Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

1.Date generale

Data:29.12.2012
Scoala nr 16.Nicolae Balcescu
Anul de studiu - Clasa a VIII-a
Proesor ! "ogos "ariana
Disci#lina ! $i%&a ro%'n(
Su&iectul lec)iei ! Neoogis%ele *n li%&a ro%'n( actual(
+i#ul lec)iei ! do&'ndire de noi cuno,tin)e- or%are de #rice#eri ,i de#rinderi
Durata ! .0 %inute
2./&iecti0e o#era)ionale :
$a s'r,itul lec)iei ele0ii 0or i ca#a&ili
/1- s( identiice *n te1t ,i s( %oti0e2e #re2en)a neologis%elor #e &a2a
cunostin)elor *nsu,ite 3
/2- s( e1#lice ,i s( utili2e2e neologis%ele *n conte1tele adec0ate 3
/4- s( e0ite gre,elile din #ronun)area unor neologis%e3
/5- s( utili2e2e neologis%ele *n rela)iile de sinoni%ie 6 antoni%ie3
/.- s( con,tienti2e2e rolul neologis%elor *n li%&a ro%'n( actual(.
4./&iecti0e or%ati0-educati0e
/6 - s( de20olte aten)ia concentrat( ,i s#iritul de o&ser0a)ie 3
/7 - s( de20olte g'ndirea ,i cura8ul 3
/9 - s( or%e2e de#rinderile de co%unicare oral( ,i scris( 3
/9 - s( or%e2e de#rinderi de lucru cu i,e- e1erci)ii- date s#eciice te%ei studiate.
/10- s( culti0e senti%entul de dragoste a)( de li%&a ro%'n(.
5.Strategii didactice
:esurse %ateriale : %anualul #entru clasa a VIII-a- editura ;u%anitas- culegeri de
e1erci)ii gra%aticale- i,e de lucru.
:esurse u%ane : ele0ii unei clase cu ni0el %ediu de de20oltare.
"etode si #rocedee : con0ersa)ia- e1erci)iul- e1#lica)ia- desco#erirea-
#ro&le%ati2area- lucrul cu i,e.
/rgani2area colecti0ului : rontal( ,i indi0idual(.
Surse inor%a)ionale : - "ioara A0ra% ! Gramatica pentru toi- <d. Acade%iei-
Bucure,ti- 1996
- Dorin =ritescu ! Aspecte ortografice controversate- <d.
Stiin)iic( ,i <nciclo#edic(- Bucure,ti- 1996
- "anualul #entru clasa a VIII-a- <d.;u%anitas- Bucure,ti
- D//"- <d. Acade%iei- Bucure,ti- 2005.
SC<NA:I=$ DIDAC+IC
<0eni%entele
instruirii
Acti0itatea
#roesorului
Acti0itatea
ele0ilor
Durata
Ca#tarea
aten)iei
ele0ilor
-cere ele0ilor s( #reg(teasc(
%aterialele #entru ora de li%&a
ro%'n(
-sta&ile,te un cli%at a0ora&il
derul(rii acti0it()ii de *n0()are
-#reg(tesc cele necesare
lec)iei
2>
:eactuali2a-
rea
cuno,tin)elor
anterioare
-0eriic( te%a #entru acas( -indi0idual-#rin
sonda8-ele0ii 0or citi te%a
.>
<nun)area
titlului ,i a
o&iecti0elor
lec)iei
-enun)( titlul ,i o&iecti0ele lec)iei
#e care le notea2( #e ta&l( :
Neologis%ele *n li%&a ro%'n(
actual(
4>
Pre2entarea
sarcinilor de
lucru ,i diri-
8area in0()(rii
- #roesorul cere ele0ilor s( *,i
rea%inteasc( no)iunea de
*%#ru%uturi 6 neologis%e.
- #roesorul scrie #e ta&l( o serie
de cu0inte- cer'nd ele0ilor s(
ac( distinc)ia *ntre *%#ru-
%uturile %ai 0ec?i ,i
*%#ru%uturile le1icale neolo-
gice: &ra2d( @sla0a 0ec?e-
secolul VIIA- ora, @ %ag?iar(-
du#( secolul BA- ?al0a @ turc(-
secolul BVA- acurate)e @ italian(-
secolul BIBA- a&ilitate @ rance2(-
secolul BBA.
- #roesorul #reci2ea2( c( dintre
aceste cu0inte *%#ru%utate din
alte li%&i- cele intrate *n li%&a
ro%'n( *nce#'nd cu a doua
8u%(tate a secolului al BVIII-lea
#oart( nu%ele de neologis%e sau
*%#ru%uturi le1icale neologice.
De ase%enea- #roesorul #reci-
2ea2( c( aceste *%#ru%uturi noi
-ele0ii *,i rea%intesc c(
*%#ru%uturile si neolo-
gis%ele re#re2int( %i8locul
e1tern de *%&og()ire a 0o-
ca&ularului.
- ele0ii scriu #e caiete seria
de cu0inte
-ele0ii notea2( #e caiete
sc?e%a reali2at( #e ta&l(
7>
s-au reali2at din:
- li%&a rance2( @ %onu%ent-
#oe2ie- sergent- &a2in- candidat-
ser0iciu- teatru- etcA
- li%&a italian( @ o#er(- duet-
#artitur(- s#ag?eteA
- li%&a rus( @ steag- co%&inat-
#rocuratur(A
- li%&a ger%an( @ c?elner- c?il(-
sorti%entA
-li%&a latin( @ a&ul(- liter(-
conlict- #ictur(- te2aur- glorieA
-li%&a engle2( @ der&i- co%#uter-
corner- radar- %iting- 8a22-
osaidA.
- atrage aten)ia ele0ilor c( sunt
neologis%e cu0intele recent
intrate *n li%&(- dar ,i o serie de
cu0inte or%ate *n interiorul
li%&ii ro%'ne #rin co%&inarea a
dou( sau %ai %ulte ele%ente
or%ati0e- dintre care cel #utin
unul este neologis% @nea0ora-
&il C ne ! #rei1 D favorabil !
neologis%A.
- #roesorul #reci2ea2( c(
tendin)a actual( a li%&ii ro%'ne
este de a asi%ila cu0inte *n
s#ecial din li%&a engle2( - iar #e
&a2a e1e%#lelor sta&ile,te
dieren)ieri *ntre neologis%e :

aA neolgis%e care ,i!au #(strat
or%a din li%&a de origine
@s?oE- EeeF-end- &ridgeA
&A neologis%e ada#tate onetic
@%iting C %eeting- sand0i, C
sandEic?A.
- #roesorul cere ele0ilor s(
g(seasc( sinoni%ele neologice
#entru cu0intele: ad'nci%e-
cutre%ur- a%(nun)it- a &(nui- a
cere- iar a#oi- #e &a2a e1erci)iilor
reali2ate- s( identiice rolul ,i
i%#ortan)a neologis%elor *ntr-o
li%&(.
- ele0ii notea2(
- ele0ii notea2( #e caiete
-ele0ii re2ol0( cerin)a ,i
identiic( i%#ortan)a neo-
logis%elor *n %oderni2area
le1icului-*%&oga)irea 0oca-
&ularului ca ,i *n de2-
0oltarea sinoni%iei le1icale
#rin or%area unor du&lete
sinoni%ice cu rol *n
nuan)area li%&a8ului.
14>
/&)inerea
#eror%an)e-
lor ,i asigura-
rea eed-
&acF-ului
- e1erci)iile de consolidare
#er%it #roesorului s( or%ule2e
conclu2ia c( neologis%ele au un
rol deose&it *n de20oltarea
0oca&ularului li%&ii ro%'ne-
ondul le1ical neolgic al li%&ii
iind e1tre% de &ogat- con)in'nd
*n #re2ent #este 50.000 de
neologis%e.
- ele0ii notea2( conclu2iile 7>
<0aluarea
#eror%an)e-
lor
- #roesorul *%#arte ele0ilor i,e
de e0aluare
- ele0ii re2ol0( indi0idual
e1erci)iile de e0aluare
10>
Asigurarea
reten)iei ,i a
transerului
- #roesorul anun)( te%a #entru
acas( : redactarea unei co%-
#uneri de 1.-20 r'nduri *n care
s( se reg(seasc( cel #u)in .
neologis%e cu or%( %odiicat(
,i . neologis%e care ,i-au #(strat
or%a din li%&a de origine.
- ele0ii notea2( te%a 4>