihidroxilic are masa molecular 90. Prin reacia a 4,5 g poliol cu sodiu
in exces se obin 1,12 litri (c.n.) hidrogen. Se cere :a) formula molecular a
polio!ului;b) Calculai volumul de aer (20% 02) necesar arderii a 0,2 moli poliol:
A). (C2H50)3; 123,21 aer
, B). (C2H50)2; 24,64 l aer
C).(C2HsO)2; 123,21 aer
D). (C2H50)4; 49,381 aer
E). (C2H50)4; 246,41 aer
38. Un compus monocarbonilic alifatic, saturat A are masa molecular M=58.
Compusul nu sufer reacie de autooxidare. Se cere:a) formula de structur;b)
Calculai volumul de alcften C3H6 din care se obin 0,24 Kmoii A, cu un randament
de 80%':
J> A). H2C = CH -CH2 -OH; 22,4 m3 alchen
,"
B). CH3 -O -CH = CH2;
43 m3 alchen
C). CH3 -CO -CH3;
6,72 m3 alchen
D). CH3 -CH2 -CHO;
6,72 m3 alchen
E). CH3 -CH2 -CHO;
43 m3 alchen
39. Ce formul brut corespunde compusului organic a crui compoziie este
.jonekprimat prin urmtoarele rapoarte de mas: C:H:N:0 = 3:1:7:4
B).
C).
D).
E).
40. Q
pri
Q.
D).
E).
A). C2H4N,Oi
CjH3N20,
C2H6N,0
3

CiH4N2Oi
C3H6N,03
40. Ce formula brut corespunde compusului organic a crui compoziie este exprimat
prin urmtoarele rapoarte de mas: C:H:N:0 = 12:1:2:4,5
C6H7N20,
CsHsN,02
C7H6N,0,
C7H7N,02
CsH7N,02
41. Care din substanele organice de mai jos prezint urmtoarea formul procentual:

^
11

60,87%Q 4,35%H i 34,78%0;


A), acid ortoftalie
(_,. B). acidmaleic
Si>
C). aldehid crotonic
D). acidperbemoic
E). acid benzoic
42. Care din substanele chimice de mai jos prezint urmtoarea formul procentual:
61,31%C; 5,11%H; 23,36%0 i 10,22%N;
i.- A), dimetilcianhidrina
B). acid carbamic
223

C). alanina
D). benzamida
E). acid o-aminobenzoic
43. Care este formula procentual a substanei organice care rezult din reacia anilinei
cu clorura de benzoil:
A). 50,16%C; 17,84%H; 21,95%0 i 10,05%N
r\V\v B). 71,11%C; 6,67%H; ll,85%Oi 10,37%N
f^
C). 64,28%C; 5,89%H; 8,14%0 i 21,69%N
D). 58,65%C; 7,89%H; 10,44%O i 23,02%N
E). 79,19%C; 5,58%H; 8,12%0 i 7,11%N
44. Care este formula procentual a substanei organice care rezult din reacia anilinei
cu acidul acetic:
A), 71,11%C; 6,67%H; 1J,85%0 i 10,37%N
vV B).62,13%C; 8,78%H; 10,06%O i 19,03%N
_<-^' L C). 58,65%C;
7,89%H; 10,44%O i 23,02%N
D).78,45%C;
3,48%H; 3,73%0 i 14,34%N
E).64,28%C;
5,89%H; 8,14%0 i 21,69%N
45. Care este formula procentual a glicil-alaninei:
A).41,09%C;
6,85%H; 32,88%0 i 19,18%N
yyjjs^aCB). 49,32%C; 5,25%H; 31,08%O i 14,35%N
C).37,11%C; 8,92%H; 29,19%0 i 24,78%N
D).50,14%C; 7,24%H; 30,02%O i 12,60%N
E). 38,55%C;
9,13%H; 24,20%O i 28,12%N
46. Cum se numete substana care conine 40%C; 53,3%0; 6,6%H, tind c 0,5 g din
aceast substan gazoas ocup,in condiii normale, un volum de 373,3 mi:
^ A), alcool meilic ~ -:,c-"'" "
B). aldehida formic C). aceton
D). acid oxalic E). acid acetic
47. Prin arderea in oxigen a 13,95 g substan organic se formeaz 39,6 g dioxid de
carbon, 9,45 g ap i n volum de azot msurat in condiii normale, de 1680 ml.
tind c in molecula substanei se gsete un singur atom de azot, s se ndice
formula plan a substanei organice:
A). C2H5-NH-C2HS
.^^ B). CH3-CH2-NH2
C). CeHs-NOi
D), CH3-NH2 E).
C6H5-NH2
48. Pentru obinerea acetilenei din metan, prin procedeul de cracare in arc electric, din
120 moli de metan se formeaz 22 moli de acetiien i 152 moli de hidrogen. Care
, f0J_ este valoarea randamentului acestui proces:
A). 60,25%
>r,Q^^
^"
B). 50,57%
C). 75,00%
D). 42,18%
E). 83,20%

224

49. In urma hidrolizei bazice a unei gliceride au rezultat 0,046g glicerina, 0,256 g acid
palmitic; 0,142 g acid stearic i s-au consumat 0,027 g ap. Care este compoziia
procentual a giiceridei analizate:

;>A)- 76>57%C>' 12,30%H i ll,14%0;


^B). 75,93%C; 12,16%H i U,91%0;
C). 76,85%C; 12,36%H i 10,79%O;
D). 74,28%C; 12,01%H i 13,71%0;
E). 76,26%C; 12,23%H i U,51%0;
50. O substan A are numrul atomilor de carbon din molecul egal cu numrul
atomilor de oxigen i de 4 ori mai mic decit numrul atomilor de hidrogen. Masa
atomilor de carbon din molecul este cu opt uniti mai mare decit masa atomilor de

ilinei

.
linei

din

I .
m,
itJL

din
are

'

hidrogen. Substana A este : A). Etanol B).


Dimetiletanol \ ' "
C). Metanol
D). Nici im rspuns nu este corect. E).
Meiil-etil eterul
51. Ce volum de soluie 3N de KMnOj este necesar pentru oxidarea a 200 ml. toluen
tiind c oxidarea are Ioc in mediu de H2SO4. Densitatea toluenului este 0,920 g/cm .
(C=12; H=l; 0=16; K=39; Mn=55).
A). 250 ml -.'
' B).
11 Q.3 1
D
>-750ml
E).4l
52. Un acid carboxilic cu masa molecular 116 conine 41,29 % carbon i 3,45 %
hidrogen. tind c un mol de acid este neutralizat de 0,4 1 NaOH 5M i formeaz
anhidrid prin eliminare de ap, formula molecular a acidului i numrul
gruprilor carboxil este :
;iriA). H-COOH
f>
B).acid orto-ftalie
C). acid benzoic

DJ.acid maleic
E). acid fumrie
53. Izoinerii corespunztori hidrocarburii ce conine de 2,5 ori mai muli atomi de
hidrogen decit de carbon sint:
>u A). 1-buten, 2-buten '^
B). pentan, izopentan C). nbutan, izobuian
D). substana respectiv nu prezint izomeri E).
Nici un rspuns nu este corect
54. Prin oxidarea energic a unei substane A rezult doi compui B i C care au
i\
n caracter acid i conin C, H i O. ase g din substana B reacioneaz cu 4,6 g etanol
in timp ce 4,5 g din compusul C reacioneaz cu aceeai cantitate de etanol.
Compusul este:
A). Acidul benzoic
B). Acidul acetic
C). Acidulftalic
D). Acidul fumrie
225

E). Acidul crotonic


55. Dou hidrocarburi nesaturate A i B cu masa molecular 82 formeaz prin oxidare
acizi dicarboxilici saturai. Acidul C obinut din substana A are cu doi atomi de
t carbon mai mult decit acidul D obinut din substana B. Hidrocarburile sint izomere. Jie)"^"
SubstanteleA i B sint urmtoarele : A). Hexena (A) i butena (B) B). Hexina (A) i bulina (B) C).
Ciclohexena (A) i 1,5 hexadiena (B) D). Heptena (A) i pentena (B) E). Nici un rspuns nu este
coreei.
56.29 g hidrocarbur saturat formeaz prin ardere 45 g ap. Formula molecular a
hidrocarburii i structura ei este :
A). C2HS, H3C-CH2-CH3
B). CM,o, H3C-CH2-CH2-CH3
} ^^
^
C). C2H6,
H-CH3
D). C,H,o,
H2C=CH~CH2-CH3
E). C2H402, CHs-COOH
57.O substan organic (CHO) cu M=94 are 13 atonii in tnoIecuI.La arderea unui
mol de substan organic rezult 6 moli de bioxid de carbon. Care este substana
organic :
A). Fenol
B). Hexanol
p ,t c. ,
C). Acid benzoic
v
~'
D). Hexanal
E). Hexanon
58.Un acid monocarboxilic saturat se trateaz cu PCI5 i rezult o clortir acid. tiind
c masa molecular a acidului reprezint 80 % din cea a clorurii acide, acidul
corespunztor va fi:
A). Acid acetic
r Q$A
""
B). Acid oxalic
C). Acidpropanoic
D). Acid benzoic E).
Acid butanoic
59. Se prepar acetaldehida prin adiia apei la acetilena. tiind c in final se obin 70
kg. acetaldehida de puritate 90 % , volumul de acetilena msurat la 0 C i 13 atm,
dac randamentul reaciei este de 85% va fi :
A). 3,52 m3 r&vV-^ B). 2980 l C).2,9m3 D). 1,85 m3 E). 2,45 m3 (60.) O aldehida care conine in
compoziia sa 36536% oxigen prin tratare cu acid cianhidric i amoniac trece intr-un compus care
prin hidroliz formeaz un . aminoacid. Aminoacidul rezultat se prezint sub forma a doi izomeri:
SA). De calen 1Jt>t;K'
B). Ci s-t ram C). Optici
D). Sint substane tautomere E).
Nici un rspuns nu este corect.

226

(jfT^e dau alchenele cu urmtoarea structur : R-CH=CH2 (I); R-CH=CH-R (H);


R2C=CR2 (III) ; R2C=CH-R (IV). Cantitatea de soluie oxidant (KMn04+H2S04) este
minim Sa oxidarea alchenelor cu structura : A). II B).I
IV D).
II,i III E). III
62. O hirocarbur aromatic niononuclear care conine 9,43% hidrogen formeaz mai
muli izomeri. Unul din izomeri formeaz prin oxidare un acid dicarboxilic, iar prin
clorurare Ia ntuneric in prezen de clorur feric formeaz un singur compus.
Izomerul respectiv este :
L A), p-xilen B). m-xilen
C). o-xilen D). 2etilbenzen E).
izopropilbenzen
63. Un amestec gazos format din CH4 i CH3C1 are densitatea in raport cu aerul egal
cu unitatea. Raportul de nias in care se afl cele dou gaze este :
A). 0,75
-i
B). 1,25
C). 0,53
D). 2 E).
0,84
64. Un alean cu masa molecular 72 accept un singur izomer de poziie monoclorurat.
In ipoteza c se va mai introduce un atom de clor, compusul respectiv va avea un
numr de izomeri de poziie egali cu :
A). 3 izomeri
oi

tL*-

B). 2 izomeri C). 4 izomeri D). 6


izomeri E). Nu va mai admite izomeri
de poziie.
65. Care este procentul de azot din dipeptida alanil-glicin :
A). 19,17%
B). 14,51%

i>

C). 13,75%
D). 8,54% E).
10,22%
66. Un amestec ecliimolecular de doi monoaicooli degaj in reaciecu sodiu 224 1
hidrogen. Unui din alcooli are raportul de mas C:H:0=3:1:4 iar cel de al doilea are
raportul de mas C:H:0=12:3:8. Alcoolul superior respectiv este :
M,
A). Metanol
B). Propanol C).
Etanol D). Alcool
alilic E). Butanol
67. Se d o substan cu urmtoarea compoziie procentual : C=47.,06%; H=6S54%;
_L 0=46,40%.Formula molecular i numrul de izomeri ai substanei respective sint:
A). C4HsCl; 4 izomeri

227

B). C3H5CI; 5 izomeri C).


CsHsCl; 4 izomeri D). C3H5CI;
3 izomeri E). C3H5CI;
nu
prezint izomeri.
68. 0,5 kmoli acetaldehid se supune unei reacii de reducere i se formeaz un compus
B. Cantitatea de eter etilic ce se obine din cantitatea de substan B format, este:
A). 0,36 kmoli
B). 0,25 kmoli
,-, oV\ C). 2 kmoli
f~
D). 4,5 kmoli
E). 6 kmoli
69. Obinerea aldehidei formice din metanol se poate face ndou moduri
1. CH3OH + CuO - CH2 O + H2 O + Cu , la 300 C
2 CH3 OH -> CH2 O + H2, catalizator Cu
In urma reaciilor rezult un amestec gazos format din 25% moli de hidrogen, restul fnd
aldehida formic i alcoolul netransformat. tind c raportul dintre numrul ,#-de moli de alcool
consumai in reacia 1 i numrul total de moli luai in lucru este de ^T 0,5, procentul molar
de alcool metilic netransformat este: A). 15,2% B). 16,66% C). 10,15% D). 15,16% 5). 14,22%

fVo.jUi
70 JUn mol de alcool primar alifatic saturat consum la oxidare (KMn04 i H2S04) doi moli de
oxigen. Patru moli din acidul rezultat consum la ardere doi moli oxigen. Acidul respectiv este:
A). Acid acetic QV\ B). Acidoxalic V~'
C). Acidformic D). Acidmaleic E). Acid fumrie
71. Hidrocarbura aciclic A al crei raport de mas este C:H=12:1 este folosit la
obinerea acetamidei. Volumul de substan A msurat in condiii normale, necesar
obinerii a 295 kg acetamid este :
o A). 110 m3 substan A
e'l^^B). 112 nr substan A
\-f
"C). 112 cm3 substan A
D). 100 m3 substan A
E). 4 kmoli substan A
72.Un amestec de dou hidrocarburi aromatice izomere care conin 90,57% carbon i
au densitatea in raport cu aerul egal cu 3,66 se transform prin oxidare cu KM11O4
in mediu de H2S04 in acid benzoic respectiv in acid o-ftalic. Acidul benzoic este in
proporie de 59,51% iar restul este acid o-ftalic. Cele dou hidrocarburi sint:
A). Izopropilbezenul i etilbenzenul
B). Etilbenzenul i o-xilenul
C). Etilbenzenul i toluenul
D). Toluenul i o-xilenul
E). Toluenul i izopropilbenzemd

228

*
l ';

us

IX ~Cv. triol A cu raportul de mas C:H:0=9:2:12 prin inclzirecu acid sulfuric


concentrat formeaz o substan B. O treime din cantitatea de substan B
reacioneaz cu bromul i formeaz substana C. tiind c se pornete de la 690 kg
substan A i c masa atomic a bromului este egal cu 80, cantitatea de substan
C rezultat este :
A). 300 kg
B). 540 kg
^
X
C). 450 kg
D). 470 kg
IC). 320 kg 'I-1:. Benzenul reacioneaz catalitic prin reacia de alchilare de tip FriedelCrafts cu o
:;ichen formnd compusul A care prin dehidrogenare formeaz un compus B ce
;anine 91,52% carbon. Compusul B este folosit in industria cauciucului. Identificai
compusul B :
A). Izopropilbemen
i>). Clorura de benzii
fyx ^Vl
('). a-metilstiren
! >). Monoclortoluen
!'.). n-propilbenzen /.'. .'rin descompunerea catalitic a 1,15 grame de acid organic
monocarboxilic se obin
M2 litri amestec echimolecular de dioxid de carbon i hidrogen. Acidul organic
"."ispectiv este :
.-ii. Acid buiiric
r- IA

l). Acidformic
|i - co^''
C). Acid acetic D).
Acid benzoic E).
Acid propanoic
76. In reacia de clorurare fotocliimic a toluenului rezult trei compui A, B, C care
conin : A=28% CI; B=44,l% CI i C=55,5% CI. Numrul de izomeri posibili ai
substanei B este :
A). 10 izomeri
B). 6 izomeri
,f y
r%
t). 5 izomeri
D). 9 izomeri
E). Nu prezint izomeri.
77. O hidrocarbur adiioneaz brom molecular formnd un compus cu masa
molecular 188. tiind c masa molecular a bromului este 80, hidrocarbura folosit
in reacie are formula:
A). C2H6
B). C1H4

^M^"

C). CH20
^
D). C2H2
E). C3JH4
78. Care este compoziia in procente de volum al unui amestec de propan i butan,'
dac prin arderea a 10 ml amestec gazos cu exces de oxigen se formeaz 36 ml dioxid
de carbon?
A). 20% propan i 80% butan
^ t ojoJB). 40% propan i 60% butan C).
60% propan i 40% butan
229

Z)j. 80% propan i 20% butan


E). 50% propan i 50% butan
rezi79.Se d schema de reacii:

Masa molecular a compusului este 78 iar :


iiD -> (-D-)n
tiind c A i B sint hidrocarburi i c D conine 92,3% carbon se cere: s se Indice
masa de compus A necesar pentru obinerea a 540 kg compus D Ia un randrament
de 90% :
A). 600 kg

cu i

0=1

C).

_gj
g^ Q
cai
cai
gf

650k

^M

Q. 450 kg
#D). 500 kg
E). 480 kg
80. Se amestec 89,6 1 acetilen cu 44,8 1 dintr-o alt hidrocarbur gazoas. Pentru
arderea amestecului au fost necesari 313,6 1 oxigen. Toate volumele de gaze au fost t
msurate in condiii normale. Careeste cea de a doua hidrocarbur ?
r/
A). Metan
B). Etan
. , ,.
C). Eten
^^>
D). Propan E),
Propen
81. Un amestec de alean i alchen avnd acelai numr de atomi de carbon se trateaz cu o
soluie de brom in tetraclorur de carbon. tiind c 2 g amestec reacioneaz cu 20 ml
soluie IM de brom i formeaz 4,6 g produs de reacie, s se precizeze denumirea
hidrocarburilor ce intr in compoziia amestecului: A). Propan i propen B). Butan i
buten
^~c ' D). Etan i eten
a , 10 C). Pentan i penten
E). Butan i butadien

da
0=
Aj
B

D
85. S

i
86.

82. Se consider schema de reacie :


1. A + 3[0]-------^^~>B + HN03(H2S04)--------------^^->C
+ c substana A este un derivat aromatic care are raportul de mas C:H = 10,5:1 i
c densitatea vaporilor fa de aer este 3,1833. Ce cantitate de amestec sulfonitric
este necesar pentru a reaciona 1840 Kg A, tind c amestecul sulfonitric se obine
din HNO3 80% i H2SO4 98% iar raportul molar acid azotic.acid sulfuric = 1:2 ?
(Mase atomice: 012; H=l; 0=16; N=14; M aer = 28,9)
A). 5575 Kg
B). 7013 Kg
x i
C). 7433Kg
\^\:"%X
D). 1679 Kg
E). 5342 Kg
83.Intr-o reacie de sulfonare a benzenului s-au obinut 1580 Kg acid benzen sulfonic.
tind c acidul sulfuric 98% se ia in exces i numai 50% s-a transformat, cit oleum

g-

230

A^'

cu un coninut de 20% trioxid de sulf este necesar pentru a face acidul sulfuric
rezidual reutilizabil in condiiile reaciei de mai sus ? (Mase atomice: C=12; H=l;
0=16; S=32)
A). 1507,7 Kg
B). 2300,5 Kg
C). 3012,7Kg
D). 3015 Kg
E). 3087,8 Kg ii. O aren se transform intr-un nitroderivat folosndu-se 600 Kg amestec
nitrant in
care acidul azotic i acidul sulfuric se gsesc in raport molar 1:3. Dac intre
cantitile de ap iniial i final din soluie exist raportul de mas egal cu 1:2 s se
stabileasc concentraia acidului sulfuric folosit la obinerea amestecului nitrant
dac soluia de acid azotic a avut concentraia de 80% ? (Mase atomice C=12; H=l;
0=16; N=14; S=32)
A). 95%
B).97,3%
r^vf
Q.99,2%
D). 88,0%
E). 74,8% \S5lSe consider urmtoarea schem
de reacie
a/SE . b/SR a/SE ^ HOH/SN _
CgHg------------>A------------>B----------->C-------------->D
tiind c substana D este un acid monocarboxilic care conine 23,53% oxigen, s se
indice numrul acizilor izomeri: (Mase atomice: C=12; H=l; 0=16)
A). 2
B).3
Q.4
^ . v\
D).5
E). 6
86. Un amestec care cuprinde 8 moli din dou hidrocarburi omoloage monosubstituite
la nucleu formeaz prin ardere 2596 grame CO2 i 630 grame ap. Raportul intre
numrul atomilor de carbon i hidrogen ai omologului superior este 4:5. Formula
molecular a omologului inferior este : (Mase atomice :C=12; H=l; 0=16)
A). C7H,0
Q. CsHl0
D).
C9Hl2 E).
C10H14

87. O hidrocarbur conine 92,3% carbon. tiind c 600 ml din vaporii ei cintaresc 1,3
g la 87 C i 624 mei Hg, sa se stabileasc formula ei molecular : (Mase atomice:
012; H=l)
A). C2H2
B). C4H4

|4
C).C3H4
^',v
D). C6H6
E). CsH6
88. Un amestec de dou hidrocarburi aromatice izomere, care conin 90,57% C i care
in faz gazoas are densitatea fa de aer 3,66 este oxidat cu permaanganat de

W'A

231

potasiu in mediu de acid sulfuric. Prin separarea compuilor organici solizi rezultai se
obine un amestec solid format din 59,51% acid benzoic i 40,49% acid ftalic . S se
calculeze raportul molar al amestecului de hidrocarburi. Mase atomice : ( C = 12 ; H = l :
0=16) A). 1:1
B). 2
Q.2. 1
D). 1 :
E). 31
. volum de benzen i eten sint necesare pentru ca prin metoda Friedel - Crafts s
89. 3Ce
se obin 2120 kg etilbenzen , randamentul reacie fiind 50 % , iar densitatea
benzenului 0,88 g/cm3 . ( Mase atomice C = 12 ; H = 1 )
A). 1,72 m3 C06 : 448 m3C2H4 B).
3,12 nr C6H6 : 896 m3 C2H4 C).
W\ - H
3,54 m3 C6H6 : 896 m3C2H4 D).
4,o2 m3 CsHs : 900 m3C2H4 E).
Nici im rspuns coreei
90. Se prepar stiren prin alchilarea benzenului cu eten inprezen de cloruri de
aluminiu i urme de ap , urinat de dehidrogenare . tiind c s-au obinut 3,12 tone
stiren , se cere ; cantitatea de benzen i eten necesar la un randament global de 90
A). 2,6tC6H6
B). 2,34 tCJi'6
C). 2,34 tCSe
D).2,6 tCsHs
%, puritatea etenei find 80 % .( Masa atomic : C = 12 ; H = 1 )
746,6 m3 C2H4 746,6
m3 C2H4 933,3
ywW
m3C2H4 933,3
m3C2H4
E). Nici un rspuns corect
91. Pentru obinerea acidului ftalic , respectiv a anhidridei ftalice se folosete oxidarea oxilenului sau a naftalinei in prezena V205 la temperatur nalt . Care este raportul molar
in care ar trebui luate cele dou substane prentru ca s se foloseasc cantiti egale de
A). 2 : 3 CSHJO
B). 1 : 1 CsHl0
C). 3 : 2 CgHio
D). 1 : 2 C8HI0
oxigen ? ( Mase atomice :C = 1 2 ; H = : 1 ; 0 = 1 6 )
:
CioHg
:
Ci
(08
: CioHs
HA - H
.' Ci (08
EJ.2.1 CSHI0: CioH8
92.La obinerea prin metoda Friedel - Crafts a etilbenzenuiui se obine o mas de
reacie ce conine pe ling produsul principal 6 % dietilbenzen 1% trietilbenzen i
benzen nereacionat . S se calculeze cantitatea de etilbenzen obinut tiind c din
864,3 kg benzen s-au obinut 1000 kg mas de reacie.. ( Mase atomice : C = 12 ; H

=1)

v4

A).
399
,4
kg
B).
250
,5
kg
I>\
C).
276
,9
kg
D).
266
,6k
g
E).
280
,1
kg
93. Ce
cant
itat
e de
anh
idri
d
ftali
ca
se
obi
ne
din
468
kg
ame
stec
echi
mol
ecul
ar
de
o xile
n i
naft
alin

sup
us
oxi

drii
cu
aer
,
considernd
c
reaciile
de
oxidare
desfoar cu un randament de 80 % . (Mase atomice :C = 12;H = 1:0 = 16)
A). 296,0 kg

se

B).i
C). ;
])..

94. La
amc
tolu
in 1'
C=
A).
B).
C).
D).
E).
95. D
i
clo
pei
pr<
bei
35.
A).
B).

D)
E)
96.1
pi
CE

li
A/
C
i:
E
97. x
a
/i

98.
232

uitai
c . S :
= 12

fts s
tatea

de
tone
le 90

B). 592,0kg
C). 740,0kg
D). 473,6 kg
E). 370,0 kg
94. La nitrarea toluenului se obine , dup ndeprtarea amestecului nitrant , un
amestec cu c - 1,2 g/cni3 care conine 30% derivat orto , 60% para , 6% raeta i 4%
toluen nereacionat. S se calculeaz ce volum de toluen (# = 0,9 g/cm3) a fost luat
in lucru pentru a obine 1000 I amestec cu compoziiade mai sus ? ( Mase atomice :
C=12; H = l ;0= 16; N = 14 )
A). 740,4 Kg
B). 821,6 Kg
C). 912,9 dm3
m. '^
D). 822,71
E). 767,71
95. Din 900 1 benzen ( r = 0,9 g/cm3 ) se obine prin clorurare cu un randament de 90%,
clorbenzen. Clorbenzenul obinut se separ i apoi se supune unei noi clorurri pentru
obinerea diclorbenzenului, reacia avnd Ioc cu un randament de 100% , iar procentul de
para - diclorbenzen obinut fiind 60% , s se calculeze raportul molar benzen iniial : para
- diclorbenzen obinut. (Mase atomice : C = 12 ; H = 1 ; CI = 35,5) A). 2,38 B). 308-C).
2,62 D). 1,67 E). 1,50

Mf

area
este
asc

de n
i
din ;
H

PA -^

96.
Benzenul reacioneaz in reacia de akhilare cu o alchen formnd
compusul
A care prin dehidrogenare trece in B , care conine 91,52%
carbon . Calculai procentul de carbon intr-un amestec de A i B in raport molar de 1 : 2 ?
(Mase atomice : C=12 ; H=i)
A). 90,50%
^
M
B). 91,52%
i\V'f\
C). 85,40%
D). 91,01%
E). Nici im rspuns nu este corect.
97. Se supune oxidrii un amestec de silen i naftalin care conine 92% C . tind c xilenul
se afl in raport molar o : m : p = 1 : 0,1 : 2 s se calculeze cantitatea de anhidrid ftalica
ce se obine din 1000 Kg amestec ? ( Mase atomice : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ) A). 597,4Kg
B). 471,2 Kg C). 768,2 Kg D). 840,6 Kg E). 383,8 Kg
f\ .- H

propenei se obine un amestec


30% izopropil benzen , 12%

se

\/\

98. La o trecere prin vasul de reacie a benzenului i care conine in procente de mas 50%
CH6 , diizopropil benzen i 8% triizopropil benzen . S se calculeze procentul de
benzen transformat la o trecere a materiei prime prin reactor : ( Mase atomice : C = 12 ; H
= 1) A). 39,00%

|f\
233

B). 36,00%
C),
C). 64,78%
D).
D), 54,36%
E).
E). Nici un rspuns mi este corect.
104. U
99. Din pcur supus cracrii la 550C pe ling benzina de cracare se obine i un
sulf
amestec de gaze , numite gaze de cracare , care conin 30% eten , 20% propen ,
j
apo
30% buten , restul find alcani. tind c s-au luat in lucru 2240 m3 gaze de cracare

sulJ
s se calculeze cantitatea de cumen de puritate 98% obinut din propen la un
acii
randament al procesului de 80% : ( Mase atomice : C = 12 ; H = 1 )
|
23
A). 1920,0 Kg
|
A).
B). 2400,0Kg
|
B).
C). 1959,2 Kg
^M
\
Q.
D). 2352,2 Kg

D).
E). 2376,2 Kg
\
E).
100. Prin clorurarea fotochimic a toluenului se obin doi compui A i B care conin 105. ! 28% CI2 i
respectiv 44% Cl2 . tind c un amestec al compuilor A i B conine ! cai 34,3% CU , s se determine
:
raportul molar al componenilor : (Mase atomice : C =
s C 12 ; H = 1 ; CI = 35,5 ) ' ' \
A) A). 1: 2
B) B). 2 : 1
C) C). 1: 1 rY\-H
Dj D). 2:3
E) E). 3:2
' "6.
101. O cantitate de benzen reacioneaz cu clorul in prezena clorurii ferice , in vedereaui
obinerii
C<$HsCl, dup ndeprtarea acidului clorhidric se obine o mas de reacieC de 1000 Kg cu 70%
C6H5CI ; 20% C6H4CI2 i 10% C6H6 nereacionat . Care este
i randamentul procesului ? ( Mase
atomice : C = 12 ; H = 1 ; CI = 35,5 )
H A). 86,80%
A B). 86,00%
B C). 84,70% fV\~Vt
L E). 72,90%
.
C D). 82,05%
h
102. O cantitate de toluen cu masa de 920 Kg reacioneaz cu clor in prezena luminii;'.
1
clorul
transformmdu-se integral . Randamentulde transformare al toluenului este c 70% iar cantitatea de
toluen transformat in derivat dihalogenat este cu 92 Kg mai
1 mare decit aceea transformat in
conpusul monohalogenat . Ce cantitate de' 1 compus dihalogenat s-a obinut ? ( Mase atomice :C =
1 2 ; H = 1 ; C I = 35,5 )
\ A). 563,5 Kg '
; B). 885,5 Kg
C). 644,0Kg
Dy\^V\
D). 724,5 Kg
E). 805,0 Kg
103. Una din metodele de preparare a fenolului folosete ca materie prim benzen i
propen . Prin aceast metod s-au obinut 2632 Kg fenol i un produs organic
I!
secundar . Produsul secundar se separ cu un randament de 80% i apoi cantitatea
separat se transform integral in acoolo terbutiiic . Ce cantitate de alcool
terbutilic de puritate 95 % s-a obinut ? (Mase atomice :C = 1 2 ; H = 1;0 = 16)
A)'2072,0 Kg B).
1650,3 Kg

oV\

|Vx234
r^"--' i

ine i un
propen ,
le cracare
;n la un

re conin
i conine
ice : C =

i vederea
le reacie
"are este

luminii ;
ului este
Kg mai
:itate de
)

enzen i
organic
mtitatea
e alcool
= 16)

C). 1822,0 Kg
D). 1657,6 Kg
E). 1744,8 Kg 104. Una din metodele de preparare ale alfa-naftolului pornete de la
naftalin care se
culfoneaz cu acid sulfuric la aproximativ 100C . Se neutralizeaz acidul sulfonic i
apoi prin topire alcalin se obin naftolii . tind c s-au obinut 2760 kg naftalin
sufonat de sodiu care este cantitatea de acid sulfuric 90% folosit tind c se ia
acidul intr-un exces de 10% . ( Mase atomice : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; S = 32 ; Na =
23)

(V\-0>1
A). 1293,6 Kg
B). 1176,0 Kg
C). 1306,6 Kg
D). 1437,3 Kg
E). 1164,0 Kg YM>. Se supune sulfonrii 6400 Kg naftalin in vederea obinerii naftolilor .
Calculai
cantitatea de (NaOH) hidroxid de sodiu de puritate 98% necesar . (Mase atomice :
: = 12 ; H = 1 ; O = 13,; S = 32 ; Na = 23 )
A). 2000 Kg
B). 4000 Kg
C). 2300 Kg
f\^m
D). 2040,8Kg
*' '
E). 4081,6 Kg
106. O substan A din dasa arenelor cu un coninut de carbon de 91,30% se supune
unei reacii de nitrare energice obinundu-se 2270 Kg substan B. Care este
cantitatea de amestec sulfonitric cu compoziia : 40% acid azotic ; 50% acid sulfuric
i 10% ap consumat tind c soluia rmas dup ndeprtarea Iui B conine 10%
HN03 ? ( Mase atomice : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N = 14 )
A). 6300 Kg
B). 1575 Kg
C). 4725 Kg
M
D). 6165 Kg
*%
E). 5850 Kg
107. In reacia de nitrare a benzenului pentru obinerea nitrobenzenului pe ling
compusul monosubstituit se obine i un compus disubstituit.tind c au fost luai in
lucru 532 1 benzen ( c u r = 0,88 g/cm3) i c s-au obinut 828 Kg amestec de
mononitrobenzen i dinitrobenzen s se calculeze procentul de benzen consumat
pentru fiecare din cele dou procese : ( Mase atomice :C = 12;H=1;0=16; N =
14 )% mononitrobenzen % dinitrobenzen
A). 60%
40%
B). 40%
60%
C). 66,6%
33,3%
ty\^V\
D). 33,3%
66,6%
E). 80%
20%
108. O cantitate de benzen egal cu 1064 1 (r = 0,8Kg/dni3) se supune iiitrrii cnd se
obin 1656 Kg de mononitrobenzen i dinitrobenzen . S se calculeze raportul molar
mononitrobenzen : dinitrobenzen : ( Mase atomice : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ;'N = 14)
A). 1 : 2
B). 2 : 1*

C).2:3

ft\ - ^

235

D). 3 : 2
E). 1 : 1
109. Se dau transformrile chimice :
A + CH3CI ^^- B + Hcl
B + 3HN03 522l_ C + 3H2 O
Cunoscnd c se obin 6810 Kg substan C i c substana B are raportul de mas
H:C = 2:21 i numrul atomilor de carbon din molecul este cu o unitate mai mic
decit numrul atomilor de hidrogen , se cere volumul de substan A necesar ,
tiind c densitatea sa este 0,87 g/cm3: ( Mase atomice : C = 1 2 ; H = 1;0 = 16;
N=14)
A). 2340 I
B). 5924,71
pfx^H
C). 2689,61
D). 2035,8 l
E). Nici un rspuns nu este corect.
110. Un amestec de 410 Kg toluen i o-xilen care se afl in raport molar 1 : 3 se
oxideaz cu aer in prezen de V205 . S se determine volumul de aer necesar
oxidrii amestecului ( concentaia procentual a oxigenului in aer este 20% in
procente de volum): ( Mase atomice :C = 1 2 ; H = 1 ; 0 = 16)
A). 2352 l
B). 11761
C).1176m3
VV-H
3
D). 2352 m
E). 2300 m3
111. Pentru oxidarea unei anumite cantiti de toluen se introduce in reactor aer (c.n.).
Dup ce are loc reacia, rmin 60,48 m 3 amestec gazos (c.n.) format din N2 i 02 care
conine 11,11% oxigen in procente de volum. S se determine cantitatea de acid
benzoic obinut tiind c in aer concentraia oxigenului in procente de volum este
20% : (Mase atomice C=12; H=l; 0=16)
A). 12,5 Kg
B). 24,4Kg
(U . W
C). 37,5 Kg
D). 50,0Kg
E). Nici un rspuns nu este corect.
112. Pentru oxidarea unei anumite cantiti de naftalin se introduce in reactor aer
(c.n.). Dup ce are loc reacia, rmin 36,96 ni3 amestec gazos(c.n.), format din N2 i
02 care conine 9,09% oxigen in procente de volum. S se calculeze cantitatea de
naftalin oxidat tiind c in aer concentraia oxigenului in procente de volum este
20%o : (Mase atomice: C=12; H=l; 0=16)
A). 3,2 Kg
B). 6,6Kg
C). 6,4Kg
puh-Vi
D). 12,8 Kg
E). J 0,0 Kg
113. Pentru obinerea nitrotoluenului cu un randament de 83% se folosete toluen i
acid azotic 98%. tiind c nitrotoluenul este.un amestec 36% orto, 60% para i 4%
met (in procente de mas) cu densitatea 1180 Kg/m3 , s se determine raportul

236

ie mas ai
mic ir,
= 16;

[*.

1 : 3 se
r necesar

20% in

I
':-

ier (c.n.).
i O2 care
de acid
ium este

molar toluen luat iniial in reacie : para nitrotoluen, tind c s-au obinut 232,2 1
amestec de nitrotoluen : (Mase atomice: C=12; H=l; 0=16; N=14) A). 1:2,1
B). 2 :
IM
C).
2
:
3,5
D).
3:2,0
E). 1:
1,0
114. Pentru obinerea etilbeiizenului se lucreaz la 200 C i se folosete benzen i gaze
de cracare cu un coninut de 35% eten. tind c dup terminarea reaciei s-a
obinut un amestec de gaze cu un coninut de numai 5% eten, se cere volumul de
gaze de cracare necesar Ia temperatura de reacie pentru a obine 2120 Kg etilbenzen
; (Mase atomice: C=12; H=l)
A). 1417,3 m3
B). 2458,0m3
C). 2400,0m3
(V\-K
3
D). 1906,2 m
E). 2000,0 m3
115. Prin descompunerea'a 2 moli de substan W care conine in molecul C, H, O i
N, se degaj un volum de 119,05 dm 3 gaz msurat Ia temperatura de 527 C i
presiunea de 8 atmosfere. Dup aducerea amestecului gazos in condiii normale i
condensarea vaporilor de ap, volumul gazelor msoar 213 dm 3, iar dup trecerea
acestui amestec gazos printr-o soluie de KOH rmin 78,45 dm3 (c.n) gaze, din care
1/7 reprezint oxigenul i 6/7 azotul. Se cere formula substanei W :
A). C4H7O3N4

ctor aer
lin N2 i
tatea de
luni este

S). CtfsOM
r
0,
C). CJlsOM
WVA>^UMC.
D).
CHOSN
E).
CtHiOeNi
116. Prin arderea a 1,45 ml hidrocarbur gazoas in condiii normale s-au format 8,54
mg dioxid de carbon i 3,50 mg ap. Ce formul molecular are hidrocarbura ?
A). C3H4
,B). C4U8

oluen i
a i 4%
aportul

C). CH6
ip^A^
D). CA E). Nici o formul nu
corespunde.
117. Ce cantitate de cloruri de benzoil in grame este necesar pentru a prepara 10 moli
de benzamid, randamentul reaciei find de 92% ie raport cu clorura de benzoil:
A).
1527 g
O
B).1405
U\i
g
C).
1292,6

g
D).140
0g
^t,
E). 1000

g 11$. 212 kg p-xilen. tind c se obin 2 izomeri clorurai i c woluraul de gaz degajat este de
Se
134,4 in3, ce se poate obine la hidroliza celor 2 izomeri:
clorure A). Acid + hidroxialdehid
az
,^
X,B). Compus dicarbonilic + hidroxialdehid
fotocli C). Acid + compus dicarbonilic
f^<
imic
D). Acid dicarboxilic
237

E). 2 compui dicarbonilici


119. O substan organic ce conine in molecul C, H, O are masa molecular 88. Prin
arderea complet a 0,44 g substan rezult in condiii normale 560 ml dioxid de
carbon. Substana respectiv este:
A). Penlanon
B). Penlanal
^
q
x
C). Pentanol
D). Ciclopentanol
E). Ciclopentanon
120. Un compus cu formula molecular C4H7N d prin hidrogenare total un compus
unic E. Citi izomeri prezint substana E :
A). 4
B)-5

0.6

|V

K- - *'

D). 7
E).8
121. Se ard 100 nil hidrocarbur gazoas cu 500 ml oxigen. Dup condensarea apei se
obin 400 ml gaze, care dac sint trecute prin KOH volumul scade la 300 ml. Cari
este hidrocarbura :
A). C2H6
B). C2H<
p^w^
C). CH4
D). C2H2
E). C6HS
122. Un volum de 224 cm3 hidrocarbur, msurat in condiii normale, d prin oxidare
(ardere) 1320 mg dioxid de carbon i 360 mg ap. Formula hidrocarburii este :
A). C3H6
B). C3Hs
C). C3H4
fx7x ^<
D). C2H4
E). Nici una nu este corect.
123. In urma combustiei a 1,5 mg compus organic s-au obinut 4,6047 mg dioxid de
carbon i 2,1977 mg ap. Formula hidrocarburii este :
A). CsH?
B)-CsH6
^^
C). C<H8
D). C6H14
E). Ctfin
124. La hidrogenarea a 5,4 g alchin in prezen de Ni se consum 2,46 1 hidrogen
msurat la presiune de 2 atm i temperatur de 27 C. Formula molecular a
hidrocarburii A este :
A). C2H2
h
C).CsH4
"
D). CsH8
E). C6HI0
125. O substan organic A care conine 29,26% carbon, 5,74% hidrogen i 65% brom
formeaz prin tratare cu o soluie hidro-alcoolic (alcool'.ap) de hidroxid alcalin,

1. -*238

dou substane. Substana B este gazoas iar substana C este un lichid. Prin
oxidarea lui C se obine tot o substan lichid D. Care este substana A :
A). 1-brompentan
B). Dibrompropan
C). 2-brompropan
D). Bromura de etil
E). Bromura de metil
126. O substan A cu urmtoarea compoziie : 42,85% carbon, 2,38% hidrogen,
33,06% oxigen, 16,71% azot, are masa molecular 168.S se precizeze care este
substana A dac prin clorurare d un singur derivat monoclorurat:
A). 1,2 dinitrobenzen
B). 1,3 dinitrobenzen
jv
~
C). Etil niirobenzen
rr x i
D). 1,4 dinitrobenzen
E). 3 nitro etilbenzen
127. Un compus A d la analiza elementar 85,71% carbon i 14,29% hidrogen i are
masa moleculai' M=84. Care este formula de structur a compusului A tiind c
prin oxidare conduce Ia acid 2,2 dimetil-propanoic i acid formic :
' A). 2,3 dimetil 2 biden
B). 3,3 dimetil 1 bulen
f
C). 2 metil 1 penten
^ cJlMM<
D). 2,2 dimetil 3 penten
E). 3 metil 2 penten
i28.Un ester a fost preparat prin reacia etanolului cu un acid organic A. Analiza
elementar a unei probe de 0,66 g din acest ester conduce la 1,32 g dioxid de carbon
i la 0,54 g ap. Densitatea vaporilor acestui ester in raport cu oxigenul este 2,75.
Care este acest ester tindc atit alcoolul cit i acidul se pot obine industrial din
aceeai materie prim:
A). Propionai de etil
Q
B). Butiral de etil
o ^ C- '^ C}, J
C). Acetat de etil
D). Formiat de etil
E). Acetat de metil
129. Un ester avnd densitatea vaporilor si in raport cu aerai egal cu 4,01
reacioneaz cu hidroxidul de sodiu pentru a da natere la o sare a crei mas
molecular este 24/29 din masa iniial a esterului. Care este acest ester :
A). Acetat de propil
B). Formiat de pentil
,,y
,
Or "

,rt I

r
C). Acetat de butii
" N o- f~
D). Propionai de etil
E). Propionai de propil
130. Se oxideaz catalitic 448 m3 metan msurai in condiii normale la aldehid
formic. Ce cantitate de formol de concentraie 40% se poate prepara cu aldeliida
formic obinut dac randamentul reaciei este 75% :
A). 1725 kg
B). 920 kg
.
C). 1125 kg
r^"
D). 180 kg
E). 1500 kg

239

131. Se oxideaz catalitic 448 m3 metan msurai in condiii normale Ia aldehid


formic, randamentul reaciei find de 75%. Formaldehida obinut se condenseaz
in mediu bazic la rece cu fenolul rezultndalcooli hidroxibenzilici. Ce cantiti de
alcool orto i para hidroxibenzilici in kg se obin dac in produsul de reacie acetia
se gsesc intr-unraport molar de 3:2 :
A), orlo-1116, para-744
^ ^_o
>C
B).orto-744,para-1116
"
C). oria-1488, para-2232
D). orlo-2232, para-1488
E). Nici un rspuns nu este corect.
132. Pentru un acid dicarboxilic ce conine 49,23% oxigen i NE=3 corespunde formula
structural:
A).C4H604
B).C5H604
^ei>or.
C). C6H604 D). CsH404 E). Nici un
rspuns nu este corect.
133. In'cuptorul cu arc electric s-au introdus 1000 m metan pur msurat in condiii
normale, gazele ce prsesc cuptorul conin in procente volumetrice : 13% C2H2,
27% CH4 netransformat i 60% hidrogen. Ce cantitate de butanol se obine din
acetilena obinut :
A). 676,39 Kg
B). 1352,78 Kg
y^.^
C). 338,19 Kg D).
250,70 Kg ^E).
169,08 Kg
(l34yLa tratarea cu sodiu a unei cantiti de 0,2677 g dintr-un alcool monohidroxilic rezult :
50 cm3 hidrogen (c.n). Care va fi formula alcoolului dac prin dehidrogenare
formeaz un compus utilizat la obinerea sticlei plexi: A). 1 butanol
B). 2 butanol
,, ,-,-, 4
C). 1 propanol
'
D). 2 propanol E). Nici un rspuns nu
este corect.
135. Un compus organic, ce conine in molecul C, H, i O, aremasa molecular 62. La
arderea complet a unei cantiti de compus se consum 280 ml 0 2 i rezult 0,27 g
ap i 224 ml C02. tind c 0,31 g compus reacioneaz cu 0,23 g Na, se cere s se
numeasc compusul organic :
A). Propilendiol
B). Alcool propilic
n _ ,3 Y\
C). Alcool butilic
D). Etilendiol
E). Glicerina
136. Hidrocarbura A cu un coninut de 10% hidrogen se obine prin monoachilarea
benzenului cu o alchen. Ce cantitate de benzen i alchen sint necesare pentru
obinerea a 4,8 t hidrocarbur A considernd un randament global de transformare
de 80% :
A). 3,9 t benzen
2,11 alchen
B). 2,49 t benzen
1,34 t alchen
W\ - f%

240

i aldehid
iiidenseaz
mtitti de
"ie acetia

le formula

n condiii
$% C2H2,
bine din

hidroxilic
ac prin

r 62. La
ta 0,27
g :ere s
se

lchilarea
e pentru
sformare

C). 3,121 benzen


1,12 t alchen
D). 3,5 t benzen
1,4 t alchen
^E). 7,8 t benzen
4,21 alchen
. 37j)Se barboteaz 3,36 cm3 (c.n) dintr-o hidrocarbur (alchen) in soluie de brom. ~~Pac
s-au format 32,4 mg produs de adiie, care este formula structural a alchenei
dac compusul format este doar un racemic :
A). Propena
B). 1 penten
C). 1 balen
D). 2 penten
' ^SS^&K.
E). 2 balen
38. 1000 kg o-xilen dau prin oxidare 1000 kg anhidrid ftalie; care este randamentul
reaciei:
A). 100%
B). 71,62%
{H-V
C). 73,61%
D). 70,69%
E). Nici un rspuns nu este corect.
39. Cite kilograme de tetraclorur de carbon se obin din 100 kg metan, dac reacia
decurge cu un randament de 70% :
A). 1357,14
B). 962,5
C). 950
p cojoj-D). 673,75
E). 621,25
40. Clorura de alil de obine prin clorurarea propenei pure Ia temperatur de cea.
500 C. Dup separarea acidului clorhidric se obine un amestec, care conine in
procente de mas 75% propena nereacionat, 20% clorur de alil i 5% diclor
propan (rezultat prin adiia clorului la propena). Considernd c nu rniine clor
nereacionat s se calculeze randamentul reaciei:
A). 92,79%
B). 85,57%
p CIIAIM^
C). 88,10%
D). 81,79%
i). 16,04%
41. O substan organic cu formula CxHyOz i masa molecular 60, conine in
iisolecul 60% C iar raportul maselor O : H=2:l. tiind c substana nu se poate
Oida cu ageni oxidani in soluie, substana poate fi :
A). Propanol 1 B).
n
rx LA
Bulanol 1 Q. Bulanol 2
D). Terfbutanol E).
Metil etil eterul
42. Izopropilbenzeiiui se fabric industrial prin alchilarea benzenului cu propena in
prezena AICS3 drept catalizator. Pentru obinerea unui randament optim in
kopropilbenzen se lucreaz in raport molar benzen: propena 3,3:1. Lucrnd in aceste
condiii se obine o masde reacie din care izopropilbenzeeul reprezint 32% (%m).
Ce cantitate de izopropilbenzen se afl in masa de reacie pentru 3,3 Kraoli benzen
introdus in procesul de fabricaie :

?V\

~Vv
241

A). 32 kg B). 30
kg C). 95,8 kg
D). 396 kg E).
126,72 kg
143. Un mol de substan cu formula molecular CjH803 reacioneaz cu 1 mol NaOH
i 2 atomgram de Na. Care este structura substanei:
A). Substana conine un -COOH i -C^sCJ
B). Substana conine un hidroxil i -C^C
~ G^ ^ '1
C). Substana conine doar grupri -OH
D). Siibstana conine numai tripl legtur -C^C
E). Substana conine o grupare -COOH i o grupare -OH
144. O substan A cu compoziia urmtoare: 42,85% C; 2,38% H; 38,06% O; 16,71%
N, are masa molecular 168. Ea poate exista in trei forme izomere; care este formula
sa molecular :
A). CsH202N
B). CSAO^NJ
^
h.
C). C6H402N2
^" '^^
D). C4H4O2N2

E). Nici o formul nu corespunde.


145. Ce volum de hidrogen, msurat in condiii normale, este necesar pentru obinerea
a 186 kg anilin prin reducerea catalitic a nitrobenzenului , ia un randament al
reaciei de 55% :
A)-81,45
B). 244,36
f^-^"l
C). 162,90
D). 73,92
E). 122,18
146. Se hidrogeneaz catalitic un compus organic nesaturat a crui mas molecular
este 148. Cite legturi duble conine molecula dac 0,345 g de compus, se combin cu
224 ml hidrogen (msurai la 20C i 1 atm):
A). 6
B). 4
^t>M
C).2
D). 3
E).5
147. La arderea complet a 23 g de gaz cu r=2,05 g/l (la p=l atm i to=0 C) rezult 44 g
CO2 i 27 g H20. Care este formula structural a compusului gazos :
A). C2H6
B). C2H60
^^
u
^1

,-, ^

C). CtfeO

*"*XS ' "V*-*--4-' *~

D). CsH8
E). Nici o formul nu este corect.
148. Un acid saturat monocarboxilic, care conine 40% C este transformat intr-un ester
care conine cu 14,54% mai mult carbon in coniparaiecu acidul. tind c alcoolul
folosit pentru esterificare este aciclic, saturat, monohidroxilic, care este formula de
structur a esterului:
Oovi
A).CH3CH2 COOCH3
QL-^" '
B).CH3COOCH2CH3
242

M-ifS

sJ&^S&Zx

mii'mfr?.-:,

mol NaOH

O; 16,71% ste
formula &

i obinerea
idament al

fff'
B|.

inolecular
ombii cu

;zuit 44 g

r-un ester I-
alcoolul
i|
>rmula de

C). HCOO CH2 CH2 CB3


D). HCOO CH(CH3)2 ^=JD. Nici o formul nu corespunde. 149j)Un compus optic activ cu formula
CsHnO d prin oxidare o substan cu formula
C5H10O care reacioneaz cu HCN. Compusul C5H10O nu reduce soluia Fehling i
nici nu reacioneaz cu soluia Tollens. Cite structuri posibile are substana iniial :
A). 4
B).3
1
J^ _eAx_.
C).2
DJ.l
E).6 !50 O prob se compune din doi stereoizomeri A i B, care au aceeai formul
molecular C4H4O4 i reacioneaz cu bazele dnd sruri. Care este izomerul A dac
prin dezhidratare formeaz o anhidrid :
A). Acidul fumrie
B). Acidul succinic
k J x
^"'
C). Acidul maleic
D). 1,1 vinii dicarboxilic
E). Acidul ciclobutan dicarboxilic
151. Patru specii de produse naturale au urmtoarele formule moleculare : C2H5NO2;
C3H7NO2; C3H7NO2; C9H11NO2. Cror clase de substane aparin aceste specii:
A). Nitraderivaii
B). Aminoacizi
C). Hidroxi amina aldehide
iClt4^
D). Hidroxi amina cetone

E). Nici im rspuns nu este corect.


152. Care este structura combinaiei cu compoziia C7H8O2 dac ea reacioneaz cu o
soluie apoas, de baz, coloreaz soluia de clorur feric i e capabil s
reacioneze cu acid acetic, dnd compusul C9H10O3:
A). 1,2 dihidroxi 4 metil benzen
B). 1,3 dihidroxi 4 metil benzen
, ^,'u
An

c / l i

C). Alcool hidroxi di benzii ic


\k\"
D). Alcool a-hidroxi benzilic
E). Acid benzoic.
153. Pentru obinerea CH3OH se lucreaz cu un amestec gazos de CO i H 2 in raport
molar 1:3. In amestecul final CO se afl in procent de 10% (procent molar). Care
este randamentul de transformare al CO, tind c metanolul in amestecul final este
gaz:
A). 60%
B).70%
ft^Vl
C). 75%
D). 80%
E). 85%
154. 373,5 1 propee msurai Ia 1 atm i 91 C sint folosii la obinerea fenolului. Ce
cantitate de fenol se obine dac randamentul reaciei este 80% :
A). 1060
B). 1040 C).
470,20 D).

ov^

fcV

9
4
0
,
4
1

243

E). 1468,75

'

E
)
.
7
8
4
m
3

156.

I
&
<:.:
Y; j*

155. Folosnd ca materii prime numai metan i clor pentru obinerea clornrii de,
benziliden, ce cantitate de metan msurat a presiune de 2 atm s-a folosit tind c s- j
au
obinut
805
kg
clorur
de
benziliden
:
A).
672
\

B) 336m

- 'l & u

C). 280 m3
D). 392 m3

KV- -v

:
m3

O
mo
no
am
in
pri
ma
r
aro
ma
tic
,
M,
for
me
az

pri
n
dia
zot
are
co
mp
us
ul
N,
car
e
su
pu
s
hi
dr
oli
zei
Ia
cal
d
se

transform
in
compusul
L
cu
degajare
de
azot.
Dac
s-au
folosit 55,8 compus M se constat c se degaj 13,44 1 N2 (c.n), amina va fi:
A). Nqftilamina
B). Benzilamina
P^. -44 Vt -,
C). Anilin
~~
D). o-metilanilina
E). p-metilanilina
157. Un amestec format din alcool metilic i alcool etilic conine 0,4087 g oxigen pe
gram de amestec. Care va fi compoziia procentual a amestecului:

161.

50% etanol
60% etanol
55% etanol
65% etanol

p^-on
A). 25,75% metanol 24,25% etcmol
B). 50% metanol
C). 40% metanol
D). 45% metanol
E). 35% metanol
158. Analiza unui amestec de cloroform i tetraclorura de carbon arat un coninut de 90,05%
50,00% CHCh
69,84% CHCl3
58,63% CHCh
55,13% CHCh
61,24% CHCh
CI. Care este compoziia amestecului in % de greutate .*
A). 50,00% CCU
B). 30,16% CCU

.-*

C). 41,37% CCU


D). 44,87% CCU
E). 27,81% CCU
159. Se trateaz acidul acetic cu un alcool monohidroxilic obinndu-se un produs cu densitatea

relativ a vaporilor fa de bioxidul de carbon egal cu 2,318. Se cere care [;'


este alcoolul care a reacionat cu acidul acetic :
A). CH3CH2OH
B). CH3CH2CH2OH
v
C). CH3CH2CH2CH2OH
f2- - '"
D). C6HrCH2OH
E). C6H5-CH2CH2OH
160. tind c o glicerida d la hidroliz numai acid palmitic i glicerina, s se calculeze
cantitatea (mg) de glicerida necesar obinerii a 460 g de glicerina, cunoscnd, c
randamentul reaciei de hidroliz este 75% :
A). 10.075 g glicerida
B). 8060 g glicerida
^ ^ ,\ kS
C). 4030 g glicerida
^\.^D). 5373,33 g glicerida
E). 5037,5 gglicerida

58
g
de
am
est
ec
de
alc
oo
l
eti
lic
i
pr
op
ili
c
se
tra
tea
z
cu
aci
d
sul
fur
ic
co
nc
ent
rat
la
cal
d.
ti
n
d
c
am
est
ec
ul
ga
zo
s,
rez
ult
at
in
ur

ma reaciei totale a alcoolilor cu acidul


A).
4/.
B).3/
C).5/
D).
6?
E).
4/
162. O
trate;
rama
form
rmt
A). 6
B). 7
C). 4
D). <
E). 1
163. Pi
cm
proj
B). i
Q.<
D).
E).
164. P
don
pet
H:l
cai
ob|
l 1
A).
B).

C)
,
D
)
E),
165.
CI
cu
C ?
*?--,

V''

'&"
/i

t^ s

244

AVI
T~^* '

clorurii de
t tiind c s-

isul N, care
t. Dac s-au
:

% oxigen pe

:oninut de

produs cu r
ie cere care

e calculeze
loscnd, c

centrata
cu acidul

r-ulfuric, decoloreazo cantitate de 2000 g de soluie apoas de brom de concentraie


9,6%, in ce raport molar se gsesc cei doi alcooli in amestecul dat:
A). 4/2
B). 3/1
C). 5/1
D). 6/1
IC). 4/1 v2. O cantitate de acetaldehid se supune urmtoarelor transformri :1). 1
kmol se
'.rateaz cu reactiv Tollens obinndu-se substana organic N.2). 1/3 din cantitatea
rmas se supune unei oxidri catalitice.3). Restul de aldehid prin reducere
formeaz un compus M. tiind c s-au obinut 300 kg substan organic la
iransformarea 2 s se aleag ce cantitate de acetaldehid a fost necesar :
A). 660 kg
B). 704kg
>C^^
C). 484 kg
D). 440 kg
fy. 110 kg :'.''. Prin piroliza unui volum de 448 m3 propan se obin 851,2 m3 gaze cu
urmtoarea
"ompoziie : metan 21,05%, eten 21,05%, propen 26,32%, hidrogen 26,32% i
tropan 5,26%. S se calculeze randamentul de transformare in propen :
A). 50%
!i). 90%
frieOuu>
C). 60%
O). 40%
E). 55,55% '-.'. Printr-un procedeu modern aplicat i la combinatul petrochimic
Ploieti, se produc
'lou substane M i N, folosind ca materii prime, dou hidrocarburi obinute din
ic-trol. Una din hidrocarburi Hi are masa molecular M=42 i compoziia C:85,71%,
:-i:14,29% iar cealalt H2 are masa M=78 i compoziia C:92,31%, 11:7,69%. Ce
-'lraCitte de substan M i N se obin intr-un procedeu de osidare a produsului L,
'ibinut din cele 2 hidrocarburi Hi i H2 - dac se lucreaz cu 156 kg hidrocarbur H2
:,i randamentul de obinere a lor este 80% :
A). ?35kgM
145 kg N
;
i-. !88kgM
O116kgN 150,4
kgM 92,8
kgN
164,5 kg
M '00 kg

fL101,5 kg N

58 kgN
'' '" hidrocarbur saturat aciclic N, gazoas, care are densitatea relativ fa de
''": egal cu 1, se supune dehidrogenrii rezultnd un compus M care va reaciona
: ' substan L obinut prin reacia direct a hidrogenului cu clorul. Dac reacia
'" binere a lui M are loc cu un randament de 80%, aflai ce volum de substan M
bine dac se pleac de la 200 kg substan N de puritate 44%, i cu ce
' '/lament s-a lucrat la obinerea produsului L, dac s-a obinut o cantitate de
."'.tas L exact necesar pentru a reaciona cu ntreaga cantitate de produs M i s-a
liecat de la 44,8 m3 hidrogen :
A).56m3
12,5%
3
% 35,84 m
40%
?;. 35,84m3 80%
*
%^j-Sl>^
3
O). 56 m
40%

245

E). 112 m3
80%
166. Un acid dicarboxilic capabil s formeze o anhidrid ciclic conine 57,8% carbon,
38,6% oxigen i 3,6% hidrogen. Care este denumirea acidului respectiv :
A), acid maleic
B). acidoxalic
p_- ^AJ,J '{
C). acid tereftalic
D). acid succinic
E). aci a'ort of talie
167. La combustia a 0,660 g substan organic care are masa molecular 88 i care
conine C, H, O, s-au obinut 1,320 g CO2 i 0,540 g H 20. Citi izomeri aciclici
saturai monofuncionali corespund formulei moleculare :
A). 4 acizi monocarboxilici
B). 2 acizi i 4 esteri
f%
c, 0Q \{
C). 3 acizi i 2 esteri
^
D). 3 alcooli i 3 esteri
E). 2 acizi i 2 alcooli
168. Se acileaz 5,9 grame dintr-un amestec de dou amine alifatice izomere, cu clorur
de benzoil. tiind c se obin 9,78 grame produs de acilare, c raportul masic C:N iii
amine este 2,571:1 i c unadin amine este primar, iar cealalt teriar, se cere a se
stabili formula molecular a aminelor i compoziia procentual a acestora :
(L-WM_2_ A). CSHISN; 20% i 80%
B). CsHuN; 40% i 60%
C). CHgN; 60% i 40%
D). C3H7N; 30% i 70% E).
C3H7N; 60% i 40%
169. In reacia dintre etanol i un acid organic s-a obinut un ester. La analiza
elementar cantitativ a esterului din 0,66 g s-au obinut 1,32 g C02 i 0,54 H20.
Densitatea vaporilor esterului in raport cu aerul s-a gsit a fi 3,044. Care este
formulade structur i denumirea esterului:
A). ECOOC2E5, formiat de etil
B). CH3-CH2 -COOC2H5, propionat de etil
r
H
C). CH3COOC2H5, acetat de etil
f^ *X _
D). CSSCOOCTHS, bemoat de etil
E), CH3 -CH2COOC2H5, acetat de propil
170. Se d o soluie apoas a unui acid monocarboxilic saturat. Pentru a neutraliza 15
cm din aceast soluie se folosesc 40 cm 3 soluie KOH ce conine 0,75 moli la litru.
Se cere concentraia in moli la litru a soluiei acide i denumirea acidului, tiind c
densitatea vaporilor acestui acid in raport cu aerai este 2,076 sieste format numai
din carbon, hidrogen i oxigen :
A). 1 mol/litru; acid formic
B). 2 moli/litru; acidpropanoic
t<. -fjOM
C). 2 moli/litru; acid acetic
D). 1 mol/litru; acid benzoic
E). 3 moli/litru; acid. acetic
171. 6 grame acid organic saturat sint neutralizate total de 00 ml soluie NaOH IN. Se
cere s se stabileasc formula i denumirea acidului:
A). HCOOH, acid formic
B). CH3-COOH, acid acetic
C). CE3 -CE2-COOE, acidpropionic
f D:j \\
{)
\C " """""

246

D). CH3-CH2-CH2-COOH, acid butcmoic E).


CHrCH(CH3)-COOH, acid izobutanoic
172. Prin hidroliza cantitativ a 4,9 g de anhidrid a unui acid dicarboxilic se obine o
soluie care este neutralizat cu 40 grame soluie 10% de NaOH. Care este
anhidrida?
A), anhidrida succinic
B). anhidrida maleic
C). anhidrida fumaric
D). anhidrida acetic
E). anhidrida f(alic
173, S se calculeze cantitatea in grame de acrilonitril necesar pentru a prepara 295
grame propilamin, tiind c randamentul reaciei este de 92% :
A). 265 g
B). 320,65g
C). 288,04g D). 289 g
E).295g 174 Spunul obinuit se obine prin fierberea grsimilor cu NaOH. Cit spun se
poate
obine dac pornim de la 5 Kg tristearin, randamentul reaciei find 80% : .- A).
3,50 Kg
B). 3,08 Kg
C). 2,47 Kg
D). 2,75 Kg
E). 2,25 Kg -175, La fabricarea spunului au fost necesare 0,2 tone NaOH (sod caustic).
Ce
cantitate de glicerina a rezultat din reacie dac randamentul a fost de 80% :
A). i,5575 tone
S). 0,1226 tone
, ,.
' Q. 1,2460 tone
D). 0,1557 tone
E). 0,0124 tone -176. Ce volum de metan trebuie descompus termic, pentru ca hidrogenul
rezultat s
transforme (catalitic) 1 mol de triolein in tristearin?
A). 22,41
B). 33,61 : C). 11,21 ', D). 44,81 '- E).56I feAT. Ce cantitate de spun se obine prin
saponificarea unui Kg de triolein cu NaOH,
iac masa spunului conine 75% oeat de sodiu i 25% ap :
A). 1300 g
B). 1375,5 g
C).250g
D)>890g
E).1500g 171, Care este cantitatea de clorur de benzoii, exprimat in grame, necesar
pentru a
prepara 10 moli de benzamid, randamentul reaciei fsnd 92% in raport cu clorura
ie benzoil:
A). 1650 g
247

B). 1649,10 g
C). 1527,20 g
D). 1500 g E).
1550 g
179. Utiliznd ca materie prim 100 Kg benzen de puritate 90%se obine in final acid
benzoic. Ce cantitate se obine dac randamentul reaciei este 80% :
A). 140,76 Kg
B). 112,60 Kg
j^u3<i)H
C). 175,87 Kg
D). 145,78 Kg
E). 121,60 Kg
180. Pentru obinerea acetatului de etil se amestec acidul cu alcoolul in raport molar
1:2. Dac se introduc 2 moli de acid i se constat consumarea a 1,6 moli de alcool, s
se calculeze randamentul reaciei de esterificare fa de alcool:
A). 40%
B). 60%
fL~~ c
C). 75%
^ ' " "<wi<L'
D).
80% E).
90%
181. 264 g amestec de anhidrid acetic i acid acetic in raport molar 2:1 se transform
in ester prin reacie cu etanolul pin cnd in final nu mai avem acid acetic.
Cantitatea de ester obinut va fi :
A).264g
/0
B).308g
f^C X
C).352g
D).396g
E). 440 g
182. Se dau 896 ni3 CH4, care se valorific prin oxidare parial, iar CH 20 rezultat se
trece 50 % in H-COOH i 50 % CH3-OH (d=0,8 g/cm3). Se cere cantitatea de acid
formic (in kg i Kmoli) i numrul de litri de CH3-OH rezultat.
A). 250 kg, 5 kmoli acid formic; 200 l metanol B).
460 kg, 10 kmoli acid formic; 600 l metanol C). 690
kg; 15 kmoli acid formic; 600 l metanol D). 920 kg,
O
/"""
20 kmoli acid formic; 800 l metanol E). 1150 kg, 25
kmoli acid formic; 1000 l metanol
183. Se descompun 180 kg acid oxalic conform schemei:
H2SO4
C2H204
- C02+CO+H20
Se cere cantitatea de CBb-OH, care se poate fabrica cu CO rezultat din reacie: A). 35,5 kg
B). 46,0kg C). 64,0 kg D), 84,5 kg E). 95,0kg 184, Dehidrogenarea unui alcool A d un
compus carbonilic B. Analiza aM elermentar a compusului 1 a dat: C=62,68 %;
u>
H=10,34 % i 0=26,98 %. Alcoolul
A prin deshidratare cu H2SO4 formeaz un gaz,
care poate fi adsorbit intr-o soluie de brom in CCI4. S se calculeze ce cantitate de brom (g)
este necesar pentru absorbia gazului rezultat din 6 g de alcool

248

f-

^o\
A

A). 9,:
B). 16
C). 32
D).8 E).
6, S5.
Se a Web
rsstu
form A).
5 B). 1
Q.l
D).:
E). 2
886. C<
peni
dicr
A).
B)..
C).
D).
E).
fii']

tra>
hid
ff= aci
cal pr<
A). B)
Q Dj E)
188. ol
ps At 3

?4

189

IW>fe4Mfa&JBfeteMhsJff* &*-

final acid

irt molar
alcool, s

nsform f
acetic.

iltat se
de acid

11 tar a
A. prin
uie de
sorbia

r^i

A). 9,5 g brom


B). 16 g brom
C). 32 g brom
Dj. 8 g brom
E). 64 g brom S5. Se fabric formaldchid cu un randament de 80 % din 448 ni3 de
metan. Din
aldehida obinut 70 % se transform in metanol cu un randament de 90 %, iar
restul in acid formic cu un randament de 95%. Se cere cantitatea in kg de acid
formic i de metanol obinute.
A). 50,15 kg acid formic; 89,22 kg metanol
B). 102,45 kg acid formic; 178,50 kg metanol
('J. 145,26 kg acid formic; 267,66 kg metanol .
D). 209,76 kg acid formic; 322,56 kg metanol
E). 250,26 kg acid formic; 411,78 kg metanol 186, Ce cantitate de glucoza se poate
transforma prin fermentaie alcoolic in etanol,
pentru a crui oxidare, in prezena acidului sulfuric, sint necesare 29,42 g de
(licromat de potasiu?
A). 13 g glucoza
B). 27 g glucoza
f
C). 35 g glucoza
D). 30 g glucoza
E). 45 g glucoza : 187. Prin tratarea unei substane A cu brom se obine o substan B care
este
transformat sub aciunea cianurii de potasiu, intr-o substan C. Aceasta prin " faidrolk
formeaz un acid D cu greutatea molecular 118 i compoziia C=40,7 %,
H=5,l %, 0=54,2 %. Conform formulei de structur a compusului D acesta are o
aciditate total corespunztoare la o treime din hidrogenul ce-1 conine. S se .
calculeze cantitatea de substan A necesar, conform metodei de mai sus pentru a
prepara 236 g din substana D. :
Al 14 g : B).28g
C). 56 g .
D).70g
E).S4g
188. Intr-un amestec de acizi grai se gsete un singur acid nesatiirat i anume acidul
. oleic tiind c 10 g din acest amestec adiioneaz 0,2538 g iod, s se calculeze
procentul de acid oleic din amestec:
A). 2,82 %
B). 4,23 %
C). 5,64 %
D). 7,05 %
E). 8,46 %
189. l'n acid monocarboxilic cu masa molecular 60 i compoziia procentual C=40 %,
0=53,33 %, H=6,67 %, reacioneaz cu etanolul in prezena unui catalizator. tiind
ci dup un anumit timp, 25 % din acid s-a transformat in 44 g dintr-un derivat al su, s se
calculeze cantitatea de acid luat in reacie: A). 30 g B). 60 g Q.90g

249

i^^*-gJT--*^'-n5^% ,8f.'~ 'V

DJ. 120 g
E).150g
190. Prin nitrarea unei cantiti de 188 g fenol, se obine un amestec, care conine 208,5
o-nitrofenol i 69,5 g p-nitrofenol. S se calculeze randamentele de formare a onitrofenolului i p-nitrofenolului:
A). 65 % o-nitrofenol; 35 % p-nitrofenol
O ]ri
B). 25 % o-nitrofenol; 75 % p-nitrofenol
(Y\
CJ, 50 % o-nitrofenol; 50 % p-nitrofenol
DJ. 75 % o-nitrofenol; 25 % p-nitrofenol
EJ. 85 % o-nitrofenol; 15 % p-nitrofenol '
191. Cite grame de anilin se pot obine d i n 156 g benzen i ce cantitate de ap va
rezulta?
A). 145 g anilin; 68 g ap
B). 160 g anilin; 85 g ap
Q ,,f' '"' ?
CJ. 186 g anilin; 108 g ap
'
Dj. 210 g anilin; 128 g ap
E). 235 g anilin; 155 g ap
192. Ce cantitate de acid azotic de concentraie 80 % este necesar pentru a prepara
454 g de trinitrat de glicerina, dac se folosete ca materie prim glicerina?
A). 320,0gsoluie 80 % HNO,
Bl. 370,5 gsoluie 80% HNO>
Q ... Q \'\
C). -122,0 g soluie S0%HNO,
>
DJ. 4 72,5 g soluie 80% HW,
E). 498,8 g soluie 80% H.VO,
193. Ce cantitate de etanol se obine din amidon prin procesele de zaharificare i
fermentaie alcoolic cunoscnd c au rezultat 224 1 dioxid de carbon ca produs
secundar?
A). 230 g etanol
^
,.( ,,
B). 460 g etanol
<*) Cil^ &>v"'-"<:
C). 690 g etanol
^
DJ. 920 g etanol E).
1150 g etanol
194. Ce cantitate de hidroxid de sodiu 60 % tste necesar pentru a transforma in spun
1776 g de distearo-olein?
A). 150 g soluie de NaOH 60 %
B). 250 g soluie de NaOH 60 %
0\r~\ 0^
C). 400 g soluie de NaOH 60 %
Dj. 550 g soluie de NaOH 60 %
Ej. 700 g soluie de NaOH 60 %
195. S .se calculeze care este cantitatea de grsime necesar pentru obinerea a 5,S8 t
de glicerina, dac se ine seama c grsimea este format din triolein pur, i prin
nclzirea ei cu ap, intr in reacie numai 85 % din grsime.
A). 15,35 t grsime
B). 25.86 t grsime
CJ. 43.95 t grsime
$}\ n.tr c-J--"-J
D). 66.47 t grtM/ue
Q|
li). 82.65 t grsime

0~c** wjyan.iasgij

196. S se calculeze cantitatea de oxid de carbon necesa


de sodiu prin reacia cu hidroxid de sodiu. Cite kg d
pentru obinerea acidului formic din tona de formia
A), 120,65 kg CO; 1125 kg soluie 2 0 % de H2S04 B).
212,47 kg CO; 1876 kg soluie 20 % de H 2S04 CJ.
250,42 kg CO; 2276 kg soluie 20 % de H 2S04 DJ.
350,25 kg CO; 2825 kg soluie 20 % de H2S04 E).111.76 kg CO: 7206 kg soluie 20% de H2S04
197. Utiliznd ca materie prim numai metanul, se
cantitate de 120 kg cu randament 80 %. S se d
metan.
AJ. 32,43 kg CH4
B). 48,74 kg CH4
n
CJ. 97,29kgCH4

>
DJ. 76,95kgCH4
EJ. 87,35 kg CH4
19S. Utiliznd dintre substanele organice numai m
chimice se formeaz acidul acrilic in cantitate del
determine volumul de metan necesar produsului am
A). 515,5 nr CH4
B). 742,0 ni'CIL
'
, ^ n -,
CJ. 915,2 ni CIL
fi - '......'" "
DJ. 1555,55 in'' CIL
'
E). 1146,8 ni CH4
199. Utiliznd ca materie prim metanul, s fie sinte
reaciei de aldolizare. S se determine volumul de
butanol.
A). 150,2 nr Cli4
B). 299,5 ui CIL
_ r, T O
CJ. 449,6 m3 CH4
>""
DJ. 605.4 nr' CH4
EJ. 755,2 m3 CH4
200. Pornind de ia metan ca singura surs de substan
a-alsiiiin. S se determine volumul de metan nec
metanului este de 95 %.
A). 64,5 1 CIL
v ^ n Cx -".,,i
BJ. 198,71 ICI7,
Qi.At^f-^" ~'~ ~h
CJ. 182,91 CIL
DJ. 244,61 CIL
EJ. 305,2 ICIL
201. Se prepar 250 kg p-amino-benzoatii! de etil. S
de p u r i t a t e 99,5 % necesar.
A). 70,04 kg
,X
H)-98,15 kg
c/' r ...... ,
CJ. 112,45 kg
f-'
D). 145,52 kg EJ.
U,0,l)5 kg
202. Utilizifu dintre substanele organice benzenul i
de pe n t c l or i i r de fosfor (I'CU) necesar pentru a o

'M^tt^Jx^X-h'^ ii.;l||i1^"-%^

A). 1496kgPCh
B).'3005kgPCh C).
4343 kg PCls
D). 5950 kg PCls

E).7515kgPCls
203.
Se prepar 350 kg para-fenileiidiamin pornind de Ia benzen. In cursul reaciilor
de preparare se aplic hidrogcnarea catalitic. S se determine volumul de hidrogen
necesar, dac se aplic in exces de 20 %
A). 120,5 ni
B). 254,2 m3
'
O ~^-~J ? ,
' '
X
C). 370,4m3
D). 450,5ni
E). 522,6m3
204. Pornind de Ia etanol i fr a folosi alt compus organic, se prepar butanol-2, prin
intermediul reaciei de aldolizare, in cantitate de 550 kg. S se determine cantitatea
de etanol 95 %.
A). 174,4.kgetanol95%
.(~ ',-.... O
x
B). "302,5 kg etanol 95 %
>" 7
C). 445,2 kg etanol 95 %
D). 599,4 kg etanol 95
% E). 719,7 kg etanol
95%
205. Pornind de Ia eten, KCN i HCI se prepar acid propionic in cantitate de 1,5 t. S
se determine volumul de eten necesar, dac randamentul reaciei este de 80 %;
A). 250,5 m3
B). 567,5 m3

,X
p
C). 744,2 m3
T~
D). 1025,5 ni
E). 1246,5 ni
206. Se prepar 2 t de acid 2-2-dimetiI- malonic folosind ca materie prim aceton, fr
a folosi alt compus organic. S se determine cantitatea de aceton necesar precum i
volumul gazului eliminat.
A). 190,50 kg aceton; 145,45 ni NH3
B). 385,70 kg aceton; 295 ni NH3
, j00 VI
C). 605,44 kg aceton; 450 ni NH3
f^.-^1"
D). 878,78 kg aceton; 678,78 ni NH} .
E). 989,50 kg aceton; 850,50 ni NH3
207. Pornind de la metan i fr a folosi alt compus organic, se sintetizeaz cloroprenul
in cantitate de 750 kg. S se determine volumul de metan necesar de puritate 95 %
A). 150,25 ni
B). 299,15 ni
,.r,
C). 449,75ni
^f-S,Xf->^
D). 612,25 ni E). 799,28 ni 20S. Pornind de la eten i fr a folosi alt compus organic, se
sintetizeaz acidul succinte in cantitate de 180 kg. S se determine volumul de amoniac
eliminat ca produs secundar la sfiritul reaciei. A). 22,5 ni
'BJ. 45,2 ni
,
,./
C). 68,3ni
V-... - /"'
252

D).82,5m!
E). 110,4 ni
209. Utiliznd dintre substanele chimice numai benzenul
t meta-metil-fenol. S se determine cantitatea de benz
reaciei este de 80%.
A). 354,17 kg
'
/
B). 1210,82 kg
p .. ' }
C). 1354,16 kg
', ~
D). 824,32 kg
E). 1512,60kg
210. Pornind de la alcool etilic i fr a folosi alt compus
cantitate de 1,8 t. S se determine cantitateade etanol
95 % i la un randament final 80 %
A). 495,6 kg
B). 810,2 kg
^
n
C). 1200,4 kg

i"' -,J ' ' '"'

D). 1757,2 kg E). 2190,8 kg 211.tind c A conine 47,06


% C, 6,54 % H i 46,40 % clor in molecul, se cere s se
calculeze volumul de clo substan D dac
randamentul reaciei este de +HOH/-HCI CI 2
+2HOH/-HC1
->D
-CA-*BA). 760,7ni
BJ. 410,2 ni
O _:x
C). 608,6 ni
'
D). 820,4 ni
E). 1005,2 ni
212. O substan organic cu formula C xHjO, i m
molecul 60 % C, iar raportul maselor 0:11=2:1. Subs
C). Izomerii B i C sub aciunea H3SO4 ii pierde apa
Din alchen se poate prepara un triol binecunoscu
triolului obinut din 300 kg substan organic i
izomerilor (A, B, C) este egal cu 1:3:1
A). 110 kg
B). 240 kg
C). 368 kg
cM
D). 452 kg
TNE). 580 kg
213. O substan A cu compoziia urmtoare: 42,85 % C
% N, are masa molecular 168. Ea poate exista in trei
determine cantitatea de substan A pornind din ben
cantitate de 1,5 t.
A). 605,4 kg
B). 1102,5 kg
^
{,,, ^H
: C). 1816,8 kg
f- ' ! " * 2.....
D). 2050,4 kg
E). 3069,2 kg

^J*i^^felliiSII41fehfe^^^^^^2^%'lf *;'^^--7yk1^>

I
I

' 214. Se ard complet propina i propanul. In care din aceste cazuri raportul molar
dintrehdrocarbur i oxigen este 1:4?
A), la arderea propnului
' B). la arderea propinei . ,
n
C). in ambele cazuri
\
. -D). in nici unul din cazuri
E). arderea complet nu poate avea loc decit la alean 215. Compuii monohidroxilici saturai ce
conin 68,18 %C prezint mai muli izomeri.
Unul. dintre acetia prin tratare cu K2Cr207'i H2S04 se oxideaz Ia o ceton.
Indicai structura acestui compus:.
A). Acetona;
B). 2 butanol;
,

Q.lbutanol;

I
I
I
I

p-

D). 3 metil, 2 butanol; jL 2 metil, 2 butanol; (216jjh seria alcanilor, odat cu creterea masei
moleculare, formula procentual tnde
ctre formula procentual a:
A), toluenului;
B). butadienei;
,
C). bulinei;
I
D). ciclohexamilui;
E). pentanului;
217. Limitele intre care variaz coninutul procentual al clorului din derivaii clorurai
ai butanului sint:
A). 38,34-98,07;
B). 48,34-88,07;
,-, -.'
C). 38,34 - 78,07;
'
V
D). 38,34-88,07;
E). 28,34-88,07;
218. In ce raport molar se afl un amestec de benzen i antracen dac procentul de
carbon din amestec este de 93,75% ?
. 1-1:2;
11-2:1;
111-1:1;
.'
IV-1:3;
V-3:l;
A). I;
B). II;
C). III;
D). IV;
E). V;
219.Prin fermentarea a 135 g glucoza, sau obinut 28,56 litri C02 msurai in condiii ,
normale.S se determine randamentul cu care s-a lucrat i volumul de etanol
obinut, densitatea alcoolului fiind 0,795 g/cm3
A).r^85%; 73,7 cm3.etanol;
B).n=80%; 65,7 cm3 etanol;
C). n=90% ; 85 cm3 etanol;
;
D).n=75%; 63,4 an3 etanol;
E).J]=92%; 87,5 cm3 etanol;

220. In urma oxidrii unei hidrocarburi nesafuratc in c


, " amestec de 52,72% aceton i 47,27% acid malonc. C
;
oxidrii ?
."' A).CH3-CHrCH=C(CH,)-CH3
' . B).H*rCH-CHrCH=C(CHi)-CH3 "
'
C).CHr(CH3)C=CH-CHrCH-C(CH,)-CH3 D).CHS-(CH3)C~CHCH=CH-CH=C(CH3)-CH3 E).H2C-CH-CH-CH-C(CH,)=C(CH3)CH3 221.Care este ndicele de iod al acidului linolenic (Ai =1 '
CHrCH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COO A). 137; B).
762; C). 256; D). 775; E). 274; 222. Anhidrida ftalic se formeaz
prin oxidarea naftalin masei naftalinei i a o-xilenului care poate fi
oxidat cu a A). 1,238
B). 0,805
f ,.
C). 1,207
'
>
D). 0,666 ^^0,402 (223JUn acid dicarboxilic capabil s
formeze o anhidri
-----38,6% O, i 3,6% hidrogen. Care este denumirea acidu
A). Acid maelic;
B). Acid oxalic;
, - , . , C). Acid tereftalie;
\.
D). Acid succinic; ^_jy.
Acid ortgftalie;
(224t)Se acileaz 5,9g dintr-un amestec de dou amine a ^--tfenzoil.
tind c se obin-9,78g amin acilat, c rapo 2,571:1 i c una din
amine este primar, iar cealalt formula molecular a aminelor i
compoziia procentua A). CiHuN; 20% i 80%; B). C<Hi,N; 40%
i 60%;
C). C3H*N;
60% i 40%;
["' - ' ' ;
-D).C^:N;
30% i 70%; E).
CsHl3N; 37% i 63%;
225. Un amestec de 66 g format din acid formic i acid a
KOH .Care este compoziia procentual a amesteculu
0=16, K=39):
A). 76,94% acid formic i 23,06 % acid acetic;
B). 50,7 % acid formic i 49,3 % acid acetic;
C). 78% acid formic i 22% acid acetic;
f
D). 76 % acid formic i 24% acid acetic;
E), 66 % acid formic i 34 % acid acetic;
226. La determinarea Indicelui de iod o prob de 5 g ulei
excesul de iod a fqst tratat cu 250 ml soluie 0,1 N N

?S4

nW8ii
***" f*****^

j&mifw

^,''~^~ %.**. >*Wf.~ViifjMTn*t,***?

amidonul pe baza ecuaiei: I2 + 2NaiS20j- 2NaI +


Na3Sj06, care este indicele de iod al uleiului:
A). 226,5;
B). 63,27;
, . ..
0.69.3; .
"'-:;.'.

'
'
D). 126,5;
"-.:
E). Nici unul;
227. Se supun hidrolizei acide 324 g amidon care se treansform in glucoza; produsul
rezultat este supus fermetaici alcoolice. Ce cantitate de alcool etilic i ce volum de
dioxid de carbon (C.n) se obine ?
A). Alcool etilic 1S4 g,; C03 S9,61;
.

. ' .
c
B). Alcool etilic 162 g; C02 89,61;
.-i. ' '''-'
Q. Alcool etilic 165 g; CCh 44,81; D).
Alcool etilic 162 g; C02 44,8 l; E).
Alcool etilic 160g;C02 89,61;
228. 72 g dintr-un amestec de glucoza i fructoz este supus tratrii cu reactiv Fchling,
in urma reaciei se precipit 14,30 g oxid decupru (I), care csia compoziia
procentual a amestecului. Mase atomice: C-12; H-l; 0-16; Cu-63,5;
A). Glucoza 25%, fructoz 75%;
B). Glucoza 29%, fructoz 71%;
C). Glucoza 75%, fi-uctoz 25%;
D). Glucoza 20%, fi-uctoz 80%;
E). Glucoza 50%, fructoz 50%;
229. Ce cantitate de soluie 12% de glucoza este necesar pentru depunerea a 7,2 g Ag
sub form de oglind de.argint. Mase atomice: C=12; N=14; 0=16; Ag=108;
A).18g;
B). 108g;
C). 25g;
D)- 72g;
E).50g;
.
.
230. 36 de grame substan organic, ce conine 40% carbon i o cantitate.de oxigen,
este hidrogenat in raport cchimolccular cu4,48 litri de gaz. Stabilii substana
despre care este vorba tiind c nu reacioneaz cu reactivul Tollens. Mase atomice:
C=12; H=l; 0=16.
A). Gliceraldehida; B).
Hexahidroxihexan; C).
Glucoza; D). Fructoz; E).
Acetona;
231. Care este procentul de glucoza descompus dac din 200 cm 3 soluie de glucoza
10% (p=l,l g/cmJ) prin fermentaie alcoolic pe ling alcoolul etilic s-au obinut 4 1
gaz.
A). 73%; B).
36,5%; C).
37%; D).
80%; E).
40%;

232. Ce volum de aer se consum la oxidarea unui mol d


maleic. Aerul conine 20% oxigen (procente de volu
A). 1008 ms;
B).99,7m3;
C). 5041;
;!-,'..D). 1008 l;
E).22,4m3;
233. Se hidrogeneaz catalitic 14 g alchen cu 3,733 I H
Alchena este:
Aj.CcNn;
B). dH,0;
v ] ' <i

C).CSs;
D). CJ-h;
E). CiH,6;
234. 1677,27 ml nitrobenzen (p=l,l g/ml) formeaz pri
poate diazota. Care este volumul de hidrogen consum
C-12; H-l; 0-16; N-14.
A). 1008 1;
!
B). 1058,4 nr;
C). 470,8nr;.
D). 380,21;
E). 470,81;
i
235. Ce cantitate de amestec nitrant, format dint
concentraia 80% i acid sulfuric cu concentraia
transforma 129,6 kg celuloz in trinitrat de celulo
sulfuric sint coninui in amestecul nitrant in raportu
A). 237,6kg;
B). 651,85 kg;
,
'
C). 705,6kg;
-;'"> ! . : '
D). 909 kg; E).
720 kg;
236. Ce cantitate de etanol se poate obine la un ran
obinut cu un randament de 90% dintr-o ton de car
A)'. 250kg;
B). 127,7 kg;
,
'
Q. 225kg;
,-;"
D). 151,2 kg;
E). 114,9 kg;
237. Ce cantitate de glucoza de puritate 80% este neces
etilic de concentraie 40% i densitate 0,94 g/cm3:
A). 4,59 kg;
'
" - _
B). 5,49 kg;
,. x >. '
C). 4,95kg;
:::>:'*' '
D). 5,95 kg; E).
4,69 kg;
238. Citc grame de alcool etilic se obin dintr-o ca
fermenteaz pejumtate:
A).45g;
B). 90 g;

.-#'

C).36g;
D).l8,4g;
...
r^)-36,8g;
f239jCe cantitate de spun se obine prin saponificarea unui kg de triolein cu hidroxid
de sodiu, dac masa spunului conine 75% sare (oleat) de sodiu i 25% ap ?
Ac=12; A0=16;AH=1;AN=23
A). 1300 g;
B). 1375,5g;
.... :
f,
C).250g;
) ,'-^' ' ,!D).890g;
E). 458.5g;
240. Ce volum de aer este necesar la arderea 100 g alcool etilic (aerul conine 20%
oxigen):
A). 730.41;
B). 146,08 m3; .
fc' ..-. ' Vr'
X
C). 695,6in3;
D). 596,51; '
E). 730,43 m3;
241. Ce cantitate de acetat de celuloz se obine i ce cantitate de anhidrid acetic se
consum Ia acetilarea a 810 kg de celuloz:
A). 1440 kg acetat de celuloz i 1680 kg anhidrid acetic;
r
B). 1440 kg celat de celuloz i 1530 kg de anhidrid acetic;
\, ,V, , .
C). 1040 kg acetat de celuloz i 1530 kg anhidrid acetic;
-- '
. D). 810 kg acetat de celuloz i 1350 kg anhidrida acetic;
E): 1620 kg acetat de celuloz i 1520 kg anhidrid acetic;
242. Care este aminoaciduI-e$tc=Mafl$^e se poate obine dintr-o aldehid ce conine
36,36% oxigen, prin tratare cu acid cianhidric, HX i amoniac urmat de hidroliz a
compusului intermediar (format).
A). Alfa- alanin;
B). Serin;

'< : ,, '
C). Valin;

D). b-alanin;
E). Glicin;
243. Oxidnd cu oxigenul din aer, naftalina, respectiv xilenul, care este raportul molar
intre acidul ftalic obinut din naftalin respectiv din xilen utiliznd acelai volum de
aer:
A). 9:6
.'>
:,
B). 1:1

';
C). 2:3
D). 1:3
E). 4:5
244.Volumul de soluie de HCI 19,9% (procente de mas), cu densitatea d=l,lg/cm 3,
necesar transformrii a 2 moli de anioni de lisin n cationi este:
A). 2 litri
,,..."; v .
B). 2500 ml
; ;;L 'V' '::"'~'~
C). 4 litri

D). 1 litru E).2001ml(Alrl,Aa=35,5)


258

'i

245.Policondensarea alaninei cu formarea


hexapept de hexapeptid rezult?
A). 500 ml
B). 5 moli
'
.
Clj .,,
C) 444g
D).534g
E).6mol(AH=l.Acr35,5,Ao=16,A!i=14) 246.Ci
moli de clorur de acctil sunt necesari pe
produsului de hidroliz total a 274 g de alanil-gli
A) 3
B)-2
,
C) 4

D).5,5
E). 1(AH=1, Aci=35,5, A0=16, AN=14) 247.Cte
grame de glicocol sunt necesare pentru sinte
A). 378
B). 450
"-.
C). 410,87
DJ.414
E) 396(AH=l,Acl=35,5,A0=J6,A.v=14) 248.Cte
grupri hidroxil conine molecula de poliser
A) S
B) 9
A) 10
> D). 11
E). 12 (=l, Aci=35.5, A0=16, AN=14) 249.Dac o
protein conine 17% azot i 1% sulf, iar fost gsite
26,3 mg azot, cantitatea de PbS ce a aceleiai cantiti
de protein ar fi:
A). 58,8 mg
B). 155mg
} ! ! - : '''.
''.
C). 11,55 mg
D). 0,588g
E). 10mg(APb=207, As^32, A.V=I4) 250.Ce cantitate
de argint rezult Ia oxidarea a 90 g d
A). 54 g
B). 0.0126g
. ., i
,
]
C).216g
'
' ;
;l
c p
D). 0.108 kg
E). 0.54g (A,r-1, Ac=12, Ao=16, Aag=108) 251.Ce
cretere procentual de mas are loc la reduc reaciei
este 90%?
A). 1,23%
B). 0.90%
" '
C). 1.00%
D). 1,11%
Ii). 0%(Alr=l.'AC'12,A,r-l6)

ri&^t^^3^^^^^fesa|&tt

252.La polimerarea acrilo-nitrilului n=20. Care este masa molecular a polimerului i ce volum de
CBU msurai Ia 10C i 10 atm este necesar pentru prepararea a 5 t de polimer, tiind c
randamentul global de transformare a fost de 75%.
A). 1062, 582,69 ms
B). 1060, 491,60 m3
Q n

C). 1060, 875,7m3 '


0> (- *'~> i.-J
D). 1062, 874 m3
E). 1062, 527,76 m3
.
'
253.Un copolimer formsjt din butadien i acrilonitril conine 5,2% azot. S se stabileasc raportul
molar de,butadien i acrilonitril tu copolimer.
A). 1:2

B).4:l

C02:CH3COOH'= 1:5. Ct este raportul de mas


amestecul iniial?

i'M.
," 'A.'.'

0>JX).J\
QAJ~

,koi'i'?Aa

C).3:2
D).2:l
E). 3:1 254.Un copolimer se obine din butadien i stiren. tiind c 116 g copolimer
adiioneaz 600 ml de sol. brom 1 M. S se calculeze raportul molar n care se afl cei doi monomeri.
A). 3:4

r\Xx

S3J.OJ.JJ)
B). 2:8 C). 1:2 D). 3:2 E). 3:1 255.Prin oxidarea unei alehene se obin 17,4 g aceton (produs unic).
S se calculeze ce volum de soluie de KMn04 0,1 N este necesar oxidrii.
A). 60001 '
.

B). 6000 ml
t
Q. 1200 ml
C0 '->;<> >..>i
D). 3000 1 E). 3000 ml 256.9,1 g dintr-un amestec, care conine 2-buten i propcn se oxideaz n
mediu acid ' cu 1,9 1 de soluie KMnC>4 IN. n ce raport molar este n amestec 2-butena i propcn?
A)-*:3

-Vi ' ) . B). 1:2


-' - ' ' ' '-'
C). 3:1 D).l:l Ii). 2:1 257.Un amestec de 1 i 2 buten se supun oxidrii cu KJCVIOT n mediu de
acid sulfuric.
tiind c s-au folosit pentru oxidare 3,8 1 de sol. KjCrj07 IN i raportul masic al
acizilor obinui mac.prri0i<:/m,c.,,ic = 1,85, s se calculeze raportul molar de 1 i 2
buten, precum i masa amestecului iniial. A). 1:1,5, 23,12 g B). 1,5:1, 23,12 g C). 3:1, 22,4g
D).3:l,2Sg E). 1:3, 22,4g 25S.Un amestec de propcn i 2-buten se supun oxidrii cu o soluie de
KMn04 u
-JUM.
mediu de acid sulfuric i rezult 30 g de acid acetic, iar raportul molar

B). 1,667
LkJ LJ-.< ' . < . y
C). 0,18-74
.
.
'

D). 0,250
E). 0,500 259.14 g de amestec de
propcn i 2-buten se supun 0,1 N, n mediu bazic.
S se calculeze masa amestec raportul de mas n
care se afl produii de reacie. A). 12,1 g, 1,69

IKKI]

iftf'
3
i

I
!

II

1
:
MO

B).24,2g, 1,69
C).24,2g, 2,00
D). 12,1 g, 1,00
E). 36,4g, 0,37 260.La oxidarea n mediu bazic a
unei cantiti de 1-I01n04 0,2 N, n mediu alcalin.
Ce cantitate de reacia de oxidare a fost total i
separarea prod realizeaz cu o pierdere de 5%.
A). 36,0g
B)-34,2g
()>/)
.
C).37,8g
'
O-*
<.h:0K.>S>.
D).17,lg
)'
E).6,84g
.

261.0 anumit cantitate de propen se supune


oxidri necesit 3 1 sol. K2Cr;07 1 N. Ce volum
de sol. oxidarea n mediu slab bazic a aceleiai
cantiti de
A). 300 ml
B). 1200 ml
o, _, j l% ( .,,
Ch
C). 600ml
" "" 'V'A '""
D).3l
Ej.61' 262.0 alchen n urma unei reacii de
substituie n
cretere de mas cu 61,6%. Alchena
este: - A). propen
B). 1-butena
, Q
C). 1-pentena
/><' ' .) < ' '-' '
':>
D). etena
E). 1-hexena 263.La cracarea propanului rezult un
ameslec de nctransformat i restul produilor de
reacie n ' determine cu ce procent a crescut
volumul gazelor n
A). 40%
B). 66,66%
r,

C). 33,33%

.r)J r .'>''"'

D).50%
Ii). 100% 264,1'cnlru arderea unui volum V de
amestec cchini
alchen i alcliin se consum un volum de
oxigen
260

.ia5a>*^..?^i^^-i^.\j-^^t<*itu^i^v^ L
trece peste catalizator de Ni sau Pt n atmosferS de hidrogen.se obine un singur
produs. Hidrocarburile sunt
A), metan, elen, propin
&^ j\jj,,J?
B). etan, eten, elin
C). propan, propen, propin
;
D). etan, propen, bulin .
E). propan, elen, propin 265.Un amestec de dou alchene A i B se oxideaz n mediu
acid cu 1300 ml dicromat de potasiu 2N. Alchena A prin oxidare formeaz un singur
acid C iar alchena B formeaz acidul C i 2,241 C0 2. S se calculeze n ce raport molar
se afl alchenele A i B i care sunt cele dou alchene cu numr minim de atomi de
carbon, care corespund acestor cerine?
A). ! 9,5:1, etena i propen
\p)^(>,i-i
'B). 2:1, 2-bulena i propen
O*.....v
C). 2:1, 2-butena il-bulena
D). 6,3:1, propen i 2-bulena
E). 1:2, pentena i 1-butena 266.0 alchena A prin adiie de HBr formeaz produsul B, iar
prin adiia de Br2 se obine produsul C, raportul procentului de carbon al derivailor B/C
este de 1,5766. Alchena este:
A), elena
...
B). propen
' 1. \) n ,
Q.butena
L>^U*f wj j-i>
D). pentena
E). orice alchena 267.Un amestec de dou mpnoaldehide saturate A i B conine 30%
oxigen. tiind c A
conine 36,36%0 i B conine 22,22% O," s se determine raportul molar A i B n
amestec.
A). 2:1
B). 1:1,5
C), 1:1,02
.
-~-;,C "D). 3.-2
E). 1:2
'
'
268.0 substan organic, care conine C, H i O reacioneaz cu reactivul Tollens, s se
stabileasc formula structural, dac densitatea vaporilor si fa de C0 2 este de 1,318
i 2,9 g conin 1,8 gC.
A). CHs.CHO
0
B). CH3-CO-CH,
_ c - '"
Q.CffsOH
S
D). CH,.-CH-CHO
':
E). corecte B i D 269.Care este compoziia volumetric a unui amestec de H2 i CH^,
dac prin arderea a 224 1 de gaz se obin de 4,7 ori mai muli moli de ap dect de CO;
A). 100!H2, 12-IICH,
B). 60,48 1H2. 1631CH,
C). 163 1H2, 60,481 CH,
J. CO-'A
v>
D). 1241H2, 100 ICH<
E). 100 IH2, )00ICH4

270.Cte grame de CHQj trebuie amestecate


procentul de clor al amestecului si fie 85%?
A).' 135,68 g
B). 26,29 g
'

v
C). '280,30 g
VS"
D). 35,68g E). 100 g 271.Se fabric
benzaldehida" prin urmtorul pro C6HS,CH3 +
2C12 - CeHs-CHQj + 2 Hcl QHrCHCI: + HOH
- QH5-CHO + 2 Hei S se calculeze de la ce
volum de toluen (d=0,9 intermediare se petrec cu
randamente de 80% benzaldehida, iar la separare
ei din mediul de A). 14,11
BJ.3,51
.,
C). 13,21

'
+~ ' "
D).6,4l E). 15,61 272.Un amestec de 40 g o-xilen,
naftalin i alte KMnCKt 2N n mediu acid
(impuritile nu se aer (V205, 350C), a aceleiai
cantiti de ame 4,48 1 C02. Procentul de
impuriti din ameste A). 15,00%
B). 6,00 96

j
+t
C). 22,75%
DJ.6,16%
E).'9,50%
273,Prin oxidarea unui amestec de toluen i pro
msurai la 27C i 10 atm. Dup separare i p
de substan (considernd c nu au Ioc pi
procentual (% de mas) a amestecului iniial
A). 60% toluen, 40% propil-benzen
B). 46,51%toluen, 53,48%propil-benzen
C). 50% toluen, 50% propil-benzen
D). 53,48% toluen, 46,51%propil-benzen
E). 43,4% toluen, 56,6% propil-benzen
274.ntr-un rezervor se gsesc 14 moli de acetilen
trece amestecul peste catalizator de Ni i Pt, p
de H2, apoi gazele se colecteaz ntr-un rezerv
observ c presiunea gazelor a sczut la 3atm.
a gazelor nainte i dup reacie
A), iniial 7,71 fiind 28.00
B). iniial 12,28 fiind 28.66
.
C). iniial 7,71 final27,32 D). iniial28,60final
27,00 E). iniial12,28final 12.28 275.Reacioneaz
catalitic 4 volume amestec de rezult>4 Apu
volume de gaze ce nu decolore hidrocaWura nu d
reacia Tollens (dar este

,/

262
3

~ *%

arderea amestecului final sunt necesare 42,5 volume de aer (20%O 2). Care este
hidrocarbura i ci izomeri geometrici prezint polimerul obinut prin polimerizarea
ei?
A), vinii acetilena; 2 izomeri geometrici.
B). Ipentina: 2 izomeri geometrici.
C). 1,4pentadiena; 2 izomeri geometrici.
D). izoprenul; 2 izomeri geometrici.
E). butadiena; 2 izomeri geometrici.
.
276.Reacionnd cu ap de brom cantitativ, 0,15 moli de hidrocarbur formeaz 60,3 g.
produs de reacie. Aceeai cantitate de hidrocarbur arde cu 142,8 1 aer (20%O 2.).
Care este hidrocarbura i ci izomeri stabili are.
A). CoHith 7 izomeri
B). CiHg', 6 izomeri
, >
C). Ctfc; 2 izomeri
.
\^~
'
D). CsHio; 5 izomeri
E). C(Hn; 6 izomeri 277.S3 se identifice substana A cu masa molecular 136 tiind c prin arderea a 0,68 g rezult 2,2 g COj i 0,72 g HjO iar bromurarea aceleai cantiti din
A necesit 80 g soluie de broni (n CCI4) 2%. - prin oxidare cu permanganat de potasiu
n mediu de acid sulfuric, dintr-o molecul A rezult dou dicetone B i C. Dietona C are
cu doi atomi de carbon mai mult n molecul dect B i are grupa carbonil n poziia 2 i
4.
A). 1,2,3,4,5 pentametil 1,3 ciclopentadien
B). 1,5,5,3,4pentametil 1,3 ciclopentadien
C). 1,2 dietil 1,3 ciclopentadien D). 3,4
dietil 1,3 ciclopentadien
E). 1,1 dietil 2 metil 1,3 ciclopentadien 278.tiind c 10,2 g hidrocarbur consum
960 g soluie 5% de brom, iar pentru
arderea n 68 g necesit 784 1 aer (20n/oOj) i este un monomer important n industria
cauciucului, s se identifice hidrocarbura respectiv. A).
Ctlh-buladiena B). CsHs-izopremtl
CI. CsHs-stiremtl
(\ ^ r, -> , ;'! 1 P
D). C9H10-CC metil stircnul E). CJJe-metil alena 279.Prin copolimerizarea butadienei cu
stirenul se obine un elastomer care conine
91,139% carbon. Care este raportul molar butadiena: stiren din elastomer. A).
1:1
BJ.1:2
, r,, O.<'"-'"
C). 2:3
0>
D). 2:1 E). 1:1,5 2S0.Prin aciunea bromului asupra unei hidrocarburi necunoscute se
formeaz o
singur substan cu densitatea vaporilor de 5,165 ori mare dect cea a aerului.
Formula molecular i izomerii ciclici ai hidrocarburii sunt: A).
CJfio; ~ izomeri B). CMs." 2 izomeri C). C}Hio ; 5 izomeri D).
C$H-,2 l 3 izomeri
1.
,)

- Jij. CeHn ! 4 izomeri


281.Sc adiioneaz ap la 780 g acetilena obinndu-se
compus se reduce formnd substana Y, iar restul s
Considernd c randamentul tuturor transformrilor este
concentraia procentual a soluiei obinute prin d grame
ap. A). 46%
BJ.30%
t r .) t'
C).63% DJ.60% E). 50% 282.Sarca de argint a unui acid
monocarboxilic saturat co acidul respectiv i ce volum de
soluie de Ca (OH): neutralizarea a 0,8 moli de acid ? A),
acidpropanoic, 2,5 1
B). acidbutanoic, 80,01
(.[; .. " .> 1 '
C). acid propanoic, 5,0 l
D). acid butanoic, 40,0 I
E).
acid
acetic,
S,0
1
'
283.La nclzirea unui eter necunoscut cu HI are loc urm
R-O-R'+ 2 HI-> R-I + R'-I +HOH
R-I conine 89,4% iod; R'-I-conine 64,14% iod.
S se identifice R-I, R'-I i a eterul.
'
A). R-l=CHJ, IV-I^CSJ, eterul: CH3-CH (CH3)-CHrO-C B).
R-I=C;H;I, R ,-I=C4HJ, eterul: CHrCH (CH3)-CHrO-. C). RI=C;HiI, R '-r-CsH,,! eterul: CH3-C (CHJrCHrO-C D). RI=CHJ; R '-/= CSH,,1 eterul: CH3-C (CH3)2-CH2-0-C E). R-lCHsI; R ,-l^C2H3l eterul H3C-CH2-0-CH3 284.Se obin 303
g propin prin dchidrohalogenarea cantilate de derivat
hnlogcnat intr n reacie dac 83%?,
A): 1,843 kg
B). 3,450 kg
,y (
Q.O.SOOkg
r "-'..".. r
D). 2,152 kg E). 1,730 kg 2S5.Se supun fermentaiei
alcoolice 3 kg glucoza. tiind 75%, canitatca de etanol 63%
obinut este: A). 2,110 kg B). 0,S40 kg
C). 3,354 kg
f:.-v
D). 1,240 kg E). 7,675 kg 286.Care din substanele
organice de mai jos prezint urm 15,86%C; 2,20% li;
63,44% O; 18,50% N A), ortofeiiilen diamina
B). beitzaiiilidu
;, . -
C). acid p-acetil amino-benzoic
D). trinitrat de glicerina

264

iHKteiiiliiil

^^^^

mw^M-^Wt&^^^^^f^^^'^^
E). acetil p-toluidin

rezult 2,25 kg soluie ester 57,85%. Esterul obinut este:


A). acetal defenil
B). acelat de metil
CJ.formiat de etil
1 .
D). acetal de etil
E). formiat de metil

->R-CN+KCN7-KC1 . T

->R-CO-NHa. tiind c din


- "4,51 kg derivat halogenat saturat se obin 4 kg amid, cu un
randament de reacie de 80%, amida rezultat este:
A), amida acidului benzoic
B). amida acidului formic
j.
C). amida acidului propanoic
D). amida acidului butanoic
E). amida acidului etanoic
.
+CI2 (FeCi3)/-HCI

; 2S9.Se d schema: R-Cl-

I
I
I

-> R-CI

287.Prin fermentaia alcoolic a 2,5 kg glucoza se obin 1,761 kg soluie etanol 61,5%. ' Care este
puritatea glucozei dac randamentul reaciei este de 86%? ).?2,81%
B). 95.43%
p
0V
C). 98,56%
*""""
D). 89.91%
E). 84.21% 288.2,5 kg soluie acid acetic 35,5% sufer o reacie de esterificare n urma creia

->R-CsN

+KCN/-KCI
290.Se d schema: R-H
+2H2O/-NH3
-> R-COOH
, - reacie cu clorul intr 3,6 kg reactant i se obin 18,4 kg acid de
concentraie 30%. Dac randamentul reaciei este de 98 %,
compusul R-H este: A), butan
B). naftalin
I
C
)
.
b
e
n
z
e
n
.

I
I
I

+H2O

D
J
.
p
r
o
p
a
n
'
E
)
.

In

toluen
291.0. cantitate necunoscut dintr-un aminoacid monocarboxilic care conine 35,95% oxigen n
molecul, dizolvat n 2 litri soluie este titrat pn Ia neutralizare cu 200 ' ml soluie NaOH 0,5
M. Soluia de aminoacid este: A), soluie de glicin 0,1 M
B). solutie de valin 0,04 M
..,
C). soluie de alanin 0,05 M , D). soluie de serin 0,08 M E). soluie de cistein 0,2 M 292.Ce
cantitate de soluie de glucoza 5% este necesar pentru a depune 12 g argint la tratare cu reactiv
Tolcns. Mase atomice:C=l2; N=14; 0=16; Ag=l08 A). 150g . B). 200g

Q. oog
' D). 75g ..
E).250g

293.Amidonu! obinut cu un randament de 75% dintr-o


supune hidrolizei enzimatice i apoi fermentaiei alco
Kg obinut la un randament de 80% este:
.
A). 370,0 kg
.

B). 400,0 kg
C). 221,5 kg
D). 410,5 kg
-,
E). 350,0kg
'294.Cantitatea de triacetat de celuloz ce se poate ob randament
de 90% este:
A), nokg
B). 150kg
C). 180kg
D).170kg
E). 160kg 295.Ce cantitate de glucoza de puritate 90% este
necesa alcool etilic de concentraie 40% i densitate 0,92g/cm3
A). Sg
.
'
B). Skg
C). SOg
DJ.O.Skg
,
E). SOOg 296.Din 22 g aldehid A ce conine 36,36% oxigen,
prin amoniac trece ntr-un compus care prin hidrol
Cantitatea de ap necesar hidrolizei este:
A). 18g
S)-27g
C).36g

-->' '

D).9g
.
E).54g 297.0 aldehid B ce conine 36,36% oxigen, prin tratare
trece ntr-un compus care prin hidroliz formeaz u numrul
izomerilor de poziie_$6lj^S ai aminoacidulu
A). 2
BJ.4
., ,,,
C):3
DJ.6
E). nu are izoiner 298.Uu amestec de gaze conine un alean i o
alchen cu a carbon. Densitatea amestecului n condiii normale
este adiioneaz acid cioriiidric, densitatea amestecului de g
2,1093g/dm3, n cond. date toate subst. fiind gazoase. C care este
compoziia procentual exprimat n volum a
A). Etan 50%, elen 50%
B). Propan 30%, propun 70%
r
C). Butan 25%, bulen 75%
J).. L1 ' "
D). Etan 60%, eten.40%
E). Propun S0%, propen 20%
266

Care este cealalt


:

^!^

iar densitatea amestecului la 91 C i 2 atm este 2,68 g/dm ,


99Jntr-un amestec de gaze format din metan i etan raportul de mas a carbonului i iiidrogenului
este 3,444:1. Determinai raportul de molar a metanului i etanului din amestec:
A). LI .
&

'

'
B). 1:2
,^.>-<? rU >.

O. A-5'
;. z-y
300.La un amestec de 60 moli de metan i etan, a crui mas molar medie este
17,4g/mol se adaug 4 moli de clor gazos.n urma reaciei se formeaz numai derivai
monoclorurai. Masa molar medie a amestecului rmas dup ndeprtarea produilor halogenai
i a acidului clorhidric este 16,7g/mol. Care-reacioneaz dintre alcanii mai repede cu-clor i de
cte ori? Ce cantitate de clorur de alchil s-a format?
^
<z de 2/tfi mai repede. f4
ori mai repede. 3e 2 ori
153,33g
A). Metanul reciipnea. mai repede. \A ori mai
I6I,60g
B). Metanul reacia C). repede.
Etanul reacioneah
239,33g
246.80g
D). Etanul reacioneaz't
129, OOg
E). Reacioneaz cu aceeaiHez.
301.1ntr-un amestec gazos se gsete etan i o alt hidrocarbur n raport molar de 2:5
hidrocarbur?
A). Elen
B). Propan.
,,
C). Propen D). Butan E). Buten 302.672 ml dintr-o hidrocarbur este supus arderii. Gazele
formate sunt trecute
succesiv prin dou vase de splare: unul cu lapte de var i cellalt cu acid sulfuric.
Creterea maselor celor dou vase este 5,28g respectiv 2,7g. Stabilii formula
molecular a hidrocarburii:
A). C2H6
B). CJh
C). CMio

-....

D). CsH6 E). CV/xs 303.Determinai formula molecular a unei hidrocarburi ce conine 82,75% C,
tiind c
din 0,93g la 27C i 600 mmHg se formeaz 500ml vapori. A).
CsHs BJ.CMw
Q.CMs
\-~, , < '.-'
A
D).CsH,0
EJ.Cwlls 304. In urma pirolizei metanului se formeaz un amestec de acctilen i hidrogen n
raport molar 3:15. S se calculeze conversia util n acctilen i volumul de metan
necesar obinerii 150 m3 hidrogen.
A). 66;-G6%
90m~' metan
,A
^
B). 50%
60ni' metan
O l Vv
Q.75%
30ms metan

2C8

CH3CI
CH23Cl!
18Om
metan
D). 80%
J.90%
12 Om3 metan
305.n cazul amonoxidrii metanului se lucreaz cu
1:1,1, metanul avnd o puritate de 98%. In acest
108g acid cianhidric. Determinai conversia util
amoniac introdus n reacie...
' A). 91,42%
7*$g%SMV
nW<^ ^
B). 80,00%
C)-. 98,00%
75,5g
OD). 73,24%
5S,9g
E). 88,17%
69,Sg
30&O cantitate de metan reacioneaz la 400C cu 22
reacie. Dup ndeprtarea acidului clorhidric fo CH3CI,
CH;CI;, CHCb i mas molecular medie Rcind la
25C 24,441 clormetan rmne n faz g procentual n
moli a amestecului format naintea
HC1

15,63%
23,73%
14,85% .
19.33%
13,50%

12,50%
19,42%
9,73%
10,57%
28.60%
CHCb
A). 7,81% 6,85% 5,42% 8,21% 1 9,40% 307.Din
B). 1000m3 amestec de gaze format din 60% me
C). volume) se separ componenii cu un randament
D) substanele respective n stel plexi nefolosind alt
.
sticl plexi se formeaz dac randamentul global A).
E). B). 1255,5kg
803,5kg
C). 941,6kg
"""- 2
'
D). 1071 Mg E). 1673,4kg 308.Un amestec de eten,
propen i acctilen are de Considernd c 1 1 amestec
reacioneaz cu 1,1 1 se cere compoziia volumetric a
amestecului inii A). 25%, 25%. 50% B). 40%, 40%, 20%
Q.80%, 10%. 10%
"'-'' '' l '"
D). 30%, 30%, 30% El. 20%, 30%, 50% 309.1'rin oxidarea
unei alclicnc A cu densitatea p=2,4 H1SO4 se obine o
ceton i un acid. S se determi hidrogenrii a 5 Kmoli de
ceton, care este alchen A). 112 ml, pentena B). 112 nr\ 2
metil 2 hutena
C). 224 nr, 2 metil 1 buten

'
D). 150 ml, izobutena E). 56 ml, 2 metil 2 pentena
310.1'entru obinerea clorurii de vinii din acctilen i molar
acctilen: HO de 1:1,5. Considernd c ran

gffiS* H^JM^iSWs*<

masa soluiei de NaOH de conc 50% necesar neutralizrii HCI rmas n eices Ia fabricarea a 2
tone clorur de vinii.
A).3000kg
.A[|"
:
u
B).S000kg
^ti/:jj.f.j>
C).2240kg
D).4480kg
'
'
.:
E). 6000kg 311.Se trateaz propena cu Ch la t=500C. Amestecul obinut conine propen
nereacionat, clorur de.alil i 1,2 diclor propan. tiind c n ap au fost absorbii 89,6 1 HCI,
se cere cantitatea de didorpropan obinut, dac raportul molar propen nereacionat: diclor
propan este de 3:1, iar cantitatea de propen utilizat a fost de 201,61 (Mci=35,5)
A).224g
,,, ,
B). 282 g
^ '! ,..-.,,..?.
C). 0,141 kg D). 0,224kg E). 0,282 g 312.Se polinterizeaz etena la presiune ridicat i se obine
polietena cu n=1500. Dac 20% din eten nu polimerizeaz, se cere cantitatea de eten necesar
pentru fabricarea a 150,tone polimer i masa molecular a acesteia. A). 150,0 tom M=26000
B). 187,50 tone M=42000
. (v , i , .
u
C). 216,25 tom M=38000
~ J' '"''
D). 300,0 tone M=84000 El 75,0 tone M=26000 . ^313;XcriIonitriIuI se copolimereaz cu
butadiena, produsul rezultat avnd un coninut n azot de 5,22%. S se calculeze raportul molar
butadien:acrilanitril din structura copolimerului i cantitatea de acetilen necesar pentru obinerea
unei tone de copolimer.
A). 4:1, 268 kg
.
B). 4:1, 300 kg
'
>, ''] - , ,i - ':
C). 2:1, 268 kg D). 4:1,97 kg E). 2:1, 97 kg 314.Se d reacia reversibil a esterificrii unui alcool
cu un acid: A+B<t>C+D. Constanta de echilibru are valoarea 3. tiind c raportul molar A:B este
4:2 s se calculeze: a) ci moli din substana C i D va conine amestecul dup stabilirea
echilibrului, b) compoziia n procente de moli a amestecului dup stabilirea echilibrului.
A). 1,63 39,5(A) 6,17(B) 27,16(C,D)
B). 0,70 39,5(A) 6,17(B) 27,16(C,D)
(
C). 0,42 40,0(A) 22,5(B) 5S,5(C, D) DJ.1.S4 40,0(A) 22,5(B) 5S,5(C, D) E). 2,50 25,0(A) 25,0(B)
50,0(C, D) 315.0 substan organic furnizeaz la analiza elementar urmtoarele'rezultate: 1,065 g
subst., prin combustie, conduce la 1,018 g C02 i 0,415g H20. S se determine formula de structur a
substanei analizate tiind c masa molecular a acesteia este 46. A). CHrCHrOH

270

^^lU^^;'"^;^.

B). CHj-O-CHs
Q.HCOOH
D).HC=-CHs E).
HOOC-COOH

fmmm
m

Mi

^^^3m^^^S^^^:^ii^i^^^!
TESTE TBP VI.
ntrebri cu complement simplu 1 din 5. Din cele 5 (cinci) rrpunsuri oferite se alege un
singur rspuns corect.
l.Sc d urmtoarea schem:
. +#2 H2SOA/dil.
A-------i>B--------------^D
% HCl

KCNI-HCl +2H2

. /WO, KMnOAl bazic ,


1-----:----2_> K-------------------- M

+HONO

'

Substana M are densitatea fa de aer 2,63. tiind c 0,2 moli din aceast substan conin
7,2 gC; 2,41023 atomi de oxigen i o cantitate de hidrogen, se cere: X.XJSubstana M are
formula molecular:
.AXCMsOi
B).CJInO
Q.C2H<0,
D).C<HsO
E).CJJl<t02
l.t.Cistereoizomeri are substana M:
A).ui ci unul
B).l
-Q.2
D).3 . .
E).4
1.3.Reacia K-^M este utilizat pentru
A), recunoaterea grupului -OH
B).localizarea dublei legturi
Q.oxidarea KMnOi laMnOj
D). oxidarea Khln04 la MnS04
E). corecte B i C
lASubstanaA este:
A).acelilena \
B).aceialdehida
C). metanul
DJ.forma/dehida
f

Ej.etena
1.5.MecanismuI reaciei A >B este:
AJ.SN
*B).AN
Q.AE
DJ.AR E).
Eliminare
272

l.6Mecanismul reaciei F?G i G~->H este:


AJ.SN, AR
BJ.SE,
AN
oQ.SN.AN
DJ.SR.AR
. '
'
E).SN, AE
X.1 Substana G este:
A), un derivat funcional simplu i are N.E.=l
B).un derivat aromatic i are N.E.-7
Q.un derivai alifatic i are N.E. =0
D). un derivat funcional al alcoolilor i are N.E. =
t E).wi derivat funcional al acizilor carboxilici i a
l.8.Substana D este:
AJ.propena
B).efena
Q.un eter mixt
% D).dietil eter
Ej.dipropil eter
lSSubstana D este izomer: .
A).depoziie cu butanolul
Bj.de funciune cu propanolul
, CJ.cu izopropil-metil-eterul
Dj.stereoizomer cu alcoolul ter butilic
E).corect B i D
l.lO.Cfi ali izomeri corespund compusului D:
A).6
BJ.8
Q.4
oD).5
E).3
1.11 .Substana I este:
A).un diazoderivat
BJ.o sare de diazoniu alifatic
C).o hidroxi-amin
> D). un alcool
EJ.o aldehid
\.\2.Reacia I->K are loc n prezen de:
zAJ.KOH, alcoolic
BJ.KOH, apos
C).H:S04 conc.
D).H;S04dd.
EJ.AlCh sau PCh
1. iZ.Reactii de eliminare sunt:
A).B->Di->J eB).B->Ei!
~>K
-'-.
Q.F-X7 i H->1

D).K-*\<f i F-^G
E).nu suni astfel de reacii in schem

sul 1

-i, ^**!--.uiiil*w **-j-Ui ' . otXi,^.*. i,Vl* '

I!

i
ii

I ii

. -i.J.

T Bf

JI.I,

umil'- ! J-'-nihi .1.... mi mi

KMnO.lbazic^^
n care dintre cele dou reacii se consum o cantitate (mas) mai mare de
KM11O4 pentru
aceeai cantitate de A i K.
).se consum aceeai cantitate de KMnOj.
B). reacia A -+N nu are loc n aceste condiii.
Q.mi > m2
"D).mj < m2
E).nu se pot compara pentru c nu sunt aceeai condiiile de reacie.
l.lS.Ci echivaleni de KMnOi se consum la punctul anterior n prima i n a doua
reacie pentru oxidarea al g de A respectiv K.
A).e,=0,045, e2=0,047
BJ.e,=0,045, e2=0,079
CJ.ei~J.00, e2=l,00
'D).e,=0,27, e2=0.047
EJ.e,=0,009, e2=0,0J58
2.TEST2
R

Vi

. j,i

l.l4*Se consider reaciile:

1600C ^ HOH
---------->-A--------CEL,
NH,,02

oxid.
Cl2,h.v.
c-----------"D-----------E

KOH
-<0--------.>P
-H20

^G-

Ylb

->H

KOHI-KCl-H20

2HOH;H+
E+P- -----------------:i>p----------------------2.1.Identificai substanele din schema de reacii de mai sus dac cunoatei c densitatea
substanei A raportat la aer este 0,9; raportul masic al carbonului i hidrogenului din molecul
este 12:1 i c substana O este un gaz foarte toxic. Condiia reaciei A ->B: A).AWiiP 2Os
B).H2S04 Q.NaOH . DJ.HgSO*, H-SO, diluat EJ. mediu apos cu acid acetic
2.2. Substana B:
A).alcool alifatic
BJ.diol
Q.acid
' D). intermediar instabil, forma tautomer a substanei C E).
identic cu b
2.3. Care din afirmaiile de mai jos nu este valabil referitor la substana C:
* A).decoloreaz apa de brom
B).poate fi oxidat i redus
C).poate s participe i in reacii de substituie i in reacii de adifie

DJ, lichid cu miros plcut de mere verzi


E).poate fifolosit ca aromatizant al mncru
2.4. In cazul substanei D nu este adevrat c
> A), in prezena acidului sulfuric se descompun
B). n prezena acidului sulfuric cu reactivul b
C).poate s participe att n reacii SNct i DJ.are
punctul de fierbere mai mare dect al EJ.poate fi
preparat i prin fermentarea suc
2.5.
Substana E se numete:
AJ.clorur de alil
B).l-clor-2,3-propan-diol
Q.cloral (triclor-acelaldehida)
DJ.c/orur acid
, EJ.acid monocloracetic
2.6. Reacia E>F este:
AJ.AE
B).AN
CJ.SE .
DJ.SN
EJ.E
2.7. Substana G:
,
, A), este un acid mai tare dect D BJ.es/e un acid mai
slab dect A C).este folosit n industria materialelor
plastic DJ.are proprieti reductoare EJ.nu
reacioneaz Cu NaOH, numai cu Na me
2.8. Substana b poate fi preparat prin reac
A).are miros de migdale amare
B). lichid nemiscibil cu apa, cu gust arztor CJ.n
amestec cu acid sulfuric n funcie de can interrespectiv intramoleculare DJ.poate fi oxidat cu
reactivul Tollens EJ.poate fi neutralizat cu NaOH
2.9. Care este ordinea cresctoare corect a a
AJ.bEGD
BJ.bDEG
CJ.D bEG
DJ.bEDG
. EJ.bDGE
2.10. Substana H este:
A), acid dicarboxilic
t BJ.die.ster
CJ.cetoacid
D).di omid
EJ.pcptid
2.11. Condiiile reaciei CH^-H)
A), catalizator Ag, 250 "C
BJ.Hf', thSO.,
CJ. oxizi de azot, 400 - 600 "C

274

^k^^&^f^&^^m^^A^^A^^

V.yfc'J

DJ.AlCh, 50 - 100 "C


, EJ.catalizalor Pi, 1000'C
, A), prezena-aciduluimineral tare
B).AlCl,anhidni
C).naftenat de mangan
D). mediu de eter anhidru
EJ.Pt, Pd,,cataliz eterogen
. TEST 3

+a

26 2.12. Condiiile reaciei G >H


-

3.Se consider urmtoarea schem de reacii:


oxid/-2C02;-H20 ~ '+'" ^ +a
,
F<
E<--------------------------------D----------*C->B + B'
112U
-loxid4-oxid
A
A'
3.1. Formula molecular a substanei E este :
).CiH,0,
B).C2H204
-Q.CJ-W,
D).C:H<Oi
EJ.CJi;Os
, '
.
3.2. Un mol de substan E este neutralizat de 0,41 NaOH 5M, iar prin eliminare de H20
formeaz compusul F. Substana E este :
A).acidul oxalic
B). acidul stiecinic,
C) .acidul fumrie
D).acidul acetic
E). acidul maleic
'. oxid/-2C02;-H20
,

3.3.Reacia D----------------------- E are loc in prezena:
A).V2Osla 500 C
' ..
''
. BJ.02 la 120 C
Q.KM11O4 i HSOJ
DJ.Ag la 250 C
E).K2Cr207iH2S04
3.4. Formula procentual a substanei F este :
A). 35, 14%C; 6,25%H i 58,61%0
B).48,98%C; 2,04%Hi48,98%0 C). 60%C; 13,33%H i 26,67%0 D).41,25%C; 10,ll%Hi 48,64%0 E).52,75%C; 8,24%Hi 39,01%O
3.5. Prin oxidare, n prezena KMn04, a compusului C, se formeaz acid benzoic.
Substana "a" este:
A).CH2CI2 B).CHs-CH2-F C).CH2~CH-CH3 D).CH3CI E).CJi:-CI

3.6.2?-> este o reacie : AJ.AN .BJ.SE Q.AE DJ.S.V EJ.SR


3.7. Substana B fa de B 'prezint izomerie:
A).optic
BJ.de caten C). de funciune D). de poziie E).geometric
3.8. Din
2
761
compus
urma
procesului
se
A).92.54%
B).62.89%
Q.88.47%

D). 55.72%
EJ.72.11%
'
3.9. Cantitatea
de
substan
de
oxidare.
Dac
rezultat n urma procesului este :
A). 14.230 Kg B).75,5t C).42,43 t D).2750 Kg E). 82,601
3.10. Volumul de oxigen, n condiii normale, consu

se

obin

obin

2111

B',
randamentul

substanele
compus

obinut
riaciei

B'
oxid
->A 'este:
A).U,147,,r , B). 44588 nr C).224 m3 D).7,S90dm3 E).S,329,3 m!
3.11. Substanele A i A ' i gsesc o larg utilizare
A), la fabricarea unsorilor i a pastelor adezive
B). la fabricarea unor produse farmaceutice . C). n industria coloranilor i a fibrelor sintetice D). in medicin, ca anestezic E).Ia fabricarea erbicidelor
3.12. Compusul I) poate participa Ia reacii de:
A), adilie i oxidare
BJ.adiie, substituie i oxidare CJ.subslitnie i adilie DJ.po/imerizare, oxidare i adijie E). condensare i adilie
3.13. Starea de hibridizare a atomilor de carbon din
A).sp, sp' i sp~' .

i
B,

din
de

oxidare

B
randame

datele
e

116

j0^m.ti-M l*^^ja^
^e^%3#

.BJ.sp2 .
Q.sp2 isp3
DJ.sp i sp2
EJ.sp
3.14. Proprietile fizice ale substanei Cstnt:
A).siibsian gazoas, cu miros eterat, solubil in ap
B).substan solid, are proprietatea de a sublima
C).substan lichid, cup.f. = 9,4 C solubil in ap
.DJ.substan lichid, cup.f. = 110 C cu miros aromatic
E). substan gazoas, incolor i fr miros 3.15.
Substana E prezint izomerie: A), de caten .
R).optic
C). de poziie ,D).geometric E).nuprezint izomerie
TEST 4 4.Se consideri urmtoarele transformri
chimice:
H2SOA,tl~H.O
>B- +H2INi

AJ.Hidroliza benzmidei
B/.Oxidarea butanului .
CJ.Hidroliza acetatului de e.til
D).Hidrogenarea acetonei
EJ.Adiia apei la elen
,
. +H2lNi
4.6., Reacia B---------------> C este o reacie .
A). De hidro liz
BJ.De substituie
< CJ.De reducere
DJ.De eliminare
EJ.De hidrogenoliz
4.7. Reacia A
K2Cr201lH2S04

*C------------------------------->>_

->E+C02+H20
Substana notat cu litera E conine 40%C, 6,67%H, i are masa molecular 60. S se
precizeze:
4.1. Formula molecular a substanei B este:
AJ.CJIsO .BJ.CsHsO CJ.CJW, - D).CiH> 2
E).C}HsO
4.2. Atomii de carbon din compusul D adopt starea de hibridizare: '
AJ.sp3.
BJ.sp i sp2
Cj.sp3 i sp"
DJ.sp2
EJ.sp i sp3
4.3. Formula procentual a substanei C este :
*A).60%C; 13,33%H,i26,67%0 BJ.53,14%C;
15,54%H,i 3I,32%0
CJ. 62,39%C; 14,14%H,i, 23,47%0
D).44,45%C; 18,66%H,i 36,89%0
E).58,2%C; 16,44%H,i 25,36%0
4.4. In reacia substanei D cu benzenul rezult:
).Etilbenzen
BJ.Propilbenzen
CJ.Toluen
,'"...--*'
DJ.Xilen
"EJ.Izopropilbenzen 4.5. Substana E
se poate obine prin:
278

*B are loc prin :


AJ.Adiie nucleofil B).
Substituie electrofil CJ.
Transpoziie . DJ.Adiie
electrofil EJ.Adiie
radicalic 4.8. Compusul
E este :
A). Un lichid cu miros specific de mere verzi,,uor
BJ.Sub form de cristale incolore, solubile in ap
CJ. Un lichid incolor cu gust acru i miros nept
D).Sub form de cristale albe, lucioase, care subl
E). Un lichid glbui, cu miros de migdale amare, i
4.9. Substana B este utilizat :
AJ. Ca i revelator
BJ. Pentru abinerea erbicide/or
C). Ca i dezinfectant
-""..
DJ.In alimentaie, drept condiment
E). Ca i dizolvant
4.10. Atomii de carbon din campusul A adopt st
AJ.sp3 i sp'
BJ.sp, sp2 i sp3
CJ.sp3 i sp DJ.sp2
EJ.sp i sp'
4.11. tiind c din 0,350 g A rezult 0,290 g B, ra
A). 75% BJ.
62,81%
CJ.57,/4%
DJ.83,20%
EJ.47,31%
4.12. In acest caz, numrul molilor de ap consum
AJ. 0,045 moli
BJ. 0,005 moli
C).0,007 moli
~DJ.0,1 moli
EJ.0,01 moli

4.13. Reacia B----------=--------> C este total. Volumul de hidrogen, n condiii normale, care
reacioneaz cu 0,290 g substan B, este :
A).J 1,19 cm3
B).22,4dm!
;
, C).112an'
D).224cm'
E). 11,21
4.14. / acest caz, masa de substan C rezultat este:
A). 275 mg
B). 0,111 g
CJ.IJOg
D). 142 mg
.
.
. E).0,300g
H-. SO t lH O
4.15. Randamentul reaciei C--------------------- - ->) cste "$%. tiind c se obin 0,210 g
substan D, masa de substan C introdus n reacie este:
A). 0,300 g
B). 3 50 mg
.
Cjt. 0,200 g
DJ.0,400g
E).250 mg
4.16. Cantitatea de ap eliminat n condiiile de la punctul anterior este:
A). 5 mg
B). 0,250 g
C). 0,040 g
Dj.lOmg
E).0,09g
4.17. Din cantitatea de substan D, rezultat la punctul 15, intr 75% n reacia
K2Cr207/H2SO.
D--------------------------> E+COi+H O. Dac reacia este total, numrul de moli de
substan E este: A).
0,02 moli . . Bj.3,75
mmoli C). 0,1 moli D).
15 mmoli E). 0,005
moli
4.18. Volumul de K2Cr~07 0,1 A consumat n reacia de la punctul anterior este :
A). 375 ml
B).0,31
C).0,132dm'
D). 187,5 ml
E). 0,2281
4.19. Iar volumul de CO2 rezultat, n condiii normale este :
A).84 ml
BJ.0,091
C).0.15dm-'
D). 62,14 ml
EJ.0.11

4.20. Din cantitatea de substan D rezultat la p


p _------------> F unde consum 50 ml soluie HO
reaciei este:
)M5%

"
,B)-S0%
CJ.48,3%
D).75%
E).S9,9%
4.21. i se obine o cantitate de substan F de:
A). 450 mg
B).2,35g
C).0,03g .D).
78,5 mg E).0,5g
4.22. Compusul Fprezint:
A).2 izomeri de calen
B). o pereche de enantiomeri
CJ.2 izomeri geometrici <D).2
izomeri de poziie EJ.3 izomeri
de cateti
4.23. Prin reacia substanei F CM amoniacul rez
A). Un ni tril
, B). O amin primar C).
O amin secundar D).0
amin teriar E). Un
nitroderival
4.24. Substanei F i snt caracteristice:
A).Reaciile de condensare
B).Reaciile de oxidare Cj.
Reaciile de adiiie D).Reaciile
de polimerizare EJ.Reaciile
de hidroliz
4.25. Reacia D---------------> F are loc prin:
A).Adiiie radicalic
B).Substituie micleofil ,
C).Adiiie electrojil
D).Substituie radicalic
E).Adiiie micleofil TEST 5
5.Un alcool cu formula molecular CoH^O fo
akhcn care la oxidare cu bicromat de potasi de
aceton.
5.1. Denumirea alcoolului este: A).
J-hexanol B).2-hcxanol (').2-melil2-pentanol I )) .3,3 -dimefil-2biilanol

*-'Tw:T^Mm
E).2,3-dimetil-2-butanol
... ,. ..
5.2. Alcoolul este:
A), aciclic liniar
. B). aciclic ramificat C).
ciclic ramificat
D).aromatic Ey.ciclic
neramificat
5.3. Alcoolul conine:
A), doi atomi de carbon primari, doi secundari i doi teriari B). un
atom de carbon primar, trei secundari i doi teriari .Q.patru atomi
de carbon primari i doi teriari D).patru atomi de carbon primari
i doi secundari E). un atom de carbon primar i cinci secundari
5.4. Starea de hibridizare a atomilor de carbon din alcool este:
>A).sp3
B).sp3 i sp2
CJ.sp2
D).sp3 i sp
EJ.sp3, sp2 i sp

.
'
5.5. Dup deshidratarea alcoolului produsul obinut va avea hibridizrile:
A).aceleai cu cele din alcool
B). numai sp3 <
C).sp3i sp2
D).sp3isp EJ.sp2
i sp.
5.6. Dup deshidratare masa produsului obinut va fi diferit de cea a alcoolului cu:
A}.20,5 %
BJ.17,65%
Q.U.25%
DJ. 22,41
%
E). 16,25%
5.7. Care dintre urmtorii reactani nu poate reaciona cu alcoolul iniial?
AJ.sodiul
BJ.hidioxidde sodiu
C).acidul acetic
D).clorura de metil
. E).acidul clorhidric
5.8. Considernd total reacia alcoolului cu acidul acetic cite grame de acid se consum
pentru 0,1 moli alcool?
AJ.JOg
B).12g
<CJ.6g
'D).40g
EJ.60g
5.9. Gte grame de alchen se obin din 51 g alcool iniial?
A).24g
BJ.21g
. <Q.42g
D).84g

E).63g _
5.10. Oxidarea direct cu dicromat de potasiu a a
).aldehid
B).ceton
C).acizi
DJ.a/dehid i acid <
E), nu se oxideaz
5.11. Citegrame.de soluie de ap de brom 10 %
alchena obinut la punctul 9:
AJ.IOOg '
'BJ.SOOg
CJ.lOOOg
D).50g
E).500g
5.12. Aditia acidului clorhidric la alchena obinu
. AJ.AE
BJ.AR
CJ.SE
DJ.SN
EJ.AN
5.13. Denumirea hidrocarburiipbinute Ia punctu
A). 1-hexen
B).2-hexen <C).2,3-dimetil
2-buien D).2,3-dimelil 1buten E).2-metil 2-penten
5.14. Ce produs se obine prin reacia alchenei cu
bazic sau neutru?
A), un alcool primar
BJ.doi alcooli primari
CJ.wi acid i o ceton
D).un diol E). un alcool
teriar
5.15. Citi izomeri de poziie poate avea alchena re
A).l
B).4 , CJ.2 DJ.3
EJ.nici unul
5.16. Reacia alchenei cu hidrogenul are Ioc n pr
AJMP/.Pd
B). Ni, Pt, Pd la temperatur " C). Ni, Pt, Pd
la temperatur i presiune D).fr catalizatori
EJ.FeiNCl
5.17. Ce izomer al alchenei conine numai atomi d
A). 2-hexetia
ti). 1-hexena C).metilciclopenteiia

.1 "iV,^"'t*^TW'

> '$*!0U& <)5..a'(.*Ste9f^t;^y^j^J^|^t

D).2,3-dimetil 2-butena .
EJ.ciclohexn
5.18. Care este formula procentual a alchenei?
AJ.SO % C i 20 % H
B).60 % Csi 40 % H
. C).85,71%Ci 14,29 %H
D).83,24 %Ci 16,76%H
E).78,25%Ci 21,75 %H
'

5.19. Oi derivai monohalogenai poate avea produsul obinut prin hidrogenarea


alchenei?
A).6
B).4
CJ.3
D).l ,
E).2
5.20. Ce volum de aer este necesar pentru arderea unui mol din alehena obinut?
A).500 l
B). 726,41
C). 10081
D). 10101

EJ.9201
5.21. Punctele de fierbere i topire ale alchenelor snt:
A).mai mari decit la alcanii corespunztori
B).egale cu ale alcanii or
C).cresc odat cu masa lor molecular
DJ.sint independente de masa molecular
E).depind de reactivtatea alchenei
5.22. Alehena are:
A).mi ros eterat
B). miros de fructe
C) fr miros D). miros de
migdale amare E).miros specific
respingtor
5.23. Care este starea de hibridizare a atomilor de carbon din aceton?
AJ.sp3
B).sp5 i sp
Q.sp3 i sp
D).sp'
E).sp2 i sp
5.24. Care este procentul de oxigen din aceton?
A).20,69 %
BJ.25,42 %
Q.27,59%
D). 28,82 %
E).23,24 %
5.25. Care dintre urmtoarele reacii duce direct Informarea acetonei?
A).propen cu ap
' BJ.oxidarea izopropanolului
Cj.oxidarea propanolului

284

4I

r
i

DJ.hidroliza 2-clor-propamiIui
EJ.oxidare 2-butenei
5.26. In reacia de,condensare aldolic acetona
A).ihnnai component cqrbonilic
B).numai component metilenic CJ.i
component metilenic i carbonilic D).compus
care nu se condenseaz aldolic EJ.reactant radi
calic
5.27. Acetona se folosete ca dizolvant pentru:
, A).acetilen
B).metan
CJ.propan
-D). amidon
E).celuloz
6.TEST 6
Du substane a i a'monoclorurate au acelai
1
2
3
4
5
1'
2'
3'
4'.
dau urmtoarele reacii:
a+H20->b+HCi
a+NH3->c+HCl
a+R-NH2->d+HCl
AlCh
a+C6H6-----------i-> e+H9
a+Ar-ONa->f+NaCI
i respectiv
a'+HiO-b'+HCl
a'+NH3->c'+HCI
a'+R-NH:>d'+HCl
A1CU
a'+C,H(
-> e'+HCI
a'+Ar-ONa->f+HCI Numrul atomilor de
carbon din substana a e atomilor de carbon din
substana a'. Substan
6.1. Care pot fi substanele a si a'?
A), l-clorpropan i alcoolul a-clor-etilic B). 1clorbutcm i clorur de propionil CJ.clorura acid a
acidului butanoic i 1-clorpro DJ.l-clorbutan i Iclor-2-hidroxipropan E). l-clorpropan i 1-clor-laminoeian
6.2. Citi izomeri de poziie poate prezenta substa
AJ.3
BJ.4
CJ.2
D).5 EJ.nici
unul
6.3. Citi izomeri de poziie poate prezenta substa

A).2
B
)
.
3
C
J
.
5
D
)
.
4

EJ.nici umil
6.4. Citi atomi de carbon secundari conine substana a?
,A).2
BJ.l
'Q.3
-DJ.
5
EJ.4
6.5. Citi atomi de carbon secundari conine substana a'?
A).2 ,B).l Q.3 . DJ.4
E).nici wrul
6.6. Cifra de nesaturare a substanei a este:
.A). O
BJ.2
Q.4
D).3
E).I
6.7. Cifra de nesaturare a substanei a'este:
' AJ.O
BJ.2
.
Q.4 .
D).3
-EJ.l
6.8. Compusul b este:
, A), alcool n-butilic
B).l-clor-2-butan C).
aIdehi'da propionic
DJ.aldehida butanoic E).
acidacetic
6.9. Compusul b 'este:
AJ.alcool n-buiilic
BJ.clorura acid a acidului propionic
CJ.acid acetic , D).acidpropionic
EJ.aldehid acetic
6.10. La amestecarea compusului b cu apa are loc o reacie de:
A).hidroliz
B). izomerizare
C)'.descompunere
D).un proces fizic EJ.nu
se amestec
6.11. La amestecarea compusului b'cu apa are Ioc o reacie de:
Aj.hidroliz
i B).ionizare CJ.adiie
D).oxidate EJ.tiu se
amestec
a

286

r^.&m

6.12. Ce cantitate de compus b'se obine din 23 '


reaciei este de 90%?
A).lS,5g

tB).16,65g
Q.20,5g
D).17,25g
E).18,25g
.
6.13. Citi ali izomeri corespund compusului c ?
AJ.2
'
B).3
Q.6
DJ.8 ,
EJ.7
6.14. Prin hidroliza compusului c' se obine sub
AJ.b
BJ.e'
<C).b'
D).c
EJ.f
6.15. Compusul c reacioneazcu:
A).CuSOe
BJ.NaOH .
i
C).elen > DJ. clorul a
de metil E).benzenul
6.16. Prin deshidratarea a 7,3 g substan c'se o
Randamentul acestei reacii este:
AJ.8S,2J%
BJ.95,35 %
C).88,25 %
D).90,10%
E).90,91% "'
6.17. Produsul rezultat la siibpunctul anterior es
A), un acid
BJ.o alchen
C).o omid i
DJ.ttn nilril
E).o aldehid
6.S. Prin acilarea compusului c se formeaz: A).o
amin acilat
BJ.o ceton
CJ.un ester
D).o aldehid
EJ.un aminoacid
6.19. Reacia de obinere a compusului ti ttre loc
A), mediu acid i
B). mediu bazic
CJ.mediii neutru
DJ.ctt ageni oxidani

E). cu ageni reductori


6.20. Prin hidrogenarea compusului e' se obine:
A), un alcool primar
B). un alean C). o am ii t
primar > D). un alcool
secundar E).o amin
secundar
6.21. Citi ali itomeri monosubstituiiprezint compusul e,din schem?
A).2
B).5
Q.4

DJ.7
iE).3
6.22. Compusul e' sufer urmtoarele transformri:
->P
e<+CH20^-

- 2H>,NI
-N-

-H2O :
P este:
A), alcool primar
B).amin C) .alean >
D). alcool secundar E).
alcool teriar
6.23. Mecanismul reaciei 4. este:
, A). SE
B).AE
CJ.SR
DJ.AR
EJ.SN
6.24. Substana f se mai poate obine i din reacia:
R+Ar-ONa^f'+CHs-CHrCOONa
unde R este:
A).acid BJ.fenol
C). anhidrid acid
D).esier
E).alcool
6.25. Cum se poate recunoate compusul b '?
A).cuNaOH
B).cu reactiv Tollens
CJ.cu turnesol i metilorange
DJ.cuFeCl;.
E).cuKMnO<
TEST 7
7.Ce volum de benzen i eten snt necesare pentru obinerea a'1060 kg produs de reacie,
randamentul reaciei fiind de 50%. Densitatea benzenului de 880 kg/m 3. 7.1. Formula
general a hidrocarburilor aromatice mononucleare este:
A).CJ4ln.2
B).CJh,-6
K8

CJ.CMlnil
D).CH>.
E).CH2n-2
7.2.Reaciile de udiie ale acizilor halogenai la
AJ.SN ' BJ.TR . CJ.AE D).AN EJ.AR
7.3. Reacia benzenului cu etena decurge:
A).fr catalizator
B).la temperatura sczut C).
cu catalizator de NH*CI D).
In prezen de A ICI) E). la
presiune sczut
7.4. Produsul reaciei dintre benzen i eten este
. AJ.eti/benzen
BJ.stiren CJ.difeni/etan
DJ.orto- i parametiltoluen
EJ.nu reacioneaz
7.5. Randamentul unei transformri reprezint:
A), raportul dintre cantitatea teoretic i cea prac
B). raportul dintre cantitatea practic i cea teore
CJ.un raport oarecare de volum
D). raportul unor concentraii oarecare
E).raportul dintre cantitatea practic i cea teore
7.6. Benzenul se poate obine din:
AJ.cracarea ciclohexanuliti
BJ.din trei molecule de aldehid acetic
*C).din-trei molecule de acetilen
D).din trei molecule de diacetilw da sodiu
E).dhi trei molecule de aldehid formic
7.7. Reacia de obinere a elenei din alcool etilic
A).substituie
B). transpoziie
CJ.izomerizare D).
eliminare EJ.adiie
7.8. Reacia unei hidrocarburi aromatice cu alch
A).radicali liberi monovaleni
B).radicali liberi bivaleni
C). complex a
DJ.carbaliion
E). substan intermediar stabil
7.9. Produsul de reacie se mai poate obine prin
A).benzen - clorur de vinii
. B).benzen ~ clorur de elil C).
benzen - propen

7
.
1
1
.

p;^^jSiS^k
i

V
o
l
u
m
u
l
d
e
e
t
e
n

I
I
I
I
I
I
I
I
1

e
s
t
e
:
.
A
)
.
2
2
4
m

672m3 .
E).112m3
7
.
1
2
.
C
i
c
l
u
l
b
e
n
z
e
n
i
c
c
o
n

i
n
e
n
u
m
a
i
:

*
B
)
.
4
4
8
m
3

DJ.ciclohexan + clonir de etil


EJ.dehidrogenarea stiremdui
7.10. Volumul de benzen este:
AJ.8861
B).0,886m3
C). 17101
\D).l,772m3
E).l,750m3

C
)
.
6
7
2
m
3

'

D
)
.
0
,

A
)
.
1
8
e
l
e
c
t
r
o
n
i
a

i
6
e

l
e
c
t
r
o
n
i
x
B
)
.
e
l
e
c
t
r
o
n
i
n
Q
.

a
s
e
l
e
g

t
u
r
i
a

a
s
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
n
D
)
.
t
r
e
i

legturi ai ase electroni ir EJ.trei


legturi a i patru electroni x
7.13. Prin disulfonare consecutiv urmat de topire alcalin benzenul formeaz:
Afsarea de sediu a acidului benzensidfonic
BJ.sarea de sodiu a acidului di benzensidfonic
CJ.meta-difenol D).para-difenol E).ortodifenol
7.14. Atomii de C ai etenei snt legai ntre ei prin:
A), o legtur a
B).o legtur K C).dou legturi n
*D). o legtur a i o legtur x E).o
legtur ai dou legturi n
7.15. Omologul superior dl etenei este:
A), etan
B).etin C).
metan
DJ.propan 1
EJ.propen
7.16. Cum se poate obine acetilena din eten ?
A).prin dehidrogenare
BJ.prin hidrogenare ' CJ.prin halogenare cu ha/ogen molecular, urmat de
dehidrohalogenare D).prin hidroliz urmat de deshidratare E).prin
dimerizare i cracare
7.17. Cum se poate obine nitrilul acidului bcizok pornind de la produsul de reacie din
problem ?
A).etilbenzen, acid benzoic, benzoat de amoniu, n prezen de P^Osjiitri!
B).etilbenzen i amoniac in prezen de clonir de aluminiu
200
T||||l|ffPff|^lifl^j1WW^W3K'^rapwwwwwT^73

pjppr

C). etilbenzen i acid clorhidric in prezen de platin


DJ.eti/benzen, acid benzoic, tratarea acestuia cu acid
Efetilbenzen cu cianur alcalin i acid clorhidric
7.18. Care dintre urmtorii derivai halogenap" nu po
AJ.clorura de benzii i clonir de alil
B). clonir de izopropil i clonir de etil i
Q.clorbenzen i clonir de vinii .
D).clonir de bufii "
p.cfurur de izobutil
7.19. Produsul de reacie mai poate prezenta i ali iz
numr de:
,A).B,

'
B).4
.
CJ.2
D).6
EJ.7

7.20. Reacfia etenei cu hidrogenul este o reacie de:


A).cataliz
'
B).cataliz omogen
C).substituie radicalic
> D). cataliz heterogen
EJ.calaliz cu acizi Lewis
)
7.21. Ci dintre izomerii produsului de reacie vor da
A),toi
i BJ.nici unul C)
-ui iul DJ.doi
EJ.trei
7.22. Produsul de reacie dintre benzen i eten se fol
. A).stiremdui
B).toluemdui
CJ.izopropilbenzenului
DJ.fenolului
E). cauciucului policloroprenic
7.23. ntr-o reacie de alchilare Friedl-Crafts natura u
va fi:
AJ.reactant nucleofdprin ionul de clonir
BJ.reactanl electrofil prin carbocaliomd etil
C).reactant radical ic prin radicalul etil D).
reactant electrofil prin radicalul Ct
E).reaclanl radicalic prin clor
7.24. Ce volum de aer se folosete pentru arderea unu
A).217 61
B).20001
C). 10001
'DJ.11761
E). 11501
7.25. Ca se formeaz, la uxidarea etilbenzenului cu KM
A), acid benzoic i CO:

, t^ ^ < ,H rfg-Vf-'

B).acidfenilacetic

.H

Bj.

Q.benzofenon
-.:
D).acizi inferiori
E).benzaldehid
7.26. Care snt intermediarii care intervin n sinteza bcnzil-fenil-eierului, dac se pleac
de la benzen ?
AJ.cumen, fenol, toluen > BJ.acid benzensulfonic, fenoxid,
toluen, clorur de benzii
C).fenol i acid benzoic
Dj.acid benzensidfonic i clorur de benzoil
E). toluen i c/orbenzen
1,11. Din eten se poate obine un compus oxigenat care conine 36, 36 % oxigen.
Produsul obinut este:
A).C02iH20
BJ.COiiH?
Q.acid acetic
^DJ.aldehid acetic
E).alcool etilic .

HOOC

H,C

292
^^IflWWWfppB'w

N>c
COOH

^MX
'

H5C

.0.

^ CH3

H3C "

H,CV

^ COOH

M>C
H^HXH3C .NMT

D).

HOOC

^ CH2-COOH
H

N>

H^

Ej.

CH2-CH3

S.S.Izomerul A " este:


H

Un acid carboxilic A are formula molecular CsHjOi se prezint sub forma a doi izomeri, cis-A'i
trans-A". Prin hidrogenare cu H2/Pt se obine un acid carboxilic racemlc B din care se pot separa
enantiomerii (+)B i (-)B. A'i A" reacioneaz rapid cu Brj n tetraclorur de carbon Ia ntuneric
i la temperatura de 20 C conducnd la compusul C.
S.l. Compusul A are: , A), caten
aciclic ramificat '
BJ.caten liniar
Cj.un ciclu
D). un nucleu aromatic
E).o caten mixt, liniar i ciclic
8.2,10 g de compus A se hidrogeneaz cu H/Pt. Ce volum de hidrogen este necesar?
AJ.22.-/1
BJ.2,241
C)M,8l
DJ.4, 481
EJ.4481
8.3. Substana A adtioneaz HCl Produsul obinut este:
A), acid 2-clor-2-metUbulanoic
BJ.acid 2-metil-3-clorbutanoic C). acid lmetil-3-clorbutanoic
Dj.acid
l-metil-2cIorbutanoic EJ.clorur acid a acidului amelilbutanoic
8.4. IzomerulA'este:
A).
H3C ,x
/H

irm^'^W^^^

^ CH2-COOH

' .

H
1-hC

H3C
H

COOH

HOOC

Nx;/

Q.

H^

CH2-CH3
.H

HOOC.
DJ.

EJ.
-s!,,

H3C

^C=C
'

H} C

.
H'

^ CH3
.COOH
^ H3C

S.6.lzomerii snt: A).substane cu aceeai compoziie


BJ. substane cu aceeai formul molecular i propriet
CJ.substane cu aceeai formul molecular i propriet 1
DJ.dou sau mai multe substane care au aceeai formul
proprieti fizice i chimice diferite EJ.substane cu
proprieti fizico-chimice diferite 8.7. Izomeria etilenic
se datorete: A), blocrii rotirii libere a doi atomi de
carbon unii ntre BJ. blocrii rotirii libere a doi atomi de
carbon unii ntre

C).blocrii rotaiei libere a doi atomi de carbon care fac parte dintr-un ciclu
DJ.blocrii rotaiei libere a doi atomi de carbon din nucleul aromatic
EJ.blocrti rotaiei libere a doi atomi de carbon unii prin legtur dubl sau care fac
dmtr-un ciclu plan
8.8. La alegerea perechilor de substitueni n izomeria etilenic la atomii angajailn
legtura dubl, prioritatea standard se stabilete dup:
A).ordinea cresctoare a numrului Z ,
BJ.ordinea descresctoare al lui Z
Cj.ordmea cresctoare al lui A i Z
DJ.ordinea descresctoare al Iui A
EJ.dup valoarea Iui A
8.9. O molecul organic este considerat asimetric dac:
A).modelul structural spaial mi se suprapune peste imaginea sa n oglind
B). modelul structural plan nu se suprapune n imaginea sa n oglind
C).modelul structural spaial se suprapune peste imaginea sa n oglind.'
D).modehd,structuralplan se suprapune peste imaginea sa n oglind
F.J.dac afirmaiile de la punctele C i D sini valabile simultan
5.10. Enantiomerii se mai numesc:
AJ. izomeri cis-rrans
B).izomeri Z-E '
CJ.antipozi optici
H).izomeri de poziie
EJ.izomeri de funciune
8.11. Racemicul este:
AJ.mhesiead a doi antipozi optici
BJ.amestec de izomeri care rotesc planul luminii polarizate la dreapta
CJ.amestec de izomeri care,rotesc planul luminii polarizate la stnga
DJ.amestec echimolecular. de antipozi optici E).o substan optic
activ
5.12. Diferena dintre racemic i forma mezo const n:
A).racemicul este inactiv, forma mezo este activ
BJ.forma mezo este scindabil n enantiomeri
CJ.forma racemic este scindabil n enantiomeri, iar forma mezo nu
DJ.forma mezo este inactiv iar racemicul este activ
F.).nici una din forme nu se scindeaz n enantiomeri
S. 13. Sumarul izomerilor optici ai unei substane este dat de relaia:
A.).2",unde n este mimnd atomilor de carbon asimetrici
B).n3 unde n este numrul atomilor de carbon asimetrici
C).2n unde n este numrul atomilor de carbon asimetrici
fij.n2* unde n este numrul atomilor de carbon asimetrici
EJ.2" unde n esie numrul atomilor de carbon simetrici
8.14. Cri atomi de carbon asimetrici va conine substana B?
AU
B)J
CJ.3 !)).4
Ij.nici
unul
8.15. Gri stereoizomeri se formeaz la tratarea amestecului de A' i A " cu brom?

BJ.3
Q.2
..D).4
EJ.nici unul
8.16. Cti stereoizomeri se formeaz la tratarea amestec
A).I
,BJ.2
Q.5
DJ.4
- .
EJ.nici unul
8.17. Dac A' iA"sntn amestec, stereoizomerii de l
i A), simultan
.,, B). sepip-.:.-.....
" C). inti cei de Ia'A'
D). inti cei de ta A"
E).dac este un amestec de A 'i ' nu se formeaz stere
A'
S.1S. Compusul C se numete:
'A).acid 2,3-dibrom-2-metilbuij}ioic
B). acid 2,2-dibrompentanoic
CJ.acid 3,3-dibrompentanoic
Dj.acid 2-brompentanoic
Ej.acid3-brompentanoic
l
*
8.19. Diasetreoizonierii snt:
A), izomeri Z-E
B). izomeri sterici nesuperpozabili C). izomeri intre
care nii exist relaia obiect-imagine n . D). izomeri
sterici nesuperpozabili i ntre care exisi rel EJ.izomeri
nesupeipozabili dar intre care nu exist rela
8.20. Reacia dintre substana A i brom presupune un
AJ.SE '
, B).AE '
'CJ.AN
D).SR
EJ.AR
8.21. In reacia acidului A cu bromul soluia de brom s
i AJ.se decoloreaz
B). i menine culoarea
CJ. culoarea se intensific
D). formeaz un precipitat cu brom
E).formeaz un precipitat glbui
8.22. Ce cantitate de acid A raecioneaz pentru a form
tiind c randamentul reaciei este de 94.23 %?
AJ.lOOg
BJ.SOg
CJ.SOOg
' 'DJ.lOg
EJ.5 g
..
8.23. Decarboxilarea compusului C duce Ia formarea u
s
AJ.o pereche de enantiomeri

KKuSuV<\> \' >'

B). trei perechi de enantiomeri

'*-,'&
C).douperechi de enantiomeri
D).inactvilate optic EJ.izomerie
geometric
8.24. Deh'ulrohalogenarea total a substanei D formeaz un compus E care este:
A).o alchen
B). o alchin
C). un alean
DJ.un cicloalcan
E). reacia nu este posibil
:' .
8.25. Ce reacie se folosete pentru recunoaterea substanei E?
A), cu reactiv Fehling
B).ai reactiv Tollens C). cu
acid clorhidric D).cu
ctorura feric ' E).cu apa
de brom
8.26. Substana D se numete:
i ).2,3-dibrombutan
B).2,3-dibrom-2-huten
C).2,3-dibrom-l-buten
D).2,2-dibrompentan
E).2,-dibrompentan
8.27. Adiia unei molecule de ap la compusul E duce Ia formarea de:
AJ.monoalcool
B).dialcool
CJ.dialdehid
D).monoaldehid
E). ceton
8.28. Compusul D poate s reacioneze cu benzenul. n reacie snt necesare maxim:
AJ.palru /iio/ecu/e de benzen
BJ.o molecul de benzen C). trei
molecule de benzen . DJ.dou
molecule de benzen EJ./iici una
8.29. Care este calea cea mai direct de transformare a compusului D ntr-un alean?
> A). nclzire cu baze tari n soluie alcoolic si apoi tratare cu hidrogen n prezen de Ni
fiind divizat
B). tratare cu baze i apoi reacia cu hidrogenul in prezen de Ni fiind divizat Q.trartare cu baze tari
n soluie alcoolic si apoi reacia cu hidrogenul n prezen de Pd
otrvit cu sruri de plumb D).reacie de hidro liz urmat de deshidratare
si apoi hidrogenai-e E). reacie de hidroliz urinat de deshidratare i apoi
oxidar
TEST 9
9.1n reacia dintre etanoi i un acid organic s-a obinut un ester. La analiza elementar
cantitativ a esterului din 0,66 g s-au obinut 1,32 g CO: i 0,54 g H20. Densitatea
vaporilor esterului n raport cu aerul s-a dovedit a fi 3,044.

',

'_

9.1. Formula procentual a esterului este:


.

A).50%C, 15 %H, 35% O


?':
,
296

,B).54,54 % C, 9,09 % H, 36,36 %0


CJ.36,36 % C, 9,09 % H, 54,54 %0
D).42,23 % C, 11,15 %H, 46,62 %0
EJ.46,62 % C, 11,15 % H, 42,23 %0
9.2. Formula brut a esterului este:
A).(CsH602)2
B).(CH2Oh
C).(CH20),
>D}.(C2H40)2
E).(C2H4OJ
9.3. Formula molecular a esterului este:
AJ.CiHsOi
B).C2H402
C).C;Ji60
D).CJisO
E).dHl204
9.4. Denumirea esterului este:
'AJ.fonniat de etil
BJ.propionat de etil
C).acetal de etil
D).butirat de etil
Ej.benzoat de etil
>
9.5. Ci esteri izomeri corespund formulei obinu
A). 5
>B).4- ,
CJ.3 DJ.2
E).l
9.6. Ci acizi izomeri corespund formulei molecu
A).5
B).4
CJ.3
D).
2
EJ.l
9.7. Punctele de fierbere ale esferilor snt:
A), mai mari dect ale acizilor din care provin
B). egale cu ale acizilor din care provin
CJ.mai mici deci! ale acizilor din care provin D).nu
au nici o legtur cu acizii din care provin EJ.nici un
rspuns corect
9.8. Estetul din problem se mai poate obine prin
A), o clorur acid
BJ.un alt ester
C).acid sulfuric
DJ.cetoalcool
EJ.o hidrocarbur saturat
9.9. La tratarea esterului cu amoniac se obine:
AJ.acelamid i etanoi
BJ.propionamid i etanoi

C).etilamin i acid acetic


DJ.dietcmolamin
E). anilin i acid acetic
9.10. Nofnd cu X acidul necunoscut s se aeze n ordinea descreterii aciditii
comparativ cu acidformic (I), acid butarioic (II), acid hexanoic (III) A).L. II, III..-X.
.B).L X., II., III.
Q.I., II, X, III.
D).X, I, I! III.
E).X, I, III., II.
'
- .
.-.-
9.11. Asociaiile moleculare ale acizilor carboxilici explic:
A).proprietatea de a reaciona cu Na
B).proprietatea de a reaciona ai NaOH
Cf.proprietatea de a reaciona cu NaHCOs

D).puncle!e de fierbere ridicate


E).nu influeneaz proprietile acizilor
9.12. Care este acidul care particip la formarea esterului din problem?
A).acidbutanoic
B).acid izobutanoic
C).acid propionic

D).
acidacetic
'
E). acid hexanoic
9.13. Acidul care formeaz esterul se obine industrial din:

A).fermentaie acetic
BJ.formiat de sodiu i acid sulfuric
Q.oxidarea ni trilului
D). oxidarea normal-propanolului
E).hidroliz propionitrilului
9.14. Acidul acetic glacial are proprietile:
A).este colorat galben intens
BJ.prin nclzire se descompune
Cj.sublimeaz D).hidrolizeaz uor i
EJ.se solidific la rece
9.15. S se indice care dintre urmtorii compui nu se folosesc la obinerea acizilor:
A).ester
B).cloruri acide Q.nitril D).amide ' EJ.toi se
folosesc la obinerea acizilor
9.16. Cantitatea de alcool necesar pentru obinerea unui mol de ester dac randamentul
reaciei este de 50%, va fi:
A).23g
B).46g

C).92g
D).20g
EJSOg
9.17. Cantitatea de acid necesar pentru obinerea unui mol de ester dac randamentul
este egal cu 50%, este:
29S

A).I80g

B).30g
,C).I20g
D).60g
'
E)JS5g
.

"
9.18. Reacia de esterificare este o reacie:
A).de echilibru
B).de oxidare
C). de reducere
D). in lan
EJ.fotoc/iimic
9.19. Principala proprietate a esterilor este:
A), reacia de adiie
i B). reacia de hidroliz C).
reacia de eliminare D).reacia
de oxidare E). reacia de
hidrogenare
9.20. Produsul de fermentare al amidonului pentru ob
A). 2-3 % alcool etilic
B). 30-40% alcool etilic
.'
C). 35-55 % alcool etilic
Ii).96 % alcool etilic
*
.
^E). 12-18% alcooletilic
9.21. Adugarea unui exces de etanol n reaefia de est
, A).deplasarea echilibrului n sensul formrii esterului
B).deplasarea echilibndui spre reactanii iniiali C).nu
are efect asupra reaciei D). excesi/1 de etanol
reacioneaz cu esterul E). eliminarea unei cantiti
mai mici de ap
9.22. Reacia de hidroliz a esterilor este catalizat de:
A).nichel
. .
B).acetat de zinc C). acizi
sau baze D).platin
Ej.clorur de aluminiu
9.23. Care este mecanismul n reacia de obinere a es
AJ.SE
*B).SN. Q.E
D).AR
EJ.AN
9.24. Dac alcoolul conine oxigen marcat cu izotopul
. A). n ester
B).n ap
C). n ambii produi' D). nu
mai apare EJ.nici un
rspuns corect
9.25. A'tidid din problem se folosete la obinerea un
A).cauciuc sintetic

.#%>?

^fi^r^^^P^I^Pi

A "

BJ.etanol
Q.aldehi.d propionic
DJ.butadien , EJ.acetat de
vinii
9.26. Transformarea alcoolilor n estcrpoate decurge cu randament bun dac alcoolul se
trateaz cu:
A).aci zi
, B).cloruri acide
Q.alt ester
'
D). amoniac
E).aldehide
9.27. In reacia de estcrificare eliminarea de amestec a unuia din produii de reacie duce
la:
r A)-deplasarea echilibrului in sensul formrii produsului B).
deplasarea echilibrului n sens invers formrii produsului
CJ.la stabilirea echilibrului D).formarea de ioni E).
dispariia ionilor din amestec TEST 10 10.Se d schema de
reacie:
>L

fc
ir

_ +2H2OI-2HC! >[p]

+2Cl2(lumm)/-2NCl
.

CH3a(AlCh)/-HCl

+HCN
M--------------------------->N2H2(catali:ator)
>y->X-H20
M este o substan aromatic n care atomii de hidrogen snt echivaleni ntre ei, are
punctul de topire, respectiv solidificare +6 C, se evaporeaz uor, vaporii si fiind
toxici i inflamabili.
10.1. Substana M este:
A).naftalin
BJ.toluen
Q.xi/en D).
benzen
EJ.pirogalol
10.2. Reacia de transformare a lui M n N decurge dup un mecanism de:
AJ.AR
BJ.SN

CJ.SE
DJ.AN
EJ.AE
10.3. Substana L este:
AJ.o-clortolucn
B).m-clortoluen
C). monoclorbetizen ' D).
clorurde benziliden
EJ.c/onir de benzii
10.4. Substana X arc urmtoarele proprieti:
AJ.se afl in stare de agregare solid.
J3). este solubil n ap
C). este un gaz

i
v

if

-Va
",*M

*?

DJ.este un lichid brun


*E).are miros de migdale amare
10.5. Care este volumul de clor msurat n condiii norm
compus L prin clorurarea lui N tiind c randamentul r
, A). 105,-1 Im'
BJ.J00.-lm-'
CJ.JOOmD).lSInr
EJ.I08m3
10.6. Clasa de compui din care face parte substana Ys
A), compui carboxilici
BJ.nitrili
iQ.cianhidrine
D). alcooli
E).esteri
10.7. Produsul final Z este:
AJ.CH.-CMt-Cfo-NHi
B).HO-CH:-CcH4-CH2-NH2
C).C<HS - CH(OH) - NH2
. DJ.CeHs -CH(OH) -CH3 -NH2
E)IhC - Crtf. - CH(OH) - NHj
10.8. Pentru punerea n eviden}a caracterului reducto
. A).reactivul Tol/ens
B). acidul sulfuric
CJ.clorura cuproas t D).
acetatul de zinc EJ.nici un
rspuns corect
10.9. Un amestec de produi Mi Nconine 8 % hidroge
mas a celor doi compui n amestec este:
A).50%Mi50%N

B).69,4 % Al i
30,6 % N
C).70%Mi30%N
D).30,6%Mi69,4%N
E).80%Mi20%N
10.10. Dac reacia de clorurare a substanei N ar decurg
catalizator de tip acidLeivis, produsul de reacie va fi:
AJ.o-clortoluen
B).p-clortoluen C).m-clortoluen v
D). amestec de o- i p-clortoliien
E).fenil-triclor-metan
10.11. Compusul X se poate obine din alcool benzilic pri
A).transpoziie
B). reducere
C).dehidrogenare
D).eliminare E).
substituie
10.12. Compusul intermediar instabil P este:
A).un peroxid

300

.' '

">;;;;#fti

B).un alcool i CJ.un diol geminal


DJ.un pcracid
EJ.uneter ' 10.13. Compusul X se oxideaz uor ji rezult un acid cu urmtoarele proprieti:
A).are aciune reductoare B).es1e un lichid
CJ.este toxic . DJ.se prezint sub form de cristale albe, sublimeaz uor
EJ.esteungaz
10.14. Ce volume de soluie 2N de KMnO< este necesar pentru oxidarea a 200 ml compus
N, tiind c oxidarea are loc n mediu de H2SO4. Densitatea compusului N este 0,920
g/cm3. (C=12, H=l, 0=16, K=S9, Mn=SS)
AJ.41 BJ.6I C).750ml DJ.400 ml EJ.31
10.15. Dac substana Z se trateaz cu exces de iodur de metil n mediu bazic, compusul
obinui va fi:
AJ.ester BJ.eter
C). amin aci lat ' DJ.sare cuateniar de amoniu E).amid
10.16. Denumirea produsului Z va fi:
AJ.B-fenil-B-hidroxi-etilamin
B). a-hidroxietilamin
CJ.hidroxifenilamin
D). anilin
E). m-hidroxianilin
TEST 11
ll.Se dau urmtorii compui: anilin (I); glicocol (II); acetamida (Dl); acetaldehid, (IV): glicol (V). innd.cont de proprietile generale de claselor de compui din care fac parte compuii enumerai
rspundei Ia urmtoarele ntrebri:
11.1. Care snt solide?
AJ.II, V
BJ.IH, IV <C).II, III DJ.Nici una E). Toate
11.2. Care se utilizeaz n industria de fire i fibre sintetice?
AJ.I
BJ.II CJ.III D).IV -EJ.V

11.3. Care se utilizeaz ca intermediar de baz n i

:A).I

Bj.II
CJ.III
'
DJ.IV EJ.V
11.4. Care este utilizat ca lichid anticongelant n a
AJJ .
'
BJ.II

Cj.lll
DJ.IV
.
' '
Ej.V
11.5. Care au puncte de topire ridicate?
AJ.I
BJ.II Cj.lll Dj.IV Ej.V
11.6. Soluia apoas a crui compus se folosete ca
AJ.I
BJ.II

cj.nr

Dj.IV EJ.V
11.7. Care dintre' compui se poate pune n eviden
roie intens?
'AJ.I BJ.II CJ.III Dj.IV EJ.V
11.8. Care reacioneaz cu acizi minerali formnd s
AJ.I, II
Bj.III, IV C).h V
Dj.II, V
.
Ej.I, III
11.9. Care dau reacii de acilare cu clorur de aceti
A), toate
BJ.III, IV
CJ.1I, V
'DJ.I.II, V
'"'
EJ.nici unul
11.10. Care, dau reacii de hidroliz?
AJ.I
BJ.II

CJ.III
DJ.IV < Ej.V
302

s::.,-;, ".-..'

11.11. Care dintre compui se poate deshidrata ( n prezena P20$J cu formare de nitril?
BJ.II

A).l

,c).ni

DJ.IV
E).V
11.12. Care dintre compui are caracter de baz slab?
. AJ.I, II
BJ.II

c).m, iv
DJ.IV
EJ.V, IV
11.13. Care reacioneaz cu metale alcaline?
AJ.I
'BJ.II, V
CJ.II
DJ.1IIJV
EJ.V
11.14. Care adiioneaz acid cianhidric?
AJ.I
.'.
BJ.II

cj.ni

-DJ.IV

EJ.V
11.15. Care prezint izomerie optic?
A).I1II
BJ.IIV
C). V

' .

DJ.IV EJ.nici
unul
11.IC. In molecula crui compus exist o conjugare a electronilor p-jt datorit efectului
+Es al gruprii funcionale?
.AJ.I
BJ.II
CJ.III
DJ.IV
EJ.V
11.17. Molecula crui compus este uor polarizabil i poate funciona ca reactant
electrofil?
AJ.I BJ.II
CJ.III
'DJ.IV
EJ.V
11.18. Care formeaz compui diazoici?
AJ.I
BJ.II
CJ.III
'DJ.IV
304

EJ.V
11.19. Care se poate policondensa cu formarea unui lan
AJ.I .
<BJJI
CJ.III
DJ.IV
EJ.V
11.20. Care este izomer de funciune cu un nitroderivat
AJ.I
'BJ.II CJ.III
. DJ.IV
EJ.V
11.21. Care poate reaciona cu PCIs?
AJ.I
BJ.II, IV, V
CJ.III DJ.IV,
V EJ.V
11.22. Care dau reacii de hidrogenare cu formare de am
AJ.I
BJ.II
^CJ.III
DJ.IV
EJ.V
11.23. Care dau reacii de autooxidare laperacizi?
AJ.I
BJ-n
CJ.III' '
'DJ.IV
EJ.V
11.24. Care se utilizeaz la fabricarea alcoolului etilic (p
AJ.I
BJ.II
CJ.III
'DJ.IV
EJ-.V
11.25. Care compus tratat cu acid acetic glacial conduce
forma unor foie strlucitoare albe-qlbui?
'AJ.I .
'
,>.
BJ.II
CJ.III
DJ.IV EJ.V
11.26. Care compus se obine dintr-un nitroderivat prin
AJ.I
BJ.II
CJ.III
DJ.IV

1 I I
I
I
I
I

EJ.V
1
1
.
'
2
7
.
C
a
r
e
c
o
m
p
u
s

u
n
a
m
e
s
t
e
c
t
u
l
b
u
r
e
o

f
o
r
m
e
a
z

e
m
u
l
s
i
e
?

c
u

a
p
a

.
A
J
.

I
B):II
CJ.III
D).IV
EJ.V

.
.
.
11.28. Care poate elimina apa,
n prezena H2SO4, cu formare
de eteri?
AJ.I - '
B
)
.
1
I
Q
.
1
I
I
D
)
.
I
V
.
E
J
.
V
11.29. Care se poate
obine din acetilen
prin reacia

K
u
c
e
r
o
v
?
A
J
.
I
B).II
. .
C
J
.
I
I
I
.
D
J
.
I
V
E
J
.
V
1
1
.
3
0
.

roimiia n mediu bazic? .. ,


%

AJ.I

'

. . :' / " ' :

BJ.I
V. V
CJ.V
DJ.toaie .
EJ.nici una

.
12.2. Care pot da reacii de
hidroliz?
AJ.I, II, IV
BJ.II,
III, IV
>
CJ.II,
III, V
DJ.
toate
EJ.nic
i. unul
12.3. Care pot forma asociaii moleculare
prin legt
AJ.I, II
BJ.V
<Q.I
D).to
ate
EJ.nic
i umil
12.4. Care reacioneaz
cu Na?
AJ.I
-BJ.IJV
CJ.II
DJ. toate
EJ.nici unul

BJ.II
Q.I1I
'DJ.IV
E).V
11.31. Care poate reaciona cu H^SO/ cu formare de ester anorganic?
AJ.I
B).1I
Q.1I
DJ.IV
EJ.V
-....
11.32. Care poate reaciona cu etanolul fortnnd uwester organic?. s. > ; -,
AJ.I
' ',.
' '" -V '
BJ.II
CJ.III
DJ.I
V
EJ.V
11.33. Care dintre compui poate da reacii de SE cu amestec nitrant ?
>A).I
BJ.J1
CJ.Ul
DJ.IV
EJ.V
TEST 12
12.Se dau urmtorii compui:alcool etilic (I); acctat de fenil (II); acetonitril (III); fenol
(IV); uree (V). innd seam de proprietile generale ale claselor de compui din care
fac parte substanele menionate, se cer:
12.1. Care dintre substane snt solide?
AJ.IV

C
a
r
e
s
e
p
o
a
t
e
c

'
12.5. Care dau reacie cu clorur
feric?
AJ.I
B
J
.
I
I
C
J.
II
I
x
D
J
.
I
V

E
J
.
V
1
2
.
6
.
_

Care prezint caracter slab acid?


AJ.I, III
'BJ.I.IV CJ.II. III DJ.IV, V EJ.nici umd
12.7. Care este folosit ca antiseptic avnd proprieti h
AJ.I, II
BJ.II CJ.III > DJ.IV EJ.V, III
12.8. Care are cel mai pronunat caracter acid?
AJ.I
BJ.II CJ.III -. >D).IV EJ.V
306
y$0$k^aih<m>*rwW

A
)
.
Care se
amestec \
cu ap "
n orice "
propori
B
e?
J
12.9.

>

.
I
I
.

Q.III
.

D).IV
''.:
EJ.V
'
.
' .
" .
12.10. Care </ /-eacf/V </<> oxidare energic cu KMnO/HiS04,cu formare de acid
carboxilic?
.A/.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
. .

EJ.V
"

' '
12.11. Care dau reacii de esterificare?
A).I,II
BJ.II,
III
CJ.I.IV
D).IV,
V
EJ.I, V

12.12. Care reacioneaz cu CHjI?


A)J, II
BJ.II

.
.

Q.III, IV
D).I,II,IV
'

.
'
<EJ.IV

12.13. Care se comport ca agent reductor fa de sistemul oxidant KMn04 i H3S04?


,AJ.I .
BJ.II
Q.III
DJ.IV
EJ.V
12.14. Care nu formeaz prin hidroliza acizi carboxilici?
A).II, III
BJ.I, IV, V

Q.III, V
DJ.I, V EJ.nici
unul
12.15. Sinteza ureeiprin nclzirea donatului de amoniutn este o reacie de:
AJ.adiie
',
BJ.eliminare
CJ.SE DJ.SN
EJ.transpoziie
12.16. Prin hidroliza bazic sau acid, ureea se descompune n:
AJ.COiNHj
-B).C02iNHs
CJ.HCOOHsiNH,
DJ.HCNiNH., E). ureea nu
hidrolizeaz
12.17. Prin hidroliza acctonitrilului rezult;
'AJ.CHCOOU si NH}
B).CH}COONH3
30S

:). CHs-CHrNH2 )
J.CHrCHOiNH3 J.este
rezistent Ia hidroliza
12.18. Alchil-fenolii corespundformulei:
AJ.CnH2n.2OBJ.CtlH;W-0
,Q.CnH:n-60
DJ.CnH:n-sO
EJ.CnHnO
'
12.19. Fenolul poate deplasa din srurile lor:
AJ.acidul cianhidric
BJ.acidul carbonic
Q.acidtdfdrmic
*D).etanohrf EJ.nici imul
12.20. Care din compuii enumerai snt materie pri
imisolului?
AJ.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
EJ.V _
,
12.21. n urma tratrii fenolului cu carbonat (le so
AJ.fenoxid de sodiu, CO2 i H20
BJ.acid benzoic
Q.fenoxid de sodiu i carbonat acid de sodiu
DJ.fenoxid de sodiu iformial de sodiu EJ.reacia
nu are loc
12.22. Ureea este:
AJ.diamida, aciduluiformic
BJ.diamida, acidului oxalic
> Q.diamida, acidului carbonic
DJ.diamida acetonei EJ.diamida,
acidului malonic
12.23. Care dintre compuii menionai prezint n
AJ.I, II, III
BJ.I, II CJ.II,
III, V "DJ.Il,
V EJ.III, II
12.24. Aceiatul de fertil i benzoatul de metil snt:
A), idemici
iBJ.esteri micli izomeri
CJ.omologi
DJ. izomeri de funciune
EJ.nici un fel de relaie
12.25. La amestecarea ctanolului cu apa are loc:
AJ.o hidroliza
BJ. o ionizarc

i
,Vw#\'

f
t
A

CJ.o descompunere a alcoolului


oDJ.uri proces fizic E). nu se
amestec
12.26. Pentru a separa un amestec de fenol i acid benzoic se trateaz amestecul cu:
AJ.Na '
B).NaOH
,CJ.NaHC03
.

.
D).HCl EJ.nici un
rspuns
12.27. 23,4g amestec de alcool etilic'i fenol reacioneaz cu 6,9g sodiu. Care este
cantitatea celor 2 componeni din amestec?
A). 3,4 g etanol i 20 gfenol
B).9, 2 getanoli 1J, 2 gfenol
,CJ.4,6g etanol i 18,8 g fenol
D).4 g etanol i 19,4 g fenol
EJ.II, 7 g etanol i 11,7 g fenol
12.2S. Aceeai cantitate de amestec de etanol i fenol ca la punctul anterior se
neutralizeaz cu o soluie 0,05 N de NaOH. Cate este volumul soluiei?
AJ.21
.
'
.BJ.41
CJ.31
D).8l
EJ.51
TEST 13
13.Se dau urmtorii compui: neopentan (I); acid benzoic (II); acid oxaic (III); fructoz
(IV); tolucn (V). innd seama de proprietile generale de claselor de compui din care
fac parte substanele menionatele cer:
13.1. Care dintre substane snt solide:
A).I,II
B).II
'CJ.II, III, IV
D).1II E).IV
13.2. Care dintre subsane snt lichide n condiii normale?
A).I '
B).II 'Q.I, V
DJ.1II E).II,
UI
13.3. Care dintre substane se pot purifica prin sublimare ?
AJ.l, V
B).II, III, IV
.

CJ.II DJ.1I,
III EJ.III
13.4. Care prezint caracter reductor?
AJ.l, II, III

310

BJ.II
....
'CJ.II
I
DJ.V
EJ.1
V
U.S. Care pot forma asociaii moleculare prin leg
AJ.l, II, III BJ.II, III CJ.II
*Dj:n.iir,iv
E). toate
13.6. Care reacioneaz cu NaOH?
AJ.l, V
' ' BJ.II, III
CJ.II, IV
DJ.II
EJ.toate
13.7. Care dau reacii de esterificare?
AJ.I.V
. '.
'
BJ.II
CJ.11I
. DJ.II, III, IV
EJ.II, III
'
13.8. Care are reactivitatea cea mai sczut dintre c
"AJ.l
BJ.II
CJ.III
DJ.IV
EJ.V
13.9. Care se pot obine prin reacii de izomerizare n
* AJ.l
BJ.II
CJ.III
DJ.IV
EJ.V
13.10. Care prezint izomerie de caten?
> AJ.l
BJ.II, V
CJ.III
DJ.IV, V
.

EJ-K,
13.11. Care pot da reacii de substituie radicalic?
AJ.I,V BJ.I,
IV Q.I, II,
IV DJ.I, II,
V E).
toate .
13.12k .Cfire pot da reacii de substituie electrofil?
AJ.l, II, V.
BJ.V
...

CJ.II.III.IV .
'DJ.II, V
EJ.niCi unul
13.13.
Care dintre ei conin gruparea >C0?
A)./. 11, V
'
BJ.II, III
yQ.11, 111, IV
DJ.IV
E).1II
.'

13.14. Care reacioneaz cu reactivul Fehling?


A), toate
BJ.II Q.lll
D).1V EJ.nici
unul
13.15. Care stnt buni solveni pentru substanele organice ?
A).l
B).I, V

Q.ll. III
DJ.nici unul
E).toi

'

'

13.16. Care reacioneaz cu clorul n cataliz de FcCh ?


A).l, V
*

BJ.II, V
Q.V
DJ.toi
E). nici unul
13.17. Care prezint izomerie de funciune cu o ahlehid?
A).l
B).II, III
CJ.III
*
DJ.IV
EJ.V13.18. O pictur de ahlehid a unuia dintre compuii enumerai, puspe o sticl de ceas
se acoper, dup un timp, cu cristale albe. Acest fapt se explic prin formarea
compusului:
A).I
>B).II
Q.lll
Dj.IV
E).V
13.19. Care pot reaciona cu HCN?
AJ.l
BJ.II
CJ.III
'DJ.IV .
E).V
13.20. Care prezint izomerie optic?
A).I
312

CJ.III '
< DJ.IV
' .
EJ.V
"
13.21. Care se folosete ca agent decoloraii?
AJ.l
BJ.II
.CJ.III
' DJ.1V
EJ.V
13.22. Care se utilizeaz pentru conservarea alimentelor?
AJ.1
'BJ.II
CJ.III
DJ.1V
EJ.V
13.23. Care are gust dulce?
AJ.l

BJ.II
CJ.III
<DJ.IV

EJ.V
.
13.24. Care se dizolv n ap?
AJ.l, V
.
>B)JII,IV
CJ.II. III. V
DJ.V E).
toate
13.25. Care pot da reacii de alchilare electrofd?,
AJ.l, V
i BJ.II, V
CJ.III
E>).1V EJ.V
13.26. Ce produse i n ce cantiti se obin prin hidroliza
- A). 6 moli glucoza
' BJ.3 moli glucoza i 3 moli fructoz C).
2 moli glucoza i 4 moli fructoz D). 6
moli fructoz EJ.mi hidrolizeaz
13.27. Ce produse i n ce cantiti se obin prin nclzirea
acid oxalic?
,A). 110 g COi; 70 g CO ; -15 g H20
BJ.220gCOi;-l5glW
CJ.110gCO,;45gH:O DJ.70 g CO;
45 g H70 EJ.N0gCO;-l5gH:O
13.28. Alegei pentru neopentan proprietile pe care poat
e AJ. este gaz

ijii'rXVli&t.
:&&&&'--1**r&

I
I

1
I
I
I
I
I I

BJ.sste lichid
C) ale solid
D).reacioneaz cu iodul la lumin
E).se dizolv n ap
TEST 14
14.Se dau hidrocarburile: propan(I); propen(II); propin(m); toluen (IV); naftalin (V). innd seama de proprietile generale de claselor de compui din care fac
parte substanele menionate se cer:
14.1. Hibridizarea sp3 a carbonului se nflnele la:
A).1oate

BJ.I, II Q.III, IV DJ.V "E)., II, III, IV


14.2. Hibridizare sp2a carbonului se ntlnete Ia:
A).1I,1II
B).II, IV
CJ.II,IV,V
- .
'
DJ.IV, V E). toate
14.3. Hibridizarea sp a carbonului se ntlnete la:
A). toate
BJ.nici una Q.1I -DJ.III E).IV, V
14.4. Coninutul n hidrogen de 14,28% este pentru:
A).nici una
B).I ~Q.II
DJ. toate
E).UI
14.5. Prezint izomerie depoziie:
A),I
B)M Q.JII DJ.loate EJ.nici una
14.6. Sunt substane gazoase:
, A).J, II, III
B).1I, III, IV
C).I, II
DJ.nici una
E). toate
14.7Sunt substane solide:
A).l
B).II
314
.**1' S^ii^Vf^w^tt'Wpwsw

,t
'>!

:,'A

ir
.f

Q.III D).1V sE).V l4.8JSunt substane lichide:


AJ.I, II
B).II, III
Q.III, IV
DJ.IV
EJ.V
.
14.9. Care are proprietatea de a sublima:
AJ.I
BJ.II Q.III DJ.IV .EJ.V
14.10. Care snl insolubile n ap?
A), nici una
* B).toate CJ.I, II, III DJ.IV, V EJ.1,11
14.11. Reacia cu reactivul ToMens are loc pentru:
AJ.II.III
'BJ.III CJ.IV, V DJ.loate EJ.nici una
14.12. Reacioneaz cu apa:
AJ.IV
oBJ.II, III Q.III DJ.I EJ.V
14.13. Care dintre compuii menionai reacioneaz
AJ.I
'BJ.II Q.III DJ.IV EJ.V
14.14. Care dintre compui decoloreaz apa de brom
AJ.I, II, V
<* BJ.II, III CJ.I, IV, V DJ.loate EJ.nici una
14.15. Care dintre compuipolmerizeaz?
AJ.I

< Bj.iijn cj.ni

D).IV, V
EJ.V
'
14.16. Care reacioneaz cu clorul la 500C sau la lumin:
.A).I, II, III, V
B).W, V "
CJ.1I, IV
.
'
Dj. toate
EJ.nici una
14.17. Care dau reacii de hidrogenare catalitic:
A).toate
BJ.II.1V CJ.II, UI *D).1I,1II,IV,V E).IV;V
14.18. Care dau reacii de substituie cu H2SO4:
A).nici una
BJ.1I.III CJ.I1I DJ.IV EJ.IV, V
14.19. Care dau reacii de aditie clectrofil?
AJ.IV, V
.BJ.II, III CJ.1,11,111 DJ.IV EJ.nici una
14.20. Care se oxideaz cu o soluie slab bazic de KMnO* conducind la dioli?
AJ.I
'BJ.Il CJ.1U DJ.IV EJ.V
14.21. Prin oxidare energic cu o soluie de K2Cr20r si H3SU4 care formeaz o ceton?
A).toate
BJ.1I.II1 CJ.II DJ.IV ''EJ.nici una
14.22. Care poale da reacie Kucerov?
AJ.I
BJ.II
* CJ.III
DJ.IV
EJ.V
14.23. Care poate reaciona cu sodiu metalic la 15(f'C ?
AJ.I
BJ.II
'CJ.III
DJ.IV

EJ.V
14.24. Crc din compui au legtur C-H slab polar
A), toate
BJ.II, UI
;
CJ.III .
DJ.IV, V EJ.nici una
14.25. Cure din compui se oxideaz la acidftalic?
AJ.I
BJ.II
CJ.III
DJ.IV
'EJ.V
14.26. Care din compui pot da reacii de substituie
. AJ.I, II, III, IV
BJ.I, III
CJ.I, II, IV
DJ.IV, V
. .
EJ.tOi '
14.27. Care prezint izomerie geometric cis-trans?
AJ.II, IU
BJ.II

CJ.toate DJ.IIl
EJ.nici una
14.28. Care pot reaciona cu un amestec nitrant cond
A), toate
BJ.II, III
CJ.I, V
'DJ.IV, V
.
EJ.nici una
14.29. La trecerea unui amestec echimolccular de pr
brom, volumul amestecului se reduce cu:
AJ.75%
BJ.25 %
CJ.33,3 %
<DJ.66,6% EJ.100% .
14.30. Prin clorurarea la lumin a 460 Kg toluen se o
util fiind de 45 % iar conversia total 60 %. Se cer:
netransformat i cantitatea de clorur de benzii obi
A). 75 % ; 0,25 Kmoli toluen ; 2,25 K/poli clorur de b
< B). 75 % ; 2 Kmoli toluen ; 2,25 Kmoli clorur de benz CJ.45 % ; 2 Kmoli toluen ; 2 Kmoli clorur de benzii DJ. 45 % : 2,75 Kmoli toluen ; 2,75 Kmoli clorur de b E). 75%; 2,75 Kmoli toluen ;2,75Kmoli clonir de
benz
316

te1iri1#ii#pi
1', *.}%

TEST 15
lS.Se dau urmtorii compui-.acetilcna (I); toluen (O); clorbenzenu! (DI); glicerina
(IV); aceton (V). innd cont de proprietile generale de claselor de compui din care
fac parte substanele enumerate, rspundei Ia urmtoarele ntrebri:
15.1. Care snt gazoi:
AJ.I
;
'
'
BJ.II
Q.III
b).iv
EJ.V
15.2. Care se folosete la fabricarea sticlei organice (plexi) :
AJ.I
BJ.II
Q.U1
D).IV
EJ.V
15.3. Care se obine ca produs secundar la oxidarea cumenului:
AJ.I
BJ.II
Q.III
D).IV
>E).V
15.4. Care se esterific cu acidul azotic formnd un produs important din punct de vedere
industrial:
A).I
B).II
Q.III
'DJ.IV
E).V

'
'
15.5. Care se poate recunoate cu o soluie bazic de sulfat de cupru?
AJ.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
EJ.V
l5.6.Care reacioneaz cu magneziu! n eter anhidru formnd compui
organomagnezieni?
AJ.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
EJ.V
15.7. Care snt insolubili n ap?
AJ.I II III
BJ.IV V
Q.III

Dj.inivv
tEj.unr
15.8. Care reacioneaz cu reactivul Tolkns?
>AJ.I ' . - .
BJ.II
Q.III
DJ.IV .
EJ.V
15.9. Care are o legtur C-H,slab polar?
AJ.I II
'""''"' '
"BJ.I
CJ.IV
DJ.II1II
EJ.V .
15.10. n moleculele cror compui exist atomi sau
electromer static respingtor de electroni (conjugare
AJ.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
EJ.V
TEST 16
16.Se dau urmtorii compui: metan (I) ; eten (II)
aldehida formic (V), innd cont de proprietile g
care fac parte substanele enumerate rspundei la
16.1. Care snt gazoi?
AJ.I II III
BJ.I II V
CJ.IV V
DJ.II1
EJ.IIIWV
16.2. Care snt lichide?
"AJ.IIIIV
BJ.I II Q.III
IV V DJ.IV
V EJ.IIIIIV
16.3. Care provoac orbirea prin atacarea nervului op
AJ.I
BJ.II
Q.III
"DJ.I
V
EJ.V
16.4. Care nu poate fi transportat pe timp de iarn de
nclzire?
.AJJ.l-.,- .
-. -BJ.II

318

WWW^mTM

t-M"^^i'!W4^i^M^i'
.Q.III
'
. .
'
DJ.IV

.
..
'
J.F
.
16.5. Care snt insolubile n ap?
<AJ.IIIIII
.

BJ.IVV
Q.III
D). toate
EJ.nici una
.
'
16.6. Care este materia prim pentru obinerea urotropinei ?
A).I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
'EJ.V
16.7. Care au puncte de fierbere ridicate datorit legturilor de hidrogen intermoleculare?
A).I
B).II
Q.III
'DJ.IV
.
E).V
16.8. Care d reacii depolimerizare la 300Ci 1000 alm.?
AJ.I
'BJ.II
Q.III
DJ.IV
EJ.V
16.9. Care d reacii de SR cu clorul?
-AJ.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
EJ.V
16.10. Care d reacii de AR cu clorul Ia lumin?
AJ.I II III
'BJ.II III
Q.III
DJ.IV V
.' ..
EJ.V
16.11. Care se oxideaz cu o soluie slab bazic sau neutr depermanganat de potasiu?
AJ.I
-BJ.II V
Q.III
DJ.IIV
EJ.V
16.12. Care se utilizeaz ca materie prim n industrie pentru obinerea glicolului?
AJ.I
'BJ.II
Q.III

m
M
*

&

DJ.IV
EJ.V
16.13. Care d reacii de substituie electrqfil?
AJ.I '
BJ.II "
iCJ.II
I
DJ.IV
EJ.V
16.14. Care pot da reacii de AN cu derivai brganom
AJ.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
'EJ.V
,
16.15. Care pot da reacii de AE cu acidul sulfuric?
AJ.I '
.BJ.II
Q.III
.
.
DJ.IV
.EJ.V
16.16. Care pot fi reactani electrofili?
AJ.I ,
.BJ.II
Q.III
DJ.IV
EJ.V
16.17. Care pot fi reactani nucleofili?
AJ.IIII1IV
.BJ.IIIIH
CJ.IV V
DJ.III
EJ.nici
unul
16.18. Care formeaz cu amcstecuitrant nitroderiva
AJ.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
EJ.V
16.19. Care reacioneaz uor cu sodiu metalic dator
AJ.I
BJ.II 'i!>-v .
'DJ.I
V
EJ.V
16.20. Care formeaz esteri cu acidul sulfuric ?
'J.IIIV
BJ.IVV
Q.IV
DJ.II
I

EJ.hici unul
16.21. Care servete (n soluie apoas) ca dezinfectant i pentru conservarea preparatelor
anatomice?
AJ.l
..
.
.
. '
BJ./I
CJ.1/J
DJ.IV
.
.
E).V
'

"
16.22. Care d reacii de policondensare cu fenolul?
).I
BJ.II
CJ.I/I .
D).1V 'E).V
16.23. Care d reacie cu reactivul Tollens?
AJ.l '
BJ.II
CJ.I/I
DJ.IV
EJ.V
16.24. Care d reacie de AN cu acidul cianhidric?
AJ.l

'

'

BJ.II
CJ.I/I
DJ.IV
'EJ.V
16.25. Care dau reacii de oxidare cu bicromat de potasiu n soluie acid?
% AJ.l/IV V
BJ.IIIIII
CJ.IW
DJ.1IIV
EJ.III1V
16.26. Care conine atomi de Csp2 n molecul?
A).II III
BJ.IIIIII
sCJ.IIIIIV
DJ.IV VEJ.II11IIV
16.27. Care dau reacii deAE cu sulfit acid de sodiu?
AJ.l .
BJ.II
CJ.III
DJ.IV
EJ.V
16.28. Care dau reacii de AN cu sulfit acid de sodiu?
AJ.l
BJ.II
CJ.III
DJ.IV

17.Sc obine fenol prin alcliilarea benzenului cu pr


m3dc propen, msurai la presiunea de 4 atmosfe
17.1. Volumul de oxigen necesar reaciei (condiii n
A).298,8m3
. '
BJ.437,38m3
Q.874,77 m3
DJ.29S8I
EJ.87.47m3
17.2. Masa de fenol obinut dac propen reacion
AJ.l 254 Kg
B). 1836 Kg
Q. 3671 Kg
DJ.367I g
E).298,8i3
17.3. Volumul substanei obinute prin reducerea pr
fabricarea fenolului, cunoscnd c densitatea lui est
A). 1991,711 .
B).2343,19J
^
'
CJ.2756_m3 W.D).275,66 in3
E).l,37nr
17.4. Reacia de alchilare a benzenului cu propen s
A). n mediu bazic
BJ.n prezena AICI; anhidr
t CJ. n prezena acizilor tari sau A ICli, cu urme de ap
D). n prezena sistemelor reductoare E). in prezena
oxidului de aluminiu
17.5. Cum se numete produsul ce rezult n urma a
dup ce tip de mecanism se desfoar reacia?
AJ.Cumen, SN
B). izopropilbenzen, SE CJ.n
-propilbenzen SN
oDJ.izopropilbenzen sau cunien SE
EJ.n-propilbenzen sau cumen SN
17.6. Produsul rezultat n urma alchilrii benzenulu
oxigen la 120Ci se obine compusul cu formula:
UJ.CJh - C(CH,)~0-OH BJ.CJh
- CH3 -CH. -O-OH 0
Q//
C6HS- C-CHi =0
DJ.C6H}-CH(OH)-ai3-CH3
EJ.CtHi-CH-ClU-O-O-CH,
CH,

322

i.
ii.7.Fenolul se poate obine pe scar industrial:A).prin oxidarea izopropilbenzenului
B).prln oxidarea benzenului
Q.prin descompunerea fenoxizilor ai acizi slabi
D).separarea din produsele rezultate la cocsificarea crbunilor E)'.att
prin A cit i prin D
17.&Midrogenarea fenolului, catalitic, la presiune i temperatur cu formarea
cklohexanolului, este important deoarece: >A).t la baza
fabricrii de fibre sintetice de lip relon
BJ.st la baza fabricrii de fibre artificiale
Q.sl la baza fabricrii fenoplastelor
DJ.st la baza fabricrii novolactdui
E). nu are importan practic
17.9. Fenolul este:
\AJ.solidi toxic
-:--
B). lichid i toxic
C). substan cristalin de culoare verde DJ.gaz
sau lichid la temperatur obinuit E).solid la
temperatwi sub 0"C
17.10. Ciclohexanona, produs important pentru obinerea fibrelor sintetice, se obine
prin:
A).hidrogenarea fenolului la ciclohexanol i dehidrogenarea acestuia B).
oxidarea catalitic ai aer a ciclohexanului C).oxidarea fenolului cu aer
D).oxidarea fenolului ai K2Cr;07 i H2SO< *E).atttprinAcf iprinB
17.11. Fenolul se poate condensa cu formaldehida?
A).da, numai n mediu acid
BJ.da, numai n mediu bazic
C).da, att n mediu acid cit i in mediu bazic
DJ.nu se poate condensa dect cu aldehide superioare
,
E).u se poate condensa deci/ cu cetone inferioare
17.12. n urma oxidrii izopropilbenzenului, se obine n final alturi de fenol i un
produs secundar care este:
A).acetaldehida . B).acetona
Q.formaldehida D). benzaldehida
E). aceton i benzaldehida
17.13. Produsul secundar obinut la punctul anterior se fabric industrial prin:
A).reacia Kucerov
B)].oxidarea propenei cu O2 i catalizator Ag C).
reducerea acetaldehidei D). oxidarea alcoolului npropilic EJ.nici un rspuns nu e corect
17.14. Produsul secundar obinut la punctul 12 se poate oxida cu:
Aj.reactiv Tollens
B). oxigenul din aer
Q.ap de brom

324

D).reactiv Fehling <iE).tm se oxideaz


In condiii obinuite
17.15. Propanalul i propanona snt:
A), izomeri de caten
1B). izomeri de funciune
CJ.izomeri optici D). izomeri
geometrici E).mi snt,substane
izomere
17.16. fntre,propanal i propanona care poate fi
A), numai propanalul n cataliz bazic
BJ.niimai propanona
CJ.nici una
vDJ.atl propanalul cit i propanona n cataliz aci
E). numai propanalul n cataliz acid
17.17. Propena, folosit la alchilarea benzenului
"A).reactivitate chimic mai mare dect apropanul
B). reactivitate chimic mai mic dect a propanul C).
aceeai reactivitate chimic cu propina D). aceeai
reactivitate chimic cu propamtl E). reactivitate
chimic mai mare dect propina
17.18. Reacia de alchilare a benzenului cu prope
A), o reacie de adiie la propen
>B).o reacie de substituie CJ.o reacie de
transpoziie D).o reacie, de homerizare
,
EJ.o reacie de adiie la nucleul aromatic
17.19. Dac izopropilbenzenul se alchileaz n co
obin:
A).o - etilizopropilbenzenul B).m - etilizopropilbenzenul
C).p - etilizopropilbenzenul "DJ.un amestec de o - i petilizopropilbenzen E).nu se poate aleluia cu eten dect
n prezena A
17.20. Prin oxidarea izopropilbenzenului cu o sol
t> A), acid benzoic
BJ.acid 2 -fenilpropanoic
CJ.acid,3 -fenilpropanoic
D).acidfenilmalonic E). alcool
benzilic
17.21. Prin clorurarea izopropilbenzenului n pre
reacie de tip:
AJ.SR
1 BJ.SE
Q.AE
DJ.SRsauSE
E).SR,sau Aii
17.22. Intr-o faz de separare a unui amestec de p
alchilarea benzenului cu propen rezult 100 ton

i
1
I
1
Hi

m
m

Kggf

diizopropilbenzen. tiind c pentru obinerea acestui amestec s:au utilizat 61,63 tone
benzen, s se determine compoziia procentual a amestecului:
' .
' /J.SO % monoizopropilbenzen i 20 % diizopropilbenzen
B).20 % monoizopropilbenzen i 80 % diizopropilbenzen
CJ.40 % monoizopropilbenzen i 60 Yo diizopropilbenzen
DJ.60% monoizopropilbenzen i 40 % diizopropilbenzen
EJ.50 % monoizopropilbenzen i 50 % diizopropilbenzen
17.23. Cite hidrocarburi izomere cu formula CHu derivnd de la benzen, cunoatei;
4)j

. .'
:
*B).8
'
CJ.6
D).9
'
EJ.5
17.24. Izomerii gsii la puctul 23 snt:
A).de funciune
, BJ.de poziie
C).de funciune i de poziie
D).geometrici E). de funciune
i geometrici
17.25. tiind c sefabric.4,7 tone fenol, prin procedeul oxidrii izopropilbenzenului,
randamentul reaciei fiind 85%, se cere s se calculeze cantitatea de hidroperoxid de
concentraie 90% care a intrat "in reacie:
A).4,9 6 tone;
B). 19,96tone;
C).9,93kg;
DJ.9,93 tone;
EJ.lOkg;
......
17.26. Care este raportul C:0 n hidroperoxidul obinut:
A).7
~
.
B).5,75
CJ.6,75
D).3
'.
'
.
,E).3,375
17.27. Prin bromurarea celor 4,7 tone fenol obinute la punctul anterior, se obine
tribromfenol. S se calculeze ce cantitate de tribromfenol se obine dac randamentul
reaciei este: 82%:
* A). 13,5 tone;

\ " f - '""'

--.

..........

B). 1,353 tone;


'
C).20,12 tone;
DJ.2,01 tone;
EJ.3,85 tone;.
17.28. Prin bromurarea fenolului cu 1 mol de brom n prezena FeBr } catalizator, se
obine:
A).o-bromfenol;
BJ.p-bronifenol;
CJ.m-bromfenol;
D). un amestec de o- i p-bromfenol;
EJ.un amestec de o- i m-bromfenol;"

326

17.29.
Prin
nitrare
a
fenolul
ui se
obine
i pnitrofe
diferit
n
compar
aie cu
fenolul
?
A).nu,
are
aceeai
aciditate
cu
fenolul;
4 B).da
are o
aciditate
mai
mare
dect
fenolul
datorit
CJ.da
are o
aciditate
mai
mare
dect
fenolul
datorit
D).da
are o
aciditate
mai
mic
dect
fenolul
datorit
EJ. da
are o
aciditate
mai

mic
dect
fenolul
datorit
17.30.

numai cu NaOH
' Q.atl cu Na cit i cu NaOH
DJ.ctt Na2C03
E).cu Na,COs cit i NaOH

TEST 18
Fenolul
poate
da
reacii
cu
formar
e
defeno
AJ.num
ai cu
Na
B
)
.

18.0 substan A cu urmtoarea compoziie: 42, N; arc masa molecular 168.


18.1. S se precizeze formula molecular a substan
A).CsH20:N
'BJ.CJliOiNz
CJ.C6H40:N
DJ.CAOiNz
EJ.&HiOM
.
18.2. Nesaturarea echivalent a substanei A estef
A).o valoare negativ;
B). o valoare fracionar; * C). un numr par; D). un numr
impar; EJ.zero;
18.3. Substana A poate exista sub forma mai mul
A).l,2-dinitrobenzen i 1,3-dinitrobenzen;

ijfcir^

.frl

'.ftiiiii.iri'iTiJill'iHir

B).l,4-dinitrobenzen; i 1,4-dinitrociclohexan;
C).l,2-dinitrobenzen i 1,4-dinitrobenzen;
DJ.nitrobenzen i nitrociclohexan; * E).o-, mip-dinitrobenzen;
18.4. Care din izoinerii de la punctul 3 este substan
derivat monoclorurat:
). 1,2-dinilobcnzenul;
BJ.nitrobenzeiml;
C). 1,3-dinitrobenzemd;
*D).1,4-dinitrobenzenuI;
EJ.nitrociclohexanul;
>
18.5. Ce volum de clor este necesar pentru clorurar
A).22,4 in'
*B).l,12m3
C).17,92nr
D).Jl,2ms
E).l,4m3

,'. t%&Wi

-i^^**Sste5 !<fft/iikv-'V<i#i!-.iv-,1 . *l---LOlilM.feS*!*>*i..l^


ii.; .,

18.6. Substana, redus n sistem heterogen, cu Fe i HCl, conduce la:


A), ani lin;
oBJ.parafenilendiamin;
Q.ortofenilendiamin;
D).ciclohexilamin;
'
.
E).metqfenilendiamin;
18.7. Substana A se poate obine:
A).din benzen prin nitrare cu HNO3 diluat;
B).din nitrobenzen prin nitrare cu amestec nitrant;
Q.din acetanilid prin nitrare cu amestec nitrant, hidroliza produi lor de reacie i
separarea acestora; DJ.din cic/ohexan prin nitrare
ai amestec nitrant; EJ.nici un rspuns nu este corect;
18.8. Care din izomerii substanei A se poate obpne cel mai uor i pe ce cale:
^Aj.metadinitrobenzemd, prin nitrarea nitrobenzemdui;
B).metadinitrobenzenuI,.prin nitrarea andinei;
CJ.ortodinitrobenzenul, prin nitrarea nitrobenzenuhd;
D).paradinitrobenzenul, prin nitrarea nitrobenzemdui;
E).paradinitrobenzenul prin nitrarea acetainUdei;
18.9. Reacia de clorurare a substanei A n prezent de FeClj este:
' AJ.SN
'
'
*B).SE Q.AE

..,t..\, SWaw- ,U^. :i,;..r,^v ^^^


e

""

DJ.AR
E).SR
_
18.10. Substana A se poate alchila cu eten 1
A), da n prezena A ICI3 anhidre catalizator;
BJ.da n prezena NaOH catalizator;
CJ.nu se poate alchila cu eten; D).da n prezenfaAlCh ai urme de ap sau n prezena acizilor
lari drept catalizatori; E).da numai n prezena HCl catalizator;
18.11. Folosind unul din izomerii substanei A se poate obine 3,5-dinitroclorbenzenul.
Care este acest izomer i prin ce tip de reacie se obine produsul ?
"AJ.metadinitrobenzenul, clorurare n prezena FeCly,
B).metadinitrobenzenul, clorurare Ia lumin;
CJ.ortodinitrobenzenul. clorurare n prezena FeCU;
DJ.ortodinitrobenzenul, clorurare la lumin;
EJ.paradinitrobenzenul, clorurare n prezen FeCli;
18.12. 3,5-dinitroclorbenzenul se hidrogeneaz n sistem heterogen,cu Fe i HCl
obinndu-se 3,5-diaminoclorhenzenul. Ccvplum de Hj msurat n condiii normale, este
necesar pentru obinerea a 4 kmoli deprodUs", Ia un randament dl r^eiei de 95%:
yA).565,9m3
B).537,6m3
C).510Jm3 D).
1075,2 m3
E).U3I,Sm3
18.13. Nitrarea nitrobenzenului cu exces de HNOj decurge numai pn Ia trinitrobenzen.
Acelai produs se poate obine i prin, nitrarea direct a unuia din izomerii substanei A.
Care este acest izomer i care este denumirea produsului?

328

A).metadinitrobenzen;l,3,5-trinitrobenzen
BJ.metadinitrobemcn; /, 2, 3-trinitrohenzen
CJ.paradinitrpbenzen ; 1, 2, 3-trlnitrobenzen
D).ortodinitrob"enzen ; 1, 2, 3-trinilrabenzen
EJ.ortodinitrobenzen; 1, 3, 5-trinitrobenzen;
18.14. Substana A i izomerii si snt:
s AJ.nitroderivaji aromatici;
BJ.nitroderivai aii/atici; Q.esteri
aromatici ai acidului azotic; DJ.es/eri
aromatici ai acidului azotos; E).
nitrozoderivai;
18.15. Prezena azotului n componena sub
A).mineralizarea substanei, acidu/area filtra
formeaz albastru de Berlin; B).
mineralizarea substanei, identificarea din C).
nclzirea substanei cu dioxid de mangan D).
nclzirea substanei cu trioxidde molibd
azotului; *E).atlprin metoda A) cit i
prin C);
18.16. Identificarea hidrogenului n compon
A).nclzirea substanei cu oxid de cupru i o
oxidarea hidrogenului; > B).mineralizarea
substanei i apoi din filtrat C). nclzirea
substanei cu sulf i identificare 0 DJ.attprin
metoda A) ct i prin C); E). att prin metoda B)
ct i prin C);
18.17. La nitrarea nitrobenzenului, cu ames
substanei, reactantul este;
AJ.NO2
'B).NO*3 reactant electrofil;
CJ.NOf reactant nucleofil;
DJ.HSO\, E).W2*<HSO/
18.18. Prin reducerea substanei A i a izom
acilare ai acestor amine snt:
A).am ide N-substituite; B). amine N-acilale;
CJ.cetoamine; * DJ.amide N-subsIituile sau
amine N-acilale; E).amine N-acilate sau
cetoamine;
18.19. Prin acilarei: aminelor, acestea:
A). i mresc bazicilatea;
BJ.se pot oxida mai uor cu acidul azotic; CJ.se
transform mai uor n sruri de diazon 1D). i
pierd bazicilatea; EJ.nu are loc nici o modificare
a bazici lii;
18.20. Reacia de acilare a aminelor servete
A), numai la aminele primare;
BJ.numai la aminele secundare;

-iFSili^^

i
U
1 w
HH

I
1

o C).la aminele primare i secundare;


DJ.la aminele teriare alifatice; E).la
aminele teriare aromatice;
18.21. Nitrobenzenul d reacii de substituie electrofil. Locul celui de-aldoilea
substituent este determinat de:
A), nucleul aromatic; B).natura
reactaniului; %C).natura
substituentului iniial;
D).presiune i temperatur;
'
E).nici un rspuns corect;

18.22. Reacia de alchilare a substanei A i aJzomerilor sai se poate efectua cu:


A).cloruri acide; ,
o B). derivai halogenai reactivi;
CJ.acid clorhidric;
DJ.clorbenzen; EJ.clorur de
vinii;
18.23. Izomerii substanei A snt:
A), izomeri de poziie;
B).itomeri de caten;
C).izomeri geometrici; '
D).izomeri optici;
E).izomeri de funciune;
18.24. Gruparea nitro are n nucleul aromatic un efect electronic de tip:
-A).-s, -Es
B).+Is CJ.+Es
D).-Es, +Ed
E).-Ed,+Is

TEST 19
19.Amidonul obinut cu un randament de 90% dintr-o ton de cartofi cu 25% amidon, se
supune hidrolizei acide Ia presiune i apoi fermentaiei alcoolice.
19.1. Ce cantitate de produs se obine n urma hidrolizei acide a amidonului;
A). 500 kg
B). 225 kg
-C). 250 kg
DJ.550 kg
E).274kg

19.2. Prin fermentaia produsului obinut


la punctul 1, n prezena unor enzhne
obinute
din drojdia de bere, se obine etanolul
(d=0,8g/ml), cu un randament de 90%. Ce
cantitate
s-a obinut?
.
. ;,
A). 1591
BJ.92 1
%C). 143.7 51

DJ.I02I
.. .
EJ.1841
''

le 1-4; B).molecule de a -glucoza legate 1-6; *C)-nwlecuIe dea -glucoza legate 1-4 i 1-6;
D).molecule de j3 -glucoza legate 1-4; E).molecule de 8 -glucoza legate 1-4 i 1-6;
19.4. Amidonul
este
compus
din
amiloz
i
amilop
componente ?
AJ.amiloza are inacromolecule neramificate i d co B).amilopectina are inacromolecule ramificate
i fo Q.amiloza are inacromolecule ramificate i amilop DJ.amiloza i amilopectina au
inacromolecule filifo
19.3. A ' EJ.snt corecte afirmaii le A i B;
ce
const
diferena
structural
dintre
amid
midonul 19.5. In
AJ.ambele sint polizabaride;
este
format B). ambele sint dizaharide i conin uniti de a -glu C).amidonul este dizaharid i celuloza un
polizahar 1D).amidonul conine uniti de a -glucoza, iar celul EJ.snt corecte afirmaiile A i D;
din:
19.6. Celuloza este format din:
A).
lAJ.molecule de 8-glucoza legate 1-4;
mol
B). molecule de B- glucoza legate 1-6; CJ.molecule de a- glucoza legate 1-4; DJ.molecule
ecul
de a - glucoza legale 1-6; E).molecula de 0- glucoza legale 1-4 i 1-6;
e
19.7. Celuloza are:
dea
t
AJ. caracter slab reduclor; B). caracter puternic reduclor;
-glu
C).caracterputernic oxidant; D). caracter slab oxidant; E). caracter neutru;
coz
19.8. Amiloza
i
amilopectina
se
separ
prin
adug
a
o AJ.ap cald;
lega
^fm^^^
^^^^'i
^^t^^
W^^y'
~
H^'~.r
,,H.
-v^

330

mm

^^"rv^W^^^S^^E.

Vftl&Wt&te
*

BJ.HCl diluat;
CJ.HCI,
concentrat;
DJ.NaOH diluat;
E). aceton;
19.9. Xantogenatul de celuloz este solubil
in:
* A).soluie de hidroxidde sodiu;
B).soluie de sulfura de carbon;
C). soluie de sulfit de sodiu;
D).soluie de sulfat de sodiu;
E).nu este solubil n nici unul din compuii
indica
19.10. Xantogenatul de celuloz are masa
molecul
A). 162.000
iBJ,
182.000
C).
190.000
DJ.21S.
000

K^*"r*''"*':'^^

Ja 'W^touW,^^

'U-v^^^^^U^^'W ^ -i^l^ab^i'

E).22 4.000

19.11. Prin hidroliza acid a amidonului la presiune se obine: .


Aj.fructoz;
.

.
B).glucoza si fntctoz;
*Cj. glucoza;
Dj.etanol; Ej.etanol i
CO2
19.12. 36g dintr-un amestec de glucoza i fructoz prin tratare cu reactiv Fehling
precipit 7,1 Sg de oxid de cupru (1). Care este compoziia procentual a amestecului ?
(Cu:63,5)
*A).25% glucoza i 75% fntctoz; B). 75%
glucoza i 25%fnictoz; C).50% glucoza
i 50% fntctoz; . Dj.30% glucoza i
70% fntctoz; Ej.40% glucoza i 60%
fntctoz;
19.13. Ce volum de H2 (n condiii normale) se consum pentru reducerea amestecului de
la punctul anterior:
A).4481
^Bj.4,48!
Cj.2,241
.
D).2.24m3
E).4,48nr
19.14. Prin tratarea glucozei i fructozei cu clorur de acetil se obin:
*A).esteri pentaacetilai;
B). eleri pentaacetilai; Cj.esteri hexaacelilai i esteri
pentaacetilai; D). eteri hexacetilaji i eteri pentaacetilai; E).nu
reacioneaz cu clorur de acetil; 19.1 S.Formele a- i fi- ale
glucozei i fructozei se denumesc: A), izomeri de poziie; Bl.forme
anomere; C). izomeri de caten; D).forme anomere sau izomeri de
caten; E).forme tauiomere sau anomere;
19.16. Formele a- i fi- ale glucozei snt determinate de:
A).prezena hidroxihilui din poziie 3;
B).prezena gruprii carbonil;
C).prezena gruprii carbonil i a gruprii hidroxil din poziia 4;
D/.prezena gruprii -CIJ2 -OH marginale; Ej.nici un rspuns corect;
19.17. Prin cristalizarea din acid acetic diluat a glucozei se obine:
Aj.forma aciclic;
B).a- glucoza; .
Cj.fJ - glucoza;
Dj.amestec de a- glucoza i /?- glucoza; Ej.Jiici
un rspuns corect;
19.18. Reducerea glucozei duce la un poliol. Prin tratarea poUolului cu clorur de benzoil
se obine:
A), un ester petitaacetilat;

*abi.'

ffl
f*>

B). un ester hexaacetilat; CJ.un


ester pentabezoilat; . *D). un
ester hexabenzoilat;
E).un eter hexabenzoilat;
.
19.19. Molecula zaharozei este alctuit din :.
t.A). o molecul de a -glucoza i una de (3 -fntctoz
BJ.o molecul de fj-glucoz i una de (3-fntctoz;
CJ.o molecul de a -glucoza i una de (3-glucoz;
D).dou molecule de a -glucoza; E).dou molecule
de (3-fru'ctoz;
19.20. La zaharoz puntea eteric ntre cele dou
prin eliminarea de ap n poziiile:
A). 1-1
..
'
*B).l2
C).l3
DJ.J4
Ej.24
19.21. Monozaharidele au formula general:
A).Cn(H2Ojn
Bj.CnH:n--:On
Cj.CnH:nO:n
"D).CnH:nOn
1
%
Ej.snt corecte A i D
19.22. Ce snt dextrinele ?
A).monozaharide;
iB).produi de degradare parial a amidonului;
C).produi de degradare parial a zaharozei;
DJ.produi de degradare parial a celobiozei;
Ej.produi de degradare parial a glicogenului
19.23. Dextrinele au proprieti:
A).dizolvante;
<<B). adezive;
C).insolubile n ap;
Dj.au culoare bruna;
E). dezinfectante;
19.24. Ci atomi de carbon asimetrici are zaharoz
'A).6
BJ.7 CJ.S "D).9 E).nu are
carboni asimetrici;
19.25. Un mol de zaharoz, la eterificare cu sulfa
5 A).4 moli sulfat;
B). 5 moli sulfat; C). 6 moli
sulfat; D). 7 moli sulfat; Ej.nu
d reacii de eterificare;

19.26. Filarea umed a xantogenutului de celuloz


A). celuloz i sul fit acid de sodiu;

&.W.***-."-*'

B). celuloz i sttlfit de sodiu;


CJ.celuloz i sidfat acid de sodiu;
D). celuloz i sulfat de sodiu;
*EJ.celuloz i sulfura de carbon;
19.27. Glucoza i fructoza snt izomeri?
fAJ.da sini izomeri defuncfiunc;
BJ.da snt izomeri de caten;
CJ.da snt izomeri optici;
D).da snt izomeri geometrici;
~
'
EJ.nu snt izomeri;
19.28. Glucoza obinuit cristalizat din ap este:
, AJ. a-g/ucoza;
BJ.fi-glucoza;
(.').amestec echimolecular de a-glucoza i B-glucoz; D).
amestec racemic formal din cele 4 aldohexoze izomere; E).
glucoza nu cristalizeaz din ap;
19.29. a-glucoza intr n compoziia:
A), amidon;
B).glicogen;
Q.celobioz;
.
* D). amidon i glicogen; .
EJ.amidon, glicogen i celobioz;
TEST 20
20.Se consider urmtoarele arene n amestec :I benzen, II naftalin, OI o-xilen i
cer:
20.1. Atomi de carbon n stare de hibridizare sp3 au :
A).l, II
BJ.II, III
'

-Cj.III
DJ.1,11,111
Ej.nici unul
20.2. Care din compuii din amestec are cel mai mare numr de atomi de carbon
secundari:
A).I BJ.II Q.III
D).II, III 'Ej.nici
unul
20.3. Care din arenele din amestec are cel mai mare numr de atomi de carbon
cuaternari:
AJ.I
BJJI

'
.
Q.UI
:
D).IIiIII
EJ.egal^
20.4. Din componenii amestecului prezint proprietate de a sublima :

AJ.I

*BJ.Il ' '


.
Q.III
D).I,I1,1II
E).nici uimi
20.5. Cel mai uor d reacii de adiie:
A).I
"BJ.II'

cj.iii

'

DJ.IiH E).
toate la fel
20.6. Amestecul se supune unei reacii de monosu
izomeri se obin de la:';
A).I BJ.II CJ.III
sDJ.IIilII
EJ.toi'acelai numr
20.7. Se supun reaciei de hidrogenare pe rnd cei
hidrogen este mai mic pe unitatea de mas :
AJ.I.
BJ.II
>
> CJ.III
DJ.IilII E). toi
la fel
20.8. Se oxideaz 93,6 g amestec echimolecular cu
Volumul de soluie 2n de KM11O4 va fi :
AJ.
18
litri
fi).
1,8
litri
CJ.4,5 litri
'

D). 3,6 litri

.
E). 2,7 litri
20.9. Prin oxidarea unei cantiti de 1030g ameste
componeni, n prezen de VjOs la 500 C cantita
*A).5,04nr BJ.5041
C).2,S2m3-DJ.2521
Ej.nici un rspuns corect
20.10. Din amestecul oxidat la punctul anterior ca
separ la un randament de 80% va fi:
A). 39,2
g
B).392g
C).490g
D).49kg
;EJ.450g
20.11. Transformarea o-xilenului i naftalinei n
urmtoarelor procese:
AJ.oxidate, reducere

. i^^J^^^^^^ "aa-Aw'*

tf&*<a$l>--fo*
Bj.hidrogenare, oxidare ,C).oxidare,
decarboxilare Dj.hidrogenare, oxidare;
decarboxildre Ej. nu se poate realiza
20.12. Se clorureaz n prezena luminii, la temperatur ridicat, cantiti
echimokculare
din cei trei compui Pentru care din compui consumul de clor este identic :
AJ.I pil
.
.

~B).UiIIl
'Cj.IilII
Dj. identic la top
\E),diferit la toi
20.13. In vederea obinerii acidul ortoftalic se supun oxidrii n prezen de V20$ la
temperatur ridicat 3120 g amestec echimolecular. Cantitatea tic acid obinut la un
randament de 80% va fi :
Aj.l328g
oB).2656g
C).3984g
D).3320g E). nici im
rspuns corect
20.14.
Cantitatea de oxigen n moli necesar reaciilor de la punctul anterior
este:
^AJ.90 moli .
B). 120 moli
C). 75 moli
D). 50 moli
E).60 moli
20.15. Se consider schema:
X+pCHrCH2 AKh ) Y---------- naftalina

fe

ii

Dac p=l, atunci K va fi:


Aj.toluen
tBj.etilbenzen
.ortoxilen
D).benzen
-^
EJ.propi/benzen

'~~'" *"
20.16. Dac n schema de'la punctul anterior p=2, atunci X va fi :
Aj.tohien
Bj.etilbenzen Cj.
ortoxilen o D).
benzen
EJ.propilbemen
20.17. Benzenul se gsete n urmtoarele fraciuni obinute la distilarea crbunilor: I.
gaz de cocseriell. ulei uor III. ulei mediu IV. ulei greu. V. ulei de antracen
AJ.I >BJ.I, II
CJ.!. II. HI Dj.I. II,
III, IV EJ.I, II, III,
IV, V
20.18. Naftalina se gsete n urmtoarele fraciuni de la punctul anterior:
AJ.I. II

'BJ.II, III
CJ.lll.lV
DJ.lll,
IV, V.
EJ.II,
III, V
TEST 21 .
21.Se consider amestecul format din
urmtoar benzen
21.1. Coninutul procentual cel mai mare n
carb
(AJ.I BJ.II CJ.III
D).constant
E).crete de la I la
III
21.2. Hidrocarburile menionate se obin n
ames
n : I. apele amoniacale H. uleiul uor III.
uleiul
antracen
AJ.I
BJ.II
CJ.III, IV
'

DJ.
1V,
V
EJ.
V
21.3. Cel mai mare numr de atomi de
carbon
te
'AJ.I
BJ.II
CJ.III
DJ.egal
EJ.nu au atomi de carbon teriari
21.4. Cel mai mare numr de atomi de
carbon
cu

Affll

t BJ.II, III CJ.I, III DJ.egal EJ.nu


are atomi de carbon cuaternari
21.5. Atomi de carbon secundari prezint :
AJ.I
BJ.II
CJ.III
DJ.I, II,

1
1
1
E
J
.
n
i
c
i
u
i
m
i
21.6.
Atomi
de
carbon
cu
hibridiz
are sp'
au :
AJ.I fi II
B
J
.
I
f
i
l
I
I
i
C
J
.
I
I

i
l
H
D
J
.
I
,
I

Ii III EJ. nici unul


21.7. Care
din
AJ.I

compui

are

cel

imii

mare

numr

i#;wm:^^
BJ.II

Q.m
DJ.UillI .
E).tQ(i la fel .
'
" '
21. S. Care <// c frez compui pot prezenta izomeri cu nucleu aromatic:
AJ.I

BJ.JI ,
C).M
DJ.toi

EJ.nici unul
21.9. Numrul posibil al izomerilor de la punctul anterior este:
AJ.2
BJ.8

'
*Q.
4
DJ.
5
E).6
21.10. Se consider cantiti echimoleculare din aceti compui care se supun arderii.
Raportul ntre volumele de oxigen consumate este :
A).4:5:6
'
'
"BJ.5: 6:7

C).6:7:8
D).4:6:8
E).3:5:7

. 21.11. Se supun nitrrii n exces de amestec nitrant cantiti echimoleculare din compuii
menionai Cantitatea de acid azotic consumat este mai mare pentru : . A).I>II
B).I>III
C).m>i
'D).egal EJ. crete de la
I la III
21.12. Reaciile ce se petrec Ia punctul anterior au urmtoarele mecanisme:
J.SN
BJ.SE
Q.SR
DJ.AR, SE
EJ.SE, SR
21.13. Prin dic/orurarea'alnesteciilui iniial n prezena AlClj cel mai mare numr de
izomeri se obine din :
A).I
"DJ.egal
EJ.IIilII
21.14. Se supune oxidrii cu.permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric un
amestec echimolecular avnd masa 276 g. Ci moli de permanganal de potasiu se
consum :
AJ.2,4
BJ.3
....
CJ.3.2
338

^^*ft^E5L"

tDJ.3,6
,
EJ.5,4
21.15. Care snt produii organici ce se obin n
acid benzoic II. acid malek III. acidfenil acetic
iAJ.I
....
BJ.II
Q.III
'
'
DJ.IilI EJ.I,
II, III
21.16. Care din hidrocarburile menionate dau r
AJ.I BJ.II
CJ.III
DJ.II.III
*E).I,II,III
21.17. Care din hidrocarburile considerate n am
dehidrogenare: AJ.I
BJ.II
CJ.III
DJ.II.III

.EJ.I, II. III


21.18. Cu brom reacioneaz :
AJ.I
BJ.II CJ.III
iDJ.I.II.III
EJ.nici umil
21.19. O cantitate de amestec egal cu cea de Ia pu
propen. Volumul de propen n condiii normale
A). 2 2,4 ni3
BJ.22.4dnr
CJ.44.SI
"DJ.67,2dms
EJ.S6.0dnr
21.20. In procesul menionat la punctul anterior ce
din :

AJ.I i II
"
BJ.II i III
CJ.Iilll
DJ.egal
EJ.diferit
21.21. Din compuii amestecului iniial dau reacia
AJ.I, II BJ.II,
III CJ.I, III
-*DJ.I, II, III
EJ.nici unul
21.22. Din compuii amestecului iniial dau reacia

frUwc'- 'r'^* '" * --&&' <v~.. t>T'".'ff"-"^''. c.5'r- }*tf-;^,'^

4M // B;.//,///
" g./,///

D)JM,III %'E).nici unul 21.23. Cure rf/ compuii menionai pot da mai uor reacii de
substituie nucleofil dect de substituie electrofil: AJ.I BJ.II

.cj.in
D). toi la fel
EJ.nici umil
TEST 22

-.1*1

22.Pentru un amestec de arene compus din: I. toluen II. etil benzen,ni propil
benzenJV. izopropil benzen Se cere :
22.1. Care compus are cel mai mare numr de atomi de carbon secundari:
AJ.I
B).II
,C).1II '
D).IV
EJ.egal
22.2. Care din compui are cel mai mare numr de atomi de carbon primari:
AJ.I
BJ.II Q.III
'DJ.IV
E).egali
22.3. ntre care din compuii menionai exist relaia de izomerie:
AJ.I, II
'
B).II, III
C).I, III
e DJ.III, IV
E).1I. IV
22.4. Coninutul procentual in hidrogen al unui amestec echimolecular este :
A). 12,1%'
BJ.8,6%
C).9,6%
D).IJ,1%
E).10,2%.
22.5. Se consider schema: ,

'<)

..'ii.

si)

?..>)'_
X+alchen -

AICI-;,
-3//,

Xpoatefi:
AJ.I
xBJ.II

340

- > naftalina

Y' prin dehidrogenare nu duce la naftalin

Q.III
DJ.IV
.
EJ.toi
22.6. Prin oxidarea unui amestec echimolecular p
carbon, acid acetic i ap: Ce volum de soluie 2n
H2S04) este necesar pentru a oxida 696 g amestec
AJ.141
BJ.281
CJ.161
"
DJ.32 1
EJ.36.S-Il
22.7. Ce cantitate de acid benzoic se obine la pun
A).244g
BJ.48Sg
C).732g
D).775,4g
EJ.366j
22.8. ntr-o reacie de substituie electrofil reacti
AJ.I,'II, III, IV '

BJ.II, I, III, IV
Q.III, I, II, IV
<DJ.1V, III, II, I
>'
EJ.II, IV, I, III '
22.9. Prin monoclorurarea compuilor meniona
numr de izomeri se obin pentru :
AJ.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV
>
EJ. identic
22.10. Se supun dehidrogenrii 438 g amestec ech
amestecului iniial pot participa la reacia de dehi
AJ.I, II, III '
* BJ.II, III, IV
CJ.I.II.IV DJ.I,
III, IV EJ.I, II,
III, IV
22.11. Care din compuii iniiali prin dehidrogena
AJ.I
BJ.II
>
Q.III
DJ.IV
EJ.mci
unul
22.12. Care din compuii iniiali pot da prin dehid
legturi:
AJ.I
BJ.II
Q.III
DJ.IV

m:

nil etil
cetona
E).
acetona

EJ.niciumtl
22.13. Gi acid aromatici pot rezulta n urma oxidrii homerilor de la punctul anterior:
,A).i'

'

81
Effi
Bl

'

DJ.4
a
E).nici unul
22.14. Ci acizi alifaticipot rezulta n condiiile de la punctul anterior:
,AJ.l
BJ.2 CJ.3
DJ.4
E).nici
unul
22.15. Pe lng acizi C02i H20 la punctele 13 si 14 rezult o substan X care printr-un
ir de reacii redate schematic duce n final Ia izopropil benzen:
X+HCN

^U Y

,Z-J?-H>
JtijU

+H2(AR) .
> Q----------------->. izopropilbenzen
n

\y------Hi<J

Xvafi:
AJ.fenil acetaldehid
B).hidroperoxidul de cumen .

^;fe#

TEST 23

BJ.2
CJ.3

-~^4^^ :" '",T!:'.y,

+^-^>

C
J
.
a
c
e
t
o
f
e
n
o
n
a
D
J
.
f
e

23.Se consider hidrocarburile aromatice : I benzen, II toluen, III


etilbenzen, IV xileni
23.1. Fraciunea obinut la distilarea gudronului cunoscut sub
denumirea de "ulei
uor" conine :
A
J
.
l
,
I
I
B
J
.
I
I
,

I
I
I
C
J
.
I
,
I
I
,
1
1
1
D
J
.
I
I
.
I
I
I
,
I
V
>
_
E
J
.
I
,
I
I
,
I
I
I
,
I
V
2
3
.
2
.
A
t
o

mi de carbon secundari conin :


A).II
.BJ.11I CJ.IV
DJ.toti EJ.nici
unul
23.3. Numr egal de atomi de carbon n starea de hibridizare sp' au :
A).I,11
BJ.II, III
CJ.I, III
-DJ.III, IV
EJ.II. IV

.!,V

23.4. Care din compuii dai au acelai numr de a


AJ.l, II
t BJ.II. III
'
'
'
CJ.1I, IV
'
DJ.III, IV
EJ.I.IV
23.5. Se monoclorureaz amestecul n prezen de
A
duc la numr egal de izomeri:
AJ.l, II
BJ.II, III
CJJII.IV
DJ.II; IV
EJ.I, IV
23.6. Care din componenii iniiali, n condiiile
mo
duc la cel mai mare numr de izomeri :
AJ.
l
BJ
.II
CJ
.III
"DJ.IV

EJ.toilafel
23.7. Considernd amestecul echimolecular din
com
medie va fi:
AJ.95
t
oBJ.95,
5
CJ.92
DJ.97,
3
EJ.90
23.8. ntre care din compondnii iniiali exist
rela
AJ.l, II
BJ.II, III
CJ.III,
IV
DJ.II, IV
EJ.I, IV
23.9. Se supun oxidrii cu KM11O4 n mediu de aied
din componenii uleiului uor. Volumul de KMnOi
A). 151
B).7,5
1
CJ.12
I
DJ.91
EJ.IO
l
23.10. Cantitatea de acid benzoic ce se poate
obine
este:
A).122g
BJ.61g
CJ.l83g
D).9I,5g

E).244g 23.11. Cantitatea


342

maxim

de

anhidrid

ftalic

ce

s-

andament de 80% este:

D). toi la fel


E).nu posed
24.4. Care din compuii menionai conin cel mai m
starea de hibridizare sp3:
A).J
''
B).II oQ.III
D). toi la fel
E). nu posed
24.5. Care din compui conin cel mai mic numr de
<A)J

B).n

F.) nici umil


23.13. Compusului Z' i corespund un numr de perechi de izomeri E-Z egal cu :
A). 1
B).2
. C).3
D).4

li), ni ci anul
23.14. Dac la punctul 12 clorpropanul se nlocuiete cu elen, Xvafi:
A).I

B).Il
Q.lll

nyiv
i h).nici unul
TEST 24
. 24.Sc consider amestecul: I benzen, V naftalin, III antracen. Se cere :
24.1. Raportul de mas C:H este cel mai mare la ;
AU
HUI

o.///
f)).identic
F.).scade de la I la III
24.2. Pentru un amestec echimolecular.raportul de mas C:H este:
Al.12:1
Ii).
13:1
"
C). 14:1
/y. 15:1
li).16:l
24.3. Care din compuii menionai are cel mai mare numr de carbon cuaternar! :
A).l
Hj 11
-CilJ!

(14

Q.III
D).toi la felE).nu posed nici unul
24.6. Amestecul menionat se regsete infraciunea
s A).gudronul de crbune
B). uleiul uor Q.ukiul
mediu D). uleiul greu
E). uleiul de antracen
24.7. Dintre compuii menionai prezint izomeri ar
A).I >
'
B).U

'
Q.1II
Dj.lill
,

EflIilII

24.8. Care este ordinea creterii rezistenei la oxidure


A).I, II, III
" BJ.III, II. I
Q.ll. 1.111
D).U, III, I
E).lll, I, II
24.9. ntr-un amestec eehimolecular coninutul n ca
A).90,25%
B).92,00%
oC).93,75%
D).90,00%

E).95,50%
24.10. La oxidarea a 1920 g amestec eehimolecular c
acetic,volumul de soluie 2 molar de KjCrjOr este :
A). 101
>B).2,5 1
Q.17,51
DJ.15 1
E).7,S1 ' 24.11. Se supune oxidrii n prezen de
V2OsS24 g a
Cantitatea de oxigen consumat vaj :
y A).40 3,2 dm3

346

I
H

1
1
1vm

M
Bl

re

B).806,4 dm3
C).1612,8dm3
.
D). 1209,6 dm3
.

EfNici un rspuns corect

.
'
.
24.12. O cantitate de amestec egal cu cea de la punctul anterior se supune uni proces de
hidrogenare n prezena nichelului Volumul de hidrogen consumat n condici normale
este:
A).179,2dm3
B). 268,8 dm'
j C).716,8dm}
.
D)M8dm3
E).896dm3
24.13. Prin monosulfonarea unui amestec identic cu cel de la punctul 11 se pot obine n
condiii diferite un numr de acizi su(fonici egal cu ;
' '* '
A).l
B).2
. CJ.3

DJ.4
.

'
.
EJ.5
24.14. Masa i volumul de acid sulfuric 98% cu d=l,83 g/cm3 stoechiometric necesar la
punctul anterior n condiii diferite de temperatur, este:
,AJ.800g i 457,15 cm3
'
.
B).400g i 218,57 cm3
Q.600 g i 327,86 cm3
' '
.
.,
DJMOOg i 218,57 cm3
EJ.Nici un rspuns
24.15. Mecanismul reaciei de la punctul anterior este :
AJ.SN
,
B).SE
Q.AE
D).SR
E).AN .

24.16. Prin mononitrarea direct a unui amestec identic cu cel de la punctul 11 se obine
un numr de nitroderivai diferii egal cu :
A).l
B).2
CJ.3
DJ.4
.EJ.5

24.17. Cantitatea de amestec sulfonitric cu compoziia 40% HN03 i 50% H*S04 necesar
mononitrrii celor 824 g amestec (veg punctul 11) este egal cu :
AJ.840 g
B).1050g
Q.1260g
D).I470g
E).I6S0g

**'?

0ia^^#pf4a^^alf^

'T- .

I
TEST 25
"'S.Se consider urmtoarea schem de reacii:
, +H2S04/-H20 _V +3NaOH/-NaBC03
: d
e

W^

+ TQnediu.bazic.la.rece)
>Z n
[O]oxidar t
*F(F')e,bl
Ag{NH^)
\OHI-2Ag;-ANH
2
3 ;-H20
nd
i
+M(A!C!3)
f
H(H')02
i
HiSOtdiluat
-PN->-V+Q
Xc
tiind
a
c
r
substan
e
ele F,
a
G, H, L
sunt
s
izomer
u
e cu res
b
suntjdc
s
rivai
t
aromati
a
ci
n
difunci

onali
e
cu
i
formul
a mo
X
izomeri
:
i
ce
corespu

nd
)
formule
.
i
CHJJ,
b
iar Q
e
unul di
n
CjlleO,
z
se cere:
e
2
n
5
B
.
J
1
.

I
o
l
u
e
n
Q
.
e
t
i

lbenzen D).izopropil benzen E).nitrobenzen


25.2. Identificarea substanei Y ; AJ.acidp-melilbenzensulfonic B).acid
benzensidfonic
> C). acid p-etilbemensulfonic DJ.acidpizopropilbenzensulfonic EJ.acid m-nilrobenzensulfonic
25.3. Identificarea substanei Z : A).crezol
BJ.fenol
CJ.fenoxid de sodiu D).p-nitrobenzensulfonat de sodfit Ej.petilbenzensulfonat de sodiu
25.4. Identificarea lui V :
A), acid p-nitrobenzeimdfonic
BJ.acid benzoic
C).fenol

D
J
.
p
m
e
t
i
l
f
e

noxid de sodiu E).crezoI


25.5. Identificarea compuilor F, F'
AJ.orlo i para-mefilfenolii
B). acizii orio i para-metiloxibenzoici
C).alcoolii orio ipara-hidroxi benzi lici D).
acizii orlo i para-hidroxi'benzoici EJ.nici un
rspuns corect
25.6. Compuii (7,(7'snt :
A), orlo i para-dialdehidele be/izoice
BJ.aldehidele orlo ipara-hidroxibenzoice C).
orio i para-crezolii DJ.aldehidele orlo i
para-melilbenzoice

*& t&Atf * ^a^-^^'^ftfo^

E).acizii orto-filic i tereftalie


25.7. Compuii H, H' snt:
A).acizii orlo-ftalic i teref talie
BJ.acizii orto ipara-hidroxibenzoici
CJ.aciziiortoipara-metilbenzoici D).
orto i para-crezolii E).anhidridftalic
i acidJ"talie
25.8. Compuii L, L' snt :
A), orto i para-metilbenzoatul defenil
BJ.orto i para-hidroxibenzoatul defenil
C). orto i para-hidroxibenzoatid de etil
D).acizii orto i para-benzoilbemoici
EJ.orto i para-hidroxifenolatul de fenil
.25.9. Substana T va fi :
A).propena
B).metanol
CJ.formaldehid
DJ.aceton
E).acetaldehid
25.10. Substana M va fi :
AJ.clorur de acetil.
B).propen CJ.izobuten
DJ.clorur de alil E).2clorpropan
25.11. Substana N va fi: A),
dimetil-fenil-melanul B).trimetilfenil-metanul C).3-fenil-l-propen
DJ.etilbenzen EJ.metil-fenil-cetona
25.12. Substana P va fi :
A).alcool benzi li c
B). acidfenilacetic
CJ.hidroperoxidul de cumen
DJ.acid benzoic E). etil-fenilcetona
25.13. Substana Q va fi ;
A), alcoola li li c
B). aceton
Q.aceialdehid '
DJ.propionaldehid
E).metil-fenil-cetoti
25.14. Citi ali izomeri mai corespund substanei N:
A).8
BJ.7
CJ.6
DJ.9
EJ.10

25.15. Ce cantitate de substan Q se obine din 3042 Kg


din transformrile succesive randamentul este 80%, iar p
deasemenea randamentul de 80% :
A).2262,0Kg
B), 1809,6 Kg
C). 926,5 Kg
D). 1447,7 Kg
E).J 158,1 Kg
,

25.16. Prin ce succesiune de reacii substana Q se poate


AJ.deshidratare-oxidare
BJ.oxidare-deshidratare
CJ.hidrogenare-desIiidratare
D).hidrogenare-oxidare
E). deshidratare-reducere
25.17. Ce mecanism are procesul dintre V i T :
AJ.SN
BJ.SE
Q.SR
DJ.AN
EJ.AE
25.18. Care este mecanismul reaciei lui X cu M:
A).SN >
BJ.SECJ.SR
DJ.AN
EJ.AE
25.19. Citi produi de condensare de tip crotonic se pot ob
AJ.l
BJ.2
CJ.3
DJ.
4
EJ.5
25.20. Citi dintre compuii de condensare obinui la pun
AJ.l
BJ.2 CJ.3
DJ.4 EJ.nici
unul
TEST 26
26.La 627"C se supun cracrii 1476m3 N-butan (msura
rezult un amestec de alcani, alclicnc i hidrogen. Comp
a H2 este 25% n amestec iar a celorlali compui este id
26.1. Care va fi raportul molar akani-alchenc dup craca
AJ.l-.l
BJ.1.-2. .
CJ.2-.1
DJ.2-.3

Am^m0^^^
EJ.3.-4
26.2." Ce volum de acetilen (cn) se obine din fraciunea Q din amestec :
AJ.22.-lm3
B).112m3 .
CJ.224m3
'

D).448m3
. ..
EJ.nci un rspuns corect
'
"' " .... .
26.3. Ce cantitate de acrilonitril se poate obine considernd ca singur surs de carbon
' metanul separat din amestec :
AJ.58,88Kg
" ' .
'
B).44,12Kg
C).883,3Kg
D).88,33Kg
E).nici un rspuns corect
26.4. Dup separarea fraciunii C, i Cj, amestecul rmas este folosit la alchilarea
benzenului. Citi compui se obin :
AJ.l
.
.
B).2
CJ.3
D).4
E).5
'
26.5. Care snt compuii obinui Ia punctul 4 :
'
A), etil-melil-fenilmetanul i etii'benzenul
B). izopropil benzenul i propilbenzenul
C).etil-melil-fenilmetanul i izopropil benzenul
,v............^
DJ.etilbenzenuli a-metilstirenul
'-' ''-.":.
EJ.J fenilbulan i 1 fertil propan
26.6. Prin dehidrogenarea alchil arenelor obinute la punctul 5 se pot obine un numr de
compui egal cu (fr stcreoizomeri):
AJ.lBJ.2
CJ.3
.

DJ.4
EJ.5
26.7. Citi din compuii de dehidrogenare obinui la punctul 6 snt izomeri depoziie:
AJ.l.
BJ.
2
CJ.
3
DJ.
4
EJ.
5
26.8. Specificai citi compui obinui la punctul 6prezint activitate optic:
AJ.l
BJ.2
CJ.3
DJ.4
EJ.5
'
26.9. Specificai citi dintre compuii obinui la punctul 6 prezint activitate optic:
AJ.l '
BJ.2

CJ.3
DJ.4
EJ.5

26.10. Un amestec echimoleculr specificat la


punc
K;Cri07i H1SO4. Ce produi se obin :
A), o ceton, doi acizi
BJ. dou cetone, doi acizi
CJ.an acid, dou cetone
DJ.dou cetone, trei acizi
EJ. un acid, o ceton
26.11. Care este raportul dintre numrul de moli
de
numrul de moli de amestec oxidat:
A).1:2
Bj'.2:l
CJ.3:2
DJ.2:
3
EJ.3:
4
26.12. Cum se numete acidul optic activ rezultat la
AJ.acid 2-fenilpropionic
BJ.acid fenilacetic CJ.
acid 2-fenilbutanoic
DJ.acid 1-fenilpropionic
EJ. nici un rspuns corect
26.13. Cum se numete cetona cu cel mai mic num
punctul 10:
JAJ.etil-fenil cetona
BJ.metil-fenil cetona
Cj.propil-fenil cetona
DJ.butil-metil-cetona
EJ. nici un rspuns corect
26.14. Specificai acidul cu cel mai mic numr de at
AJ.acid benzoic
BJ.acid acetic CJ.
acid propionic DJ.
acid fenilacetic
EJ.acid bulanoic
26.15. Cetona specificat la punctul 13 se supune clo
AlClj. Se obine :
AJ. o-clorfenil-nietil cetona
BJ.p-clorfenil-metil cetona
CJ.m-clorfenil-metil cetona
DJ.clormetil-feml cetona EJ.
nici un rspuns corect
26.16. Prin ce mecanism are loc reacia specificat Ia
AJ.SR
BJ.SN
CJ.SE
OJ.A
N
y.AR

_ J"tt>*-,VIV'" ."Kf>' 'f"\. *'

_
_
..............

di-l';Wirt.J>!"):*'!."i""" ..'"Sli-n!"' "'


f
?

I
&T

'$?."

"'''iv 4

*,iw *.-rfn>*i*. * iAttJit. *eii*V'lM^V>-.

26.17. Gi produi de condensare de tip aldolic se obin n amestecul format din cetona
obinut la punctul 13 i aceton:
A).l
............
BJ.2
'
Q.3
DJ.4
EJ.5
26.18. Prin ce mecanism are loc reacia de la punctul anterior:
AJ.SN -
'
'
.
BJ.SE
CJ.A'N
Dj.AR
E).AE
TEST 27
27.Se consider succesiunea de reacii:

2Ctt,^Y+3a
A;,

3a+b<s>2Pra3

+3a +HN02l-H20;-N2
Y+Z->F----------*G---------------l

. .-----=-H-

+CI-, (500 Qf-HCl


T
-H-yO ->I--------------------->J
+H20/-HCI
+HCIIAE
rC/,
+2H20/-2HC1
XT
*K->L->N>M-2#2 O
------------------------>
+NH3/-HCl
+CHXOCII-HCI [O]
+Hi0/-CH3COOH
O--------i------------>P------------------------------>Q l
>R-----=------------------S
hHN02/-H20;-N2

>T

Se cere:
27.1. Formula substanei H :
AJ.CJi<N20
ByCsHsNiO
.Q.CiHtO
D).CMs02
EJ.QHiNzO,
.27.2. GW izomeri corespund substanei H:
A).l
BJ.2
Q.3
DJ.4
EJ.5
27,,3. Mecanismul reaciei prin care I > .1este :
BJ.SN
g..v
<>;.

352

- -

',

27.4. Mecanismul reaciei prin care J >K este:


- A).AN
B).SN
Q.SE
DJ.SR
E).AE
27.5. Mecanismul reaciei prin care K >L este:
A).AN
B).SN
Q.SE
DJ.SR
'EJ.AE
27.6. Denumirea susbtanei J :
AJ.clorpropan
?B). 3-c/orpropen . Q.lclor-1-propen D). 1-2dicIorpropan EJ.nici un
rspuns corect
27.7. Denumirea substanei L este :
A). 1,2,3 triclor propan
BJ.1,2 diclor propan
CJ.2,3 diclor propanol
i
D).1,1-3 triclor propanal
EJ.1,3 diclor-2-propanal
27.8. Denumirea substanei O va fi :
AJ.acrolein
B). glicerina
Q.2-clor propanal
" D).3-clor propanal
- .
'
E).2,3-diclor propanol
27.9. Citi izomeri cu funcie aldehidic'inaipoate av
AJ.2
B).5
Q.6
DJ.7
EJ.S
27.10. Gi din compuii menionai la punctul 9 prez
AJ.l
BJ-2
Q.3
' "%
DJ.toi
EJ.nici unul

27.11. Citi din izomerii menionai la punctul 9 prezi

"Sij.i
*B).-2
Q.3
DJ.toi "
EJ.nici unul
27.12. Denumirea substanei R este:

V..4J&-J
.. .Hr'lJSSR" 1' -

AJ.acid fi- amino propionic


BJ.acid a- amino propionic
Q.acetat de a-aminoproponil
< Zy. acidulNace til 0- amino propionic
.
E). acidul N acelil a- amino propionic
27.13. Avnd n vedere natura gruprilor funcionale ale compusului T, cfi izomeri din
aceeai clas de compui snt:
AJ.6
,B).2
CJ.3
DJ.4
EJ.5
27.14. Ci din compuii,menionai la punctul 13 snt optic activi:
:A).l

BJ.2 CJ.3
.DJ.toi
EJ.nici unul
27.15. Ci izomeri depoziie din aceeai clas de compui corespund formulei moleculare
a substanei S:
A).l
,BJ.2
Q.3
DJ.4
'
EJ.5
27.16. Cte dipeptide se obin prin condensarea izomerilor substanei S:
AJ.J

'

BJ.2
Q.3

'

.>;.-/

EJ.5

TEST 28
28.Se d schema:
I.X+C12 1V >Y+HC1
,T KOH/alcoolic ,
II. Y--------------------------> Z+HCI

raz

^A/")p

tiind c X conine C:85,71; H:14,28 rspundei la urmtoarele ntrebri:


28.1. Cea mai simpl formul pentru X care respect toat schema este:
A).C-HI6;
B).CyHl2;
CJ.CJi,,;
-DJ.CSn,
EJ.CJiw;
28.2. Denumirea luiXcste:

354

.. -

hm
c AJ.cwlohexan; BJ.melil
ciclohexan; Q.ciclohexen;
DJ.metil ciclopentan;
EJ.dimeiil ciclopentan;
28.3. Denumirea Iui Y este:
A). 3 clor 1 hexen;

BJ.clor
ciclohexan;
CJ.4 clor 2 hexen;
DJ. 1 clor I metil ciclopentan;
EJ. 1 clor hexen;
28.4. Denumirea lui Z este:
AJ.J, 3 hexadien;
BJ. 1,4 hexadien; t
CJ.ciclohexen; DJ. 1 metil
1 ciclopentan; EJ. 1 hexin;
28.5. Peste:
AJ.l, 2,3,4 tetrahidroxi hexan;
- BJ. 1,2 dihidroxi ciclohexan;
C). 1,2,4,5 tetrahidroxi hexan;
DJ.I metil 1,2 dihidroxi ciclopentan;
EJ.nici im rspuns nu este corect;
28.6. Ci izomeri de poziie corespund substane
AJ-3
BJ.4
CJ.2
DJ.
6
EJ.8
28.7. Compusul P:
- A).prezint izomerie geometric;
BJ.nu prezint izomerie optic;
CJ.este un compus monofuncional;
. DJ. este o substan gazoas; EJ.nici
un rspuns nu este corect;
28.8. /Mecanismele de reacie ce intervin snt:
AJ.SN, AR, AN;

BJ.SR,
E, AE; .
CJ.SR, T, AR;
DJ.SE, E, AR;
EJ.AR, E, AN;
28.9. O alchen izomer cu hidrocarbura iniial
) un singur comjms organic. Denumhea ei este:
AJ.2 penlen;
B).3 hexen; CJ.4
hepten; DJ.2 metil I
hexen; EJ. 4 metil 2
hexen;
28.10. Oxidarea hidrocarburii iniiale cu O2 cond

+s-v;?: w--~V;

Jfe

AJ.tm acid monocarboxilic; o B).un


acid dicarboxilic.salurat; C).un
cetoacid monocarboxilic; D).un acid
'T >*'. dicarboxilic nesaturat; E). nu se poate
oxida;
"/. -.
28.11. Volumul de aer cn. cu 20% O2 necesar oxidrii de Ia punctul 10 a 21 g substan
Xeste:
'
%A).701aer;
Bj.SOiaer;
C).561aer;
D).l16,1-11 aer;
lf,",.. "
E). 58,071 aer;
28.12. Adiia Br2 la Z conduce la un compus:
AJ.fr izomerie geometric;
BJ.fr izomerie,optic; C).cu izomerie geometric
i.optic; DJ.cti izomerie geometric dar fr izomerie
optic; EJ.nici un rspuns nu este corect;
28.13. Ce volum de soluie 2n KM11O4 este necesar oxidrii a 20,5 g de compus Z:
AJ.0,151;^'.
.BJ.0,251;
V. *
Q.ll;
D).2 l;
EJ.0,51
;
28.14. Ce volum de Cl2 gazos este introdus pentru obinerea a 71,1 g compus Y dac
randamentul reaciei este de 60%:
A). 13,44 i;
B). 2 2,41;
Q.44.8U
D). 11,21;
,Ef 33,61;
'

28.15. Compusul Z supus unei oxidri duce la un acid. Care este acidul respectiv:
A).acidid maeic;

B). acidul penlanoic;


C).acidul succinic; 1
D).aciduladipic; E). mi
poate fi oxidat;

fc.
."

ii
7 MI

m
Ai
fO'l

M
"8i

41

:m

C-2
A Ml

29.Se d

cracare

B------------>C+D

IV.

piroliz
D------------M'+Hj

urmtoarea schem de reacii: I.


: .VJ

356

*#

jfdteawfrj\^i&;k-tt:a

,?&*y&v-fyi\'--,',-.',.fv&Y*iiS: UJL..

VI. E+G

>I

VIU.- L^i->M+N

TEST 29

n.

_ tC,ridicat
F------------------------G
AICI

VII. I -^L

'ST

H2/Ni
A--------------->B

V.

CC.

.G--------->Q

X.

Q%T

XI. T^->M+P
tiind c Q are compoziia procentual 45,56% C
conine dect un atom de S n molecul se cere s r
29.1. Compusul A are urmtoarea compoziie proce
A).82,75% C, 17,24% H; oB).85,71%C, 14,29%H;
C).88,SS%C,ll,12%H; D).92,30%C.7,7%H; E).nici una
din compoziii nu corespunde pentru comp
29.2. Compusul A se numete:
AJ.pentan;
i
B).prdpan;
C). butan:
cDJ.buten;
EJ.penten;
29.3. Compusul D este:
A)Aichid; '
eBJ.gaz;
C).solubil in ap;
D).instabil in condiii normale;
E).nesaiurat;
19A. Reacia III dintre C i HCI este:
A).AE
B).AR
Q.AN cD).AE
orientat
EJ.SN
29.5. Compusul G este:
A).derivat al benzenului;
iB)-benzenul;
Q.gc/z;
DJ.mai reactiv decit C n reacii de oxidare;
E).nici un rspuns nu este corect;
29.6. Reacia VII este un proces de:
A).aittooxidart>;
o B).oxidare; C).eliminare de
hidrogen; D).oxidare
degradutiv;

I
I

I
1

E).oxidare complet;
29.7. Compusul N este:
A).H;0;
. B).CO>;

C).NaHS03;.
D).CiH0;
E).&HsO;
.
_
29.8. Compusul T este:
AJ.unester;
sB).osare; C).
un acid:
D). un compus anorganic; E).nici
unul din cele enumerate;
29.9. Reacia XJ,din punct de vedere al mecanismelor de reacie este:
*A).SN;
'
Bj.SR;
Q.AN;
D).E;
EJ.SE;
29.10. Compusul M n stare pur este:
A), lichid incolor;
B). lichid galben; %
C).cristale incolore;
D).cristale galbene;
E).gaz;
29.11. Compusul N este:
A), insolubil in ap;
c B). dizolvant al acetilenei;
CJ.gaz
D). lichid cu miros neplcut;
E)'.nu are miros;
29.12. Substana N este utilizat la:
x A), obinerea sticlei plexi;
B). obinerea oglinzii de argint;
C). la fabricarea explozivi/ilor;
D). la fabricarea bachelitei;
E). nici una din utilizri nu are Ia baz compusul N;
29.13. n compusul Mse manifest efectele:
A).numai +/,
B).numai,-Is
'

C).-Lfi,-Es
D).-Ii,-Es
E).-L-E,i +ES
29.14. Citi compui din schem manifest izomerie geometric:
,A).l
'

B
)
.
2
Q
.
3
D
)
.
4
E
)
.
5

29.15.
Citi
compui
din
schem
manifest

izomeri
A), nici
unul; .
.
.

B),2
'
CJ.4

.
D

).5 Efl
29.16. Reacii de substituie electrofil snt:
Afreaciile I, V, W;
B).reac{iik n-Vili, XI;
'
CJ.reaciile VIII, X, XI; ' D).reaciile,VI, X,
XI; iE).reaciile VI, IX;
29.17. Substana I din reacia VI este pentru reac
comparativ Q:
A), la fel de reactiv; BJ.mai puin reactiva; o
C).mai reactiv; DJ.de dou mai reactiv;
E).nu d reacie de SE;
29.18. Volumul de b2 necesar obinerii a 121,6 kg
A).17,92nr
*B).22,4m3

C).I4,336ms D).28m3 E).I5m3


29.19. Ce cantitate de reactant a este necesar pen
puritatea lui a este 90%:
o A). 88,88 kg;
B).44,44kg;
,<,
GhSOkg;
'

358

D).40kg;
E).90kg;
29.20. Formulei moleculare a substanei N i core
aciclici, egal cu:
A).2
B).5
CJ.9
DJ.7
*E).4
29.21. Ce cantitate de aldehid crotonic se poate
A).3Sg;
B).70g;
C).72g; '
D).36g;
E).62,5g;
29.22. Creterea de mas n procente la transform
A). 30,00%
' B).26,66%
C). 21,05%

30.5. tiind c G conine 3 grupri metilice el p


A).alcool terbutilic; B). 2 metil 1
propanol; o C). metil izbpropil eterul;
DJ. metil propil eterul; EJ.nici unul din compui;
30.6. tiind c F nu poate fi deshidratat, Feste:
AJ.dietil eterul; BJ.terf butanolui; CJ.J butanol; o
DJ.metilpropil eterul; E).metil izopropil eterul;
30.7. Care din izomerii A >Gpreunt activitate
A), nici unul;
B). metil izopropil eterul;
C) .compusul B;
D).doar compusul G;
oE). compusulD;
30.S. tiind c substana K d reacia,K,+HCN->
pentru a obine 891 g de produs R, considernd ra
AJ.242g;
eB).270g;

C).218,7g;
D).250g;
E).260g;
30.9. Compusul L este:
A).acidpropionic;
B). acid izobutiric; o C).acid
butiric; D).acid 2,2 dimetil
acetic; EJ.butcmonu;
30.10. Compusul P este: ,..

D).25,04%
EJ.37,5%
29.23. Ce volum de ap de brom 2n va fi decolorat de 0,5 moli de hidrocarbur iniial:
A).0,2l;
.
'.
CJ.ll;
D).0,25l;
E).0,751
TEST 30

'
.'

30.Se d schema:

-J^w ^r207 ^p+C02+H20


r.Tollens
----.------->J
B prin deshidratare duce la produsul H
O/,200C/-//,
, r.Tollens
C---------------------^>K--------------->L
. ^ Cu,200" C/-H2 _ hidroxil -amina
D------:------------->M-------------------------N
C2H,OH ^^)E
.
tiind c substana aciclic,conine 64,78% C; 13,51% H i 21,62% O, cu masa
molecular 74, poate prezenta apte izomeri A ->G i c M nu are caracter reductor, s
se identifice substanele din schem:
30.1. Substana A poate fi:
. A). 2 metil 1 propanol;
BJ.izobutanol; c CJ.
alcool ter butilic; D).l
pentanol; E). I propanol;
30.2. Substana B este:
A). 1 izopentcmol;
cBJ.2 metil 1 propanol; . C)
.alcool terhuli'/ic; D). 1
butanol; EJ.2 butanol;
30.3. tiind c M nu prezint caracter reductor substana 1) poate fi:
i A), alcool secundar;
B). alcoolprimar; .
C).alcool nesaturat; ,
D).ceton; E). a
Idehid;
30.4. tiind c compuii E, F si G au aceeai funciune organic substana E este:
AJ.die/il eterul;
B). metil, propil eterul;
CJ. eten;
DJ.dimetil eterul;
. E).sulfatul acid de etil;

'

'/KM
360

ei

. % . .m>

$ A).aceton;
. .. ,. ;
BJ.butanon;
CJ.aceta/dehid;
DJ. acid propionic;
EJ.acid 2 metil propionic;
30.1 . Prin deshidratare pot forma alehene compu
A).F, G, E; oBJ.B.C;
CJ.D, G, F;
D). B, E;
EJ.G, C, B;
30.12. Reacia de la punctul 30.8 este:
AJ.AE BJ.AR CJ.SE < DJ.AN EJ.SN

30.13. Prin condensarea de tip crotonie a dou molecule de compus "M rezult:
A), un singur produs de tip croionic;

'
. '
o B). doi compui;

I
i

1
1

*B).E

Hi

I
in
ni H

Bl 1
1

'

CJ. trei compui;


DJ.nu d reacie de condensare;
'
E).4 compui de lip crotonie;
30.14. Obinerea lui E se face printr-o recaie de:
A).deshidratare intramolecular;

' ,
s Bfdeshidratare intermolecular;
'
Q.printr-o
reacie
de
esierificare;
D).printr-o
reacie
de
transpoziie;
E).printr-o SE;
.
.
30.15. Formulei moleculare a substanei P i corespund un numr de izolmeri stabili, egal
cu:
, A).4
BJ.3
Q.6
DJ.9
E).7

30.16. Reacia de obinere a lui H este:


AJ.SN

El

".

62

'

C).o oxidare
Dj.TE
EJ.TR
30.17. Ce cantitate (ml) de KiCr207 soluie 0,08n este necesar pentru obinerea a 0,58 g
produsP ?
A).1000 ml;
B). 450 ml;
C).900ml;
.
.
'
'
D), 6000 ml;
EJ.500 ml;
'
'
30.18. WHUpusul M este un:
. A), omolog superior lui P;
B). un omolog inferior a lui P;
Q.nu fac parte dintr-o serie de omologie;
Dj.este acelai compus dar izomer de poziie diferii;
EJ.sint compui din dou clase diferite de derivai organici;
30.19. Compuii A i G snt:
A).compui hidroxilici;

* B).izomeri de funciune;
CJ.gaze;
D).substane uleioase;
E).compui volatili;,

TEST
31

E).CJitO
31.2. tiind c izomerul,A nu se deshidrateaz i nu se

fv.

A).acid acetic; B).formiat de metil; oQ. metil etil eter;


31.0
D).metil vinii eter; E).dimetil eter;
substana 31.3. Izomerul B conduce prin oxidare la un compus D
organic Tollens, deci B poate fi:
cu
AJ.hidroxiacid;
formula oBJ.iiopropanol;
CxHyOz CJ.hidroxi aldehid;
i masa DJ.propanol 1;
molecul EJ.nici unul din compui;
-,."
60% C
31.4. Izomerul C conduce prin oxidare la un compus E
iar
cu reactiv Tollens obinnd substana F. Deci Cpoate f
raportul cAJ.propanol 1
maselor
BJ.propanol 2
0:11=2:1. C).metil etil eter -Dj.hidroxi aldehid
tiin sub E). alcool alilic
forma a
31.5. Ce volum de aer cu 20% 0'2este necesar arderii c
trei
A).224l
izomeri
B).44,81
A, B, C
CJ.2001
se cere: *D).201,6i
31.1.
EJ.JJ21
Formula 31.6. Cantitatea n moli si grame de substan D obin
molecula o A).0,2 moli 11,6 g
r a
BJ.0,2 moli 11,4 g CJ.0,2 moli 11,8g. DJ.0,21 moli 12,85 g
substane EJ.0,21 moli 12,10 g
31.7. Cantitatea n moli i grame de compus-F obinut
i date:
AJ.0,21 moli 15,54 g
.
B),0,21 moli 15,12 g > CS.0,20moli 14,8g
A
)
.
C
i
H
<
0
,
'
B
f
C
H
i
O
.
CJ.C.Ji
cO
D).CiH
^03

|.
:
&

1S'
i?
'-.;-

:_
:,

;_
':

>; .

^.i^^M^tew^ w,*

f:;' ^;:i
" :;;
^i:^^

D).0,20 moli 14,16 g


E).nici un rspuns nu este corect;
31.8. Compuii A i B snt izomeri de: .
AJ.poziie
B). opticit C).de funciune
D).izomeri sterici
E).geometrici
31.9. Compusul D_ are NE egal cu :
A).0

E
2F

3
6
4

H----------------------------.------------------------------~>
tiind c
compusul
F are
compozii
*B).l
a 40% C
C).2
i 6,66%
DJ.3
H, restul
E).4
O, i c F
31.10. Substana F este homer cu:
este
AJ.compusul D
important
4
B).acetalul de metil
din
CJ.propionatul de metil
punct
DJ.formiaiuI de propil
de
E).cu nici umil din compuii enumerai vedere
31.11. Care din cei trei izomeri nu reacioneaz cu Na metalic.
biologic
A).B
,
BJ.C
interven
,C).A
ind n
DJ.BiA
procesel
EJ.CiA
'
e de
metabol
TEST 32
ism se
cere: ,
32.
32.1.
NuON
CHO3
>B+E
I.
Substan
a
II.
CfH
corespu
ni.
nde: i
rv. D
A).hidro
xi acid;
v.
.BJ.est
N
vi.
er;
a
C).cetoac
vn
id;

DJ.hidro
.
H
xi
aldehid;

>

E
)
.
h
i
d
r
o
x
i
c
e
t
o
n

;
3
1
.
2
:
S
u
b
s
t
a
n

a
F
e
s
t
e
:
A
)
.
a
c
i
d
B
J
.
e
s
t

I
I
I

I
1

I
1

;.^e
"...
32.10. Compusul G poate fi:
A), compus nesaturat slabii;
.
B).ester;
"
.
C).acid nesaturat;
D).anhidrid ciclic;
.
EJ.nici umil din compuii enumerat;
32.H. CompusulHa fost obinutprin:
AJ.hidro/iza grsimilor; '
BJ.hidroliza esteilor naturali;
Q.hid
roliza
zahari
delor;
c
DJ.hid
rolza
protein
elor;

'
'

.
.

1
rai

1
Hm

EJ.nu se obine dectpe cale sintetic;


32.12. Scderea
aciditii n seria
compuilor C, D, i F
este: ,AJ.D>F>C;
B).D>C>F;
CJ.OD>F;
:
D).F>D>C;
E).F>C>D; 32.13. Volumul de N2 rezultat la
transformarea VII dac se supun reaciei 1 mol de.
substan H:
AJ.11-21

.
-BJ.22,41
Q.5,61
DJ.33,61
EJ.44,8/
32.14.
In
molec
ula lui
F se

m
a
n
i
f
e
s
t

e
f
e
c
t
e
l
e
:
A
)
.
n
u
m
a
i
+
/
,
B
)
.
n
u
m
a
i
I
,
C
J
.
L
+
E
,

J.-l.+I,
o E).-I,+IiM

.
:
.

32.15. Care este cantitatea maxim de NaOHce se consum n reacia IVpentru un mol
de compus E:
A).40g;
'
B).80g; CJ.20g;
DJ.160g; E).
nelimitat;
32.16. Prin reacia III se obine:
AJ.izomerul (+)
BJ.izomerul (-)
C). amestec racemic; DJ.forma mezo;
EJ.nu se obine compus optic activ;
32.17. Prin reacia a dou molecule de compus H se obine:
AJ. un ester;
" B).o dipeptid; C).un compus de condensare
crotonic;

D).o anhidrid simpl;


EJ.nu reacioneaz;
32.18. Reacia dintre E i HO are loc deoarece:
AJ.HCl este acid mai tare dect E;
B).HC.l este acid mai tare dect F; Q.HCI
este doar mediu de hidroliz; D).HCl este
doar catalizator; E).HCl este mai slab
dect E

33.
I.
II.
III.
IV.

366

V.
VI.
VII.

vm
.
IX.
TEST 33
X- +H2SOA ,conc.,rece
XXX'X* t
X-

*Y+H20

+H2SOA ,conc.,cald -Z+H20


K2Cr2a,,H2SOA
-P+HjG
HBr -> Q+B2O
a

-Q+l/2H2
Cu,200C

-P+H2
+Mg W
W+P->-M
CCL
Z+Br2->K
Q+O
-NaBr
tiind c X are compoziia C:69,76; H:ll,62; O
identifice compuii din schem: .33.1. Substana
Xpoate fi:
l'A). I pentanol "
B).2 pentanol;
Q.metil ciclobutanol;
DJ.ciclohexanol;
"EJ.ciclopenianol;
33.2. Y este:

A
)
.
u
n
e
t
e
r
c
i
c
l
i
c
;
B
)
.
o
x
i
d
i
c
i
c
l
o
p
e
n
l
a
n
;
3
C
)
.
e
t
e
r
u
l
d
i

M^*

T (a^MCv

penlilic; * D). eterul diciclopentilic E). eterul dimetil but i/ic;


33.3. Compusul Z este:
A).o a/chin;
>BJ.ciclopetilen; C).ester;
D).o ciclopentanon;
EJ.nici unui din compuii enumerai;
33A.Reacia IV este:
.

.
A
)
.
S
E
B
J
.
E
.
>
C
)
.
S
N
}

.
D
)
.
T
E).
AN
'

'
3
3
.
5
.
R
e
a
c

i
a
V
I
e
s

SN
EJ.
SE
33.
7.
Rea
cia
IX
este
:
<A).
AE
'

B
J.

;
,
%
'
W
j
r3
3C
)*E)
.nic
i un
rs
pun
s
nu
este
cor
ect;
3
3B
) 33
.11.
Di
n
rea
ci
a
IX
cu
Brj
rez
ult

:.
;D
)
3
3

1
x

3
4A
)3
4B
)3
4
B
3

B). numai -l,


"
.
Q.--I.+E,

4B
)C
)o
E
)3
4B

.D).+I,-I,i-E,
E).-I,-Ei +E,
34.Sc d reacia A 34.7.

J3
4

Comparativ
cu A pentru
reaciile de
SE, B este:
A), la fel de
reactiv;
<
.
B
)
.
m
a
i
p
u

i
n
r
e
a
c
t
i
v
;
C
)
.
m
a
i

oxidare

r
e
a
c
t
i
v
;
D).de dou ari mai
reactiv;
....
EJ.nu d reacii de
substituie electroftl;.
'
34.8. In
reaciilcpe
care le d B
cele mai
posibile
mecanisme
snt;
AJ.ANiSE
B
J
.
S
N

i
S
E

A
R

i
A
E
34.9. B se
supune
urmtoarelo
r
transformri
:
B+B-------rr^ Y+3[0]>B+Z-----:. .
Z+H2->V
V+HCltW+HjO

O
r
d
i
n
e
a

Q
.
S
R

i
A
E

c
r
e

t
e
r
i
i

D
J
.
S
N
s
i
A
E

a
c
i
d
i
t

i
i

E
J

p
e

n
t
r
u
Z
,
V

i
W
e
s
t
e
:
A
J
.
Z
V
W
;
B
)
.
V
Z
W
;
*
Q
.
V
W
Z
;
D
)
.
Z
W

V
3
4
B
3
4

^^^p^^

.
b
e
n
z
e
n
3
5
.
2
.

AJ.acid fenil acetic;


BJ.acid 3-fenil.acrilic;
*Q.acid 2-feniI acrilic;
D).acid 2 fenil propionic;
''
EJ.acid 3 fenil propionic;
34.14. L + 2HiQ >B, n aceast
transformare L e
AJ.derivat dihalogenat vicinal;

oBJ.derivat dihalogenat
geminal sec; CJ.nitril;
D).derivat organo
magnezian;
E).derival
dihalogenat
primar;

H
i
d
r
o
c
a
r
b
u
r
a

TEST 35.
35.Se consider trei hidrocarburi
gazoase X, Y, Z Ele pot fi supuse
urmtoarelor transformri:
I.
Z-Y-X
.
+CI

n. x--------^R+HCI
--------------.
...
IU.

e
s
t
e
:

descompunere ,
X--------------------^Y+Hj
^- +H2 T
\----------iL

Vr

IV.

+H20

[O]

V. Z i----------N-- M
VI. Z+M->-K
35.1. tiind c hidrocarbura X nu
decoloreaz solu
AJ.propan
<
BJ.etan
Q.butan
D
)
.
m
e
t
a
n
E
)

A
J
.
p
r
o
p
e
n

.,

B
)
.

:
Q
.
e
l
i
n

D
J
.
b
u
t
e
n

E
)
.
p
r
o
p
i
n

3
5
.
3
.
H
i
d
r
o
c
a
r
b
u
r
a
Y

e
l
e
n

A
)
.
e
l
a
n
B).
elen

e
s
t
e

<
Q
.
e
l
i
n

D
)
.
b
u
l
i
n

E
J
.
b
u
t
e
n

3
5
.
4
.
P
r
o
d
u
s
u
l

rB
J

opan
Q.cl
or
buta
n
DJ.c
loru
r
de
metil
E).cl
orur
3
7

d
e
f
e
n
i
l

,*&*y.t~ *J*^tUn* .**iW

"'

'

''

u*8&i

' '-

'

,. >S'f

A)'.Y
35.5. L este:
A).produs instabil
B).alcool
Q.aldehid
D):acid
).nici unul din produii enumerai
35.6. Subsatnta N este:
A).im alcool
B).un diolnesaturat
Q.o aldehd
D).un alean
EJ.nici umil din compuii enumerap'
35.7. Reacpa VI duce la formarea:
A)'.a unui monomer vinilic;
BJ.a unui derivat aromatic;
CJ.a unui produs de stibstittipe;
D).a unei am ide;
E).a uimi ntril;
35.8. Reacia II este:
' A).SE
BJ.SN . CJ.SR DJ.T EJ.nici unul din
mecanisme nu este corect;
35.9. Reacpa VI este:
A).AN

B).AR
Q.SN,
.
DJ.AE
EJ.SNi
35.10. Produsul M se mai poate obpne industrial prin:
A), reacie de reducere;
B).reacie de fermentaie;
Q.reacie de alchilare;
D).reacie de polimerizare;
E). reacie cu acidul azotos;
35.11. Ce proprietate fizic comun prezint L si M:
A).sini volatile;
BJ.snt insolubile n ap;
C).formeaz legturi de hidrogen;
DJ.au atom de carbon asimetric; E).nu
au nici o proprietate comun;
35.12. Care din substanele din schem este un ester:
A).L
B).N C).M
%D).K E).nici
una
35.13. Care din compuii din schem reacioneaz cu hidroxidul de sodiu:

BJ.L
CJ.N
DJ.M
E).K
35.14. Ce cantitate de compus X este necesar pe
randamentul general al reaepilor de obinere es
AJJ.Sg
B).l,125g
<C).2g

D).3g
E).5g
35.15. Ce proprietate fizic imprim compusulu
specific:
'AJ.so/idificarea la rece; BJ.solubilizarea
n ap; C). volatilizarea la temperatura
camerei; DJ.mirosul nep/or; E). culoarea
lui n stare pur;.
TCST36
36.
+H-,

I.

H>Y

II.

m
.

X-

IV.

X-

v.

X-

+H20(H2S04)

>Z

KMnOA(H20,HO~)

*P
K2CnO-

Vt.

vn.

JhSOA

*R+0
AlCh
H.SO.,
->N
X+CHjOH-

X+QH-

VIII.

X+HOCl-^L
X+Br;->K
tiind c Xare compoziia C:69,76;H:!1,63; 0:18
prezint izomerie geometric.
36.1. Formula lui X este:
>AJ.CsHl(lO
B).C4HsO
Q.CcHnO
D).C;HsO
EJ.CdlnO
36.2. Denumirea lui X este:
A). 3 hidroxi I penten;
'BJ. 2 hidroxi 3
penten; C). 1 hidroxi 3
penten; D). 3 hidroxi 3
penten;

*i *..

EJ.2 hidroxi 2penten;.


36.3. Compusul Y este:
, A). 2 pentanol B).3 pentanol
C). 1 pentanol D). 2 hidroxi 3
metil butan EJ.3 hidroxi 2 metil
butanol
36.4. n urma reaciei II rezult:
A). 1,2 dihidroxi butan;
B).l,2 dihidroxi pentan;
, C).2,4 dihidroxi butan;
D).2,4 dihidroxi pentan;
E).3,4 dihidroxi pentan;
36.5. In reacia IVrezult:
A), un acid i un hidroxiacid;
-. BJ.un acid i un cetoacid;
C). doi acizi; D). un acid
i o ceton; E). un acid
dicarboxilic;
36.6. Transformarea III duce la obinerea:.
, A).2, 3, 4 trihidroxi pentanului;
BJ.2, 2, 3 trihidroxi pentanului;
C). 1, 2, 2 trihidroxi butanului;
D).I, 2, 4 trihidroxi hexan;
E).2, 3 dihidroxi penlamd;
36.7. Transformarea Vduce la obinerea:
A).2 hidroxi 2 fenilpentan;
BJ.2 fenil 3 hidroxi pentan;
tCJ. 2 fenil 4 hidroxi pentan; D).
reacia nu arc Ioc; E). 1 fenil 2
hidroxi butan;
36.8. Transformarea VI duce la obinerea:
A).eterului metilpenti/ic;
B). eterului metil butilic;
-t CJ.2 oximelil 3 penten;
D).l, 3 pentadien;
E).reacp'a nu are loc;
36.9. Transformarea VII duce Ia obinerea:
AJ.l, 1 dihidroxi 3 clor pentanului;
B).l clor 2,4 dihidroxi pentanului;
oCJ.3 clor 2,4 dihidroxi pentanului; D).
2,3 dihidroxi 4 clor pentanului;
EJ.reacia mi are Ioc;
36.10. Transformarea VIII duce Ia:
A).2 hidroxi 4,5 di brom pentan;
B).2,3 di brom 2 hidroxi pentan;
C).3,3 di brom 2 hidroxi pentan;
>D).2,3 di brom 4 hidroxi pentan;
E).reacia nu are Ioc;

374

36.11. Reacia I este o:


A).AE
*B).AR
. . .
CJ.AN DJ.AE
orientat E).nu are
mecanism
36.12. Reacia II este:
AJ.AN
BJ.AR
C).AE neorienlat;
'DJ.AE orientat;
EJ.Fr mecanism;
36.13. Reacia V este:
AJ.SE
e BJ.SE orientat;
CJ.AE neorientat;
DJ.AE oriental;
E).SN;
.
.
36.14. Reacia VI este o reacie de:
AJ.AN
BJ.SE
,
CJ.SR DJ.AE o EJ.nici un mecanism
nu este corect;
36.15. Reacia VII este:
AJ.AN
BJ.SE o CJ.AE
orientam DJ.AR
EJ.TE
36.16. Citi compui din schem prezint izomerie o
A). 5
BJ.6
CJ.9
DJ.7
*EJ.
8
36.17. Citi compui din schem prezint izomerie g
AJ.nici unul;
BJ.2
CJ:3

.
;x

"DJ
.l
EJ.
4
36.18. Ce volum de soluie de KMnOj, 0,1 n este ne
hidrocarbur X n transformarea III:
AJ.Il
BJ.21
CJ.3I
DJ.S l
"EJ.4
1

*W ^"^(W -i.wWA'j'*

-l-':

KMHOA I

-R
tiind c X este CHi s se gseasc rspunsul la urm
37.1.
Dac
volumul
de
metan
supuspirolizei
este
d
format din acetilen Yi hidrogen, iar cu compusu
randamentul de obinere a lui Y este:
A).50%:
*B).33,33%; '
' C).75%; D).
16,66%; EJ.25%;
37.2. n condiiile de la punctul 1 reiese cape ling
A).o reacie suplimentar secundar;
BJ.nu mai exist nici o reacie secundar; CJ.pe ling
compusid Y i H2 se mai formeaz i ali D). exist nc
patru reacii secundare; ' E).snt adevrate A i C;
37.3. Mecanismele ce intervin n transformarea III
).AN, T;
BfSN, T;
'
<
CJ.AE,
T;
D).AR,
T;
EJ.SE,
T;

36.19. Ce cantitate de soluie 10% de brom n CCI* este necesar pentru ca


reacia VIII s
aib loc dac cantitatea de substan Xeste 8,60 g:
'

A).200g
- <B).160g
C).540g
D).6-I0g
E).64g
36.20. Gt reprezint creterea de mas n reacia VII, exprimat n procente:
A).45,15%

B).35,70%
tC).61,04%
DJ.30,00%
E).50%
36.21. In compusul X sntprezente urmtoarele tipuri de hibridizare:
A).num ai sp
BJ.numai sp''
CJ.numai sp"
< DJ.sp1 i sp3

'>

.
37.4. Transformarea IV duce la formarea:
A).unui diol;
B). a unui acid; C).a unei cetone
nesaturate; * D).a unei aldehide
nesaturate; EJ.a unui aldol;
37.5. Ce cantitate de compus P se poate hidrogena
lapiroliz:
A). 96,2 5 kg;
B). 105 kg; C).
19 2,5 kg; D).
385 kg;
E).70kg;
37.6. Ce volum de KMn04, 0,5 n este necesar pentr
A). 0,21;
t B).3,2 I; C).
0,641; D).
1,061; E).
1,281;
37.7. Reacia II este o reacie de :
A). descompunere;
t B)Jhmerizure; C).
cracare;
DJ.dehidrogenare;

E).sp i sp3
36.22. In compusul O se ntlnesc urmtoarele efecte:
A).-Li.-L
-BJ.+L -Es,i -I,
Q.^Es.i-E,
D).+I-I1,+E-Ed
E).-+Ed,-Ed
36.23. Cifra de nesaturare a compusului O este:
A).l
, B)'.2
CJ.3
DJ.4 '

E).5
.
36.24. Nesaturarea echivalent a compusului M este:
A).l
B).2
Q.3
-,D),4
E).5

TEST 37
37.
I.
II.
UI.
IV.

X->Y+H2
3Y->Z
+H20
Y------------>[M]->N
2N-

-P
-H-yO

376

+IH

E).nici un rspuns im este corect;


37.8. Din punct de vedere al mecanismelor de reacie transformarea IV este;
A).AE,iE;'
'

. '
:'
,B).AN,E;.
Q.AR;
'
DJ.E;
E).AE, T;
37.9. Cu care din urmtorii reactani nu poate reaciona hidrocarbura Y:
AJ.sodiu metalic;

,
B). acid acetic;
*
.
t, Q.hidroxid de sodiu;
Dfacid cianlu'dric;
EJ.reactiv ToIIens; 37.10. Gi compui din schema iniial prezint proprieti acide, sau slab acide:
A).l; .
B).2; <Q.3; D).4; E).
nici unul nu prezint;
TEST 38

38.Se consider urmtoarea succesiune de transformri:

_<V-* >B

II.

Hl

)C-fHCi

m. c-^-D
-Hi<J

iv. D_c/3,5ooc/-//a >


v, E W->r
cu
2

VI.

....> G

VIL

-^M!zBU

tiind c substana E conine 47,06% C; 6,54% H i 46,40% CI i c are un singur


atom de clor n moiecul se cere:
38.1. Substana A are formula molecular:
AJ.C06
BJ.CJJTCI
. Q.&Hs
DJ.CiHiCl
EJ.CJisCl .
'
38.2. Substana Cra fi:
A), alcool butilic;
B). alcoolpropilic;
C). alcool aii li c;
378

D). 1,2 p'ropan diol;


E).l,3propandiol;
38.3. n ce condiii catalitice are Ioc reacia II:
A).fr catalizator;.
..
B). cataliz bazic;
>C).cataliz acid; D).n
prezen de AICI}; E).nici un
rspuns nu este corect;
38.4. Obinerea lui E se realizeaz prin:
'A).SRB).AE
CJ.SN
DJ.AR
E).SE
;'
38.5. Reacia V din punct de vedere a mecanisme
A). AE orientat;
BJ.AE neorientat;
CJ.AE n care substi/uentul (heteroatomul) nu def
DJ.SN; EJ.AN;
38.6. Reacia VI este o reacie de:
A).SN3;
\
BJ.SN,;
CJ.SR;
<D).AE;
EJ.SN+AN;
38.7. Compusul H are urmtoarele proprieti fiz
A), este un gaz;
BJ.este solid; CJ.este
insolubil n ap; (D).este
siropos; E). are miros
specific;
38.8. Compusul H se recunoate prin:
A).reacia cu acid azotic;
BJ.formarea oglinzii de argint;
,.C).reac/ia cu sulfat de cupru;
D). reacia cu clorur feric;
Efprin nici una din reacii;
38.9. Care afirmaie este corect:
A), compusul G are miros da grsime rnced; oB).
compusul I are miros de grsime rnced;
CJ.compusul H nghea mai uor dect etanolul;
D). compusul A se poate poli meri za; E). compusul
C este un gaz;
38.10. Ce cantitate de soluie de acid azotic cu co
csterificrii totale a 5 moli din substana H:
A).525g;
B). 9-45 g;
C).189g;

***;

>D).1575g; . '
#**;

TEST 39
39.Se trateaz o cantitate de benzen cu acid sulfuric oleum, n urma reaciei rezult un
amestec de acizi benzen mono i disulfonici n raport molar 3:1. tiind c,s-au obinut 1424
kg amestec din cei doi acizi sulfonici (se consider c ntreaga cantitate de benzen a
reacionat) i c masa de reacie obinut conine n afara celor doi acizi sulfonici numai
H1SO4. Se cere:
39.1. Care este agentul de sulfonare propriu-zis dac n urma sulfonrii amestecul de.
reacie conine doar acid sulfuric i acizii sulfonici:
>A).SO>; BJ.HSO^;
C).H2S04+SO;; D).H2S06+H20;
Ej.nici un rspuns nu este corect;
39.2. Ce cantitate de benzen s-a folosit n reacie:
A). 1248 kg;
,B).624kg;
Q. 312 kg;
' D). 936
kg;
E). 616 kg;
39.3. Ce cantitate de acid sulfuric oleum cu 20% SO3 este consumat:
A). 784;
BJ.3920;
CJ.8000 kg;
iD).4000 kg;
E).6400kg;
39.4. Considernd transformarea.'CJIsSOjH---------------> CJIs-OH+b+HjO compusul b
este:
A).sulfat de sodiu;
B).sulfat acid de sodiu; . *
CJ.sulfit de sodiu;
DJ.stdfit acid de sodiu;
E). un compus organic;
39.5. Ce cantitate de hidroxid de sodiu de puritate 75% este necesar obinerii a 7 kmoli

de
fenol:
AJ. 38 3,3 3 kg;
B). 746,66 kg;
C).280 kg;
DJ. 373,33 kg;
E).210kg;
39.6. Ce se obine la nitrarea fenolului n exces de IINOj:
A), o-nitro fenol;
BJ.p-niiro fenol;
CJ.2.4 dini tro fenol;
'
'
'!:"
DJ. 1. 3, 5 trinilro fenol;

380

t*.s

,<"%
")
'/>''
7
\
h
"'
;* "
;.-,-'

'EJ.2, 4, 6 trinitro fenol;


39.7. Considernd transformarea E+F=CtHT-0-C
total pot fi:
AJ.dou molecule de fenol; > BJ.fenoxid de
sodiu+broniur defenil;. Q.dou molecule
defenoxidde sodiu; DJ.dou molecule de bromur
defenil n prezena Ej.nici un rspuns nu este
corect;
39.8. Considernd c n urma sulfonrii benzenu
. acesta va fi:
).o-benzen disulfonic; B).p-benzen
sulfonic; nCJ.m-benzen disulfonic; . DJ.
1, 1 benzen disulfonic; Ej.nici unul din
compuii enumerai;
39.9. Ce produs se va obine la topirea alcalin a
AJ.o-hidroxi fenolul;
BJ.p-difenolul; iCJ.mdifenolul; DJ.p-hidroxi
difenol; EJ.m-hidroxi
difenolul;
39.10. Ce mecanism de reacie are topirea alcalin
AJ.SR .
'
Bj.SE
<C).S
N
DJ.AE
EJ.AN
39.11. Considernd compuii fenol (I), trinitrofen
descresctoare^ triei acide:
, A).II>I>III;
B).1I>III>1
; C).U1II;
DJ.1II>II>I
;
E).I>III>II;
39.12. Ce efecte produc grupele,-N02 n molecul
iA).-I,;-E.
B).+I,;+E, Q.
+I,;-E, DJ.-I,;
+E, E).+E,;E,
39.13. Care este A' n trinitrofenol:
AJ.3
BJ.4 .
CJJ
'DJ.6 "
EJ.7
39.14. Ce se obine la hidrogenarea fenolului cu
v 'A): ciclohexanol;
'BJ.ciclohexanoti;

m\&y$
$4

1
Li

II
1

1
UN

1
Bl

Q.hidroxi ciclohexadien;'
DJ.fenolulnu poate fi hidrogenat; ...
.
EJ.nu poale fi hidrogenat in aceste condiii;'
39.15. Cu. care din urmtorii reactani poate fi recunoscut fenolul:
A),cu acid azotic;
'
.
B). cu sulfat de cupru;
C). cu stilfit de sodiu;
DJ.cu bicarbonat de sodiu;
E). cu clorurferic; '
,
39.16. Dac benzenul a fost sulfonat pn la.acid benzen disulfonic cu ce procent va crete
masa lui molecular:
A).205,10%;

B). 102,55%r ,CJ.


109,00%;
DJ. 78,01%;
-
E). 39,00%; .

'
39.17. Ci atomi de carbon teriari are acidul benzen sulfonic:
.AJ.5
B).3
* ^5"...
.Q.6
DJ.7

EJ.4

39.18. Ce se obine la clorurarea n prezena luminii a benzenului:


A).clor benzen;
B).o-diclor benzen; Q.mdiclor benzen; DJ.hexa
clor benzen; cEJ.hexa
clor ciclohexan;
39.19. Prin bromurarea fenolului n exces de brom se obine:
A). 1, 2, 3 tribrom fenol;
. B).2, 4, 6 tribrom fenol;
C).m-brom fenol; DJ.obrom fenol; EJ.p-brom
fenol; .
39.20. Trinitrofenolul are urmtoarele proprieti:'
A).este reducator;
t BJ.este exploziv;
CJ.esle un nitroderivat deci prezint proprieti bazica;
DJ.esle un compus anorganic; EJ.nici una
din proprieti nu corespunde;
39.21. In trinitrofenol se ntlnesc urmtoarele tipuri de hibridizri:
,AJ.sp2 . , ..
B).sp-'
-CJ.sp^
DJ.sp'sp3
E).sp2sp
39.22. Obinerea para nitrofenoului din benzen presupune urmtoarele mecanisme de
reacie:
AJ.SE-SN-SE;

B).SE-SE-SE;
CJ.SE-ANSE;
DJ.SE-SE-SR;
EJ.SE-SN-E;
39.23. Care este reactantul electrofil n reacia de n
A).HsO"
'BJ.NO/
CJ.H3SO4 .'
D).HN03 .
. .
E). carbocationul nucleului aromatic;
39.24. Care este reactantul ce determin scindarea
A).NaOH

.
>B),HO
Q.HSO3-
DJ.NaSO, '
EJ.nici unul din cei enumerai;

TEST 40
40.Patru substane izbmere cu formula molecular
un compus unic P.
I.
K+xHj->P
_
H.
L+xHj->P

m.

M+xH2-*P

IV. N+xH2->P
S se identifice compuii K, L, N, M i P:
40.1. tiind c compusul P are formula molecular
A), butii amina;
B). izobuiil anjina;
...
CJ. ter butii amina; DJ. 2
metil'-propti amina;
' EJ.3
aminobutan;
40.2. tiind c compusul Kprezint ifjt atom de hid
restul atomilor de H, Kpoate fi:
AJ.ciclobuten amina;
0
B). 1 amino 3 bulin; Q.l amino
2 bulin; DJ. 1 amino 1,3
butandien; EJ.l amino 2,3
butandien;
40.3. Compusul L nu poate reaciona cu reactivul T
structur caracteristic compuilor care dau reacie
este:
A). 1 amino 2 bulin; BJ. 1 amino 3
bulin; CJ.l amino 2 ciclobulen;
DJ.l amino 1,3 butadien; EJ.nici un
rspuns nu este corect;

s t'

f
1

fer

382

^^^^^^^^mmt^^

*"""'&&?****<' W?
50.4. Compusul M prezint n structura sa im atom de carbon cuaternar, gruparea aminic
legndu-se de un carbon primar, deci formula lui este; A).l amino 1,3 batadien; BJ.2 amino
1,3 butadien; ' C).4amino 1,2 butadien; li)-2 amino 1,2 butadien; E).l amino 1,2
butadien;
40.5. Compusul N prin hidroliz duce Ia formarea unui acid, deci Npoate fi: A). 2
metil propion riitrilul; eB).bulironitriI; (').propionitrl; niterbutil nitrilul; / 12 metil
2 ciano ni tril;
411.6. Gri izomeriprezint substana P (fr izomerie optic):
Al4
.'ii.5
C}.6
1V.7
'

40.12. Care dintre izomerii substanei P se


poat dou trepte cu acelai reactant: A). 2
metil 2 amino propan; -BJ.iiobutil amina;
C). dietil amina; DJ.dimetil amina; EJ. nici
una din amine nu poate fi obinut in con
40.13. Cite din aminele izomere ale lui P
reacio
A).4
BJ.3
Q.2
"DJ.t
oate
EJ.ni
ci
una'
40.14. Gte din aminele izomere a lui P au
un pr
A
)
.
4

= /-.;.<?

4M.7. Cin din izomerii substanei P reacioneaz cu clorura de acetil:


Aj.5
Hi.4
CJ.6
-l.V.7
lij.8

40.8. Cin' din izomerii substanei Pprezint izomerie optic:


'A j.l
'
'
.
Rj.2
Ci. 3
IV.4
Iii.5 .
40.9. Citi din izomerii substanei Pprezint atomi de carbon teriari:
. Aj 1
BJ.2
CJ.3
ni.4
LJ5
40.10. Cure din urmtorii izomeri are bzicitatea cea mai mare:
.-'). 1 butii amina;
B) izobulil amina; (J.
ter butii amina;
D) dietil amina;
Ii) 2 butii amina;
40.11. Cite din aminele izomere ale compusului P dau n reacie cu acidul azotos, alcooli:
A) 2
II). 3

B
J
.
3
C
)
.
2

*.y-

'>/

"J.5
'ii fi

t/i

D
J
.
l
'

E
J
.
t
o
a
t
e
40.15. Cum poate fi identificat azotul din.
compoz
AJ.prin tratare cu trioxidde molibden
(MoOi);
"B).prin tratare cu dioxid de mangan (MnO^
si cu CJ.prin tratare cu sulf i acetat de
plumb; . DJ.prin tratare cu azotat de argint;
EJ.prin nici una din metodele enumerate;,
TEST 41

41.Se d schema:
.
NaOH
v
Y
.v

IV.

XaOllialcooli

-^- Y+D

II. III.

Y+ P-R
aer
R---------->F.

H2SOA

V.
VI.
VII:
-> I+K

[O]
->K
,

HCN

H2OI-NHt

L 41.1.
- Substan
i a Xare
- formula:
L
_>
>A
M)
VIO.
.
M-iS^N C
tiind cil .
X
,
conine H
29,26%
C. 5,74% 7
H i 65% B
r
B

B).
C<
H,
Br
CJ.
Ci
Hn
Br
DJ.
Cs
Hs
Br
E).
C.J
ieB
r

|;^i^^affiJt,lKiiIifea4V"''e*li*.'',

41.2. tiind c substana Y este un gaz, formula ei este:


*A).C}Hi

'

41.10. Compusul b este:


). compus organic;
BJ.HBr;
'CJ.NaBr;
'
DJ.HO;
. EJ.nici un rspuns mi
este corect;

BJ.CMs
'
CJ.CjH4
D).C01O
'
EJ.nici o formul nu corespunde;
41.3. tiind c substana Z este un lichid, formula ei este:
AJ.&HtOH
,B).C3H7OH
1
'
'

Q.CMsOH
D).HBr
EJ.NaOH'
41.4. Substana I este important n industrie i se poate recunoate cu FeCl3, rezult c
substana P va fi:
.AJ.fenol; BJ.izopropil
benzen; C).benzen;
D).hidroperoxidde cumen; EJ.nici
unul din produii enumerai;
41.5. tiind c substana Keste importan la obinerea sticlei plexi aceasta va fi:
AJ.propen;
BJ.izopropanoI;
.
-CJ.aceton;
DJ.acid cianhidric;
E). acidacrilic;
41.6. Reacia VI arc importan practic deoarece:
A).se evideniaz proprietile compusului K;
BJ.are loc formarea unei hidroxi aldehide;
*C).are Ioc mrirea de caten;
DJ.se evideniaz proprietile acidului cianhidric;
EJ.nu are nici o aplicare;
41.1. Compuii,M i Nau ca proprietate comun:
AJ.aceleai funciuni organice;
<BJ.sini compui cu proprieti acide;
CJ.au aceeai compoziie molecular;
DJ.au toate proprietile identice;
EJ.nu au nici o proprietate comun;
41.8. Reaciile VII i VIII pot avea:
A).aceleai condiii de reacie;
BJ. aceeai importan practic; CJ
.acelai reactant; Dj.acclai mecanism
de reacie; AM EJ, nu au nimic
comun;
41.9. Reaciile! i Hsnt:
AJ.ambele reacii de eliminare;
B).ambele reacii de substituie nuckofil; CJ.
ambele reacii de substituie electrofil;
DJ.ambele reacii de adijie nucleqfil; EJ.I de
substituie nuckofil, II de eliminare;

'.3J&1:

7.7TT

&JW^?mi$-

i&X;
*$m;mr.

'

TEST 42
42.Prin clorurarea fotochimic a tolucnului pent
obine o mas de reacie care dup ndeprtarea
de mas 48,3% clorur de benziliden, 25,3% clo
metan i 6,85% toluen. Considernd c ntreaga
reacionat se cere:
42.1. Care este procentul molar de toluen nereac
*AJ. 11,0%;
BJ. 5,80%;
CJ. 5,52%;
DJ. 6,25%;
EJ. 4,50%;
42.2. Care este raportul molar clor:toluen la ncep
AJ.l.SS;
>
>BJ.1,78;
CJ.1,63; DJ.
8,90;
EJ.4,45;
42.3. Care este conversia util n clorur de benzi
A). 62,80%
BJ. 50,00%;
CJ.44,48%;
DJ. 89,02%;
'
EJ. 31,40%;
'
42.4. Care este conversia total:
AJ.94,19%;
>B).89,00%;
CJ.44,51%;
DJ.65,00%;
EJ.
75,00%;
42.5. Care este randamentul reaciei:
AJ.44,51%;
B).81,02%;
Q.94,19%;
DJ,58,20%;
'.EJ.50,00%
;
42.6. Care este volumul de clor msurat n condii
clorur de benziliden:
A).134,4m};
BJ.246,4m};
CJ.67,2m3;

-#&

^vV^.^u&L"i *v*

D).44Sm3;
- '
E).ni ci im rspuns nu este corect;
.
.
42.7. Care este volumul de toluen (d=0,86g/cm3), necesar obinerii a 322 kg de clornr de
benziliden:
A). 340,721;
B). 100,651;
CJ. 310,041;
*D).480,71;
E).721,02l;
42.8. Cese obine la hidroliza clorurii de benziliden:
A), acidbenzoic;
B).alcoolbenzi!ic;
<-C).benzaldehid;
D).acetofenon;
E).7iu se hidrolizeaz;
42.9. Ce mecanisme de reacie intervin n trecerea clorurii de benziliden n benzaldehid:
A).SN,AN
BJ.SEiE.
CJ.SRiT

DJ.SNiE EJ.doar
eliminare;
42.10. Care snt mecanismele ce pot interveni n clorurarea toluenului:
AJ.SE >B).SE, SR
CJ.SE, SR, AN
DJ.SE, AR, SN
EJ.SN, SE, SR
TEST 43
43.0 substan G poate fi preparat prin mai niulte metode-reunite n schema:
M- Cl2l-HCl
->N
N >G+KCI

NH,

-> K+HCI
N +HN02
K--------:=- G+N2+H-.0
+HCN
T
L------------->p
2H20

viu.

HCl F
+KCNI-KCI

+2H2OI-NH,

Compusul M conine 48,60% C, 8,10% H i 43,30% O. Reacionnd cu Na20 formeaz o


sare. Compusul L conine 54,54% C, 9,09% H i 36,37% O. Ei reacioneaz cu reactivul
Tollens i conduce la o combinaie ce conine 53,33% O. S se stabileasc compuii din
schema:
43.1. Compusul M arc formula molecular:
3SS

J,<M'\ N..S* S*^"*W^^ft#N

AJ.(C;H<OJ

B).(C3H60i) C).
(CsH6Os)
D).
(dH<OJ
E).
(CMd)~Jn
43.2. Compusul L are formula molecular:
A).C2H,0
B).C2H60
Q.CsHsO
DJ.CAO
EJ.CJf60
43.3. Sarea de sodiu a compusului M se va num
AJ.acetat de sodiu;
B). lactat de sdiu; tCJ.propionat
de sodiu; DJ.maleat de sodiu;
E).nici un rspuns nu este corect;
43.4. tiind c N este obinut printr-o reacie de
activitate optic el poate fi:
AJ. acid (3-clor propionic;
BJ.acid diclor acetic;
CJ.acid a -clor propionic;
DJ.acid mono clor maleic;
E).acid mono clor malonic;
43.5. Compusul K se poate obine prin hidroliza
A).acid B-amino propionic;
BJ.acid a -amino acetic; CJ.acid
amino succinte;-t D). acid a -amino
propionic; EJ.nici unul din compuii
enumerai;
43.6. Compusul P este:
t-AJ. metil cianhidrin;
B). dimetil cianhidrin;
CJ.etil cianhidrin;
D). metil, etil cianhidrin;
EJ.nici unul din compuii enumerai;
43.7. Compusul G se obine n organism ca pro
unui efort fizic:
t A).acidul la etic; B).
glucoza;
CJ.fructoza;
DJ.acidul ceto propionic (piruvic);
EJ.acidul amino propionic;
43.8. Cte reacii de substituie snt ntlnite n s
AJ.4
BJ.2
>CJ.
5
DJ.3
EJ.l

.y^^^^ ^ X<^;m
43.9. Ctc reacii de hidroliz sitt nttlnite n schem:
AJJ
BJ.3'
Q.2
..
DJ.4
EJ.S
43.10. Cle reacii de adiic snt nttlnite n schem:
AJJ
.
BJ.2

>C).3 ' DJ.4
Ej.nici una;,

'

'

TEST 44
44.Un amestec.de trei hidrocarburi aciclice izomere cu caten ramificat, notate cu K, L, M
con'innd 85,72%C i 14,28%H avnd masa molecular 70, se oxideaz cu K:Cr 207 n mediul de
acid sulfuric astfel:
r/Wgr
%N+X+H;0
K-M Xld >0+X+H20
'
. .
Compuii N i O se mai supun urmtoarelor reacii:
N---------_> p
+H-,
Q.-------_R
Numai P poate fi separat n enantiomeri. substana N se obine i din hidrocarburile izomere I i H
prin reacia Kucerov.
H +H>>N

.
Se precizeaz c numai H reacioneaz cu sodiul la cald. S se identifice:
44.1. Hidrocarbura K este:
AJ.3 medl 2 butena;
BJ.2 pentena; ' C).2
metil 1 pentena; D).3
metil 1 buten; EJ.2
metil I butena;
44.2. Hidrocarbura M este:
A).2 metil 2 butena;
B). 2 metil 1 pentena; " CJ.3 metil I
butena; D).2 metil 1 butena; Ej.nici
una din cele enumerate;
44.3. Hidrocarbura L este:
A).2 metil I butena;
B).3 metil J butena,
Q.2 metil2 butena, D).2
pentena;
390

E).2 metil 2 bulina;


44.4. Compusul N este:
J.acetona;
BJ.dielil cetona; _CJ.2
metil propanalul; ' D). metil
etil cetona;
Ej.nici un rspuns corect;
44.5. Compusul N se caracterizeaz prin urmtoarel
. AJ.se oxideaz cu reactivul Tollens;
B).prezint izomerie optic; ' CJ.se
poate condensa cu el insui; DJ.nu se
poate hidrogena; EJ.se poate diazota;
44.6. Compusul Peste:
AJ.2 metilpropanol I;
*B).2 butanol;
CJ.lerf butanol;
Dj.izopwpanol;
E). I butanol;
'
44.7. Compusul Pprezint:
*A).un atom de carbon secundar, asimetric; BJ.
un atom de carbon primar, asimetric; CJ.doi
atomi de carbon asimetrici; DJ.un atom de
carbon teriar, asimetric; EJ.prezint trei atomi
de carbon asimetrici;
44.8. Substana I este:
AJ.l propina;
*B).l bulina; C).2 bulina;
DJ. 2 metil 2 bulina; ,. EJ.^2
butena; 44.9.Substana H
este: A). 1 propina 'BJ.2
bulina; CJ.J bulina; DJ.3
metil 1 pentina; EJ.l
pentina;
44.10. Compusul R este:
'AJ.2 metil propanol ;
BJ.Ier
butanol;
CJ.izopropanol;
DJ.izopentanol;
EJ.nu este un alcool;
44.11. Dac substana L este supus oxidrii cu KiC
care au urmtoarea proprietate comun:
AJ.snt din aceeai clas de compui organici;
iBJ.snt lichide (solubile) miscibile cu apa; CJ.se pot
polimeriza; DJ.se pol oxida cu ageni oxidani;

*^"^**AiSJ**'i^Si*'*tsWtkv J'iiLVwi,-*.^
,*** 'tX&t-i. i .

lip

mm
Z^.w/ au nici o proprietate comun;
44.12. Substana X este:
A), acid acetic;
) '
B).C02;
Q.acid propionic; ,
DJ.acidformic;
E).nici un rspuns nu este corect;
44.13. Dac substanele iniiale K, L, M se gsesc n amestec n raport molar (2:1:1) ce
cantitate de amestec exprimat n grame este necesar pentru a prepara 74 g substan P \
tiind c randamentul global al reaciilor raportat la compusul K, este 90%: *A).155,5g;
B).J25g; CJ. 77,75 g; D).210g; EJ.HOg;
44.14. S se precizeze care din hidrocarburile din amestecul iniial (K, L, M) prin adiie de
HC1 duce la un derivat halogenat scparabil n enantiomeri:
A).K
BJ.L -CJ.M
DJ.KiL
EJ.KiM
44.15. Ce mecanism de reacie prezint adiia HCl de la punctul anterior:
AJ.AE neorientat;
"BJ.AE orientat;
Q.AN;
DJ.AR;
EJ.nici un rspuns corect;
44.16. Ce cantitate de H; n l,este necesar pentru hidrogenarea amestecului specificat la
punctul 13 dac cantitatea supus hidrogenrii este 280 g: A). 71,681; BJ. 89,61; Q.1121;
DJ.1001; E). 67,21;
44.17. Ce cantitate de soluie KiCr207 0,5n este necesar pentru oxidarea cantitii de
amestec iniial specificat la punctul 16:
A). 301; BJ.601; CJ.201; ' , v
%D). 6rhl; ^g,
E). 3 I;
' 44.S. Ce nesaturare echivalent are compusulM: 'A). 1
JSJ.2
CJ.3
DJ.O
" EJ.-2
44.19. Citi izomeri de poziie prezint compusul P:

392

,",.>~f-

AJ.J >B).2 CJ.3 -.'.


DJ.4
EJ.nici unul;
44.20. Care din compuii enumerai mai sus form
AJ.Ni O;
>BJ.P,R,0;
CJ.doarN;
DJ.doarR;
EJ.nici un compus nu formeaz legturi de hidroge
TEST 45
45.Se d schema:
C8H10

nxo*in&>*

QH9N02 -

+3//,

->QHU
Z

X
Y
Se precizeaz c substana iniial X d prin ox
molecular CsH^Oj iar prin nitrarc un singur mo
CgHgNOj i acesta este supus reaciilor din schem
45.1. Formula procentual a campusului X:
cAJ.90,56%C;9,44%H;,
BJ.90,00%C; 10,00% H;
CJ.91,00%C;9,00%H; '
DJ.92,00% C; 8,00% H;
E).92,30%C;7,69%H; .
45.2. NE a compusului X este:
AJ.5
'BJ.4
CJ.3
DJ.6
EJ.7
45.3. Citi izomeri cu caracter aromatic prezint sub
A). 3
>BJ.
4
CJ.2
DJ.5
EJ.l
45.4. Substana P este:
AJ.orlo metil benzii amina;
BJ.para metil benzii amina;
CJ.dimetil anilin;
DJ.2, 4 metil anilin; s E). N,N dinte ti
12,5 dimetil anilin;
45.5. Substana Z prezint un izomer (Q) care se po
amina primar necesar. Care este acest izomer:
A) .eti l anilin;
Ui).metil benzii amina;

CJ.o metil benzii amina;


D).benzoil metil amina;
E).nici im rspuns mi corespunde;
45.6. Ce cantitate de clorur de benzii de puritate 80% se folosete pentru a prepara 200 g
compus Q, dac randamentul reaciei este 80%:
*A).326,70g;
B).209,50g;
C).261,36g;
-.D).133,82g;
E).200,00g:
45.7; Ce mecanism de reacie prezint prima transformare X>Y:
AJ.SN
BJ.SE
CJ.SR
'

D).AN
EJ.AE
4X8. Care dintre aminele urmtoare prezint cea mai mare bazicitate:
AJ.difenil amina; B).metil amina; C).ani lina; DJ.dimetil anilin; '
EJ.dimelil amina; 45.9. Ce se obine prin oxidarea substanei X:
A).acid o-ftalic;
BJ.acid m-ftalic (izoftalic);
V
o CJ.acid tereftalic; D).acid
a -fenil acetic; EJ.acid
benzoic;
TEST 46
46.Se d schema:
1).
M(CsH9Ci) KCN >N+KC1
2).
N +Hl >P^-NH3
3). .

p-----------L->Q

4).

Q-----------l>R

5).

R------J.------;---->T
-r-NNO,
T------------->Z

6).

7).
Z -?--------i------i>S(C8HS04)
.. ( .
S se identifice:
.
46.1. Care este structura substanei iniiale M dac acidul S este acidulftalic:
AJ.orto clor etil benzenul;
BJ.para clor etUbenzenul;
C). 2 metil clorur de benzii;

394

DJ.para metil clor toluen;


E).fenil clor etan;
.
46.2. Reacia 1 arc ca mecanism de reacie:
AJ.SN .
.
BJ.SR
Q.SE
DJ.AN
E).nici,un mecanism enumerat nu corespunde reac
46.3. Substana P este:
AJ.oamid
B). un acid monocarboxilic;
C).o diamid;
D).un aciddicarboxilic;
EJ.nici un rspuns nu este corect;
46.4. In urma reaciei 5 rezult:
AJ.o amin primar;
B). o amin secundar;
CJ.un compus cu funciune mixt;
D).reacia 5 duce la micorarea catenei;
E).nu are loc o modificare a funciunii organice do
46.5. Compusul Z este:
AJ.o sare de diazoniu;
BJ.un nitroderival;
CJ.un alcool;
D). un compus cu dou grupri funcionale identice
E). un compus cu dou gnpri funcionale diferite
46.6. Acidul S conine:
A).un atom de carbon in plus fa de substana N;
B). un atom de carbon n minus fa de substana R
CJ.conine acelai numr de atomi de carbon ca i
DJ.nu se modific mimnd atomilor de carbon ai s
EJ.nici un rspuns nu este corect;
46.7. Care din compuii din schem pot reaciona
AJ.P
BJ.Z
CJ.T
DJ.P, 2, S;
EJ.PiS
46.8. Care din compuii din schem reacioneaz
AJ.R, Z;
,B)M,P,S;
CJ.M, T. P;
DJ.P.Z.S;
EJ.N, P, S;
46.9. Compusul Q este:
AJ.o amid;
BJ.o sare de amoniu;
CJ.un nitril;
DJ.un aminoacid;

E).nici un rspuns nu corespunde;


47.6. Precizai care din compuii prezeni n sch
AJ.compusul K;
B).LiM;
<C).P;
'
D).compusul Ji F; E).
compusulM;
47.7. Ce cantitate de hidrocarbur G exprimat
compus M dac randamentul global a! reaciilo
A). 7,8 ms;
B). 10,29 ni3;
C). 5,85 m3;
D). 6,0 m3; E).
5 m 3;
47.8. Care este formula procentual a compusu
*A).C:85J1% H: 14,29%;
B).C:83,33% H: 6,66%;
C).C:90J7% H: 9,52%;
D).C:81,81% H:19,19%;
E).C:92,00% H:8,'00%;
47.9. Substana F este un produs de autooxidare
A).glicerina;
> BJ.acrolei.n;
CJ.olein;
DJ.stearin;
EJ.palmitin;
47.10. Compusul Ise mai poate obine prin:
A), hidroliz amidonului;
B). hidroliz celulozei; C). hidroliz proteinelor; D).
hidroliz grsimilor; E). nu poate fi obinut prin nici o
cale enumerat;

'tf
iJJ.a es/er;
46.10. Reacia 2 are ca mecanism:

:.

Li r

. 4A-W;

'|.v

|' '

. -

BJ.SE;

Q.AN;

TEST47.

47.Se d schema:
, hidroliz
1).
K ---------------> L+M
(K (C7Hi;02)
L (C4H802 - compus cu caten liniar))

j;

2).

3).

-^=^L>.H_^UM

M-^P-?^lJW,F

'

tiind c G este o hidrocarbur alifatic cu formula C3H6 se cere s se identifice:


47.1. Substana Kfiind un derivat funcional al compusului L denumirea ei este:
AJ.butirat de propil;
B).bulirat de izopropil;
Q.propionat de butii; .
D).propionat de alil; t
EJ.butirat de alil
47.2. Substana M ce se'obine i n urma transformrii 2) este:
A).alcool propiolic;
B).alcoolaliic; C).alcool
butilic; D).
alcoolizopropil ic; E).
alcool' izobutilic;
47.3. Substana H este:
A).chrpropan;
B).2 clor propan; C). ci
orar a de alil; D).diclor
propanol; EJ.diclor
butaiml;
47.4. Transformarea M ->P este o reacie de:
*A).AE;
B).AR;
CJ.SR;
D).SN;
E).AN;
47.5. Substana F are urmtoarea proprietate:
AJ.are caracter oxidant;
* BJ.are caracter reductor; C). este
folosit ca anticongelant;
D).estefolosit,ca solvent;
396

TEST 48
48.Este dat urmtoarea hidrocarbur: CIT, CIT,
HjC-CH -C-CH=C)h

cn

II

T
'KA.Care este denumirea corect: A),
l-dimelil-3-izopropenil-penten; B).
2,3 dimelil-3-izopropenil penten;

_
-,

C). 2,3 dimetil~3-vinil-4-heXen; DJ.4 metil,


4-izopropil-2,5-hexadien; 'E).3-metil-3i:opropil-I,4-hexadien; .
48.2. Ci atomi de C secundari conine:
-AJ.I

BJ.2
CJ.3

'

'

' B).4

E)
.
48
A)
.
B)
.

D).4
.
,

Ej.nici linul;
.
48.3. Ci atomi Cprimari conine:
AJ.I
BJ.2
CJ.3
'DJ.4
Ej.nici unul;
'
45.4. Ci atomi de C teriari conine:
AJ.I
BJ.2
CJ.3
. .
-DJ.4 Ej.nici
unul;
48.5. Ci atonii de C cuaiernari conine:
.AJ.I
BJ.2 CJ.3
DJ.4 Ej.nici
unul;
48.6. Cti atomi de C asimetrici are:
.AJ.I
BJ.2 .
CJ.3
DJ.4
Ej.nici unul;
48.7. Hidrocarburile n funcie de caten pot fi liniare (I); ramificate (II); aciclice (III);
ciclice (IV; mixte (V). Care este exemplul nostru:
AJ.I, II;
BJ.UJU;
CJ.II, V;
DJ.III, V;
EJ.I, V;
48.8. Ci atomi de carbon snt n stare hibridizare sp3:
AJ.2
BJ.4 .CJ-6
DJ.8 E).
toate;
48.9. Ci atomi de C snt n stare de hibridizare sp2:
AJ.2

N
49.4.

^j4}iihm WMf^^ii0^|^W

nici unul;
10, Ci atomi de Csnt n stare de hibridizare sp
2
6 8 nici
unul;
TEST 49
49.
1500
B+3H2
C+HCl
D+N
1000, Pt
>E

3B

-F-

E+CHOH

-L-

3[0]/KMn04

2H-,

-G-

PC

->M

600 C
AlCUI-HCl
E+H->I
I+D-KSubstana M are masa molecular 213 i compoz
7,042%;,O: 7,511%; N: 6,572%; iar substana A
procentual C: 75%, H: 25%.
49.1. Care este substana B:
<A).C2H2
BJ.C2H<
Q.CsHs
D).izobutan;
Ej.nici una;
49.2. Care este stoechiometria reaciei A ~>D:
AJ.2 A + NH3 + 20 2 ~>D + 2N
B).A + 2NH3 + 302 ~>D + 3N >
CJ.A + NH, - 3/2 Oi -*D + 3N
DJ.2A + NH, + 5/2 02 -*2 D + 3N
EJ.A + 2NH3 + 302 ->2D + 4N
49.3. Care este mecanismul reaciei E+C:
A).SR
-- ,.
<BJ.S
E
CJ.SN
DJ.A
E
EJ.A

Care
snt
substan
ele
secunda
reformat
e n re

39

mmm
m

<:VK ,- -:,''.'" - ;V-< M^h^^^^*'^^'^

A).H + HCl B).H +


POCh Q.H +
HsPOi'+HCl
.DJ.H + HCl+POCh
E).H+HiP03
49.5. Care snt condiiile reaciei E+H:
AJ.solveni ineri; hv '
'
B).Cu2Cl3, NH4Cl;
CJ.HgSO*. H2SO4;
"DJ.AlCh; ' EJ.AW,;
49.6. Ce este substana I ?
A) .un ester
B).o ceton; C).un
alchilbenzen; DJ.un
aldol; EJ.tm cetol;
49.7. Ce este substana H?
AJ.clorur acrilic;
B).clorur arilic;
CJ.diclorur geminat;
D). triclonir geminat; '
E). clorur acid;
49.8. Care este mecanismul reaciei I+D ?
A).SR
B).SE
CJ.SN
D).AE
*E).AN49.9. Ce este substana L?
A), a a-difenil-glicin;
BJ.esterulfenilic al fenil glicinei;
C). N-fenil-fenil glicin;
D).difenil glicin;
<E).aa -difenil- a hidroxi-acetamida;
49.10. Substana H are proprietile: este o substan reductoare (V), d uor reacii de
tip SR cu Cl2 (IV), se oxideaz cu KMnO<+H}SO< (III), se hidrolizeaz cu apa (II),
reacioneaz cu alcooli i fenolii (I), reacioneaz cu amine (VI):
A).III; V; II;
>EJ.I; II; VI;
CJ.II; IV; VI;
DJ.I; III; V;
EJ.IV; V; VI;
49.11. Care dintre substanele A > Mprezint izomerie geometric:
AJ.H
BJ.B CJ.I
DJ.L EJ.nici una;
400

49.12. Substana E reacioneaz cu hidrogen n c


AJ.alcool etilic Na;
BJ.acid clorhidric+Fe;
> CJ.H2. 250C, Pt; D). electrolitic
n mediu acid; E).nu reacioneaz cu
hidrogen;
49.13. Dintre substanele A>M care prezint izom
AJ.I BJ.K CJ.L DJ.M ^EJ.nici una;
49.14. Dintre substanele A->Mcare are efect dez
AJ.D BJ.E
CJ.G
DJ.I
EJ.nici
una;
TEST 50
50.

"'
{H2SOA)l-H20

2HOH/-2HCI

Cl2,500H"CI~HCl
->
*BHJSOA l~2H20
To

P205/-N20
>L
nL>L
A este o substan cu mas molecular 60 i compo
13,3(3)%; O 26,6(6)%; iar Ln este un polimer utiliz
50.1. Care este mecanismul reaciei B ~>C:
AJ.SE
BJ.SN
i CJ.SR
DJ.AE
'
EJ.AN
50.2. Care este mecanismul reaciei C >D:
AJ.SE
o BJ.SN
CJ.SR
DJ.A
E
EJ.A
N
50.3. Care este mecanismul reaciei D >E:
AJ.SE
BJ.SN
CJ.SR
'DJ.AE
EJ.AN

' ^ MM^4K

50.4. Care este reactivul Tollens ?


A).[Cu(NHiWCI,

B).[Cu(NH^']OH-,

'
C).[Ag(NH)]OH,

:
D).[Ag(NHMOH.
E).[Ag(NH->)<]OH
' 50.5, Care snt proprietile substanei F ?
s
A).lichid incolor, volatil, cu miros plcut i gust arztor;

B). lichid incolorat miros caracteristic, arde cu flacr albastr; 8 Q.lchid incolor,
siropos, ai gust dulce, se dizolv n ap i alcool (cu CuS04 d culoare albastr vie)
D).substan solid, solubil n ap, cu clorur feric d coloraie albastr, are caracter
reductor;
El. lichid solubil n ap, cu miros plcut, asemntor cu merele necoapte;
50.6. Care snt proprietile substanei G ?
A).gaz incolor, inodor, insolubil n ap, densitatea mai mic dect apa;B) lichid cu miros caracteristic, volatil, solvent brun, inflamabil;
C)Jichid,insolubil n ap, incolor, miros plcut; DJ.subslan cu
miros caracteristic de grsime rnced; E). lichid incolor sau slab
glbui, cu miros de migdale amare;
50.7. Care dintre afirmaiile de mai jos este valabil': la-sitWan-i ?h>.,... ...
AJ.sitbstanl neutr, neionic, solid;
B). lichid solubil n ap, cu miros, caracteristic; t CJ.sare ionizabil; D).substan
solubil n ap, soluia apoas este neutr din cauza formrii amfiionilor; E).prin hidroliz
se transform ntr-o substan acid; prin dehidrogenare se transform n substan
bazic;
50.8. Ce este substana L ?
A).propen;
BJ.propionitril;
CJ.acrolein;
D).acrilonitril;
EJ.ffalimida;
50.9. Care este mecanismul reaciei nL >L:
AJ.AE
BJ.AN
Q.AR
D).S
R
EJ.S
E
50.10. Dintre reaciile de mai jos care snt posibile n cazul substanei L: reacie de
substituie cu clor (I); reacie de adiie de clor (II): nitrarc (III);,acilare (IV); reducere
(V);,polimerizare (VT);hidroliz (VII);
A).I, II, III, IV, VI, VII;
B).U, V, VI, VII;
Q.1I, III, V;
"').I, IV, ;
EJ.III, IV;

402

TEST 51
Sl.Porriind din metan, ca singura.surs de carb
conform schemei de mai jos:
1500
2CH4------------>A+3B _

' 600

3A-----:4C
CH4+C1->D+HC1
C+D-E+HCI
E+HN03->F(F')+H20
F+3B->G+2H:0

A+Hori->nUi
G+^K-^->L+H20
L+HOH
>M
H+B-^N
M+N t> 0+H-20
Rspundei la urmtoarele ntrebri: ,
51.1. Condiia reaciei CH4+CI2:
A)'.solvent, protic;
B).catalizator AICI3 ;
C).solvent inert; D).
cataliz acid; o E)
.lumin;
51.2. Care este substana C ?
AJ.stiren;
i B).benzen;
Q.vinilaceti/en; D).I, 3hexandion-5-in; Efizopren;
51.3. Care este substana F dac tim c Fi F
un singur derivat monoclorurat n prezena,cata
A).m-dinilrotoluen;
BJ.p-nitrotohten; Q.ntnitrotoluen; *D). onitrotoluen; E). odinitrohenzen;
51.4. Care este substana G ?
AJ.ni-feni/diamina;
<-'B).p-1oluidina; CJ.mtoltiidina; DJ.pfenilendiamina;
E).anilin;
51.5. Cure sjnt condiiile reaciei A+HOII ?
A), mediu acid;
B). cataliz bazic;

D).Cv:Ch,NH4CI; *E).HgS04,
H3SO<; .. 51.6. Ce este
substana K?
AJ.N-etil-p-tohddina;
BJ. n-eiiliden-m-toluidina;
CJ.acetaiilida; > DJ.pacelil-toIuidina;
EJ.etil-fenilamina;
51.7. Care sntproprietile substanei N ?
A), lichid incolor, miros carcaterisTic, solvent nepolar, p.f:35"C;
B).substan cristalin alb, solubil n ap; soluie apoas are reacie acid;

M:
|',; \
I. .

C). lichid incolor, miros de oet, miscibil cu ap;


DJ. lichid incolor, miros, caracteristic plcut, miscibil cu ap in orice proporie, gust arztor

EJ.lichidvscos, gust dulce, solubil n ap n orice proporie;


51.8. Care este condiia deplasrii echilibrului reaciei M+Nn direcia formrii O ?
AJ.presiune ridicat;
B).Na - alcool etilic;
CJ.donor de protoni i electroni;
o DJ. ndeprtarea apei formate;
EJ.mediu bazic;
51.9. Ce rol are substana M ? .
AJ.nutritiv;
BJ.vopsea
CJ.aromatizant

I "
'

|:

^' , ,

;p.f.:78C;

f
""^', '\:
";..-. _
-V"1.-,
'!;' .
!-'.
'{ ' "
j "' .
-,

'

-,
('/ .
!$*.:&
'j>. "'*''.'
f
\. '
j"
'''
'. ' .

'- :

DJ. material plastic;


cE).vitamine;
51.10. Care este denumirea chimic corecia substanei O ?
AJ.estentl etilic al acidului para amiriobenzoic;

BJ.acidul para-etilaminobenzoic;
CJ.acetatdep-amino benzii:
D).N-(fi-hidroxietil)-anilin;
EJ.p-acetil amino-benzoat de etil;
TEST 52
52.Se dau transformrile de mai jos:
1500/-3.tf,
2A-------------------^>B
, 600 Cl-,{FeCh)l-HCl
3//,/250 ^ NaOH(alcool) l-HCl
3B
--------------* C--------=--------:-------------* D--------~-----------> E-----------------------"-----------> F
[0}/KMnOA+H2SO,
2KHtal-2H,0
AJPl
----------------------------------> G----------i> H--------------=> I-------------> K
nG+nK-^HO-(-L-)-ll+(2n-l)H;0
-2H=
52.1. Mecanismul reaciei C->D este:
AJ.SN
-BJ.SE

CJ.SR
404

..

. DJ.AN
.
'
E).AE
' .
'
52.2. Mecanismul reaciei E-*F este:
AJ.trarlspoziie
._
eB). eliminare
CJ.SR DJ.SE
E).SN.
52.3. Mecanismul reaciei G+K-*L+H}0 este:
, * AJ.SN' '
BJ.AE
'""
CJ.AN
'
DJ.AR
EJ.E
52.4. Care este substana F ?
A), ciclohexanon
B).fenol .
iCJ.ciclohexen
DJ. sarea de sodiu a acidului hexanoic
EJ.adipat disodic
52.5. Ce este substana G?
A).di ceton
B).acid aromatic i
CJ.acid dicarboxilic
DJ.chinon
EJ.ciclohexandion
52.6. Ce este substana H?
AJ.ciclohexan diamin
BJ.chinon diamin
1
CJ.sarea de diamoniu a acidului- adipic
DJ. benzoat de amoniu EJ.o diamid
52.7. Ce este substana K?
AJ.ciclohexan 1,4-diamin
BJ. o-fenilendiamin
CJ.tetrametilendiamin
o DJ. hexametilendtamin '
EJ.l-buten
52.8. Crei clase de substane aparine substana L
AJ.polietcr
BJ.poliester
CJ.polimer
DJ. aldol policondensat ;*
EJ.poliamid
52.9. Masa molecular a substanei L este:
AJ.202/1 + S
B).194n
'CJ.226n + S
DJ.226n

mmmm^'^^^^ w^tmmm-wm

1
ni
I1

1
1H

EH

E).244n
.

52.10. Ci izomeri depoziie, diamine nevcinale i negeminale, corespund formulei lui


K?
.
AJ.4
B).5

*g.tf

DJ.7
E)-S
.
',

52.11. Presupunnd c n reacia F-> G masa de produs este egal cu masa de reactant,
randamentul reaciei este:
A).46,16%
.
< BJ.depinde de masa de reactant
. .
CJ. depinde de masa de produs D).
independent de masa de reactant
E).66,16%
TEST 53
53.Se dau transformrile:
650

HOHIH2S04

>Fr

->E

[0]!-H20
R.Tollens

-G

+H-,

-L
~H20
53.1. Ce este substana A dac este un alean gazos n molecula creia raportul de mas
C:H este 4,8:1?
A).elan
B).propan
C).butan
DJ.penlan
E).hexan
53.2. Ce aste subsanta B ?
'AJ.metan
BJ.etan
CJ.buten
D),elen
E).pmpen
53.3. Ce este subsanta C ?
G+E-H-

II

-*B+C

2B-*D+3H2
^ HON

A).metan
BJ.etan C).
elena
'DJ.propen
EJ.buten

->I-

K-

53.4
.

C.-4
'

Car
e
este
con
dii
a
rea
ciei
2B>D
+3
H;
7
AJ.
Pt;
I00
V;
NHs

406
;1v-1J-:

B).H20;
Ni;
65(f90<r
CJ.O2;
40lf
*D).15
00160(f
E).aer;
60atm;
400,
53.5. Care este condiia
reaciei D ->E?
Aj.HiSO*
B
J.
.'IO'!
H
g2
C
h
C
B<rn*iktakEa8i
J.
^^
C
u2
C
l2,
N
H
<
C
I
D
J.
N
a
O
H
,
al
c
o
ol
*EJ.HgSO,, H2SO4
53.6. Ce
este
substana
F?
A), alcool
metr/ic
B).
alcool
etilic
C).alco
olpropil
ic DJ.alco
ol
izopropi

"
A
J:
,;
b
-'
(:
,:
'
"
>
,
-
;"
,;
'
{
.
:

l
i
c
E
)
.
a
l
c
o
o
l
i
z
o
b
u
t
i
l
i
c
53.7.
Care
snt
propriet
ile
substan
ei G ?
AJ.
lichid cu
miros
aromatic
, solubil
n
solveni
organic
B).lichid
insolubil
n ap,

solubil n solveni organici, C). lichid incolor, densitate mai mic dect a apei, are p ali derivai
funcionali cu acelai numr de.atomi d DJ. lichid parial solubil in ap, cu miros de amoniac
^EJ.lichid cu miros plcut, solubil n ap, volatil, solven
53.8. Care este substana H dac tim c este im alo
A).4-hidroxipentan-2-on
>B).B-hidroxi-8-metil-butanal Q.y-hidroxi-penfanai D).B-hidroxi-pentanal
E).a-hidroxi-a-metil-butanal
53.9. Cu ce se poate nlocui reactivul Tollens n veder
A).reactiv Fehling
B). reactiv Sclnveizer
Q.hidroxidul diamhio-Cu(I)
'D).KMn04 + H2SO4
.
EJ.K3Cr207 + H;S04
53.10. Cefei de substan este substana K ?
AJ.acidgras
c
Bj.acid organic nesaturat CJ.acetilamid DJ.cetoacid EJ.acid.
dicarboxilic
53.11. Care este denumirea substanei L ?
AJ.acidvalerianic
Bj.acid glutaric i CJ.acid izovalerianic D).acidbuliric EJ. acid
hexandiccrboxilic

''
;
A
J
D
)
5
4*
B
5
4V
j

E+B -

C
J
.
l
,
2
d
i
c
l
o
r
e
i
a
n
.

o
D
J
.
l
,
1
,
2
,
2
t
e
t
r
a
c
l
o
r
e
t
a
n
E
)
.
1
,
1
,
1
,
2
t
e
t

r
a5
4*
B

t
e
t
r
a
c
l
o
r
e
t
e
n

E
)
.
1
,
1
,
1
,
2
,
2
,
2
h
e
x
a
c
l
o
r
e
t
a
n
5
4
.
1
0
.
S
u
b
s
t
a
n

a
H
e
s

t
e
:

,,

A+F P

(/W)/-/^,!,

+2D ;

m
m
^

Ul2

- A+H20
E+T-U
O i U sunt substane izomere cu masa
CRr
-HCl

A
J
.

1500
molecular 1
55.1. Care este formula molecular a substanei O

1
,
1
,
1
t
r
i
c
l
o
r
e
t
a
n
*

T-'J

^^
^
nm

s
a
u
b
a
z
i
c

E
)
.
s
o
l
v
e
n
t

A).CiHi
Bj.CJJ,

'Q.CvHn
D
).
C

B
J
TEST 55
55.
.

T+F->K-

1
,
1
,

I2

-H20

408

H
,
<
,
.
E
J
.f
C
J
f
*
)

55.2.
Condiiile
reaciilor
E+B -KJ
+HCI
respectiv,
E+T
-*U
A),
lumin
B
)
.
t
e
m
p

e
r
a
t
u
r
a
5
0
0
?
C

C
)
.
P
t
,
2
5
<
f
C

D
)
.
A
l
C
b
E).VJ
DS,
350C

i
n
e
r
t
5
5
.
4
.
M
e
c
a
n
i
s
m
u
l
r
e
a
c

i
e
i
H

d
:
A
)
.
S

E*
,B
T
BJC
)
J
.D
SJA
)D
JE
)5
N
5*
E
5
C
' J5
.-5
A5
E

mino-etilbenzen
"%^
CJ.para-acetilamino-benzen-

sulfonamida
^DJ.acetil-para-toIuidina
.,

4
1

-UftL
WW.ruM tJKi .

. ..U.. * . iUiwW&uai&U^^

D
)
.
A
N
E
J
.
E
5
.
5
.
M
e
c
a
n
i
s
m
u
l
r
e
a
c

i
i
l
o
r
P
>
R
;
S
-

-~~

-^.^.A.
'*i*r***i.'!
Wi,*'4

E). esterul benzilic al acidului para-aminobenzoic


Reactivii de diazotare snt:
A).HNOi-HCl
B).HN03 - H:S04
C).Zn + HN03
D).NaNOs + HCl
E).NaN02 + HG
Efcctund oxidarea substanei G cu KMn04,n mediu neutru, raportul molar de
substan, G si KMn 0< n reacia sioechiometric este:
AJ.1:1
cBJ.J :4 CJ.2 : 1 D).l:3 E).3:J
Care dintre substanele B... Hprezint izomerie optic :
A).B
B).C
CJ.D
DJ.F
EJ.mci una
56.S. Substana A este:
A).amida acidului a -fenil - a- hidroxi-acetic
B).acidul 4-amino-2-meiil-benzoic CJ.fenilglicin
-fenil-1 - nitro-etan
E).acidul p-amino-fenilac'etic
Substana
A'
este?
A),
l-nitru-2-fenil
etan
BJ.J-nitro-J-fenil-etan
C). o-nitro-etilbenzen
*D).p-nitro-etilbenzen E). 1,2-dimetil-4-nitrobenzen
56.10. Substana A" este:
AJ.nitro-p-xi/en
B).nitro-o-xilen C).2-nitro metaxilen DJ.o-nitro e ti/benzen E).p-nitro etilbenzen

Liii^i^ViWI>lSSftwjaivkii" .^lM&Jate*kJtt<i

' .

+H2S04 M
1-----------N

57.1. Care este mecanismul reaciei formrii subs


A).SE
.
B).SN Q.SR
*D).E EJ.T '
57.2. Dintre reactanii de mat jos cu care nu rea
A).H20
B).H2
*C).NH3
D).C12
E).02
57.3. Mecanismul reaciei B *C:
AJ.SE
B).SN Q.SR
'DJ.AN EJ.AE
57.4. Reacia D >E are loc n prezena :
AJ./iidroxiditlui de sodiu n mediu alcoolic
^B).acidului sulfuric concentrat, la nclzire
Q.calalizalorului ZnO, Cr
D).K2Cr207 + H2SO< E).Ag250 C
57.5. Tipul de reacie n transformarea E ~>F:
A).SE
B).AE neoriental
f Q.A E orientat conform regulii Markovnicov
DJ.AE orientat contrar regulii Markovnicov
57.6. Care este agentul oxidant n cazul reaciei
reduclor?
A). V2Oi catalizator +

412

B).KMnO< + HOH

. ..

%C),KrT + H2SO4
D).KMn04 + H3SO4
E).compleci ai metalelor tranzit ionale
S7.1. Care este relaia ntre substana G i H:
A).snt izomeri de funciune
BJ.snl izomeri sferici
Q.snt izomeri de poziie
"
D).snt izomeri de caten
*E).nu snt izomeri
57.8. Ce este substana I ?
Aj.acid acetic . .
'B). alcoolizopropilic
*C).beiizeii Dfloluen
Efeten ,
57.9. Care este condiia transformrii O >M ?
A), catalizator AICI 1
BJ.NaOH n mediu apos
Q.'NaOH n mediu alcoolic
DJ.NaOH, 300" C
.
'
E). NaOH in prezena silicailor
57.10. Substana G este utilizat ca :
A), materie prim n sinteza coloranilor sintetici .
B). este folosit in industria alimentar C).este
folosit n industriaparfumurilor D). substan
antifungic *E). solvent organic
57.11. Alegei rspunsul corect :
o Afirulde transformri I... Meste folositn industrie pentru prepararea substanei M'."
B). irul inferior de transformri 1 ...M este folosit n.industrie pentru prepararea substanei
M CJ.nu exist o alt metod.penlru prepararea substanei M DJ.nu sa
prepar industrial, fiindc se gsete n cantiti suficiente n natur EJ.nu se
prepar industrial, fiindc substana M nu reprezint interes practic
TEST 58
CU

58.CH,----^->A
CEU-J^XB ^^C-i^D-^^E

CH3COCl>F

HONO.HX ,
H----------------->I
E+2A->K
I+K->-L
58.1 .Proprietile substanei I):
A).substan solid, solubil n ap

414

UtUSa

i:.r,'ic,iij;>?'^i.j..t <

BJdichid incolor, volatil Q.substan cristalin, care


se sublim ^D). lichid uleios, galben deschis
EJ.lichid vscos, miscibil cu ap, cu punctul de fierber
58.2. n cursul reaciei E ~>F:
AJ.are loc o substituie electrofil n poziia para fiiih
ordinul I Bfare loc o substituie electrofil n
poziia meta flitul
ordinul II Q.are loc o substituie nucleofil,
deoarece reacia de *D).are Ioc o substituie
nucleofil, acilarea aminelor f Efare loc o substituie
nucleofil, hidrolizafiindo rea
58.3. Reacia F -KS :
A).se formeaz un esier ano'rganic B). are loc o
reacie de deshidratare % Q.are loc o sulfonare n
poziia para.deoarece substit D),are loc o sulfonare n
poziia meta deoarece substit EJ.are loc formarea
unui eter
58.4. Substana H este:
A).anilin
B).acidul sulf anilic
t
Q.acidm-amno-benzol-sulfonic
D).p-toluidin E).o-toluidin
58.5. Mecanismul reaciei H ->b
A).SN1
B).SN2
'CJ.SE
DJ.AN
EJ.AE
58.6. Mecanismul reaciei E +2A -^-K
AJ.SN
BJ.SE
~~
Q.AN
D)-E ,,_
EJ.T ; 58,7. Substana H n soluie apoas se ionizeaz
asem
). acizii carboxilici
B). amine
C). cloruri acide
DJ.esteri
'EJ.amiriQacizi
58.S. Substana L este :
A), solvent organic
B). materie prim n industria coloranilor
Q.prin policondensare se transform n materie plastic
^D).indicator
E). materie prim n prepararea hidrazinelor
58.9. Reactivul CH3COCI folosit n reacia E >F poat

^s*^. ^^^mA^m^mm^^'

f'
f
|

-Xwis-^ :H!St:ff#l

B). CHHO + HCl->

/;v
. C). CH3COOHCh,--------->

m- - D;. CH3COOH+pa,
>
|
-.
>E). CHsCOOH + PCh -*
'*
.fi58.10. Substana I hidrolizat n soluie apoas alcalin la cald se transform n :
j.
"
A).hidrochinon

BJ.p-aminofenol
"-C).m-aminofenol
i~D).acido-hidroxi-benzen-sidfonic
",
E).acidp-hidroxi-benzen-sulfonicr
);.-

TEST 59

r -.

i.
-.;

59.Se d seria omoloag a substanelor alifatice cu formula CH;n.i:


59.1. Formula general CnH2n-2 aparine grupei de hidrocarburi:
'.
Aj.alchenelor
. B).alcanilor i CJ.alchinelor D).combinaiilor
aromatice E).nu exist substan real ai aceast
compoziie
59.2. n hidrocarburile alifatice cu formula CnH:-i:
.-. => _Aj.se gsesc numai atomij de carbon n stare de hibridizare sp3
: . - -. B).se gsesc numai atomii de carbon sp1 i doi carboni sp3
'cCJ.se gsesc mimai atomii de carbon sp~ pe ling doi atomi de carbon sp
D).distana,ihteratomic, ntre,doi,atomi,de,C,hibridizai sp3 este,de 1,33 A
E).tmghiul ntre substituenii legai de atomul de Cparticipant n legtura nesaturat este
109" 28'
'
59.3. Primul termen al seriei omoloage CnFf2.2 poate fi preparat conform reaciei:
A + 2B ->C + D2* + 2E. Substana A se poate obine: '"
AJ.din metan la 1500 - 1600" C BJ.din gaz de sintez
la 350 C i 250 atm. oQ.diti substane anorganice la
2500 C D). Substana A se prepar prin SR, n prezena
luminii E). Substana A se prepar prin SR la 500 C
59.4. Proprietile omologului pentru care n=2 :
. A).lichid incolor, inodor
s B).gaz mai uor dect aerul, cu miros plcut de eter, cu caracter slab acid
Q.gaz care nu se dizolv n ap D).gaz care arde cu flacr albastr
E). lichid care se amestec numai cu solveni apolari
59.5. Prin creterea masei moleculare a substanelor cu formula general CnHij,
coninutul procentual n carbon tinde ctre valoarea coninutului procentual n carbon
din:
A).buten
, ..
B).metan
-;,.
CJ.aceti/en
:--;.-

416

D). benzen . 1
E):etan
59.6. Este dat reacia :A + HCl ~iB, unde A =CnH
mai jos nu este adevrat despre aceast reacie:
A).mecanismul reaciei este AN n prezena catalizat
B). este folosit la Borzeti pentru prepararea unui mo
6
C).mecanismul reaciei este AE i se prepar din B u
D).mecanismul reaciei este AE i are'loc la 150^ C.
E). mecanismul reaciei este AE neorientat
59.7. Membrii alifatici ai seriei omoloage CnH3,2 r
corect despre aceast reacie:
A).mecanismul reaciei este AN
B). reacia are loc la 600-800 C t C). din reacie
rezult un produs instabil care se stab
DJ.produsulfinal de reacie conine legtur dubl o
E).produsul final d reacie de adiie cu acid sulfuric
59.8. Din primul termen alifatic al seriei omoloage
AJ.prin oxidare blinda rezult o substan cristalin
B). la oxidare energic rezult o cantitate mare de c
CJJa oxidare cu KK4n04,n mediu apos se formeaz o
D). la arderea n oxigen este folosit la tierea metal
t E). toate afirmaiile snl adevrate
59.9. Este dat reacia urmtoare:
CnHI.2+2A->Bj+2NH4Cl + 2NHJ
tiind c B este un precipitat, alegei afirmaiile cor
a. substana A este reactivul Sclnveizer
b. substana A este reactivul Tollens
c. substana A este un complex al unui metal tranzi
d. substana B se descompune n soluie apoas
e. substana B n stare uscat, la lovire, explodeaz
f. nu toate substanele cu formula Cnllu-i dau acea
A).b,e
B).a,d
Qrt.^4
'.": -

Q.ceJ
D).c, dj
EJ.b.dJ

59.10. Care dintre afirmaiile de mai jos este adevr


omoloage CnH3.2 :
A), adiioneaz apa formnd o aldehid B).treclndprin
tuburi ceramice se trimerizeaz la 600
C).reacioneaz cu reactivul Tollens D).adiionnd
acid cianhidric rezult propionilril 1 E).prezint
izomerie geometric

t^0f$i% <lv J^#:-<'' K". I ^^{^-'M^^^^^^'Blf^:

li

TEST 60
60.

oxizi de azot
Ai

fii

m
1

1
1

BBEa

Wm

*D-

CIL,

-H,0
1600T
60.1. Care este adevrat din afirmaiile de mai jos despre substana A ?
A).substana A este lichid solubil in ap
B). reacioneaz cu Na metalic '
CJ.are miros aromat
D). adiioneaz ap n prezena acidului sulfuric
%
EJ.reacioneaz cu reactivai Tollens
60.2. Din care dintre metodele enumerate mai jos nu rezult substana B?
A), cracarea metanului sub influena arcului electric
B). arderea incomplet a metanului CJ.hidroliza
carburii de calciu D).dehidrohaIogenarca
dicloretamilui EJ. nclzirea carbonului n
atmosfer de hidrogen
60.3. Alegei afirmaiile adevrate din rspunsurile de mai jos referitoare la reacia B~*C
A).catalizatorul reaciei este acetat de zinc
BJ.are loc o oxida/e sQ.svbstana B
este un lichid incolor D). mecanismul
reaciei AE EJ.substana C este o
substan acid
60.4. Mecanismul reaciei A+C este
AJ.AN
BJ.SN
C),AE
DJ.SE
EJ.E
60.5. Substana C nu d reacia:
A).de adiie cu acid clorhdric.
BJ.de oxidare cu Oi
CJ.de adiie a acidului ci'anhidric
DJ.de adiie a hidrogenului gazos
EJ.de deshidratare
60.6. Dintre reaciile de mai jos care este posibil: A+C(IJ; C+A(II); A+A(HI); C+C(IV)
A), toate
BJ.lsilI
QJIIilV
DJ.lsilV
EJ.IIilJI
60.7. Care dintre substanele,B, C, D, Eprezint izomerie optic?
AJ.CD.
BJ.E
AU

'""-.::; :&4^W&^Ui$*
CJ.C.E DJ.D
*EJ. nici una
60.8. Din care dintre substanele de mi jos se poa
transformare?
'
AJ. glicerina
BJ.diclorpropanol
CJ.monoclorpropen DJ.acid
monoclorpropionic
EJ.alanina
60.9. Care dintre substanele A, B, C, D, E reacio
AJ.A.C
.
'
B). A, C,D CJ.
A.C.D.E DJ.A.C.E
tEJ. toate
60.10. Din care dintre reaciile de mai jos nu rezul
"AJ.C+HCN
'
BJ.C+Oi
C).C+KMn04+H2SO<
DJ.C+Tollens
EJ.C+apde brom
>

TEST 61
61.
cat.oxizi de azot
-* A1600

HOH

-*B .
CH,

-> C-

+2

*D+ E
--------------------------------------------H20

NH3',02
n 2HOH r
G+0-H--------------> I -H-,0
-

noa v T

61.1. Care dintre substanele D, G,H,I,K,L prezint


A).D,G,I,K
...
BJ.G.HJ

.CJ.HJ.
L
DJ.1,K,
L
EJ.HJ.
K
61.2, Care dintre substanele E,F,G,Kprezint izom

', A** V .-.

4BF*

61.4. Reacia K~^9L

>L este. trgGQp'g de:

Q.E.K 'D).K EJ.E.G 61.3.


rac/fa / ->K+H30 an
A).NaOH
*B).H3SOj
''toc n prezena:
C).Ag
D).NH3
E).HCl

' W^>>.,L^&M&'' <>(***

g ^^^^^^^^g

Substana F este vitamina H; substanele B fi F sn


reactit'i).
JJ.LJ.NM
BJ.MIJ.N
<C)J,M,L,
N
IVMJ.L.N

B.M;,N,L
TEST 62

62.
' A).SE

BJ.SN
tCJ.AF
DJ.AN
Ej.oxidare
614. reacia K ^L care este reactantu! cm mc ,!!olecula K-hprima ^

-Bj.cr
Q.IT
D).cr

EJ.CIO%'XcZe <lmtre SHb>tan1deA>C'D>E>G,Nsh,t rotoare?


BJ.A.QD.GCJ.A.QEG
D).A,C,G,N ,EJ.
toate
AJ.dehdrohalogenare, dimrboxilare, oxidare
'BJdefudrohalogenare, tautmertsare, decarboxihre
DJdehtdrohalogenare, hidratare, decarboxihre, oxidan .J.
deshidratare, oxidare, decarboxihre 61.8. Substana N poate
fi obinut i prin oxidarea: AJ.subst. B BJ.subst. C
CJ.subst. G DJ.subst. D E).subst.M
Aj%SOJareca/d're rm'm 'k '"(,'jm "" reac!he stana N? B).KMnO^H2SO,
CJ.CaCh >D).[Cu(NH,)2JCI
E) fiecare reactiv este bun pentru identificarea substanei 61.10. Aranjat,
substanei, I}L,M,Nn ordinea cresdnd a aciditii:

62.1. Care este condiia de reacie Ia transformarea,


A).mediu de eter anhidru
BJ.N.G n mediu alcoolic
C). topire alcalina <
DJ.AlCh, mediu anhidru
EJ.Pt. ?.5<f .
62.2. Care este mecanismul reaciei A-------> B
AJ.SR
BJ.SN
<Q.SE
DJ.AE
EJ.EN
62.3. Care dintre substanele A... Fprezint izomerie
Aj.B
BJ.D CJ.E
DJ.I 'Ej.nici
una
62.4. Dintre substanele A...F care este cea mai bazi
AJ.H

BJ.C
CJ.F
DJ.
D
Ej.l
62.5. Ce este reactivul C
A), c/ontr de metil
B). acid azotic '
CJ. acid sulfuric
D).Fe,HCl,HOH

msmm^mm:

E). corura de acetil


62.6. Alegei afirmaiile incorecte despre substana H:

cxmso,

. AJ.reacfioneaz cu cloruri acide formnd ester


B).lichid incolor, la aer se coloreaz piu la bnm-rocat
Q.reacfioneaz cu clorur de metil DJ.este utilizat n
industria coloranilor E).reacioneaz cu acidul azolo
62.7. Care este substana cea mai acid dintre A... F?
AJ.B B).F
CJ.J
" .- "
DJ.E
EJ.nici una nu are caracter acid
62.8. Considern'd o alt secven de reacii;
2a
d
H-------->X-> Y
Substana X este:
A).orto- toluidin
BJ.substana C
Q.dimetilanilin
D).substana B '
E).m nitrotoluen
62.9. Substana Yest'e:
A), identic cu D
B).substana obinut mi figureaz intre A...F
CJ. identic cu E
D). reacia n condiii necatalitice nu are loc
E).Identic cu C
62.10; Care este mecanismul reaciei H-------y I
A).SR
*BJ.SN
CJ.SE '
DJ.AE
EJ.EN
TEST 63
+H2/Pd/Pb
Cl2
+KCN
+4K
-------HB--------->-c --------:----->D----------->K

63
.
A-

->A'-*
1500u

+5H2
02/V203
-+F-

NH3
*H

-f

600
A este hidrocarbur cu compoziie procentual 75% C, 25% H i nesaturarea, echivalent 0.
63.1. Care este condiia reaciei B->C AJ.NaOH - soluie apoas B). temperatur
nalt

D).NaOH alcoolic
1
'E). solvent protic
63.2. Tipul reaciei B->C
AJ.SE

.
BJ.SN
CJ.SR
*DJ,A
E
EJ.AN
63.3. Dintre substanele A...K, care prezint
izomer
A).B,D,G,H,I
. "
BJ.A.C.HU
'CJ.G.HJ
D).F,G,HJ
E).B,C,D
'
- .
63.4. Catalizatorul reaciei D-j-E
AJ.AIC1,'
B).Cu2Cl2+NH<Cl
' C). mediu bazic, f
D).P2Os E).Ni
63.5. Care din afirmaiile de mai jos nu este valabi
A).prin eliminare intramolecula/ de ap formeaz
^BJ.prin eliminare intramolecular de ap formeaz
Q.decoloreaz apa de brom D).decoloreaz
soluia de KMnC>4 E).reacioneaz cu Zn
metalic
63.6. Care este tipul reaciei C~>D
AJ.SN
BJ.S
E
CJ.S
R
DJ.A
E
EJ.A
N
63.7. Ce este substana
C?
A), clorur da al!ii
BJ.dicloretan
CJ.tetracloretan
DJ.dicloreten EJ.clorw
de benziliden
63.8. Substana D sepoate transforma n
substana
AJ.hidroliz, deshidratare, dehidrogenare
BJ'.reducere, hidroliz, dehidrogenare
CJ.dehidrogenare, hidrohalogenare, hidroliz
o DJ.halogenare, dehidrohalogenare, hidroliz
EJ.nti se poate transforma
63.9. Dintre enunurile de mai jos care nu este
vala
/ AJ.poale s reacioneze att cu ap ct i prin elimin
BJ.esie substan solid i CJ.este
substan cu miros de amoniac

422

mm

,'

D).poale fi'obinut i din substana D prin reaciecu ap

'
E).este substan neutr 63.10.
Ce este substana E?
A).carbamida B).acetanilida
oQ.tetrametile'n- diamina
D).l,4-butandiol E).diamida
acidului ftalic 64.TEST 64
Prin etoxilarea acidului lauric (12C) se formeaz dou produse conform reaciilor: R-COOH+n
C1H4O ->R-COO-(CHrCH2-0)-H (I)
- R-CO0(CH2-CH;-O)n-H+R-C0OH-^R-C00-(CH;-CH;-0)-C0R+H^O

'" .

(n)

'

In ambi esteri "n"se numete grad de etoxilare i are valoarea 3. Se cere:


64. IJWasa molecular a esterului Irespectivii
AJ.I330 11513
-B).I332 II514
CJ.I33I II512
DJ.I333 II515
EJ.I334 II516
64.2JDin ce clas de produi industriali importani din punct de vedere practic aparine
esterul I. ' AJ.Poliesteriifolosii la
obpnerea rinilor
B). Esteri polictoxilaifolosii Ia obinerea fibrelor
C). Esteri polietoxilafi folosii ca solveni
D).Esteripolietoxilafi folosii ca substane tensioactive.
EJ.Poliesteri polietoxilafifolosii ca fibre
64.3.Ce tipuri de reacii intervin n obinerea celor doi esteri:
- oAJ.SN,; SN3
B).SN,;SN2
.
CJ.SE;SN2DJ.AE; SM2
EJ.SN,; AE
64A.Considernd c dup ndeprtarea apei de reacie, masa de reacie conine (n procente de
mas) 76,50% ester de tip I, 16,92% ester de tipii i 6,5S% acid lauric i c se supun etoxilarii
2000g acid lauric iar oxidul de eten introdus n_ reacie se consum integral care va fi conversia
util fa de acidul lauric A). 70%
Bj.79%
C).90%
' D).77J7%
E).S5%
64.5.Conversia total fa de acidul lauric va fi:
*A).90% B). 70% C). 79% D). 77,77%
E).83%

64.6.Care va fi randamentul fa de acidul lauric:


A).79%
B).70%
t>C).77,77%
D).83%
.
E).85%
64.7. Care va fi raportul molar oxid de etilena: acid
J.2,27 .
'
B).2,65
Q.3,00'
oD}.2,40
EJ.2,38
64.8.Ce cantitate de oxid de eten se introduce la n
*A).1056g
B). 10-17,2 g
C).998,8g
D).1320g
E).1166g
.
64.9.CV: volum de eten de puritate 99% este necesar
introdus n reacie dac randamentul oxidrii este 7
Af.-f03.9l
B), 703,721

C). 395,841
DJ.71SI
*E).724I
64.10.Ce volum de oxigen este necesar pentru oxida
anterior
A).710,41
>B).35S,4l
CJ.7181
DJ.3561
EJ.362 l
65.TEST 65
Prin esterificarea unui alcool polihidroxilic saturat
nmbi rcactani avnd acelai numr de atomi de ca
cu M=260 i ce conine n molecul de 4 ori mai mu
iniial. Dac reacia general de esterificare este re
CH2l,Ox+rxCHin02-(CnH2n+.x) (CnH2.,0;)x+xH
Se cere:
65.1.Cure va fi formula alcoolului:
'AJ.CHsO,
B).CJ1,02
DJ.CsIliOs
E).C2HJ)2
65.2.Care va fi acidul folosit la esterificare A).
Acidul acetic B). Acidul but ir ic C).Acidul
propionic

424

!V U$i

D).Acidulacrilic '
.
E).Acidul crolofiic
*

"
65.3Alegei din irurile de mai jos acel ir care conine n totalitate izomeri ai acidului
dat:

.
i A).Hidroxicelone, hidroxialdehide, esteri, dialcooliciclici.
B).Acizi, esteri, eteri cu radicali nesaturai
Q.Peroxizi nesaturai, eteri ciclici, acizi.
D) Acizi nesaturai, hidroxialdehide nesaturate hidroxi cetone mixte
EJ.Sunt adevrate A,B,C
6$A.Ci izomeri esteri prezint acidul dat:
A).3
B).2 '.
Q.4
D).S
'EJ.I
....
65.5.Pornind din CH4 i reactani anorganici se poate sintetiza alcoolul dat. Considernd
calea de sintez cea mai scurt ca fund dat de schema
CHt->A
CH4->B

P
1

1
mm

A+B-+C->D-

IIUI

^K'^S^s^s''^^

->ir+Cl2

+H2

+2H2OI-2HCl

-> Alcoolul dat


-HjO
Ce tip de izomerie prezint D tiind c A i B sunt primii termeni din seria aldehidelor saturate
A).Izomerie geometric
B).Izomerie optic
^C).Izomerie de poziie
D).Izomerie de calen
E).Nu prezint nici una din izomeriile enunate
65.6.Reacia dintre A i B este: A). Condensare
aldolic;.AN ^B).Condensare crotonic; AN C).
Condensare aldolic; SN D). Condensare crotonic;
SN EJ.Dimerizare AN
65.7'.Dac A este primul termen alseriei B este al doilea termen al seriei compuilor carbonilici
atunci: AJ.B este componenta carbonilic B)A este componenta carbonilic CJ.B este componenta
metilenic D)A este componenta metilenic EJ.Este corect rspunsul B i C. 6S.8.Ce cantitate de
CH4 este necesar pentru obinerea unui mol de ester dac se consider metanul ca singur surs
de materie prim organic: A). 196 g B).144g C).96Kg D). 128 Kg >E).J92g

426

-^^-^^-^1

V>-'. <s*

65.9. Considernd c acidul iniial sar putea obine din


compusul D, care va fi succesiunea corect:
,,rs- K2Cr2Oq,H* n. +H2
.,,,..,.,.
A).D------------------>P--------=> acidul impal
Tollens '+H?/AR
.,,...,
B).D---------------> P------------------ acidul impal
CJ.D FMi"g >P +Hl > acidul iniia!
, KMnO.,H* ' +H2/AR
,,..
>).D----------------------> P:------------- acidul ini
'E).Sunt corecte B i C
65.10.CMm poate fi recunoscut alcoolul iniial:
A).Prin oxidare cu dicromat de potasiu, apare o col
BJ.Prin reacia cu reactivul Tollens
CJ.Prin reacia cu reactmd Fehling
DJ.Prin reacia cu soluie de sulfat de cupru
E).Prin reacia cu acid azotic concentrat
66. TEST 66
Prin prioliza unui volum de 448 ni3 propan se ob
compoziie: metan 21,05%, eten 21,05% propen
5,26%. Se cere:
66.l.Conversia total:
,
iA).90%
BJ.80%
Q.70%
D).50%
E).60%
66.2.Conversia util n propen
>A).50%
B}.60%
C).90%
D).75%
EJ.80%
66.3.Randamentul de obinere a propenei
AJ.80%
B).90%
C).50%
D).55,55%
E).75%
66.4.Din propen obinut din gazele de cracare se
important n industrie dup urmtorul ir de reaci

C#t-*UA^BJ?*2^C CH3OH
., ,
_^ (j---------1__> metacrilat de metil
-HOH Denumirea compuilor A-G este
urmtoarea:
A)A-alcool izopropUic, B=aceton, D-cianhidrina B)Aacid acetic, B^acidperacelic; C~acetaldehid G^acid
tactic

-^a&aa

I
l
1
I
j

{
:

C).A =izopropil benzen, B= hidroperoxid de cumen, C=fenol; D=benzonitil; G-acid


benzoic
D).A=Propcmdiol, B^acetaldehid, C=cianhidrotaaceialkhidei: D=danhidrina
acetaldehidei, G= acid lacric
E).A=izopropil benzen; B-hidroperoxid de cumen; C=azeion; D=dimetil cianhidrina,
-G=aciditl metacrilic
66.5.Ce cantitate de metacrilat de metil se obine din propena rezultat, dac randamentul
reaciei este 80%
A). 1000 kg
.

>B).800kg
C). 1250 kg
D). 1500 kg
E). 1600 kg
66.6. Ce cantitate de glicinat de sodiu (aminoacetat de sodiu) se obine din elena format
prin piroliz: ,A).776Kg
BJ.388Kg
C).1552Kg
D).616Kg
E).592Kg
66.7.Ce volum de soluie 2n de hidroxidde sodiu, este nectsar pentru obinerea
aminoacelatului de sodiu.
A). 3,2 nr :B).4,0m}
C).2,0m3
D).4,0l '
EJ.3,21
66.S.Presupunnd c din metanul obinut n procesul de piroliz acesta s-ar transforma
total n s caprolactam (nylon 6) ce cantitate de caprolaaam s-ar obine
nCH4->l mol de ecaprolactam
A),90,00kg iB). 150,66 kg
C).452,00 kg
D).301,33kg
E). 1130,00 kg
66.9.Poli e caprolactam se obine din e caprolactam prin: AJ.Po/imerizare
B).Policondensare
Q.Homopolicondensare
DJ.Poliesterificare
E). Transeslerificare 66.10.In structura poli s caprolactamei se gsete o grupam -CO-STi- oferind o structur:
AJ.Poliamidic, filiform, solubil n ap
BJ.Aniidic, ai structur tridimensional
Q.Poliamid natural de tip peptidic
D).Poliamidic, fiiform. solubil n solveni organici. cEJ.Poliamidic, filiform, cu o mare elasticitate i rezistemz Li rupere

67.TEST 67 Se d schema:

2.)

+Mg/H20+CO? '
+H2
c---------------->f>----------->E-----------------------2

.)

C-^UF * "20+H >G 4,)' G + Ag20-H


~ , ~,,
. +NaOH/-Na2CO'3 A
5.)
G + NaOH - 1-----------------------------------=- A
tiind c A conine 80% carbon iar densitatea sa fa
identifice:
67ASubstana A este:
A). Etena <B).Etan
CJ.Butan
D).Propan
E).Metan
61.2.Compusul D este " A). Clorura de etil magneziu
B).Clorura de metil magneziu
Q.Sare dubl de magneziu
'
D).Clorura de bulil magneziu
E). Clorura de vinii magneziu
67.3.CHM se numete compusul G
AJ.Acid acetic
BJ.Acid butiric Q.Adidpropionic
D).Acetamid
EJ.Propionamid
61A.CeesteH
AJ.Acetat de argint cBJ.Propionat de argint
CJ.Burirat de argint
D).Dipropional de argint
EJ.Diacetal de argint
67.5.0 mecanism inten-ine n transformarea Iui D
A).AE
B).SN .. CJ.SE
DJ.AN
E).AR
bl.d.Ce mecanisme au loc n transformrile C-tFA).SR. AE
BJ.SE, AN > Q.SN, AN
D).AE. AN
E).SR. AN
3

4:s

61J1.Cepr.ocent de carbon conine un


amestec echimolecular de A i B

1
I

HI

1
I

1
1
Hi

fiii

11

I
1
E
l

H
.A).82,75%
Q.85,71%
D).80,00%
E).84,71%

.
'

c
u

O
H

0
,
1

p
r
i
m
a
r

(tl.
%.Cum
variaz p
procent r
ul de
o
carbon c
ntr-un e
ameste n
c
t
echima e
sic de A DJ.Scade cu 0,2procente
i Bfa E).Nu se modific
de
61.9.Ce mecanism de
cazul reacie prezint
anterior transformarea I-?A
; si care >A).SE
va fi
B).SN
diferen CJ.SR
a.
D).AN

EJ.AE
A).
67. lO.Ce cantitate de NaOH este necesar pentru
Crete
obinerea 1 mol de A din G dac
cu 0,2
randamentul reaciilor este de 80%.
procente AJ.60g
...
B
B
J
)
.
.
S
S
O
c
g
a
d
'
e
C
J
c
.
u
J
O
0
O
,
g
1
D).120g
E).75g
p
68.TEST 6S
r
O substan organic X, optic activ cu formula
o
CsHjoCb, reacioneaz uorcu HO
c
rezultnd o substan cu formula CJHJCIOJ. Substana
e
X reacioneaz cu carbonatul
n
acid de sodiu dar nu reacioneaz cu soluie acid de
t
dkromat de potasiu. Se cere:
e
68.l.Identificarea substane^X
A). Un hidroxi acid, cu OH secundar
>
BJ. Un esier
C
C
)
J.
.
Un
C
hi
r
dr
e
oxi

aci
t
d
e
ai

'
D
J
.
A
c
i
d
u
l
2
m
e
t
i
l
2
h
i
d
r
o
x
i
b
u
t
a
n
o
i
c
EJ.Acidul 2
hidroxi 3
metil butanoic
68.2. Ce se
obine la
tratarea
compusului X
cu HCl.
AJ.Acidul 1
metil 2 clor
butanoic
B).Acidul 2
clorpentanoic
C
)
.

Acidul 2 metil 3 clor butanoic '


Dj.Acidul a clor a metil butanoic
E).Acidul 1 clor 2 metil butanoic ' 6S.XCompusu l
A" obinut prin dezhidratarea luiX
AJ.Prezint izomerie optic > B).Prezint
doi izomeri unul cis altul trans
C).Nu prezint izomerie geometric
D).Prezint 4 izomeri geometrici
EJ.Sunt adevrate A i B

4&1

L^^^?^^*^-^^^^

Zfrli

430

'MlMOJMM^^^M

6S.4.Compusul X' este izomer cu:


AJ.Dihiroxicetone
BJ.Dihidroxialdehide
Q.Cetoacizi
.
.
eDJ.Celoaldefiide
EJ.Sunt adevrate A i B
6$.5.Care va fi izomerul V dac acesta prezint me
A). CHrCH(OH)-CO-CH(OH)-CH3
B).CHrCO-CH(OH)-CH(OH)-CH3
C). CHrCH(COOH)-CH(OH)-CH3
D).CH2(OH) -CH(COOH)-CHrCH3 .
E). (HO)CHrCO-CH(CHrOH)-CH,.
6S.6JzomeruI V printr-o reducere se transform n
A). Un atom de carbon asimetric n plus
B).Doi sterioizomeri optici i unul inezo
CJ.Patru sterioizomeri optici
D).Are trei atomi de C asimetrci
EJ.Sunt adevrate A i B
6%.7.Care este ordinea creterii acidttiipentru co
A).X'<V<X
B).X<V<X'
,C).V<X<X'
>
D).V<X'<X
E).X'<X<V
6S.S.Oxidnd cu K2Cr207 n~HiS04 unul din izomer
cetopropionic. Care este acest izonjer:
AJ.Acidul 2 metil crotonic
B).Acidul 3 metil crotonic
CJ.A'cidul 4 metil crotonic
DJ.Metacrilatul de metil ** ..
EJ.Nici unrspuhs nu este corect
68.9.Ce volum de soluie 0,1 n K2Cr20r n mediu d
a 100 g de compus, n reacia de mai sus?
A).301
'
-.
tBJ.601
CJ.201
DJ.45 l
EJ.351
6$.10.Unul din izomerii compusuluiX' este un mo
organice. Cum se numete acest monomcr
). Aer Hatul de metil
BJ .Acidul acrilic
CJ.Acidul crotonic l
DJ.Metacrilatul de metil
EJ.Ntt exist un astfel de compus'

^^^.^^acgattw

'"*3$Srt$Fs~M- ' " *" "*""" ''-'''"?* H&'-'fa?''- V!^f^<"W'5^^^^.J%'S'*^A"**:^^^^


>F

69.Test 69.
Se d urmtoarea schem:
B+H2 ->K
650 C
1500UC/-3H2
[O]
2C-----------------------^-> M - +H20
C+>
OxizideN

C-------------------->
KMn04/H2S04 L+H20
B+->F+C02+H20
H2S04
H20
[O]^ [O]

->N-

-H?0

->P

*K-

->F

[O]
. L+KA este un alean n care raportul maselor C:H =9:2, iar P este un acid monocarboxilic nesaturat,
care conine 44,44% oxigen. 69.1.5 i D sunt:
A).Eten, buien
Bj.Buten, propen
CjPropen, elen
Dj.Prope/i, metan
E). I buten, 2 bitten .
69.2Substana I este: .
A).Sulfat acid de etil B).SuIfat de dimetil
C). Un derivat al acidului sulfonic
Dj. Un siilfonat de Na
Ej.Sulfat acid de izopropil
,,

rs

+HOH

w.o.Keacna D------------------> Jpoate avea loc direct n urmtoarele condiii:


A).lClr-50-J0OC
BJ.NaOH alcoolic C).KMm04 bazic
D).AhO}''H}P04, 250-300C, 70-80 alm
E).direct nu are loc
69A.n transformarea D ---------------> J masa compusului D creste cu:
U).64,28% B).
164,00%
C).60;71 % D).
3-16,40%
"E).39,J3%
-> P se poate realiza cu:
69.5.0xidarea compusului N A).
Ap de brom B).0}dinaer
C).K:Cr207/H7S04 > D).R.Tollens
E).KMn04</bazic

432

'

69.6.0xidarea J--------'> K se realiza cu:


AJ.Ap de brom
B).KMn0^12S04
oC).K2Cr20/H2S04
DJ.O2 din aer
E). Corect B i C
.
69.7.Care dintre compuii din schem prezint NE=
A).K,L,P
'

.
*B)M,N,P
Q.FXM
DJM.P
EJ.L.K.N
69.8.fn reacia cu HCl Ia compuii B i P, CC se va
A).La Ci n ambele cazuri
BJ.La Ci n ambele cazuri *C).LaBlaC2.laPlaC,
D).LaBlaC,;laPlaC2 E).La oricare dintre atomii de C
legai prin dubl leg
69.9.La oxidarea compusului B cu KMnC>4/H 2S04, c
pentru obinerea a 0,4 moli compus F cu un randam
AJ.3I
,
.
>B).5 l
C).3,2l
D).4l
E).2,5l
69.lO.Un amestec de 44,81B i D se supun broniur raport
molar sunt amestecate cele dou substane? *A).1:3 B).l:2
CJ.3:2 D).l:l E).2:l
69.11.In reacia de descompunere a lui A rezult un B,
15%Ci 30%A netransformat. Ci moli de N se p
descompunerea a 145,61 substan A? ' A). 2 moli B). 1
moli C). 4 moli D). 6,5 moli E). 3,25 moli
69.12.Reacia L+K decurge dup un mecanism:
>A).AN B).AE Q.SN DUR EJ.E

'70.TEST70 Se dau urmtoarele


transformlri:
*B+H2- ..
*C+H2 :.i,

650C.

^
-*F+G

e>ft/j

NaOH,alcoohci-2HBr
->I CjX.
D---------->H+Z) "
. '
3I-J------------>K-------->P
J+F-* L-----------77R
2I-+M--------------->N
Compuii A, E i G sunt din aceeai serie omoloag, prin arderea a 11,2 1 de substan rezult 88g
C02 i 45g HjO, D i E au acelai numr de atomi de carbon n molecul. lO.XSubstana Ieste:
*A).Acetikna
BJ.Propina
CJ.Etilendiol
D).Butadien
EJ.Butina
10.2.Dintre compuii din schem sunt monomeri vinilici: AJ.B, C,
D, F
BJ.D, FJ
'
*C).B,C,D,F,P,R,N
'
'-''
' ':
DJ.B, D, F.M.N EJ.toi
compuii nesalurafi
lO.Z.Reactivitatea compuilor:D,F,P n reacia de polimerizare variaz n ordinea
AJ.D=P>F
B).D>P>F
C).F>P>D
D).P>D>F
EJ.toilafel
lOA.CompusulM conine n molecul:
A).6eit, 6e"a
-B).6en, 14ea
C).6e~7t, lOe'a
D).4e'7t, 6e'a
E).4e'jt, 14e"<j
lO.S.Neoprenul se obine prin polimerizarea compusului: A). C cu
butadien B).Ncti butadien

Q.N

DJ.L
EJ.F
10.6.Compusul R intr n compoziia copolimetttului:
434

sA).BunaS
B).Poliizopemilui QNeopremilui
DJ.BunaS-S E).Nu este monomer vini/ic'
70.7,Ce structur are compusul C, daci prin ox
produs?
AJ.l-buteii >
B).2ibuten
CJ-3-bexen
DJ.propen
E).l-penten
70.8.In urma reaciei de descompunere a substa
conine: 30% Hi; 5%D,5%Fi 20% A (%V) net
descompunere n raport cu substana C, dac se
A).80%
,B).50%
C).75%
D).30%
'
E).40%
IQS.Ct este conversia util i conversia total
A). 50% 66,66%
BJ.30%i 66,66%
'
'CJ.33,33% i 66,66%
D). 20% i 40%
E),30%i40%
7O.10.Ce volum de compus C rezult din: 134,4
,A).44,8m3
B).134,4m3
Q.89,6m3
D).67,2m3
E).26,88m3
.
70.11. Ce cantitate de compus P se poate prepara
surs de carbon) care rezult prin descompuner
A).165kg
B).10,4kg
C).17,33kg
D).13kg
E).52 kg
10A2.Ce cantitate.de N s-ar putea prepara din c
134,4 mJA n condiiile pct 8, tiind c randame
AJ. 5 3,1 kg
BJ.424,8 kg
Q. 17,7 kg
D):35,4kg
E). 27,67 kg

71.Test 71
O hidrocarbur aromatic are formula brut C3H4. tiind c aceast hidrocarbur nu
decoloreaz apa de brom, c prin oxidare formeaz un acid cu formula brut C3H2O2
care prin decarboxilare d benzen, se cere:
Tl.l.Formula molecular a hidrocarburii este:
AJ.CiHs
B).C,2H16
.
.
- Q.CJSHJO
>D).CtH,3
EfCtft
ll.l.Formula molecular a acidului este: .
\A).CH(06
BJ.CJfiOj
Q.CnHeOs
D).CJi,02
E).CcH404
Tl.3.Care va fi formula de structur a hidrocarburii respective, tiind c-acidul rezultat
prin oxidare nil poate forma o anhidrid ciclic?
A). 1,2,3 trimetil benzen
B). 1,2,4trimetilbenzen
'*}. 1,3;5 trimptil benzen
-mt^^
D). 1,4 dimetil benzen '""*'
E).nici im rspuns corect
- ""
IlA.Formula de structur a acidului rezultat va fi:
A).acid 1,2,3, tricarboxibenzoic
B). acid 1,2,4, tricarboxibenzoic
Q.acid tereftalie DJ.acid 1,3,5,
tricarboxibenzoic
EJ.nici un rspuns corect
7 l.S.Ce volum de aer (20% 02) n condiii normale sunt necesare pentru a oxida 40 g
hidrocarbur la acidul menionat?
A).841
B). 168 nraer
C). 168 cm3 aer
*D). 1681 aer
E).84 nr aer
l\.6.Care este cantitatea de acid care se obine din cele 40 g de hidrocarbur
A). 66,6 g
B).70g
>Q.70kg
D).70l
E). 66,61
71 .l.Care este cantitatea de bcnt.cn care se obine din 40 g hidrocarbur *A).26g
B).261
Q.521
D).52m}
E).26kg

46

ll.HMegei afirmaia corect cu privire la acidu


*A).sublimeaz fr descompunere
BJ.este lichid
CJ. este gaz
D). corect A i C
EJ.nici o afirmaie nu este corect
72.TEST72
\
Se consider 10 moli 3 fenil 2 metil 1 propen ca
prima faz are loc reacia.de adiie a acidului su
are loc reacia de sulfonafe. tiind c se monosu
obinut n reacia de adiie i concentraia acidu
produilor de reacie este 60% se cere:
72.l.Denumireaprodusului de adiie: o A),
sulfat acid de benzii dimetil metan
BJ.acid sulfonic a!fenil ter butanului
C).sulfat acid de butii benzen
D).sulfat acid de dimetil etil benzen
E). sulfat acid de 3 fenil 2 metil 1 propan
n.l.Cantitatea de acid sulfuric necesarncondi
A). 24 60 g
,
B).2640g
C).5292g
t
D).58S0g %!
""*E).3000g
123.Cantitatea de soluie de acid sulfuric 60% r
organici:
A). 1200
B).W20
Q.1220
DJ.1373
EJ.2000
IZA.Care este cantitatea de oleum (20% SOj) nec
60% rmas?
A).4420 g
B).4220g
C).2110g
D).2210g
E).2400g
12.S.Hidrolizaprodusului de adiie duce la: * A),
benzii dimetil metanol
B). benzii metil metanol
C).alcool 2 metil 3 fenil propilic
D). alcool ter butilic
E).alcoolfenil izopropilic
12.6.NuniruI izoinerilor de poziie din aceeai cla

anterior este:
A).l
B).2
Q.3

D).4
E).5 .

72.7 Js'umrul izomerilor depoziie obinui la punctul anterior ce prezint izomerie optic
este: .
).l

B).2
Q.3
D).4
E).5

- .

72.i.Deshidratarea produilor obinui la punctul 5 duce la un numr de izomeri de


poziie egali cu:
A).l
B).2
CJ.3
D).4
E).S
72.9.Dintre compuii obinui la punctul anterior sunt izomeri E-Z un numr de:
A).0

*
BJ.J
Q.2
D).3
.
EJ.4
72.10.//1 compusul obinut n urma sulfonri se ntlnesc urmtoarele efecte statice:
A).+Is-h+Es-Es
B).-Is +ES-ES
C).+Is+Es-Es
D).+Is-Is-Es
.''.
'
E). +h -h + Es
'
73.Pornind de la 5 tone ciclohexan cu puritatea 84% prin urmtoarea succesiune de
reacii se obin acid adipic (I) acid succinic (II) i acid oxalic (III)

rw ,

Cl2(hv,tC)/-Ha ^

K2Cr207,H2S04 >(T)
m *. Cl2{hC)l-HCl

KaOH/alcool/-HCl ,
NaOH/alcool/-HCl

^P

CliioH------------------------------------> C6H9CI -----------------------------------------) CGHS

K2Cr207.H2S04 , (n)+(Iip Se cerc:


73A.Cantitatea de CI2 necesar tiind c raportul molar n care se obin cei trei acizi este
2:3:3.
3
%A).U20m
B).1792m3
Q.2240 mirDJ.2000m3
E).3584m3
73.l.Dac n procesul de cristalizare a acizilor randamentul este 80%, cantitatea de acid
adipic obinut este:
*A).2336Kg

438

B). 2920 Kg
C). 1460 Kg
D).4380Kg
E).2500Kg
_ 73.3./M condiiile de la punctul anterior cantitatea
A).2700Kg
B). 4500 Kg
C). 1800
Kg
'D).2160Kg
E). 1440 Kg
TSA.Care este cantitatea de soluie KjCrjOjl mola
acidului adipic
A).13,3 m3
B).40,0m}
Q.20,0m3
;D).26,6m3
E).15,0m3,
73.5.Care este cantitatea de soluie de KjCrjOj 2 m
a acizilor succinic i oxalic A).50m3 B).30m3
CJ.Oin3
j
>D).40m3
E).25m}
73.6.Care este ordinea descresctoare a triei acizi
A).I>II>1II

B).ui>n>i
c).n>in>i

D).III>I>II
E).I>III>II
73.7 Acidul oxalic etse folosit pentru reducerea KM
molar n care reacioneaz acidul oxalic cu KM11O
A).2:5
BJ.3:1
C).l:2
W).5:2
E).4:3
73.S.Care din acizii menionai se descompun n lu
A), toi
BJ.lill
Q.Usilll
DJ.lll
E).nici unul
73.9JIidroliza derivailor halogena din schem d
AJ.ciclohexa/iol
B).alcooli ciclici saturai Q.monoalcooli
ciclici saturai si nesaturai
D).mono .ipoli alcooli ciclici saturai
E).nu hidrolizeaz

TS.WMecansimul reaciei de halogenare este:


A),SE
.
B).SN
'Q.SR

'

D).AR
EJ.AE
74.TEST74
Se consider schemele de reacie:
2X+2Y AICI3/-2HCI:>A+B
'
;
.
NaOH/-NaCl-H20 ^
' ;
X+Y
tiind c X este fenolul i c cei trei compui ABCau M=198 i compoziia
procentual: C=78,78%; 0=16,16%; H=5,05%
Se cere:
74.l.Care este compusul Y:
A).acid benzoic
B). anhidrid benzoic
C).cIorur de benzoil
D).clorur de benzii
EJ.cloitirde benziliden
14.2.Compuii A i B posed dou funciuni.'Ei sunt:
A).cetofenoli
B).aldofeno!i
Q.hidroxifenoli
D).clorfenoli
E).esteri
143.Compuii A i B sunt izomeri:
AJ.sterici
BJ.de poziie
C). optici
D). optici i sterici
E).de poziie i optici
lAA.CompusuI C din schem este fa de A i B izomer de funciune i poate fi:
A).fenolat defenil i B).
benzoat defenil
Q. benzoat de benzii
D).fenolat de benzii
E). benzoat de ciclohexil
14.S.Dac compuii'A i B se reduc i se obin compuii A', B' ce relaie de izomerie exist
ntre A', B':
A), de poziie
B).defuncim1e
C). optic ^D).da
poziie i optic
E). de poziie i de funciune
74.6.Dac din amestecul echimolecular al compuilor A i B se trateaz cu Mn Y n
prezen de AICI; se obin compusul unic care este:
A), henzoil fenolul

440

'
;' '
:

>B).o,pdibenzoilfenolul
C).o,m dibemoilfenolul
D).o benzoil fenolatul defenil
EJ.m benzoilfenolatid defenil
'
74.7.Care este mecansimul reaciei de la punctul a
A).SE
BJ.SN
Q.SR
DfAR
EJ.AN
'
74.$.Compusul Cse trateaz cu CHjCI cnd se ob
AJ.be/izoatuldeortocrezil
oBJ.benzoatul de metacrezil
Q.benzoatul de paracrezil
D). benzoat ni de o ip erezii
E). benzoatul de m i p erezii
14.9.Dac dou molecule de.Yreacioneaz n prez
A).o benzii clorur de- benzoil
B).m benzii clorur de benzoil ' '"'"- '.<.-.
C).p benzii clorur de benzoil
D).o i p benzii clorur de benzoil
EJ.o i m benzii clorur de bettcoil
74.lO.Dac compusul obinut la punctul anterior se
A).un cetoacid tBJ.un
hidroxiucid
Q.un dihidroxiacid
DJ.doi hidroxiacid
EJ.doi acizidicarboxilici
75.Test 75.
Pentru a obine 1,3 dihidroxibenzen prin procede
1625 Kg benzen de puritate 96%. Randamentele r
topirea alcalin 75%, Se cere:
IS.l.Cantitatea de acid benzen sulfonic obinut n
A). 1580 kg
B).3160kg 'Q.
2528 kg
D). 2002 kg
E). 2424 kg
IS.l.Cantiatatea de acid meta benzen disulfonic ob
A). 4720,0 kg
B).3776,0kg
'Q.3046,4 kg
D).25 59,6 kg
E).3723,2 kg
IS.Z.Cantitatca de m-tlifenol obinut: >
A). 1056,0 kg
B). 1347,5 kg
C). 1650,0 kg
D). 1500,8 kg

I
I
I

I
1

1
61

I
tu

E). 1000,2 kg
'

ISA.Cantitatea de NaOH 40% necesar n procesul topirii alcaline,


%-A).5120kg
B).9720kg
C).8000kg
D).7680kg
E).7000kg
IS.S.Prin ce mecanism are loc sulfonarea benzenului: .
A).AE

.
*B),SE

'

Q.SR-
DJ.SN
E).AN
lS.6.Prin ce mecanism de reacie are Ioc topirea alcalin
AJ.AR
B).AN

76.Test76
Se consider un amestec n raport 3:1 din 2 hexen
monoelorurrii la 500C. Compuii obinui din
ac
1:1.

''"

Se cere;
16.l.Ci compui clorurai de tip alilic se obin
A).l
B
).2
'
Q.
3
.'

. -

*Q.SN
.
D).SE
.
E).SR
75.7.Numrul izomerilorposibili la alchilarea metadifenolului cu 1 mol depropen este:.
A).l
.
.
li).2
*Q.3
D).4

E).5
75.8.Care este cantitatea de H2SO4 98% in procesul de sulfonare, dac dup ce au avut
loc rcaciile'de sulfonare (i ndeprtarea derivailor sulfonici) soluia are o concentraie
de 60%
A).3S15,8kg
B).3420,3kg .
...
'
C).3789,5kg
*D).4532,2kg
E).4244,2kg
75.9. Obinerea dietil eterului se/ace pornind de la sarea disodic a metadifenolului i
clorur de etil. Ci Kmoli de cloruri de etil sunt necesari pentru eterificarea complect a
difenolului?
A). 20,0 Kmoli
B). 25,6 Kmoli .
C). 16,2 Kmoli
D). 19,2 Kmoli
E), 24,5 Kmoli
75.lO.Frin ce mecanism are Ioc procesul menionat Ia punctul anterior
A).SE
>B).SN
Q.SR
D).AN
E).AE

D).4

E).5. ,
16.2.Ci din compuii obinui la punctul anterior
p
A).0
B).l
tQ.2
.
D).3
EJ.4
76.3.C?( dintre compuii clorurai de tip alilic
prezi
A).0
'
B).l
)Q.2

oD).3

.
'

EJ.4
'

IdA.Dac se iau n lucru 840 Kg amestec de


alchen
date se hidrogenizeaz cu 179,2 m3 H2 (cn), se obin
Aj.Nti se obine un astfel de compus
<,B).361,5.Kg
C)J23,0Kg
D).482.0Kg
E).400,0 Kg
76,S.Dac compuilor clorurai idilici obinui li se
a
A).0
'
B).l
Q.2
D),3
EJ.4
16.6.Dintre compuii obinui la punctul anterior
un
izomeri optici egal cu:
A).2
BJ.4
Q

.
6
<

D).8
EJ.10
16.1.Dac compuii trihalogenai obinui anterior (
sunt hidrolizai la un randament 100% cantitatea de
442

numai de atomi de carbon secundari este:


A). 1340,0 Kg
*B).670,0Kg

i a , *^O.f44&3&ifetMi^^

hyv

C).536,0Kg
.

D).837,5Kg
'
.

.
.
E).S25,0Kg
76.8.2)/ amestecul de alchene considerat se obin o cantitate de 1, 2, 3 triclor hexan egal
cu: oA).568,5Kg
B). 378,0 Kg
C).710,6Kg .
D).858,0Kg


E).800,0Kg
" .
76.9 jfumrul de perechi de enantiomeri ai compusului obinut la punctul anterior este:
AJ.2 .
B).4
Q.6
DJ.8
EJ.JO
76.10.Ph7i ce mecanism are loc hidroliza derivailor halogenai:
AJ.AE
B).SE -
Q.SN
DJ.SR
E).AN.
77.TEST 77
Se d tripeptida cu succesiunea acid glutamic-lisin-acid glutamic
77'.1. Formula procentual a tripeptidei este:
A).-14,7%C; 6,4%H; 34,0%O; 14,9%M '
B).44,7%C; 6,4%H: J4,9%0; 34,0%N
C).47,5%C; 13,9%H; 6,9%0; 3],7%N
D).47,5%C; 6,9%H; 13,9%0: 31,7%M *E).47,5%C; 6,9%H; 31,7%0;
13,9%N(Ac=12, AH=1, A0=J6, Ar 14)
ll.l.Raportul numeric dintre atomii componeni ai tripeptidei, C:H:0:N, este:
A).4:6:2:I
B).4:6:l:2
C).5:7:l:2
*D).4:7:2:1
E).4:7:l:2
11.3.Formula molecular a tripeptidei este:
A).Cl6H2<OM
BJ.CHJHHOINS
'CJ.Cl6H2sOsN,
E).CI6H7!P<N<
77'A.Raportul numeric dintre gruprile amino i carboxil libere ale tripeptidei este: *A).3:2
B).2:3 C).l:l D).l:2 E).2:l 77.$.Nttmrul de atomi de carbon asimetrici din structurii
tripeptidei:
444

>A).
3
BJ.4
Q.2
D).J

EJ.nici unul
77.6.Dac toate gruprile funcionale sunt ionizate m
(exprimat n uniti electrostatice):
A).0
' '
B).+2 CJ.-2 \D).+1 *E).-J
77.7. Pentru ca 0,404 kg tripeptida (n solutie), n sta stare
de anion cu sarcin negativ maxim, este nec de: * A). 3
litri B).l litru Q.5Q00 ml D). 2000 ml E).0,5 litri
77.S.Esterificarea cu etanol a 2moli de tripeptida nec
A).92 grame
>
B). 138 grame
<>C).276 grame
D). 184 grame
E).230 grame
ll..Nuinrul de moli de clorur de acetil necesar ac
99% a lkg de tripeptida este:
A).5
.

BJ.2,5 t
Q.4,99
DJ.2,47
E)-3

'

.-_..

n.XO.Dac o molecul de tripeptida reacioneaz cu din


gruprile funcionale libere, numrul de produi AJ.2 B).3
PCU
vxidare
o CJ.5 D).6 EJ.7 78.TEST 78
hidroliz
A-*B
~>D-C-C02 4-oxtdarc
blnd
C
F
F<------>G-------->H
A este un compus macromolecular iar B conine 40%
78.Ivi este:
A). Po/i_esier

I
I

i
I

'38W?-

" * 'fetite 'Mf ji2.i,*MA,>te<'ifei i%B(mM&tk&A%

B).Polipeptid Q.Poliglucid
DJ.Poliamid
E). Polimer
n.2.Beste:
A).HO-CHrCHi-COOH
B).GHrCH(NHd-COOH
C).CJJs04
D).CH3COOH
'
<E).C6Hl20t. (Ac=12. AH=J. A0*16, AN=14)
78.3.Ceste:
,A).CH3CH,OH
B).CHrCH'2NH}
C).H0-CH2-CH2-0H
D).CH4
E).CHrCHrCHrOH
ISA.Deste:
~A).CH3COOH
B).H7N-CHrCOOH
Q.HO-CHrCHrCOOH
DJ.CHsOH
E).CH3-CHrCOOH
1S.S.E este:
.AJ.CHjCOC!
B).H3N-CH2-COCl
C).H0-CHrCH2-C0CI
D).CH3Cl
EJ.CHsCHjCOCI
78.6.Feste:
A).HOOC-CHLrCOOH
B).HOOC-CH(NHi)-COOH
C).HOOC-CHz-CH(OH)-COOH
D).HOOC-COOH
,E).C<tf,>7
78.7.(7 este:
A).CH3CHrOOC-CHrCOO-CH2CH3
B).CH3CH2-OOC-CH(NH2)-COOCH2CH3
C).CH3CH2-OOC-CH2-CH(OH)-COOCH2CH3
DJ:CH3CH2-OOC-COO-CH2CH3 '
\E).CsH,<>7
7S.8 JR este:
AJ.Esteni! dietilie a! acidului N-acetil-aminomaleic
BJ.Esterul dimetitic al acidului acetil-hidroxisuccinic *
C). Peiitaacclil gluconatul de etil
D).Eslerul dimetilic al acidului N-acelil-aminomahnic
E).Estenil dietilie al acidului acetil-hidroxifumaric
7S.9.Numru! enantiomerilor compusului F este:
AJ.2
BJ.4
.

Q.8
*D).
16
EJ.32
78.10Dac prin reacia B -> C rezult 448 m
C0
compus A transformat n cantitatea necesar
de
A). 180 Kg
B). 1,80 tone
tC). 1,62 tone
D)'.324Kg

E).3,24 tom
liAXMecansimul reaciei F ->(? este:
A).S
E
<B).
SN
Q.AE
D).AN
E).TN
.. CH^COCl r J
It.ll.Reacie B --------------> f
produce:
A).Acidul acelil-beta-hidroxipropionic
B).N-acetil alanin
.
Q.Anhidrid acetic
"DJ.Pentaacetil glucoza
E).Reacia nu se poate produce
., .....
78.13,.Volumul de soluie de Na OH 10%,
procen
compusului D rezultat din 92 Kg compus
CTrnd
A).l,0m3

B). 1000 ml
Q.800 litri
DJ.O.lm3
EJ.80 litri
79.Test.79
2H2O/H+, 1500/1

-B-

3a/Ni
2Cm
->B3->B1HN02/-e
*B2-^
a/Pd/Pb
-A1- -A2a+d^-2c
Zn+2c->Znd+a
e+3a-2f
CHL,+f+3/202-^b+3H20

A3H20/-c

79,l.Co izomeri:
mpuii A).Geometrici
B5 si E B).Optici ' C). De poziie
sunt
DJ.De funciune

E).Nu sunt izomeri


79.2.Compusul E este omologul superior al
comp A).A6

hi-

H:

fflfi'>#!

BJ.B5
Q.A5 - . ' D).A6iB5 EJ.Nu este omolog superior
79.3.Ci compui din schem prezint izomerie optic?
A).i
BJ.
2
-Q.3
DJ.4
E).Nici unul

///
IV
79AJMecanismele. reaciilor simbolizate: A -------> B----> C-->E sunt
urmtoarele:
A).I: AE; II: SR; III: AE; IV: SN
BJ.I: AE; II: AN: III: AE; IV: SR
CJ.I: AE; II: EN; III: AE; IV: SN
D).I: AE; II: SN; III: SE; IV: SN
EJ.I: AE: II: AN+SN; III: AE; IV: SN
79.5.Ce condiii sunt necesare transformrii directe A3>A1?
AJ.NaOH la cald B).NaOH la rece CJ.HiSOi la rece
D).HiS04lacald EJ.La cald
79.6.0rdinea compuilor A3,A4,AS, B3, B4 i D, n sensul creterii aciditii, este:
A).A3<A4<B3<D<B4<A5
B).A3<B3<A4<D<A5<B4
'
C).A3<B3<A4<D<B4<A5
D).A3<B3<A4<B4<D<A5
E).B3<A3<A4<D<B4<A5
79.7.Formula procentual a compusului E este urmtoarea: i
A).40,45%C;. 7,86%H; 35,96%0; 15,73%N B).50,45%C;
7,86%H; 25,96%0; 15,73%N C).40f45%C; 17,86%H;
35,96%0; 5,73%N D).40,45%C; 7,86%H; 30,96%O;
10,73%N E).40,45%C; 7,86%H; 25,96%0; 25,73%N
79.&,Strile de hibridizare ale atomilor de carbon din compusul B sunt urmtoarele:
AJ.sp
o BJ.sp i sp~
CJ.sp i sp~ DJ.sp2
EJ.sp2 i sps
79.9. Volumul de compus Al, msurat n condiii normale, necesar obinerii a 79 kg de
compus A6 prin succesiunea de reacii Al >A6, dac fiecare reacie are randamentul de
90%, este: A).23,6m3 B).22,4I4m3 o C). 39,98 litri D).40m3

448

E). 22,414 litri


19.10.Cntitatea de compus A4 rezultat prin
ox
KM11O41 N n mediu acid,, este:
,A).0J2Kg
.
B).
60
grame
C).30
grame
D).40
grame
E).0,08k
g
79.ll.Prin reaciile la care particip compuii
A3 clase de substane:
AJ.esteri, arene, anhidride, eteri, alcanr
BJ.aldehide, esteri, eteri, alcani, cetone
Q.anhidride, alchene, esteri, eteri, alchine
D).alcani, fenoli, esteri, eteri, anhidride
E).eteri, alchene, esteri, anhidride, alcatii
79.\2.Numrul de compui distinci care pot
rezu
compus A6 i o molecul de compus BS, este:
AJ.l
B).2
. Q.3
D).4
,
E).5
79.l3.Masa de soluie de NaOH 20% procente
m de produs rezultat prin condensarea
compusului A).40 grame B).2kg C). 20 grame
e>D).0,200kg-EJ.lkg
79. U.Numrul enentioincrilor compusului
rezul BSeste: AJ.l BJ.2 Q.3 <,D).4 E).5
_80.Tga<0. Se dau urmtorii
derivai halogenai:
I. 1-brometan
II. 2-brompropan
UI. 2-metiI-2-brom|>ropan
IV. trifenilbrommetan
SOA.Compuii halogenai se supun hiilrolizei
alc A).I
BJ.II, III CJ.III DJ.IV EJ.III, IV S0.2.Care va
reaciona cel mai greu n condiiile

SjT*t$

II

,
. AJ.I
B).IV
.
.
CJ.III.IV
DJ.I1, IV
'

.
;.///

80.3 Jn care caz procesul de hidroliz decurge dup o cinetic monomolecular:


AJ.I, II. III

-BflII.IV
' CJ.II.III
'
DJ.II, III, IV
EJ.I, II
80.4.//1 care caz procesul de hidroliz decurge dup o cinetic dimolecular
.AJ.I
'

B).III,IV
Q.I, II, III, IV
'
D).IV
EJ.II.III
SO.SSubstituia nucleofil monomolecular decurge prin: . A), stare
de tranziie de tip carbocation
B). stare de tranziie de tip carboanion
C). stare de tranziie de tip complex a
D).stare de tranziie de tip complex TZ
E).stare de tranziie de tip ion complex
8Q.6JSubstituia nuclaofil este specific
A).sistemelor aromatice . BJ.sistemelor alifatice i mai rar
celor aromatice
C). numai sistemelor alif atice
D). compuilor halogenai alif atici
E). compuilor halogenai si clorurilor acide
$0.1.Compuii halogenai specificai, pot da reacii de eliminare dcHBr?
AJ.da, n prezen de Na OH in mediu alcoolic
B).da, n prezena sol. apoase de Na OH
CJ.nu dau toi reacii de eliminare de HBr
DJ.da, n prezena unor acizi lari EJ.da,
nprezenfaAlCli
80.8.J7H amestec de 1089 g din I, II, III, IV, se supune hidrolizei alcaline. Dac cei 4 derivai su/it
un amestec ntr-un raport molar de 1:2:3:1, s se calculeze cantitatea de alcooli teriari care se
obine. (Br=80, C=12, 0=16) A).342g B).642g c C).482g D).688g E).260g
S0.9.Dac randamentul reaciei de hidroliz a derivatului halogehatprimar este de 85%
s se calculeze volumul de etanol obinut, n aceleai condiii ca ta punctul 8. Densitatea
alcoolului este 0,79 g/cm3.
A).0,68 ml
B). 128 ml
CJ.0,02ml
'
.

I
1

EH

I
I
ii

1
II

I
u

D).49,50ml
E).177ml
m.lOAmestecul de la punctul 8 se trateaz cu M
organomagnezieni obinui se supun hidrolizei pe
respective. S se calculeze cantitatea hidrocarbur
randamentul global al acestor reacii fiind 89%.
A).118g
B).536g
C).292g

cD).260g
E).477g
Sl.Tes 81.
Se d hidrocarbura X care are NE=9 i care pre unui
mol de hidrogen se obine compusul Y car i X.
Alegei rspunsul corect la urmtoarele nt
8l.l.Formula molecular cea mai simpl pentru este:
A).C,sH,o

BfCuHn
'C).CtiH,4
D).CiM>6
E).C,tHt2
'
%\.2.Denumirea hidrocarburii este:
A).l,2-difeniietena B).l,2difenilpropenq
Q.I, 3-difenilpropena
D).2,3-difenilpropena
E).l,2-difenil-l-butena
81.3.Hibridizrile atomilor de carbon din Ysunt:
A).numai sp}
'B).sp3 i sp2
Q.numai sp2
DJ.sp2 i sp
E).sp, sp2 i sp'
SlA.Coninutul n hidrogen al lui Y este:
A).7,34%
B).7,83% ,
C).8,I6%
D).8,87%
E),9,15%
%l,5.Raportu! masic H:C la Y este:
*A).4:45
B).l:15
C).7:90
D).2:15
E).7:80
8l,6.Creterea n procente de mas Ia transforma 4 A).

1
,
0
3
%
B).l,
08%

450

fc'gl!; ^:^^^; :^tiSfe


C). 1,22% '
D).l,34%. Ej.1,41%
81.7JDehidrogenarea Iui X conduce la:
Afdifenilacetilen
B).o-tolil-fenilacetilena
Q.benzil-fenilacetilena
D).dibemilacetilena
' o EJ.reacia nu are Ioc
.
'
Sl.Slegei mecanismele prin care Xpoate reaciona cu clorul:
A).AE, AR, SE, SR
BJ.AE, AN, SE, SN
Q.AE, AR, AN, SR
DJ.AE, AR, SE, SN
EJ.nici un rspuns
81.9In urma reaciei lui X cu apa de brom rezult:
A). 1,2-dibrom-l, 2-difeniletena
B). 1,2-dibrom-l, 2-difeniIetan s
C). 1,2-dibrom-l,2-difenilpropan
D).l, 2-dibrom-l, 2-difenlpropen
E). 1,2-dibrom-l, 3-difenilpropan
Sl.lO.Compusul rezultat, la punctul 9 are:
A). 1 pereche de enantiomeri
* B). 2 perechi de enantiomeri
C). 3 perechi de enantiomeri
D)-4perechi de enantiomeri
E).nuprezint izomerie optic
Zl.ll.Dac n reacia cu ap de brom de la punctul 9 se folosesc 9, ~g hidrocarbur X, ce
volum de ap de brom 0,1 N se va decolora:
>A).ll
B).l,5l
CJ.21 '.

D).4l
E).5l
Sl.l2Adiia apei la X conduce Ia:
A).l, 2-difeniIpropanol
oBJ.l, 2-difeniIizopropanol
CJ.J, 3-difcnilizopropanoI
D). 1,2-difenil-l, 2-propandiol
E). 1,2-difenil-l, 3-propandiol
Sl.l3.Dac se oxideaz 0,3 moliXcu KiCr^Oj (II^SOA ce volum de soluie K^CrjOj 2N se
folosete.
).0,451
'BJ.0,91
Q.1,81
DJ.21

EJ.2,71
SlA4.Dinproduii rezultai n urma oxidrii cu KiCr^Or (II2SOA se poate obine un ester
cu denumirea:
452

A).benzoat de benzii
BJ.benzoatdefenil e
Q.benzoat de l-fenil-etil .
DJ.be/tzpat de 2-feniI-etil
EXbert^aHihoptopil {IXfcj .U/n >5/vtu.r
81 A5.Dac se face arderea unui Kmol de X cu aer
dup ardere vor rmne:
*A).l 657,6 m%
BJ.1814,4m%'-

C). 2083,2 m%
D).2150,4 m%
E).2217,6m3N2
82.Test 82.

Se consider urmtoarele transformri chimice:


enzim _
A-------------2B+2C
KMn04+H2SO,
C-----------2~t2j.D
D+CoE+F
2C->G+F
Substana notat cu litera C este un alcool folosit
alcoolice iar substana B particip Ia prepararea
82.1. Compoziia procentual k compusului A este:
A).38,42%C; 8,81%H; 52,77%0
.B).40%C; 6,67%H; 53,33%0
C).31,91%C; 7,66%H; 60,43%O
D).43,2%C;8,U%H;48,69%0
E).41,22%C; 6,23%H; 52,55%0
82.2.Proprietile fizice ale substanei C sunt:
A).substan gazoas, cu miros eterat, solubil in ap
B). substan solid cu proprietatea de a sublima; o
C).substan lichid, solubil n ap, cup.f.=78C
D).substan lichid, cup.f.-H0C, cu miros aroma
E).substan gazoas, incolor, inodor
82.3.Substana D poate reaciona cu amoniacul. P
total n prezen de PtOj. In final se obine:
AJ.sare de amoniu;
Bj.acelamid;
C). acefal de amoniu;

DJ.uree;
EJ.acetonilril
82.4.Prin fermentarea enzimatic a 3 kg din substa
cantitatea de soluie C de concentraia procentual
cA).2,115l
BJ.1,0151
C).2,7501
D).3,1121
E). 1,54 31
Sl.S.Forntula restrns a substanei A este aceeai

' A). 16 aldohexoze izomere i 8 cetohexoze izomere;


BJ.16 aldohexoze izomere
CJ.8 aldohexoze izomere i 16 cetohexoze izomere
D).8 aldohexoze izomere
E).8 cetohexoze izomere
82.6.Reac(ia E+F->D+C are loc printr-un mecanism de:
AJ.AN
*BJ.SN
Q.AR
DJ.SE
'

EJ.SR
82.1 Substana notat cu litera G se numete:
A).ace lat de etil;
B).2 buten
CJ.dimetil eter;
DJ.formial de etil;
'EJ.dietileter
82.8.Principala proprietate chimic a substanei E este:
A).hidrogenarea .
BJ.oxidarea
Cj.hahgenarea
DJ.hidroliza
E). deshidratarea
82.9Substana A poate reaciona cu clorura de acetil. Produsul se numete:
A).acidgluconic
BJ.triacelilfructOz
CJ. triacetil glucoza v
DJ.pentaacetil glucoza
EJ.hexitol
82.10.Reacia C->D reprezint procesul prin care:
AJ.se micoreaz coninutul de hidrogen al moleculei;
BJ.se mrete coninutul de oxigen al moleculei;.
CJ.se introduce oxigen n molecul:
DJ.se schimb natura funciunii n sensul creterii valenei;
EJ. corecte A, B, C i D;

83.Test 83
O substan A cu compoziie C=22,0 %; H=4,6%, Br=73,4% sufer transformrile:
H2OINaOH ,p K2Cr207/H2S0A ^ +C
+2H2
A
A--------------------> B----------------------> C--------> D-----.. > &--------------> J?
-H2U
K1Cr701,H1SOA >c

G+C-.H

vL-g-! i^M_,N"
-ti-jU

(Mc=12. MH=1, MB,=S0)


S se rspund la urmtoarele ntrebri:
454

'

83. l.Care este substana A:


J. bromura de propil
''BJ.bro.mura de etil
CJ. bromura de acetil
DJ. bromura de propionil
EJ.dibrom propanul
S3.2Substana C este:
AJ.alcool etilic
BJ.eten
CJ.akoolpropilic
-.DJ.aldehid acetic
EJ.aldehid propionic
83.3Substana E este:
A), un alcool saturat
BJ.un alcool cu caten ramificat
CJ. un alcool nesaturat
DJ.o ceton
sEJ.o aldehid nesaturat
83.4.Care este substana H
A), o hidroxi aldehid . SJ.o
aldehid
CJ.un alcool
DJ.o hidroxiceton
i
EJ. un acid
83.5Substana N este:
AJ.alcool propilic
B). aldehid penianoic
CJ. acetona
DJ.acid propionic
EJ.acid hexanoic
83.6.Ce cantitate de subst. A se folosete pentru
randamentul reaciei este de 75%.
A). 80,52 g
*B),87,20g
CJ.65.-40g
DJ. 49,05 g
EJ. 29,06 g
S3J.Ce volum de soluie de KMn04 0,2 m se fo
MnN dac t=100% i se obin 11,6 g substan
A). 1,01
B).0,5l
CJ.0,41
>D).0,2 1
EJ.2,01
83.8.Care este proprietatea caracteristic clasei
zAJ.formareadegturilor de hidrogen
BJ.solubilitatea n ap a memebrilor superiori a
CJ.starea gazoas
DJ.reacia cu oxizi metalici

E).reacia cu sruri ale metalelor grele

'f^mmm^s.

<t-;'!-i.

83.9.Cefel de compus este substana D:


A).alcool
B).aldehid
oQ.hidroxialdehid
D).hidroxiacid
EJ.acidcarboxilic
SSAOSubstanta L poate s reacioneze cu:
A).HCl
'

BJ.HCN
C).Br2
D).NHS , E).toate rspunsurile sunt
adevrate
84.TEST 84
Pe baza schemei de mai jos rspundei Ia ntrebrile urmtoare:
A--g-B H*< >E + F
A "^Q4,H2SQ4 >C_Zg^G + a + b
[0] K 0
A
' ^ ^S0^D + C02+HO E + G-H
+b
----->K -~----------) D + L

84AJ>ubstqna L nu are caracter reductor, ea este:


AJ.Acidformic
BJ.Acid oxalic CJ.Acid
cetopropionic
D).Aldehid a hidroxipropionic
E).Alde/ud acetic
$4.2.Care este substana D dac poate fi preparat i prin reacie Friedel-Crafts:
A). Tolu'en
BJ.Etilbenzen
Q.Izopropilbenzen '
D).Fenil-metil-ceton
EJ.Difenilceton
M.ZSubstana K:
A). Se polimerizeaz
BJ.Este izomerul a-metil-naflil eterului
C). Conine legturi duble conjugata
DJ.Are izomer cis si trans
EJ.Este adevrat A,B,C '
S4.4.Reacia I~> K:
AJ.Oxidare
B). Reducere lC).Crolonizare
D). Condensare E). Formare
de anhidrid M.S.Condiia
reaciei I >K: A).Catalizator
AlCh

BfNaOH + alcool
Q.AWi + HiPO* nD). Acid
sulfuric concentrat
E).Ltimin
S4.6.Reacia D + F:
>A).AN
B).AE
Q.SN1
DJ.SN2
E).SE
84.1'Substana I:
A).AIdol
.
.BJ.Ceto!
Q.Ester
DJ.Benzofenon
EJ.Acetofenon
S4.8.Condiia formrii substanei I:
A). Cataliz acid o BJ.Catlizafor
acid sau baz C).AlCh
D).Cu2Ch + NH4Cl
E).(CH3COO)2Zn
i
4SSubstana H: tA).Nesaturare
echivalent 9
B).Poate fi preparat i prin reacia C + E
Q.Este izomer cu substana L
DJ.Poate fi preparat i din 2D
E).Sunt adevrate A i D
S4.lO.ProdusuI secundar b este:
A).H20
BJ.NaCl
* Q.HC1
D),NHS
E).
Alcool
MALPropietile substanei G:
AJ.Se hidrolizeaz
B).Reacioneaz cu alcooli
C)-Reacioneaz cu amine
D). Adevrat A i C
* EJ.Sunt adevrate A,B,C,D
84A2.Reacia A ~>B:
AJ.AN
B).A
E
CJ.S
N
DJ.S
E
* EJ.SR
$4.13.Substana E:
A).Cu FeCh d coloraie verde
B).Soluia apoas cu spun este dezinfectant

156

!""'

ttM

.v^^X^

?4*SfiP^-';;>-'

'<:-.-r,km

Q.re efect oxidant


*D).Poate fi preparat i prin topire alcalin
E).Sunt adevrate A,B,C,D MAASubstana
F:
A).Se oxideaz Ia aer
'
.
B). Se cristalizeaz la aer
* Q.D reacie de condensare cu substana E
D).Nu reacioneaz cu amine dar reacioneaz cu acizi carboxilici
EJ.Poatefi identificat cu rectivul Tollens
.
84A5.PropiettifiIe substanei C:
A).Punctul de fierbere din cauza legturilor de hidrogen formai este mare o
Bj.Este o sttbstan solid, care sublim CJ.Nu se dizolv in solveni organici
DJ.Se dizolv bine n ap EJ.Este lichid incolor cu miros de migdale amare
S4A6Substana A: AJ.Are nesalurarea echivalent 5 B). Stare de hibridizare a
atomilor de carbon sp'\ sp2, sp CJ.Are carbon asimetric i D). Numrul izomerihr
aromatici posibili corespunztori formulei brute este 8 E).Nu conine carbon
primar i cuaternar n molecul
84.17.Ce cantitate de soluie de KM11O4 2n este necesar pentru oxidare a 360g substan
A n mediu acid? A).3,6l B).36l Q.20,31,-. *D).27l E).18l
84.18.Cn/cttfafi volumul de aer (c.n.) necesar la prepararea a 500 kg substan E cu
puritate 94%, dac randamentul reaciei este 80%.
A).158m}
'
.
'
B).448ms

>CJ.700
m
3

D).507m

E).792m'
84.19.Ca/cu/fifi cantitatea de substana A necesar la prepararea a 495g substana H,
dac randamentul este 80%. A).750g >,B).375g QMOg. D).480g E).450g 85.TEST
H2S04
HOH
Fehling
85 Se d schema de mai jos:
-> B

Cl-*C

->D

~> E

Substana A poate fi preparat din grsimi prin hidroliz.


85.3 .Propietlilc fizice ale substanei A:

-HOH - [F] - G

o A).Lichidcu gust dulce, dens ca siropul, se amestec


BJ.Lichid cu densitate mai mic dect apa, nu se di
C).Lichid cu gust arztor, incolor
. DJ.Substan care nu se dizolv n ap, dar formeaz
EfPurictul de topire i fierbere nu are valoare bine
$5.2.PropietiIe chimice ale substanei E:
A). Se esterific
B).Se decarboxileaz "
Q.Ionizeaz n ap
D).Cu -baze formeaz sruri
E).Corecte A, B, C i D
t5.iSubstana A se identific cu: .
AJ.Reactiv Tollens
>B).Sulfatde cupru n mediu bazic
Q.Clorur feric
D).Diazotare
E).Ap de brom
%5.4ubstana B:
A). Cu acid azotic formeaz substan explosiv
B).Soluia apoas este agent de splare
CJ.Lichid cu miros plcut de mere verde
iD).Substan cu miros de grsime rncezit
E).Este component al amestecurilor de rcire
%S.$.Substana B:
A)-Poate fi oxidat dar nu poate fi redus
eBJ.Poatefi i oxidat i redus
Q-Se oxideaz numai cu reactivul Tollens
D). Este folosit npotriva coroziunii
E)-Poate fi redus dar nu poate fi oxidat
85.6.Dw substana B cu reactivul Tollens se form
;;).Precipitat rou purpuriu "BJ.Precipitat alb
C). Oglind de argint D).Nti reacioneaz cu
Tollens
EJ.Adevrat B i C
85.7./n reacia B + HCl se formeaz: AJ.Derivat
halogenat la atomul de carbon primar
BJ.Derivat halogenat la la atomul de carbon secund
Q.Derival dihalogenat geminal
D).Derivai dihalogenat vicinal
EJ.Clorur acid
85.$Jzomerii optici au urmtoarele substane:
A).A,C,D,E
B).B,C,D,G .
aC).C,D,E
D).D,E,F
E).A,D,G
SSSMecanismul reaciei B > C:
A).SR

458

ggi^^i

>s

* W& isms^^

. B).SM
CJ.SE
DJ.AE
EJ.AN
.
SS.lOSubtana C:
A).Derivat monohalogenat
iBJ.Derivat dihcjlogenat vichial
C). Derivat halogenat geminat
DJ.Halogenur de acid
E). Clorul nu a intrat n molecul, deoarece a avut numai rol oxidant
85.1 l.Condiiile reaciei B ->Cin contextul punctului 9:
A). Catalizator acid de tip Lewis
BJ.Lumin, 500C
C). Solvent polar
D).A,B
oEJ.A.C
&5.12.CondiiiIe reaciei C -~>D
A).NaOH + alcool
B).H2SO< + HOH
C).A1203 + HiPO* .
D).NaOH + HOH'
EJ.HgSO, + H2SO<
85.l3.Substaha D este:
A). Acidhidroxicarbonic
B)Monozaharid
CJ.Clorhidrin
D).Aldol
EJ.Acrolein
SS.14.Cunoscnd c G nu are caracter reductor, care este relaia ntre substanele F i
G?
Aj.Izomeri de poziie
o B). Tautomeri
CJ.Izomeri optici
DJ.Izomeri cis-trans
EJ.Nu sunt izomeri
S5.15.0rdinea crescnd a aciditii:
A).A<D<E<G
B).<E<D<G <C).D<A<E<G D).G<E<D<A
E).G<D<E<A
SS.lbSubstana G este: AJ.Acid
a-hidroxipropionic BJ.Acid
acrilic "- CJ.Acid a-cetopropionic
DJ. a-clorpropionic E). ahidroxipropionic

'160

85.17.Calculai cantitatea substanei A


necesar p
dac randamentul global al reaciei este 80%:
A).561,5g
B).147,2g
C).230,0g
D).241,5g
E).154,5g
&5.1$.Cantitatea de precipitat format n reaciea D
reacie D...G este 100%, i s-au obinut 176 g sub
. A).I43g
B).159g
C).212g
*D).286g
E),318g
85.19. Volumul de clor gazos la 25C i 2 alm nec
cantitii substanei A de la punctul 17:
A). 19,551
BJ.30.S5l CJ.24,441
DJ.79,421
E). 39,711 .
86.TEST86

Pe baza schemei de mai jos rspundei la ntreb


CH4
KH3

2(AideN) >A + H:Q CH,

'2 >B*H:Q Cil,

'2'hv >C +

HCl

CH,

-^5000>,D^g^E-igUF

2a C exces
F
A+ B-+G------->H------------I------->K
86.1.Propietile substanei A:
A).Reacioneaz ai fenolii prin mecanism SE
B).Reacioneaz ai benzenul prin AE s CJ.
Reacioneaz cu fenolii prin mecanism AN
DJ.Cu acid sulfuric d reacie de substituie .
EJ. Adiioneazciot-prin mecanism AE
S6.2Substana C nu reacioneaz cu:
AJ.Substana B n mediu alcalin
BJ.Ap n mediu alcalin
C).Benzen n prezena catalizatorului A lCh o
DJ.Substana A n prezena catalizatorului Ni
EJ.Amoniac n mediu alcalin
86.3.//! reacia A + E -> X + H20 substana X este
A).Lichid cu gust arztor
BJ.Gaz cu miros caracteristic
CJ.Lichid dulce
D). Substan solid solubil n solveni organici

I *-*"""" ^-"--;?; r .^"i^sM^j


* E).Lichid cu miros de grsime rncezil
86.4Substana Freacioneaz cu:
A). Substana A
BJ. Substana B
CJ.Substanfa C
o DJ.Substana D
EJ. Substana E
S6.5.MecanismuI reaciei A + B:

4>.sw

BJ.SE
-CJ.AN
. D,W

"

EJ.E &6.6,Condiia reaciei D


>E:
AJ.AICI,
BJ.HgCh + crbun activ
,
*CJ.HgSO< + H2SO<
D).H04 diluat
E).NaOH,300
86.7.Condiia reaciei G - 11:
AJ.CH,OH + Na '
BJ.CHsOH + NaOH
CJ.CuO
DJ.CHjOH + Ag
E). Oxid de mangan - oxid de cobalt
S6.S.Substana H se poate prepara i din: .
AJ.Serin prin decarboxilare
' BJ.Substana X: X "a > JV SSL. O +*0"-***- , P _L^_> H .
CJ.Acid monocloracetic cu amoniac, HCl i reducere . D). amoniac cu oxid
de etilena
E).Simt corecte metodele A,B,C,D
&6.9.Soluia apoas a substanei H:
A). Slab acid
BJ. Slab alcalin
CJ.Neutr
DJ.Conine amfion
EJ.Nu se dizolv n ap
$6.lO.Substana I pe lng gruparea hidroxil, ce alt grupare funcional mai are:
A). Amin primar
BJ.Amin secundar
CJ.Amin teriar ' DJ.
Amin cuatemar
EJ.Carboxilic
&6.ll.Mecanismulreaciilor H>liI>K:
*AJ.S,V,SN
BJ.AN.SN
CJ.SESN
DJ.SN.SE

EJ.SEANU.ilSubstana Keste:
AJ.Aminoalcool BJ.
Conine ofincie esteric
CJ.Amid
D).Peptid
EJ.Aminoacid
'
86.13.DIM 403.2 ml metan msurat Ia 2 atm i 2 73 C
Ce cantitate de substan K s-a format, dac randam
'. AJ.l.lOg
B).2,72g
C).4,66g
D).5,50g
E).8,76g.
S6.l4.Pornind din substana E format din 1008 ml
KM11O4 0,2n consumate n reacia E ->F.
AJM.Om
CJJOWml
*DJ.2t)ml

BJ.ksril

EJlS.Om
m.ISSubstana F poate fi obinut i prin fermenta
staie >]
Cdj]206_J^^L
Cantitatea necesar de glucoza pentru obinerea sub
obinut la punctul 14., dac randamentul fermenta
A).6,48g
BJ.3,24g
'

C).l,26g
D).5,06

g0
E).2,53g
86.16.Substana F obinut la punctul 14. Se dizolv
prssfiniimtiPi molar a soluiei formate dac volum
lg/cm'.
AJ. 0,083moll
BJ.
0,201mob'l
o CJ., : 0,045mol.'l
DJ.- 0,125moin
EJ.
0,053moVl
86.17Substana A format n condiiile date lapun
Tollens. Determinai cantitatea reactivului Tollens c
A).3,57g
BJ.17,37g
C).6,39g
D).318,0g

E).14,31g
87.TEST87
Este dat succesiunea urmtoarelor reacii:
A i-B ^C L>D ~E

462

l^i!^:'^-'..".,.;

^^Jj^li&tii&ii*,^ WC^i^dMXi^^a'ai

^*ioA*.tWi^>ii.ii4e <*

unde A este derivatul monoclorurat al 2-metilbutanului; 1 i 2 cele dou tipuri de


reacii aplicate; A,C,E; sunt izomeri i B,D sunt tot izomeri.
&7.1JVumruI izomerilor.de poziie posibili ai substanei A:
J.-2' .
B):3 .
.
'Q.4
D),5
F.).6 .
81.2.Care este tipul reaciei!.?
A).SE
B).SN ,0.
DJ.AE
E).AN
87.3.Care este tipul reaciei 2. ?
A).SE
B).SN
CJ.E
>D).AE
F.).AN
&7.4.Dac substana E ar fi supus reaciei 1., s-ar forma un produs identic cu:
A).A
Bj.B
'
Cj.C
D).D
E). Nici una
&7.S.Izomeri optici prezint substana:
A). A
Bj.B
*C).C
.
.
D).D ' '
E).E
87'.d.Izomer geometric are substana:
A).B
B).C
C/J)
D).E ' E).Nici
una
ST."!.Nu mrul izomerilor depoziie ai substanei B:
A).2
*-B)J
C).4
D).5
E).6
X7.8.Substana B se oxideaz energic i se formeaz:
A).Butanon, C02, H20
B).Aceton i acid acetic
*C).Acidizobutiric, C02, H20
n).Acid acetic, COi,H20
464

E).Acid oxalic, C02, H30 87.9 Substana D se


oxideaz i se formeaz: A).Butanon,C02,H20
B).Aceton i acid acetic
Q.Aldehidizobutihc, C02, H20 D).Acid
acetic, C02, H20 E). Acid oxalic, C02, H20
87' .XQSubstana D reacioneaz cu benzen n prez
formeaz: AJ.Terbutil-benzen B).2-pentil-benzen
CJ.l-fenil-3-metil-butan D).fenil-metilizdpropi!'melan s E).2-fenil-2-metil-bulan 87.11.
Ce cantitate de substan B se formeaz por
randamentul reaciei J. este 80%? A).14g
*B).ll,2g Q.SMg D).17,04g
E)'.13,63 "
.
87.12.'Cc cantitate de substan E se formeaz, da
este de 80%?
'
A).J7,04g
* B). I3,63g
C).ll,2g
D).I0,9g
E).8,72g
87A3Substana E format la punctul precedent r
75%. Ce cantitate de produs s-a format:
AJ.9,03g
B).12,04g
6CJ.14.20g
D).17,31g
E).2J,llg
S7.l4.VolumuI soluiei de K2Cr207 2n consumat
substan D:
A).0,5l
B).ll
Q.21 t
D).3 l
EJ.41
87.15. Volumul soluiei de KMnO< IM consumat
soluie apoas:
A).0,20041

Bj.-fym&i Ojboi.

C).0,10661
D). 0,8001 E).
0,4401

''

. 37A6.Condiiareaciei!.:
A).A1C13
BJ.acidtare, fierbere
C).Al2O3iH3P04
iDj.NaOH, mediu alcoolic
E).NaOH, mediu apos
_____/" .
87.17.Condiia reaciei 2.:
AJ.AlCh
B). Solvent polar
Q.ZnO i Cr20l
*D).AiB
E).A,B,C
&7.18.0rdinea atomilor de carbon din substana E:
A). 4 primari, 1 cuaternar ^B).3
primari, 1 secundar, 1 teriar,
C).2 primar, 3 secundar
D). 3 primar, 2 secundar
E).3 primar, 1 secundar, I cuaternar
&7A9.Cum se identific elementele care formeaz substana iniial?
A).H-ul nclzind cu MoO: d coloraie albastr
B). C-i/1 nclzind cu CuO se coloreaz n rou
C).H-ul Cu sodiu metalic, apoi ai Pb(CH=COO)2 se formeaz un precipitat negru *D).Cl:
se nclzete o plac de cupru cu substana de analizai, flacra se coloreaz n verde
E).cuproba de albastru de Berlin
&7.20.Izomerii depoziie a substanei A care nu figureaz n schem:
A), l-clor-3-metil-butan
B).2-clor-3-metil-butan
C).2-clor-2-metil-butan s
D). l-clor-2-metil-butan
E). 2-clor-2-metil-butan

466